Lov i endring: revisjon av åndsverkloven i Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lov i endring: revisjon av åndsverkloven i Norge"

Transkript

1 Lov i endring: revisjon av åndsverkloven i Norge Constance Ursin, Kulturdepartementet

2 Bakgrunn Royal Norwegian Ministry of Culture Åndsverkloven (lov om opphavsrett) skal revideres: helhetlig revisjon av hele loven Siste større endring 2005 (opphavsrettsdirektivet) Oppbygging og språkbruk skal vurderes og ev. forenkles Loven skal bli enklere tilgjengelig Balansen et hovedformål med loven

3 Lovarbeidet deles opp Første del : nye regler vedrørende opphavsrettskrenkelser på Internett Kommer på høring før jul Øvrige deler av revisjonen: fortsetter i 2011 Besluttet å behandle ulovlig fildeling først: øvrig lovarbeid skal ikke forsinke dette Ulovlig deling av film og musikk tar mye fokus i opphavsrettsdebatten i alle våre land: men også aktuelt for billedsiden

4 Lovarbeidet Tiltak mot ulovlig fildeling og andre opphavsrettskrenkelser på Internett Øvrige endringsforslag

5 Enerett på nett Royal Norwegian Ministry of Culture Åndsverkloven 2: enerett er teknologinøytral: gjelder også på Internett Når et verk legges ut på Internett uten samtykke : brudd på 2 og en krenkelse av opphavsretten

6 Håndheving på nett Royal Norwegian Ministry of Culture Generelt: håndheving av opphavsrett: både sivilrettslig og strafferettslig spor er mulig Strafferettslig: vist seg vanskelig. Politi har ikke ressurser til å følge opp prioriteres ikke Sivilrettslig: har i analog verden vært det vanlige spor. Relativt ukontroversielt På Internett: ekstra teknisk utfordring + Rettighetshaverne tildeles av tidsånden en upopulær rolle som privat politi

7 Norsk bakteppe Royal Norwegian Ministry of Culture Håndhevingsdirektivene er ikke EØS-relevante 2007: Personvernkommisjonen: vurdere rettighetshaveres behov for å forfølge opphavsrettkrenkelser på internett vs. personvernet NOU 2009: organ for nettytringer: også opphavsrettskrenkelser (Andreas Galtung: Nemnd for Internett)

8 Bakteppe forts Royal Norwegian Ministry of Culture Rettighetshavere fikk i 2006 konsesjon fra Datatilsynet: være tilstede i fildelingsnettverk/registrere informasjon Konsesjon ble nektet fornyet i 2009 Datatilsynet begrunnet avslag bl.a. i uklart om lovgiver ønsket slik tilstedeværelse (RH vant frem i klage til Personvernnemda)

9 Bakteppe forts: Nedsatt referansegruppe 2010: Begrense ulovlig fildeling Mandat: vurdere håndhevelsesmuligheter på Internett, og mulige tiltak til forbedring Vurdere myke metoder Nye forretningsmodeller/betalingsmodeller Andre tiltak som kan fremme lovlig handel

10 Bakteppe: test av lovgivning vår 2010 Norske Pirate Bay-sak: tap for rettighetshaverne i to instanser (gjaldt ISP-ansvar: ikke forpliktet til å stanse siden) Spørsmål om opphavsrettsdirektivet artikkel 8.3 riktig gjennomført Max Manus-saken: seier for rettighetshaverne: tvisteloven mulighet til å få ut identitet (bak IPadresse) til opplaster av kinofilm på fildelingsnettverk

11 Mulig forslag 1 Royal Norwegian Ministry of Culture Må kunne være tilstede/registrere aktivitet i fildelingsnettverk I dag: krever konsesjon fra Datatilsynet, som etterlyser klargjøring av loven S, SF og DK: avklart at man har adgang til slik tilstedeværelse samt registrering Vurderer : foreslå lovhjemmel for registrering og unntak fra personopplysningsloven

12 Mulig forslag 2 Er tilstede i fildelingsnettverk Oppdager ulovlig aktivitet på bestemte IP-adresser Må ha identitet : internettleverandør har denne informasjonen Max Manus: er anledning til å få slik informasjon etter tvistelovens regler: internettleverandør gi informasjon om identitet Vurderer: Lovfesting av resultatet med interesseavveining som domstol skal foreta. Forenkling i forhold til dagens system

13 Flere mulige forslag Royal Norwegian Ministry of Culture Nettsted med ulovlig innhold: Pirate Bay mv Rettighetshaver vil håndheve sin rett Vurderer: offentlig organ som mottar klager fra rettighetshaver, kan vurdere ulike hensyn og som kan handle raskt: ISP pålegg om å blokkere tilgang til nettsteder Vurderer også: eget klageorgan Siste instans: domstolene

14 Andre muligheter Royal Norwegian Ministry of Culture P2P: blokkering uaktuelt. Håndheving må skje mot den enkelte fildeler. Lagring av informasjon? Rettsapparatet vs varselbrev Stenge internettilgang uaktuelt som sanksjon i opphavsrettslovgivningen Alternativer for klargjøring av gjennomføring av artikkel 8.3 i opphavsrettsdirektivet

15 Revisjon av åndsverkloven: andre del Utvikling EU: Hitteverk/Orphan works: gjensidig godkjenning Kollektiv forvaltning/collective Management (Vernetid)

16 Aktuelle emner i revisjonen Generell avtalelisens: som i DK Gjennomgå kapittel 3 Vurdere oppdatering/klargjøring i forhold til nye(re) tjenester Grensene for privatbrukskopiering i lys av teknologisk utvikling Utfordring: forbli reelt teknologinøytral

17 Best. om gjengivelse av kunstverk mv. Må vurderes i forhold til utvikling Avgrenses klarere? BONO foreslått endring 24 andre ledd: kunstverk plassert på offentlig sted

18 Noen generelle spørsmål Ordlyd og oppbygging. Språk fra 1961 er ofte gammelmodig og vanskelig å forstå Opphavs mann vurderer opphavsperson opphaver eller annen kjønnsnøytral betegnelse Vurderer å flytte kapittel 5 nærstående rettigheter til kapittel 2: dvs før avgrensningsbestemmelsene

19 Tidsplan Høring krenkelser på Internett vinter 2010/2011 Proposisjon krenkelser på Internett vår 2011 Høring øvrige endringer 2011/2012

20 Takk for oppmerksomheten!

Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken

Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalet 07.12.2010 Bakgrunn Fra 1. januar 2007 ble det innført nye regler for varsling av kritikkverdige forhold, jf

Detaljer

Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 09/00286-3 /CBR 28. august 2009. Høringsuttalelse - NOU 1:2009 Individ og integritet

Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 09/00286-3 /CBR 28. august 2009. Høringsuttalelse - NOU 1:2009 Individ og integritet -_ Datatilsynet FORNYINGS- OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMENTET 31 AUG, 2009 Fornyings- og administrasjonsdepartementet Postboks 8004 Dep ARKIVKODE_ 4 SAKSNR: 9,-00 ct0o15`6-0030 OSLO Deres referanse Vår referanse

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Formannskapet tar saken til orientering og godkjenner foreslått framdriftsplan.

SAKSFREMLEGG. Formannskapet tar saken til orientering og godkjenner foreslått framdriftsplan. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/4310-1 Arkiv: X31 &00 Sakbeh.: Grethe Hansen Sakstittel: POLITIVEDTEKTER - ENDRING Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

På rett hylle med åndsverkloven

På rett hylle med åndsverkloven På rett hylle med åndsverkloven En veiledning i opphavsrett for arkiv, bibliotek Pantone og Pantone museum Pantone Pantone 459 151 484 7547 c6 m7 y55 k0 c0 m43 y87 k0 c0 m87 y83 k30 c72 m64 y62 k59 Charlotte

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 13/00328 Dato for kontroll: 14.05.2013 Rapportdato: 20.09.2013 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Gjensidige Forsikring ASA Sted: Lysaker Utarbeidet av: Marius Engh Pellerud Cecilie Rønnevik

Detaljer

Informasjon til faglig ansvarlig for person dømt til tvungent psykisk helsevern

Informasjon til faglig ansvarlig for person dømt til tvungent psykisk helsevern Informasjon til faglig ansvarlig for person dømt til tvungent psykisk helsevern Bakgrunn og begrunnelse for særreaksjonen samfunnsvernet Ved særreaksjonsreformen av 01.01.02 ble sikring erstattet av tre

Detaljer

Innst. O. nr. 30. (1998-99)

Innst. O. nr. 30. (1998-99) Innst. O. nr. 30. (1998-99) Innstilling fra justiskomiteen om midlertidig lov om begrenset innsyn i overvåkingspolitiets arkiver og registre (innsynsloven). Ot.prp. nr. 6 (1998-99). Til Odelstinget. 1.

Detaljer

Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven)

Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven) Barne- o likestillin sde artementet Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven) Høringsfrist 1. november 2006 Kapittel 1. Innledning... 5 Kapittel 2. Nærmere om

Detaljer

EØS-avtalen og norsk kommunalt handlingsrom

EØS-avtalen og norsk kommunalt handlingsrom Nr. 2006:13 Oktober 2006 EØS-avtalen og norsk kommunalt handlingsrom FoU Forord KS- kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon har bedt om i fi belyst forholdet mellom regelverksutviklingen innenfor

Detaljer

Vederlagsmodeller under åndsverkloven 45b og 34

Vederlagsmodeller under åndsverkloven 45b og 34 Vederlagsmodeller under åndsverkloven 45b og 34 Kandidatnummer: 582 Leveringsfrist: 25.11.2014 Antall ord: 17956 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema og problemstilling... 1 1.2 Metode og rettskilder...

Detaljer

Kommunehelsetjenesteloven 2-1 og rett til ergoterapitjenester.

Kommunehelsetjenesteloven 2-1 og rett til ergoterapitjenester. Kommunehelsetjenesteloven 2-1 og rett til ergoterapitjenester. av Eli Åsgård Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2008 INNHOLD 1. INNLEDNING 1.1

Detaljer

Kan den mindreårige forplikte seg til ulike avtaler på Internett?

Kan den mindreårige forplikte seg til ulike avtaler på Internett? Kan den mindreårige forplikte seg til ulike avtaler på Internett? Herunder om den mindreåriges rettslige handleevne ved inngåelse av Internettavtaler Kandidatnummer: 785 Leveringsfrist: 25. April 2014

Detaljer

Vår ref: 2011/ 67 Oslo, 1. november 2011

Vår ref: 2011/ 67 Oslo, 1. november 2011 Helse- og omsorgsdepartementet Pb. 8011 Dep 0030 Oslo Vår ref: 2011/ 67 Oslo, 1. november 2011 Høringssvar - Forslag til lovendringer i samband med etablering av Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret

Detaljer

EN VEILEDER FOR DOMMERE, PÅTALEMYNDIGHET, DOMENEKONFLIKTER I RETTSSYSTEMET

EN VEILEDER FOR DOMMERE, PÅTALEMYNDIGHET, DOMENEKONFLIKTER I RETTSSYSTEMET EN VEILEDER FOR DOMMERE, PÅTALEMYNDIGHET, POLITI OG ADVOKATER DOMENEKONFLIKTER I RETTSSYSTEMET 1 Innholdsfortegnelse Forord 4 Innledning 4 Adressesystemet på Internett 5 Organisering av domenenavnsystemet

Detaljer

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden)

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden) Fortrolig Kundeavtale mellom Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) og (heretter kunden) KUNDE FORETAKSNUMMER LEVERANDØR FORETAKSNUMMER NORSK HELSENETT SF 994 598 759 BESØKSADRESSE BESØKSADRESSE Professor

Detaljer

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens rolle der foreldrenes konflikter går ut over barnets omsorgssituasjon Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt».

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt». Personvern vilkår Om Velkommen til Hoopla, Hoopla AS ( Selskapet, Vi og/eller Vår ) gjør det mulig for mennesker å planlegge, promotere og selge billetter til et Arrangement. Vi gjør det enkelt for alle

Detaljer

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter Helse- og omsorgsdepartementet HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter 19. september 2014 Høringsfrist 14. november 2014 1 Helse- og omsorgsdepartementet HØRING:

Detaljer

Det biologiske prinsipp i barnevernssaker

Det biologiske prinsipp i barnevernssaker Det biologiske prinsipp i barnevernssaker Kandidatnummer: 533 Leveringsfrist: 25. April 2013 Antall ord: 17 890 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema... 1 1.2 Kildebruk... 2 2 DET BIOLOGISKE PRINSIPP...

Detaljer

Det er forventet at du forandrer størrelsen på bilder før du laster dem opp, og ikke endrer størrelsen på dem på siden. Dette har 3 fordeler:

Det er forventet at du forandrer størrelsen på bilder før du laster dem opp, og ikke endrer størrelsen på dem på siden. Dette har 3 fordeler: BETINGELSER OG VILKÅR Lagewebside.no er underlagt disse betingelser og vilkår. Ved å bruke nettsiden og deres funksjonaliteter sier du deg enig i de følgende vilkårene, fra første gang du oppretter en

Detaljer

Ot.prp. nr. 3 (2008 2009) Om lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. (hvitvaskingsloven)

Ot.prp. nr. 3 (2008 2009) Om lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. (hvitvaskingsloven) Ot.prp. nr. 3 (2008 2009) Om lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. (hvitvaskingsloven) Innhold 1 Proposisjonens hovedinnhold... 7 3.5.3 Vedlegg I til det konsoliderte bank direktiv...

Detaljer

Diskrimineringsjuss i PRAKSIS

Diskrimineringsjuss i PRAKSIS P R A K S I S Diskrimineringsjuss i PRAKSIS innhold praksis 2009 forord: si ifra! 6 sammendrag 9 ombudets rolle og rettslige verktøy 13 3.1. Alternativ til domstolene 13 3.2. Lovgrunnlag 14 3.3. Partshjelper

Detaljer

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy (januar 2012) Innhold 1. Innledning... 2 2. Regelverk... 2 2.1. Arbeidsmiljøloven... 2 2.2. Personopplysningsloven... 3 2.2.1. Behandlingsgrunnlag...

Detaljer

BARNS RETT TIL Å BLI HØRT

BARNS RETT TIL Å BLI HØRT BARNS RETT TIL Å BLI HØRT ved omsorgsovertakelse Kandidatnr: 114 Veileder: Kirsten Sandberg Leveringsfrist: 15. januar 2007 Til sammen 39 983 ord Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...1 1.1 OPPGAVENS TEMA...

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----KJENNELSE --- --- Avsagt: Saksnr.: 18.06.2009 i Borgarting lagmannsrett, 09-079526SAK-BORG/04 Dommere: Lagdommer Lagdommer Lagmann Sveinung Koslung Fredrik Charlo Borchsenius

Detaljer

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Rundskriv Q-24, mars 2005 Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Innhold Kapittel 1 Innledning... 5 Kapittel 2 Hensyn og begreper... 6 2.1 Hensyn...6 2.2 Begrepene taushetsplikt,

Detaljer

Dialogforum KRIPOS. Unge jenter som sier de vil ta sitt eget liv. Innhold: NYHETSBREV - MARS 2012. Unge jenter som sier de vil ta sitt eget liv

Dialogforum KRIPOS. Unge jenter som sier de vil ta sitt eget liv. Innhold: NYHETSBREV - MARS 2012. Unge jenter som sier de vil ta sitt eget liv Dialogforum KRIPOS NYHETSBREV - MARS 2012 Innhold: Unge jenter som sier de vil ta sitt eget liv Status på tips 4. kv. 2011 Statistikk 2004 2011 Politiattester Spør meg, da vel! Henvendelser til slettmeg.no

Detaljer

Innst. O. nr. 19. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra familie- og kulturkomiteen. Ot.prp. nr. 80 (2007 2008)

Innst. O. nr. 19. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra familie- og kulturkomiteen. Ot.prp. nr. 80 (2007 2008) Innst. O. nr. 19 (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra familie- og kulturkomiteen Ot.prp. nr. 80 (2007 2008) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om lov om endringer i pengespill- og lotterilovgivningen

Detaljer