Vil rangere barnehager

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vil rangere barnehager"

Transkript

1 Nå er det bare å gi gass i planlegging og gjennomføring. La ikke grundighet gli over i sendrektighet. Leder side 2 pluss FredAG FREdAG 17. AUGUSt 2012 UKE 33 NR ÅRGANG LØSSALG KR. 15,- Vil rangere barnehager Soroush Jozani LYST: Henter styrke fra kroppen side MAT: Gutten tester italiensk i Vollen side ViL MÅLe: Marianne Knarud (H), leder i komité oppvekst i Asker, vil at kommunen skal gjøre all informasjon om barnehagene tilgjengelig på nett. FOTO: TRINE JØDAL Marianne Knarud (H), vil gjør det lettere for foreldre å finne den beste barnehagen for deres barn og foreslår en kvalitetsrangering på nett. Barnehagelederne er positive, men advarer mot å skape elitebarnehager. side 4 5 Bygger gjerne mer på Fornebu side 8 Åpner høsten med Munch side 18 SOMMERBILDER: Magaplask og flørt side

2 2 Fredag 17. august 2012 leder OG MENINGER Sjefredaktør: Redaktører: Andreas Gjølme Kaja Mejlbo Tor Christian Bakken Dag Otter Johansen Christian Brevik Adm. direktør: Terje Tandberg leder og meninger Tipstelefon: Billingstad Planene for ny E18 HER: Nå er det på tide å gjennomføre vedtaket om å erstatte disse høyspentmastene med jordkabler, mener Budstikka. Her spesialrådgiver Ellef Ruud i Bærum kommune. FoTo: KArl BrAAnAAS La ikke grundighet bli sendrektighet Denne ukens toppsak i det nasjonale nyhetsbildet 22. juli-kommisjonens rapport viser med skremmende tydelighet hvor galt det kan bære av sted når vedtak ikke blir fulgt opp og saker blir kasteball mellom offentlige instanser. Vi har fått innblikk i hvordan etater lever sitt eget liv, uten politisk innsyn. Vi har sett hva som kan skje når ansvar blir pulverisert og handlingslammelse tar overhånd. og ikke minst: hvor viktig det er med tydelig kommunikasjon i alle ledd. Uten noen form for sammenligning for øvrig er dessverre føljetongen om høyspentmastene i Sandvika et godt eksempel på en sak der det foreligger et politisk vedtak, men hvor «ingenting» skjer. Allerede i 2006 vedtok formannskapet i Bærum å fjerne høyspentmastene på en 2,3 kilometer lang strekning mellom Hamang og Skytterdalen i Sandvika. mastene hindrer byggevirksomhet i et område på 50 mål, som politikerne ville frigjøre for byutvikling. Høyspentkablene skulle i bakken så snart det var praktisk mulig. Seks år senere står mastene der fremdeles, og mye tyder på at det vil ta mange år før kablene ligger under jorden. opprinnelig ønsket politikerne å pålegge netteieren Hafslund å grave ned kablene for så å sende regningen til abonnentene. nve var ikke enig i at kablingen hadde så stor samfunnsmessig nytte at det var riktig med et pålegg. dermed kastet Hafslund ballen tilbake og mente at kommunen selv måtte stå som ansvarlig. Politikerne vedtok å gjennomføre arbeidet, for deretter å sende regningen til grunneierne. Kommunen eier selv en tredel av det aktuelle arealet. i 2010 stoppet det hele opp. Politikerne ville ikke forskuttere prosjektet, men ønsket å innarbeide kostnadene i Da er det vanskelig å akseptere et det skal ta ti år å grave ned 2 kilometer med høyspentkabler. planleggingen av byutviklingen i området Hamang/industriveien. Spesialrådgiver ellef ruud i Bærum kommune forklarer at saken er kronglete. det har vært mange uventede skjær i sjøen. nå håper han at kablene er i jorden i Vi forstår at dette er en komplisert sak, bevares, men det får være måte på. Alle snubletråder er nå passert, alt er opp til Bærum kommune selv. det tok fem og et halvt år fra lillehammer ble tildelt ol til lekene ble arrangert. da er det vanskelig å akseptere et det skal ta ti år å grave ned 2 kilometer med høyspentkabler. Slik går det når saker ikke er godt nok forberedt i utgangspunktet og det ikke settes opp en forpliktende tidsplan for fremdriften. nå er det bare å gi gass i planlegging og gjennomføring. la ikke grundighet gli over i sendrektighet. Det foreligger en plan for ny E18, som nå høres ut til å bli vedtatt. Jeg har sett nærmere på enkelte detaljer. På Ramstadsletta vil det gå med 18 boliger, 2 boligblokker, litt industri, hotell og bensinstasjon. Ved Holtekilen, hvor tunnelen dukker opp, er det dårlig grunn, og det kan medføre at mange hus må tas, kanskje også bibelskolen. I min tid som prosjektleder på nåværende E18 opplevde jeg at en (1) huseier ønsket at vi tok huset hans. Det var etter at Høyesterett stadfestet Sandbu-dommen, som gikk ut på takst etter gjenanskaffelsesverdi, som vanligvis er høyest. Mellom Slependen og Holmen gikk der med 16 hus. Jeg hørte ikke at noen av disse eierne ønsket å miste huset, selv om mange av dem fikk erstatningstomt av Asker kommune, eller hjelp til annen bolig. Hvilken mulighet til erstatningstomter Bærum kommune har, vet jeg ikke. Når Det Nye veien er ferdig, vil fremkommeligheten være prosent bedre. Kostnadene sies å bli 18 milliarder kroner i dagens verdi. Byggetiden blir år. Noen år av byggetiden blir fremkommeligheten redusert med 50 prosent, også for kollektivtrafikken. Omkjøringsmuligheter for kjøretøyer i døgnet finnes ikke. Hullet foran Høvik kirke, hvor tunnelen begynner, vil også skape problem mellom Sandviksveien og E18. I nåværende E18 er det mange ledninger og lukket bekk, som må legges om. Det har vært nevnt at overflødige masser kan legges i nåværende vei som støyvoll. Men da må de i tilfelle ligge noen år på mellomlager, og hvor finnes det? Hvorfor ikke heller velge en løsning uten store problemer? Jeg synes Det er trist at det igjen ser ut til at det vil bli vedtatt en plan med problemer som ikke er kjent, og som en kanskje ikke kan få gjort noe med, før det er for sent. Slik som det er med broen over jernbanen på Høvik. innspill Gunnar Tveit, forhenværende overingeniør, Høvik sagt på budstikka.no Russearrangør ber om støtte Jeg kan ikke se at kommunen bør komme med direkte pengestøtte til dette arrangementet. Men jeg synes det er viktig at dette arrange-mentet holdes i arenaen. Sebastian Næss Langaas Nå får de få politikere i kommunen som ennå er våkne, endelig vise handlekraft: Kommunen kan heller bevilge penger til det som er vesentlig i kommunen. Stabæk Fotball, sport og idrett (f.eks.) engasjerer alle innbyggere i alle aldre i kommunen. Ole Eriksen Madonna og skyteshow Kjære 22. juli-støttegruppe: Jeg har dyp sympati med dere. Men når det er sagt, så er dere på bærtur her. Ja, man bør ta hensyn der man kan, men det må være noen grenser. Her er det snakk om en artist som har dette som en del av sitt sceneshow, og dette er kjent. Det betyr at de som føler at de ikke vil takle å se et våpen, heller får stå med ryggen til scenen eller la være å gå på denne konserten. Verden må dessverre gå videre... Erik Gulbrandsen Budstikka bruker Vær Varsomplakaten som mal for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. n Pressens Faglige Utvalg (PFU) er klageorganet oppnevnt av Norsk Presseforbund, som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål. n Adresse: PFU, Rådhusgt. 17, Pb 46 Sentrum, 0101 Oslo. Tlf , faks E-post:

3 leder og meninger Fredag 17. august Maksimal lengde på innspill er 600 ord. Innspillene skal omhandle lokale forhold. Lokale skribenter prioriteres. Innspill skal være signert med fullt navn. Innspill sendes til Spørsmål rettes til debattansvarlig Jeg ser at en vinimportør fikk økt omsetning, men svekket resultat. Det dreier seg uansett formentlig mest om promiller. Med fuktig hilsen Gutten i Stikka BÆRUM SYKEHUS: I Vestre Viken førte omorganiseringen bl.a. til at de enkelte sykehus ble fratatt sine stedlige ledere, og faglig ledelse ble samordnet på en måte som førte gode fagfolk vekk fra pasientbehandling og ut på landeveien for å betjene fire sykehus med store avstander imellom, skriver innsenderen. FoTo: UlF HAnSen Vekk med kolossene Helsevesen. Mindre enheter i nært samarbeid er å foretrekke foran gigantløsninger som i Vestre Viken hvor Kongsberg, Hønefoss, Drammen og Bærum er samorganisert som ett sykehus. Et par av de sakene som Bjarne Håkon Hanssen i sin statsrådstid initierte, har medført mye støy. Den nye Nav-modellen har vel ennå ikke satt seg helt, og ikke alle deler av reformen er mottatt med unison begeistring, for å uttrykke seg forsiktig. En av de mer forståelige innvendingene er at den nye organisasjonen er blitt altfor stor og vanskelig både å styre og å kontrollere. Det andre området er helsesektoren. Også her var det på sin plass med en omorganisering. En del av de tiltak som har vært gjennomført de senere årene er møtt med tilfredshet. Slett ikke alle. Noe av det som fremdeles i høyeste grad gjenstår av kritikk og gjenstår å gjøre noe med er omorganiseringen av sykehusene i Oslo og i Vestre Viken etter «kolossmetoden». Mange finner grunn til å mene at mindre enheter i nært samarbeid vil være å foretrekke foran gigantløsninger som det nye Oslo universitetssykehus eller i Vestre Viken hvor sykehusene i Kongsberg, Hønefoss, Drammen og Bærum er samorganisert som ett sykehus. det Er for lengst blitt klart for mange at denne organisasjonsmodellen er blitt altfor stor under våre begrensede norske innspill Torkild Skallerud, sykehusvert Bærum, tidligere leder av Venner av Bærum Sykehus forhold og vanskelig å styre godt nok. Vi så da også at en velkvalifisert og topp motivert direktør for Oslo universitetssykehus fant det nødvendig å kaste kortene. I Vestre Viken førte omorganiseringen bl.a. til at de enkelte sykehus ble fratatt sine stedlige ledere, og faglig ledelse ble samordnet på en måte som førte gode fagfolk vekk fra pasientbehandling og ut på landeveien for å betjene fire sykehus med store avstander imellom. Etter sterkt press fra mange hold er stedlige ledere delvis igjen kommet på plass, med redusert myndighet. ansatte på sykehusene både i Oslo og i Vestre Viken sier at de i stor grad føler at mange av omleggingene som foretas virker som om de pønskes ut av anonyme byråkrater eller organisasjonsteoretikere uten at fagfolkene det berører blir spurt. Og uten positive virkninger hverken for sykehus eller pasienter. Mange mener at hele omorganiseringen presses igjennom av politiske grunner, en antatt god idé dyttes igjennom uten tanke på kostnader eller støtte fra de ansatte som i høyeste grad blir berørt. Om jeg ikke husker helt feil, var et av argumentene for omleggingene at landet ville spare 800 millioner kroner per år. Hittil er tapet blitt på langt over 2 milliarder, og det vil ikke stoppe der. I virkelighetens verden er det ikke mulig å få til fusjoner av slike dimensjoner uten at infrastrukturen gode it-løsninger og motiverte ansatte er på plass. I prosessen vi er vitner til, mangler begge disse forutsetningene. Man begynte prosessen i den gale enden, kan man gjerne si. At forandringer møter motstand, er normalt. Store forandringer møter stor motstand. Når så mange velkvalifiserte innvendinger i en så viktig sak som helsereformen neglisjeres i den grad som det faktisk gjøres, er det all grunn til å rope et varsku. slett ikke alt i reformen er galt. Men å konstruere slike kolossorganisasjoner under norske Ferske reker og fisk Velkommen til Vollen Marina i Asker. Salgstider: Torsdag og fredag kl forhold er å forgape seg så det monner. Det er ikke for sent å endre på retningen. Gå for flere godt styrte sykehus av rimelig størrelse og sørg for effektive og ønskelige samarbeidsordninger mellom dem. Det er ingen skam å snu før det er for sent. SALG! SALG! SALG! SALG! 50% Bærumsvn. 210 Bekkestua Tlf.: Nyhet! Bestill på nett ms-trygg.com

4 4 Fredag 17. august 2012 Se flere nyheter på nyhet NYHET Bedriftshistorie fra Skui Ellingsen NOR Instruments lanserte denne uken boken om selskapets historie i anledning selskapets 50 års jubileum. Boken er skrevet av forfatteren Jon Gangdal, og er trykket i eksemplarer, ifølge en pressemelding fra selskapet. Boken skildrer selskapets historie fra oppstarten i 1962 og frem til i dag. Boken er først og fremst en historie om Skuiselskapets historie, men gir samtidig også et vindu inn til den betydelige industriutviklingen Norge har gått gjennom de siste 50 årene. FRA VENSTRE: Forfatter Jon Gangdal, adm.dir. Tina Kristensen, gründer Karl Fredrik Ellingsen, Ine B. Dalseg og styreleder og eier Morten Gyllensten. FOTO: KNUT BJERKE Ønsker barnehagebarometer Kvalitetssjekk. Leder av komiteen for oppvekst, Marianne Knarud, ber om å få et barnehagebarometer for alle kommunens barnehager. Det bør være enkelt for foreldrene å finne frem til hvilke barnehager som passer best for deres barn, sier Marianne Knarud. Ikke bekymret Komitélederen fra Høyre har bedt administrasjonen i Asker kommune om å samle all informasjon de har om barnehagene for å lage en felles nettportal hvor foreldre kan finne alle relevante opplysninger før de søker plass til sine små. Asker kommune har i dag barnehageplasser, hvorav 56 prosent er i private barnehager. Ifølge Knarud er hun ikke redd for at barometeret skal avdekke noe negativt om tilstanden i kommunens barnehager. Nei, jeg er overbevist om at den er god. Men det kan være store forskjeller i hvilke kvaliteter de ulike barnehagene har. Noen har spesielle tilbud som friluftslinjer, det er forskjell i hvor stor del av personalet som er pedagoger. Dette bør det være enkelt for foreldre å finne ut av. Hva slags måleenhet skal man bruke til et slikt barometer? Det må bli flere. Barnehagene rapporterer i dag inn til kommunen både bemanningssituasjon og virksomhetsplaner, i tillegg er det brukerundersøkelser blant foreldre. Alt dette bør inn. I dag er Opprydding trengs Foreldre ser behovet for en mer samlet oversikt over barnehagetilbudet i Asker, men er usikre på hvor godt et barometer vil fungere. det flere nettportaler som tilbyr lignende innenfor skoleverket, jeg håper vi kan få til en enkel portal for Askers barnehager. Ønsker ikke flukt Hvis barometeret viser store forskjeller mellom kommunale og private barnehager, hva vil du gjøre da? Jeg tror ikke forskjellene vil gå langs den linjen, men viser barometeret barnehager som kommer langt ned i forhold til de andre, kan det være en indikasjon på at vi bør sette inn tiltak. Det er ikke noe mål å få til flukt fra noen og stor tilstrømning til andre, men at foreldrene kan velge ut fra hva de bedømmer er deres barns behov, svarer Knarud. Dag Tufte En bedre presentasjon på nettet av barnehagene i Asker er absolutt på sin plass. Dagens løsning er vanskelig å navigere i, og presentasjonen av de ulike barnehagene er variabel. Det har vi tatt opp med komiteen for oppvekst flere ganger, sier leder av brukerrådet ved Vendla barnehage, Karine Mathiesen. FOR VANSKELIG I DAG: Karine Mathiesen fra brukerrådet til Vendla barnehage har mottatt mange klager på at dagens nettpresentasjon av Askers barnehager, men tror at til sist blir et personlig fremmøte avgjørende for førstevalget av barnehage. Her med barna Storm Gjerdrum (3) og Emil Gjerdrum (5). FOTO: JOHANNE THORSETH Nødvendig Så barometeret er en god idé? Jeg tror det kan bli vanskelig å lage et leselig barometer som må ha så mange ulike variabler. Men en mer samlet fremstilling på nettet er nødvendig. I siste instans tror jeg de fleste foreldre vil velge å oppsøke de ulike barnehagene for å se om kjemien passer, svarer Mathiesen. Savner reelt valg Maria Ferner har to barn i samme barnehage og ser klare fordeler med et barometer hvis det hadde hatt praktisk betydning. I dag er det mangel på barnehageplasser på Nesøya slik at vi ikke har noe reelt valg. Personlig brukte jeg kontaktene jeg hadde TAR TEMPEN: Leder Marianne Knarud (H) i komiteen for oppvekst ønsker å få et barometer åpent på internett som viser de ulike barnehagenes ulike kvaliteter. FOTO: TRINE JØDAL i lokalmiljøet mer enn nettet da vi flyttet hit og trengte barnehageplass. Og nettet var ikke til særlig stor hjelp, så jeg tror en oversiktlig nettportal ville vært til hjelp, ikke minst for nyinnflyttede som ikke har de lokale kontaktene, sier Ferner. Og det vil jo også legge et press på barnehagene om å holde kvaliteten oppe, legger hun til. Savner sentrale opplysninger Christian Holmboe fra Nesbru måtte ty til nettet da hans barn nummer to ikke kom inn på ordinært opptak. Kommunens sider virket jo ryddige, men det var så mye som manglet av viktige opplysninger, som hva slags profil barnehagen har, hvor stor den er og om den har spesielle satsingsområder. Dette burde være på plass i en samlet portal. Men hvorvidt barnehagene er «gode» eller «dårlige», er mer vrient å finne objektive kriterier til, sier Holmboe.

5 nyhet Fredag 17. august les på budstikka.no GALSKAP: Se video av Cirkus Xantis akrobatiske og halsbrekkende stunts. Publiseres fredag kveld eller lørdag morgen. TALENTTURNERING: Følg helgens fotballturnering for 14-åringer på budstikka.no. Turneringen med blant annet Stabæk (bildet) arrangeres på Nadderud stadion. RESTAURANT- ANMELDELSE: Gutten i Stikka er tilbake ved matfatet! Denne gangen har han spist i Vollen. Les kritikken, og si din mening. Ser fordelene Barnehageledere ser klare fordeler og muligheter med et barnehagebarometer, men er ikke uten motforestillinger. Jeg ser jo klart fordelen for foreldrene. Det blir lett for dem å orientere seg i barnehagetilbudet. Men for at det skal fungere må alle detaljene være på plass. Jeg håper derfor at politikerne tar seg tid til å drøfte forslaget grundig før det settes ut i livet, sier leder ved Bjerkås barnehage, Anne Irene Bøe Hilden. Varsomhet Lederen for den private barnehagen lengst sør i Asker mener kommunen må vurdere hva slags opplysninger som skal legges til grunn for barometeret. Det må gjøres på en slik måte at vi ikke får elitebarnehager og unødvendig mye flytting av barna. Men et slikt barometer kan også være med på å heve kvaliteten i barnehagene, konkluderer hun foreløpig. Leder ved den kommunale Føyka barnehage, Merete Waarli (bildet), ser klare fordeler ved et barnehagebarometer. Det signaliserer åpenhet, og er viktig i tillegg til at det blir et godt hjelpemiddel for foreldre. Det er min umiddelbare reaksjon. Kommunen får kontinuerlig rapporter om all virksomhet i barnehagen og bør kunne lage gode oversikter, forutsatt at den bruker opplysningene med fornuft og varsomhet, sier Waarli. FREM 1. juli 2013: Tandberg eiendom og «Maud Returns Home» søker om at lekteren naboer har protestert heftig imot kan få ligge til neste sommer. FOtO: DAG tufte Søker om å få ligge til neste sommer Tandberg eiendom søker om å få holde lekteren til Maudprosjektet utenfor Munkesletta frem til 1. juli neste år. Protesterende naboer ønsket å få flyttet lekteren allerede før årets badesesong, og mente Tandberg eiendom burde ha flyttet farkosten forrige måned. Tandberg eiendom mener å ha fått frist til august med å sende en søknad om å få dispensasjon fra reguleringsplanen som ikke tillater slik ankring av en industriinstallasjon i området. I søknaden som nå er ute til høring, skriver Tandberg eiendom også at det ikke er sannsynlig at lekteren «Jensen» vil bli liggende så lenge som til 1. juli neste år. For det første må lekteren bygges om slik at den kan heve polarskuta Maud i Canada neste høst, og det vil trolig gjøres i Drammen, skriver Tandberg i søknaden. Selskapet vil også forsøke å finne en alternativ plassering på grunn av naboprotestene. Søknaden avsluttes med et ønske om velvillig behandling på grunn av fartøyets unike oppgave i et unikt prosjekt. I en e-post til Budstikka skriver Gudbrand Tandberg at han regner med at kommunen vil fatte sin avgjørelse om lekterens skjebne ved månedsskiftet august/september. Dag Tufte PORTRETTET: Byfestfikseren Les mer om: AKTUELT: Jobber ute ferie hjemme Harriet Carlin NOSTALGI: Skolestart

6 6 Fredag 17. august 2012 NYHET Trekker seg fra boligkjøp Omstridt. Rådmann Lars Bjerke og kona Lise Øverland trekker seg fra leilighetskjøpet i Hukenbekken. Begrunnelsen skal være at forhold satt ved kontrakten ikke er innfridd som forutsatt. Det var Budstikka som avdekket at rådmannen og han kone var kjøpere av en leilighet i Hukenbekken og at rammetillatelsen som ble gjort av plan- og bygningsavdelingen er ugyldig, ettersom den blir å regne som inhabil. Denne inhabiliteten skulle rådmannen skriftlig informert både sin egen administrasjon og ordfører eller plan- og bygningssjef om den 9. februar i år, som er dato for kontraktinngåelse. Vurdert inhabil I en skriftlig redegjørelse til ordfører Lene Conradi for noen dager siden, skriver Bjerke at han ikke lenger er å regne som kjøper av leilighet i Huken-prosjektet. «I budet på leiligheten hadde jeg satt to krav som måtte være innfridd før 1. august om kontrakten skulle gjøres gjeldende. Disse forbeholdene er ikke innfridd og jeg har ut fra en helhetlig vurdering ikke akseptert å utsette fristen», skriver Bjerke. Han har også, etter at Budstikka tok opp saken om hans inhabilitet vedrørende eiendomskjøpet, lagt den frem for advokatfirmaet Hjort. De konkluderer, som Budstikka også har skrevet, at han var inhabil da vedtaket ble gjort i juni, og dermed også alle ansatte i plan- og bygningsavdelingen. Beklager saksbehandlingsfeil Jeg beklager at jeg i denne saken har gjort en saksbehandlingsfeil når det gjelder min habilitet. Det kan jeg ikke gjøre annet enn å lære av i fremtiden. Heldigvis har ikke det hatt noen innvirkning på selve saksbehandlingen, sier rådmann Lars Bjerke. Hva er årsaken til at du nå trekker deg fra kjøpekontrakten? Det er ut fra en helhetlig vurdering. I denne saken vil jeg spesielt skille klart mellom meg som rådmann og privatperson. Derfor ønsker jeg ikke å gå mer detaljert inn på de grunner som gjør at vi trekker oss fra vårt private eiendomskjøp, svarer Bjerke. Hensiktsmessig Advokatfirmaet Hjort konkluderer også med at rådmannen ikke lenger er inhabil når han nå trekker seg fra leilighetskjøpet, men at han har rett til å trekke seg fra videre saksbehandling, begrunnet i sakens spesielle forhistorie. Det velger Lars Bjerke nå å gjøre. Advokatfirmaet understreker ERKJENNER: Rådmann Lars Bjerke erkjenner inhabilitet og saksbehandlingsfeil i Hukenbekken. Han har nå trukket seg fra sitt eget leilighetskjøp i prosjektet. FOTO: KARL BRAANAAS HUKENBEKKEN: Det var i dette leilighetsprosjektet i Hukenbekken Lars Bjerke og hans kone Lise Øverland hadde tenkt å flytte inn. TEGNING: MOMENTA ARKITEKTER i sin vurdering at habilitetsfeilen er oppdaget før endelig vedtak er truffet i saken. Dermed reddes rådmannen av at både han selv og en rekke andre naboer klaget på vedtaket om rammetillatelse, da saken i slike tilfeller alltid vil bli behandlet av bygningsrådet politikere som er rådmanns foresatte. Tom Magne Armann Redegjør for flomfare NCC sier de er trygge på at alle aspekter knyttet til flom og rasfare er ivaretatt ved Hukenprosjektet. Det er kommet flere klager, deriblant fra rådmannen, på at ikke grunnforholdene ved Hukenprosjektet var godt nok undersøkt. I en skriftlig redegjørelse til Budstikka skriver NCC at de er «trygge på at aspekter knyttet til flom, erosjon og rasfare er ivaretatt på aller beste måte». NCC har videresendt informasjon om arbeidet som er gjort til kommunen. I e-posten til Budstikka heter det at: «NCC har lagt ned betydelige ressurser gjennom blant annet å engasjere rådgivningsselskapet Multiconsult for å vurdere grunnforholdene. Vi har også engasjert rådgivningsselskapet Norconsult som har utarbeidet en rapport om flomfare som konkluderer med at det er minimal fare for skade som følge av flom. En uavhengig tredjepartskontroll av dette arbeidet gjennomføres i disse dager av rådgivningsselskapet Sweco.» Enkelt og greit - vi svinger innom et sted nær der du bor! Bekkestua Grini Røa Smestad Rikshospitalet Tåsen Storo Grefsen Risløkka Grorud Smedstua Oslo Lufthavn flybussekspressen.no - Informasjon 177 /

7 annonser Fredag 17. august Alle ryer også plastryer & utetepper flatvevde Miami, Boca, Tampa utetepper,i flere str. & farger. Eks 160x230 cm Før: 899,- NÅ: 449,50 Flere NYE design. Eks. NATURA 160 x230 cm Før: 699,- NÅ: 349,50 Tilbudene gjelder ikke på tidligere nedsatt vare. Alle Flatvevde gulvtepper & løpere Moderne & lettstelte. NÅ KUN: 50% 140x200 cm Før: 549,- NÅ: 274,50 Eks. NATURA 60x110 cm Før: 89,- NÅ:43,- SUPER HOTT! 50% Eks NORDEFJELL ryer 80 x 150 cm Før: 249,- NÅ: 124,50 i mange størrelser! EKSTRA Ved kjøp av teppe gir vi deg 20% på teppeunderlag TILBUD! Alle 6 stjerners Wiltontepper 100% ren ny ull, vår beste kvalitet. 50% Eks Super Keshan 150x200 cm Før 5.995,- NÅ: 2.997,50 170x240 cm Før 7.995,- NÅ: 3.997,50 i flere løper str. og i større tepper opptil str. 300x400 cm ( store tepper er bestillingsvare hos enkelte av butikkene våre ) Aswana 3 stjerners Wiltontepper TEPPE- RUSH! 100%ull, vår bestselgende kvalitet. Eks. 160x 230 cm 1.480,- 200 x 290 cm KUN: også i flere løper str. Lave priser. Stort utvalg.

8 8 Fredag 17. august 2012 NYHET Vil bygge mer på Fornebu Flere boliger. Obos mener det er riktig å bygge mer på Fornebu. Men det trenger ikke nødvendigvis være høyhus. Obos mener det vil være riktig i et kommunalt og regionalt boligforsyningsperspektiv å tillate høyere utnyttelse på Fornebu, sier Daniel Kjørberg Siraj, konserndirektør i Obos til Budstikka. Obos er størst på boligbygging på Fornebu. Ikke nødvendigvis høyhus Er dere bare å bygge høyere og tettere etter din mening? Økt etasjeantall er åpenbart en løsning, men ikke nødvendigvis høyhus, mener Siraj. Hvor mange flere boliger enn de fastsatte som eventuelt kan bygges, vil Obos finne ut i en prosess og i en dialog med Bærum kommune. Obos toppsjef og Kjørberg Sirajs sjef, Martin Mæland sa i et innspill i Budstikka torsdag at han ønsker en bred demokratisk prosess der Obos sammen med grunneiere og politikere kan drøfte hva som er det riktige grepet på Fornebu. Kjørberg Siraj understreker også dette, men påpeker at man først vil starte internt. I første omgang vil vi starte en intern prosess med å evaluere hvilken økt utnyttelse Fornebu kan tåle og hvordan dette kan skje på en måte som ivaretar Fornebus mange gode kvaliteter og de hovedgrep som ligger i kommunedelplanen i forhold til grøntstruktur, byggeområder og sosial og teknisk infrastruktur. Kollektivbetjening og veiløsning blir også sentralt, sier Kjørberg Siraj. RIKTIG MED MER UTBYGGING: Konserndirektør Daniel Kjørberg Siraj i Obos mener økt utbygging ikke vil gå ut over Fornebus kvaliteter. Vil ikke ødelegge kvaliteter Obos-direktøren mener økt utbygging ikke vil gå ut over Fornebus kvaliteter. Vi må skille mellom friluftsarealer tilgjengelig for allmennheten og utearealskrav i det enkelte boligprosjekt. Dersom politikerne ønsker økt utnyttelse på Fornebu vil nok nøkkeltallet 150 kvadratmeter friluftsareal pr. bolig reduseres. Det behøver ikke å ødelegge kvaliteten på de arealer som er avsatt, sier Obosdirektøren. Når det så gjelder uteareal per bolig er det i Kommunedelplanen forutsatt minst 80 kvadratmeter uteareal per bolig på byggefeltene. Her er det kanskje Obos serflere muligheter relevant å se på referanser til hvordan andre kommuner løser dette i forbindelse med diskusjon om boligkvalitet og fortetting, sier Kjørberg Siraj. Kjørberg Siraj mener at dersom man eksempelvis hadde lagt Oslos normer til grunn, ville man sett at kravet til utearealer for tiden er romslig på Fornebu. Marit Helland STRAND INVITATIONAL Barbeque Championship 2012 Søndag 19. august kl blir det stor grill cook-out i parken ved Strand restaurant. Arrangementet er åpent for alle. Servering av mat og drikke, utstillingsboder og aktiviteter. Ta med hele familien! Mange spennende aktiviteter for barna. Stor premie, masse moro, grill-os og celebre dommere. ANNO 2010 STR AND RESTAURANT Utbyggingsavtaler kan være avgjørende Tiden er inne for utbyggingsavtaler om sosial infrastruktur igjen. Å avskaffe disse er noe av det mest uheldige som har skjedd. Det sier fungerende rådmann Hans Kr. Lingsom til Budstikka. Utbyggingsavtaler om sosial infrastruktur (skoler, barnehager) vil kunne være avgjørende dersom det er et ønske om å øke boligtallet på Fornebu, mener Lingsom. Bekymring Politikerne i Bærum ga i Budstikkas avisutgave onsdag uttrykk for bekymring over kommunens økonomiske situasjon i forhold til investeringer på Fornebu. «Bærum kommunes økonomiske situasjon er vesentlig forverret de siste årene. Det skal veldig mye til før vi går ut over det vedtatte antallet boliger», sa blant annet Høyres Bjørn Røtnes. Avtaler aktualisert Utbyggingsavtaler der utbyggere skulle være med å finansiere skoler og barnehager ble forbudt for noen år tilbake. Lingsom mener altså situasjonen på Fornebu aktualiserer slike avtaler igjen. Utbyggingsavtaler var et praktisk verktøy som ga økonomi til å FOTO: KARL BRAANAAS VIKTIG VERKTØY: Utbyggingsavtaler var et praktisk verktøy som ga økonomi til å kunne gjennomføre boligutbygginger raskere enn hva som ellers ville vært tilfelle. Med ønsker om mer boliger og raskere utbygging mener jeg tiden i høyeste grad er inne for å tenke på slike avtaler igjen, mener fungerende rådmann Hans Kr. Lingsom. FOTO: KARL BRAANAS kunne gjennomføre boligutbygginger raskere enn hva som ellers ville vært tilfelle. Med ønsker om mer boliger og raskere utbygging mener jeg tiden i høyeste grad er inne for å tenke på slike avtaler igjen, mener Lingsom.

9 nyhet Fredag 17. august LANG VENTETID: Grunneierne Jan Fredrik Larsen (til venstre) og Bent Ørneberg er lite fornøyd med at fortsatt kan ta flere år før høyspentledningene i Sandvika ligger i jorda. FOtO: trine JØDAL Frykter nye utsettelser Høyspentlinje. Grunneiere i Sandvika er lite fornøyd at det kan ta ytterligere fire år før høyspentlinjen ligger under jorda. I går fortalte Budstikka at høyspentledningene i Sandvika tidligst vil bli lagt i jorden i Da er det ti år siden Bærums-politikerne vedtok å fjerne mastene snarest. Det får grunneiere til å reagere. Vi ønsker å utvikle området i forhold til det som er vedtatt i kommunedelplanen. Men for at Grunneiere venterpå jordkabler vi skal starte med utvikling er det mye som skal på plass før man kommer videre. 10 års saksbehandling for å få høyspentledningene i jorda kommer i konflikt med at området blir klart til utvikling, sier Kristian Aaserud, eiendomssjef i Hamang papirfabrik. Bremser utvikling Fjerning av høyspentledningene i luftstrekket Hamang og Skytterdalen kan frigi kvadratmeter til byutvikling. Området har i dag en byggeforbudssone rundt mastene. Arealet har 20 grunneiere, og Hamang papirfabrikk er grunneier av flere titalls mål. Aaserud mener lang saksbehandling vil bremse utviklingen av tomtene. Dersom ikke kablene kommer i jorden før 2016 er jeg redd det vil bremse hele utviklingen av området. Det ligger som en forutsetning at man ikke får gjøre noen form for utvikling der før høyspentledningene er vekk. Når det nå kommer ny E16, er vi like langt om høyspentledningene står igjen og bremser, sier han. Også grunneierne Jan Fredrik Larsen og Bent Ørneberg er lite fornøyd med at fortsatt kan ta flere år før høyspentledningene ligger i jorda er forferdelig langt frem. Dette prosjektet er gammelt, og man mister litt entusiasme og blir litt frustrert når det er lite eller ingen fremgang. Ser på saken Vi ønsker som grunneiere å utvikle eiendommene mens vi lever. Alternativt må man tenke annerledes dersom prosjektet drøyer. Kanskje man kan planlegge bebyggelse med høyspentledningene, sier Larsen. Grunneierne vil imidlertid ikke kritisere Bærum kommune. Larsen er opptatt av at kommunen har gjort de nødvendige vedtakene og grepene, men mener det stopper andre steder. Eksempelvis tar det lang tid for Statnett å behandle konsesjonssøknader hos NVE om oppgradering av anlegget på Hamang, sier Larsen. Ole Kristian Udnes (H) er leder for planutvalget i Bærum. Han er enig med grunneierne at saken har tatt lang tid. Etter hva jeg forstår er man avhengig av behandling hos andre etater, blant annet NVE. Fra Bærum kommunes side er det et ønske om å få fortgang i saken, sier han. Er det noe kommunen kunne gjort for å få fortgang i prosessen? Med forbehold at jeg ikke har sett på all utvikling i saken, kan jeg ikke se at kommunen kunne gjort noe for å påskynde kablingen. Man er helt avhengig av at Statnett opp- graderer anlegget på Hamang før høyspentledningene kan fjernes, sier Udnes. Og legger til: Men jeg vil nå gå ned i alle ELIAS SMITH VEI LØKKEBRO saksdokumentene på nytt å se om det er noen knapper Bærum kommune kan trykke på for å få ytterligere fortgang i prosessen. LØKKEHAVEN BUSS OG TOG- STASJONEN Andreas Bjørnstad NYSIRKUS-FESTIVAL I SANDVIKA AUGUST PARKERING SANDVIKA VGS SIRKUSLANDSBY FANTASTISKE FORESTILLINGER FOR STORE OG SMÅ PROGRAM OG BILLETTER:

10 10 Fredag 17. august 2012 annonser SKOLESTART - MERKEVARE- SALGET er i full gang 50-70% Velkommen! SAND, MARLBORO CLASSIC, NAPAPIJRI, JEAN PAUL, G-STAR, INWEAR, LEVIS, BJØRN BORG, RICCO VERO, FRISLID, MAC, ANA MONE, MOODS OF NORWAY MUNINSVEI 1 Tlf vic.no RYKKINN Åpningstider: Man - Fre (9-18) Meny: Man - Fre 8-22 (8-20)

11 (unntatt badetøy, undertøy og strømper) annonser Fredag 17. august HØSTNYHETER 100 % VANNTETT OG PUSTENDE Restekurver 25 kr H C Vi har også mange andre gode tilbud Ponny, mod 1, str ,- 499,- 499,- Ponny, mod 2, str Rykkinn RYKKINN NÆRSENTER TLF Buddy Rykkinn Noas Ark, Rykkinn Nærsenter, Telefon Notabene Rykkinn

12 12 Fredag 17. august 2012 NYHET Krever omkamp om E16 OMKAMP: Per Håkon Nervold i Skui vel håper stadig det er mulig å få ny E16 i tunnel forbi jordene til Brenna gård. I 2007 ble prisforskjellen på tunnel og åpen vei på denne strekningen anslått til 165 millioner kroner. FOTO: JOHANNE THORSETH UTSETT BETALINGEN I 4 MÅNEDER UTEN RENTE GRATIS HJEMMEBESØK SE UTSTILLINGENE I BUTIKKENE: MAND - ONSD TORSD FRED LØRD GRORUD SLEPENDEN KOLBOTN* Gangstuveien 19 Slependveien 55 Skiveien 49 *se nettside for åpn.tider Tlf: Dyrere. Flere endringer og tilpasninger gjør E16 Bjørum-Skaret langt dyrere enn tidligere anslått. Nå vil Skui vel ha omkamp om veiløsningen. 1,2 milliarder kroner var prisen da miljøvernminister Erik Solheim banket gjennom Statens vegvesens budsjettalternativ for ny E16 Bjørum-Skaret i Etter å ha flikket på veiplanene, anslår Statens vegvesen nå at prisen ender på 2,5 milliarder kroner. Det får Skui vel til å se rødt. For prisforskjellen mellom Veivesenets budsjettalternativ og tunnelalternativet vellet og Bærums-politikerne ønsket seg, var på skarve 265 millioner kroner. Sentrale myndigheter mangler helhetssyn. Det er helt forferdelig. Økonomien var avgjørende da statsråden valgte veivesenets løsning. Nå kommer det en rekke endringer. Løsningen blir dyrere, men langt dårligere enn vårt alternativ med to lange tunneler, tordner Per Håkon Nervold i Skui vel. Bråkete i bområder I forprosjektrapporten til ny reguleringsplan lister Statens vegvesen opp en rekke endringer fra kommunedelplanen statsråden banket gjennom i 2009 (se faktaboks). Ifølge Nervold er endringene til det bedre for Sollihøgda, ettersom to mindre tunneler på strekningen Avtjerna-Skaret slås sammen til én lang tunnel. Helt i tråd med det Skui vel og Bærums-politikerne foretrakk. Men når det gjelder strekningen Bjørum-Avtjerna, er Nervold stadig like provosert. Først og fremst på grunn av trafikkstøyen en åpen vei vil føre med seg. En åpen vei vil gi masse støy. Det vil ødelegge hele Avtjerna som fremtidig boområde. Erik Solheim har aldri tatt på seg gummistøvlene og vært her ute. Han kan ikke ha skjønt hva han skrev under på, sier Nervold. Han frykter at fjellskjæringen ved Bjørkåsen vil forsterke trafikkstøyen ytterligere, ved at lydene kastes tilbake mot de fremtidige boområdene på Avtjerna. Frykter for sikkerheten Veivesenet har planlagt strekningen fra Bjørum og opp med en stigning på 6 prosent, 1 prosentpoeng mer enn i alternativet med lang tunnel. Ifølge Nervold er det brattere enn dagens E16 gjennom øvre del av Skuidalen. Og velet stoler ikke på at trafikksikkerheten er ivaretatt. fakta E16 Bjørum-Skaret Dette er endringene Statens vegvesen lister opp i forprosjektet til ny reguleringsplan for E16 Bjørum-Skaret: Ved Bjørum sag bygges det et fullt planskilt kryss, i stedet for kryss med bare sørvendte ramper. Fjellskjæringen gjennom Bjørkåsen skal terrasseres og beplantes. Krysset på Avtjerna flyttes sørover. Sollihøgdatunnelen flyttes østover og slås sammen med Bentsegårdtunnelen til én lang tunnel. Ny kryssløsning ved Skaret. RV285 legges vest for E16 i nordre del, og krysser over ny E16 i bro, og ikke under slik kommunedelplanen sier. Kilde: Statens vegvesens forprosjektrapport til reguleringsplan for E16 Bjørum-Skaret. Andre veier som er så bratte, har krabbefelt. Med en sånn stigning ender trailerne i kilometer i timen. Bilene kjører i 100. Det vil ikke gå bra, advarer Nervold, som også frykter for livet i Isielva dersom den blir tilført veisalt fra både gammel og ny E16. Nå håper velet på politisk drahjelp for å få omkamp om veivalget. Statens vegvesen har varslet at deres forslag til reguleringsplan for ny E16 sendes kommunen i september. Hanne Wien KRISTENSEN - PROVENCE OGSÅ PÅ 10-50% SALG BESTILLINGSVARER 220X100CM (INK. 2 PLATER PÅ 45CM TOTALT 310CM) FRI LEVERING - OSLO, ASKER OG BÆRUM Grinidammen 10 VI HAR OGSÅ 10-50% I HELE BUTIKKEN! ENGLESSON - SANDHAMN MED DIVAN, 3.5 SETER OGSÅ PÅ 10-50% SALG BESTILLINGSVARER FINNES I VALGFRIE STOFFER. FRI LEVERING - OSLO, ASKER OG BÆRUM

13 SALG Alle hageplanter 30% annonser Fredag 17. august Colosseum Kunstrottinggruppe med mange muligheter; 2-seter, enkle midtdelere, småbord og rundt bord. Som avbildet, Før21.500,- 30% Alle solsenger 50% Puter 50% Teide Kraftig paviljong, 50% 3 x 3,65 m, før 6.990,- Alle spisegrupper 30% Fra Oslo, ta av fra E18 ved Marché/Statoil på Kjellstad. Sving til venstre under E18. Sving inn til høyre ved Spatec, kjør forbi Plantasjen ca 200 meter. Plantebørsen er på venstre hånd. St. Hallvards vei 23, 3400 LIER, Tlf , Åpningstider: Man-fre Lør Søn BRUK FAGHANDELEN NÅR DU SKAL ANLEGGE HAGE

14 14 Fredag 17. august 2012 Les mer sport på sport Fotball. Tre Stabæk-spillere er tatt ut i troppen til det norske kvinnelandslagets kamp mot Skottland. sport Tre Stabæk-spillere på landslaget Keeper Ingrid Hjelmseth (bildet), forsvarsspiller Toril Hetland Akerhaugen og midtbanespiller Trine Rønning er de tre blå som er plukket ut av landslagssjef Eli Landsem. Kampen mot Skottland spilles i Edinburgh 30. august. Her er hele troppen: Ingrid Hjelmseth (Stabæk), Caroline Knutsen (Røa), Lene Mykjåland (Røa), Maren Mjelde (Arna-Bjørnar), Elise Thorsnes (Røa), Gry Tofte Ims (Klepp), Marit Sandvei (LSK Kvinner), Isabell Herlovsen (LSK Kvinner), Nora Holstad Berge (Linköping), Mari Knudsen (LSK Kvinner), Marita Skammelsrud Lund (LSK Kvinner), Ingvild Isaksen (Kolbotn), Trine Rønning (Stabæk), Cecilie Pedersen (LSK Kvinner), Toril Hetland Akerhaugen (Stabæk), Ingrid Mo Wold (LSK Kvinner), Hege Hansen (Arna-Bjørnar), Marit Fiane Christensen (Amazon Grimstad). Jakter gullløftet Styrkeløft. Jørgen Andreas Hansen (25) trodde lenge at fysisk arbeid var veien å gå for å bli sterk. Om ett år ønsker han selv å krone seg med tittelen som verdens sterkeste. På treningssenteret på Stein Gård lemper Haslum-mannen Jørgen Hansen opp godt over 200 kilo på vektstangen. Ute på Farmers Gym har den tidligere fotballspilleren lagt ned utallige timer for å kunne klare å løfte så tungt som mulig. Da Hansen var 16 år sto han ved et veiskille. Han trente fotball året rundt, men følte som mange andre at han måtte velge å satse videre eller trappe ned. Han valgte å bli sterk. På de første treningene på SATS så jeg at jeg løftet betraktelig mer enn kompisene mine. Etter fakta Dette er styrkeløft: Idretten består av de tre styrkeøvelsene knebøy, benkpress og markløft. Utøverne har tre forsøk på hver øvelse. Vinnere blir kåret i hver øvelse, samt en samlet, hvor summen av alle løftene blir kalkulert sammen med kroppsvekten til én sum. Jørgen Andreas Hansens personlige rekorder: Knebøy: 400 kilo. Markløft: 335 kilo. Benkpress: 262,5 kilo. Jørgen (25) drømmerom å bli verdens sterkeste mann et raskt søk på internett så jeg at jeg faktisk ikke var langt bak kretsrekordene, forteller Haslummannen, og legger samtidig på ytterligere vekter på vektstangen. Løftet 400 kilo Med det ble en karriere innenfor styrkeløft født. De siste årene har Hansen sanket med seg flere NMgull, gull i nordisk mesterskap, sølv i junior-em og -VM, samt gull i vesteuropeisk mesterskap. Det største var nok da jeg tok 400 kilo i knebøy i fjor høst. Jeg har slitt litt med ryggen i år, men nå er jeg klar til å delta i både vesteuropeisk mesterskap og VM i Puerto Rico i november, sier styrkeløfteren. Antidopingarbeid På Farmers Gym er det sjelden mange som trener, så mye av tiden bruker Hansen på Toppidrettssenteret sammen med resten av landslagsutøverne. I disse omgivelsene vet han at han får den beste oppfølgingen. Det er ikke å legge skjul på at man i styrkeløft kan få ekstrem effekt av doping, og derfor er det viktig at antidopingarbeidet er så omfattende som det er nå. Jeg må GIR ALT: Med rekorder på flere hundre kilo hevder Hansen seg helt i Norgestoppen når det gjelder styrkeløft. hver dag melde fra hvor jeg er og ved hvilke treningssentre jeg trener, forklarer 25-åringen. Hansen har tidligere vært generalsekretær i Norges Styrkeløftforbund og vet hvor dypt dopingjegerne graver. For å komme på landslaget må man prestere bra over en lang periode. Det gjør at ingen kan komme rett inn og konkurrere i EM eller VM. Se for eksempel på Erik Tysse: han kvalifiserte seg til OL dagen etter han var ferdig med å sone dopingdommen sin. Slik er det ikke i styrkeløft, forklarer Bærums-mannen. OL-drøm I styrkeløftmiljøet jobbes det intenst med å få idretten inn

15 Inviterer til fotballmoro Kadettangen Fotball. Lørdag inviterer Bærum til fotballfest for alle på Sandvika stadion. Da avholdes arrangementet «Ukens kamp». Norsk Toppfotball står bak konseptet. Gjennom arrangementer i alle de 32 klubbene i eliteserien og 1. divisjon skal grasrota settes i fokus, samtidig som Norsk Toppfotball erkjenner at tydelig lokal identitet og samfunnsansvar er viktig for engasjementet til både tilhengere og samarbeidspartnere. A-lagsfotball skaper stor bredde og attraksjon nedover i klubben. Her ønsker vi å skape blest om fotballen og synliggjøre både A-lagsfotballen og bredden nedover i klubben, samt aktiviteten som er på Sandvika stadion, forteller daglig leder i Bærum Sportsklubb, Anne Gro Thomas. sport Fredag 17. august Vi håper at dette skal skape mer entusiasme rundt A-laget og vise frem fotballen vi driver med på Sandvika stadion. Det blir tre-mot-tre-turnering, hiphop-musikk, konkurranser i triksing og ballføring og mye moro. Man skal ikke bruke noe penger på å være her. Det er et åpent arrangement for alle. Arrangementet blir åpnet av fungerende ordfører Ole Kristian Udnes. Vi er et idrettslag i Bærum kommune som samarbeider med kommunen. Vi er opptatt av at vi også skal gi noe tilbake. Å sette Sandvika på dagsorden er også en måte å profilere vår kommune og by, sier Anne Gro Thomas. André Strømnes ØNSKER VELKOMMEN: Anne Gro Thomas og Morten Ruud Irgens i Bærum. Foto: ULF HANsEN Statsadvokaten krever flere undersøkelser Fotball. Før sommeren leverte politiet sin innstilling om Gunnarsson-saken til statsadvokaten. Statsadvokaten sende saken i retur med krav om ytterlige undersøkelser. DRØMMER: Jørgen Andreas Hansen drømmer om å bli verdens sterkeste mann og vinne VM-gull på hjemmebane om ett år. Vi har fått saken tilbake fra statsadvokaten. De ønsket at vi skulle gjøre ytterlige undersøkelser, sier politiadvokat Morten Stene ved Asker og Bærum politidistrikt. Han sier at han ikke ønsker å kommentere i detalj hva slags undersøkelser statsadvokaten ønsker at politiet skal utføre. Men det er blant annet snakk om avhør, sier han. Politiet valgte å hemmeligholde sin innstilling da saken ble levert til statsadvokaten i slutten av juni. MÅ JOBBE VIDERE: Politiadvokat Morten Stene må gjøre flere undersøkelser i Veigar Páll Gunnarssonsaken. Foto: svein olsson ALLE Foto: KArL BrAANAAs som offisiell OL-gren. 25-åringen er klar på hva han mener om saken. Det finnes omtrent ingen andre idretter som er så rå og avdekkende som styrkeløft. Her måles ren styrke, og jeg tror folk lar VARIERT: Selv om Haslum-mannen for det meste trener med vekter, legges også andre øvelser inn i treningsprogrammet. seg imponere over det vi driver med, forteller Haslum-mannen. I dag er vektløfting en del av OL-programmet, men Jørgen mener det er plass til en styrkeøvelse til. Her kan folk faktisk dra på treningssenteret, legge seg på benken og se hvor langt unna de er OL-gullet. Dette er øvelser alle driver med, forklarer landslagsutøveren. VM 2013 På det meste hadde Bærumsmannen 10 treningsøkter i uken, men er nå nede på seks. Alle øktene består av knebøy, markløft og benkpress i forskjellige varianter. På en tung treningsdag får jeg i meg rundt kalorier. Mat er viktig, men jeg er ikke personen som veier og måler all mat jeg spiser. Jeg spiser sunt, godt og mye. Han er usikker på hvor lenge han blir å finne i styrkeløftermiljøet, men forteller at han nok aldri kommer til å slutte å løfte vekter. I dag utgjør de personlige rekordene på knebøy, markløft og benkpress til sammen ufattelige 997,5 kilo. Neste mål er derfor veldig klart. I 2013 kommer VM-sirkuset SELVSIKKER: Hansen har til tider lagt ned ti treninger i uka. Nå har han «bare» seks styrkeøkter. til Stavanger. I dag er jeg nok rundt plass, men målet er å stå øverst på pallen i Stavanger. Og så må jeg jo klare å ha en sluttsum som er over 1 tonn, sier 25-åringen, og avslutter så det siste settet med benkpress. I dag er det «kun» 170 kilo på vektstangen. Hallvard Kolltveit I løpet av august Det er ikke uvanlig at politiet får saker i retur fra statsadvokaten, sier Morten Stene. Når tror du dere vil bli ferdig med saken denne gangen? Det blir om ikke så altfor lenge. Forhåpentlig får vi overlevert den til statsadvokaten i løpet av august. Hvordan vurderer du saken fakta Gunnarsson-saken Veigar Páll Gunnarsson ble solgt fra Stabæk til Vålerenga sist sommer for 1 million kroner. Samtidig betalte Vålerenga 4 millioner for opsjon på den da 15 år gamle Herman Stengel. Påtalenemnda i Norges Fotballforbund mener dette ble gjort for å skjule verdier fra den franske klubben Nancy, som hadde krav på 50 prosent av overgangssummen ved et salg av islendingen. Nemnda anmeldte Stabæk, Vålerenga, Truls Haakonsen i VIF, Inge André Olsen og Erik Loe i Stabæk. Stabæk bedyrer sin uskyld, men har likevel betalt Nancy 1,5 millioner kroner etter at saken ble kjent. 30. desember kom Økokrim på uanmeldt besøk på Nadderud. Samtidig ble det gjennomført ransaking og pågripelse av Truls Haakonsen i Vålerenga og Inge André Olsen i Stabæk, og det er også gjennomført ransaking hjemme hos tidligere styreleder i Stabæk Fotball, Erik Loe, og styreleder i Stabæk AS, Lars Holter Sørensen. Disse to ble, i likhet med Olsen og Haakonsen, siktet i saken. Senere er også styremedlem og investor Tor Q. Aaserød siktet. etter dere fikk den i retur fra statsadvokaten? Det ønsker jeg ikke å kommentere. Vi skal ha et møte med statsadvokaten for å diskutere saken, sier Morten Stene. Gunnarsson Bakgrunn for saken er at Veigar Páll Gunnarsson ble solgt fra Stabæk til Vålerenga sist sommer for 1 million kroner. Samtidig betalte Vålerenga 4 millioner for opsjon på den da 15 år gamle Herman Stengel. Påtalenemnda i Norges Fotballforbund mener dette ble gjort for å skjule verdier fra den franske klubben Nancy, som hadde krav på 50 prosent av overgangssummen ved et salg av islendingen. Økokrim gjorde beslag både hos Vålerenga og Stabæk. Senere har fem personer blitt siktet i saken. De fem er tidligere styreleder i Stabæk Fotball, Erik Loe, og tidligere styreleder i Stabæk AS, Lars Holter Sørensen. Sportslig leder i Stabæk, Inge André Olsen og tidligere sportsdirektør i Vålerenga, Truls Haakonsen. Senere er også styremedlem og investor i Stabæk, Tor Q. Aaserød siktet. Budstikka har vært i kontakt med Stabæks Inge André Olsen. Han ønsket ikke å kommentere den nye utviklingen i saken. Ellen Holager Andenæs, Olsens advokat, hadde ikke mulighet til å kommentere saken. Tor Bjørnar Holmlund

16 16 Fredag 17. august 2012 Jeg vil til Stabæk Fotball. Veigar Páll Gunnarsson er ferdig i Vålerenga. Nå kan turen gå til Stabæk. Vålerenga er enig med Veigar Páll Gunnarsson om å avslutte kontrakten han har med klubben, meldte klubben i en pressemelding torsdag kveld. Samarbeidet mellom Vålerenga og Veigar Páll Gunnarsson har ikke vært så fruktbart som vi hadde håpet og trodd. Veigar har ikke fått ut potensialet sitt her i klubben og vi har derfor blitt enige om å avslutte kontraktsforholdet. Vi ønsker Veigar Páll Gunnarsson lykke til med veien videre, sier leder i sportslig utvalg i Vålerenga Fotball, Håvard Lunde til Nettavisen. Det betyr at islendingen står fritt til å gå til en annen klubb. Torsdag var Gunnarsson i samtaler med Stabæks sportsdirektør, Inge André Olsen på Nadderud. Selvfølgelig snakket vi om jeg skal tilbake til Stabæk, men vi får se de neste dagene. Jeg tror det er best for alle parter at jeg forlater Vålerenga, sa Gunnarsson til TV2. Ønsker du å spille for Stabæk? Ja. helt klart. Det hersker liten tvil om at også Stabæk ønsker sin tidligere ballkunstner velkommen, men Inge André Olsen holder foreløpig kortene tett til brystet. Tidligere spillere er alltid interessante, sier Olsen. Kim van der Linden MøtA-lagspillerneogopplevektefotballglede LØRDAG18.AUGUSTKL12:00-15:00 Lageneitippeligaenogadeccoligaen arrangerergjennomhelesesongen NorgesstørstefotballeventUkensKamp Massespill,konkurranserogaktiviteter forbarna,som: Lasermålingav skuddhastighetendin Autografskrivingfraspillerne 3mot3fotballturnering Hip-hopband ADECCOKAMPEN19.AUGUSTKL18:00 VS SANDVIKA STADION sport Sikter mot kongetittel Skyting. Roger Sørheim Nilsen drømmer om å bli skytterkonge. Gårsdagens tredjeplass i Landsskytterstevnet var flott erfaring mot drømmen. Jeg kommer til å satse enda hardere til vinteren og trene mer enn jeg har gjort så langt. Mine mål er skytterkonge og blir nordisk mester, sier Asker skytteren. I går skjøt han i kongelaget for første gang. Nilsen skjøt på skive tre. Han skjøt 99 i kongelaget og endte dermed på samme sum som Ole Kristian Bryhn, som representerer Vestre Bærum Salongskytterlag. Under Landsskytterstevnet skyter han for Røyken og Hurum. I omskytingen om 2. plass var Bryhn best av de to med 100 poeng mot Nilsens 97. Hans Kristian Wear ble skytterkonge. Også han skjøt 99 i kongelaget, men hadde ett poeng å gå på og ble dermed skytterkonge for første gang. Det er altså Sørheim Nilsens plan en gang i fremtiden også. Dette var en kjempeerfaring å ta med seg videre. Neste gang vet jeg mer hva dette innebærer, sier Sørheim Nilsen som ikke var spesielt fornøyd rett etter sin egen skyting i kongelaget. På PALLEN: Ole-Kristian Bryhn (til venstre) og Roger Sørheim Nilsen var begge mellomfornøyde etter at de skjøt 99 i kongelaget, Men etterpå kom smilene frem hos begge. Foto: ole JoHN HostVEDt Det var litt ruskete. Når jeg får det litt på avstand så blir jeg vel fornøyd, sier Hvalstad mannen som innrømmer at han merket trykket i kongelaget. Det var høy puls og spennende å ligge der. I går ble det bare litt feiring. Det er feltfinale fredag. Men da ligger jeg litt langt bak, sier Roger Sørheim Nilsen. Ole Kristian Bryhn skjøt på skive to i kongelaget. Også han gryntet litt på nesen rett etter at han oppdaget at han hadde skutt 99. Jeg trodde jeg skjøt til 100. Det virket ganske greit, men da det ble 99 så ble jeg litt skuffet. Slått ut av NM Fotball. (Kongsvinger Øvrevoll Hosle 2-1). Skuffelsen var stor da Øvrevoll Hosle måtte gi tapt i kvartfinalen i NM for junior kvinner. Når vi får dette litt på avstand så er det greit å være et av Norges åtte beste jenter 19 lag. Men når man samtidig er så nære, så vil man mye mer. Og dessuten følte vi at vi ikke helt nådde opp på det nivået vi er, kommenterer trener Kjell Eivind Anderdal. Da Øvrevoll Hosle trakk Kongsvinger på bortebane i kvartfinalen, innså han at det ville bli en tøff oppgave. Kanskje den tøffeste Øvrevoll Hosle jentene kunne få. Men ØHIL jentene kom godt i GALOPP sportsbørsen Galopp Øvrevoll galoppbane torsdag 1. løp m. : 1) Dzin (CZE) 3.55,7, Arthur James Whitehead. N. Lovén, 2) Szuma (SWE) 3.55,9, 3) Bankstair (FR) 3.56,9, 4) Well Fitted (IRE) 3.57,7, 5) Favoritten 3.59,5, 6) Carona (GB) 4.01,4. Odds: 5,03 (6). Trippel: 151,38 (6-4-3). Plass: 4,15-2, løp m. : 1) Diamant (GER) 1.22,8, Stall EOS. F. Johansson, 2) Legal Memory 1.22,8, 3) Seeking Dunkirk (SWE) 1.23,2, 4) Cekath (GB) 1.23,2, 5) Styrbjørn (DEN) 1.23,2, 6) Rock The Boat 1.23,3. Odds: 2,79 (11). Trippel: 258,15 (11-7-3). Plass: 1,88-2,22-2, løp. 900 m. V5-1: 1) Palindromic (IRE) 0.52,4, Stall Comet og Solveig B. Tandberg. H. Rosén, l, 2) Aylar 0.52,5, 3) Shamsiin (DEN) 0.52,6, 4) Emphasis (GB) 0.52,6, 5) Eshoog (IRE) 0.52,7, 6) Second Floor 0.52,8. Odds: 13,45 (7). Trippel: 157,07 (7-12-4). Plass: 2,21-1,6-1, løp m. V5-2: 1) Liberty Cash (SWE) 1.09,1, Bibbi. Hansen. E. Ski, 2) Silke 1.09,2, 3) Otama Toyboy (SWE) 1.11,0, 4) Zirkon (GB) 1.11,8, 5) Ironic Irannik (DEN) 1.12,2, 6) Oh Felia Lo (SWE) 1.12,3. Odds: 5,06 (8). Trippel: 41,15 (8-7-6). Plass: 1,4-1,79-2, løp m. V5-3: 1) Great Choisir (IRE) 1.39,3, Knut O. Arnesen. S. Pacheco, 2) Like. Charm (IRE) 1.40,1, 3) Imperial Skylight (GB) 1.40,3, 4) Pecoiquen (CHI) 1.41,2, 5) Beautiful (SWE) 1.41,2, 6) French Fantasy (GB) 1.41,6. Odds: 3,23 (8). Trippel: 20,74 (8-4-10). Plass: 1,24-1,49-2, løp m. V5-4, DD-1: 1) Max Manus 1.50,1, Stall NOR. J. Johansen, 2) Ragazzo 1.50,2, 3) Royal Games 1.50,7, 4) Cincinnatus 1.50,8, 5) Poppi 1.50,8, 6) Red Nibble (DEN) 1.51,4. Odds: 3,09 (3). Trippel: 1030 (3-4-10). Plass: 2,03-9,86-3,8. 7. løp m. V5-5, DD-2: 1) Naja (DEN) 2.36,6, Stall Ganga. P. Gråberg, 2) Rambo s Cinderella (SWE) 2.37,0, 3) Fuego (DEN) 2.37,1, 4) Aladar (DEN) 2.37,2, 5) Mohikan (SWE) 2.37,2, 6) Billsson (SWE) 2.37,4. Odds: 2,91 (14). Trippel: 1049,37 (14-1-5). Plass: 2,1-13,78-2,81. Totalomsetning: Kr Når jeg synes jeg skjøt godt i tillegg så blir det litt æsj. André Strømnes V5 Øvrevoll torsdag Utbetaling, 5 rette: Kr avd.: 7 Palindromic (2.359) 2. avd.: 8 Liberty Cash (1.702) 3. avd.: 8 Great Choisir (1.537) 4. avd.: 3 Max Manus (1.102) 5. avd.: 14 Naja (985) Rangering: 1. avd.: 12 7, 2.avd: 8 (str. 2, 9, 11), 3. avd.: 8 (str. 2, 5), 4. avd.: 9 3, 5. avd.: 14 Omsetning: Kr Dagens Dobbel Øvrevoll torsdag DD-1: 3 Max Manus DD-2: 14 Naja Odds: 12,61 Omsetning: Kr Strøket, DD-1: DD-2: TID OG STED gang i gårsdagens kamp og styrte de første 20 minuttene. Vi hadde god kontroll på kampen og gikk ut i Siden vi følte at vi hadde god kontroll dyttet vi frem en ekstra spiss. Til pause var det 0 0. Vi var ikke på perrongen da toget gikk i 2. omgang og Kongsvinger fikk to kjappe. Reduseringen vår kom for sent, oppsummerer Anderdal. Emily Werenskiold reduserte til 2 1 i det 90. minutt. Da var det bare fire minutter tilleggstid igjen. Isolert sett var det et greit resultat. Men ut ifra kampbildet og innsatsen er vi veldig, veldig skuffet, sier Anderdal. André Strømnes FREDAG: Fotball: G14 eliteturnering, Nadderud kl Seiling: NM andunge, Asker kl Skyting: Landsskytterstevnet, Voss Tennis: NM, Frognerparken kl LØRDAG: Fotball: G14 eliteturnering, Nadderud kl Fotballens dag, Sandvika stadion kl Seiling: NM andunge, Asker kl Tennis: NM, Frognerparken kl Triatlon: The Ironing Man, Kalvøya kl SØNDAG: Fotball: 1. divisjon menn, Bærum-Strømmen, Sandvika stadion kl divisjon menn, Asker-Senja, Føyka kl G14 eliteturnering, Nadderud kl NM jenter 19, kvartfinale NM, Stabæk- Medkila, Nadderud stadion kl Friidrett: Bærums Verk-løpet, Bærums Verk kl Orientering: NM, Steinkjer Seiling: NM andunge, Asker kl Tennis: NM, Frognerparken kl

17 annonser Fredag 17. august Vi tar forbehold om at vareutvalget kan variere fra butikk til butikk, prisendringer, trykkfeil og at enkelte varer kan bli utsolgt. Anton Sport er medlem av Sport 1 kjeden, men du finner alltid et eget og eksklusivt sortiment i Anton Sport sine butikker. SOMMER SALG!!! 80% OPPTIL ALLE SYKLER FRASCOTT,GEKKO, XEED,JAMIS OG MERIDA MINIMUM: EKS: NORRØNA SVALBARD DAME- OG HERREANORAKK IBOMULL FØRKR1199,- 799,- NÅ KUN: 20% KAN IKKE KOMBINERES MED ANDRE TILBUD EKS: KARI TRAA BUTTERFLY TANGO JAKKE FØRKR799,- 159,- SANDVIKA STORSENTER BEKKESTUA COLOSSEUM CC VEST METRO LILLESTRØM RØA ILA STABEKK BOGSTADVEIEN 1 B1 HØYFJELLSUTSTYR B1 SYKKELDELISK VIKA (HOUSE OF OSLO) KOLBOTN SJØLYST NÅ KUN:

18 18 Fredag 17. august 2012 Les mer om kulturlivet i Asker og Bærum på kultur kultur Drømmere & Drankere med ny plate «Båten blir til mens du ror» er tittelen på den nye platen til Drømmere & Drankere. Countryrockerne bandet består av (bildet fra venstre) Morten Haugen og Hans-Martin Fisknæs fra Lier, Dag Tufte og Snorre Kopperud fra Oslo og Knut A. Nygaard fra Brønnøya. Sistnevnte debuterer som komponist blant annet med «Den usynlige mannen 3», men Dag Tufte har komponert og synger de fleste av låtene, i tillegg til å spille munnspill og mandolin. «Båten blir til mens du ror» er bandets andre cd og utgis både som cd og lp den 17. august og er spilt inn i studio hos Knut Nyheims Kamerina Kulturverksted i Hovind i Telemark. Viser Munch og Astrup Utstilling. Bærum Kunstforening åpner utstilling med tresnitt av ingen ringere enn Edvard Munch og Nikolai Astrup. Lørdag åpner utstillingen med arbeider av de to ruvende skikkelsene i norsk kunsthistorie, og det er hovedsakelig tresnitt som vises. En teknikk de to var pionerer innen i Norge. Jeg har likt spesielt godt å jobbe med denne denne utstillingen, sier Ingunn Stuvøy, daglig leder i kunstforeningen. Det er hun som har organisert den, og at hun har en egen forkjærlighet for nettopp disse kunstnere er ikke rart. Stuvøy har både vært daglig leder av Astrup-tunet i Jølster og museumsadjunkt ved Munchmuseet. Fikset kunder Det er flere grunner til at Munch og Astrup begynte med tresnitt. Kunstnerne kunne lage ulike utgaver av et motiv, som likevel var forskjellige i fargebruk og dermed stemning. Dette sikret dem også en økt kundekrets, da tresnitt er rimeligere enn malerier, sier Stuvøy, og fortsetter; Munch og Astrup er teknisk veldig forskjellige i hvordan de lager tresnitt. Munch bygger opp trykkene som et puslespill av oppdelte platebiter, Astrup bruker ofte flere hele plater, sier hun. Men begge kunstnerne var opptatt av menneskets forhold til naturen. Astrup i sin naturmystikk fra hjemtraktene i Jølster, og Munch i et symbolistisk stemningslandskap. Krevende utstilling Hun forteller at det har vært en krevende utstilling å få i stand. Å låne inn bilder av Munch og Astrup er en langvarig prosess. De fleste arbeidene er i Sparebankstiftelsen DNB NORs eie, og noen kommer fra privatpersoner. I flere år har kunstforeningen arrangert en slik årlig utstilling, som ikke er en salgsutstilling, men kun for å formidle kunsthistorien. I tillegg til tresnittene får man også se noen litografier og skisser av Munch, pluss tegninger av Astrup. Skadelig lys Folk må heller ikke stusse over at det er mørkere i lokalene enn vanlig på denne utstillingen. Grunnen til det er at papirbilder ikke tåler så mye lys. Derfor har kunstforeningen nå montert gardiner, men det er lyst nok til at man kan se kunsten, sier hun smilende. Under åpningen vil kunsthistoriker Holger Koefoed fortelle publikum om Munch og Astrups verden. Og det er flere ting på programmet utover i utstillingsperioden også, som at Ketil Bjørnstad skal holde konsertforedrag om Munch. Utstillingen åpner lørdag klokken og varer frem til 9. september. Eyvind Sverre Menne KLASSIKERE: Ingunn Stuvøy med «Vaarnatt og seljekall» (t.v.) av Astrup og Munchs «Melankoli III». FOtO: knut BJErkE

19 Pianotalentet Julie i «Meisterklasse» Julie Yuqing Ye (19) fra Helset er med i NRKs nye satsing «Meisterklasse». Ye er et stortalent på piano, og skal underholde nordmenn på søndagskveldene utover høsten. Programmet går ut på at store norske klassiske stjerneutøvere tar med seg unge talenter og jobber sammen. Noen av stjernene er Solveig Kringlebotn, Truls Mørk, Tine Thing Helseth og Henning Kraggerud. Julie Yuqing Ye får møte sitt store idol Leif Ove Andsnes. De har tre dager på seg til å sette sammen en stuntkonsert på jernbanestasjonen i Bergen. Første dagen får vi se hvordan de møtes og øver sammen. For mange talenter er det første gang de får vise seg frem for sine idoler. Andre dagen blir publikum invitert til en mesterklasse for å se hvordan kultur Fredag 17. august talent og mester jobber sammen. Tredje dagen har mesterne funnet et sted de skal ha en uvanlig konsert. For Ye blir det altså på jernbanestasjonen i Bergen. Programmet har premiere søndag 2. september. Elin Reffhaug Craig talent og MesteR: Julie Yuqing Ye (19) fra Helset er med i NRK serien «Meisterklasse» på søndagskvelden utover høsten. Sammen med Christian Sommerfelt spiller hun konsert med Leif Ove Andsnes. FOtO: thomas HElluM/Nrk MoR: Mari Opsahl har inkludert et tv-innslag med sin egen mor. ModeRNisM MacHiNe: Samlingen av Maurice Estéves fargerike bilder inngår i utstillingen. studiested: Det siste året har kunststudent Mari Opsahl og professor Dag Erik Elgin hatt undervisning hos Tone Hansen ved Henie Onstad Kunstsenter. Picasso er juvelen Utstilling. Når kunststudenter åpner utstilling på Henie Onstad Kunstsenter med sin professor, har de også åpnet kunstsenters skattkammer. Dette bildet er folkets favoritt. Picasso er en stor kunstner. Han er den største for meg. Jeg kan ikke nå høyere, sier Henrik Mojord Jahnsen. På veggen henger Picassos særegne portrett av modellen og kjæresten gjennom mange år, Dora Moor. Han har malt henne sittene i en stol på adskillige lerret. Ett av bildene er i samlingen på Høvikodden. Dette bildet har kunststudenten gjenskapt. På utstillingen «Modernism Machine» henger det ved siden av originalen. trefigurer Mens originalen er malt med olje på lerret, har Jahnsen gjenskapt det kubistiske kunstverket ved hjelp av trefigurer, med tilsvarende fargepalett og komposisjon. Jeg har malt meg inn og ut av kunsthistorien. Men jeg er ikke der. Jeg ville ikke gjenskape. Derfor gjorde jeg min egen greie, sier Jahnsen. Det siste året har han og to medstudenter fra Kunstakademiet i Oslo hatt ukentlig undervisning på Høvikodden sammen med professor Dag Erik Elgin. Det har resultert i utstillingen «Modernism Machine», som åpnet i går og skal vises frem til 30. september. Under utstillingen KUNstNeR: Kunststudent Henrik Mojord Jahnsen viser direktør Tone Hansen Picasso-bildet som han har gjenskapt på sin egen måte. blir det åpne klasserom hvor studenter med professor vil fortelle om kunstverkene, om hvordan Henie Onstad Kunstsenter fungerer som en maskin for produksjon, dets påvirkningskraft og forholdet mellom kunstsenterets samling, deres arkiv og studentenes egen produksjon. Kunst ut fra palasser Dere har vært generøse, vist oss tillit og latt oss få tilgang til verdifull og følsom kunst. Og jeg håper vi ikke har mistet det kritiske blikket, sa Elgin. Kunstsenterets direktør Tone Hansen sa hun åpnet dørene etter strid om undervisningslokaler for kunststudenter. Hun minnet om at revolusjoner fikk kunsten ut fra palassene til museer og gjorde den tilgjengelig, og at tilsvarende prosesser nå foregår i akademia. Dere kommer inn med et helt annet blikk. Dette har vært en interessant prosess å følge, sa hun. Mari Opsahl stiller bokstavelig talt ut familiehistorien sin med en film som blant annet inneholder innslag med hennes mor, Kirsten Hofseth, fra Høvik på Dagsrevyen under en husokkupasjon på 1960-tallet. Hun har et stort sosialt engasjement. Det var mor som lærte meg å male, sier Opsahl. Også kunstsenterets samling av 16 fargerike malerier fra 1950-tallet av den franske modernistens Maurice Estéve er inkludert i utstillingen. Han hadde en stor produksjon. Dette er virkelig en modernisme-maskin, sier studentene. Sonia Anita Jensen fakta Modernism Machine AllE FOtO: trine JØDAl Utstillingen Modernism Machine vises på Henie Onstad Kunstsenter. Åpent fra 16. august til 30. september. Tre kunststudenter med professor fra Kunstakademiet i Oslo har arbeidet det siste året ved kunstsenteret. Resultatet vises i utstillingen. Seminarer, åpne klasserom og bokproduksjon inkluderes. Studentene er Bjarne Bare, Henrik Mojord Jahnsen og Mari Opsahl, med professor Dag Erik Elgin.

20 20 Fredag 17. august 2012 annonser

VELKOMMEN TIL NORGESMESTERSKAP

VELKOMMEN TIL NORGESMESTERSKAP VELKOMMEN TIL NORGESMESTERSKAP 2014 I RYTMISK GYMNASTIKK FOR YNGRE JUNIOR, JUNIOR OG SENIOR INDIVIDUELT. SENIOR LAG, JUNIOR OG SENIOR TROPP, SAMT JUNIOR OG SENIOR DUO/TRIO. Rakkestadhallen 4-6. april Det

Detaljer

Tiger i hagen. Fortellinger

Tiger i hagen. Fortellinger ARI BEHN Tiger i hagen Fortellinger Til Nina Ryland, bokhandler i Oslo To godstog møtes Du har ikke noe hjerte Hun bærer det i kofferten Hva er det som sies? Hva er det som ikke sies? Hun tar av seg jakken

Detaljer

Vaktliste Meløyturneringa 2014.

Vaktliste Meløyturneringa 2014. Vaktliste Meløyturneringa 2014. Fredag 25. juli 2014 Utegrilling v/godt vær Kl 19.00 21.00 Fredrik Helgesen Selge bøttelodd og plukke tomflasker på banen. Kl 19.00-21.00 Heise/fire flagg. Sette opp/ta

Detaljer

Grovfjord reiste seg. 4.divisjon avd. Hålogaland. Grovfjord - Landsås 1-1 (1-1) Sletta gress - ennå ujevn. Dommer: Reidar Grønbeck, Kvæfjord IL

Grovfjord reiste seg. 4.divisjon avd. Hålogaland. Grovfjord - Landsås 1-1 (1-1) Sletta gress - ennå ujevn. Dommer: Reidar Grønbeck, Kvæfjord IL Grovfjord reiste seg Bidrag fra Svein Bertin Simonsen 23.05.2015 Jonas gjorde sitt tredje mål (ikke i denne situasjonen) for sesongen da han ga hjemmelaget ledelsen mot Landsås (1-1) i ettermiddag. 4.divisjon

Detaljer

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund S E S O N G E N 2 0 0 9 / 2 0 1 0 N R 1-2 2. 1 0. 2 0 0 9 Ny sesong nye muligheter Velkommen til en ny og spennende sesong med Norges Skøyteforbund! Forbundsgruppene

Detaljer

Oppstart reguleringsplan E18 Lysaker - Ramstadsletta. Hans Håkon Ruud, Statens vegvesen

Oppstart reguleringsplan E18 Lysaker - Ramstadsletta. Hans Håkon Ruud, Statens vegvesen Oppstart reguleringsplan E18 Lysaker - Ramstadsletta Hans Håkon Ruud, Statens vegvesen 13.11.2014 13.11.2014 E18 Lysaker - Slependen Kommunedelplan - alternativ 4 Ny E18 i Bærum Hva oppnår vi? Bedre levevilkår

Detaljer

Åfjord Næringsforening

Åfjord Næringsforening Åfjord Næringsforening nytt fra næringsliv i Åfjord Plansmia er i gang! Åfjord Næringsforening Telefon: 72 53 15 00 Fax: 72 53 15 01 Web: E-post: Adresse: www.aanf.no post@aanf.no Næringstorget, 7170 Åfjord

Detaljer

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 VELKOMMEN! Velkommen! På vegne av NMLK er det en stor glede å ønske alle deltakere VELKOMMEN til årets sommer-samling på Toftemo, Dovre! Sommersamlingen 2014

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen Modum kommune Postboks 38 3371 VIKERSUND Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Arne Gunnar Sem - 32214457 2014/023341-004 2014/1501

Detaljer

Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker.

Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker. Landsstevnet 2014 Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker. Sammen med høstens glade farger, så ankommer det en gjeng glade idrettsutøvere til Landøya Bad nest siste helgen i oktober. Landstevnet

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

Kjære Stavanger borger!!

Kjære Stavanger borger!! Kjære Stavanger borger Nok en gang ønsker vi DEG velkommen til din nye og etter hvert meget spennende by-portal på Facebook. Vi anbefaler deg nå til også å ta litt tid ut av din travle dag for å lese dette

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Vi inviterer deg til å bidra med å utvikle Stavanger regionen som et senter på Vestlandet for aktiviteter på is.

Vi inviterer deg til å bidra med å utvikle Stavanger regionen som et senter på Vestlandet for aktiviteter på is. Vi inviterer deg til å bidra med å utvikle Stavanger regionen som et senter på Vestlandet for aktiviteter på is. Stavanger kunstløpklubb engasjerer målbevisste og hardt arbeidende jenter og gutter som

Detaljer

Nordås Karateklubb. Tenk på dine hender og føtter som sverd. fra Niju Kun Gichin Funakoshis 20 gyldne regler for karate-do

Nordås Karateklubb. Tenk på dine hender og føtter som sverd. fra Niju Kun Gichin Funakoshis 20 gyldne regler for karate-do Nyhetsbrev Mars 2011 Tenk på dine hender og føtter som sverd fra Niju Kun Gichin Funakoshis 20 gyldne regler for karate-do Viktige hendelser denne måned: 11.-12. mars Svartbeltesamling, Bergen 19. mars

Detaljer

Fotturer i Jostedalen

Fotturer i Jostedalen Kai A. Olsen og Bjørnar S. Pedersen Fotturer i Detaljerte og komplette beskrivelser for turer til Nigard- og Bergsetbeen og topptur på Myrhorna. Nigardsbreen. Nigardsbreen er kremen av breene i. Den kommer

Detaljer

I tillegg håper vi jo at dere markedsfører arrangementet til hele familien, til venner og selvsagt også til mentor.

I tillegg håper vi jo at dere markedsfører arrangementet til hele familien, til venner og selvsagt også til mentor. Spørsmål og svar - på noen av de mest spurte spørsmålene i forbindelse med Fylkesmessen Fylkesmessen 2009 A. Hvem kan/bør delta? Dette virker veldig profesjonelt, vi føler oss ikke så proffe? Det finnes

Detaljer

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere.

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere. Nyheter fra 2008 Rekord i divisjonspillet Vi registrerer en gledelig stor deltagelse i divisjonspillet som går av stabelen i Skytterhallen lørdag. Totalt 75 spillere deltar fra 2. divisjon og nedover.

Detaljer

NORGE DAG RAPPORTER HOCKEY TEAM. Dagrapport 11 lørdag 19. april 2014. Også her

NORGE DAG RAPPORTER HOCKEY TEAM. Dagrapport 11 lørdag 19. april 2014. Også her NORGE HOCKEY TEAM Også her DAG RAPPORTER Dagrapport 11 lørdag 19. april 2014 Siste spilledagen i Nice, etter 8 fantastiske dager i denne flotte franske byen som har bydd på masse flott vær, mange gode

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund S E S O N G E N 2 0 0 9 / 2 0 1 0 N R 2-0 4. 1 1. 2 0 0 9 Fredag er det endelig klart for en ny, internasjonal skøytesesong. Sportforum i Berlin er i helgen åsted for

Detaljer

NMLK S sommersamling Dovre 10.-12. juni 2016

NMLK S sommersamling Dovre 10.-12. juni 2016 NMLK S sommersamling Dovre 10.-12. juni 2016 VELKOMMEN! Velkommen! På vegne av NMLK er det en stor glede å ønske alle deltakere VELKOMMEN til årets sommersamling på Toftemo, Dovre! SOMMERSAMLINGEN 2016

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2009 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Ragnhild Søby, Harald Aase, Odd-Ingar Widnes,

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR NORGES CROQUETFORBUND. Generelt. Formål. Interimstyre. Styremøter. Medlemsorganisasjoner

ÅRSBERETNING FOR NORGES CROQUETFORBUND. Generelt. Formål. Interimstyre. Styremøter. Medlemsorganisasjoner ÅRSBERETNING FOR NORGES CROQUETFORBUND 2004/2005 ÅRSBERETNING FOR NORGES CROQUETFORBUND Generelt 11. september 2004 ble Norges Croquetforbund startet i Melløsparken i Moss. Dette var under Jeløy Croquet

Detaljer

Renholdsnorsk. Anne-Beate Stenstøen

Renholdsnorsk. Anne-Beate Stenstøen Renholdsnorsk Anne-Beate Stenstøen Tid for periodisk renhold. Nå er det høstferie på Lilleby barneskole, men Olga og Ole har ikke fri. Når det er tomt på skolen, passer det bra å skure gulv. Heldigvis

Detaljer

Kengurukonkurransen 2011

Kengurukonkurransen 2011 Kengurukonkurransen 2011 «Et sprang inn i matematikken» ECOLIER (4. 5. trinn) Hefte for læreren Kengurukonkurransen 2011 Velkommen til Kengurukonkurransen! I år arrangeres den for sjuende gang i Norge.

Detaljer

Jeg har spurt grunnlegger, Jørgen Østensen, om Topbridge fortsatt lever. I tilfelle der pustes, hvordan er livskvaliteten?

Jeg har spurt grunnlegger, Jørgen Østensen, om Topbridge fortsatt lever. I tilfelle der pustes, hvordan er livskvaliteten? Det er sikkert ikke så mange av dere nikker gjenkjennende til navnet Jørgen Østensen. Når jeg sier at han er den som drifter Topbridge, har programmert det meste og vært sentral i å lage konseptet rundt,

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

HARSTAD IBK NOR 92 21. NOVEMBER KL. 14.00 HARSTADHALLEN WWW.HARSTADIBK.ORG

HARSTAD IBK NOR 92 21. NOVEMBER KL. 14.00 HARSTADHALLEN WWW.HARSTADIBK.ORG HARSTAD IBK NOR 92 21. NOVEMBER KL. 14.00 HARSTADHALLEN WWW.HARSTADIBK.ORG Styrets ord Vi har etter forrige kamp mot Slevik hatt 3 uker fri, som har vært greit etter mange helger på rad. Kampen mot Slevik

Detaljer

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014 Årsberetning 2013-2014 Side 1 av 8 Klubbstyret 2013-2014 President Sekretær Kasserer Visepresident Past president Styremedlemmer Varamenn Revisorer Per Gulbrandsen Odd Andersen Øyvinn Røsholdt Stig Johansen

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

NORGES KAMPSPORTFORBUND SEKSJONSTYRET KARATE MØTEREFERAT

NORGES KAMPSPORTFORBUND SEKSJONSTYRET KARATE MØTEREFERAT MØTEREFERAT Dato: 10.08.2004 Sted: Ullevål Stadion, Møte nr: 01/04 Tid: 16.15-19.30 Kamsportforbundet 5.etg Møtetype: Styremøte i seksjonsstyret Karate Til stede fra Styret : Kjell Sivertsen, Kate Hidle,

Detaljer

4 generalprøven, torsdag. De rydder dessuten scenen etter forestillingen, altså etter søndag ca. kl 19.30. Asbjørn Senneset gir info om oppdraget.

4 generalprøven, torsdag. De rydder dessuten scenen etter forestillingen, altså etter søndag ca. kl 19.30. Asbjørn Senneset gir info om oppdraget. Her finner dere tre tabeller. Den første viser en oversikt over dugnadsgjengene, den andre inneholder en vaktoversikt for hver forestilling, og den tredje viser telefonnummer til foreldrene i korpset.

Detaljer

HARSTAD IBK SARPSBORG 03. OKTOBER KL. 14.00 HARSTADHALLEN WWW.HARSTADIBK.ORG

HARSTAD IBK SARPSBORG 03. OKTOBER KL. 14.00 HARSTADHALLEN WWW.HARSTADIBK.ORG HARSTAD IBK SARPSBORG 03. OKTOBER KL. 14.00 HARSTADHALLEN WWW.HARSTADIBK.ORG Styrets ord Forrige hjemmekamp fikk HIBK en leksjon av Akerselva. Gjestene gav seg ikke før resultattavla viste 11-3. Tidvis

Detaljer

Forslag til vedtak Saksordfører anbefaler komite for teknikk, kultur og fritid å fatte slikt vedtak:

Forslag til vedtak Saksordfører anbefaler komite for teknikk, kultur og fritid å fatte slikt vedtak: Saksbehandler: Arkivsak: Arkiv: Dato: Ingrid Drivenes S15/1606 C21 23.01.2015 L4318/15 Saksfremlegg Askermodellen; retningslinjer for fordeling av toppidrettstimer (Saksordfører Karin Norlie Moksness,

Detaljer

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening Cecilie Ystenes Mental styrketrening Om forfatteren: CECILIE CARLSEN YSTENES er mental trener for toppidrettsutøvere, ledere og medarbeidere i norsk næringsliv. Hun er gründer av RAW performance AS, holder

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 09.04.02 Tidspunkt: 18:00. Bernt-Aksel Jensen

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 09.04.02 Tidspunkt: 18:00. Bernt-Aksel Jensen Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 09.04.02 Tidspunkt: 18:00 Følgende medlemmer møtte: Inger Anne Dokken Runar Terje Foslund Stein Tore Hansen Idar Jensen

Detaljer

BYGGING AV MOLO OG FORLENGELSE AV EKSISTERENDE MOLO

BYGGING AV MOLO OG FORLENGELSE AV EKSISTERENDE MOLO Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets møterom Møtedato: 05.08.2009 Tid: Kl. 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 Fredag 27.april kl.17:30 1 Bjørnar Ludvigsen JIL Drammen B1 1 Svein Arnesen Flytoget BIL B1 2 Roar Gulbrandsen JIL Drammen B1 2 Hans Erik Menkerud JIL Nord B1 3 Ole

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland Norsk Irsksetterklubb avdeling 3 Hedmark/ Oppland Leder n har ordet Vi er nå godt i gang med 2010 og vinterens jaktprøver er snart over. Her følger en liten oversikt over fjoråret. Generalforsamlingen

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Fotball EM 2016 Arkivsaksnr.: 09/18353

Saksframlegg. Trondheim kommune. Fotball EM 2016 Arkivsaksnr.: 09/18353 Saksframlegg Fotball EM 2016 Arkivsaksnr.: 09/18353 Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet vedtar at Trondheim kommune i samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommune, Trøndelag fotballkrets og Rosenborg

Detaljer

post@baerum.kommune.no Skui 04.05.2015

post@baerum.kommune.no Skui 04.05.2015 Naturvernforbundet i Bærum Skui vel Bærum kommune Planutvalget Rådmannen post@baerum.kommune.no Skui 04.05.2015 Ang Planutvalgets møte 7.5 2015 Sak 071/15 Kontroll og kjettingomleggingsplass E16 Økriveien

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR HYTTETOMTER GNR 95 BNR 12 Rådmannens innstilling: 1. Forslag til reguleringsplan

Detaljer

Felles informasjonsmøte vedr. Åsen frem mot 2020

Felles informasjonsmøte vedr. Åsen frem mot 2020 Vikåsen Idrettslag Pb 110 3050 MJØNDALEN NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunale bygg og eiendommer Saksbehandler: Erik Mathiassen Direkte tlf.: 32 23 26 88 Dato: 28.01.2011 L.nr. 2766/2011 Arkiv: 2008/2625-611

Detaljer

Jeg håpte på gevinst og overskudd, men var usikker på om overskuddet ville holde så lenge som 4 uker og til NM 1.aug.

Jeg håpte på gevinst og overskudd, men var usikker på om overskuddet ville holde så lenge som 4 uker og til NM 1.aug. Jeg hadde ingen forventning til NM Triathlon normaldistanse (1500 m svøm, 40 km sykling, 10 km løp), spesielt med tanke på opplevelsen jeg hadde under NM langdistanse i Haugesund for 4 uker siden der la

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

!"##$%&'(&)*+*!,%*-,.*/0$)$'*!,%*-,.*/0$)$'

!##$%&'(&)*+*!,%*-,.*/0$)$'*!,%*-,.*/0$)$' !!"##$%&'(&)*+*!,%*-,.*/0$)$'*!,%*-,.*/0$)$'! 2 I følge Feng Shui fører rot i hjemmet til rot i livet. Derfor kan det være greit å ta en skikkelig opprydning. Jeg lover deg at du etterpå vil føle du har

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Rådmannens innstilling: Alternativ 1: 1. Formannskapet

Detaljer

Gullhaug støtter fair-play og ønsker alle spillere, dommere og publikum lykke til med cupen! Cupregler, informasjon 2,3. Kamp program lørdag 6,7

Gullhaug støtter fair-play og ønsker alle spillere, dommere og publikum lykke til med cupen! Cupregler, informasjon 2,3. Kamp program lørdag 6,7 Program 2012 GIL BYGGERIET CUP 25 & 26 AUGUST 2012 Klar for Fair play hilsen fra cupen I 2011. Foto: Gil. Gullhaug støtter fair-play og ønsker alle spillere, dommere og publikum lykke til med cupen! Innhold:

Detaljer

ROLLON VS HAREID ROLLONBANEN FREDAG 26.08.2011.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR:

ROLLON VS HAREID ROLLONBANEN FREDAG 26.08.2011.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR: ROLLON VS HAREID ROLLONBANEN FREDAG 26.08.2011.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR: SPILLERSTALLEN 2011: KEEPERE: KRISTIAN MURIAAS EIVIND HODDER OG STEFAN SÆTRE FORSVAR: WILHELM AARØE ANDERS GISKE HAGEN KJELL

Detaljer

Presentasjon for uttatte løpere i Oslo Skikrets til Landsfinalen 2010 på Oppdal. Oslo, 4.mars 2010

Presentasjon for uttatte løpere i Oslo Skikrets til Landsfinalen 2010 på Oppdal. Oslo, 4.mars 2010 Presentasjon for uttatte løpere i Oslo Skikrets til Landsfinalen 2010 på Oppdal Oslo, 4.mars 2010 Landsfinalen 2010 Arrangementet avholdes i perioden 26 28 mars 2010 på Oppdal Super G, Storslalom og slalom,

Detaljer

Årsberetning 2006. Trøgstad skytterlag

Årsberetning 2006. Trøgstad skytterlag Årsberetning 2006 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Knut Bingen (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Gunnar Wiig (ungdomsleder)

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Matematisk julekalender for 5. - 7. trinn, fasit

Matematisk julekalender for 5. - 7. trinn, fasit Matematisk julekalender for 5. - 7. trinn, fasit DAG 1 (1. desember) (...) Klokka er nå 15.55. Toget de har billetter til går klokka 19.30. Kampstart er klokka 1700. For å være ute i god tid til å få billetter,

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

VELKOMMEN TIL BÆRUM OPEN 2012

VELKOMMEN TIL BÆRUM OPEN 2012 VELKOMMEN TIL BÆRUM OPEN 2012 Velkommen til Bærum Open 2012. Det er ekstra moro for oss at så mange lag er med oss i år: 90 lag er rekord, og antall kamper, dommeroppgaver, sekretariatsoppgaver (og utfordringer)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Hanne Bull Fladstad Varamedlem Iver Rode Roger Olstad Varamedlem Kaisa Storeheier Sølvi Brekklund Sæves

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Hanne Bull Fladstad Varamedlem Iver Rode Roger Olstad Varamedlem Kaisa Storeheier Sølvi Brekklund Sæves MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Sted: Rakkestad kulturhus, Kommunestyresalen Dato: 18.12.2014 Tid: 18:00 18:25 Til stede på møtet Møteleder Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ellen Solbrække Varaordfører

Detaljer

Årsberetning 2013. Trøgstad skytterlag

Årsberetning 2013. Trøgstad skytterlag Årsberetning 2013 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Roger Sletmo (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Per Arne Nyengen

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Saksliste hovedstyremøte tirsdag 26.05.09 Saksnummer Sak Ansvarlig 260509-00 Godkjenning av protokoll og innkalling Sverre 260509-0 Budsjett 2009 og regnskap Q Pål A 260509-02 Regnskapsrutiner/økonomistyring

Detaljer

ÅRSMØTE 2008 LØRDAG 1. MARS 2008

ÅRSMØTE 2008 LØRDAG 1. MARS 2008 ÅRSMØTE 2008 LØRDAG 1. MARS 2008 SAKSLISTE: 1.ÅPNING 2.VALG AV REFERENT 3.ÅRSBERETNING 2007 4.REGNSKAP 2007 5.FORSLAG 6.KONTINGENT 7.VALG 8.BUDSJETT 2008 ÅRSBERETNING 2007 ASKIM STYRKELØFTKLUBB STYRET.

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

Novemberstevnet 15m 3. november 2013

Novemberstevnet 15m 3. november 2013 Resultatliste Novemberstevnet 15m 3. november 2013 Kasserer: Inger Marie Sollien Vestsidevegen 302, 2860 Hov e-mail: sondre-land@skytterlag.no Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Lasse Magnussen Søndre Land

Detaljer

Juni 2013. Viktige hendelser denne måneden: Sommeravslutning seniorer

Juni 2013. Viktige hendelser denne måneden: Sommeravslutning seniorer 31. mai 1. juni 6. juni 6. - 9. juni 15. - 16.juni 21. juni Juni 2013 Viktige hendelser denne måneden: Gasshuku, Fusa Ingen trening Sommergasshuku, Stord Interngasshuku, Krokeide Sommeravslutning seniorer

Detaljer

Utfra dette har NFF utviklet følgende hovedmål for landslagsskolen og den aktiviteten vi har på aldersbestemte landslag:

Utfra dette har NFF utviklet følgende hovedmål for landslagsskolen og den aktiviteten vi har på aldersbestemte landslag: Norge vs Tyskland på aldersbestemte landslag på jentesiden: Etter å ha trent aldersbestemte aldersbestemte landslag på J15 J17 nivå sammen i fire år har vi nå lyst til å dele noen av de inntrykk og er

Detaljer

VESTFOSSEN - HALLINGDAL

VESTFOSSEN - HALLINGDAL VIF 2 11 Vestfossen Fotball VESTFOSSEN - HALLINGDAL Fredag 8. April 2011 Dagens dommere: Geir Forsberg, Drammens BK Assistentdommer 1: Even Åmot, Skrim, IL Assistentdommer 2: Arild Berg, Skiold, SBK F

Detaljer

FOLLO FK 2014. En status ved sommerpausen Statistikk

FOLLO FK 2014. En status ved sommerpausen Statistikk FOLLO FK 2014 En status ved sommerpausen Statistikk Bildet: Followers på Ski stadion Sesonginnledningen Det var knyttet stor spenning til sesongen 2014 for Hans-Erik Eriksen og hans mannskap. Treningskampene

Detaljer

Presentasjon av foreløpig OSK program for Alpint Hovedlandsrenn, Voss 2011. Oslo, 10. januar 2011

Presentasjon av foreløpig OSK program for Alpint Hovedlandsrenn, Voss 2011. Oslo, 10. januar 2011 Presentasjon av foreløpig OSK program for Alpint Hovedlandsrenn, Voss 2011 Oslo, 10. januar 2011 Hovedlandsrennet 2011 Oslo Skikrets sitt program for Hovedlandsrennet 2011 foregår i perioden 18 til 27

Detaljer

Referat fra Årsmøtet i Norsk Rallylydighetsklubb Lørdag 26. januar 2013 kl 15.00

Referat fra Årsmøtet i Norsk Rallylydighetsklubb Lørdag 26. januar 2013 kl 15.00 Referat fra Årsmøtet i Norsk Rallylydighetsklubb Lørdag 26. januar 2013 kl 15.00 Til stede: Hege Fredriksen, Solveig Zetterstrøm, KariAnneOverskeid, Ylva Christensen, Lajla Lyseggen, Birthe Thoresen, Gro

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra: Kommunedelplanen for Hevsdalen, Stranda kommune i Møre og Romsdal

Søknad om dispensasjon fra: Kommunedelplanen for Hevsdalen, Stranda kommune i Møre og Romsdal Søknad om dispensasjon fra: Kommunedelplanen for Hevsdalen, Stranda kommune i Møre og Romsdal Panoramautsikt fra aktuelle byggeområder mot Ringstadsetra, Storhornet og Sunnmørsalpene Oppdragsgiver: Mivo

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

FØRST BLIR MAN JO FØDT av Line Knutzon. Scene for en mann og to kvinner. Manus kan kjøpes på www.dramas.no

FØRST BLIR MAN JO FØDT av Line Knutzon. Scene for en mann og to kvinner. Manus kan kjøpes på www.dramas.no FØRST BLIR MAN JO FØDT av Line Knutzon Scene for en mann og to kvinner Manus kan kjøpes på www.dramas.no Axel slår opp med Nymse, fordi han ikke elsker henne på den riktige måten. Hun ender med å sitte

Detaljer

SK Speed inviterer til OBOS CUP 2012. lørdag 24. - søndag 25. mars. på Nordtvet Bad

SK Speed inviterer til OBOS CUP 2012. lørdag 24. - søndag 25. mars. på Nordtvet Bad SK Speed Svømmegruppa SK Speed inviterer til OBOS CUP 2012 lørdag 24. - søndag 25. mars på Nordtvet Bad Foto: Thomas Lislerud http://www.tlfoto.net Vi fortsetter suksessen fra i fjor med kåring av Dagens

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 015/14 Hovedutvalg for Landbruk miljø og teknikk 18.02.2014 011/14 Kommunestyret 03.03.2014

Saksnummer Utvalg Møtedato 015/14 Hovedutvalg for Landbruk miljø og teknikk 18.02.2014 011/14 Kommunestyret 03.03.2014 Sokndal kommune Saksbehandler: ArkivsakID.: 08/1639 Arkivkode: L81 Prosjektleder Svein Erik Tønnesen Saksnummer Utvalg Møtedato 015/14 Hovedutvalg for Landbruk miljø og teknikk 18.02.2014 011/14 Kommunestyret

Detaljer

TEGDAL VANN- OG AVLØPSLAG SA.

TEGDAL VANN- OG AVLØPSLAG SA. TEGDAL VANN- OG AVLØPSLAG SA. Status pr 2. april 2013. Hei; En fantastisk påske er (dessverre) over, med flott vær både ved sjøen og til fjells. For oss som valgte å være i Valle gjennom påsken kan meldes

Detaljer

FOLLO FK 2014. En status ved sommerpausen Statistikk

FOLLO FK 2014. En status ved sommerpausen Statistikk FOLLO FK 2014 En status ved sommerpausen Statistikk Bildet: Followers på Ski stadion INNLEDNING TIL SESONGEN Det var knyttet stor spenning til sesongen 2014 for Hans-Erik Eriksen og hans mannskap. Treningskampene

Detaljer

PFU-SAK NR. 361AB/14

PFU-SAK NR. 361AB/14 PFU-SAK NR. 361AB/14 KLAGERA: Nikolai Auglænd ADRESSE: Edvard Griegs allé 3B, 0479 Oslo KLAGER B: Hamar Arbeiderblad v. ansv. red. Carsten Bleness ADRESSE: Postboks 262, 2302 Hamar PUBLIKASJON: Hamar Dagblad

Detaljer

Det er gledelig at den gode aktiviteten i friidrettsgruppa nå gjør at vi får støtte på denne måten.

Det er gledelig at den gode aktiviteten i friidrettsgruppa nå gjør at vi får støtte på denne måten. Gamle nyheter: 2005 Sjetne tildelt 10.000 fra Gilde-fondet Vi har fått melding om at vi er en av 163 klubber som har fått tildelt kr. 10.000 fra Gilde-fondet. Gilde ønsker å bidra til at unge talent rekrutteres

Detaljer

FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08

FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08 FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08 Først vil jeg takke for invitasjonen til å fortelle litt om hvordan vi har innført selvhjelpsgrupper i Foreningen for brystkreftopererte. For å forstå hvorfor jeg

Detaljer

Kengurukonkurransen 2015

Kengurukonkurransen 2015 Kengurukonkurransen 2015 «Et sprang inn i matematikken» Ecolier (4. 5. trinn) Hefte for læreren Kengurukonkurransen! I år arrangeres den for 11. gang i Norge. Dette heftet inneholder: Informasjon til læreren

Detaljer

Rapport fra Landsskytterstevneutvalget

Rapport fra Landsskytterstevneutvalget Rapport fra Landsskytterstevneutvalget 2014 Innledning I Norges Skytterstyres møte den 21. og 22. september 2014 ble det gjort følgende vedtak: Norges Skytterstyre gir med bakgrunn i gjennomføringen av

Detaljer

Presentasjon av program for Telenorlekene, Hafjell 2014. Oslo, mars 2014

Presentasjon av program for Telenorlekene, Hafjell 2014. Oslo, mars 2014 Presentasjon av program for Telenorlekene, Hafjell 2014 Oslo, mars 2014 Telenorlekene 2014 - Oppsummering Telenorlekene 2014 gjennomføres på Hafjell i perioden 3.-6. april Telenorlekene arrangeres av Lillehammer

Detaljer

APRIL PÅ SIRKELEN TILBAKEBLIKK. Bursdagsmåned:

APRIL PÅ SIRKELEN TILBAKEBLIKK. Bursdagsmåned: APRIL PÅ SIRKELEN Vi har fått en liten smak av våren, selv om det fortsatt er ganske vått og "klinete " ute. Vann og leire er gode nyheter for barna. Det fører med seg mye fin vann lek og mange våte og

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Presentasjon av foreløpig OSK program for Alpint Hovedlandsrenn, Bjorli 2012. Oslo, 16. januar 2012

Presentasjon av foreløpig OSK program for Alpint Hovedlandsrenn, Bjorli 2012. Oslo, 16. januar 2012 Presentasjon av foreløpig OSK program for Alpint Hovedlandsrenn, Bjorli 2012 Oslo, 16. januar 2012 Hovedlandsrennet 2012 Oslo Skikrets sitt program for Hovedlandsrennet 2012 foregår i perioden 22 til 30

Detaljer

Alle deltagerkorpsene vil få tildelt korpsfølger ved ankomst, som vil følge dere hele tiden og sørge for at dere kommer til rett sted til rett tid.

Alle deltagerkorpsene vil få tildelt korpsfølger ved ankomst, som vil følge dere hele tiden og sørge for at dere kommer til rett sted til rett tid. Informasjon 2 Praktisk informasjon Billettpriser: Voksne kr 60. Barn under 16 år og pensjonister kr 30. Billettene gjelder for hele dagen på både Lørenskog Kultursenter (Triaden) og Kjenn Skole. Det er

Detaljer

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13 SAKSUTSKRIFT Drangedal kommune Arkivsak-dok. 12/01128-32 Arkivkode. 44/2 Saksbehandler Mona Stenberg Straume Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13

Detaljer

FINN KEEPEREN I DEG!

FINN KEEPEREN I DEG! FINN KEEPEREN I DEG! Hei alle kolleger. NFF ønsker å forsterke fokus på de yngste keeperne. Finn keeperen i deg handler om at typer som passer til å spille i mål blir veiledet og stimulert av våre beste

Detaljer

Mesterskapsmedalje rekrutt

Mesterskapsmedalje rekrutt Mesterskapsmedalje rekrutt 1. Morten Tørnblad Sameien Blaker 50 50 48 100 100 348 0,- Mesterskapsmedalje 2. Maria Søta Skogly Røyken og Hurum 50 50 48 98 100 346 0,- 3. Anders Foss Hidemstrædet Blaker

Detaljer

Kjære svømmer med familie

Kjære svømmer med familie Kjære svømmer med familie Atter ett år er avsluttet. Årsskifte gir mulighet for tilbakeblikk og refleksjon. For Levanger svømmeklubb har 2010 vært et innholdsrikt år. Trønderhallen er nå snart ferdig og

Detaljer

«Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe» «Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe.»

«Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe» «Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe.» «Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe.» Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe! Det hele startet hjemme ved kjøkkenbordet til Saul Sowe og Kari Jaquesson for et par år siden. Saul var kommet

Detaljer

Trenerveiledning del 1. Mattelek

Trenerveiledning del 1. Mattelek Trenerveiledning del 1 Mattelek 1 TRENING MED MATTELEK Mattelek er et adaptivt treningsprogram for å trene viktige matematiske ferdigheter som antallsoppfatning, den indre mentale tallinja og mønsterforståelse.

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Protokoll hovedstyremøte torsdag 02.05.13 Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak 24 Godkjenning av protokoll og innkalling Jan Godkjent 25 Besøk fra Akershus Idrettskrets AIK Til

Detaljer

Kim Hiorthøy Du kan ikke svikte din beste venn og bli god til å synge samtidig Tekster og Tegninger. Forlaget Oktober

Kim Hiorthøy Du kan ikke svikte din beste venn og bli god til å synge samtidig Tekster og Tegninger. Forlaget Oktober Kim Hiorthøy Du kan ikke svikte din beste venn og bli god til å synge samtidig Tekster og Tegninger Forlaget Oktober En morgen, rett etter frokost, ringte det på. Jeg gikk mot døren for å åpne, men så

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer