POSTLISTE UKE45. Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "POSTLISTE UKE45. Dokumenter registrert: 04.11.2013-10.11.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:"

Transkript

1 Lnr: 3505/13 Regdato: Arkivkode:***** Saksnr: 13/299-3 Dok.type: /I Gradering:130 Ofl 13 Saksb: TEK/NÆR//WL SEN Dok.beskr: TILSKUDD TIL AVLØSNING VED SYKDOM - UTBETALING Lnr: 4740/13 Regdato: Arkivkode:***** Saksnr: 13/24-13 Dok.type: /U Gradering:130 Ofl 13 Saksb: TRUS//ELB SEN Dok.beskr: INNKALLING TIL ANSVARSGRUPPE MØTE Lnr: 5513/13 Regdato: Arkivkode:233 A20 Saksnr: 13/495-6 Dok.type: /U Gradering: Saksb: PER/UTV/SKOLE/RN SEN Navn: Senter for IKT i utdanning Dok.beskr: HELDAGSMØTE OM FEIDE-INNFØRING MED AKSEPTBREV Lnr: 5611/13 Regdato: Arkivkode:U63 &18 Saksnr: 11/34-26 Dok.type: /U Gradering: Saksb: SERVSAMF/SER/ILH SEN Navn: Lions Club Trøgstad Dok.beskr: SVAR - SØKNAD OG SVAR OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - ELDREFEST I TRØGSTADHALLEN (FOR SØKER SOM IKKE ER BEVILLINGSHAVERE) Lnr: 5675/13 Regdato: Arkivkode:GBNR 63/14 Saksnr: 13/612-3 Dok.type: /I Gradering: Saksb: TEK/NÆR//FS SEN Navn: Technogarden Engineering Resources AS Dok.beskr: SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE - ENDRING AV ANSVARSRETT Lnr: 5677/13 Regdato: Arkivkode:***** Saksnr: 13/598-8 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: PER/UTV/SKOLE/RN SEN Dok.beskr: SKOLESKYSS

2 Lnr: 5678/13 Regdato: Arkivkode:***** Saksnr: 13/501-4 Dok.type: /I Gradering:130 Ofl 13 Saksb: SKJS//RER SEN Dok.beskr: INNKALLING TIL MØTE PÅ BUP Lnr: 5682/13 Regdato: Arkivkode:GBNR 168/1 Saksnr: 13/752-2 Dok.type: /U Gradering: Saksb: TEK/NÆR//HGR SEN Navn: Fylkesmannen i Østfold Dok.beskr: VEIBYVEIEN /1 - REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING Lnr: 5683/13 Regdato: Arkivkode: Saksnr: 13/783-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: HELSE//HBB SEN Navn: Berit Helene Skaug Dok.beskr: BERIT HELENE SKAUG TAKKER JA TIL STILLINGEN SOM MERKANTIL KONSULENT VED HELSE- OG BARNEVERN Lnr: 5685/13 Regdato: Arkivkode:F05 Saksnr: 09/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: ORDFØRER//OAM SEN Navn: Avlastningshjemmet for IØ Dok.beskr: AVLASTNINGSHJEMMET FOR INDRE ØSTFOLD - MØTEINNKALLING Lnr: 5687/13 Regdato: Arkivkode:143 Saksnr: 08/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅDM/PLAN/MLH SEN Navn: Fylkesmannen i Østfold Dok.beskr: ORIENTERING RUNDT INNSIGELSENE TIL KOMMUNEDELPLAN SLITU - MOMARKEN Lnr: 5688/13 Regdato: Arkivkode:143 Saksnr: 08/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅDM/PLAN/MLH SEN Navn: Advokatfirma Haavind AS Dok.beskr: SVAR PÅ SPØRSMÅL RUNDT KOMMUNEPLAN SLITU - MOMARKEN

