POSTLISTE VARDØ KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "POSTLISTE VARDØ KOMMUNE"

Transkript

1 Lnr: 3317/07 Regdato: Saksb:SERV//KK Arkiv:633 /X PORTOFORDELING Lnr: 3275/13 Regdato: Saksb:RÅD//HS Arkiv:440 /I Hallgeir Sørnes og Nikolai Sundkvist ÅRSPLAN FOR HMS-ARBEID OG BRUK AV BHT Lnr: 3276/13 Regdato: Saksb:RÅD//HS Arkiv:033 X47 /I Fylkesmannen i Finnmark MOTTATT REGNSKAP FOR 2010 OG 2011 GODKJENNES-VARDØ OVERFORMYNDERI Lnr: 3277/13 Regdato: Saksb:POHS//BM Arkiv:G12 /I Helsedirektoratet NY FORSKRIFT OM HÅNDTERING AV MEDISINSK UTSTYR Lnr: 3278/13 Regdato: Saksb:RÅD//HEW Arkiv:260 /I KLP INNKALLING TIL MØTE FOR VALG AV UTSENDINGER TIL KLPS GENERALFORSAMLING Lnr: 3/14 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:J81 /I Øst Finnmark Laboatorietjenester ANALYSERESULTATER KIBERG VANNVERK Lnr: 4/14 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:J81 /I Øst Finnmark laboratorietjenester ANALYSERESULTATER STORSKARET VANNVERK Lnr: 5/14 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:J81 /I Øst Finnmark laboratorietjenester VANNPRØVEPLAN, VARDØ KOMMUNE 1. KVARTAL 2014 Lnr: 6/14 Regdato: Saksb:ORDF//LAH Arkiv:080 *** /U **********************

2 FORSLAG OM KONGENS FORTJENESTEMEDALJE Lnr: 7/14 Regdato: Saksb:GOB//BMA Arkiv:223 A20 *** /I ********************** REFUSJONSKRAV FOR HØSTEN 2013 Lnr: 8/14 Regdato: Saksb:TPNK//JSU Arkiv:S01 /I Norconsult AS, Molde FØLGEBREV FOR ORIENTERING OM KONSESJON. KLAGEADGANG NYE SMELROR TRANSFORMATORSTASJON. VARANGERKRAFT NETT Lnr: 9/14 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:J81 /I Øst finnmarl laboratorietjenester AVTALE MELLOM ØST FINNMARK LABORATORIETJENESTER OG VARDØ KOMMUNE Lnr: 10/14 Regdato: Saksb:POHS//BM Arkiv:F00 /I Det Kongelige barne-, likestillings- og inkluderingsdepartem ENDRINGER I BARNELOVENS REGLER OM FARSKAP FRA 1. JANUAR 2014 Lnr: 11/14 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:V50 /I Statens landbruksforvaltning RUNDSKRIV OM TILSKUDD TIL KOMMUNALE VETERINÆRTJENESTER 2014 Lnr: 12/14 Regdato: Saksb:POHS//BM Arkiv:F00 &01 /I Hammerfest Kommune OSO - PROTOKOLL FRA MØTE 12. DESEMBER - TIL OPPFØLGING Lnr: 14/14 Regdato: Saksb:TPNK//JSU Arkiv:ADR /U Finnmarkseiendommen SØKNAD OM DELING/ REKVISISJON AV OPPMÅLINGFORRETNING GNR 8 BNR 1 FNR 10 - VARDØ KOMMUNE

3 Lnr: 15/14 Regdato: Saksb:TPNK//JSU Arkiv:ADR /U Finnmarkseiendommen SØKNAD OM DELING/ REKVISISJON AV OPPMÅLINGFORRETNING GNR 8 BNR 1 FNR 10 - VARDØ KOMMUNE Lnr: 16/14 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:NAVN /S NÆRINGSFONDET - SØKNAD OM TILSKUDD RONNY LUND Lnr: 17/14 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv: /S MØTEKALENDER TNPK 2014 Lnr: 18/14 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv: /S TILDELING NÆRINGSFONDET 2014 Lnr: 21/14 Regdato: Saksb:GOB//BMA Arkiv:A20 &01 /I Boreal Transport Nord A/S. Avd. Vadsø KONTRAKT OM SKOLEBARNKJØRING Lnr: 22/14 Regdato: Saksb:RÅD//HEW Arkiv:440 &58 /I Fylkesmannen i Finnmark RAPPORT ETTER TILSYN MED HELSESTASJONSTJENESTER FOR BARN 0 TIL 6 ÅR I VARDØ KOMMUNE Lnr: 23/14 Regdato: Saksb:RÅD//HEW Arkiv:F00 &58 /I Fylkesmannen i Finnmark VEDR. TILBAKEMELDING PÅ TILSYN MED VARDØ KOMMUNES ARBEID MED KVALIFISERINGSPROGRAM (KVP) Lnr: 24/14 Regdato: Saksb:ORDF//LAH Arkiv:080 /I Oslo Kommune

4 ORDFØRERSAMLING I OSLO 14. OG 15. MAI VED GRUNNLOVENS 200-ÅRS JUBILEUM Lnr: 25/14 Regdato: Saksb:POHS//BM Arkiv:F00 &58 /I Varanger Kraftnett AS VEDTAK - VARDØ HELSESENTER Lnr: 26/14 Regdato: Saksb:POHS//BM Arkiv:F00 &58 /I Varanger Kraftnett AS VEDTAK - VARDØ SYKEHJEM Lnr: 27/14 Regdato: Saksb:POHS//BM Arkiv:F00 &58 /I Varanger Kraftnett AS VEDTAK - ELKJELE HELSESENTER Lnr: 28/14 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:233 /I Finnmark Fylkeskommune PÅMINNELSE SØKNADSFRIST BARK 2014 Lnr: 29/14 Regdato: Saksb:POHS//BM Arkiv:F40 /I Det kongelige barne-, likestillings- og inkluderingsdepartem ENDRINGER I BARNEVERNLOVEN Lnr: 33/14 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv: /U Lånekassen BEKREFTELSE Lnr: 34/14 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /U ********************** BEKYMRINGSMELDING Lnr: 35/14 Regdato: Saksb:GOB//ALK Arkiv:

5 /I Leif Ola Kolås PERMISJON KOLÅS MADIKKEN, F: Lnr: 36/14 Regdato: Saksb:GOB//ALK Arkiv: /U Leif Ola Kolås SVAR - PERMISJON KOLÅS MADIKKEN, F: Lnr: 37/14 Regdato: Saksb:GOB//ALK Arkiv: /I Tone Valle PERMISJON VALLE VANJA ARNTSEN, F: Lnr: 38/14 Regdato: Saksb:POHS//BM Arkiv:F40 /I Det Kongelige Barne-, likestillings og inkluderingsdeparteme HALVÅRSRAPPORTERING BARNEVERN - ANDRE HALVÅR Lnr: 39/14 Regdato: Saksb:GOB//ALK Arkiv: /U Tone Valle SVAR - PERMISJON VALLE VANJA ARNTSEN, F: Lnr: 40/14 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /I ********************** RAPPORT ETTER KARTLEGGING HØSTEN 2013 Lnr: 41/14 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:K01 /I Varangerhalvøya Nasjonalparkstyre TILLATELSE TIL KJØRING MED SNØSKUTER I VARANGERHALVØYA NASJONALPARK- KOMAGVÆR JEGER-OG FISKERFORENING-VARDØ KOMMUNE Lnr: 43/14 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:B65 /I Fylkesmannen i Finnmark FAGPERSONER OPPDATERING I FAGPERSON-REGISTERET I PAS

6 Lnr: 44/14 Regdato: Saksb:TPNK//RB Arkiv:C34 /I GRAMO VEDERLAG FOR BRUK AV INNSPILT MUSIKK VED FILMFREMVISNING Lnr: 45/14 Regdato: Saksb:RÅD//HEW Arkiv:210 /I KS STATUS FOR KOMMIT ETTER ETT ÅRS DRIFT - PÅMINNELSE OM KONTIGENT FOR 2014 Lnr: 46/14 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:NAVN /I Ingolf Eriksen VEDRØRENDE KLAGE Lnr: 48/14 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:NAVN /I Gunn Jøran Farstad, Kirkeverge ETTERLYSER SVAR PÅ SØKNAD ANG. OPPSETT AV PARKERING FORBUDTSKILT Lnr: 49/14 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:NAVN /I Gunn Jøran Farstad, Kirkeverge ETTERLYSER SVAR PÅ SØKNAD OM EKSTRAMIDLER TIL NYINNKJØP AV HJELPEMIDLER Lnr: 50/14 Regdato: Saksb:GOB//BMA Arkiv:233 A10 /I Utdanningsdirektoratet TILSKUDDSBREV 2013-TILSKUDD TIL TILTAK FOR Å FORBEREDE SPRÅKFORSTÅELSE BLANT MINORITETSSPRÅKLIGE BARN I FØRSKOLEALDER- VARDØ KOMMUNE- KORRIGERT TILSKUDD Lnr: 51/14 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:B65 /I Fylkesmannen i Finnmark SKRIFTLIG EKSAMEN I GRUNNSKOLEN VÅREN 2014 Lnr: 52/14 Regdato: Saksb:GOB//KN Arkiv:***** /I **********************

7 SØKNAD BARNEHAGEPLASS F.O.M Lnr: 54/14 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /I ********************** SØKNAD OM STRYK AV FRAVÆR Lnr: 56/14 Regdato: Saksb:GOB//ALK Arkiv:***** /U ********************** SVAR - SØKNAD OM STRYK AV FRAVÆR Lnr: 57/14 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /I ********************** SØKNAD OM STRYK AV FRAVÆR Lnr: 58/14 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /U ********************** SVAR - SØKNAD OM STRYK AV FRAVÆR Lnr: 59/14 Regdato: Saksb:GOB//ALK Arkiv: /I Therese Baumann PERMISJON KLÆVIK MOA ELISE, FØDT:

8 Lnr: 60/14 Regdato: Saksb:GOB//ALK Arkiv: /U Therese Baumann SVAR - PERMISJON KLÆVIK MOA ELISE, FØDT: Lnr: 61/14 Regdato: Saksb:GOB//ALK Arkiv: /I Anne-Lise Reitan PERMISJON DAHL STINE REITAN, F: Lnr: 62/14 Regdato: Saksb:GOB//ALK Arkiv: /U Anne-Lise Reitan SVAR - PERMISJON DAHL STINE REITAN, F: Lnr: 63/14 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /I ********************** NOTAT ETTER KARTLEGGING HØSTEN 2013 Lnr: 65/14 Regdato: Saksb:GOB//ALK Arkiv:***** /I ********************** PERMISJON Lnr: 66/14 Regdato: Saksb:GOB//ALK Arkiv:***** /U ********************** SVAR - PERMISJON Lnr: 67/14 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /X

9 SKRIFTLIG VURDERING I ENGELSK, 1.TREMIN Lnr: 68/14 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /I ********************** NOTAT ETTER KARTLEGGING HØSTEN 2013 Lnr: 70/14 Regdato: Saksb:POHS//IR Arkiv:***** /I ********************** MELDING OM TILBAKKALLING AV Lnr: 71/14 Regdato: Saksb:GOB//ALK Arkiv: /I Marianne J. Nielsen PERMISJON VARSI NJAAL, F: Lnr: 72/14 Regdato: Saksb:GOB//ALK Arkiv: /U Marianne J. Nielsen SVAR - PERMISJON VARSI NJAAL, F: Lnr: 73/14 Regdato: Saksb:GOB//ALK Arkiv: /I Malgorzata Malinowska PERMISJON KAROL MORYLOWSKI KRZYSZTOF, F: Lnr: 74/14 Regdato: Saksb:GOB//ALK Arkiv: /U Malgorzata Malinowska SVAR - PERMISJON KAROL MORYLOWSKI KRZYSZTOF, F: Lnr: 75/14 Regdato: Saksb:GOB//ALK Arkiv:

10 /I Kent Are Esbensen PERMISJON ESBENSEN MIRIAM, F: Lnr: 76/14 Regdato: Saksb:GOB//ALK Arkiv: /U Kent Are Esbensen SVAR - PERMISJON ESBENSEN MIRIAM, F: Lnr: 77/14 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /I ********************** BEKREFTELSE PÅ MOTTATT MELDING Lnr: 78/14 Regdato: Saksb:RÅD//HEW Arkiv:216 /I Finnmark Kommunerevisjon IKS OPPSTARTSBREV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT VARDØ HAVN KF Lnr: 79/14 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:A00 /I Fylkesmannen i Finnmark NY GIV SKOLERING FOR TRINN LÆRERE Lnr: 80/14 Regdato: Saksb:ORDF//LAH Arkiv:080 /U Lasse Haughom INVITASJON TIL ÅPNINGEN AV VARDØ FLERBRUKSHUS-FREDAG 16. MAI 2014 Lnr: 81/14 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:K40 /I Rovviltnemda PROTOKOLL FRA MØTE I ROVVILTNEMDA FOR REGION 8 DEN Lnr: 88/14 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:223 /I Asvo-Vardø as ANMODNING OM UTBETALING AV TILSKUDD FRA VARDØ KOMMUNE

11 Lnr: 89/14 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:ADR /I Trimsenteret v/ Steinar Wilhelmsen SØKNAD OM BRUKSENDRING - HOSPITALGATA 3 Lnr: 91/14 Regdato: Saksb:TPNK//RB Arkiv:D23 /U FINNMARK FYLKESKOMMUNE SØKNADER OM SPILLEMIDLER VARDØ KOMMUNE Lnr: 92/14 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /I ********************** BEKREFTELSE TIL LÅNEKASSEN Lnr: 93/14 Regdato: Saksb:RÅD//HEW Arkiv:D23 /U Norconsult Vadsø ENDRINGSAVTALE NORCONSULT FOR FLERBRUKSHUS Lnr: 94/14 Regdato: Saksb:GOB//BMA Arkiv:A10 /U Sentrum barnehage SA SENTRUM BARNEHAGE - TILSKUDD 2014 Lnr: 95/14 Regdato: Saksb:RÅD//HS Arkiv:NAVN /I Yukigassen Norway SØKNAD OM SALG/SKJENKING AV ØL OG VIN I SERVERINGSTELT Lnr: 96/14 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:M80 &58 /I Mattilsynet, Distriktskontoret Øst Finnmark RAPPORTERING AV VANNVERKSDATA FOR 2013 Lnr: 97/14 Regdato: Saksb:RÅD//HS Arkiv:H25 *** /I ********************** UTSKRIVING AV PASIENT FRA DPS ØST FINNMARK-REFUSJONSKRAV TIL TIDLIGERE OPPHOLDSKOMMUNE

12 Lnr: 98/14 Regdato: Saksb:RÅD//HEW Arkiv:033 X43 /I Fylkesmannen i Finnmark VALG AV FORLIKSRÅD - VARDØ Lnr: 99/14 Regdato: Saksb:GOB//BMA Arkiv:A00 /I Finnmark Fylkeskommune INVITASJON TIL KOMMUNESAMLING FEBRUAR 2014 Lnr: 100/14 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:M80 &58 /I HMS- Finnmark RAPPORT - HELSEKONTROLL VATN- OG AVLØP VARDØ KOMMUNE Lnr: 102/14 Regdato: Saksb:POHS//BM Arkiv:NAVN /I Vardø Kommune, postmottak ANNONSE - LEDIG STILLING VIKARIAT BIOINGENIØR Lnr: 103/14 Regdato: Saksb:POHS//BM Arkiv:NAVN /I Roya Binesh SØKNAD SOM VIKARIAT SOM BIOINGENIØR Lnr: 104/14 Regdato: Saksb:RÅD//HS Arkiv:L64 &01 /I Nordnett ANMODNING OM SLUTTOPPGJØR IFM FIBERUTBYGGING VADSØ - VARDØ Lnr: 105/14 Regdato: Saksb:RÅD//HEW Arkiv:D23 /I Nordconsult AS FORNYET SØKNAD SPILLEMIDLER - ORIENTERING - STEILNES KULTURVEI Lnr: 106/14 Regdato: Saksb:RÅD//HEW Arkiv:D23 /I Nordconcult AS FORNYET SØKNAD SPILLEMIDLER-ORIENTERING - KULTURBYGG FLERBRUKSHUS

13 Lnr: 107/14 Regdato: Saksb:RÅD//HEW Arkiv:D23 /I Nordconcult FORNYET SØKNAD SPILLEMIDLER - ORIENTERING- SIKKERHET- OG OVERVÅKING/BAD OG- SVØMMEANLEGG Lnr: 108/14 Regdato: Saksb:RÅD//HEW Arkiv:D23 /I Nordconsult AS FORNYET SØKNAD SPILLEMIDLER-ORIENTERING- Lnr: 109/14 Regdato: Saksb:RÅD//HEW Arkiv:D23 /I Nordconcult AS FORNYET SØKNAD SPILLEMIDLER-ORIENTERING- STUPEANLEGG/BAD OG- SVØMMEANLEGG Lnr: 110/14 Regdato: Saksb:RÅD//HEW Arkiv:D23 /I Nordconcult AS FORNYET SØKNAD SPILLEMIDLER - ORIENTERING-AKTIVITETSSAL/ FLERBRUKSHUS Lnr: 111/14 Regdato: Saksb:RÅD//HEW Arkiv:440 &58 /I Arbeidstilsynet TILSYN - VARDØ KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Lnr: 112/14 Regdato: Saksb:RÅD//HS Arkiv:233 /U Fylkesmannen i Finnmark SVAR - TILDELINGSBREV FOR TILBAKEHOLDTE SKJØNNSMIDLER TIL BL.A. OMSTILLING OG UTVIKLING I 2012 Lnr: 113/14 Regdato: Saksb:RÅD//HS Arkiv:L64 &01 /U Bredbåndsfylket troms GODKJENNING AV FIBERUTBYGGING VARDØ-VADSØ Lnr: 115/14 Regdato: Saksb:RÅD//HS Arkiv:233 L64 /U Finnmark Fylkekommine Næringsavd.

14 SVAR - STATSBUDSJETTET KAP 551,POST 61- TILSAGN OM TILSKUDD PÅ INNTIL KR ,- TIL UTBYGGING AV BREDBÅND PÅ STREKNING VAR VADSØ Lnr: 116/14 Regdato: Saksb:POHS//BM Arkiv:***** /I ********************** OPPSIGELSE AV STILLING SOM ASSISTENT I VERNET BOTILBUD Lnr: 117/14 Regdato: Saksb:POHS//BM Arkiv:F00 &58 /I Arbeidstilsynet TILSYN - KOMMUNELEGEN I VARDØ Lnr: 118/14 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv: /U Rita Dutkevicius BEKREFTELSE DUTKEVICIUS GEDIMINAS, F: Lnr: 119/14 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv: /U Rita Dutkevicius BEKREFTELSE DUTKEVICIUS DOMAS, F: Lnr: 120/14 Regdato: Saksb:RÅD//HEW Arkiv:010 /S VALG AV SETTEORDFØRER FOR TIDSROMMET Lnr: 122/14 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv: /U Marielle Hellesvik BEKREFTELSE Lnr: 123/14 Regdato: Saksb:RÅD//HEW Arkiv:033 /S SAKSPAPIRER - MØTE I VARDØ FORMANNSKAP DEN

15 Lnr: 126/14 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /I ********************** RAPPORT ETTER KARTLEGGING HØSTEN 2013 Lnr: 128/14 Regdato: Saksb:GOB//ALK Arkiv: /I Stian Elverum PERMISJON DENNIS WIKER ELVERUM F Lnr: 129/14 Regdato: Saksb:GOB//ALK Arkiv: /U Stian Elverum SVAR - PERMISJON DENNIS WIKER ELVERUM F Lnr: 131/14 Regdato: Saksb:GOB//ALK Arkiv: /I Tove Mette Antonsen PERMISJON HENRIKSEN BJØRN SVERRE, FØDT: Lnr: 132/14 Regdato: Saksb:GOB//ALK Arkiv: /U Tove Mette Antonsen SVAR - PERMISJON HENRIKSEN BJØRN SVERRE, FØDT: Lnr: 133/14 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /U ********************** HENVISNING TIL PPT Lnr: 134/14 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /I ********************** VEDR. SITUASJONEN

16 Lnr: 136/14 Regdato: Saksb:GOB//ALK Arkiv: /I Atle Antonsen PERMISJON ANTONSEN TIRIL FØDT Lnr: 137/14 Regdato: Saksb:GOB//ALK Arkiv: /U Atle Antonsen SVAR - PERMISJON ANTONSEN TIRIL FØDT Lnr: 138/14 Regdato: Saksb:RÅD//HS Arkiv:033 /S MØTEPROTOKOLL - MØTE I VARDØ FORMANNSKAP DEN Lnr: 139/14 Regdato: Saksb:GOB//ALK Arkiv: /I Atle Antonsen PERMISJON ANTONSEN AURORA FØDT Lnr: 140/14 Regdato: Saksb:GOB//ALK Arkiv: /U Atle Antonsen SVAR - PERMISJON ANTONSEN AURORA FØDT Lnr: 142/14 Regdato: Saksb:GOB//ALK Arkiv: /U Nina Bekken SVAR - PERMISJON BEKKEN BRIT ALICE, F: Lnr: 143/14 Regdato: Saksb:ORDF//LAH Arkiv:241 /U Brønnøysund registerene MELDING OM FRATREDEN Lnr: 144/14 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:J81 /I Øst Finnmark laboratorietjenester ANALYSERESULTATER STORSKARET VANNVERK Lnr: 145/14 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:J81

17 /I Øst Finnmark laboratorietjenester ANALYSERESULTATER KIBERG VANNVERK Lnr: 146/14 Regdato: Saksb:TPNK//JSU Arkiv:ADR /I Varanger Kraft AS SØKNAD OM KONSESJONSFRIHET FOR ERVERV AV EIENDOMMEN GNR 12 - BNR 63 FOR NY TRANSFORMATORSTASJON PÅ SMELROR I VARDØ KOMMUNE Lnr: 147/14 Regdato: Saksb:RÅD//HS Arkiv: /S KOMMUNALPLAN STRATEGI Lnr: 148/14 Regdato: Saksb:RÅD//HS Arkiv: /S SAKSPAPIRER - MØTE I GRUNNSKOLE OG BARNEHAGE DEN Lnr: 149/14 Regdato: Saksb:ORDF//LAH Arkiv:080 /I Anders Lauridsen DRIFTSTILSKUDD TIL PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI I VARDØ Lnr: 150/14 Regdato: Saksb:RÅD//HS Arkiv: /S KOMMUNALPLAN STRATEGI Lnr: 151/14 Regdato: Saksb:RÅD//HS Arkiv: /S SAKSPAPIRER - MØTE I PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL DEN Lnr: 153/14 Regdato: Saksb:GOB//BMA Arkiv:C03 /U Yukigassen Norway YUKIGASSEN SVAR SØKNAD OM DISPONERING AV KOMMUNALE LOKALER TIL OVERNATTING Lnr: 154/14 Regdato: Saksb:RÅD//HS Arkiv: /S

18 KOMMUNALPLAN STRATEGI Lnr: 155/14 Regdato: Saksb:RÅD//HS Arkiv: /S SAKSPAPIRER - MØTE I TEKNISK, NÆRING PLAN OG KULTUR DEN Lnr: 157/14 Regdato: Saksb:RÅD//HS Arkiv:232 *** /U ********************** BEGJÆRING OM INNSYN Lnr: 159/14 Regdato: Saksb:GOB//BMA Arkiv:***** /U ********************** SVAR - SAKKYNDIG VURDERING OM BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING 2013/2014 Lnr: 161/14 Regdato: Saksb:GOB//ALK Arkiv: /I Haddy Stensrød PERMISJON MALIN AMANDA, F: Lnr: 162/14 Regdato: Saksb:GOB//ALK Arkiv: /U Haddy Stensrød SVAR - PERMISJON MALIN AMANDA, F: Lnr: 163/14 Regdato: Saksb:GOB//ALK Arkiv: /I Lisbeth Eriksen PERMISJON JOSEFSEN DANIELLE, F: Lnr: 164/14 Regdato: Saksb:GOB//ALK Arkiv: /U Lisbeth Eriksen SVAR - PERMISJON JOSEFSEN DANIELLE, F:

19 Lnr: 165/14 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /I ********************** ENDRING Lnr: 166/14 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /I ********************** EVALUERING AV HJELPETILTAK Lnr: 167/14 Regdato: Saksb:GOB//ALK Arkiv: /I Ann Tone P. Salmilla PERMISJON SALMILLA TUVA JOHANNE PEDERSEN, F: Lnr: 168/14 Regdato: Saksb:GOB//ALK Arkiv: /U Ann Tone P. Salmilla SVAR - PERMISJON SALMILLA TUVA JOHANNE PEDERSEN, F: Lnr: 171/14 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv: /U Vardø Turlag v/ Svein Ole Karlsen VEDRØRENDE ANSKAFFELSE AV TRÅKKEMASKIN. Lnr: 172/14 Regdato: Saksb:TPNK//JSU Arkiv:ADR /S Frode Gamst SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR ERVERV AV TOMT. Lnr: 190/14 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:611 /I Rambøll MILJØPROSJEKT FINNMARK. VARDØ VARDØ LUFTHAVN

20 Lnr: 191/14 Regdato: Saksb:POHS//BM Arkiv:233 /I KORUS EMNE: KUNNGJØRING TILSKUDD TIL PSYKOLOGER I DE KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER Lnr: 192/14 Regdato: Saksb:POHS//BM Arkiv:233 /I Fylkesmannen i Finnmark TILSKUDDSORDNINGEN PSYKOLOGER I DE KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER Lnr: 193/14 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv: /I Nrk Ut i naturen SØKNAD OM SCOOTER DISPENSASJON OPPTAK PÅ VARANGERHALVØYA Lnr: 194/14 Regdato: Saksb:POHS//BM Arkiv:NAVN /I Kim Andelius SØKNAD SOM VIKARIAT SOM BIOINGENIØR Lnr: 195/14 Regdato: Saksb:POHS//BM Arkiv:NAVN /I Ylva Fahleson SØKNAD SOM VIKARIAT SOM BIOINGENIØR Lnr: 196/14 Regdato: Saksb:POHS//BM Arkiv:NAVN /I Erik Svensson SØKNAD SOM VIKARIAT SOM BIOINGENIØR KOMPLETTERING SØKNAD Lnr: 197/14 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv: /U IBIS IKT AS OPPSIGELSE Lnr: 199/14 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /I **********************

21 INNHENTING AV OPPLYSNINGER Lnr: 200/14 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:K40 /I Fylkesmannen i Troms UTSENDELSE AV PROTOKOLL FRA MØTE I ROVVILTNEMDA FOR REGION 8 DEN Lnr: 201/14 Regdato: Saksb:TPNK//JSU Arkiv:ADR /I Adv Bjørn T Steffensen AS OVERSENDELSE AV SKJØTE FOR BORTFESTERS GODKJENNING GNR 20, BNR I VARDØ Lnr: 202/14 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:M12 /I Mattilsynet STORSKARET VANNVERK AVSLUTNING AV GAMMEL SAK Lnr: 203/14 Regdato: Saksb:RÅD//HEW Arkiv:061 /I Landslaget for lokalaviser LOKALAVISENE ER MEGET NYTTIGE FOR LOKALE KUNNGJØRINGER Lnr: 204/14 Regdato: Saksb:ORDF//LAH Arkiv:F31 /I OTRERA ANG BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER Lnr: 205/14 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:M12 /I Mattilsynet TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAKMOM Å SØKE OM PLANGODKJENNING FOR STORSKARET VANNVERK Lnr: 206/14 Regdato: Saksb:RÅD//HS Arkiv:033 X47 *** /I Fylkesmannen i Finnmark OVERFØRING AV VERGEMÅL OG ØKONOMISKE MIDLER FRA KOMMUNEN TIL FYLKESMANNEN I FINNMARK

22 Lnr: 207/14 Regdato: Saksb:RÅD//HEW Arkiv:233 /I Fylkesmannen i Finnmark FORDELING AV TILBAKEHOLDTE SKJØNNSMIDLER FOR 2014 Lnr: 208/14 Regdato: Saksb:POHS//BM Arkiv:223 /I Norasenteret IKS VARDØ KOMMUNE SIN DRIFT AV NORASENTERET Lnr: 209/14 Regdato: Saksb:RÅD//HEW Arkiv:NAVN /I Erik Svensson ANSØKAN TJENST BIOINGENIØR Lnr: 210/14 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:J81 /I Øst Finnmark laboratorietjenester ANALYSERESULTATER STORSKARET VANNVERK Lnr: 211/14 Regdato: Saksb:POHS//BM Arkiv:NAVN /I George V Olalde SØKNAD SOM LEDIG STILLING: BIOINGENIØR,PHLEBOTOMIST ELLER PRØVETAKING PERSON, OMSORGSOPPGAVER Lnr: 212/14 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:K40 /I Miljødirektoratet FYLKESKOMMUNEN KAN GI KOMMUNENE TILLATELSE TIL Å FASTSETTE SKUDDPREMIE ETTER VILTLOVENS 51 Lnr: 213/14 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:233 /I Statens vegvesen TILSKUDD FOR ØKT TILGJENGELIGHET TIL KOLLEKTIVTRANSPORTEN I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER - INVITASJON TIL Å SØKE MIDLER FOR 2015 Lnr: 214/14 Regdato: Saksb:RÅD//HS Arkiv:232 *** /I **********************

23 BEGJÆRING OM INNSYN Lnr: 215/14 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:151 /U Økonomiavdelingen UTBETALINGSANVISNING Lnr: 216/14 Regdato: Saksb:POHS//BM Arkiv:PERS /I Ann Blichfeldt OPPSIGELSE DEL AV STILLING ANN M.BLICHFELDT Lnr: 217/14 Regdato: Saksb:POHS//BM Arkiv: /I Venke Lise Evjen FRATREDELSE STILLING - AFP PENSJON Lnr: 219/14 Regdato: Saksb:RÅD//HS Arkiv:515 /I Fagforbundet MANGEL PÅ DRØFTINGER KRAV OM LOKALE RETNINGSLINJER Lnr: 220/14 Regdato: Saksb:GOB//BMA Arkiv:223 A20 *** /I ********************** REFUSJONSKRAV FOR GJESTEELEV FRA VARDØ 2013 Lnr: 221/14 Regdato: Saksb:RÅD//HS Arkiv:233 /I Kulturdepartementet VARDØ FRIVILLIGHETSENTRAL - TILSKUDD 2014 Lnr: 223/14 Regdato: Saksb:RÅD//HS Arkiv: /U Finnmark Fylkeskommune MULIG REALISERING AV KULTURMINNEPLAN FOR VARDØ BY

24 Lnr: 224/14 Regdato: Saksb:RÅD//HEW Arkiv:D23 /I Vardø idrettsråd ÅPNING AV FLERBRUKSHUSET MAI 2014 Lnr: 225/14 Regdato: Saksb:ORDF//LAH Arkiv:080 /I Asbjørn Larsen ORDFØRERNE I VARDØ, VADSØ OG KIRKENES FREDEN I 1945 Lnr: 226/14 Regdato: Saksb:GOB//BMA Arkiv:233 /I Integrering og mangfoldsdirektoratet INFORMASJONSBREV TIL KOMMUNENE OM SØKNADER I NIR FEBRUAR 2014 Lnr: 227/14 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:S01 /I Fylkesmannen i Finnmark ANGÅENDE OPPGRADERING AV 66/132 KV LINJEFORBINDELSEN MELLOM VADSØ OG VARDØ Lnr: 268/14 Regdato: Saksb:ORDF//TSO Arkiv:080 /I Kystverket, Troms og Finnmark INVITASJON TIL MØTE - KYSTVERKETS HANDLINGSPROGRAM - FINNMARK FYLKE Lnr: 282/14 Regdato: Saksb:POHS//BM Arkiv:223 G /I Helsedirektoratet KOMMUNAL MEDFINANSIERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN-INFORMASJON OM BESTE KOSTNADSESTIMAT FOR 2013 OG ÅRSAVREGNING

POSTLISTE VARDØ KOMMUNE

POSTLISTE VARDØ KOMMUNE Lnr: 3055/13 Regdato:02.12.2013 Saksb:TPNK//JSU Arkiv:ADR /I Gøran Westvang DELING AV EIENDOM Lnr: 3056/13 Regdato:02.12.2013 Saksb:RÅD//HS Arkiv:U60 *** RAPPORT VEDR UTFØRTE SALGS-, SKJENKE OG RØYKEKONTROLLER

Detaljer

POSTLISTE VARDØ KOMMUNE

POSTLISTE VARDØ KOMMUNE Lnr: 2133/13 Regdato:01.08.2013 Saksb:ORDF//LAH Arkiv:080 /I Finnmark Fylkeskommune HELSE OG OMSORGSFAGET - INNTAK VIDREGÅENDE SKOLE I FINNMARK Lnr: 2134/13 Regdato:01.08.2013 Saksb:TPNK//RE Arkiv:Q80

Detaljer

POSTLISTE VARDØ KOMMUNE

POSTLISTE VARDØ KOMMUNE Lnr: 3317/07 Regdato:10.08.2015 Saksb:SERV//KK Arkiv:633 /X PORTOFORDELING Lnr: 316/11 Regdato:11.08.2015 Saksb:GOB//JL Arkiv:614 A20 /U Varanger KraftNett AS FORELØPIG SVAR - TILBUD ANGÅENDE INFORMASJON

Detaljer

POSTLISTE VARDØ KOMMUNE

POSTLISTE VARDØ KOMMUNE Lnr: 1946/13 Regdato:29.11.2013 Saksb:GOB//BMA Arkiv:***** /U SVAR - HENVENDELSE VEDR. BARNEHAGEASSISTENT TIL **************** Lnr: 1950/13 Regdato:29.11.2013 Saksb:GOB//BMA Arkiv:223 /U Sentrum barnehage

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 24.11.2014-30.11.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 24.11.2014-30.11.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 3529/14 Regdato:24.11.2014 Arkivkode:203 *** Saksnr: 14/206-2 Dok.type: /I Gradering:13 Ofl 13 Saksb: RÅDM/ØKON/RJ Dok.beskr: VEDR. GJELDSORDNING - SALG AV PANTSATT EIENDOM Lnr: 3530/14 Regdato:24.11.2014

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 3284/16 Regdato:12.12.2016 Arkivkode:210 Saksnr: 16/871-2 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅDM/STAB/BTS Kontrollutvalgan IS Dok.beskr: ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP 2015 - BERLEVÅG HAVN KF Lnr: 3285/16

Detaljer

POSTLISTE VARDØ KOMMUNE

POSTLISTE VARDØ KOMMUNE Lnr: 1016/13 Regdato:18.07.2013 Saksb:TPNK//RB Arkiv:D23 /U Finnmark Fylkeskommune SØKNAD OM SPILLEMIDLER 2013 - KULTURSAL Lnr: 1108/13 Regdato:02.07.2013 Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /U ****************

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 28.04.2014-04.05.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 28.04.2014-04.05.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 1247/14 Regdato:28.04.2014 Arkivkode:M12 &58 Saksnr: 12/139-6 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅDM/DRIFT/GRH Navn: Mattilsynet Dok.beskr: RAPPORTERING AV VANNVERKSDATA FOR 2013 Lnr: 1248/14 Regdato:28.04.2014

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 05.05.2014-09.05.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 05.05.2014-09.05.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 1277/14 Regdato:07.05.2014 Arkivkode:GNR 11 bnr 745 Saksnr: 14/279-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅDM/SERV/HMO Navn: Halvtan Mikalsen Dok.beskr: KJØP AV EIENDOM Lnr: 1306/14 Regdato:05.05.2014

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 08.04.2013-14.04.2013

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 08.04.2013-14.04.2013 Lnr: 848/13 Regdato:08.04.2013 Arkivkode:223 G26 Saksnr: 12/239-6 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅDM/PLO/MO Journalenhet: Dok.beskr: KOMPETANSELØFTET 2015 - INVITASJON TIL Å SØKE OM TILSKUDD TIL KOMPETANSEHEVING

Detaljer

POSTLISTE. Saksnr: 13/123-138 Dok.type: /I Gradering:132 Ofl 13 Fvl 13. Saksb: RÅD/STAB/AAKT Journalenhet:SEN Dok.beskr: TAKKER JA TIL BARNEHAGEPLASS

POSTLISTE. Saksnr: 13/123-138 Dok.type: /I Gradering:132 Ofl 13 Fvl 13. Saksb: RÅD/STAB/AAKT Journalenhet:SEN Dok.beskr: TAKKER JA TIL BARNEHAGEPLASS Lnr: 2651/13 Regdato:25.03.2013 Arkivkode:410 Saksnr: 13/48-7 Dok.type: /U Gradering: Navn: Frantz Dok.beskr: STILLINGSANNONSE MARS/APRIL (REKTOR/INSPEKTØR/STØTTEPEDAGOGER) Lnr: 2736/13 Regdato:25.03.2013

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 24.03.2014-30.03.2014

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 24.03.2014-30.03.2014 Lnr: 836/14 Regdato:27.03.2014 Arkivkode:446 Saksnr: 12/966-4 Dok.type: /U Gradering: Navn: Finnmark kommunerevisjon IKS Dok.beskr: FORESPØRSEL TIL RÅDMANNEN OM MISLIGHETER, RISIKOSITUASJON, INTERN KONTROLL

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 14.07.2014-27.07.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 14.07.2014-27.07.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 1279/14 Regdato:25.07.2014 Arkivkode:GNR 11 bnr 745 Saksnr: 14/279-2 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅDM/SERV/HMO Navn: Statens Kartverk Dok.beskr: SLETTING AV FESTEKONTRAKT Lnr: 1280/14 Regdato:25.07.2014

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 15.06.2015-21.06.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 15.06.2015-21.06.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 1788/15 Regdato:15.06.2015 Arkivkode:416 Saksnr: 15/107-35 Dok.type: /I Gradering: Navn: Jahn Hermod Røstad Dok.beskr: SØKNAD TIL SOMMERJOBB FOR UNGDOM Lnr: 1790/15 Regdato:15.06.2015 Arkivkode:614

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 05.01.2015-11.01.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 05.01.2015-11.01.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 3/15 Regdato:05.01.2015 Arkivkode:231 S05 Saksnr: 14/497-4 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅDM/ØKON/MH NVE Dok.beskr: OVERSENDELSE AV OMSETNINGSKONSESJON FOR BERLEVÅG KOMMUNE Lnr: 4/15 Regdato:05.01.2015

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 22.06.2015-28.06.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 22.06.2015-28.06.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 1890/15 Regdato:22.06.2015 Arkivkode:GNR 11 bnr 912 Saksnr: 14/412-4 Dok.type: /I Gradering: Navn: Steffcon AS Dok.beskr: SØKNAD OM FERDIGATTEST Lnr: 1891/15 Regdato:22.06.2015 Arkivkode:GNR 11 bnr

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 02.02.2015-08.02.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 02.02.2015-08.02.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 295/15 Regdato:02.02.2015 Arkivkode:440 &48 Saksnr: 14/827-10 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅDM/SERV/AH Navn: Arbeidstilsynet Dok.beskr: MELDING OM VEDTAK Lnr: 296/15 Regdato:02.02.2015 Arkivkode:404

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 12.01.2015-18.01.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 12.01.2015-18.01.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 85/15 Regdato:12.01.2015 Arkivkode:N06 Saksnr: 12/118-6 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅDM/SKOLEN/BB Navn: Finnmark Fylkeskommune Dok.beskr: SKOLEKJØRING - SKOLEÅRET 2015/16 Lnr: 86/15 Regdato:12.01.2015

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Lnr: 1828/13 Regdato:04.07.2013 Arkivkode:K46 &13 Saksnr: 13/485-1 Dok.type: /I Gradering: Navn: Finnmarkseiendommen Dok.beskr: STORVILTHØRING 2013 - ORGANISERING AV STORVILTJAKTA Lnr: 1844/13 Regdato:01.07.2013

Detaljer

POSTLISTE UKE 40. Dokumenter registrert: 30.09.2013-06.10.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 40. Dokumenter registrert: 30.09.2013-06.10.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 3348/13 Regdato:03.10.2013 Arkivkode:GBNR 61/75 Saksnr: 07/1199-3 Dok.type: /U Gradering: Navn: John Eriksen Dok.beskr: FERDIGATTEST Lnr: 4775/13 Regdato:03.10.2013 Arkivkode:GBNR 14/3 Saksnr: 13/512-2

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 22.09 26.09.2011

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 22.09 26.09.2011 RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 22.09 26.09.2011 Lnr: 11651/11 Regdato:22.09.2011 Arkivkode:410 *** Saksnr: 11/3-54 Dok.type: /I Offvl 25 Saksb: BOAK//ARL Journalenhet:SEN Dok.beskr:

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 29.04.2013-05.05.2013

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 29.04.2013-05.05.2013 Lnr: 1071/13 Regdato:29.04.2013 Arkivkode:465 Saksnr: 13/111-7 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅDM/RÅDM/BOP Journalenhet: Navn: Kommunesektorens organisasjon Dok.beskr: TVISTEPROTOKOLL MED FAGFORBUNDET

Detaljer

POSTLISTE VARDØ KOMMUNE

POSTLISTE VARDØ KOMMUNE Lnr: 2818/10 Regdato:17.02.2015 Saksb:SERV//KK Arkiv:NAVN /U Terje Andreassen BEKREFTELSE STATENS - LÅNEKASSE Lnr: 2627/13 Regdato:03.02.2015 Saksb:RÅD//HEW Arkiv:614 /PLN Molab as KARTLEGGING AV HELSE-

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 3448/14 Regdato:24.02.2015 Arkivkode:217 Saksnr: 14/765-1 Dok.type: /I Gradering: Navn: Kontrollutvalgan IS Dok.beskr: FORVALTNINGSREVISJON INTERN KONTROLL Lnr: 493/15 Regdato:23.02.2015 Arkivkode:GNR

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring plan og kultur. Monica Dahl og Svein Harald Holmen orienterte om prosjektet "Vardø kulturarv og utvikling"

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring plan og kultur. Monica Dahl og Svein Harald Holmen orienterte om prosjektet Vardø kulturarv og utvikling VARDØ KOMMUNE Møtested: Vardø rådhus møterom 2 Møtedato: 20.02.2014 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Teknisk, næring plan og kultur Til stede på møtet Møtet ble ledet av: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Rudolf

Detaljer

POSTLISTE VARDØ KOMMUNE

POSTLISTE VARDØ KOMMUNE Lnr: 1483/13 Regdato:03.06.2013 Saksb:POHS//BM Arkiv:F00 /I Finnmark Kommunerevisjon IKS RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON - PLEIE OG OMSORG I VARDØ KOMMUNE Lnr: 1484/13 Regdato:03.06.2013 Saksb:GOB//BMA Arkiv:*****

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 13.04.2015-19.04.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 13.04.2015-19.04.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 1014/15 Regdato:13.04.2015 Arkivkode:416 Saksnr: 15/68-50 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅDM/PLO/MK Navn: Anubah Sharma Dok.beskr: SVAR SØKNAD OM SOMMERJOBB Lnr: 1015/15 Regdato:13.04.2015 Arkivkode:K47

Detaljer

POSTLISTE VARDØ KOMMUNE

POSTLISTE VARDØ KOMMUNE Lnr: 2301/14 Regdato:05.08.2014 Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /U ********************** ELEVMAPPE Lnr: 2302/14 Regdato:05.08.2014 Saksb:GOB//HTE Arkiv:***** /U ********************** UTVIKLINGSAMTALE VÅR 2014

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 02.06.2014-06.06.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 02.06.2014-06.06.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 1660/14 Regdato:02.06.2014 Arkivkode:416 Saksnr: 14/33-31 Dok.type: /I Gradering: Navn: Raymond Pedersen Dok.beskr: ANG. SØKNAD OM SOMMERJOBB Lnr: 1661/14 Regdato:02.06.2014 Arkivkode:GNR 11 bnr 923

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok.

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.11.11, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.11.2011 nnhold: nnkalling til møte Omsorgstjenester 2011/497-1 3185/2011

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 18.12.07 18.12.07 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 18.12.07 18.12.07 for felles Lyngen kommune J.nr: 07/01527-001 U Datert: 18.12.07 Arkiv: 233 Saksbeh.: TEK-TEK-KMD Til: Lyngen Servicsenter Sak: REFUSJONER TEKNISK DRIFT 2007 Dok: REFUSJON FOR LØNNSUTGIFTER TIL RENHOLD - SERVICESENTERET Lnr.: 009685/07

Detaljer

POSTLISTE VARDØ KOMMUNE

POSTLISTE VARDØ KOMMUNE Lnr: 1558/14 Regdato:02.06.2014 Saksb:SERV//GL Arkiv:NAVN /U Maria Dubinina FORELØPIG SVAR - SØKNAD PÅ LEDIG STILLING I GRUNNSKOLEN I VARDØ KOMMUNE Lnr: 1559/14 Regdato:02.06.2014 Saksb:SERV//GL Arkiv:NAVN

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 22.04.2013-28.04.2013

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 22.04.2013-28.04.2013 Lnr: 983/13 Regdato:22.04.2013 Arkivkode:L05 Saksnr: 12/382-2 Dok.type: /I Gradering: Navn: Finnmark Fylkeskommune Dok.beskr: INVITASJON TIL KONFERANSEN "ET ÅPENT OG INKLUDERENDE FINNMARK" UNIVERSELL UTFORMING

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 08.05.08 08.05.08 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 08.05.08 08.05.08 for Felles Lyngen kommune J.nr: 08/00411-006 U Datert: 29.04.08 Arkiv: 108/18 V18 Saksbeh.: ADMI-ADMI-EK Til: May Tone Hansen Sak: GNR. 108/18 - SØKNAD OM GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKING Dok: GNR. 108/18 - SØKNAD OM GODKJENNING

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 29.10.2012-04.11.2012

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 29.10.2012-04.11.2012 Lnr: 514/12 Regdato:02.11.2012 Arkivkode:251 Saksnr: 12/947-1 Dok.type: /I Gradering: Husbanken Dok.beskr: BEVILNING AV STARTLÅN FOR VIDERETILDELING I 2012 Lnr: 2236/12 Regdato:30.10.2012 Arkivkode:216

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 23.05.2016-29.05.2016 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 23.05.2016-29.05.2016 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 1421/16 Regdato:23.05.2016 Arkivkode:B31 *** Saksnr: 15/681-16 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Dok.beskr: VEDTAK VEDRØRENDE PSYKOSOSIALT SKOLEMILJØ Lnr: 1422/16 Regdato:23.05.2016 Arkivkode:411 G00

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 08.07.2013-14.07.2013

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 08.07.2013-14.07.2013 Lnr: 1938/13 Regdato:08.07.2013 Arkivkode:L70 Saksnr: 13/509-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅDM/PLO/MJ Journalenhet: Navn: Tommy Lind Dok.beskr: SØKNAD OM BOLIG I BERLEVÅG KOMMUNE Lnr: 1939/13 Regdato:08.07.2013

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 15.12.2014-02.01.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 15.12.2014-02.01.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet: Lnr: 3654/14 Regdato:18.12.2014 Arkivkode:411 Saksnr: 14/447-4 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅDM//SMH SEN Navn: Hjalmar Andres Jonsson Dok.beskr: STILLING SOM INGENIØR KOMMUNALTEKNIKK Lnr: 3949/14 Regdato:16.12.2014

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 01.08.2013-12.08.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 01.08.2013-12.08.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 2398/11 Regdato:12.08.2013 Saksnr: 11/1145-2 Dok.type: /U Gradering: Saksb: ADM/OPV/HK Diverse Dok.beskr: SØKNAD OM FERIEARBEID 2011 Lnr: 347/13 Regdato:07.08.2013 Saksnr: 13/100-2 Dok.type: /U Gradering:

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 19.12.05 19.12.05 for felles Lyngen kommune. Til: [U4]

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 19.12.05 19.12.05 for felles Lyngen kommune. Til: [U4] J.nr: 05/00400-004 U Datert: 12.12.05 Arkiv: [U4] Saksbeh.: [U4] Til: [U4] Lnr.: 008822/05 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven 13 1. ledd nr. 1 J.nr: 05/00402-003 U Datert: 12.12.05 Arkiv: [U4] Saksbeh.:

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 15.04.2013-21.04.2013

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 15.04.2013-21.04.2013 Lnr: 402/13 Regdato:17.04.2013 Arkivkode:057 &17 Saksnr: 13/150-1 Dok.type: /U Gradering: Tromsø Asvo Lnr: 403/13 Regdato:17.04.2013 Arkivkode:057 &17 Saksnr: 13/150-2 Dok.type: /U Gradering: Tromsø Asvo

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 06.06.2016-12.06.2016 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 06.06.2016-12.06.2016 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 1615/16 Regdato:06.06.2016 Arkivkode:410 A20 Saksnr: 16/409-18 Dok.type: /I Gradering: Navn: Katrine Eriksen Dok.beskr: SØKNAD PÅ STILLING SOM ASSISTENT VED BERLEVÅG SKOLE Lnr: 1617/16 Regdato:06.06.2016

Detaljer

POSTLISTE UKE 28. Dokumenter registrert: 07.07.2014-13.07.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 28. Dokumenter registrert: 07.07.2014-13.07.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 3360/14 Regdato:08.07.2014 Arkivkode:411 Saksnr: 14/313-22 Dok.type: /U Gradering: Saksb: PER/UTV/PER/ISI SEN Bodhild Karlsen Lang Dok.beskr: TILBUD PÅ STILLING VIRKSOMHETSLEDER HELSE OG BARNEVERN

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 27.04.2015-03.05.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 27.04.2015-03.05.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 1212/15 Regdato:27.04.2015 Arkivkode:NAVN Saksnr: 15/241-1 Dok.type: /I Gradering:13 Ofl 13 Saksb: RÅDM/ØKON/MH Dok.beskr: TILSAGN OM TILSKUDD TIL TILRETTELEGGING (IA- VIRKSOMHETER) Lnr: 1213/15 Regdato:27.04.2015

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 24.03 28.03.2011

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 24.03 28.03.2011 RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 24.03 28.03.2011 Lnr: 3247/11 Regdato:25.03.2011 Arkivkode:252 *** Saksnr: 10/1560-5 Dok.type: /U Gradering: Offvl 13 Saksb: NAV//LIE Journalenhet:SEN

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 02.08.2011-02.08.2011. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 02.08.2011-02.08.2011. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 6182/11 Regdato:02.08.2011 Arkivkode:570 Saksnr: 11/904-3 Dok.type: /U Gradering: Fagforbundet SVAR - DOM I ARBEIDSRETTEN 24.03.2011 - KRAV OM OPPLYSNINGER VEDR. BEREGNING AV PENSJONER FOR KOMMUNALT

Detaljer

POSTLISTE UKE45. Dokumenter registrert: 04.11.2013-10.11.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE45. Dokumenter registrert: 04.11.2013-10.11.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 3505/13 Regdato:07.11.2013 Arkivkode:***** Saksnr: 13/299-3 Dok.type: /I Gradering:130 Ofl 13 Saksb: TEK/NÆR//WL SEN Dok.beskr: TILSKUDD TIL AVLØSNING VED SYKDOM - UTBETALING Lnr: 4740/13 Regdato:08.11.2013

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 19.09.06 19.09.06 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 19.09.06 19.09.06 for felles Lyngen kommune Lyngen J.nr: 06/01140-004 U Datert: 19.09.06 Arkiv: 416 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Til: Ingunn Nilsen - Marita Osvaldsen Berglund Sak: 100% VIKARIAT VERNEPLEIER - SOLHOV BOSENTER Dok: DIN SØKNAD PÅ 100% VIKARIAT

Detaljer

Offentlig journal 2009/492-1 2359/2009 01.07.2009 25.06.2009 RDM/SL F30. inkkluderingsdepartementet

Offentlig journal 2009/492-1 2359/2009 01.07.2009 25.06.2009 RDM/SL F30. inkkluderingsdepartementet Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,U, Status: J,A 12.07.2009 nnhold: - Høring - forslag til endring i lov 10. juni 2005 nr. 51 om norsk statsborgerskap (statsborhgerloven)

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 02.09.2013-11.09.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 02.09.2013-11.09.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 866/12 Regdato:11.09.2013 Saksnr: 11/927-7 Dok.type: /U Gradering: Saksb: ADM/ØKO/UA Dok.beskr: FORESPØRSEL OM ADGANG TIL Å MERKE TURLØYPE Lnr: 3079/12 Regdato:11.09.2013 Saksnr: 12/458-4 Dok.type:

Detaljer

POSTLISTE UKE 8. Dokumenter registrert: 17.02.2014-23.02.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 8. Dokumenter registrert: 17.02.2014-23.02.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 543/14 Regdato:21.02.2014 Arkivkode:F47 *** Saksnr: 14/87-1 Dok.type: /I Gradering:130 Ofl 13 Saksb: RÅDM//TAO SEN Dok.beskr: KLAGE PÅ OMSORGSOVERTAKELSE TRØGSTAD BARNEVERN Lnr: 545/14 Regdato:20.02.2014

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: EIENDOM Lnr: 2560/11 Forrige lnr:2214/11 Svar på lnr.: Reg.dato: 21.03.11

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: EIENDOM Lnr: 2560/11 Forrige lnr:2214/11 Svar på lnr.: Reg.dato: 21.03.11 Side 1 09/898-5 U Datert: 07.01.11 Arkivkode:***** ****************************** S.ansv: OK.VBH.VIBH Til: ************************************************************ Saksb: OK.VBH.KTJ 13 offl. 13/fvl.

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 02.09.2013-08.09.2013

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 02.09.2013-08.09.2013 Lnr: 2331/13 Regdato:02.09.2013 Arkivkode:223 C00 Saksnr: 13/627-1 Dok.type: /I Gradering: Navn: Kvitbrakkas Venner Dok.beskr: SØKER OM STØTTE KULTURFONDET 2013 Lnr: 2333/13 Regdato:02.09.2013 Arkivkode:223

Detaljer

POSTLISTE. Lnr: 5866/13 Regdato:26.06.2013 Arkivkode Saksnr: 07/847-29 Dok.type: /I Gradering:132 Ofl 13 Fvl 13 Saksb: RÅD/SSS/SALO Journalenhet:

POSTLISTE. Lnr: 5866/13 Regdato:26.06.2013 Arkivkode Saksnr: 07/847-29 Dok.type: /I Gradering:132 Ofl 13 Fvl 13 Saksb: RÅD/SSS/SALO Journalenhet: Lnr: 5624/13 Regdato:26.06.2013 Arkivkode:NAVN Saksnr: 03/500-28 Dok.type: /N Gradering:25 Ofl 25 Saksb: RÅD/RÅD/AWNA PER Dok.beskr: NOTAT FRA MØTE 19.06.2013 Lnr: 5861/13 Regdato:26.06.2013 Arkivkode:GN/BN

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 16.02. 20.02.2012

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 16.02. 20.02.2012 RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 16.02. 20.02.2012 Lnr: 4605/11 Regdato:16.02.2012 Arkivkode:411 *** Saksnr: 11/749-2 Dok.type: /U Offvl 25 Saksb: SKAU//BH Journalenhet:SEN Dok.beskr:

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 2021/14 Regdato:23.06.2014 Arkivkode:K47 Saksnr: 12/217-16 Dok.type: /I Gradering: Fylkesmannen i Troms Dok.beskr: SAKSLISTE OG SAKSFREMSTILLINGER FOR MØTE I ROVVILTNEMNDA FOR REGION 8 26.06.2014

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om fastsetting av tilkoplingsgebyr - Seksjonering 3/70 - Nye påkoplingsgebyrer VA - seksjon 8. 2014/2678-82 711/2015

Offentlig journal. Vedtak om fastsetting av tilkoplingsgebyr - Seksjonering 3/70 - Nye påkoplingsgebyrer VA - seksjon 8. 2014/2678-82 711/2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.01-15.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 16.01.2015 Vedtak om fastsetting av tilkoplingsgebyr - Seksjonering 3/70 - Nye påkoplingsgebyrer

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 27.11.07 27.11.07 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 27.11.07 27.11.07 for felles Lyngen kommune Lyngen J.nr: 07/00975-001 I Datert: 05.07.07 Arkiv: 467 Saksbeh.: ADM-ADM-APR Fra: Aud Pettersen Sak: OVERFØRING AV FERIE FRA 2007 TIL 2008 Dok: OVERFØRING AV FERIE Lnr.: 005880/07 J.nr: 07/01503-008 U

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 03.12.2004-05.12.2004 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 03.12.2004-05.12.2004 for Felles Lyngen kommune J.nr: 03/00111-011 U Datert: 01.12.04 Arkiv: 611 G21 Saksbeh.: ADM-ADM-BH Til: Arne Haugstad Sak: SØKNAD OM KJØP AV TOMT/AREAL TIL PRIVAT LEGEKONTOR/SENTER Dok: SVAR ANG. ANG. KJØP AV TOMTER SOLBAKKEN

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 10.03.2014-16.03.2014

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 10.03.2014-16.03.2014 Lnr: 647/14 Regdato:10.03.2014 Arkivkode:GNR 11 bnr. 356 Saksnr: 14/159-2 Dok.type: /U Gradering: Navn: Astrid S.Jørstad Dok.beskr: SVAR - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK Lnr: 649/14 Regdato:10.03.2014

Detaljer

Offentlig postjournal 15.01.08 15.01.08 for felles Lyngen kommune

Offentlig postjournal 15.01.08 15.01.08 for felles Lyngen kommune J.nr: 07/00018-046 U Datert: 28.12.07 Arkiv: 433 Saksbeh.: ADM-ADM-MG Til: Mental Helse Troms v/ Ågot Voll Sak: REKRUTTERINGSPLAN FOR 2007 HELSE- OG SOSIAL PERSONELL Dok: OPPTRAPPINGSPLAN FOR PSYKISK HELSE

Detaljer

/\QJHQNRPPXQH. Offentlig postjournal 02.01.04-04.01.04 for Felles Lyngen kommune

/\QJHQNRPPXQH. Offentlig postjournal 02.01.04-04.01.04 for Felles Lyngen kommune -QU, 'DWHUW $UNLY Saksbeh.: FET-FET-APR Fra: Aetat Sak: TILSAGN OM TILSKOTT FLEKSIBEL JOBB Dok: TILSAGN OM TILSKUDD TIL FLEKSIBEL JOBB- LØNNSTILSKUDD AV LENGRE VARIGHET Lnr.: 000001/04 Off.loven 6.2a Fra:

Detaljer

POSTLISTE Navn: Stian Nilsen Navn: Navn: Navn: ************************************************************ Navn: Lenvik kommune

POSTLISTE Navn: Stian Nilsen Navn: Navn: Navn: ************************************************************ Navn: Lenvik kommune Lnr: 3273/12 Regdato:22.05.2012 Arkivkode:V13 Saksnr: 11/562-5 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/TEKPL/AKKL Stian Nilsen Dok.beskr: MANUELL UTBETALING - OPPSTART GROVFORSALG PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok.

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.01.13, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.01.2013 Angående fysioterapeut stilling, ***** ***** ***** ***** Personalmappe

Detaljer

Offentlig journal. Svar vedr. søknad om fritak for barnehageavgift. Reduksjon av barnehagebetaling for 2010-2011 2010/1474-4 17788/2010 20.12.

Offentlig journal. Svar vedr. søknad om fritak for barnehageavgift. Reduksjon av barnehagebetaling for 2010-2011 2010/1474-4 17788/2010 20.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.2.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.03.2011 Svar vedr. søknad om fritak for barnehageavgift Reduksjon av barnehagebetaling for 2010-2011 BA 2010/1474-4

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal for felles Lyngen kommune J.nr: 06/01285-022 U Datert: 15.01.07 Arkiv: 416 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Til: Sara Johansen Sak: LEDIG VIKARIAT VED EIDEBAKKEN SKOLE Dok: TILSETTINGSBREV Lnr.: 000370/07 J.nr: 07/00006-006 U Datert: 17.01.07

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Organisasjonsenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Organisasjonsenhet: Side 1 08/249-9 U Datert: 30.08.10 Arkivkode:GBNR 3/390 S.ansv: AREAL.BYG.AKE Til: Ann Elisabeth Holth Saksb: AREAL.BYG.TON Sakstittel: GNR 3 BNR 390 - VEARÅSEN 39 - PARKERING FOR ENEBOLIG MED HYBEL Innhold:

Detaljer

POSTLISTE UKE 35. Dokumenter registrert: 25.08.2014-31.08.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 35. Dokumenter registrert: 25.08.2014-31.08.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 375/14 Regdato:28.08.2014 Arkivkode:Q12 Saksnr: 14/16-3 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅDM/PLAN/MLH SEN Statens vegvesen Region øst Dok.beskr: FYLKESVEG 123 HAVNÅS - FORSLAG OM NEDSATT FARTSGRENSE

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Lnr: 2256/12 Regdato:03.07.2012 Arkivkode:H12 Saksnr: 11/910-11 Dok.type: /U Gradering: 13 Ofl 13 Saksb: RÅDM/PLO/US Journalenhet: ************************************************************ Dok.beskr:

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 11.12.06 11.12.06 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 11.12.06 11.12.06 for felles Lyngen kommune J.nr: 06/00142-038 U Datert: 06.12.06 Arkiv: 243 G10 Saksbeh.: ADM-ADM-MG Til: Kjell Nordli Sak: FYSAK 2006 Dok: SØKNAD OM TILDELING AV FYSAKMIDLER I FORB. MED BADMINTONAKTIVITET Lnr.: 009424/06 J.nr:

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 02.10.07 02.10.07 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 02.10.07 02.10.07 for felles Lyngen kommune J.nr: 07/00884-010 U Datert: 25.09.07 Arkiv: 000 Saksbeh.: ADM-ADM-BH Til: Hanne-Lill og Eirik Larsen Dok: KRONPRINSPARETS BESØK I LYNGEN MANDAG 27. AUGUST Lnr.: 007628/07 J.nr: 07/01239-002 U Datert:

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 28.10.2013-30.10.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 28.10.2013-30.10.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 2922/13 Regdato:28.10.2013 Saksnr: 13/699-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: ADM/TEK/OO Dok.beskr: AD. KOMMUNALE AVGIFTER PÅ GNR. 10 BNR. 1 FNR. 25 OG GNR. 14 BNR. 3 FRA HELÅRSBOLIG TIL FRITIDSBOLIG

Detaljer

Offentlig journal. Hurtigruten ASA rutejusteringer i tidtabell - tilbakemeldinger på forslaget fra Loppa kommune.

Offentlig journal. Hurtigruten ASA rutejusteringer i tidtabell - tilbakemeldinger på forslaget fra Loppa kommune. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 26.01.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.01.2014 Hurtigruten ASA rutejusteringer i tidtabell - tilbakemeldinger på forslaget fra Loppa kommune. Hurtigruten

Detaljer

Offentlig journal. Svar på anmodning om bosetting av flyktninger 2015/ / Byregionprosjektet - fortsettelse fase II

Offentlig journal. Svar på anmodning om bosetting av flyktninger 2015/ / Byregionprosjektet - fortsettelse fase II Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.04.2015 Svar på anmodning om bosetting av flyktninger Bosetting av flyktninger 2015/398-5 2587/2015 ntegrerings- og mangfoldsdirektoratet

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 1652/13 Regdato:02.07.2013 Saksnr: 12/234-6 Dok.type: /U Gradering: Saksb: ADM/HO/GO ******************** Dok.beskr: SVAR - SØKNAD OM HELSEFAGARBEIDERLØNN Lnr: 1696/13 Regdato:05.07.2013 Arkivkode:143

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 25.09.07 25.09.07 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 25.09.07 25.09.07 for felles Lyngen kommune Lyngen J.nr: 04/01167-014 U Datert: 25.09.07 Arkiv: V60 Saksbeh.: ADMI-ADMI-OMS Til: Innovasjon Norge Sak: KONFLIKTFOREBYGGENDE TILTAK - BJØRN OVE HØISET, SØR-LENANGEN Dok: KONFLIKTFOREBYGGENDE TILTAK

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 02.06 06.06.2011

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 02.06 06.06.2011 RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 02.06 06.06.2011 Lnr: 7088/11 Regdato:06.06.2011 Arkivkode:V60 Saksnr: 11/1138-2 Dok.type: /U Saksb: TM/AF/JET Journalenhet:SEN Johnny og Anne-Grethe

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 3031/13 Regdato:11.11.2013 Saksnr: 13/652-5 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: ADM/ØKO/HJ Lenvik kommune Dok.beskr: REFUSJONKRAV GJESTEELEV Lnr: 3032/13 Regdato:11.11.2013 Saksnr: 13/652-6 Dok.type:

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 11.05.2005-11.05.2005 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 11.05.2005-11.05.2005 for Felles Lyngen kommune J.nr: 04/01090-004 I Datert: 18.04.05 Arkiv: [P4] Saksbeh.: [P4] Fra: [P4] Sak: [P4] [P4] Lnr.: 002866/05 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven 13 1. ledd nr. 1 J.nr: 03/01025-009 U Datert: 10.05.05 Arkiv:

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 22.02.2005-22.02.2005 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 22.02.2005-22.02.2005 for Felles Lyngen kommune J.nr: 05/00058-003 U Datert: 09.02.05 Arkiv: [P4] Saksbeh.: [P4] Til: [P4] Sak: VEDR. ARBEID SOM SYKEPLEIER I LYNGEN Dok: [P4] [P4] Lnr.: 000971/05 Off. loven 6, 2a J.nr: 05/00184-005 U Datert: 18.02.05

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 28.10.2013-3.11.2013

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 28.10.2013-3.11.2013 Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 28.10.2013-3.11.2013 2013/00627-002 U Datert: 23.10.2013 Arkiv: ***** Saksans: SKFL/MARITB Sak: OK - elevpermisjoner ***** ***** ***** ***** Dok: Svar på

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: Lnr: 1830/16 Regdato:20.06.2016 Arkivkode:253 F02 *** Saksnr: 16/504-1 Dok.type: /I Gradering:13 Ofl 13 Saksb: RÅDM/ØKON/VR Navn: ************************************************************ Dok.beskr:

Detaljer

Berlevåg kommune - Offentlig journal

Berlevåg kommune - Offentlig journal - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 17/00021-7 Melding om delegert vedtak Bvg. Mannsangforening - Søknad om skjenkeløyve Berlevåg Mannsangforening Dok. dato: 6/21/2017 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. 171/13 173/13 (sak 170 ble trukket av søker)

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. 171/13 173/13 (sak 170 ble trukket av søker) KOMMUNE DØNNA MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.12.2013 Tid: 13:15-13:45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Behandlede saker:

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 1293/16 Regdato:09.05.2016 Arkivkode:K01 Saksnr: 16/378-1 Dok.type: /I Gradering: Oddbjørn Skancke Dok.beskr: SØKNAD OM GRAVETILLATELSE Lnr: 1294/16 Regdato:09.05.2016 Arkivkode:GNR 5 bnr 1 fnr 75

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 27.04.2015-01.05.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 27.04.2015-01.05.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet: Lnr: 1393/15 Regdato:28.04.2015 Arkivkode:613 *** Saksnr: 14/101-24 Dok.type: /I Gradering:130 Ofl 13 Saksb: VPO//TDR SEN Dok.beskr: SØKNAD OM LEIE/BYTTE AV TRYGDEBOLIG Lnr: 1547/15 Regdato:28.04.2015

Detaljer

POSTLISTE VARDØ KOMMUNE

POSTLISTE VARDØ KOMMUNE Lnr: 1805/15 Regdato:01.06.2015 Saksb:TPNK//RB Arkiv:NAVN /I Jonas Antonsen SØKNAD PÅ SOMMERJOBB PARKER OG PLENER 2015 Lnr: 1806/15 Regdato:01.06.2015 Saksb:TPNK//RB Arkiv:NAVN /I Tom Andre Hansen SØKNAD

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 31.10. 04.11.2013

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 31.10. 04.11.2013 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 31.10. 04.11.2013 Lnr: 14630/13 Regdato:30.10.2013 Arkivkode:V18 Saksnr: 13/2214-1 Dok.type: /I Mads Eivind Grimsrud Dok.beskr: SØKNAD OM SMIL

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 03.01.2015-05.01.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 03.01.2015-05.01.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 13840/14 Regdato:05.01.2015 Saksnr: 14/2703-10 Dok.type: /U Gradering: SØKERNE LEDIG STILLING ROSSVOLLHEIMEN - KJØKKEN Lnr: 15129/14 Regdato:05.01.2015 Saksnr: 07/435-19 Dok.type: /U Gradering: Saksb:

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 13.10.2014-19.10.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 13.10.2014-19.10.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 3054/14 Regdato:13.10.2014 Arkivkode:T80 Saksnr: 14/528-3 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅDM/STAB/AH Dok.beskr: PURRING - KONGSFJORD VANNBEHANDLINGSANLEGG,RAPPNR.35537 MÅLER NR: 42361281 Lnr: 3055/14

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 23.03.2015-27.03.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 23.03.2015-27.03.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet: Lnr: 981/15 Regdato:23.03.2015 Arkivkode:233 C22 Saksnr: 15/6-7 Dok.type: /I Gradering: Saksb: VPMT//AKH SEN Østfold fylkeskommune Dok.beskr: TILSKUDD TIL BADEBRYGGE - FOSBYSKJÆRA Lnr: 1061/15 Regdato:23.03.2015

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 06.10.2014-12.10.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 06.10.2014-12.10.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 2955/14 Regdato:06.10.2014 Arkivkode:074 Saksnr: 12/1071-2 Dok.type: /I Gradering: Saksb: ORDF/ORDF/KS Navn: LVK Dok.beskr: MEDLEMSHØRING I LVK - LANDSSTYRETS FORSLAG TIL ENDRING AV VALGORDNING Lnr:

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 10.07.08 10.07.08 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 10.07.08 10.07.08 for Felles Lyngen kommune J.nr: 07/01415-025 U Datert: 08.07.08 Arkiv: 416 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Til: Marit Bolstad - Hallgerd Ludvigsen - Liv Simonsen - Stine Veronika Kristiansen - Anne Nilsen Sak: VIKARIAT I FAGARBEIDERSTILLING

Detaljer

POSTLISTE VARDØ KOMMUNE

POSTLISTE VARDØ KOMMUNE Lnr: 3741/14 Regdato:27.01.2015 Saksb:GOB//BMA Arkiv: /S SAKSPAPIRER - MØTE I GRUNNSKOLE OG BARNEHAGE DEN 17.12.2014. Lnr: 2/15 Regdato:02.01.2015 Saksb:RÅD//HEW Arkiv:150 /U Finnmark Fylkeskommune OVERSENDELSE

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 01.12.2014-07.12.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 01.12.2014-07.12.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 3600/14 Regdato:01.12.2014 Arkivkode:223 C85 Saksnr: 14/816-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅDM/STAB/LR Berlevåg Aktivitetslag Dok.beskr: SØKNAD OM TILSKUDD TIL REPARASJON AV RØMMINGSVEI Lnr: 3601/14

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.12-11.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.12.2014 Svar på henvendelse ang. boplikt Gnr 48 Bnr 27 Oppfølging av boplikt - gnr 48 bnr 27 2013/1031-6 23148/2013

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Lnr: 2894/12 Regdato:24.09.2012 Arkivkode:F10 *** Saksnr: 10/24-54 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: RÅDM/SOS/EL Journalenhet: Navn: ************************************************************ Dok.beskr:

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 21.09.2015-27.09.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 21.09.2015-27.09.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 2576/15 Regdato:22.09.2015 Arkivkode:A24 *** Saksnr: 15/538-1 Dok.type: /I Gradering:13 Ofl 13 Saksb: RÅDM/RÅDM/PERS Dok.beskr: SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING ETTER OPPLÆRINGSLOVEN

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 08.07.2013-12.07.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 08.07.2013-12.07.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet: Lnr: 3767/13 Regdato:08.07.2013 Arkivkode:613 Saksnr: 12/211-17 Dok.type: /I Gradering: Saksb: ORG ØK//WIT SEN Navn: Eiendomsmegler Jan G. Lilledal Dok.beskr: OPPDRAGSAVTALE OM EIENDOMSMEGLING - FOSBYÅSEN

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 03.12.2011-11.12.2011 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 03.12.2011-11.12.2011 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N Journalenhet: Lnr: 8566/11 Regdato:05.12.2011 Arkivkode:GBNR 44/73 Saksnr: 11/933-7 Dok.type: /I Gradering: Saksb: TEKN/PBK/FSO ARBEIDSTILSYNET VEDTAK OM SAMTYKKE PÅ VILKÅR OG GEBYR HANDELSHUSET RINGVASSØY AS Lnr: 8567/11

Detaljer