Ved Inngangen til Cyberspace ergonomisk tenkning inn i et nytt årtusen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ved Inngangen til Cyberspace ergonomisk tenkning inn i et nytt årtusen"

Transkript

1 At the gateway to Cyberspace ergonomic thinking in a new millennium Proceedings fra Nordiska Ergonomisälskapets Årskonferanse, 2000 Britannia Hotel, Trondheim, Norge mandag 23. til onsdag 25. oktober 2000 Redaktører Knut Inge Fostervold Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo og Tor Endestad Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo Nordiska Ergonomisälskapet (NES) i samarbeid med Norsk Ergonomiforening (NEF), 2000

2 NES har følgende nasjonale medlemsorganisasjoner: Norsk Ergonomiforening (NEF) i Norge Ergonomisällskapet i Sverige (ESS) i Sverige Suomen Ergonomiyhistys (ERY) i Finland Selskap for Arbeidsmiljø (SAM) i Danmark Vinnuvistfræðifélag Íslands (VINNÍS) på Island Gjennom Nordiska Ergonomisälskapet er medlemsforeningene tilsluttet den internasjonale ergonomi foreningen IEA. Ønsker du informasjon om NES eller noen av de nasjonale foreningene kan du benytte følgende adresser. Nordiska Ergonomisälskapet Postboks Stockholm Sverige Norge Norsk Ergonomiforening (NEF) C/O Statens Arbeidsmiljøinstitutt V/Britt Hordnes Postboks 8149, Dep OSLO Norge Tlf: Fax: Hjemmeside: Sverige Ergonomisällskapet i Sverige (ESS) Linköpings Universitet IKP/Q Linköping Sverige Tfn Fax: e-post: Finland Tel: Fax: E-post: Hjemmeside: Danmark Selskap for Arbeidsmiljø (SAM) Ingeniørforeningen i Danmark Kalvebod Brygge København V Danmark tlf: fax: E-post: Island Vinnuvistfræðifélag Íslands (VINNÍS) V/Tórunn Sveinsdottir P.O.Box Reykjavík Island tel fax E-post: Finland Finsk Ergonomiförening c/o Työturvallisuuskeskus Kerttuli Harjanne Lönnrotinkatu 4 B Helsinki

3 III Forord Med den første NES-konferansen i et nytt årtusen har Nordiska Ergonomisällskapet i samarbeid med Norsk Ergonomiforening valgt å ta egonomifaget inn i en ny tid som innebærer muligheter man tidligere ikke engang var i stand til å tenke seg. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) samt mulighetene til å simulere virkeligheten gir enorme muligheter for ergonomiarbeid i tiden framover. Ved hjelp av et fyldig og mangeartet faglig tilbud har årets NES-konferanse fokusert på mulighetene og utfordringene som møter oss i det vi er i ferd med å ta skrittet inn i det nye teknologi- og informasjonssamfunnet. Hvordan skal vi som ergonomer bruke teknologien? Hvordan skal vi nærme oss de nye yrkene som dukker opp i kjølvannet av IKT-revolusjonen? Hvordan skal vi klare å møte utfordringene i et arbeidsliv som endrer seg raskere og raskere og der begrepet «omstilling» har blitt synonymt med hverdagen for svært mange arbeidstagere? Og samtidig, hvordan skal vi som faggruppe klare å unngå å bli blendet av framtidsvyene og holde fast på at svært mange arbeidstagere fortsatt arbeider i fysisk krevende yrker innen fiskeri, jordbruk og helsevesen? Kan den nye teknologien gi disse gruppene en bedre arbeidsdag? NES-årskonferanse 2000 ble arrangert av Norsk Ergonomiforening (NEF), og vi er takknemlig for den hjelp og støtte vi har fått fra styret, sekretariat og andre i NEF. Vi vil takke medlemmene av de ulike komiteer som har vært med på å tilrettelegge konferansen og gjøre den mulig å gjennomføre. Vi vil også takke Telenor asa, Kinnarps ab og Savo as for den støtte de har bidratt med i arbeidet med konferansen. Til slutt vil vi takke Alt i info for hjelp med utformingen av informasjonsmaterialet samt Stiftelsen for etter og videreutdanning ved NTH (SEVU) og Hotell Britannia for deres imøtekommenhet og profesjonalitet i forbindelse med arrangementet. Oslo Knut Inge Fostervold og Tor Endestad

4 IV Medlemmer av konferansens ulike komitéer Organisasjonskomité Knut Inge Fostervold, Universitetet i Oslo Greta Bolstad, Sintef Unimed Inger Haneborg, Institutt for energiteknikk Arild Vaagland, Ergonomidesign as Karen Margrethe Bratt, SEVU Programkomité Knut Inge Fostervold, Universitetet i Oslo Inger Haneborg, Institutt for energiteknikk Tor Endestad, Universitetet i Oslo Arild Vaagland, Ergonomidesign as Trond Are Øritsland, Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet Ellen Matheson Hallan, Esso Norge as Sigrid Bjerke, Bærum Kommune Sosialkomité/Arrangementkomité Greta Bolstad, Sintef Unimed Bibba Benum Asbjørn Halvorsen Finanskommité Harald Gunnerud, Mills da Inger Haneborg, Institutt for energiteknikk Priskommité Bo Veiersted, Norge (leder) Tormod Jaksholt, Norge Hulda Thorsteinsdottir, Island Per Langaa Jenssen, Danmark Ilkka Kuorinka, Finnland Roland Andersson, Sverige Nordiske Kontaktpersoner Knut Inge Fostervold, Norge Jan Axelsson, Sverige Mauno Ahonen, Finland Charlotte Dalsgaard, Damnark Þórunn Sveinsdóttir, Island

5 V Innholdsfortegnelse: Workshop 1. Stress proofing in a media convergent work environment. Interim project report Will Haegeland, British Broadcasting Corporation (BBC) London. 1 Workshop 2. HMS-økonomi. Geir Arne Berg, Reiselivsbedriftenes Landsforening (RBL). 7 Workshop 3. «Den Klarer Iversen». Den indre Tarzan, en film om løfteteknikk, bæreteknikk og arbejdstilrettelæggelse. Kirsten Halkjær, Karen Boeskov, Tele Danmark as. 11 JOBB DESIGN Experimental simulation in organizational design. An example from the Swedish military Jonas Wikman, Umeå University. 15 Den virtuelle udfordring og fagforeningers svar. Christian Koch, Danmarks Tekniske Universitet, DTU. 19 Utvärdering av en förändring av en produktionslinje Vid en svensk elektronikindustri. Göran M Hägg, Jan Fröberg, Arbetslivsinstitutet i Stocholm. 23 NYE TEKNOLOGIER New technology in health services ethics and ergonomics in videotelephone use among workers and clients. Veikko Ikonen, Seppo Väyrynen, Vesa Tornberg, University of Oulu. 27 Knowledge of ergonomics concerning work with VDU to avoid ill health on the threshold of the information era. Hilja Taal, Tallinn Technical University. 31 Sociotechnical design processes and working environment: The case of a continuous process wok. Danish presentation. Ole Broberg, Danmarks Tekniske Universitet, DTU. 35

6 VI ERGONOMISKE PROBLEMSTILLINGER I MANUELLE YRKER Förbättrade arbetsförhållanden och hälsa inom jordbrukssektorn genom användning av IT. Stefan Pinzke, Peter Lundqvist, Sveriges lantbruksuniversitet. 39 Analys av allvarliga olyckor i lantbruket. Christina Stave, Marianne Törner, Arbetslivsinstitutet Väst. 43 Work strain, work ability and health when changing from an old to a new slaughterhouse. Clas-Håkan Nygård, Marita Pitkänen, Marja-Liisa Manka, Heikki Arola, University of Tampere. 49 BRUKERVENNLIGHET A holistic approach to usability. MariAnne Karlsson, Chalmers University of Technology. 53 Glede ved bruk av produkter mer enn brukervennlighet. Anne-Lise Hauge-Nilsen, Human Factors Solutions. 59 DELTA-banken. Kristin Bille, Aina Olsen, DELTA-senteret. 63 AUTOMASJON OG KONTROLLROMARBEID Operators' handling of automation malfunctions when operating from two different types of human-machine interfaces. An experimental study. Ann Britt Miberg Skjerve, Gisle Andresen, Ray Saami, OECD Halden Reactor Project. 67 Verification of workplace design guidelines for the control room: Can virtual reality replace the physical mock-up? Asgeir Drøivoldsmo, Stein Helgar, Espen Nystad, Terje Johansen, Michael N. Louka, Laszlo Seregi, OECD Halden Reactor Project. 73 Human factors and control centre design issues. What lessons have we learned? Conny O. Holmström, Mark Green, OECD Halden Reactor Project. 79 DESIGN FOR ALLE Selvbetjening for alle? En veileder Anne-Lise Hauge-Nilsen, Adam Balfour, Human Factors Solutions. 87 Designing interfaces for users with intellectual disability Joakim Frid, Lindholmen Development AB. MariAnne Karlsson, Lena Sperling, Chalmers University of Technology Göteborg. 91

7 VII Registrering av jobbkrav og oppgaveanalyse. Adam Balfour, Human Factors Solutions, Aina Olsen, DELTA-senteret, Nils-Øyvind Offernes, Anne-Lise Hauge-Nilsen, Human Factors Solutions. 97 HELSEPLAGER VED INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONS TEKNOLOGI (IKT)-ARBEID 1 Visual discomfort and musculoskeletal illness for VDU (Visual Display Unit) operators. Arne Aarås, Alcatel STK, Hans H. Bjørset, selvstendig konsulent, Gunnar Horgen, Buskerud Ingeniørhøyskole. 101 Motor-unit recruitment in the trapezius muscle during occupationally relevant arm movements, stress induced contractions and in vdu work tasks. Mikael Forsman, Qiuxia Zhang, Laila Birch, Gunnar Palmerud, Ulf Lundberg, Roland Kadefors, National Institute of Working Life, Göteborg. 105 Intensive PC brukere. En intervensjonsstudie. Guri Stoknes Hafting, Stein Brudal, Morten Wærsted, Norsk Bedriftshelse AS. 109 PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ Hvad kan man få ud af en kampagne til forbedring af arbejdsmiljøet erfaringerne fra en 5-års handlingsplan til forebyggelse af bevægeapparatsskader. Svend Erik Christensen, Arbejdsmiljøsekretariatet, København. 113 Fysiska och psykosociala arbetsvillkor hos matdistributörer i en svensk kommun; en fallstudie inriktad mot organisatoriska förbättringar. Carina Bildt, Raymond Dahlberg, Arbetslivsinstitutet, Stocholm. 117 Arbejdsmiljøregnskab og psykisk arbejdsmiljø. Gitte Goldschmidt, KPMG, Frederiksberg. 121 HELSEPLAGER VED INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONS TEKNOLOGI (IKT)-ARBEID 2 Improving long-term health as a new field for ergonomics. Ülo Kristjuhan, Tallinn Technical University. 125

8 VIII Psychosocial risk factors for shoulder and neck pain among women in service occupations. Kari Anne Holte, Rolf H Westgaard, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim. 129 Stress and mastery of technology changes. Tor Endestad, Cecilie Løvåsdal, Mona B Birkeland, SHL Group, Psykologisk Institutt, UiO. 133 PLENUMSFOREDRAG Personlig energi. Leif Johansson, Kinnarps AB. 137 DESIGN OG JOBBKRAV Trening for helse og arbeidsglede. Inger Merete Skarpaas, Kirsti Verdal, Tandberg Data. 141 Bedriftskultur, helse og trivsel Kirsti F. Vandraas, HÅG asa. 145 IKT og ergonomi i utdanning av industridesignere. Tom Vavik, Arkitekthøgskolen i Oslo. 149 Participation or rule - Which approach could have the better short term prospects of improving the working environment in South Africa? Frank Huess Hedlund, Aalborg University. 153 RISIKO Rugbyspillere, minestrygere og linedansere et studie af multiple sikkerhedskulturer. Heidi Lisette Engberg, Christian Koch, Danmarks Tekniske Universitet, DTU. 157 Medarbejderinvolvering i forebyggelse af arbejdsulykker en kulturbasert forandringsproces. Anne Richter, Christian Koch, Danmarks Tekniske Universitet, DTU. 163 IT som ett verktyg i försäkringsbolagets arbetarskyddsverksamhet. Kristiina Juvas, Försäkringsbolaget Företag-Sampo. 169 Risk management and responsibility in complex systems/multiactor organisations. Luis de Mattos, Roland Örtengren, Chalmers University of Technology. 173

9 IX Äventyrsbanornas säkerhetsrisker. Kristiina Juvas, Försäkringsbolaget Företag-Sampo. 175 UTVIKLINGSPROSESSER, ARBEIDSFORHOLD OG IKT I SMÅBEDRIFTER Følgeevaluering og følgeforskning endringsagent i eller forsker på bedriftsutvikling? Niels Arvid Sletterød, Nord-Trøndelagsforskning. 177 Networks, ICT-levels and work conditions as determinants of developmental processes in SMEs. Gunnar Gelin, Stig Vinberg, Arbetslivsinstitutet, Östersund. 181 Manliga och kvinnliga småföretagares arbets- och livssituation utifrån ett stressperspektiv. Anne-Lie Nilsson, Lisa Sundin, Jan Lisspers, Sven setterlind, Anna-Lena Hemmingsson, Arbetslivsinstitutet, Östersund. 185 ICT-development, job content and profit levels in small and medium sized enterprises. Stig Vinberg, Gunnar Gelin, Karl W. Sandberg, Arbetslivsinstituteti Östersund. 189 Nærværskvalitet og dialogisk partsamarbeid i bedrifter. Niels Arvid Sletterød, Nord-Trøndelagsforskning. 193 LEARNING AT WORK Information technology and learning on the job. Toni Ivergård, National Institute for Working Life, Östersund. 197 Faktorer som påverkar det mentala välbefinnande hos trainees/deltagere i arbetsmarknadsutbildning. Gunilla Röjdalen, National Institute of Working Life, Östersund. 199 Learning at work a combination of experience-based learning and theoretical education. Katarina Paulsson, Lisa Sundin, The Royal Institute of Technology in Stockholm. 203 COMPUTER MOUSE, USE EXPOSURE AND ASSESMENT Musculoskeletal disorders and working conditions among male and female computer users. Ewa Wigaeus Tornqvist, Lena Karlkvist, National Institute for Working Life, Stockholm. Mats Hagberg, Occupational Medicine, Göteborg University. Maud Hagman, Eva Hansson Risberg, Anita Isaksson, Allan Toomingas, National Institute for Working Life, Stockholm. 205

10 X Differences between work methods and gender in computer mouse work. Jens Wahlström, Joakim Svensson, Peter W. Johnson, Mats Hagberg, Sahlgrenska University Hospital, Gothenburg. 209 Evaluation of exposure and acute effects on comfort, perceived exertion and productivity in work with computer mouse in two different hand positions. Ewa Gustafsson, Mats Hagberg, Sahlgrenska University Hospital, Göteborg. 213 Musculoskeletal health of computer mouse users in the Swedish workforce and gender differences. Mats Hagberg, Anna Ekman, Alf Andersson, Ewa Wigaeus Tornqvist, Sahlgrenska University Hospital, Göteborg. 217 FOREBYGGING/PREVENTION Prevention of muscle disorders in operation of computer input Devices (PROCID) an European concerted action. Leif Sandsjö, Mikael Forsman, Roland Kadefors National Institute for Working Life, West, Göteborg. 219 Prevention of injuries and occupational diseases in years old part-time farming assistants. Tove Pedersen, Ergodan, Svendborg. Metha Palmus Hansen, Dept. of occupational and environmental health,vejle Hospital. Solveig Høj, East-Jutland Agricultural AdvisoryCenter. Poul Højmose, Ergodan, Svendborg. Charlotte Hjort, Dept. of Health and Safety promotion, Vejle County. Ann Møller, Ergodan, Svendborg. 223 Influencing behaviour through learning of ergonomics knowledge in cyberspace: a new millennium strategy to the reduction of health risks and accidents at working environment in Estonia. Virve Siirak, Tallinn Technical University, Tallinn. 225 Systemutveckling och arbetsmiljö. Att förebygga hälso- och arbetsmiljöproblem vid datorstött arbete genom bättre systemutveckling. Carl Åborg, Uppsala University. Bengt Sandblad, Jan Gulliksen, Iordanis Kavathatzopoulos, AB Previa, Uppsala. 229 Put en tiger i tanken- Værdsættende samtaler skaber tigerspring Charlotte Dalsgaard, Inge Marie Kristiansen, Marianne Linnet og Kaj Voetmann Harbohus. 235

11 1 Stress proofing in a media convergent work environment Interim project report Will Haegeland Safety Services, British Broadcasting Corporation (BBC) This paper is structured around an ongoing organisational development project within the BBC, involving the technological change process with the convergence of media and the effect on the work organisation, job and task design and employees health and well-being. The focus of the project is particularly on mental and physical stresses with the aim of ensuring continuous development of a happy, healthy, comfortable and inspiring work environment in line with the overall business requirements. A participative, practitioner based approach will be used, where focus is on identifying current relevant knowledge for the successful application into the work organisational design with pre and post implementation measurements to evaluate effectiveness. The project inter-links with a previous MSc research project by the author, supervised by Dr C Haslegrave at Nottingham University (Haegeland, 1999) 1. Introduction. As a National Public and World Wide Commercial Broadcaster and News Organisation, the BBC is in the middle of convergent of the communication media. This project is designed to address relevant issues of physical and mental stresses related to the introduction of new technologies and the consequent new ways of working. The intention is to actively identify and potentially apply current relevant knowledge and research findings, initially into the set-up of a new BBC Regional Centre as well as developing recommendations for a broader application within the corporation. The physical stresses related to the risk of Work Related Upper Limb Disorders were assessed and analysed in a previous project (Haegeland, 1999). The current project will therefore in particular focus on occupational stress and well-being. For the assessment of the effect of the implemented recommendations, critical success factors are being specified and a programme of monitoring and review will be used for evaluation. 2. Media convergence and technological change The concept of "media convergence" is described by the development of digital, binary coding of data and improvements in data compression techniques, allowing an amalgamation of telecommunication, audio and visual broadcasting and computer technology. Subsequently production, manipulation and transmission can be done within the same format. (Chignell et.al., 1997:1810). 2.1 Current changes in the broadcasting industry From the introduction of teletext in the 70 s to now digital, interactive, on-line broadcasting of not only text but also audio and visual images, new media products have been developed and an explosion in broadcasting companies and channels can be seen (Evans, 1995:78; Jones et.al., 1999:1).This increased competition has fuelled intense developments of new media formats such as internet services and interactive, digital television with programmes on demand. Increased competition has boosted the requirement for increased programme content and innovative re-use of existing content.

12 2 2.2 Effect on the work organisation With the use of multimedia and desktop computer systems bringing all available information onto the operators desktop, an increasing part of pre-programme research and planning, audio and video editing and publishing or transmitting can be done from the same workstation and by the same operator. Job and task content, as well as the operational structure and methods used to achieve job and task goals is changing. Changes in efficiency and productivity requirements have led to wide scale multiskilling, job enlargement and enrichment, partly enabled by new technology. To ensure cost-benefit of the opportunities new technology brings, there is a strong pressure on implementing new ways of working as well as finding new contextual arrangements for the work processes. These are covered under concepts such as learning organisation, hotdesking, home-working and teleworking, video conferencing and cyberspace meetings, browser bars and touch-down work stations and continuous availability through mobile and portable electronic communication and flexible, innovative job arrangements. (HSE 259/2000). 2.3 Human Factors imperative for financial success The main motivator for new technology often originates within a economic, marketing or technical framework related to projected benefits such as productivity increases, cost reductions, space savings, marketing and competition improvements. However, for the UK it is stated that % of investments in new technology fails to meet all of their objectives mainly due to lack of recognition of the human factors involved. (Waterson, 1999; McLoughlin et.al.; Clark, 1994; Baker et.al., 1998). The technology itself can never be better than its human inventor and manufacturer and the success of its utilisation depends on the users' understanding of the system and the level of usability (ISO ) represented in the user interface. 2.4 New Ways of Working - Challenges How do we ensure the health and safety of employees in a maelstrom of change? This has become of increasing importance in our high technology organisation, where you never reach the end of one implementation cycle before you are well into the next. As suggested by Bradley, it is not only at work we can see a convergence between environments and roles(as illustrated in figure 1). Bradley suggests globalisation initiated through communication and information technologies affecting labour markets and the boundaries around associated values and norms. The ability to work, play and live independently of location and time seems to change the perception of time and space (Bradley, 2000). We can now work at any location in the world, as long as we have a computer. With the computer we can shop, listen to radio, see tv, have contact with friends and make new contacts, have sex, arrange travel; i.e. most of our needs can to some extent be stimulated and satisfied through a computer interface, but at the cost of real-life people-people interaction. From a work organisational point of view there is a strong need to address these issues, with the aim of identifying cost effective and healthy strategies based on human requirements and limitations. An interesting proposal by Bradley, and with high relevance for our organisation, relates to technology enabled home-working and its effect on norms, values and culture: Are we moving form home-working to homing at work (Bradley 2000), where the boundaries between work and private life are disintegrating? This can already bee observed in terms of space (work and private life in the same environment, can be anywhere), time (work not time limited) and media (both activities uses the computer to achieve goals). There may be strong cost-saving drivers encouraging such a development. Is it beneficial from a human factor perspective? From a macroeconomic view, with society consisting of several sub-systems, the current primary driver appear to be the technology system with the rest trying to adapt and fit in. Should we ever say "slow down"?

13 3 3 Occupational stress and technological change The "stress-proofing" project is based on a transactional model of stress as proposed by Cox (1978, 1993). This concept of stress takes into account the "person-environment-fit" model by French, Caplan and van Harrison and the Job Decision/Job Demand Latitude model by Karasek as described by Cox (Cox, 1993). The Transactual model proposes a definition of occupational stress by an imbalance between subjective and objective individual resources and controls on the one hand, and the subjective and objective environmental demands and Figure 1: Theoretical model of information and communication technology and psychosocial life environment (Bradley, 2000, in Ergonomics 43/7) support on the other, through cognitive appraisal. Cox also proposes a consensus summary of "stressful characteristics of work. These are grouped under the following headings: organisational function and culture, role in organisation, career development, decision latitude and control, interpersonal relationships at work, home/work interface, task design, workload and pace and work schedule. This understanding of occupational stress creates the platform for the design and development of the "stress proofed" intervention. 3.1 Link between technological change and stress A sequential process for change - related to the implementation of new technology and its link to occupational stress - is proposed as a framework in the design of the intervention. The process is included in figure 2. It advocates the need for strong user involvement in the management process and the need to acknowledge human requirements and limitations when evolving new ways of working. The hypothesised stressors are related to: Lack of control; the change process being technology driven and not initiated by primary human needs, it is there because it is possible (even if we don't want it!). Insecurity; job insecurity linked to multiskilling, job enlargement and automation, which may mean a reduced need for human resources Mental over-load, linked to mental work load and usability, increased complexity of interfaces, continuos change and adaptation to new systems Speed; no planning or preparation time, less time to think, planning and execution go handin-hand Changed expectations related to pace; others expect immediate action, pressured if not happened or have to wait

14 4 3.2 Design of intervention UK health and safety legislation is based on a concept of risk management and risk assessment, which can be defined by the following steps (suggested link to stress management in brackets): Identification of hazards (stressors) Assessment of associated risk (severity and likelihood of health problems from existence of stressors) Implementation of appropriate control strategies (Measures to eliminate ill-health influences from stressors or reduce health effect to acceptable level) Monitoring of effectiveness of controls (Baseline measures and ongoing monitoring of stress, coping strategies, satisfaction and general health, benchmarking) Re-assessment of residual risk (is it acceptable or need for modifications to approach) Review of information and need for education of managers and workers to ensure effectiveness of controls (partly based on HSE 1999, Cox, 1993) This informs the control cycle used throughout the "stress proofed" project. As part of the diagnostic measurement and evaluation strategy, triangulation of date is attempted to improve reliability. Managers responsible for implementing change in the regions covered by the project have taken part in a focus group including short training sessions regarding occupational stress and controls. The group was set the task of developing practical recommendations for reducing organisational stressors and improving staff well being. 84 recommendations have been proposed. These are grouped under the following headings: Flexible working; Resources, working practices and staff benefits Environment; physical work environment, facilities Task/culture; Policy, management, culture. The recommendations will be reviewed for implementation into the project organisation. Any recommendations being made will be evaluated against the following criteria: Need to be SMART: (Specific, Measurable, Attainable, Realistic and Time-based) Cost efficient: best utilisation of resources and adding value to the business Effective: reduction in health risk due to occupational stress Global view: considered in view of political and cultural issues 4 Current challenges By trying to design and develop a work organisation involving media convergent technology and work practices, several challenges has been identified. Some of these are summarised in the following list of questions, which also will be addressed in the workshop held at the Nordic Ergonomics Conference in Trondheim, October Is it possible to plan for a "stress proofed" work environment? What does it mean, does it exist? What are the costs and benefits related to new ways of working? How multiskilled can we be? How does continuous adaptation to new technology affect the individual? How do we design movement into stationary work tasks? What makes us happy and relaxed at home and can we utilise some of these factors at work? Does new technology represent new stressors? - if so, what are they and how do we measure and control them?

15 5 Increased complexity in desk-top computer systems; are there a link to mental workload and stress? How can we benchmark and measure success in projects introducing new technology and new ways of working? Ownership and involvement is important. How do you do that in a global organisation with about employees? Figure 2: Technological change and work stress - a framework for organisational intervention.

16 6 References Baker, Michael, Wild, Martin, Sussmann, Silvia, (1998), Introducing EPOS in Bass Taverns: A report of the case and an exploration of some of the issues, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 10/1, pp Bradley, Gunilla, (2000), The information and communication Society; How people will live and work in the new millennium, Ergonomics, Vol. 43, No. 7, pp Chignell, Mark and Waterworth, John, (1997), "Multimedia", In Handbook of Human Factors and Ergonomics (Ed., Salvendy, G.) John Wiley & Sons, Inc., New York, pp Cox, Tom (1993), Stress Reseach and Stress Management: Putting Theory to Work, HSE contract research report No 61/1993. Cox, Tom, (1978), Stress, The Macmillian Press Ltd, London. Evans, Brian, (1995) Understanding Digital TV: The Route to HDTV, The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., New York. Haegeland, Will and Haslegrave, Christine, (1999) MSc project, The Introduction of New Tehcnology In Broadcast Newsroom and The Risk for Development of Work Related Upper Limb Disorders, University of Nottingham, UK. HSE (Health and Safety Executive, UK) (2000) The effects of new ways of working on employees' stress levels, Contract Research Report 259/2000. HSE (1999); The Management of Health and Safety at Work Regulations, UK. ISO ; International Standards Organisation (1998) Ergonomic in Visual Display Terminals (VDT's) Part 11: Guide on Usability. Jones, Graham, Mercy, Andy and Buckley, Caroline (1999) Content Management in The Digital Age; PricewaterhouseCoopers LLP. London, pp4. McLoughlin, I and Clark, Jon (1994) Technological Change at Work, Open University Press, Buckingham. Waterson, P.E. (1999) The Design and Use of Work Technology, In The Introduction to Work and Organizational Psychology (Ed. Chmiel, N.) Blackwell, IN PRINT, Oxford.

17 7 HMS-økonomi HMS-rådgiver og prosjektleder Geir-Arne Berg Reiselivsbedriftenes Landsforening (RBL) Bakgrunn I forbindelse med sammenslåingen av NHRF ( Norsk Hotell og Restaurantforbund) og FOS (Forbundet for Overnatting og Serveringsnæringen) , ble det bestemt at HMSsatsing skulle være et meget høyt prioritert område i Reiselivsbedriftenes Landsforening. Prosjektet som er støttet av NHOs Arbeidsmiljøfond ble igangsatt våren 1997 og er inndelt i tre faser hvor temaene er: 1. Daglig leder tar initiativ De ansattes medvirkning i prosessen Økt sikkerhet for gjester og ansatte Premissen har vært økt lønnsomhet som resultat. RBLs målsetting for helse, miljø og sikkerhet (HMS) RBL har som målsetting og øke medlemmenes fokus på viktige områder som; helse (skadeforebyggende tiltak), miljø (bærekraftig utvikling) og sikkerhet (brann, teknisk, el-sikkerhet, matsikkerhet etc.) Målet er at 80% av medlemsmassen skal ha godkjent HMS-aktivitet i løpet av prosjektperioden ( ) Fase 1 Daglig leder tar initiativ ( ) Ikke noe system blir bedre enn måten det ledes på. Gode og sikre arbeidsrutiner og klarhet i ansvarsforhold bidrar til økt trygghet og bedre sikkerhet for gjester og ansatte. En smak av hva RBL har gjort i fase 1, som vi ser for oss som forretten i vår HMSmeny Vi utviklet et eget arbeidshefte m/diskett (håndbok), som vel 1900 bedrifter benytter i dag. Vi utviklet sjekklister som tar for seg de forskjellige områdene innenfor internkontrollen. Sjekklistene finnes på diskett eller som papirkopi. Vi har en lovsamling som er tilpasset vår næring.

18 8 RBL har arrangert vel 60 seminarer under temaet Daglig leder tar initiativ Ca ledere har deltatt, i tillegg har 500 studenter ved Norsk Hotellhøgskole fått innføring i verktøyet. Når det gjelder arbeidet med internkontroll, har RBL erfart at bruk av enkle og gode verktøy/sjekklister er avgjørende for å få dette til i praksis. Evalueringen av Fase 1 bekreftet viktigheten av å møte bedriftene direkte via seminarer. RBL ønsker å overføre nødvendig kompetanse, et fundament som er en forutsetning for å lykkes operativt. HMS-Barometer I forbindelse med prosjektet «Utvidet satsting på HMS i RBL» introduserte vi også et nytt måleverktøy kalt «HMS-Barometeret». HMS-Barometeret er et spørreskjema som består av utsagn innen områdene overordnede HMS-tiltak, helse, miljø, sikkerhet, besøksfrekvens og samarbeid med tilsynsmyndigheter, IK-mat, opplæringsbehov etc. Den første målingen som fant sted i august/september 1997 var en kartlegging som ga oss et svar/pekepinn på hvordan nå-situasjonen var for RBLs medlemsbedrifter. Resultatene herfra er retningsgivende for RBLs veivalg og satsningsområder innenfor HMS. I tillegg blir resultatene av undersøkelsen distribuert ut slik at hver bedrift kan se hvor de ligger i forhold til gjennomsnittet. Ved å kartlegge prioriteringen av tiltak innen helse, miljø og sikkerhet, samt graden av iverksettelse av tiltak i den enkelte medlemsbedrift regelmessig har RBL et operativt verktøy for måling av HMS-tiltak. Det har vært gjennomført 3 målinger høsten 1997 og 1998 samt vår HMSbarometeret er et viktig verktøy for å kunne målrette vår medlemsservice på HMSområdet. Ca bedrifter har besvart per undersøkelse. Resultatene fra undersøkelsen blir benyttet på følgende områder: Informere og bevisstgjøre medlemmene når det gjelder helse, miljø og sikkerhet Heve kompetanse og fokus på de samme områdene Følge utviklingen over tid og sette opp målsetninger på de ulike områdene både på kort og lang sikt Kunne iverksette konkrete tiltak på områder som avdekkes som problematiske Benytte det som grunnlag for dialog og dokumentasjon overfor tilsynsmyndighetene Fase 2. De ansattes medvirkning i prosessen ( ) HMS-arbeid med fokus på involvering av medarbeidere fører til bedriftsutvikling som gir bedre resultater både på kort og lang sikt. Husk det er umulig å gjøre forbedringsarbeid uten involvering av medarbeidere!

19 9 En liten smak av hva RBL har gjort i fase 2, mellomretten i vår HMS-meny Fokusintervju 50 bedrifter Fokusintervjuene, evaluering fra seminar og resultater fra HMSbarometeret har vært retningsgivende for innholdet i fase 2 og 3. Gjennomføring av undervisningsopplegg ved Norsk Hotellhøgskole hvor 10 RBL bedrifter ble benyttet for prosjektoppgave for studenter ved Service Management. Utarbeidelse av verktøy Involverte medarbeidere Totalt har ca. 650 personer deltatt på 31 semianarer. RBL har arrangert 31 seminarer under temaet Involverte medarbeidere en utfordring for ledere. Ca. 650 ledere har deltatt samt vel årsstudenter ved Norsk Forprosjekt EL-sikkerhet, 12 bedrifter i 3 byer Forprosjekt Brannsikkerhetsverktøy i 3 bedrifter Fase 3 Økt sikkerhet for gjester og ansatte ( ) En smak av hva som er utviklet og hva som kommer i fase 3, hovedrettene i vår HMSmeny. Publikasjon av resultatene over tre HMS-barometerundersøkelser. Dokumenterer utviklingen til medlemsbedriftene i prosjektperioden. Internkontroll med fokus på økonomi og reduksjon av kostnader, pilotprosjekt. Verktøy utvikles og 19 seminarer gjennomføres oktober-november Revisjon av internkontroll m/ godkjenning. Verktøy utvikles og 20 seminarer planlagt våren Brann- og el-sikkerhet, verktøy er utviklet og vil bli presentert desember 2000 Ytre miljø med fokus på økonomiske og miljømessige gevinster, verktøy utarbeides i samarbeid med GRIP senter. Planlagt ferdigstilt januar 2001 Mottakelse i bedriftene Mottakelsen ute i bedriftene har vært entydig positiv. Deltakere på våre seminar har gitt uttrykk for at RBL har gjort internkontroll til noe som er jordnært og menneskelig og at hensikten med systematisk arbeide er blitt mere forståelig. Særlig har de berømmet at internkontrollen er blitt enklere og at de nå kan bruke internkontrollen til dreie seg om det som er viktig for virksomhetene. Det har vært bedrifter som har henvendt seg til oss og fortalt at etter de begynte å arbeide med IK-mat har fått en forbedring av kjøkkenprosenten på flere prosent. Ved å ha gode innkjøpsrutiner, mottakskontroll, god lagerstyring, veiing og måling under

20 10 produksjon og god planlegging har en fått bedre økonomi som følge av mindre svinn, involvert personale etc. Andre har fortalt at de ansatte nå bruker kortere tid på å sette seg inn i jobben etter at en har utarbeidet gode rutiner, stillingsbeskrivelser etc. Videre har vi fått gode tilbakemeldinger på at materiell (arbeidshefter, skjema og sjekklister) er bransjetilpasset og at de slipper å utarbeide alt selv. Bare lokale tilpasninger er nødvendige, i følge deltakere på seminar og virksomheter vi har hatt kontakt med i løpet av prosjektperioden. I prosjektet Utvidet HMS i RBL har vi bevist jobbet med at de verktøy vi utvikler og de seminar vi arrangerer for medlemmene skal gi bedre lønnsomhet i bedriftene. Hurtigruta til HMS-økonomi i reiselivsbedriftene HMS er god butikk er det mange som har uttalt. Det har allikevel vært vanskelig å sette tall på hvor mye dårlig eller manglende helse-, miljø- og sikkerhet og IK-mat koster bedriftene. Ideen bak verktøyet Hurtigruta til HMS-økonomi i Reiselivsbedriftene var å finne en metode for synliggjøre de unødvendige kostnadene bedriftene kan ha som følge av dette. Samtidig var det viktig å finne ut hvordan disse kostnadene kunne frigjøres til å bli kroner. For å utvikle dette verktøyet satte RBL ned en arbeidsgruppe for prosjektet høsten 1999 og inviterte 14 medlemsbedrifter fra Oslo, Trondheim og Tromsø til å delta i et eget pilotprosjekt for dette. Det ble gjennomført tre samlinger i hver by samt et bedriftsbesøk i hver bedrift. Verktøyet er et resultat av de mange gode innspill vi fikk, flotte resultater fra gruppearbeider, muligheten for uttesting av metoder i bedriftene samt samtaler hvor bedriftene var åpne og ærlige. Uten dette hadde vi ikke kunnet utviklet dette verktøyet hvor metodene i prosessen er godt testet og utprøvd. Blant pilotbedriftene ble det synliggjort et forbedringspotensiale på ca. 7 millioner til bunnlinja. Følgende pilotbedrifter har vært med Radisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo Oslo Select Service Partner, Oslo Kontoret Bar og Spiseri, Trondheim Radisson SAS Royal Garden Hotel, Trondheim Hotell fru Schøller, Trondheim Radisson SAS Hotel, Tromsø Brancos, Tromsø Clarion Hotel Royal Christiania, Fridtjof s Pub, Oslo Havfruen as, Trondheim Rica Hell Hotell, Stjørdal Dolly Dimples, Trondheim Comfort Home Hotel With, Tromsø Rica Ishavshotel, Tromsø

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv 1 Emnedesign for læring: Et systemperspektiv v. professor, dr. philos. Vidar Gynnild Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 2 In its briefest form, the paradigm that has governed

Detaljer

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Avanserte Marine Operasjoner - Fra operasjon til skip og utstyr Dag McGeorge Ålesund, 1 Contents Introduction - Cheaper,

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

please register via stads-self-service within the registration period announced here: Student Hub

please register via stads-self-service within the registration period announced here: Student Hub Fundamental Environmental Risk Environmental Risk Regulation Management and Planning Om kurset Subject Activitytype Teaching language Registration Learning outcomes/ assessment criteria Miljø biologi /

Detaljer

Store og komplekse informasjonssystemer

Store og komplekse informasjonssystemer Store og komplekse informasjonssystemer Gruppetime uke 35 kribrae@ifi.uio.no Agenda - Repetisjon av begrepene fra rammeverket (miniforelesningene) - Gjennomgang av Hanseth og Lyytinen (2010) - Gjennomgang

Detaljer

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Vigdis Bjørlo 2016-02-05 Suppliers' obligations in relation to the Construction Client Regulations

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM FM konferansen Oslo, 13 Oktober 2011 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06 Erick Beltran Ingenierio

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø vår Kurs i denne kategorien skal gi pedagogisk og didaktisk kompetanse for å arbeide kritisk og konstruktivt med IKT-baserte, spesielt nettbaserte,

Detaljer

Feiltre, hendelsestre og RIF-modell

Feiltre, hendelsestre og RIF-modell Initiating Event BB4 Initiating Event Type 3 End Control Type Type 2 End Control 2 B5/C2 Feiltre, hendelsestre og RIFmodell Rolf Bye, Studio Apertura Initiating Event structure C & C3 Omission structure

Detaljer

Internationalization in Praxis INTERPRAX

Internationalization in Praxis INTERPRAX Internationalization in Praxis The way forward internationalization (vt) : to make international; also: to place under international control praxis (n) : action, practice: as exercise or practice of an

Detaljer

Status for IMOs e-navigasjon prosess. John Erik Hagen, Regiondirektør Kystverket

Status for IMOs e-navigasjon prosess. John Erik Hagen, Regiondirektør Kystverket Status for IMOs e-navigasjon prosess John Erik Hagen, Regiondirektør Kystverket E-Navigasjoner skal føre til: - økt navigasjonssikkerhet - økt effektivitet i shipping - enklere adgang til havner og farvann,

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components.

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components. Hovedoppgave Masteroppgave ved ved IMM Høsten 2013 Lean Product Development Stability Drivers. Identifying Environmental Factors that Affect Performance. SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD)

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Improving Customer Relationships

Improving Customer Relationships Plain Language Association International s 11 th conference Improving Customer Relationships September 21-23, 2017 University of Graz, Austria hosted by Klarsprache.at Copyright of this presentation belongs

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

What is is expertise expertise? Individual Individual differ diff ences ences (three (thr ee cent cen r t a r l a lones): easy eas to to test

What is is expertise expertise? Individual Individual differ diff ences ences (three (thr ee cent cen r t a r l a lones): easy eas to to test Expertise in planning & estimation What is it and can one improve it? Jo Hannay (Simula) 1 What is expertise? Individual differences (three central ones): easy to test Personality easy to test Intelligence

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT 1 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Utsatt eksamen i: ECON2915 Vekst og næringsstruktur Eksamensdag: 07.12.2012 Tid for eksamen: kl. 09:00-12:00 Oppgavesettet er på 5 sider Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES 2015 Professor Øystein Haugen, room D1-011 1 Hvem er jeg? Øystein Haugen, nytilsatt professor i anvendt informatikk på Høyskolen i Østfold, avdeling

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Trust in the Personal Data Economy Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Why does trust matter? 97% of Europeans would be happy for their personal data to be used to inform, make recommendations or add

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket NIRF 17. april 2012 En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket Haakon Faanes, CIA,CISA, CISM Internrevisjonen NAV NAVs ITIL-tilnærming - SMILI NAV, 18.04.2012 Side 2 Styring av tjenestenivå Prosessen omfatter

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren?

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Oslo Medtech facts & figures Founded

Detaljer

Examination paper for TDT4252 and DT8802 Information Systems Modelling Advanced Course

Examination paper for TDT4252 and DT8802 Information Systems Modelling Advanced Course Department of Computer and Information Science Examination paper for TDT4252 and DT8802 Information Systems Modelling Advanced Course Academic contact during examination: Phone: Examination date: Examination

Detaljer

Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes

Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes Erik Hagaseth Haug Erik.haug@inn.no Twitter: @karrierevalg We have a lot of the ingredients already A

Detaljer

Erfaring fra søknadsutvikling

Erfaring fra søknadsutvikling Erfaring fra søknadsutvikling Grete Patil, Seksjon for folkehelsevitenskap, NMBU 19. september 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Vårt prosjekt Demensomsorg på gård Farm-based day care

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Trondheim, 6 Januar 2010 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06

Detaljer

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan?

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Instituttsektoren - En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april 2011 Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Torstein Haarberg Konserndirektør SINTEF Materialer

Detaljer

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi ? Høgskolen i Østfold Avdeling for Informasjonsteknologi Mobile Applications Group (MAG), HiØ Har holdt på siden 2004 4-5 fagansatte (inkludert professor og stipendiat) Tverrfaglig: Brukergrensesnitt Sosiale

Detaljer

Digital Transformasjon

Digital Transformasjon Digital Transformasjon HVORDAN KAN DU TA GREP OM DIGITALISERINGEN? KURT S. HELLAND EVRY Key Highlights # 1 Norway # 4 Sweden # 1 Financial Services in the Nordics NOR FIN Offices in9countries 9,100 employees

Detaljer

Invitation to Tender FSP FLO-IKT /2013/001 MILS OS

Invitation to Tender FSP FLO-IKT /2013/001 MILS OS Invitation to Tender FSP FLO-IKT /2013/001 MILS OS April 15th 2013 Forfatter Prosjektittel 19.04.2013 19.04.2013 1 Introduction AGENDA Important aspects regarding the competition and Invitation to tender

Detaljer

Organisering og prosess for innovasjon og designstyring. Motsetning eller nødvendighet?

Organisering og prosess for innovasjon og designstyring. Motsetning eller nødvendighet? Organisering og prosess for innovasjon og designstyring. Motsetning eller nødvendighet? Hilde Britt S.Mellbye Konserndirektør HÅG Noen innledende spørsmål: Kan man analysere deg frem til banebrytende ideer?

Detaljer

Læringsmål, vurderingsformer og gradert karakterskala hva er sammenhengen? Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her.

Læringsmål, vurderingsformer og gradert karakterskala hva er sammenhengen? Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 1 Professor Vidar Gynnild: Læringsmål, vurderingsformer og gradert karakterskala hva er sammenhengen? Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 2 En modell Læringsmål (Intended

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating May be used by the ATO in order to establish an individual training program for renewal of IR, Class or Type-rating in accordance with FCL.625 IR(c)(d) / AMC1 FCL.625(c) and FCL.740(b)(1)(2) / AMC1 FCL.740(b)(1)

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen Roger Strand Senterleder, Senter for vitenskapsteori, UiB Medlem, Dannelsesutvalget Styreleder, Vestnorsk nettverk forskerutdanninga

Detaljer

koordinering og samhandling i perioperativt arbeid

koordinering og samhandling i perioperativt arbeid koordinering og samhandling i perioperativt arbeid Arild Faxvaag (1), Andreas Seim (2) og Pieter Toussaint (3) (1) Norsk Senter for Elektronisk pasientjournal (NSEP), IME, DMF, NTNU (2) SINTEF Teknologi

Detaljer

Utvikling av skills for å møte fremtidens behov. Janicke Rasmussen, PhD Dean Master Tel

Utvikling av skills for å møte fremtidens behov. Janicke Rasmussen, PhD Dean Master Tel Utvikling av skills for å møte fremtidens behov Janicke Rasmussen, PhD Dean Master janicke.rasmussen@bi.no Tel 46410433 Skills project results Background for the project: A clear candidate profile is defined

Detaljer

EU-Funding for Your Research

EU-Funding for Your Research EU-Funding for Your Research Kyrre Aas EU Unit - Division for Research and Innovation University of Stavanger uis.no 13/12/16 1 EU enheten- ansvar og rolle n EU-enheten Felles prosjekt mellom UiS (67%),

Detaljer

Nasjonalt fakultetsmøte Bergen april Prosjektleder Heidi Dybesland

Nasjonalt fakultetsmøte Bergen april Prosjektleder Heidi Dybesland Nasjonalt fakultetsmøte Bergen 27.-28. april 2017 Prosjektleder Heidi Dybesland Hvem deltar? Alle institusjoner med samfunnsvitenskapelig forskning ble invitert med. Hvor publiserer forskerne? Institusjonene

Detaljer

New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders.

New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders. New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders. Marit Kirkevold, Professor og avdelingsleder, Avdeling for sykepleievitenskap

Detaljer

Personvernreglenes betydning for stordata, analyse, AI, agreggerte data, etc

Personvernreglenes betydning for stordata, analyse, AI, agreggerte data, etc Personvernreglenes betydning for stordata, analyse, AI, agreggerte data, etc Eva Jarbekk Tekna, 7. september 2017 Hva gjelder GDPR egentlig for? Ikke for anonyme data Med anonyme data kan man gjøre hva

Detaljer

VELKOMMEN TIL WHAT S HOT #EVRYWHATSHOT

VELKOMMEN TIL WHAT S HOT #EVRYWHATSHOT VELKOMMEN TIL WHAT S HOT #EVRYWHATSHOT Trailer Life #EVRYWHATSHOT Dagens agenda - What s Hot Trondheim www.evry.no/whatshottrondheim WI-FI Nova Kinosenter NETTVERK: tkgjest PASSORD: skyfall007 SOSIALE

Detaljer

Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship. NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School

Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship. NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School Super diversity Steven Vertovec: New configurations of ethnic, genered, legal

Detaljer

SIU Retningslinjer for VET mobilitet

SIU Retningslinjer for VET mobilitet SIU Retningslinjer for VET mobilitet Gardermoen, 16.09.2014 Oppstart- og erfaringsseminar Tore Kjærgård Carl Endre Espeland 2 Kort om Erasmus+ EUs utdanningsprogram for perioden 2014 2020 Budsjett: 14,7

Detaljer

NKS-programmet Status i B-delen

NKS-programmet Status i B-delen NKS-programmet Status i B-delen NKS Styrelsesmøtet 9.11.2006 Ole Harbitz NKS-B ressursfordeling: Ressursfordeling splittet på land: Ressursfordeling splittet på land og fagområde: Evalueringskriterier

Detaljer

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Reporting Services - oversigt Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Summary Efterfølgende vises en oversigt over de rapporter som er indeholdt i Microsoft

Detaljer

Geir Lieblein, IPV. På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL

Geir Lieblein, IPV. På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL Å ta ansvar refleksjon som grunnlag for læring Geir Lieblein, IPV På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL 11.08.2014 Refleksjon Individuelt og sammen Agroecology MSc vårt konseptuelle

Detaljer

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Workshop Kjønnsperspektiver i Horisont 2020-utlysninger Oslo, 31. august 2016 Tom-Espen Møller Seniorådgiver,

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

Samhandling i prosjekter et forskerblikk på Nødnettprosjektet. Therese Dille, PhD

Samhandling i prosjekter et forskerblikk på Nødnettprosjektet. Therese Dille, PhD Samhandling i prosjekter et forskerblikk på Nødnettprosjektet Therese Dille, PhD Bakgrunn Forskningsprosjekt (2008-2012) ved Handelshøyskolen BI, Institutt for ledelse og organisasjon Tilknyttet FoU-prosjektet

Detaljer

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Min presentasjon Bakgrunn for Horisont 2020 Oppbygning Prosjekttyper Muligheter

Detaljer

EVALUERING SAMPOL321 POLITICAL PARTIES IN THE POST-CONFLICT STATE VÅRSEMESTERET 2015

EVALUERING SAMPOL321 POLITICAL PARTIES IN THE POST-CONFLICT STATE VÅRSEMESTERET 2015 EVALUERING SAMPOL321 POLITICAL PARTIES IN THE POST-CONFLICT STATE VÅRSEMESTERET 2015 Om emnet SAMPOL321 «Political parties in the post-conflict state» ble holdt for første gang våren 2015. Våren 2015 var

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

Ny personvernlovgivning er på vei

Ny personvernlovgivning er på vei Ny personvernlovgivning er på vei Er du forberedt? 23. august 2017 There are lines you cannot cross. There are rules to the game. But within the lines and following the rules, you are only limited by your

Detaljer

Integrating Evidence into Nursing Practice Using a Standard Nursing Terminology

Integrating Evidence into Nursing Practice Using a Standard Nursing Terminology Integrating Evidence into Nursing Practice Using a Standard Nursing Terminology Kathryn Mølstad, RN, Norwegian Nurses Organisation Kay Jansen, MSN, PMHCNS-BC, DNPc, University of Wisconsin- Milwaukee,

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

Petroleumsundersøkelsen om skiftarbeid, søvn og helse (PUSSH)

Petroleumsundersøkelsen om skiftarbeid, søvn og helse (PUSSH) Petroleumsundersøkelsen om skiftarbeid, søvn og helse (PUSSH) Pål Molander Direktør, Prof. Dr. www.pussh.org Agenda Litt om bakgrunnen og bakteppet for prosjektet Hvem er det som har besluttet at det foreligger

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF283, HØST 16 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 =

Detaljer

Generalization of age-structured models in theory and practice

Generalization of age-structured models in theory and practice Generalization of age-structured models in theory and practice Stein Ivar Steinshamn, stein.steinshamn@snf.no 25.10.11 www.snf.no Outline How age-structured models can be generalized. What this generalization

Detaljer

CTL & LOS Norge Workshops

CTL & LOS Norge Workshops CTL & LOS Norge Workshops Trondheim & Webinars 21st of November 09.00-11.30 6th of December 09.00-11.30 12th of December 09.00-13.00 Location: Innherredsveien 7, 7014 Trondheim & www.losnorge.no Learning

Detaljer

We are Knowit. We create the new solutions.

We are Knowit. We create the new solutions. We are Knowit. We create the new solutions. AGENDA 0900-0915 Velkommen 0915-1030 Selskapspresentasjoner 1030-1045 Kort Pause 1045-1145 Diskusjon (trender, utfordringer, muligheter, prosjekter, samarbeid++)

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

Fakultet for informasjonsteknologi, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT42378 Programvaresikkerhet

Fakultet for informasjonsteknologi, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT42378 Programvaresikkerhet Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN

Detaljer

ROS analyse for samfunnskritiske IKT systemer. Utfordringer og muligheter 24/11-05

ROS analyse for samfunnskritiske IKT systemer. Utfordringer og muligheter 24/11-05 ROS analyse for samfunnskritiske IKT systemer Utfordringer og muligheter 24/11-05 Hermann Steen Wiencke Proactima/Universitetet i Stavanger 1 Et samarbeid mellom Universitetet i Stavanger og Rogalandsforskning

Detaljer

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for telematikk EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Contact person /

Detaljer

Building conservation in practice

Building conservation in practice Building conservation in practice Aadne Gunnar Sollid Cultural heritage leader in Aust- Agder county. Aust-Agder fylkeskommune 2 Synagogen er blant de eldste eksisterende tresynagogen i Øst-Europa. Den

Detaljer

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011)

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) 1 Oppgaver Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til - generalforsamlingen

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015 1 PETROLEUM PRICE BO ARD Our reference Date OED 15/712 15/06/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

Utvikling og strategi i internasjonalt samarbeid med vekt på den europeiske arenaen

Utvikling og strategi i internasjonalt samarbeid med vekt på den europeiske arenaen Utvikling og strategi i internasjonalt samarbeid med vekt på den europeiske arenaen Miljøkonferanse 7.2.13 Gudrun Langthaler Avd. for bioressurser og miljø EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologisk

Detaljer

Independent Inspection

Independent Inspection Independent Inspection Odd Ivar Johnsen Vidar Nystad Independent Inspection Mål: Felles forståelse og utøvelse av "Independent Inspection" i forbindelse med "Critical Maintenance Task". Independent Inspection

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

-it s all about quality!

-it s all about quality! -it s all about quality! It s all about quality At Stavanger Maskinering, we specialise in the supply of high quality products to the oil industry. From the very start in 2001, we have been at the forefront

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

Sustainability Programme

Sustainability Programme Sustainability Programme Even Wiger, 9. Februar 2012 Norway shall be a leader in environmental issues. Rally Norway is one of the best environmental pioneers in any sports- and cultural activities in

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS Postponed exam: ECON420 Mathematics 2: Calculus and linear algebra Date of exam: Tuesday, June 8, 203 Time for exam: 09:00 a.m. 2:00 noon The problem set covers

Detaljer

Nytt EU-direktiv om forebygging av stikkskader, betydning for oss? Dorthea Hagen Oma Smittevernlege Helse Bergen

Nytt EU-direktiv om forebygging av stikkskader, betydning for oss? Dorthea Hagen Oma Smittevernlege Helse Bergen Nytt EU-direktiv om forebygging av stikkskader, betydning for oss? Dorthea Hagen Oma Smittevernlege Helse Bergen The EU Sharps Directive blei vedtatt i mai 2010 direktivet er juridisk bindande også i

Detaljer

Managing Risk in Critical Railway Applications

Managing Risk in Critical Railway Applications Managing Risk in Critical Railway Applications Topics Railway signalling Real projects Regulator, standards and the law Acceptance criteria for signalling systems (SIL) Risk analysis a special case The

Detaljer

The CRM Accelerator. USUS February 2017

The CRM Accelerator. USUS February 2017 The CRM Accelerator USUS February 2017 The CRM Accelerator n To start conversations about CRM n To stimulate experiments with aspects of CRM n To share ideas n To learn and pass on experiences and knowledge

Detaljer

Quality Policy. HSE Policy

Quality Policy. HSE Policy 1 2 Quality Policy HSE Policy Astra North shall provide its customers highly motivated personnel with correct competence and good personal qualities to each specific assignment. Astra North believes a

Detaljer

Internasjonal standardisering. Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no

Internasjonal standardisering. Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no Internasjonal standardisering Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no Internasjonal standardisering SN/K186 Standard Norge, Komite 186 Norsk skyggekomite: ISO IEC/JTC1/SC36 CEN TC353 ISO/IEC JTC1/SC36 (ITLET)

Detaljer