Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10"

Transkript

1 Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10 Endre Gulbrandsen s150690

2 PROSJEKT NR Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET Åpen Telefon: Telefaks: HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS TITTEL Bestillingssystem for frisørsalong DATO 31. mai 2011 ANTALL SIDER / BILAG 65 PROSJEKTDELTAKERE Endre Gulbrandsen (s150690) INTERN VEILEDER Tor Krattebøl OPPDRAGSGIVER Linda Sjåstad v / Hårgalleriet Hønefoss KONTAKTPERSON Linda Sjåstad SAMMENDRAG Dette er sluttdokumentasjonen til hovedprosjektet for gruppe 10 ved Høgskolen i Oslo Rapporten inneholder to dokumenter, en prosessrapport og en produktrapport. 3 STIKKORD Timebestilling Frisør Online

3 PROSESSDOKUMENTASJON

4 INNHOLD Innhold 1 Innledning BESKRIVELSE AV INNVOLVERTE PARTER Prosjektgruppen Hårgalleriet Intern veileder Metodikk Smidig utviklingsmetodikk Oppstartsfasen Kravspesifikasjon Use Case Prosjektplan Risikoanalyse Prosjektnettsted og prosjektdagbok Beskrivelse av arbeidsflyten Månedlig fremdrift Kontakt med involverte parter Intern veileder Kontakt med oppdragsgiver Utviklingsarbeidet... Feil! Bokmerke er ikke definert. 8.1 Kodestandard... Feil! Bokmerke er ikke definert. 8.2 Prototyping av brukergrensesnittet... Feil! Bokmerke er ikke definert. 9 Testing... Feil! Bokmerke er ikke definert. 10 Avslutningsfase Konklusjon... Feil! Bokmerke er ikke definert. 12 Kilder... 16

5 Vedlegg... 17

6 1 Innledning Denne rapporten inneholder prosessdokumentasjon for mitt hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo, våren Mitt oppdrag har vært å lage et system for frisørsalong, primært for en frisør som ikke er helt fornøyd med dagens system. Dette systemet kan også vurderes å tas i bruk av hele firmaet dersom det blir en suksess. Til å veilede meg har jeg hatt god hjelp fra min interne veileder fra HiO, Tor Krattebøl. Applikasjonen er utviklet ved hjelp av PHP og MySQL. Jeg vil rette en takk til Linda Sjåstad som har vært essensiell i prosessen med å utvikle kravspesifikasjonen, og en stor takk til Tor Krattebøl for veldig bra veiledning underveis.

7 2 BESKRIVELSE AV INNVOLVERTE PARTER 2.1 Prosjektgruppen Prosjektgruppen har bestått av følgende medlem: - Endre Gulbrandsen (s150690) 2.2 Hårgalleriet Hårgalleriet er en populær frisørsalong med to avdelinger i Hønefoss. Disse ligger på Kuben kjøpesenter og sentrumskvartalet. Bedriften har 7 ansatte som har en hektisk hverdag med stor tilstrømning av kunder. Linda Sjåstad er frisør i Hårgalleriet og dette systemet er designet etter hennes ønsker og behov. Hun tilbyr alt innen hårpleie. Min kontaktperson har vært Linda Sjåstad. 2.3 Intern veileder Min interne veileder fra HIO har vært Tor Krattebøl

8 3 Metodikk Jeg ble tipset fra intern veileder om at jeg kunne bruke testdrevet utvikling på dette prosjektet. Jeg valgte å ikke gjøre dette fordi jeg var alene og var nødt til å prioritere. Som metode valgte jeg å bruke smidig utviklingsmetodikk. Etter å ha lest en av fjorårets prosessdokumentasjoner så fant jeg det slik at den metoden de hadde brukt ville passe bra på dette prosjektet også. 3.1 Smidig utviklingsmetodikk Smidig utviklingsmetodikk bygger i hovedsak på fire utviklingsprinsipper(beedle, et al.,2011): - Individer og samspill fremfor prosesser og verktøy - Fungerende programvare fremfor omfattende dokumentasjon - Kundesamarbeid fremfor kontraktforhandlinger - Respondere på endringer fremfor å følge en plan Når man jobber smidig, er det viktig å levere del leveranser underveis slik at kunden kan ytre ønske om endringer. Jeg har hatt kontinuerlig kontakt med oppdragsgiver under hele prosjektet, hvor hun har fått prøve systemet og komme med innspill.

9 4 Oppstartsfasen Da prosjektet satt i gang for fullt etter jul så hadde jeg egentlig vurdert å bruke.net rammeverket til dette prosjektet. Men ved litt prøvelse fant jeg ut at jeg er mye bedre i PHP programmering og at resultatet ville bli bedre dersom jeg valgte denne teknologien. 4.1 Kravspesifikasjon Jeg visste på forhånd at kravspesifikasjonen ville bli ekstra viktig for min del i og med at jeg jobbet alene på dette prosjektet. Jeg måtte skape klarhet med oppdragsgiver i forhold til hva som skulle leveres og hva som ikke kunne leveres i forhold til tidsrammen. Vi var enige om at den funksjonaliteten som jeg ikke rakk under prosjektperioden kunne legges til senere om ønskelig. Kravspesifikasjonen beskriver hvilke krav som settes til systemet. Disse kravene kan beskrives som funksjonelle krav og ikke-funksjonelle krav. De funksjonelle kravene beskriver en handling som systemet skal utføre, mens de ikke funksjonelle kravene beskriver egenskaper systemet skal ha. Siden jeg brukte smidig utvikling så lagde jeg en kravspesifikasjon med funksjonelle krav som stod i tråd med hva oppdragsgiver hadde tenkt seg. Disse kravene reforhandlet vi underveis da jeg så mer tydelig hva som var realistisk å rekke innenfor prosjektperioden. Jeg hadde hele tiden fokus på at oppdragsgiver skulle være fornøyd. 4.2 Use Case Jeg utarbeidet Use Case basert på de funksjonelle kravene som ble spesifisert i kravspesifikasjonen. Jeg valgte å lage et overordnet og et detaljert Use Case. I tillegg lagde jeg beskrivelser for hvert tilfelle. Eksempel på oppsett av Use Case beskrivelse: Legg til bestilling Use Case Aktør Trigger Pre-betingelser Legg til bestilling Ansatt Ansatt ønsker å legge til ny bestilling En kunde vil bestille time

10 Post-betingelser Ny time blir lagt til ellers må det oppstå feilmelding Normal hendelsesflyt 1. Ansatt søker opp ledig tid * 2. Det sjekkes om kunden er registrert fra før ** 3. Kunden registreres på ledig time 4. Systemet lagrer informasjon i database 5. Det gis melding om prosessen var suksessfull eller om det oppstod feil Variasjoner * Ansatt kan velge å søke etter ledig tid ** Dersom kunde ikke finnes fra før må det registreres ny kunde Relatert informasjon Oversikt over eksisterende kunder kan finnes via en rullgardinmeny 4.3 Prosjektplan Jeg lagde en prosjektplan i MS Project som lå tilgjengelig på nettsiden under hele prosjektet. MS Project er laget spesielt for det formålet å holde styr på hva som skal gjøres, hvem som har ansvaret og når fristen for leveranse er.

11 Den tidsmessige planleggingen av dette prosjektet var viktig. Fremdriftsplanen var veldig god å ha underveis for å holde fremdriften oppe og se det hele i perspektiv. Noen av tidsfristene var satt av HiO: - Forprosjekt leveransen - Leveranse av sluttrapporten - Presentasjonen Milepælene og leveransen av de andre artifaktene bestemte jeg selv tidlig i prosjektet. 4.4 Risikoanalyse En risikoanalyse utformes tidlig i et prosjekt for å luke ut potensielle trusler som kan føre til at prosjektet i blir en fiasko. En stor risiko i dette prosjektet var tid. Det var mye å gjøre og kun meg selv til å gjøre det. Det at jeg hadde kontinuerlig kontakt med kunden gjorde at vi kommuniserte underveis og jeg fikk ført prosjektet i havn i tide. Og det gikk så vidt!

12 Punkt: Risiko: 1 Uenighet om hva skal lages Grad av risiko: Middels Dersom uenighet oppstår vil det være viktig å kommunisere med kunde slik at det ikke oppstår misforståelser. Use Case og low fidelity prototyper vil være viktige elementer for å synliggjøre for kunden hvordan system vil fungere og se ut. Dette vil være med på å minske risiko for uenighet om hva som skal lages. 2 Dersom det som er realistisk å oppnå i løpet av prosjektperioden ikke tilfredsstiller de krav som kunden stiller. Middels Dersom kundens krav til funksjonalitet er større enn hva prosjektets tidsperiode tillater vil det være viktig å kunne komme til en enighet om hvilke funksjoner som er essensielle for at systemet skal være interessant for kunden å ta i bruk. Det er viktig at dette blir kartlagt på et tidlig stadium ved hjelp av å utforme en nøye gjennomtenkt kravspesifikasjon. 3 Feilberegning av tid i forhold fremdriftsplanen Høy

13 Den største risikoen for dette prosjektet er at tiden ikke strekker til. Det er vanskelig å beregne nøyaktig i forkant hvor lang tid utformingen av nettstedet vil ta. Det er kritisk for prosjektet at det ikke blir tatt vann over hodet og at det samtales med veileder fra høyskolen i Oslo om hva som er realistisk å gjennomføre på den avsatte prosjektperioden. 4 Langvarig sykdom i prosjektperioden Liten Dersom det skulle oppstå langvarig sykdom fra prosjektgruppen så vil dette påvirke prosjektet i den grad at man havner på etterskudd i forhold til fremdriftsplanen. Men det er lite sannsynlig at noe slikt inntreffer. Skulle kunden bli syk slik at det blir vanskelig å møtes finnes det muligheter å kommunisere via for eksempel e-post. 5 Arbeidet hoper seg opp og blir lite oversiktelig Middels Et annet aspekt å tenke over er at det er mye dokumentasjon som skal produseres ved siden av selve implementeringen av systemet. For at det ikke skal

14 oppstå kaos er det viktig av fremdriftsplanen holdes og at man støtter seg til rammeverket UML. 6 Forstå kundens behov Middels Det å forstå kundens behov vil være viktig for å oppnå suksess. Dette kan gjøres ved å oppsøke salongen, være med og observere hvilke prosesser som foregår samt være i tett dialog med kunden. 7 Liten grad av universell utforming Middels Hentet fra lovdata.no står det i 11. Plikt til universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Nye IKT-løsninger som underbygger virksomhetens alminnelige funksjoner, og som er hovedløsninger rettet mot eller stillet til rådighet for allmennheten, skal være universelt utformet fra og med 1. juli 2011, men likevel tidligst tolv måneder etter at det foreligger standarder eller retningslinjer for innholdet i plikten. For eksisterende IKTløsninger gjelder plikten fra 1.

15 januar Plikten omfatter ikke IKT-løsninger der utformingen reguleres av annen lovgivning. Dette betyr at det må tas hensyn til at systemet skal brukes av alle og må derfor være universelt utformet. Det er viktig at man ikke overser dette i løpet av den travle prosjektperioden som ligger foran oss. 8 Kompleks funksjonalitet Middels - Høy Det kan være at deler av funksjonaliteten er kompleks å implementere. Det vil være lurt på et tidlig stadium å kartlegge disse og ha alternative løsninger i bakhånd. 4.5 Prosjektnettsted og prosjektdagbok Jeg opprettet en nettside hvor alle dokumentene ble publisert underveis slik at intern veileder og andre studenter fikk tilgang til disse.

16 5 Beskrivelse av arbeidsflyten 5.1 Månedlig fremdrift Prosessen med å utvikle systemet startet i januar Jeg bestemte meg for å fokusere på god planlegging slik at jeg skulle få en god flyt i prosjektet. Januar Januar måned gikk med til å utarbeide en fremdriftsplan, gjøre analyse, utarbeide kravspesifikasjon og Use Case. Jeg hadde god kommunikasjon med intern veileder og oppdragsgiver. Leveranse for denne måneden var forprosjektrapport. Februar I februar utarbeidet jeg low fidelity prototype sammen med oppdragsgiver slik at de designmessige ønskene ble ivaretatt. Første milepæl var enighet om hva som skulle lages. Denne ble satt etter planen 8. februar Deretter startet jeg jobben med å utforme klassediagram og sette opp databasen. Mot slutten av februar startet jeg med å programmere. Jeg visste at dette ville bli den mest tidkrevende delen av prosjektet og ville komme i gang så tidlig som mulig med dette. Mars Hele måneden gikk med til hovedsakelig programmering og testing opp mot kunden. April Store deler av april gikk med på å teste og utbedre system på en iterativ måte. Mai 4 mai hadde jeg satt som milepæl å være ferdig med produktet slik at resten av måneden kunne gå med til å skrive sluttrapporten. Jeg fikk senere vite at jeg kunne utbedre produktet frem til presentasjonen den 16. juni. På bakgrunn av dette så fortsatte jeg å forbedre produktet etter den 4. mai.

17 Hovedfokus denne måneden var å skrive ferdig denne rapporten for å rekke leveranse den 31. mai. 5.2 Kontakt med involverte parter Intern veileder Jeg hadde ukentlige samtaler med intern veileder hovedsakelig via telefon. Jeg fikk hjelp til problemer tilknyttet utvikling av systemet, programmering relaterte spørsmål og svar på hvordan jeg skulle utforme dokumentasjonen Kontakt med oppdragsgiver Kontakt med oppdragsgiver var gjennom møter og e-post. Dette fungerte utmerket og uten godt samarbeid og forståelse fra oppdragsgiver så ville det vært vanskelig for meg å gjennomføre prosjektet.

18 6 Avslutningsfase 6.1 Ferdigstillelse av prosjektet Når sluttrapporten ble levert den 31. mai 2011 var systemet grovt sett ferdig. Jeg gjorde kun små oppdateringer frem til presentasjonen den 16. juni. 7 Konklusjon Dette prosjektet har vært en stor jobb med mye frustrasjon, følelse av vann over hodet og store utfordringer. Alt i alt har det vært veldig lærerikt. I og med at jeg har jobbet alene så har jeg lært mye om meg selv, press, arbeidsrutiner og PHP syntaks. Jeg har vært veldig heldig med veileder og oppdragsgiver. God kommunikasjon har gjort at jeg har kunnet prestere godt og gitt meg tro på at dette skulle gå(selv om det til tider så mørkt ut). Målene jeg satt meg var at oppdragsgiver skulle bli fornøyd, å lære meg smidig utviklingsmetode samt å utvikle et onlinebasert system. Oppdragsgiver er fornøyd med resultatet så jeg kan si at jeg har oppfylt disse målene. 8 Kilder Wikipedia. (2011, 5. mai) PHP Hypertext Preprocessor. Hentet fra Horgen, S.A. (2007). Webprogrammering i PHP (2. utg., 3. oppl.). Gyldendal Norsk Forlag

19 Vedlegg 1 Risikoanalyse Punkt: Risiko: 1 Uenighet om hva skal lages Grad av risiko: Middels Dersom uenighet oppstår vil det være viktig å kommunisere med kunde slik at det ikke oppstår misforståelser. Use Case og low fidelity prototyper vil være viktige elementer for å synliggjøre for kunden hvordan system vil fungere og se ut. Dette vil være med på å minske risiko for uenighet om hva som skal lages. 2 Dersom det som er realistisk å oppnå i løpet av prosjektperioden ikke tilfredsstiller de krav som kunden stiller. Middels Dersom kundens krav til funksjonalitet er større enn hva prosjektets tidsperiode tillater vil det være viktig å kunne komme til en enighet om hvilke funksjoner som er essensielle for at systemet skal være interessant for kunden å ta i bruk. Det er viktig at dette blir kartlagt på et tidlig stadium ved hjelp av å utforme en nøye gjennomtenkt kravspesifikasjon. 3 Feilberegning av tid i forhold fremdriftsplanen Høy

20 Den største risikoen for dette prosjektet er at tiden ikke strekker til. Det er vanskelig å beregne nøyaktig i forkant hvor lang tid utformingen av nettstedet vil ta. Det er kritisk for prosjektet at det ikke blir tatt vann over hodet og at det samtales med veileder fra høyskolen i Oslo om hva som er realistisk å gjennomføre på den avsatte prosjektperioden. 4 Langvarig sykdom i prosjektperioden Liten Dersom det skulle oppstå langvarig sykdom fra prosjektgruppen så vil dette påvirke prosjektet i den grad at man havner på etterskudd i forhold til fremdriftsplanen. Men det er lite sannsynlig at noe slikt inntreffer. Skulle kunden bli syk slik at det blir vanskelig å møtes finnes det muligheter å kommunisere via for eksempel e-post. 5 Arbeidet hoper seg opp og blir lite oversiktelig Middels Et annet aspekt å tenke over er at det er mye dokumentasjon som skal produseres ved siden av selve implementeringen av

21 systemet. For at det ikke skal oppstå kaos er det viktig av fremdriftsplanen holdes og at man støtter seg til rammeverket UML. 6 Forstå kundens behov Middels Det å forstå kundens behov vil være viktig for å oppnå suksess. Dette kan gjøres ved å oppsøke salongen, være med og observere hvilke prosesser som foregår samt være i tett dialog med kunden. 7 Liten grad av universell utforming Middels Hentet fra lovdata.no står det i 11. Plikt til universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Nye IKT-løsninger som underbygger virksomhetens alminnelige funksjoner, og som er hovedløsninger rettet mot eller stillet til rådighet for allmennheten, skal være universelt utformet fra og med 1. juli 2011, men likevel tidligst tolv måneder etter at det foreligger standarder eller retningslinjer for innholdet i plikten. For eksisterende IKT-

22 løsninger gjelder plikten fra 1. januar Plikten omfatter ikke IKT-løsninger der utformingen reguleres av annen lovgivning. Dette betyr at det må tas hensyn til at systemet skal brukes av alle og må derfor være universelt utformet. Det er viktig at man ikke overser dette i løpet av den travle prosjektperioden som ligger foran oss. 8 Kompleks funksjonalitet Middels - Høy Det kan være at deler av funksjonaliteten er kompleks å implementere. Det vil være lurt på et tidlig stadium å kartlegge disse og ha alternative løsninger i bakhånd.

23 Produktdokumentasjon 1

24 Innhold 1 Innledning Beskrivelse av produktet... 6 Timebok... 6 Kunderegister... 6 Ny time... 7 Kasse... 8 Dagens oppgjør... 8 Andre funksjoner Brukergrensesnitt og design Mål Designvalg Meny Fonter og farger Applikasjonsarkitektur Domene / klassediagram Sikkerhet Feilsider Planlegging og forberedelser Valg av oppgave Dagens situasjon for oppdragsgiver Analyse Mål og rammebetingelser Tid Ressurser Kunnskap Teknologier Utviklingsteknologier Valg av utviklingsverktøy PHP (Hypertext Preprocessor) MySQL Andre tekniske hjelpemidler Microsoft Paint MS Project

25 6 Teknisk arkitektur Applikasjonen MySQL Fastname Webhotell Testing Vedlegg 1 Kravspesifikasjon Vedlegg 2 Use Case beskrivelser Vedlegg 3 Akseptansetester Vedlegg 4 Brukerdokumentasjon Brukerveiledning Fame IT Timebok Velg dato for timebok Time bestillinger Ny time Allerede registret kunde Ny kunde Og følg veiledningen i punkt Allerede registret kunde Endre time Avbestill time Kasse Ta i mot betaling Oppgjør Dagens oppgjør Rapporter Budsjett Register Kunde register Produkter Ansatte registrer ny ansatt Se på info om ansatt Endre opplysninger på ansatt Slett ansatt Gavekort

26 5.4.1 Registrer nytt gave kort på allerede registrert kunde Registrer nytt gavekort på ny kunde Følg først punktene i Ny kunde Der etter punktene i Registrer nytt gave kort på allerede registrert kunde register for solgte gavekort kunde registrer ny kunde slett kunde Endre kunde Se bestilte behandlinger Se tidligere behandlinger Send e-post til kunde Se ubetalte faktura Notat Legg inn nytt notat Kalender Dagens gjøremål Modell liste Linker

27 1 Innledning Denne rapporten inneholder produktdokumentasjon for mitt hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo, våren Rapporten beskriver hvordan produktet er bygd opp og hvilke tekniske komponenter som er brukt i utviklingen. I tillegg inneholder rapporten testdokumentasjon, samt installasjonsveiledning og brukerdokumentasjon. 5

28 2 Beskrivelse av produktet Dette systemet er et timebestillingssystem for frisørsalong laget spesielt for frisør Linda Sjåstad ved Hårgalleriet i Hønefoss. Systemet er en webapplikasjon som er utviklet i PHP med MySQL database. Timebok Timeboken lagrer timebestillinger som er lagt inn av frisør, og lister disse basert på valg av dato. Det er mulig å legge til, endre og slette timebestillinger. Kunderegister Systemet inneholder et kunderegister med informasjon om kundene. Det er mulig å legge til, endre og slette kunde. I tillegg kan man se tidligere behandlinger og fremtidige behandlinger, samt sende e- post til kunden. 6

29 Ny time En sentral funksjonalitet er å legge til ny time. Dersom kunden eksisterer kan det legges in timebestilling med ønsket behandling, dato, tid, frisør og ønsket påminnelse. 7

30 Kasse Kassen er betalingsbilde hvor frisøren registrerer om kunden har betalt eller ikke. Her listes behandlinger som ikke er betalt sortert på valgt kunde. Dagens oppgjør Dersom kunden har betalt for dagens behandling så vil dette listes under dagens oppgjør. Her vises totalt inntak for dagen, med og uten moms. Andre funksjoner Systemet inneholder tilsvarende skjermbilder for følgende funksjonalitet: - Produkter - Ansatte - Gavekort - Notat - Modell liste 8

31 - Linker - Dagens gjøremål 2.1 Brukergrensesnitt og design Mål Oppdragsgiver var klar på at design var en viktig faktor ved utforming av nettsidene. Hun ønsket seg et 50 talls inspirert utseende med pastellfarger. Applikasjonen måtte kjøre online slik at den var tilgjengelig overalt. Videre ønsket oppdragsgiver knapper for å navigere seg rundt i systemet. Både knapper og sider skulle stå i stil gjennom hele applikasjonen Designvalg Ved innlogging vises FameIT logoen og man tas direkte til timebok siden. Her listes dagens kunder basert på hvilken frisør som er innlogget. Selv om dette systemet skal brukes foreløpig av kun èn frisør, så er det lagt opp på denne måten slik at flere kan bruke systemet etter hvert Meny Menyen er konsistent gjennom sidene i systemet. Den er lagt slik at den lister hovedfunksjonene, men videre menyer til under-funksjoner. 9

32 2.1.4 Fonter og farger Oppdragsgiver ønsket seg pastellfarger og den rosa fargen preger systemet på slik måte at det blir et slags kjennemerke. Fargen er litt sjokkerende ved første øyekast, men man venner seg faktisk til den etter hvert (jeg burde vite det). Font typen som går igjen på knappene og menyen er av typen Rockwell. 10

33 3 Applikasjonsarkitektur 3.1 Domene / klassediagram Jeg designet et klassediagram som senere ble implementert i MySQL via phpmyadmin. 3.2 Sikkerhet Sikkerhetsmekanismen i systemet er begrenset til en innloggingsfunksjon. Kun brukere av systemet har tilgang via brukernavn og passord. I tillegg så er det egen lenke til innloggingssiden som kun 11

34 bruker vet om. Dette er for å skjerme systemet for eventuelle hackere som prøver å knekke koden for å logge seg inn Feilsider Dersom bruker taster feil informasjon ved innlogging eller dersom andre unntakstilfeller oppstår så blir han sendt til en side med feilmelding. Dette er viktig for at systemet skal virke på en hensiktsmessig måte. 4 Planlegging og forberedelser 4.1 Valg av oppgave Jeg bestemte meg for å søke Høgskolen i Oslo om å gjennomføre dette prosjektet høsten Etter samtale med Linda Sjåstad i Hårgalleriet, satt hun meg på ideen til å lage et system som er skreddersydd for hennes behov. Det finnes allerede gode systemer på markedet, slik at min tanke var aldri å prøve å konkurrere med disse. De systemene som finnes er altfor avanserte og velutviklede for det. Jeg har derimot forsøkt å lage et system som kan være et alternativ til allerede eksiterende systemer. Det enkle er ofte det beste. 4.2 Dagens situasjon for oppdragsgiver Det finnes allerede lignende programmer på markedet i dag, men disse inneholder på hver sin måte mangler som gjør at de ikke blir tilstrekkelige. Dette skyldes at de er tilrettelagt for forskjellige bransjer. Det er derfor ønskelig å utforme ett system som tar det beste fra hver verden og smelter det sammen til et optimalt system som er skreddersydd for frisørbransjen 4.3 Analyse 4.4 Mål og rammebetingelser Målet med prosjektet er å utvikle et online bestillingssystem for frisørsalong som fungerer optimalt i henhold til bransjens krav til funksjonalitet. Oppdragsgiver hadde ingen krav til utviklingsmetodikk, programmeringsspråk eller lignende, men løsningen måtte være online basert. I tillegg bestemte jeg meg for følgende rammebetingelser: - Bruke en smidig utviklingsmetodikk til utvikling - Utvikle applikasjonen til å kjøres på internett Oppdragsgiver så først for seg en timebok som var organisert som en tidslinje hvor man kan redigere opplysninger direkte i tabellen. Dette var en veldig avansert funksjonalitet som jeg ble enig med 12

35 oppdragsgiver om å eventuelt implementere senere for å ikke sette meg selv i fare for å ikke komme i mål. Målet for prosjektet var følgende: - Lage et produkt som kunden ble fornøyd med - Nyskapende design - Tilpasset funksjonalitet Tid Tiden jeg hadde til rådighet var fra til På denne tiden skulle jeg utvikle et system til oppdragsgiver og skrive sluttrapport. I og med at jeg har vært alene på dette prosjektet så har tid vært et kritisk moment. Jeg har hele veien vært i fare for å ikke komme i mål, og det har vært nødvendig å avgrense nøye underveis Ressurser Tilgjengelige ressurser underveise har vært intern veileder, kontaktperson, litteratur og internett. Min interne veileder sørget for at alt gikk i henhold til prosjektplanen etter hvert som prosjektet gikk sin gang. Han kom med innspill som at jeg kunne foreta testdrevet utvikling og bidro med mye faglig innspill når det gjaldt dokumentasjon og systemutvikling Kunnskap Jeg hadde gode kunnskaper i PHP programmering fra tidligere kurs med Tor Krattebøl. I tillegg har jeg studert Webapplikasjoner høsten 2010, slik at programmeringen gikk forholdsvis greit hele veien. 5 Teknologier Skriv om hvilke teknologier du har brukt - PHP - MySQL - HTML - Photoshop - Paint - Unix server - m. m 5.1 Utviklingsteknologier Valg av utviklingsverktøy Jeg valgte å bruke Adobe Dreamweaver som verktøy for å skrive PHP, CSS og HTML kode. Her finnes en del ferdiglagde komponenter som enkelt kan settes inn og det finnes også en slags intellisense 13

36 som gjør det litt raskere å skrive kode. I tillegg så har jeg brukt dette en del før, og det var greit å slippe å sette seg inn i et nytt verktøy PHP (Hypertext Preprocessor) Jeg hadde solid kunnskap i PHP fra tidligere kurs ved HIO så denne teknologien ble et naturlig valg å velge for å programmere nettsidene. PHP er et dynamisk, tolket og løst typet programmeringsspråk hovedsakelig brukt for å utvikle dynamiske nettsider. PHPs syntaks ligner C og Perl. Den vanligste implementasjonen av PHP er en fri og åpen versjon skrevet i C og distribuert av The PHP Group via php.net og SourceForge. (wikipedia.no, 2011) MySQL Jeg har valgt å bruke MySQL som databasesystem for prosjektet. Grunnen til dette er at jeg har lært meg dette gjennom programmering i PHP. Det var uaktuelt å vurdere andre systemer fordi MySQL fungerer så bra sammen med PHP. 5.2 Andre tekniske hjelpemidler Microsoft Paint Jeg trengte et program som var enkelt og raskt å bruke for å tegne skjermbilder til prototypen. Jeg testet Adobe Photoshop og MS Paint. Photoshop er et mye mer avansert program som krever forkunnskaper. MS Paint er enkelt og holdt til dette formålet MS Project Jeg brukte Ms Project for å lage fremdriftsplan for prosjektet. 14

37 6 Teknisk arkitektur 6.1 Applikasjonen Applikasjonen er utviklet ved hjelp av Adobe Dreamweaver og programmeringsspråket PHP. 6.2 MySQL MySQL er et relasjonsbasert databasesystem som er lisensiert under GPL (GNU General Public Licence). Dette er gratis, men er veldig populært og fungerer utmerket sammen med PHP. 6.3 Fastname Webhotell Jeg leier webhotell hos fastname.no. Jeg har registrert domenenavnet slagverker.no, og systemet kan for øyeblikket nås fra 15

38 7 Testing Systemet er testet kontinuerlig gjennom hele utviklingsprosessen: - Kode er testet av prosjektgruppen - Funksjonalitet er testet av oppdragsgiver - Kontinuerlige tilbakemeldinger - Iterativ utvikling 16

39 Vedlegg 1 Kravspesifikasjon Kravspesifikasjon HOVEDPROSJEKTETS TITTEL Bestillingssystem for frisørsalong PROSJEKTDELTAKERE Endre Gulbrandsen (s150690) DATO 08. februar 2011 ANTALL SIDER 8 INTERN VEILEDER Tor Krattebøl OPPDRAGSGIVER Frisør for Hårgalleriet, Linda Sjåstad KONTAKTPERSON Linda Sjåstad 17

40 1 Innledning 1.1 Innledning Prosjektet skal gjennomføres som hovedprosjekt ved HIO avdeling for ingeniørutdanning i samarbeid med frisør Linda Sjåstad i Hårgalleriet. Oppgaven består i å utvikle et bestillingssystem for frisørsalong som er optimalt tilpasset bransjen, og som kan administreres av de ansatte. Systemet vil utvikles ved bruk av PHP og MYSQL. 1.2 Om bedriften Hårgalleriet holder til på Hønefoss kjøpesenter (Kuben) og har også en avdeling i sentrumskvartalet på Hønefoss. Bedriften består av 7 ansatte som til daglige er spredd mellom de to avdelingene. Salongen tilbyr behandling innen alle områder av faget. Systemet leveres primært til frisør Linda Sjåstad, men dersom det er interesse blant de andre så kan det være aktuelt at salongen tar i bruk systemet. 1.3 Bakgrunn for prosjektet Det har vært uttrykt frustrasjon av de ansatte over eksisterende systemer på markedet i dag. Det eksisterer to store leverandører av systemer for frisørbransjen. Det er ønskelig å lage et system som tar det beste fra hvert av disse eksisterende systemer og tilpasser det til de krav og forventninger som frisørbransjen har til et IKT system. 18

41 2 Forord Denne kravspesifikasjon beskriver betingelsene for prosjektet Bestillingssystem for frisørsalong. Det beskrives hva slags funksjonalitet systemet skal inneholde og hva slags teknologi som vil bli benyttet. I tillegg beskrives krav til utseende. Det er også ytret ønske fra oppdragsgiver om hvordan layouten på systemet skal være. Krav til den tekniske løsningen vil bestemmes av prosjektgruppen. 19

42 3 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Innledning Om bedriften Bakgrunn for prosjektet Forord Innholdsfortegnelse Systemkrav Funksjonskrav Tilleggsfunksjoner Tekniske krav Data lagring Krav til Design Krav til kode Krav til dokumentasjon Utvidelser Eventuelle utvidelser

Kravspesifikasjon. Kravspesifikasjon Gruppe nr 10 Hårgalleriet. DATO 08. februar 2011 ANTALL SIDER 8 INTERN VEILEDER Tor Krattebøl

Kravspesifikasjon. Kravspesifikasjon Gruppe nr 10 Hårgalleriet. DATO 08. februar 2011 ANTALL SIDER 8 INTERN VEILEDER Tor Krattebøl Kravspesifikasjon HOVEDPROSJEKTETS TITTEL Bestillingssystem for frisørsalong PROSJEKTDELTAKERE Endre Gulbrandsen (s150690) DATO 08. februar 2011 ANTALL SIDER 8 INTERN VEILEDER Tor Krattebøl OPPDRAGSGIVER

Detaljer

Produktrapport Gruppe 9

Produktrapport Gruppe 9 Forord Dette dokumentet er ment for personer som skal vedlikeholde, endre eller utvikle systemet. Produktdokument innholder informasjoner om programmets funksjoner og hvordan de fungerer. Før bruk av dette

Detaljer

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Gruppe 2 Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus 1 INNHOLD 2 Presentasjon... 2 2.1 Gruppen medlemmer... 2 2.2 Oppgave... 2 2.3 Oppdragsgiver... 2 2.4 Veileder... 2 3 Sammendrag...

Detaljer

PROSESSDOKUMENTASJON

PROSESSDOKUMENTASJON PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET: Papir og elektronisk Telefon: 22 45 32 00

Detaljer

Kravspesifikasjon. Forord

Kravspesifikasjon. Forord Kravspesifikasjon Forord Kravspesifikasjonen skal beskrive applikasjonens funksjonalitet og betingelsene som oppdragsgiver krever. Det skal også hjelpe utviklerne med å begrense applikasjonen slik at den

Detaljer

Hovedprosjektet i Data Høgskolen i Oslo våren 2010

Hovedprosjektet i Data Høgskolen i Oslo våren 2010 Hovedprosjektet i Data Høgskolen i Oslo våren 2010 Kevin Holmvik s147777 Nikolai Godager s147790 Einar Drivdal s147782 Chau Quoc Quo Do s147792 PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni.

KRAVSPESIFIKASJON. Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni. KRAVSPESIFIKASJON Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni. Prosjektgruppe: 27 Prosjektmedlem: Ole Almenning Stenhaug Veileder.

Detaljer

Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo våren 2011 CHARITY DOCTORS KRAVSPESIFIKASJON

Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo våren 2011 CHARITY DOCTORS KRAVSPESIFIKASJON CHARITY DOCTORS KRAVSPESIFIKASJON Hovedprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo våren 2011 Gruppe 13 Muleha Nhonzi Harlem Tambwe Mufoncol Ruban Amuthalingam Page 1 of 6 1 Innledning 1.1 Innledning

Detaljer

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk Produktdokumentasjon Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Dokumentasjonen Dette er en teknisk dokumentasjon på produktet som er utviklet. Denne er tiltenkt personer med teknisk

Detaljer

Dokument 1 - Sammendrag

Dokument 1 - Sammendrag Dokument 1 - Sammendrag Automatnett - Nytt CMS-verktøy for Uno-X Automat Fakultet for teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, 2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag 1 1. Innledning 1 2. Om

Detaljer

Del IV: Prosessdokumentasjon

Del IV: Prosessdokumentasjon 1 2 Forord Dette dokumentet omhandler detaljert beskrivelse av vår arbeidsprosess gjennom hele perioden med prosjektet. Prosessdokumentasjonen er en viktig del av sluttrapporten, og er delt opp i følgende

Detaljer

Del VII: Kravspesifikasjon

Del VII: Kravspesifikasjon 1 2 Forord Dette dokumentet inneholder retningslinjer for gruppen vår og beskrivelse av betingelsene for utviklingen av vårt prosjekt. Vår gruppe benyttet dette dokumentet som et styringsdokument for å

Detaljer

Kravspesifikasjon. Leserveiledning Kravspesifikasjonen består av følgende deler: Presentasjon Om bedriften

Kravspesifikasjon. Leserveiledning Kravspesifikasjonen består av følgende deler: Presentasjon Om bedriften Kravspesifikasjon Presentasjon Hovedprosjektet gjennomføres ved Høgskolen i Oslo, avdelingen for ingeniørutdanning. Målet med oppgaven er å utvikle en online webshop for bestilling av postkasser. Dette

Detaljer

1 Del I: Presentasjon

1 Del I: Presentasjon 1 Del I: Presentasjon 2 Forord Denne sluttrapporten er skrevet av gruppe 12 som består av 4 studenter som studerer ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Vi studerer Anvendt datateknologi og denne rapporten

Detaljer

Dagens situasjon... 1 Hano... 1. Systemet inneholder følgende funksjonalitet:... 6. Problemer:... 4 Fixit... 4

Dagens situasjon... 1 Hano... 1. Systemet inneholder følgende funksjonalitet:... 6. Problemer:... 4 Fixit... 4 Analyse Innhld Dagens situasjn... 1 Han... 1 Systemet innehlder følgende funksjnalitet:... 2 Prblemer:... 4 Fixit... 4 Systemet innehlder følgende funksjnalitet:... 6 Prblemer:... 8 Følgende funksjnalitet

Detaljer

Brukermanual. Studentevalueringssystem

Brukermanual. Studentevalueringssystem Brukermanual Studentevalueringssystem 1 Forord 1.1 Forord Denne brukermanualen innholder beskrivelse av systemets funksjonalitet og introduserer systemet for brukeren. Brukermanualen er delt inn i tre

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Gruppe 2. Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus. Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1

KRAVSPESIFIKASJON. Gruppe 2. Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus. Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1 KRAVSPESIFIKASJON Gruppe 2 Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1 CONTENTS 1. Forord... 3 2. Presentasjon... 3 2.1 Gruppens medlemmer... 3 2.2 Oppdragsgiver... 3 2.3

Detaljer

CharityDoctors. Brukermanuel

CharityDoctors. Brukermanuel CharityDoctors Side 2 1. FORORD Dette er en brukerdokumentasjon som ble skrevet i forbindelse med vår hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo våren 2011. Dokumentet beskriver bruk av Charity Doctors bestilling

Detaljer

[GILJE SELSKAPSLOKALER]

[GILJE SELSKAPSLOKALER] 2013 Hovedprosjekt 2013 Gruppe 27 Kravspesifikasjon [GILJE SELSKAPSLOKALER] Lars Gjestang - Hiran Piapo - Bård Skeie Kravspesifikasjon 1 Presentasjon 1.1 Innledning Dette prosjektet er et hovedprosjekt

Detaljer

[GILJE SELSKAPSLOKALER]

[GILJE SELSKAPSLOKALER] 2013 Hovedprosjekt 2013 Gruppe 27 Kravspesifikasjon [GILJE SELSKAPSLOKALER] Lars Gjestang - Hiran Piapo - Bård Skeie Kravspesifikasjon 1 Presentasjon 1.1 Innledning Dette prosjektet er et hovedprosjekt

Detaljer

Hovedprosjekt i ingeniørfag, data, våren 2015. Oslo 19.01.2015. Gruppe 23 Torstein Frogner, Bernt Kristoffer Helland, Vahid Khairkhah, Jonas Myren Mo

Hovedprosjekt i ingeniørfag, data, våren 2015. Oslo 19.01.2015. Gruppe 23 Torstein Frogner, Bernt Kristoffer Helland, Vahid Khairkhah, Jonas Myren Mo Hovedprosjekt i ingeniørfag, data, våren 2015 Oslo 19.01.2015 Gruppe 23 Torstein Frogner, Bernt Kristoffer Helland, Vahid Khairkhah, Jonas Myren Mo Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Pizzaplutselig.no

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo

HOVEDPROSJEKT. Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo PROSJEKT NR. 2008-18 Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET Åpen HOVEDPROSJEKT Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05

Detaljer

1. Forord 2. Leserveiledning

1. Forord 2. Leserveiledning KRAVSPESIFIKASJON 1 1. Forord Hensikten med kravspesifikasjonen er at den skal fungere som et styringsdokument under prosessen og definere rammer og betingelser rundt hovedprosjektet. Den er utviklet etter

Detaljer

Ble ferdig med prosjektskisse. Sett på forskellige rammeverk for php. Lager milepæl for to uker.

Ble ferdig med prosjektskisse. Sett på forskellige rammeverk for php. Lager milepæl for to uker. Logg 22 oktober 2013 Vi skriver status rapport og starter også med å skrive logg idag. Vi har vært i kontakt med mange firmaer uten alt for mye interesse fra deres side. Vi fortsetter å søke etter oppgave.

Detaljer

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016. Pillbox Punchline

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016. Pillbox Punchline Forprosjektrapport Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016 Pillbox Punchline Gruppe 8 André Østhagen Bye, s198607 Annika Hammervoll, s198611 Hanne Rygge, s198613

Detaljer

HOVEDPROSJEKT 2010 - HIO IU - DATA FORPROSJEKTRAPPORT GRUPPE 18

HOVEDPROSJEKT 2010 - HIO IU - DATA FORPROSJEKTRAPPORT GRUPPE 18 HOVEDPROSJEKT 2010 - HIO IU - DATA FORPROSJEKTRAPPORT GRUPPE 18 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. PRESENTASJON 2. SAMMENDRAG 3. DAGENS SITUASJON 4. MÅL OG RAMMEBETINGELSER 5. LØSNINGER \ ALTERNATIVER 6. ANALYSE AV

Detaljer

Testrapport Prosjekt nr. 2011-22 Det Norske Veritas

Testrapport Prosjekt nr. 2011-22 Det Norske Veritas Prosjekt nr. 2011 22 Testrapport Hovedprosjektets tittel Implementering av plugin og utvikling av wizard for Det Norske Veritas Prosjektdeltakere Magnus Strand Nekstad s156159 Jørgen Rønbeck s135779 Dato

Detaljer

Testrapport for Sir Jerky Leap

Testrapport for Sir Jerky Leap Jasmine Garry (s135600) Line Sørensen (s135590) Fredrik Hoem Grelland (s135595) Tor Anders Gustavsen (s127668) 1 1. Forord Dette dokumentet inneholder informasjon og redegjøring av tester foretatt i forbindelse

Detaljer

Nettside, Webshop og Beregningsmodell. Hovedprosjekt våren 2009

Nettside, Webshop og Beregningsmodell. Hovedprosjekt våren 2009 Nettside, Webshop og Beregningsmodell Hovedprosjekt våren [Type the abstract of the document here. The abstract is typically a short summary of the contents of the document. Type the abstract of the document

Detaljer

Kravspesifikasjon. Høgskolen i Oslo, våren 2011 Sted og dato: Oslo, 9. februar 2011. Gruppemedlemmer

Kravspesifikasjon. Høgskolen i Oslo, våren 2011 Sted og dato: Oslo, 9. februar 2011. Gruppemedlemmer Kravspesifikasjon Høgskolen i Oslo, våren 2011 Sted og dato: Oslo, 9. februar 2011 Gruppemedlemmer Adeel Yousaf Khan s141459 Mats Klingenberg Naustdal s148155 Nur M. Ahmed s148108 Thomas Wiborg s161335

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Gruppe 2 Forprosjektrapport Presentasjon Oppdragsgiver: Prosjekttittel: Definisjon: Accenture Shera Shera er en «event»-applikasjon til Android der man kan registrere arrangementer

Detaljer

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen.

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen. Artist webside Innhold Artist webside...1 Gruppe medlemmer...1 Oppdragsgiver...1 Kontaktperson...2 Veileder...2 Oppgaven...2 Muligheter...2 Sammendrag...2 Dagens situasjon...2 Mål og rammebetingelser...3

Detaljer

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk Brukerveiledning Madison Møbler Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Produktet Produktet er i denne manualen nettbutikken www.madison-mobler.no. Dette er en nettbutikk som skal gi brukerne mulighet til å handle

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

Kunden er en av Norges ledende leverandører av digital-tv og bredbåndstjenester.

Kunden er en av Norges ledende leverandører av digital-tv og bredbåndstjenester. 1 Forord Hensikten med kravspesifikasjonen er å gi oppdragsgiver og utviklere en enighet og forståelse av funksjonaliteten til applikasjonen som skal produseres. en definerer i tillegg prosjektets rammer

Detaljer

Testrapport. Studentevalueringssystem

Testrapport. Studentevalueringssystem Testrapport Studentevalueringssystem 1 Forord 1.2 Forord Dette prosjektet er et hovedprosjekt i data ved Høgskolen i Oslo, avdeling for ingeniørutdanning, og gjennomføres i samarbeid med Ingeniøravdeling

Detaljer

Styringsdokumenter. Forord

Styringsdokumenter. Forord 8 Styringsdokumenter Forord Dette er en samling av samtlige styringsdokumenter gjennom hele prosjektperioden. Styringsdokumentene er satt opp i rekkefølge i forhold til leveringsfrister Dokumentene ble

Detaljer

Publiseringsløsning for internettsider

Publiseringsløsning for internettsider Publiseringsløsning for internettsider Hva er Edit? Edit er et verktøy for publisering og vedlikehold av nettsider. Tidligere har det å vedlikeholde en nettside vært en tungvinn prosess, men nå kan alle

Detaljer

F O R P RO S J E K T R A P P O R T

F O R P RO S J E K T R A P P O R T A V D E L I N G F O R I N G E N I Ø R U T D A N N I N G F O R P RO S J E K T R A P P O R T Dato for levering: 01.02.2008 Versjon Nr. 1,72 Gruppe: 08-18 Webside: http://student.iu.hio.no/~s135462/hovedprosjekt/

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FORORD

KRAVSPESIFIKASJON FORORD KRAVSPESIFIKASJON FORORD Hensikten med kravspesifikasjonen er å gi oppdragsgiver og utviklere en enighet og forståelse av funksjonaliteten til applikasjonen som skal produseres. en definerer i tillegg

Detaljer

PROSESSDOKUMENTASJON

PROSESSDOKUMENTASJON PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET: Papir og elektronisk Telefon: 22 45 32 00

Detaljer

1. Forord... 2 2. Innholdsfortegnelse... 3 3 innledning... 5. 4. Funksjonelle egenskaper og krav... 7. 5. Spesifikke krav av delsystemer...

1. Forord... 2 2. Innholdsfortegnelse... 3 3 innledning... 5. 4. Funksjonelle egenskaper og krav... 7. 5. Spesifikke krav av delsystemer... Side 1 1. Forord Dette dokumentet er en kravspesifikasjon og har blitt utarbeidet av arbeidsgiver og prosjektgruppen. Dokumentet består av ni kapitler. Det vil først bli presentert hvem prosjektgruppen

Detaljer

Kravspesifikasjon Innholdsfortegnelse

Kravspesifikasjon Innholdsfortegnelse Kravspesifikasjon Innholdsfortegnelse 1.Introduksjon... 2 1.1 Medlemmer:... 2 1.2 Oppdragsgiver:... 2 1.3 Kontaktsperson hos Retriever:... 2 1.4 Veileder:... 2 1.5 Bakgrunn... 3 2. Om Kravspesifikasjonen...

Detaljer

ChiCMS Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo 2011

ChiCMS Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo 2011 TESTRAPPORT Forord Denne testrapporten har som formål å beskrive all testing som er utført på systemet, både under utviklingen og etter ferdigstilling. Målet for testingen er for å verifisere at vi har

Detaljer

Forprosjektrapport. Universelt LæringsVerktøy (ULV) Å lage en læringsplattform som tilfredsstiller alle krav til universell

Forprosjektrapport. Universelt LæringsVerktøy (ULV) Å lage en læringsplattform som tilfredsstiller alle krav til universell Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Oppgave: utforming Periode: Gruppemedlemmer: Hafnor Prosjektgruppe: Veileder: Oppdragsgiver: Kontaktperson: Nettside for gruppa: Universelt LæringsVerktøy (ULV)

Detaljer

Forprosjektrapport. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS INNHOLD

Forprosjektrapport. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS INNHOLD Forprosjektrapport Feilsøkingsverktøy for Homebase AS INNHOLD Presentasjon Sammendrag Om bedriften Dagens situasjon Mål og rammebetingelser Funksjonelle krav: Ikke-funksjonelle krav: Løsninger Analyse

Detaljer

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 1 Systembeskrivelse... 2 2 Mål for systemet... 3 3 Funksjonelle krav... 4 4 Ikke-funksjonelle krav... 5 5 Use-case diagram... 6 6 Rammekrav...

Detaljer

Hovedprosjekt 2013. Gruppe 27. Forprosjektrapport [GILJE AS] Lars Gjestang - Hiran Piapo - Bård Skeie

Hovedprosjekt 2013. Gruppe 27. Forprosjektrapport [GILJE AS] Lars Gjestang - Hiran Piapo - Bård Skeie 2013 Hovedprosjekt 2013 Gruppe 27 Forprosjektrapport [GILJE AS] Lars Gjestang - Hiran Piapo - Bård Skeie Innhold 1. Presentasjon... 2 2. Sammendrag... 2 3. Dagens Situasjon... 2 4. Mål og rammebetingelser...

Detaljer

Bachelorprosjekt 2015

Bachelorprosjekt 2015 Bachelorprosjekt 2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Tam Ha (s171513) Arslan Yousaf (s189135) Gabriel Noraker Alfarrustad (s161910) Eivind Lund (s180381) Phillip Padiernos Næss (s162951) Forprosjekt Prosjektets

Detaljer

Testdokumentasjon. Gruppe 9

Testdokumentasjon. Gruppe 9 Innholdsfortegnelse 1.Innledning... 3 2.Test av systemet... 3 3.Test med brukermanual av utenforstående... 7 4.Konklusjon... 8 2 1.Innledning Testdokumentasjonen er et dokument som beskriver vår endelige

Detaljer

Vedlegg Side 83 av 155

Vedlegg Side 83 av 155 4 Side 83 av 155 Innholdsfortegnelse 1 Kravspesifikasjon... 86 2 Kravspesifikasjon 2.0... 92 3 Domenemodell... 98 4 UseCase Diagram Oversikt... 102 6 Detaljert beskrivelse av UseCase Diagram... 106 Webapplikasjon...

Detaljer

Båtforening på nett. Produktrapport

Båtforening på nett. Produktrapport Båtforening på nett Hovedprosjekt våren 2009, Høgskolen i Oslo Prosjektgruppe 36 Vegard Skipnes, Rade Vuckovic & Frode Sørensen Produktrapport 1 Sammendrag Denne rapporten er en del av Hovedprosjektet

Detaljer

Prosjektdagbok FRA 30.10-08 TIL 2.3-09. Uke Dato Personer tilstede. Beskrivelse 10:00. 44 30.10-08 Øyvind. Vi dannet gruppe og skrev Statusrapport.

Prosjektdagbok FRA 30.10-08 TIL 2.3-09. Uke Dato Personer tilstede. Beskrivelse 10:00. 44 30.10-08 Øyvind. Vi dannet gruppe og skrev Statusrapport. Prosjektdagbok FRA 30.1008 TIL 2.309 Uke Dato Personer tilstede 44 30.1008 48 25.1108 49 02.1208 2 8.109 Tid 10:00 12:00 12:00 12:00 Beskrivelse Vi dannet gruppe og skrev Statusrapport. Kontaktet bedrifter

Detaljer

CharityDoctors. Prosessrapport

CharityDoctors. Prosessrapport CharityDoctors 1. FORORD Beskrivelse i denne rapporten tar for seg hvordan prosjektet har vært utviklet i hele prosjekt perioden. Her forklarer vi hvordan prosessen har vært og begrunnelser for de valgene

Detaljer

Forprosjekt gruppe 13

Forprosjekt gruppe 13 Forprosjekt gruppe 13 Presentasjon Tittel: Oppgave: Periode: Gruppemedlemmer: Veileder: Oppdragsgiver: Kontaktperson: Mobilbillett i HTML5 Utvikle en mobil billettautomat innenfor kategorien dedikert web

Detaljer

TESTRAPPORT INTRANETT, CMA ASSET MANAGEMENT AS. Dataingeniørutdanningen, Høgskolen i Oslo GRUPPE 15. Kenneth Ådalen. Vegard Gulbrandsen

TESTRAPPORT INTRANETT, CMA ASSET MANAGEMENT AS. Dataingeniørutdanningen, Høgskolen i Oslo GRUPPE 15. Kenneth Ådalen. Vegard Gulbrandsen TESTRAPPORT INTRANETT, CMA ASSET MANAGEMENT AS GRUPPE 15 Kenneth Ådalen Vegard Gulbrandsen Kien Trung Nguyen Dataingeniørutdanningen, Høgskolen i Oslo Våren 2009 2 S i d e FORORD I dette dokumentet tar

Detaljer

Use case modellen. Use case modellering i analysefasen. Hva er en Aktør? Hva er et Use case?

Use case modellen. Use case modellering i analysefasen. Hva er en Aktør? Hva er et Use case? 1/15/2004 1 Use case modellen Use case modellering i analysefasen Metode for å identifisere og beskrive de funksjonelle kravene til et system Kapittel 3 i UML Distilled Kapittel 8 i Gurholt og Hasle Kirsten

Detaljer

Forprosjektrapport. ERTMS Driver Interface simulering. ERTMS Driver Interface simulering. Alexander Yngling Alexander.Yngling@iu.hio.

Forprosjektrapport. ERTMS Driver Interface simulering. ERTMS Driver Interface simulering. Alexander Yngling Alexander.Yngling@iu.hio. Forprosjektrapport ERTMS Driver Interface simulering Prosjektets tittel: ERTMS Driver Interface simulering Gruppe medlemmer: Hallgeir Are Olsen s141454, 3IA Hasan Akin s141460, 3IA Oppdragsgiver: NSB skolen

Detaljer

Forprosjektrapport. Gruppe 34. Magnus Dahl Hegge s153549

Forprosjektrapport. Gruppe 34. Magnus Dahl Hegge s153549 Forprosjektrapport Gruppe 34 Bjørn Bergan Abdi Baisa Mads Larsen s161593 s156140 s156151 Magnus Dahl Hegge s153549 Presentasjon Hovedprosjektgruppe 34 består av 4 elever som nå gjennomfører sitt siste

Detaljer

Hovedprosjekt 2011. Høgskolen i Oslo. Gruppe 24. Tore Holmboe (s155547) Vegard Kamben (s148147) Anders Fohlin Kjøde (s155551) Haakon Nygård (s155535)

Hovedprosjekt 2011. Høgskolen i Oslo. Gruppe 24. Tore Holmboe (s155547) Vegard Kamben (s148147) Anders Fohlin Kjøde (s155551) Haakon Nygård (s155535) Hovedprosjekt 2011 Høgskolen i Oslo Gruppe 24 Tore Holmboe (s155547) Vegard Kamben (s148147) Anders Fohlin Kjøde (s155551) Haakon Nygård (s155535) Stian Pettersen (s144449) en RSS-leser på tvers av touchenheter

Detaljer

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt våren 2010 på Høgskolen i Oslo

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt våren 2010 på Høgskolen i Oslo Forprosjektrapport Hovedprosjekt våren 2010 på Høgskolen i Oslo Sted og dato: Oslo, 29. januar 2010. Tittel: Gruppemedlemmer: Oppdragsgiver: Kontaktperson (PIT-STOP): Ekstern veileder: Kontaktperson (Bekk

Detaljer

4.1. Kravspesifikasjon

4.1. Kravspesifikasjon 4.1. Kravspesifikasjon Dette delkapittelet beskriver nærgående alle deler av systemet, hvordan det er tenkt ferdigutviklet med fokus på oppdragsgivers ønsker. 4.1.1. Innledning Informasjon om hvordan kravspesifikasjonens

Detaljer

2014 Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport "Rinnovasjon" (Renovasjon og innovasjon) monabjerke.no

2014 Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport Rinnovasjon (Renovasjon og innovasjon) monabjerke.no 2014 Høgskolen i Oslo og Akershus Torbjørn Gjøn s180399 Snorre Duun Strømsborg s180371 Matias Pettersen s180395 Forprosjektrapport "Rinnovasjon" (Renovasjon og innovasjon) monabjerke.no Presentasjon Tittel:

Detaljer

24.01.2014 Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Presentasjon

24.01.2014 Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Presentasjon 24.01.2014 Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Presentasjon Tittel Precision Teaching App for Android Oppgave Å lage en Android app som skal benyttes

Detaljer

Use case modellen. Use case modellering i analysefasen. Hva er en Aktør? Hva er et Use case? Use case modellering. Eksempel

Use case modellen. Use case modellering i analysefasen. Hva er en Aktør? Hva er et Use case? Use case modellering. Eksempel Use case modellen Use case modellering i analysefasen Metode for å identifisere og beskrive de funksjonelle kravene til et system Kapittel 3 i UML Distilled Kirsten Ribu beskriver kravene til systemet,

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

DinVikar - Bruker Manual

DinVikar - Bruker Manual DinVikar - Bruker Manual Utvikliet av Fosen-Utvikling AS I samarbeid med Alvens AS Skrevet av: Jonas Kirkemyr Innhold 1 Introduksjon................................................... 4 I Systemet 2 Systemet......................................................

Detaljer

FORPROSJEKT RAPPORT PRESENTASJON

FORPROSJEKT RAPPORT PRESENTASJON FORPROSJEKT RAPPORT PRESENTASJON Tittel: Oppgave: Appenes App Utvikle en Windows 8.1 Applikasjon for Tablet, og en Windows 8 Phone App og en backend. Periode: 06.01.2013-27.05.2013 Gruppemedlemmer: Athavan

Detaljer

Oppfølgingsdokument. Kode 004 14. november 2003 GymPack. D01-2004 Oppfølgingsdokument. Periode 11.11.2003 Forfatter. Lars Erik Nordengen

Oppfølgingsdokument. Kode 004 14. november 2003 GymPack. D01-2004 Oppfølgingsdokument. Periode 11.11.2003 Forfatter. Lars Erik Nordengen Periode 11.11.2003 Forfatter Lars Erik Nordengen www.multipro-skien.no www.kiprod.com www.prosjekt.kiprod.com 1 av 11 Kodestandard Ansvar: Hanne Kodestandaren er ferdig. Hanne ønsker fortsatt tilbakemelding

Detaljer

4.5 Kravspesifikasjon

4.5 Kravspesifikasjon 4.5 Kravspesifikasjon 4.5.1 Funksjonalitet og systembeskrivelse Webapplikasjonen har tre overordnede funksjoner; Opprett Spotify arrangement, Opprett SoundCloud arrangement og Bli med på arrangement. Brukere(kalt

Detaljer

Denne rapporten er beregnet for dataansvarlig på Grefsenhjemmet, den som skal installere, vedlikeholde og modifisere systemet.

Denne rapporten er beregnet for dataansvarlig på Grefsenhjemmet, den som skal installere, vedlikeholde og modifisere systemet. Produktrapport Forord Denne rapporten er beregnet for dataansvarlig på Grefsenhjemmet, den som skal installere, vedlikeholde og modifisere systemet. Dataansvarlig eller supporter trenger informasjon om

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Hovedprosjekt 2011. Høgskolen i Oslo. Gruppe 24

Brukerdokumentasjon. Hovedprosjekt 2011. Høgskolen i Oslo. Gruppe 24 Brukerdokumentasjon Hovedprosjekt 2011 Høgskolen i Oslo Gruppe 24 Tore Holmboe (s155547) Vegard Kamben (s148147) Anders Fohlin Kjøde (s155551) Haakon Nygård (s155535) Stian Pettersen (s144449) en RSS-leser

Detaljer

1.1 Timebok på nett. ~ 1 ~ 2014 AktivData AS Gruveveien 26 3614 KONGSBERG Telefon: +47 982 55 737 / +47 980 01 351

1.1 Timebok på nett. ~ 1 ~ 2014 AktivData AS Gruveveien 26 3614 KONGSBERG Telefon: +47 982 55 737 / +47 980 01 351 1.1 Timebok på nett Når timebok på nett er klart til å brukes må man alltid huske på å starte "Aktiv Data Server" ved starten på dagen. Det er dette programmet som kommuniserer med Timebok på nett og Winklipp.

Detaljer

Presentasjon av bachelorprosjekt

Presentasjon av bachelorprosjekt Presentasjon av bachelorprosjekt Oppgave 008E: Utvikling av dynamisk nettsted med portefølje, showreel og nettbutikk, for profilering av multimediaselskap. Oppdragstaker: Morten Nyutstumo (BAIN) Veileder:

Detaljer

Utvikle en prototype for en digital versjon av helsekort for gravide. Programvareleverandør av ehelse-løsninger for helsevesenet

Utvikle en prototype for en digital versjon av helsekort for gravide. Programvareleverandør av ehelse-løsninger for helsevesenet Kravspesifikasjon Hovedprosjekt 2014 Institutt for informasjonsteknologi, Høgskolen i Oslo og Akershus Presentasjon Tittel: Oppgave: Gruppemedlemmer: Digitalt Helsekort for Gravide Utvikle en prototype

Detaljer

Prosessrapport. Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no. Gruppe 08-23

Prosessrapport. Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no. Gruppe 08-23 Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no Gruppe 08-23 Prosessrapport for hovedprosjektet utvikling av moduler til CMS for bonefish.no ved Høgskolen i Oslo, avdeling for Ingeniørutdanning våren 2008.

Detaljer

Prosjektdagbok hovedprosjekt våren 09

Prosjektdagbok hovedprosjekt våren 09 Prosjektdagbok hovedprosjekt våren 09 Man 25. Mai 09 Planlegging og arbeid med sluttføring Sluttføring av grensesnitt, arbeid med dokumentasjon og detaljplanlegging av sluttføring. Ons 21. Mai 09 Arbeid

Detaljer

Entobutikk 4.PROSESSRAPPORT VÅR 2011

Entobutikk 4.PROSESSRAPPORT VÅR 2011 4.PROSESSRAPPORT VÅR 2011 1 DELKAPITTEL 1 FORORD Denne prosessrapporten inneholder detaljer om alle metoder vi har benyttet og alle fasene vi gikk gjennom under gjennomføringen av hovedprosjektet ved Høgskolen

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Dokumentasjon. Prosjektdagbok Timelister. Rolled Up Task. Rolled Up Milestone. Rolled Up Progress. Split. Page 1

Dokumentasjon. Prosjektdagbok Timelister. Rolled Up Task. Rolled Up Milestone. Rolled Up Progress. Split. Page 1 ID Name Duration Start Finish 1 Planlegging 95 days Mon 02.10.06 Fri 09.02.07 2 Statusrapport 20 days Mon 02.10.06 Fri 27.10.06 3 Prosjektskisse 25 days Mon 30.10.06 Fri 01.12.06 4 Prosjektweb 31 days

Detaljer

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 2 - revidert 10.02.2010 AESTON. Side 1

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 2 - revidert 10.02.2010 AESTON. Side 1 Brukerveiledning Kom i gang publiseringsverktøy versjon 2 - revidert 10.02.2010 AESTON Side 1 Velkommen som bruker av Kameleon Introduksjon Kameleon er et publiseringsverktøy (Content Management system

Detaljer

2 Innholdsfortegnelse

2 Innholdsfortegnelse Kravspesifikasjon 1 Forord Kravspesifikasjonen er ment å sees i sammenheng med gruppas forventninger til sitt eget sluttprodukt. Den er altså like mye våre egne krav som krav stilt av arbeidsgiver. Vi

Detaljer

Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp

Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp { En selvstendig plattform som kan brukes til å formidle kurs på nett med dagsaktuell teknologi. Oppgave 5, av Fredrik Johnsen Oppgavestiller

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb

Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb Hjemmesida med adressen www.sfik.no er åpen for alle. Hvis du skal publisere et innlegg på hjemmesida må du logge deg inn med brukernavn og passord. Dette

Detaljer

Pedagogisk regnskapssystem

Pedagogisk regnskapssystem av Benjamin Dehli og Jørgen Tellnes Innhold 1 Innledning 2 Om forprosjektet 2.1 Forprosjektgruppen 2.2 Målsetninger med forprosjektet 3 Beskrivelse av hovedprosjektet 3.1 Arbeidstittel 3.2 Prosjektgruppe

Detaljer

Presentasjon av oppgave 24E Bookingsystem for LillehammerBryggeri. Av Anders Refsahl

Presentasjon av oppgave 24E Bookingsystem for LillehammerBryggeri. Av Anders Refsahl Presentasjon av oppgave 24E Bookingsystem for LillehammerBryggeri Av Anders Refsahl Innhold Firma/Oppgavestiller Problemstilling Hvorfor denne oppgaven Løsning av oppgaven Resultater Videre arbeid Firma/Oppgavestiller

Detaljer

TESTRAPPORT... 91 FORORD... 91 INNHOLD... 92 23 INNLEDNING... 93 24 TEST AV SYSTEMET... 93. 24.1 Databasen og SQL spørringer... 93

TESTRAPPORT... 91 FORORD... 91 INNHOLD... 92 23 INNLEDNING... 93 24 TEST AV SYSTEMET... 93. 24.1 Databasen og SQL spørringer... 93 90 Testrapport Forord Dette dokumentet er testrapporten for hovedprosjektet, og skal gi en oversikt over all testing utført på systemet under og etter ferdigstilling, samt feil og løsninger gruppen har

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Testrapport. Aker Surveillance. Gruppe 26. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo, 24.5.2013. Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 5

Testrapport. Aker Surveillance. Gruppe 26. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo, 24.5.2013. Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 5 Testrapport Aker Surveillance Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Oslo, 24.5.2013 Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 5 Innledning I denne rapporten vil vi skrive om testingen som

Detaljer

Forprosjekt - Gruppe 12. Hovedprosjekt av

Forprosjekt - Gruppe 12. Hovedprosjekt av FORSIDE A V D E L I N G F O R I N G E N I Ø R U T D A N N I N G H Ø G S K O L E N I O S L O O G A K E R S H U S Forprosjekt - Gruppe 12 Hovedprosjekt av S AJ ID, OZAI RE (S 1711 9 7), S VEEN, S IMEN (S171208),

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører v2007-02-24 Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Innlogging... 3 Registrer underentreprenør... 4 Registrer mannskap... 5 Oversiktslister...

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Dette dokumentet er brukerveiledningen, og skal være en veiledning

Detaljer

Jon Hammeren Nilsson, Anders Emil Rønning, Lars Grini og Erling Fjelstad

Jon Hammeren Nilsson, Anders Emil Rønning, Lars Grini og Erling Fjelstad Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Oppgave: Infront SSO Utvikle en Single Sign-on løsning for Infront Periode: 8/1-2013 28/5-2013 Gruppemedlemmer: Jon Hammeren Nilsson, Anders Emil Rønning, Lars Grini

Detaljer

1 Inledning. 1.1 Presentasjon. Tittel Informasjonsplattform for NorgesGruppen. Oppgave Utvikle en informasjonsplattform for butikkene i NorgesGruppen

1 Inledning. 1.1 Presentasjon. Tittel Informasjonsplattform for NorgesGruppen. Oppgave Utvikle en informasjonsplattform for butikkene i NorgesGruppen Kravspesifikasjon 1 Inledning 1.1 Presentasjon Tittel Informasjonsplattform for NorgesGruppen Oppgave Utvikle en informasjonsplattform for butikkene i NorgesGruppen Periode 3. Januar 14. Juni Gruppemedlemmer

Detaljer

IS- Online registreringssystem for medisinsk utstyr og norske produsenter i Sosial- og helsedirektoratets utstyrsdatabase

IS- Online registreringssystem for medisinsk utstyr og norske produsenter i Sosial- og helsedirektoratets utstyrsdatabase IS- Online registreringssystem for medisinsk utstyr og norske produsenter i Sosial- og helsedirektoratets utstyrsdatabase Heftets tittel: Online registreringssystem for medisinsk utstyr og norske produsenter

Detaljer

MedAxess WinMed Brukermanual

MedAxess WinMed Brukermanual MedAxess WinMed Brukermanual Side 1 av 14 1 Innhold 1 INNHOLD... 2 2 VELKOMMEN... 3 2.1 KRAV... 3 2.1.1 Programvare... 3 2.1.2 Helsenett... 3 3 KOMME I GANG MED MEDAXESS... 3 3.1 HVA BESTÅR MEDAXESS AV?...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Forstudierapport. Magne Rodem og Jan-Erik Strøm. 18. juni 2006

Forstudierapport. Magne Rodem og Jan-Erik Strøm. 18. juni 2006 Forstudierapport Magne Rodem og Jan-Erik Strøm 18. juni 2006 Innhold 1 Introduksjon 3 2 Bakgrunn for prosjektet 3 2.1 Beskrivelse av problemer og behov........................... 3 2.2 Kort om dagens systemer................................

Detaljer