Sikkerhet, pasienten i fokus. Kundemagasin fra Norsk Dental Depot # God håndhygiene. Nordental Telenor Arena 18 mars, 2010 side 31

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sikkerhet, pasienten i fokus. Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #4-2009. God håndhygiene. Nordental 2009. Telenor Arena 18 mars, 2010 side 31"

Transkript

1 Kundemagasin fra Norsk Dental Depot # God håndhygiene side 9-10 Nordental 2009 side 30 Tema: Sikkerhet, pasienten i fokus Telenor Arena 18 mars, 2010 side 31 side 5-7 NDD - en del av Plandent

2 TEMA DATA PÅ KLINIKKEN LED s stay independent! WE-56 LED G, blått, 1:1 WE-99 LED G, orange, 1:4,5 WE-66 LED G, grønt, 4:1 Helt uavhengig. Den helt nye vinkelstykkeserien fra W&H, tilbyr en integrert generator som produserer lys når boret roterer. Denne nye teknikken gjør at Alegra instrumentene kan brukes på motorer med eller uten lys. Du får uansett et hvitt fantastisk arbeidslys. Alegra serien er utstyrt med LED (dagslys), dvs. en diode istedenfor fiberoptikk. Ingen flere pærebytter. Kontakt din dentalleverantör eller W&H Nordic AB for ytterligere informasjon. t: e: ww.wh.com.

3 Innhold #4-09 Leder 4 Nytt om navn 4 Tema: Sikkerhet, PASIENETEN I FOKUS Sikkerhet i fokus, fra fabrikk til pasient 5-7 Håndhygiene 9-10 En helsetjeneste med fokus på pasientsikkerhet Stor interesse for benoppbygging med titan 15 Skånsom ekstraksjon av rotrester Tekniske Tips! 19 Røntgenstrålebeskyttelse Restaurasjon på dagen full fres med E4D KJEVEORTOPEDI LM Activator Venterromsleker Fra lager til tannlegekontor Mange muligheter med nytt IT-system 28 KURS & KONFERANSER NORDENTAL Masterkurs med Michael Brüsch i Bergen 30 Ny bevegelse på Telenor Arena 18. mars 31 en NDD god ønsker jul alle og et godt nytt år Julen er også tid for ettertanke og medmenneskelighet. Som borgere i ett av verdens rikeste land synes vi det er viktig og riktig å hjelpe de som ikke har det så godt. NDD vil i år, i stedet for julekort og julegaver til sine kunder og forbindelser, gi kr ,- til Fattighuset. Det er en norsk organisasjon hvor formålet er å bedre forholdene til folk som står i et uønsket avhengighetsforhold til det offentlige, for eksempel bostedsløse og barnefamilier. Fattighuset er særlig kjent for utdeling av mat og klær til vanskeligstilte i tiden før jul. De driver også en gratis kafé, der de gir juridisk bistand og det er muligheter for bruk av PC og Internettbruk. Det er ingen faste ansatte, men drives av frivillige. OD #

4 LEDEREN Snart tar Norsk Dental Depot i bruk et nytt datasystem. Det er et ledd i arbeidet for å knytte de ulike selskapene i Plandent gruppen nærmere hverandre og innføringen betyr mye for å effektivisere NDD. Det nye systemet omfatter alle deler av vår virksomhet og nesten alle ansatte blir berørt. Hovedformålet med et nytt datasystem er å tilpasse de tekniske støttesystemene til en stadig mer krevende hverdag og dermed kunne gjennomføre oppgavene litt enklere, en god del raskere og med mindre feil. Som kunde av NDD vil du merke at vår netthandel blir enda bedre, vi får bedre verktøy for kundeoppfølging, enklere tilgang til statistikk og forhåpentligvis en enda raskere gjennomføring av prosjekter. Løsningen vil også gi oss innsikt i andre lagre i Plandent gruppen og dermed enklere tilgang til et større varespekter. Vi har forberedt oss på overgangen i lang tid, men det kan likevel hende at det oppstår ting vi ikke har forventet. Derfor ber vi om tålmodighet og forståelse dersom noe skulle gå tregere enn vanlig. Det tar tid å lære seg nye skjermbilder, nye uttrykk og nye rutiner. Samtidig som de ansatte i NDD må lære seg et nytt datasystem og innarbeide endringer i rutiner, er de aktivt opptatt med å lære seg nye produkter og følger opp kunder. I høst har vi gjennomført et stort felles løft på Nordental og vi deltar på en rekke møter og utstillinger over hele landet. Jeg er stolt av å kunne lede en stor gruppe av fantastiske ansatte som med stort engasjement deltar i interne og kunderettede aktiviteter, som spenner over et vidt spekter. Det gir alle en variert og spennende arbeidsdag, men det er krevende å rekke over alt og levere i henhold til den standarden vi setter i NDD. I dette nummeret av Oppriktig dentalt setter vi fokus på sikkerheten for pasienten. Hvilke produkter pasienten blir utsatt for og hvordan man kan være sikre på at de oppfyller de krav de skal er viktig for pasientens sikkerhet. I en egen artikkel følger vi varen fra fabrikk til pasient, en annen tar for seg temaet hygiene på klinikken og vi ser på hvordan man kan ivareta reglene for strålevern. Tanntekniker Fredrik Rieber-Mohn skriver om tannteknikeren som helsearbeider og hva det betyr for pasientens sikkerhet. I dette magasinet kan du også lese om skanne- og fresesystemet E4D som kan gi pasienten permanente restaureringer på ett tannlegebesøk. NDD er tidlig ute i en spennende Nordenlansering og vi er svært tilfreds med responsen på Nordental. Jeg håper du synes denne utgaven av Oppriktig dentalt er både underholdende og lærerik. God fornøyelse! En spennende høst i Norsk Dental Depot Med vennlig hilsen, Ragnar Pettersson administrerende direktør NYTT om NAVN Erik Askjem (36) er fra 1. desember ansatt som servicetekniker hos NDD. Erik kommer fra Jacobsen Dental hvor han har bred erfaring innen elektro-medisinsk dentalutstyr, IT, nettverk, elektronikk og elektromekanikk, med spesialområde 2D/3D digital røntgen- og bildebehandling, CAD/CAM-systemer, intraorale video/bilde-systemer, Dicomimplementering, og annet digitalt utstyr/software. Erik bor på Nøtterøy og vil jobbe i Buskerud, Telemark, Vestfold og Agder. AS Norsk Dental Depot Østensjøveien 40 Postboks 6082 Etterstad 0601 Oslo T: F: Ansvarlig redaktør: Ragnar Pettersson - Redaksjonsmedlem: Aina Eliassen - Forslag til innhold og forbedringer mottas med takk! Design og produksjon: Grønt Gress kommunikasjon AS Trykkes og distribueres i eks. Oppriktig dentalt er et kundemagasin for kunder av Norsk Dental Depot. Magasinets formål er å formidle kompetanse om produkter, tjenester og løsninger som kan være til nytte for tannhelsesektoren i Norge. Oppriktig dentalt kommer ut 4 ganger per år. NDD - en del av Plandent 4 - OD #4-2009

5 TEMA SIKKERHET, PASIENTEN I FOKUS Sikkerhet i fokus fra fabrikk til pasient START For å kunne gi pasienten optimal sikkerhet for behandlingen, er det ikke bare tannlegens og tannpleiers behandling som er avgjørende. Mange komponenter som blir brukt i behandlingen forblir i pasientens kropp i mange år og det er viktig at disse har de egenskapene produktet skal ha. Sikkerhet for varens opprinnelse og oppbevaring hele veien fra fabrikk til pasient, blir derfor kritisk. Vi viser deg vareflyten, slik som den ser ut i NDD. Innkjøp fra produsent NDD velger å forholde seg til anerkjente merkevarer og produsenter. Vi velger å forholde oss til produsentenes representanter, deres anbefalte distribusjonsvei eller å kjøpe inn via andre selskap i Plandent gruppen. Et eksempel på dette er NDDs innkjøp fra Ivoclar Vivadent, her representert ved Lene Andreassen. Innkjøp fra uautorisert forhandler Hver uke mottar NDD og andre depoter mange tilbud om gunstige innkjøp av dentale produkter. Det kan være fristende å spare noen kroner i innkjøpene ved å kjøpe fra en uautorisert forhandler i for eksempel Italia, Israel eller Pakistan. Men man kan risikere at produktet er falskt, at det ikke har korrekt utløpsdato eller at det ikke er oppbevart under anbefalt temperatur etc under lagring og transport. Mange produkter kan endre egenskaper når de blir utsatt for høye temperaturer for eksempel i en lastebil på vei til Nord-Europa. Lene Andreassen representerer Ivoclar Vivadent i Norge Ikke godkjent (produktet tas ikke inn) Billige tenger eller håndinstrumenter kan ha dårlig stålkvalitet eller komponenter som er produsert ved barnearbeid. Her finner du et eksempel på et tilbud om svært gode priser på originalvarer. NDD bruker ikke slike innkjøpskanaler. OD #

6 TEMA SIKKERHET, PASIENTEN I FOKUS Opprettelse av produkt Produktsjefene vurderer årlig flere hundre produkter. Selskapet har egne ISOrutiner på hvordan leverandørene blir godkjent av NDD og hvordan vi skal ta inn nye produkter. Produktsjefene, her representert ved Sonja Lindberg, har stor kompetanse om hvilke produkter som egner seg for bruk i Norge. Gjennom en egen ISO-prosedyre ivaretas blant annet følgende; 4 Er produktet CE-merket? 4 Trenger produktet HMS-datablad? 4 Ivaretar produktet og forpakningen miljøhensyn? 4 Utarbeides det bruksanvisning på norsk - der hvor det er relevant? 4 Opptrer leverandøren i tråd med ILOs kjernekonvensjoner? 4 Har leverandøren tilfredsstillende soliditet? 4 Er leveringssikkerheten tilfredsstillende? 4 Erfaringer fra tidligere samarbeid? Godkjent (produktet tas inn) Ikke godkjent (produktet tas ikke inn) FAKTA Sjekkliste hos Jan Olav Ryan, M.sc. Toxicology 1. Alle HMS-datablad oversettes til norsk. 2. Alle HMS-datablad legges inn i en felles database for NDDs kunder. 3. Produktene sjekkes mot OBS-liste og prioriteringsliste fra norske miljøvernmyndigheter. 4. Produktene sjekkes ift. avvikende klassifisering mellom Norge og EU. 5. Produktene sjekkes ift. klassifisering av stoffer utenfor stofflisten og dental bruk. HMS datablad på norsk Alle produkter som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer, skal leveres med et HMS-datablad som er skrevet på norsk. Da vet man hvilke stoffer behandler og pasient blir eksponert for og hvilke tiltak som skal settes i verk om noe uforutsett skulle skje. Gjennom et tett samarbeid med Jan Olav Ryan, M.sc. Toxicology, sjekkes alle merkepliktige produkter også i henhold til norsk regelverk. På enkelte områder setter norske myndigheter andre krav til produktenes innhold eller merking enn for eksempel EU-landene. Norske miljøvernmyndigheter har en såkalt OBS-liste over spesielt helse- og miljøfarlige stoffer som benyttes i et slikt omfang at de kan representere særlige problemer på nasjonalt nivå. OBS-listen er ikke en fullstendig liste over alle helse- og miljøfarlige stoffer, men inneholder eksempler på ca. 250 stoffer/stoffgrupper. Bruken av disse stoffene bør reduseres dersom det er risiko for helse- og/eller miljøskade ved bruk, produksjon, lagring eller håndtering av avfall. Listen er ikke rettslig bindende, og den er ingen forbudsliste. Den kan imidlertid være til hjelp når virksomheter, inklusive tannhelsetjenesten, skal gjennomgå sin kjemikaliebruk med tanke på substitusjon. Avvikende klassifisering mellom Norge og EU kan forekomme fordi Norge har unntak for enkelte stoffer (les strengere klassifisering) som er regulert av stofflisten. Det er kun et fåtall av kjemikaliene som er regulert og klassifisert i henhold til den europeiske stofflisten (cirka av stoffer). Det vil si at produsenter, importører mv. selv må klassifisere de kjemiske stoffene. Her avvikes det ofte og mye fra produsent til produsent og klassifiseringen kan variere mellom bruksområder. I forhold til norske anbefalinger og krav nevner vi spesielt klassifiseringen av krystallinsk silika (kvarts), som det har heftet usikkerhet ved i mange år. Myndighetene i Norge (Statens arbeidsmiljøinstitutt og SFT) har etter gjentatte henvendelser utarbeidet nasjonal kriteriedokumentasjon som gir enkelte former meget streng klassifisering. Toksikologen som NDD samarbeider med, gjennomfører i tillegg en egen risikovurdering av produkter som inneholder akrylater eller metakrylater, fordi det i de senere år er en økende tendens til at folk som lider av overfølsomhet eller astma og uspesifikke allergier utvikler sterkere allergier. Mange av produsentene er ikke klar over at akrylater og metakrylater klassifiseres på generelt grunnlag i den europeiske stofflisten. I disse tilfellene kan NDD risikovurdere strengere hvis vi mistenker produktet å være allergi-fremkallende. 6 - OD #4-2009

7 Her setter Aande Sandnes i NDD på norske faremerkeetiketter på innkomne varer. Varemottak og faremerking NDD setter på faremerking ihht norske forskrifter på hver forpakningsenhet. Det betyr at faremerkingen fra NDD ofte er noe annerledes enn for andre leverandører som bruker faremerking på andre språk, og da uten å ta inn krav fra norske myndigheter. I NDD brukes det derfor også omfattende ressurser på å sette på norsk faremerking på minste forpakningsenhet. Vi sørger også for at bruksanvisning og dokumentasjon er på norsk. Lagring Mange produkter kan få endrede egenskaper om de lagres feil eller om de blir for gamle. NDD er derfor nøye med oppbevaring på kjølelager og batch-nummer registrering. Batch-nummer brukes til å spore produkter fra produsent og helt frem til tannlege eller pasient. Dette er viktig dersom spesielle varepartier skal tilbakekalles. Batch-nummer holder også kontroll på utløpsdato og NDD bruker det til å sørge for at varene fortsatt er ferske når de sendes til klinikken. Ordremottak kl Ordre som blir mottatt før kl14:00 blir pakket og sendt samme dag. Da er det som regel på klinikken neste morgen. Stadig flere kunder leverer sine ordre på netthandelen mens andre foretrekker å snakke med en av våre 10 medarbeidere på kundeservice i Oslo, her representert ved Kari Sundby. Plukking, pakking og transport Erfarne medarbeidere i Oslo plukker varene som er bestilt, mens datasystemet passer på at man velger riktig batch-nummer og legger med HMS-datablad dersom det er første gang man kjøper produktet eller dersom databladet er endret siden siste kjøp. Når varene pakkes, legges det vekt på at de ikke knuser og ikke ødelegges av høye eller lave temperaturer under transport. Postbilen henter varene klokken 16:30 MÅL OD #

8 Exakt. Direkt. Perfekt. Kapslar från GC Direkt applicering snabbt och enkelt Garanterat likvärdig hantering, gång efter gång Utmärkta produktegenskaper Pålitliga och reproducerbara resultat Erhåll den allra högsta precisionen med våra glasjonomerer, resinbaserade fyllningsmaterial samt cement i kapslar. Ledande inom glasjonomerer under 30 år. GC NORDIC AB Tel

9 TEMA HYGIENE God håndhygiene et enkelt tiltak for god helse Av Mari Lie, sykepleier /markedskoordinator Kemetyl Norge AS Den 11. juni 2009 erklærte verdens helseorganisasjon (WHO) Svineinfluensapandemi, den første influensapandemien på 41 år. Det viste seg etter hvert at influensaen spredte seg meget raskt, og i juli var det i følge ECDC smittetilfeller globalt, og i alt 979 dødsfall. I Norge kom Svineinfluensaen på et litt senere tidspunkt, og i august var det ca 600 bekreftede tilfeller her i landet. I oktober hadde dette økt til I forbindelse med pandemien ble det i Norge satt i gang tiltak og kampanjer fra blant annet Folkehelseinstituttet i forhold til forebygging av smitte. Et av de viktigste tiltakene var god håndhygiene, i form av håndvask eller alkoholbasert hånddesinfeksjon. Håndhygiene Det første pandemivarselet på over 40 år klarte å gjøre det ingen offentlige helsemyndigheter har lyktes like godt med: Å øke bevisstheten vesentlig, slik at vi minnes om at håndhygiene ikke utføres for moro skyld - eller fordi det skal lukte godt! Mye har vært usikkert rundt utviklingen av det nye influensaviruset, men noe er glassklart: Vi får bedre beskyttelse, ved å vaske hendene eller bruke alkoholbasert desinfeksjon. Ikke bare mot såkalt svineinfluensa, men også mot andre virus og bakterier. Håndhygiene er et meget viktig enkelttiltak for å forebygge smittespredning. Hendene er våre verste smittekilder. Nå anbefales hånddesinfeksjon som førstevalg ved håndhygiene (Nasjonal veileder for håndhygiene), fordi det har bedre effekt, er mer hudvennlig og dessuten vesentlig raskere å utføre, enn håndvask. For å oppnå 99 % mikrobereduksjon må: - hånddesinfeksjon utføres i 15 sekunder - håndvask utføres i 30 sekunder OD #

10 TEMA SIKKERHET, PASIENTEN I FOKUS Alkohol som desinfeksjonsmiddel Det er tre alkoholer som i hovedsak brukes som hånddesinfeksjon. Etanol, isopropanol og N-propanol. Isopropanol har en noe bedre effekt på bakterier enn etanol, mens etanol viser bedre effekt enn isopropanol på virus. Ofte brukes en blanding av disse alkoholene. De fleste store produsentene av desinfeksjonssprit har effekttestet produktene sine. Sørg for at den desinfeksjonsspriten du bruker tilfredsstiller EN standarden. Da er du garantert at spriten tar de bakterier den skal ta etter de Europeiske retningslinjer. Alkoholbasert hånddesinfeksjon er en rask, effektiv og hudvennlig metode som skal utføres når hendene er synlig rene. Når hendene er synlig forurenset foretas håndvask, med såpe og vann. Hånddesinfeksjon har som mål å drepe de påførte mikrobene på hendene. Bakterier Ta renhet på alvor I disse svineinfluensatider er det ekstra viktig å ivareta de gode hygienerutinene, enten det omhandler håndvask eller hånddesinfeksjon. Men vi må ikke glemme å fortsette med de gode rutinene når influensaperioden er over og vi har lagt pandemien bak oss. God håndhygiene er et enkelt tiltak for god helse. Ivaretar man gode rutiner innen håndhygiene reduserer man faren for sykdom, og man sørger for å forebygge smitte både hos seg selv og andre. 15 sekunders desinfeksjon Kilder: Resultat Nasjonal veileder for håndhygiene, Folkehelseinstituttet Folkehelseinstituttet ECDC European Centre for Disease Prevention Control Hånddesinfeksjon skal utføres før rene og etter urene arbeidssituasjoner, slik som: - mellom hver pasient, dvs før og etter direkte kontakt med pasienten - mellom uren og ren kontakt hos samme pasient - før håndtering av sterilt, desinfisert og rent utstyr - etter bruk av hansker - etter kontakt med medisinsk utstyr og gjenstander i pasientens umiddelbare nærhet - etter håndtering av mikrobiologisk prøvemateriale OD #4-2009

11 NÅ ER DET EKSTRA VIKTIG Å TA VARE PÅ DE GODE HYGIENE- RUTINENE BRUK ANTIBAC OG BESKYTT DEG MOT SMITTE bakterier, sopp og ulike virus. Fuktighetsbevarende egenskaper gjør at huden bevarer sin naturlige fuktighetsbalanse, også etter gjentatte behandlinger. Tilfredsstiller EN TA RENHET PÅ ALVOR BRUK ANTIBAC Kemetyl Norge AS, tlf

12 TEMA SIKKERHET, PASIENTEN I FOKUS Tannteknikk en helsetjeneste med fokus på pasientsikkerhet Skrevet av Nils Chr. Rieber-Mohn, tanntekniker Høsten 1999 ble tannteknikerutdanningen et tre-årig høyskolestudium, som førte frem til en bachelorgrad. Videre resulterte dette i at tannteknikerne fikk autorisasjon og ble helsepersonell fra 1. januar Dermed førte dette til at tannleger, tannpleiere, tannhelsesekretærer og tannteknikere alle ble helsepersonell med autorisasjon og forholder seg så til det samme lovverket i helsepersonelloven. Hovedfokus er satt på faglig forsvarlighet og kompetanse. Det er få andre land hvor man kan vise til et like godt utdannet tannhelseteam. Yrkesgruppene er gjennom felles lovgrunnlag knyttet nærmere sammen. Utviklingen innen tannhelsefeltet de senere år, gjør et nærmere samarbeid nødvendig, hvis vi skal oppnå en forsvarlig behandling av pasientene. Utdanningene av både tannleger, tannpleiere og tannteknikere har gått i nye retninger. Tannlegestudiet har gått mer i medisinsk retning. Tannpleierne har oppnådd mer selvstendighet og tannteknikerne har økt sin andel teori gjennom sitt høyskolestudium. Den teknologiske hverdagen endrer også samarbeidsmodellene. Det er i dag ca. 750 tannteknikere med autorisasjon i Norge. De fleste av disse jobber i landets ca. 300 tanntekniske laboratorier. Dagens tannteknikere har et annet lovverk å forholde seg til enn tidligere. Helsepersonelloven og Lov om medisinsk utstyr er de to viktigste, men også i merverdiavgiftsloven er tannteknikere nevnt. Helsepersonelloven I følge Helsepersonelloven stilles krav til utøveren av en helsetjeneste at vedkommende har pasientskadeforsikring. Loven pålegger en plikt for alt helsepersonell med autorisasjon til, ved forsikring, å stille sikkerhet for det økonomiske ansvar de på grunn av virksomheten kan pådra seg overfor pasienten. Norges Tannteknikerforbund har kollektivt tegnet slik forsikring for sine medlemmer. NTTF har også avholdt kurs, i samarbeid med Statens Helsetilsyn, i faglig forsvarlighet. Loven sier: Bare den som har autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning har rett til å benytte slik yrkesbetegnelse som kjennetegner vedkommende gruppe helsepersonell. Ingen må uriktig benytte titler eller annonsere virksomhet på en slik måte at det kan gis inntrykk av at vedkommende 12 - OD #4-2009

13 har autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning. Overgangsordningen for tannteknikere uten høyskoleutdanning til å søke om autorisasjon, gikk ut Samtlige tannteknikere i Norges Tannteknikerforbund må ha sin autorisasjon i orden for å kunne bli medlem. Med en organisasjonsprosent på % kan det fortsatt være noen som utøver yrket uten de nødvendige papirer i orden. Tannleger som bestiller/ mottar produkter og tjenester fra virksomheter uten nødvendig og lovpålagt kompetanse og dokumentasjoner i orden, påtar seg et stort ansvar, som kan innebære mangler i egen virksomhets internkontroll og kvalitetssystemer. Lov om medisinsk utstyr Tannteknikere er definert som produsenter av medisinsk utstyr. Det innebærer at tannteknikere skal registrere seg i Utstyrsregisteret, et offentlig organ som skal ha oversikt over alle produsenter. EU-direktiv 93/42 og retningslinjene til lov om medisinsk utstyr sier at en hver produsent av et tannteknisk arbeid, eller dens representant innen EØS området, skal for hvert arbeid avgi en erklæring, som sier at det er produsert i samsvar med grunnleggende krav i direktivet. Hensikten med loven er at et hvert tannteknisk arbeid skal kunne spores tilbake til produsenten, som igjen skal gjennom sitt kvalitetssystem kunne dokumentere, hvem som har utført de enkelte arbeidsoperasjoner og hvilke materialer som er brukt. Tannteknikeren skal oppbevare disse opplysningene i 10 år, 15 år for implantater. I Europa for øvrig er tiden 5 år, men Norge har valgt å følge samme tidsaspekt som oppbevaring av journaler og regnskaper. Norges Tannteknikerforbund er medlem i den europeiske tannteknikerorganisasjonen FEPPD. Etter et forslag fra NTTF er det vedtatt å innføre en likelydende erklæring, som skal benyttes av alle landene innen EØS området. Det heter i en nylig endring i direktivet at en slik erklæring skal stilles til rådighet for pasienten. Det er en trygghet for pasienten å vite hvor, og hvem som har produsert det tanntekniske arbeidet. Det er et viktig dokument når f. eks. materialallergier eller lignende oppstår. Tilsvarende dokumentasjon av sporbarhet og en erklæring skal også avgis ved import av tanntekniske arbeider. Tannturisme Tannturisme er et nytt begrep. Flere pasienter lar seg behandle utenlands. Det foreligger også forslag om at pasienten kan ta med seg sine trygderettigheter ut av landet. Problemet med dette oppstår når pasienten kommer hjem med et tannteknisk arbeid som trenger reparasjon, for eksempel implantater. Har pasienten vært hos en autorisert behandler skal han/hun ha med seg en erklæring som viser hvem som har utført arbeidet og hvilke materialer som er brukt. Dette vil gjøre det lettere å kunne hjelpe disse pasientene. Uten tilstrekkelig informasjon er det en stor risiko tannhelsepersonellet påtar seg ved å begynne å tukle med en slik pasient. For øvrig bør pasientene vite at pasientskadeerstatningen ikke gjelder utenfor landets grenser. Merverdiavgift Alle tjenester ble i utgangspunktet pålagt merverdiavgift ved den omfattende merverdiavgiftsreformen i Omsetning av helsetjenester ble unntatt fra avgiftsplikt. Tannteknikeren som helsepersonell er unntatt fra loven. Likevel presiserer loven at Tannteknikere av egne fremstilte tanntekniske produkter er unntatt. Det vil si at det er tannteknikeren som er fritatt fra moms, ikke selve produktet. Skattedirektoratet har i et rundskriv gitt detaljerte føringer for praktiseringen av unntaket for tannteknikere. En norsk etablert tanntekniker kan på grunn av kapasitetsproblemer, sette ut inntil 20% av omsetningen til en annen tanntekniker. Er man innenfor denne 20% bestemmelsen, skal det ikke tillegges merverdiavgift på disse arbeidene. Dette innebærer at når en virksomhet i Norge videreselger importerte tanntekniske arbeider til tannleger, skal det legges merverdiavgift på totalprisen til tannlegene. Opptrer man som agent i henhold til agenturloven, skal det ikke tillegges merverdiavgift. Merverdiavgiftsloven praktiseres ulikt blant importører av tanntekniske arbeider. Konklusjon Det stilles krav til tannlegene i dag at han/hun velger en produsent av tanntekniske arbeider, som oppfyller alle eksisterende myndighetskrav. Ved valg av dentaldepot ser vi etter seriøse leverandører som ikke driver parallellimport og som kun leverer CE-merkede varer. Piratkopier av produkter aksepteres ikke. På lik linje må tannleger forsikre seg om at samarbeidspartneren innen tannteknikk følger lovverket. Tannteknikk er ikke en vare, men en helsetjeneste. Still spørsmål om autorisasjon, pasientskadeforsikring, sporbarhet og merverdiavgift. Helsedirektoratet har startet kontroller av tanntekniske laboratorier angående lov om medisinsk utstyr. Blir tannlegene de neste som blir kontrollert? OD #

14 SEAL-TIGHT Engangsspidser til 3-funktionssprøjte Til engangsbrug - ingen krydskontaminering Tør luft med det samme - Ikke nødvendigt at teste sprøjten for at fjerne rester af vand Spidserne kan bøjes 90 - uden at flowet påvirkes Hurtig udskiftning af spidser på kun 5 sek. Hvorfor bruge engangsspidser? Når man bruger en spids samles der altid, en lille mængde væske, tilbage i spidsen efter behandling. Og selvom spidsen siden rengøres/ autoklaveres, bliver den ikke helt ren inden i. Så ligesom man skifter sug, bør man også skifte spidsen til luft/vand imellem hver patient. 1 indre kanal til vand 5 ydre kanaler til luft Seal-Tight har en indre gul gummiforsegling, som fungerer som en ny o-ring, hver gang en ny spids sættes på. Vand og luft er separeret ved en kanal i midten til vand og 5 ydre kanaler til luft. FÅ ADAPTER GRATIS NÅR DU KØBER EN PAKKE MED 200 SEAL-TIGHT SPIDSER! Vælg adapter til din 3-funktionssprøjte. Luzzani KaVo A-dec Højste karakter i CRA Newsletter! EXCELLENT - GOOD eller Your Practice is Our Inspiration

15 TEMA SIKKERHET, PASIENTEN I FOKUS Stor interesse for benoppbygging med titan På Europerio 6 som ble holdt i Stockholm i begynnelsen av juni, var interessen for benerstatning med porøst titangranulat i forbindelse med implantatkirurgi, stor både blant svenske og utenlandske delegater. Oversatt og bearbeidet av Madeleine X. Ho, NDD og Tigran Technologies AB I tilslutning til kongressen presenterte dr. Caspar Wohlfahrt og dr. David Nisand kasus fra pågående studier med benerstatning med titangranulat ved periimplantitt, sinusløft og flere andre indikasjoner. Dr. Wohlfahrt er stipendiat ved Avdeling for biomaterialer ved Universitetet i Oslo, dr. Nisand er privatpraktiserende tannlege og anerkjent foreleser fra Paris. Dr. Wohlfahrt innledet ved å vektlegge bruken av et ikke-resorberbart materiale for å sikre et optimalt benoppbyggingsresultat. Under seminaret dro Wohlfahrt frem flere kasus med positive resultater fra sin forskning på anvendelsen av porøst titangranulat ved benoppbygging. Blant annet ble det presentert en ferdigstilt studie der man fulgte 9 pasienter med alvorlig periimplantitt i 12 måneder. Studien viser meget gode resultater ved bruk av titangranulat for benoppbygging etter periimplantitt. David Nisand meddelte sin kliniske erfaring med benerstatningsbehandling ved periimplantitt og andre bruksområder. David har flere års erfaring med bruken av porøst titangranulat ved benoppbygging og viste frem flere vellykkede kasus der man allerede etter 6-12 måneder hadde oppnådd en betydelig gjenoppbygging av kjevebenet. Titangranulat et ikke-resorberbart materiale med gode muligheter for benoppbygging Tigrans benerstatningsmateriale er basert på 100 % rent titan. Titan har blitt brukt innen implantatkirurgi siden 60-tallet og er således et velutprøvd materiale innen dentale terapiområder. Med en porøsitet på ca 80 % har materialet flere fordeler sammenlignet med andre benerstatningsmaterialer. 4 Ikke-resorberbart, dvs. krymper ikke, noe som er en stor fordel for et bra og forutsigbart behandlingsresultat. 4 Gir meget god primær stabilitet. 4 Enkelt å jobbe med. 4 Enkelt å kommunisere til pasienten. 4 Gir gode muligheter for bentilvekst mellom implantat og granulater, i granulatet og mellom granulatene. For mer informasjon om benerstatning med titangranulat: Gode kliniske resultater Tigran har gjennom studier påvist gode resultater for benoppbygging ved periimplantitt og sinusløft. Utover dette utfører Tigran flere kliniske og eksperimentelle studier på andre indikasjoner så som klasse II furkasjoner og ekstraksjonsalveoler, for å undersøke titangranulatets anvendbarhet også her. µct av humanbiopsi som viser bentilvekst gjennom granulat, mellomgranulater og mellom granulater og implantat. Bløtvev Natix Implantat Ben Ann-Marie Roos-Jansåker overtannlege/odont.dr./ periospesialist ved høyskolen i Kristianstad Oppmerksomheten rundt periimplantitt har økt de seneste årene. Periimplantitt forventes å bli et stort klinisk problem. En optimal behandling består ikke bare av å få bort inflammasjonen, men også å kunne gjenoppbygge det benet som er blitt resorbert rundt implantatet på grunn av sykdommen. Ikke-resorberbare benerstatningsmaterialer har vist lovende resultater her. OD #

16 TEMA SIKKERHET, PASIENTEN I FOKUS Skånsom ekstraksjon av rotrester med Benex systemet Artikkel skrevet av tannlege Thomas Sefranek Forfatterens kontaktinformasjon: Tannlege Thomas Sefranek PB Stokmarknes Ekstraksjon av tenner og røtter hører fortsatt til tannlegens mest vanlige oppgaver. Selv gode tilhelingsforhold fører til signifikant tap av ben og kollaps av mucosa. I tillegg er postoperative komplikasjoner ikke uvanlig. Resorpsjon av dentoalveolært ben og omgivende mucosa medfører ofte estetiske kompromisser i den påfølgende protetiske behandlingen, uansett om den er implantatbasert eller forankret til egne tenner. Å forebygge alveolært ben- og bløtvevstap og redusere postoperative komplikasjoner ved hjelp av en konservativ ekstraksjonsprosedyre kan medvirke til bedre estetikk og forenklet protetikk. Denne artikkelen omhandler skånsom ekstraksjon av røtter og rotrester. Med dette mener man fragmenter hvor den koronale grensen er mindre enn 3 mm supragingivalt. Med andre ord: fragmenter som man vanskelig får tak i med en tradisjonell ekstraksjonstang uten å ledere gingiva. Hva gjør man tradisjonelt? Ofte brukte hjelpemidler er tang, luxator, periotom eller en kombinasjon av disse. Felles for dem er at de ofte påfører ben- og bløtvev ulike skader. Ved dyptsittende utilgjengelige røtter er det ikke uvanlig å klappe opp og å fjerne omliggende ben for å skape tilgang og oversikt. Det kan ofte være vanskelig å bruke hebel eller luxator uten å komprimere ben eller mucosa. Skader på nabotenner kan forekomme. Ved røtter uten nabotenner kan det være vanskelig å finne et hypomoklion. Alle tannleger vet hvordan slike iatrogene traumer kan se ut. Beskrivelse av metoden: Kasus én: Dyp skråfraktur på tann 11 indikasjon for ekstraksjon Bilde 1: Den kliniske situasjonen viser vanskelig palatinal tilgang for hebel eller tang. Bilde 3: Kroken plasseres i rotkanalen og skrues opp så langt som mulig. Diameteren tilsvarer boret og fins i flere tykkelser. Hvordan kan man unngå dette? Benex Control er et enkelt og logisk system for å fjerne røtter og rotfragmenter i begge kjever på en meget skånsom måte. Anestesi og vanlige kirurgiske forhåndsvurderinger skjer etter standard prosedyre. Det er ingen direkte kontraindikasjoner. Bilde 2: Man lokaliserer rotkanalen og borer den opp med et 2 mm-bor nesten til apex. En evt. utilsiktet liten perforasjon synes ikke å ha noen negativ klinisk effekt. Bilde 4: Om nødvendig kan sirkulære fibre skjæres over med et periotom OD #4-2009

17 Bilde 5: En stålwire festes på kroken og Benex-instrumentet plasseres direkte over roten. Wiren strammes forsiktig og utøver et konstant trekkmoment i rotens lengderetning. Her er det viktig å gi de periodontale fibrene tid og anledning til å løsne nærmest en etter en. Det bør gå 5-10 sekunder mellom hver gang man øker spenningen på wiren og dermed trekkraften. Kasus to: Dyp mesial rotrest tann 36 Bilde 9: Tannen frakturerer under forsøk på ekstraksjon. Den mesiale rotresten står dypt i alveolen. Lite blødning i området gir god oversikt for å lokalisere kanalåpningen for 2 mm-boret. Kasus 3: Ekstraksjon av rotrest og samtidig innsetting av et implantat Bilde 13: Tann 14 vertikalfraktur; intakt nabotann 13 og krone på nabotann 16. Tann 15 mangler. planlagt på forhånd og synes å være det beste alternativet. Her er det for lite gingiva til å dekke implantatet slik at man benytter en såkalt 1-stegskirurgi. Det videre forløpet er uten komplikasjoner. Bilde 17: Situasjonen syv dager postoperativt. God gingival tilslutning. Bilde 6: Det høres ofte et lite smell når roten plutselig løsner og glir opp av alveolen. Bilde 7: Roten løftes lett ut med fingrene. Bilde 8: Om ønskelig kan såret lukkes med en enkel sutur. Legg merke til hvor lite traumatisert gingivaen er. Tilhelingen her forventes å skje uten komplikasjoner. Bilde 10: Røntgen preoperativt. Bilde 11: Rotkanalen bores opp og kroken plasseres lett ved hjelp av et spesielt skrujern. Bilde 12: Rotfragmentet løftes lett og skånsomt ut. Ingen oppklapping var nødvendig. Bilde 14: Kroken plasseres i rotresten. Bilde 15: Benex-instrumentet plasseres direkte over rotresten som fjernes skånsomt og lett uten å skade hardvev, bløtvev eller nabotennene. Bilde 16: Etter den skånsomme ekstraksjonen ligger forholdene godt til rette for umiddelbar isetting av et implantat. Dette er Finnes det noen ulemper når passer det ikke? Min erfaring er at lange røtter, som for eksempel øvre hjørnetenner, kan by på utfordringer. Her er det ikke alltid det lykkes, slik at kroken dras ut av rota som ikke vil bevege seg en millimeter. På tannløse kjever kan det være noe ustabilt å plassere Benexinstrumentet. I visdomstannregionen er den vertikale tilgangen begrenset. Konklusjon Benex-systemet er et godt hjelpemiddel til skånsom og kontrollert ekstraksjon som bidrar til å minske det postoperative traumet for et best mulig protetisk resultat. Det tar litt tid å rigge til, men selve ekstraksjonen skjer på få minutter. Postoperative smerter er nesten fraværende. Som regel er det ikke nødvendig å ordinere analgetika. Etter min mening bør denne behandlingen utløse honorartaksten for komplisert ekstraksjon. De fleste pasienter er overrasket over hvor lett og smertefri behandlingen er. OD #

18 The Premium Class. TOP SPEED For instrumentene dine Med raske syklustider sparer du instrumenter i din praksis. Med en Premium-autoklav Vacuklav 40-B og 41-B er steriliserings tiden bare 8 minutter. Gjelder uinn- pakkede instru menter. Kun 17 minutter for en komplett klasse-b syklus, for innpakkede instrumenter inkludert tørkeprosess. Spar 20 minutter på hver sterilisering! Evidence Based Sterilization Quality made in Germany

19 TEMA TIPS FOR DRIFTSSIKKERHET Unngå tett saltblåser Av Irene Mathisen, teknisk service Spisser på saltblåsere har en lei tendens til å tette seg. Det har de fleste erfart, men hva kan gjøres for å forhindre det? Her er tre gode tips for å unngå dette. Smøring av roterende Som kjent må instrumenter vaskes, smøres og autoklaveres mellom hver pasient. Leverandører av roterende instrumenter anbefaler sine kunder å spraye med olje inn i borhullet. Dette bør gjøres minimum en gang i uken for å øke levetiden på dine instrumenter og unngå unødvendige reparasjoner. Bruk gjerne en Kavo spray (art. nr ). Dette er i tillegg til den vanlige smøring mellom hver pasient, med f.eks Assistina eller Quatrocare. Nevnte produkter kan bestilles fra vår kundeservice på tlf Bruk rensenåler i spissen mellom hver pasient Da fjernes det som eventuelt ligger igjen av pulver og salt, men det er svært viktig å bruke de originale nålene uten riller. Hvis det brukes reamere eller filer vil spissen få riper inni. Dette kan lett resultere i at pulveret setter seg enda lettere fast. 2. Oppbevar pulver lufttett Ved arbeidsdagens slutt bør pulveret helles over i en tørr beholder med tett lokk. Hvis pulveret kommer i kontakt med luft kan det ta til seg fuktighet fra luften. Fuktig pulver skaper problemer og tetter spisser. 3. Blås tom for pulver hver dag Når pulveret er tatt ut, blås godt igjennom med luft. Da fjernes eventuelle rester av pulver som kan tette igjen spissen. På noen bordmodeller vil det bli blåst gjennom automatisk når apparatet slås av. Se gjeldende bruksanvisning for ditt produkt. Se ellers de enkelte bruksanvisningene for detaljert fremgangsmåte Hva gjør jeg når den først er tett? Det er flere ting som kan fungere. De fleste har sikkert prøvd å stake. Men det er ikke alltid nok. Her er andre muligheter. Kontrollere eventuelle pakninger og o-ringer (se bruksanvisningen din). Kok spissen i vann i ca 10 min. Ha spissen i en blanding med sementfjerner i et ultralydbad. Bruk så trykkluft for å blåse gjennom spissen. Om det så ennå ikke er åpent, kan spissen ligge i sementfjerner-oppløsningen over natten. Husk å skylle godt etterpå! Bruk en passe liten sprøyte og sprøyt EDTAC (art. nr ) inn i spissen. Bruk så trykkluft for å blåse ut restene. Husk å skylle godt etterpå! OD #

20 9 TEMA SIKKERHET, PASIENTEN I FOKUS spørsmål om røntgenstrålebeskyttelse Av leder for NDDs prosjekteringsavdeling, Lena Reppe, i samarbeid med Statens Strålevern I prosjekteringen av behandlingsrom er riktig strålevern et område som skaper en del spørsmål. Vi vil i denne artikkelen svare på noen spørsmål vi ofte får og som angår sikkerhet for både behandler og pasient. Når det gjelder bygningsmessig skjerming er det sentrale forskriftskravet at denne skal være utført slik at ingen blir eksponert for mer enn 0,25 msv per år. Statens strålevern har utarbeidet en skjermingsveiledning (Bilag 4 i veileder 5 om medisinsk bruk av røntgen), og dersom skjermingen utføres i henhold til veiledningen vil man være sikker på at det nevnte forskriftskravet er overholdt. Alle vegger i området 210 o på tegningen nedenfor må være satt opp i henhold til veiledningen fra Statens Strålevern. Den angitte sektoren gjelder i den posisjon som pasienten normalt røntgenundersøkes. Det må tas hensyn til at pasienten eksponeres både sittende og liggende. Dører som treffes av primærstrålen må skjermes med 1mm bly. Området som begrenses av en sektor på +/- 15 o ut fra en linje gjennom pasientens ører regnes som primærstrålen. Dersom døren er plassert innenfor 210 o sektoren, men ikke treffes av primærstrålen, er det ikke nødvendig å tilleggskjerme dørene, hvis man ved administrative rutiner sikrer at ingen står i døråpningen under eksponering. Spørsmål 2; Hvilke regler gjelder ved bruk av panoramarøntgen? For dentalapparater med rørspenning over 70 kv gjelder følgende: Alle vegger, tak, gulv, vinduer og dører (blyinnlegg i karm er nødvendig her) bør være etter Statens Strålevernsveiledning. Det vil si 1mm blyplater, ½ stens mur eller minimum 10 cm betong. Dette gjelder også for samtlige vinduer i innervegger. Regelverket gjelder også for vindu i yttervegg, dersom primærstråling eller sekundærstråling kan treffe vinduet og det befinner seg en bygning med vindu/balkong eller en annen utvendig oppholdsplass i en avstand på henholdsvis 5 eller 20 meter eller mindre fra isosenter. Det er tannlegens ansvar å sende melding til Statens Strålevern om anskaffelse av panoramarøntgen. Spørsmål 1; Hvilke hovedprinsipper gjelder for røntgenstrålebeskyttelse? Alle vegger og dører innenfor 210 o sektoren skal settes opp etter Statens Strålevernsveiledning; 1mm blyplater, ½ stens mur eller minimum 10 cm betong. Se skisse. Andre skjermingsmaterialer kan også brukes, dersom disse har tilsvarende skjermingseffekt som de ovenfornevnte materialene. Det er tannlegens ansvar å sende melding til Statens Strålevern om anskaffelse av røntgenapparat OD #4-2009

Tema: Klinikkdrift. Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #1-2008. Hva var vel livet uten deg? side 8. En Optergonomisk. NDD Netthandel.

Tema: Klinikkdrift. Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #1-2008. Hva var vel livet uten deg? side 8. En Optergonomisk. NDD Netthandel. Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #1-2008 Tema: Klinikkdrift Hva var vel livet uten deg? side 8 NDD Netthandel side 15 En Optergonomisk løsning side 22 1 - OD 1-2008 NDD - en del av Plandent De nya produkterna

Detaljer

Hvilken sement skal brukes? s 11

Hvilken sement skal brukes? s 11 TEMA: Estetikk s 6-19 Et vakkert smil... s 8 Hvilken sement skal brukes? s 11 kten på den perfekte imitasjon s 18 Informasjonsmagasin fra Norsk Dental Depot Nr. 2 2006 Optimale arbeidsforhold når du gir

Detaljer

PRAKSISRELATERT PUBLIKASJON

PRAKSISRELATERT PUBLIKASJON FOCUS PUBLIKASJON 3-2006 16. årgang PRAKSISRELATERT PUBLIKASJON Våren 2006 HOVEDOPPSLAG: 5: Piratkopiering av dentalmaterialer har nådd Norge 19: Bondinger i generasjoner 23: Tannlege med fremmedkulturell

Detaljer

1/2013. Reportasje: Tannverket

1/2013. Reportasje: Tannverket 1/2013 Reportasje: Tannverket Vinn OPG! Tilbud Alle tilbud gjelder frem til 1. April 2013 Leder Danse mot vår Bladet du nå holder i hånden kjenner du sikkert igjen som gamle gode «Null Hull», men vi tror

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi VELFERDS- TEKNOLOGI ET NYTT NORSK EVENTYR?

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi VELFERDS- TEKNOLOGI ET NYTT NORSK EVENTYR? 4TIPS Kompetanseheving Videreutdanning gir en bedre helsesektor DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi I SAMARBEID MED VELFERDS- No. 3

Detaljer

Uheldig å reparere med brukte deler

Uheldig å reparere med brukte deler B i l b r a n sjens eget fagblad - 79. årgang nr. 12-2008 Styrer unna chiptunede biler TEMA: Kjemisk helsefare i bilbransjen Lysere for gruppeunntaket Uheldig å reparere med brukte deler Topptrent for

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET MUNNHELSE ESPEN «SHAMPO» KNUTSEN. Jeg hadde ingen sjans til å komme unna det slagskuddet.

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET MUNNHELSE ESPEN «SHAMPO» KNUTSEN. Jeg hadde ingen sjans til å komme unna det slagskuddet. 5TIPS No.2 September 2013 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET MUNNHELSE FOR EN BEDRE MUNNHELSE ESPEN «SHAMPO» FOTO: VÅLERENGA ISHOCKEY KNUTSEN Jeg hadde ingen sjans til å komme unna det slagskuddet.

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

LEAN. Hvordan effektivisere poliklinisk virksomhet i spesialisthelsetjenesten ved hjelp av LEAN verktøy.

LEAN. Hvordan effektivisere poliklinisk virksomhet i spesialisthelsetjenesten ved hjelp av LEAN verktøy. LEAN Hvordan effektivisere poliklinisk virksomhet i spesialisthelsetjenesten ved hjelp av LEAN verktøy. Fordypningsoppgave gruppe 5, kull 7 våren 2009 Bernt Melby, Helse Nord-Trøndelag HF Tor Nygård, Helse

Detaljer

4/2014. Intervju: Jan Kirkedam Reportasje: Jan Frydensberg Thomsen Reportasje: Lars Rossel og Lars Nygaard

4/2014. Intervju: Jan Kirkedam Reportasje: Jan Frydensberg Thomsen Reportasje: Lars Rossel og Lars Nygaard 4/2014 Intervju: Jan Kirkedam Reportasje: Jan Frydensberg Thomsen Reportasje: Lars Rossel og Lars Nygaard Leder CAD/CAM for alle Innhold Neste år er det 30 år siden CEREC ble lansert. I dag er ingen i

Detaljer

Administrasjon på tannklinikken

Administrasjon på tannklinikken Kapittel 5 Administrasjon på tannklinikken Kompetansemål: Eleven skal kunne utføre administrative oppgaver i en tannhelsepraksis. Eleven skal kunne bestille og oppbevare dentalt forbruksmateriell. Eleven

Detaljer

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett ISBN 82-92447-10-5 Utgitt: Oslo, november 2006 Omslag: Enzo Finger Design AS Layout: Sissel Sandve Trykk: ILAS Grafisk

Detaljer

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D A RKIVRÅD O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D 1 / 1 4 Funksjonsbasert klassifikasjon Arkivering fra sosiale medier Arkivar og nyutdannet Standardisert arkivdanning gir forretningsverdi Beredskap

Detaljer

3/15. Å reise med stomi Helseminister Bent Høie Fysisk aktivitet og trening. NORILCO Norsk forening for stomi, reservoar, mage- og tarmkreft ÅRGANG

3/15. Å reise med stomi Helseminister Bent Høie Fysisk aktivitet og trening. NORILCO Norsk forening for stomi, reservoar, mage- og tarmkreft ÅRGANG ÅRGANG 45 UTGAVE 249 NUMMER 3/15 NORILCO Norsk forening for stomi, reservoar, mage- og tarmkreft Å reise med stomi Helseminister Bent Høie Fysisk aktivitet og trening Assistanse Skal du ut å reise i sommer?

Detaljer

Trivsel og helse. tiltakshefte 2. Risikovurdering. Kartlegging. Handlingsplaner. Møter. Kvalitetsforbedring

Trivsel og helse. tiltakshefte 2. Risikovurdering. Kartlegging. Handlingsplaner. Møter. Kvalitetsforbedring Trivsel og helse Risikovurdering Kartlegging Handlingsplaner Møter Kvalitetsforbedring tiltakshefte 2 1991 2000 10 år med fokus på helse, miljø og sikkerhet 1991 TL forberedte implementering av Internkontrollforskriften

Detaljer

KRANTEKNIKK ÆRESMEDLEM. Spesialisten som ble. Spesialtema: LASTEBILKRANER. MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2004.

KRANTEKNIKK ÆRESMEDLEM. Spesialisten som ble. Spesialtema: LASTEBILKRANER. MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2004. KRANTEKNIKK MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2004 Spesialisten som ble ÆRESMEDLEM Spesialtema: LASTEBILKRANER Helli Grafi sk AS Velkommen etter! Utgitt av: Tekniske Foreningers Servicekontor

Detaljer

PLUSS/MINUS ALT DU TRENGER Å VITE OM SYN OG ØYEHELSE

PLUSS/MINUS ALT DU TRENGER Å VITE OM SYN OG ØYEHELSE PLUSS/MINUS ALT DU TRENGER Å VITE OM SYN OG ØYEHELSE BRILLEKUNSTNEREN Når du kjøper briller hos Krogh Optikk kan du være sikker på å få brilleglass i verdensklasse. De aller fleste kommer fra franske Essilor,

Detaljer

CREW en kasseringsmanual for bibliotek Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler

CREW en kasseringsmanual for bibliotek Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler CREW en kasseringsmanual for bibliotek Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler OBS! Ikke endelig versjon!!! Buskerud fylkesbibliotek Drammen, våren 2011 CREW: En kasseringsmanual

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008 Relasjon Produktivitet Vi har en periode bak oss med gode resultat og et godt marked. Det kan se ut om at markedet vi nå går inn i er mer usikkert, og da er vår egen

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EFFEKTIV SMB. Svindel Luk ut dårlige betalere og uærlige kunder. Vi skaper fornøyde PC-brukere!

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EFFEKTIV SMB. Svindel Luk ut dårlige betalere og uærlige kunder. Vi skaper fornøyde PC-brukere! DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Bokføring Kjenn til endringene i bokføringsloven Egeninkasso Reduser antall kredittdager, bedre likviditeten Nr. 2 / juni 10 EFFEKTIV SMB DEN KOMPLETTE GUIDEN

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

Håndbok Kjønnskorrigerende Behandling Rikshospitalet

Håndbok Kjønnskorrigerende Behandling Rikshospitalet Håndbok Kjønnskorrigerende Behandling Rikshospitalet 1 INNLEDNING Håndboken er ment for personer som søker eller er i behandling for diagnosen transseksualisme. Det er blitt større åpenhet i samfunnet

Detaljer

Ting vil bli enklere og ta kortere tid

Ting vil bli enklere og ta kortere tid Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett Rapport 2-2006 Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett ISBN 82-92447-09-1

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer