HØRINGSLISTE TEK SAK JUNI 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HØRINGSLISTE TEK SAK JUNI 2006"

Transkript

1 HØRINGSLISTE TEK SAK JUNI 2006 Alle departementene Alle kommuner Fylkeskommunene Fylkesmennene Kommunal- og regionaldepartementet Nasjonalbiblioteket Utvalgte direktorater Direktoratet for arbeidstilsynet Direktoratet for naturforvaltning Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Riksantikvaren Skattedirektoratet Statens landbruksforvaltning (SLF) Vegdirektoratet Offentlige og halvoffentlige etater, tilsynsorganisasjoner og institusjoner Deltasenteret Enova SF Forbrukerrådet Foreningen Næringseiendom Forsvarets bygningstjeneste (FBT) GRIP senter Husbanken Jernbaneverket Justervesenet Konkurransetilsynet Norges vassdrags- og energiverk (NVE) Norsk Akkreditering Norsk form Regjeringsadvokaten Statens bygningstekniske etat (BE) Statens eldreråd Statens forurensningstilsyn (SFT) Statens helsetilsyn Statens kartverk Statens råd for funksjonshemmede Statens strålevern Statsbygg Statsskog Stortingets ombudsmann for forvaltningen Organisasjoner, forbund, råd o.l. Arkitektenes Fagforbund BAE-rådet Bedriftsforbundet Bellona Bergindustriens Landssammenslutning Betongindustriens Landsforening (BLF) Boligbyggelaget USBL Boligprodusentenes Forening Brannvernsamarbeidet Mur og Betong

2 Bygg- og tømmermestrenes forening Byggekostnadsprogrammet Byggemiljø Byggenæringens Landsforening (BNL) Byggstrategi v/dag Torgersen Den norske Advokatforening Den Polytekniske Forening Det kgl.selskap for Norges vel Det norske hageselskap Det norske Veritas Ecobox - NAL Energibedriftenes Landsforening Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) Feiermesternes landsforening (FLF) Finansnæringens Hovedorganisasjon Forsikringsselskapenes Godkjenningsnevnd (FG) Fortidsminneforeningen Forum for byggesak Forum for natur og friluftsliv (NFN) Forum for utvikling og miljø Friluftsrådenes Landsforbund Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Geomatikkbedriftenes landsforening Godkjenningsnemnda for sanitærmateriell Grønn Byggallianse Habitat Norge Handels- og Servicenæringens Hovedorg. (HSH) Huseiernes Landsforbund Hørselhemmedes Landsforbund (HLF) Hørselshemmedes Landsforbund Innovasjon Norge Kommunenes Sentralforbund Kontrollrådet for betongprodukter Korrosjons-, Isolasjons- og Stillasbedr. Forening (KIS) Kulde- og Varmepumpeentreprenørenes Landsforening (KELF) Kuldebransjens samarbeidsutvalg Landbrukssamvirkets Felleskontor Landsorganisasjonen i Norge (LO) Lyskultur Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund (MLF) Mesterbrevnemnda Natur og ungdom Natur og Ungdom Nordnorske entreprenørers serviceorg. Norges Arbeidslederforbund Norges Astma- og Allergiforbund Norges Blindeforbund Norges Bondelag Norges Bygg- og eiendomsforening (NBEF) Norges Byggmesterforbund (NBF) Norges Eiendomsmeglerforbund Norges Handikapforbund Norges Hytteforbund Norges Ingeniørorganisasjon (NITO) Norges Jordskiftekandidatforening Norges Karttekniske Forbund

3 Norges Kvinne- og Familieforbund Norges Miljøvernforbund Norges Naturvernforbund Norges praktiserende arkitekter (NPA) Norges Skogeierforbund Norges Takseringsforbund Norsk Bioenergiforening (NOBIO) Norsk Brannbefals Landsforbund v/guttorm Liebe Norsk Brannvern Forening Norsk Dør- og Vinduskontroll Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund Norsk Faglærerlag Norsk Fjernvarme Norsk Fjernvarmeforening Norsk Forbund for Utviklingshemmede Norsk Forening for Byggesak og Byggeplasstilsyn Norsk forening for farlig avfall NFFA Norsk Form Norsk Heiskontroll Norsk Impregneringskontroll Norsk Institutt for vannforskning (NIVA) Norsk Pensjonistforbund Norsk Rådmannsforum Norsk Trelastkontroll Norsk Treteknisk Institutt Norsk VA-verkforening (NORVAR) Norsk Ventilasjon og Energiteknisk Forening (NVEF) Norsk VVS - Energi- og Miljøteknisk Forening Norske Arkitekters Landsforbund (NAL) Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) Norske Byggvareprodusenters Forening (NBF) Norske interiørark. og møbeldesigneres landsfor. (NIL) Norske Landskapsarkitekters Forening (NLA) Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS (NRL) Norske Sivilingeniørers Forening (NIF) Norske Siviløkonomers Forening Norsk solenergiforening Norske Trevarefabrikkers Landsforbund (NTL) Norske Varme Isolatørers Forening (VIF) Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Næringsmiddelbedriftenes Landsforening (NBL) Oljeindustriens Landsforening (OLF) Oslo Bolig- og Sparelag (OBOS) Oslo og omland friluftsråd Plastindustriforbundet Reiselivsbedriftenes Landsforening (RBL) Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Rådgivende ingeniørers forening (RIF) SINTEF Unimed Skilt og dekor foreningen Standard Norge Statens eldreråd Statkraft Takentreprenørenes Forening (TEF) Tekniske Entreprenørers Landsforening (TELFO) Teknisk-naturvitenskapelig forening (TEKNA)

4 Teknologibedriftenes Landsforening (TBL) Trelast og Byggevarehandelens Fellesorganisasjon (TBF) Varme- og sanitærentreprenørenes forening Universiteter, høgskoler og andre undervisningsinstitusjoner Den Polytekniske Høgskolen FK KKIS Befals- og ingeniørhøgskole Folkeuniversitetet Folkeuniversitetet Buskerud/Vestfold Hærens ingeniørhøgskole (HIS) Høgskolen i Agder Høgskolen i Agder (HiA) Høgskolen i Bergen (HiB) Høgskolen i Gjøvik (HIG) Høgskolen i Narvik Høgskolen i Nord-Trøndelag Høgskolen i Oslo Høgskolen i Oslo Høgskolen i Oslo Høgskolen i Stavanger Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolen i Telemark (HiT) Høgskolen i Vestfold (HVE) Høgskolen i Østfold Høgskolen i Østfold Høgskolen i Ålesund Høgskolen Stord/Haugesund Kvinneuniversitetet Nord Norges Brannskole Norges Handelshøyskole Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Sivilingeniørutdanningen i Narvik Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Universitetet i Tromsø Universitetet på Ås Universitetet på Ås Forskningsinstitusjoner Administrativt forskningsfond (AFF) Chr. Michelsens institutt ECON Analyse AS FAFO Handelshøyskolen BI Institutt for samfunnsforskning ISIM - Institutt for Industriell miljøforskning Nasjonalt folkehelseinstitutt Nordlandsforskning Nord-Trøndelagsforskning Norges forskningsråd Norges Forskningsråd, SIB-PBL Norsk institutt for by- og regionsforskning (NIBR) Norsk institutt for kulturminneforskning NIKU Norsk institutt for luftforskning NILU NOVA Rogalandsforskning

5 SINTEF, Avd. for arkitektur og bygningsteknikk SINTEF, Avd. for avarmeteknikk SINTEF, Bygg- og miljøteknikk SINTEF, Norges Branntekniske Laboratorium Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) Stiftelsen for samf. og næringslivsforskn. (SNF) Teknologisk institutt Transportøkonomisk Institutt Veiledningsinstituttet i Nord-Norge (VINN) Østlandsforskning Adressater til orientering/uoffisiell uttalelse Miljøministeriet Boverket Bygg og Anlegg Media AS Byggaktuelt AS Byggherreforlaget AS Eiendomsmegleren Erhvervs- og Boligstyrelsen IngeniørNytt Kommunal Rapport Miljøministeriet Planserien Statskonsult Teknisk ukeblad Tidsskriftet BO Bedrifter Advokat Stein F. Janzon AF Ragnar Evensen AS Alcatel Norway AS as Selvaagbygg Avantor Backegruppen Byggholt AS Civitas AS Eiendomsspar AS Entra Eiendom AS Erichsen og Horgen AS Exhausto Norge AS Gjensidige NOR Forsikring Glava AS Gunnar Karlsen a.s Gyproc AS Holt Eiendom AS H-produkter Icopal AS InterConsult Group ASA InterConsult Group ASA Isola AS Jackon AS Jøtul AS Linstow Eiendom AS Maxit as Mesterhus Norge Moelven Limtre AS

6 Multiconsult AS NCC Norgips Norge AS Olav Thon Gruppen OPAK A/S ORAS as REMBRA AS Rockwool AS Skanska Norge AS Techno Consult AS Veidekke ASA VELUX Norge AS Enkeltpersoner Carl Wilhelm Tyren Daniel Rogstad Ruben Jensen

Liste over høringsinstanser forslag til endringer i sikkerhetsloven. Departementene Statsministerens kontor. Høyesterett

Liste over høringsinstanser forslag til endringer i sikkerhetsloven. Departementene Statsministerens kontor. Høyesterett Liste over høringsinstanser forslag til endringer i sikkerhetsloven Departementene Statsministerens kontor Høyesterett Agder lagmannsrett Borgarting lagmannsrett Eidsivating lagmannsrett Frostating lagmannsrett

Detaljer

Tabell 13 Statsorgan, samla sum 2001 2004 og samla sum 1997 2000, prosent nynorsk og tal rapportar

Tabell 13 Statsorgan, samla sum 2001 2004 og samla sum 1997 2000, prosent nynorsk og tal rapportar Tabell 13 Statsorgan, samla sum 2001 2004 og samla sum 1997 2000, prosent nynorsk og tal rapportar Institusjon Pst. 1 10 sider 2001 2004 1997 2000 Pst. Pst. over 10 Pst. 1 10 over 10 sider Rapp. sider

Detaljer

Liste over virksomheter

Liste over virksomheter Liste over virksomheter It-sikkerhetssamling Dette er et utvalg av standarder i NS-ISO/IEC 27000-serien. Samlingen inneholder følgende standarder: NS-ISO/IEC 27000:2012 NS-ISO/IEC 27001:2013 NS-ISO/IEC

Detaljer

Opoints nettkilder i Norge

Opoints nettkilder i Norge Opoints nettkilder i Norge 3440 nettsteder 15. juli 2015 730.no (4) 8000 Bbodo (4) A hint of peppermint (1) A Portable Package (1) A Portable Package (1) A/S Norske Shell (2) Aalesunds Fotballklubb (5)

Detaljer

statens vegvesen Vår dato: Vegdirektoratet Offentlig høring om forslag til å bruke alkolås som alternativ til inndraging av førerett - alkolåsprogram

statens vegvesen Vår dato: Vegdirektoratet Offentlig høring om forslag til å bruke alkolås som alternativ til inndraging av førerett - alkolåsprogram HORDALAND FYLKESKOMMUNE Likelydende brev Se vedlagte adresseliste statens vegvesen Saknry^ø/2)o4^^^f Dok.nr. / I 0 MAI 2010 ArkivnrJ^ Saksh. ^''^ f 6) Eksp. U.off. Behandlende enhet: Salubehandler/innvalgsnr:

Detaljer

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Vår ref 07/1555-2 EW

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Vår ref 07/1555-2 EW DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT HORDALAND FYLKESKpMMUNE Se vedlagte høringsliste Saknr. 1 1 DES'2007 Arkivni. -/, Saksb. Eksp. U.off. Deres ref Vår ref 07/1555-2 EW Dato 03DES2907 Høring

Detaljer

Regler for anskaffelser til bygg og anlegg ved anbudskonkurranser

Regler for anskaffelser til bygg og anlegg ved anbudskonkurranser Norsk Standard NS 8400 1. utgave september 2005 ICS 91.010.20 Språk: Norsk Regler for anskaffelser til bygg og anlegg ved anbudskonkurranser Procurement rules for building and civil engineering works by

Detaljer

Ot.prp. nr. 17 (2008 2009) Om lov om endringer i kommuneloven og svalbardloven (om tillitskapende forvaltning mv. i kommuner og fylkeskommuner)

Ot.prp. nr. 17 (2008 2009) Om lov om endringer i kommuneloven og svalbardloven (om tillitskapende forvaltning mv. i kommuner og fylkeskommuner) Ot.prp. nr. 17 (2008 2009) Om lov om endringer i kommuneloven og svalbardloven (om tillitskapende forvaltning mv. i kommuner og Innhold 1 Proposisjonens hovedinnhold... 5 4.2.4 Internkontroll... 19 1.1

Detaljer

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT IIEREN1041141UNIE Høringsinstanser ifølge liste Deres ref. Vår ref. Dato 12/2689-1 26.11.2012 Høring - forslag til endringer i kommuneloven og offentleglova

Detaljer

Ot.prp. nr. 62 (2008 2009) Om lov om endringer i energiloven

Ot.prp. nr. 62 (2008 2009) Om lov om endringer i energiloven Ot.prp. nr. 62 (2008 2009) Innhold 1 1.1 Proposisjonens hovedinnhold... Innledning... 5 5 3.4 Strategi for å ta økt hensyn til miljø, estetikk og lokalsamfunn i 1.2 Om nettpolitikk... 5 kraftledningssaker...

Detaljer

JON ARNE ENGAN Amanuensis, NMBU Sivilingeniør, Norconsult AS, VA-Fredrikstad

JON ARNE ENGAN Amanuensis, NMBU Sivilingeniør, Norconsult AS, VA-Fredrikstad CURRICULUM VITAE Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Drøbakveien 31, 1432 Ås Tel.: 64 96 54 00 E-post: jon.arne.engan@nmbu.no JON ARNE ENGAN Amanuensis, NMBU Sivilingeniør, Norconsult

Detaljer

Tiltak for kvalifikasjoner og seriøsitet i bygge- og anleggsnæringen Utvalget foreslår:

Tiltak for kvalifikasjoner og seriøsitet i bygge- og anleggsnæringen Utvalget foreslår: Tiltak for kvalifikasjoner og seriøsitet i bygge- og anleggsnæringen Utvalget foreslår: At det opprettes ny Sentral Godkjenning som omfatter: o Dagens godkjenning for ansvarsrett for søknadspliktige tiltak.

Detaljer

Enkelt å være seriøs. Frokostseminar 12. september 2014 Jon Sandnes, adm. dir. BNL

Enkelt å være seriøs. Frokostseminar 12. september 2014 Jon Sandnes, adm. dir. BNL Enkelt å være seriøs Frokostseminar 12. september 2014 Jon Sandnes, adm. dir. BNL ny Sentral Godkjenning, nsg Tjenestedirektivet om kvalifikasjonskrav dagens obligatorisk lokale godkjenning bortfaller

Detaljer

Holmenkollstafetten. Resultatliste 12.05.2012

Holmenkollstafetten. Resultatliste 12.05.2012 A1 BEDRIFTS/MOSJON-FLEST MENN Plass Navn Start nr. Tid Etter 1 Xtra Personell 2023 55:06 00:00 2 Idrottslaget Gular 2011 55:25 00:19 3 Lyn Ski Lag 2 2002 56:41 01:35 4 Löplabbet Pilestredet 2001 57:03

Detaljer

Sakliste til rådsmøte 10. august 2010.

Sakliste til rådsmøte 10. august 2010. Sakliste til rådsmøte 10. august 2010. Sak 50/2010 Referat frå rådsmøte 2. juni 2010 Sak 51/2010 Vidare organisering av regionsamarbeidet Forslag til vedtekter Sak 52/2010 Samkommunemodellen, høyring Sak

Detaljer

Ot.prp. nr. 59 (2006 2007) Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift

Ot.prp. nr. 59 (2006 2007) Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift Ot.prp. nr. 59 (2006 2007) Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift Innhold 1 Proposisjonens hovedinnhold... 5 5.2.5.2 Midlertidig bruk av virksomhetens 1.1 Innledning... 5 driftsmidler...

Detaljer

Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge

Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge Rapport om Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge Pilotprosjekt FLIBA Del 1 Kartlegging Del 2 Ledelse som perspektiv i utdanningene 1 Forord Profesjonell ledelse er en av de viktigste

Detaljer

Revidert avtale om arbeidstid i Stortingets administrasjon pr. 061009 - Tilleggsprotokoll til arbeidstidsavtalen pr. 010508. Dok.dato: 06.10.

Revidert avtale om arbeidstid i Stortingets administrasjon pr. 061009 - Tilleggsprotokoll til arbeidstidsavtalen pr. 010508. Dok.dato: 06.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 29.10.2009 nnhold: Revidert avtale om arbeidstid i Stortingets administrasjon pr. 061009 - Tilleggsprotokoll til arbeidstidsavtalen

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: AKER I PERIODEN SAKSPAPIR. I Dato: 10.03.2011. orientering.

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: AKER I PERIODEN SAKSPAPIR. I Dato: 10.03.2011. orientering. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I Arkiv J our,alpostid: saldd.: 1112128 11/519 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Sak nr.: 013/11 I KOMMUNESTYRE II I I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen I Dato: 10.03.2011 REFERATS

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

Ot.prp. nr. 114. Om lov om endringer i forbrukerkjøpsloven (lovregulering av strømavtaler) (2004 2005) Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 114. Om lov om endringer i forbrukerkjøpsloven (lovregulering av strømavtaler) (2004 2005) Justis- og politidepartementet Justis- og politidepartementet Ot.prp. nr. 114 (2004 2005) Om lov om endringer i forbrukerkjøpsloven (lovregulering av strømavtaler) Særskilt vedlegg: NOU 2004: 4 Lovregulering av strømavtaler sluttet

Detaljer

oslo høyre stortingsvalg 2013 kandidater som stiller seg til disposisjon

oslo høyre stortingsvalg 2013 kandidater som stiller seg til disposisjon oslo høyre stortingsvalg 2013 kandidater som stiller seg til disposisjon 1 stortingsvalg 2013 kandidater som stiller seg til disposisjon alfabetisk liste Astrup, Nikolai 4 Badea, Maria 5 Bakke, Erland

Detaljer

FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER

FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER Sertifisering av personell FG-900:2 Utgave 1, gyldig fra 1.7.2011 Utgave 2, gyldig fra 29.3.2012 Innhold 1 Innledning og definisjoner... 4 1.1 Innledning... 4 1.2

Detaljer

Oversikt over årlige priser og status for alle 5-sifrede nummer

Oversikt over årlige priser og status for alle 5-sifrede nummer Oversikt over årlige priser og status for alle 5-sifrede nummer Status pr. 05.07.2015 Nummer Kategori Avgiftsdel Gebyrdel Totalpris Sist endret Status Kunde 02000 Kat. A 121700 2000 123700 07.07.1999 Tildelt

Detaljer

VEDLEGG TIL DAGSORDEN PUNKT 3 OG PUNKT 4 INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN. Ordinært valg av medlemmer og varamedlemmer til bedriftsforsamlingen

VEDLEGG TIL DAGSORDEN PUNKT 3 OG PUNKT 4 INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN. Ordinært valg av medlemmer og varamedlemmer til bedriftsforsamlingen Norsk Hydro ASA Drammensveien 264 0240 Oslo VEDLEGG TIL DAGSORDEN PUNKT 3 OG PUNKT 4 INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN Ordinært valg av medlemmer og varamedlemmer til bedriftsforsamlingen Valgkomiteen har behandlet

Detaljer

Fremtidens eiendomsbransje er grønn

Fremtidens eiendomsbransje er grønn Fremtidens eiendomsbransje er grønn 2013 Rådhuskvartalet, Kristiansand Ambisjon: Rehabilitering og nybygg i energiklasse B, BREEAM NOR Very Good Ferdigst.: 2013, pris 272 mill Utbygger: Kristiansand kommune

Detaljer

ORD og UTTRYKK. innen. Eiendomsforvaltning - Fasilitetsstyring. (Facilities Management) August 2008

ORD og UTTRYKK. innen. Eiendomsforvaltning - Fasilitetsstyring. (Facilities Management) August 2008 ORD og UTTRYKK innen Eiendomsforvaltning - Fasilitetsstyring (Facilities Management) August 2008 Utarbeidet av: Max Ingar Mørk, Svein Bjørberg, Olav Egil Sæbøe, Ove Weisæth 2 Ord og uttrykk innen Eiendomsforvaltning

Detaljer

Beretning 2012-2013. Perioden 14. februar 2012 14. februar 2013

Beretning 2012-2013. Perioden 14. februar 2012 14. februar 2013 Beretning 2012-2013 Perioden 14. februar 2012 14. februar 2013 Boligmappa servicehefte for nordmenns bolig Varmenormen et populært verktøy Bekjempelse av svart arbeid ROT-fradrag Ny, kombinert fag- og

Detaljer

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM: VERNEPLAN FOR SKOG PÅ STATSKOG SF SIN GRUNN I TROMS 2014

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM: VERNEPLAN FOR SKOG PÅ STATSKOG SF SIN GRUNN I TROMS 2014 MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM: VERNEPLAN FOR SKOG PÅ STATSKOG SF SIN GRUNN I TROMS 2014 Januar 2014 1. INNHOLD 1. INNHOLD... 2 2. Forslag... 3 3. Hjemmelsgrunnlag...

Detaljer

Klasse 22: MOSJONSLAG - (FLEST MENN)

Klasse 22: MOSJONSLAG - (FLEST MENN) Klasse 22: MOSJONSLAG - (FLEST MENN) Offisielle resultater. Copyright IK TJALVE 2006 - (Resultatservice ved PBJ/RH) Oppdatert: 20060529 0000 Antall premierte plasser i klassen: 85 PLASS STARTNR TID LAGNAVN

Detaljer