3 Lnr: 5689/13 Regdato: Arkivkode:GBNR 88/3 Saksnr: 13/784-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: TEK/NÆR//HGR SEN Navn: Espen Dahl Dok.beskr: KROKSUNDVEIEN /3 - SØKNAD OM ERSTATNING AVLINGSSVIKT KORN Lnr: 5690/13 Regdato: Arkivkode:Q80 Saksnr: 12/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅDM/PLAN/MLH SEN Navn: Jan Risebråthe Dok.beskr: TRAFIKKSIKKERHETSPLAN INNSPILL TIL PLANPROGRAM FOR TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TRØGSTAD KOMMUNE Lnr: 5693/13 Regdato: Arkivkode:NAVN Fagerås Saksnr: 13/785-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅDM/KSKOLE/KK SEN Navn: Eirin Fagerås Dok.beskr: SØKNAD OM PERMISJON VED KULTURSKOLEN - MARLÈN FAGERÅS Lnr: 5694/13 Regdato: Arkivkode:NAVN Fagerås Saksnr: 13/785-2 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅDM/KSKOLE/KK SEN Navn: Eirin Fagerås Dok.beskr: SVAR PÅ SØKNAD OM PERMISJON VED KULTURSKOLEN - MARLÈN FAGERÅS Lnr: 5695/13 Regdato: Arkivkode:233 A02 Saksnr: 11/37-24 Dok.type: /I Gradering: Saksb: PER/UTV/SKOLE/RN SEN Navn: Integrerings -og mangfoldsdirektoratet IMDI Dok.beskr: INFORMASJONBREV TIL KOMMUNENE OM SØKNADER I NIR NOVEMBER 2013 Lnr: 5696/13 Regdato: Arkivkode:V13 Saksnr: 12/634-2 Dok.type: /I Gradering: Saksb: TEK/NÆR//DAL SEN Navn: Fylkesmannen i Østfold Dok.beskr: OVERSENDELSE AV FORVALTNINGSKONTROLL - KONTROLL AV KOMMUNENS BEHANDLING AV SØKNADER OM TILSKUDD I JORDBRUKSSEKTOREN

4 Lnr: 5697/13 Regdato: Arkivkode:***** Saksnr: 13/773-3 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: TEK/NÆR//LAS SEN Dok.beskr: SVAR - SØKNAD OM STARTLÅN Lnr: 5700/13 Regdato: Arkivkode:***** Saksnr: 13/598-9 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: PER/UTV/SKOLE/RN SEN Dok.beskr: SKOLESKYSS Lnr: 5701/13 Regdato: Arkivkode:***** Saksnr: 13/786-1 Dok.type: /I Gradering:130 Ofl 13 Saksb: TEK/NÆR//LAS SEN Dok.beskr: SØKNAD OM STARTLÅN Lnr: 5704/13 Regdato: Arkivkode:GBNR 141/1 Saksnr: 12/637-4 Dok.type: /U Gradering: Saksb: TEK/NÆR//JME SEN Navn: Jon Arne Strengen Michelet Dok.beskr: SVAR- SÆTHERVEIEN 254 GBNR 141/1 - ANMODNING OM UTBETALING AV TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORBRUKET Lnr: 5705/13 Regdato: Arkivkode:411 Saksnr: 13/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: PER/UTV/PER/ISI SEN Navn: Til søkerne Dok.beskr: AVSLAG PÅ SØKNAD PÅ STILLING SOM MERKANTIL KONSULENT 50% FAST STILLING Lnr: 5707/13 Regdato: Arkivkode:M00 &01 *** Saksnr: 09/529-2 Dok.type: /I Gradering:130 Ofl 13 Saksb: ØKO/REGN/AN SEN Dok.beskr: KONTRAKT - LEVERING AV VA-ARTIKLER OG BETONGPRODUKTER FOR TIDSROMMET

5 Lnr: 5708/13 Regdato: Arkivkode:GBNR 123/1 Saksnr: 13/787-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: TEK/NÆR//HGR SEN Navn: Nils Håkon Lintho Dok.beskr: SENTVEDTVEIEN /1 - SØKNAD OM ERSTATNING AVLINGSSVIKT KORN Lnr: 5709/13 Regdato: Arkivkode:GBNR 44/1 Saksnr: 13/788-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: TEK/NÆR//HGR SEN Navn: Knut Johansen Dok.beskr: MØRKFOSSVEIEN 69-44/1 - SØKNAD OM ERSTATNING AVLINGSSVIKT KORN Lnr: 5710/13 Regdato: Arkivkode:***** Saksnr: 13/32-6 Dok.type: /I Gradering:130 Ofl 13 Saksb: TRUS//ELB SEN Dok.beskr: INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN SKOLEÅRET 2013/2014 Lnr: 5711/13 Regdato: Arkivkode:***** Saksnr: 13/32-7 Dok.type: /I Gradering:130 Ofl 13 Saksb: TRUS//ELB SEN Dok.beskr: SPSEIALPEDAGOGISKE RESSURSER SKOLEÅRET 2013/2014 Lnr: 5712/13 Regdato: Arkivkode:***** Saksnr: 10/398-2 Dok.type: /I Gradering:130 Ofl 13 Saksb: PER/UTV/PER/ISI SEN Dok.beskr: VEDTAK OM UNNTAK FRA ARBEIDSGIVERANSVAR Lnr: 5713/13 Regdato: Arkivkode:410 *** Saksnr: 12/ Dok.type: /I Gradering:250 Ofl 25 Saksb: PER/UTV/PER/ISI SEN Dok.beskr: ÅPEN SØKNAD *******************

6 Lnr: 5714/13 Regdato: Arkivkode:A20 *** Saksnr: 13/608-3 Dok.type: /I Gradering:130 Ofl 13 Saksb: TRUS//ELB SEN Dok.beskr: FYLKESMANNEN STADFESTER VEDTAK OM BORTVISNING Lnr: 5716/13 Regdato: Arkivkode:233 Saksnr: 10/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅDM/KSKOLE/KK SEN Navn: Universitet i Nordland Dok.beskr: ETTERLYSER SØKNAD FRITIDSLOMMER I SKOLEDAGEN MESTRING FOR ALLE Lnr: 5718/13 Regdato: Arkivkode:410 *** Saksnr: 12/ Dok.type: /I Gradering:250 Ofl 25 Saksb: PER/UTV/PER/ISI SEN Dok.beskr: ÅPEN SØKNAD - TRØGSTADHEIMEN BO- OG SERVICESENTER Lnr: 5719/13 Regdato: Arkivkode:***** Saksnr: 13/786-3 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: TEK/NÆR//LAS SEN Dok.beskr: SVAR - SØKNAD OM STARTLÅN Lnr: 5724/13 Regdato: Arkivkode:411 Saksnr: 13/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: PER/UTV/PER/ISI SEN Navn: Til søkerne Dok.beskr: AVSLAG PÅ SØKNAD LEDIG STILLING - HELSEFAGARBEIDER 50% FAST STILLING SYKEHJEMMET Lnr: 5725/13 Regdato: Arkivkode:M77 Saksnr: 06/43-23 Dok.type: /I Gradering: Saksb: TEK/NÆR//PF SEN Navn: Svea Fyrverkeri A/S Dok.beskr: FYRVERKERI - FORESPØRSEL OM TILLATELSE TIL Å GJENNOMFØRE STIKKPRØVEKONTROLL

7 Lnr: 5726/13 Regdato: Arkivkode:GBNR 90/9 Saksnr: 12/631-6 Dok.type: /I Gradering: Saksb: TEK/NÆR//JME SEN Navn: Statens Vegvesen Dok.beskr: KROKSUNDVEIEN 536 GBNR 90/9 - SVAR PÅ SØKNAD OM FLYTTING AV FELLES AVKJØRSEL Lnr: 5727/13 Regdato: Arkivkode:GBNR 174/16 Saksnr: 13/10-10 Dok.type: /I Gradering: Saksb: TEK/NÆR//HGR SEN Navn: Østfold fylkskommune Dok.beskr: GBNR 174/16 - FYLKESKONSERVATORENS UTTALELSE VEDR. DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS BESTEMMELSER Lnr: 5728/13 Regdato: Arkivkode:GBNR 115/1 m.flere Saksnr: 13/790-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: TEK/NÆR//JME SEN Navn: Svend Gunnar Kvakstad og Øivind AAnstad Dok.beskr: RINGSTADVEIEN 32 GBNR 15/1 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET Lnr: 5729/13 Regdato: Arkivkode:611 Saksnr: 10/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: TEK/NÆR//HGR SEN Navn: Advokatfirmaet Harris DA Dok.beskr: FESTETOMTER GBNR 61/1/82 - VEDRØRENDE REGULERING AV FESTEAVGIFT - SKJØNHAUG Lnr: 5730/13 Regdato: Arkivkode:NAVN Mengisteab Saksnr: 13/791-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅDM/KSKOLE/KK SEN Navn: Yordanos Kibrom Abraham Dok.beskr: SØKNAD OM PLASS KULTURSKOLEN - HIERMIELA MENGISTEAB Lnr: 5731/13 Regdato: Arkivkode:GBNR 32/5 Saksnr: 10/679-4 Dok.type: /I Gradering: Saksb: TEK/NÆR//JME SEN Navn: Jørgen Czerniakowski Dok.beskr: ØIESTADVEIEN 260 GBNR 32/5 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK JØRGEN CZERNIAKOWSKI

8 Lnr: 5732/13 Regdato: Arkivkode:GBNR 30/3 Saksnr: 13/792-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: TEK/NÆR//JME SEN Navn: Olle Johnny Nilsen Dok.beskr: MELLEGÅRDSVEIEN 130 GBNR 30/3 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET Lnr: 5744/13 Regdato: Arkivkode:***** Saksnr: 13/793-1 Dok.type: /I Gradering:130 Ofl 13 Saksb: PER/UTV/PER/ISI SEN Dok.beskr: OPPSIGELSE AV STILLING Lnr: 5747/13 Regdato: Arkivkode:GBNR 176/1 Saksnr: 13/685-3 Dok.type: /I Gradering: Saksb: TEK/NÆR//HGR SEN Navn: Østfold fylkeskommune Dok.beskr: SANDSVEIEN /1 - FYLKESKONSERVATORENS UTTALELSE PÅ FRADELING AV TILLEGGSAREAL TIL BOLIG Lnr: 5749/13 Regdato: Arkivkode:GBNR 63/113 Saksnr: 13/794-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: TEK/NÆR//FS SEN Navn: Tommy Hansen Dok.beskr: ÅSSIDEN /113 - TILBYGG AV BOD PÅ GARASJE - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK Lnr: 5750/13 Regdato: Arkivkode:K42 &13 Saksnr: 13/795-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: TEK/NÆR//EC SEN Navn: Miljødirektoratet Dok.beskr: HØRING - FORSKRIFT OM TILTAK FOR Å STANSE ELLER AVVERGE SKADE AV VILT Lnr: 5751/13 Regdato: Arkivkode:280 Saksnr: 10/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: SERVSAMF//EBB SEN Navn: Eidsberg kommune Dok.beskr: SÆRUTSKRIFT - INTERKOMMUNAL EIERSKAPSMELDING FOR INDRE ØSTFOLD - REVIDERT UTGAVE

9 Lnr: 5753/13 Regdato: Arkivkode:F43 Saksnr: 13/796-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: HELSE//HBB SEN Navn: Fylkesmannen i Østfold Dok.beskr: BOSETTING AV ENSLIG MINDREÅRIG FLYKTNING I DIN KOMMUNE OG OPPNEVNING AV VERGE Lnr: 5756/13 Regdato: Arkivkode:GBNR 169/3 Saksnr: 13/707-2 Dok.type: /U Gradering: Saksb: TEK/NÆR//JME SEN Navn: Vidar Østby Dok.beskr: SVAR - GBNR 169/3 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK Lnr: 5764/13 Regdato: Arkivkode:632 &01 Saksnr: 06/68-63 Dok.type: /U Gradering: Saksb: ØKO/REGN/AN SEN Navn: Nordea Finans Norge AS Dok.beskr: OPPSIGELSE AV LEIEAVTALE Lnr: 5765/13 Regdato: Arkivkode:632 &01 Saksnr: 06/68-64 Dok.type: /U Gradering: Saksb: ØKO/REGN/AN SEN Navn: Konica Minolta Business Solutions Norway AS Dok.beskr: OPPSIGELSE AV LEIEAVTALE Lnr: 5769/13 Regdato: Arkivkode:Q80 Saksnr: 12/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅDM/PLAN/MLH SEN Navn: Tove og Leif Granli Dok.beskr: HENVENDELSE VEDR. TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TRØGSTAD KOMMUNE Lnr: 5770/13 Regdato: Arkivkode:084 Saksnr: 13/797-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: ØKON//AT SEN Navn: KLP Kommunal Landspensjonskasse gjensidge forsikring Dok.beskr: NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE FRA 1. JANUAR 2014

10 Lnr: 5771/13 Regdato: Arkivkode:233 A20 Saksnr: 13/403-2 Dok.type: /I Gradering: Saksb: PER/UTV/SKOLE/RN SEN Navn: Fylkesmannen i Østfold Dok.beskr: TILSAGN OM STATLIGE MIDLER TIL SKOLEBASERT KOMPETANSEUTVIKLING UNDER SATSINGEN UNGDOMSTRINNET I UTVIKLING Lnr: 5772/13 Regdato: Arkivkode:GBNR 20/1 Saksnr: 13/798-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: TEK/NÆR//JME SEN Navn: Vidar Østby Dok.beskr: ASKIMVEIEN /1 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET Lnr: 5773/13 Regdato: Arkivkode:GBNR 66/1 Saksnr: 13/799-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: TEK/NÆR//JME SEN Navn: Trude Svenneby Dok.beskr: TUENVEIEN 21-66/1 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - FORURENSNINGSTILTAK Lnr: 5774/13 Regdato: Arkivkode:A20 Saksnr: 13/800-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅDM//TAO SEN Navn: Norges Handikapforbund Øst Dok.beskr: TILBAKEMELDING OM GJENNOMFØRT KARTLEGGING AV TILGJENGELIGHETEN FOR BEVEGELSESHEMMEDE FOR GRUNNSKOLE FOR ØSTFOLD Lnr: 5775/13 Regdato: Arkivkode:GBNR 66/1 Saksnr: 13/801-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: TEK/NÆR//JME SEN Navn: Wilhelm Aschjem Dok.beskr: ASKIMVEIEN 27-87/3 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET Lnr: 5777/13 Regdato: Arkivkode:210 Saksnr: 13/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: ØKON//AT SEN Navn: Indre Østfold Kommunerevisjon IKS Dok.beskr: TERTIALRAPPORTER 2013

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 04.02.2013-08.02.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 04.02.2013-08.02.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet: Lnr: 431/13 Regdato:04.02.2013 Arkivkode:NAVN Vei Saksnr: 13/7-4 Dok.type: /I Gradering: ANMERKNING TIL SØKNAD - OMBYGGING AV LANDBRUKSVEI GNR 10 BNR 1-3 KROKTJERNVEIEN NORDRE HALLESBY Lnr: 432/13 Regdato:04.02.2013

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 28.05.2014-28.05.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 28.05.2014-28.05.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 4084/14 Regdato:28.05.2014 Saksnr: 14/252-7 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: STAB/ØP/BMO Journalenhet:RÅD ANG. GJELDSORDNING Lnr: 6253/14 Regdato:28.05.2014 Saksnr: 14/1476-2 Dok.type: /U Gradering:13

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 29.05.2015-31.05.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 29.05.2015-31.05.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 5642/15 Regdato:31.05.2015 Saksnr: 14/2131-77 Dok.type: /U Gradering: Anleggstjenester AS UTBYGGING AV VEG 11 - NY ADKOMST TIL SKAUNHALLEN REFERAT FRA MØTE OM TILLEGGSARBEID 12.05.15 Lnr: 5705/15

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 14.05.2015-15.05.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 14.05.2015-15.05.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 4681/15 Regdato:15.05.2015 Saksnr: 15/1071-1 Dok.type: /N Gradering: Saksb: STAB/ØP/RITAPEDE Journalenhet:RÅD arbeidsgruppen VEDRØRENDE AVLØNNING- FASTE ANSATTE I EKSTRAVAKTER I FERIEPERIODE Lnr:

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 05.05.2014-09.05.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 05.05.2014-09.05.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet: Lnr: 1230/14 Regdato:05.05.2014 Arkivkode:NAVN Personal Saksnr: 14/173-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: VSKOLE//POP SEN Anne Merete Aspestrand Dok.beskr: OPPSIGELSE AV LÆRERSTILLING Lnr: 1231/14 Regdato:05.05.2014

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 09.07.2015-09.07.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 09.07.2015-09.07.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/3197-2 Dok.type: U Gradering:BB Ofl 13, fvl 13 Dok.beskr: Svar - søknad om redusert foreldrebetaling barnehage Saksnr: 15/3201-2 Dok.type: U Gradering:BB Ofl 13, fvl 13 Dok.beskr: Svar - Barnehage

Detaljer

POSTLISTE Navn: EiendomsMegler 1 Nord-norge AS Navn: Fylkesmannen i Troms Navn: Annie og Jon Kristian Bakkland Navn:

POSTLISTE Navn: EiendomsMegler 1 Nord-norge AS Navn: Fylkesmannen i Troms Navn: Annie og Jon Kristian Bakkland Navn: Lnr: 1425/12 Regdato:27.02.2012 Arkivkode:GN/BN 0/0 Saksnr: 12/134-3 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/TEKPL/CAJO EiendomsMegler 1 Nord-norge AS Dok.beskr: REGNING EIENDOMSOPPLYSNINGER GNR 27 BNR 31 REF.

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 10.10.2012-10.10.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 10.10.2012-10.10.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet: Saksnr: 12/30-59 Regdato:10.10.2012 Arkivkode:L31 Saksb: PMN/PMN/SAN SAR DNB Eiendom AS Dok.beskr: EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - GBNR. 84/5 ESKIL GRØTHE TINGLYST 01.10.12 Saksnr: 12/30-72 Regdato:10.10.2012

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 23.04.2012-27.04.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 23.04.2012-27.04.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet: Lnr: 1343/12 Regdato:24.04.2012 Arkivkode:520 Saksnr: 09/616-13 Dok.type: /I Gradering: Saksb: ORG ØK//AKJ SEN NAV Internationalt Dok.beskr: AVGIFT TIL FOLKETRYGDEN - ÅRSAVREGNING FOR 2009 Lnr: 1350/12

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 02.12. 03.12.2014

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 02.12. 03.12.2014 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 02.12. 03.12.2014 Lnr: 13905/14 Regdato:03.12.2014 Arkivkode:411 *** Saksnr: 14/1949-8 Dok.type: /U Gradering: Offl 25 Saksb: BOAK//BH Journalenhet:SEN

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 18.06.2015-18.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 18.06.2015-18.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 14/3447-3 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/NASM Navn: Elisabeth Ler Støland Dok.beskr: Melding om delegert vedtak - delingssak. 73/5 Opprettelse av boligeiendom. Saksnr: 14/5701-7 Dok.type:

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 14/1168-2 Sakstittel Journaldato: 12.01.2015 Tilsynssak - manglende helsehjelp i Eidsberg fengsel Brevdato 08.01.2015 Dokumenttittel Avsender Rettighetsklage - Fylkesmannen - Trøgstad

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE RØMSKOG KOMMUNE, SENTRALARKIVET

OFFENTLIG POSTLISTE RØMSKOG KOMMUNE, SENTRALARKIVET Lnr: 287/15 Regdato:23.02.2015 Arkivkode:D35 Saksnr: 13/461-18 Dok.type: /U Gradering: Dalheim Dok.beskr: GRUNNEIER ADKOMSTVEI Lnr: 352/15 Regdato:24.02.2015 Arkivkode:400 Saksnr: 14/614-8 Dok.type: /U

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Organisasjonsenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Organisasjonsenhet: Side 1 05/1329-10 I Datert: 20.09.10 Arkivkode:***** ****************************** S.ansv: UNGDOM.UNGDOM.ØAG 13 Ofl 13 Sakstittel: ELEVMAPPE Innhold: VEDR. ELEVEN. Lnr: 11329/10 Forrige lnr: 4816/10 Svar

Detaljer

POSTLISTE. Lnr: 1607/13 Regdato:19.02.2013 Arkivkode:GN/BN 13/4. Saksnr: 12/850-5 Dok.type: /I Gradering: U. offh. 13

POSTLISTE. Lnr: 1607/13 Regdato:19.02.2013 Arkivkode:GN/BN 13/4. Saksnr: 12/850-5 Dok.type: /I Gradering: U. offh. 13 Lnr: 1602/13 Regdato:19.02.2013 Arkivkode:419 *** Saksnr: 13/129-9 Dok.type: /I Gradering:252 25 Saksb: RÅD/STAB/ETSR Dok.beskr: ST. 09/2013: FORMANN, UTESEKSJONEN 100 % Lnr: 1606/13 Regdato:19.02.2013

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 03.09.2013-03.09.2013. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 03.09.2013-03.09.2013. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 8258/13 Regdato:03.09.2013 Arkivkode:C30 Saksnr: 13/520-6 Dok.type: /U Gradering: Barnahagene i Skaun HUSENE PÅ BRONSELURBERGET OG KATTA OG SVINET - PROGRAMOVERSIKT FOR KULTURBESØK HØSTEN 2013 Lnr:

Detaljer

POSTLISTE. Lnr: 1699/13 Regdato:21.02.2013 Arkivkode:031 Saksnr: 11/318-38 Dok.type: /U Gradering:

POSTLISTE. Lnr: 1699/13 Regdato:21.02.2013 Arkivkode:031 Saksnr: 11/318-38 Dok.type: /U Gradering: Lnr: 1494/13 Regdato:21.02.2013 Arkivkode:210 Saksnr: 12/833-3 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/ØKO/BKRJ SEN Navn: Sørreisa Frivilligsentral Dok.beskr: ATTESTASJON Lnr: 1652/13 Regdato:21.02.2013 Arkivkode:073

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 13.05.2015-13.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 13.05.2015-13.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 14/6489-2 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/NASM Navn: Nils og Karin Gunda Eidsmo Dok.beskr: Melding om delegert vedtak - delingssak. 68/1 - Overføring av tilleggsareal til eiendommen gnr/bnr

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 02.12.2011-02.12.2011. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 02.12.2011-02.12.2011. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 10477/11 Regdato:02.12.2011 Arkivkode:611 &55 Saksnr: 11/1889-6 Dok.type: /U Gradering: Saksb: PLAN/TK/JDA Journalenhet:RÅD Åsmund Larsen og Mildrid Gabrielsen SVAR - SØKNAD OM FRADELING/KJØP AV TILLEGGSAREAL

Detaljer

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 28.05.2015 nnhold: Varsel om tilsyn med fyringsanlegg Tilsyn fyringsanlegg gnr 16 bnr 402 Sagveien 1

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 14.08.2015-14.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 14.08.2015-14.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/3769-3 Dok.type: U Gradering: Navn: Vegard Selian Årnes Dok.beskr: Referat fra forhåndskonferanse - bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel, gnr/bnr 258/6 Saksnr: 13/8986-27 Dok.type: U Gradering:

Detaljer

POSTLISTE. Lnr: 6824/12 Regdato:06.09.2012 Arkivkode:J81

POSTLISTE. Lnr: 6824/12 Regdato:06.09.2012 Arkivkode:J81 Lnr: 6803/12 Regdato:06.09.2012 Arkivkode:N06 Saksnr: 11/812-39 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/STAB/AAKT SEN Navn: Troms Fylkestrafikk Dok.beskr: VEDR BESTILLING EKSTRA SKOLESKYSS Lnr: 6817/12 Regdato:06.09.2012

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 05.06.2015-05.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 05.06.2015-05.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/1335-11 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/NASM EiendomsMegler 1 Dok.beskr: 182/53 Oversendelse av tinglyst dokument. Seksjonering. Saga prosjekt. Saksnr: 15/2483-2 Dok.type: U Gradering:BB

Detaljer

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11.

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 26.11.2012 nnhold: Svar på vedtak om forbud mot

Detaljer

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12.

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 12.01.2015 Forhåndsvarsel om pålegg om retting og vedtak om tvangsmulkt

Detaljer

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 19.10.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.10.2014 Tilbud om fastlegehjemmel D 1737 - Ledig stilling som fastlege i 2014/1175-14 37844/2014

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 02.04.2013-02.04.2013. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 02.04.2013-02.04.2013. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 2964/13 Regdato:02.04.2013 Arkivkode:C03 Saksnr: 12/1499-26 Dok.type: /U Gradering: Buvik seniordansering TILSKUDD TIL AKTIVITETER I REGI AV SENIORDANSERINGENE UNDER VINTERKULTURUKA 2013 Lnr: 2967/13

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 17.10.2014-17.10.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 17.10.2014-17.10.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 11031/14 Regdato:17.10.2014 Saksnr: 11/1667-103 Dok.type: /U Gradering: Saksb: PLAN/TK/KRISSORE Journalenhet:RÅD SIVILARKITEKT ODD HÅKON BYBERG AS RAMMETILLATELSE FOR TILTAK - REKKEHUS EIENDOMMEN

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 19.12.2011-19.12.2011. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 19.12.2011-19.12.2011. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 11320/11 Regdato:19.12.2011 Arkivkode:271 Saksnr: 11/2303-3 Dok.type: /U Gradering: Økonomi og personalkontoret ÅRLIGE ERSTATNINGER 2011 Lnr: 11322/11 Regdato:19.12.2011 Arkivkode:271 Saksnr: 11/2303-4

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer