1 Årsrapport LLH - Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og. transpersoner ÅRSRAPPORT. transpersoner. Foto: Oslo Pride/Jørgen Schive

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 Årsrapport 2014. LLH - Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og. transpersoner ÅRSRAPPORT. transpersoner. Foto: Oslo Pride/Jørgen Schive"

Transkript

1 1 ÅRSRAPPORT Foto: Oslo Pride/Jørgen Schive

2 2 LLH - landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og Årsrapport for 2014 Foto: LLH Layout: Inger Kristin Haugsevje Utgitt februar 2015

3 3 Lederen har ordet 2014 har vært et år med mye aktivitet i LLH. Når både LLHs landsmøte og Europride i Oslo går av stabelen omtrent samtidig, når menneskerettighetsverstingen Russland arrangerer OL og Uganda innfører grotesk lovgivning mot seksuelle minoriteter og når Kirkemøtet med knappest mulig flertall vedtar å fortsatt diskriminere likekjønnede par - da kan vi se tilbake på et år hvor LLH i aller høyeste grad har fylt rollen som samfunnsaktør. Jeg er spesielt glad for at vi i 2014 har knyttet tettere bånd med andre organisasjoner. I forbindelse med OL i Sotsji startet vi et samarbeid med Amnesty International Norge og Den norske Helsingforskomiteen. I tillegg sitter jeg i styret i Rådet for psykisk helse, og i brukerutvalget til Likestillings- og diskrimineringsombudet. Det bidrar til tette og gode samarbeid innenfor flere områder som er viktige for LLH. Vi vil ha mer av det i Det har vært en glede å reise rundt på lokale festivaler i regi av LLHs fylkeslag fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør. Dette er utrolig viktige bidrag til den jobben vi er satt til å gjøre. Festivaler kombinerer så mange ting. De er trygge og gode sosiale møteplasser, de er politikk, de er faglig påfyll og de er involvering av lokalsamfunn. Og de er resultatet av tusenvis av timer med frivillig innsats. I et år med landsmøte er det også utskifting av mannskap, og i 2014 har LLH fått et helt nytt styre med nye perspektiver på hva som er viktig og hva som skal prioriteres. Jeg er glad for at det nye sentralstyret er opptatt av å være utadrettet, og i året som har gått har debattserien Skeiv Debatt sett dagens lys. Her håper vi å kunne sette fokus på saker som er viktige for LLHs medlemmer og andre. LLH er i aller høyeste grad et lag bestående av mange engasjerte enkeltmennesker. Jeg har lyst å rette en ektefølt takk til alle sentralstyremedlemmer, landsstyremedlemmer, fylkeslagsledere, fylkesstyremedlemmer, dere som driver aktivitetsgrupper og ulike nettverk, alle som bidrar frivillig med å lage festivaler, eller som frivillig på andre måter bidrar i kampen. Jeg vil takke LLHs ansatte som gir oss det faglige grunnlaget når vi trenger det. Jeg vil takke alle dere som støtter opp om jobben vi gjør ved å være medlem. Takk for innsatsen i 2014 det er summen av oss alle som gjør LLH til den slagkraftige og viktige organisasjonen den er. Bård Nylund leder

4 4 Innhold Lederen har ordet 3 Kapittel 1: Synlighet og åpenhet 8 Synlig 9 Sosiale medier 9 I gater og bybilde 10 LLH i media 11 Åpner opp og utvider horisonten 13 Politisk påvirkningsarbeid 15 Russland 15 Ant-propagandalov i Kirgisistan 15 Livstidsstraff for homoseksualitet i Uganda 16 Samarbeid med Amnesty og Helsingforskomiteen 17 LLH-kampanjen Prinsipp6 20 Støttespillere Prinsipp 6 22 Europa i Oslo: EuroPride Kapittel 2: Prosjekter og tiltak 26 Kjønnsmangfold 27 Kjønnsmangfold sosialt 27 Transsynlighet 27 Juridiske rettigheter 29 Internasjonalt arbeid 31 Samarbeider med Redd Barna 31 Lhbt i trossamfunn 32 Sikkerhet for lhbt-aktivister 33 Lhbt i FN og African Commission 35 Partnersamarbeid i Sør-Asia 37 Partnersamarbeid i Øst-Afrika 38 Partnersamarbeid i Øst-Europa 39 Rosa kompetanse 41 Rosa kompetanse skole 43 Rosa kompetanse helse og sosial 45 Rosa kompetanse for bedrifter 46

5 5 Rosa kompetanse justis 47 Rettighetsarbeid 48 Kapittel 3: Frivillighet og politikk 50 LLHs Landsmøte 51 Nyvalgt ledelse og sentralstyre 52 Lokallagsarbeid 54 Møteplasser 54 Aktivitetsgrupper 55 Informasjonsoppdrag 55 Lokale handlingsplaner 55 Bilde: Leder, Bård Nylund og nestleder Brita Møystad Engseth.

6 6 Kapittel 1: Synlighet og åpenhet

7 7 Det gjør at de få alltid må være synlige» - Erling Lae Synlig I motsetning til mange andre minoritetsgrupper er lhbt-befolkningen stort sett usynlige. Joda, noen er nesten selvlysende, men ikke alle. Seksualitet og kjønn rommer større variasjoner enn de begrensningene ord og uttrykk ofte legger på oss. En av LLHs viktigste oppgaver er å sørge for at minoriteten, og det store mangfoldet i den, er synlig. LLH deler av vår kunnskap med alle fra Utlendingsdirektoratet og forsvaret til sykepleierutdanninga og politiet. Vi er tilstede i idretten, i skolen, i lokalpolitikken, i den nasjonale og i den internasjonale politikken. Vi bruker også synlighet som et virkemiddel for å fortelle om de menneskerettighetsbruddene som begås mot lhbt-personer og for å legge press på politikere og myndigheter for å løse de problemene vi ser. Når lhbt-personer i andre land trakasseres og forfølges, er vår rolle å kjempe sammen med menneskerettighetsforkjempere i de landene. I løpet av 2014 har vi hatt flere solidaritetsaksjoner der vi synliggjør rettighetskampen som foregår, påvirker våre egne politikere til å bidra, og støtter våre søsterorganisasjoner over hele verden. Sosiale medier Å være synlige i sosiale medier er viktig for å nå nye mennesker og spre informasjon til flere grupper. Mange som tilhører sårbare grupper, slik som unge, asylsøkere og mennesker i skapet, kontakter oss gjennom Facebook. I 2014 har vi jobbet for å øke vår synlighet i sosiale medier. Det har resultert i at antall følgere på Facebook har gått fra 3500 ved inngangen til 2014 til drøyt 5000 ved utgangen av året. På Twitter har vi kun vært et års tid, og har om lag 700 følgere.

8 8 I gater og bybilde Gjennom året har LLH arrangert flere store kampanjer rundt i landet. Blant annet arrangerte vi, i forbindelse med OL i Sotsji, alternative åpningsseremonier i Tromsø. Bergen og Oslo. Vi har også aksjonert utenfor Stortinget og den russiske ambassaden og drevet nettkampanjer. Gjennom kampanjene er vi synlige ute i gatene der folk ferdes, og kan opplyse og engasjere. Spesielt i vårt internasjonale arbeid er det viktig å vise solidaritet på tvers av landegrenser, og våre samarbeidspartnere forteller at kampanjene inspirerer og nytter. LLH har en lang tradisjon med å arrangere synlighetsfestivaler. Over hele landet heiser vi regnbueflagget til topps av offentlige bygg, arrangerer politiske markeringer, skaper debatt om relevante temaer, og danser gjennom byens gater for å feire mangfoldet og minne om at rettigheter aldri er tilkjempet en gang for alle. Bilde: Regnbuedagene i Bergen. I år startet Pride-sesongen i juni med Regnbuedagene i Bergen. Regnbuedagene har etablert seg som en viktig kulturaktør i Bergen, og setter gjennom ulike debatter og kulturelle uttrykk lhbt-tematikk på dagsorden. I 2014 hadde festivalen i underkant av 20 arrangementer som til sammen samlet over 1200 mennesker. I tillegg slo festivalen alle rekorder med over 1000 deltakere i paraden og flere tusen tilskuere. Festivalsesongen fortsatte med Oslo Pride som vertskap for Europride, LLH Vestfold

9 9 som arrangør av Mangfold i Vestfold, LLH Trøndelag som arrangør av Trondheim Pride, LLH Sør som arrangør av Skeive Sørlandsdager i Kristiansand og LLH Rogaland som arrangør av Stavanger på Skeivå. Stavanger på Skeivå har utviklet seg fra år til år, og nok en gang satte vi besøksrekord med om lag 1000 publikummere. Pride-sesongen ble avsluttet i november i Tromsø med det siste tilskuddet på LLHs Pridestamme. Festivalen fikk tilnavnet Arctic Pride og var, som navnet tilsier, en vakker, kald og annerledes opplevelse. Regnbueflagget ble for første gang heist utenfor rådhuset i Tromsø, Verdensteateret åpnet sammen med Skeive filmer sine dører til visning og frivillige tok ut i gatene og serverte informasjon, vafler og varm kaffe til forbipasserende. LLHs skeive festivaler nådde i 2014 et rekordstort publikum på over 6000 mennesker langs hele landet. Dersom vi inkluderer Europride, som er viet egen plass i denne rapporten, er antallet deltakere og publikummere tresifret. LLH i media 2014 har vært et av årene der LLH har vært absolutt mest synlig i media, med omtale i hele 1719 norske artikler. Vi er svært fornøyd med at LLH blir sett på som en så relevant aktør i lhbt-spørsmål at media kontakter oss for kommentarer når disse skal omtales i pressen. Det gir oss mulighet til å formidle vår politikk og påvirke holdninger. I perioder hvor vi aktivt fremmer saker som et ledd i synlighets- og politisk påvirkningsarbeid gjenspeiles dette også i media. Menneskerettighetssituasjonen i Russland I 2014 hadde LLH aller størst fokus på OL i Sotsji. Vår alternative åpningsseremoni nådde alle de store riksmediene og flere lokale medier med overskrifter som «Homofile holdt alternativ OL-åpning i Oslo» (ABC Nyheter), «Hundrevis protesterte mot Russland før OL»(NRK) og I tog for kjærlighet» (Bergens tidende). Aksjonen ble også dekket av NRKs morgensending i forkant. Mot slutten av januar dekket flere medier LLHs seminarer for journalister og aktivister, med flere andre russiske aktivister, journalister og forskere. I februar genererte kampanjen Prinsipp 6 massiv medieomtale, og LLH fikk blant annet spre kunnskap om menneskerettighetssituasjonen i Russland i møte med statsminister Erna Solberg. I anledning Putins fødselsdag arrangerte vi en markering for ytringsfrihet i Russland. Antihomoloven i Uganda I februar vedtok Uganda en lov som åpnet for livstidsstraff for homoseksuelle handlinger. Som svar valgte norske myndigheter å kutte bistandsmidler til Uganda, på tross av ugandiske aktivisters og LLHs anbefaling. LLHs påfølgende kritikk av bistandskuttet endte i en debatt mellom utenriksminister Børge Brende og Bård Nylund i Dagsnytt 18, samt flere medieoppslag.

10 10 Reservasjonsrett I mars deltok LLH i debatter og høringer på Stortinget i forbindelse med regjeringens forslag om legers rett til å reservere seg mot å henvise til abort. Dette ga flere oppslag i ulike medier. Kirkemøtet Det årlige kirkemøtet mellom medlemmene i bispedømmerådene ble avholdt i Kristiansand i april I bispemøtet i forkant av kirkemøtet hadde 8 av 12 biskoper stemt for å innføre en vigselsliturgi for likekjønnede par, og Den norske presteforening hadde også fattet vedtak om å stemme for en slik liturgi. Debatten var opphetet, og det var tydelig at problemstillingen vekket sterke følelser på begge sider. Da avstemmingen var et faktum viste stemmetallene at 64 stemte mot liturgien, mens 51 stemte for. I skuffelsen er det likevel gledelig at mindretallet aldri har vært større. I forbindelse med kirkemøtet arrangerte LLH Sør flere markeringer og var synlige i mediebildet, både lokalt og nasjonalt. Flere kristne LLH-medlemmer tok kontakt for å uttrykke at de var fornøyde med LLHs innsats knyttet til kirkemøtet. Bilde: Paraden under Europride 2014

11 11 Landsmøtet I mai avholdt LLH landsmøte. Her valgte et enstemmig landsmøte å støtte innføring av ikke-kommersiell surrogati i Norge, noe som vakte oppmerksomhet blant annet i Dagsrevyen, der lederen av Arbeiderpartiets homonettverk og LLHs-leder Bård Nylund møtte til debatt. Europride Som vert for Europa under årets Skeive Dager/Oslo Pride ble LLH omtalt i media hele 215 ganger i juni. Blant sakene som skapte blest var åpningen av festivalens politiske verksted Pride House, trusselen fra en islamsk gruppe om å angripe paraden, den rekordstore regnbueparaden og mottakelse hos statsministeren. Leder og nestleder i LLH publiserte kronikken Kom ut, kom hjem i Aftenposten, og vi uttalte oss til TV2 om gladnyheten om at Skattedirektoratet innfører kjønnsnøytrale personnummer. Transpersoners rettigheter Transpersoners rettigheter sto på dagsorden gjennom hele høsten og ble aktualisert av arbeidet til den av Helsedirektoratet oppnevnte ekspertgruppen for s rettigheter og dokumentaren «Født i feil kropp». I mediene tok LLH avstand fra dagens menneskerettighetsstridige steriliseringskrav ved endring av juridisk kjønn, og fremmet kunnskap om mangfoldet innenfor transgruppen. Verdens Aidsdag Å bryte stigmaet var temaet på Verdens aidsdag i LLH bidro til å spre oppmerksomhet om hiv og aids ved å henge opp røde skjerf (hivsløyfer) på hovedstadens statuer. TV2 Nyhetskanalen sendte live da vi hengte skjerf på statuen av Wenche Foss. Åpner opp og utvider horisonten LLH ønsker å være en inkluderende organisasjon der alle føler seg velkommen, ivaretatt og verdsatt. Å kjempe mot diskriminering på alle grunnlag er grunnleggende for LLH. Mekanismene som ligger til grunn for diskriminering og ekskludering er i stor grad de samme, uansett om diskrimineringen skyldes kjønn, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, funksjonshinder, alder, etnisk tilhørighet eller seksuell orientering. LLH har i 2014 gått aktivt inn for bli bedre til å gjenkjenne diskriminerende og ekskluderende strukturer i samfunnet og i vårt eget miljø, og til å bekjempe dem. Fagseminar om inkludering I første omgang ønsket vi å heve bevisstheten og øke kunnskapen i LLHs sekretariat, og inviterte derfor til et fagseminar om ekskluderende strukturer og språk i egen organisasjon, inkludering av ulike samfunnsgrupper og andre minoriteter, og hvordan interseksjonalitetsbegrepet hjelper oss å forstå oss selv og hverandre. Eksterne innledere fra blant annet Unge funksjonshemmede, AUF og LDO bidro med innsikt og råd.

12 12 Resolusjon om antirasisme LLHs landsstyre vedtok i november resolusjonen Regnbuerasisme. Her heter det blant annet at: «Vårt miljø trenger mangfold. Det er svekkende for vår bevegelse om personer ikke blir verdsatt og ivaretatt slik som vi er. ( ) Vi må lytte og ivareta de av oss som varsler for å vokse som organisasjon og for å sørge for at alle føler seg hjemme og verdsatt i vår bevegelse. ( ) LLH skal aktivt delta i kampen for et inkluderende samfunn der ingen diskrimineres på bakgrunn av gruppetilhørighet». Lansering av ny debattrekke LLH har også I 2014 startet debattrekken «Skeiv Debatt» med mål om å skape en åpen arena der skeiv tematikk kan diskuteres, utformes og utfordres. Det vil også være et forum der lhbt-befolkningen har mulighet til å stille spørsmål og utfordre LLH. «Vi opplever at det er mange stemmer som trengs å bli hørt, og at vi har godt av å møte hverandre, høre på hverandres erfaringer og debattere de sakene vi er opptatt av», uttalte nestleder Brita Møystad Engseth til Gaysir i forbindelse med lanseringen. I løpet av 2014 ble to debatter arrangert på Kulturhuset i Oslo; en om «regnbuerasisme» og en om såkalt skeiv kultur. De to debattene nådde ut til ca 200 personer, og debattserien skal fortsette i Medlemsundersøkelse Flere landsmøter har vedtatt å finne et nytt navn for organisasjonen. Under landsmøtet i 2014 ble det vedtatt at LLH trenger å finne sin egen identitet først, og for å finne ut hvem vi skal være må vi spørre de er til for. I 2014 startet LLH en researchprosess der vi gjennom 14 dybdeintervjuer undersøkte spørsmål om identitet, politisk engasjement, utfordringer i bevegelsen og forholdet ulike mennesker hadde til LLH. Dataene la grunnlaget for en kvantitativ undersøkelse med 3000 respondenter. Resultatene skal gi et grunnlag for å finne ut hvem LLH skal være, hvilke saker vi skal fronte, hvordan vi skal snakke til medlemmene våre og hvilket form og uttrykk kommunikasjonen vår skal ha. I løpet av 2015 skal LLH sitte igjen med en ny visuell profil, en ny nettside og en ny plan for organisasjonens fremtid.

13 13 Politisk påvirkningsarbeid Situasjonen for lhbt-personer i Øst-Europa har blitt drastisk forverret de siste årene. Konservative krefter kjemper på tvers av landegrenser mot lhbt-personers fundamentale menneskerettigheter. Både menneskerettighetene og ytringsfriheten i Øst-Europa er truet av en rekke nye lover som påvirker lhbt-personer: antipropagandalover, blasfemilover, «fremmed agent»-lover og lover som skal «beskytte» barn og unge. Østeuropeiske nasjonalister bygger opp en ny kald krig mot «Vesten» der homoseksualitet er blitt viktig symbolpolitikk. For oss som en «vestlig» rettighetsorganisasjon har det vært viktig å følge våre søsterorganisasjoner sine anbefalinger om ikke å isolere lhbt-rettigheter, men å støtte kampen for universelle menneskerettigheter. Vi har samarbeidet med flere menneskerettighetsaktører i Øst-Europa om kampen for ytringsfrihet, forsamlingsfrihet og retten til privatliv. Vi har også bidratt til samarbeid på tvers av landegrenser i Øst-Europa, ved å samle aktivister fra Russland, Ukraina, Hviterussland, Moldova, Litauen og Latvia for å legge felles strategier mot homofobi. Russland I Juni 2013 vedtok den russiske Dumaen den såkalte antipropagandaloven som skal hindre unge i å lære om homoseksualitet. Det er også blitt forbudt for utenlandske homofile par å adoptere barn. Flere lovforslag blir diskutert, blant annet en lov som vil fjerne barn fra familier der en eller begge foreldre antas å være homofile. Innstrammingene i lhbt-personers rettigheter er en del av en generell innstramming av menneskerettigheter i Russland, hvor blant annet journalister, etniske minoriteter og miljøaktivister trues. Som en konsekvens av lovene og debatten rundt dem har lhbt-organisasjoner blitt raidet og bøtelagt. Høyreekstreme begår vold mot homofile, offentlige markeringer blir angrepet, og unge lhbt-personer blir trakassert av skole og familie og presset til taushet. I 2014 har LLH bidratt til å påvirke norske myndigheter, engasjere og opplyse offentligheten og vise solidaritet med en hardt prøvd minoritet i Russland. Ant-propagandalov i Kirgisistan I oktober forberedte seg Kirgisistan på å innføre en ny anti-propagandalov om homofile. Loven er strengere enn den russiske anti-propagandaloven: den gir fengselsstraff for all positiv omtale av homofile. Hvis loven blir innført blir det i praksis ulovlig å stå frem som lesbisk eller homofil, til og med ovenfor venner og familie. Lhbt-organisasjoner må legge ned, og ytringsfriheten blir begrenset og gjøre det umulig å arbeide

14 14 åpenlyst for å få fjernet loven igjen. Kirgisistans lhbt-aktivister jobber for å stoppe loven før den blir vedtatt i parlamentet, og på oppfordring fra dem ba LLH alle om å vise sin motstand mot anti-propagandaloven ved å legge ut støttebudskap på sosiale medier. I forbindelse med Amnesty sitt 50-års jubileum avholdt LLH Bergen og Hordaland en fest for Amnesty og hadde en egen appell og fotosesjon for Kirgisistan-aksjonen. Livstidsstraff for homoseksualitet i Uganda Uganda fikk mye oppmerksomhet i Norge og internasjonalt da landet innførte en ny og strengere såkalt «antihomolov» i 2014, og er i dag kjent som et av de mest lhbt-fiendtlige landene i Afrika. I 2009 fremmet parlamentsmedlemmet David Bahati det første utkastet til en ny antihomolov i det ugandiske parlamentet. Dette inneholdt dødsstraff og angiverplikt. I 2014 trådte en revidert versjon av loven i kraft. Loven ga inntil livstidsstraff for sex mellom to av samme kjønn. Den straffet også de som «promoterte» homoseksualitet eller støttet lhbtpersoner og organisasjoner med midler, utleie av bolig eller lokaler eller lignende. Ugandiske aktivister gikk til sak mot staten for brudd på den ugandiske grunnloven, og fikk i august loven anerkjent som grunnlovsstridig. Loven ble så annullert. I tiden etter annulleringen ga en rekke parlamentsmedlemmer signaler om at et nytt lovforslag ville fremmes snarest. Regjeringspartiet har nedsatt en komité for å vurdere innføringen av en ny antihomolov, og høsten 2014 ble et nytt utkast lekket. I skrivende stund er imidlertid intet nytt lovforslag blitt fremmet i det ugandiske parlamentet. Evangelikanere sprer homofobi I løpet av det siste tiåret har lhbt-tematikk i Uganda gått fra en relativ usynlighet til å få massiv nasjonal oppmerksomhet, da konservative amerikanske kristne bevegelser spredde lhbt-fiendtlig propaganda i kirker og i nasjonale medier. Ugandas lhbt-paraplyorganisasjon Sexual Minorities Uganda (SMUG) er nå involvert i en rettssak i Uganda, der de har stevnet en av de mest fremtredende homofiendtlige aktørene, Scott Lively, for forfølgelse på grunnlag av seksuell orientering og kjønnsidentitet. Konsekvenser av loven Flere lhbt-organisasjoner rapporterer at situasjonen er blitt forverret i Uganda siden antihomoloven ble innført. Mange er blitt truet, kastet ut av hjemmene sine og utsatt for vold, og flere har flyktet fra landet. Menneskerettighetsforkjempere frykter også at loven kan ha en smitteeffekt i Øst-Afrika. For eksempel har parlamentarikere i Kenya fremmet et likelydende lovforslag, som imidlertid raskt ble nedstemt.

15 15 LLHs arbeid LLH støtter en rekke sikkerhetstiltak for ugandiske lhbt-personer, som beskrevet over. LLH gir også støtte og hjelp til ugandiske initiativ for å få loven annullert. LLH er i løpende dialog med UD om situasjonen i Uganda, og setter dem i kontakt med ugandiske menneskerettighetsaktivister. Samarbeid med Amnesty og Helsingforskomiteen I september 2013 innledet LLH et samarbeid med Amnesty og Helsingforskomiteen under slagordet «Ingen fest uten frihet». Våre tre organisasjoner ønsket å bruke oppmerksomheten rundt OL i Sotsji til å vise frem baksiden av årets medaljer. Etterhvert ble også Bellona og Skeiv Ungdom innlemmet i samarbeidet, og Norsk journalistlag deltok også som samarbeidspartner under et informasjonsmøte for journalister 16. januar. Målet med de felles kampanjene har vært å få menneskerettighetssituasjonen i Russland på dagsorden, både i media og i politikken. I tillegg ønsker vi å markere støtte til sivilsamfunnet og opposisjonelle i Russland, som opplever en stadig økende motstand mot sitt menneskerettighetsarbeid. Sammen har organisasjonene utarbeidet felles kronikker og samarbeidet om informasjonsseminarer, og utarbeidelse av et informasjonshefte for journalister som ble sendt til Sotsji. 16. januar: Informasjonsmøte for journalister og åpent seminar Sammen med Norsk journalistlag (NJ) samlet LLH norske journalister til informasjonsmøte i Amnestys lokaler. Fire russiske menneskerettighetsforkjempere bidro med praktiske råd og faktakunnskap om menneskerettighetssituasjonen i Russland. Blant gjestene var Anastasia Smirnova, koordinator for russiske lhbt-organisasjoners arbeid rundt OL i Sotsji. Tidligere Moskva-korrespondent Morten Jentoft ledet møtet, der også TV2-journalist Øystein Bogen fortalte om sine ublide møter med russiske myndigheter. Det ble delt ut en informasjonspakke med faktakunnskap og kontaktinfo til lokale kilder. Tilbakemeldingen fra de fremmøtte journalistene fra alle store norske redaksjoner var at informasjonsmøtet var svært nyttig. Samme kveld holdt de russiske gjestene lengre innlegg under et åpent aktivistseminar, der stortingsrepresentant Bård Vegar Solhjell deltok og som NTB dekket. 28. januar: Alternativ OL-åpningsseremoni De fem samarbeidsorganisasjonene arrangerte alternative åpningsseremonier i flere norske byer for å rette oppmerksomhet mot menneskerettighetsbrudd i OLs vertskapsland. I hovedstaden var nærmere 300 personer vitne til fakkeltog rundt Youngstorget, musikk, dans og tenning av en symbolsk OL-ild, og appeller av blant annet LLH-leder Bård Nylund og Hans Olav Lahlum. Komiker Sigrid Bonde Tusvik var konferansier.

16 16 I Bergen fikk Norsk Folkehjelp, Raftostiftelsen, PRESS, Skeiv Ungdom og LLH rettet et kritisk søkelys mot menneskerettighetssituasjonen i Russland. Rundt 300 mennesker fant veien til den Blå Steinen for appeller og fakkeltog rundt Smålungeren. Politikere fra Høyre, Arbeiderpartiet, Rødt, Venstre, Sosialistisk Venstreparti, De Grønne og Senterpartiet deltok som appellanter. På Stortorget i Tromsø stilte rundt 30 personer opp med regnbueflagg, slagordet #NoFreedomNoParty og fakler. I Stavanger og Trondheim ble seremonien markert med signaturinnsamlinger. Bilde: Aksjonist utenfor Stortinget under aksjonen «Speak Out for Russia» 7. oktober 2014: Aksjonen Speak Out Russia I anledning årsdagen for tenning av OL-ilden og Putins fødselsdag aksjonerte LLH, Amnesty og Helsingforskomiteen foran Stortinget for ytrings- og forsamlingsfrihet i Russland. Vi aksjonerte med de to formene som fortsatt er mulig i Russland: Å aksjonere alene og å ytre seg i sitt eget hjem. For å illustrere dette sto aktivister, politikere og kjente fjes i kø for holde plakat i en enmannsdemonstrasjon. Samtidig satt lederne av de tre organisasjonene rundt et russisk kjøkkenbord ved siden av plakaten «I Russland kan du ytre deg fritt ved ditt eget kjøkkenbord».

17 17 Vi arrangerte også en markering utenfor den russiske ambassaden. Se video fra arrangementet her: https://www.youtube.com/watch?v=ahnrwapfewy Norges idrettsforbund og Den internasjonale olympiske komité (IOC) I møter med Norges idrettsforbund har Amnesty, Helsingforskomiteen og LLH alle blitt gitt muntlige løfter om å få gi informasjon om menneskerettigheter i Russland til den norske OL-delegasjonen. Dette ble ikke fulgt opp fra idrettsforbundets side, selv etter purringer og oversendelse av skriftlig materiell fra organisasjonene. Som et resultat av et brev til idrettsforbundet der vi etterlyste bedre samarbeid, ble organisasjonene invitert til å holde korte innlegg under samlinger for OL-delegasjonen i januar. Ingen av samlingene inkluderte idrettsutøvere. I møtene presenterte organisasjonene flere krav til hvordan Norges idrettsforbund og IOC burde fremme menneskerettighetssituasjonen i Russland. I etterkant av OL fremmet organisasjonene samme krav til IOC-president Thomas Bach. Gjennomslag på øverste politiske hold Etter påtrykk fra organisasjonene, ble menneskerettigheter i Russland tema på høyeste politiske nivå. I uken før OL åpnet, inviterte statsminister Erna Solberg organisasjonene til et felles møte. Vi oppfordret Solberg om å ta opp menneskerettigheter i sine møter med russiske kolleger og ga henne kontaktinformasjon til russiske aktivister og utfyllende informasjon om enkeltsaker. Under sitt besøk i Sotsji diskuterte statsministeren menneskerettigheter med sin kollega Dimitrij Medvedev. Organisasjonene anser dette som en stor seier for vårt påvirkningsarbeid.

18 18 LLH-kampanjen Prinsipp6 Etter gjentatte uttalelser fra den norske og internasjonale olympiske komité om at det olympiske charteret ikke åpnet for politiske ytringer, bestemte LLH seg for å arrangere kampanjen Prinsipp6. Kampanjen var basert på det sjette prinsipp i det olympiske charteret som sier at «ingen former for diskriminering er forenlig med den olympiske ånd». Prinsipp 6 ble trykket opp på T-skjorter og båret av en rekke kjente kulturpersonligheter som Sven Nordin, Anne-Kat Hærland og Knut Nærum, samt idrettsutøvere som Gro og Anja Hammerseng-Edin og André Muri. Kampanjen ble lansert 3. februar med ti kjente norske fjes. I løpet av en uke hadde nærmere 60 kjente personligheter fra politikk, fagbevegelse, kultur og idrett sluttet seg til, samt skoler, legekontorer og arrangementer. Kommersielle aktører som Stormberg, Solberg Hansen og The Thief valgte også å slutte seg til kampanjen gjennom ulike produkter, arrangementer og donasjoner. I tillegg valgte stortingspolitiker Bård Vegar Solhjell å bruke kampanjeskjorten på Stortingets talerstol og på NRKprogrammet «Nytt på nytt». Kampanjen fikk massiv medieoppmerksomhet i alle de store riksmediene og flere lokale medier. Arrestert for prinsipp 6 Samme dag som OL startet i Sotsji ble aktivisten Anastasia Smirnova arrestert sammen med tre andre aktivister for å ha holdt opp et banner med budskapet fra prinsipp 6. Arrestasjonen vakte massiv oppmerksomhet i Norge og ble skrevet om av alle de største riksmediene. LLH utlovet støttet til å dekke bøtene til lhbt-aktivister og organisasjoner. Smirnova og de tre andre aktivistene ble løslatt i påvente av rettsak senere samme kveld. NRK om saken: Dagbladet: ol_i_sotsji_2014/ /?www=1 VG: Seirer for prinsipp 6 Desember 2014 vedtok den internasjonale olympiske komite at prinsipp 6 skulle inkludere seksuell orientering. Det er nærliggende å anta at endringen skjer som følge av press fra den internasjonal lhbt- og menneskerettighetsbevegelsen.

19 19

20 20 Støttespillere Prinsipp 6 Stormberg Sportstøyprodusenten Stormberg gikk tydelig ut med støtte til prinsipp 6 og ga alle kunder mulighet til å gi alle pengene de handlet for en dag til LLHs arbeid for menneskerettigheter. Kaffeprodusenten Solberg Hansen gikk sammen med designfirmaet Anti om å lage en egen regnbuekaffe med informasjon om LLHs arbeid, der deler av overskuddet gikk til vårt solidaritetsfond. Bilde: Jenny Skavlan og Per Sundnes viser sin støtte på The Thief. The Thief Hotellet The Thief støttet Prinsipp 6 ved å invitere alle LLHs medlemmer og støttespillere til en egen kampanjefest på hotellet. Jenny Skavlan redesignet prinsipp6-skjortene og flere kjente fjes bar skjortene for anledningen. Artist Annie og Bjarne Melgaard lanserte sin musikkvideo Russian Kiss. Alle hotellets gjester fikk utdelt flyers, og de ansatte bar T-skjortene en helg. Film fra arrangementet:

21 21 Mediedekning av prinsipp 6 LLH krever protest fra idretten: LLH advarer mot norsk propaganda i Sotsji: Til kamp for homorettigheter: Norske kjendiser støtter homofile i Russland: og prinsipp6/sven_nordin/homohat/sotsji/ /

22 22 Europa i Oslo: EuroPride 2014 I 2014 var LLH Oslo og Akershus synlighetsfestival Oslo Pride vertskap for EuroPride. EuroPride arrangeres i forskjellige europeiske byer hvert år, og tildeles på lisens av EPOA - European Pride Organizers Association. Tema for EuroPride i Oslo var internasjonale menneskerettigheter og transrettigheter, og festivalslagordet var «Love Moves». Sprengte alle rekorder Med EuroPride 2014 satte Oslo Pride nye rekorder på alle arenaer. Det politiske verkstedet Pride House ble for anledningen arrangert både på Litteraturhuset og i Kulturhistorisk museums lokaler. Det ble arrangert hele 73 forskjellige debatter foredrag og workshops under Pride Houseparaplyen og over 2000 mennesker deltok. LLH sto som arrangør på en lang rekke debatter, blant annet om lhbt i Øst-Europa, bifiles helse og levekår og lhbt-personers møte med helsevesenet. Bilde: Fra EuroPride- Paraden 2014 EuroPride og Pride House ble offisielt åpnet av likestillingsminister Solveig Horne, og en den britiske queer-aktivisten, Max Zachs, kjent fra

Innholdsfortegnelse... 1 INNLEDNING... 2. Satsningsområder i perioden 2014-2016... 2 ORGANISASJONSUTVIKLING... 2 UTDANNING... 3 INTERNASJONALT...

Innholdsfortegnelse... 1 INNLEDNING... 2. Satsningsområder i perioden 2014-2016... 2 ORGANISASJONSUTVIKLING... 2 UTDANNING... 3 INTERNASJONALT... LLHs arbeidsprogram Vedtatt på LLHs landsmøte 2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 INNLEDNING... 2 Satsningsområder i perioden 2014-2016... 2 ORGANISASJONSUTVIKLING... 2... 2 UTDANNING...

Detaljer

Rosa kompetanse Hilde Arntsen hilde@llh.no

Rosa kompetanse Hilde Arntsen hilde@llh.no Rosa kompetanse Møt alle med åpenhet, uansett seksuell orientering, kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet Hilde Arntsen hilde@llh.no Rådgiver Rosa kompetanse FRIs formålsparagraf FRIs mål er et samfunn der

Detaljer

Fremme av menneskerettighetene til LHBT lesbiske, homofile, bifile og transpersoner

Fremme av menneskerettighetene til LHBT lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Fremme av menneskerettighetene til LHBT lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Veiledning for å systematisere og styrke utenriksstasjonenes arbeid med LHBT Seksuell orientering, kjønnsidentitet og

Detaljer

FIAN Norges Handlingsplan 2015

FIAN Norges Handlingsplan 2015 s Handlingsplan 2015 FIANs visjon er en verden uten sult, der hvert menneske kan nyte sine menneskerettigheter i verdighet og særlig retten til å brødfø seg selv. FIANs formål uttrykkes på følgende måte

Detaljer

Mandater utvalg i Skeiv Ungdom

Mandater utvalg i Skeiv Ungdom Mandater utvalg i Skeiv Ungdom Vedtatt på Skeiv Ungdoms landsstyremøte 19. 21. september 2014 Innhold 1. Livssynsutvalget... 1 2. Kjønnspolitisk utvalg... 1 3. Internasjonalt utvalg... 2 4. UngBDSM-utvalget...

Detaljer

Sex, tabuer og fordommer tips til organisasjoner

Sex, tabuer og fordommer tips til organisasjoner Sex, tabuer og fordommer tips til organisasjoner Sex, tabuer og fordommer Alle har en seksualitet, uavhengig av funksjonsnedsettelse, alder, kjønn, orientering eller kultur. Og alle har rett til å leve

Detaljer

Norges internasjonale arbeid mot diskriminering av seksuelle minoriteter

Norges internasjonale arbeid mot diskriminering av seksuelle minoriteter Norges internasjonale arbeid mot diskriminering av seksuelle minoriteter 1 Soria Moria-erklæringen omtaler homofiles rettigheter spesielt. Regjeringens handlingsplan Bedre livskvalitet for lesbiske, homofile,

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 Sex og Politikks visjon En verden uten diskriminering hvor alle mennesker kan ta frie og informerte valg knyttet til egen seksualitet og velvære. Sex og Politikks mål Sex og

Detaljer

Norsk innsats for menneskerettigheter, seksuell orientering og kjønnsidentitet. Veiledning for Utenriksdepartementet og utenriksstasjonene

Norsk innsats for menneskerettigheter, seksuell orientering og kjønnsidentitet. Veiledning for Utenriksdepartementet og utenriksstasjonene Norsk innsats for menneskerettigheter, seksuell orientering og kjønnsidentitet Veiledning for Utenriksdepartementet og utenriksstasjonene Norge er en konsekvent forsvarer av menneskerettighetene. Dette

Detaljer

HØRINGSINNSPILL TIL PLAN FOR KJØNNS OG SEKSUALITETSMANGFOLD

HØRINGSINNSPILL TIL PLAN FOR KJØNNS OG SEKSUALITETSMANGFOLD HØRINGSINNSPILL TIL PLAN FOR KJØNNS OG SEKSUALITETSMANGFOLD AV: FRI FORENINGEN FOR KJØNNS- OG SEKSUALITETSMANGFOLD BERGEN OG HORDALAND Side 1 Innhold Side 3: Generelle innspill Side 4: Bergen som regnbueby

Detaljer

UTREDNING AV NAVNEFORSLAG LLH

UTREDNING AV NAVNEFORSLAG LLH UTREDNING AV NAVNEFORSLAG LLH BAKGRUNN + Undersøkelser har vist at mange medlemmer i likhet i likhet med befolkningen for øvrig ikke kjenner til hva forkortelsen LLH står for, og hva som egentlig er organisasjonens

Detaljer

Strategisk Plan

Strategisk Plan Strategisk Plan 2017 2020 Innledning Denne planen definerer strategiske mål og planer for Hufo fra Landsmøtet 2017 til Landsmøtet 2020. På bakgrunn av denne planen vil styret i Hufo utforme årlige handlingsplaner

Detaljer

Forbundet. - en introduksjon. Norges Kristelige Studentforbund

Forbundet. - en introduksjon. Norges Kristelige Studentforbund Forbundet - en introduksjon Norges Kristelige Studentforbund FORBUNDET! Norges Kristelige Studentforbund (populært kalt «Forbundet») er Norges eldste kristelige studentorganisasjon. Siden 1899 har vi vært

Detaljer

Rosa kompetanse helse

Rosa kompetanse helse Rosa kompetanse helse Kjønns- og seksualitetsmangfold i terapirommet med fokus på ungdom og voksne mellom 16 og 30 år FRI Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold Hilde Arntsen og Silje-Håvard Bolstad

Detaljer

Strategi Amnesty International i Norge

Strategi Amnesty International i Norge Strategi 2017-2019 Amnesty International i Norge «Økt gjennomslag fordi flere tar brudd på menneskerettighetene personlig og blir med i Amnesty International» Innledning Amnesty International i Norges

Detaljer

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt.

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt. Sammen mot radikalisering og voldelig ekstremisme Jeg er glad for å ønske dere alle, og spesielt statsminister Erna Solberg, velkommen til dette møtet. Jeg setter pris på at dere har tatt dere tid, en

Detaljer

Menneskerettigheter Bergen internasjonale filmfestival 2012 i samarbeid med Raftostiftelsen, UNESCO og Utenriksdepartementet

Menneskerettigheter Bergen internasjonale filmfestival 2012 i samarbeid med Raftostiftelsen, UNESCO og Utenriksdepartementet Studiemateriale til temaet Menneskerettigheter Bergen internasjonale filmfestival 2012 i samarbeid med Raftostiftelsen, UNESCO og Utenriksdepartementet Menneskerettigheter Med støtte fra UNESCO-kommisjonen

Detaljer

Oslo Extra Large!* For en romsligere by, mot rasisme og fordommer

Oslo Extra Large!* For en romsligere by, mot rasisme og fordommer Oslo Extra Large!* For en romsligere by, mot rasisme og fordommer Hvordan jobber vi? Siktemål Barn og unge er en viktig målgruppe for OXLO. Siden startsskuddet for OXLO-arbeidet i 2001 har det vært gjennomført

Detaljer

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 483 personer i desember 2013. Blant de som ble uttransportert i desember 2013 var 164 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Ingen mennesker til salgs!

Ingen mennesker til salgs! Arendal Grimstad Soroptimistklubb Ingen mennesker til salgs! Hver dag blir mennesker kjøpt og solgt i Norge. Arendal Grimstad Soroptimistklubb tror at økt kunnskap er et viktig våpen i kampen mot menneskehandel,

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Hva er hatprat og hva kan du gjøre med det?

Hva er hatprat og hva kan du gjøre med det? Ikke greit. Hva er hatprat og hva kan du gjøre med det? Hva er hatprat? Hatprat er ytringer som sprer eller oppfordrer til hat mot personer på bakgrunn av gruppen de tilhører. Det kan sies muntlig eller

Detaljer

GUIDE FOR LIKEVERDIGE TJENESTER

GUIDE FOR LIKEVERDIGE TJENESTER GUIDE FOR LIKEVERDIGE TJENESTER INTRODUKSJON I SEKS MODULER Guiden skal bidra til at ledere og ansatte i kommunen kjenner til målene for arbeidet med likeverdige kommunale tjenester, 6 (+1) moduler om

Detaljer

Hvilke rettigheter har vi? Sluttrapport

Hvilke rettigheter har vi? Sluttrapport Hvilke rettigheter har vi? Sluttrapport 1 Forord I 2011 søkte Unge funksjonshemmede prosjektet Krev din rett hos Extrastiftelsen og fikk innvilget prosjektmidler. Prosjektet gikk ut på å skolere ansatte

Detaljer

De partiene som får mange stemmer, får mange representanter på Stortinget.

De partiene som får mange stemmer, får mange representanter på Stortinget. Demokrati Ordet demokrati betyr folkestyre. I et demokrati er det valg, i Norge er det stortingsvalg hvert fjerde år. Da kan de som ha stemmerett være med å bestemme landets utvikling. I det norske systemet

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk april 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april 2017. Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

STOPP HAT HVORDAN STÅ OPP MOT HATPRAT? Stopp hatprat er en kampanje for menneske rettigheter og mot hatprat på nett.

STOPP HAT HVORDAN STÅ OPP MOT HATPRAT? Stopp hatprat er en kampanje for menneske rettigheter og mot hatprat på nett. STOPP HAT HVORDAN STÅ OPP MOT HATPRAT? Stopp hatprat er en kampanje for menneske rettigheter og mot hatprat på nett. Om stopp hatprat-kampanjen Foto: Ingeborg Lindseth BEVEGELSEN mot hatprat er en kampanje

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk juli 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli 2017. Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk juni 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni 2017. Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mars 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars 2017. Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Kjære medlem NYHETSBREV NR 1-2014. Sett av datoen! Annenhver onsdag: Hver torsdag: LLH fest:

Kjære medlem NYHETSBREV NR 1-2014. Sett av datoen! Annenhver onsdag: Hver torsdag: LLH fest: NYHETSBREV NR 1-2014 Kjære medlem LLH Troms gjennomførte årsmøtet 15. februar 2014. Det ble valgt et nytt styre og vedtatt et spennende arbeidsprogram. Jeg som nyvalgt leder er spent og klar for å jobbe

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mai 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai 2017. Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

FN-konvensjonen: Hva så? Om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

FN-konvensjonen: Hva så? Om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne FN-konvensjonen: Hva så? Om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne Innledning I 2013 ratifiserte Norge FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det vil si

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk august 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august 2017. Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk desember : Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 869 personer i desember. Av disse var 173 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU gjennomførte

Detaljer

Stavanger kommune i samarbeid med LLH Rogaland og Stavanger på Skeivå arrangerer. Eg e den eg e!

Stavanger kommune i samarbeid med LLH Rogaland og Stavanger på Skeivå arrangerer. Eg e den eg e! Stavanger kommune i samarbeid med LLH Rogaland og Stavanger på Skeivå arrangerer Eg e den eg e! Forebygging av mobbing generelt og spesielt forebygging av mobbing av unge lesbiske, homofile, bifile og

Detaljer

Det va mulig det umulige!

Det va mulig det umulige! Det va mulig det umulige! Enhet barn, unge og famile, og åpen helsestasjon for ungdom Narvik 7 november 2012 Hanne Børke-Fykse, sosionom, prosjektleder i LLH. Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Tema for innlegg: Hvordan barn og unges rettigheter i helseinstitusjon

Detaljer

IRN NYHETSBREV. Fra Styret. Politisk Paneldebatt. Assalamualeykum.

