Årsrapport Foto: Gerardo Poblete, KS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2014. Foto: Gerardo Poblete, KS"

Transkript

1 Foto: Gerardo Poblete, KS årsrapport 2014

2 FORORD Prosjekt «Samarbeid om etisk kompetanseheving» har siden starten i 2007 og frem til den fått med 242 kommuner som deltakere. Åtte av disse er ressurskommuner som startet med etikkarbeidet i 2007 eller før. Man regnes som deltakerkommune i prosjektet når søknadsskjema om opptak er sendt KS samt at kommunen har deltatt på oppstartskonferanse eller kick-off. Aktivitetsnivået i deltakerkommunene varierer. Mange deltakerkommuner har avsluttet prosjektene sine og har implementert etikkarbeidet i drift. Flere er midt i prosjektperioden. I noen kommuner har etikkarbeidet rent ut i sanden og dessverre ikke ført til varige endringer. Men de fleste kommunene har gjort seg viktige og gode erfaringer, samt ser nyttige resultater som gir bedre kvalitet på tjenestene. I denne årsrapporten, som er skrevet av prosjektledelsen i KS, vil dette presenteres nærmere. Vi beskriver og evaluerer også aktivitetene i prosjektet i Den handler om hvilke tiltak som er gjennomført, hvilke resultater som er oppnådd og hvilken lærdom vi skal ta med oss videre i prosjektet. Målet med rapporten er også å synliggjøre og dokumentere arbeidet som gjøres av prosjektledelsen i KS. visjon Gjennom prosjekt Samarbeid om etisk kompetanseheving, stimuleres kommunene til å drive et systematisk praktisk etikkarbeid som styrker brukerens opplevelse av at helse- og omsorgstjenestene ivaretar deres verdighet og integritet. stillingshjemler. Disse har bistått og veiledet deltakerkommunene i deres arbeid med å heve den etiske kompetansen. Samt fulgt opp det kommunene har forpliktet seg til gjennom deltakelse i prosjektet, som er å: 1) Etablere møteplasser for etisk refleksjon 2) Igangsette en form for kompetanseheving i etikk for de ansatte 3) Legge frem en plan for etikksatsingen i kommunen, samt rapportere til prosjektledelsen i KS om status og resultater i årlige statusrapporter og i sluttrapport ved prosjektslutt i kommunen Prosjektledelsen i KS i 2014 bestod av: Gry Caroline Aarnes, prosjektmedarbeider i 100 % Kristin Sørensen, prosjektmedarbeider i 40 % Leni Klakegg, prosjektmedarbeider i 20 % Hanne Norum Hollekim, prosjektmedarbeider i 20 % Gerhard Heilmann, prosjektmedarbeider i 20 % Christine N. Evensen, prosjektleder i 80 % Om prosjektledelsen i KS Prosjektledelsen i Samarbeid om etisk kompetanseheving, som jobber i KS, har i 2014 bestått av seks personer i tilsammen 2,8 Prosjektleder Samarbeid om etisk kompetanseheving

3 innholdsfortegnelse AKTIVITETER I 2014 s. 1 etikkonferanser s. 1 innlegg, forelesninger og stands/postere s. 2 oppstartskonferanse for pulje 7 s. 3 Etikkonferanse den 30.april s. 4 Lokale kick-off, etikkseminar/fagdager/kurs i deltakerkommunene s. 4 Tilskuddsmidler til etisk kompetanseheving s. 5 Etikkpåskenøtter 2014 s. 5 Etikkjulekalenderen 2014 s. 5 Etikkprisen 2014 s. 5 prosjektet nettside s. 5 prosjektets facebook-side s. 6 nyhetsbrev s. 6 SAMARBEID MED ANDRE FAGMILJØ s. 6 Stange, Bærum og Songdalen kommuner s. 6 Tom Eide s. 6 Senter for medisinsk etikk v/uio s. 6 fylkesmennene s. 7 Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester s. 7 KS regionkontorer, prosjekter og andre fagpersoner i ks s. 7 Bli helsefagarbeider s. 8 Høgskoler s. 8 Gyldendal Akademisk s. 8 Northern Research Institute Tromsø AS (Norut) s. 8 EVALUERING AV ETIKK-KOMMUNER PÅ AGDER s. 8 ERFARINGER FRA DELTAKERKOMMUNENE s. 8 AVSLUTNING s. 11 OVERSIKT OVER INNLEVERTE PLANER OG RAPPORTER FRA DELTAKERKOMMUNER PR S. 13 FAKTA OM PROSJEKTET s. 14 VEDLEGG 1. oversikt over deltakerkommunene pr

4 Aktiviteter i 2014 Etikkonferanser og regionale kurs Prosjektet har arrangert to regionale og to nasjonale konferanser i løpet av 2014 for til sammen 418 deltakere fra 75 kommuner. Konferansene ble holdt i samarbeid med ulike fagmiljø. Konferansene var åpne for alle kommuner (også de kommuner som ikke er med i prosjektet). Prosjektet har også arrangert tre regionale kurs i metoder og verktøy for etisk refleksjon for deltakerkommunene i pulje 7 for tilsammen 147 deltakere fra 32 kommuner. Tema, sted og dato: Arrangert i samarbeid med: Antall deltakere og kommuner Etikk og brukermedvirkning i helse- og omsorgstjenestene : Regional konferanse for kommuner i Hordaland den 6.februar Oppstartskonferanse for deltakerkommuner i pulje 7 : Nasjonal konferanse for nye deltakerkommuner i prosjektet tatt opp våren 2014, den 29.april Systematisk etikkarbeid som verktøy i kvalitetsforbedringsarbeid og tjenesteinnovasjon : Nasjonal etikkonferanse for alle kommuner den 30.april Kurs i metoder og verktøy for etisk refleksjon, tre regionale to-dagers kurs. Den sept, sept. og okt Etikkonferanse for kommuner i Finnmark, den 11. og 12.september Fylkesmannen i Hordaland og KS Hordaland Samarbeid om etisk kompetanseheving eneste arrangør Fagforbundet, NSF, YS v/delta og FO. Samarbeid om etisk kompetanseheving eneste arrangør Fylkesmannen i Finnmark og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Finnmark. (kommuner i kursiv var ikke med i prosjektet pr ): 150 deltakere fra 19 kommuner (Askøy, Bergen, Eidfjord, Etne, Fedje, Fitjar, Fjell, Fusa, Granvin, Kvam herad, Kvinherad, Lindås, Masfjorden, Meland, Odda, Osterøy, Tysnes, Ulvik, Øygarden). 150 deltakere fra 28 kommuner (Aremark, Frogn, bydel St.Hanshaugen (Oslo kommune), Andebu, Re, Svelvik, Tinn, Kragerø, Bykle, Eigersund, Time, Vaksdal, Osterøy, Lindås, Etne, Ulvik, Hareid, Rennebu, Røyrvik, Nesna, Meløy, Salangen, Bardu, Lavangen, Målselv, Berlevåg, Måsøy, Nesseby). 240 deltakere fra 46 kommuner (Aremark, Frogn, bydel St.Hanshaugen (Oslo kommune), Andebu, Re, Svelvik, Tinn, Kragerø, Bykle, Eigersund, Time, Vaksdal, Osterøy, Lindås, Etne, Ulvik, Hareid, Rennebu, Røyrvik, Nesna, Meløy, Salangen, Bardu, Lavangen, Målselv, Berlevåg, Måsøy, Nesseby, Asker, Bjugn, bydel Bjerke (Oslo kommune), Bærum, Eidsberg, Karmøy, Kristiansund, Krødsherad, Lillehammer, Modum, Nannestad, Nissedal, Nome, Rygge, Stange, Stavanger, Øygarden, Ål). 147 deltakere fra 32 kommuner (Kommuner i pulje 7 samt Bjerkrheim, Øygarden, bydel Bjerke, Rygge, Stjørdal og Trondheim) 28 deltakere fra 10 kommuner (Tana, Berlevåg, Loppa, Alta, Berlevåg, Kautokeino, Lebesby, Måsøy, Sør-Varanger, Måsøy) 1

5 Innlegg, forelesninger og stands/postere Prosjektledelsen i KS har også bidratt med innlegg på konferanser arrangert av andre, med forelesninger på ulike utdanningsinstitusjoner og stands/postere på arrangementer i løpet av Gjennom dette har vi nådd til sammen 1521 deltakere fra kommuner i hele landet. Vi ser på dette som en god måte å spre erfaringer og resultater fra deltakerkommunene i prosjektet, samt som en markedsførings- og rekrutteringsmulighet. Under følger en oversikt over dette (tabellen fortsetter på neste side): Tema og dato: Arrangert av: Antall deltakere: (kommuner i kursiv var ikke med i Etikkdag for YO-ledere, den 15. januar Nettverkssamling for etikkveiledere i Gjøvikregionen, den 23. januar Konferanse i regi Bli helsefag-arbeider for elever ved vg2, den 29. januar Etikk i møte med den andre, den 3. februar Konferanse i regi Bli helsefag-arbeider for elever ved vg2, den 4. februar Demensnettverk i Møre og Romsdal, den 5. februar Vil du bli helsefagarbeider-konferanse for Buskerud, den 5. februar 2014 Innlegg for Aktivitørenes landsforbund, den 10.mars Etikk og demens, undervisning for vernepleierstudenter den 18.mars Verdighetskafé, den 21 mars Samling for ordførere og rådmenn i Vestfold, den 25.mars «Fagdag før ferien, den 22. mai «Workshop utvikling av refleksjonsverktøy for NAV-ansatte for alvorlige hendelser knyttet til vold, trusler og sjikane, den 4. juni 2014, Yrkesorganisasjonen Delta USH Oppland Prosjekt Bli helsefagarbeider Utviklingssentert for sykehjem og hjemmetjenester i Nord-Trøndelag, Nasjonalt kompetansesenter for Demens og Helse Nord-Trøndelag Prosjekt Bli helsefagarbeider Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Møre og Romsdal Prosjektet «Bli helsefagarbeider» Aktivitørenes landsforbund Høgskolen i Telemark Global Dignity Norge og Søbakken sykehjem, Larvik kommune KS Buskerud, Telemark og Vestfold Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus NAV og KS prosjektet pr ): 15 deltakere ca. 30 deltakere 388 deltakere 50 deltakere) fra Snåsa, Inderøy, Leksvik,Stjørdal,Frosta,Levanger 200 deltakere 100 deltakere 70 deltakere 15 deltakere 30 deltakere 30 deltakere 40 deltakere fra Larvik, Lardal, Sandefjord, Stokke, Tjøme, Svelvik, Re, Andebu, Holmestrand, Horten, Sande, Tønsberg, Nøtterøy 200 deltakere 25 deltakere 2

