1 Årsrapport LLH - Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og. transpersoner ÅRSRAPPORT. transpersoner. Foto: Oslo Pride/Jørgen Schive

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 Årsrapport 2014. LLH - Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og. transpersoner ÅRSRAPPORT. transpersoner. Foto: Oslo Pride/Jørgen Schive"

Transkript

1 1 ÅRSRAPPORT Foto: Oslo Pride/Jørgen Schive

2 2 LLH - landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og Årsrapport for 2014 Foto: LLH Layout: Inger Kristin Haugsevje Utgitt februar 2015

3 3 Lederen har ordet 2014 har vært et år med mye aktivitet i LLH. Når både LLHs landsmøte og Europride i Oslo går av stabelen omtrent samtidig, når menneskerettighetsverstingen Russland arrangerer OL og Uganda innfører grotesk lovgivning mot seksuelle minoriteter og når Kirkemøtet med knappest mulig flertall vedtar å fortsatt diskriminere likekjønnede par - da kan vi se tilbake på et år hvor LLH i aller høyeste grad har fylt rollen som samfunnsaktør. Jeg er spesielt glad for at vi i 2014 har knyttet tettere bånd med andre organisasjoner. I forbindelse med OL i Sotsji startet vi et samarbeid med Amnesty International Norge og Den norske Helsingforskomiteen. I tillegg sitter jeg i styret i Rådet for psykisk helse, og i brukerutvalget til Likestillings- og diskrimineringsombudet. Det bidrar til tette og gode samarbeid innenfor flere områder som er viktige for LLH. Vi vil ha mer av det i Det har vært en glede å reise rundt på lokale festivaler i regi av LLHs fylkeslag fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør. Dette er utrolig viktige bidrag til den jobben vi er satt til å gjøre. Festivaler kombinerer så mange ting. De er trygge og gode sosiale møteplasser, de er politikk, de er faglig påfyll og de er involvering av lokalsamfunn. Og de er resultatet av tusenvis av timer med frivillig innsats. I et år med landsmøte er det også utskifting av mannskap, og i 2014 har LLH fått et helt nytt styre med nye perspektiver på hva som er viktig og hva som skal prioriteres. Jeg er glad for at det nye sentralstyret er opptatt av å være utadrettet, og i året som har gått har debattserien Skeiv Debatt sett dagens lys. Her håper vi å kunne sette fokus på saker som er viktige for LLHs medlemmer og andre. LLH er i aller høyeste grad et lag bestående av mange engasjerte enkeltmennesker. Jeg har lyst å rette en ektefølt takk til alle sentralstyremedlemmer, landsstyremedlemmer, fylkeslagsledere, fylkesstyremedlemmer, dere som driver aktivitetsgrupper og ulike nettverk, alle som bidrar frivillig med å lage festivaler, eller som frivillig på andre måter bidrar i kampen. Jeg vil takke LLHs ansatte som gir oss det faglige grunnlaget når vi trenger det. Jeg vil takke alle dere som støtter opp om jobben vi gjør ved å være medlem. Takk for innsatsen i 2014 det er summen av oss alle som gjør LLH til den slagkraftige og viktige organisasjonen den er. Bård Nylund leder

4 4 Innhold Lederen har ordet 3 Kapittel 1: Synlighet og åpenhet 8 Synlig 9 Sosiale medier 9 I gater og bybilde 10 LLH i media 11 Åpner opp og utvider horisonten 13 Politisk påvirkningsarbeid 15 Russland 15 Ant-propagandalov i Kirgisistan 15 Livstidsstraff for homoseksualitet i Uganda 16 Samarbeid med Amnesty og Helsingforskomiteen 17 LLH-kampanjen Prinsipp6 20 Støttespillere Prinsipp 6 22 Europa i Oslo: EuroPride Kapittel 2: Prosjekter og tiltak 26 Kjønnsmangfold 27 Kjønnsmangfold sosialt 27 Transsynlighet 27 Juridiske rettigheter 29 Internasjonalt arbeid 31 Samarbeider med Redd Barna 31 Lhbt i trossamfunn 32 Sikkerhet for lhbt-aktivister 33 Lhbt i FN og African Commission 35 Partnersamarbeid i Sør-Asia 37 Partnersamarbeid i Øst-Afrika 38 Partnersamarbeid i Øst-Europa 39 Rosa kompetanse 41 Rosa kompetanse skole 43 Rosa kompetanse helse og sosial 45 Rosa kompetanse for bedrifter 46

5 5 Rosa kompetanse justis 47 Rettighetsarbeid 48 Kapittel 3: Frivillighet og politikk 50 LLHs Landsmøte 51 Nyvalgt ledelse og sentralstyre 52 Lokallagsarbeid 54 Møteplasser 54 Aktivitetsgrupper 55 Informasjonsoppdrag 55 Lokale handlingsplaner 55 Bilde: Leder, Bård Nylund og nestleder Brita Møystad Engseth.

6 6 Kapittel 1: Synlighet og åpenhet

7 7 Det gjør at de få alltid må være synlige» - Erling Lae Synlig I motsetning til mange andre minoritetsgrupper er lhbt-befolkningen stort sett usynlige. Joda, noen er nesten selvlysende, men ikke alle. Seksualitet og kjønn rommer større variasjoner enn de begrensningene ord og uttrykk ofte legger på oss. En av LLHs viktigste oppgaver er å sørge for at minoriteten, og det store mangfoldet i den, er synlig. LLH deler av vår kunnskap med alle fra Utlendingsdirektoratet og forsvaret til sykepleierutdanninga og politiet. Vi er tilstede i idretten, i skolen, i lokalpolitikken, i den nasjonale og i den internasjonale politikken. Vi bruker også synlighet som et virkemiddel for å fortelle om de menneskerettighetsbruddene som begås mot lhbt-personer og for å legge press på politikere og myndigheter for å løse de problemene vi ser. Når lhbt-personer i andre land trakasseres og forfølges, er vår rolle å kjempe sammen med menneskerettighetsforkjempere i de landene. I løpet av 2014 har vi hatt flere solidaritetsaksjoner der vi synliggjør rettighetskampen som foregår, påvirker våre egne politikere til å bidra, og støtter våre søsterorganisasjoner over hele verden. Sosiale medier Å være synlige i sosiale medier er viktig for å nå nye mennesker og spre informasjon til flere grupper. Mange som tilhører sårbare grupper, slik som unge, asylsøkere og mennesker i skapet, kontakter oss gjennom Facebook. I 2014 har vi jobbet for å øke vår synlighet i sosiale medier. Det har resultert i at antall følgere på Facebook har gått fra 3500 ved inngangen til 2014 til drøyt 5000 ved utgangen av året. På Twitter har vi kun vært et års tid, og har om lag 700 følgere.

8 8 I gater og bybilde Gjennom året har LLH arrangert flere store kampanjer rundt i landet. Blant annet arrangerte vi, i forbindelse med OL i Sotsji, alternative åpningsseremonier i Tromsø. Bergen og Oslo. Vi har også aksjonert utenfor Stortinget og den russiske ambassaden og drevet nettkampanjer. Gjennom kampanjene er vi synlige ute i gatene der folk ferdes, og kan opplyse og engasjere. Spesielt i vårt internasjonale arbeid er det viktig å vise solidaritet på tvers av landegrenser, og våre samarbeidspartnere forteller at kampanjene inspirerer og nytter. LLH har en lang tradisjon med å arrangere synlighetsfestivaler. Over hele landet heiser vi regnbueflagget til topps av offentlige bygg, arrangerer politiske markeringer, skaper debatt om relevante temaer, og danser gjennom byens gater for å feire mangfoldet og minne om at rettigheter aldri er tilkjempet en gang for alle. Bilde: Regnbuedagene i Bergen. I år startet Pride-sesongen i juni med Regnbuedagene i Bergen. Regnbuedagene har etablert seg som en viktig kulturaktør i Bergen, og setter gjennom ulike debatter og kulturelle uttrykk lhbt-tematikk på dagsorden. I 2014 hadde festivalen i underkant av 20 arrangementer som til sammen samlet over 1200 mennesker. I tillegg slo festivalen alle rekorder med over 1000 deltakere i paraden og flere tusen tilskuere. Festivalsesongen fortsatte med Oslo Pride som vertskap for Europride, LLH Vestfold

9 9 som arrangør av Mangfold i Vestfold, LLH Trøndelag som arrangør av Trondheim Pride, LLH Sør som arrangør av Skeive Sørlandsdager i Kristiansand og LLH Rogaland som arrangør av Stavanger på Skeivå. Stavanger på Skeivå har utviklet seg fra år til år, og nok en gang satte vi besøksrekord med om lag 1000 publikummere. Pride-sesongen ble avsluttet i november i Tromsø med det siste tilskuddet på LLHs Pridestamme. Festivalen fikk tilnavnet Arctic Pride og var, som navnet tilsier, en vakker, kald og annerledes opplevelse. Regnbueflagget ble for første gang heist utenfor rådhuset i Tromsø, Verdensteateret åpnet sammen med Skeive filmer sine dører til visning og frivillige tok ut i gatene og serverte informasjon, vafler og varm kaffe til forbipasserende. LLHs skeive festivaler nådde i 2014 et rekordstort publikum på over 6000 mennesker langs hele landet. Dersom vi inkluderer Europride, som er viet egen plass i denne rapporten, er antallet deltakere og publikummere tresifret. LLH i media 2014 har vært et av årene der LLH har vært absolutt mest synlig i media, med omtale i hele 1719 norske artikler. Vi er svært fornøyd med at LLH blir sett på som en så relevant aktør i lhbt-spørsmål at media kontakter oss for kommentarer når disse skal omtales i pressen. Det gir oss mulighet til å formidle vår politikk og påvirke holdninger. I perioder hvor vi aktivt fremmer saker som et ledd i synlighets- og politisk påvirkningsarbeid gjenspeiles dette også i media. Menneskerettighetssituasjonen i Russland I 2014 hadde LLH aller størst fokus på OL i Sotsji. Vår alternative åpningsseremoni nådde alle de store riksmediene og flere lokale medier med overskrifter som «Homofile holdt alternativ OL-åpning i Oslo» (ABC Nyheter), «Hundrevis protesterte mot Russland før OL»(NRK) og I tog for kjærlighet» (Bergens tidende). Aksjonen ble også dekket av NRKs morgensending i forkant. Mot slutten av januar dekket flere medier LLHs seminarer for journalister og aktivister, med flere andre russiske aktivister, journalister og forskere. I februar genererte kampanjen Prinsipp 6 massiv medieomtale, og LLH fikk blant annet spre kunnskap om menneskerettighetssituasjonen i Russland i møte med statsminister Erna Solberg. I anledning Putins fødselsdag arrangerte vi en markering for ytringsfrihet i Russland. Antihomoloven i Uganda I februar vedtok Uganda en lov som åpnet for livstidsstraff for homoseksuelle handlinger. Som svar valgte norske myndigheter å kutte bistandsmidler til Uganda, på tross av ugandiske aktivisters og LLHs anbefaling. LLHs påfølgende kritikk av bistandskuttet endte i en debatt mellom utenriksminister Børge Brende og Bård Nylund i Dagsnytt 18, samt flere medieoppslag.

10 10 Reservasjonsrett I mars deltok LLH i debatter og høringer på Stortinget i forbindelse med regjeringens forslag om legers rett til å reservere seg mot å henvise til abort. Dette ga flere oppslag i ulike medier. Kirkemøtet Det årlige kirkemøtet mellom medlemmene i bispedømmerådene ble avholdt i Kristiansand i april I bispemøtet i forkant av kirkemøtet hadde 8 av 12 biskoper stemt for å innføre en vigselsliturgi for likekjønnede par, og Den norske presteforening hadde også fattet vedtak om å stemme for en slik liturgi. Debatten var opphetet, og det var tydelig at problemstillingen vekket sterke følelser på begge sider. Da avstemmingen var et faktum viste stemmetallene at 64 stemte mot liturgien, mens 51 stemte for. I skuffelsen er det likevel gledelig at mindretallet aldri har vært større. I forbindelse med kirkemøtet arrangerte LLH Sør flere markeringer og var synlige i mediebildet, både lokalt og nasjonalt. Flere kristne LLH-medlemmer tok kontakt for å uttrykke at de var fornøyde med LLHs innsats knyttet til kirkemøtet. Bilde: Paraden under Europride 2014

11 11 Landsmøtet I mai avholdt LLH landsmøte. Her valgte et enstemmig landsmøte å støtte innføring av ikke-kommersiell surrogati i Norge, noe som vakte oppmerksomhet blant annet i Dagsrevyen, der lederen av Arbeiderpartiets homonettverk og LLHs-leder Bård Nylund møtte til debatt. Europride Som vert for Europa under årets Skeive Dager/Oslo Pride ble LLH omtalt i media hele 215 ganger i juni. Blant sakene som skapte blest var åpningen av festivalens politiske verksted Pride House, trusselen fra en islamsk gruppe om å angripe paraden, den rekordstore regnbueparaden og mottakelse hos statsministeren. Leder og nestleder i LLH publiserte kronikken Kom ut, kom hjem i Aftenposten, og vi uttalte oss til TV2 om gladnyheten om at Skattedirektoratet innfører kjønnsnøytrale personnummer. Transpersoners rettigheter Transpersoners rettigheter sto på dagsorden gjennom hele høsten og ble aktualisert av arbeidet til den av Helsedirektoratet oppnevnte ekspertgruppen for s rettigheter og dokumentaren «Født i feil kropp». I mediene tok LLH avstand fra dagens menneskerettighetsstridige steriliseringskrav ved endring av juridisk kjønn, og fremmet kunnskap om mangfoldet innenfor transgruppen. Verdens Aidsdag Å bryte stigmaet var temaet på Verdens aidsdag i LLH bidro til å spre oppmerksomhet om hiv og aids ved å henge opp røde skjerf (hivsløyfer) på hovedstadens statuer. TV2 Nyhetskanalen sendte live da vi hengte skjerf på statuen av Wenche Foss. Åpner opp og utvider horisonten LLH ønsker å være en inkluderende organisasjon der alle føler seg velkommen, ivaretatt og verdsatt. Å kjempe mot diskriminering på alle grunnlag er grunnleggende for LLH. Mekanismene som ligger til grunn for diskriminering og ekskludering er i stor grad de samme, uansett om diskrimineringen skyldes kjønn, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, funksjonshinder, alder, etnisk tilhørighet eller seksuell orientering. LLH har i 2014 gått aktivt inn for bli bedre til å gjenkjenne diskriminerende og ekskluderende strukturer i samfunnet og i vårt eget miljø, og til å bekjempe dem. Fagseminar om inkludering I første omgang ønsket vi å heve bevisstheten og øke kunnskapen i LLHs sekretariat, og inviterte derfor til et fagseminar om ekskluderende strukturer og språk i egen organisasjon, inkludering av ulike samfunnsgrupper og andre minoriteter, og hvordan interseksjonalitetsbegrepet hjelper oss å forstå oss selv og hverandre. Eksterne innledere fra blant annet Unge funksjonshemmede, AUF og LDO bidro med innsikt og råd.

12 12 Resolusjon om antirasisme LLHs landsstyre vedtok i november resolusjonen Regnbuerasisme. Her heter det blant annet at: «Vårt miljø trenger mangfold. Det er svekkende for vår bevegelse om personer ikke blir verdsatt og ivaretatt slik som vi er. ( ) Vi må lytte og ivareta de av oss som varsler for å vokse som organisasjon og for å sørge for at alle føler seg hjemme og verdsatt i vår bevegelse. ( ) LLH skal aktivt delta i kampen for et inkluderende samfunn der ingen diskrimineres på bakgrunn av gruppetilhørighet». Lansering av ny debattrekke LLH har også I 2014 startet debattrekken «Skeiv Debatt» med mål om å skape en åpen arena der skeiv tematikk kan diskuteres, utformes og utfordres. Det vil også være et forum der lhbt-befolkningen har mulighet til å stille spørsmål og utfordre LLH. «Vi opplever at det er mange stemmer som trengs å bli hørt, og at vi har godt av å møte hverandre, høre på hverandres erfaringer og debattere de sakene vi er opptatt av», uttalte nestleder Brita Møystad Engseth til Gaysir i forbindelse med lanseringen. I løpet av 2014 ble to debatter arrangert på Kulturhuset i Oslo; en om «regnbuerasisme» og en om såkalt skeiv kultur. De to debattene nådde ut til ca 200 personer, og debattserien skal fortsette i Medlemsundersøkelse Flere landsmøter har vedtatt å finne et nytt navn for organisasjonen. Under landsmøtet i 2014 ble det vedtatt at LLH trenger å finne sin egen identitet først, og for å finne ut hvem vi skal være må vi spørre de er til for. I 2014 startet LLH en researchprosess der vi gjennom 14 dybdeintervjuer undersøkte spørsmål om identitet, politisk engasjement, utfordringer i bevegelsen og forholdet ulike mennesker hadde til LLH. Dataene la grunnlaget for en kvantitativ undersøkelse med 3000 respondenter. Resultatene skal gi et grunnlag for å finne ut hvem LLH skal være, hvilke saker vi skal fronte, hvordan vi skal snakke til medlemmene våre og hvilket form og uttrykk kommunikasjonen vår skal ha. I løpet av 2015 skal LLH sitte igjen med en ny visuell profil, en ny nettside og en ny plan for organisasjonens fremtid.

13 13 Politisk påvirkningsarbeid Situasjonen for lhbt-personer i Øst-Europa har blitt drastisk forverret de siste årene. Konservative krefter kjemper på tvers av landegrenser mot lhbt-personers fundamentale menneskerettigheter. Både menneskerettighetene og ytringsfriheten i Øst-Europa er truet av en rekke nye lover som påvirker lhbt-personer: antipropagandalover, blasfemilover, «fremmed agent»-lover og lover som skal «beskytte» barn og unge. Østeuropeiske nasjonalister bygger opp en ny kald krig mot «Vesten» der homoseksualitet er blitt viktig symbolpolitikk. For oss som en «vestlig» rettighetsorganisasjon har det vært viktig å følge våre søsterorganisasjoner sine anbefalinger om ikke å isolere lhbt-rettigheter, men å støtte kampen for universelle menneskerettigheter. Vi har samarbeidet med flere menneskerettighetsaktører i Øst-Europa om kampen for ytringsfrihet, forsamlingsfrihet og retten til privatliv. Vi har også bidratt til samarbeid på tvers av landegrenser i Øst-Europa, ved å samle aktivister fra Russland, Ukraina, Hviterussland, Moldova, Litauen og Latvia for å legge felles strategier mot homofobi. Russland I Juni 2013 vedtok den russiske Dumaen den såkalte antipropagandaloven som skal hindre unge i å lære om homoseksualitet. Det er også blitt forbudt for utenlandske homofile par å adoptere barn. Flere lovforslag blir diskutert, blant annet en lov som vil fjerne barn fra familier der en eller begge foreldre antas å være homofile. Innstrammingene i lhbt-personers rettigheter er en del av en generell innstramming av menneskerettigheter i Russland, hvor blant annet journalister, etniske minoriteter og miljøaktivister trues. Som en konsekvens av lovene og debatten rundt dem har lhbt-organisasjoner blitt raidet og bøtelagt. Høyreekstreme begår vold mot homofile, offentlige markeringer blir angrepet, og unge lhbt-personer blir trakassert av skole og familie og presset til taushet. I 2014 har LLH bidratt til å påvirke norske myndigheter, engasjere og opplyse offentligheten og vise solidaritet med en hardt prøvd minoritet i Russland. Ant-propagandalov i Kirgisistan I oktober forberedte seg Kirgisistan på å innføre en ny anti-propagandalov om homofile. Loven er strengere enn den russiske anti-propagandaloven: den gir fengselsstraff for all positiv omtale av homofile. Hvis loven blir innført blir det i praksis ulovlig å stå frem som lesbisk eller homofil, til og med ovenfor venner og familie. Lhbt-organisasjoner må legge ned, og ytringsfriheten blir begrenset og gjøre det umulig å arbeide

14 14 åpenlyst for å få fjernet loven igjen. Kirgisistans lhbt-aktivister jobber for å stoppe loven før den blir vedtatt i parlamentet, og på oppfordring fra dem ba LLH alle om å vise sin motstand mot anti-propagandaloven ved å legge ut støttebudskap på sosiale medier. I forbindelse med Amnesty sitt 50-års jubileum avholdt LLH Bergen og Hordaland en fest for Amnesty og hadde en egen appell og fotosesjon for Kirgisistan-aksjonen. Livstidsstraff for homoseksualitet i Uganda Uganda fikk mye oppmerksomhet i Norge og internasjonalt da landet innførte en ny og strengere såkalt «antihomolov» i 2014, og er i dag kjent som et av de mest lhbt-fiendtlige landene i Afrika. I 2009 fremmet parlamentsmedlemmet David Bahati det første utkastet til en ny antihomolov i det ugandiske parlamentet. Dette inneholdt dødsstraff og angiverplikt. I 2014 trådte en revidert versjon av loven i kraft. Loven ga inntil livstidsstraff for sex mellom to av samme kjønn. Den straffet også de som «promoterte» homoseksualitet eller støttet lhbtpersoner og organisasjoner med midler, utleie av bolig eller lokaler eller lignende. Ugandiske aktivister gikk til sak mot staten for brudd på den ugandiske grunnloven, og fikk i august loven anerkjent som grunnlovsstridig. Loven ble så annullert. I tiden etter annulleringen ga en rekke parlamentsmedlemmer signaler om at et nytt lovforslag ville fremmes snarest. Regjeringspartiet har nedsatt en komité for å vurdere innføringen av en ny antihomolov, og høsten 2014 ble et nytt utkast lekket. I skrivende stund er imidlertid intet nytt lovforslag blitt fremmet i det ugandiske parlamentet. Evangelikanere sprer homofobi I løpet av det siste tiåret har lhbt-tematikk i Uganda gått fra en relativ usynlighet til å få massiv nasjonal oppmerksomhet, da konservative amerikanske kristne bevegelser spredde lhbt-fiendtlig propaganda i kirker og i nasjonale medier. Ugandas lhbt-paraplyorganisasjon Sexual Minorities Uganda (SMUG) er nå involvert i en rettssak i Uganda, der de har stevnet en av de mest fremtredende homofiendtlige aktørene, Scott Lively, for forfølgelse på grunnlag av seksuell orientering og kjønnsidentitet. Konsekvenser av loven Flere lhbt-organisasjoner rapporterer at situasjonen er blitt forverret i Uganda siden antihomoloven ble innført. Mange er blitt truet, kastet ut av hjemmene sine og utsatt for vold, og flere har flyktet fra landet. Menneskerettighetsforkjempere frykter også at loven kan ha en smitteeffekt i Øst-Afrika. For eksempel har parlamentarikere i Kenya fremmet et likelydende lovforslag, som imidlertid raskt ble nedstemt.

15 15 LLHs arbeid LLH støtter en rekke sikkerhetstiltak for ugandiske lhbt-personer, som beskrevet over. LLH gir også støtte og hjelp til ugandiske initiativ for å få loven annullert. LLH er i løpende dialog med UD om situasjonen i Uganda, og setter dem i kontakt med ugandiske menneskerettighetsaktivister. Samarbeid med Amnesty og Helsingforskomiteen I september 2013 innledet LLH et samarbeid med Amnesty og Helsingforskomiteen under slagordet «Ingen fest uten frihet». Våre tre organisasjoner ønsket å bruke oppmerksomheten rundt OL i Sotsji til å vise frem baksiden av årets medaljer. Etterhvert ble også Bellona og Skeiv Ungdom innlemmet i samarbeidet, og Norsk journalistlag deltok også som samarbeidspartner under et informasjonsmøte for journalister 16. januar. Målet med de felles kampanjene har vært å få menneskerettighetssituasjonen i Russland på dagsorden, både i media og i politikken. I tillegg ønsker vi å markere støtte til sivilsamfunnet og opposisjonelle i Russland, som opplever en stadig økende motstand mot sitt menneskerettighetsarbeid. Sammen har organisasjonene utarbeidet felles kronikker og samarbeidet om informasjonsseminarer, og utarbeidelse av et informasjonshefte for journalister som ble sendt til Sotsji. 16. januar: Informasjonsmøte for journalister og åpent seminar Sammen med Norsk journalistlag (NJ) samlet LLH norske journalister til informasjonsmøte i Amnestys lokaler. Fire russiske menneskerettighetsforkjempere bidro med praktiske råd og faktakunnskap om menneskerettighetssituasjonen i Russland. Blant gjestene var Anastasia Smirnova, koordinator for russiske lhbt-organisasjoners arbeid rundt OL i Sotsji. Tidligere Moskva-korrespondent Morten Jentoft ledet møtet, der også TV2-journalist Øystein Bogen fortalte om sine ublide møter med russiske myndigheter. Det ble delt ut en informasjonspakke med faktakunnskap og kontaktinfo til lokale kilder. Tilbakemeldingen fra de fremmøtte journalistene fra alle store norske redaksjoner var at informasjonsmøtet var svært nyttig. Samme kveld holdt de russiske gjestene lengre innlegg under et åpent aktivistseminar, der stortingsrepresentant Bård Vegar Solhjell deltok og som NTB dekket. 28. januar: Alternativ OL-åpningsseremoni De fem samarbeidsorganisasjonene arrangerte alternative åpningsseremonier i flere norske byer for å rette oppmerksomhet mot menneskerettighetsbrudd i OLs vertskapsland. I hovedstaden var nærmere 300 personer vitne til fakkeltog rundt Youngstorget, musikk, dans og tenning av en symbolsk OL-ild, og appeller av blant annet LLH-leder Bård Nylund og Hans Olav Lahlum. Komiker Sigrid Bonde Tusvik var konferansier.

16 16 I Bergen fikk Norsk Folkehjelp, Raftostiftelsen, PRESS, Skeiv Ungdom og LLH rettet et kritisk søkelys mot menneskerettighetssituasjonen i Russland. Rundt 300 mennesker fant veien til den Blå Steinen for appeller og fakkeltog rundt Smålungeren. Politikere fra Høyre, Arbeiderpartiet, Rødt, Venstre, Sosialistisk Venstreparti, De Grønne og Senterpartiet deltok som appellanter. På Stortorget i Tromsø stilte rundt 30 personer opp med regnbueflagg, slagordet #NoFreedomNoParty og fakler. I Stavanger og Trondheim ble seremonien markert med signaturinnsamlinger. Bilde: Aksjonist utenfor Stortinget under aksjonen «Speak Out for Russia» 7. oktober 2014: Aksjonen Speak Out Russia I anledning årsdagen for tenning av OL-ilden og Putins fødselsdag aksjonerte LLH, Amnesty og Helsingforskomiteen foran Stortinget for ytrings- og forsamlingsfrihet i Russland. Vi aksjonerte med de to formene som fortsatt er mulig i Russland: Å aksjonere alene og å ytre seg i sitt eget hjem. For å illustrere dette sto aktivister, politikere og kjente fjes i kø for holde plakat i en enmannsdemonstrasjon. Samtidig satt lederne av de tre organisasjonene rundt et russisk kjøkkenbord ved siden av plakaten «I Russland kan du ytre deg fritt ved ditt eget kjøkkenbord».

17 17 Vi arrangerte også en markering utenfor den russiske ambassaden. Se video fra arrangementet her: https://www.youtube.com/watch?v=ahnrwapfewy Norges idrettsforbund og Den internasjonale olympiske komité (IOC) I møter med Norges idrettsforbund har Amnesty, Helsingforskomiteen og LLH alle blitt gitt muntlige løfter om å få gi informasjon om menneskerettigheter i Russland til den norske OL-delegasjonen. Dette ble ikke fulgt opp fra idrettsforbundets side, selv etter purringer og oversendelse av skriftlig materiell fra organisasjonene. Som et resultat av et brev til idrettsforbundet der vi etterlyste bedre samarbeid, ble organisasjonene invitert til å holde korte innlegg under samlinger for OL-delegasjonen i januar. Ingen av samlingene inkluderte idrettsutøvere. I møtene presenterte organisasjonene flere krav til hvordan Norges idrettsforbund og IOC burde fremme menneskerettighetssituasjonen i Russland. I etterkant av OL fremmet organisasjonene samme krav til IOC-president Thomas Bach. Gjennomslag på øverste politiske hold Etter påtrykk fra organisasjonene, ble menneskerettigheter i Russland tema på høyeste politiske nivå. I uken før OL åpnet, inviterte statsminister Erna Solberg organisasjonene til et felles møte. Vi oppfordret Solberg om å ta opp menneskerettigheter i sine møter med russiske kolleger og ga henne kontaktinformasjon til russiske aktivister og utfyllende informasjon om enkeltsaker. Under sitt besøk i Sotsji diskuterte statsministeren menneskerettigheter med sin kollega Dimitrij Medvedev. Organisasjonene anser dette som en stor seier for vårt påvirkningsarbeid.

18 18 LLH-kampanjen Prinsipp6 Etter gjentatte uttalelser fra den norske og internasjonale olympiske komité om at det olympiske charteret ikke åpnet for politiske ytringer, bestemte LLH seg for å arrangere kampanjen Prinsipp6. Kampanjen var basert på det sjette prinsipp i det olympiske charteret som sier at «ingen former for diskriminering er forenlig med den olympiske ånd». Prinsipp 6 ble trykket opp på T-skjorter og båret av en rekke kjente kulturpersonligheter som Sven Nordin, Anne-Kat Hærland og Knut Nærum, samt idrettsutøvere som Gro og Anja Hammerseng-Edin og André Muri. Kampanjen ble lansert 3. februar med ti kjente norske fjes. I løpet av en uke hadde nærmere 60 kjente personligheter fra politikk, fagbevegelse, kultur og idrett sluttet seg til, samt skoler, legekontorer og arrangementer. Kommersielle aktører som Stormberg, Solberg Hansen og The Thief valgte også å slutte seg til kampanjen gjennom ulike produkter, arrangementer og donasjoner. I tillegg valgte stortingspolitiker Bård Vegar Solhjell å bruke kampanjeskjorten på Stortingets talerstol og på NRKprogrammet «Nytt på nytt». Kampanjen fikk massiv medieoppmerksomhet i alle de store riksmediene og flere lokale medier. Arrestert for prinsipp 6 Samme dag som OL startet i Sotsji ble aktivisten Anastasia Smirnova arrestert sammen med tre andre aktivister for å ha holdt opp et banner med budskapet fra prinsipp 6. Arrestasjonen vakte massiv oppmerksomhet i Norge og ble skrevet om av alle de største riksmediene. LLH utlovet støttet til å dekke bøtene til lhbt-aktivister og organisasjoner. Smirnova og de tre andre aktivistene ble løslatt i påvente av rettsak senere samme kveld. NRK om saken: Dagbladet: ol_i_sotsji_2014/ /?www=1 VG: Seirer for prinsipp 6 Desember 2014 vedtok den internasjonale olympiske komite at prinsipp 6 skulle inkludere seksuell orientering. Det er nærliggende å anta at endringen skjer som følge av press fra den internasjonal lhbt- og menneskerettighetsbevegelsen.

19 19

20 20 Støttespillere Prinsipp 6 Stormberg Sportstøyprodusenten Stormberg gikk tydelig ut med støtte til prinsipp 6 og ga alle kunder mulighet til å gi alle pengene de handlet for en dag til LLHs arbeid for menneskerettigheter. Kaffeprodusenten Solberg Hansen gikk sammen med designfirmaet Anti om å lage en egen regnbuekaffe med informasjon om LLHs arbeid, der deler av overskuddet gikk til vårt solidaritetsfond. Bilde: Jenny Skavlan og Per Sundnes viser sin støtte på The Thief. The Thief Hotellet The Thief støttet Prinsipp 6 ved å invitere alle LLHs medlemmer og støttespillere til en egen kampanjefest på hotellet. Jenny Skavlan redesignet prinsipp6-skjortene og flere kjente fjes bar skjortene for anledningen. Artist Annie og Bjarne Melgaard lanserte sin musikkvideo Russian Kiss. Alle hotellets gjester fikk utdelt flyers, og de ansatte bar T-skjortene en helg. Film fra arrangementet:

21 21 Mediedekning av prinsipp 6 LLH krever protest fra idretten: LLH advarer mot norsk propaganda i Sotsji: Til kamp for homorettigheter: Norske kjendiser støtter homofile i Russland: og prinsipp6/sven_nordin/homohat/sotsji/ /

22 22 Europa i Oslo: EuroPride 2014 I 2014 var LLH Oslo og Akershus synlighetsfestival Oslo Pride vertskap for EuroPride. EuroPride arrangeres i forskjellige europeiske byer hvert år, og tildeles på lisens av EPOA - European Pride Organizers Association. Tema for EuroPride i Oslo var internasjonale menneskerettigheter og transrettigheter, og festivalslagordet var «Love Moves». Sprengte alle rekorder Med EuroPride 2014 satte Oslo Pride nye rekorder på alle arenaer. Det politiske verkstedet Pride House ble for anledningen arrangert både på Litteraturhuset og i Kulturhistorisk museums lokaler. Det ble arrangert hele 73 forskjellige debatter foredrag og workshops under Pride Houseparaplyen og over 2000 mennesker deltok. LLH sto som arrangør på en lang rekke debatter, blant annet om lhbt i Øst-Europa, bifiles helse og levekår og lhbt-personers møte med helsevesenet. Bilde: Fra EuroPride- Paraden 2014 EuroPride og Pride House ble offisielt åpnet av likestillingsminister Solveig Horne, og en den britiske queer-aktivisten, Max Zachs, kjent fra

1. Innledning oppsummering av 2014

1. Innledning oppsummering av 2014 1. Innledning oppsummering av 2014 Når 2014 skal oppsummeres for LLH Oslo og Akershus, er det i hovedsak to begivenheter som må nevnes: Vi har jobbet fram Oslo kommunes nye handlingsplan om kjønn og seksualitet

Detaljer

RUSSISK HOMOFOBI TRUER DEMOKRATI, MENNESKERETTIGHETER OG OL I SOTSJI. MYANMAR Fra generaler til glamour. SUDAN Den usynlige krigen

RUSSISK HOMOFOBI TRUER DEMOKRATI, MENNESKERETTIGHETER OG OL I SOTSJI. MYANMAR Fra generaler til glamour. SUDAN Den usynlige krigen ET UTENRIKSMAGASIN FRA FLYKTNINGHJELPEN 04/2013 KR. 79 ISSN 1891-2230 RETUR UKE 04 MYANMAR Fra generaler til glamour SUDAN Den usynlige krigen RUSSISK HOMOFOBI TRUER DEMOKRATI, MENNESKERETTIGHETER OG OL

Detaljer

Møte mandag den 14. mars 2011 kl. 12 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte mandag den 14. mars 2011 kl. 12 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 14. mars Dagsorden 2821 Møte mandag den 14. mars 2011 kl. 12 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 61): 1. Interpellasjon fra representanten Dagfinn Høybråten til utenriksministeren:

Detaljer

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Informasjonsheftet er utarbeidet av LNU sin arbeidsgruppe for Nord/Sørspørsmål 2011/2012. Informasjonshefte

Detaljer

2. NOAS, juli 2011. Ann-Magrit Austenå generalsekretær

2. NOAS, juli 2011. Ann-Magrit Austenå generalsekretær 1. Innhold 1. Innhold...2 2. NOAS, juli 2011...3 3. Asylpolitiske saker...4 A. Papirløse...4 Papirløskampanjen...4 Initiativer fra lokalpolitikere...4 Maria Amelie...5 Helse...5 B. Barn...6 Lengeværende

Detaljer

ÅRSMELDING2014. Aksept senter for alle berørt av hiv. Kunnskap Omsorg Mestring

ÅRSMELDING2014. Aksept senter for alle berørt av hiv. Kunnskap Omsorg Mestring Aksept senter for alle berørt av hiv ÅRSMELDING2014 AKSEPTS HAGEKONSERT 2014 Hele 2340 personer var innenfor portene i løpet av Aksepts Hagekonsert den 23. juni 2014. Alle artistene stilte opp gratis.

Detaljer

AntirasisteN. 20 år mot rasisme, mot nazisme, for likeverd! Statistikk mot fordommer. FN krever forbud. Amandaprisvinner fra Kurdistan til Norge

AntirasisteN. 20 år mot rasisme, mot nazisme, for likeverd! Statistikk mot fordommer. FN krever forbud. Amandaprisvinner fra Kurdistan til Norge AntirasisteN Ved varig adresseendring send avisen i retur til: SOS Rasisme ØU pb 297, 5501 Hgsd B-blad SOS Rasisme i Norge kr 10 nr 5 2005 20 år mot rasisme, mot nazisme, for likeverd! SOS Rasisme i Norge

Detaljer

PORTRETTET: LIV TØRRES. Humanist-lobbyistene i Washington DC s.8 Humanismens tenkere del 1: Sokrates s.62

PORTRETTET: LIV TØRRES. Humanist-lobbyistene i Washington DC s.8 Humanismens tenkere del 1: Sokrates s.62 #2 2015 MEDLEMSMAGASIN FOR HUMAN-ETISK FORBUND Humanist-lobbyistene i Washington DC s.8 Humanismens tenkere del 1: Sokrates s.62 Nestlederen i Kirkerådet er mor til nestlederen i Humanistisk Ungdom s.

Detaljer

BALNYTT EN ANNEN FORTELLING OM GAZA GUTTER FOR JENTERS RETTIGHETER UTVEKSLING MED MENING ZIMBABWE: MAGASIN FOR KFUK-KFUM GLOBAL NR 1/2015 KMGLOBAL.

BALNYTT EN ANNEN FORTELLING OM GAZA GUTTER FOR JENTERS RETTIGHETER UTVEKSLING MED MENING ZIMBABWE: MAGASIN FOR KFUK-KFUM GLOBAL NR 1/2015 KMGLOBAL. GL BALNYTT MAGASIN FOR KFUK-KFUM GLOBAL NR 1/2015 KMGLOBAL.NO EN ANNEN FORTELLING OM GAZA ZIMBABWE: GUTTER FOR JENTERS RETTIGHETER UTVEKSLING MED MENING Leder UNGDOM, RETTFERDIGHET OG FRED GLOBALNYTT 1/2015

Detaljer

lai15 ZIAW111111 rk L.

lai15 ZIAW111111 rk L. BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET Regjeringens handlingsplan Bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner 2009-2012 '1* i(4k tfaii et im lai15 ZIAW111111 rk L. 111 r )* wee api

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Nr 3/4 2013. Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo

Nr 3/4 2013. Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo Nr 3/4 2013 HUMANUS Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo 2 LEDER Strategisk blikk gir nye tiltak Som tidligere omtalt her i bladet, har det vært nedsatt et strategiutvalg i Oslo som har sett

Detaljer

ung fri Bør 16-åringer få stemmerett? Plateslipp: Hank & Mari Ungdom i gateopptøyer Fabrikken for og av ungdom Norges rareste klubbnavn?

ung fri Bør 16-åringer få stemmerett? Plateslipp: Hank & Mari Ungdom i gateopptøyer Fabrikken for og av ungdom Norges rareste klubbnavn? ung m a r s 2 0 0 9 : 1 & fri n o v e m b e r 2 0 0 8 : 4 Bør 16-åringer få stemmerett? Plateslipp: Hank & Mari Ungdom i gateopptøyer Fabrikken for og av ungdom Norges rareste klubbnavn? Vi har kommet

Detaljer

Handlingsplan 2011-2015. Handlingsplan mot diskriminering av lesbiske, homofile, bifile og transpersoner

Handlingsplan 2011-2015. Handlingsplan mot diskriminering av lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Handlingsplan 2011-2015 Handlingsplan mot diskriminering av lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Innhold Forord 2 Kapittel 1 Innledning 3 Kapittel 2 Målgruppe 5 2.1 Definisjon av målgruppen 5 2.2

Detaljer

OM i OSLO. lreisende. Hvile, bolig og sanitære forhold RAPPORT AV. Omtale av rom i norsk presse ORGANISERTE MILJØER? En rapport om romfolkets hverdag

OM i OSLO. lreisende. Hvile, bolig og sanitære forhold RAPPORT AV. Omtale av rom i norsk presse ORGANISERTE MILJØER? En rapport om romfolkets hverdag 9 lreisende OM i OSLO ORGANISERTE MILJØER? 16 Hvile, bolig og sanitære forhold RAPPORT AV q CHRISTIANNA K. DENNE ANSVALIGE REDAKTØRER: q KARI HELENE PARTAPUOLI q RUNE BERGLUND STEEN 27 Omtale av rom i

Detaljer

Reformen på sporet s. 6 Møt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm s. 14 Bjørnson-prisen til Marte Wexelsen Goksøyr s. 16 Guros vei til egen bolig s.

Reformen på sporet s. 6 Møt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm s. 14 Bjørnson-prisen til Marte Wexelsen Goksøyr s. 16 Guros vei til egen bolig s. Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 6 2011 Reformen på sporet s. 6 Møt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm s. 14 Bjørnson-prisen til Marte Wexelsen Goksøyr s. 16 Guros vei til egen bolig s. 22 2 Fra generalsekretæren

Detaljer

Årsrapport 2011. Norske muslimer inviterer noen de ikke kjenner på te

Årsrapport 2011. Norske muslimer inviterer noen de ikke kjenner på te Årsrapport 2011 Norske muslimer inviterer noen de ikke kjenner på te Leder 2 Kirkens bymisjon ga Brosteinprisen til Kari Helene Partapuoli for å være en tydelig stemme for et samfunn basert på fellesskap,

Detaljer

Vi må ha mer kunnskap

Vi må ha mer kunnskap POSITIV Nr. 3-2013 Kr 39, Kjell Erik Øie: Vi må ha mer kunnskap Tausheten råder Et løft må til Hivmedisiner og leverskader Ny app for hivpositive RETURUKE 47 1 INTERPRESS NORGE positiv NR. 3 2013 ET LIV

Detaljer

Norad Rapport 13/2011 Diskusjon. Kjønnslemlesting. Hva skjer, og hva gjør Norge?

Norad Rapport 13/2011 Diskusjon. Kjønnslemlesting. Hva skjer, og hva gjør Norge? Norad Rapport 13/2011 Diskusjon Kjønnslemlesting Hva skjer, og hva gjør Norge? Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid Norwegian Agency for Development Cooperation Postboks 8034 Dep, NO-0030 OSLO Ruseløkkveien

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND

ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND NSFs formål NSFs formål er flerfoldig, med samfunnspolitisk, fagpolitisk og interessepolitisk forankring. Samfunnspolitisk skal NSF: påvirke samfunnsforholdene til

Detaljer

Navneutvalgets analyse og anbefaling til LLH

Navneutvalgets analyse og anbefaling til LLH Navneutvalgets innstilling...3 Mandat...3 Organisasjonens verdigrunnlag og visjon...3 Sammensetning og arbeid...4 Arbeidsprosess...4 Ekstern kompetanse...5 Kort historikk...5 Navnehistorikk i organisasjonen...5

Detaljer

Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen?

Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen? Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen? Mål: Øke fokuset på bedre tilrettelegging av kapital for kvinnelige gründere. Få frem løsninger i form av konkrete virkemidler

Detaljer

Felles trygghet - felles ansvar

Felles trygghet - felles ansvar Handlingsplan Felles trygghet - felles ansvar Handlingsplan for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme Handlingsplan Felles trygghet - felles ansvar Handlingsplan for å forebygge radikalisering

Detaljer

Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER

Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER Innhold Sak 1: Konstituering...3 Sak 2: Treårsmelding for perioden 2012 2014...4 1. Innledning...4 2. NLM Utland...5 3. NLM

Detaljer

-nytt NYTT FRA GAMBIA. FORUT Godt utvalg av julegaver i vår nettbutikk på forut.no PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995.

-nytt NYTT FRA GAMBIA. FORUT Godt utvalg av julegaver i vår nettbutikk på forut.no PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995. PARTNER SIERRA LEONE -nytt NYTT FRA Nr 3-2013 GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE FORUT Godt utvalg av julegaver i vår nettbutikk på forut.no NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995 8 Med langvarig forhold til FORUT

Detaljer

Sammen mot menneskehandel

Sammen mot menneskehandel Handlingsplan Sammen mot menneskehandel Regjeringens handlingsplan mot menneskehandel (2011 2014) 1 Innhold 1. Innsatsen mot menneskehandel skal videreføres og styrkes 3 2. Tiltak 4 3. Hva er menneskehandel

Detaljer

Organisasjonshåndboka

Organisasjonshåndboka Organisasjonshåndboka Organisasjonsarbeid for unge funksjonshemmede og kronisk syke organisasjonsanalyse rekruttering aktivisering styret arbeidsfordeling arrangementer økonomi utfordringer politisk arbeid

Detaljer

Nytt tankesett, nytt menneskesyn

Nytt tankesett, nytt menneskesyn Nytt tankesett, nytt menneskesyn Om rituell legemsbeskadigelse av jentebarn Human Rights Service (HRS) www.rights.no N-2-2014 Innholdsfortegnelse O FORORD... 3 1 ANDELEN JENTER I NORGE I RISIKOSONEN...

Detaljer

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2008 Nordisk treff i Århus Reisereportasje: Trygghet til mangfold Det kulturelle mangfoldet i barnehagen Kina en nasjon i utvikling

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer