Sikkerhet først. Angerman AS utvider Seminar. Informasjonsblad om sikkerhetsopplæring for bruk av trucker, kraner, masseforflytningsmaskiner o.a.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sikkerhet først. Angerman AS utvider Seminar. Informasjonsblad om sikkerhetsopplæring for bruk av trucker, kraner, masseforflytningsmaskiner o.a."

Transkript

1 Sikkerhet først Nr Informasjonsblad om sikkerhetsopplæring for bruk av trucker, kraner, masseforflytningsmaskiner o.a. Angerman AS utvider Seminar i alle landsdeler Myndigheter, organisasjoner, diverse råd og andre faginstanser må komme bedre i dialog med hverandre. Da sikkerhetsopplæring kan vi sammen gjøre mye for «sikkerhet er livsviktig først» på arbeidsplassene. God Og styrker økonomien i bedrift og samfunn

2 To ledende forlag innen sikkerhetsopplæring vil samarbeide Forlaget NKI og Angerman AS er begge utgivere av læremateriell for sikkerhetsopplæring.felles målsetting er sikker bruk og trygge arbeidsforhold innen transport og godshåndtering. Erfaring Begge har lang og sterk erfaring. Gjennom årene har man utviklet seg gjennom forskjellige markeds segmenter. NKI har stor vekt på transport, mens Angerman AS har sin hovedvekt på godshåndtering og masse forflytning. Transport, godshåndte ring og masseforflytning hører tett sammen. Utvikling av godt og fremtidsrettet læremateriell er i fokus. Det legges spesiell vekt på gode holdninger og forståelse av nytten for sikkerhet. Forskjellig innfallsvinkel, felles mål Angerman AS og NKI har forskjellige markeder og forskjellige tema for opplæring. Men mange av opplæringsvirksomhetene har behov for læremateriell både fra NKI og Angerman AS. I stedet for å jobbe hver for seg, er målet å samarbeide og utveksle erfaring og kunnskap. Det gjelder bl.a. innen fagmessig innhold og pedagogisk fremstilling. Resultat Samarbeid innen markedsføring og informasjon vil gi bredere og større markedstilgang. Det kan også gi mer sammenfallende utadrettet informasjon og omtale av forskjellige tema. Mer ryddige forhold og bedre og mer entydig informasjon kan bli et resultat. Talerør Når to ledende forlag samordner strukturen av læremateriell og informasjon blir det et sterkt talerør. Overfor store og mindre opplæringsvirksomheter er det viktig å gi entydige svar på spørsmål. Det er også viktig at læremateriell har entydige fremstillinger. Den store kontaktflaten forlagene har innen undervisning, gir en mengde tilbakemeldinger som er basert på erfaring og kunnskap fra brukerne. Det er av stor nytte for forfattere og som talerør og informasjonssted for myndigheter, interesseorganisasjoner, politiske organisasjoner og andre. Samarbeid NKI og Angerman AS sitt samarbeid har fokus på læremateriell og informasjon. Håpet på sikt er samarbeid fra flere parter innen sikkerhetsopplæring.det kan gi mer effektiv saksbehandling, bedre og fremtidsrettet læremateriell, bedre undervisning og lede til målet om sikrere og effektivt arbeid. 2 Sikkerhet først

3 Seminar i alle landsdeler Som et første trinn i samarbeidet NKI/Angerman skal det holdes felles seminar i alle landsdeler. Innholdet blir dagsaktuelle tema for opplæringsvirksomheter innen forlagenes målgrupper. Hvor? Seminarsteder skal være i Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Ålesund, Trondheim og Tromsø i løpet av oktober/november. Hva? Seminaret er et en-dags seminar. Det blir tatt opp dagsaktuelle tema som det nye Yrkessjåførdirektivet og nytt opplæringstilbud. Behov og tilgang til fremmedspråklig læremateriell, sikker opplæring med digitale hjelpemidler, Forskrift 608/555 «Bruk av arbeidsutstyr» utgår. Hva kommer i stedet? Gjennomgang av nytt lovfestet kurskonsept om «Elementær grunnleggende sikkerhetsopplæring» som gjelder alle med fysisk arbeid, et enormt opp læringspotensiale. Effektiv kursmarkedsføring på lavt budsjett. Hjelpemidler for de som har lese- og språkvansker blir også omtalt. Ved at det er et en-dagsseminar er det lettere å tilpasse arbeidssituasjonen for de som vil være tilstede, har vi fått tilbakemeldinger om. Hva koster det? Fra arrangørene er seminarprisen beregnet til selvkost. Prisen inkl. lunsj er kr 590,-. Påmelding Det er begrenset deltagelse til hvert sted. Det kan lønne seg å melde seg på snarest. Det er også forbehold om tilstrekkelig påmelding. Husk I tillegg til faglig utvikling og oppdatering, bidrar også slike sammenkomster til bransjefellesskap og kontaktnett. Bergen okt. Ålesund okt. Trondheim okt. Tromsø okt. Oslo nov. Kristiansand nov. Stavanger nov. Innhold...Side Tromsø To ledende forlag innen sikkerhetsopplæring vil samarbeide... s 2 Seminar i alle landsdeler... s 3 Utvidelse hos Angerman AS... s 4 Staben... s 5 Produktsjef... s 6 Stortruck læremateriell oppdatert... s 7 Trygg transport av personer og god... s 8 Nytt kurskonsept... s 10 «Skreddersydd» HMS-kurs... s 11 Opplæringsmateriell sikkerhetsopplæring... s 1 2 Trondheim Ålesund Bergen Stavanger Oslo Meld deg på i dag Telefon: Faks: E-post: Husk å oppgi stedsvalg, navn på firma og deltakere. Ta kontakt hvis det er noe du lurer på. Kristiansand Sikkerhet først

4 Stor etterspørsel gir behov for utvidelse hos Angerman AS Læremateriell for truckfører, kranfører, anleggsmaskinfører, elementær sikkerhetskunnskap og polsk, litauisk og engelsk læremateriell gir et sammen hørende breddeutvalg. Alt fra samme leverandør gjør det enklere for opplæringsvirksomhetene og gir økt etterspørsel som følge. Mer plass og personell Både når det gjelder plass og personell må virksomheten utvides. Angerman sitt løfte til sine kunder om rask leveringsdyktighet, kontinuerlig oppdatering og fremtidsrettet produktutvikling setter krav til kompetent personell og effektive lokaliteter. Det betyr behov for mer plass og personell. Etter 10 år med flotte kontor og egen brygge til Byfjorden i Bergen sentrum, føles det litt vemodig å flytte. Men Angerman flytter til et nytt fint sentralt sted, Godvik, ved innseilingen til Bergen havn. Nye lokaler som er laget for Angerman AS sitt behov taes i bruk fra 1.september. Fra 1.september Fra 1.sept. begynner Kent Jensen som produktsjef. Kent er i bransjen og har solid yrkeserfaring og solid utdannelse for sitt virkefelt i forlaget. Egil Alvær har i løpet av sin tid i forlaget satt seg grundig inn i bransjen og for Ny adresse: Angerman AS, Leirvikåsen 39, 5179 Godvik-Bergen Telefon, faks, e-post, nettsider, nettbutikk som før. lagets innad- og utadvendte aktiviteter og blir daglig leder. Gro Borge er administrasjonsleder og økonomiansvarlig med et nært kundeforhold. Ivar Angerman har valgt en mer tilbaketrukket funksjon med forfatterskap, kunderelasjon, rådgivning og styremedlem som prioriterte virkeområder Gevinst God logistikk fra produksjon, lager hold, ordremottak, eks pedisjon og til lære materiellet er hos opplæringsvirksomheten, har vært et godt kort for Angerman AS. Denne strukturen skal vedlikeholdes og videreutvikles, slik at våre kunder får fremtidsrettet materiell og leveranser av høy kvalitet og punklighet. 4 Sikkerhet først

5 Staben Alle står først og fremst til kundenes tjeneste. God dialog, med opplærings virksomhetene har høyeste prioritert. Ivar Angerman Forfatter, kunderelasjoner rådgivning, styremedlem Egil Alvær Daglig leder, produktutvikling Gro Borge Administrasjonsleder og økonomi Kent Jensen Produktsjef oppdatering/vedlikehold, kvalitetskontroll Sikkerhet først

6 Produktsjef Fra 1. september har Angerman AS ny produkt sjef. Dette er en viktig funksjon for peda gogisk og faglig godt læremateriell. Når stillingen ble utlyst, så Kent Jensen stillingen som midt i blinken for sin utdannelse og yrkesbakgrunn. Lysten til å bruke sine kunnskaper var stor og han søkte på stillingen gjennom rekrutteringsselskapet Garuda Norge AS. Fra dem kom det en klart positiv innstilling. Som fremtidig forfatter og produktutvikler innen nye emner og medier, er utfordringene spennende. Konstant vedlikehold og videreutvikling av eksisterende læremateriell er også viktige oppgaver. God dialog, lytte og følge opp opplæringsvirksomhetene har stor betydning. Det er avgjørende for produktsjefen for å lage et levende læremateriell i samsvar med opplæringsvirksomhetenes behov. Med yrkeserfaring som instruktør HMS og varmt arbeid, foredragsholder, markedsføring, brannvaktleder Mongstad og CCB, vektertjenester m.m. har Kent et godt erfaringsgrunnlag fra yrkeslivet. Viderekomment databruk er et viktig og fremtidsrettet kunnskaps- og interesseområde for Kent. Universitetsutdannelse innen sikkerhets- og risikoanalyse, filosof, psykologi, pluss språk fra skoleverket og medielinjen med kommunikasjon, gir en solid bakgrunn for Kent sine gjøremål. En lang rekke kompetansekurs innen sikkerhet og standarder blir også nyttig. Kent nevner selv at HMS er hans hjertesak. Å gjøre folk sikkerhetsbevisst er en totalkultur og gjelder på alle nivå i jobben, i bilen og i hjemmet. Hans erfaring i forbindelse med arbeid opp mot sikkerhetskulturen i oljebransjen tilsier at den i større grad skulle overføres til land basert sikkerhet, er Kent sin holdning. Kent (37) har samboer og datter på 4. Han kommer opprinnelig fra Drammen. Verv i forskjellige idrettslag og annet vitner om samfunnsengasjement. Egen idrettsaktivitet har i hovedsak vært håndball og fotball. Angerman AS ser frem til Kent sin arbeidsinnsats for kvalitet på lære materiellet og til god oppfølging av opplæringsvirksomheter og organisasjoner. 6 Sikkerhet først

7 Bruk av stortruck, dvs. truck med løftekapasitet over 10 tonn, krever spesialopplæring. Faremomentene og forskjellene fra mindre trucker tilsier det. Løfte kapasiteten, dimensjonene, tyngden, kreftene og bruksområdene innebærer stor ulykkesrisiko med store konsekvenser. Erfaring, kunnskap og meget god holdning til sikkerhet er særdeles viktig. og CD man har fra før, kan fortsatt brukes. Senere vil det komme en ny utvidet utgave. Læremateriellet bygger på opp gradert læreplan Modul 2.2 Stor, utarbeidet av bransjen og fag miljøer i samsvar med forskrift nr. 608, best nr. 555, som er utgitt av Direktoratet for arbeidstilsynet. Læremateriellet for stortruck er nå kommet i ny utgave. Ny layout i samsvar med det øvrige læremateriellet fra Angerman Opplæringen omfatter stor mot vektstruck med mast, stor mot vektstruck med teleskopbom og stor sidelaster. AS, oppdaterte lovreferanser, flere illustrasjoner, krav om type opplæring og risikovurdering er nå med. Presentasjonen på overhead STORTRUCKER + KJØRING Figurer ligger på CD Stortrucker + kjøring STORTRUCKER+ KJØRING Teoriprøve stortruckførerkurs IF;I?7B?I;H?D=I8EA <EH IJEHJHK9A< H;H; JHK9A;H C;: B <J;A7F7I?J;J EL;H '& JEDD Navn:... Firma:... Adresse:... Dato... Tlf....! "# $ %! &' ( $ )* %% '"+, /%!'! / ++ 0 /%!+ "% &' 1 )* %% '"+ " Zi hzah`ve ^ 7D9DC> # $ % & &%'! ( ()! / ' " " # /! /!.% /!.%!1.% / 3 &' / / ) "$ ) DEKKER KRAVENE TIL SIKKERHETSOPPLÆRING. DIREKTORATET FOR ARBEIDSTILSYNET ER TILSYNSMYNDIGHET UTGIVER: ANGERMAN AS FORLAG FOR SIKKERHETSOPPLÆRING Skuteviksboder Bergen Tlf Faks tilhører: 06 Boken E-post: Læreplan <7::;H# L;?B;:D?D= til bedriftsintern kjøretrening jhkya e] ijehjhkya Prøven er basert på kravene for dokumentert og sertifisert sikkerhetsopplæring i henhold til Forskrift om bruk av arbeidsutstyr, nr. 608, best. nr. 555, utgitt av Direktoratet for arbeidstilsynet, som er tilsynsmyndighet. Ref. 47. È Ijeh i_z[bwij[h!! " 6C<:GB6C 6H Copyright I. A. Lærebok Teoriprøve Opplæring foretatt av:... Kjørebok for:... PRAKTISK OPPLÆRING FOR TRUCKFØRERE ;dgav\ [dg h^``zg]zihdeea²g^c\ Fadderveiledning PRESENTASJON È Ijeh j[b[iaefxecjhkya È Ijeh i_z[bwij[h Innhold: Ji\^kZg/ 6c\ZgbVc 6H! ;dgav\ [dg h^``zg]zihdeea²g^c\! izaz[dc ** (% '+ -%! [V`h ** (' %' %+ :"edhi/ [dgav\5vc\zgbvc#cd Ä lll#vc\zgbvc#cd Kjørebok (loggbok for praksis) 6C<:GB6C 6H UTGIVER: ANGERMAN AS FORLAG FOR SIKKERHETSOPPLÆRING BODONI ANGERMAN AS Forlag for sikkerhetsopplæring 'RUNNKUNNSKAP s 4RUCKF RER s 3TROPPERE s +RANF RER s & RER AV MASSEFORmYTNINGSMASKINER IF;I?7B?I;H?D=I8EA <EH IJEHJHK9A< H;H; JHK9A;H C;: B <J;A7F7I?J;J EL;H '& JEDD È Ijeh cejl[ajijhkya c[z cwij For alle typer trucker og tilleggsutstyr Utfylling av kjøreboken... Beståtte teoretiske og praktiske prøver... Dokumentasjon/skjema for praksis... Dokumentasjon/skjema for praksis... Klasseinndeling av truckførerbeviset... Emner og mål for praktisk opplæring... Informasjon om opplæring... STORTRUCKER+ KJØRING STORTRUCKER + KJØRING 6C<:GB6C 6H AZ^gk^` hzc (.! *&,. <dyk^`! 7Zg\Zc Ia[# ** (% '+ -% Ä ;V`h ** (' %' %+ :"edhi/ `jgh5vc\zgbvc#cd Ä >c[d/ lll#vc\zgbvc#cd Passer til lærebøkene ðjhkya[h! JhkYaa`Ęh_d]ñ og ðijehjhkya[h! A`Ęh_d]ñ Ikke bestått Instruktør È Ijeh j[b[iaefxecjhkya AZ^gk^` hzc (.! *&,. <dyk^`! 7Zg\Zc Ia[# ** (% '+ -% Ä ;V`h ** (' %' %+ :"edhi/ [dgav\5vc\zgbvc#cd Ä lll#vc\zgbvc#cd Bestått... Bodoni -#. Antall feil:... È Ijeh cejl[ajijhkya c[z cwij PRESENTASJON Skuteviksboder Bergen lf Faks Info: www. angerman.no Oppdatert og fornyet stortruckbok CD-presentasjon Sikkerhet først

8 Trygg transport av Fra september 2008 pålegges alle nye bussjåfører yrkeskompetanse i tillegg til førerkort. Ett år senere følger lastebilsjåførene etter. Fra 2011 kreves det etterutdanning hvert femte år for alle yrkessjåfører. De nye utdanningskravene bygger på Yrkessjåførdirektivet fra EU. En av hovedhensiktene er å bidra til å forbedre trafikksikkerheten og å sikre omdømmet til yrkessjåfører. Modulbasert utdanning Det er derfor lansert en ny utdanning for yrkessjåfører, som består av seks moduler se oversikt i figur. Modul 1, 2, 3 og 6 er felles for person- og godstransport, mens modul 4 og 5 er noe forskjellige. Norsk læreplan Vegdirektoratet har utarbeidet en omfattende læreplan som grunnlag for grunnutdanning og etterutdanning. Planen er konkret og målorientert, og det er angitt eksakte timetall for hver modul. Læreplanen krever at en yrkessjåfør skal kunne kjøre trafikksikkert og økonomisk, vise profesjo nalitet i sin yrkesutøvelse og ivareta egen og andres sikkerhet ved arbeid når kjøretøyet står i ro. Sikkerhet har fått en stor plass i flere av modulene. Vi nevner blant annet: Modul 1: Sjåførens plikter om planlegging av kjørerute, pauser og hvile dvs. kontroll med kjøreog hviletid. 8 Sikkerhet først

9 personer og gods Modul 2: Yrkessjåførens sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, herunder ulykkesrisiko og beredskap, personlige belastninger, ergonomi og helse, leve- og spisevaner og kosthold, tobakk og rusmidler. Modul 3: Sikkerhetsutstyr, herunder bruk, tilpasning og vedlikehold av slikt utstyr i tunge kjøretøy. Modul 4 og 5: Beregning, plassering og sikring av gods- og person last og følger av feil lasting. Modul 6: Risiko ved bruk av store kjøretøy, herunder kjøreegenskaper, stabilitet, kjøring ved høy fart, tett trafikk og under vanskelige forhold. Utdanningen er en kombinasjon av teori og praksis. NKI tilbyr brukervennlig læreverk NKI Forlaget er i full gang med lanseringen av et læreverk som dekker kravene til yrkessjåførutdanning. Modul 1 og 2 foreligger allerede de øvrige modulene kommer fortløpende. Læreverket følger Vegdirektoratets læreplan til punkt og prikke. Hver modul dekkes av et eget hefte. Heftene har et enkelt språk, mye «luft» på sidene og er rikt illustrert. Heftene kan bestilles enkeltvis eller samlet fra NKI Forlaget. Informasjon om NKI Forlagets lærebøker innenfor transport finner du på nettstedet: D1E, D eller DE på veg åpen for alminnelig trafikk. Krav i denne forskriften kommer i tillegg til krav etter forskrift 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. Eget yrkessjåførbevis Det innføres et særskilt bevis for yrkessjåførkompetanse. For å få beviset, må man ha deltatt i undervisningen på godkjent lærested og ha bestått en teoretisk prøve. Kort levetid for yrkessjåfører Sjåføryrket kan være stressende og gå på helsen løs. Forventet levealder for sjåføryrker (drosje, anleggsmaskiner, vare- og lastebil, buss) ligger i følge Statistisk Sentralbyrå langt nede på listen i forhold til andre yrker når det gjelder forventet levealder. Med andre ord: Godt kvalifiserte yrkessjåfører kan bidra både til å sikre sitt eget liv og til tryggere transport av personer og gods. Egen forskrift Den norske yrkessjåførutdanningen er beskrevet i Forskrift om grunnutdanning og etterutdanning for yrkessjåfører (yrkessjåførforskriften). Forskriften omfatter grunnutdanning og etterutdanning for sjåfører som vil erverve eller fornye retten til mot vederlag å utføre person- eller godstransport med kjøretøy i førerkortklassene C1, C1E, C, CE, D1, NKI Forlaget Postboks BEKKESTUA Ordretelefon: Nettsted: E-post: Forlaget Sikkerhet først

10 Nytt kurskonsept Arnfinn Thorbjørnsen er blant veteranene innen godshåndtering med kran og truck. Med eierskap i opplæringsvirksomheten European Consulting Team (ECT), og bemanningsfirmaet CECT Oilfield Services, er han sterkt engasjert innen sikker bruk og opplæring innenlands, offshore og i internasjonal skipsfart. Arnfinn var også en årrekke i NOORSI/ATIL-styret. Sikkerhetskunnskap og korrekt dokumentasjon er viktig for risikovurdering, til gode sikkerhetsholdninger og korrekt dokumentasjon etter gjeldende krav. CECON ASA opererer «world wide» og har samarbeid med ECT. ECT henvendte seg til Angerman AS med oppdrag å utvikle et sikkerhetskurs for CECONs ansvarlige. Egil Alvær hos Angerman AS påtok seg oppgaven. Egil har fartstid som arbeidsleder offshore og har derved kunnskap og erfaring. Kursopplegg og læremateriell ble utviklet i samarbeid med oppdragsgiverne og kurs ble avholdt. Noen spørsmål til initiativtager Arnfinn Thorbjørnsen: Hvorfor kurset? CECON ASA tok kontakt med ECT om det var mulighet for om vi kunne ta på oss oppdraget med å lage et internt HSE kurs for alt personell i CECON ASA systemet. Grunntanken til teknisk direktør Espen Holm var at vi utarbeidet kurskonseptet i 3 trinn. Ett dags Arnfinn Thorbjørnsen er initiativtager til spesialtilpasset sikkerhetskurs for arbeid offshore. Sikkerhetsmotivasjon og dokumentert generell felleskunnskap er målet. kurs for administrativt personnell, prosjektledere mm, påbygning med 1 dag til 2 dager for supervicere, dekksformenn på de ulike prosjekt som da blir opplært til å holde ett 1 dags kurs på 8 timer for riggere, sveisere, kranførere mm. Tanken er at det er formenn og supervicere på hvert prosjekt som skal holde kurset. Faginnholdet blir på den måten mer relevant og interessant for deltagerne enn om en ekstern foreleser kommer å holder dette. Ved å få lederne til å snakke om HSE problematikk, vil det skape en god forutsetning for en god kultur i prosjektet. Kurset avsluttes med en prøve og det blir utstedt kursbevis som er gyldig i 1 år. En-gangsbehov? Målgruppe for kurset? Alle som ønsker arbeid med CECON som oppdragsgiver, må inneha gyldig kurs. På den måten blir alle de fine QA og HSE rutiner,prosedyrer, sjekklister mm. en del av arbeidsdagen til de ansatte. Ikke bare noe som står beskrevet i en perm. For hvert prosjekt vil det bli avholdt HSE kurs for det aktuelle personell. Kan andre kurskjøpere ha nytte av opplegget? Kurskonseptet om en 3 trinns opplæring kan andre ha nytte av. Selve innholdet vil kun være for CECON ansatte fordi kurset tar utgangspunkt i CECON sitt CMS (CECON Managment System). Kan andre opplæringsvirksomheter bruke konseptet og læremateriellet? Selve konseptet kan andre bruke. Men læremateriellet er kun for internt bruk i CECON systemet Vil ECT holde slike kurs? Ved prosjekter i CECON regi vil vi avholde kurs for aktuelt personell. Hvilke reaksjoner og evaluering kom etter kurset? Vi er fortsatt i en innkjøringsfase av kurskonseptet, hvor vi kun har kjørt trinn 1 og 2, og det har vært veldig positivt. Kurset skapte grunnlag for gode diskusjoner i forhold til hvordan ting fungerer på papiret mot praksis. I disse dager holder vi på med å sette sammen kurskompendium til trinn 3 for Kristin prosjektet. Evalueringsskjemaene etter endt kurs på både trinn 1 og 2 var utelukkende positive. Egil Alvær som var instruktør klarte å skape en god stemning i undervisningen som dannet grunnlag for gode diskusjoner. 10 Sikkerhet først

11 «Skreddersydd» hms-kurs Angerman AS fikk i juni forespørsel fra opplæringsvirksomheten European Consulting Team (E.C.T.) i Arendal om bistand til utvikling og gjennomføring for en av E.C.T. sine kunder om et offshorerelatert HMSkurs. Kunden,CECON ASA, som er en Subsea Installation Contractor, skal utføre arbeid på norsk sokkel. De trengte en tilnærming av HMSstandarder i «norsk drakt». Ønsket var et opplegg der kundens styringssystem, (Management System) ble lagt til grunn og utvidet med gjennomgang av risikoanalyser, sikker-jobb-analyser, rapportering av hendelser, forbedringsforslag og oppfølging av dette. Det ble og lagt stor vekt på dokumentasjon av tiltak og forbedringer før lukking av REH (rapport etter hendelse). Egil Alvær hos Angerman AS fikk oppdraget å utvikle og gjennomføre kurset og tilhørende kursmateriell. Et godt samarbeid med Nina Roland, som er daglig leder av E.C.T., resulterte i et opplegg som ivaretok «ønskelisten» om en god og dekkende sikkerhetsopplæring. Kurset ble bygget rundt selskapets «policy» for etikk, kvalitet, miljøvern, helse og sikkerhet, alkohol og stoff samt sikkerhetsaksept ved oversjøiske operasjoner. Videre ble flere standarder som NS-EN-ISO 9001/14001 og OHSAS innlemmet sammen med Arbeidsmiljøloven og Forurensningsloven til et kompendium som bygget videre mot «norske forhold». Holdningsskapende arbeid for en god sikkerhetskultur, «0-filosofien» og farlige forhold som kan føre til hendelser og ulykker, ble vektlagt sammen med personlig verne utstyr. Tilbakemeldingene fra kurset var meget gode. Konseptet kan tilpasses andre virksomheter on- og offshore følger norske sikkerhetsregler. Egil Alvær, Angerman AS kan kontaktes. Egil gir råd om opplegg og nødvendig læremateriell til de som ønsker å holde tilsvarende kurs. Nina Roland som er daglig leder for opplæringsvirksomheten E.C.T. har organisert kurset. Egil Alvær Angerman AS, har stått for utarbeidelsen av kurset og var instruktør. Sikkerhet først

12 RETURADRESSE Angerman AS Leirvikåsen Godvik A-blad SIKKERHETSLÆRING Bodoni opplæringsmatriell for Truck-, maskin- og kranførere Arbeidsledere Terminal-, lager- og anleggsarbeidere Generell grunnopplæring Utenlandske gjestearbeidere Vær på den rette side av loven og ha dokumentasjonen i orden Angerman AS Forlag for sikkerhetsopplæring Leirvikåsen 39, 5179 Godvik-Bergen Tlf Faks MILJØMERKET Trykksak 699 Direkte: Gro Borge Ivar Angerman Egil J. Alvær Kent Jensen E-post: Info:

Dagkurs. Vi viser til hyggelig henvendelse vedrørende førerkort klasse C1 og /eller D1, og inviterer deg med dette til neste dagkurs som starter:

Dagkurs. Vi viser til hyggelig henvendelse vedrørende førerkort klasse C1 og /eller D1, og inviterer deg med dette til neste dagkurs som starter: Romerike Buss og Trailerskole AS Pb. 41,Dyrskueveien - 2040 Kløfta Telefon: 63 94 35 80 Faks: 63 98 03 85 Foretaksregisteret: 989 004 115 Mail.: post@rbt.as Web.: www.rbt.as Foretaksregisteret: 989 004

Detaljer

Dagkurs. Vi viser til hyggelig henvendelse vedrørende førerkort klasse C og/eller D, og inviterer deg med dette til neste dagkurs som starter:

Dagkurs. Vi viser til hyggelig henvendelse vedrørende førerkort klasse C og/eller D, og inviterer deg med dette til neste dagkurs som starter: Romerike Buss og Trailerskole AS Pb. 41, Dyrskueveien - 2041 Kløfta Telefon: 63 94 35 80 Faks: 63 98 03 85 Mail: post@rbt.as Web: www.rbt.as Foretaksregisteret: 989 004 115 Dagkurs Vi viser til hyggelig

Detaljer

KVELDSKURS KLASSE C1/D1

KVELDSKURS KLASSE C1/D1 Romerike Buss og Trailerskole AS Pb 41, Dyrskueveien 2041 Kløfta Telefon: 63 94 35 80 Mailadr: post@rbt.as Web: www.rbt.as Foretaksregisteret: 989 004 115 KVELDSKURS KLASSE C1/D1 Vi viser til hyggelig

Detaljer

KVELDSKURS KLASSE C/D. Vi viser til hyggelig henvendelse vedrørende førerkort klasse C/D, og inviterer deg med dette til neste kveldskurs som starter:

KVELDSKURS KLASSE C/D. Vi viser til hyggelig henvendelse vedrørende førerkort klasse C/D, og inviterer deg med dette til neste kveldskurs som starter: Romerike Buss og Trailerskole AS Pb 41, Dyrskueveien 2041 Kløfta Telefon: 63 94 35 80 Mailadr: post@rbt.as Web: www.rbt.as Foretaksregisteret: 989 004 115 KVELDSKURS KLASSE C/D Vi viser til hyggelig henvendelse

Detaljer

Tungbilopplæringen status og veien videre Jan E. Isachsen og Lennart Garnes, Vegdirektoratet

Tungbilopplæringen status og veien videre Jan E. Isachsen og Lennart Garnes, Vegdirektoratet Sal D Tungbilopplæringen status og veien videre Jan E. Isachsen og Lennart Garnes, Vegdirektoratet Forum for trafikkpedagogikk Tungbilopplæring status og veien videre Jan Edv. Isachsen Lennart Garnes Trafikantseksjonen

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-3.2 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-3.2 Truck 16 timers teorikurs Øvelse i

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-4.2 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-4.2 Stortruck kl. T8 16 timers teorikurs

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN TILLEGGSMODUL

OPPLÆRINGSPLAN TILLEGGSMODUL OPPLÆRINGSPLAN TILLEGGSMODUL for SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING iht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr. Best. nr. 555 Teleskoptruck Tillegg som legges inn i praksismodulene Modul 4.1 Masseforflytningsmaskiner

Detaljer

Truckfører skal være over 18 år og må ha de fysiske og psykiske forutsetninger som er nødvendig for arbeidet. (Ref. veitrafikkloven, bl.

Truckfører skal være over 18 år og må ha de fysiske og psykiske forutsetninger som er nødvendig for arbeidet. (Ref. veitrafikkloven, bl. HVEM KAN KJØRE TRUCK? Truckfører skal være over 18 år og må ha de fysiske og psykiske forutsetninger som er nødvendig for arbeidet. (Ref. veitrafikkloven, bl.a 24) Når truck brukes til kjøring langs offentlig

Detaljer

Sikkerhet først. Informasjonsblad om sikkerhetsopplæring for bruk av trucker, kraner, masseforflytningsmaskiner o.a.

Sikkerhet først. Informasjonsblad om sikkerhetsopplæring for bruk av trucker, kraner, masseforflytningsmaskiner o.a. Sikkerhet først Høst 2010 Informasjonsblad om sikkerhetsopplæring for bruk av trucker, kraner, masseforflytningsmaskiner o.a. Ved omstillingsprosesser er det svært viktig at man beholder kompetansen i

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 Løfte- og stablevogner for gods Truck

Detaljer

KVELDSKURS KLASSE C1/D1

KVELDSKURS KLASSE C1/D1 Romerike Buss og Trailerskole AS Dyrskueveien 18 2040 Kløfta Telefon: 63 94 35 80 Mailadr: post@rbt.as Web: www.rbt.as Foretaksregisteret: 989 004 115 KVELDSKURS KLASSE C1/D1 Vi viser til hyggelig henvendelse

Detaljer

Dagkurs. Vi viser til hyggelig henvendelse vedrørende førerkort klasse C1 og /eller D1, og inviterer deg med dette til neste dagkurs som starter:

Dagkurs. Vi viser til hyggelig henvendelse vedrørende førerkort klasse C1 og /eller D1, og inviterer deg med dette til neste dagkurs som starter: Romerike Buss og Trailerskole AS Dyrskueveien 18-2040 Kløfta Telefon: 63 94 35 8 Foretaksregisteret: 989 004 115 Mail.: post@rbt.as Web.: www.rbt.as Foretaksregisteret: 989 004 115 Dagkurs Vi viser til

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 4.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 4. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Løfte- og stablevogner for gods Truck Praktisk kjøreopplæring 14 timer

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 Løfte- og stablevogner for gods Truck

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr Fastsatt 26. juni Modul 3.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr Fastsatt 26. juni Modul 3. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555. Fastsatt 26. juni 1998. Masseforflyttingsmaskiner 8 timer grunnleggende praktisk opplæring Utarbeidet

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 Masseforflyttingsmaskiner 8 timer grunnleggende

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 Masseforflyttingsmaskiner 24 timer teoretisk

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 3.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 3. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G4 - Bro- og Traverskran 8 timer grunnleggende praktisk opplæring Utarbeidet

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Masseforflyttingsmaskiner 24 timer teoretisk opplæring Utarbeidet av Samordningsrådet

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-2.2 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-2.2 Truck 10 timers teorikurs Fagdel m/prøve

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Løfte- og stablevogner for gods Truck 14 timer teoretisk opplæring Utarbeidet

Detaljer

Læremateriell Grunnkunnskap modul 1.1 Teleskoptruck. Boken er basert på «Tillegsmodul til teleskoptruck C1 og C2 opplæringsplan»,

Læremateriell Grunnkunnskap modul 1.1 Teleskoptruck. Boken er basert på «Tillegsmodul til teleskoptruck C1 og C2 opplæringsplan», Trykksak MILJØMERKET Sikkerhet først Juni 2009 Informasjonsblad om sikkerhetsopplæring for bruk av trucker, kraner, masseforflytningsmaskiner o.a. Nytt Les: Bedre jobbmulighet med tilleggskompetanse Ny

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G4 - Bro- og Traverskran 8 timer grunnleggende

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-1.1 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-1.1 Generell felles del 16 timers teorikurs

Detaljer

Innhold. side 4 side 4 side 5 side 5 side 6 side 7 side 7 side 8 side 8 side 8 side 9 side 9 side 10 side 11 side 11 side 12 Våre kursholdere.

Innhold. side 4 side 4 side 5 side 5 side 6 side 7 side 7 side 8 side 8 side 8 side 9 side 9 side 10 side 11 side 11 side 12 Våre kursholdere. KATALOG 2011 Innhold Om oss. Førstehjelpskurs.... Hjertestarterkurs..... HMS introkurs.. HMS motivasjonskurs / bedriftskultur.. Grunnopplæring i arbeidsmiljø (40 timers). Modul 1.1 Arbeidsmiljø, ansvar

Detaljer

Transport- næringens egen kompetanseleverandør

Transport- næringens egen kompetanseleverandør Transport- næringens egen kompetanseleverandør Godstransport på vei har en lys fremtid. Få, om noen andre næringer er spådd en slik eventyrlig vekst i årene fremover. Geir A. Mo, adm. dir NLF Transportkompetanse

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 Masseforflytningsmaskiner Praktisk kjøreopplæring

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G4 - Bro- og Traverskran 16 timer teoretisk opplæring Utarbeidet av Samordningsrådet

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 1.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 1. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser Felles for kran, truck og masseforflyttingsmaskiner

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni Modul 3.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni Modul 3. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G3 - Portalkran 12 timer grunnleggende praktisk opplæring Utarbeidet av

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G3 - Portalkran 12 timer grunnleggende

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G4 - Bro- og Traverskran 16 timer teoretisk

Detaljer

Etter- og videreutdanning av yrkessjåfører. MEF Region Sørvest Transportkompetanse Haugesund AS Svein Ove Vetrhus Daglig leder

Etter- og videreutdanning av yrkessjåfører. MEF Region Sørvest Transportkompetanse Haugesund AS Svein Ove Vetrhus Daglig leder Etter- og videreutdanning av yrkessjåfører MEF Region Sørvest Transportkompetanse Haugesund AS Daglig leder Norges ledende selskap innfor opplæring og oppfølgning av norske transportbedrifter Presentasjon

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-2.4 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-2.4 Mobilkran 18 timers teorikurs Fagdel

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-2.8 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-2.8 Lastebilkran 10 timers teorikurs Fagdel

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni Modul 4.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni Modul 4. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Masseforflyttingsmaskiner Praktisk kjøreopplæring 32 timer ved Sertifisert

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN For brukere av arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN For brukere av arbeidsutstyr OPPLÆRINGSPLAN For brukere av arbeidsutstyr DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om utførelse av arbeid 10-2 Best. Nr. 703 Navn TX Lavtløftende Truck Modul DOK 02-TX Inkluderer Klasse/ Kode

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-2.3 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-2.3 Løfteredskap 10 timers teorikurs Fagdel

Detaljer

Kvalitet i taxinæringen Kompetanseheving for taxisjåfører

Kvalitet i taxinæringen Kompetanseheving for taxisjåfører Kvalitet i taxinæringen Kompetanseheving for taxisjåfører Hicham El Houssaini Trafikant- og kjøretøyavdelingen Vegdirektoratet 29.10.2014 Kompetanseheving for taxisjåfører Statens vegvesen satt i gang

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om utførelse av arbeid 10-1 og 10-2 Best. Nr. 703 Navn EX Tilhenger montert Kran Modul DOK 03-EX Inkluderer

Detaljer

Prisliste Transportkompetanse Haugesund AS

Prisliste Transportkompetanse Haugesund AS Prisliste Transportkompetanse Haugesund AS Tjeneste Veil. pris NLF Avtalekunde YSK Ukeskurs 9750,- 8000,- 8000,- YSK Helgekurs 11750,- 10000,- 10000,- Fagbrev yrkessjåfør 11500,- 10000,- 10000,- Sikring

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN For brukere av arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN For brukere av arbeidsutstyr OPPLÆRINGSPLAN For brukere av arbeidsutstyr DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om utførelse av arbeid 10-2 Best. Nr. 703 Navn TX Lavtløftende Truck Modul DOK 02-TX Inkluderer Klasse/ Kode

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-3.4 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-3.4 Mobilkran 16 timers teorikurs Øvelse

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR FØRERE AV FASTMONTERTE HYDRAULISKE KRANER. Modul O-G20 F Fastmonterte hydrauliske kraner teori og praksis

OPPLÆRINGSPLAN FOR FØRERE AV FASTMONTERTE HYDRAULISKE KRANER. Modul O-G20 F Fastmonterte hydrauliske kraner teori og praksis OPPLÆRINGSPLAN FOR FØRERE AV FASTMONTERTE HYDRAULISKE KRANER Modul O-G20 F Fastmonterte hydrauliske kraner teori og praksis (erstatter tidligere fagplan F-3089) 16 timers kurs Godkjent av Kranteknisk Forening

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-2.7 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-2.7 Bro- og Traverskran 8 timers teorikurs

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-3.1 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-3.1 Masseforflytningsmaskiner 16 timers

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G2 - Tårnkran 16 timer grunnleggende

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul Pedagogikk OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Pedagogikk 16 timers teorikurs Utarbeidet

Detaljer

KURSKATALOG. Vancowill Industrial Solutions AS

KURSKATALOG. Vancowill Industrial Solutions AS Fremhev k ort sa ker av in teress e her. Fremhev k ort sa ker av in teress e her. Fremhev k ort sa ker av in teress e her. Fremhev k ort sa ker av in teress e her. Vancowill Industrial Solutions AS Vi

Detaljer

ØNSKER DU Å BLI TAXISJÅFØR? VI TRENGER FLERE DYKTIGE SJÅFØRER NYTT SJÅFØRKURS: UKE 48

ØNSKER DU Å BLI TAXISJÅFØR? VI TRENGER FLERE DYKTIGE SJÅFØRER NYTT SJÅFØRKURS: UKE 48 ØNSKER DU Å BLI TAXISJÅFØR? VI TRENGER FLERE DYKTIGE SJÅFØRER NYTT SJÅFØRKURS: UKE 48 Norgestaxi er opptatt av å rekrutere sjåfører som snakker godt norsk, er service innstilte og som har god lokalkunnskap.

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G8 - Lastebilkran 8 timer grunnleggende

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-2.1 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-2.1 Masseforflytningsmaskiner 14 timers

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN TILLEGGSMODUL

OPPLÆRINGSPLAN TILLEGGSMODUL OPPLÆRINGSPLAN TILLEGGSMODUL for SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 Teleskoptruck Tillegg som

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN For brukere av arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN For brukere av arbeidsutstyr OPPLÆRINGSPLAN For brukere av arbeidsutstyr DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om utførelse av arbeid 10-1 og 10-2 Best. Nr. 703 Navn DX Travel lift (hjulgående) Modul DOK 03-DX Inkluderer

Detaljer

Yrkessjåførkompetanse Etterutdanning

Yrkessjåførkompetanse Etterutdanning Yrkessjåførkompetanse Etterutdanning Kjetil Dahlen firmapost-ost@vegvesen.no Landsdekkende YSK Renovasjonskonferansen 15. mars 2011 Innhold Grunnlaget for direktivet Hovedmål for etterutdanning Godkjenning

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-4.9 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-4.9 Teleskoptruck C1 og C2 16 timers teorikurs

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr Modul O-2.2 Fallsikringsutstyr Enkle løfteinnretninger (Travers- og søylesvingkraner

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-2.5 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-2.5 Tårnkran 14 timers teorikurs Fagdel

Detaljer

KURSOVERSIKT. Vi har kursene DU trenger!

KURSOVERSIKT. Vi har kursene DU trenger! KURSOVERSIKT Vi har kursene DU trenger! Innhold Opplæring Vest... 3 Modul 1.1... 4 Masseforflyttingsmaskiner... 5 Truck... 5 Stortruckførerkurs over 10 tonn løft... 7 G11 - Løfteredskap... 8 G4 - Bro-

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 1.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 1. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 1.1 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser Felles for kran, truck

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK FOR Kran, Truck og Maskin

OPPLÆRINGSBOK FOR Kran, Truck og Maskin OPPLÆRINGSBOK FOR Kran, Truck og Maskin Navn: Lifting & Safety International AS Boks 611, Strømsø 3003 Drammen Norway Tlf: +47 32 80 16 06 E-mail: post@lsi-bok.no Internett: www.lsi-bok.no Innhold Side

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr Modul 3.4.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr Modul 3.4. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 G1 - Mobilkran 16 timer grunnleggende praktisk opplæring Utarbeidet av Samordningsrådet for kran,

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G8 - Lastebilkran 20 timer teoretisk

Detaljer

Høringsnotat Forslag til endringsforskrift til forskrift om grunnutdanning og etterutdanning for yrkessjåfører (yrkessjåførforskriften)

Høringsnotat Forslag til endringsforskrift til forskrift om grunnutdanning og etterutdanning for yrkessjåfører (yrkessjåførforskriften) Statens vegvesen Vedlegg 1 Høringsnotat Høring om forslag til endringsforskrift til forskrift om grunnutdanning og etterutdanning for yrkessjåfører (yrkessjåførforskriften) Vegdirektoratet Trafikant- og

Detaljer

Høringsfrist: 30. september

Høringsfrist: 30. september Vedlegg 2 Forslag til endring av utrykningsforskriften Høring om forslag til endring av forskrift om krav til opplæring, prøve og kompetanse for utrykningskjøring (utrykningsforskriften) Høringsfrist:

Detaljer

Forslag til endringsforskrift til forskrift om grunnutdanning og etterutdanning for yrkessjåfører (yrkessjåførforskriften)

Forslag til endringsforskrift til forskrift om grunnutdanning og etterutdanning for yrkessjåfører (yrkessjåførforskriften) Statens vegvesen Vedlegg 2 Forslag til endringsforskrift Høring om forslag til endringsforskrift til forskrift om grunnutdanning og etterutdanning for yrkessjåfører (yrkessjåførforskriften) Vegdirektoratet

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G1 - Mobilkran 32 timer teoretisk opplæring

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 1.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 1. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 1.1 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser Felles for kran, truck

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr. Modul O-1.

OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr. Modul O-1. OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr Modul O-1.1 Løfteredskap (Tilsvarer Modul 2.3 land / tidligere F-2702 Sertifisert

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 4.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 4. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G8 - Lastebilkran Praktisk kjøreopplæring 24 timer ved Sertifisert Opplæringsvirksomhet

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G1 - Mobilkran 16 timer grunnleggende

Detaljer

Informasjon om Schenkers Miljøsertifisering av våre transportører

Informasjon om Schenkers Miljøsertifisering av våre transportører Informasjon om Schenkers Miljøsertifisering av våre transportører Schenker AS er sertifisert i henhold til miljøstandarden ISO14001. Som en del av vårt miljøarbeide har vi fokus på den påvirkning vår transportaktivitet

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G3 - Portalkran Praktisk kjøreopplæring

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 4.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 4. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G4 - Bro- og Traverskran Praktisk kjøreopplæring 16 timer ved Sertifisert

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-3.7 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-3.7 Bro- og Traverskran 13 timers teorikurs

Detaljer

Kurs for medlemsbedrifter i Kigok 2017 Kigok tilbyr kurs på arbeidsplassen om ønskelig, slik at det blir mest mulig effektivt for bedriften.

Kurs for medlemsbedrifter i Kigok 2017 Kigok tilbyr kurs på arbeidsplassen om ønskelig, slik at det blir mest mulig effektivt for bedriften. Kurs for medlemsbedrifter i Kigok 2017 Kigok tilbyr kurs på arbeidsplassen om ønskelig, slik at det blir mest mulig effektivt for bedriften. HMS-kurs for ledere Arbeidsmiljølovens 3-5 krever at øverste

Detaljer

Kontorsted: Bilen. Trafikksikkerhet som HMS

Kontorsted: Bilen. Trafikksikkerhet som HMS Kontorsted: Bilen Trafikksikkerhet som HMS Fart Oppmerksomhet Sikring av last 1 Trafikksikkerhet som HMS Magne Tommy Brobakken Politiet Trygg Trafikk Statens vegvesen 2 Trafikksikkerhet som HMS Stikkord

Detaljer

Forlagssjef Tom Ekeli, Byggenæringens Forlag AS MOBILKRANFØREREN. Møte i Kranteknisk Forening Bergen og Oslo

Forlagssjef Tom Ekeli, Byggenæringens Forlag AS MOBILKRANFØREREN. Møte i Kranteknisk Forening Bergen og Oslo Forlagssjef Tom Ekeli, Byggenæringens Forlag AS MOBILKRANFØREREN Møte i Kranteknisk Forening Bergen og Oslo Redaksjonsutvalget Kjartan Iversen, Forsvaret Bård Lohne, Vestkran Arnfinn Mathisen, Kynningsrud

Detaljer

Kursplan for dokumentert sikkerhetsopplæring. Modul O-7.1

Kursplan for dokumentert sikkerhetsopplæring. Modul O-7.1 Kursplan for dokumentert sikkerhetsopplæring Modul O-7.1 Operasjonelt ansvarlig kraner og løfteoperasjoner 16 Timer Versjon: 6 Dato 26.06.2014 1 Innhold 1 Forord... 3 2 Målgruppe... 3 3 Opplæringens varighet...

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr Navn OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om utførelse av arbeid 10-2 Best. Nr. 703 Modul 24 AX Inkluderer Klasse/ Kode AX Transport AX Transportutstyr

Detaljer

LÆREPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING OLF. Godkjent av. Modul O 2.6 Pakking, sikring og transport av last, samt brukerkontroll av lastbærere.

LÆREPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING OLF. Godkjent av. Modul O 2.6 Pakking, sikring og transport av last, samt brukerkontroll av lastbærere. LÆREPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING OLF Godkjent av Modul O 2.6 Pakking, sikring og transport av last, samt brukerkontroll av lastbærere. 24 timers læretiltak teori og praksis Utgave 2 2010 1

Detaljer

KURSKATALOG 2016 VELKOMMEN PÅ KURS!

KURSKATALOG 2016 VELKOMMEN PÅ KURS! KURSKATALOG 2016 VELKOMMEN PÅ KURS! Datofestede kurs: HMS for leder Påmeldingsfrist: 27.04.16 Grunnkurs i HMS for ledere, verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg Påmeldingsfrist: 15.03.16 Grunnkurs

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om utførelse av arbeid 10-2 Best. Nr. 703 Navn BX Sandblåseutstyr Modul DOK 02-BX Inkluderer Klasse/ Kode BX

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Føreropplæring

KRAVSPESIFIKASJON. Føreropplæring KRAVSPESIFIKASJON Føreropplæring 1 Veiledning til Leverandør Kravspesifikasjonen er inndelt i hhv. Generelle krav føreropplæring og deretter påfølgende krav som gjelder for de enkelte førerkortklasser/kompetansebevis

Detaljer

Strategisamling Hammerfest Næringshage

Strategisamling Hammerfest Næringshage Strategisamling Hammerfest Næringshage Behovet for et lokalt kurs og kompetansesenter Hammerfest har som sikkert mange ser et stort behov for et lokalt kurs og kompetansesenter. Fordeler med lokalt kurssenter

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr Modul O-3.3 Personalvinsjer 8 timers teori-/praksiskurs 20/80 Utgave 1-2002 1

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om utførelse av arbeid 10-2 Best. Nr. 703 Navn Modul DOK 10 BX Inkluderer Klasse/ Kode Masseforflyting/Traktorutstyr

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK FOR. Kran, Truck og Maskin + Personløfter. Navn: Tlf: Internett:

OPPLÆRINGSBOK FOR. Kran, Truck og Maskin + Personløfter. Navn: Tlf: Internett: Navn: OPPLÆRINGSBOK FOR Kran, Truck og Maskin + Personløfter Lifting & Safety International AS Boks 611, Strømsø 3003 Drammen Norway Tlf: +47 32 80 16 06 E-mail: post@lsi-bok.no Internett: www.lsi-bok.no

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om utførelse av arbeid 10-2 Best. Nr. 703 Navn Masseforflytning / Traktorutstyr Modul 10-AX Inkluderer Klasse/

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING iht. Forskrift om utførelse av arbeid 10-2 Best. Nr. 703 Navn Modul 5 A1 Modul 5 A2 Modul 5 A3 Modul 05-AX Stillasmontør Inkluderer

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 3.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 3. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G8 - Lastebilkran 8 timer grunnleggende praktisk opplæring Utarbeidet

Detaljer

SGS Samarbeidsgruppen av sertifiseringsorgan

SGS Samarbeidsgruppen av sertifiseringsorgan SGS Samarbeidsgruppen av sertifiseringsorgan SGS NORM FOR OPPLÆRINGSVIRKSOMHET Virksomhet som skal drive sertifisert sikkerhetsopplæring i henhold til forskrift AT best.nr. 703 10-3, skal være sertifisert

Detaljer

YSK - 1 Vegtransporten og samfunnet Oppgaver

YSK - 1 Vegtransporten og samfunnet Oppgaver YSK - 1 Vegtransporten og samfunnet - 2017 Oppgaver 1.1 Sjåførens rolle, og betydning for samfunnet Oppgave 1 Finn ET riktig svar. Dette YSK kurset gir deg yrkessjåførkompetanse men hva innebærer dette?

Detaljer

Oktober Førerkortklasse B. Opplæring, øvingskjøring og mengdetrening - en veiledning

Oktober Førerkortklasse B. Opplæring, øvingskjøring og mengdetrening - en veiledning Oktober 2013 Førerkortklasse B Opplæring, øvingskjøring og mengdetrening - en veiledning 2 Hensikten med heftet Tid og samarbeid 3 Dette heftet er ment å være en enkel veiledning til deg som ønsker å bli

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G2 - Tårnkran Praktisk kjøreopplæring 60 timer

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G2 - Tårnkran 24 timer teoretisk opplæring Utarbeidet av Samordningsrådet

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om utførelse av arbeid 10-2 Best. Nr. 703 Navn DX Sveise- og brenneutstyr Modul DOK 01-DX Inkluderer Klasse/

Detaljer

TELESKOPTRUCK. KLASSE C1 OG C2 Lærebok for førere av teleskoptrucker BOKEN TILHØRER:

TELESKOPTRUCK. KLASSE C1 OG C2 Lærebok for førere av teleskoptrucker BOKEN TILHØRER: TELESKOPTRUCK KLASSE C1 OG C2 Lærebok for førere av teleskoptrucker BOKEN TILHØRER: Rundtsvingende teleskoptruck klasse C2 Teleskoptruck klasse C1 Teleskoptruck med hevbar teleskopbom med ett eller flere

Detaljer