POSTLISTE. Dokumenter registrert:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "POSTLISTE. Dokumenter registrert: 29.04.2013-05.05.2013"

Transkript

1 Lnr: 1071/13 Regdato: Arkivkode:465 Saksnr: 13/111-7 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅDM/RÅDM/BOP Journalenhet: Navn: Kommunesektorens organisasjon Dok.beskr: TVISTEPROTOKOLL MED FAGFORBUNDET Lnr: 1076/13 Regdato: Arkivkode:411 Saksnr: 13/287-2 Dok.type: /U Gradering: Navn: Ella Aleksandersen Dok.beskr: SVAR - SØKNAD PÅ FAST HELGESTILLING Lnr: 1078/13 Regdato: Arkivkode:465 Saksnr: 13/111-8 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅDM/RÅDM/BOP Journalenhet: Navn: Fagforbundet avd. Berlevåg Dok.beskr: TVIST VEDRØRENDE FRIKJØP AV HOVEDTILLITSVALGT Lnr: 1079/13 Regdato: Arkivkode:GNR 11 bnr 1004 Saksnr: 13/249-3 Dok.type: /I Gradering: Navn: Polar Seafood Berlevåg AS Dok.beskr: KJØPEKONTRAKT Lnr: 1081/13 Regdato: Arkivkode:251 Saksnr: 13/279-4 Dok.type: /I Gradering: Navn: KLP Kommunekreditt AS Dok.beskr: FORESPØRSEL OM REFINANSIERING AV LÅN I HAVNEKASSEN Lnr: 1082/13 Regdato: Arkivkode:251 Saksnr: 13/279-5 Dok.type: /I Gradering: Navn: Kommunalbanken Norge AS Dok.beskr: KOMMUNALBANKENS LÅNETILBUD Lnr: 1083/13 Regdato: Arkivkode:030 Saksnr: 13/267-2 Dok.type: /I Gradering: Navn: Fagforbundet avd Berlevåg Dok.beskr: FORHANDLINGER OM HØYERE STILLINGER OG FAST STILLING ETTER ARBEIDSMILJØLOVEN Lnr: 1084/13 Regdato: Arkivkode:030 Saksnr: 13/267-3 Dok.type: /I Gradering:

2 Navn: Irina Hansen Lnr: 1085/13 Regdato: Arkivkode:030 Saksnr: 13/267-4 Dok.type: /I Gradering: Navn: Hilde Berg Lnr: 1086/13 Regdato: Arkivkode:030 Saksnr: 13/267-5 Dok.type: /I Gradering: Navn: Tove M.O. Hansen Dok.beskr: KRAV PÅ HØYERE LØNN ETTER ARBEIDSMILJØLOVEN 14.9 (5) Lnr: 1088/13 Regdato: Arkivkode:030 Saksnr: 13/267-6 Dok.type: /I Gradering: Navn: Aini Ronkainen Lnr: 1089/13 Regdato: Arkivkode:030 Saksnr: 13/267-7 Dok.type: /I Gradering: Navn: Randi Laakso Lnr: 1090/13 Regdato: Arkivkode:030 Saksnr: 13/267-8 Dok.type: /I Gradering: Navn: Ella Aleksandersen Dok.beskr: KRAV PÅ FAST STILLING ETTER ARBEIDSMILJØLOVEN 14.9 (5) Lnr: 1092/13 Regdato: Arkivkode:223 U01 Saksnr: 12/6-3 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅDM/STAB/LR Journalenhet: Navn: Arctic glasstudio Dok.beskr: UTBETALING AV STØTTE TIL PLANSLIPER

3 Lnr: 1093/13 Regdato: Arkivkode:A11 &60 Saksnr: 13/299-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅDM/BARN/BK Journalenhet: Navn: Helene og Karl Steve Fredriksen Dok.beskr: OPPSIGELSE AV BARNEHAGEPLASS Lnr: 1094/13 Regdato: Arkivkode:471 Saksnr: 13/300-1 Dok.type: /I Gradering: Navn: Karl Steve Fredriksen Lnr: 1095/13 Regdato: Arkivkode:471 Saksnr: 13/301-1 Dok.type: /I Gradering: Navn: Helene Fredriksen Lnr: 1096/13 Regdato: Arkivkode:471 Saksnr: 13/302-1 Dok.type: /I Gradering: Navn: Kjell Richardsen Lnr: 1097/13 Regdato: Arkivkode:231 Saksnr: 13/289-3 Dok.type: /I Gradering: Navn: Finnmarksadvokatene Dok.beskr: INNFRI LÅN Lnr: 1098/13 Regdato: Arkivkode:223 G71 Saksnr: 13/260-3 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅDM/PLO/MJ Journalenhet: Navn: Badmingtongruppa Dok.beskr: SØKNAD OM PSYKIATRIMIDLER FRA BERLEVÅG KOMMUNE 2013 Lnr: 1099/13 Regdato: Arkivkode:223 G71 Saksnr: 13/260-4 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅDM/PLO/MJ Journalenhet: Navn: Badmingtongruppa Dok.beskr: SØKNAD OM PSYKIATRIMIDLER FRA BERLEVÅG KOMMUNE BADMINGTONGRUPPAS TOPPSATSING

4 Lnr: 1100/13 Regdato: Arkivkode:GNR 5 bnr 1 fnr 50 Saksnr: 13/303-1 Dok.type: /I Gradering: Navn: Odd Arne Ludvigsen Dok.beskr: SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK Lnr: 1101/13 Regdato: Arkivkode:GNR 11 bnr 439 Saksnr: 13/304-1 Dok.type: /I Gradering: Navn: Anfrid Hojem Dok.beskr: SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT Lnr: 1102/13 Regdato: Arkivkode:B02 Saksnr: 12/119-6 Dok.type: /I Gradering: Navn: Fylkesmannen i Troms Dok.beskr: UTLYSNING AV MIDLER TIL UTVIKLING AV LÆREMIDLER I FINSK SOM ANDRESPRÅK I GRUNNOPPLÆRINGEN Lnr: 1103/13 Regdato: Arkivkode:210 Saksnr: 12/ Dok.type: /I Gradering: Navn: Finnmark kommunerevisjon IKS Dok.beskr: REVISORS BERETNING Lnr: 1104/13 Regdato: Arkivkode:U63 Saksnr: 13/305-1 Dok.type: /I Gradering: Navn: Berlevåg Hornmusikk Dok.beskr: SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING Lnr: 1105/13 Regdato: Arkivkode:K47 Saksnr: 12/217-8 Dok.type: /I Gradering: Navn: Fylkesmannen i Troms Dok.beskr: UTSENDELSE AV PROTOKOLL FRA MØTE I ROVVILTNEMNDA FOR REGION 8 DEN Lnr: 1106/13 Regdato: Arkivkode:632 Saksnr: 13/306-1 Dok.type: /I Gradering: Navn: Kontorspar Vadsø/ Vadsø Bok og papirhandel AS Dok.beskr: TILBUD FINANSIERING Lnr: 1113/13 Regdato: Arkivkode:K01 Saksnr: 12/417-2 Dok.type: /U Gradering:

5 Navn: Norsk Folkehjelp Dok.beskr: BEKREFTELSE OM ANSVAR FOR MERKING AV SNØSCOOTERLØYPER I BERLEVÅG KOMMUNE Lnr: 1119/13 Regdato: Arkivkode:K01 Saksnr: 13/274-2 Dok.type: /I Gradering: Navn: Fylkesmannen i Finnmark Dok.beskr: INNVILGET DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELFORBUDET 5. MAI TIL 30. JUNI 2013 FOR INNHENTING AV LØYPESTIKKER - BERLEVÅG KOMMUNE Lnr: 1120/13 Regdato: Arkivkode:GNR 11 bnr 411 Saksnr: 13/307-1 Dok.type: /I Gradering: Navn: Paul Kjærran Dok.beskr: SØKNAD OM TILTAK UTEN ANSVARSRETT Lnr: 1122/13 Regdato: Arkivkode:GNR 11 bnr. 779 Saksnr: 13/28-3 Dok.type: /I Gradering: Navn: Statens Kartverk Dok.beskr: DOKUMENTET HAR MANGLER OG KAN IKKE TINGLYSES Lnr: 1123/13 Regdato: Arkivkode:B00 &23 Saksnr: 10/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: ORDF/ORDF/KS Journalenhet: Navn: Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer Dok.beskr: "BEDRE LÆRINGSMILJØ" - DIALOGBASERT KVALITETSUTVIKLING AV BERLEVÅG SKOLE Lnr: 1133/13 Regdato: Arkivkode:GNR 10 bnr. 1 fnr 19 Saksnr: 12/646-3 Dok.type: /I Gradering: Navn: Mattilsynet Dok.beskr: VEDTAK OM PÅLEGG Lnr: 1134/13 Regdato: Arkivkode:440 &58 Saksnr: 13/230-4 Dok.type: /I Gradering: Navn: Arbeidstilsynet Dok.beskr: MELDING OM TILSYN Lnr: 1135/13 Regdato: Arkivkode:H10 &58 Saksnr: 13/309-1 Dok.type: /I Gradering:

6 Navn: Arbeidstilsynet Dok.beskr: MELDING OM TILSYN Lnr: 1136/13 Regdato: Arkivkode:233 B1 Saksnr: 13/310-1 Dok.type: /I Gradering: Navn: Integrerings og mangfoldsdirektoratet Dok.beskr: INFORMASJON OM SØKNADER I NIR 2013 Lnr: 1137/13 Regdato: Arkivkode:233 U Saksnr: 12/41-4 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅDM/STAB/RM Journalenhet: Navn: Finnmark Fylkeskommune Dok.beskr: UTVIKLINGS- OG NYSKAPNINGSARBEID- OVERSENDELSE AV AVTALE Lnr: 1138/13 Regdato: Arkivkode:GNR 11 bnr. 758 Saksnr: 13/311-1 Dok.type: /I Gradering: Navn: Bård Sivertsen Dok.beskr: SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK Lnr: 1140/13 Regdato: Arkivkode:GNR 6 Bnr 55 Saksnr: 08/ Dok.type: /I Gradering: Navn: Den Norske kirke Dok.beskr: MANGLENDE FAKTURA Lnr: 1146/13 Regdato: Arkivkode:411 A Saksnr: 13/ Dok.type: /I Gradering: Navn: Kirstin Gjersvold Dok.beskr: INTERVJU BERLEVÅG SKOLE Lnr: 1147/13 Regdato: Arkivkode:411 A Saksnr: 13/ Dok.type: /I Gradering: Navn: Tonje Bøe Skårsmoen Dok.beskr: LEDIGE UNDERVISNINGSSTILLING Lnr: 1149/13 Regdato: Arkivkode:233 U Saksnr: 12/41-5 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅDM/STAB/RM Journalenhet: Navn: Finnmark Fylkeskommune Dok.beskr: RETUR AV AVTALE

7 Lnr: 1150/13 Regdato: Arkivkode:A40 &01 Saksnr: 13/312-2 Dok.type: /I Gradering: Saksb: ORDF/ORDF/KS Journalenhet: Navn: Finnmark fylkeskommune Dok.beskr: RETUR AV AVTALE Lnr: 1151/13 Regdato: Arkivkode:471 Saksnr: 13/313-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅDM/RÅDM/BOP Journalenhet: Navn: Jan- Arne Frantzen Lnr: 1156/13 Regdato: Arkivkode:S82 Saksnr: 08/ Dok.type: /I Gradering: Navn: Varanger Kraft AS Dok.beskr: PRESSEMELDING VARANGER KRAFT KJØPER VINDTURBINER Lnr: 1157/13 Regdato: Arkivkode:440 &58 Saksnr: 13/230-5 Dok.type: /I Gradering: Navn: Arbeidstilsynet Dok.beskr: TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG Lnr: 1158/13 Regdato: Arkivkode:142 L13 Saksnr: 08/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅDM/STAB/RM Journalenhet: Navn: Fylkesmannen i Finnmark Dok.beskr: KLAGESAK TIL BEHANDLING Lnr: 1159/13 Regdato: Arkivkode:K01 &18 Saksnr: 12/416-8 Dok.type: /I Gradering: Navn: Fylkesmannen i Finnmark Dok.beskr: FORLENGET ÅPNING AV SNØSKUTERLØYPER ETTER 4.MAI 2013 Lnr: 1160/13 Regdato: Arkivkode:411 G70 Saksnr: 13/314-1 Dok.type: /I Gradering: Navn: Annonse Dok.beskr: LEDIG STILLING- MILJØTERAPEUT/SPESIALTERAPEUT

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 02.12. 03.12.2014

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 02.12. 03.12.2014 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 02.12. 03.12.2014 Lnr: 13905/14 Regdato:03.12.2014 Arkivkode:411 *** Saksnr: 14/1949-8 Dok.type: /U Gradering: Offl 25 Saksb: BOAK//BH Journalenhet:SEN

Detaljer

POSTLISTE. Lnr: 6824/12 Regdato:06.09.2012 Arkivkode:J81

POSTLISTE. Lnr: 6824/12 Regdato:06.09.2012 Arkivkode:J81 Lnr: 6803/12 Regdato:06.09.2012 Arkivkode:N06 Saksnr: 11/812-39 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/STAB/AAKT SEN Navn: Troms Fylkestrafikk Dok.beskr: VEDR BESTILLING EKSTRA SKOLESKYSS Lnr: 6817/12 Regdato:06.09.2012

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 05.05.2014-09.05.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 05.05.2014-09.05.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet: Lnr: 1230/14 Regdato:05.05.2014 Arkivkode:NAVN Personal Saksnr: 14/173-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: VSKOLE//POP SEN Anne Merete Aspestrand Dok.beskr: OPPSIGELSE AV LÆRERSTILLING Lnr: 1231/14 Regdato:05.05.2014

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 29.05.2015-31.05.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 29.05.2015-31.05.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 5642/15 Regdato:31.05.2015 Saksnr: 14/2131-77 Dok.type: /U Gradering: Anleggstjenester AS UTBYGGING AV VEG 11 - NY ADKOMST TIL SKAUNHALLEN REFERAT FRA MØTE OM TILLEGGSARBEID 12.05.15 Lnr: 5705/15

Detaljer

POSTLISTE. Lnr: 1607/13 Regdato:19.02.2013 Arkivkode:GN/BN 13/4. Saksnr: 12/850-5 Dok.type: /I Gradering: U. offh. 13

POSTLISTE. Lnr: 1607/13 Regdato:19.02.2013 Arkivkode:GN/BN 13/4. Saksnr: 12/850-5 Dok.type: /I Gradering: U. offh. 13 Lnr: 1602/13 Regdato:19.02.2013 Arkivkode:419 *** Saksnr: 13/129-9 Dok.type: /I Gradering:252 25 Saksb: RÅD/STAB/ETSR Dok.beskr: ST. 09/2013: FORMANN, UTESEKSJONEN 100 % Lnr: 1606/13 Regdato:19.02.2013

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 04.02.2013-08.02.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 04.02.2013-08.02.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet: Lnr: 431/13 Regdato:04.02.2013 Arkivkode:NAVN Vei Saksnr: 13/7-4 Dok.type: /I Gradering: ANMERKNING TIL SØKNAD - OMBYGGING AV LANDBRUKSVEI GNR 10 BNR 1-3 KROKTJERNVEIEN NORDRE HALLESBY Lnr: 432/13 Regdato:04.02.2013

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 02.12.2011-02.12.2011. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 02.12.2011-02.12.2011. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 10477/11 Regdato:02.12.2011 Arkivkode:611 &55 Saksnr: 11/1889-6 Dok.type: /U Gradering: Saksb: PLAN/TK/JDA Journalenhet:RÅD Åsmund Larsen og Mildrid Gabrielsen SVAR - SØKNAD OM FRADELING/KJØP AV TILLEGGSAREAL

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE RØMSKOG KOMMUNE, SENTRALARKIVET

OFFENTLIG POSTLISTE RØMSKOG KOMMUNE, SENTRALARKIVET Lnr: 287/15 Regdato:23.02.2015 Arkivkode:D35 Saksnr: 13/461-18 Dok.type: /U Gradering: Dalheim Dok.beskr: GRUNNEIER ADKOMSTVEI Lnr: 352/15 Regdato:24.02.2015 Arkivkode:400 Saksnr: 14/614-8 Dok.type: /U

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 03.09.2013-03.09.2013. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 03.09.2013-03.09.2013. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 8258/13 Regdato:03.09.2013 Arkivkode:C30 Saksnr: 13/520-6 Dok.type: /U Gradering: Barnahagene i Skaun HUSENE PÅ BRONSELURBERGET OG KATTA OG SVINET - PROGRAMOVERSIKT FOR KULTURBESØK HØSTEN 2013 Lnr:

Detaljer

Offentlig journal. Vedr lemping av låneavtale. Søknad om startlån - ***** ***** ***** ***** 2012/2887-5 15138/2013 LYADM/SR 29.04.2013 06.05.

Offentlig journal. Vedr lemping av låneavtale. Søknad om startlån - ***** ***** ***** ***** 2012/2887-5 15138/2013 LYADM/SR 29.04.2013 06.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.5.2013, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.05.2013 Vedr lemping av låneavtale Søknad om startlån - 2012/2887-5 15138/2013 29.04.2013 LYADM/SR

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 17.10.2014-17.10.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 17.10.2014-17.10.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 11031/14 Regdato:17.10.2014 Saksnr: 11/1667-103 Dok.type: /U Gradering: Saksb: PLAN/TK/KRISSORE Journalenhet:RÅD SIVILARKITEKT ODD HÅKON BYBERG AS RAMMETILLATELSE FOR TILTAK - REKKEHUS EIENDOMMEN

Detaljer

POSTLISTE. Lnr: 1699/13 Regdato:21.02.2013 Arkivkode:031 Saksnr: 11/318-38 Dok.type: /U Gradering:

POSTLISTE. Lnr: 1699/13 Regdato:21.02.2013 Arkivkode:031 Saksnr: 11/318-38 Dok.type: /U Gradering: Lnr: 1494/13 Regdato:21.02.2013 Arkivkode:210 Saksnr: 12/833-3 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/ØKO/BKRJ SEN Navn: Sørreisa Frivilligsentral Dok.beskr: ATTESTASJON Lnr: 1652/13 Regdato:21.02.2013 Arkivkode:073

Detaljer

POSTLISTE Navn: EiendomsMegler 1 Nord-norge AS Navn: Fylkesmannen i Troms Navn: Annie og Jon Kristian Bakkland Navn:

POSTLISTE Navn: EiendomsMegler 1 Nord-norge AS Navn: Fylkesmannen i Troms Navn: Annie og Jon Kristian Bakkland Navn: Lnr: 1425/12 Regdato:27.02.2012 Arkivkode:GN/BN 0/0 Saksnr: 12/134-3 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/TEKPL/CAJO EiendomsMegler 1 Nord-norge AS Dok.beskr: REGNING EIENDOMSOPPLYSNINGER GNR 27 BNR 31 REF.

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 12.07.2012-12.07.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 12.07.2012-12.07.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 5253/12 Regdato:12.07.2012 Arkivkode:417 Saksnr: 12/618-18 Dok.type: /U Gradering: Saksb: STAB/ØP/AIM Journalenhet:RÅD Silje Johansen TILSETTINGSBREV SILJE JOHANSEN Lnr: 5513/12 Regdato:12.07.2012

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 10.10.2012-10.10.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 10.10.2012-10.10.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 7940/12 Regdato:10.10.2012 Arkivkode:PA PA Saksnr: 12/62-62 Dok.type: /U Gradering: Saksb: STAB/ØP/AIM Journalenhet:RÅD Linda Øyen Skistad ARBEIDSBEKREFTELSE LINDA ØYEN SKISTAD Lnr: 8637/12 Regdato:10.10.2012

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 10.10.2012-10.10.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 10.10.2012-10.10.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet: Saksnr: 12/30-59 Regdato:10.10.2012 Arkivkode:L31 Saksb: PMN/PMN/SAN SAR DNB Eiendom AS Dok.beskr: EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - GBNR. 84/5 ESKIL GRØTHE TINGLYST 01.10.12 Saksnr: 12/30-72 Regdato:10.10.2012

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 13.10.06 15.10.06 for Felles Lyngen kommune. KOMMUNE Lnr.: 007378/06 U.off:

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 13.10.06 15.10.06 for Felles Lyngen kommune. KOMMUNE Lnr.: 007378/06 U.off: J.nr: 06/01236-004 U Datert: 13.10.06 Arkiv: 124/13 L42 Saksbeh.: ADMI-ADMI-RUK Til: Tove N. Johannessen Sak: GNR. 124/13 - MELDING OM TILTAK - VED OG REDSKAPSBOD Dok: SVAR ANG. GNR. 124/13 - NY - MELDING

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 09.07.2015-09.07.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 09.07.2015-09.07.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/3197-2 Dok.type: U Gradering:BB Ofl 13, fvl 13 Dok.beskr: Svar - søknad om redusert foreldrebetaling barnehage Saksnr: 15/3201-2 Dok.type: U Gradering:BB Ofl 13, fvl 13 Dok.beskr: Svar - Barnehage

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 14.05.2015-15.05.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 14.05.2015-15.05.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 4681/15 Regdato:15.05.2015 Saksnr: 15/1071-1 Dok.type: /N Gradering: Saksb: STAB/ØP/RITAPEDE Journalenhet:RÅD arbeidsgruppen VEDRØRENDE AVLØNNING- FASTE ANSATTE I EKSTRAVAKTER I FERIEPERIODE Lnr:

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 14.08.2015-14.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 14.08.2015-14.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/3769-3 Dok.type: U Gradering: Navn: Vegard Selian Årnes Dok.beskr: Referat fra forhåndskonferanse - bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel, gnr/bnr 258/6 Saksnr: 13/8986-27 Dok.type: U Gradering:

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIGERSUND KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIGERSUND KOMMUNE Periode: 04.-06.10.13 Side 1 Arkivsak/doknr.: 13/1725-9 X Sakstittel Budsjett 2014 - kultur og oppvekst Mottaker Tore L. Oliversen; Eivind Galtvik 1-FE-151; 2-FA-A00; 3-FA-C00 Tekstdel detaljbudsjett 2014

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Organisasjonsenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Organisasjonsenhet: Side 1 09/2161-2 U Datert: 05.02.10 Arkivkode:005 C21 S.ansv: RÅDMANN.TOPP.VIA Til: NM på ski 2010 Saksb: RÅDMANN.TOPP.TEE Sakstittel: NM PÅ SKI 2010 Innhold: NM PÅ SKI 2010 Lnr: 1763/10 Forrige lnr: 15900/09

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 02.04.2013-02.04.2013. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 02.04.2013-02.04.2013. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 2964/13 Regdato:02.04.2013 Arkivkode:C03 Saksnr: 12/1499-26 Dok.type: /U Gradering: Buvik seniordansering TILSKUDD TIL AKTIVITETER I REGI AV SENIORDANSERINGENE UNDER VINTERKULTURUKA 2013 Lnr: 2967/13

Detaljer

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 19.10.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.10.2014 Tilbud om fastlegehjemmel D 1737 - Ledig stilling som fastlege i 2014/1175-14 37844/2014

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: GNR./BNR. Lnr: 368/13 Forrige lnr:44/13 Svar på lnr.: Reg.dato: 11.02.13

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: GNR./BNR. Lnr: 368/13 Forrige lnr:44/13 Svar på lnr.: Reg.dato: 11.02.13 Side 1 13/46-1 U Datert: 11.02.13 Arkivkode: M71 Til: Mastemyr Eiendom AS Sakstittel: TILSYNSARBEID 2013 TROLLÅSVEIEN 21-29 Innhold: FORHÅNDSVARSEL OM ENKELTVEDTAK OM Å FØRE TILSYN I BRANNOBJEKT - TROLLÅSVEIEN

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 19.12.2011-19.12.2011. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 19.12.2011-19.12.2011. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 11320/11 Regdato:19.12.2011 Arkivkode:271 Saksnr: 11/2303-3 Dok.type: /U Gradering: Økonomi og personalkontoret ÅRLIGE ERSTATNINGER 2011 Lnr: 11322/11 Regdato:19.12.2011 Arkivkode:271 Saksnr: 11/2303-4

Detaljer

POSTLISTE. Inn.: 06.02.2012 Arkivkode:404 Saksnr: 12/00067-001 Saksb: RÅDM/RÅDM/GN Navn: Heidi W. Øvergaard Dok.beskr: SØKNAD OM OMGJØRING AV STILLING

POSTLISTE. Inn.: 06.02.2012 Arkivkode:404 Saksnr: 12/00067-001 Saksb: RÅDM/RÅDM/GN Navn: Heidi W. Øvergaard Dok.beskr: SØKNAD OM OMGJØRING AV STILLING Ut.: 06.02.2012 Arkivkode:V5 &01 Saksnr: 11/00135-017 Navn: Tjeldsund kommune Dok.beskr: SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KOMMUNENE OM ORGANISERING AV VETERINÆRVAKT Ut.: 06.02.2012 Arkivkode:234 V5 Saksnr: 12/00009-001

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 28.05.2014-28.05.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 28.05.2014-28.05.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 4084/14 Regdato:28.05.2014 Saksnr: 14/252-7 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: STAB/ØP/BMO Journalenhet:RÅD ANG. GJELDSORDNING Lnr: 6253/14 Regdato:28.05.2014 Saksnr: 14/1476-2 Dok.type: /U Gradering:13

Detaljer

Offentlig journal. Tjenestebevis - ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2010/3149-3 26787/2010 27.06.2011 LYLYNG/MOS 26.07.

Offentlig journal. Tjenestebevis - ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2010/3149-3 26787/2010 27.06.2011 LYLYNG/MOS 26.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.6.2011, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.06.2011 Tjenestebevis - ersonalmappe 2010/3149-3 26787/2010 26.07.2010 O offl. 13, fvl. 13

Detaljer

Offentlig journal ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Elevmappe Eidebakken skole - ***** ***** ***** 2012/421-76 44304/2013 02.12.

Offentlig journal ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Elevmappe Eidebakken skole - ***** ***** ***** 2012/421-76 44304/2013 02.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.12.2013, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.12.2013 Elevmappe Eidebakken skole - 2012/421-76 44304/2013 LYED/ASS E Offl. 13 / Fvl. 13

Detaljer