IPTV og beskyttelse av rettigheter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IPTV og beskyttelse av rettigheter"

Transkript

1 IPTV og beskyttelse av rettigheter Telecom Line mai 2010 Advokatfirmaet Selmer DA

2 Hva er IPTV? Digital leveranse av TV-sendinger, Video-on-Demand, spilltjenester, e-posttjenester mv. til en lukket eller kontrollerbar krets over Internet Protocol Innholdet vises på skjermen uten hjelp av en tradisjonell webleser Grense mot begreper som Internet TV, Internet Video mv. Grensedragningen er noe uklar Følgende er ikke IPTV (etter en streng fortolkning av begrepet) VG Live, YouTube m.v. Disse tjenestene forutsetter en webleser IPTV er metoden for å tilby ulike tjenester. De rettslige rammene vil likevel i stor grad bestemmes ut fra hvilken tjeneste og hva slags bruk det er tale om

3 Rettighetskjeden ved formidling av opphavsrettighetsbeskyttet materiale herunder via IPTV Rettighetsorganisasjoner Leverandør av tekniske beskyttelsesmekanismer - Leverer systemer for beskyttelse av alle tidligere ledd sine interesser. Opphavsmann/ produksjonsselskap Distributør Tjenestetilbyder Bruker - Skapere av verket - Manusforfattere, komponister etc - Opprinnelig enerett til eksemplarfremstilling og formidling av verket til allmennheten (opphavsretten) - TV-selskaper produserer også sitt eget innhold og distribuerer det selv (TV2, NRK, mv. ) - Avtale med opphavsmennene/ rettighetsorganisasjonene om rett til å videreformidle verket. - Innholdsleverandør - Interesse i at ikke verket formidles via andre - Verne om rettigheter - Sikre inntektsgrunnlaget - Leverandør av IPTV- tjenesten - Mulige avtaleforhold både til sluttbrukere og til opphavsmenn/ rettighetsorganisasjoner og distributører - Interesse i å verne om egne og opphavsmennenes rettigheter, samt å sikre inntektsgrunnlaget - Sluttbruker med avtaleforhold til leverandøren - Rett til privat bruk - Forbud mot å bryte effektive tekniske beskyttelsesmekanismer Alle parter må forholde seg til et regelverk som skal balansere ulike interesser på et område under stadig og rask utvikling.

4 Hvordan kan rettighetene beskyttes? Tekniske beskyttelsessystemer - enhver teknologi eller komponent som er knyttet til et åndsverk for å verne om opphavmannens eksklusive rettigheter Tilgangskontroll (Conditional Access) Digital Rights Management (DRM) Kopieringssperrer (Copy Protection), Digitale vannmerker (ikke vernet etter åvl. 53a) Avtaleregulering Også som supplement til de tekniske beskyttelsessystemene Sanksjoner ved brudd på beskyttelsene Straff (fengsel, bøter, inndragning av utstyr mv.) Eksklusjon fra videre bruk av tjenesten Tekniske beskyttelsessystemer IPTV leverandør Avtaleregulering Bruker

5 Forbudet mot å bryte effektive tekniske beskyttelsessystemer Åndsverkloven 53a Det er forbudt å omgå effektive tekniske beskyttelsessystemer som rettighetshaver eller den han har gitt samtykke benytter for å kontrollere eksemplarfremstilling eller tilgjengeliggjøring for allmennheten av et vernet verk. Forberedende tiltak som markedsføring, utleie, salg mv. av innretninger som tilbys med det formål å omgå effektive tekniske beskyttelsessystemer er også forbudt Et opphavsrettslig vern gjelder kun beskyttelse av vernet verk Neppe alt som formidles via IPTV er vernede verk i åndsverklovens forstand eks. rene sportssendinger. Overføringen av IPTV ( signalretten ) er neppe i seg selv beskyttet av åvl. 53a Å skaffe seg uberettiget tilgang til IPTV- overføring er i seg selv er straffbart etter straffeloven 145 Bestemmelsen er benyttet i tidligere saker, eks: Piratkort til dekodere og DVD-Jon-saken Kravet til at beskyttelsessystemet må være effektivt Systemet skal oppfylle beskyttelsesformålet nemlig verne om rettighetshaverens rettigheter Vurdering av hvilken kunnskap og tidsbruk som må til for å bryte systemet utfordrende vurderingstema Dersom en alminnelig person uten særlig teknisk kompetanse enkelt kan omgå beskyttelsen, er den ikke effektiv i lovens forstand. (Eks: Holde inne en tast eller lage et tusjstrøk på baksiden av en cd for å få kopiert den) Problemet med broken once, broken always - tidspunktet for vurderingen av effektiv

6 Retten til privat bruk forholdet til forbudet mot omgåelse av effektive tekniske beskyttelsessystemer Utgangpunkt: Sluttbrukerne har rett til privat fremvisning og kopiering Privat bruk ikke ervervsmessig kopiering og videreformidling til personlig og til forholdsvis nære krets av familie og venner Den digitale verden medfører problemet med en-bloc kopiering og seriekopiering til venners venner Effektive tekniske beskyttelsessystemer begrenser i realiteten brukernes rett Formålet med slike systemer er ofte nettopp være å forhindre brukernes eksemplarfremstilling/kopiering. Vanskelig å lage et system som kan skille mellom kopiering og fremføring innenfor den private sfære og for allmennheten eller for ervervsmessige formål Lovgiver har gitt effektive tekniske beskyttelsessystemer vern gjennom åvl. 53a Unntak: Teknisk beskyttelsessystem kan omgås for å avspille verket på det som i alminnelighet anses som relevant avspillingsutstyr (privat) mp3-loven Lovgivers forsøk på å balansere forbrukernes og medieindustriens interesser, åvl. 53 tredje ledd andre setning Usikkert hvor langt denne bestemmelsen kan håndheves ved domstolen IPTV

7 Retten til privat bruk forholdet til forbudet mot omgåelse av effektive tekniske beskyttelsessystemer forts. Tekniske beskyttelsessystemer begrenser ikke adgangen til å vise sendingen innenfor den private sfæren Lukket P2P-nett? Retten til privat eksemplarfremstilling gjelder antagelig ikke der kopieringsgrunnlaget er fremkommet ved brudd på et effektivt beskyttelsessystem Selv om dette var lovlig for å tilgjengeliggjøre for avspilling på relevant avspillingsutstyr Åvl. 12 fjerde ledd, jf. - Lovteksten gir rom for tolkninger og uklare løsninger Andre regler kan svekke det vernet som tekniske beskyttelsessystemer gir Åvl. 53b (enkelte gruppers krav på tilgjengeliggjøring) Markedsføringsloven 22 (urimelige avtalevilkår) Forbrukermyndighetene kan begjære avgjørelse om: Eks: itunes Avtaleloven 36 (generell bestemmelse om bortfall eller revisjon av urimelige avtaler) Kan også benyttes av privatpersoner

8 Kort oppsummert Teknologisk i forkant! Solide avtaler! Mer forutsigbart regelverk!

9 Takk for oppmerksomheten! =

Forslag til paragraf 53e i Ot.Prp. nr. 46

Forslag til paragraf 53e i Ot.Prp. nr. 46 Forslag til paragraf 53e i Ot.Prp. nr. 46 Sendt saksordfører Ulf Erik Knudsen (Frp) og kulturkomiteen på Stortinget 13. april 2003 Fra Skolelinux (stiftelsen SLX Debian Labs) På spørsmål kommer innspill

Detaljer

Innst. 266 L. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 65 L (2012 2013)

Innst. 266 L. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 65 L (2012 2013) Innst. 266 L (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Prop. 65 L (2012 2013) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser

Detaljer

Internettleverandørens ansvar for tredjepersons opphavsrettskrenkelser på internett.

Internettleverandørens ansvar for tredjepersons opphavsrettskrenkelser på internett. Mastergradsoppgave Studnr.: 165620. Internettleverandørens ansvar for tredjepersons opphavsrettskrenkelser på internett. En vurdering av den norske rettstilstanden de lege lata og de lege ferenda i lys

Detaljer

Eleven skal kunne bruke nettvett og følge regler for personvern på Internett og i sosiale medier.

Eleven skal kunne bruke nettvett og følge regler for personvern på Internett og i sosiale medier. Mål KOMPETANSEMÅL Eleven skal kunne bruke nettvett og følge regler for personvern på Internett og i sosiale medier. HOVEDOMRÅDE: REDAKSJONELT ARBEID [...] Bruk av regler for opphavsrett, kildebruk og personvern

Detaljer

På rett hylle med åndsverkloven

På rett hylle med åndsverkloven På rett hylle med åndsverkloven En veiledning i opphavsrett for arkiv, bibliotek Pantone og Pantone museum Pantone Pantone 459 151 484 7547 c6 m7 y55 k0 c0 m43 y87 k0 c0 m87 y83 k30 c72 m64 y62 k59 Charlotte

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT LA-----KJENNELSE --- --- Avsagt: 09.02.2010 Saksnr.: 10-006542ASK-BORG/04 Dommere: Lagdommer Lagdommer Lagdommer Jan-Fredrik Wilhelmsen Dag A. Minsaas Sveinung Koslung Ankende part

Detaljer

TRE AVHANDLINGER OM FILDELING, IT-SIKKERHET OG E-POSTKONTROLL

TRE AVHANDLINGER OM FILDELING, IT-SIKKERHET OG E-POSTKONTROLL Complex nr. 2/2007 ZEBLEX H06 TRE AVHANDLINGER OM FILDELING, IT-SIKKERHET OG E-POSTKONTROLL Senter for rettsinformatikk Postboks 6706 St Olavs plass 0130 Oslo Henvendelser om denne bok kan gjøres til:

Detaljer

OSLO TINGRETT KJENNELSE. 01.09.2015 i Oslo tingrett 15-067093TVI-OTIR/05. Tingrettsdommer Jon Østensvig. 1 Warner Bros. Entertainment Norge AS

OSLO TINGRETT KJENNELSE. 01.09.2015 i Oslo tingrett 15-067093TVI-OTIR/05. Tingrettsdommer Jon Østensvig. 1 Warner Bros. Entertainment Norge AS OSLO TINGRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: Dommer: 01.09.2015 i Oslo tingrett 15-067093TVI-OTIR/05 Tingrettsdommer Jon Østensvig 1 Warner Bros. Entertainment Norge AS 2 SF Norge AS 3 Nordisk Film Distribusjon

Detaljer

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Rundskriv Q-24, mars 2005 Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Innhold Kapittel 1 Innledning... 5 Kapittel 2 Hensyn og begreper... 6 2.1 Hensyn...6 2.2 Begrepene taushetsplikt,

Detaljer

levering av uadressert reklame og gratis aviser markedsføringsloven 17

levering av uadressert reklame og gratis aviser markedsføringsloven 17 Juni 2009 Forbrukerombudets veiledning for levering av uadressert reklame og gratis aviser markedsføringsloven 17 Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon

Detaljer

4.1 Rettighetshavere og omsetningsmodeller i norsk kartbransje

4.1 Rettighetshavere og omsetningsmodeller i norsk kartbransje 4 Avtalepraksis 4.1 Rettighetshavere og omsetningsmodeller i norsk kartbransje I Norge har det offentlige spilt en dominerende rolle i etableringen geografisk informasjon. For Statens del har Statens kartverk

Detaljer

Adressemekling. Innhold INNLEDNING AKTØRENE

Adressemekling. Innhold INNLEDNING AKTØRENE Adressemekling Oppdatert februar 2012 Innhold Adressemekling... 1 INNLEDNING... 1 AKTØRENE... 1 1. Når kan man foreta mekling uten samtykke?... 2 2. Når krever bruk av adresselister samtykke?... 3 3. Den

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE -- ENDRINGER I ÅNDSVERKLOVEN M.M. SOM FØLGE AV EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/29/EF (EUCD)

HØRINGSUTTALELSE -- ENDRINGER I ÅNDSVERKLOVEN M.M. SOM FØLGE AV EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/29/EF (EUCD) Elektronisk Forpost Norge Pb. 2631 Solli 0203 Oslo Kultur- og kirkedepartementet Oslo, 24. juni 2003 Medieavdelingen Pb. 8030 Dep 0030 Oslo HØRINGSUTTALELSE -- ENDRINGER I ÅNDSVERKLOVEN M.M. SOM FØLGE

Detaljer

7.0 Endringslogg... 2 7.1 Generelt om rettigheter til geografisk informasjon... 3. 7.2 Rettigheter i Geovekst... 6

7.0 Endringslogg... 2 7.1 Generelt om rettigheter til geografisk informasjon... 3. 7.2 Rettigheter i Geovekst... 6 Geovekst-veiledningsperm 7 Rettigheter 7.0 Endringslogg... 2 7.1 Generelt om rettigheter til geografisk informasjon... 3 7.1.1 Praktisering av rettighetsbegreper ved formidling av Geovekst-data... 3 7.1.2

Detaljer

Nemnda til behandling av tvister vedrørende videresending av kringkastingsprogram. Kabeltvistnemnda

Nemnda til behandling av tvister vedrørende videresending av kringkastingsprogram. Kabeltvistnemnda Nemnda til behandling av tvister vedrørende videresending av kringkastingsprogram Kabeltvistnemnda ***** År 2006, den 6. april, behandlet nemnda sak innbrakt i medhold av 4-6 i forskrift til åndsverkloven

Detaljer

DIGITAL RETTIGHETS- KLARERING

DIGITAL RETTIGHETS- KLARERING DIGITAL RETTIGHETS- KLARERING R APPORT FRA UTVALG NEDSATT AV NFFS STYRE 2005-11-02 Gunnar Liestøl Hans Marius Graasvold Gisle Hannemyr Mads Liland Håkon Wium Lie 12. juni 2006 RAPPORT FRA NFFS DIGITALE

Detaljer

Aksjo UTTALELSE FRA RETTIGHETSHAVERENE ULOVLIG FILDELING OG KRAV OM NY LOVGIVNING

Aksjo UTTALELSE FRA RETTIGHETSHAVERENE ULOVLIG FILDELING OG KRAV OM NY LOVGIVNING Aksjo UTTALELSE FRA RETTIGHETSHAVERENE ULOVLIG FILDELING OG KRAV OM NY LOVGIVNING 1 INNLEDNING OG OVERSIKT Aksjonen Dele, ikke stjele, som 37 norske opphavsrettsorganisasjoner står bak, viser til Kulturdepartementets

Detaljer

Forskerforbundet: Opphavsrett

Forskerforbundet: Opphavsrett Forskerforbundet: Opphavsrett Skriftserien nr 1/2010 Opphavsrett Notat utarbeidet for Forskerforbundet av professor dr. juris Olav Torvund Oslo februar 2010 2 Innhold 1 Innledning...6 1.1 Den som skaper

Detaljer

Nemnda til behandling av tvister vedrørende videresending av kringkastingsprogram

Nemnda til behandling av tvister vedrørende videresending av kringkastingsprogram 1 Nemnda til behandling av tvister vedrørende videresending av kringkastingsprogram Kabeltvistnemnda Enkelte opplysninger tatt ut med hjemmel i off.loven 13, jf. forvaltningsloven 13. Den 8. desember 2011

Detaljer

Innst. O. nr. 19 (2000-2001)

Innst. O. nr. 19 (2000-2001) Innst. O. nr. 19 (2000-2001) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om lov om endringer i lov 16. juni 1972 nr. 47 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår (markedsføringsloven)

Detaljer

Informasjon til faglig ansvarlig for person dømt til tvungent psykisk helsevern

Informasjon til faglig ansvarlig for person dømt til tvungent psykisk helsevern Informasjon til faglig ansvarlig for person dømt til tvungent psykisk helsevern Bakgrunn og begrunnelse for særreaksjonen samfunnsvernet Ved særreaksjonsreformen av 01.01.02 ble sikring erstattet av tre

Detaljer

Innst. O. nr. 20. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra familie- og kulturkomiteen

Innst. O. nr. 20. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra familie- og kulturkomiteen Innst. O. nr. 20 (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra familie- og kulturkomiteen Ot.prp. nr. 55 (2007 2008) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår

Detaljer

Reglene om. kreditorvarsel og kreditorinnsigelser. ved fusjon. av aksjeselskaper

Reglene om. kreditorvarsel og kreditorinnsigelser. ved fusjon. av aksjeselskaper Masteroppgave Jus399 Reglene om kreditorvarsel og kreditorinnsigelser ved fusjon av aksjeselskaper Kandidatnummer: 181669 Veileder: Professor dr. juris Filip Truyen Antall ord: 12 251 6. 12. 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Innhold Vilkår for brukere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for brukere»... 3 Gjennomføre en bestilling på et

Innhold Vilkår for brukere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for brukere»... 3 Gjennomføre en bestilling på et Innhold Vilkår for brukere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for brukere»... 3 Gjennomføre en bestilling på et eventsted... 3 Bestille et eventsted... 3 Økonomiske betingelser...

Detaljer

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Kapittel I. Lovens formål og virkeområde... 1 Kapittel II. Alminnelige regler for behandling av personopplysninger... 3 Kapittel III. Informasjon

Detaljer

Enerett til lenking en keiser uten klær? 1

Enerett til lenking en keiser uten klær? 1 Enerett til lenking en keiser uten klær? 417 Enerett til lenking en keiser uten klær? 1 Av professor dr. juris Olav Torvund 2 1. Innledning I napster.no-saken, Rt 2005 s. 41, ga Høyesterett en viktig premiss

Detaljer

Personopplysningsloven

Personopplysningsloven Personopplysningsloven Tittel: Lov om behandling av personopplysninger Dato: 14.04.2000 Sist endret: - Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kapittel I. Lovens formål og

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

OPPHAVSRETT OG PROGRAMVARE

OPPHAVSRETT OG PROGRAMVARE OPPHAVSRETT OG PROGRAMVARE OPPHAVSRETT OG PROGRAMVARE INNLEDNING De fleste hjem i Norge har i dag en eller flere datamaskiner, og avanserte mobiltelefoner gjør at man kan ta i mot samtaler, surfe på nettet,

Detaljer

OL i sotsji 2014. Reklameregler Regler for bruk av bilder Retningslinjer for sosiale medier, blogging og internett

OL i sotsji 2014. Reklameregler Regler for bruk av bilder Retningslinjer for sosiale medier, blogging og internett OL i sotsji 2014 Reklameregler Regler for bruk av bilder Retningslinjer for sosiale medier, blogging og internett 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning...3 1.1 Reglene gjelder for OL-perioden...3 1.2 Hvem

Detaljer