Læremateriell Grunnkunnskap modul 1.1 Teleskoptruck. Boken er basert på «Tillegsmodul til teleskoptruck C1 og C2 opplæringsplan»,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Læremateriell Grunnkunnskap modul 1.1 Teleskoptruck. Boken er basert på «Tillegsmodul til teleskoptruck C1 og C2 opplæringsplan»,"

Transkript

1 Trykksak MILJØMERKET Sikkerhet først Juni 2009 Informasjonsblad om sikkerhetsopplæring for bruk av trucker, kraner, masseforflytningsmaskiner o.a. Nytt Les: Bedre jobbmulighet med tilleggskompetanse Ny norsk film (DVD modul 1.1 og truck modul 2.2) Ny lov med krav til opplæring Dokumentert opplæring Læremateriell Grunnkunnskap modul 1.1 Teleskoptruck no MILJØMERKET INNFØRING I KRAV TIL SIKKERHET AN SVAR KONTROLL AV AR BEIDS UT STYR Grafi sk produksjon: BODONI Illustrasjoner: Angerman/iStockphoto.com BOKEN TILHØRER: INNFØRING I KRAV TIL sikkerhet AN SVAR KONTROLL AV ARBeIDsUTsTYR GRUNNKUNNSKAP FOR ARBEIDSMILJØ, ANSVAR OG KONSEKVENSER Kunnskap om gjeldende lover og forskrifter isbn Boken er basert på «Tillegsmodul til teleskoptruck C1 og C2 opplæringsplan», godkjent av arbeidstilsynet. TeLesKOPTRUCK KLAsse C1 OG C2 TeLesKOPTRUCK OG RUNDTsVINGeNDe TeLesKOPTRUCK Myndigheter, organisasjoner, diverse råd og andre faginstanser må komme bedre i dialog med hverandre. Da kan vi sammen gjøre mye for «sikkerhet først» på arbeidsplassene. Leirvikåsen Godvik, Bergen Tlf Faks E-post: ANGERMAN AS - et selskap i 241 Trykksak 699 Grafi sk produksjon: BODONI Illustrasjoner: Angerman/iStockphoto.com BOKEN TILHØRER: TeLesKOPTRUCK KLAsse C1 OG C2 Teleskoptruck og rundtsvingende teleskoptruck

2 Siste nytt! Film til modul 1.1 og truck modul 2.2 er under produksjon i Norge Angerman AS har under produksjon film etter norsk arbeidsmiljølov og forskrifter. Norske sikkerhetsregler Norsk språk Filming fra norske bedrifter Levendegjør stoffet God hjelp for de som har lese- og språkvansker (ref. Arbeidsmiljøloven og Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) Følger læremateriellet «Sikkerhet ansvar kontroll» (SAK modul 1.1) «Trucker + Truckkjøring» (modul 2.2) Filming på settet. Innhold...Side Film under produksjon i Norge... 1 Nytt læremateriell grunnkunnskap modul Ny lov blant annet om krav til opplæring... 3 NYHET! Læreplan for førere av teleskoptrucker... 4 Læremateriell truck med teleskopbom... 5 Teleskoptruck er for mange en ny trucktype... 6 Nye nettsider for informasjon og nettbutikk... 8 Felix Iversen om dokumentert opplæring... 9 Dysleksi i utdanning og arbeidsliv Styrket påbudt og dokumentert kunnskap gir bedre trygghet og bedre jobbmulighet Sikkerhet først juni 2009

3 3 Nytt læremateriell grunnkunnskap (modul 1.1) Hvem har rett til å bruke arbeidsutstyr? Alder og helse Være fylt 18 år og må ha de fysiske og psykiske forutsetninger som er nødvendig for arbeidet. Ha nødvendig opplæring for arbeidsutstyret som skal benyttes. Opplæring Bruker av arbeidsutstyr skal ha gjennomgått en praktisk og teoretisk opplæring. Han/hun skal ved praktiske og teoretiske prøver vise at han/hun kan betjene arbeidsutstyret på en tilfredsstillende måte. Denne opplæring kan foregå ved den enkelte bedrift, på kurs eller ved videregående skoler i samsvar med læreplanene for opplæring. Praktisk opplæring kan gjøres fra fylte 16 år som elev i videre gående skole. Navn og signatur til den som utsteder kompetansebeviset Være ensartet Være i hendig format Vanskelig å forfalske Det finnes flere registre for slike kompetansebevis i Norge. Registerets oppgaver er: Føre register over godkjente kompetansebevis Erstatte mistet bevis Føre på utvidelser og omregistrere bevis Den som mister bevis, kan henvende seg til den opplæringsvirksomheten eller til det registeret som har registrert beviset for å få nytt. LeKsJON 1 Introduksjonstilbud CD, listepris 1 395,- Nedlastning, listepris 995,- 50 % juni/juli/august Dokumentasjon / kompetansebevis Dokumentasjon er ditt bevis på gjennomført opplæring. Opplæringsvirksomheten skal sørge for dokumentasjon til den som er opplært. Kompetansebevisets innhold: Navn på opplæringsvirksomheten Navn og fødselsdato på den som er opplært Fotografi av den som er opplært Type arbeidsutstyr det er gitt opplæring i Utstedelsesdato Adferd og holdninger til sikkerhet Med god kunnskap, positiv adferd og gode holdninger om sikkerhetskrav til bruk av arbeidsutstyr, får alle bedre trygghet. Man unngår ubehagelige eller farlige overraskelser. Loven krever at arbeidsgiver og arbeidstakere skal ha kunnskap om nærmere spesifisert arbeidsutstyr og bruk av det. Når ulykken er ute kan både arbeidstilsynet, politiet, forsikringsselskap og andre komme tilstede. Skyld og ansvar skal plasseres. Det nytter ikke med «jeg visste ikke». ANGERMAN AS COPYRIGHT 17 Denne gangen har Sapio med hovedsete i Rogaland ved Kurt Thu og andre i firmaet gitt verdifulle råd. ANGERMAN AS COPYRIGHT 16 Konstant utvikling Læreboken «Sikkerhet Ansvar Kontroll» brukes som grunnmodul for alle typer arbeidsutstyr. Og som oppslagsverk for de som har ansvar for bruk av bedrifters bruk av arbeidsutstyret. Boken har hele tiden utviklet seg i samsvar med aktuelle nye lover og forskrifter og nye sikkerhetsforhold. Der læreplanen ikke henger med i oppdateringen, legges likevel oppdateringer inn slik at SAK er i forkant og etterlever sitt motto «sikkerhet først». enn vanlig oppdatering denne gang. Og slik ble det. Fullstendig dysleksitilpasset skrift og skriftstørrelse, forenklet språk og formuleringer, unngå vanskelige ord og fremmedord, korte og konsise beskrivelser. I tillegg er utgåtte forhold fjernet og de nye er kommet inn. Samarbeid Tilbakemeldinger fra brukerne er en av hovedkildene til fornyelse ved alle nye utgaver av læremateriell fra Angerman Forlag AS. Hva er nytt? I tillegg til spesialtilpassing for de som har dysleksi og språkvansker er stoffet redigert annerledes. Videre er alle illustrasjoner fornyet og i farger. Det er laget ny presentasjons- CD. Prøve og arbeidsboksider er gjennomgått og justert. For instruktører betyr fornyet stoff og fornyet støttemateriell et «friskt pust». Man kan ellers bli litt «fastgrodd». Dette materiellet er en del av den fornyelsesprosessen som nå er i gang med hensyn til krav og læremidler for fremtiden. Mange opplæringsvirksomheter gir positive tilbakemeldinger for den trygghet og kvalitet det gir. Gjennomgripende fornyelse Utgave 7 kommer nå. Kent Jensen i Angerman Forlag AS gikk sterkt inn for en mer gjennomgripende fornyelse Hurtigretting og forenklet arkivering av prøvene Angerman Forlag legger nå om til et system for hurtigretting og forenklet arkivering av prøvene. Prøven er gjort slik at den rettes på et øyeblikk ved hjelp av sjablong. Instruktør og opplæringsvirksomhet vil spare mye tid og arkivplass. Sikkerhet først juni

4 Ny lov om blant annet krav til opplæring Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne på trappene Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Loven gjelder forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Det kan for eksempel være lese og språkvansker. Skole- og utdannings institusjoner skal foreta rimelig individuell tilrettelegging av lærested og undervisning. Arbeidsgiver skal foreta rimelig tilrettelegging og gi tilgang til et likeverdig tilbud for opplæring og annen kompetanseheving. Tilrettelagt læremateriell og lydbok er en god hjelp Utdrag: 1 Formål Lovens formål er å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av funksjonsevne, og hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. 3 Aktivitets- og rapporteringsplikt Virksomheter som i lov er pålagt å utarbeide årsberetninger, skal i årsberetningen redegjøre for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme lovens formål. Offentlige myndigheter og offentlige virksomheter som ikke er pliktige til å utarbeide årsberetning, skal gi tilsvarende redegjørelse i årsbudsjettet. 12 Plikt til individuell tilrettelegging Arbeidsgiver skal foreta rimelig individuell tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver for å sikre at en arbeidstaker eller arbeidssøker med nedsatt funksjonsevne kan få eller beholde arbeid, ha tilgang til opplæring og annen kompetanseutvikling samt utføre og ha mulighet til fremgang i arbeidet på lik linje med andre. OBS! Skole- og utdanningsinstitusjon skal foreta rimelig individuell tilrettelegging av lærested og undervisning for å sikre at elever og studenter med nedsatt funksjonsevne får likeverdige opplærings- og utdanningsmuligheter. Hele loven: Arbeidstilsynet informerer: Økning i antall arbeidsrelaterte dødsulykker I 2008 omkom 49 personer i arbeidsulykker i Norge. Hver fjerde ulykke i 2008 har vært innen jord- og skogbruksnæringen. Dette er en tre dobling av antall ulykker for denne næringen sammenlignet med 2006 og Faksimile, BT. 3 Sikkerhet først juni 2009

5 NYHET! Læreplan for førere av teleskoptrucker Introduksjonstilbud CD, listepris 1 395,- Nedlastning, listepris 995,- 50 % juni/juli/august Bruk av truck med teleskopbom i stedet for mast gir en del forskjellige sikkerhetsforhold. Derfor er det nå et krav at førere av teleskoptrucker skal ha tilleggsopplæring for sikker bruk. Opplæringen skal være ifølge gjeldende læreplan. Arbeidstilsynet er tilsynsmyndighet. Opplæring skal gjøres av opplæringsvirksomhet som er sertifisert for slik opplæring. For teleskoptruck med løftekapasitet over 10 tonn, for eksempel til containerhåndtering eller tømmerhåndtering, er det i tillegg krav til stortruckførerbevis. Læreplan nå vedtatt nytt opplæringspotensiale for teleskoptrucker med løftekapasitet t.o.m. 10 tonn. 1. Tilleggskompendium for de førere som har truck-, lastebilkran- eller anleggsmaskinbevis fra tidligere. Følger læreplanen nøyaktig. Teoriprøve med hurtigretting. Lydbok kommer. 2. For nybegynnere kommer elevsett læremateriell for truck, anleggsmaskin, eller lastebilkran i tillegg. 3. Komplett støttemateriell for instruktør 4. Separat læremateriell for påbygging til stor teleskoptruck for container-, tømmer m.m. 5. Læremateriellet fra Angerman AS dekker alle behov innen opplæring på teleskoptrucker Læreplanen sier: HOVEDMÅL Målsettingen med opplæringen er at den som får opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper om teoretisk og praktisk sikker bruk av teleskoptruck, slik at ulykker ved oppstilling og bruk unngås. DELMÅL Opplært person skal: 1. Kunne redegjøre for ulike typer ulykker som kan inntre ved feil bruk av teleskoptruck, ansvarsforhold, årsakssammenheng og hvordan ulykkene kan forebygges 2. Kunne forklare grunnprinsippene for teleskoptruckers konstruksjon og virkemåte, samt nødprosedyrer, krav til kontroll og viktigheten av vedlikehold 3. Kjenne til viktige sikkerhetspunkter på teleskoptruck før, under og etter bruk 4. Kunne forklare riktig bruk, samt faremomenter ved bruk og feilbruk 5. Kjenne til mangfoldet av teleskoptrucker og tilleggsutstyr, og kunne angi bruksområdene 6. Kjenne til teleskoptruckers stabilitet under forskjellige kjøreforhold og ved oppstilling og bruk 7. Forklare hva som menes med løftekapasitet, belastningens påvirkning på stabilitet, løftehøyde og arbeidshøyde 8. Kjenne til hvordan teleskoptruckers løftekapasitet og stabilitet forandres ved bruk av teleskopbom med tilleggsutstyr 9. Forstå teleskoptruckers merking/skilt, lastdiagrammer, avlesning av diagrammet ved belastningens forskjellige plasseringer og arbeidshøyder Opptaksvilkår Bestått sertifisert opplæring masseforflytningsmaskin, truck, eller lastebilkran Prøve Teoriopplæringen avsluttes med en skriftlig prøve. Bestått teori gjelder for alle typer teleskoptruck til og med 10 tonn løftekapasitet. Praksis skal gjennomføres etter gjeldende retningslinjer for den eller de aktuelle trucktyper. Bestått oppkjøring danner grunnlag for utstedelse av kompetansebevis for de klasser praksis og oppkjøring har vært foretatt. Hurtigretting og forenklet arkivering av prøven Angerman Forlag AS legger nå om til et system for hurtigretting og forenklet arkivering. Prøven er gjort slik at den rettes på et øyeblikk ved hjelp av sjablong. Instruktør og opplæringsvirksomhet vil spare mye tid og arkivplass. Sikkerhet først juni

6 Læremateriell truck med teleskopbom Teleskoptruck Teleskoptrucker + Kjøring er en tilleggsbok for opplæring av førere til motvektstrucker med teleskopbom i stedet for mast. Læremateriellet dekker alle typer teleskoptrucker, med løftekapasitet t.o.m kg. Læremateriellet Læremateriellet omfatter lærebok med arbeidssider, teoriprøve og kjørebok for logging av praksis m.m. Terminologien er i samsvar med «Norsk standard for motordrevne industritrucker» (NS 5649) utgitt av Norges Standardiseringsforbund. Læremateriellet er tilpasset Arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter. Direktør Audun Sætre, NOORSI, var leder for læreplangruppen. Dysleksi «Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven» med virkning fra , krever nedbygging av funksjonshemmende barrierer. Både arbeidsgiver og skole- og utdanningsinstitusjoner skal sikre at arbeidstakere/elever får likeverdige muligheter til kompetanseutvikling, opplæring og utdanning. Boken er utformet i samråd med Norges Dysleksiforbund. Personal Boken leveres også som lydbok på CD. Forfatter Ivar Angerman er forfatter. Erfarne instruktører er i stor grad rådspurt og har bidratt med sin kompetanse. Opplæringsplan Opplæringen skal omfatte de kunnskapskrav som stilles i læreplan for bruk av teleskoptruck. Egil Alvær i Angerman Forlag AS har valgt å gå over i annen stilling. Kent Jensen ivaretar Egils funksjoner. Kent ser frem til å «stå på» og engasjere seg i den viktige sikkerhetsopplæringen. Gjennom Norges største spesialforlag for truck, kran og masse og etter hvert organisatorisk, har Kent mulighet for gode bidrag til godt læremateriell for sikkerhetsopplæring. En arbeidsgruppe under Arbeidstilsynets Fagforum for arbeidsutstyr ledet av direktør Audun Sætre, NOORSI, står bak læreplanen. Den ligger på Arbeidstilsynets nettsider. Kvalitetssikring Felix Iversen er sakkyndig for de formelle forhold. Henning Isaksen er læremateriellets sakkyndige for kjøring og praktisk bruk. Kurt Thu har gitt råd og bistand. Kent Jensen, Angerman Forlag AS, er ansvarlig for tilhørende støttemateriell og kvalitetssikring. Miljøvern Produksjon, håndtering og papirkvalitet er i samsvar med miljøhensyn. Det gir boken rett til å benytte Svanemerket. Bakerst har boken stikkordregister som gjør det lett å finne frem til spesielle emner. 5 Sikkerhet først juni 2009

7 Teleskoptruck er for mange en ny trucktype Hva er en teleskoptruck? Teleskoptruck er en motvektstruck. I stedet for mast som løfter rett opp og ned og med tilt forover/bakover, har trucken en teleskopbom. Teleskop betyr at bommen kan forlenges og trekkes sammen ved at bomelementene går inn i hverandre. Bomfunksjonen gir en helt annen fleksibilitet enn en mast. Den kan løfte/senke loddrett og tilte som trucker med mast etter en bestemt tyngepunktavstand for lasten. I tillegg kommer inn/ut funksjonen på løftebommen. Det gjør at last kan plasseres/ hentes bak annen last for eksempel reol eller annet hinder. Lastebiler kan lastes/losses fra èn side. Teknisk Alt vanlig tilleggsutstyr til trucker som sideforskyver, rotasjonsaggregat, snøskuffe, klem osv. kan benyttes. Truckens tyngdepunktavstand og derved løftekapasitet forandrer seg ved bom ut/inn. Standardutstyret omfatter derfor en overlastindikator som ved hjelp av lyd- og lysvarsel advarer før overbelastning inntreffer Motvektstruck med mast. JC LIFT CAPACITI Ved at bommen går ut langs siden av trucken, gir det fullstendig fri sikt forover og er et bidrag til sikkerhet og effektivitet. Det er ingen mast som begrenser kjørehøyden. Teleskoptruck er derfor godt egnet for arbeid inni containere. Det kan til og med settes paller oppå hverandre inni containeren. Gaffelarmene kan senkes under trucknivået. Arbeidsområdet utvides og gir for eksempel klare fordeler ved snøbrøyting. Også hjulskift uten jekk er et resultat m Motvektstruck med teleskopbom. A B C D E F 3500kg 3000kg 2750kg 2000kg 1500kg 1600kg * Band D reduced by 200kg to 1880kg with sideshift fitted. Sikkerhet først juni

8 Hvilken klasse? Teleskoptrucken har ikke tidligere hatt egen klasse. Prinsippet er motvektsprinsippet og klassifiseres derfor som motvektstruck. For å skille fra truck med mast, skal teleskoptrucker med bomlengde over 2 meter ha bokstaven C i stedet for T. Klassebetegnelsene skal være: C1 Motvektstruck med fast frontvendt teleskopbom, utskjøvet bom over 2 meter (Bomlengde 2 m eller kortere er klasse T4) C1 Motvektstruck med teleskopbomsving til hver side, leddstyrt C2 Motvektstruck med rundtsvingende teleskopbom, rammestyrt Alle typer truck med teleskopbom kan leveres i terrenggående utførelse. Læreplanen og det nye læremateriellet omfatter alle typer trucker med teleskopbomlengde over 2 meter og løftekapasitet til og med 10 tonn. Stor teleskoptruck, klasse T 8.4 For å bruke truck med teleskopbom og løftekapasitet over 10 tonn, må man ha stortruckførerbevis. Opptakskravet til stortruckførerkurs er truckførerbevis i klasse T4 og praktisert truckkjøring minst ett år. Teoridelen for stortruck er normativt 8 timer. Læremateriellet for stortruck fra Angerman Forlag AS omfatter stortruck med mast og stortruck med teleskopbom. Rundtsvingende, klasse C2. Frontløftende for terreng, klasse C1 Frontløftende, klasse C1 7 Sikkerhet først juni 2009

9 Nye nettsider for informasjon og nettbutikk Kent Jensen og Gro Borge har ansvaret for nettsidene og svarer på spørsmål. Gro er butikksjef for nettbutikken. Nettsider har økende betydning og økende anvendelse. Nye bruksområder kommer til. Forenklet søk er et mål og et ønske fra brukerne. Enkel bruk Linjen øverst på førstesiden informerer om hovedelementene. Under linjen ligger informasjon om nyheter fra Angerman AS. Her kan du klikke på det du vil ha mer informasjon om. Du blir da satt direkte til den aktuelle siden. Forenklet nettbutikk Angerman AS har fått en del tilbakemeldinger på nettbutikken. Det er nå valgt en enklere løsning for å komme raskere til ønsket materiell. Ved å klikke på ikonet for nettbutikk kommer det en oversiktsside. Her er materiellet delt inn etter hvilke opplæring det sorterer under. Ved for eksempel å trykke på truckføreropplæring, ser du enkelt hva Angerman AS har av materiell til truckføreropplæring. Etter å ha funnet ønsket materiell, trykker du på kjøp-knappen. Da kommer man til selve bestillingsskjemaet, som fylles ut. Når det er gjort, vil det automatisk sendes kvittering til e-post-adressen som er fylt ut på bestillings skjemaet. Nedlasting CD-presentasjoner Angerman AS arbeider med ulike løsninger for enklere kommuni kasjon. Nytt nå er nedlasting av alle CD-presentasjoner rett fra Angerman sine nettsider. Se informasjon på nettsidene. Ta gjerne kontakt for informasjon og råd til og fra Angerman AS. Sikkerhet først juni

10 Felix Iversen om dokumentert opplæring Felix Iversen er en meget erfaren sikkerhetsinstruktør innen en rekke områder. En engasjert innsats for sikkerhet har gitt ham et stort kontaktnett innen organisasjoner og myndigheter. Forskriftsforståelse Forskriftsforståelse er ikke alltid lett. Felix Iversen har her lagt ned et stort arbeid. Gjennomslag på mange av hans tolkninger gjør at han får stadige henvendelser om hans forståelse av retningslinjer. Felix Iversen har, som flere andre, engasjert seg innen opplæring på arbeidsutstyr som ligger utenfor sertifiseringsordningen, men likevel skal ha de samme opplæringsemner. Her følger Felix Iversen sin utredning: Vedrørende krav til opplæring i bruk av personløftere Undertegnede får ofte henvendelser fra arbeidsgivere og arbeidstakere om hvilke krav som gjelder for bruk av personløftere (lifter). Det er tydelig at det er svært forskjellige oppfatninger om hvilke krav som gjelder. Vi får stadig henvendelser fra arbeidsgivere som ønsker 2-3 timers kurs på personløftere. Ut fra de opplæringskravene som er nevnt her, anser vi det ikke som mulig å tilfredsstille kravene til nødvendig opplæring (som arb.miljøloven krever) med et så lavt tidsforbruk. Bruken av personløftere berører en rekke lover og forskrifter og jeg vil her kort redegjøre for hvilke krav som gjelder. Arbeidsmiljøloven 1-1 krever et arbeidsmiljø som fullt ut sikrer et arbeidsmiljø som gir arbeidstakerne full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. 3-1 krever at arbeidsgiver i samarbeid med de ansatte skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risikoforholdene i virksomheten, utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen. 3-2 krever at arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker gjøres kjent med ulykkes og helsefarer som kan være forbundet med arbeidet, og at arbeidstaker får den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig Dersom det fortsatt noe er uklart, ta kontakt med Felix Iversen på telefon eller mobil Sikkerhet først juni 2009

11 Dysleksi i utdanning og arbeidsliv Vær åpen om dysleksi i utdanning og arbeidsliv! «Skapdyslektiker» er en person med lese- og språkvansker som prøver å skjule sin dysleksi. I vår målgruppe innen praktiske yrker som kran-, maskin- og truckførere har bortimot 30% en grad av dysleksi. Vær åpen om dysleksien og ikke vær redd for å spørre eller tilby hjelp. Det gjelder i utdanning, og det gjelder i arbeidslivet. Mange dyslektikere har erfaring for at det kan se håpløst ut. Verden blir ofte bedre for dyslektikeren dersom undervisningen blir tilrettelagt. Mange møter veggen! Hjelp er viktig. Mange har møtt veggen i jobbsøkingen. Arbeidssøkere med lese- og språkproblemer forteller ofte at kurs og tiltak ikke fungerer og føles helt meningsløse. Noen får tilbud om det samme «meningsløse» opplegget flere ganger. Inntrykket er at det er et stort gap mellom hva som tilbyes og det behov arbeidsledige med lese- og språkvansker har. Tilfeldighetene råder, og mange føler seg som kasteballer. Dyslektikere møter veggen i forsøk på å få jobb fordi de opplever at de mangler utdanning og praksis fra arbeidslivet. Det er mange som har erfaring for at det ikke er lett å nå frem på arbeidsmarkedet. Uføretrygd i stedet for arbeid! Det er dyslektikere som er blitt uføretrygdet eller har fått en alvorlig knekk av motgang de møter i jobbsøking. Noen gir bare opp eller takker ja i det stille til en trygdeordning. Det er dypt tragisk for den enkelte, og gode ressursmennesker går på denne måten tapt for samfunnet. Store grupper Dyslektikergruppen er langt større enn folk regner med. Som nevnt over, opp til nærmere 30% av brukere av arbeidsutstyr har en grad av dysleksi informerer Norges Dysleksiforbund. Videre er det en stor gruppe gjestearbeidere som har lesevansker. I mange tilfeller forstår innvandrere norsk, men har store problemer med å lese språket. Lydbok og tilrettelagt læremateriell Lydbok er et godt tiltak. «Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven» krever at både arbeidsgiver og skole- og utdanningsinstitusjoner skal sikre at arbeidstakere/elever får likeverdige muligheter til kompetanseutvikling, opplæring og utdanning. For alt læremateriell fra Angerman Forlag AS blir det nå tatt sterkt hensyn til kravet. Alle bøker kommer også som lydbok. Loven er klar Arbeidsmiljøloven og Diskrimineringsloven er i sine nye versjoner klar. Både arbeidsgiver og opplæringsvirksomheter skal gjøre hjelpetiltak for målgruppen. Spesielle tiltak ved språk- og lesevansker For opplæring og informasjon er ikke alltid det skrevne ord godt nok. Forskriften om bruk av arbeidsutstyr krever at spesielle tiltak må gjennomføres ved språk- og lesevansker. For opplæringsvirksomheter gir tilrettelegging og gjennomføring etter lovens krav et ekstra kvalitetsbegrep av skolen og undervisningen for elevene. Å følge lovens krav er betryggende. Lay out og skriftstørrelse i samsvar med Dysleksiforbundets retningslinjer Tekst som er lettlest, korte setninger Tydelige illustrasjoner som ikke krever lange informasjonstekster Unngår fremmedord og lange ord. Bruker norske forståelige ord, - bør finnes i ordlisten Spesielle varierende «slengord» som benyttes i visse miljøer, landsdeler og bransjer gjør det vanskelig for dyslektikere og de med språkvansker. Slike ord er unngått. Prøvespørsmål som er klare og forståelige. Svar som ikke krever skriving, men flervalgs avkryssing. Prøven er også egnet for muntlig avleggelse. Sikkerhet først juni

12 RETURADRESSE Angerman AS Leirvikåsen Godvik A-blad Styrket påbudt og dokumentert kunnskap gir bedre trygghet og bedre jobbmulighet Innen bygg og anlegg, lager og terminal, godshåndtering og transport er det en rekke krav til sertifikater. Jobbsøkere med sertifikater for bruk av vanlig arbeidsutstyr står sterkt. Bodoni Alle nykommere på arbeidsmarkedet Den nye arbeidsmiljøloven krever at alle nykommere på arbeidsmarkedet skal ha elementær grunnleggende sikkerhetsopplæring. Det gjelder både norske og gjestearbeidere. Opplæringen skal være dokumentert. Norsk, engelsk, polsk, litauisk Til elementær grunnleggende sikkerhetsopplæring har Angerman AS komplett læremateriell på norsk, engelsk, polsk og litauisk. Innholdet er det samme på alle fire språk. Etter bestått prøve, får deltakerne en firespråklig kompetanseattest. Truck, kran, stropping, anleggsmaskin Sertifikat for ett eller flere av disse forskjellige arbeidsutstyr utvider jobbpotensialet. Videre gir det arbeidsgiver større fleksibilitet i anvendelse av de ansatte. Her er diverse av læremateriellet på polsk og engelsk i tillegg til norsk. Frem i køen Aktuelle sertifikater for den jobb man søker gir soleklare fordeler. For eksempel en som søker jobb som lastebilsjåfør og har truckfører- eller lastebil kranførerbevis står normalt mye sterkere enn den som ikke har. Det samme gjelder for de som har kompetansebevis for bruk av anleggsmaskiner innen bygg og anlegg. Nedbemanning Ved eventuelle permitteringer eller oppsigelser kan mangel på kompetanse være utslagsgivende på hvem som må gå og hvem som kan bli. Opplæringsvirksomhetenes viktige oppgave Opplæringsvirksomheter har en viktig oppgave i å råde arbeidsgivere og tilsatte om hvilke kompetanse som er fordelaktig. Og bidra til å avhjelpe og gjøre arbeidssituasjonen mer fleksibel ved yrkestilpassete og matnyttige kurs. Angerman AS Forlag for sikkerhetsopplæring Leirvikåsen 39, 5179 Godvik-Bergen Redaktør: Ivar Angerman MILJØMERKET Tlf Faks Trykksak 699 Direkte: Gro Borge Ivar Angerman Kent Jensen E-post: Info:

Sikkerhet først. Informasjonsblad om sikkerhetsopplæring for bruk av trucker, kraner, masseforflytningsmaskiner o.a.

Sikkerhet først. Informasjonsblad om sikkerhetsopplæring for bruk av trucker, kraner, masseforflytningsmaskiner o.a. Sikkerhet først Nr. 2 2007 Informasjonsblad om sikkerhetsopplæring for bruk av trucker, kraner, masseforflytningsmaskiner o.a. Myndigheter, organisasjoner, diverse råd og andre faginstanser Ungdom må i

Detaljer

Sikkerhet først. Truckboken og støttemateriell på polsk og engelsk SIDE 6. NYHET!

Sikkerhet først. Truckboken og støttemateriell på polsk og engelsk SIDE 6. NYHET! Sikkerhet først Nr. 3 2007 Informasjonsblad om sikkerhetsopplæring for bruk av trucker, kraner, masseforflytningsmaskiner o.a. NYHET! Truckboken og støttemateriell på polsk og engelsk SIDE 6. Myndigheter,

Detaljer

Sikkerhet først. Angerman AS utvider Seminar. Informasjonsblad om sikkerhetsopplæring for bruk av trucker, kraner, masseforflytningsmaskiner o.a.

Sikkerhet først. Angerman AS utvider Seminar. Informasjonsblad om sikkerhetsopplæring for bruk av trucker, kraner, masseforflytningsmaskiner o.a. Sikkerhet først Nr. 2-3 2008 Informasjonsblad om sikkerhetsopplæring for bruk av trucker, kraner, masseforflytningsmaskiner o.a. Angerman AS utvider Seminar i alle landsdeler Myndigheter, organisasjoner,

Detaljer

Sikkerhets-info. Informasjonsblad om sikkerhetsopplæring for bruk av trucker, kraner, masseforflytningsmaskiner o.a.

Sikkerhets-info. Informasjonsblad om sikkerhetsopplæring for bruk av trucker, kraner, masseforflytningsmaskiner o.a. Sikkerhets-info Nr. 1 2007 Informasjonsblad om sikkerhetsopplæring for bruk av trucker, kraner, masseforflytningsmaskiner o.a. Myndigheter, organisasjoner, diverse råd og andre faginstanser må komme bedre

Detaljer

KURSOVERSIKT. Vi har kursene DU trenger!

KURSOVERSIKT. Vi har kursene DU trenger! KURSOVERSIKT Vi har kursene DU trenger! Innhold Opplæring Vest... 3 Modul 1.1... 4 Masseforflyttingsmaskiner... 5 Truck... 5 Stortruckførerkurs over 10 tonn løft... 7 G11 - Løfteredskap... 8 G4 - Bro-

Detaljer

2 Bro- og traverskraner, dersom bruken medfører fare for skade på liv og helse. 3 Sakkyndig kontroll av kran på lastetraktor og hogstmaskin

2 Bro- og traverskraner, dersom bruken medfører fare for skade på liv og helse. 3 Sakkyndig kontroll av kran på lastetraktor og hogstmaskin Innhold 1 Dokumentasjon for sakkyndig kontroll 2 Bro- og traverskraner, dersom bruken medfører fare for skade på liv og helse. 3 Sakkyndig kontroll av kran på lastetraktor og hogstmaskin 4 Forskrifter

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 1.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 1. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 1.1 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser Felles for kran, truck

Detaljer

Fagopplæring i bedrift

Fagopplæring i bedrift Fagopplæring i bedrift Håndbok om rettigheter og plikter, arbeidsmåter og vurdering i læreforhold Fagopplæring i bedrift Håndbok om rettigheter og plikter, arbeidsmåter og vurdering i læreforhold Byggfag

Detaljer

BOK 1.1 HMS KRAN - TRUCK - MASKIN

BOK 1.1 HMS KRAN - TRUCK - MASKIN BOK 1.1 HMS KRAN - TRUCK - MASKIN Kraner - Trucker og Maskiner Kapittel 01 0135_Toyota 1. Kraner, trucker og maskiner Klasseinndeling av arbeidsutstyr Kraner, trucker og maskiner inndeles i klasser etter

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Realkompetanse og tilpasset utdanning Erfaringer med TBL og Fellesforbundets dokumentasjonsordning fra fire fylker

Realkompetanse og tilpasset utdanning Erfaringer med TBL og Fellesforbundets dokumentasjonsordning fra fire fylker Kari Folkenborg Realkompetanse og tilpasset utdanning Erfaringer med TBL og Fellesforbundets dokumentasjonsordning fra fire fylker Fafo Kari Folkenborg Realkompetanse og tilpasset utdanning Erfaringer

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

TEKNIKK. Bedriftsprofil AXESS Side 10-14. Dansk Kran Forening Side 22-24. Kontroll av spesialkonstruert løfteredskap i brønn og boring Side 6-9

TEKNIKK. Bedriftsprofil AXESS Side 10-14. Dansk Kran Forening Side 22-24. Kontroll av spesialkonstruert løfteredskap i brønn og boring Side 6-9 KR AN 3 TEKNIKK medlemsinformasjon kranteknisk forening Kontroll av spesialkonstruert løfteredskap i brønn og boring Side 6-9 Bedriftsprofil AXESS Side 10-14 Dansk Kran Forening Side 22-24 Kursoversikt

Detaljer

Forstår du hva jeg sier?

Forstår du hva jeg sier? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 615 Forstår du hva jeg sier? Krav til kommunikasjon og språk på bygge- og anleggsplassen Bilder Forside: Håvard Sæbø Side 7: Jonas Bals Side 16: Eline Lønnå Øvrige

Detaljer

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Fra arbeidssøker til arbeidstaker

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Fra arbeidssøker til arbeidstaker ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Fra arbeidssøker til arbeidstaker ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Fra arbeidssøker til arbeidstaker Av rådgiver Terje Alnes, NAV Intro Bergen Innledning 2 Forberedelse

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

Nummer 4-2003. KTF i støtet s. 4. 10 år i opplæringens. Tårnkraner i byggeindustrien før og nå s. 22. s. 8. Ulykker endrer karakter s.

Nummer 4-2003. KTF i støtet s. 4. 10 år i opplæringens. Tårnkraner i byggeindustrien før og nå s. 22. s. 8. Ulykker endrer karakter s. Nummer 4-2003 KTF i støtet s. 4 10 år i opplæringens tjeneste s. 8 Tårnkraner i byggeindustrien før og nå s. 22 Ulykker endrer karakter s. 16 Innhold Utgitt av: Tekniske Foreningers Servicekontor AS Fornebuveien

Detaljer

NÅR SANT SKAL SIES. En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling

NÅR SANT SKAL SIES. En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling NÅR SANT SKAL SIES En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling NÅR SANT SKAL SIES En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling 1. Sammendrag...4 2. En åpen bedriftskultur...5 En åpen

Detaljer

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA IS-2313 Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA 2 // INNHOLD // 3 Innhold FORORD... 5 1. GRUNNLEGGENDE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE... 7 1.1 Hva er brukerstyrt personlig assistanse?...

Detaljer

kranteknikk KTF 1979 2009 Nr 1 medlemsinformasjon kranteknisk forening FOTO: ØYVIND HAGEN/STATOILHYDRO

kranteknikk KTF 1979 2009 Nr 1 medlemsinformasjon kranteknisk forening FOTO: ØYVIND HAGEN/STATOILHYDRO kranteknikk FOTO: ØYVIND HAGEN/STATOILHYDRO medlemsinformasjon kranteknisk forening KTF 1979 2009 Nr 1 2009 Redaktørens hjørne Utgitt av: Tekniske Foreningers Servicekontor AS Fornebuveien 37. Postboks

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer................................................. 3 Opplæring................................................. 3

Detaljer

KURSSENTERET NAMSOS. Kurssenteret - Namsos. Et samarbeid mellom OBN og Pyrosec AS

KURSSENTERET NAMSOS. Kurssenteret - Namsos. Et samarbeid mellom OBN og Pyrosec AS KURSSENTERET NAMSOS Et samarbeid mellom OBN og Pyrosec AS Kurssenteret - Namsos Adresse: Lensmann Havigs gt 2D Telefon: 742 72 240 E-post: kurssenteret@pyrosec.no KURSSENTERET NAMSOS Pyrosec - ble etablert

Detaljer

Forskrift om opplæring og kompetansebevis for fører av utrykningskjøretøy (Utrykningsforskriften)

Forskrift om opplæring og kompetansebevis for fører av utrykningskjøretøy (Utrykningsforskriften) Forskrift om opplæring og kompetansebevis for fører av utrykningskjøretøy (Utrykningsforskriften) Høringsuttalelse fra Utrykningspersonellets fellesutvalg (UF) Innledning Vi er fornøyd med det dokumentet

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer... 3 Opplæring... 3 Du skal ha tid til å gjøre skikkelig jobb... 4 Dine oppgaver som verneombud... 4 Kartlegging

Detaljer

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER 2 Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten en veileder 3 INNHOLD 1 Forord 6 2 Innledning 7 3 Slik brukes veilederen 8 4 Ledelsens ansvar for arbeidsmiljøet 9 5 Brukerens

Detaljer

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 2 2010 V E I L E D E R Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen - Et grunnlag for godt beredskapsarbeid - Norges vassdrags-

Detaljer

Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo

Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Publikasjonen er revidert flere ganger siden den første gang ble utgitt i 1977. Mars 2000 Typografisk oppsett er endret. Ajourført

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer