Årsmelding og regnskap Landbrukets Arbeidsgiverforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding og regnskap 2004. Landbrukets Arbeidsgiverforening"

Transkript

1 Årsmelding og regnskap 2004 Landbrukets Arbeidsgiverforening

2 Innhold Lønsam moderasjon... 3 Tilbakeblikk med tilfredshet... 4 Organisasjonsforhold... 5 Overenskomstforhold Medlemsservice Strategiske allianser, nettverkskontakter og samarbeispartnere Sekretariatet Resultatregnskap Balanse pr Noter til regnskapet Revisjonsberetning... 34

3 Dei gamle byggjesteinane i velferdsamfunnet Mange av oss vart fødd inn i ei tid då Norge sine fortrinn var billeg vasskraft og eit uendeleg ødselt hav langs ei langstrakt kystlinje. Dei eldste, til og med i ein situasjon der vi hadde låge kostnader og mykje rimeleg arbeidskraft. Vi var lukkelege i vår framtidstru. Industri og handel bygd på våre resursar, skulle gje meir velstand inn i framtida! (I ei tid då det var behov for meir velstand ). Jaudå, det virka, det må vi som har nytt godt av det erkjenne. Men havet viste seg ikkje å vere utømmeleg. Liberalisering av kraftmarknad og auka kapasitet på kablar til utlandet, er i ferd med å gjere slutt på restane av fortrinn i rimeleg straumpris. Hydro trappar ned aluminiumkokinga i Høyanger og Årdal. Dei sel heller krafta si i marknaden og investerar i gigantverk i arabarlanda. Og ikkje berre avgrensa resursar bremsar utviklinga av fiskeindustrien. Det utenkelege har skjedd. Fisk vert i dag frakta frå Norge til Asia for bearbeiding. Noko av han hamnar til og med attende i norske butikkhyller! Olje- så fiskeoppdrett Norsk oljeproduksjon har passert sitt høgaste nivå. Den går no inn i ein nedtrappingsfase. Det var direktøren i oljedirektoratet som kunne melde dette her om dagen. Så er det altså definitivt. Det er ikkje lenger oljen som skal bere oss inn i framtida. Lønsam moderasjon 3 Fiskeoppdrett! Var det ikkje fiskeoppdrett som skulle ta over etter etter oljen? Vi har inntrykk av at periodane mellom krisene i oppdrettsnæringa vert kortare og sjeldnare. Det statleg eigde selskapet driv storparten av sitt oppdrett i Chile. I dag vil vel få gå lenger enn å seie, kanskje skal fiskeoppdrett løfte oss framover. Kva skal Norge leve av i framtida Globaliseringa går sin gang. Ein kan like det eller ikkje. Mange av oss gjer det definitivt ikkje. Mykje tyder på at velstanden framover må byggjast på alminneleg produksjon av varer og tenester, utan heilt spesielle gåvepakkar i form av spesielle fortrinn. Vi må i stor utstrekning basere oss på å vere konkurransedyktige på vanlege produksjonsfaktorar. Så må vi kjempe for å få lov til å kompensere for naturgjevne konkuransemessige handicap på vitale områder som matproduksjon. Det vil bety at vi ikkje kan bevilge oss særnorsk høgt lønsnivå. Det vil på sikt gje oss mindre og ikkje meir velstand.

4 4 Tilbakeblikk med tilfredshet Ved starten av 2004 ventet mange store oppgaver i tillegg til de sedvanlige. Vi skulle gjennomføre et hovedtariffoppgjør med både generelle og spesielle utfordringer. Etter intenst arbeid med forberedelser og gjennomføringer av 20 forhandlinger ble det oppnådd resultater som var til å leve med. Det som kanskje gledet mest var at vi sammen med våre tariffmotparter virkelig tok ansvar og gjennomførte forhandlingene uten mekling og konflikt. Vi forberedte oss på det utvidede EU fra 1. mai. Det hersket lenge stor uvisshet om myndighetene ville innføre overgangsregler eller ikke. Overgangsreglene ble vedtatt på et sent tidspunkt noe som skapte usikkerhet omkring søknadsbehandlingen både hos våre medlemmer og hos myndighetene. Vi har allerede hatt et møte med myndighetene for å evaluere erfaringene fra 2004 og håper på bedringer i Gjennom samarbeid med andre landbruksrelaterte organisasjoner ble det utarbeidet et veiledningshefte på hvordan medlemmene skulle gå frem for å skaffe seg sesongarbeidskraft og hvordan slik arbeidskraft skulle behandles. I ettertid viser det seg at informasjon og holdningsskapende arbeid hjelper. Myndighetene sendte dette året også ut 2 omfattende innstillinger på høring: Pensjonskommisjonen og Arbeidslivslovutvalget. Resultatet av høringene er enda ikke helt klare, men uansett vil de få betydelige konsekvenser for det fremtidige arbeidsliv. Arbeidslivslovutvalgets arbeid har aktualisert debatten om hvor de ansattes rettigheter skal reguleres: i lov eller tariffavtale? For å sikre at organiserte virksomheter får like konkurransevilkår som uorganiserte virksomheter, er arbeidsgiverforeningene av den oppfatning at kostbare, sosiale goder bør reguleres i lov. Fagforeningene er av en annen oppfatning. Her er det mange utfordringer; både i 2005 og årene fremover.

5 Landbrukets Arbeidsgiverforening (LA) er en selvstendig arbeidsgiverforening for landbruksrelaterte virksomheter. Ved utgangen av 2004 har LA 709 medlemmer som til sammen sysselsetter ansatte i minst ½ stilling. LAS FORMÅL ER Å arbeide for et godt forhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, herunder å avverge og løse arbeidstvister inngå tariffavtaler på medlemmenes vegne veilede medlemmene om lønns- og arbeidsvilkår og yte bistand under tvister med arbeidstakerne og deres organisasjoner representere medlemmene overfor offentlige myndigheter i saker vedrørende lønns- og arbeidsvilkår ivareta medlemmenes interesser i arbeidsgiverspørsmål for øvrig Organisasjonsforhold 5 ÅRSMØTE 2004 LAs årsmøte ble avholdt onsdag 10.mars Årsmelding og regnskap ble godkjent uten debatt. Årsmøtet ble avsluttet med et foredrag om Pensjonskommisjonens innstilling ved medlem av pensjonskommisjonen, Endre Skjørestad.

6 STYRET Etter årsmøtet har styret hatt følgende sammensetning: 6 Styreleder: Bonde Steinar Dvergsdal, Felleskjøpet Øst/Vest Nestleder: Bonde Marit Bårnes, TINE BA Styremedlemmer: Gartnerieier Einar Svinningen, Ragnar J. Svinningen As Konserndirektør Stein Aasgaard, TINE BA Bonde Laurits Stokkeland, Hå Gårdsrekneskapslag 1. vararepresentant: Bonde Ole Festad Lund, Hoff Norske Potetindustrier 2. vararepresentant: Daglig leder Unni Furumo, Troms Landbrukstjenester 3. vararepresentant: Daglig leder Gunnar Alu, Bøndernes Kontor, Rudshøgda Det har vært avholdt 6 styremøter i 2004.

7 LAS STRUKTUR LA er inndelt i 3 seksjoner, hvor medlemmene plasseres etter vedtak i styret. På den enkelte seksjonskonferanse velges seksjonens leder. LAs seksjonsinndeling, seksjonsvise gruppering av medlemmene, samt ledere av seksjonene er: Seksjon Næringsmiddelindustri Meierier Kornsiloer/møller Iskremfabrikker Potetindustri Fjordland GENO Felleskjøp Norsvin Innkjøpslag Seksjonsleder: Ole Festad Lund, HOFF Norske Potetindustrier Seksjon Primær Gartnerier/hagebruk Avløserlag Avløserringer Direktemedlemmer Norske Landbrukstjenester (NLT) Valgkomite Valgkomite for årsmøte er: Fra Seksjon Primær: Medlem: Narve Huseby Wiker Varamedlem: Gustav Thorsø Mohr Fra Seksjon Næringsmiddelindustri: Medlem: Steinar Grimsrud Varamedlem: Wenche Stuvland Knygh Medlem: Ola Jordhøy Varamedlem: Tore Ruud 7 Seksjonsleder: Einar Svinningen, Ragnar J. Svinningen As Seksjon Service/Rådgivning Regnskapslag Forsøksringer Dyreklinikker Norges Bondelag Norsk Bonde- og småbrukarlag Norges Bygdeungdomslag Norsk Sau- og geitalslag BoviBank AS Bygdefolkets Studieforbund Landbrukets HMS - tjeneste Norsk Landbrukssamvirke Agrikjøp LIM Landbrukssamvirkets Informasjonskontor Midt-Norge Debio Norsk Gartnerforbund OIKOS Økologisk Landslag Opplysningskontoret for frukt og grønt Seksjonsleder: Gunnar Alu, Bøndernes Kontor, Rudshøgda Fra Seksjon Service/ Rådgivning: Medlem: Liv Kjuus Varamedlem: Jon Røine Leder for valgkomiteen er Ola Jordhøy

8 FORHANDLINGSUTVALG 8 I følge vedtektene treffer styret beslutning om hvilke medlemsgrupperinger som skal opprette egne forhandlingsutvalg. Valgene til de respektive forhandlingsutvalgene skjer på seksjonskonferansene. Etter seksjonskonferansene i 2003 har forhandlingsutvalgene følgende sammensetning Jordbruk/gartneri Bonde Svein Folkvord, Sandnes Gartnerieier Einar Svinningen, Asker Gartnerieier Per Osmund Espedal, Lier Bonde Steen Høj, Løten LAs styre har besluttet å supplere dette utvalget med : Daglig leder Unni Furumo, Troms Landbrukstjenester Gartnerieier Trygve Hafskjold, Rosegården AS Bonde Arne Løfsgård, Flisa Gartnerieier Kristin Bue, Hofstad gård Felleskjøp/Innkjøpslag/ Kornsiloer Personalsjef Liv Schou, Felleskjøpet Trondheim Personalsjef Anders Frydenlund, Felleskjøpet Øst/Vest Adm. dir. Per Henry Eide, Nordmøre og Romsdal Felleskjøp Daglig leder Toralf Hvidsten, Østfold Korn

9 Potetindustrien Ass. direktør Ingvar Hage, Hoff Norske Potetindustrier, Gjøvik Fabrikksjef Anders Haugum, Hoff Norske Potetindustrier, Sundnes Bonde Ole Festad Lund, Hoff Norske Potetindustrier Regnskapslagene Bonde Elisabeth Skjærvik, Skatval regnskapskontor Daglig leder Gunnar Alu, Bøndernes Kontor AL Bonde Lars Skramstad, Løten Regnskapskontor 9 I følge vedtektene kan styret oppnevne et sentralt forhandlingsutvalg som skal forestå forhandlingene av overenskomster som berører flere medlemsgrupper. Følgende er oppnevnt i det sentrale forhandlingsutvalg: Ass. direktør Ingvar Hage, Hoff Norske Potetindustrier, (leder) Personalsjef Einar Langeland, TINE Midt - Norge Personalsjef Anders Frydenlund, Felleskjøpet Øst/Vest Administrasjonssjef Knut Hoff, Norges Bondelag TINE BA velger selv sitt forhandlingsutvalg for meieriindustrien. Følgende er for tiden oppnevnt: Stein Aasgaard; TINE BA Kjetil Høvde, TINE meieriet Nord Jorunn Sandsdalen, TINE meieriet Sør Odd Skrøvset, TINE meieriet Vest Jan Ove Tryggestad, TINE BA Helge Kjernsval, TINE BA SEKSJONSKONFERANSER I følge LAs vedtekter skal det hvert 2. år avholdes seksjonskonferanser. Det heter videre i vedtektene: I tillegg kan seksjonen avholde medlemsmøte/faglig samling, med samme representasjon som på seksjonskonferansen, i mellom året. Det ble avholdt en felles fagkonferanse torsdag 14. oktober 2004 i Oslo; hvor det ble satt fokus på ulike sider av Det fremtidige arbeidsmarked. Innledere på konferansen var: Per Brannsten, Arbeidsdirektoratet, advokat Ingeborg Moen

10 Borgerud som har ledet Arbeidslivslovutvalget, statssekretær Helge Eide i Arbeids- og Sosialdepartementet og Harald Magnus Andreassen, sjefsøkonom i First Securities ASA. MEDLEMSFORHOLD Ved utgangen av 2003 har LA 709 medlemmer. 10 Medlemssammensetning, samt antall ansatte fordelt på seksjoner og undergrupper, fremgår av tabellen under. Antall medlemmer fordelt på seksjoner og undergrupper: Seksjon Primær Direkte medlemmer Avløserringer Avløserlag Avløserlag uten arbeidsgiveransvar 3 3 Gartneri/hagebruk NLT 1 1 Seksjon Næringsmiddelindustri TINE-meierier 6 6 Iskrem 1 1 Kornsilo og møller Potetindustri 2 2 Kjøttindustri 2 2 Felleskjøp 7 8 Innkjøpslag Andre 5 5 Seksjon Service/Rådgivning Regnskapskontor/lag Forsøksringer Andre Til sammen

11 Antall ansatte fordelt på seksjoner og undergrupper: Seksjon Primær Direkte medlemmer Avløserringer Avløserlag Gartneri/hagebruk Seksjon Næringsmiddelindustri TINE-meierier Iskrem Kornsilo og møller Potetindustri Kjøttindustri Felleskjøp Innkjøpslag Andre Seksjon Service/Rådgivning Regnskapskontor/lag Forsøksringer Andre Til sammen

12 12 Overenskomstforhold HOVEDMÅL Tariffavtaler som LA er part i, skal ha et innhold som bidrar til at medlemmene kan få realisert egne forretningsmessige målsetninger. FORHANDLINGER Generelt 2004 var et hovedtariffoppgjør, dvs. at samtlige overenskomster var gjenstand for revisjon. Årets forhandlinger var preget av at landet befant seg i en situasjon med lave renter og gode økonomiske rammebetingelser for øvrig. De sentrale tema gjenspeiler for så vidt dette, og det var således stor fokus på saker av prinsipiell interesse, så som: Pensjon Tariffavgift Arbeidsinnleie Utenlandsk arbeidskraft Arbeidslivslovgivningen Lokale forhandlinger Årslønnsvekst ned mot nivået til våre handelspartnere LA: Styret i LA vedtok følgende i forkant av årets lønnsoppgjør: 1. Lønnsvekst LAs målsetting er at lønnsveksten innenfor våre områder ikke overstiger lønnsveksten i de land som det er naturlig å sammenligne seg med og at lønnsveksten innen LA-områdene ikke blir større enn i samfunnet for øvrig. 2. Tariffesting av pensjon Krav om tariffesting av pensjon må avvises, da det vil bidra til ytterligere uheldig konkurransevridning for virksomheter som er bundet av tariffavtale.

13 3. Ad. Endringer i arbeidslivslovgivningen I Arbeidslivslovutvalget som nylig har avgitt sin innstilling, foreslår flertallet flere endringer i dagens lovgivning som innebærer større fleksibilitet både med hensyn til arbeidstid og ansettelsesforhold. Det kan derfor ikke aksepteres å ta inn formuleringer i overenskomstene som vil frata arbeidsgiver den fleksibilitet som Arbeidslivslovutvalget går inn for i sitt forslag. Det vil være aktuelt å ta ut bestemmelser i overenskomstene som er knyttet opp til dagens lovgivning mht. fleksibilitet. 4. Tariffavgift Det er fra enkelte forbund i LO lansert krav om innføring av tariffavgift i en eller annen form, noe som vil medføre at organiserte arbeidstakere skal ha høyere lønn enn uorganiserte. Et slikt krav må avvises da det strider mot prinsippet om organisasjonsfrihet og en dom i Høyesterett som slår fast det ulovfestede ufravikelighetsprinsipp Lønns-og arbeidsvilkår for utenlandske arbeidstakere Som følge av EU-utvidelsen , forventes det en økning i antall arbeidstakere fra Polen og Baltikum, spesielt som sesongarbeidere innen primærlandbruket. Myndighetene har i lov og forskrift foretatt de nødvendige endringer for å hindre sosial dumping. Alle krav om ytterligere regulering av disse forhold må avvises. Sett i forhold til den - for hele landet - etter hvert etablerte ramme på 3,5 %, så er det samlede resultat for LA sine områder godt innenfor dette. Samlet lønnsvekst for LA ser ut til å ende på ca 3,39 %. Hva gjelder lønnsveksten for hele Norge, antar SSB, departementet og Norges Bank at den gjennomsnittelige lønnsvekst i 2004 vil havne på ca 3,75 %. NHOområdene antydes av NHO til å havne på om lag 4,25 %. Pensjon ble heller ikke ved denne korsvei tariffestet, ikke minst på grunn av Statsministerens løfter om å gjøre noe med lovgivningen på dette området. Det ble fremmet en rekke krav fra arbeidstakersiden med det for øye å få tarifffestet bestemmelser i dagens lovgivning som arbeidstakerne mener er på vei til å bli for fleksible. Disse kravene ble ikke tatt til følge, med unntak av krav om regulering av adgangen til å leie inn arbeidskraft. Hva gjelder arbeids innleie så har tariffavtalen fått inn bestemmelser som øker arbeids takernes medbestemmelse og kontroll med bruk av innleie. Kravet om tariffavgift, altså bedre betaling for fagorganiserte enn andre, ble heller ikke etterkommet.

14 Forholdet til utenlandsk arbeidskraft har vært mye fokusert, men ble tariffmessig ikke den utfordringen man kunne ha fryktet. LA fikk gjennomslag for en omlegging mot mer lokal lønnsdannelse overfor tre av fagforeningene i meieri industrien. Dette arbeidet fortsetter og systematikken vil bli videreutviklet frem mot neste oppgjør. 14 Forhandlingsresultatene i årslønnsvekst For LAs vedkommende begynte årets forhandlinger som vanlig med revisjonen av overenskomsten for jordbruks- og garterinæringen i slutten av april, og den ble avsluttet i november med revisjon av standard avtalene vi har med NOFU. Nedenfor følger en tabellarisk oversikt som viser årets resultat for de forskjellige områdene. Prosentene uttrykker den antatte årslønnsveksten (ÅLV). Hovedtariffoppgjøret 2004: Overenskomst Org. ÅLV 1 Jordbruk og Gartneri FF - Fellesforbundet (LO) 3,50 % 2 Grossistavtalen NTF Norsk Transportarbeider - forbund (LO) 3,52 % 3 Lands over ens komsten HK Handel og Kontor (LO) 3,52 % 4 Standard avtalen Selgerforbundet 3,30 % 5 Forsøksringer NaFo - Norsk Naturviterforbund (Akademikerne) 3,48 % 6 Forsøksringer NOFU-LFR - Norges Funksjonærforbund (YS) 3,19 % 7 Regnskap NOFU - Norges Funksjonærforbund (YS) 3,00 % 8 Potet NNN - Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund(LO) 2,64 % 9 Møller og Fór NNN - Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (LO) 3,52 % 10 Meieri NNN - Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (LO) 3,46 % 11 Meieri NOFU-PF - Norges Funksjonærforbund (YS) 4,09 % 12 Meieri HK Handel og Kontor (LO) 3,44 % 13 Meieri NML Norske Meierifolks Landsforening 3,16 % 14 Meieri NaFo - Norsk Naturviterforbund (Akademikerne) 4,00 % Veiet snitt: 3,39 % Ingen av årets oppgjør endte i mekling.

15 UTVALG I tillegg til forhandlingenes ovennevnte økonomiske resultater, ble det satt ned en rekke utvalg som har fått i oppdrag å se på forskjellige utfordringer i relasjon til de enkelte overenskomster. 1. Fellesforbundet Primæroverenskomsten: Det vises til vedlagte Protokolltilførsel til forhandlingsprotokollen mellom LA/FF, ved tariffoppgjøret 2004, vedrørende nedsetting av en arbeidsgruppe som i tariffperioden skal videreføre det påbegynte harmoniserings arbeidet m.v NTF - Grossistavtalen: Partene skal snarest mulig i tariffperioden gjennomgå overenskomsten med sikte på å vurdere behovet for eventuelle endringer samt for å vurdere eventuelle tiltak mot sosial dumping. Det skal nedsettes et partsammensatt utvalg som skal utarbeide forslag til klargjøring av bestemmelser og struktur i overenskomsten. Arbeidet skal ferdigstilles i perioden. 3. NNN Mølleoverenskomsten: Partene skal i perioden sept. 04 til feb. 05 utrede etablering av en tvistenemnd. Dette med sikte på å i fellesskap å kunne finne løsninger på problemstillinger relatert til overenskomstens NNN-Potetoverenskomsten: Det settes ned et partsammensatt utvalg som skal se på følgende problemstillinger: Omfang Lønnsgruppe-struktur Opprettelse av ny lønnsgruppe Fagarbeideres innplassering Timelønn/ukelønn Partenes arbeide startes opp senest innen 15. september Endelig innstilling skal foreligge innen utgangen av februar NaFo/NOFU Overenskomstene for forsøksringledere: Innen mars 2005 skal det fremlegges en innstilling hvor konkrete forslag til ny avtaletekst og nye lønnstabeller fremkommer. Dette med siktemål å etablere tilfredsstillende kriterier for lokale lønnsforhandlinger og individuelle tillegg herunder ledertillegg. Endring av avtaletekst/struktur innarbeides i avtalen i Utvalget skal også vurdere inngåelse av kollektiv helseforsikring for de ansatte.

16 Videre skal utvalget i samme periode kartlegge bruken av egen bil i tjeneste, samt kostnader/utgifter relatert til dette. Utvalget skal på første møte vedta en fremdriftsplan hva gjelder tiltak/undersøkelser, samt dato for gjennomføring av disse. Planen oversendes de sentrale organisasjoner etter første møte som skal finne sted innen utgangen av oktober NML-Meieri: Det nedsettes et partsammensatt utvalg med mandat til å utrede en samordning av arbeidstidsordninger i meieriindustrien, herunder godtgjørelse for disse. Utredningen skal være avsluttet innen utgangen av første avtaleår. 7. NOFU-PF Partene er enige om at det settes ned et utvalg bestående av 2 representanter fra hver side som skal gjennomgå de innrapporterte stillinger med henblikk på å kvalitetssikre enkelte grupper og individuelle stillinger som synes å få store utslag som følge av innføring av nytt lønnssystem. 8. Handel og kontor Meieri: Partene er enige om å sette ned et utvalg som skal vurdere innføring av stillings-/ arbeidsvurderingsverktøyet Fakis, som grunnlag for evt. å etablere et nytt lønnssystem. 9. NNN-Meieri: Partene er enige om å sette ned et utvalg som skal vurder Fakis-stillingsvurderingssystem som grunnlag for evt. å etablere et nytt lønnssystem. 10. Selgerforbundet Partene er enige om at det nedsettes utvalg som skal vurdere innføring av Fakis. 11. NOFU-Økonomiforbundet: Partene er enige om å gjennomgå daglig leders rolle som arbeidsgiver. I tråd med vedtak i styringsgruppen for pensjonsordningen i møte , nedsettes et partssammensatt utvalg som skal utrede en fornying av eksisterende pensjonsordning, herunder valg av forsikringsselskap. Utvalgsarbeidet skal avsluttes innen

17 KONKLUSJON LA anser det som spesielt positivt at vi ved 04-oppgjøret fikk videreutviklet systematikken omkring lokal og individuell lønnsfastsettelse. Vi har også foretatt ytterligere harmonisering. Det siste ikke minst med tanke på et mer strukturert avtaleverk, og på sikt færre avtaler. 17

18 18 Medlemsservice HOVEDMÅL: LA skal ha en stab og et faglig nettverk som samlet har en kompetanse som til enhver tid kan sette medlemmene i stand til å ivareta gode og langsiktige samarbeidsforhold med arbeidstakerne. Kursvirksomhet Det er en stabil etterspørsel etter kurs og foredrag fra medlemmene. LA har i år lagt ut sine åpne kurs på i en egen kursbase. Kursene gjennomføres hovedsakelig med interne krefter samtidig som vi har hatt et samarbeid med Erik Engebretsen i Norsk Landbrukssamvirke og Geirr Anfinnsen i Cooperatio. I tillegg bidrar sekretariatets ansatte ved en rekke bedriftsinterne kurs på forespørsel fra medlemmer. Sekretariatet kompetanse dekker områdene forhandlinger, arbeidsrett, fusjonsprosesser og lederutvikling. Fagopplæring Faglig Råd Naturbruk Stortinget har vedtatt en ny utdanningsreform Kompetanseløftet - som får konsekvenser for hele det norske utdanningssystemet herunder også den yrkesfaglige utdanningen. Arbeidet koordineres av et nyopprettet Utdanningsdirektorat. Det er opprettet 9 partssammensatte faglige råd. LA har fått et fast medlem i Faglig råd for Naturbruk. Arbeidet i rådet startet i september og har hovedsakelig vært konsentrert om utvikling og etablering av nye kompetanseplattformer for yrkesfagene som ligger innunder rådet. Sentralt lærlingeutvalg TINE Meieriene Sentralt lærlingeutvalg skal arbeide for og tilrettelegge for fagopplæring i meieriindustrien. Utvalget er satt sammen av representanter fra arbeidsgiversiden, arbeidstakersiden, "TINE Personal og kompetanse" og LA. Det er avholdt ett møte i utvalget hvor TINE la frem forslag om å avvikle utvalget. Organisasjonene motsatte seg dette. Det er ikke tatt endelig stilling til den videre oppfølging av dette.

19 Næringsmiddelkonferansen 2004 Den årlige næringsmiddelkonferansen, som er et samarbeidsprosjekt mellom LA, KIFF, NBL, FHL og TINE Personal og Kompetanse, ble også i år holdt i Bergen i september. Konferansen samler deltakere fra næringsmiddelindustrien og skoleverket. Kompetanseutvikling generelt dannet rammen rundt dag 1 på konferanse, mens man dag 2 fokuserte mer på fagopplæring. Nytt i år var etablering og utdeling av Matbransjens Kompetansepris. Prisen gikk til Kraft Foods Norge AS, CP Oslo (tidligere AS Freia). Det er god og jevn oppslutning om konferansen. 19 Etter og videreutdanningsfond LA NNN Etter og videreutdanningsfondet til LA og NNN gir støtte til etter og videreutdanning for medlemmer i NNN etter gitte kriterier. Fondet har i 2004 gitt kr ,- i støtte. Støtten gis hovedsakelig til medarbeidere som tar fagbrev på fritiden. Inkluderende Arbeidsliv Avtalen om Inkluderende Arbeidstid ble evaluert og videreført høsten Prosjektet baserer seg på en metode som skal gi gode resultater over tid. Disse resultatene har så smått begynt å vise seg i løpet av dette året, ved at sykefraværet hadde en positiv utvikling i siste halvår. Pr. 19. november hadde virksomheter inngått avtale om inkluderende arbeidsliv hvor ansatte var omfattet. Dette utgjør totalt 57% av totalt antall ansatte i Norge. Flesteparten av de største av LAs medlemsbedrifter har inngått IA-kontrakt. Oppslutningen blant de litt mindre er mer varierende. Det har blitt informert om temaet ved flere anledninger i LA-aktuelt og på Arbeidsvurdering som virkemiddel for likelønn LA er deltager i prosjektet Arbeidsvurdering som virkemiddel for likelønn etablert av Barne-og Familiedepartementet og sitter i referansegruppen for prosjektet. Det har vært gjennomført ett møte i Prosjektet har pågått siden 1.kvartal 2002 og avsluttes i mars Prosjektet har i 2004 vært igjennom en uttesting av metode hos Likestillingsombudet og parallelt har verktøyet blitt brukt i lokale lønnsforhandlinger hos testvirksomhetene. Econ har evaluert prosjektet. Resultatene så langt viser at verktøyet er godt egnet til å vurdere lønnsforskjeller i bedriftene.

20 20 LAs hjemmesider, I 2004 gjennomgikk LAs hjemmesider betydelige endringer. Sidene ble utbygd, de fikk delvis ny lay-out og oppdatering av sidene har foregått oftere. Spesielt ble det satset på daglig oppdatering i forbindelse med tariffrevisjonen, slik at resultatet av forhandlingene fortrinnsvis ble lagt ut umiddelbart etter forhandlingenes slutt. Sidene fikk dessuten en egen adresse under fanen tariff. Her er nyhetsbrev, resultat av forhandlingene, samt lønnstabeller for alle overenskomstområder lagt ut fortløpende. Så raskt som mulig legges dessuten alle overenskomstene i sin helhet ut på LAs tariffsider Hjemmesidene ble videre oppgradert med en egen kursbase, hvor stoff relatert til LAs kurs er samlet. Videre ble sidene utbygd med en egen fane for LA- Aktuelt. Her legges artikler hentet fra bladet LA-Aktuelt, og her finnes tidligere utgivelser av bladet i sin helhet. LA-Aktuelt Bladet LA-Aktuelt utkom i 2004 med sin 10. årgang. Målsetning med bladet er å utgi et medlemsblad som orienterer om LAs utvikling og aktiviteter, som behandler personalfaglige spørsmål i vid forstand, og som kan bidra til faglig og organisasjonsmessig debatt. For å bidra til bredest mulig dekning av ulike stoffområder, fungerer sekretariatet som en samlet redaksjon. LA-Aktuelt utkom i 2004 med tre utgivelser. Lillebil Larssen var redaktør for nr 2/04, Petter Nilsen for de to øvrige. Trond Nygren er bladets ansvarlige redaktør. Lobo Media har ansvar for design/ lay-out og trykking. LA-Aktuelt legges i sin helhet ut på LAs hjemmesider

21 HOVEDMÅL: LA skal arbeide for å samle landbrukstilknyttede virksomhet er i en arbeidsgiverforening. I tillegg skal LA inngå i et forpliktende samarbeid med andre organisasjoner for å øke LAs faglige kompetanse, skape forståelse for LAs virksomhet og øke LAs anseels e. Samarbeid med andre arbeidsgiverforeninger De største arbeidsgiverforeningene i Norge, dvs. NHO, Handelens og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH), Norges Arbeidsgiverforening for virksomheter med offentlig tilknytning (NAVO), Finansnæringens Arbeidsgiverforening, Rederiforbundet og LA, har over de siste år utviklet et meget godt samarbeid. Dels har innholdet i kontakten vært av informativ karakter og dels dypere samarbeid om konkrete saker. Samarbeidet har også omfattet staten som arbeidsgiver og KS. Samarbeidet har de siste årene antatt en slik form at det er blitt satt et navn Arbeidsgiversamtalene (ASAM) på det og møter avholdes regelmessig og med forberedt dagsorden. I tillegg til samarbeid omkring lønnsoppgjørene, er utveksling av kompetanse og ressurser et viktig område. Samarbeidsavtale med Norsk Landbrukssamvirke Vinteren 2004 ble det inngått en samarbeidsavtale mellom Landbrukets Arbeidsgiverforening og Norsk Landbrukssamvirke med følgende formål: Formålet med avtalen er å fremme en best mulig samordning og et nært løpende samarbeid om de oppgaver som LA og NL til enhver tid arbeider med. Partene forplikter seg til å arbeide for en mest mulig samordnet opptreden utad for å fremme landbrukets felles synspunkter. Det skal legges vekt på å utvikle en god løpende kommunikasjon mellom avtalepartene. Strategiske allianser, nettverkskontakter og samarbeispartnere 21 Avtalen gir partene en gjensidig representasjon i henholdsvis LAs årsmøte og NLs rådsmøte.

22 Nordisk samarbeid LA deltok ved den årlige nordiske sekretariatskonferansen som i år fant sted fra september på Åland. Finland var vertskap, og i tillegg til finnene deltok det representanter fra Sverige, Danmark og Norge. 22 Tema for årets konferanse var gjennomgang av sentrale nasjonale økonomiske størrelser, redegjørelse for de forhandlinger som hadde funnet sted samt en debatt om utenlandsk arbeidskraft. I tillegg til ovennevnte nordiske møte, fikk vi fra 8. til 9. desember besøk av SLA fra Sverige. SLA ønsket en gjennomgang av vår erfaring med bruk av stillingsvurderings- og lønnsystemer som innebærer lokal/individuell lønnsdannelse. Utenlandsk arbeidskraft I forbindelse med EU-utvidelsen 1. mai 2004 var det i første halvår mye diskusjon vedrørende hvilke regler som skulle gjelde for arbeidsinnvandrere fra de nye EU-landene. Ved begynnelsen av året ga Regjeringen uttrykk for at man ønsket fri flyt av arbeidskraft fra de nye EU-landene fra første dag. LA ga sin tilslutning til dette. Under henvisning til at tilnærmet alle EU-land gikk inn for innføring av overgangsordninger, valgte imidlertid Regjeringen å legge fram forslag til norske overgangsordninger, gjeldende f.o.m Forslaget ble sendt på høring. LA avga skriftlig høringsuttalelse, og deltok dessuten i åpen høring i Stortingets kommunalkomite. I hovedtrekk forutsatte de norske overgangsordningene at arbeidstakere fra de nye EU-landene skulle ha lønns- og arbeidsvilkår i tråd med tariffavtale, og at borgere fra de nye EU-landene skulle ha oppholdstillatelse før arbeid påbegynnes. LA uttalte i sine kommentarer til overgangsordningene at slike ordninger ikke måtte bli til hinder for at ufaglært arbeidskraft fra de nye EU-landene kunne ta arbeid i Norge, og at det måtte innføres smidige tilpasninger til nytt regime. Hva angår overgangsordningenes krav om at utlendingens lønns- og arbeidsvilkår ikke må være dårligere enn det som følger av tariffavtale, uttalte LA at tilsvarende regulering ikke er gitt for norske statsborgere, eller EØS-borgere, såfremt man ikke er bundet av tariffavtale. Følgelig mente LA at det er kunstig at man, hva angår borgere fra nye EØS-land, plikter å følge tariffavtale, så lenge denne ikke er krevd allmenngjort.

23 Som en konsekvens av EU-utvidelsen 1. mai 2004, var det i beretningsåret, verken fra LAs side, eller i samfunnet for øvrig, noe engasjement med tanke på økt arbeidsinnvandring generelt. LAs sekretariat brukte, i beretningsåret, forholdsvis mye tid på å veilede medlemmer om overgangsordningenes innhold, herunder deltagelse på en rekke konferanser og møter. LA ba, høsten 2004, medlemmer innenfor Seksjon Primær om å rapportere inn sine erfaringer med politimyndighetenes behandling av søknader om utenlandsk arbeidskraft. På et møte med UDI i desember, fremmet LA forslag til forenklinger og forbedringer av systemet. Dette på bakgrunn av medlemmenes erfaringer. 23 Veiledningshefte om ansettelse av utenlandske sesongarbeidstakere I 2003 var det en rekke medieoppslag hvor det ble fokusert på uverdige lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske sesongarbeidstakere i norsk landbruk. Med dette som bakgrunn, samt at det ved inngangen til 2004 hersket stor usikkerhet omkring regelverk ved ansettelse av utenlandske sesongarbeidstakere, tok LA initiativ overfor landbrukets øvrige organisasjoner med flere, med tanke på utarbeidelse av et felles veiledningshefte. I arbeidet med utarbeidelsen av dette veiledningsheftet deltok følgende organisasjoner: Produsentforeningen av 1909, KSL-sekretariatet, Norges Bondelag, Norsk Gartnerforbund, Nordgrønt, Gartnerhallen, NF-grønt, Norske Landbrukstjenester, Landbrukets HMS-tjeneste, samt Arbeidstilsynet. LA hadde sekretariatsfunksjon for arbeidet. Foruten å beskrive norske overgangsregler og prosedyrer for ansettelse av utenlandsk arbeidskraft, tok veiledningsheftet for seg Arbeidsmiljølovens og Overenskomstens krav vedrørende lønns- og arbeidsvilkår m.v. Heftet ble lagt ut på LAs hjemmesider. Organisasjonene som deltok i arbeidet med utarbeidelsen av heftet opprettet link til LAs sider fra egen hjemmeside.

Årsmelding og regnskap 2006. Landbrukets Arbeidsgiverforening

Årsmelding og regnskap 2006. Landbrukets Arbeidsgiverforening Årsmelding og regnskap 2006 Landbrukets Arbeidsgiverforening Innhold Medlemmene i fokus... 3 Organisasjonsforhold... 4 Overenskomstforhold... 12 Medlemsservice... 17 Strategiske allianser, nettverkskontakter

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2003. Landbrukets Arbeidsgiverforening

Årsmelding og regnskap 2003. Landbrukets Arbeidsgiverforening Årsmelding og regnskap 2003 Landbrukets Arbeidsgiverforening Innhold Sunn fornuft er lønsamt...3 Det startet i 2003, men vil skje i 2004...4 Organisasjonsforhold...5 Overenskomstforhold...13 Medlemsservice...18

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2007. Landbrukets Arbeidsgiverforening

Årsmelding og regnskap 2007. Landbrukets Arbeidsgiverforening Årsmelding og regnskap 2007 Landbrukets Arbeidsgiverforening Innhold Kontinuerlig organisasjonsutvikling... 3 Organisasjonsforhold... 5 Overenskomstforhold... 12 Medlemsservice... 16 Strategiske allianser,

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2008. Landbrukets Arbeidsgiverforening

Årsmelding og regnskap 2008. Landbrukets Arbeidsgiverforening Årsmelding og regnskap 2008 Landbrukets Arbeidsgiverforening Innhold Visjon og handling... 3 Organisasjonsforhold... 5 Overenskomstforhold... 12 Medlemsservice... 18 Strategiske allianser, nettverkskontakter

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Resultatregnskap 2012 mot budsjett. Inntekter Regnskap 2012 Budsjett 2012 Budsjettavvik Kontingenter 2 148 141 2 200 000-51 859 Fagpressekatalog 382 080 400 000-17 920 Fagpressenytt

Detaljer

Overenskomsten for Jordbruks- og gartnerinæringene 2010-2012

Overenskomsten for Jordbruks- og gartnerinæringene 2010-2012 Sirkulære nr. 39 1 av 6 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Arvid Eikeland, tlf. +47 23063131 Til Fra: Distriktskontorene, avdelinger, klubber (sendt via avdelingen) enkeltstående virksomheter

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

LOVER NHO SJØFART. for. Vedtatt 31. mai 1990

LOVER NHO SJØFART. for. Vedtatt 31. mai 1990 LOVER for NHO SJØFART Vedtatt 31. mai 1990 med endringer av 8. juni 1991, 30. mai 1992, 24. mai 2003, 4. juni 2009, 3. juni 2010, 5. juni 2012 og 30. mai 2013 2 1 NAVN Foreningens navn er NHO Sjøfart.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER 1 Organisasjon Helgeland Landbrukstjenester BA. Org. nr 975 931 366, nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset økonomisk ansvar

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA VEDTEKTER FOR Gjøvik Avløserlag BA Gjøvik Avløserlag - ditt lokale vikarbyrå 1 Organisasjon Gjøvik Avløserlag BA. Org. Nr. 971299738 nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv.

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv. Parats vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2015. 1 Navn og tilslutning til hovedorganisasjon Parat er en medlemsstyrt, partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsberetning 2007. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2007 er satt opp under denne forutsetningen.

Årsberetning 2007. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2007 er satt opp under denne forutsetningen. Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund Årsberetning 2007 Virksomhetens art og hvor den drives Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund driver med barne og ungdomsarbeide i Nedre Buskerud. Virksomhetens

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt 26. juni 2008 (Erstatter selskapsvedtekter av 1.1.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Formål og rettsstilling

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Resultatregnskap 2014 for OSI

Resultatregnskap 2014 for OSI Resultatregnskap 2014 for OSI DRIFSTINNTEKTER Samarbeidsavtale SIO Medlemskontingenter og særavgifter Leieinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekt Note Resultatregnskap 2 0 1 4 2 0 1 3 532 597 643 200

Detaljer

Sak 2013-10: Årsberetning og regnskap 2011-2012 - korrigert

Sak 2013-10: Årsberetning og regnskap 2011-2012 - korrigert Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-04-02 AJ Sak 2013-10: Årsberetning og regnskap 2011-2012 - korrigert Vedlagt følger årsregnskapet for NR for regnskapsåret 2012, som sammen med årsregnskapet

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsberetning 2008. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2008 er satt opp under denne forutsetningen.

Årsberetning 2008. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2008 er satt opp under denne forutsetningen. Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund Årsberetning 2008 Virksomhetens art og hvor den drives Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund driver med barne- og ungdomsarbeide i Nedre Buskerud.

Detaljer

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O Til medlemmer av NFF-O NFF-O årsmøte 2016 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2015 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2015 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2017 Sak 4 Godkjenning av foreløpig regnskap

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt (Erstatter selskapsvedtekter av 26.06.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Formål og rettsstilling 3 Kapittel

Detaljer

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006 Ordinær generalforsamling 22. juni 2006 Året 2005 hovedpunkter Norsk Vekst Forvaltning ASA eier 50% av forvaltningsselskapet NVF AS Forvaltningsvirksomheten ble med virkning fra 1.1.2005 utkontraktert

Detaljer

JOURNALISTEN RESULTATREGNSKAP. Sum driftsinntekter kr 11.280.951 kr 11.496.763. Sum driftskostnader kr 12.482.713 kr 10.233.438

JOURNALISTEN RESULTATREGNSKAP. Sum driftsinntekter kr 11.280.951 kr 11.496.763. Sum driftskostnader kr 12.482.713 kr 10.233.438 RESULTATREGNSKAP Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent fra NJ kr 3.238.468 kr 3.001.156 Stillingsannonser 5.633.819 5.789.684 Tekst-, bilags- og pressekontaktannonser 1.821.968 2.078.034 Abonnement

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008 Årsberetning 2008 Virksomhetens art Knutshø villreinområde forvalter villreinstammen i Knutshøområdet. Villreinområdet ligger i Folldal, Oppdal, Tynset, Rennebu og Alvdal kommuner. Rettvisende oversikt

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

RESULTATREGNSKAP FOR

RESULTATREGNSKAP FOR RESULTATREGNSKAP FOR 2014-2015 BALANSE pr 31.12.2015 Oslo, 10. mars 2016 Styret i Actis Rusfeltets samarbeidsorgan Noter til regnskapet 2015 Actis Rusfeltets samarbeidsorgan Regnskapsprinsipper Generelt

Detaljer

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)!

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)! Innkalling(til(årsmøte(i(Myken(Handel(SA( Årsmøtetavholdestorsdag16.juli2015kl16.00påbutikken.Ettermøtetblirdetengrillfestforallepå Myken(Væravhengig) Sakslistenformøteter: 1.Godkjenningavinnkallingogdagsorden

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK)

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Styret i NORSØK 2006 ved Stjernehuset. Fra venstre Kristin Sørheim, Erik L. Moen, Ole Syltebø, Anita Villa og Kirsty McKinnon Innhold Årsberetning

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP 01.07.09-01.07.08- Note 30.06.10 30.06.09 DRIFTSINNTEKTER: Tilskudd NJ drift kr 333.104 kr 297.623 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 102.492 87.362 Sum driftsinntekter kr 435.596 kr 384.985

Detaljer

Vedtekter for KS Bedrift

Vedtekter for KS Bedrift Vedtekter for KS Bedrift Vedtatt av generalforsamlingen 22. april 2015 1 Formål 1.1 KS Bedrift er en selvstendig og medlemsstyrt forening som skal ivareta medlemmenes interesser i arbeidsgiver- og næringspolitiske

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

VEDTEKTER FOR NLF ARBEIDSGIVER (TARIFFELLESKAPET)

VEDTEKTER FOR NLF ARBEIDSGIVER (TARIFFELLESKAPET) VEDTEKTER FOR NLF ARBEIDSGIVER (TARIFFELLESKAPET) Vedtatt på årsmøtet til NLF Arbeidsgiver 2015 1. RETNINGSLINJER I HENHOLD TIL NLFS VEDTEKTER Disse vedtektene er ment å supplere og utdype NLFs vedtekter

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 LYSKULTUR Note 2016 2015 Salgsinntekt 7 120 581 6 962 127 Annen driftsinntekt 5 725 662 252 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Vedtekter. Sist endret 5. juni SAMFO Vedtekter

Vedtekter. Sist endret 5. juni SAMFO Vedtekter Vedtekter Sist endret 5. juni 2013 SAMFO Vedtekter 1 Innhold Vedtekter SAMFO Bryggetorget 7 0250 Oslo 1. Navn 4 2. Formål 4 3. Oppgaver 4 4. Medlemmer 5 5. Kontingent 5 6. Opplysnings- og oppgaveplikt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

DEBATTNOTAT I ANLEDNING HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2014

DEBATTNOTAT I ANLEDNING HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2014 DEBATTNOTAT I ANLEDNING HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2014 UTARBEIDET TIL KAs STRATEGIKONFERANSER 2014 I forbindelse med at den gjeldende Hovedtariffavtalen (HTA) på KA-området utløper 30. april 2014 og skal reforhandles,

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Unios krav 3, hovedtariffoppgjøret 2012 tariffområdet Oslo kommune

Unios krav 3, hovedtariffoppgjøret 2012 tariffområdet Oslo kommune Unios krav 3, hovedtariffoppgjøret 2012 tariffområdet Oslo kommune Krav nr. 3, 26. april 2012, kl.09.30 Unio viser til krav 1 og 2 og opprettholder disse. Hovedtariffoppgjøret 2012 må fremme likelønn og

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Norsk oljemuseum. årbok 2016

Norsk oljemuseum. årbok 2016 Norsk oljemuseum årbok 2016 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Billettinntekter 5 907 269 4 891 121 Offentlige driftstilskudd 1 17 326 990 15 496 000 Leie/Arrangement 1

Detaljer

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Aktivitetsregnskap 2010 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2010 2009 2008 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

VEDTEKTER FOR LEVANGER AVLØSERLAG SA

VEDTEKTER FOR LEVANGER AVLØSERLAG SA VEDTEKTER FOR LEVANGER AVLØSERLAG SA Gjeldende fra 08.04.2011 1 Organisasjon Levanger Avløserlag SA med org.nr 971 386 843 nedenfor kallet laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset

Detaljer

Vedtekter for Landkreditt SA

Vedtekter for Landkreditt SA 1 Vedtekter for Landkreditt SA Landkreditt SA er et norsk samvirkeforetak innen finansområdet, som i samsvar med finansforetaksloven 1-3 f) og 17-3 (3) er definert som finansforetak og samvirkeforetak

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2014 NFF-O årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å yte bidrag i forbindelse med tilrettelegging av forsknings- og undervisningsaktivitet ved NTNU. Fondet kan også

Detaljer

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Note 1 - Regnskapsprinsipper Generelt Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Fram til 2004 har særbestemmelser

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning Årsberetning 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens art

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Styrets beretning Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond

Styrets beretning Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond Styrets beretning 2014 Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond Fondets formål er å fremme undersøkelser og videreutdannelse som tar sikte på å øke vår kjennskap til årsakene for menneskets indremedisinske

Detaljer