KONFERANSE. Public Safety Planning, Analysis and Response in the Age of Urbanization

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONFERANSE. Public Safety Planning, Analysis and Response in the Age of Urbanization"

Transkript

1 KONFERANSE Public Safety Planning, Analysis and Response in the Age of Urbanization Oslo den 30. april 2015

2 OG REAKSJONSEVNE I MØTE MED ØKENDE URBANISERING Preben Bonnén Arrangør I Forum for Samfunnets Beredskap (FSB), har vi vårt fokus og virkeområde på samfunnets sikkerhet og sivilsamfunnets beredskap i de nordiske landene. Dette innebærer også kriseplanlegging og reaksjonsevne i forhold til økt urbanisering. Det offentlige sikkerhetssamfunnet har ansvaret for et bredt spekter av forretningskritiske tjenester for å ivareta sikkerheten i sine lokalsamfunn. Disse oppgavene omfatter alt fra å håndheve loven til å slukke branner. Spesielt når byene opplever en befolkningsøkning blir mange av disse oppgavene enda mer kritiske. For lokalt brannvesen, politi og beredskap kan tilgang til byggeplaner bety forskjellen mellom liv og død. Det oppstår ofte hendelser i bygninger der det er potensielle, farlige blindsoner for nødberedskapens personale. Det å kunne se operasjonens komplette bilde, både inne og ute, samt over og under bakken, er avgjørende både for å forebygge hendelser og koordinere effektive tiltak. Oversikt over en potensiell ulykke kan således være et viktig redskap for å hjelpe nødetatene å håndtere situasjonen på best mulig måte. For å oppnå best mulig samfunnsberedskap er det en essensiell nødvendighet for de mange ulike organisasjoner som er involvert, å sikre sikkerheten til samfunnet, og å ha riktig verktøy og informasjon til gjengelig. Dette er essensielt for å støtte gode beslutningsprosesser samt gjennomføring av disse. Inkludert identifisering av trender og hotspots i offentlige sikkerhetsrisikoer, forebyggende planer om å opprette og vedlikeholde en nødsituasjon. Inspeksjon av brannsikkerhet og sikkerhetssystemer, komplett bygnings etterretning, inkludert grunnplaner, praktiske øvelser, støtte til spesielle begivenheter under planlegging og avvikling. Implementering av sanntid og datarike kart til datadesign, akutte hendelser, koordinering og felttilgang til viktig informasjon. Ved offentlige samlinger og selskaper, som ved f.eks. en skoleskyting, hotellbrann eller andre katastrofer, er det avgjørende å være i stand til å handle så snart man ankommer ulykkesstedet. Dersom politiet kommer ut til en skoleskyting og ikke kjenner skolens fasiliteter, vil det være mye gjetting for å komme frem til gjerningsstedet, som kunne vært utredet i forkant. Ulykken blir derfor ikke stoppet tidsnok. Med kunnskap om bygningen, kan politiet planlegge på forhånd, fordele enheter og rykke ut operasjonsklare, fremfor å vente. I forbindelse med terrortrusselen mot Norge i juli 2014 valgte Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) å spre nyheter for publikum. De annonserte at det kunne være en potensiell trussel mot landet. Dette var et ønske om å få mer informasjon og dermed finne den potensielle trusselen. En plan eller modell av de potensielle ulykkessteder kunne i denne situasjonen har vært nyttig og bidratt med informasjon. Byggeplaner kunne hjulpet med evakueringen og nøytralisere trusselen dersom terroren hadde lyktes, og ulykken hadde skjedd. Denne konferansen vil ta en nærmere titt på hvordan ulike myndigheter tilnærmer seg emnet, samt gi noen praktiske case-studier fra hele verden og fortsette dialogen om hvordan man best kan tilpasse beste praksis for å møte disse nye behov. 3 FSB

3 BEREDSKAP OG RESPONS I AGE OF URBANISERING Statsrådet Anders Anundsen Justis- og beredskapsdepartementet I takt med at globale populasjoner blir mer urbaniserte, møter det offentlige sikkerhetssamfunnet økende utfordringer knyttet til beredskap og respons i komplekse bymiljøer. Det er ikke bare befolkningen i byene som øker, men også den privateide infrastrukturen for å støtte dem. Resultatet er ofte hull i den offentlige sikkerhetsinformasjonen. I dagens urbane miljøer, er tilgang til informasjon om ALL infrastruktur kritisk. Enten det er en skole der en skyteepisode har funnet sted, eller et kraftverk som er et potensielt mål for terrorisme. For å sikre løpende sikkerhet og effektiv beredskap er lett tilgjengelig informasjon om infrastruktur helt avgjørende for alle offentlige sikkerhetsorganisasjoner, enten infrastrukturen er privat eller offentlig eid. Når innbyggerne konsentreres i byer, blir virkningen av potensielle risikoer større. Uavhengig av om det er en naturlig risiko som brann eller flom, eller en menneskeskapt risiko som kriminalitet eller terrorisme. Å forstå dette raskt skiftende urbane landskapet er en kontinuerlig oppgave. Den krever mange typer risikoanalyse, etablering og oppdatering av beredskapsforberedelser og handlingsplaner, samt evnen til å raskt kunne dele informasjon med innsatspersonell. Omfanget av disse utfordringene er ikke begrenset til et enkelt bymiljø, men kan også strekke seg til regionale scenarioer. Slike scenarioer omfatter de geografiske områdene i mellom urbane bebyggelser og muligens flere byer. Adresseringen av disse komplekse problemstillinger krever nye typer verktøy for å samle, analysere og dele informasjon. Samt nye mekanismer for å tilrettelegge for utveksling av informasjon med den private sektor. For effektivt å aktivere denne flyten av informasjon knyttet til det urbane miljøet, må det være et sett av mekanismer for å støtte deling mellom flere interessenter. Noen kommuner har begynt å lage lover med krav til byggeiere om å sende inn oppdatert informasjon, som skisser for visse klasser av bygninger. Andre har begynt offentlig-privat samarbeid, som kobler sammen offentlige sikkerhetsorganisasjoner med byggeiere, for å bidra med informasjonsinnhenting og planlegging. Andre tilbyr verktøy og muligheter slik at publikum kan sende inn informasjon i bytte mot incentiver og styringsverktøy for bygningsforvaltning. Det er derfor med stor glede at jeg kan byde velkommen til våre amerikanske gjester, og til konferansen Public Safety Planning, Analysis and Response in the Age of Urbanization. Vi ville ikke vært her i dag uten initiativtakeren og arrangør Forum for Samfunnets Beredskap, og med dette ønsker jeg oss alle en god og givende dag. 4 FSB 5 FSB

4 TEMAER OG FOREDRAGSHOLDERE PROGRAM The Age of Urbanization Emerging Public Safety Challenges for Cities Everywhere Art Acevedo, Director - Major Cities Chiefs Association (MCCA) Chief of Police Austin Police Department The Role of Planning Data Preparedness and Sharing in complex Urban Environments Michael Brady, Commanding Officer FDNY GIS Unit New York City Fire Department Registrering, utlevering av ID-kort og program m.m Velkomst v/ statsrådet Anders Anundsen (Frp), Justis- og beredskapsdepartementet Introduksjon v/ arrangør og analytiker Preben Bonnén, Forum for Samfunnets Beredskap (FSB) The Role of Analytics Turning Information and Analysis into Actionable Intelligence Kevin Thomas, Director of Research and Analysis Philadelphia Police Department The Role of Resiliency Innovation and Adaptation in urban Emergency management Mike King, Senior Manager, Public Safety Solutions, Esri Ben Yetman, Director of Solutions at PenBay Opplegg v/ Director og Chief of Police Art Acevedo, Major Cities Chiefs Association (MCCA) og Austin Police Department Opplegg v/ Commanding Officer Michael Brady, New York City Fire Department (GIS Unit) Lunsj The danger of the city planning for crime prevention. Elisabeth Myhre Lie, Høgskolelektor Fagansvarlig for videreutdanning i Kriminalitetsforebyggende politiarbeid Opplegg v/ Director of Research and Analysis Kevin Thomas, Philadelphia Police Department Opplegg v/ Senior Manager Mike King, Public Safety Solutions, Esri og Director of Solutions Ben Yetman, PenBay Pause Opplegg v/ Elisabeth Myhre Lie Høgskolelektor, Fagansvarlig for videreutdanning i Kriminalitetsforebyggende politiarbeid Opplegg v/ souschef Martin Thomsen Beredskabsstyrelsen Tekniske Skole, Tinglev Avslutning v/ arrangør og analytiker Preben Bonnén, Forum for Samfunnets Beredskap (FSB) Mottakelse 6 FSB 7 FSB

5 PÅMELDING OG PRAKTISK INFORMASJON Deltakeravgift Pris for deltakelse er NOK (inkl. mva), som inkluderer deltakelse lunsj og mottakelse, samt catering i pausene. Påmelding Registrering må skje til Forum for Samfunets Beredskab (FSB) på mailadressen eller på og anses å være bindende. Betaling Bekreftelse og faktura vil bli sendt umiddelbart etter registrering av kontaktadresse, og må betales innen fem virkedager. Påmelding etter 6. april 2015 blir underlagt et administrasjonsgebyr på NOK. 500,- Sted Konferansen finner sted på Oslo Politihøgskole, Slemdalsveien 5, 0369 Oslo Tidspunkt Konferansen vil finne sted i perioden fra kl. 10:00 til 15:45 med mindre annet er spesifisert i programmet. Språk Konferansens vil bli gjennomført på engelsk. Mottakelse Umiddelbart etter konferansen inviteres deltakere og foredragsholdere til en mottakelse, hvor det er mulighet til å få nye bekjentskaper, utdype seg etc. Oppmøte Av praktiske årsaker anbefales deltakerne å møte før angitt tid, men ikke tidligere enn 30 minutter før konferansen starter. Med forbehold om mulige endringer i programmet. 8 FSB 9 FSB

6 Om Forum for Forum for samfunnet Beredskap Forum for Samfunnets Beredskap (FSB) er et uavhengig tverrfaglig organ som omhandler samfunnets ressurser, inkludert politi, brann og redning, prehospital akuttbehandling, forsvar, etc. FSB har som mål Å fokusere på samfunnets beredskap som en fellesbetegnelse for den felles innsatsen å sikre landet, inkludert den endrede tilstanden ved dagens organisering og struktur av aktører og oppgaver. Å fokusere på behovet for utvikling ved dagens utdannelser i samfunnsberedskapen. Dette innebærer å være til stede for å styrke og heve nivået, og for å vurdere muligheter for nye relevante utdannelser. Å fokusere på områder der tverrfaglighet mellom aktører i samfunnsberedskapen kan styrkes med formål å skape de beste forutsetninger for optimal drift på skadestedet. FSB er ansvarlig for: Utarbeidelse av analyser og forskningsarbeid, herunder utarbeidelse av papirer, notater og rapporter m.m som omhandler fellesberedskapen. Planlegging og anskaffelse av relevante faglige seminarer og konferanser for interessenter i samfunnets beredskap, og foredrag om aktuelle temaer og problemstillinger basert på samfunnets beredskap. Planlegging av ekskursjoner og utflukter for kunnskapstilnærming og deling av kunnskap for de som er involvert i samfunnsberedskap og andre interessenter. Gjennom oppfyllelse av de ovennevnte formål og oppgaver setter FSB samarbeid med ulike aktører i samfunnets ressurser på dagsordenen. Det kan være i forhold til både etterforskning og analysearbeid, samt planlegging og gjennomføring av arrangementer, inkludert Danmarks nasjonale dag hver på 11.2, konferanser, seminarer etc. FORUM FOR SAMFUNDETS BEREDSKAB

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 2 Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 4 Innhold Forord 6 1 Innledning 8 1.1 Målgruppe 10 1.2 Bakgrunn 11 2 Sikkerhetsutfordringer og

Detaljer

Norges offentlige utredninger 2000: 24. Utfordringer for sikkerhets- og beredskapsarbeidet i samfunnet

Norges offentlige utredninger 2000: 24. Utfordringer for sikkerhets- og beredskapsarbeidet i samfunnet Norges offentlige utredninger 2000: 24 Et sårbart samfunn Utfordringer for sikkerhets- og beredskapsarbeidet i samfunnet Innstilling fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 3. september 1999 Avgitt

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

Støtte og samarbeid. En beskrivelse av totalforsvaret i dag

Støtte og samarbeid. En beskrivelse av totalforsvaret i dag Støtte og samarbeid En beskrivelse av totalforsvaret i dag FOTO FORSIDEN: Torbjørn Kjosvold, Morten Hanche, Vetle Hallås, Torgeir Haugaard / Forsvarets Mediesenter FOTO BAKSIDEN: Simen Rudi / Hæren / Forsvarets

Detaljer

Norges offentlige utredninger NOU 2013:9. Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer. Politianalysen

Norges offentlige utredninger NOU 2013:9. Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer. Politianalysen Norges offentlige utredninger NOU 2013:9 Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer Politianalysen Utredning fra et utvalg oppnevnt av Justis- og beredskapsdepartementet 8. november 2012. Avgitt

Detaljer

Felles trygghet - felles ansvar

Felles trygghet - felles ansvar Handlingsplan Felles trygghet - felles ansvar Handlingsplan for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme Handlingsplan Felles trygghet - felles ansvar Handlingsplan for å forebygge radikalisering

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

Organisasjonstenkning i rapporten fra 22. juli-kommisjonen

Organisasjonstenkning i rapporten fra 22. juli-kommisjonen Organisasjonstenkning i rapporten fra 22. juli-kommisjonen Siri Flesjø Masteroppgave ved Institutt for statsvitenskap, Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO Antall ord: 28 836 Mai 2013

Detaljer

Statusrapport per desember 2011 Felles trygghet felles ansvar Handlingsplan for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme (2010-2013)

Statusrapport per desember 2011 Felles trygghet felles ansvar Handlingsplan for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme (2010-2013) Statusrapport per desember 2011 Felles trygghet felles ansvar Handlingsplan for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme (2010-2013) Samlet tiltaksoversikt NR. TILTAK ANSVARLIG STATUS 1. Etablering

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

PÅ NETT MED PUBLIKUM. Hvordan smarttelefonen og sosiale medier gir nye muligheter for norsk politi

PÅ NETT MED PUBLIKUM. Hvordan smarttelefonen og sosiale medier gir nye muligheter for norsk politi PÅ NETT MED PUBLIKUM Hvordan smarttelefonen og sosiale medier gir nye muligheter for norsk politi PÅ NETT MED PUBLIKUM HVORDAN SMARTTELEFONEN OG SOSIALE MEDIER GIR NYE MULIGHETER FOR NORSK POLITI ISBN

Detaljer

Meld. St. 33. (2011 2012) Melding til Stortinget. Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger

Meld. St. 33. (2011 2012) Melding til Stortinget. Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger Meld. St. 33 (2011 2012) Melding til Stortinget Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger Meld. St. 33 (2011 2012) Melding til Stortinget Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger 2 Meld. St. 33

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Evaluering av krisehåndteringen. hendelsene i Reg jeringskvartalet. 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder

RAPPORT VEILEDNING. Evaluering av krisehåndteringen. hendelsene i Reg jeringskvartalet. 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder 12 RAPPORT VEILEDNING Evaluering av krisehåndteringen etter hendelsene i Reg jeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Detaljer

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD MEASURING MODEL beta Manual Petter von Krogh Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Postboks 3563 N-3007 Drammen Telefon: 32 80 85 00 postmottak@bfk.no www.bfk.no Layout: Petter von Krogh

Detaljer

TIDLIG INTERVENSJON I FØRSKOLEALDER. Fremgang og utvikling 2005 2010

TIDLIG INTERVENSJON I FØRSKOLEALDER. Fremgang og utvikling 2005 2010 TIDLIG INTERVENSJON I FØRSKOLEALDER Fremgang og utvikling 2005 2010 TIDLIG INTERVENSJON I FØRSKOLEALDER FREMGANG OG UTVIKLING 2005 2010 Europeisk senter for utvikling av tilpasset opplæring Europeisk

Detaljer

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com Kursportefølje Proactima AS Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@ PREPARED. Vår kursportefølje Grunnleggende HMS HMS for nyansatte HMS for ledere HMS for verneombud Grunnkurs ytre miljø for petroleumssektoren

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012 12 VEILEDNING til forskrift om kommunal beredskapsplikt Februar 2012 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-263-1 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen

Detaljer

Utvikling av et sett med indikatorer

Utvikling av et sett med indikatorer Utvikling av et sett med indikatorer for inkluderende opplæring i Europa Europeisk senter for utvikling av tilpasset opplæring Rapporten er resultatet av et prosjekt som mottok støtte fra EUs Program for

Detaljer

Eierskifter i norske bedrifter -

Eierskifter i norske bedrifter - Eierskifter i norske bedrifter - en analyse basert på Eus næringspolitikk for eierskifter Sissel Ovesen Geir Samdal Kunnskapsparken Bodø AS 30.06.2006 KunnskapsParken FORORD Kunnskapsparken Bodø AS og

Detaljer

Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett. Versjon 1.0

Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett. Versjon 1.0 Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett Versjon 1.0 16. februar 2009 INNHOLD Sammendrag 1 Formål og metode...5 1.1 Formål med rapport...5 1.2 Leserveiledning...5 1.3 Arbeidsgruppen...6

Detaljer

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 Forord Offentlige forvaltninger over hele Europa blir i større grad enn noensinne utfordret av samfunnet på å dokumentere og forbedre

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES MER PÅ NETT! WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO Nr 6 FEBRUAR 2015 RISK MANAGEMENT HØST 2015: REVIDERTE UTGAVER AV ISO 9001 OG ISO 14001 FOTO: ISTOCK Risiko i

Detaljer

Økt risiko - styrket beredskap

Økt risiko - styrket beredskap Økt risiko - styrket beredskap Døgnet rundt voktes nå norske datasystemer mot angrep utenfra. Gjennom 2014 styrket Nasjonal sikkerhetsmyndighet arbeidet med å redusere sårbarheter i samfunnet. å r s r

Detaljer

Klimatilpasning og byplanlegging i fire norske byer

Klimatilpasning og byplanlegging i fire norske byer Jan Erling Klausen, Inger-Lise Saglie Knut Bjørn Stokke Marte Winsvold Klimatilpasning og byplanlegging i fire norske byer NOTAT 2012:101 Tittel: Forfatter: Klimatilpasning og byplanlegging i fire norske

Detaljer

Sosiale medier i forvaltningen. - refleksjoner over utviklingen 2010-2014

Sosiale medier i forvaltningen. - refleksjoner over utviklingen 2010-2014 Sosiale medier i forvaltningen - refleksjoner over utviklingen 2010-2014 1 1. Sosiale medier i forvaltningen - fra ubuden gjest til del av det gode selskap Difi utga i 2010 «Veileder i sosiale medier for

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

Innhold. Del 1 5. Del 3 51. Del 2 21. 4. Dagens bekjempelse av datakriminalitet 39 4.1. Innledning 39 4.2. Sikkerhetsaktører i Norge 39

Innhold. Del 1 5. Del 3 51. Del 2 21. 4. Dagens bekjempelse av datakriminalitet 39 4.1. Innledning 39 4.2. Sikkerhetsaktører i Norge 39 Innhold Del 1 5 1. Sammendrag 6 1.1. Oppdraget 6 1.2. Databruk, datakriminalitet og trusselbildet 6 1.3. Dagens bekjempelse av datakriminalitet 7 1.4. Utfordringene og strategier i andre land 8 1.5. Visjon

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer