Sikkerhet først. Angerman AS utvider Seminar. Informasjonsblad om sikkerhetsopplæring for bruk av trucker, kraner, masseforflytningsmaskiner o.a.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sikkerhet først. Angerman AS utvider Seminar. Informasjonsblad om sikkerhetsopplæring for bruk av trucker, kraner, masseforflytningsmaskiner o.a."

Transkript

1 Sikkerhet først Nr Informasjonsblad om sikkerhetsopplæring for bruk av trucker, kraner, masseforflytningsmaskiner o.a. Angerman AS utvider Seminar i alle landsdeler Myndigheter, organisasjoner, diverse råd og andre faginstanser må komme bedre i dialog med hverandre. Da sikkerhetsopplæring kan vi sammen gjøre mye for «sikkerhet er livsviktig først» på arbeidsplassene. God Og styrker økonomien i bedrift og samfunn

2 To ledende forlag innen sikkerhetsopplæring vil samarbeide Forlaget NKI og Angerman AS er begge utgivere av læremateriell for sikkerhetsopplæring.felles målsetting er sikker bruk og trygge arbeidsforhold innen transport og godshåndtering. Erfaring Begge har lang og sterk erfaring. Gjennom årene har man utviklet seg gjennom forskjellige markeds segmenter. NKI har stor vekt på transport, mens Angerman AS har sin hovedvekt på godshåndtering og masse forflytning. Transport, godshåndte ring og masseforflytning hører tett sammen. Utvikling av godt og fremtidsrettet læremateriell er i fokus. Det legges spesiell vekt på gode holdninger og forståelse av nytten for sikkerhet. Forskjellig innfallsvinkel, felles mål Angerman AS og NKI har forskjellige markeder og forskjellige tema for opplæring. Men mange av opplæringsvirksomhetene har behov for læremateriell både fra NKI og Angerman AS. I stedet for å jobbe hver for seg, er målet å samarbeide og utveksle erfaring og kunnskap. Det gjelder bl.a. innen fagmessig innhold og pedagogisk fremstilling. Resultat Samarbeid innen markedsføring og informasjon vil gi bredere og større markedstilgang. Det kan også gi mer sammenfallende utadrettet informasjon og omtale av forskjellige tema. Mer ryddige forhold og bedre og mer entydig informasjon kan bli et resultat. Talerør Når to ledende forlag samordner strukturen av læremateriell og informasjon blir det et sterkt talerør. Overfor store og mindre opplæringsvirksomheter er det viktig å gi entydige svar på spørsmål. Det er også viktig at læremateriell har entydige fremstillinger. Den store kontaktflaten forlagene har innen undervisning, gir en mengde tilbakemeldinger som er basert på erfaring og kunnskap fra brukerne. Det er av stor nytte for forfattere og som talerør og informasjonssted for myndigheter, interesseorganisasjoner, politiske organisasjoner og andre. Samarbeid NKI og Angerman AS sitt samarbeid har fokus på læremateriell og informasjon. Håpet på sikt er samarbeid fra flere parter innen sikkerhetsopplæring.det kan gi mer effektiv saksbehandling, bedre og fremtidsrettet læremateriell, bedre undervisning og lede til målet om sikrere og effektivt arbeid. 2 Sikkerhet først

3 Seminar i alle landsdeler Som et første trinn i samarbeidet NKI/Angerman skal det holdes felles seminar i alle landsdeler. Innholdet blir dagsaktuelle tema for opplæringsvirksomheter innen forlagenes målgrupper. Hvor? Seminarsteder skal være i Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Ålesund, Trondheim og Tromsø i løpet av oktober/november. Hva? Seminaret er et en-dags seminar. Det blir tatt opp dagsaktuelle tema som det nye Yrkessjåførdirektivet og nytt opplæringstilbud. Behov og tilgang til fremmedspråklig læremateriell, sikker opplæring med digitale hjelpemidler, Forskrift 608/555 «Bruk av arbeidsutstyr» utgår. Hva kommer i stedet? Gjennomgang av nytt lovfestet kurskonsept om «Elementær grunnleggende sikkerhetsopplæring» som gjelder alle med fysisk arbeid, et enormt opp læringspotensiale. Effektiv kursmarkedsføring på lavt budsjett. Hjelpemidler for de som har lese- og språkvansker blir også omtalt. Ved at det er et en-dagsseminar er det lettere å tilpasse arbeidssituasjonen for de som vil være tilstede, har vi fått tilbakemeldinger om. Hva koster det? Fra arrangørene er seminarprisen beregnet til selvkost. Prisen inkl. lunsj er kr 590,-. Påmelding Det er begrenset deltagelse til hvert sted. Det kan lønne seg å melde seg på snarest. Det er også forbehold om tilstrekkelig påmelding. Husk I tillegg til faglig utvikling og oppdatering, bidrar også slike sammenkomster til bransjefellesskap og kontaktnett. Bergen okt. Ålesund okt. Trondheim okt. Tromsø okt. Oslo nov. Kristiansand nov. Stavanger nov. Innhold...Side Tromsø To ledende forlag innen sikkerhetsopplæring vil samarbeide... s 2 Seminar i alle landsdeler... s 3 Utvidelse hos Angerman AS... s 4 Staben... s 5 Produktsjef... s 6 Stortruck læremateriell oppdatert... s 7 Trygg transport av personer og god... s 8 Nytt kurskonsept... s 10 «Skreddersydd» HMS-kurs... s 11 Opplæringsmateriell sikkerhetsopplæring... s 1 2 Trondheim Ålesund Bergen Stavanger Oslo Meld deg på i dag Telefon: Faks: E-post: Husk å oppgi stedsvalg, navn på firma og deltakere. Ta kontakt hvis det er noe du lurer på. Kristiansand Sikkerhet først

4 Stor etterspørsel gir behov for utvidelse hos Angerman AS Læremateriell for truckfører, kranfører, anleggsmaskinfører, elementær sikkerhetskunnskap og polsk, litauisk og engelsk læremateriell gir et sammen hørende breddeutvalg. Alt fra samme leverandør gjør det enklere for opplæringsvirksomhetene og gir økt etterspørsel som følge. Mer plass og personell Både når det gjelder plass og personell må virksomheten utvides. Angerman sitt løfte til sine kunder om rask leveringsdyktighet, kontinuerlig oppdatering og fremtidsrettet produktutvikling setter krav til kompetent personell og effektive lokaliteter. Det betyr behov for mer plass og personell. Etter 10 år med flotte kontor og egen brygge til Byfjorden i Bergen sentrum, føles det litt vemodig å flytte. Men Angerman flytter til et nytt fint sentralt sted, Godvik, ved innseilingen til Bergen havn. Nye lokaler som er laget for Angerman AS sitt behov taes i bruk fra 1.september. Fra 1.september Fra 1.sept. begynner Kent Jensen som produktsjef. Kent er i bransjen og har solid yrkeserfaring og solid utdannelse for sitt virkefelt i forlaget. Egil Alvær har i løpet av sin tid i forlaget satt seg grundig inn i bransjen og for Ny adresse: Angerman AS, Leirvikåsen 39, 5179 Godvik-Bergen Telefon, faks, e-post, nettsider, nettbutikk som før. lagets innad- og utadvendte aktiviteter og blir daglig leder. Gro Borge er administrasjonsleder og økonomiansvarlig med et nært kundeforhold. Ivar Angerman har valgt en mer tilbaketrukket funksjon med forfatterskap, kunderelasjon, rådgivning og styremedlem som prioriterte virkeområder Gevinst God logistikk fra produksjon, lager hold, ordremottak, eks pedisjon og til lære materiellet er hos opplæringsvirksomheten, har vært et godt kort for Angerman AS. Denne strukturen skal vedlikeholdes og videreutvikles, slik at våre kunder får fremtidsrettet materiell og leveranser av høy kvalitet og punklighet. 4 Sikkerhet først

5 Staben Alle står først og fremst til kundenes tjeneste. God dialog, med opplærings virksomhetene har høyeste prioritert. Ivar Angerman Forfatter, kunderelasjoner rådgivning, styremedlem Egil Alvær Daglig leder, produktutvikling Gro Borge Administrasjonsleder og økonomi Kent Jensen Produktsjef oppdatering/vedlikehold, kvalitetskontroll Sikkerhet først

6 Produktsjef Fra 1. september har Angerman AS ny produkt sjef. Dette er en viktig funksjon for peda gogisk og faglig godt læremateriell. Når stillingen ble utlyst, så Kent Jensen stillingen som midt i blinken for sin utdannelse og yrkesbakgrunn. Lysten til å bruke sine kunnskaper var stor og han søkte på stillingen gjennom rekrutteringsselskapet Garuda Norge AS. Fra dem kom det en klart positiv innstilling. Som fremtidig forfatter og produktutvikler innen nye emner og medier, er utfordringene spennende. Konstant vedlikehold og videreutvikling av eksisterende læremateriell er også viktige oppgaver. God dialog, lytte og følge opp opplæringsvirksomhetene har stor betydning. Det er avgjørende for produktsjefen for å lage et levende læremateriell i samsvar med opplæringsvirksomhetenes behov. Med yrkeserfaring som instruktør HMS og varmt arbeid, foredragsholder, markedsføring, brannvaktleder Mongstad og CCB, vektertjenester m.m. har Kent et godt erfaringsgrunnlag fra yrkeslivet. Viderekomment databruk er et viktig og fremtidsrettet kunnskaps- og interesseområde for Kent. Universitetsutdannelse innen sikkerhets- og risikoanalyse, filosof, psykologi, pluss språk fra skoleverket og medielinjen med kommunikasjon, gir en solid bakgrunn for Kent sine gjøremål. En lang rekke kompetansekurs innen sikkerhet og standarder blir også nyttig. Kent nevner selv at HMS er hans hjertesak. Å gjøre folk sikkerhetsbevisst er en totalkultur og gjelder på alle nivå i jobben, i bilen og i hjemmet. Hans erfaring i forbindelse med arbeid opp mot sikkerhetskulturen i oljebransjen tilsier at den i større grad skulle overføres til land basert sikkerhet, er Kent sin holdning. Kent (37) har samboer og datter på 4. Han kommer opprinnelig fra Drammen. Verv i forskjellige idrettslag og annet vitner om samfunnsengasjement. Egen idrettsaktivitet har i hovedsak vært håndball og fotball. Angerman AS ser frem til Kent sin arbeidsinnsats for kvalitet på lære materiellet og til god oppfølging av opplæringsvirksomheter og organisasjoner. 6 Sikkerhet først

7 Bruk av stortruck, dvs. truck med løftekapasitet over 10 tonn, krever spesialopplæring. Faremomentene og forskjellene fra mindre trucker tilsier det. Løfte kapasiteten, dimensjonene, tyngden, kreftene og bruksområdene innebærer stor ulykkesrisiko med store konsekvenser. Erfaring, kunnskap og meget god holdning til sikkerhet er særdeles viktig. og CD man har fra før, kan fortsatt brukes. Senere vil det komme en ny utvidet utgave. Læremateriellet bygger på opp gradert læreplan Modul 2.2 Stor, utarbeidet av bransjen og fag miljøer i samsvar med forskrift nr. 608, best nr. 555, som er utgitt av Direktoratet for arbeidstilsynet. Læremateriellet for stortruck er nå kommet i ny utgave. Ny layout i samsvar med det øvrige læremateriellet fra Angerman Opplæringen omfatter stor mot vektstruck med mast, stor mot vektstruck med teleskopbom og stor sidelaster. AS, oppdaterte lovreferanser, flere illustrasjoner, krav om type opplæring og risikovurdering er nå med. Presentasjonen på overhead STORTRUCKER + KJØRING Figurer ligger på CD Stortrucker + kjøring STORTRUCKER+ KJØRING Teoriprøve stortruckførerkurs IF;I?7B?I;H?D=I8EA <EH IJEHJHK9A< H;H; JHK9A;H C;: B <J;A7F7I?J;J EL;H '& JEDD Navn:... Firma:... Adresse:... Dato... Tlf....! "# $ %! &' ( $ )* %% '"+, /%!'! / ++ 0 /%!+ "% &' 1 )* %% '"+ " Zi hzah`ve ^ 7D9DC> # $ % & &%'! ( ()! / ' " " # /! /!.% /!.%!1.% / 3 &' / / ) "$ ) DEKKER KRAVENE TIL SIKKERHETSOPPLÆRING. DIREKTORATET FOR ARBEIDSTILSYNET ER TILSYNSMYNDIGHET UTGIVER: ANGERMAN AS FORLAG FOR SIKKERHETSOPPLÆRING Skuteviksboder Bergen Tlf Faks tilhører: 06 Boken E-post: Læreplan <7::;H# L;?B;:D?D= til bedriftsintern kjøretrening jhkya e] ijehjhkya Prøven er basert på kravene for dokumentert og sertifisert sikkerhetsopplæring i henhold til Forskrift om bruk av arbeidsutstyr, nr. 608, best. nr. 555, utgitt av Direktoratet for arbeidstilsynet, som er tilsynsmyndighet. Ref. 47. È Ijeh i_z[bwij[h!! " 6C<:GB6C 6H Copyright I. A. Lærebok Teoriprøve Opplæring foretatt av:... Kjørebok for:... PRAKTISK OPPLÆRING FOR TRUCKFØRERE ;dgav\ [dg h^``zg]zihdeea²g^c\ Fadderveiledning PRESENTASJON È Ijeh j[b[iaefxecjhkya È Ijeh i_z[bwij[h Innhold: Ji\^kZg/ 6c\ZgbVc 6H! ;dgav\ [dg h^``zg]zihdeea²g^c\! izaz[dc ** (% '+ -%! [V`h ** (' %' %+ :"edhi/ [dgav\5vc\zgbvc#cd Ä lll#vc\zgbvc#cd Kjørebok (loggbok for praksis) 6C<:GB6C 6H UTGIVER: ANGERMAN AS FORLAG FOR SIKKERHETSOPPLÆRING BODONI ANGERMAN AS Forlag for sikkerhetsopplæring 'RUNNKUNNSKAP s 4RUCKF RER s 3TROPPERE s +RANF RER s & RER AV MASSEFORmYTNINGSMASKINER IF;I?7B?I;H?D=I8EA <EH IJEHJHK9A< H;H; JHK9A;H C;: B <J;A7F7I?J;J EL;H '& JEDD È Ijeh cejl[ajijhkya c[z cwij For alle typer trucker og tilleggsutstyr Utfylling av kjøreboken... Beståtte teoretiske og praktiske prøver... Dokumentasjon/skjema for praksis... Dokumentasjon/skjema for praksis... Klasseinndeling av truckførerbeviset... Emner og mål for praktisk opplæring... Informasjon om opplæring... STORTRUCKER+ KJØRING STORTRUCKER + KJØRING 6C<:GB6C 6H AZ^gk^` hzc (.! *&,. <dyk^`! 7Zg\Zc Ia[# ** (% '+ -% Ä ;V`h ** (' %' %+ :"edhi/ `jgh5vc\zgbvc#cd Ä >c[d/ lll#vc\zgbvc#cd Passer til lærebøkene ðjhkya[h! JhkYaa`Ęh_d]ñ og ðijehjhkya[h! A`Ęh_d]ñ Ikke bestått Instruktør È Ijeh j[b[iaefxecjhkya AZ^gk^` hzc (.! *&,. <dyk^`! 7Zg\Zc Ia[# ** (% '+ -% Ä ;V`h ** (' %' %+ :"edhi/ [dgav\5vc\zgbvc#cd Ä lll#vc\zgbvc#cd Bestått... Bodoni -#. Antall feil:... È Ijeh cejl[ajijhkya c[z cwij PRESENTASJON Skuteviksboder Bergen lf Faks Info: www. angerman.no Oppdatert og fornyet stortruckbok CD-presentasjon Sikkerhet først

8 Trygg transport av Fra september 2008 pålegges alle nye bussjåfører yrkeskompetanse i tillegg til førerkort. Ett år senere følger lastebilsjåførene etter. Fra 2011 kreves det etterutdanning hvert femte år for alle yrkessjåfører. De nye utdanningskravene bygger på Yrkessjåførdirektivet fra EU. En av hovedhensiktene er å bidra til å forbedre trafikksikkerheten og å sikre omdømmet til yrkessjåfører. Modulbasert utdanning Det er derfor lansert en ny utdanning for yrkessjåfører, som består av seks moduler se oversikt i figur. Modul 1, 2, 3 og 6 er felles for person- og godstransport, mens modul 4 og 5 er noe forskjellige. Norsk læreplan Vegdirektoratet har utarbeidet en omfattende læreplan som grunnlag for grunnutdanning og etterutdanning. Planen er konkret og målorientert, og det er angitt eksakte timetall for hver modul. Læreplanen krever at en yrkessjåfør skal kunne kjøre trafikksikkert og økonomisk, vise profesjo nalitet i sin yrkesutøvelse og ivareta egen og andres sikkerhet ved arbeid når kjøretøyet står i ro. Sikkerhet har fått en stor plass i flere av modulene. Vi nevner blant annet: Modul 1: Sjåførens plikter om planlegging av kjørerute, pauser og hvile dvs. kontroll med kjøreog hviletid. 8 Sikkerhet først

9 personer og gods Modul 2: Yrkessjåførens sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, herunder ulykkesrisiko og beredskap, personlige belastninger, ergonomi og helse, leve- og spisevaner og kosthold, tobakk og rusmidler. Modul 3: Sikkerhetsutstyr, herunder bruk, tilpasning og vedlikehold av slikt utstyr i tunge kjøretøy. Modul 4 og 5: Beregning, plassering og sikring av gods- og person last og følger av feil lasting. Modul 6: Risiko ved bruk av store kjøretøy, herunder kjøreegenskaper, stabilitet, kjøring ved høy fart, tett trafikk og under vanskelige forhold. Utdanningen er en kombinasjon av teori og praksis. NKI tilbyr brukervennlig læreverk NKI Forlaget er i full gang med lanseringen av et læreverk som dekker kravene til yrkessjåførutdanning. Modul 1 og 2 foreligger allerede de øvrige modulene kommer fortløpende. Læreverket følger Vegdirektoratets læreplan til punkt og prikke. Hver modul dekkes av et eget hefte. Heftene har et enkelt språk, mye «luft» på sidene og er rikt illustrert. Heftene kan bestilles enkeltvis eller samlet fra NKI Forlaget. Informasjon om NKI Forlagets lærebøker innenfor transport finner du på nettstedet: D1E, D eller DE på veg åpen for alminnelig trafikk. Krav i denne forskriften kommer i tillegg til krav etter forskrift 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. Eget yrkessjåførbevis Det innføres et særskilt bevis for yrkessjåførkompetanse. For å få beviset, må man ha deltatt i undervisningen på godkjent lærested og ha bestått en teoretisk prøve. Kort levetid for yrkessjåfører Sjåføryrket kan være stressende og gå på helsen løs. Forventet levealder for sjåføryrker (drosje, anleggsmaskiner, vare- og lastebil, buss) ligger i følge Statistisk Sentralbyrå langt nede på listen i forhold til andre yrker når det gjelder forventet levealder. Med andre ord: Godt kvalifiserte yrkessjåfører kan bidra både til å sikre sitt eget liv og til tryggere transport av personer og gods. Egen forskrift Den norske yrkessjåførutdanningen er beskrevet i Forskrift om grunnutdanning og etterutdanning for yrkessjåfører (yrkessjåførforskriften). Forskriften omfatter grunnutdanning og etterutdanning for sjåfører som vil erverve eller fornye retten til mot vederlag å utføre person- eller godstransport med kjøretøy i førerkortklassene C1, C1E, C, CE, D1, NKI Forlaget Postboks BEKKESTUA Ordretelefon: Nettsted: E-post: Forlaget Sikkerhet først

10 Nytt kurskonsept Arnfinn Thorbjørnsen er blant veteranene innen godshåndtering med kran og truck. Med eierskap i opplæringsvirksomheten European Consulting Team (ECT), og bemanningsfirmaet CECT Oilfield Services, er han sterkt engasjert innen sikker bruk og opplæring innenlands, offshore og i internasjonal skipsfart. Arnfinn var også en årrekke i NOORSI/ATIL-styret. Sikkerhetskunnskap og korrekt dokumentasjon er viktig for risikovurdering, til gode sikkerhetsholdninger og korrekt dokumentasjon etter gjeldende krav. CECON ASA opererer «world wide» og har samarbeid med ECT. ECT henvendte seg til Angerman AS med oppdrag å utvikle et sikkerhetskurs for CECONs ansvarlige. Egil Alvær hos Angerman AS påtok seg oppgaven. Egil har fartstid som arbeidsleder offshore og har derved kunnskap og erfaring. Kursopplegg og læremateriell ble utviklet i samarbeid med oppdragsgiverne og kurs ble avholdt. Noen spørsmål til initiativtager Arnfinn Thorbjørnsen: Hvorfor kurset? CECON ASA tok kontakt med ECT om det var mulighet for om vi kunne ta på oss oppdraget med å lage et internt HSE kurs for alt personell i CECON ASA systemet. Grunntanken til teknisk direktør Espen Holm var at vi utarbeidet kurskonseptet i 3 trinn. Ett dags Arnfinn Thorbjørnsen er initiativtager til spesialtilpasset sikkerhetskurs for arbeid offshore. Sikkerhetsmotivasjon og dokumentert generell felleskunnskap er målet. kurs for administrativt personnell, prosjektledere mm, påbygning med 1 dag til 2 dager for supervicere, dekksformenn på de ulike prosjekt som da blir opplært til å holde ett 1 dags kurs på 8 timer for riggere, sveisere, kranførere mm. Tanken er at det er formenn og supervicere på hvert prosjekt som skal holde kurset. Faginnholdet blir på den måten mer relevant og interessant for deltagerne enn om en ekstern foreleser kommer å holder dette. Ved å få lederne til å snakke om HSE problematikk, vil det skape en god forutsetning for en god kultur i prosjektet. Kurset avsluttes med en prøve og det blir utstedt kursbevis som er gyldig i 1 år. En-gangsbehov? Målgruppe for kurset? Alle som ønsker arbeid med CECON som oppdragsgiver, må inneha gyldig kurs. På den måten blir alle de fine QA og HSE rutiner,prosedyrer, sjekklister mm. en del av arbeidsdagen til de ansatte. Ikke bare noe som står beskrevet i en perm. For hvert prosjekt vil det bli avholdt HSE kurs for det aktuelle personell. Kan andre kurskjøpere ha nytte av opplegget? Kurskonseptet om en 3 trinns opplæring kan andre ha nytte av. Selve innholdet vil kun være for CECON ansatte fordi kurset tar utgangspunkt i CECON sitt CMS (CECON Managment System). Kan andre opplæringsvirksomheter bruke konseptet og læremateriellet? Selve konseptet kan andre bruke. Men læremateriellet er kun for internt bruk i CECON systemet Vil ECT holde slike kurs? Ved prosjekter i CECON regi vil vi avholde kurs for aktuelt personell. Hvilke reaksjoner og evaluering kom etter kurset? Vi er fortsatt i en innkjøringsfase av kurskonseptet, hvor vi kun har kjørt trinn 1 og 2, og det har vært veldig positivt. Kurset skapte grunnlag for gode diskusjoner i forhold til hvordan ting fungerer på papiret mot praksis. I disse dager holder vi på med å sette sammen kurskompendium til trinn 3 for Kristin prosjektet. Evalueringsskjemaene etter endt kurs på både trinn 1 og 2 var utelukkende positive. Egil Alvær som var instruktør klarte å skape en god stemning i undervisningen som dannet grunnlag for gode diskusjoner. 10 Sikkerhet først

11 «Skreddersydd» hms-kurs Angerman AS fikk i juni forespørsel fra opplæringsvirksomheten European Consulting Team (E.C.T.) i Arendal om bistand til utvikling og gjennomføring for en av E.C.T. sine kunder om et offshorerelatert HMSkurs. Kunden,CECON ASA, som er en Subsea Installation Contractor, skal utføre arbeid på norsk sokkel. De trengte en tilnærming av HMSstandarder i «norsk drakt». Ønsket var et opplegg der kundens styringssystem, (Management System) ble lagt til grunn og utvidet med gjennomgang av risikoanalyser, sikker-jobb-analyser, rapportering av hendelser, forbedringsforslag og oppfølging av dette. Det ble og lagt stor vekt på dokumentasjon av tiltak og forbedringer før lukking av REH (rapport etter hendelse). Egil Alvær hos Angerman AS fikk oppdraget å utvikle og gjennomføre kurset og tilhørende kursmateriell. Et godt samarbeid med Nina Roland, som er daglig leder av E.C.T., resulterte i et opplegg som ivaretok «ønskelisten» om en god og dekkende sikkerhetsopplæring. Kurset ble bygget rundt selskapets «policy» for etikk, kvalitet, miljøvern, helse og sikkerhet, alkohol og stoff samt sikkerhetsaksept ved oversjøiske operasjoner. Videre ble flere standarder som NS-EN-ISO 9001/14001 og OHSAS innlemmet sammen med Arbeidsmiljøloven og Forurensningsloven til et kompendium som bygget videre mot «norske forhold». Holdningsskapende arbeid for en god sikkerhetskultur, «0-filosofien» og farlige forhold som kan føre til hendelser og ulykker, ble vektlagt sammen med personlig verne utstyr. Tilbakemeldingene fra kurset var meget gode. Konseptet kan tilpasses andre virksomheter on- og offshore følger norske sikkerhetsregler. Egil Alvær, Angerman AS kan kontaktes. Egil gir råd om opplegg og nødvendig læremateriell til de som ønsker å holde tilsvarende kurs. Nina Roland som er daglig leder for opplæringsvirksomheten E.C.T. har organisert kurset. Egil Alvær Angerman AS, har stått for utarbeidelsen av kurset og var instruktør. Sikkerhet først

12 RETURADRESSE Angerman AS Leirvikåsen Godvik A-blad SIKKERHETSLÆRING Bodoni opplæringsmatriell for Truck-, maskin- og kranførere Arbeidsledere Terminal-, lager- og anleggsarbeidere Generell grunnopplæring Utenlandske gjestearbeidere Vær på den rette side av loven og ha dokumentasjonen i orden Angerman AS Forlag for sikkerhetsopplæring Leirvikåsen 39, 5179 Godvik-Bergen Tlf Faks MILJØMERKET Trykksak 699 Direkte: Gro Borge Ivar Angerman Egil J. Alvær Kent Jensen E-post: Info:

Sikkerhets-info. Informasjonsblad om sikkerhetsopplæring for bruk av trucker, kraner, masseforflytningsmaskiner o.a.

Sikkerhets-info. Informasjonsblad om sikkerhetsopplæring for bruk av trucker, kraner, masseforflytningsmaskiner o.a. Sikkerhets-info Nr. 1 2007 Informasjonsblad om sikkerhetsopplæring for bruk av trucker, kraner, masseforflytningsmaskiner o.a. Myndigheter, organisasjoner, diverse råd og andre faginstanser må komme bedre

Detaljer

KURSOVERSIKT. Vi har kursene DU trenger!

KURSOVERSIKT. Vi har kursene DU trenger! KURSOVERSIKT Vi har kursene DU trenger! Innhold Opplæring Vest... 3 Modul 1.1... 4 Masseforflyttingsmaskiner... 5 Truck... 5 Stortruckførerkurs over 10 tonn løft... 7 G11 - Løfteredskap... 8 G4 - Bro-

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang God jul & godt nytt år! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen. Når denne utgaven av On Site leses, er solen i ferd med å snu og vi går mot lysere tider. Om

Detaljer

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER.

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER. MULIGHETER* ET KUNDEMAGASIN FRA FIXIT BUSINESS PARTNER September Nr. 1 2. Årgang Vi gjør bransjen proffere. UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE Monika Viken Leithe, H2 Ellemelle: JEG ER BLITT

Detaljer

KRANTEKNIKK ÆRESMEDLEM. Spesialisten som ble. Spesialtema: LASTEBILKRANER. MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2004.

KRANTEKNIKK ÆRESMEDLEM. Spesialisten som ble. Spesialtema: LASTEBILKRANER. MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2004. KRANTEKNIKK MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2004 Spesialisten som ble ÆRESMEDLEM Spesialtema: LASTEBILKRANER Helli Grafi sk AS Velkommen etter! Utgitt av: Tekniske Foreningers Servicekontor

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

KURSTILBUD FOR ANSATTE I AIBEL

KURSTILBUD FOR ANSATTE I AIBEL KURSTILBUD FOR ANSATTE I AIBEL www.aof-haugaland.no Ta kontakt med en av oss i administrasjonen: Sigmund Fosse Daglig leder sigmund.fosse@aof.no Tlf.: 52 70 90 06 Mob.: 901 66 730 Besøksadresse: DreierGaarden,

Detaljer

Transport- næringens egen kompetanseleverandør

Transport- næringens egen kompetanseleverandør Transport- næringens egen kompetanseleverandør Godstransport på vei har en lys fremtid. Få, om noen andre næringer er spådd en slik eventyrlig vekst i årene fremover. Geir A. Mo, adm. dir NLF Transportkompetanse

Detaljer

2. distrikt, 7. distrikt, 8. distrikt og TeVeBu

2. distrikt, 7. distrikt, 8. distrikt og TeVeBu Et samarbeidsprosjekt mellom 2. distrikt, 7. distrikt, 8. distrikt og TeVeBu 2004 1 Forord Denne rapporten er et resultat av samarbeidsprosjektet Arbeidsmiljøloven i et fargerikt arbeidsliv (AIFA) som

Detaljer

Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser. Byggmesterskolen

Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser. Byggmesterskolen 2010 Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser Innhold Informasjon om 3 Byggeplasslederstudiet 4 Bustadoppføringslova og håndverktjenesteloven 6 NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt 7 NS 8406 Forenklet norsk

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com Kursportefølje Proactima AS Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@ PREPARED. Vår kursportefølje Grunnleggende HMS HMS for nyansatte HMS for ledere HMS for verneombud Grunnkurs ytre miljø for petroleumssektoren

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Vegdirektoratet Veg og transportavdelningen Trafikkforvaltning 05.07.2013. Læreplan for førerkortklasse A1, A2 og A

Vegdirektoratet Veg og transportavdelningen Trafikkforvaltning 05.07.2013. Læreplan for førerkortklasse A1, A2 og A Vegdirektoratet Veg og transportavdelningen Trafikkforvaltning 05.07.2013 Læreplan for førerkortklasse A1, A2 og A VEILEDNINGER Håndbok 251 Læreplan Førerkort klasse A1, A2 og A Fastsatt av Vegdirektoratet

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

1. LAG EN DESIGNSKISSE FOR NETTSIDEN...3 Design:...4 Funksjoner:...5 Mulige opsjoner...5 FORUTSETNING FOR ØVRIGE LØSNINGER...5

1. LAG EN DESIGNSKISSE FOR NETTSIDEN...3 Design:...4 Funksjoner:...5 Mulige opsjoner...5 FORUTSETNING FOR ØVRIGE LØSNINGER...5 LE453H02 12.03.2003 Side 1 av 20 INNHOLDSFORTEGNELSE: BAKGRUNNEN FOR DRØFTINGENE...2 1. LAG EN DESIGNSKISSE FOR NETTSIDEN...3 Design:...4 Funksjoner:...5 Mulige opsjoner...5 FORUTSETNING FOR ØVRIGE LØSNINGER....5

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015 PROSJEKTRAPPORT Demensplan 2015 Kunnskap og erfaringsdeling - et tilbud til kommunene i Nord-Trøndelag fra Utviklingssenter for sykehjem, Verdal kommune Verdal oktober.2013, Ingunn Sund Forbord, prosjektleder

Detaljer

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT RAPPORT Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker Hva skal til for å bygge opp og synliggjøre uføretrygdede og personer med nedsatt funksjonsevne sin kompetanse og arbeidskraft på en måte

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynets organisasjon 2 Mål og resultatkrav 5 Resultatperspektivet 8 Forebygging av ulykker 8 Skadelig kjemisk påvirkning 9 Organisatoriske arbeidsforhold 10 Ergonomiske

Detaljer

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten HMS-kultur i politi- og lensmannsetaten Politidirektoratet 2010 Personalavdelingen, HMS-seksjonen Forfatter: Per Oskar Strand 1. utgave. Oslo 2007, 4 000 eksemplarer 2. utgave. Oslo 2010, 4 000 eksemplarer

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING Senter for IKT i utdanningen skal bidra til at IKT bidrar til økt kvalitet i utdanningen og bedre læringsutbytte og læringsstrategier for barn i barnehagene,

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Ledsagerveiledning. Personbil. Jarl Ove Glein og Ståle Lødemel

Ledsagerveiledning. Personbil. Jarl Ove Glein og Ståle Lødemel Ledsagerveiledning Personbil Jarl Ove Glein og Ståle Lødemel Førerkortboka Klasse b 1 NKI Forlaget AS 2011 1. utgave, 1. opplag 2011 Utgiver: NKI Forlaget AS Postboks 111, 1319 Bekkestua Besøksadresse:

Detaljer