NORGES LEDENDE NÆRINGSMEGLER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES LEDENDE NÆRINGSMEGLER"

Transkript

1 NORGES LEDENDE NÆRINGSMEGLER SOSIALE MEDIER OG THE WALL OF MONEY BYGGER RØKKES DRØMMEKONTOR SVERDSLAG VED OSLO S LAVT BYGGEVOLUM DEMPER EFFEKTEN AV OLJEBREMSEN I OSLO Fornebuporten

2 2 3 ARTIKLER s. 03 SOSIALE MEDIER OG THE WALL OF MONEY Per Kumle om nye krav fra eiendomsbesitterne og tilstedeværelse i sosiale medier s. 04 BYGGER RØKKES DRØMMEKONTOR Første del av Kjell Inge Røkke og Akers drømme prosjekt Fornebuporten nærmer seg ferdigstillelse s. 07 SVERDSLAG VED OSLO S En guide til tidenes forvandling ved Oslo S s. 10 LAVT BYGGEVOLUM DEMPER EFFEKTEN AV OLJEBREMSEN I OSLO Ragnar Eggen om utsiktene for leiemarkedet i Oslo Sosiale medier og The wall of money Foto PROSPEKTER s. 14 SANDVIKA/FORNEBU/LYSAKER s. 23 SKØYEN/OSLO NORDVEST/MAJORSTUEN s. 29 OSLO SENTRUM/VIKA/AKER BRYGGE s. 45 NYDALEN/OSLO NORDØST/ HELSFYR/BRYN/RYEN ANSVALIG UTGIVER: AKERSHUS EIENDOM AS / TRYKK: MERKUR TRYKK AS / ART DIRECTION: ANTI OG NE BYRÅ / DESIGN: ANTI / LAY-OUT: NE BYRÅ / SKRIBENT: ØYSTEIN KROGSRUD / FORSIDEFOTO: STIAN SCHIOLDBORG, / FOTO FORNEBUPORTEN side 6: SVERRE JARILD / FOTO side 7: THOMAS BJØRNFLATEN / FOTO UTLEIEAVDELINGEN: / KART: OXIVISUALS / DET TAS FORBEHOLD OM EVENTUELLE SKRIVE/TRYKKFEIL OG MANGLER I MAGASINET Vi blir stadig utfordret av våre kunder. Blant annet gjelder det vår tilstedeværelse på sosiale medier. Hvis kundene våre er opptatt av dette må vi også være opptatt av det. Det forventes at vi er synlige og at vi, som den ledende næringsmegleren i Norge, gjennom tweets, blogging, øvrige mediekanaler osv. er med å sette dagsorden for små og store saker som opptar aktører i bransjen. Vi må også sikre at søk som gjøres på Google eller liknende søkemotorer nettopp treffer våre nettsider der vi bl.a. profilerer alle objekter vi har for utleie, legger ut analysemateriale, osv. Det sier seg selv at dette opptar kundene våre! Markedet rundt oss er i endring. Oljenæringen arbeider iherdig med kostnadskutt og dette går ikke upåaktet hen i markedet for næringseiendom. Spesielt i vestkorridoren meldes det løpende om nye selskap som har mer areal enn de trenger og setter i gang med fremleie. Selv om det finansielt ikke betyr noe umiddelbart for eiendomsbesitterne med gode og lange kontrakter så er denne arealledigheten en klar utfordring for markedet som helhet. I en slik situasjon blir det også de aller beste byggene som klarer seg best, mens byggene med sekundær beliggenhet vil slite enda mer enn de har gjort historisk. Samtidig må vi minne oss selv om at oljejobbene stort sett gjelder et begrenset antall jobber i Oslo og som stort sett er konsentrert i vestkorridoren. Resten av Oslo ser ut til å holde stand og vi forventer at ledigheten skal holde seg relativt flat rundt 8 % over de neste par årene. Heldigvis er vi i en fase med praktisk talt ingen spekulativ nybygging og et solid volum med konvertering av næringsbygg til bolig og skole. De virkelig store søkene kommer i stor grad fra offentlige aktører som ønsker beliggenhet med god kommunikasjon i Oslo «sentrum» nord og øst. Vestkorridoren er stort sett utelukket for disse fordi den, på tross av at den har tog og buss, mangler t-baneforbindelse. Prisene for nybygg på Fornebu og Hasle er stort sett like, men ingen offentlige ser ut til å kunne definere Fornebu innenfor sine søkekriterier pga. mangel på «komplett» offentlig kommunikasjon. Dette har Bærum og Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og Staten klart å rote til i snart 15 år, og selv om det nå ser ut til å komme en Fornebubane blir ikke den klar før tidligst i 2021/22. I tillegg lider nå også nye prosjekter på Skøyen der Oslo kommune ser ut til å ha stoppet alt initiativ pga. planlegging av Fornebubanen. Dette er særdeles beklagelig. Vi har i dag et knallsterkt transaksjonsmarked der «the wall of money» søker tilflukt og avkastning. Den såkalte prime-yield har krøpet ned til et nivå rundt 4,5 % og dette har smittet over på markedet for øvrige kvalitetseiendommer med beliggenhet som faller utenfor prime definisjonen. Dette vil kunne påvirke leieprisene for næringsbygg fremover fordi utviklere kan finne det interessant å kutte noe i krav til leie for å sikre seg gode leietakere. Sammenliknet med for ett år siden får de, pga. markedets reduserte avkastningskrav, i dag uansett samme avkastning i kroner selv med lavere leie. I tillegg kan det antas at utviklernes krav til internrente på sine investeringer også har moderert seg i takt med markedet. Foreløpig har vi ikke sett noen klare tegn til at utviklerne kutter i leieprisene, men det er all grunn til å forvente ytterligere konkurranse som et resultat av lavere avkastningskrav i transaksjonsmarkedet. God sommer. Per Kumle Daglig leder INNHOLD REDAKSJONELT

3 4 5 Bygger Røkkes drømmekontor Første del av Kjell Inge Røkke og Akers drømmeprosjekt Fornebuporten nærmer seg ferdigstillelse. Premissene ble lagt da Røkke tok med seg Magne Furuholmen, arkitekten, prosjektlederen og en professor på tur til USA. Tekst ØYSTEIN KROGSRUD Foto SVERRE JARILD I juni er de første kontorene i Fornebuporten klare til innflytting, men Røkke selv flytter ikke inn før i oktober. Fornebuporten ligger på grensen mellom Fornebu og Lysaker og er for tiden landets nest største byggeprosjekt, etter utvidelsen av Gardermoen. Når Røkke flytter inn er det gått tre år siden han og en kreativ gruppe besøkte Google for å få inspirasjon til utformingen. Vi levde sammen i en boble i fem dager og satte grepet for Fornebuporten. Aller viktigst ble møtet med HR-sjefen i Google som snakket om betydningen av å skape fasiliteter som fremmer nytenkning og innovasjon, og om hvordan de største tankene tenkes når skuldrene senkes i møtet med andre mennesker borte fra egen pult og pc. 1 Røkke ønsket et reisefølge med mange forskjellige innfallsvinkler. Røkke, arkitekten, Christine Grape, og jeg var vel selvskrevne. I tillegg inviterte vi med Magne Furuholmen og professor og spesialrådgiver Jon Lereim, sier administrerende direktør Torstein Storækre i Aker-eide Fornebuporten AS. Gjør Fornebu levende Røkke og Aker har lang erfaring med eiendomsutvikling generelt, og på Fornebu spesielt. Røkke har tidligere forvandlet Nydalen fra et dødt industri område til en levende bydel. Nå skal han og Fornebuporten gjøre det samme med Fornebu, med inspirasjon fra Google, Apple og MIT. Alle kontorbyggene på Fornebu, inkludert Aker Solutions to kontorbygg, fremstår som introverte, og uten samspill. Med Fornebuporten har vi ønsket å skape noe mer åpent og innovativt, og det lå også til grunn for den tverrfaglige sammensetningen av gruppen som reiste til USA, sier Storækre. Fem personer i fem dager i San Francisco og Boston ble avgjørende for hvordan kvadratmeter skulle planlegges og bygges på Fornebu. Avgjørende møte etter Google Etter Google-møtet hadde den norske kvintetten et avgjørende lunsj-møte. Da var vi veldig inspirert og fattet flere viktige avgjørelser. Arkitekten tegnet fortløpende skisser mens diskusjonene pågikk. Vi ble enige om en dobbel første etasje som skaper en åpen og inkluderende atmosfære, større atrium, større treningsareal og et levende uteområde med kunstinstallasjoner. Målet ble å skape to kontorbygg som blir en viktig del av de ansattes liv på mange forskjellige måter, sier Storækre. Under USA-oppholdet ble det også bestemt at de to kontorbyggene skulle få såkalte utkragere, som hengende kontorseksjoner utenpå bygningskroppen, inspirert av oljeplattformer. Alle prosjektutviklere sier de er annerledes. Vi har tatt 200 millioner kroner i ekstra kostnader for å være annerledes, hvorav utkragerne og et levende uteområde koster oss henholdsvis 70 og 50 millioner ekstra. Vi må være annerledes for å tiltrekke oss selskaper og ansatte fra CBD og ut til Fornebu. 1 2 Fornebuporten. Dette blir porten mellom den tettbygde byen, som slutter med Fornebuporten, på grensen til landlige Fornebulandet. Gutta på tur. Magne Furuholmen (fra venstre), Jon Lereim, Torstein Storækre og Kjell Inge Røkke i møte med representanter for MIT i Boston. Arkitekt Christine Grape tar bildet med hennes mobilkamera. 2 BYGGER RØKKES DRØMMEKONTOR BYGGER RØKKES DRØMMEKONTOR

4 6 7 Sushi-sverd. Thomas Moon Lee er europamester i kampsport og frontfigur for prosjektet Brugata 19. Her poserer han med et sushi-sverd som benyttes til å grovkutte hel fisk. 3 3 Prosjektleder. Administrerende direktør Torstein Storækre i Fornebuporten AS leder landets nest største byggeprosjekt. Her er han i samtale med Utleiemagasinets skribent. 4 4 Torstein Storækre viser stolt frem det som vil bli Røkkes drømmekontor. Sverdslag ved Oslo S Høyhus til politisk behandling Aker kjøpte tomteområdet Fornebuporten på 90 mål for 780 millioner kroner i Da var området regulert til kvadratmeter bolig, kontor og handel. I dag er reguleringen økt med kvadratmeter, men planene har økt til kvadratmeter. Vi har spilt inn et høyhus til mulig regulering, og det er nå til politisk behandling. Hvis man skulle ønske seg et signalbygg i Bærum så egner det seg best på Fornebuporten, ved inngangen til Fornebulandet. Det egner seg også på toppen av en T-banestasjon, som vi allerede har tilrettelagt for, sier Storækre. Det er ennå ikke klart hvordan en Fornebubane skal finansieres, utover at staten har sagt seg villig til å betale halvparten. Aker og Fornebuporten sier seg også villige til å bidra. Gitt at vi får en merregulering på kvadratmeter eller mer, så er vi villige til å yte et bidrag per kvadratmeter, og det vil vi forhandle med Bærum kommune om. Vi ser for oss at Fornebuporten og Lysaker vil vokse sammen til et mer urbant og bymessig strøk, mens resten av Fornebu beholder mer av det landlige preget. Midt i et tidligere belastet område har Akershus Eiendom og DNB Næringseiendom skapt suksesshistorien Brugata 19. Kampsportlegenden Thomas Moon Lee er prosjektets frontfigur. Les om tidenes forvandling ved Oslo S på neste dobbeltside. Tekst ØYSTEIN KROGSRUD Foto THOMAS BJØRNFLATEN BYGGER RØKKES DRØMMEKONTOR TIDENES FORVANDLING VED OSLO S

5 Planprogrammet for Oslo S-området er klart, og startskuddet nærmer seg. Her gir vi deg en guide til tidenes forvandling ved sentralbanestasjonen, med Thomas Moon Lee som guide på bakken, og Petter Eiken i Rom Eiendom som guide i høyden. Brugata 19 Etter en totalrehabilitering er Brugata 19 ved Vaterlandsbrua forvandlet fra et lite tidsmessig bygg til et tilnærmet fullt utleid og attraktivt kontorbygg. Bygget er et symbol på den nye trenden ved Oslo S hvor næringslivet er på vei inn, og narkotikaen på vei ut. Tidligere europamester i Mixed Martial Arts (MMA), Thomas Moon Lee, leder café- og servicesenteret i første etasje. Han har hatt tilhold i området siden han startet Gamlebyen Kampsportsenter i Moon Lee: Jeg har flere bekjente fra vestkanten som sier de ikke tør å bevege seg i dette området, og jeg forstår ingenting av det. Bare de siste to årene har vi opplevd en ekstrem transformasjon til det bedre. Lilletorget 1 Entra Eiendom kjøpte i fjor Lilletorget 1 av Fellesforbundet, rett over veien fra Brugata 19, med Oslo Plaza som nærmeste nabo. Nå planlegger Entra å rive til fordel for et miljøvennlig høyhus. Fire finalister er valgt ut fra en internasjonal arkitekt- og innovasjonskonkurranse. Eiken: Jeg tror nok at dette planlagte høyhuset vil bli realisert, som et av flere nye høyhus rundt Oslo S. Vi ser en akselrerende erkjennelse hos politikerne av at det må bygges høyere rundt trafikknutepunkter. Det var en helt annen motstand da Barcode ble betraktet som høyhus for år siden. Posthuset og Oslo Plaza Det er gjeldende politikk at nye høyhus i Oslo skal være begrenset oppad til Oslo Plazas 117 meter. Det kan forsinke Entras planer om å bygge på Posthuset med kvadratmeter, med en ønsket total høyde på over 123 meter. Det ville i så fall kreve en ny reguleringsplan, i følge NE Nyheter. Også Oslo Plaza har ambisjoner om å utvide, og helst i både bredden og høyden. Lavblokka Den såkalte lavblokka, er i ferd med å bli høyblokka med KLPs planer om to nye tårn som erstatter utflyttede Postens Brevsenter. Planprogrammet for Oslo S-området ble fastsatt tidligere i år, og omfatter de tre hovedgrepene rivning av lavblokka, ny bussterminal og ny Oslo S. Plan- og bygningsetaten forventer at de tre prosjektene vil bli behandlet som separate, innsendte reguleringsplaner. Ny bussterminal Ny bussterminal over sporområdet ved Oslo sentralstasjon er nøkkelen til en god utvikling i området, i følge plan- og bygningsetaten. Det kan gi en restrukturering av utskjelte Galleri Oslo, gjenåpning av Akerselva og en ny passasjerlogistikk, i kombinasjon med det nye høyhuset som erstatter lavblokka. Eiken: De planlagte høyhusene i kombinasjon med en ny bussterminal i høyden, frigir plass til en helt ny passasjerlogistikk på og under bakken. Vi ser kon- turene av at mennesker daglig bruker kollektivknutepunktet Oslo S inn på 2020-tallet, som er en dobling fra i dag. Det er mange som reiser videre med T-bane, trikk og buss, men passasjerlogistikken går fra å være orientert mot Karl Johan, til å gå i en akse fra Biskop Gunnerus gate til dagens flytogterminal og mot Bjørvika. Nye Oslo S Eiken: Dagens flytogterminal vil innen ti år bli erstattet av nok et høyhus med et nytt og stort hotell. Med dette prosjektet får vi totalt fem høyhus rundt Oslo S innenfor dagens planleggingshorisont. Mesteparten av dagens stasjonsbygning rives og bygges opp på nytt. Den nye Østbanehallen, som har gått fra å være en sliten ærverdig bygning til å bli en gastronomisk reise, er begynnelsen på den nye utviklingen. Moon Lee: Området foran Østbanehallen har gått fra å være et senter for rusmisbrukere til å bli Oslos mest attraktive uteservering. Den samme muligheten har vi ved å gjøre nye grep i Vaterlandsparken, hvis vi får med gårdeierne i området på å gi parken et løft. Det er mulig å se for seg at Vaterlandsparken blir Oslos mest besøkte innen få år. Bjørvika Eiken: Vi må huske på at kun 25 prosent av Bjørvika er bygget ut hittil, og blant det resterende utgjør Munchmuseet og Deichmanske hovedbibliotek kun en liten andel. De store endringene ved Oslo S ligger foran oss, og ikke bak oss. Moon Lee: Gamlebyen er etter min mening det beste nabolaget i Oslo, etter å ha bodd mange forskjellige steder i Oslo over flere ti år. Folk kjenner hverandre i Gamlebyen, og det skaper en trygghet som jeg ikke har opplevd i andre bydeler. Bjørvika og Oslo S- området beveger seg nå mot Gamlebyen, på begge sider av jernbanen. Mangfoldet og energien ved et kollektivknutepunkt blir aldri borte Nye Oslo S (ill. Placebo Effects): Det er store planer for Oslo sentrum i årene fremover. Oslo S vil bli fornyet og oppgradert til å takle den økende befolkningsveksten frem mot Brugata 19: Bygget har vært igjennom en vellykket transformasjon takket være Akershus Eiendom og DNB Næringseiendom. Lilletorget 1 (ill. Plankton): En av de fire gjenstående kandidatene til å utforme Lilletorget 1 er SAAHA AS med forslaget «Supertree», som er levert i samarbeid med LALA Tøyen, Degree of Freedom og Gether. TIDENES FORVANDLING VED OSLO S TIDENES FORVANDLING VED OSLO S

6 10 11 Foto Utleieavdelingen Lavt byggevolum demper effekten av oljebremsen i Oslo Foto Nå som økonomien stamper litt i motbakke, er det mange som forventer at kontorledigheten i Oslo skal gå oppover. Den steg fra 7,0 % til 7,8 % i løpet av 2014, men vi tror ikke den vil stige særlig høyere de par neste årene. Blant de viktigste årsakene til dette er en ganske lav nybygg-aktivitet, noe som ikke har vært likt i alle norske byer. Den nederste grafen viser byggevolumet av kontor i Oslo, målt i kvadratmeter nybygg per år de ble eller blir ferdigstilt ga et lavt volum, 2015 blir et år med mye nybygg, mens 2016 sannsynligvis blir under gjennomsnittet for perioden volumet vil sikkert bli høyere da det fortsatt er god tid for å signere nye leietakere og sette i gang, men det er for øyeblikket kun kvm bekreftet å skulle bli ferdigstilt. Når man vet at kvm blir sanert eller konvertert bort fra markedet i et normalår, er det bakgrunnen for at vi forventer flat utvikling i kontorledigheten til tross for nullvekst i sysselsettingen, slik de aller fleste makroøkonomene forventer. Dette er en «god» statistikk for å møte tider med lav økonomisk vekst. Nybygg står sjelden ledige, mens de fraflyttede arealene vil tynge markedet. Man kan se at dot-com-krisen som rammet markedet i sammenfalt med svært høy produksjon, mens den aller høyeste toppen i 2012 falt på et tidspunkt da markedet trengte mye nytt areal. Den øverste grafen viser byggevolumet for Norges fire største byer og her er det angitt i prosent av eksisterende areal. Denne grafen er i motsetning til den andre angitt per oppstartstidspunkt, og vi ser at for Oslo er det da en faseforskyvning på i gjennomsnitt to år. Av grafen kan vi se at Stavanger-markedet har justert seg ned etter noen år med ekstremt høy aktivitet, mens Trondheim og Bergen har volumer godt over Oslo-nivå de siste fire årene. Hvorfor er det så slik? Hovedtrenden skulle forventes å være at lavkonjunktur gir lav produksjon av nybygg, mens høykonjunktur gir det motsatte, og når pilene snur for økonomien, vil man oppleve overdreven produksjon i en nedtur og altfor få bygg i en opptur fordi det tar så lang tid å produsere eiendom. Til en viss grad stemmer dette, men spekulativ bygging (dvs. uten signert leietaker) har tross alt vært en sjeldenhet de siste par tiår, spesielt i Oslo. Vi mener å se at det er et sterkere innslag av rene tilfeldigheter i praksis når et visst antall store bedrifter velger å fornye seg ved å flytte inn i nye lokaler. Flere av dem er så store at de «overser» konjunkturene som Statoil og DNB og de offentlige aktørene er også rimelig uavhengige av økonomiens opp- og nedturer. Kjempeprosjektet Media City i Bergen er også et slikt eksempel; ønsket om å fornye seg kommer til en viss grad uten at den generelle økonomiske utviklingen er årsaken. Noe av dette skyldes den generelle økningen i kvalitetskrav, behovet for å bytte til mer effektive kontorløsninger, og den relativt stadig lavere andelen som kostnadene til lokaler utgjør for arbeidsgiverne. Både i Trondheim og Bergen har man de siste par årene hatt en vekst i slik «moderniserings-flytting» som er som man skulle forvente etter noen år med høykonjunktur. Oslo har i det samme tidsrommet rett og slett «hatt litt flaks», da det har vært ganske få som har valgt nybygg når de har flyttet. Dersom mange nok av de store leietakerne som er ute på søk i dag velger nybygg for , kan ledigheten gå oppover og markedet bli litt mer utrygt men forhåpentligvis har da den økonomiske veksten kommet tilbake. Ragnar Eggen Partner - Analysesjef Nybygg per år som % av eksisterende volum Målt per tidspunkt for byggestart, 4 byer 13 % 12 % 11 % 10 % 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % Oslo Bergen Trondheim Stavanger Nybygg i kontormarkedet i Oslo Antall kvm per år, per ferdigstillelsestidspunkt Oslo vest inkl. Lysaker/Fornebu Oslo øst (fra og med Nydalen) Oslo sentrum (Solli plass til Bjørvika) Fra venstre: Anders Heffermehl, Seniorrådgiver / Lise Kaupang, Markedssjef / Rune Arvesen, Seniorrådgiver / Jonas Myhre, Rådgiver / Remi N. Olsen, Senior rådgiver retail / Morten Buøen, Seniorrådgiver / Ole Christian Iversen, Leder utleie / Ole-Jacob Leirskar, Seniorrådgiver / Stig Basing, Forretningsutvikler REDAKSJONELT REDAKSJONELT

7 12 13 Silurveien 2 Drammensveien 60 Fridtjof Nansens Vei Henrik Ibsens gate 100 Wergelandsveien 7 Haakon VIIs gate 10 Grensen 17 Østre Aker Vei 95 Østre Aker Vei 90 Karoline Kristiansens vei 2 Frontbygget Østensjøveien 27 Brugata 19 Grenseveien 92 Fornebuveien 7 13 Lilleakerveien 2A, B Lilleakerveien 2C Hoffsveien 10 Verkstedveien 1 Drammensveien 88B Drammensveien 133 Fyrstikkalléen 3 Dronning Eufemias gt. 42 Eufemia Dronning Eufemias gt. 16 Dronning Eufemias gt. 6 Kirkegata 15 PP9 Støperigata 1 Akersgata 45 Fornebuveien 50 Strandveien 50 Øvre Vollgate 6 Strandveien 8 Vollsveien 2A B Cort Adelers Gate 33 Dronning Mauds gate 15 Fornebuporten Aker Brygge Fjordalléen 16 Tjuvholmen Allé 11 SANDVIKA Sandvika Business Center OVERSIKT OVERSIKT

8 15 Sandvika kvm ledighet: 5,6 % Leienivå: Leieprognose: Stabilt 410 kvm Lysaker Byggetrinn 1 ferdigstilles nov.2016 SANDVIKA BUSINESS CENTER ledighet: 15,3 % Leienivå: Leieprognose: Svakt fallende Sandvika Fornebu Spennende nybygg sentralt beliggende i Sandvika, med nærhet til togstasjon og Sandvika Storsenter Inntil kvm ledig i byggetrinn 1 Store, oversiktlige etasjeflater gir mulighet for fleksibilitet og skreddersydde løsninger Bygget prosjekteres som energiklasse B Ta kontakt for presentasjon ledighet: 8,8 % Leienivå: Leieprognose: Svakt fallende Morten Buøen Mobil: E-post: SANDVIKA BUSINESS CENTER PP9 - PHILIP PEDERSENS V. 9 FORNEBUPORTEN FORNEBUVEIEN 7 13 FORNEBUVEIEN STRANDVEIEN 8 STRANDVEIEN 50 LILLEAKERVEIEN 2A, B og C VOLLSVEIEN 2A B ASKER / SANDVIKA / LYSAKER / FORNEBU

9 16 17 Byggetrinn 1: kvm kvm Byggetid: 18 mnd. PP9 Rom for vekst PHILIP PEDERSENS VEI 9 Lysaker Beste synlighet fra E-18 Rom for profilering Sosiale torg Rom for samhandling Fleksible og arealeffektive plan Rom for vekst Trimrom og uteområder Rom for rekreasjon Vacant space: Construction stage 1: sqm sqm Construction stage 2: sqm LEASED Minimum rental space: sqm Vacant from: Constr. stage 1: Summer 2015 FORNEBUPORTEN Lysaker / Fornebu Office Premises In a resource constraint world, we ll make your employees happy and your business grow For more information visit: Contact information Ole-Jacob Leirskar Mobil: E-post: Ole Christian Iversen Mobil: E-post: Morten Buøen ASKER / SANDVIKA / LYSAKER / FORNEBU ASKER / SANDVIKA / LYSAKER / FORNEBU

10 kvm i 3. etg. 420 kvm BTA Nå FORNEBUVEIEN 50 Lysaker/Fornebu kvm kvm 500 kvm Svært synlig ved inngangen til Fornebu Flott moderne kontorbygg Arealeffektive lokaler som tilpasses leietaker 40 busser i timen, rett utenfor eiendommen God parkeringsdekning/110 p-plasser Anders Heffermehl Mobil: E-post: FORNEBUVEIEN 7-13 Lysaker Lysakers best profilerte bygg Totalrehabiliteres, full skreddersøm Lyse, store og arealeffektive etasjeplan Ny bedriftsrestaurant og møteromsenter med direkte utgang til stor skjermet hage Meget god p-dekning, ca. 200 p-plasser Felles garderobe/dusj, treningssenter og sykkelparkering Rune Arvesen Mobil: E-post: kvm 600 kvm Oktober 2015 EKSISTERENDE SITUASJON MED NYE TILTAK: STRANDVEIEN 8 Lysaker Nye kontorlokaler i toppetasje med sjøutsikt Sentralt på Lysaker Gode tekniske kvaliteter Lyse og luftige kontorlokaler i de to øverste etasjene (5. og 6. etg.) Fleksible lokaler, etasjene kan vurderes delt Meget gode parkeringsmuligheter på eiendommen Morten Buøen Mobil: E-post: ASKER / SANDVIKA / LYSAKER / FORNEBU :: Vedlegg Styremøte :: FORNEBUVEIEN 7-13 ASKER / SANDVIKA / LYSAKER / FORNEBU

11 20 21 Lilleakerveien 2C Ca kvm 300 kvm STRANDVEIEN 50 Lysaker Unik mulighet i Lysakers best beliggende eiendom Lokalene tilpasses og skreddersys hver enkelt leietaker Stor, flott kantine med direkte utgang til grøntareal Felles møterom, stort trimrom med garderober/dusj Mulig å leie båtplass Meget god parkeringsdekning Rune Arvesen Mobil: E-post: Lilleakerveien 2B kvm Ca. 750 kvm Snarlig eller etter avtale LILLEAKERVEIEN 2A, B og C Lysaker Store etasjeplan, opptil kvm Felles kantine, resepsjon og møteromsenter Tilgang til auditorium, trimrom og garderober God parkeringsdekning Svært sentralt i forhold til off. kommunikasjon Fleksible lokaler som vil skreddersys for leietaker Morten Buøen Mobil: E-post: Jonas Myhre v ASKER / SANDVIKA / LYSAKER / FORNEBU ASKER / SANDVIKA / LYSAKER / FORNEBU

12 22 Skøyen kvm ledighet: 12,1 % Leienivå: Leieprognose: Stabilt 188 kvm VOLLSVEIEN 2A-B Oslo Nordvest Lysaker ledighet: 5,6 % Leienivå: Leieprognose: Stabilt Beliggende på Lysakerlokket, rett ved Lysaker stasjon Fantastisk profilering mot E18 Resepsjon, kantine, auditorium og garderobe/dusj God parkeringsdekning Jonas Myhre Mobil: E-post: Majorstuen ledighet: 0,2 % Leienivå: Leieprognose: Stabilt VERKSTEDVEIEN 1 DRAMMENSVEIEN 88B DRAMMENSVEIEN 133 ASKER / SANDVIKA / LYSAKER / FORNEBU SILURVEIEN 2 HOFFSVEIEN 10 FRIDTJOF NANSENS VEI

13 Hafslund Esso SKØYEN STASJON Møller Skøyen Yara Ring 2 Høegh Drammensveien Ring 2 Verkstedveien Tesla Sjølystveien E18 Karenlyst allé E18 E18 Frognerstranda E18 Norsk Oljemuseum kvm ca kvm kvm Sentralstasjonen Overtagelse Q VERKSTEDVEIEN 1 Skøyen Nybygg med unik beliggenhet Store etasjeplan på kvm Felles resepsjon, personalrestaurant, auditorium, møterom Miljøbygg BREEAM NOR Very Good Alle servicetilbud og off. komm. i umiddelbar nærhet God parkeringsdekning Ole Christian Iversen Mobil: E-post: m 2 Innflytting fra: Q SKØYEN / OSLO NORDVEST / MAJORSTUEN Antall arbeidsplasser: Energiklasse A - passiv hus Trafikknutepunkt: Trikk, buss, tog og Flytoget i umiddelbar nærhet SKØYEN / OSLO NORDVEST / MAJORSTUEN Akershus Eiendom v/ole Christian Iversen Tlf: Norwegian Property v/morten Warberg Tlf: epost:

14 kvm 492 kvm DRAMMENSVEIEN 88B Skøyen/Skarpsno Fasjonabel murvilla med parkanlegg En unik mulighet til å få et eget bygg Lokalene er nylig oppgradert Beliggende i sjarmerende omgivelser på Skarpsno, med kort sykkel- og kjøreavstand fra Skøyen/Vika Anders Heffermehl Mobil: E-post: kvm kvm 700 kvm SILURVEIEN 2 Ullern kvm BTA 800 kvm BTA DRAMMENSVEIEN 133 Skøyen Første del er tatt i bruk 2 toppetasjer ledig mulig med kvm på ett plan Svært god takhøyde, må oppleves Profilert fasade - panoramautsikt Personalrestaurant og Wayne s Coffee 270 p-plasser i underetasje, Elbil-pool og bilpleie Miljøbygg - Energiklasse A Trimrom, garderober/dusj, sykkelparkering Rune Arvesen Mobil: E-post: Svært effektive og lyse kontorarealer Full skreddersøm etter leietakers ønsker og behov Kantine og takterrasse Parkering i underetasjen Bygget vil få ny fasade og nytt inngangsparti Anders Heffermehl Mobil: E-post: SKØYEN / OSLO NORDVEST / MAJORSTUEN SKØYEN / OSLO NORDVEST / MAJORSTUEN

15 kvm 517 kvm HOFFSVEIEN 10 Skøyen Svært effektive og lyse kontorlokaler med gode profileringsmuligheter Topp moderne standard og tekniske løsninger Treningssenter i bygget Nærhet til Flytog, tog, trikk og buss Anders Heffermehl Mobil: E-post: Oslo Sentrum ledighet: 6,0 % Leienivå: Leieprognose: Stabilt Vika/Aker Brygge kvm ledighet: 6,4 % Leienivå: Leieprognose: Stabilt ca. 500 kvm FRIDTJOF NANSENS V Majorstuen Totalt kvm ledig fra sommer 2015 og Q Bygget gjennomgår en større rehabilitering i 2015 Felles resepsjon og kantine + trimrom og garderobe Parkering Kort gangavstand til offentlig kommunikasjon Jonas Myhre ZENTUVO PHOTO SKØYEN / OSLO NORDVEST / MAJORSTUEN AKER BRYGGE TJUVHOLMEN ALLÉ 11 FJORDALLÉEN 16 STØPERIGATA 1 DRONNING MAUDS GATE 15 DRAMMENSVEIEN 60 HENRIK IBSENS GATE 100 CORT ADELERS GATE 33 WERGELANDSVEIEN 7 HAAKON VIIs GATE BRUGATA 19 GRENSEN 17 KIRKEGATA 15 AKERSGATA 45 ØVRE VOLLGATE 6 DRONNING EUFEMIAS GT. 6 DRONNING EUFEMIAS GT. 16 EUFEMIA DRONNING EUFEMIAS GT

16 kvm 400 kvm TJUVHOLMEN ALLÉ 11 Aker Brygge Eksklusivt kontorbygg sentralt på Tjuvholmen Effektive kontorlokaler med mye lys Gode fellesfasiliteter og rikelig med parkering Dusj/garderober og sykkelparkering Kantine og felles takterrasse med fantastisk utsikt Antall arbeidsplasser: Fra 1 til 200 ansatte Anders Heffermehl Mobil: E-post: AKER BRYGGE Totalrenoverte moderne lokaler Sentralt på Aker Brygge Høy arealeffektivitet Eget kundesenter Tilpasses kundens ønsker og behov 810 kvm 700 kvm Anders Heffermehl Silje Kragstad September 2015 FJORDALLÉEN 16 Aker Brygge Meget attraktive kontorlokaler på Aker Brygge Nyoppusset/oppgradert i 2012 (høykvalitet) Felles resepsjon, møterom, garderober, kantine Mulighet for profilering mot Bryggetorget All offentlig kommunikasjon i umiddelbar nærhet Inntil 35 arbeidsplasser Morten Buøen Mobil: E-post: Ole-Jacob Leirskar

17 kvm kvm Q3/Q FILIPSTAD BRYGGE/ STØPERIGT. 1 Aker Brygge Moderne kontorbygg fra 1998 Like godt tilrettelagt for cellekontorer som åpent landskap Del av Filipstad Brygge Omfattende servicetilbud: bedriftsrestaurant med frokost, lunsj og middag, dusj/garderobe og sykkelparkering Eget lukket p-anlegg med reserverte plasser Ole Christian Iversen Mobil: E-post: kvm kvm Medio 2017 DRAMMENSVEIEN 60 Solli Plass / Oslo Vest kvm kvm Q DRONNING MAUDS GT. 15 Oslo sentrum Bygget til «Rikstrygdeverket» i 1960 En arkitektonisk perle omgitt av parker og grøntarealer Felles kantine med utgang til stor, felles takterrasse Auditorium, møtesenter og felles dusj- og garderobefasiliteter Etasjeplan på ca kvm Ole Christian Iversen Mobil: E-post: Representativ eiendom i god teknisk stand med sentral og profilert beliggenhet i Vika Luftige og arealeffektive kontorlokaler Nye ekslusive kantine- og møteromsfasiliteter God parkeringsdekning og alt av offentlig kommunikasjon i umiddelbar nærhet Anders Heffermehl Mobil: E-post:

18 kvm kvm Nå HENRIK IBSENS GATE 100 Oslo Sentrum Unik mulighet: Toppen av Indeksbygget Samtlige arbeidsplasser får en fantastisk utsikt Flotte fellesarealer Kantine, kaffebar m.m. Parkering i garasje under bygget Rune Arvesen Mobil: E-post: kvm kvm CORT ADELERS GATE 33 CBD/Vika Unik mulighet for eget bygg midt i CBD/Vika Nybygg og totalrehabiliterte lokaler Høy kvalitet, elegant, stor fleksibilitet og arealeffektivt Representative fellesarealer inkl. takterrasse og flott hageanlegg Egen parkeringskjeller med heis direkte til etasjene Stor takhøyde Ole-Jacob Leirskar Mobil: E-post:

19 kvm BTA 500 kvm BTA kvm 505 kvm WERGELANDSVEIEN 7 Oslo Sentrum Sentralt og flott beliggende ved Slottsparken Bygget rehabiliteres og lokalene skreddersys ny leietaker Garasje, sykkelparkering og garderobe/dusj i underetasje De ledige arealene er i 5., 7. og 8. etasje Lyse og arealeffektive lokaler med flott utsikt Ledig nå HAAKON VIIs GATE 10 Vika Et av Vikas flotteste og mest kjente kontorbygg Lokalene ligger øverst i bygget med flott utsyn over byen Tilgang til stor felles takterrasse Dusj / garderober og sykkelparkering i kjeller Gode parkeringsmuligheter Anders Heffermehl Mobil: E-post: Rune Arvesen Mobil: E-post:

20 kvm 447 kvm GRENSEN 17 Oslo Sentrum Særdeles sentral beliggenhet Fleksible lokaler som skreddersys for leietaker Nedgang til T-bane i bygget Sykkelparkering kvm kvm Anders Heffermehl Mobil: E-post: 222 kvm Q BRUGATA 19 Oslo Sentrum Funkisbygg fra 1998 tegnet av arkitektene Narud Stokke Wiik AS Flott utsikt fra de øverste etasjene Felles kantine, resepsjon og møteromsenter 50 meter fra off. kommunikasjon og T-bane Vender ut mot elven og en flott park Ole-Jacob Leirskar Mobil: E-post: kvm 405 kvm KIRKEGATA 15 Oslo Sentrum Flotte lokaler sentralt i Kvadraturen Totalrenovert i 2007 Umiddelbar nærhet til offentlig kommunikasjon Parkering i kjeller Felles kantine, sykkelparkering og garderobe/dusj Ole-Jacob Leirskar Mobil: E-post:

MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2013

MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2013 MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2013 www.malling.no SIDE 2 MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2013 LEDER NÆRINGSEIENDOM HOLDER STAND Året går mot slutten og det kan være på sin plass å oppsummere hvordan eiendomsbransjen

Detaljer

rom eiendom årsrapport 2013

rom eiendom årsrapport 2013 Årsrapport 2013 SAMFUNNSANSVAR Samfunnsansvar i praksis rom eiendom årsrapport 2013 2 3 Innhold Innhold Året som gikk 6 Dette er Rom 8 Innledning 12 14 samfunnsoppdraget 24 boligutvikling 32 knutepunktsutvikling

Detaljer

1.Økonomiske rammebetingelser 2.Eiendomsmarkedet NÆRINGS- EIENDOM: 1/01 3.De største eiendomsselskapene 4.Oppsummering

1.Økonomiske rammebetingelser 2.Eiendomsmarkedet NÆRINGS- EIENDOM: 1/01 3.De største eiendomsselskapene 4.Oppsummering side 1.Økonomiske rammebetingelser.2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 3 1.5.De børsnoterte eiendomsselskapene 4

Detaljer

NORGE MARKEDSRAPPORT H2 2013. Accelerating success.

NORGE MARKEDSRAPPORT H2 2013. Accelerating success. NORGE MARKEDSRAPPORT H2 213 Accelerating success. MARKEDSRAPPORT H2 213 NORGE MARKEDSRAPPORT H2 213 NORGE Colliers International bistår med salget av Bygdøynesveien 15. Colliers International har de siste

Detaljer

4/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

4/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 4/01 4/01 4/01 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Oppsummering... 3 1. Økonomiske rammebetingelser... 3 1.1 Rentesituasjon... 3 1.2 Inflasjon... 3 1.3 Arbeidsledighet... 4

Detaljer

Markedsrapport nr. 4/99 side 1. side

Markedsrapport nr. 4/99 side 1. side Markedsrapport nr. 4/99 side 1 side 1.Økonomiske rammebetingelser.2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 4 1.5. De børsnoterte

Detaljer

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 12

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 12 side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 4 1.5. De børsnoterte eiendomsselskapene

Detaljer

FREMTIDENS BY. Smarte løsninger når behovet melder seg ISEKK eller container. Nå med hentegaranti! Les om

FREMTIDENS BY. Smarte løsninger når behovet melder seg ISEKK eller container. Nå med hentegaranti! Les om DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES MER PÅ NETT! WWW.FREMTIDENSBY.NO Nr 11 DESEMBER 2014 FREMTIDENS BY Sentrum åpner seg mot sjøen Sørenga Sjøbad: Om et halvt år kan Oslo nyte et nytt tilskudd

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING.

ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING. ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING. ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 2 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 3 06 14 26 28 46 64 88 96 DETTE ER

Detaljer

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 13

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 13 side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 2 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 3 1.5.De børsnoterte eiendomsselskapene 3

Detaljer

LOKALER TIL LEIE LOKALER TIL SALGS

LOKALER TIL LEIE LOKALER TIL SALGS Nr. 1 April 2014 LOKALER TIL LEIE LOKALER TIL SALGS Nytt og flott kvalitetsbygg på Forus vest med en gjennomført høy standard Kanalsletta 3 Langflåtveien 37 Haakon VII s gate 9 KONTOR LAGER VERKSTED FORRETNING

Detaljer

Markedsrapport Høst 2012

Markedsrapport Høst 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Høst 2012 Leieprisene vil stige videre Leder Lave renter lenge De siste årene har bankenes prognoser vist forventninger om økte rentenivåer, mens den faktiske utviklingen

Detaljer

Gladmat trenger ny giv

Gladmat trenger ny giv Rosenkilden Næringslivs magasinet nr. 4 2013 årgang 20 Kultur er butikk Morten Abel, Kaizers Orchestra og Kvammen og Sægrov Produksjoner er de eneste som driver kultur som næring i Stavanger, ifølge Pål

Detaljer

Investering i Næringseiendom

Investering i Næringseiendom Investering i Næringseiendom Rapport for Folketrygdfondet, høsten 2014 Utført av Akershus Eiendom AS 1 Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Bakgrunn... 4 3 Næringseiendom: introduksjon... 4 3.1 Innledning... 4

Detaljer

01/2015 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Aibel: Utkonkurrerte alle

01/2015 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Aibel: Utkonkurrerte alle 01/2015 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS Side 4 Aibel: Utkonkurrerte alle Innhold Aibel: Nasjonal oppmerksomhet 4 Innhold Leder Side 3 Eierskapsdebatten: Spørsmålet bør være om eier er riktig eier Aibel

Detaljer

m to Åpne løsninger Et magasin fra Vital Eiendom AS Nr 2 2004 Trenden er klar: Nå er det åpne landskap som gjelder.

m to Åpne løsninger Et magasin fra Vital Eiendom AS Nr 2 2004 Trenden er klar: Nå er det åpne landskap som gjelder. m to Et magasin fra Vital Eiendom AS Nr 2 2004 Åpne løsninger Trenden er klar: Nå er det åpne landskap som gjelder. Fri flyt av kunnskap? I dette nummeret av m.to kan du lese at det er mulig å skape kontormiljøer

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Ansvarlig

Detaljer

02/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Ferd-veteran skal lede NMI

02/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Ferd-veteran skal lede NMI 02/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS Side 4 Ferd-veteran skal lede NMI Innhold Norsk mikrofinansinitiativ: Sletteberg inn som leder 4 Innhold Leder Side 3 Nytt kast, nye muligheter: Om fordeling og

Detaljer

NORGE MARKEDSRAPPORT Q4 2011. Accelerating success.

NORGE MARKEDSRAPPORT Q4 2011. Accelerating success. NORGE MARKEDSRAPPORT Q4 2011 Accelerating success. Q4 2011 MARKEDSRAPPORT NORGE INNHOLD Oppsummering 3 Makro 4 Transaksjonsmarkedet 5 Logistikkmarkedet 6 Kontormarkedet 7 Retailmarkedet 8 Bygårder 9 Colliers

Detaljer

stang Inn For HAnDeL Les AKTueLLe saker PÅ nett ÅreTs HAnDeLs- og servicebedrift 2012 ToPP stemning nr. 5 2012 sommer OHFS SOMMerFeSt

stang Inn For HAnDeL Les AKTueLLe saker PÅ nett ÅreTs HAnDeLs- og servicebedrift 2012 ToPP stemning nr. 5 2012 sommer OHFS SOMMerFeSt MEDLEMsMAgAsiN FoR oslo HAnDeLssTAnDs ForenInG for lønnsom, trygg og sikker handel og service i Osloregionen. stang Inn For HAnDeL VInneren er Kåret ÅreTs HAnDeLs- og servicebedrift 2012 Les AKTueLLe saker

Detaljer

UNION Markedsrapport Q4 2010

UNION Markedsrapport Q4 2010 UNION Markedsrapport Q4 2010 Transaksjonsmarkedet Stigende priser og hektisk avslutning på året Side 9 Avkastning Union Fondsindeks steg 1,6 % i tredje kvartal Side 11 Status utleie i Oslo, Asker og Bærum

Detaljer

Markedsrapport Vinter 2014

Markedsrapport Vinter 2014 Markedsrapport Vinter 2014 LEDER Økt yield-gap Økt yield-gap i i transaksjonene Differansen Differansen mellom mellom yield og yield samlet og samlet lånefinansieringsrente inkludert inkludert prime kontoreiendom

Detaljer

Et eventyr med dårlig rykte

Et eventyr med dårlig rykte Rosenkilden Næringslivs magasinet nr. 5 2013 årgang 20 Forus landets viktigste næringsområde: Et eventyr med dårlig rykte Forus er mer kjent for trafikkaos og kø enn som landets viktigste næringsområde.

Detaljer

04/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Aibel: Møte på høyt nivå

04/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Aibel: Møte på høyt nivå 04/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS Side 4 Aibel: Møte på høyt nivå Innhold Aibel: Besøk i tøffe tider 4 Innhold Leder Side 3 Ulikhet: Det vi bør snakke om når Piketty er reist hjem Aibel Side 4 Oljeservice:

Detaljer

fremtidens by Rehabilitere eller bygge nytt? Vi gir bygninger liv

fremtidens by Rehabilitere eller bygge nytt? Vi gir bygninger liv Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Vi gir bygninger liv Spikerverket Egmonts nye lokaler er miljøvennlige og visuelle Fytosanering Slik blir du kvitt forurensede masser BREEAM og EPD Finn ut

Detaljer

Markedsrapport Q3 2008

Markedsrapport Q3 2008 Markedsrapport Q3 28 Gjesteartikkel av Trond Bratsberg, rådgiver i Enova Verdt å se på energibruken i næringsbygg Side 5 Transaksjonsmarkedet Lånefinansiering skaper stadig utfordringer Side 1 Avkastning

Detaljer

Markedsrapport nr. 2 /97. Godværet fortsetter

Markedsrapport nr. 2 /97. Godværet fortsetter Markedsrapport nr. 2/97 side 1 Markedsrapport nr. 2 /97 Godværet fortsetter I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst - inflasjon

Detaljer

4/02 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

4/02 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 4/02 4/02 4/02 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Oppsummering... 3 1. Investering i næringseiendom.. 3 Innledning... 3 Konjunkturutvikling... 3 Oljeprisen... 5 Renter... 5

Detaljer

Får aldri. Stille hos investorene. Konkret satsing i nord. Doblet omsetningen. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

Får aldri. Stille hos investorene. Konkret satsing i nord. Doblet omsetningen. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen 4 år Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen juni 2010 Får aldri fri Tilgjengelighet via elektroniske medier gjør at vi stiller stadig tøffere krav til hver andre om å svare på henvendelser, også når vi

Detaljer

Inspirerte et samlet næringsliv

Inspirerte et samlet næringsliv Rosenkilden Næringslivsmagasinet nr. 9 2012 årgang 19 Pulpit 2012: Inspirerte et samlet næringsliv Nando Parrado beveget og inspirerte et samlet næringsliv i regionen på historiens første Pulpit-konferanse

Detaljer