IRN NYHETSBREV. Fra Styret. Politisk Paneldebatt. Assalamualeykum. IRN NYHETSBREV Nyhetsbrev 24. 09.17 Volum 1, Utgave 3 Fra Styret Assalamualeykum. Siden forrige nyhetsbrevet har fleste av oss hatt en lang og varm sommerferie. Vi håper dere har skapt gode minner med

Detaljer

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 Plan og næring, gej, 13.09.11 Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 I 2011 utgjør innvandrerbefolkningen i Tromsø 6086 personer eller 8,9 prosent av folkemengden. Til sammenligning var andelen 6,6 prosent

Detaljer

Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM).

Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM). Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM). v76 DNLFNAA: Dnlf-medlem, 0 = aldri medlem Dnlf, 1 = medlem Dnlf, 2 = tidligere medlem 0 0 252 0.9 1

Detaljer

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 2628 personer i 2007. 2187 av disse var tvangsreturer og 441 var frivillige returer. PU har det nasjonale ansvaret

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk september 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 734 personer i september 2015. Av disse var 220 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det

Detaljer

VEDTEKTER - FORENING FOR MENNESKERETTIGHETER OG DEMOKRATI

VEDTEKTER - FORENING FOR MENNESKERETTIGHETER OG DEMOKRATI VEDTEKTER - FORENING FOR MENNESKERETTIGHETER OG DEMOKRATI Vedtekter vedtatt 22.08.2015 1 Navn Foreningens navn er Forening for menneskerettigheter og demokrati. 2 Stiftelse Foreningen ble stiftet 10.08.2003,

Detaljer

2 Familiemønstre og samlivsformer, livsfaseseremonier og høytider. 5 Barns rettigheter og foreldrerollen. 8 Demokrati og verdier

2 Familiemønstre og samlivsformer, livsfaseseremonier og høytider. 5 Barns rettigheter og foreldrerollen. 8 Demokrati og verdier 1 Hverdagslige temaer og sosial omgang 2 Familiemønstre og samlivsformer, livsfaseseremonier og høytider 3 Likestilling og vern mot diskriminering 4 Helse, med særlig vekt på seksuell helse og rusmiddelmisbruk

Detaljer

SLUTTRAPPORT EXTRASTIFTELSEN FLINK PIKE 2011/03/0244

SLUTTRAPPORT EXTRASTIFTELSEN FLINK PIKE 2011/03/0244 SLUTTRAPPORT EXTRASTIFTELSEN FLINK PIKE 2011/03/0244 Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: Mental helse Flink pike er støttet av: Norsk Filminstitutt ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk desember 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Totalt i 2014 ble 7259

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 416 personer i oktober Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 416 personer i oktober Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk oktober 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 416 personer i oktober 2017. Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 417 personer i november Av disse var 146 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 417 personer i november Av disse var 146 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk november 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 417 personer i november 2017. Av disse var 146 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mars 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN Velkommen til Sosialistisk Venstreparti Som medlem i SV

Detaljer

Kina. Egypt. Sør-Afrika. De fem landene som minimum er med:

Kina. Egypt. Sør-Afrika. De fem landene som minimum er med: Rollekort Det bør være tre eller fire elever på hvert land. Det bør være minst fem land for at spillet skal fungere godt, dvs. minst 15 elever. Er det over 20 elever og behov for flere land, er det satt

Detaljer

Søknadspakke skole- og antidiskrimineringsrådgiver

Søknadspakke skole- og antidiskrimineringsrådgiver Søknadspakke skole- og antidiskrimineringsrådgiver Innhold Frister og intervjuer... 1 Bakgrunn for utlysningen... 1 Om stillingen... 2 Vi tilbyr... 2 Hvem kan søke?... 2 Hvordan søke?... 2 Detaljert stillingsbeskrivelse...

Detaljer

Lokaldebatten (Ref #ef356591)

Lokaldebatten (Ref #ef356591) Lokaldebatten (Ref #ef356591) Søknadssum: 90 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Rana bibliotek / 974550717 Boks 173 8601

Detaljer

Gjennomgående forslag: Endre navnet til organisasjonen til Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner

Gjennomgående forslag: Endre navnet til organisasjonen til Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner 09-11 Vedtektsendringer 2011 Når fristen gikk ut to uker før årsmøtet hadde det kun kommet inn endringsforslag til vedtektene fra styret i LLH Bergen og Hordaland. Disse følger under. Gjennomgående forslag:

Detaljer

Handlingsplan 2013 2014

Handlingsplan 2013 2014 Handlingsplan 2013 2014 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Mental

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk oktober 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 655 personer i oktober 2015. Av disse var 204 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det tilsvarer

Detaljer

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Solveig Holm Leder prosjektutvikling og internasjonalisering BERGEN NÆRINGSRÅD 3000 medlemmer Representerer over 100.0000

Detaljer

NOV 2016 FESTIVALRAPPORT TEMA: «NOEN Å DELE SORG OG GLEDE MED! MED

NOV 2016 FESTIVALRAPPORT TEMA: «NOEN Å DELE SORG OG GLEDE MED! MED ABLOOM FILMFESTIVAL 20. - 26 NOV 2016 FESTIVALRAPPORT TEMA: «NOEN Å DELE SORG OG GLEDE MED! MED PÅRØRENDE I FOKUS». E N MANGFOLDING F I L M F E S T I VAL OM OG FOR B A R N S O M H A R NEDSATT F U N K S

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i september Av disse var 172 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i september Av disse var 172 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk september 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i september 2017. Av disse var 172 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har

Detaljer

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør Prinsipprogram For human-etisk forbund 2009-2013 Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør A - Interesseorganisasjon Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet

Detaljer

Oslo, Innspill til Bergens barn byens fremtid.

Oslo, Innspill til Bergens barn byens fremtid. Oslo, 23.09.16 Innspill til Bergens barn byens fremtid. Vi takker for muligheten til å komme med innspill til Bergens barn byens fremtid. Felles plan for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, psykisk

Detaljer

Resolusjon vedtatt av Generalforsamlingen. [på grunnlag av rapporten fra Tredje komité (A/66/457)]

Resolusjon vedtatt av Generalforsamlingen. [på grunnlag av rapporten fra Tredje komité (A/66/457)] De forente nasjoner Generalforsamlingen A/RES/66/137 Distr.: Generell 16. februar 2012 66. sesjon Pkt. 64 på dagsordenen Generalforsamlingen, Resolusjon vedtatt av Generalforsamlingen [på grunnlag av rapporten

Detaljer

NYHETSBREV NR 2-2015

NYHETSBREV NR 2-2015 NYHETSBREV NR 2-2015 Kjære medlem Hilsen fra leder Ole- Marius Johnsen LLH Troms tar snart sommerferie. Styret har sett tilbake på en vår som har krevd mye arbeid, men har også vært en tid vi har lært

Detaljer

Hittil i år har det blitt uttransportert 1986 personer ilagt straffereaksjon, mot 1838 i samme periode i fjor.

Hittil i år har det blitt uttransportert 1986 personer ilagt straffereaksjon, mot 1838 i samme periode i fjor. Månedsstatistikk oktober 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i oktober 2014. Dette er det høyeste antallet på en måned i PUs historie, og av disse

Detaljer

EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHETENES FORSVARER EN OPPSUMMERING

EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHETENES FORSVARER EN OPPSUMMERING EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHETENES FORSVARER EN OPPSUMMERING Land som ikke er medlem av Europarådet (Hviterussland) MEDLEMSLAND HOVEDKONTOR OG ANDRE KONTORER BUDSJETT Albania, Andorra, Armenia, Aserbajdsjan,

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk juli 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon. Hittil i år har det blitt uttransportert

Detaljer

Arbeidsprogram 2015-2017

Arbeidsprogram 2015-2017 Arbeidsprogram 2015-2017 DEL 1 OM ARBEIDSPROGRAMMET 1 Om arbeidsprogrammet 1.1 Arbeidsprogrammet er en instruks fra Landsmøtet til Landsstyret, og gir uttrykk for hva Landsmøtet ønsker at organisasjonen

Detaljer

Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet høsten 2011

Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet høsten 2011 Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet høsten 2011 NHF avholdt Landsmøte 17. 19. juni. Foruten tradisjonelle landsmøtesaker, besto programmet av et politisk seminar der spørsmålet om likestillingen

Detaljer

!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! "!AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!"! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' '

!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! !AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' ' MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016 ' "AKTUELLETRENDERIINTERNASJONALVÅPENHANDEL" ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' ' Innholdsfortegnelse- Del$1:$Verdens$militære$forbruk$$ Hvordanberegnesmilitærtforbruk?.side3

Detaljer

Formidle: Hva skjedde i 1814, egentlig? Hva er de lange linjene gjennom 200 år? Hva er dagens konstitusjonelle dilemmaer eller utfordringer?

Formidle: Hva skjedde i 1814, egentlig? Hva er de lange linjene gjennom 200 år? Hva er dagens konstitusjonelle dilemmaer eller utfordringer? Forskningskomiteen for Grunnlovsjubileet 2014 Kommunikasjonsplan- Hovedmålsetting Bringe forskningsbasert kunnskap og innsikt i dilemmaer inn i den offentlige samtalen fram mot grunnlovsjubileet: Synliggjøre

Detaljer

Kan du være synlig på jobben?

Kan du være synlig på jobben? Kan du være synlig på jobben? om arbeidslivets møte med lesbiske og homofile www.utdanningsforbundet.no Hvis jeg skulle la være å fortelle elevene at jeg er homofil, ville jeg gitt dem et signal om at

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 Innhold Innledning... 1 Hovedmål 1: Bidra til at flere barn i sårbare og konfliktrammede land får utdanning... 2

Detaljer

LHBT: Status 2013 Program

LHBT: Status 2013 Program LHBT: Status 2013 Program Vil du vite mer om levekår, diskriminering og inkludering av lesbiske, homofile, bifile og transpersoner? På «LHBT: Status 2013» kan du oppdatere deg på den nyeste forskningen,

Detaljer

NFUs internasjonale solidaritetsarbeid

NFUs internasjonale solidaritetsarbeid NFUs internasjonale solidaritetsarbeid Tekst: Helene T. Strøm Rasmussen, NFU Myndigheter over hele verden svikter i arbeidet med å sikre at mennesker med utviklingshemning får oppfylt sine menneskerettigheter.

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk november 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon. Hittil i år har

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon. Månedsstatistikk mars 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk februar 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar 2017. Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Organisasjonens engasjement er samlet omkring to strategiske områder:

Organisasjonens engasjement er samlet omkring to strategiske områder: Sak 9 Innkomne forslag A Økonomisk støtte til Norsk Folkehjelps arbeid Hvem er Norsk Folkehjelp? Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Norsk Folkehjelp er en partipolitisk

Detaljer

«Det handler om folk i Sandnes»

«Det handler om folk i Sandnes» Sandnes Kommune «Det handler om folk i Sandnes» Strategi for likestilling, inkludering og mangfold i Sandnes STRATEGI FOR LIKESTILLING, INKLUDERING OG MANGFOLD Innhold 1. Innledning... 2 2. Hvordan bruke

Detaljer

Informasjon til søkere om OD2018

Informasjon til søkere om OD2018 Informasjon til søkere om OD2018 Kort om OD Operasjon Dagsverk er Elevorganisasjonens årlige solidaritetsaksjon av, med og for ungdom. 2500-3000 elever engasjerer seg frivillig for OD-kampanjen hvert år.

Detaljer

Humanisme i et internasjonalt perspektiv

Humanisme i et internasjonalt perspektiv International Humanist and Ethical Union advocacy support outreach community Humanisme i et internasjonalt perspektiv Roar Johnsen IHEU Vice President Disposisjon Hvordan står humanistbevegelsen i verden

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 1 2 Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2015. For at vi skal nå disse målene

Detaljer

Sakspapirmal ÅRSMELDING 2016 SØR-TRØNDELAG SV - KVINNEPOLITISK UTVALG (KPU)

Sakspapirmal ÅRSMELDING 2016 SØR-TRØNDELAG SV - KVINNEPOLITISK UTVALG (KPU) Sakspapirmal ÅRSMELDING 2016 SØR-TRØNDELAG SV - KVINNEPOLITISK UTVALG (KPU) Kvinnepolitisk utvalg har i 2016 bestått av: Aud Herbjørg Kvalvik (leder), Randi Reese, Kari Dahn, Latifa Nasser, Brit Fredriksen,

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling 1 Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling Åpning av Kontaktkonferanse 2010 mellom sentrale myndigheter og

Detaljer

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017 Humanistisk Ungdoms Arbeidsprogram 2015/2016 Vedtatt 17.04.2016 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram beskriver hvilke politiske saker og organisatorisk satsninger

Detaljer

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år Sted: Hammerfest, Arktisk kultursenter 13/11/2011 Kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle - men er alt like viktig for alle, og skal alle gå på ALT? Dette var utgangspunktet

Detaljer

Religion og integrering

Religion og integrering Religion og integrering Torsdag 25.januar 2018 Scandic Edderkoppen, Oslo Er religion, religiøse forsamlinger og religiøse ledere til hjelp eller hinder for integrering i det norske samfunnet? Påmelding

Detaljer

Internasjonal kompetanse

Internasjonal kompetanse Internasjonal kompetanse Næringslivets behov for internasjonal kompetanse hvordan kan vi bedre dra nytte av den kompetanse som finnes i flerkulturelle miljøer? Solveig Holm Bergen Næringsråd 26. oktober

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Målgrupper... 2 3. Målsettinger... 3 4. SAIHs informasjonsarbeid... 3 5. Målhierarki...

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Målgrupper... 2 3. Målsettinger... 3 4. SAIHs informasjonsarbeid... 3 5. Målhierarki... Om Strategien Informasjonsstrategi 2015-2018 Vedtatt på SAIHs Årsmøte 2014 Denne strategien skal være et verktøy for SAIH sitt styre, lokallag, andre frivillige og ansatte i planleggingen, gjennomføringen

Detaljer

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

LLHs Prinsipprogram. Vedtatt på LLHs landsmøte 2014. Innhold

LLHs Prinsipprogram. Vedtatt på LLHs landsmøte 2014. Innhold LLHs Prinsipprogram Vedtatt på LLHs landsmøte 2014 Innhold 1. LLH - Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner... 3 1.1 Formålsparagraf... 3 1.2 LLH en interesseorganisasjon... 3 1.3

Detaljer

NORAD Direktoratet for utviklingssamarbeid Ruseløkkveien 26 Postboks 8034 Dep. 0030 Oslo Telefon: 22 24 20 30 Telefaks: 22 24 20 31. www.norad.

NORAD Direktoratet for utviklingssamarbeid Ruseløkkveien 26 Postboks 8034 Dep. 0030 Oslo Telefon: 22 24 20 30 Telefaks: 22 24 20 31. www.norad. Foto: Morten Hvaal NORAD Direktoratet for utviklingssamarbeid Ruseløkkveien 26 Postboks 8034 Dep. 0030 Oslo Telefon: 22 24 20 30 Telefaks: 22 24 20 31 www.norad.no NORADs informasjonssenter Telefon: 22

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for FOKUS (vedtatt av styret i FOKUS 22. april 2017)

Kommunikasjonsstrategi for FOKUS (vedtatt av styret i FOKUS 22. april 2017) Kommunikasjonsstrategi for FOKUS 2017-2021 (vedtatt av styret i FOKUS 22. april 2017) 1 Om FOKUS FOKUS er et medlemsbasert kompetanse- og ressurssenter for internasjonale kvinnespørsmål, som skal styrke

Detaljer