LYS OVER LAND. India side 7 Indonesia side 8 Senegal side 9 Familieleir side 10. Opplyftande rådsmøte i Kristen Muslimmisjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LYS OVER LAND. India side 7 Indonesia side 8 Senegal side 9 Familieleir side 10. Opplyftande rådsmøte i Kristen Muslimmisjon"

Transkript

1 LYS OVER LAND LYS OVER LAND NR. 3 SEPTEMBER ÅRGANG Innhaldsliste: Rådsmøte side 1 Ny sekretær Senegal side 3 Leiar side 4 Ny kretssekretær side 5 Israel side 6 India side 7 Indonesia side 8 Senegal side 9 Familieleir side 10 Heimearbeidet side 12 Kretsnytt side 14 Forbøn/økonomi side 15 Møte på Mosby side 16 Opplyftande rådsmøte i Kristen Muslimmisjon Det vart eit opplyftande rådsmøte for KMM på Nordhordland Folkehøgskole på Frekhaug. (Foto: Privat). Helga august var 53 utsendingar samla til rådsmøte på Frekhaug. Dette er det høgste talet på mange år, og utsendingane hadde mykje å gleda seg over. Sjeldan har så mange positive meldingar kome, frå ny sterk innsats i Senegal, vekkjing i India, mange nye medarbeid arar i Indonesia, trufast arbeid i Israel, og to nye sekretærar i Norge. Når så dei to siste åra sitt store budsjettunderskot vart gjort til overskot eller balanse, må ein både undra seg og takka! Den store saka var om ein skal behalda namnet Kristen Muslim misjon, eller tilrå neste års generalforsamling å endra dette. Gode argument for begge løysingar kom fram. Dei som ville endra såg helst at misjonen hadde same namn i Norge og utlandet, og at namnet ikkje måtte vera eit kunstig stengsle. Rådsmøtet vedtok å tilrå generalforsamlinga å endra namn til Norsk Evangelisk Misjon, og behalda undertittelen: Med evangeliet til muslimane. Dette, saman med den gode forkynninga frå Karl Johan Halleraker, og mykje god song frå ulike songkrefter, gav utsendingane ei velsigna god helg og stor inspirasjon til tenesta vidare. David Svensen (ref) Kan gå mot nytt namn i misjonen, Norsk Evangelisk Misjon Formann i KMM, Rasmus Pollestad ynskte velkomen til rådsmøtet. Det var ingen merknader til innkallinga til rådsmøtet. Sakslista vart difor godkjend. 53 misjonsvener var møtt fram. Formannen vart vald til å vera ordstyrar. Bjarne Alme vart vald til å vera varaordstyrar. Rådsmøte valde David Svensen og Herdis Heimdal til å vera sekretærar. Det var deretter strategiforedrag av Tore Arnegard. Cecilie Dyrkolbotn og Knut Pedersen vart vald til å skrive under møteboka. Deretter vart ordet gjeve fritt. Emne til samtale var følgjande: 1. «Skal vi byte namn?» 2. Innspel frå/ kommentarar til strategiforedraget. Sigmund Meland: Vi har vore i situasjonar der me har vorte oppfordra til ikkje å bruke muslimnamnet. I tillegg er misjonsnamnet ulikt på fleire språk. Vi har hatt arbeiderar som ikkje kunne seie at dei var arbeidar for KMM, då samarbeidet med muslimane vert vanskeleg. Me vil gje dei evangeliet! Derfor ønskjer med «evangeliet» med i namnet. Andre misjonsorganisasjonar arbeidar og blant muslimane i dag, ikkje spesielt for ein muslimmisjon. Bergen krets gjekk difor inn for dette nye namnet. Oppmoding: Støtt oss i framlegg til nytt namn! Les meir om rådsmøte på side 2

2 RÅDSMØTE I KMM David Svensen: Eg hadde litt dårleg kjensle då det vart bytta namn sist. Men eg var lojal. Fekk likevel ein umiddelbar reaksjon frå folk som meinte at ein måtte byte namnet. Me har jo nettopp byta? Me får fleire og fleire reaksjonar frå innvandrarar på namnet. Innvandrarane vert kontrollert av kvarandre og dei vil ikkje bli knyta til KMM.Eit namn utan misjon er avstumpa, «evangelisk» må med. Undertittelen fortel retninga, målet og hjartesaka. Dette nye namnet kan brukast vidare i tenesta. Det er ved å leve ut evangeliet, me kan vinne andre. Kurt Olsen: Godt navn som er foreslått. To sider ved KMM navnet. Det positive er at noen vil støtte denne viktige tjenesten når de hører navnet. Andre blir truet da blir navnet et hinder for å fortelle om Jesus. Vi må ikke senke flagget slik at vi tar bort Kristi anstøt. Vi bør ta vekk hindringene for å nå inn til hjertene deres. Undertittelen «med evangeliet til muslimene»: Positivt eller en hindring? Hva mener dere? Rasmus Pollestad: Bruken av undertittelen vil være nødvendig i en innkjøringsfase til folk blir kjent med det nye namnet. Sjølvsagt vil muslimane legge merke til undertittelen. Men undertittelen er likevel ikkje blikkfanget. På sikt kan vi ta det vekk frå namnet. Sigmund Meland: Undertittel: Namnet er det viktigaste. Ein undertittel kan ein sløyfe når det er naudsynt. Undertittel har ein positiv beskjed: «med evangeliet til muslimane». Undertittelen treng ikkje vere med på plakatar og brev. Full forståing for dei som meiner at den og skal bort. Eg har ikkje teke stilling til dette. Namnet er saka i dag. David Svensen: Presisering: «Muhammedaner» er eit slag i ansiktet. Det kunne ikkje stå på plakatar. Ikkje fjern anstøyt/korset. Bjarne Alme: Då namneskiftet kom opp, tenkte eg «Er det nødvendig?» Etter å ha tenkt over det ein stund, og det at det ikkje kan brukast på misjonsmarka, fann eg ut at eg ville endre namnet. Altså her er det noko ved namnet som vekker unødvendig anstøyt. Er namnet til hinder for utbreiing av evangeliet? Då må me byte namn. Ikkje la noko hindre oss i å utbreie evangeliet. Hans-Henrik Brix: Mindre kjennskap til Islam, kan være grunnen til at jeg er litt skeptisk til navnebytte. Det tyngste argumentet for å bytte er 3 ulike navn.likevel. Er det nødvendig å skifte navn? En stiftelse heter evangelisk misjon. De er lite begeistret for at vi bytter navn. Annonsering kan skape forvirring for dem. Jeg er kjent med Tollak Jakobsen. Han har fortalt at en i misjonen helt fra begynnelsen har brukt mye tid på navnespørsmålet. Minst i 25 år. Kanskje det kan føre til at vi mister litt goodwill blant de kristne? Navnet er bra, men det sier lite om særpreget ved misjonen. Sml. Andre organisasjoner. Ikke alle de andre organisasjonene heller sier noe om særpreget ved deres misjon. KMM er et tydelig navn, min familie og venner forstod det rett. Skal vi ta bort det særpreget? Hvorfor skal vi skjule at vi vil gi evangeliet til muslimene? Konklusjon: Er ikke overbevist om at det er nødvendig med et navnebytte. Undertittelen «Med evangeliet til muslimene» er jeg glad i. Det må ikke tas bort. David Svensen: Skulle gjerne visst noko om den stiftelsen som Brix nemnde, det er trasig viss det skulle lage trøbbel for andre organisasjonar. Tore Arnegard: «Norsk evangelisk misjon» er ikkje registrert i Brønnøysund-registeret. Difor kan me trygt ta dette namnet. Det er sjølvsagt fordeler og ulemper med namnebyte. Likevel vil eg gå inn for eit byte. Undertittelen bør stå inntil vidare i alle fall. Dette er mitt syn pr. dags dato. Arbeiderar syter med å bli engasjert fordi dei ikkje kan stå fram blant sine eigne som arbeiderar i Kristen Muslimmisjon. Det er eit tankekors. Eg vil kalle meg ein evangelisk kristen i dag, for det peikar på evangeliet. Kristen er det mange som kallar seg. Derfor vil eg gjerne ha med evangelisk. Me bør byte namn no, altså i 2013 på generalforsamlinga. Hans-Henrik Brix: Jeg er ikke helt enig med deg i dette med evangelisk og kristen. «Kristen» i dag kan være diffust, men ut fra kristen tenkning er en kristen en som tror på Jesus. Navnet kristen er ikke uklart. De som møter motgang/motforestillinger: Jeg kjenner ikke til dem. De sier at nytt navn kan gi flere støttespillere. Jeg skal ikke så tvil om deres holdninger. Men er deres motforestillinger berettiget? Vi må ikke bortforklare misjon. Kommer vi innvandrerne så til de grader i møte at vi toner det det vi står for? Bjarne Alme: Kommentar til namn og undertittel: Det er namnet me snakkar om i dag. Undertittel er ein programformulering. I dag har me det i logoen. Det er namnet me snakkar om no. Kva tid skal me bruke undertittelen? Det kan landsstyret diskutere vidare. 2 På rådsmøte stod det ei flaggborg med alle fem samarbeidslanda til KMM. (Foto: Tore Arnegard). Anette Nordhelle: Var i utgangspunktet nøytral til navnet. Men ulike navn på ulike språk skaper problemer. Det er problem å oversette til fransk det navnet vi har på norsk. Navnet kan gi anstøt, det bør vi unngå. David Svensen: Har ikkje store følelser overfor namnet. Men andre ting: 1. Landsmøte i KIA: Der la dei fram ei liste over organisasjonane som arbeida blant innvandrarar. Fordelinga mellom kristne og andre organisasjonar var veldig skeiv. 2. Ungdomsarbeid: Tibetmisjonen: Inviterte ungdommar til samlingar før landsmøte forkantleirer. Dei er i dag misjonærar! Idé? 3. Forsamlingsbygging. Korleis forhalda oss til det? Vennesamfunnet i fare. Fare for oss i KMM. Korleis svare på dette? Knut Pedersen: Jeg har kort fartstid i misjonen. Kanskje stemme blankt? Hente fram et argument som egentlig kom fra en annen person. En som driver med markedsføring mente at misjonen hadde en god mulighet til å nå fram nettopp pga. navnet. For å vekke kristenfolket kan det være en god mulighet nettopp i dette navnet vi nå har. Rasmus Pollestad: Dette er ein prosess vi må igjennom. Namneendring trenger ikkje bli ein utvatning. Sjølv om vi tar noko av målet bort ved å skifte namn, betyr ikkje det at vi endrar målet. I høve til anstøyt for muslimane: Det må vi ta på alvor. La oss trø forsiktig. Kan vi letta inngangen, la oss gjera det! Tilråding til avrøysting: 1. LS rår rådsmøtet til at Kristen Muslimmisjon bytter namn til Norsk Evangelisk misjon på generalforsamlinga til KMM i Namnet «Norsk Evangelisk Misjon» seier kva organisasjonen vil, og det vil gjere det lettare med namnebruken kva gjeld samarbeid med våre utanlandske samarbeidspartnarar. Ein vil med dette namnet sleppe å operere med ulike namn i Norge og i utlandet. Røystegjeving: Ei blank røyst, resten (52) røysta for det nye namnet og tilrådinga frå landsstyret. Sak 2: Val av valkomité Generalsekretær Tore Arnegard la fram framlegg på kandidatar til valkomitèen. Han synte til personalhandboka pkt 1.7 (vedk. rådsmøte) på side 5 der det står følgjande: «Rådsmøtet velger skriftlig, etter forslag frå kretsene, fem representanter med varamenn til valgkomitè. Det skal velges en representant fra hver krets.» Fast medlem frå Agder og Stavanger krets: Odd Håland Øksnevad med Åse Jonsson som vara. Fast medlem frå Møre og Romsdal krets: Harald Valdehaug med Liv Sævik som vara. Fast medlem frå Bergen Krets: Bernt Rolf Røksund med Magne Solsvik som vara. Fast medlem Frå Østlandet krets: Charles Stålerød med Thomas Klavenæs som vara. Fast medlem frå Trøndelag krets: Andres Kyte med Mikkel Grøtte som vara. Tora Husan hjelper til ved behov. Alle val vart gjort samrøystes. Rådsmøte godtok at det vart røysta utan skriftleg val. Rådsmøte ynskte at Odd Håland Øksnevad tek initiativ til å innkalle til det fyrste møte i valkomitèn. Eventuelt: Har nokon noko under eventuelt? Rasmus Pollestad hadde forslag til vedtektsendring. Me bør endre paragrafen der det står at «valnemnda skal veljast med skriftleg val». Nytt forslag, ordlyden: «Valnemnda skal veljast». (Ikkje skrifteleg val). Knut Pedersen fekk så ordet og sa følgjande: «Etter dette rådsmøtet kommer Generalforsamlinga: Ønskjer derfor velkommen til Agder og Stavanger krets på Ognatun i perioda august 2013!

3 RÅDSMØTE I KMM God forkynning av Karl Johan Hallaråker Hallaråker var hovedtalar under rådsmøte. Forkynninga var solid og peika attende på evangeliet, ei kraft til frelse. På sundagsmøte preika han over teksten frå Mark. 2, om Jesus og sabbaten og sa blant anna: Sabbatten vart til for menneske sin skuld. Sabbaten er knytt til pakta, eit paktsteikn og er Israel si elska brud. Sabbaten har teke vare på Israel. Den er også knytta til frelse, som den framtidige frelsa. Guds endelege frelse. Sabbaten er også ei kvile, sa Karl Johan til ei lydhør forsamling på rådsmøte. Hallaråker var også generalsekretær i Den Norske Muhammedanermisjonen i 2 år i byrjinga Karl Johan Hallaråker var hovedtalar under rådsmøte til KMM. Forkynninga var solid til ei lydhør forsamling på Frekhaug. (Foto: Tore Arnegard). av 1990-talet. Seinare var han generalsekretær i Indremisjonsforbundet (ImF) i perioda Dei to siste åra før han vart pensjonist gjorde han teneste som forkynnar og rådgjevar i ImF. Han er utdanna teolog. I november 2011 vart Hallaråker tildelt kongens fortenestemedalje i gull for sitt arbeid. Det heitte mellom anna at «han har sett djupe spor etter seg, både nasjonalt og internasjonalt.» Fortent takk til Bernt Rolf Røksund Sekretærane i full sving Formann i Bergen krets, Bernt Rolf Røksund (t.h) vart vèl fortent takka av Bergen krets v/roger Hosøy under misjonsfesten for svært trufast arbeidsinnsats som formann i kretsen gjennom mange år. Røksund er også medlem i landsstyret. Hosøy takka også kona til Bernt Rolf, Mary Johanne og Gud som har sett dei i tenesta. (Foto: Tore Arnegard). Herdis Heimdal (t.v) og David Svensen vart vald til å vera sekretærar under rådsmøte, og er her på bilete ivrig i tenesta og i full sving. (Foto: Tore Arnegard). Takketale til Sigmund Meland Før eg kom inn i bilete som generalsekretær i KMM så var Sigmund oppnemnt av landsstyret som medlem av nemnda for Senegal, og han hadde også då den skriftlege kontakten med Johannes Sannesmoen (og Bistandsnemnda) og dels med familien Dijkstra i Senegal. Også etter at eg kom inn i bilete 1. april 2008 held du fram med dette viktige arbeidet, og det fram til 1. august i sommar. Som kretssekretær i Bergen krets starta han opp i Før den tid hadde han vore både lærar, varaordførar, kyrkjeverge og bonde. Sigmund hadde eigentleg planar om å gje seg som kretssekretær frå 30. juni 2008, men av ulike årsakar held han fram Sigmund, men også Gudny Meland (t.h) fekk rosande ord frå generalsekretæren for vèl utført arbeid som sekretær i nemnda for Senegal og som avtroppande kretssekretær i Bergen krets. Ein like stor takk til deg Gudny som har vore ein stor lagspelar og sterk støtte for Sigmund i tenesta, sa Tore Arnegard under misjonsfesten på Frekhaug. (Foto: Tore Arnegard). med dette til 16. august Over 4 år meir enn det som fyrst var tenkt. Det er imponerande når me tenkjer over at du om nokre månadar fyller dei 75 år. Du har hatt ein «stayerevne» og eit uthald som er prisverdig. Ivrig, solid og ein som ein kan stole på! Du er i grunnen ein som kan alt og kan setjast i arbeid til det meste. Praktisk og pragmatisk med fastheit i det sentrale, evangeliet ei kraft til frelse. Eg vil også trekkje fram ditt gode samarbeid med fungerande formann i Bergen krets, Bernt Rolf Røksund gjennom mange år. De to har utfyllt kvarandre på ein god måte gjennom dykkar trufaste teneste for Bergen krets. Stor takk også til deg Bernt Rolf og til kona di Mary Johanne! Sigmund har alltid vore ein sterk personlegdom, innvendig sterk og stødig. Som eike treet til Jørgen Moe ved Krøderen: Om det kan ule og knake i stamma fell han ikkje. Rota som gjev den næring er i kjærleiken til fedrelandet, heimbøen og i kristentrua. Jordnær og himmelvendt på ei same tid! Du har utført arbeidet som sekretær i nemnda for Senegal på ein prisverdig og solid måte. Eg vil bruka eit sterkt uttrykk og eg meiner det: Du har vore så eit tuntre for oss! Eg vil seie ein like stor takk til kona Gudny som har stått ved di side i storm og stille. Ho har vèl også enno lengre fartstid enn deg i Kristen Muslimmisjon. De to har vore gode lagspelarar og brukt «godfoten» og gjort kvarandre gode, slik tidlegare Rosenborg-trenar Nils Arne Eggen uttala kva som skal til for å lukkast. Helsinga til deg Gudny står i Ordtøka 31,10: «Ei gudande kone, kven finn vel henne? Langt meir enn perler er ho verd.» Vidare står det i vers 26: «Ho opnar munnen med visdom, kjærleg rettleiing har ho på tunga.» Og vidare i vers 31: «Pris henne for frukta av arbeidet hennar, gjerningane skal gje henne ros i byens portar.» Kjære Sigmund: Me vonar framleis dette tuntreet vil stå som ein vaktar stødig og trygt i våre liv. Du har i arbeidet som sekretær hatt tuntreet sin karakter som samlingsmerke, kjelde til identitet, stødige vern og trygge ly. Djupt forankra i djupe røtter og du har gått i dei ferdiglagte gjerningane som Gud har lagt føre oss. Din Gudsfrykt og dei verdiane som er basert på dette har gode frukter som alltid har hatt god kontakt med verdiane sine røter med din heile ved og ditt tenarsinn som har helde deg attende for Guds folk her heime og ute på misjonsmarken i Senegal! Tore Arnegard, generalsekretær i KMM ny SEKRETæR I nemnda for SEnEgal Herdis Heimdal er frå 1. august 2012 tilsett som ny sekretær i nemnda for Senegal / kontakt med KY og Digni. Ho skriv følgjande: Som vi tidligere har nevnt i LOL, arbeider vi i misjonen med en søknad til Digni der vi ønsker økonomisk hjelp til Kër Yaakaar i Senegal. Kër Yaakaar er i dag en frittstående organisasjon som ønsker å hjelpe sitt eget folk innenfor brønngraving, alfabetisering og handikapparbeid. Disse prosjektene ble i sin tid (1986) startet opp av KMM. KMM har i alle disse årene støttet KY i dette verdifulle arbeidet. Søknaden er nå sendt til Digni, og vi håper at vi på denne måten kan støtte våre venner i Senegal på en enda bedre måte slik at flere får rent vann å drikke, flere får lære å lese og ikke minst får hjelp til å komme i gang med et inntektsbringende arbeid, i tillegg til at de fysisk handikappede får et mer verdifullt liv. Vi i misjonen er glade for at vi har kunnet hjelpe fram til i dag, og vi håper selvsagt på positiv respons fra Digni slik at vi kan øke innsatsen. Misjonen har bedt meg om å være sekretær for dette arbeidet, noe jeg har takket ja til. Fra 1.august har jeg derfor gått inn i en 25% stilling i misjonen. Jeg har gledet meg til å ta fatt på jobben og jeg kjenner på en stor takknemlighet for at jeg kan være med å bidra på min måte i dette verdifulle arbeidet. Herdis Heimdal Herdis Heimdal informerte om søknaden frå KMM til Digni under rådsmøte på Frekhaug. 1. august starta Herdis opp i 25 % stilling som sekretær i nemnda for Senegal, samt å halda kontakt med KY og Digni. (Foto: Tore Arnegard). 3

4 Kristen Muslimmisjon Kristen Muslimmisjon Postboks Ål Tlf: Bankgiro: Redaktør for Lys over Land Generalsekretær: Tore Arnegard Internett: Formann: Rasmus Pollestad Høyland Nærbø Tlf: Mobiltelefon: KRETSENE Agder og Stavanger krets Sekretær: Knut Pedersen Kvitefjellveien 9, 4625 Flekkerøy Mobiltelefon: Bankgiro: Bergen krets Sekretær: Cecilie Dyrkolbotn Alfred Offerdalsvei 1, 5165 Laksevåg Mobiltelefon: Bankgiro: Møre og Romsdal krets Dagfinn Røsvik 6040 Vigra, Tlf: Mobiltelefon: Bankgiro: Østlandet krets Formann: Charles Stålerød Hallenstvedt, 3240 Andebu Tlf: Trøndelag krets Kontakt: Andres Kyte Tlf: MISJONSMARKENE Senegal Mission Evangélique Norvégienne B.P. 30. Nioro du Rip, SENEGAL Telefon/fax: ELS: Abdou Thiam (President) Tlf: , Mobil: , Anette Nordhelle P.O. 9, Fatick SENEGAL Vi gir finansiell støtte til: Jorunn og Hillebrand Dijkstra SIL, B.P. 2075, Dakar, SENEGAL India Anne Margrethe Eidesvik Sajinipara Mission P.O. Aurungabad Dist. Murshidabad West Bengal, INDIA Tlf: Indonesia Israel Misjonsblad for KMM som kjem ut med 4 nummer i Annonser Kontakt redaksjonen Opplag: 2600 Frist for å levere inn stoff til neste nummer: innan 3. november leder Utvald til å vakte Guds folk Helsar dykk med orda frå 4 Mosebok 27, 15-17: «Moses sa til Herren: Må Herren, som er Gud over livsanden i alt som er av kjøt og blod, setja ein mann over forsamlinga, ein som kan gå føre dei når dei dreg ut og når dei vender heim att, ein som kan føra dei ut og føra dei tilbake, så Herrens forsamling ikkje skal vera som sauer utan gjetar.» Det er hyrdemotivet som står i sentrum for denne teksten. Det er tale om korleis Moses får ein etterfølgjar som fører og vaktar for Guds folk, Israel. Leiinga og ansvaret vert lagt over på Josva. Det er særleg to moment teksten syner oss om utveljinga av ein ny åndeleg leiar: 1. Det fyrste er at oppgåva er gjeven på førehand. Den er gjeve av Gud. Det er tale om eit ansvar som skal verta ført vidare. Når ein har lagt hyrdestaven ned, skal ein annan ta den opp. Dette er uttrykk for Guds eigen omsorg for sitt folk. Det er Gud sjølv som er den eigentlege hyrde og vaktar for dei som vedkjenner Hans namn. Han har lova å følgje dei og la dei leva under Hans vern. Men som eit uttrykk for denne omsorg har han innsett åndelege leiarar som skal utføre ein stadfortredande hyrdeteneste for Han. Difor er det naudsynt at tenesta vert ført vidare. Det er som å gå inn i ein stafett, der ein tek fatt på ei etappe. Men innhaldet i stafetten er gjeve av Gud. Det er Gud sine skattar i evangelium og sakrament som er kjernen i denne arv. Gud sitt skattekammer vert aldri tomt. Denne tenesta for evangeliet er stafetten som ein skal bære vidare. Ein vert sett til å vera ein korsbærar. Dette er det som skal vera din tenar sitt adelsmerke. Enno gjeld det at Gud har omsorg for sin kyrkjelyd. Han vil nå oss med sin hjelp og frelse, og med sin rettleiing og sitt ord. Difor utpeikar han nye tenarar til å bære fram Hans ord og formidle det som har evigheitsverdi i vår forgjengelege verd. Og ingen kjede er sterkare enn det svakaste sitt ledd. Hald fast på tenesta! Før arven vidare. Sjølve substansen i ditt og mitt kall er gjeve av Gud. Formene for hyrden si teneste kan bæra preg av hans eigen personlege profil. Men sjølve oppgåvene med den sine mange gjeremål er lagt på han av Herren. Det som vert krevd av oss er at me i all vår ferd syner solidaritet med Han som er oppdragsgjevaren. 2. Det andre som teksten også seier noko om er at den også består i solidaritet med folket som ein vert sendt til. Den som vert utvald til å vera ein åndeleg leiar er ein som går framfor folket når det går ut og inn, står det. Ein åndeleg leiar skal verge Guds folk. Ein er sett til å vera hyrde på utferd og heimveg, som det står, så Herren sitt folk ikkje skal vera som ein saueflokk utan gjetar. «Når de går ut og inn» betyr vèl nettopp å vera framfor sitt folk både når me som misjon søkjer å nå ut i verda med den glade bodskapen, og når den søkjer inn for Guds ansikt i bøn og gudsteneste. Ein hyrde skal gå framfor sin hjord, men han må ikkje gå så langt framfor at han mistar kontakten med dei han er sett til å vakte. Også dette ansvaret kan vera tungt å bæra. Den som går framfor kjem difor også fyrst ut i striden. Menneske sin kritikk og motseiing vil ramme hyrden der han går framfor Guds folk. Hyrden vert innvigd til å vera ein lynavleiar mot stormvèret som ofte rasar mot Guds kyrkje. Ein hyrde må tåle mange støt. Men sjølv skal hyrden stå der med kjærleiken sitt uthald fordi hyrden er ein av Guds utvalde. Så er hyrden sin veg framover teikna på Guds teiknebrett. Hyrden vert sendt på Guds vegne til dei som ventar på han som sin hyrde. Då er det viktig at dei som står bak legg Guds kraft og velsigning inn i hyrden sitt hjarta gjennom vår forbøn. Fordi ein ynskjer å ofre hyrden til teneste for Guds folk. Hyrden må då gå med frimod til sitt nye kall. Gå med Guds gåver og han må dela dei ut til alle som han får ansvar for. Gå framfor folket og lei dei til Gud og vidare ut i teneste for Gud. Ein hyrde skal vera god og mild for dei svake og engstelege. Han skal vera ein sterk kjempe mot alt som vil skade Guds folk og rive dei bort frå den sanne trua. Dessutan vera solidarisk mot Han som gjev tenesta, og solidarisk med dei han er sett til å tene. Nedanfor følgjer eit salmevers som peikar på det rette mønster for ein hyrde si teneste: «Sterke Frelser, store hyrde Du satte under verdens byrde din skulder, og du bar den frem. Alterild på jord du tendte, av nidkjærhet ditt hjerte brente. For Herrens verk og himlens hjem. Løs du min svakhets bånd og gi meg kraftens ånd. Sterke Herre! Hjelp Jesus, meg, At efter deg Jeg følger på din styrkes vei. (B. Crasselius/ Brorson / G.Jensen, LR 474, v.3) I Kristus Tore Arnegard 4

5 ny KRETSSEKRETæR I BERgEn KRETS Cecilie Dyrkolbotn er tilsett som kretssekretær i Bergen krets i 40 % stilling frå 16. august Som kretssekretær vil ho ha heimekontor i Laksevåg der ho er busett. Ho er udanna sjukepleiar. Cecilie var med oss på rådsmøte på Frekhaug der me vart nærare kjent med henne. Mellom anna varma ho forsamlinga med presentasjon av seg sjølv og med framføring av vakker song på føremiddagsmøtet sundag. Les kva ho nedanfor skriv om seg sjølv og hennar motivasjon for å gå inn som ny kretssekretær i Bergen krets. Cecilie Dyrkolbotn er tilsett som ny kretssekretær i Bergen krets frå 16. august i sommar. (Foto: Tore Arnegard). Min bakgrunn Jeg er en 26 år gammel kvinne som er oppvokst på Sotra utenfor Bergen. Som 15 åring flyttet jeg hjemmefra og dro på internatskole i Balestrand hvor jeg bodde i to år. Siste året på videregående gikk jeg i Bergen på Danielsen vgs. Det var på denne tiden jeg fikk interesse og en dragning mot andre kulturer og misjon, og det fikk meg til å søke plass på Bibel og misjonsskolen «Gå Ut Senteret» i Hurdal. Her fikk vi en god innføring i misjonsarbeid, og det å drive tverrkulturell kommunikasjon. Etter noen måneder på skolebenken dro jeg og fem andre jenter på praksis i Kathmandu i Nepal. Her var vi i fem måneder. Her fikk jeg jobbe på dagsenter for psykisk- og fysisk funksjonshemmede barn som var veldig fattige og ikke ble inkludert i samfunnet. Jeg fikk også prøve meg litt som engelsk-lærer for en klasse med barn i en liten landsby. Etter dette året fikk jeg enda mer lyst til å reise «ute» i misjonsfeltet, og jeg var heldig å komme i kontakt med Den Norske Israelsmisjonen, hvor jeg fikk tilbud om å jobbe et år som frivillig arbeider på Caspari Centeret i Jerusalem. Bare et par uker etter satt jeg på flyet alene til det hellige land hvor jeg aldri hadde satt mine føtter før. Det var en spesiell, men utrolig spennende opplevelse. Der fikk jeg jobbe med «alt mulig oppgaver» på bibelstudie-senteret for Messianske jøder, og jeg fikk samtidig tid til å reise rundt og utforske det flotte landet. Jeg var også litt involvert i evangeliseringsarbeid, hvor jeg blant annet fikk være med å evangelisere på New Age festivaler i Israel hvor det er mange tusen unge israelere. Så dette året var både utfordrende og lærerikt på mange måter, og et spennende land å få bo i over et års tid. Jeg flyttet til Oslo da jeg kom hjem og fikk begynne å studere til sykepleien. Mitt siste år på sykepleiestudiet søkte jeg meg til praksis i Afrika, og jeg fikk tilbud om å reise til Tanzania. Her fikk jeg bo i en liten by, kalt Moshi, og jobbet i hjemmesykepleien på landsbygda. Denne jobben gjorde sterk inntrykk på meg, og jeg fikk oppleve ekstrem fattigdom, og se helt utenkelige boforhold for mennesker, og da spesielt barn. Og det å komme tilbake til Norge rett før juletider ble en stor overgang med mange inntrykk. Etter tre år var jeg ferdig sykepleier og jeg begynte rett i jobb. Etter hvert flyttet jeg tilbake til Bergen, og bor i dag på Nygård på Laksevåg. Min motivasjon Etter å ha fått vært litt ute i feltet, fått et møte med ulike kulturer, religioner og mennesker, har jeg også fått sett hvilken virkning misjonsarbeid har. Og ikke minst hva evangeliet om Jesus kan gjøre med et enkeltmenneske som får et møte med Gud. Utrolig å se hva bare et menneske kan få til, og hvilken forskjell en kan bety for andre. Dette har gitt meg et hjerte for å se at evangeliet skal få nå ut til de steder de ikke er så privilegert å leve under slike forhold som vi har i Norge, med både religionsfrihet og et godt land å bo i. Min motivasjon til å søke stillingen som kretssekretær var fordi jeg først og fremst ønsker å være aktiv involvert i misjonsarbeid. Da jeg så stillingen utlyst synes jeg det virket som en fin mulighet til å få bidra med noe i misjonen. Etter tid med bønn og litt tenking ble jeg frimodig nok til å søke på stillingen. Selv om jeg er ung og ikke har så mye erfaring fra denne typen arbeid, ser jeg frem til en lærerik tid foran meg, og til å bli kjent med mennesker i misjonen. Siden jeg har en deltidsstilling kommer jeg også til å fortsette med å jobbe som sykepleier ved siden av. Cecilie Dyrkolbotn Kretssekretær i Bergen krets Under sundagsmøte i samband med rådsmøte song den nye kretssekretæren, Cecilie «Du omgir meg på alle sider og held meg fast i di hand». I bakgrunnen ser ein Bjarne Alme (nestformann i KMM) som var pianist under heile rådsmøtehelga. (Foto: Tore Arnegard). 5

6 ISRaEl Menigheten i Kafar Yassif og familien Odeh viderefører arbeidet etter Yousif Bulos Odeh skriver til KMM sitt hovedkontor at han vil rette en hjertelig takk for godt samarbeid mellom KMM og hans far, Yousif Odeh siden Dette samarbeidet har også hans familie i Israel og Bulos selv vært en del av og er dypt takknemlige for. Som dere vet, ble min far forfremmet til Herligheten den 28. april i år. I løpet av begravelsesuken kom det flere tusen mennesker til menigheten. De ville vise medfølelse til familien og takknemlighet for det evangeliske arbeidet min far stod i. Arbeidet stod han i helt til hjerneslaget han fikk 12 dager før han døde. Blant annet mer enn 50 menighetsledere fra hele Israel og Vest-bredden var til stede. De fleste av disse fortalte om hvordan min far veiledet dem til frelse og / eller var deres støtte og forbilde i menighetsarbeidet, skriver Bulos Odeh og fortsetter: Mine to brødre, Ghassan og Adnan, og jeg hadde et møte, mens jeg var i Israel angående videreføring av samarbeidet med KMM, sier Bulos. Ghassan og Adnan og deres ektefeller er veldig aktive i evangeliseringsarbeidet gjennom Misbah Ull-Haqq og menighetsarbeidet. I møtet mellom de tre brødrene ble de enige om at menigheten i Kafar Yassif, som hans far var med og startet for mer enn 50 år siden, kan videreføre hans arbeid. Bulos sin bror, Ghassan, er en av medlemmene i eldsterådet i denne menigheten. Han holder på å avslutte master i teologi. Hans kone, Lurèt, har ansvar for blant annet søndagsskolen. Bulos sin andre bror, Adnan, og hans kone, Daed, har ansvaret for evangelisering, sjelesorg og besøkstjeneste i menigheten. Begge disse familiene jobber frivillig i dette arbeidet. Etter deres vurdering er den beste løsningen at den økonomiske støtten fra KMM kan gå via menigheten istedenfor direkte til Ghassan eller Adnan. Revisor i KMM har, via Generalsekretæren, bedt om å få regnskap med fakturaer fra Kyrkjelyden i Kafar Yassif og familien Odeh vidarefører arbeidet etter Yousif som gjekk heim til Herren i april i år. (Foto: Privat). arbeidet i Israel. Med deres forslag blir dette ivaretatt på en god og ryddig måte. KMM ønsker også at den økonomiske støtten som støttespillerne til KMM gir går direkte til menigheten i Kafar Yassif, og vi er forøvrig svært glad for at arbeidet blir videreført etter Yousif sin bortgang. 62 raketter mot sør-israel Frå tirsdag 19. juni sent om kvelden til onsdag ettermiddag kom det 62 raketter over sør-israel. Fire grense-politimenn ble såret, en av dem alvorlig. Et hus fikk skader. Anti-rakettsystemet Iron Dom var utplassert, men ikke i funksjon. Men batteriene er nå i høyeste beredskap, sa en talsmann for IDF. Flesteparten av rakettene var Kassamraketter, men 3 var de store Grad-rakettene. Alt dagen før hadde 7 raketter landet i Lakish-området og 22 i Negev. Også Beer-Sheba og Netivot ble truffet. Beboerne også i Askalon og Sdot Negev ble beordret ned i tilfluktsrom. Senere ble folk i ennå flere områder bedt om å holde seg i bomberom eller nær dem. Israel var bekymret over at Hamas innrømmet at de også var involvert i regnet av raketter, et klart brudd på deres løfte om ikke å angripe. Israels flyvåpen, IAF svarte med åbombe 7 terrormål i Gasa. Våpenfabrikker, snikskyttere og rakettceller var målene. I alt ble seks terrorister drept og en terrorist på sykkel ble såret (kilde: Israels Røst). 12 soldater såret i Pyromanangrep mot armè-base Et stort antall av arabisk ungdom blir mistenkt for å ha kastet kinaputter mot en armè-base utenfor Jerusalem den 17. juni. 12 israelske soldater ble lettere såret ved Ofritsbasen i Jerusalem (like ved Skopusberget) på grunn av røyk-innhalering. To av dem måtte på sykehus. Samtidig måtte 3 team fra brannvesenet kjempe mot en skogbrann, som også antas å være satt på av arabere i Fredsskogen ved Armon Haneziv sør for Jerusalem. Sist vi var i Samaria så vi selv flere branner i plantasjene til beboerne rundt i området (kilde: Israels Røst). 6

7 InDIa Kyrkjelyden veks i Sajinipara Kjære misjonsvener! Her kjem ei varm helsing frå alle som vandrar inn og ut av Sajinipara Misjonsstasjon i West Bengal, India. Vi takkar for forbøn og omtanke, for midlar og for at de gler dykk over alt som Herren gjer mellom folket der. Vi helsar kvarandre med orda frå Ap. gjer. 4,12: «Og det er ikkje frelse i nokon annan. For det fins ikkje noko anna namn under himmelen, gjeve mellom menneske, som vi kan verta frelste ved.» Denne sanninga frå Den Heilage Skrifta er topp aktuell og gjera kjend ute i India, men og i landet vårt. Eg merkar meg kvar gong eg kjem attende til heimlandet at det Bibelen talar blir meir og meir fjernt for folk, også for dei som vedkjenner Jesu namnet. ALVORLEG og SKREMANDE. Dess mindre ein les i Bibelen di større makt får djevelen. Ein blir meir og meir prega av verdas tankar. Det at våre systrer og brør treng å bli frelst er ikkje lengre viktig for svært mange, men det alvorlege er at utan Jesus i hjarta går vi mot ei evig fortaping. «Eg kjenner dykk ikkje!» var brudgomens ord til dei fem uvituge bruremøyane. Dei fekk ikkje koma inn til bryllaupsfesten døra var stengd. (Matt. 25,1-13.) Vidare les vi i Johs. Openb. 20,15: «Og dersom nokon ikkje fanst skriven i livsens bok, vart han kasta i eldsjøen.» Trur vi dette, og om vi trur kvifor talar vi ikkje om det? I dette ljoset frå Ordet som viser så tydeleg Vegen til Himmelen og Vegen til Fortapinga vender eg tankar og sinn til Sajinipara. Underet har skjedd, der er no ein opning for evangeliet om Jesus. Sarvar, Isak og Baderuddin vart døypte 29. nov Dei var alle muslimar. Gjennom Sarvar får no ljoset koma inn i eit heilt nytt område, medan dei to andre, våre brør i Herren, bur der Morsalim, evangelisten, og kona hans, Rupa, bur. Dette ekteparet blei døypte for fleire år sidan. At disse frå nærmiljøet no ber vitne om Jesus Kristus, Frelsaren, betyr enormt mykje for evangeliets utbreiing i Murshidabad distriktet. Men, no skal eg fortelja litt om rekneskapsføraren, Tazammul, som har arbeidd saman med oss sidan Han har endå ikkje bøygd seg for Sanninga. Han bur i den strengaste muslimske landsbyen eg veit om i vårt område. Tazammul er ein svært audmjuk mann. Han kom skjelvande og spurte om det var arbeid for han, og det var etter at eg hadde sendt bod på han. Ein kjenning hadde nemleg fortalt meg om ein kar som sat og rulla sigarar (svært utbreitt heimeindustri i området) fordi det ikkje hadde lukkast med betre arbeid. Tazammul er godt kvalifisert for det arbeid han no utfører, og gjer eit framifrå godt arbeid på rekneskapskontoret. Ein mann eg kan stola på for ei gåva frå Herren! Behageleg og vera saman med, mild og god på alle vis, så takksam for oppgåva han fekk på Misjonsstasjonen. Denne karen er det eg ofte sender for og ordna opp i konfliktar vi kan ha med foreldre til skuleborn, med stabsmedlemmer, osb. ofte med gode resultat. Flokar løyser seg og eg takkar min Gud for at alt og alle er hans tenerar. Eg har ikkje høyrt om ein person som har noko og utsetja på Tazammul, tenk det! Han er og den som hjelper oss med sal av alt det vi dyrkar i Sajinipara. Nett før eg drog til Norge selde vi eit svært mangotre som haldt på og turka opp. Ikkje mindre enn sju kjøperar viste interesse for og kjøpa dette treet, og vi fekk ein topp pris. Meir kunne vi sikkert fått, men det vi fekk var nok. Treverket brukast til dørar og møbler, og mange er dei som lagar slikt. Med dei midlane kan vi løna vår kjære rekneskapsførar i seks månader og dette er noko vi prisar Herren for. No ber eg dykk som les om Tazammul til og vera med å be om at hans augo vil opna seg, slik at han får sjå sin fortapte stilling i ljoset frå evangeliet og ta si tilflukt til Jesus. Heilt frå byrjinga sit han på morgonstundene i Kyrkja, slår opp og les i Bibelen, likar det han les, men den sosiale motstanden ovanfor dei som tar imot Ordet, er for skræmande. Mange av jentene som får stipend vedkjenner no at dei ynskjer og fylgja Jesus. Srabåni, Sundori og Sarin som opna hjarto sine for Jesus for fleire år sidan har no fått mange med seg. Korleis vi prisar Herren for denne store, store gleda. Dette får eg skriva meir om neste gong. Vi takkar Herren for at det heilage såkornet som har vore sådd i så mange år, no spirer og veks. Dette var nokre glimt frå misjonsarbeidet i Sajinipara. Ta oss med i bøn til Gud for vi veit at den som ber han skal få. «Anden og brura seier: Kom! Og den som høyrer det, han seier: Kom! Og den som tyrstar, han kome! Og den som vil, han ta livsens vatn ufortent!» Johs. Openb. 22,17. TAKK JESUS! Anne Margrethe Eidesvik Eivind saman med Tazammul. (Foto: Anne Margrethe Eidesvik). Guds gåve til Sajinipara. (Foto: Anne Margrethe Eidesvik). Gjer ditt beste, så vil Gud gjera resten! (Foto: Anne Margrethe Eidesvik). 7

8 InDonESIa Ordinasjon i kyrkja og for kyrkjekomiteen leia av pastor Adrianus. (Foto: Oli Fanggidae). Her ser de små born på julefeiring i Juwana i 2011 der pastor Adrianus er pastor. (Foto: Oli Fanggidae). Frå høgre på bilete ser du Oli Fanggidae, pastor Adrianus, kona til Oli, evangelist Theresia og pastor Ramihadi (heilt til venstre). (Foto: Oli Fanggidae). Hovedkontoret fekk brev frå SMF v/oli Fangiadie (Indonesia) i juni månad. Med brevsendinga følgde ei rekkje bilete som vert presentert i dette bladet av Lys over Land. Han ber oss om å vera i forbøn for arbeidet deira: Ver venleg å be om at mange menneske må bli vunnen for Herren gjennom pastor Adrianus og evangelistane. Blant anna gjeld dette evangelist Theresia. Ver venleg å be for dei som har vorte frelst (og at dei vil vekse åndeleg). Ver venleg å be for helsa mi og at min Frelsar og Herre, Jesus Kristus alltid vil gje meg ei god helse for Hans teneste. Ver med å be spesielt for mi teneste som omreisande evangelist, og at mange vil bli åndeleg velsigna gjennom meg og mitt vitnesbyrd. Forbøn for 41 menneske som har teke imot Jesus Kristus som sin Frelsar i Dette gjennom Smyrna Mission Fellowship (SMF) sitt arbeid. Forbønshandlinga vert utført av pastor Adrianus. (Foto: Oli Fanggidae). Dette brevet kom inn til hovedkontoret i KMM frå Smyrna Mission Fellow ship v/ Oli Fangiadie i juni månad. Her ser ein pastor Ranaihadi (44) og hans familie med kone og deira to barn. (Foto: Oli Fanggidae). 8 Til høgre ser ein pastor Adrianus Selly (45) og hans familie som er ivrig i Herren si teneste. (Foto: Oli Fanggidae).

9 SEnEgal Sommerhilsen fra Anette Nordhelle Gruppeledere samlet fra hele landet. (Foto: Privat). I sommer har jeg igjen fått være tre måneder i Norge. Disse månedene brukes til både ferie og diverse møter. I sommer besøkte jeg sykehjem og hadde både Bibelkurs, misjonsforeninger, familieleir m.m. på programmet. Jeg kan nå se tilbake på to interessante år i Senegal, hvor jeg har opplevd veldig mye forskjellig. Mitt arbeid for den lutherske kirken i Senegal (ELS) har gitt meg både opplevelser og utfordringer av forskjellig art. Det har vært to år med gleder og sorger, medgang og motgang. Av og til undrer jeg meg litt over hvordan livet snor seg av gårde i forskjellig terreng. Noen ganger går det lekende lett og alt føles godt og noen ganger virker prøvelsene veldig store. For min egen del, har jeg funnet ut at de største utfordringene mange ganger sitter i mitt eget hode. Grublerier og bekymringer er oftest det som setter brems på livsgleden. I profeten Jesaja kapittel 43, står det: «Går du gjennom vann, er jeg med deg, gjennom elver, skal de ikke flomme over deg. Går du gjennom ild, skal du ikke svi deg og flammene skal ikke brenne deg.» I kapittel 41 står det også at vi ikke skal frykte for Han er med oss. Vi må ikke se oss engstelige omkring for Han er vår Gud. Han styrker oss og holder oss oppe med sin rettferds høyre hånd!» Hender det at du gjør det? Ser deg engstelig omkring? Jeg gjør det av og til. Ja jeg ser ikke bare på det som er rundt meg her og nå men når jeg av og til tenker på tiden som ligger både bak meg og framfor meg, begynner tankene å suse rundt. Jeg er nok ikke alene om å ha det slik. Mang en skjønnhetssøvn har blitt forstyrret av engstelser og bekymringer, både for fortiden, Vaksinering av barn. (Foto: Privat). nåtiden og framtiden. Men vi har ingen grunn til uro, når vi kan legge alt i Herrens hender. Hovedtemaet for Bibelkurset på Birke land i år, var «Fremtid og håp». På barnas bibeltimer, snakket vi om dette med framtid og håp i lys av at vår Gud er sterk. Dersom Gud var en svekling som ikke brydde seg, hadde ikke framtiden sett særlig god ut og vi hadde hatt grunn til å engste oss. Men vår Gud er sterk og han har vist oss at han holder sin hånd over oss. Den fjerde september vender jeg atter snuten mot Senegal. Jeg må innrømme at jeg både (Foto: Privat). gleder meg og gruer meg. Derfor er det så godt å kunne legge alt framfor Ham i påkallelse med bønn og takk. Bibelverset Bibelkursbarna skulle lære utenat i sommer, var «Alt makter jeg i Ham som gjør meg sterk!» (Fil.4,13) og dette skal også vi få lov til å huske på. Livet i Senegal er fantastisk. Å få være sammen med flotte kristne brødre og søstre, som ønsker å leve for Herren, er godt. Det er også flott å få besøke mine muslimske venner og møte mennesker som viser en begynnende interesse for Bibelen. Jeg trives med å være misjonær og kjenner at jeg er på rett plass i livet. Samtidig opplever jeg forskjellige utfordringer, for eksempel i forhold til språk og kultur. Selv om jeg er glad for at jeg ikke er ung lenger, merker jeg at det er vanskeligere å lære seg nye språk nå enn før. Dessuten er kulturen også annerledes enn det jeg er vant til. Det som står i Ordspråkene 19 om at «rikdom skaper mange venner» og at «mange smigrer for den gavmilde og alle er venner med den som er rundhåndet», er også noe jeg opplever ganske ofte. Det kan for eksempel by på utfordringer når man møter mennesker som tror at jeg har ubegrenset med penger, og at det bare er min egen vilje som gjør at jeg ikke kan øse ut. I alle livets situasjoner og utfordringer, kan vi legge våre bekymringer på Herren. Enten det gjelder andres eller våre egne forventninger til oss, fattigdom, rikdom, fortid eller framtid, så er det ingenting som er for vanskelig for Gud. Må Herren velsigne vårt liv og virke for Ham og gi oss visdom, mot og styrke til å leve hver dag for Ham. Nyhetsbrevene sendes fremdeles ut fra adressen bloggen finnes på Send meg gjerne en mail og følg med på bloggen! Hilsen Anette 9

10 familieleir I agder og STavangER KRETS Familieleir på Finnøy i sommar Utsyn Ungdomssenter var ein fin stad og samlast til familieleir på. Hvert år arrangerer KMM familieleir og de siste årene har leiren funnet sted på Finnøy i Rogaland. Utsyn Ungdomssenter ( ligger på Judaberg og er et flott leirsted. Naturen rundt er fantastisk og av fasiliteter kan vi nevne utendørs basseng, lekeplass for barna, internettilgang og kort vei til butikk. Det er Agder- og Rogaland Krets som står ansvarlige for denne leiren, som i år startet den 28. juni og varte til 1. juli. Som så mange år tidligere, var det David og Lillian Svensen som hadde hovedansvaret for arrangementet. Dette året er Svensen avtroppende kretssekretær for Agder- og Rogaland Krets. Derfor var det veldig fint at hans etterfølger Knut Pedersen ble med. Han fikk fortelle litt om hvem han er og vi fikk en fin anledning til å ønske ham velkommen. Misjonærene var også som vanlig på plass. Både Anette fra Senegal og Anne Margrete fra India. De fikk komme med litt informasjon om det de har holdt på med det siste året. Anne Margrete hadde med seg en filmsnutt som på en interessant måte gav oss et innblikk i dagliglivet på Sanjinipara Misjonsstasjon. Fin utsikt mot havet. I år var vi så heldige å få Rolf Stackbom til å holde Bibel timer for oss. Rolf Stackbom tilhører Frelsesarmeen på Koper vik, men er opprinnelig fra Ôrebro i Sverige. Han trakk fram ulike historier fra Bibelen og belyste dem på en interessant og lærerik måte. Barnemøter er en viktig del av leirprogrammet. Jorunn og Anette var de heldige som fikk ansvaret for disse møtene. Barna som kom på leiren i år, var en gjeng positive og herlige barn. I tillegg til andakter med sang og trylling, ble det arrangert bønnevandring, hobby og andre aktiviteter. En av lekene vi hadde, gikk ut på at noen skulle mime en historie fra Bibelen og så skulle de andre gjette hva slags historie de tenkte på. Mellom smakfulle måltider og gode møter, ble det også tid til samtaler, spaserturer og bading. På lørdagen ble det arrangert sporlek for store og små, der deltakerne ble delt inn i grupper og utfordret både fysisk og kunnskapsmessig. Hoppetaukonkurranse, miming, vannballongkasting og spørsmålsark var noen av utfordringene. Som vanlig hadde vi også vår årlige basar, der alle leirdeltakerne har med gevinst. Barna var ivrige loddselgere, Samling til åndeleg møte med David Svensen på talarstolen. Ivrige leirdeltakarar. F.v: Klara Heimdal, Åse Jonson, Herdis Heimdal og Knut Pedersen. 10

11 familieleir I agder og STavangER KRETS så mange loddbøker måtte sprettes. Mange har vært med på disse leirene i årevis og noen var der for første i år. Et par av jentene kom med besteforeld rene sine og i år opplevde vi faktisk at Åses barnebarn, som var med bestemor på leir i mange år da han var liten, kom med kone og barn i år. Han kunne fortelle om gode minner fra de somrene han var med bestemor på leir. Så det er en fin tradisjon og en god vane å innføre i familiene. Vi satser på ny familieleir til neste år, så følg med når programmet for neste års leir slippes og mulighet for påmelding starter. Leiren er åpen for alle som ønsker å delta og du vil garantert ikke angre hvis du blir med! God forkynning, bibelundervisning, leik og moro høyrer med på ein familieleir. Fotograf: Linn Didriksen Tekst: Anette Nordhelle 11

12 HEIMEaRBEIDET Intervju med Hamideh Valand Hamideh, fortell litt om deg selv og din bakgrunn, og hvorfor du kom til Norge. Jeg heter Hamideh Valand og kommer fra Iran. Jeg er gift med Per Emanuel Valand, og vi har tre døtre. Vi bor i Egersund der min mann kommer fra. Jeg er iraner, og i 1979 kom jeg til Norge som turist, tre dager etter Khomeinis ankomst til Iran. Min drøm var å oppleve midnattssolen som jeg hadde hørt og lest mye om i Iran. Lite ante jeg at livets Herre hadde ført meg til dette landet for å skjenke meg frelsen gjennom min Herre Jesus Kristus. Jeg hadde hørt at Norge var et kristent land, men umoralen i Vesten ga meg et stort sjokk. Det hadde faktisk ikke gått mer enn to uker av mitt opphold i Norge da jeg ringte hjem til min mor og spurte om jeg kunne reise hjem. Men jeg forstod av samtalen at familien min var under granskning av det nye regimet siden vi var rike og hadde relasjoner til kongehuset som hadde rømt landet. Jeg ble oppfordret til å søke om å få bli i Norge. Jeg hadde en engelsk bachelorutdannelse som hjalp meg raskt til å lære meg norsk på egen hånd, og det kom til nytte da jeg i Bergen fikk arbeid som tolk og miljøarbeider. Hvordan ble du en kristen og senere evangelist? Min familie var sekulære muslimer, og jeg har aldri praktisert islam selv om jeg på en måte var religiøs og trodde på en gud. Men i Norge møtte jeg en ivrig, kristen dame som gav meg min første bibel. Den var på engelsk. Denne begynte jeg å lese i, og jeg snakket med kristne, og dette viste vei til min Frelser. Jeg ble døpt for 29 år siden, og ved Herrens nåde har jeg vært evangelist i 25 år. Mitt kall begynte i det private, og etter hvert så kirkesamfunnet jeg tilhørte (DELK) viktigheten av dette arbeidet og ga sin velsignelse ved å ansette meg som evangelist i 30 prosent stilling. Fortell om dine erfaringer som evangelist? La meg si at arbeidet har brakt enorm velsignelse i mitt liv, men samtidig mye smerte og lidelser. Det vil si, som en konvertert kvinne fra islam til kristendommen har jeg vært utsatt for overfall gjentatte ganger av naive muslimer! Men Herrens mektige hender har vært min redning alle disse gangene. For meg som en tidligere muslim er det en stor glede å se at mange muslimer mottar Herren Jesus som sin frelser. Arbeidet krever mye bønn og tårer, men gjennom smerte og sukk til Herren har jeg vært vitne til at mange tidligere muslimer er blitt nye skapninger i Kristus. Vi har også samarbeid med IKF (NLMs innvandrerarbeid) i Stavanger. Der har vi faste Hamideh Valand engasjerer seg i KMM som freelance-medarbeider/skolekonsulent på landsplan fra 1. september (Foto: Privat). møter på fredager hvor min eldste bror Saeid Solati underviser i Guds ord. Deltakerne består både av kristne og muslimer. Gjennom Saeids kyndige undervisning og standhaftige iver har Herren fått omvende hjertene til både iranere og afghanere. Vi har mange brødre og søstre i Herren i dag nettopp på grunn av dette arbeidet som Herren har velsignet. Hvordan ble du kjent med Kristen Muslim misjon? For ca. tolv år siden ble jeg kjent med broder David Svensen, som spurte meg om jeg ville reise for Kristen Muslimmisjon som frivillig medarbeider. Det var en stor ære for meg, og jeg takket ja med stor glede. Denne invitasjonen ble til stor velsignelse og førte til at andre frikirker og mange bedehus ble kjent med vårt evangeliseringsarbeid. Gjennom dette ble også mitt arbeidsfelt utvidet ved at jeg fikk tale og forelese for flere persisktalende på ulike steder. Har vi som kristne grunn til å frykte islam og muslimene? Mange ganger har jeg møtt norske kristne brødre og søstre som har uttrykt sin uro over og frykt for at muslimene som er kommet til landet en gang kommer til å overta vårt land, men de fleste muslimer er harmløse, vennlige og har stor respekt for kristne. Jeg vil også minne om at Gud har kastet misjonsmarken i vår favn. Disse muslimene er her for å vinnes for Herren! Har dere ikke muslimske venner, prøv å skaffe dere en eller to, og be om at Herren skal gi dere den rette anledningen til å forkynne dem Jesu frelsesverk på Golgata. Du behøver ikke være en lærer i islam, men skaff gjerne stoff om islam og lær deg litt om muslimsk tankegang. Har du noen forklaring på at mange flere muslimer blir kristne nå enn tidligere? Det er store mengder muslimer som er blitt grepet av Kristus og er kristne i dag, spesielt i Iran. En av årsakene til dette tror jeg er at folk er blitt kjent med islams sanne ansikt gjennom den islamske revolusjon og er på leting. Så kommer Guds ord til dem gjennom kristen misjon over radio og satellitt-tv, bibelsmugling og evangelisering på ulike måter. Mange tar ved troen på Jesus selv om det da kommer en dødsdom over deres hode. Sammen med dem vil jeg si at for meg er livet Kristus og døden en vinning. Hvordan kan kristne uten muslimsk bakgrunn være med å vinne muslimer for Kristus? I møte med muslimer må vi være bevisste på at også de har en monoteistisk tro, de tror på at Allah er skaperen av universet, og de tror også på fortapelse og evig liv. Men de kan ikke si som vi kristne med trygghet kan si, nemlig at vi har vårt sanne hjemland i himmelen hos vår frelser og forsoner. Spør du dem om de kommer til himmelen hvis de dør i dag, så vil de svare at det er det bare Allah som avgjør. I forkynnelsen i kristne sammenhenger har jeg ønske om at det fra talerstolene skal lyde en klar tale om at det bare er én vei til himmelen, og det er gjennom vår Herre Jesus sitt forsoningsverk. Jesus sa selv: «Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Selvsagt, hvis det blir tid til å diskutere etter talen, så må vi være forberedt på å høre hva de har å si oss. På forhånd ville jeg oppfordre noen søsken i Herren om å be for oss at den Hellige Ånd skal tale gjennom vår tunge. Be om å være tålmodige og kjærlige gjennom samtalen, det kan hende at dere ikke kan svare på alle spørsmålene med en gang. Vær ydmyke og ha Kristi sinnelag, be muslimske besøkende om å komme på besøk der dere kan drøfte saken videre. Husk på at Jesus har gitt sitt blod for dem også. Husk at dere er menneskefiskere, og det er Herren som gjør dere dugelige til utføre arbeidet ved sin nåde. Nevn et bibelord som har vært til hjelp for deg i evangeliseringsarbeidet. Min personlige motivasjon har vært ordene som min Herre og mester har sagt i Matt 28:18-20: «Meg er gitt all makt i himmel og på jord! Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!» Gud være med dere alle sammen, og måtte hver eneste kristen sjel ta denne majestetiske befalingen på alvor! Hans-Henrik Brix 12

13 HEIMEaRBEIDET «Gnisten»KMM-forening 30 år Foreninga Gnisten fyller 30 år dette året og i den anledning arrangerte vi ein jubileumsfest på Søvik bedehus. 4. juni samlast vi i ein fint pynta sal med friske vårfarger. Ninni Kalvø som i dag er leiar for foreninga ønska velkommen og leia det heile på ein fin og ledig måte. Edna Søviknes hadde eit attersyn, Dagfinn Røsvik talte Guds ord, der han også var innom forskjellen på islam og kristendom. Om friheit i Kristus og trelldomsåket som dei lever under som er bundne av islam. Mannskoret frå Ålesund frikirke gleda oss med mykje god song. Det var også tid for mat, der det var stående bufet med smørbrød og kaker og tid for ein god prat over bordet. Det vart også gitt ei fin jubileumsgåve til KMM. Kretssekretær Dagfinn Røsvik har bedt underteikna om å fortelje litt om korleis foreninga vart stifta. 10. mai 1982 vart foreninga «Gnisten» starta. Dette skjedde etter eit møte på Søvik bedehus, berre kort tid i førevegen. Dåverande generalsekretær Olav Toft talte i det møtet, der han også fortalde om korleis den første foreninga for KMM vart til.to damer i Bergen hadde høyrt Otto Torvik fortelle om si nød for å nå muslimane med evangeliet og etter møtet kom desse to damene fram til han og sa at dei ville starte ein bønnering. Toft fortalde også om nybrottsarbeid som dei var i gang med i Senegal. Og der i salen satt underteikna og kjente på at dette ville eg vere med på. Og eg ba til Gud der eg sat at eg måtte få eit klart signal dersom dette var hans vilje. Møtet gjekk mot avslutning og Toft vart spurt av møteleiar om han hadde noko meir han ville sei og han svarte at det hadde han ikkje. Men så, idet avslutningssang vart annonsert, reiser Toft seg og seier: «Eg må berre få seia dette, at dersom du sit her i salen som har det slik som desse damene i Bergen, må du ikkje gå heim uten å gjere noko med det.» Dette vart då eit klart svar for meg og eg tok kontakt med fleire andre og vi vart enig om å sette i gang. Men så var der ei som meinte at vi like godt kunne ha støtta ein annan misjon, kvifor akkurat dette? Og eg vart litt usikker,men gjekk på nytt bønnevegen. Og svaret let ikkje vente på seg. Eg fekk eit ord frå Jer.47,7 «Hvorledes skulle du holde deg rolig, når Herren har gitt deg befaling.» Og på det Ordet våga eg å gå! «Korleis vert så arbeidet drive i dag?» Dette spørsmålet stiller vi til Ninni Kalvø som er leiar for foreninga i dag. Arbeidet er vel ikkje endra så mykje, men vi er blitt mindre i antall enn vi var ved starten. Vi samlast rundt om i heimane til kvarandre, og prøver så langt som mulig å ha samlinger annakvar veke Vi starter alltid med sang og andakt. Den som hadde foreninga sist er ansvarleg for andakt på neste forening. Og så ber vi for misjonærane, krets-sekretærane og generalsekretæren. For forkynnarar både ansatte og fritidsmedarbeidarar og misjonskontakter. Og sjølsagt også for andre behov som måtte dukke opp, for kvarandre og for bygda vår. Vi tek opp eit offer til arbeidet på alle samlingane våre. Vi har eit enkelt kveldsmåltid,og etterpå les vi frå Lys over Land og syng litt til saman og avslutter med bønn. To til tre gonger i året legg vi foreninga vår til Kveldsro aldersboliger. Opplegget er det same, med sang,andakt og då har vi med gode smørbrød og koser oss saman med beboerane, noko dei set stor pris på. Edna Søviknes Nancy Hurlen er Edna Søviknes si mor. Ho vart frelst då ho var 70 år og har sidan vore med i Gnisten KMM-foreining. Den 20. september 2012 fyller ho 90 år. Alderen har ført til at ho ikkje er med på så mange samlingar lengre, men ho var med på jubileumsfesten. Lys over Land gratulerer med åremålsdagen! Frå jubileumsfesten i Gnisten KMM-foreining. 13

14 KRETSnyTT Glimt fra Agder og Stavanger Krets AV KRETSSEKRETæR KNUT PEDERSEN Guds løfter Guds løfter er gitt oss for at vi skal få leve av dem. Det gjelder hans frelsesløfter, men også de som er gitt oss med tanke på å leve som Guds barn her i verden. I troens verden er det ikke gode og lyse utsikter som styrker troen, men vissheten om at Gud er trofast mot sine løfter, og at han er mektig til å oppfylle dem. Vi skal også huske på at retten til å ta til oss Guds løfter, ikke ligger i at vi har vært slik vi skulle være. Nei, likesom frelsen er av nåde, så er også retten til å gjøre oss bruk av Guds løfter, av nåde, ved Jesus Kristus. Derfor: Fortsett med å henge fast ved de løfter du allerede lever av, og la ikke de mange Guds løfter stå ubrukte i ditt liv! Ny kretssekretær De to siste måneder har vært preget av skifte av kretssekretær. Jeg har opplevd stor velvilje fra David Svensen i denne tid. Han ønsker fortsatt å reise og forkynne Guds ord rundt i kretsen, og vil også ta ansvar for kretslotteriet videre. Mange takk, David, og jeg vil fortsatt ha bruk for hjelp og veiledning. Møter Min første tur som kretssekretær gikk til Umeå i Sverige. Der talte jeg på årsmøte i Luthersk Litteratur- Mission. Det er en organisasjon som sender ut kristen litteratur på mange forskjellige språk, også til muslimske land. De var interessert i å høre fra arbeidet i KMM. Det er oppmuntring å se at vi står sammen om å nå ut med evangeliet om Jesus Kristus. På grunn av årstiden har det blitt få møter for meg i kretsen. Men det opplevdes godt å komme ut som forkynner igjen. Det betydde ellers mye for meg å få være på leir på Utsyn, hvor jeg blant annet ble kjent med misjonærene Anette og Anne Margrethe og deres arbeid og tjeneste. Høst og vinter Likesom løftene i bibelen står fast, så gjør også kallet til arbeid og tjeneste det samme. Fra den tid jeg reiste som forkynner husker jeg at det ble mer og mer vanskelig for kretsledelsen å fylle reiserutene med møter. En opplevelse sitter sterkt igjen. Vi var 2 forkynnere som skulle prøve med møter i en bygd hvor det tidligere hadde vært et rikt kristenliv, men vår siste kontaktmann var død for en tid siden. På forhånd gikk vi rundt i alle husstander med innbydelse. Vi satt etterpå 2 kvelder, og ingen kom. Etter å ha låst møtelokalet, og levert nøkkelen til rette vedkommende, sa han noen ord jeg ikke glemmer så lett: «Dette regnet jeg med. Vi er nok hedninger alle i bygda vår nå». Vil du fortsatt være med å bringe evangeliet til stedet der du bor, og med våre misjonærer når de starter opp til en ny høst? Vi har både lønnede og ulønnede forkynnere i kretsen som ønsker å ta ut med Guds ord. Det er til stor oppmuntring og hjelp om noen tar kontakt for å få taler på besøk. Adresse I forbindelse med at vi har flyttet har det blitt litt kluss om hvilken adresse vår nye leilighet skulle få. NB! Det er ikke Kvitefjellveien 17, som tidligere nevnt. Riktig adresse for meg som kretssekretær: Knut Pedersen, Kvitefjellveien 9, 4625 Flekkerøy. E-post: Mobiltlf AV KRETSSEKRETæR DAGFINN RØSVIK AV AVTROPPANDE KRETSSEKRETæR SIGMUND MELAND Så er sommaren over for denne gongen, stemner og leirar ligg attom oss. Bergen krets fekk denne sommaren det praktiske ansvaret for Kristen Muslimmisjon sitt rådsmøte. Dette vart halde på Nordhordland Folkehøgskule, Frekhaug, i tida 10. til 12. august. Referat frå rådsmøtet finn de nok annan stad i bladet. Leiinga for Bergen krets vil med dette takka Landsstyret for tilliten. Det går også stor takk til alle dykk som kom til rådsmøtet, ikkje minst til gjestetalaren Karl Johan Hallaråker. Alle var de med og gjorde møtet til ei stor og rik oppleving. Under heile møtet vart Ordet forkynt reint og klårt, og utan noko form for utflating. Så vart det også på rådsmøtet markert skifte av sekretær i kretsen. Etter mange utlysingar, har det endeleg lukkast og finna arvtakar til ein aldrande travar. Vår nye unge medarbeidar, Cecilie Dyrkolbotn, tok over som kretssekretær frå 16. august. Ho er tilsett i 40 % stilling, såleis vert det ikkje så mykje ho får høve til og reisa rundt i kretsen. Mykje av tida hennar kjem 14 Glimt fra Møre og Romsdal Krets Ja, så er sommeren over for denne gang. En sommer jeg håper har gitt deg avkobling og rekreasjon. Vi trenger også tid for slike opplevinger. Vårt tradisjonelle sommerstevne på Bjorliheimen Hotell var i år i perioden Stevnet samlet knapt 40 deltakere. Det var Bernt Stray og Willy Jess som var talere på stevnet. Sanggruppa God Bodskap fra Gjerdsvika og Moltu, som deltok med 9 sangere, gledet oss med fin og god sang. I tillegg til møter, bibeltimer og misjonstime, hadde vi også 2 uformelle kveldssamlinger i hotellets salong, der det var anledning for alle å delta med sang og vitnesbyrd. Alle tilbakemeldingene har gitt uttrykk for at sommerstevne gav et rikt åndelig utbytte. Vi tar sikte på en tilsvarende samling også til neste år. I tillegg til vår egen krets ønsker vi å åpne sommerstevnet også for de andre kretsene. Tenk over allerede nå om ikke dette er en samling som kan være aktuell for deg. Du er hjertelig velkommen. Også i år legger vi opp til et kretslotteri, der vi håper på et godt resultat for misjonen. Salget starter ca. 20. august. Vi kan ha et bruttosalg på kr ,-. Mange takk til dere som har gitt gevinster. En takk også til våre mange loddselgere. Jeg håper mange vil støtte KMM ved å kjøpe lodd. Trekningsdato er satt til Alle som vinner vil bli orientert av kretssekretæren. Vi ønsker i høst å ha møter i hele Møre og Romsdal. Kretsen har mange fritidsforkynnere som kan komme Glimt frå Bergen Krets å orientere om misjonen og forkynne Guds Ord. Skulle det være ønskelig med flere møter er det fint. Vi kan også holde en bibeltime, eller bibeltimer, for eksempel en gang pr. måned i en periode om dette er ønskelig. Ta kontakt. Til slutt vil jeg minne om Joh. 8, 36.v.: «Får da Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.» Mennesket er skapt for å leve i en kjælighetens atmosfære. I Bibelen blir det fortalt at alle som har tatt imot Jesu frelse er kalt til å leve i Jesu samfunn. Dette er et liv i vårt rette element. Det er derfor ikke noe selvmotsigende i å si: Bundet til Jesus er vi virkelig fri. nok til å gå med til å skaffa frivillige forkynnarar og til planlegging av møte for desse. Det er dessutan snart tid for neste styremøte med dei oppgåver som dette krev. Til dei stader ho likevel kjem, så vil eg berre sei: Gled dykk til de får vitjing av Cecilie, og gløym ikkje å ta henne med i dykkar bøner til den Almektige! For meg er ein epoke i livet no slutt. Det vart 9 år som sekretær i Bergen krets eg som tenkte at eg skulle hjelpa misjonen i ei heller kort tid etter at eg hadde vorte pensjonist. Men eg har fått helse og styrke til og halda fram lenger enn eg sjølv tenkte. Sjølv om eg no sluttar som sekretær, så vil nok enkelte av dykk møta meg som aktiv i misjonen enno ei tid om Herren vil. Eg vil med dette takka dei, som til ei kvar tid har vore med i styret for Bergen krets, for eit svært så godt samarbeid. Alle dykk kontaktar rundt om på bedehusa, vil eg takka for god mottaking i høve møte, for forbøn, for gjevarglede og ikkje minst vilje til å «stå på»! Misjonen treng gode og trufaste medarbeidarar, Herren velsigne dykk alle! Av talarar, som har lova og vitja kretsen i haust, kan her nemnast: Hans-Henrik Brix, Kurt Olsen og Herdis Heimdal. Herdis Heimdal er nyleg tilsett i ein mindre stilling for LS, der ho særleg skal ta seg av korrespondansen med Senegal og med Digni (tidl. Bistandsnemnda). Herdis bur på Karmøy og har lova nokre møte «heilt sør» i vår krets. 2 basarar står også for tur. Eit Ord til slutt: Joh 8,7-11 Men då dei heldt fram med å spørja, rette han seg opp og sa: «Den av dykk som er utan synd, kan kasta den fyrste steinen på henne.» Så bøygde han seg ned att og skreiv på jorda. Då dei høyrde det, gjekk dei bort, den eine etter den andre, dei eldste fyrst. Til sist var Jesus att åleine med kvinna som stod der. Då rette han seg opp og sa: «Kvar er dei, kvinne? Var det ingen som dømde deg?» «Nei, Herre, ingen,» svara ho. Då sa Jesus: «Så dømer ikkje eg deg heller. Gå bort og synda ikkje meir!» Me bør læra noko av dette, me «kristne» som ofte kan vera snare til å døma andre med det me seier. Likeeins må me fortelja dei som driv og skadar lekamen til andre, når ei eller anna form for ugjerning er gjord at slikt er ikkje etter Jesu føredøme, Jesu vilje. Med ynskje om ein god og velsigna haust til dykk!

15 Dersom noen av våre lesere har noen bønnebegjær de ønsker å dele med andre er dere hjertelig velkommen til å sende dem til KMMs hovedkontor på adressen som står på side 3 i bladet. Vi håper dere kan bruke denne spalten i deres daglige bønn til Herren. Be for: Våre misjonærer Anne Margrethe Eidesvik i India og Anette Nordhelle i Senegal. Våre nasjonale medarbeidere i India, Indonesia, Israel og Senegal. Vi vil spesielt nevne Yousif Odeh i Israel, pastor og våre evangelister i Senegal (Insa, Gilbert og Mattieu), presten i Sajinipara (Joseph Sankata) og evangelistene, medarbeidere, samt leder i Smyrna Mission Fellowship (SMF), Oli Fangiadie i Indonesia. Våre medarbeidere i Norge: Knut Pedersen, Dagfinn Røsvik, Cecilie Dyrkolbotn, Tore Arnegard, Kristoffer Ueland, Jakob Trodahl, Hans-Henrik Brix, Herdis Heimdal og Tone Elisabeth Vae. Evangelisten Morsalim, hans kone Rupa og sønnen Anthony. Be om at de må få oppleve ny kraft fra himmelen og ny omsorg Våre mange frivillige forkynnere At Gud må gi oss inntekter slik at misjonsarbeidet kan styrkes og drives videre Kretsstyre- og Landsstyremedlemmer Innvandrerarbeidet blant muslimene i Norge Husk å takke Gud for: Gode medarbeidere ute og hjemme Åpenhet for Ordet i India, Senegal og Indonesia Be spesielt for: Menighetssituasjonen og prosjektet i Nioro du Rip og samarbeidet med Den Nasjonale Lutherske kirken i Senegal Språkarbeidet til Jorunn og Hillebrand Dijkstra Anne Margrethe Eidesvik og hennes viktige tjeneste i Sajinipara og NELC Forfulgte kristne i Indonesia Arbeidet med bladet Misbah Ul-Haqq i Israel Forbønn Stort underskot i KMM I skrivande stund ligg KMM ca. kr ,- i underskot for arbeidsåret Det er eit stort underskot. Me vonar difor våre misjonsvener vil stilla opp og gje ei skikkeleg raus haustgåve. Sjå vedlagt giro. Gåvene går til eksisterande og nye arbeidsoppgåver på misjonsmarken. Både her heime og ute. Ein stor takk til alle som støttar arbeidet med å nå muslimane med evangeliet gjennom bøn og gjevarteneste! Store oppgåver ligg og ventar i Senegal, India, Israel, Indonesia og her heime i Norge. Dersom du ynskjer å gje ei gåve til KMM kan du nytte giroen i dette bladet eller sende di gåve til bankgiro: På førehand hjarteleg takk! Skattefrådrag Du kan få skattefrådrag for gåver til KMM. Alle gåver mellom kr. 500,- og kr ,- gjev rett til skattefrådrag. Me treng då fødselsnummeret ditt (11 siffer) for å kunna stadfesta gåvene dine i 2012 til Skattedirektoratet. Ditt testamente Du kan gje ei testamentarisk gåve til Kristen Muslimmisjon I Bibelen les vi: «Salige er dei døde som døyr i Herren heretter! Ja, seier Anden, dei skal kvile frå sitt arbeid: For deira gjerningar følgjer med dei (Openbaringa 14,13). Ved å tilgodesjå Kristen Muslimmisjon ditt testamente kan «dine gjerningar» fortsetje etter deg og vera eit framleis vitnesbyrd om og eit uttrykk for din kjærleik til Guds utvalde folk. Ektepar og enkeltpersonar utan livsarvingar kan testamentere bort heile sin formue, medan ektepar og enkeltpersonar med livsarvingar kan testamentere 1/3 av sin formue. Testamentariske gåver har vore til stor hjelp og signing for det kristne arbeidet i India, Indonesia, Senegal og Israel, samt i heimearbeidet. Me kan gje nærare råd og rettleiing. Treng du hjelp, så ta kontakt med generalsekretær Tore Arnegard, mobtlf: Tore Arnegard, generalsekretær Her er nokre av deltakarane på rådsmøte samla. (Foto: Tore Arnegard). Misjonær Anette Nordhelle sa i debatten om namne spørsmålet at ho i utgangspunktet var nøytral i forhold til namnet. Men at ulike namn på organisasjonen på ulike språk skapar problem. Det er problem å oversetje til fransk det namnet me har på norsk. Namnet kan gje anstøt og det bør me unngå, sa Anette. (Foto: Tore Arnegard) Minner om KMM si heimeside: < Denne sida vert jamnleg oppdatert. 15

16 Returadresse for bladet: Kristen Muslimmisjon, c/o IMF, Søre Bildøy, 5353 Straume Kristen Muslimmisjon åpnet høstsemester på Mosby Bedehus 19. august Kretssekretær i Agder og Stavanger KMM, Knut Pedersen på talarstolen på Mosby bedehus. (Foto: Privat). Det var med søndagens tekst hentet fra de tre første versene i Lukas åtte, at Knut Pedersen og Kristen Muslimmisjon fikk den æren av å åpne høst semesteret på Mosby Bedehus. Bortimot 30 unge og eldre var tilstede. Det har vel nesten blitt en tradisjon at KMM s kretssekretær kommer hit for å ha et møte hver august. William Ånensen innledet med versene fra 2. Korinterbrev 5, 17 og i tråd med disse innledningsordene, fikk Knut Pedersen på en fin måte, oppmuntret oss til å følge kallet vi har fått, og til å bruke det vi er og det vi eier i Herrens tjeneste. Misjonær og sjukepleiar, Anette Nordhelle var også i aksjon på Mosby då hausten sine aktivitetar starta oppatt på bedehuset. (Foto: Privat). Anette Nordhelle fikk også ordet og nevnte litt om det hun har opplevd i året som er gått og litt om hva hun skal arbeide med fra høsten av. Ellers la hun vekt på at dette med å spre Guds kjærlighet starter med at Gud elsket oss først. Vi er kalt til forlikelsens tjeneste og ved å stille oss til disposisjon for Herren, kan vi være med å spre Guds kjærlighet gjennom ord og gjerninger. Ja, jeg vil gjerne ta medansvar for å bringe evangeliet til muslimene. Jeg ønsker mer informasjon om Kristen Muslimmisjons arbeid Jeg vil gjerne abonnere på Lys Over Land. (Frivillig kontingent på kroner 100,-) Jeg ønsker å støtte KMM med en gave på kroner... hver: måned kvartal Du får tilsendt mer informasjon og ferdig utfylte giroblanketter halvår år Navn:... Adresse:... Postnr:... Poststed:... Telefon: Dato Underskrift Kommentar:... Klipp av og send slippen til Kristen Muslimmisjon, Postboks 212, 3571 Ål

KRISTEN MUSLIMMISJON - Med evangeliet til muslimene

KRISTEN MUSLIMMISJON - Med evangeliet til muslimene KRISTEN MUSLIMMISJON - Med evangeliet til muslimene Indonesia Senegal India Israel www.kmmisjon.no Kall og visjon Kristen Muslimmisjon (KMM) er en evangelisk-luthersk misjonsorganisasjon som ble dannet

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK

FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK INNHALD FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SONG/SALME... 2 3. NÅDEHELSING/OPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESING...

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste ORDNING FOR Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Til tenesta med Ord og sakrament (hyrdingtenesta) kallar og ordinerer

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B ORDNING FOR Vigsel Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå bryllaupsfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda, og det kan vera tillegg til handlinga

Detaljer

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A FORBØN ORDNING FOR Forbøn for borgarleg inngått ekteskap Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda,

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON NYNORSK INNHALD KVA ER KONFIRMASJONEN?... 2 MÅLSETJING FOR KONFIRMASJONSTIDA... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGA... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovudstyret mai 2011. 1

Detaljer

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad 2 Kor 9,6-8 Men det seier eg: Den som sparsamt sår, skal òg hausta sparsamt, og den som sår med velsigning, skal òg hausta med velsigning. 7 Kvar må gje

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

GENERALFORSAMLING KRISTEN MUSLIMMISJON

GENERALFORSAMLING KRISTEN MUSLIMMISJON GENERALFORSAMLING KRISTEN MUSLIMMISJON 9.-11. august 2013 på Ognatun Agder og Stavanger krets Velkommen til generalforsamlinga i Kristen Muslimmisjon! På vegne av landsstyret ynskjer eg dykk alle vel møtt

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Og han sa til dei: Så står det skrive, at Messias måtte lida og stå opp att frå dei døde tredje dagen,

Og han sa til dei: Så står det skrive, at Messias måtte lida og stå opp att frå dei døde tredje dagen, Hald fokus! Lukas 24:44-49 «44 Så sa han til dei: Dette er orda mine, som eg tala til dykk medan eg endå var hjå dykk, at det måtte oppfyllast alt det som er skrive om meg i Moselova og profetane og salmane.

Detaljer

SUNDAG Morgonbøn (Laudes)

SUNDAG Morgonbøn (Laudes) SUNDAG Morgonbøn (Laudes) Inngang L Herre, lat opp mine lepper! A Så min munn kan lovprisa deg. A no og alltid og i alle Song Sal 93 I Herren råder, * han har kledd seg i høgd. II Herren har kledd seg

Detaljer

Brødsbrytelsen - Nattverden

Brødsbrytelsen - Nattverden Brødsbrytelsen - Nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det er usemje mellom dykk

Detaljer

L Nåde vere med dykk og fred frå Gud vår Far og Herren Jesus Kristus.

L Nåde vere med dykk og fred frå Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. ORDNING FOR Gravferd frå kyrkje eller krematorium 1 Klokkeringing Medan det vert ringt saman, tek liturgen plass i koret. 2 Preludium Som preludium kan det framførast høveleg instrumentalmusikk, korsong

Detaljer

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben BREV I BIBELEN Av Marit og Preben Brev Tid Forfattar Adressat Romarbrevet 56-57. e. kr. Paulus Romarane 1. Korintarane 55 e. kr. Paulus Korintarane 2. Korintarane 56 e. kr. Paulus Korintarane Galatarane

Detaljer

Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror. Brotne relasjonar

Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror. Brotne relasjonar Godøya 23.02.2014 Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror Brotne relasjonar Vi kan gjere det verre Ignorere Angripe person i staden for sak Manipulere Involvere feil menneske Snakke

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kommentarar til innhald Presentasjonen er skrive på nynorsk, men bibelsitata er

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Ordning for dåp i hovudgudstenesta

Ordning for dåp i hovudgudstenesta Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.2/15 Omsetjing til nynorsk av NFGs framlegg til revidert Ordning for dåp i hovudgudstenesta, vedteke i møtet 18.juni 2015 Ordning for dåp i hovudgudstenesta

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Innleiande ritar. Syndevedkjenninga

Innleiande ritar. Syndevedkjenninga Norsk Den hellige Messe Innledende riter I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. Nynorsk

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Helgatun / Danielsen

Helgatun / Danielsen Helgatun / Danielsen 03.02.2017 frelst av Sola ved Solus i Sola ifølge Soli til GRATIA Nåden åleine FIDE Trua åleine CHRISTUS Kristus åleine SCRIPTURA Skrifta åleine DEO GLORIA Guds ære åleine frelst av

Detaljer

Vigsling til andre tenester

Vigsling til andre tenester ORDNING FOR Vigsling til andre tenester Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Denne ordninga kan brukast ved vigsling til tenester i kyrkjelyd og kyrkje, ulike typar stillingar eller frivillig

Detaljer

Strategidokument 2016-2018

Strategidokument 2016-2018 Strategidokument 2016-2018 Årsmøtet Varhaug Misjonshus 2015 12. Mars 2015 www.varhaug-misjonshus.no 1. Om Varhaug Misjonshus Varhaug Misjonshus er eit flott anlegg midt i Varhaug sentrum. Misjonshuset

Detaljer

Apg 9:11 «For sjå, han ber!»

Apg 9:11 «For sjå, han ber!» Mosby 18.01.2017 Luk 18:1-8 1 Han sa ei likning til dei om at dei alltid skulle be og ikkje trøytna. 2 I ein by var det ein domar som ikkje hadde frykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske. 3 Og

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Ulsteinvik Brødsbrytinga / nattverden

Ulsteinvik Brødsbrytinga / nattverden Ulsteinvik 03.09.2016 Brødsbrytinga / nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 v0.2.docx2 under arbeid Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2015-2018 Innhald 1. Om Varhaug Misjonshus...

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO februar/ mars 2013

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO februar/ mars 2013 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO februar/ mars 2013 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Fastelavenssøndag kommer 10 februar i år, feitetirsdag er tirsdagen etter, 12 februar, og så starter

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll.

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. VALG 3 F R Innvie bevisst Å gi SLIPP Forpliktelsens valg G J O R T hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. FORPLIKTELSENS BØNN Kjære Gud, jeg tror at du sendte Din Sønn for å dø for mine

Detaljer

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus.

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus. Elihu 15.02.2015 Andreas Fjellvang Kjære menighet! Det er en ære for meg å stå her i dag. Har fått et bibel vers jeg ønsker å forkynne ut i fra i dag. Johannes 5:19 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Sønnen

Detaljer

04.04.2015. 2. Mos.25:23-30, 3.Mos. 24:5-9 Av akasietre. Kledd med gull. Berestenger Fat, skåler, kanner og beger av gull.

04.04.2015. 2. Mos.25:23-30, 3.Mos. 24:5-9 Av akasietre. Kledd med gull. Berestenger Fat, skåler, kanner og beger av gull. Vi kan lese om offer gjennom heile Bibelen. Både Kain og Abel, Noah, Abraham, Isak, Jakob osv. bar fram offer. Seinare vart det gitt særskilte ordningar knytta til ofringa ved heialgdomen / tabernakelet.

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Forord Ein dag stod eg i stova til ein professor. Han drog fleire tjukke bøker ut av dei velfylte bokhyllene sine og viste meg svære avhandlingar; mange tettskrivne, innhaldsmetta, gjennomtenkte, djuptpløyande

Detaljer

2Tim 3:14-17 «Men bli du verande i det du har lært og er overtydd om. For du veit kven du har lært det av, 15 og heilt frå barndomen kjenner du Dei

2Tim 3:14-17 «Men bli du verande i det du har lært og er overtydd om. For du veit kven du har lært det av, 15 og heilt frå barndomen kjenner du Dei Mosby 17.01.2017 2Tim 3:14-17 «Men bli du verande i det du har lært og er overtydd om. For du veit kven du har lært det av, 15 og heilt frå barndomen kjenner du Dei heilage skriftene, som kan gjera deg

Detaljer

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Samandrag og stikkord om filmen Det er seinsommar i Bergen. Thomas må flytte til gråsonen, ein omplasseringsheim for unge, som av ulike grunnar ikkje har nokon stad

Detaljer

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Jeremia ble kalt til profet. Han var ung. Han var redd. Han ville trekke seg, men Gud visste hva han gjorde. Det var Jeremia han ville bruke. I dag møtes

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Side 1. I. Vers 1-6. Tro og vranglære. 1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Den vesle katekisma FYRSTE DELEN DEI TI BODA. Med nokre forklaringar som gjer oss betre kjende med Guds vilje.

Den vesle katekisma FYRSTE DELEN DEI TI BODA. Med nokre forklaringar som gjer oss betre kjende med Guds vilje. Den vesle katekisma FYRSTE DELEN DEI TI BODA Med nokre forklaringar som gjer oss betre kjende med Guds vilje. FYRSTE BODET Du skal ikkje ha andre gudar attåt meg. Vi skal ottast og elska Gud over alle

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID I. samling 1 Førebuing Kyrkjerommet kan vera ope ei stund før gudstenesta, med høve til å tenna lys og sitja stille,

Detaljer

Vigsling av misjonær. Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja. Orientering. 1 Salme

Vigsling av misjonær. Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja. Orientering. 1 Salme ORDNING FOR Vigsling av misjonær Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Denne ordninga vert bruka ved vigsling til teneste som misjonær i kyrkja vår. 2. Vigslinga går føre seg i ei gudsteneste

Detaljer

Gud, vi er komne inn i ditt heilage hus for å ta imot det du vil gje oss. Lat no opp hjarta våre, så vi kan fornyast i trua på deg. Amen.

Gud, vi er komne inn i ditt heilage hus for å ta imot det du vil gje oss. Lat no opp hjarta våre, så vi kan fornyast i trua på deg. Amen. ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 4. Forenkla gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

Fokus på oppdraget! (skjermbilder på imf.no/erik)

Fokus på oppdraget! (skjermbilder på imf.no/erik) Fokus på oppdraget! (skjermbilder på imf.no/erik) Lukas 24:44-49 «44 Så sa han til dei: Dette er orda mine, som eg tala til dykk medan eg endå var hjå dykk, at det måtte oppfyllast alt det som er skrive

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder.

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Menighetens oppdrag John. 20, 19-22 Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Skien, 28. august 2016 Matt. 28, 18 20: Og Jesus trådte frem, talte

Detaljer

Vigsling av evangelist

Vigsling av evangelist ORDNING FOR Vigsling av evangelist Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Denne ordninga vert bruka ved vigsling til teneste som evangelist i kyrkja vår. 2. Vigslinga går føre seg i ei gudsteneste

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

APOSTELGJERNINGANE Av Linn og Jonas

APOSTELGJERNINGANE Av Linn og Jonas APOSTELGJERNINGANE Av Linn og Jonas 1,6 Kristi himmelferd: Jesus reiste frå jorda og opp til himmelen. Han skal koma att på same måten som han reiste. 2,1 Anden kjem pinsedagen: Læresveinane vart fylte

Detaljer

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning).

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). A: Så seier Herren: Det folk som ferdast i mørkret, skal sjå eit stort ljos. Over dei som bur i skuggelandet skal ljoset stråla

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Velkomen til soknerådskurs

Velkomen til soknerådskurs Velkomen til soknerådskurs 1 Rop det ut med hjertets jubel, gledesbudet fra ham selv: Livet kan bli nytt fra nå av, slettet ut er synd og gjeld! Ordet vitner høyt og hellig om hans kjærlighet og makt.

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

VIGSEL. 3. Handlinga skjer i kyrkja eller ein annan gudstenestestad som etter avgjerd av biskopen kan brukast til vigsel.

VIGSEL. 3. Handlinga skjer i kyrkja eller ein annan gudstenestestad som etter avgjerd av biskopen kan brukast til vigsel. VIGSEL Allmenne føresegner 1. Ekteskap vert inngått ved at kvinne og mann offentleg, i nærvere av vitne og for godkjend (borgarleg eller kyrkjeleg) styremakt, gjev løfte til kvarandre om at dei vil leva

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Strategiplan for Nordhordland Indremisjon 2011-2020

Strategiplan for Nordhordland Indremisjon 2011-2020 Strategiplan for Nordhordland Indremisjon 2011-2020 Vi vil DISIPPELGJERE ved å vinne, utruste og sende! Denne strategiplanen er vorten til for at vi saman skal verte inspirerte og utfordra til å gå vidare

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek 1 HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek Vi fortsetter denne formiddag med å studere personen Melkisedek. Og vi fortsetter med 34 fra Bror Branhams tale angående

Detaljer

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp Kandidater til MUF-styret Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp 1.Mars 2010 Astrid Rydland Bjørke Navn: Astrid Rydland Bjørke Alder:

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer