POSTLISTE VARDØ KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "POSTLISTE VARDØ KOMMUNE"

Transkript

1 Lnr: 1946/13 Regdato: Saksb:GOB//BMA Arkiv:***** /U SVAR - HENVENDELSE VEDR. BARNEHAGEASSISTENT TIL **************** Lnr: 1950/13 Regdato: Saksb:GOB//BMA Arkiv:223 /U Sentrum barnehage BA AVSTEMMING AV TILSKUDD SENTRUM BARNEHAGE BA REGNSKAP 2012 MOT BUDSJETT 2012 Lnr: 2651/13 Regdato: Saksb:GOB//BMA Arkiv:A20 &58 /U Fylkesmanne i Finnmark SVAR - NASJONALT OPPFØLGINGSTILSYN - ELEVENES PSYKOSOSIALE SKOLEMILJØ - PÅLEGG OM RETTING Lnr: 2808/13 Regdato: Saksb:RÅD//HEW Arkiv:233 /I Norsk Kulturminnefond PÅMINNELSE OM FRIST FOR SLUTTFØRING AV PROSJEKT-PROSJEKT RÅDHUSET Lnr: 2809/13 Regdato: Saksb:GOB//BMA Arkiv:A20 &58 /I Fylkesmannen i finnmark PÅLEGG OM RETTING ETTER NASJONALT OPPFØLGINGSTILSYN-ELEVENES PSYKOSOSIALE SKOLEMILJØ Lnr: 2810/13 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:J81 /I Øst Finnmark laboratorietjenester ANALYSERESULTATER KIBERG VANNVERK Lnr: 2811/13 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:K50 /I Direktoratet for mineralforvaltning PUBLIKASJONEN MINERALRESSURSER I NORGE 2012 Lnr: 2812/13 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:K50 /I Direktoratet for mineralforvaltningen VEDLEGG TIL DOKUMENT NR.3 - JUORNALNR. 2811/13 Lnr: 2813/13 Regdato: Saksb:ORDF//LAH Arkiv:080 /I Arvid F. Janzon, styremedlem i Jernrosen FULLFØRING AV JERNROSEN MINNEMONUMENT 22 JULI 2011-SØKNAD OM ØKONOMISK BISTAND

2 Lnr: 2815/13 Regdato: Saksb:POHS//BM Arkiv:F00 &01 /I Helse Finnmark VEDR FAKTURAER MED KRAV FOR BETALING FOR BEREDSKAP FOR LEDSAGING AV GRAVIDE Lnr: 2816/13 Regdato: Saksb:RÅD//HEW Arkiv:256 /I Nord Klima as BANKGARANTI VEDR. NAV VARDØ, LUFTBEHANDLINGSANLEGG Lnr: 2817/13 Regdato: Saksb:POHS//BM Arkiv:412 F /I Lars Ulvatne Arntzen SØKNAD OM FORTRINNSVIS 100% FAST STILLING SOM HJELPEPLEIER I VARDØ KOMMUNE Lnr: 2818/13 Regdato: Saksb:RÅD//HS Arkiv:033 /I NIBR v/ Marte winsvold EVALUERING AV ORDNINGEN MED ELDRERÅD Lnr: 2819/13 Regdato: Saksb:GOB//BMA Arkiv:A20 &13 /I Det Kongelige Kunnskapsdepartement HØRING TIL ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN Lnr: 2820/13 Regdato: Saksb:RÅD//HS Arkiv:515 /I Fagforbundet Vardø, Avdeling 207 MELDING OM FORHANDLINGSSAMMENSLUTNING Lnr: 2821/13 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:S82 /I Finnmark Fylkeskommune INVITASJON - DIALOGFORUM FOR VINDKRAFT I FINNMARK Lnr: 2822/13 Regdato: Saksb:RÅD//HS Arkiv:251 /I Husbanken FOKUS PÅ TILSKUDD TIL TILPASNING Lnr: 2823/13 Regdato: Saksb:GOB//BMA Arkiv:233 A20 /I IMDI INFORMASJONSBREV TIL KOMMUNENE OM SØKNADER I NIR NOVEMBER 2013 Lnr: 2824/13 Regdato: Saksb:ORDF//LAH Arkiv:080 /I Viktor Pavlenko TO THE MAYOR OF VARDØ

3 Lnr: 2825/13 Regdato: Saksb:TPNK//JSU Arkiv:S01 /I Finnmark Fylkeskommune UTTALELSE VEDR FRADELING TIL TRAFOSTASJON GNR 12 SMELROR - VARDØ KOMMUNE Lnr: 2826/13 Regdato: Saksb:RÅD//HEW Arkiv:P00 /I Vardø havn KF UTSKRIFT AV MØTEBOK FOR VARDØ HAVNESTYRE I MØTE FREDAG DEN 24 OKTOBER 2013 Lnr: 2827/13 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:K40 /I Fylkesmannen i Troms UTSENDELSE AV PROTOKOLL FRA ROVVILTSNEMDA FOR REGION 8 DEN Lnr: 2828/13 Regdato: Saksb:RÅD//HEW Arkiv:NAVN /I Vardø havnestyre VARDO HAVN KF. - BUDSJETT 2014 Lnr: 2830/13 Regdato: Saksb:RÅD//HEW Arkiv:151 P /I Vardø havn KF VARDØ HAVN KF. - ØKONOMIPLAN Lnr: 2835/13 Regdato: Saksb:RÅD//HS Arkiv: /U Ole Klaudiussen TILTAK FOR Å TILTREKKE FREMMEDFISKERE TIL VARDØ. Lnr: 2838/13 Regdato: Saksb:GOB//KN Arkiv:A10 /I FAU v/ Vardø barnehage ENDRING AV TIDSPUNKT FOR FROKOST Lnr: 2842/13 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:NAVN /I Vardø Skytterlag FORESPØRSEL OM HJELP TIL Å ANSKAFFE EN SEPTIKTANK Lnr: 2843/13 Regdato: Saksb:RÅD//HS Arkiv:NAVN /I Isak Bornø Johnsen SPONSOR SØKNAD Lnr: 2844/13 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:NAVN /I Hurtigruten ASA KYSTRUTEN BERGEN - KIRKENES, JUSTERINGER AV ANLØPSTIDER I FINNMARK

4 Lnr: 2845/13 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:A20 &01 /I Norwaco NY MØNSTERAVTALE OM BRUK AV KRINGKASTNINGSPROGRAM I UNDERVISNING Lnr: 2846/13 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:M12 /I Mattilsynet PÅMINNELSE OM KRAV TIL INNRAPPORTERING FOR 2012 Lnr: 2847/13 Regdato: Saksb:TPNK//JSU Arkiv:ADR /I FEFO SØKNAD OM DELING/ REKVISISJON AV OPPMÅLINGFORRETNING GBR 8 BNR 1 FNR 10 - VARDØ KOMMUNE Lnr: 2848/13 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:ADR /I Rambøll VARDØ LUFTHAVN GNR/ BNR 10/ 69 Lnr: 2854/13 Regdato: Saksb:RÅD//HS Arkiv:NAVN /I Finnmark Fylkeskommune UTVIKLING AV STYRINGS- OG BESLUTNINGSVERKTØY I EN HELINTERGRERT KYSTSONEFORVALTNING Lnr: 2855/13 Regdato: Saksb:RÅD//HS Arkiv:515 /I Fagforbundet Vardø, avdeling 207 BRUDD PÅ DRØFTINGSPLIKTEN I HOVEDAVTALEN Lnr: 2856/13 Regdato: Saksb:TPNK//JSU Arkiv:S01 /U Adresseliste SØKNAD OM TILLATELSE ETTER PLAN OG BYGNINGSLOVEN Lnr: 2859/13 Regdato: Saksb:RÅD//HS Arkiv:NAVN /U Varanger Museum IKS UTBETALING AV TILLSKUDD TIL FORPROSJEKT "VARDØ- KULTURARV OG UTVIKLING" Lnr: 2862/13 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:NAVN /I Gunn Jøran Farstad/ Kirkeverge ETTERLYSNING AV SØKNAD PÅ EKSTRAMIDLER TIL NYINNKJØP AV HJELPEMIDLER

5 Lnr: 2864/13 Regdato: Saksb:RÅD//HEW Arkiv:NAVN /I NAV Finnmark HØRING - NY REGIONSTRUKTUR NAV KONTOR I FINNMARK Lnr: 2865/13 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:L00 &13 /I Miljødirektoratet HØRING PÅ FORSKRIFT OM TILTAK FOR Å ATANSE ELLER AVVERGE SKADE PÅ VILT Lnr: 2870/13 Regdato: Saksb:RÅD//HEW Arkiv:F00 &58 /U NAV Vardø TILSYN KVALIFISERINGSPROGRAM Lnr: 2871/13 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:K40 /I Fylkesmannen i Finnmark NY FORVALTNINGSPLAN OM ROVVILT I TROMS OG FINNMARK Lnr: 2872/13 Regdato: Saksb:TPNK//GL Arkiv:NAVN /I Varanger Kraftentrepenør AS TILBUD VEILYS NORDRE LANGGATE, VARDØ Lnr: 2873/13 Regdato: Saksb:POHS//BM Arkiv:F00 /I Fylkesmannen i Finnmark INVITASJON-DIALOGMØTE OM NASJONALT LEGEVAKTNUMMER OG NØDNETT Lnr: 2874/13 Regdato: Saksb:GOB//BMA Arkiv:233 A20 /I Intergrerings- og mangfoldsdirektoratet INFORMASJONSBREV TIL KOMMUNENE OM SØKNADER I NIR NOVEMBER 2013 Lnr: 2875/13 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:NAVN /I Vardø Næringsforening SØKNAD OM UTVIKLINGSPLAN/ BESØKSPLAN FOR HORNØYA FUGLEFJELL Lnr: 2876/13 Regdato: Saksb:TPNK//RB Arkiv: /I Vardø Skytterlag v/ John Terje Frantzen SVAR PÅ PLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV Lnr: 2877/13 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:K01 /I Varangerhalvøya nasjonalparkstyre TILLATELSE TIL BRUK AV SNØSKUTER FOR ETTERSANLING AV SAU I VARANGERHALVØYA NASJONALPARK ARNT STØME - VARDØ OG BÅTSFJORD KOMMUNER

6 Lnr: 2896/13 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:J81 /I Øst Finnmark laboratorietjenester ANALYSERESULTATER STORSKARET VANNVERK Lnr: 2897/13 Regdato: Saksb:RÅD//HEW Arkiv:F00 &58 /I Fylkesmannen i Finnmark VEDR. TILSYN MED VARDØ KOMMUNES ARBEID MED KVP - AVVENTER TILBAKEMELDING Lnr: 2898/13 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:NAVN /I Radonkurs AS v/ Kurt - Andreas Røberg UTFORDRING MED RADON Lnr: 2899/13 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:ADR /I Finnmark Fylkeskommune UTTALELSE TIL SØKNAD OM RIVNINGSTILLATELSE GNR 3/54 KOMAGVÆR VARDØ KOMMUNE Lnr: 2900/13 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:242 /I Kent Are Esbensen, MS Vardøjenta ØNSKER UTBETALING AV TILSKUDD GITT AV VARDØ KOMMUNE Lnr: 2902/13 Regdato: Saksb:RÅD//HEW Arkiv:255 S01 /I Varanger Kraft AS RESULTATUTVIKLING I VARANGER KRAFT AS Lnr: 2903/13 Regdato: Saksb:POHS//BM Arkiv:412 F /I Josef Cabual ÅPEN SØKNAD PÅ JOBB SOM HELSEFAGARBEIDER/ HJELPEPLEIER Lnr: 2904/13 Regdato: Saksb:POHS//BM Arkiv:412 F /I Kirstie Anne Rose A. Ruiz ÅPEN SØKNAD PÅ JOBB SOM HELSEFAGARBEIDER Lnr: 2908/13 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv: /I Vardø Pistolklubb v/ Jan Erik Holko INNSPILL TIL PLAN FOR IDRETT- OG FRLUFTSLIV Lnr: 2909/13 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv: /I Vardø Idrettsråd v/ Robert Jensen MØTEPROTOKOLL VARDØ IDRETTSRÅD 5. NOVEMBER 2013

7 Lnr: 2911/13 Regdato: Saksb:RÅD//HS Arkiv:064 /I DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT FORVALTNING OG VIDEREUTVIKLING AV LOS Lnr: 2914/13 Regdato: Saksb:RÅD//HEW Arkiv:L64 &01 /I NyttBredbånd OPPDATERT BREDBÅNDANALYSE FOR KIRKEGATA 4 Lnr: 2917/13 Regdato: Saksb:TPNK//JSU Arkiv:L33 /U Finnmark Fylkeskommune FRADELING KAIGT.6 Lnr: 2919/13 Regdato: Saksb:POHS//BM Arkiv:F40 *** /U Vardø videregående skole SKOLETIILBUD FOR ELEV Lnr: 2924/13 Regdato: Saksb:RÅD//HS Arkiv:064 &01 /I Visma Uniqe AS AVTALE OM INNFØRING AV VISMA LINK,VISMA OG VISMA PROFILKOM MELLOM VISMA UNIQE AS OG VARDØ KOMMUNE Lnr: 2927/13 Regdato: Saksb:RÅD//HS Arkiv:064 &01 /I Visma Unique AVTALE OM BRUKSRETT FOR PROGRAMVARE VISMA LINK, VISMA PROFILKOM MELLON VISMA UNIQUE AS OG VARDØ KOMMUNE Lnr: 2928/13 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:Q10 /I Nelly Bersvendsen HOVEDBUSSHOLDEPLASS I KONGENS GATA Lnr: 2929/13 Regdato: Saksb:GOB//BMA Arkiv:A10 /I Sentrumbarnehage SA SØKNAD OM Å FÅ DEKT OPP REDUKSJON I FORELDREBETALING KNYTTET TIL SØSKENMODRASJON Lnr: 2931/13 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:K01 /I Aksel Robertsen SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG ISLAGT VASSDRAG

8 Lnr: 2932/13 Regdato: Saksb:RÅD//HEW Arkiv:233 /U Norsk Kulturminnefond PÅMINNELSE OM FRIST FOR SLUTTFØRING AV PROSJEKT-PROSJEKT RÅDHUSET Lnr: 2934/13 Regdato: Saksb:GOB//BMA Arkiv:***** /I SAMARBEID MED STATPEDNORD ************** Lnr: 2935/13 Regdato: Saksb:GOB//BMA Arkiv:A20 &58 /I Varanger Kraftnett AS PURRING. MANGLENDE UTBEDRING I HENHOLD TIL VÅRE VEDTAK - VÅRBERGET SKOLE Lnr: 2936/13 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /I STYRET TIL UTDANNINGSFORBUNDET ****** Lnr: 2937/13 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:ADR /I Trygg Trafikk FORSLAG PÅ MEDLEMMER TIL TRYGG TRAFIKKS STYRE FOR PERIODEN Lnr: 2938/13 Regdato: Saksb:RÅD//HEW Arkiv:D23 /U Det Kongelige Kulturdepartement AVSLAG PÅ SØKNAD OM EKSTRAORDINÆRT TILSKUDD-VARDØ FLERBRUKSHALL, SVØMMEHALL-VARDØ KOMMUNE-TILBAKEMELDING Lnr: 2940/13 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:NAVN /I Gunn Jøran Farstad, Kirkeverge Vardø kirke ETTERLYSER SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSETT AV PARKERING FORBUDT SKILT V/ STEGELNESET KAPELL Lnr: 2942/13 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:223 /I Vardø næringsforening v/ Heidi kvernevik EVALUERING AV SAMARBEIDSAVTALE MELLOM VARDØ KOMMUNE,VARDØ NÆRINGSFORENING OG VARDØ INNOVASJON

9 Lnr: 2943/13 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:S01 /I Varanger Kraftnett AS MØTEREFERAT VARANGER KRAFTNETT AS Lnr: 2944/13 Regdato: Saksb:GOB//BMA Arkiv:233 A20 /I Fylkesmannen i Finnmark AKTIVITETSMIDLER TIL OPPLÆRING I FINSK SOM ANDRESPRÅK Lnr: 2946/13 Regdato: Saksb:RÅD//HEW Arkiv:NAVN /I Finnmark Fylkeskommune INNSPILL TIL NORDNORSK PETROLEUMSRÅD Lnr: 2947/13 Regdato: Saksb:TPNK//JSU Arkiv:ADR /U Frode Gamst REFERAT FORHÅNSKONFERANSE NYBYGG NORDRE BERGGATE 41 Lnr: 2950/13 Regdato: Saksb:RÅD//HS Arkiv:515 /U Fagforbundet Vardø, Avdeling 207 SVAR - MELDING OM FORHANDLINGSSAMMENSLUTNING Lnr: 2951/13 Regdato: Saksb:TPNK//RB Arkiv: /U Vardø kommune IDRETTSFUNKSJONELL FORHÅNDSGODKJENNING- REHABILITERING AV KUNSTGRESSBANEN I RUSSEVIKA Lnr: 2952/13 Regdato: Saksb:TPNK//JSU Arkiv:ADR /U Roger Henriksen FRADELING TO TOMTER FRA GNR 19 BN 73 OG 682 Lnr: 2959/13 Regdato: Saksb:RÅD//HS Arkiv:233 L64 /U Finnmark Fylkekommine Næringsavd. STATSBUDSJETTET KAP 551,POST 61- TILSAGN OM TILSKUDD PÅ INNTIL KR ,- TIL UTBYGGING AV BREDBÅND PÅ STREKNING VARDØ - VADSØ Lnr: 2960/13 Regdato: Saksb:TPNK//JSU Arkiv:NAVN /U Manuellterapi FRADELING EIENDOM FRA GNR 20 BNR 424 Lnr: 2966/13 Regdato: Saksb:RÅD//HS Arkiv:064 &01 /I Alliance optikk AVTALE MELLOM ALLIANCE OPTIKK OG VARDØ KOMMUNE

10 Lnr: 2967/13 Regdato: Saksb:GOB//BMA Arkiv:***** /I KRAV OM UTLYSNING AV LEDIG STILLING ************ Lnr: 2970/13 Regdato: Saksb:RÅD//HEW Arkiv:F00 &58 /U Fylkesmannen i Finnmark VEDR. TILSYN MED VARDØ KOMMUNES ARBEID MED KVP - AVVENTER TILBAKEMELDING Lnr: 2983/13 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:242 /I Gøran Westvang ANMODNING OM UTBETALING AV TILSKUDD Lnr: 2984/13 Regdato: Saksb:POHS//BM Arkiv:F00 /I Fylkesmannen i Finnmark INVITASJON TIL Å DELTA I LEDERNETTVERK HELSE OMSORG, FOR KOMMUNENE I FINNMARK Lnr: 2985/13 Regdato: Saksb:RÅD//HS Arkiv:614 /I Simens AS VEDLIKEHOLDSAVTALE BRANNALARM VARDØ SYKE- OG ALDERSHJEM Lnr: 2986/13 Regdato: Saksb:ORDF//LAH Arkiv:063 /I IKA Finnmark IKS MØTEPROTOKOLL 22. OKTOBER, REPRESENTANTSKAPSMØTE IKA FINNMARK IKS Lnr: 2994/13 Regdato: Saksb:GOB//KN Arkiv:***** /I ENDRING AV OPPHOLD I BARNEHAGEN ******************* Lnr: 3002/13 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:NAVN /I Berit Kaasen Bjørholt SØKNAD OM STØTTE TIL NÆRINGSUTVIKLING Lnr: 3003/13 Regdato: Saksb:RÅD//HEW Arkiv:216 /I Kontrollutvalgan IS BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJON

11 Lnr: 3004/13 Regdato: Saksb:ORDF//LAH Arkiv:080 /U Lasse Haughom FESTEGRUNN GNR. 19 BNR, 287, ( 2002) VARDØ KOMMUNE Lnr: 3005/13 Regdato: Saksb:ORDF//LAH Arkiv:080 /U Lasse Haughom INVITATION - KEMIJARVI KOMMUNE Lnr: 3006/13 Regdato: Saksb:ORDF//LAH Arkiv:080 /U Lasse Haughom INVITATION - TERSCHELLING LOMMUNE Lnr: 3007/13 Regdato: Saksb:ORDF//LAH Arkiv:080 /U Lass Haughom INVITATION - MAYOR OF ARKHANGELSK CITY Lnr: 3020/13 Regdato: Saksb:POHS//BM Arkiv:***** /I KRAV OM FORHANDLINGER / KRAV OM FAST ANSETTELSE *********** Lnr: 3021/13 Regdato: Saksb:POHS//BM Arkiv:***** /I MANGLENDE UTBETALING AV LØNN ********* Lnr: 3022/13 Regdato: Saksb:POHS//BM Arkiv:***** /I KRAV OM FORHANDLINGER/ KRAV OM FAST ANSETTELSE ********* Lnr: 3026/13 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:151 /I Gunn Jøran Farstad/ Kirkeverge/daglig leder BUDSJETTFORSLAG 2014

12 Lnr: 3027/13 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:L00 &13 /I Finnmarkseiendommen GJENNOMGANG AV VILKÅR FOR OPPSYNSHYTTER Lnr: 3029/13 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:J81 /I Øst Finnmark laboratorietjenester ANALYSERESULTATER KIBERG VANNVERK Lnr: 3030/13 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:J81 /I Øst Finnmark laboratorietjenester ANALYSERESULTATER STORSKARET VANNVERK Lnr: 3033/13 Regdato: Saksb:TPNK//JSU Arkiv:ADR /I FEFO GRUNNEIERS TILLATELSE TIL OPPFØRING AV FISKEHJELLER UNDER GNR 8 BNR 1 I INDRE KIBERG - VARDØ KOMMUNE Lnr: 3034/13 Regdato: Saksb:POHS//BM Arkiv:233 /I Helsedirektoratet KOMMUNAL MEDFINANSIERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - ÅRSAVREGNING 2012 Lnr: 3036/13 Regdato: Saksb:ORDF//LAH Arkiv:L31 /I Advokatfirmaet Hegg & Co As VEDR OVERDRAGELSE AV FESTERETT FOR EIENDOMMEN GNR 20, BNR 106 I VARDØ KOMMUNE-SAMTYKKE TIL PANTSETTING Lnr: 3037/13 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:ADR /I Statens landbruksforvaltning FORVALTNING AV FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL TILTAK I BEITEOMRÅDER Lnr: 3038/13 Regdato: Saksb:SERV//NS Arkiv:X44 /I Politistasjonen i Vardø VARSEL OM TVANGSAUKSJON - SE VEDLEGG TIL ORIENTERING Lnr: 3039/13 Regdato: Saksb:SERV//NS Arkiv:X44 /U Vardø kommune v/ Nikolai Sunfkvist FORDRINGSANMELDELSE

13 Lnr: 3041/13 Regdato: Saksb:ORDF//LAH Arkiv:080 /I FHL INVITASJON TIL ÅRSMELDINF I FHL NORDNORSK HAVBRUKSLAG 9. JANUAR 2014 I TROMSØ Lnr: 3047/13 Regdato: Saksb:GOB//BMA Arkiv:A10 /U Sentrumbarnehage SA SØKNAD OM Å FÅ DEKT OPP REDUKSJON I FORELDREBETALING KNYTTET TIL SØSKENMODRASJON Lnr: 3048/13 Regdato: Saksb:GOB//BMA Arkiv:A10 /U Sentrum barnehage v/ Irene Westvang SVAR - SØKNAD OM REDUSERT HUSLEIE FOR SENTRUM BARNEHAGE SA Lnr: 3049/13 Regdato: Saksb:GOB//BMA Arkiv:A10 /U Sentrumbarnehage SA v/sølvi Strand Karlsen SVAR - SØKNAD PÅ Å UTVIDE BARNEHAGENS KAPASITET

POSTLISTE VARDØ KOMMUNE

POSTLISTE VARDØ KOMMUNE Lnr: 1805/15 Regdato:01.06.2015 Saksb:TPNK//RB Arkiv:NAVN /I Jonas Antonsen SØKNAD PÅ SOMMERJOBB PARKER OG PLENER 2015 Lnr: 1806/15 Regdato:01.06.2015 Saksb:TPNK//RB Arkiv:NAVN /I Tom Andre Hansen SØKNAD

Detaljer

POSTLISTE VARDØ KOMMUNE

POSTLISTE VARDØ KOMMUNE Lnr: 3741/14 Regdato:27.01.2015 Saksb:GOB//BMA Arkiv: /S SAKSPAPIRER - MØTE I GRUNNSKOLE OG BARNEHAGE DEN 17.12.2014. Lnr: 2/15 Regdato:02.01.2015 Saksb:RÅD//HEW Arkiv:150 /U Finnmark Fylkeskommune OVERSENDELSE

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 29.04.2013-05.05.2013

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 29.04.2013-05.05.2013 Lnr: 1071/13 Regdato:29.04.2013 Arkivkode:465 Saksnr: 13/111-7 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅDM/RÅDM/BOP Journalenhet: Navn: Kommunesektorens organisasjon Dok.beskr: TVISTEPROTOKOLL MED FAGFORBUNDET

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 23.01.2012-29.01.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 23.01.2012-29.01.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 23/12 Regdato: 26.01.2012 Arkivkode: SPE Saksnr: 11/10-355 Dok.type: /I Gradering: Anette Hanssveen Widme SØKNAD OM SOMMERJOBB 2012 I BARNEHAGE ELLER SFO Lnr: 728/12 Regdato: 23.01.2012 Arkivkode:

Detaljer

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 28.05.2015 nnhold: Varsel om tilsyn med fyringsanlegg Tilsyn fyringsanlegg gnr 16 bnr 402 Sagveien 1

Detaljer

POSTLISTE ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 16.12.2013-22.12.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 16.12.2013-22.12.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 438/12 Regdato: 19.12.2013 Arkivkode: GBNR 52/400 Saksnr: 12/222-5 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RLT/STR/HEGSAN Journalenhet: BAS arkitekter AS TILLATELSE TIL OMBYGGING OG FASADEENDRINGER - ASKIM

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 05.03.2012-11.03.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 05.03.2012-11.03.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 1966/12 Regdato: 05.03.2012 Arkivkode: 233 G70 Saksnr: 10/118-33 Dok.type: /U Gradering: Saksb: ASK/UTV/HSTSK Journalenhet: Fylkesmannen i Østfold RAPPORTERING - TILSKUDD TIL TVERRFAGLIG VIDEREUTDANNING

Detaljer

Offentlig journal. Protokoll tilsetting av sykepleiere. Sykepleiere 3 faste 100% stillinger 2014/752-6 4454/2014 24.11.2014 SEN/LHM 08.12.

Offentlig journal. Protokoll tilsetting av sykepleiere. Sykepleiere 3 faste 100% stillinger 2014/752-6 4454/2014 24.11.2014 SEN/LHM 08.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.12.2014-14.12.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.01.2015 Protokoll tilsetting av sykepleiere Sykepleiere 3 faste 100% stillinger 2014/752-6 4454/2014

Detaljer

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 10.06.2015 Svar på oppsigelse av stilling Oppsigelse av stilling 2015/1026-2 4833/2015 26.05.2015 ADM/HLVO *****

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 17.06.2015 Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** ***** Spesialundervisning

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 26.11.2012-02.12.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 26.11.2012-02.12.2012 12/01268-002 Datert: 11.10.2012 Fra: Orica Norway Sak: søknad om utbedring av vei til 24/1/37 12 orica Dok: beliggenhet - 24/1/37 Saksbeh: 214 / blw Lnr: 007626/12 Forrige lnr. i saken: 006695/12 12/01424-002

Detaljer

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12.

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 12.01.2015 Forhåndsvarsel om pålegg om retting og vedtak om tvangsmulkt

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 18.06.2014-18.06.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 18.06.2014-18.06.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 7487/14 Regdato:18.06.2014 Saksnr: 13/2991-19 Dok.type: /N Gradering: Saksb: PLAN/TK/STI Journalenhet:RÅD Styringsgruppa SKOGBRUKSPLAN I SKAUN - MØTEREFERAT FRA 22.05.2014 Lnr: 7572/14 Regdato:18.06.2014

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 08.02.2010-08.02.2010

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 08.02.2010-08.02.2010 Lnr: 224/10 Regdato:08.02.2010 Arkivkode:V07 Saksnr: 10/78-1 Dok.type: /I Gradering: Reindriftsforvaltningen SPERREGJERDE - MELLOM IFJORD-DARJOHKA - DISTRIKT 9 OG 13 - KRAV OM TILLEGGSUTREDNING (KOPI AV

Detaljer

POSTLISTE UKE45. Dokumenter registrert: 04.11.2013-10.11.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE45. Dokumenter registrert: 04.11.2013-10.11.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 3505/13 Regdato:07.11.2013 Arkivkode:***** Saksnr: 13/299-3 Dok.type: /I Gradering:130 Ofl 13 Saksb: TEK/NÆR//WL SEN Dok.beskr: TILSKUDD TIL AVLØSNING VED SYKDOM - UTBETALING Lnr: 4740/13 Regdato:08.11.2013

Detaljer

Journaldato: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.08.

Journaldato: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 27.08.2012 nnhold: levlister grunnskoleskyss for

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 09.07.12-15.07.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Oversendelse av dispensasjonssak for uttalelse Gnr 49, bnr 26, fnr 71, 240, 246, 322, 254 Siljeholmen - Brygge for adkomst til øy 2011/2318-4 6782/2012 02.07.2012

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 09.07.2015-09.07.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 09.07.2015-09.07.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/3197-2 Dok.type: U Gradering:BB Ofl 13, fvl 13 Dok.beskr: Svar - søknad om redusert foreldrebetaling barnehage Saksnr: 15/3201-2 Dok.type: U Gradering:BB Ofl 13, fvl 13 Dok.beskr: Svar - Barnehage

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.06.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 01.07.2015 Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** *****

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.04.2009-26.04.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.04.2009-26.04.2009 09/00474-001 Datert: 06.04.2009 Til: I Sak: Oppsigelse av festekontrakt for eiendommen 15/1/44 Dok: Oppsigelse av festekontrakt for eiendommen 15/1/44 Saksbeh: 214 / EMD Lnr: 002254/09 09/00474-002 Datert:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 18.06.2012-24.06.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 18.06.2012-24.06.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 4536/12 Regdato: 22.06.2012 Arkivkode: A24 *** Saksnr: 10/1509-105 Dok.type: /U Gradering: 13 Ofl 13, fvl 13 Saksb: ASK/UTV/MONSOB Journalenhet: Mortenstua skole VEDTAK OM RESSURSER TIL OPPLÆRINGSTILBUD

Detaljer

POSTLISTE UKE 40. Dokumenter registrert: 30.09.2013-06.10.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 40. Dokumenter registrert: 30.09.2013-06.10.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 3348/13 Regdato:03.10.2013 Arkivkode:GBNR 61/75 Saksnr: 07/1199-3 Dok.type: /U Gradering: Navn: John Eriksen Dok.beskr: FERDIGATTEST Lnr: 4775/13 Regdato:03.10.2013 Arkivkode:GBNR 14/3 Saksnr: 13/512-2

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/996-1 Sakstittel Dok.dato 22.04.2015 Tinglysning av nye festekontrakter - Mottaker Statens kartverk fremgangsmåte og krav til dokumentasjon 1-ARKIVKODE-400 Spørsmål - fremgangsmåte

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 8/2008 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte torsdag den 13.11.2008 kl. 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder Øyvind

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 18.12.06 18.12.06 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 18.12.06 18.12.06 for Felles Lyngen kommune J.nr: 06/01451-002 U Datert: 18.12.06 Arkiv: PM 223 Saksbeh.: ADM-ADM-EMH Til: Camilla Olsen Sak: SØKNAD OM DEKNING AV UTGIFTER TIL BRILLE Dok: SVAR PÅ SØKNAD OM DEKNING AV UTGIFTER TIL NYE BRILLER Lnr.:

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 26.12.11-01.01.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedr. Fornyet melding om behov ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/966-2 3296/2006 26.04.2006 OPK/Tom-Herman Lie E Ofl. 5a, fvl. 13

Detaljer

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 19.10.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.10.2014 Tilbud om fastlegehjemmel D 1737 - Ledig stilling som fastlege i 2014/1175-14 37844/2014

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til årsmøte i Hurum nærmiljø- og frivilligsentral 2015/641-2 3575/2015 07.05.2015 18.03.2015. Orientering om vedtak.

Offentlig journal. Innkalling til årsmøte i Hurum nærmiljø- og frivilligsentral 2015/641-2 3575/2015 07.05.2015 18.03.2015. Orientering om vedtak. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 04.02.2015-10.05.2015, - 10.05.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.05.2015

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.10.2013-20.10.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.10.2013-20.10.2013 13/01493-002 Datert: 03.10.2013 Arkiv: 471.2 Til: Tana kommune Sak: etablering av BMX bane i tana bru - ved 13/299 - tana kommune Dok: Betaling av saksbehandlingsgebyr - Nærmere beskrivelse av tiltaket

Detaljer