6 Fortsettelse av tabell Innlegg, forelesninger og stands/postere: Tema og dato: Arrangert av: Antall deltakere: «Samling for helse og velferdsavdelingen Helse og velferdsavdelingen i KS 15 deltakere i KS og representanter fra KS Regionene, den 5.juni 2014 Workshop utarbeidelse av Stavanger kommune 16 deltakere refleksjonsverktøy for ungdom knyttet til forebygging av voldtekt, den 10.juni Konferanse i regi Bli helsefagarbeider Bli Helsefagarbeider 60 deltakere for rekrutteringspatruljer og arbeidsgiverrepresentanter, den 6.oktober 2014 Demensnettverk Oslo og Utviklingssenter for sykehjem og 30 deltakere Akershus, den 16.oktober 2014 hjemmetjenester i Akershus og Fylkesmannen i Oslo/Akershus Drama og etisk refleksjon - v/ sykepleierutdannelsen v/hinesna, den 21.oktober 2014 Høgskolen i Nesna 30 deltakere Etikkdag - nettverkssamling for ansatte i bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger for kommuner i Hedmark og Oppland, den 22.oktober 2014 Konferanse for tilskuddsmottakere prosjekter innen lindrende behandling, den 28.oktober 2014 Demensnettverk i Trøndelag, den 17.november 2014 Nettverkssamling for etikkveiledere i Bærum kommune og nabo-kommuner, den 19.november 2014 Os kommune Helsedirektoratet, Utviklingssenter for sykehjem i Oslo, Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Fylkesmannen i Vest-Agder Stjørdal, leksvik og Levanger kommuner Utviklingssenter for hjemmetjenester i Akershus og Bærum kommune 64 deltakere (Hamar, Lillehammer, Ringsaker, Tynset, Elverum, Stange og Os) 60 deltakere 35 deltakere 20 deltakere Oppstartskonferanse for pulje 7 den 29.april deltakere var samlet til oppstartskonferanse for pulje 7 i prosjektet den 29.april. Konferansen markerte oppstarten for de 27 nye deltakerkommunene i prosjektet og skulle gi faglig påfyll og inspirasjon til hvordan komme i gang med etikkarbeidet i egen kommune. Det ble understreket hvor viktig det er å klargjøre fra starten hva man vil med etikksatsingen for å få den til å bli varig i organisasjonen. Ledelsesforankring ble trukket frem som særdeles sentralt. Kvaliteten på tjenestene kommer til syne i møtet med brukeren og å jobbe med etikk er å fremme god praksis. Å se etikkarbeidet i sammenheng med det kommunale planarbeidet er også viktig for å sikre langsiktighet. For å kunne dokumentere resultatene av etikkarbeidet er det avgjørende å kartlegge status ved oppstart, evaluere satsingen underveis og ved avslutning. Dette kan gjøres på mange ulike måter, og Senter for Medisinsk Etikk (SME) v/universitetet i Oslo ønsker å bidra med sin kompetanse og kunnskap til å hjelpe deltakerkommunene i pulje 7 med dette arbeidet. SME har utarbeidet ulike skjema som kan benyttes og veileder gjerne kommunene i dette arbeidet. Les mer om 3 oppstartskonferansen og last ned foiler her:

7 arbeid med etikk, kvalitetsforbedring og innovasjon. Her fikk deltakerne god mulighet til å høre om erfaring, resultater og få gode tips til videre etikkarbeid i egen kommune. Les mer om Etikkonferansen den 30. april her: Fra oppstartskonferansen for pulje 7 den 29.april Foto: C.N.Evensen, KS Etikkonferanse den 30. april 2014 Den 30.april arrangerte prosjektet en konferanse i samarbeid med NSF, FO, Fagforbundet og Delta, som alle er samarbeidspartnere i prosjektet. Temaet var hvordan etisk kompetanse og systematisk etikkarbeid kan benyttes som verktøy for bedre kvalitet på tjenestene og i arbeidet med tjenesteinnovasjon. 240 deltakere fra 43 kommuner var samlet denne dagen for faglig påfyll og inspirasjon. Bakgrunnen for valg av tema for konferansen var vissheten om at behovet for innovasjon i kommunenes helse- og omsorgstjenester er stort i tiden som kommer. Kloke etiske vurderinger er nødvendig i jakten på de nye løsningene på fremtidens omsorgs utfordringer. Alle har høye forventninger til kommunens tjenester. Allerede nå er det knapphet på både økonomi og personell i helse- og omsorg-sektoren, og samtidig er forventningene til hva kommunene skal løse økende. Det må tenkes nytt om hvordan tjenestene organiseres, hvordan de ytes og hva de skal inneholde. Dette ble belyst gjennom innlegg fra bla. Lisbeth Norman (statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet), Christine N. Evensen (prosjektleder for Samarbeid om etisk kompetanseheving ), Sula og Asker kommuner og Henrik Syse (filosof). Yrkes-organisasjonene snakket om sitt arbeid med etikk, kvalitet og innovasjon, samt at Riche Vestby (tidligere fagsjef for innovasjon i KS og nå ansatt i Halogen) snakket om hvordan innovasjon og tjenestedesign kan benyttes for å forbedre tjenestene våre. På konferansen stilte flere gode samarbeidspartnere opp med stand for å vise frem eksempler på deres Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Lisbeth Norman. Foto: Gerardo Poblete, KS Lokale kick-off, etikkseminar/fagdager/kurs i deltakerkommunene I 2014 har prosjektet bidratt på lokale kick-off, etikkseminar/fagdager/kurs for ca deltakere fra 54 kommuner, i hovedsak fra pulje 6 og 7 samt kommuner tatt opp i det løpende opptaket (fra høst 2012 til høst 2013). På disse arrangementene har prosjektledelsen i KS bidratt med faglige innlegg og prosessveiledning, samt gitt opplæring i metoder og verktøy for etisk refleksjon. Lokale kick-off og etikkseminar/ fagdager er gjerne halvdags- eller dagsarrangement hvor faglig påfyll og inspirasjon innen etikk er hovedtema. De lokale kursene inneholder opplæring i metoder og verktøy for etisk refleksjon og holdes for minimum tre kommuner, som møtes tre ganger fordelt på ca. 6 måneder. Hver samling varer i 3-5 timer og deltakerne skal øve seg på metodene og verktøyene mellom samlingene. Tilbakemeldingene fra deltakerkommunene på både kick-off, etikkseminar/fagdager og kurs er svært gode, og er tiltak vi vil fortsette med å 4

8 tilby for nye deltakerkommuner også i Tilskuddsmidler til etisk kompetanseheving Til sammen kr. er tildelt 19 deltakerkommuner fra pulje 7 i tilskudd til kompetansehevende tiltak innen etikk i I tillegg fikk alle deltakerkommunene mulighet til å søke om ekstra kompetansemidler høsten kommuner søkte og fikk tildelt tilsammen ,- Midlene skal i hovedsak brukes til å arrangere lokale kurs og konferanser og til frikjøp av ressurser øremerket til etikkarbeidet. Midlene blir tatt meget godt i mot av deltakerkommunene som forteller at midlene er med på å gjøre det mulig å realisere flere av de tiltakene de ønsker for å lykkes med etikkarbeidet. Etikkpåskenøtter 2014 I påsken 2014 lagde prosjektledelsen i KS Etikkpåskenøtter hvor formålet var å stimulere til etisk refleksjon rundt ulike tema. Det ble publisert én luke hver dag i påskedagene, og deltakerne kunne registrere sine refleksjoner og være med i trekningen av en Refleksjonsverktøy-pakke bestående av prosjektets verktøy og materiell. Det var dessverre noe mindre engasjement rundt dette enn vi hadde ønsket, men det ble trukket tilsammen ni vinnere. Prosjektledelsen i KS vil vurdere om Etikk-påskenøtter skal lages også i Les mer om etikkpåskenøttene 2014 her! Etikkjulekalenderen 2014 I Etikkjulekalenderen 2014 hentet vi blant annet idéer og eksempler fra prosjektets samarbeidspartnere og prosjektets egne verktøy m.fl. Kalenderen ble presentert via en egen nettside og på prosjektets facebook-side. I tillegg ble det laget en pdf. versjon av hele kalenderen. Bak lukene i kalenderen var det små case, filmsnutter, refleksjonskort ol. som illustrerer forskjellige tema. Tanken var at dersom man ikke hadde mulighet til å se filmsnuttene ville casene være nok å ta utgangspunkt i. I Etikkjulekalenderen 2014 kunne man registrere refleksjonen og være med i trekningen av en Refleksjonsverktøy-pakke bestående av prosjektets verktøy og materiell. Vi opplevde et stort engasjement på alle lukene og trakk tilsammen 24 vinnere. Ta en titt på kalenderen i pdf.format eller les mer her: Foto: Gerardo Poblete, KS Etikkprisen 2014 Den 18.desember ble Etikkprisen 2014 tildelt Haugesund kommune for sitt systematiske og langsiktige etikkarbeid. Helse- og omsorgsminister Bent Høie og styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, delte ut prisen på vegne av prosjektet. I Haugesund kommune er etikkarbeidet forankret på alle nivå i kommunen, nedfelt i kommune- og delplaner og er et permanent satsingsområde ved Bjørgene omsorgs- og utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Haugesund kommune. Etisk refleksjon oppleves som et nødvendig og nyttig verktøy, også som ledd i kvalitetsutviklingen av tjenestene. Bergen 2/Private ideelle institusjoners interesseforening i Bergen og Klinisk etikk-komité 2 (KEKK 2), Oslo kommune, Sykehjemsetaten, fikk hederlig omtale. Etikkprisen er en flott måte å synliggjøre alle gode tiltak og grep om gjøres i kommunene for å heve den etiske kompetansen og kommer også til å deles ut i Les mer om Etikkprisen her! Prosjektets nettside Prosjektledelsen gjør sitt beste for å holde nettsiden til prosjektet oppdatert og relevant for deltakerkommunene og andre interesserte. Vi får meget gode tilbakemeldinger fra deltakerkommuner om at siden er nyttig og informativ. Her legges det ut artikler med 5

9 erfaringer og resultater fra deltakerkommunene, om metoder og verktøy til bruk i etisk refleksjon samt annen relevant etikkinformasjon. KS sine nettsider skal pusses opp i løpet av 2015, og vi vil fortsette å forsøke å gjøre prosjektets nettside enda bedre og mer oversiktlig. Nettsiden finner dere her: Prosjektet facebook-side Vi benytter prosjektets facebookside aktivt for å spre informasjon om prosjektets aktiviteter, relevant stoff om etikk, aktuelle arrangementer mm. Pr. desember 2014 hadde siden 1147 likes, noe vi er meget godt fornøyd med (ved årskiftet 2013/2014 hadde siden 895 likes). I 2014 hadde vi fire betalte annonsekampanjer på facebook i forbindelse med Etikkpåskenøttene 2014, Etikkonferansen den 30.april, utlysning av Etikkprisen 2014 og Etikk-julekalenderen Dette for å spre informasjonen bedre samt øke synligheten til siden. Vi opplevde en stor økning i antall likes mens kampanjene varte. Prosjektledelsen vil fortsette å benytte facebook som en måte å markedsføre prosjektet. Følg denne lenken for å gå til prosjektets facebook-side: https://www.facebook.com/etiskkompetanseheving Nyhetsbrev Prosjektledelsen sendte ut tre nyhetsbrev i løpet av 2014 til 319 abonnenter. Disse ble godt mottatt av både deltakerkommuner og andre interesserte. Vi opplever at dette er en god måte å spre informasjon om prosjektet og erfaringer fra etikkarbeidet i deltakerkommunene. Samarbeid med andre fagmiljø Både Senter for medisinsk etikk v/uio, Fylkesmennene og Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester er viktige samarbeidspartnere for prosjektet. Stange, Bærum og Songdalen kommuner Prosjektledelsen har inngått frikjøpsavtaler med tre kommuner, slik at deres ansatte med viktig kompetanse innen etikk og etisk refleksjon kan bistå prosjektledelsen i KS. Dette gjelder Hanne Norum Hollekim i 20 % fra Stange kommune (siden 2011), Gerhard Heilmann i 20 % fra Bærum kommune (siden mars 2013) og Leni Klakegg i 20 % fra Songdalen kommune (siden 2014). De fungerer som rådgivere i prosjektledelsen i KS og deres erfaring og kompetanse innen etikk og etisk refleksjon er et viktig bidrag inn i prosjektet og noe deltakerkommunene har hatt meget god nytte av. Prosjektledelsen er veldig glad for å kunne frikjøpe Hanne, Gerhard og Leni i 2015 også. Tom Eide Tom Eide (professor ved Høgskolen i Buskerud) har vært involvert siden oppstarten av prosjektet. Han er en av forfatterne og bidragsytere på prosjektets sentrale verktøy: Etikkhåndboka for kommunenes helse- og omsorgstjenester. Eide bidro i 2014 på etikkonferansen for kommuner i Finnmark den 21. november med sin faglige kompetanse innen etikk, etisk refleksjon og veiledning. Konferansen ble arrangert i samarbeid med Fylkesmannen i Finnmark og Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester i Finnmark. Senter for medisinsk etikk v/universitetet i Oslo (SME) SME har mandat fra Helse- og omsorgsdepartementet om å følge opp de kommunale helseog omsorgstjenestene i etablering av kliniske etikk komitéer (KEKK). Prosjekt-ledelsen i KS henviser kommuner som ønsker å opprette KEKK til SME. De har fått et særlig ansvar for å sikre langsiktig oppbygging og forankring av kompetanse, og sikre systematisk oppfølging og evaluering av arbeidet med etisk kompetanseheving. SME tilbyr deltakerkommunene i prosjektet veiledning og oppfølging særlig knyttet til evaluering av etikkarbeidet. De arrangerer også et innføringskurs i praktisk etikk i helsetjenestene hver høst for både kommune- og spesialisthelsetjenesten. SME er derfor en viktig samarbeidspartner for prosjektledelsen i KS. Les mer om SMEs arbeid her: 6

10 Fylkesmennene En annen viktig samarbeidspartner for prosjektledelsen er Fylkesmennene. Vi samarbeider spesielt med ansatte hos Fylkesmennene som jobber med helse og som har ansvar for oppfølging av Omsorgsplan 2015 (hvor prosjekt Samarbeid om etisk kompetanseheving er et av tiltakene). Samarbeidene har resultert i flere arrangement som etikkonferanser, at prosjektledelsen har holdt innlegg på ulike konferanser, samlinger, nettverk ol. som Fylkesmennene har arrangert for kommuner i sine regioner mm. (se også s. 1-3). Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester Prosjektledelsen i KS ser at Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester er svært viktige samarbeidspartnere for å lykkes i arbeidet med å stimulere kommunene til å styrke den etiske kompetansen i tjenestene. Sentrene er også sentrale i arbeidet med å gjøre etikkarbeidet varig i kommunene etter prosjektslutt. Høsten 2012 ble det derfor besluttet å lyse ut stimuleringsmidler innen etikk fra prosjektet, som Utviklingssentrene kunne søke om, for årene 2013, 2014 og Midlene skal stimulere sentrene ytterligere i deres pådriverrolle for fag- og tjenesteutvikling og kompetanseutvikling for ansatte innen etikk. De skal komme kommunene i Utviklingssentrenes region til gode gjennom de tiltak sentrene velger å igangsette for tildelte midler. Seks sentre ble tildelt til sammen ,- i Dette var: 1. Region Nord (Nordland, Troms og Finnmark) v/ Utviklingssenter for sykehjem i Nordland tildelt ,- 2. Region sør (Aust- og Vest-Agder, Telemark, Buskerud og Vestfold) v/ Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold tildelt ,- 3. Region Øst (Oppland, Hedmark, Akershus, Oslo og Østfold) v/ Utviklingssenter for sykehjem i Oppland og Utviklings-sentrene for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus tildelt til sammen ,- 4. Region Midt (Sør- og Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal) v/ Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Kristiansund og Ålesund, hvert senter fikk ,- hver. 5. Region Vest (Rogaland og Hordaland (Helse Fonna)) v/ Bjørgene omsorgs- og utviklingssenter i Rogaland, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Helse Fonna tildelt ,- Utviklingssentrene, som ble tildelt midler i 2014, har blant annet arbeidet på følgende måte for å spre informasjon, kunnskap og kompetanse innen etikk i året som gikk: Etikkonferanser Etikkveilederopplæring Etikk som tema i fagnettverk og interkommunale samarbeid Etikk og velferdsteknologi (prosjektet «Våke» v/ Utviklingssenter for sykehjem i Møre og Romsdal og Høgskolen i Molde) Etisk profil på fagdager, kurs, konferanser, nettverk ol. Drama og bildeteater som verktøy i etisk refleksjon Visning av etikkteateret «Torbjørn» Ser arbeidet i etikk i sammenheng med utviklingssentrenes utlysning av «Frie midler». Les mer om utviklingssentrenes arbeid innen etikk mm. på disse nettsidene: Utviklingssentrenes hovednettside: Bjørgene omsorgs- og utviklingssenter i Rogaland: Nettverksblogg for utviklingssentrene i Møre og Romsdal: Prosjektledelsen i KS har arrangert to samarbeidssamlinger for sentrene som mottar stimuleringsmidler i 2014, hvor formålet var faglig påfyll og inspirasjon i det videre etikkarbeidet. Prosjektledelsen er veldig fornøyd med utviklingssentrenes arbeid i 2014 og glad for det gode samarbeidet. Deres etikkarbeid og samarbeidet med prosjektledelsen i KS fortsetter også i 2015 da sentrene ønsker å fortsette og motta stimulerings-midler. KS regionkontorer, andre prosjekt og fagpersoner i KS Prosjektledelsens samarbeid med KS regionkontorer, andre prosjekt og fagpersoner i KS er svært viktig for prosjektet. I 2014 har vi blant annet arrangert konferanser i samarbeid med noen av regionkontorene, noe som har vært meget vellykket. Regionkontorenes kompetanse, erfaringer og nettverk er noe prosjektet og deltakerkommunene nyter godt av. Prosjektledesen 7

11 ønsker å fortsette dette gode og viktige samarbeidet fremover. KommIT Prosjektets e-læringsverktøy er lagt ut på læringsportalen for Midt- Telemark som utarbeides gjennom et samarbeid mellom KommIT, Helse Sør-Øst, Nome kommune m.fl. Dette er tenkt å være en felles arena for deling og læring for kommuner. Prosjektledelsen ser det som svært positivt at etikk og etisk refleksjon fremheves som et fokusområde også her. Bli helsefagarbeider I løpet av 2014 har prosjektledelsen i KS bidratt på tre arrangement i regi av prosjektet Bli Helse fagarbeider. Les mer om dette på s Høgskoler I løpet av 2014 ble prosjektledelsen invitert til å holde forelesninger om demensomsorg og etikk for vernepleierstudenter ved Høgskolen i Telemark, samt drama og etisk refleksjon ved Høgskolen i Nesna. Vi setter stor pris på muligheten for å forelese om disse temaene for studenter, samt spre informasjon om prosjektet og erfaringer og resultater fra deltakerkommunene. Diakonhjemmet Høgskole har lagt ut etikkprosjektets e- lærings verktøy på sin læringsplattform, slik at ansatte kan benytte dette i arbeidet med etisk refleksjon. Det er flott at lærere ønsker å benytte prosjektets e-læringsverktøy i undervisningen og ser dette som nyttig. Gyldendal Akademisk Gyldendal Akademisk benytter prosjektets e-læringsprogram «Etisk refleksjon» i deres digitale arbeidsbok om klinisk sykepleie. Filmsnutter fra «Etisk refleksjon» er lagt inn i den digitale arbeidsboken som studentene har tilgang til. I tillegg gjøres hele e-læringsprogrammet tilgjengelig for lærere som benytter den digitale arbeidsboken. Northern Research Institute Tromsø AS (Norut) I 2014 ble det besluttet å gjennomføre en evaluering av prosjekt Samarbeid om etisk kompetanseheving. Evalueringen skal se på hvordan den nasjonale satsingen er organisert og drevet fram, og hvordan den har fungert som katalysator for det lokale utviklingsarbeidet i helse- og omsorgstjenestene i kommunene. Norut fikk oppdraget og vil bla.: 1. Samle og systematisere erfaringene, herunder suksess kriterier og mulige fallgruver, fra arbeidet med å rigge og drive prosjektet. 2. Utvikle et historiehefte med overførbare erfaringer fra prosjektet. Evalueringen ferdigstilles høsten 2015, og funn og resultater vil bli presentert på prosjektets avrundings- / avslutningskonferanse den 25. november evaluering av etikkkommuner på agder Å gjennomføre etisk refleksjon vil sikre bedre kvalitet på tjenestene til brukerne. Dette viser en evaluering som ble gjennomført av Universitetet i Agder i samarbeid med Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester i Agder, og utgikk fra Senter for omsorgsforskning Sør. Et støttende miljø som prioriterer deltakelse i etisk refleksjon er avgjørende for å lykkes. Hovedinntrykket av fokusgruppeintervjuer og spørreskjema samlet er at det er overveiende positive erfaringer med deltagelse i etisk refleksjon. Det er en fordel at det er regelmessighet, at en person har ansvar for å lede gruppene og at det er avklarte forventninger til hva etisk refleksjon innebærer. Les mer om evalueringen her! Erfaringer fra deltakerkommunene Prosjektledelsen krever at deltakerkommunene rapporterer minimum tre ganger i løpet av en toårsperiode gjennom prosjektplan, statusrapport og sluttrapport. Kravet til rapportering ble skjerpet i 2010 da prosjektledelsen erfarte at dette måtte til både for å forplikte kommunene bedre, samt for lettere å kunne dokumentere tiltak, erfaringer og resultater i deltakerkommunene. Suksesskriterier Som nevnt i tidligere rapporter fra prosjektet, er forankring, ledelsens rolle og ildsjeler viktig for å lykkes med etikkarbeidet. Forankring både i ledelsen (toppog mellomledere) og hos medarbeiderne er sentralt. 8

12 Lederne må vise at etikkarbeidet skal prioriteres, legge til rette for at tiltakene kan gjennomføres samt etterspørre resultater og erfaringer. Det må settes av tid til etikkarbeidet. Medarbeiderne må ha en forståelse for hvorfor etikkarbeidet skal prioriteres og hva de vil få igjen for det i det daglige («What s in it for me?»). Å ha ildsjeler /ressurspersoner som holder i trådene og har ansvaret i det daglige er også sentralt. Sammen med leder er de viktige pådrivere i etikkarbeidet. Det er viktig at det er flere ildsjeler/ressurspersoner som kan støtte og bistå hverandre, samt at de får det faglige påfyllet og den kompetansehevingen de har behov for, for å fungere i rollen. Deltakerkommunene rapporterer at de benytter prosjektets verktøy hyppig i etikkarbeidet. Særlig blir refleksjonskort og e-læringsprogrammet «Etisk refleksjon» trukket frem. Erfaringer fra Stange kommune (pulje 2) Stange kommune ble deltakerkommune i prosjekt Samarbeid om etisk kompetanseheving i 2009 (pulje 2). Pilotprosjektet ble gjennomført på Ottestad helse- og omsorgssenter i perioden Målet var implementering av etisk refleksjonsgrupper som arena for systematisk etisk refleksjon på alle avdelinger. Fra 2011 har prosjektet blitt videreført til virksomheter innen helse- og omsorg, enkelte skoler og barnehager. 50 ansatte (etikk-kontakter på egne arbeidsplasser) har deltatt i grunnopplæring for etisk refleksjon, bruk av metodikk for etisk refleksjon og hvordan organisere systematisk etikkarbeid på egen arbeidsplass. Målet har vært å kunne organisere og lede etisk refleksjonsgrupper i egen avdeling/virksomhet. Stange har egne nettverkssamlinger for etikk-kontaktene. Innholdet er utveksling av erfaringer i forhold til organisering og implementering av etisk refleksjonsgrupper og rollen som leder av etisk refleksjon, samt dele metoder og verktøy og faglig påfyll. Enkelte virksomheter/avdelinger har hatt et eget internt program, rettet spesielt mot psykososialt arbeidsmiljø, holdninger og kultur på arbeidsplassen. Her er Suksesskriterier i etikkarbeidet: forankring leders rolle tid ressurspersoner det blitt tatt i bruk metoder for bevisstgjøring av egne individuelle handlingsvalg sett i lys av etikken, samt organisasjonsetisk metodikk. Lærlinger i Stange kommune (i barne- og ungdomsarbeid og helsefagarbeid) har de siste årene hatt temadag med etikk og etisk refleksjon - Praksisnær etisk refleksjon knytter teori og praksis sammen. Også introduksjonskurset for sommervikarer ved helse- og omsorgssentre og i hjemmetjenesten har en del med etikk og etisk refleksjon i tjenestene. Fra 2013 har Stange, i likhet med 39 andre kommuner, deltatt i et av KS og Transparency International sine antikorrupsjonsnettverk. Gjennom nettverket har deltakere lært om korrupsjon, delt erfaringer og diskutert korrupsjonsrisiko i egen virksomhet. For Stange sin del henger dette også sammen med det øvrige etikkarbeidet i kommunen. I tillegg har Stange vært pådriverkommune for Etikknettverket i Hedmark, som nå drives av Hedmarkskommunene i samarbeid med Fylkesmannen i Hedmark. Stange kommune er i gang med å skrive ny delplan for helse og omsorg for perioden Og etisk refleksjon brukes som et verktøy i dette arbeidet. Det hele dreier seg om å se på faglige og organisatoriske utfordringer med etikkbrillene på. Les mer om Stange kommune her! Erfaringer fra Eidsberg kommune (pulje 6) Eidsberg kommune ble med i prosjekt «Samarbeid om etisk kompetanseheving» våren 2012 (pulje 6). Frem til høsten 2013 omfattet etikkarbeidet virksomhetene i helse og omsorg, og nå vurderes utvidelse til andre virksomheter som f.eks. barnehagene. Etikkprosjektet deres heter: ETIKK = Empati, Tanker, Interesse, Kompetanse, Kloke valg, refleksjon. Og at åpenhet rundt egen praksis i møte med den enkelte bruker gir faglig utvikling. Etikkarbeidets resultater måles blant annet via medarbeider undersøkelser årlig hvor de har to 9

13 spørsmål om etikk: Opplever du at det drøftes etiske problemstillinger på din arbeidsplass? Legger du selv etiske vurderinger til grunn i ditt arbeid? Etikk er også på agendaen i kommunens målekart for balansert målstyring og alle virksomheter skal støtte opp om dette målet. Dette sammen med det arbeidet ressurspersonene og veilederne gjør i arbeidshverdagen er med på å øke den etiske bevisstheten. Det rapporteres om at man snakker sammen på en bedre måte, har en bedre tone, stiller litt andre spørsmål osv. Eidsberg kommune nevner følgende punkter som viktige suksesskriterier for å lykkes med etikkarbeidet: En prosjektleder som holder dette varmt og stiller krav til ledelsen om involvering slik at det blir god forankring. Tid og anledning til å delta på samlinger. Vilje og drahjelp fra virksomhetsleder i arbeidet ute på avdelingen. Selvsagt også kompetanseheving og «sukring av pillen» for ressurspersoner. Les mer om Eidsberg kommunes etikkarbeid her: Erfaringer fra Kristiansund kommune og Rokilde sykehjem (Utviklingssenter for sykehjem i Møre og Romsdal) (pulje 2 og 6) Rokilde sykehjem i Kristiansund, Utviklingssenter for sykehjem i Møre og Romsdal, har utarbeidet et inspirasjonshefte om brukerinvolvering i sykehjem. I den videre prosessen skal det utarbeides et opplæringsverktøy for andre som ønsker å ta i bruk noen av de virkemidlene som er beskrevet i heftet. Brukermedvirkning handler ikke bare om praktisk kunnskap, men også om følelser og holdninger. Når er det problematisk å samarbeide med pasient og pårørende? Alle har nok opplevd utfordrende pårørende og pasienter. En del har kanskje opplevd at kollegaer eller en selv har forsøkt å unngå personer som oppleves krevende å forholde seg til. En av hensiktene med etisk refleksjon er å lære av hverandres erfaringer. Hvordan møter vi negativ kritikk, klager og manglende tillit? Ser vi på klager som en mulighet for forbedring? Og hvordan håndterer vi situasjoner der det er ulike interesser mellom pasient og pårørende? Disse og liknende spørsmål kan være gode utgangspunkt for etisk refleksjon, spesielt når de er knyttet opp til faktiske hendelser i praksis. Rokilde sykehjem i Kristiansund kommune har implementert refleksjon i turnus for de ansatte ved alle avdelingene, hvor disse og andre problemstillinger blir tatt opp. Ved Rokilde sykehjem arrangeres det verdighetskafé som gjennomføres ca. hver annen måned. Både pasienter, pårørende og helsepersonell kan delta. En ansatt har ansvar for invitasjon og gjennomføring. Verdighetskafeene bygger på ideen bak Dignity day som gjennomføres i videregående skoler. På møtene snakkes det i plenum eller i mindre grupper om hva som er viktig for den enkelte, og hva som gir mening i hverdagen. Hvordan oppleves det å bo på sykehjem? Hvordan er det å være avhengig av andre? Stikkord fra tema som berøres noteres ned, og enkelte samtaletema videreføres på neste møte. Les mer om Kristiansund kommune og Rokilde sykehjem sitt etikkarbeid her: Erfaringer fra Namsos kommune (pulje 3) Namsos kommune har deltatt i prosjektet siden 2009, og har gjort seg mange erfaringer rundt hvordan de skal lykkes med å gjøre etikkarbeidet varig og systematisk. De har blant annet etablert en prosjektgruppe. En av disse personene har fått videreutdanning i etisk refleksjonsveiledning ved Diakonhjemmet Høgskole og er frikjøpt i 20 % for å veilede i etisk refleksjon. Ulike møteplasser for etisk refleksjon er igangsatt. Flere har brukt tid i forkant av rapport i vakt skifte og andre i forbindelse med lunsj. Noen har etisk refleksjon en gang pr. uke, andre annenhver uke. Det er ikke etablert faste grupper, gruppen blir de som er på vakt den dagen. Kompetansepåfyll har vært og er sentralt. Det er arrangert etikk verksted for ressurs-personer, temadag om etisk kompetanseheving og ressurspersonene har laget etikkjulekalender. Prosjektet er forankret hos helse- og omsorgssjef, rådgivere og noen avdelingsledere. Det siste året har de sett en økning i interesse rundt etikkarbeidet og det har for 2014 kommet som et eget mål på handlingsplan. Etikkarbeidet har gått langsomt fremover og i rykk og napp, men de opplever at interessen øker og at 10

14 prosjektgruppa og ressurspersoner blir mer etterspurt. De har sett at langsiktighet er viktig. Lenge var kun tre avdelinger med, nå er det påmeldt ressurspersoner fra 10 forskjellige avdelinger noe som gir motivasjon til å fortsette. Det og stadig komme med tilbud om kurs og veiledning blir viktig. Suksesskriterier de opplever som avgjørende er: Engasjement fra avdelingsledere Holde på over tid Være pådrivere når det stopper opp Viktig med undervisning i hva etikk og etisk refleksjon er og hvordan det kan gjøres Les mer om Namsos kommunes etikkarbeid her: Erfaringer fra Utviklingssenter for sykehjem i Nordland (pulje 4) I 2010 ble Utviklingssenteret med i prosjekt Samarbeid om etisk kompetanseheving. Senteret er interkommunalt og består av sykehjem i kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna i Nordland fylke. Deltakerne i fagutviklingsprosjektet var medarbeidere fra sykehjemmene i disse kommunene. Da etikkprosjektet var ferdigstilt ble rapporten Jeg ser det og husker. Jeg gjør det og forstår skrevet. Rapporten beskriver bakgrunnen for og gjennomføringen av et prosjekt i etisk kompetanse heving i sykehjem ved hjelp av drama og bildeteater. Prosjektet kom i stand etter at medarbeiderne ved sykehjemmene ved Utviklingssenter for sykehjem i Nordland uttrykte et ønske om fagutvikling i etikk. Fra før fantes det ikke systematisk etikkarbeid ved disse sykehjemmene, og både hos ledere og medarbeidere var det et sterkt ønske om «å komme i gang». Erfaringer fra dette prosjektet var årsaken til at Samarbeid om etisk kompetanseheving ønsket å spre drama og bildeteater som verktøy i etisk refleksjon til andre deltakerkommuner. I 2014 kom også prosjektrapporten Jeg ser det og husker. - Jeg gjør det og forstår på pensum på sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Nesna. Les mer om dette arbeidet, og last ned rapporten her: Avslutning I 2014 har 29 nye kommuner blitt tatt opp i prosjektet. 27 av disse i pulje 7 og to høsten 2014 på løpende opptak. Etterspørselen etter bistand har vært stor, både fra nye og gamle deltakerkommuner, og førte til at 2014 ble et år med stor aktivitet for prosjektledelsen i KS. Kristin Sørensen har vært en sentral prosjektmedarbeider det siste året og har bidratt med viktig kompetanse innen drama og bildeteater slik at deltakerkommunene kan ta i bruk nye og spennende verktøy i etikkarbeidet. Hun slutter i prosjektet etter 2014, og vi vil takke henne for hennes flotte innsats og viktige bidrag i utviklingen av prosjekt Samarbeid om etisk kompetanseheving var også det siste året hvor prosjektleder Christine Næss Evensen var tilknyttet prosjektet. Hun har jobbet i prosjektet siden 2008, og har med sin kompetanse og erfaring vært en viktig bidragsyter i prosjektets utvikling. Nå ønsker hun nye utfordringer, og vi er veldig glade for årene Christine var tilknyttet prosjektet og takknemlige for hennes gode innsats og viktige bidrag. Fra 2015 tar Gry Caroline Aarnes over som prosjektleder. Hennes lange erfaring fra etikkarbeid og gode kompetanse gjør at vi vet at prosjektet er i de beste hender også i fortsettelsen. Tilslutt vil vi komme med en stor takk til alle deltakerkommunene i prosjektet, alle ild sjelene og pådriverne i etikkarbeidet og alle gode krefter som sammen med oss fortsetter å jobbe for å heve den etiske kompetansen i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. 11

15 Prosjektledelsen i KS bestod i 2014 av: Prosjektleder Christine N. Evensen (80 %) Rådgiver Kristin Sørensen (40 %) (ansvar Nordland, Troms og Finnmark) Rådgiver Gry Caroline Aarnes (100 %) (ansvar hele landet) E-post: Tlf: Samt: Hanne Norum Hollekim i 20 % (ansvar Hedmark og Oppland) Gerhard Heilmann i 20 % (ansvar Oslo og Akershus) Leni Klakegg i 20 % (ansvar Telemark, Vestfold og Agderfylkene) etiskkompetanseheving 12

16 Årsrapport innleverte prosjektplaner, status- og sluttrapporter fra deltakerkommunene pr Ressurskommuner Pulje 1 Pulje 2 Pulje 3 Pulje 4 Pulje 5 Pulje 6 fra høst Kommuner høst av 14 har levert sluttrapport. 8 har frist til å levere sluttrapport til den kommuner har ikke rapportert siden av 35 kommuner har levert sluttrapport. Etikkarbeidet kjøres fremdeles som prosjekt i 14 kommuner. 29 av 41 kommuner har levert sluttrapport. Etikkarbeidet kjøres fremdeles som prosjekt i 5 kommuner. 5 kommuner har ikke rapportert siden kommuner har trukket seg. 20 av 27 levert sluttrapport. Etikkarbeidet kjøres fremdeles som prosjekt i 2 kommuner. 5 av kommunene har ikke rapportert. 19 av 29 levert sluttrapport. Etikkarbeidet kjøres fremdeles som prosjekt i 8 kommuner. 2 av kommunene har ikke rapportert. 14 av 30 levert sluttrapport. Etikkarbeidet kjøres fremdeles som prosjekt i 11 kommuner. 3 av kommunene har ikke rapportert. 2 har trukket seg fra prosjektet underveis. 16 av 27 levert sluttrapport. Etikkarbeidet kjøres fremdeles som prosjekt i 8 kommuner. 3 av kommunene har ikke rapportert. 7 av 8 levert sluttrapport. Etikkarbeidet kjøres fremdeles som prosjekt i 1 av ressurskommunene. Pulje 7 Kommuner fra høst av 2 har levert prosjektplan 27 av 27 har levert prosjektplan. 13

17 Årsrapport Fakta om prosjektet: Samarbeid om etisk kompetanseheving er et nasjonalt utviklingsprosjekt for de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), Helsedirektoratet, Senter for medisinsk etikk v/universitetet i Oslo (SME), arbeidstakerorganisasjonene innen helse og omsorg samt KS samarbeider om prosjektet. KS har gjennomføringsansvaret og HOD finansierer prosjektet. Prosjektet skal forsøke å stimulere inntil 300 kommuner til å sette i gang tiltak for å heve kompetansen i etikk og etablere møteplasser for etisk refleksjon i det daglige arbeidet. Prosjektet startet opp i 2007 og varer ut Det er forankret i Stortingsmelding nr. 25 Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer og i avtale mellom regjeringen og kommunesektoren representert ved KS. 14

18 2013 *ALLE KOMMUNER I PROSJEKTET PR R = Ressurskommune 1 = pulje 1 (oppstart høst 08 2 = pulje 2 (oppstart vår 09), 3 = pulje 3 (oppstart høst 09) 4 = pulje 4 (oppstart vår 10) 5 = pulje 5 (oppstart vår 11) 6 = Pulje 6 (oppstart vår 12) Høst 2012 (Løpende opptak) Vår 2013 (løpende opptak) Høst 2013 (løpende opptak) 7 = pulje 7 (oppstart vår 2014) Høst 2014 (løpende opptak) ØSTFOLD (12 kommuner) (Spydeberg (2)) Askim (2) Moss (2) Halden (2) Fredrikstad (3) Sarpsborg (3) Råde (3) Eidsberg (6) Hvaler (6) Rygge (vår 2013) Hobøl (høst 2013) Aremark (7) AKERSHUS (14 kommuner) Bærum (R) Nes (1) Nesodden (2) Lørenskog (2) Ski (2) Nittedal (3) Oppegård (3) Sørum (3) Vestby (4) Asker (5) Aurskog-Høland (5) Nannestad (6) Eidsvoll (høst 2012) Frogn (7) OSLO (8 bydeler/etater) Sykehjemsetaten (R) Bydel Ullern (1) Bydel Alna (3) Sykehjemsetaten, ny gruppe (3) Oslo legevakt (5) Bydel Grünerløkka (vår 2013) Bydel Bjerke (høst 2013) Bydel St.Hanshaugen (7) HEDMARK (14 kommuner) Ringsaker (1) Stor-Elvdal (2) (Eidskog (2)) Stange (2) Folldal (2) Trysil (3) Nord-Odal (3) Elverum (4) Hamar (4) Grue (5) Løten (6) Os (6) Åsnes (6) *Man regnes som deltakerkommune i prosjektet når søknadsskjema om opptak er sendt KS samt at kommunen har deltatt på oppstartskonferanse eller kick-off. Aktivitetsnivået i deltakerkommunene varierer.

19 Årsrapport 2013 Engerdal (høst 2012) Modum (6) Nes(6) Krødsherad (6) OPPLAND (20 kommuner) Gjøvik (R) Ringebu (1) Lunner (2) Vestre Slidre (2) Lom (3) Skjåk (3) Vågå (3) Sør-Aurdal (3) Gausdal (4) Østre Toten (4) Etnedal (5) Jevnaker (5) Nordre Land (5) Søndre Land (5) Nord-Aurdal (6) Vang (6) Vestre Toten (6) Øystre Slidre (6) Lillehammer (høst 2012) Sør-Fron (høst 2012) BUSKERUD (13 kommuner) Drammen (R) Øvre Eiker (1) Ål (1) Ringerike (2) Nedre Eiker (3) Lier (3) Røyken (3) Hol (5) Gol (6) Hemsedal (6) VESTFOLD (10 kommuner) Larvik (R) Sandefjord (1) Tønsberg (3) Nøtterøy (3) Horten (4) Stokke (5) Tjøme (5) Andebu (7) Re (7) Svelvik (7) TELEMARK (13 kommuner) Skien (R) Porsgrunn (1) Seljord (2) Bø (5) Kviteseid (5) Nissedal (5) Vinje (5) Hjartdal (6) Nome (6) Notodden (6) (Tinn) (7) Kragerø (7) Siljan (høst 2014) AUST-AGDER (5 kommuner) Grimstad (1) Arendal (2) Risør (5) Valle (5) Bykle (7)

20 Årsrapport 2013 VEST-AGDER (11 kommuner) Songdalen (1) Vennesla (3) Kvinesdal (3) Flekkefjord (3) Åseral (3) Kristiansand (4) Audnedal (5) Lindesnes (5) Lyngdal (5) Sirdal (5) Mandal (6) ROGALAND (15 kommuner) Haugesund (1) Stavanger (1) Rennesøy (2) Tysvær (2) Vindafjord (2) Bokn (2) Lund (3) Sandnes (3) Sola (4) Suldal (5) Klepp (6) Bjerkrheim (høst 2012) Karmøy (vår 2013) Eigersund (7) Time (7) HORDALAND (16 kommuner) Bergen (1) Stord (2) Bergen 2 (5) Fusa (5) Kvam (5) Kvinnherad (5) Tysnes (5) Meland (6) Ullensvang herad (6) Eidfjord (6) Øygarden (høst 2012) Vaksdal (7) Osterøy (7) Lindås (7) Etne (7) Ulvik (7) SOGN OG FJORDANE (5 kommuner) Sogndal (3) Askvoll (4) Gloppen (5) Flora (6) Vågsøy (6) MØRE OG ROMSDAL (17 kommuner) Sula (2) Fræna (2) Kristiansund (2) Ålesund (3) Sande (4) Tingvoll (4) Ulstein (4) Volda (4) Giske (5) Molde (5) Rauma (5) Ørsta (6) Utviklingssenter for sykehjem i Møre og Romsdal (6) Sykkylven (høst 2012)

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten?

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? invitasjon til deltakelse i et nasjonalt utviklingsprosjekt - søknadsfrist 29.02.12 Januar 2012 I samarbeid med Helse-

Detaljer

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- og omsorgstjenesten?

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- og omsorgstjenesten? har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- og omsorgstjenesten? invitasjon til deltakelse i et nasjonalt utviklingsprosjekt - søknadsfrist 28.02.14 November 2013 I samarbeid med Helse-

Detaljer

Samarbeid om etisk kompetanseheving. Samling for USH /USHT den 11.11.14

Samarbeid om etisk kompetanseheving. Samling for USH /USHT den 11.11.14 Samarbeid om etisk kompetanseheving Samling for USH /USHT den 11.11.14 Aktiviteter høst 2014 (juni - oktober): Etikkseminar/fagdag/nettverk (1009 deltakere fra 20 kommuner) Osterøy (60 stk) kickoff Rennebu

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

Medlemmer per. februar 2016

Medlemmer per. februar 2016 Medlemmer per. februar 2016 Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hobøl kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

Prosjekt - Samarbeid om etisk kompetanseheving. Bærum kommune som ressurskommune. Kari Hesselberg, fagsjef KS 7. September 2011

Prosjekt - Samarbeid om etisk kompetanseheving. Bærum kommune som ressurskommune. Kari Hesselberg, fagsjef KS 7. September 2011 Prosjekt - Samarbeid om etisk kompetanseheving Bærum kommune som ressurskommune. Kari Hesselberg, fagsjef KS 7. September 2011 Satsing på etisk kompetanse 2007-2015 Etisk kompetanse og systematisk etikkarbeid

Detaljer

Etisk refleksjon. ...gjør medarbeiderne tryggere i jobben. ...stimulerer til kreativitet og til å se nye løsninger

Etisk refleksjon. ...gjør medarbeiderne tryggere i jobben. ...stimulerer til kreativitet og til å se nye løsninger Etisk refleksjon...gjør medarbeiderne tryggere i jobben...stimulerer til kreativitet og til å se nye løsninger...gir faglig styrke og bedre skjønn Et nasjonalt utviklingsprosjekt S amarbeid om etisk kompetanseheving

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014 Resultater for introduksjonsmet 2011-2014 Kommunenes introduksjons skal forberede flyktninger til yrkeslivet, gi grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. Målet er at 55 prosent

Detaljer

SNF-rapport nr. 22/08

SNF-rapport nr. 22/08 Indikatorer for lokal sårbarhet Analyse av norske kommuner 20-20 og utviklingen 20-20 av Rune Mjørlund Christian Andersen Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt nr. 2982 Gjennomføring av sårbarhetsanalyse for

Detaljer

Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016

Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016 Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016 Partinavn Parti Fylke Skjåk Arbeidarparti Arbeiderpartiet Oppland Vang Arbeidarparti Arbeiderpartiet Oppland Finnøy Arbeidarparti Arbeiderpartiet

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Postadresse: Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@ jernbaneverket.no Sentralbord: 05280 Org. Nr.: 971 033 533 MVA Henvendelse

Detaljer

VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014

VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014 0 VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014 1. Kommuner som søkte om og mottok tilskudd fra 2012 0101 Halden Sykehuset Østfold HF Helse Sør-øst

Detaljer

innhold Om prosjektet s. 1 Erfaringer så langt s. 2 AKTIVITETSOVERSIKT JANUAR -JUNI 2011 s. 4 DIVERSE s. 6 AVSLUTNING s. 7

innhold Om prosjektet s. 1 Erfaringer så langt s. 2 AKTIVITETSOVERSIKT JANUAR -JUNI 2011 s. 4 DIVERSE s. 6 AVSLUTNING s. 7 innhold Om prosjektet s. 1 Erfaringer så langt s. 2 AKTIVITETSOVERSIKT JANUAR -JUNI 2011 s. 4 DIVERSE s. 6 AVSLUTNING s. 7 VEDLEGG - OVERSIKT OVER ALLE DELTAKERKOMMUNER Denne statusrapporten gjør rede

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

Kommunetest 2005 2013. Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel

Kommunetest 2005 2013. Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel Kommunetest 2005 2013 Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel Hvorfor tester vi kommunene? Innbyggere skal raskt og enkelt få et riktig svar Testing fører til forbedring Sannhetens

Detaljer

Overflate tilleggspakke Slokkegranater. Røykdykkerbekledning. Overflate grunnpakke. Antall brannstasjoner. Utstyrspakke flom.

Overflate tilleggspakke Slokkegranater. Røykdykkerbekledning. Overflate grunnpakke. Antall brannstasjoner. Utstyrspakke flom. Brannvesen Antall kommuner Antall brannstasjoner Røykdykkerbekledning Overflate grunnpakke Overflate tilleggspakke Slokkegranater Utstyrspakke flom Agdenes Brannvesen 1 2 2 1 Alstahaug Brannvesen (+Leirfjord)

Detaljer

Vedlegg 2. Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis

Vedlegg 2. Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis Vedlegg 2 Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis Kilde:GSI pr 01.10.2007 Musikk Visuelle Teater Dans Skapende Andre Elevplasser Kommune kunstfag skriving kunstfag i alt Hele landet 86 890 7 477 7 462

Detaljer

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune e 111 Kjære ordfører, Vår rel 101.13-kas Deres ref Dato 16.01.13 DNT vil ha 20 nærturey i din kommune Den Norske Turistforening (DNT) arbeider for økt friluftslivsaktivitet i befolkningen. Dette gjør vi

Detaljer

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk Tabell 1b 1, antall og gjennomsnittlig 0101 Halden 2.425 1.902 523 1.880 1.436 444 78 76 85 0104 Moss 2.077 1.687 390 1.645 1.333 312 79 79 80 0105 Sarpsborg 4.194 3.353 841 3.153 2.441 713 75 73 85 0106

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 RAPPORT NR. 1 2008 Juni 2008 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Prisliste 2012 og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Juni 2012 1 OSLO AKERSHUS pris (kr/ m³) pris bil pris bil + henger pris (kr/ m³) Oslo 50,00 1 500,00 3 100,00 36,00 2 700,00 Asker 65,00

Detaljer

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn. 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn. 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82 0104 Moss 2.476 1.998 478 1.926 1.539 387 78 77 81 0105 Sarpsborg 4.272 3.410 862 3.232 2.500 732 76 73 85 0106 Fredrikstad 5.637 4.444 1.193 4.399

Detaljer

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014 Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne

Detaljer

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta Fagforbun Sykepleierforbun Fysioterapeutforbun Ergoterapeutforbun Forskerforbun 1 Akershus Akershus fk. 73 7 80 83 83 0 163 1 Asker 176 74 45 2 297 2 190 52 8 8 1 261 0 558 1 Aurskog-Høland 88 88 0 0 88

Detaljer

Vedlegg 1. Fordeling til kommunene. Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag)

Vedlegg 1. Fordeling til kommunene. Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Vedlegg 1 Fordeling til kommunene Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Kommune 0101 Halden 21 088 25 387 0104 Moss 21 045 25 335 0105 Sarpsborg 38

Detaljer

Sak 3.d Medlemskontingent for

Sak 3.d Medlemskontingent for Til: Fra: Landsmøtet Styret i Forum for offentlig service Dato: 12.10.16 Sak 3.d Medlemskontingent for Bakgrunn Forum for offentlig service (FOS) har alltid hatt samme kontingentsats for alle medlemmer,

Detaljer

Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler

Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Kommuner med registrert kystlynghei verdi A eller B Østfold Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Aremark Marker Rømskog Trøgstad Spydeberg Askim Eidsberg Skiptvet Rakkestad Råde Rygge Våler Hobøl Oslo/Akershus

Detaljer

4 717 595,363 1,80 % 1,80 % 1,80 %

4 717 595,363 1,80 % 1,80 % 1,80 % 0101 Halden 17 579 2 790 690 678 392 0104 Moss 25 297 2 040 1 097 1 078 622 0105 Sarpsborg 51 829 11 140 1 882 1 850 1 068 0106 Fredrikstad 56 415 1 120 2 625 2 580 1 490 0111 Hvaler 5 031-239 235 136

Detaljer

45 4 Vekst 57,3 % 4 277 35 3 25 25 6 2 15 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 9 8 Vekst 59,5 % 783 7 6 5 491 4 3 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Vestfold Vest-Agder Oppland Hedmark

Detaljer

KOMMUNE_NAVN Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7

KOMMUNE_NAVN Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7 KOMMUNE_NAVN Sum Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7 Sandnes kommune 9 Skiptvet kommune 7 Skånland kommune

Detaljer

2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15

2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15 2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15 0119 Marker 10 0121 Rømskog 10 0122 Trøgstad 10 0123 Spydeberg

Detaljer

Samarbeid om etisk kompetanseheving. Kari Hesselberg, Pernille Næss, Christine Næss Evensen, KS

Samarbeid om etisk kompetanseheving. Kari Hesselberg, Pernille Næss, Christine Næss Evensen, KS Samarbeid om etisk kompetanseheving Kari Hesselberg, Pernille Næss, Christine Næss Evensen, KS Prosjekt Samarbeid om etisk kompetanseheving Forankret i Omsorgsmeldingen og i Kvalitetsavtalen mellom KS

Detaljer

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810).

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810). Ekstern høring; Høringsperiode 03.11.14 18.12.14 Støttegrupper, Bruker og Pårørendeorganisasjoner og øvrige organisasjoner: Den nasjonale støttegruppen Landsforening for etterlatte ved drap Støttegruppen

Detaljer

Prisliste 2015. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015

Prisliste 2015. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015 Prisliste 2015 og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015 1 OSLO AKERSHUS pris pris bil pris bil + henger pris Oslo 58,- 1 740,- 3 440,- 40,- 2 950,- Asker 74,- 2 220,- 3 920,- 48,- 3 571,- Aurskog-Høland

Detaljer

VEIEN VIDERE. Prosjektveileder Christine Næss Evensen. Prosjektveileder Pernille Næss

VEIEN VIDERE. Prosjektveileder Christine Næss Evensen. Prosjektveileder Pernille Næss VEIEN VIDERE Prosjektveileder Christine Næss Evensen Prosjektveileder Pernille Næss Prosjektveilederne har følgende fordeling av fylker: Christine Næss Evensen: Oslo, Akershus, Østfold, Rogaland, Hordaland,

Detaljer

FYLKE : ØSTFOLD ------------------------ VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/12-2007

FYLKE : ØSTFOLD ------------------------ VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/12-2007 FYLKE : ØSTFOLD HALDEN 12923 82 353 1638 388 15384 1132 31 1393 777 16 6888 25621 MOSS 12295 45 223 1238 236 14037 190 24 1339 651 9 3957 20207 SARPSBORG 24261 254 586 3274 763 29138 1538 41 2520 1314

Detaljer

Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If

Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If Antall By/sted Fylke Kildehenvisning: 222 Fredrikstad Østfold Forsikringsselskapet If 111 Sarpsborg Østfold 89 Halden Østfold 49

Detaljer

Pressemelding 20. mai 2009

Pressemelding 20. mai 2009 Pressemelding 20. mai 2009 Tariffoppgjøret i kommunal sektor - mellomoppgjøret 2009 Fagforbundet tar ut 13.608 i streik i første uttak Meklingen mellom KS og Fagforbundet går inn i en avsluttende fase.

Detaljer

Nasjonal etikk-konferanse

Nasjonal etikk-konferanse Nasjonal etikk-konferanse Dato: 25. - 26. november 2015 Sted: Hotel Bristol, Oslo Arrangør: KS i samarbeid med Senter for medisinsk etikk (SME) ved Universitetet i Oslo Påmeldingsfrist: 30 august Bakgrunn

Detaljer

Kommune vann avløp renovasjon feiing Samlet gebyr Endring i %

Kommune vann avløp renovasjon feiing Samlet gebyr Endring i % Vedleggstabell Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing for en bolig på 120 kvm i 2013. Gebyr i kroner inkl. Mva og endring fra 2012 til 2013 i prosent Kommune vann avløp renovasjon feiing

Detaljer

Fylke kommune KommunaltSamarbeid Akershus Asker Nei Akershus Aurskog-Høland Nei Akershus Bærum Nei Akershus Eidsvoll Nei Akershus Enebakk Nei

Fylke kommune KommunaltSamarbeid Akershus Asker Nei Akershus Aurskog-Høland Nei Akershus Bærum Nei Akershus Eidsvoll Nei Akershus Enebakk Nei Fylke kommune KommunaltSamarbeid Akershus Asker Nei Akershus Aurskog-Høland Nei Akershus Bærum Nei Akershus Eidsvoll Nei Akershus Enebakk Nei Akershus Fet Nei Akershus Frogn Nei Akershus Gjerdrum Nei Akershus

Detaljer

Etisk refleksjon bedrer jobbnærværet

Etisk refleksjon bedrer jobbnærværet Etisk refleksjon bedrer jobbnærværet Gode samtaler om de vanskelige valgene i jobbhverdagen gir viktig faglig støtte og øker samhørigheten. Christine N. Evensen, KS Den 27.10.14 Hva kan dere forvente av

Detaljer

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves:

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves: Vedlegg 13 Forskrift om oppheving av forskrifter gitt med hjemmel i lov om havner og farvann 8. juni 1984 nr. 51 Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet med hjemmel i lov om havner og farvann av 8. juni

Detaljer

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST Hadelandsregionen, 19. juni 2015 Njål Nore TØI 1 Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen (2008) revideres

Detaljer

Stillinger totalt Administrasjon Undervisning Barnehager ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30.

Stillinger totalt Administrasjon Undervisning Barnehager ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30. ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30. 0104 MOSS 31.802 2.456 114 680 303 1.156 119 84. 0105 SARPSBORG 54.192 4.692 434 1.257 308 2.402 176 115. 0106 FREDRIKSTAD 78.159 6.457 589 1.609

Detaljer

Nasjonale resultater

Nasjonale resultater Nasjonale resultater 14 HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS hasj Bruk av narkotiske stoffer er ulovlig og blir til dels sterkt fordømt. Etter en økning i bruken av hasj og marihuana fram mot, har vi sett en markert

Detaljer

Nord-Trøndelag tingrett. Øvre Buskerud tingrett

Nord-Trøndelag tingrett. Øvre Buskerud tingrett Tingretter Kommuner i rettskretsen Mulig sammenslåingsalternativ Inntrøndelag tingrett Namdal tingrett Inderøy Namdalseid Snåsa Steinkjer Verran Frosta Verdal Leksvik Levanger Meråker Stjørdal Flatanger

Detaljer

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer

Informasjon om ressurskommuner i Samarbeid om etisk kompetanseheving April 2011

Informasjon om ressurskommuner i Samarbeid om etisk kompetanseheving April 2011 Informasjon om ressurskommuner i Samarbeid om etisk kompetanseheving April 2011 Gjøvik kommune, Haugtun omsorgssenter, Utviklingssenteret for sykehjem i Oppland: - Etikk komité: Opprettelse av etisk komité

Detaljer

Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall 6-19 år i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015

Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall 6-19 år i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015 Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015 Totalt tilskudd er 295,2 mill., hvorav 294 mill. er avsatt på hovedfordelingen 2015 og 1,2 mill.

Detaljer

Formannskapet 5.11.2008 - Status arbeidet med budsjett 2009

Formannskapet 5.11.2008 - Status arbeidet med budsjett 2009 Formannskapet 5.11.2008 - Status arbeidet med budsjett 2009 1 Oppsummert statsbudsjettet Lite nytt i forhold til Kommuneprop en i mai Økt deflator i 2008 (5,6%), men ikke flere kr inn Vekst til 2009 på

Detaljer

1 Ungdata-kommuner 2010-våren 2014

1 Ungdata-kommuner 2010-våren 2014 1 Ungdata-kommuner 21-våren 21 I dette notatet gir vi en oversikt over kommuner som har gjennomført Ungdata-undersøkelser siden oppstarten av prosjektet i 21. Fram til sommeren 212 ble deltakelsen i undersøkelsen

Detaljer

Vaksinasjonsdekning (fullvaksinerte) per 31.12.2009 16-åringer (f. 1993) - fylkene

Vaksinasjonsdekning (fullvaksinerte) per 31.12.2009 16-åringer (f. 1993) - fylkene 16-åringer (f. 1993) - fylkene Fylker Befolkning Difteri Stivkrampe Meslinger Kusma Østfold 3674 91 92 95 95 95 94 92 Akershus 7505 93 93 95 95 95 95 93 Oslo 5366 Hedmark 2516 94 94 96 96 96 96 92 Oppland

Detaljer

HØRINGSSVAR PUBLISERT PER 08.12.2015, 10:45 A-C

HØRINGSSVAR PUBLISERT PER 08.12.2015, 10:45 A-C HØRINGSSVAR PUBLISERT PER 08.12.2015, oppdatert 10:45 A-C 110-sentralen for Finnmark Akershus fylkeskommune Akershus fylkeskommune Akershusbenken Stortinget Alarmsental brann Øst daglig leder Alarmsentral

Detaljer

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel Medlemspris Antall elever 2010 0101 Halden 8108 3554 0104 Moss 7894 3447 0105 Sarpsborg 10000 6519 0106 Fredrikstad 10000 9197

Detaljer

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel Medlemspris Antall elever 2011 0101 Halden 8118 3559 0104 Moss 7948 3474 0105 Sarpsborg 10000 6446 0106 Fredrikstad 10000 9248

Detaljer

Areal- og transportutvikling i Osloregionen FAKTAGRUNNLAG. Møte i styringsgruppa 25. november 2014 v/njål Nore

Areal- og transportutvikling i Osloregionen FAKTAGRUNNLAG. Møte i styringsgruppa 25. november 2014 v/njål Nore Areal- og transportutvikling i Osloregionen FAKTAGRUNNLAG Møte i styringsgruppa 25. november 2014 v/njål Nore Side 2 Befolknings- og boligvekst siste ti år Aurland Eidfjord Lærdal Årdal Hol Vang Hemsedal

Detaljer

Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås

Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås kr 13 183 Akershus KRIK Nittedal kr 8 337 Akershus KRIK

Detaljer

Etter Iiste DATO DERES DATO SAKSBEHANDLER Martin Vikhagen Åfløy

Etter Iiste DATO DERES DATO SAKSBEHANDLER Martin Vikhagen Åfløy Etter liste Etter Iiste DATO DERES DATO 25.01.2016 REFERANSE DERES REFERANSE SAKSBEHANDLER Martin Vikhagen Åfløy VEDLEGG Kopi til Regiondirektørene i Statsbygg Varsling i forbindelse med kommuneplanprosessen

Detaljer

Velkommen til oppstartssamling 21. og 22. april Pulje 2 Samarbeid om etisk kompetanseheving. Kari Hesselberg Prosjektleder / fagsjef i KS

Velkommen til oppstartssamling 21. og 22. april Pulje 2 Samarbeid om etisk kompetanseheving. Kari Hesselberg Prosjektleder / fagsjef i KS Velkommen til oppstartssamling 21. og 22. april Pulje 2 Samarbeid om etisk kompetanseheving Kari Hesselberg Prosjektleder / fagsjef i KS Deltakere pulje 2 FINNMARK Alta Lebesby Karasjok Kautokeino NORD-TRØNDELAG

Detaljer

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Kommunesektorens handlingsrom Mill.k 2500 2 000 1 500 1 000 500 0-500 2011 2012

Detaljer

Samordning i kommunesektoren på digitaliseringsområdet. Anne Mette Dørum, spesialrådgiver, Digitaliseringsavdelingen, KS

Samordning i kommunesektoren på digitaliseringsområdet. Anne Mette Dørum, spesialrådgiver, Digitaliseringsavdelingen, KS Samordning i kommunesektoren på digitaliseringsområdet Anne Mette Dørum, spesialrådgiver, Digitaliseringsavdelingen, KS KS arbeider for å sikre kommunesektoren best mulige rammebetingelser for å kunne

Detaljer

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2015 (Rekneskap i kr)

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2015 (Rekneskap i kr) Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2015 ( i 1 000 kr) Innbyggjartal Tal på faste avd. løn 2 2 pr. innb. 2 Medium Endring frå 2014 pr. innb. 3 løn+ 2 løn + Årsverk pr. 1000 innb. Noreg 1 5 165 802 676 1

Detaljer

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 1967 Haukeland Sykehus 4350 E.C.Dahls St Trondheim 2808 Aker sykehus 2636 Rikshospitalet 2506 Sentralsjukehuset i Rogaland 2265 Ullevål Sykehus 2050 Sentralsykehuset

Detaljer

Pressemelding 3. desember 2012

Pressemelding 3. desember 2012 Pressemelding 3. desember 2012 I november i år ble det registrert 12,4 prosent færre konkurser og tvangsavviklinger enn i november i fjor. I løpet av årets elleve første måneder ble det registrert 12,5

Detaljer

Distriktsindeks inntektssystem 2018

Distriktsindeks inntektssystem 2018 101 HALDEN 52 53 104 MOSS 63 64 105 SARPSBORG 70 65 106 FREDRIKSTAD 65 68 111 HVALER 68 69 118 AREMARK 34 37 119 MARKER 36 40 121 RØMSKOG 55 55 122 TRØGSTAD 53 55 123 SPYDEBERG 76 76 124 ASKIM 59 61 125

Detaljer

Tabell 2b 1. KOMMUNER Aldersgruppens årsverk i prosent av alle årsverk. Tall pr (Kilde: PAI/KS) Under 30 år Andel av alle årsverk

Tabell 2b 1. KOMMUNER Aldersgruppens årsverk i prosent av alle årsverk. Tall pr (Kilde: PAI/KS) Under 30 år Andel av alle årsverk Tabell 2b 1 Aldersgruppens i prosent. Tall pr. 1.12.2011. 30 59 0101 Halden 100,0 12,4 23,0 27,1 26,0 11,5 0104 Moss 100,0 11,5 26,7 28,3 22,7 10,8 0105 Sarpsborg 100,0 11,5 22,2 29,1 27,0 10,2 0106 Fredrikstad

Detaljer

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. Helse Fonna UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTER FOR KOMMUNENE I HELSE FONNA

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. Helse Fonna UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTER FOR KOMMUNENE I HELSE FONNA U Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Helse Fonna UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTER FOR KOMMUNENE I HELSE FONNA Målet er gode helse- og omsorgstjenester som setter pasienter,

Detaljer

VOKAL-kurs Bergen kommune

VOKAL-kurs Bergen kommune VOKAL-kurs Bergen kommune «Informasjon er ikke kunnskap» A. Einstein Fredrik Pharo 13.03.2014 Om Conexus AS Etablert 2001. Utført Big-Data analyser i mer enn 10 år for Norsk skole. Forskningsbasert innovasjon

Detaljer

Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving

Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving Sluttrapport sendes prosjektleder Christine N. Evensen: cne@ks.no Dato for utfylling 1. Prosjektnavn 2. Kommune

Detaljer

Veke Vekedag Dato Reiserute Lokallag Fylkeslag Veke 1 Tysdag Veke 1 Onsdag Veke 1 Torsdag Veke 1 Fredag

Veke Vekedag Dato Reiserute Lokallag Fylkeslag Veke 1 Tysdag Veke 1 Onsdag Veke 1 Torsdag Veke 1 Fredag Veke 1 Tysdag 01.01.2013 Veke 1 Onsdag 02.01.2013 Veke 1 Torsdag 03.01.2013 Veke 1 Fredag 04.01.2013 Veke 1 Laurdag 05.01.2013 Veke 1 Søndag 06.01.2013 Veke 2 Måndag 07.01.2013 Veke 2 Tysdag 08.01.2013

Detaljer

Tabell C-k: Saker med særskilt fordeling for kommunene 2010

Tabell C-k: Saker med særskilt fordeling for kommunene 2010 0101 Halden 631 899 5 873 0 0 7 403 0104 Moss 697 1 288 8 432 0 0 10 417 0105 Sarpsborg 1 027 2 242 12 697 0 0 15 967 0106 Fredrikstad 1 681 3 459 16 181 0 0 21 321 0111 Hvaler 42 128 0 0 0 170 0118 Aremark

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

Tabell C-k: Saker med særskild fordeling for kommunane 2011

Tabell C-k: Saker med særskild fordeling for kommunane 2011 0101 Halden 1 309 924 9 398 0 0 11 631 0104 Moss 1 427 1 324 12 370 0 0 15 121 0105 Sarpsborg 2 130 2 305 13 703 0 0 18 138 0106 Fredrikstad 3 488 3 556 20 574 0 0 27 618 0111 Hvaler 88 131 554 0 0 773

Detaljer

Flatanger Brann & Redning (FBR) 1 1 Har ikke søkt utstyrspakker Flekkefjord brannvesen Flesberg brannvesen Flora brannvesen

Flatanger Brann & Redning (FBR) 1 1 Har ikke søkt utstyrspakker Flekkefjord brannvesen Flesberg brannvesen Flora brannvesen Brannvesen Antall kommuner Antall brannstasjoner Røykdykkerbekledning Overflate grunnpakke Overflate tilleggspakke Slokkegranater Utstyrspakke flom Agdenes Brannvesen 1 2 2 1 Alstahaug Brannvesen (+Leirfjord)

Detaljer

RESSURSER I BRANNVESENET

RESSURSER I BRANNVESENET RESSURSER I BRANNVESENET ØSTFOLD (inkl. Vestby kommune) Røyk Kjem. Halden Brannvesen 00 Halden 28092 ALARMSENTRAL BRANN ØST AS 32 0 4 4 23 22 22 2 Sarpsborg brann- og 005 Sarpsborg 5053 ALARMSENTRAL BRANN

Detaljer

FYLKESNAVN KOMMUNENAVN Totalt Oslo Oslo 71839 Hordaland Bergen 27659 Hordaland Fjell 2226 Hordaland Askøy 2199 Hordaland Os 1710 Hordaland Stord 1550

FYLKESNAVN KOMMUNENAVN Totalt Oslo Oslo 71839 Hordaland Bergen 27659 Hordaland Fjell 2226 Hordaland Askøy 2199 Hordaland Os 1710 Hordaland Stord 1550 FYLKESNAVN KOMMUNENAVN Totalt Oslo Oslo 71839 Hordaland Bergen 27659 Hordaland Fjell 2226 Hordaland Askøy 2199 Hordaland Os 1710 Hordaland Stord 1550 Hordaland Lindås 1514 Hordaland Voss 1188 Hordaland

Detaljer

Grunnleggende prinsipper for læring

Grunnleggende prinsipper for læring Grunnleggende prinsipper for læring Mulighet til å forstå Oppleve mestring Se mening og sammenheng Oppleve inkludering og anerkjennelse Oppleve at man er betydningsfull An-Magritt Hauge 1 Konferanse om

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2009

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2009 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2009 RAPPORT NR. 2 2009 Juli 2009 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

Vedlegg 1 Virkning av vekst frie inntekter 3,5 mrd. kroner

Vedlegg 1 Virkning av vekst frie inntekter 3,5 mrd. kroner Vedlegg 1 Virkning av vekst frie 3,5 mrd. kroner Tabellforklaring Kolonne 1: Antall innbyggere Kolonne 2: 2016 etter saldert (1000 kr.) Kolonne 3: 2016 etter saldert (kr. per innb.) Kolonne 4: (1000 kr)

Detaljer

Vaktområder ajour Kommuner og deler av kommuner

Vaktområder ajour Kommuner og deler av kommuner Vaktområder ajour desember 2011 Kommuner og deler av kommuner 2 Midt-Telemark Bø, Nome, Sauherad og Notodden (utan Gransherad) (Sauherad administrerer) 3 Drammen Drammen, Lier, Røyken og Hurum (Lier administrerer)

Detaljer

Forventninger til deltakerkommunene i prosjektet

Forventninger til deltakerkommunene i prosjektet Forventninger til deltakerkommunene i prosjektet Pernille Næss og Christine N. Evensen Prosjektveiledere, KS Den 2. juni 2010 Løp for pulje 4 - Vår 2010 til vår 2012 Vår 2010: Oppstartskonferanse 1. og

Detaljer

Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig mer-/mindreforbruk i pst av driftsinntekter

Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig mer-/mindreforbruk i pst av driftsinntekter K.nr. Kommune Netto driftsresultat inkl netto bunde avsetninger i pst av driftsinntekter Netto lånegjeld korrigert for ubunde investeringsfond i pst av driftsinntekter Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving

Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving Sluttrapport sendes prosjektleder Christine N. Evensen: cne@ks.no innen den 15.juni 2013 Dato for utfylling 1.

Detaljer

Støtte- kontakt for personer med demens. Demenskoordinator. Dagaktivitetstilbud

Støtte- kontakt for personer med demens. Demenskoordinator. Dagaktivitetstilbud Knr Kommune Fylke Sum Rangering Demensplan (DP) DP politisk behandlet Demensteam Demenskoordinator Dagaktivitetstilbud Støtte- kontakt for personer med demens Gjennomført pårørendeskole 2013 og/eller 2014

Detaljer

% andel innvandrergrupper pr SO i HSØ RHF. Oslo universitetssykehus HF. Sykehuset Østfold HF. Sørlandet Sykehus HF. Totalt HSØ. Sykehuset Innlandet HF

% andel innvandrergrupper pr SO i HSØ RHF. Oslo universitetssykehus HF. Sykehuset Østfold HF. Sørlandet Sykehus HF. Totalt HSØ. Sykehuset Innlandet HF Vedlegg Opptaksområde per 2009 Befolkningssammensetning etter HF/Sykehus sine opptaksområder Alle innvandrere i Norge; per 1.01.08-9,7% av befolkningen dvs 460 000 personer, hvorav 324 378 i HSØ 25, %

Detaljer

Resultater landsoversikt

Resultater landsoversikt Resultater landsoversikt Folke- Knr Kommune Fylke Ordf mengde 2011 Størrelse Kommunetype Sum 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 1-10 0101 Halden 01 Ap 29220 20-100000 industrikommuner 2 0 2 1 1 1 0 0 0

Detaljer

Tildeling av lokalregioner for DAB

Tildeling av lokalregioner for DAB Tildeling av lokalregioner for DAB Søknader kan sendes til firmapost@nkom.no Regionnummer Lokalregion Kommuner Kanal 1 ØSTFOLD Halden, Moss, Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler, Aremark, 8B Marker, Rømskog,

Detaljer

Frie inntekter i pst av gjennomsnittet inkl. eiendomsskatt

Frie inntekter i pst av gjennomsnittet inkl. eiendomsskatt Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov for kommunene. Tabellen viser inntekt per innbygger i prosent av lands. Tall fra 2008. 0101 Halden 92 92 0104 Moss 94 97 0105 Sarpsborg 92 94 0106

Detaljer

Kunnskapsgave som takk: Utdrag fra hele Kommune- Norges facebookrapport - høsten 2013

Kunnskapsgave som takk: Utdrag fra hele Kommune- Norges facebookrapport - høsten 2013 Kunnskapsgave som takk: Utdrag fra hele Kommune- Norges facebookrapport - høsten 2013 Du mottar denne rapporten som takk for at du har besvart forundersøkelsen til Sosiale kommuner - høstens store undersøkelse.

Detaljer

Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom

Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom Her finner du oversikt over tildelte tilskudd etter denne ordningen På Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets (BLD) budsjett er det satt

Detaljer

A- 8 Dans Elevplass er. G Fylke

A- 8 Dans Elevplass er. G Fylke Navn År A- 8 Dans Elevplass er G Fylke Hele landet 2013-14 17999 Ikke satt Kulturskolen i Ås 2013-14 359 Akershus Fet Kulturskole 2013-14 155 Akershus Rælingen Kulturskole 2013-14 119 Akershus Vestby Kulturskole

Detaljer

Minoritetshelse: Helsepolitiske utfordringer som tillitsvalgte må bryne seg på

Minoritetshelse: Helsepolitiske utfordringer som tillitsvalgte må bryne seg på Minoritetshelse: Helsepolitiske utfordringer som tillitsvalgte må bryne seg på Diabetesforbundet 2011 Oslo 14.10.11 Manuela Ramin-Osmundsen - Leder Likeverd og Mangfold - Ahus - Leder SOHEMI, Helsedirektoratets

Detaljer

Veien mot nye Sandefjord kommune. IKA Kongsbergs bidrag i kommunesammenslåingen.

Veien mot nye Sandefjord kommune. IKA Kongsbergs bidrag i kommunesammenslåingen. Veien mot nye Sandefjord kommune. IKA Kongsbergs bidrag i kommunesammenslåingen. Torleif Lind Fagleder IKA Kongsberg Status i kommunereformen 139 kommuner har fattet positive vedtak om kommunesammenslåing

Detaljer

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010 Boligbygging inkl 8 mars -Hele landet.txt 9.3. Matrikkelrapport BYG Dato-intervall:.. - 9.3. Rapporten er kjørt: 9.3. 3:8 : ØSTFOLD HALDEN 7 MOSS SARPSBORG 3 6 FREDRIKSTAD 8 39 HVALER 8 AREMARK 9 MARKER

Detaljer

Litt lavere konkurstall i februar

Litt lavere konkurstall i februar Litt lavere konkurstall i februar Pressemelding 1. mars 2013 Tallet på konkurser og tvangsavviklinger i februar er 3,7 prosent lavere enn i fjor. Ser vi de to første månedene samlet, har konkurstallene

Detaljer

Foto: Kvalitetskommuneprogrammet. årsrapport 2011

Foto: Kvalitetskommuneprogrammet. årsrapport 2011 Foto: Kvalitetskommuneprogrammet årsrapport 2011 FORORD Samarbeid om etisk kompetanseheving er et nasjonalt utviklingsprosjekt for de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer