Sommarmøte måndag 19. juni kl , på Rica Nidelven Hotel. - Jan Helgerud held føredrag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sommarmøte måndag 19. juni kl. 18.00, på Rica Nidelven Hotel. - Jan Helgerud held føredrag."

Transkript

1 Sør Trønder n Informasjonsblad for avd. Sør Trøndelag Nr 2 Mai årgang NFF avd. Sør Trøndelag inviterer til: Sommarmøte måndag 19. juni kl , på Rica Nidelven Hotel. - Jan Helgerud held føredrag. NFF avd. Sør Trøndelag fyller 75 år! Jubileumsseminar torsdag 21. september, på Nova kurs og konferansesenter. Jubileumsmiddag på Munkholmen. Detaljert informasjon om program og påmelding finnes inne i medlemsbladet. Innhald i denne utgåva av Sør- Trønder`n: - Avdelingsleiars hjørne - Kontaktinformasjon. Nytt styre i NFF Sør Trøndelag. - Kunngjeringer - Reisebrev frå seminar i Oslo - Visste du at? - 50 lappen blir fjerna frå 1. Juli - Siste nytt frå lønnsoppgjøret

2 Avdelingsleders hjørne NY LEDER- HELLER IKKE DENNE GANG EN TRØNDER! Først av alt vil jeg på vegne av lokalforeningen i sør- Trøndelag rette en stor takk til avgått leder Jan Harry Størksen for arbeidet han har gjort og for den fine måten han har representert vår lokalforening på i forskjellige fora, de fire siste årene. Vi som har vært i styret med Harry har kunnet glede oss over lekre bergenske, verbale finter og fullstendig kontroll over styrearbeidet. Vi har registrert at han også er en dyktig skribent og en uredd debattant, så vi gleder oss til å høre mer fra denne kanten. Takk for godt utført arbeid. Den nye lederen er vestfolding, nærmere bestemt fra Larvik. Jeg har nå bodd så lenge i Trøndelag at jeg kan kalle meg Rosenborg- fan uten å bli mistrodd og jeg kan nok lure noen østlendinger til å tro at jeg kan snakke trøndersk, men jeg forstår at trønder er ikke noe man blir, det er noe man er, fra fødselen. Leder i vår lokalforening derimot kan man velges til og jeg føler at jeg nå har motivasjon til å gjøre en innsats for fellesskapet. Jeg tror jeg har et nøkternt forhold til hva det er mulig å oppnå for en lokalforeningsleder og for et lokalforeningsstyre, men jeg vet at ingen kommer løpende og representerer oss, dersom vi ikke gjør en innsats selv. Det har vist seg å være vanskelig å få fysioterapeuter til å ta på seg tillitsverv, f.eks. som kontaktpersoner for privat praksis i sin kommune. Det er svært uheldig for oss dersom slike posisjoner ikke er besatt, fordi vi kan miste verdifull informasjon som angår arbeidssplassene våre. Et eksempel; i ASA 4313, som er avtalen mellom Kommunenes Sentralforbund og NFF om drift av privat praksis for fysioterapeuter står det klart at "en kommune skal holde fysioterapeuter/ selskaper med avtale orientert om kommende planer av betydning for privat praksis. Dette kan skje gjennom NFFs kontaktperson for privatpraktiserende fysioterapeuter i kommunen". Finn ut om det er valgt/ utpekt en kontaktperson i din kommune og dersom dette ikke er gjort så ta jobben selv, eller sett igang en prosess for å få valgt en av dine kollegaer. Noen ganger er statistikk trist lesning. Det var min første tanke da jeg så hva som er lønnsgjennomsnittet for fysioterapeuter i KS- området; kr Lønnsgjennomsnittet for fysioterapeuter er på litt over kroner og gjennomsnittslønn i Norge i samme periode er på kroner. Fysioterapeuter er en høykompetent gruppe som har et urimelig lavt lønnsnivå. Nå gjelder dette mange av utdanningsgruppene i offentlig sektor, men jeg synes ikke at felles skjebne er noen trøst i denne sammenhengen. Tallene viser at det særlig er fysioterapeutene i KS- området som fortjener et løft ved tariffoppgjøret i år, så vi får håpe det blåser vår vei. Vi håper på en fin tariffvår og jeg ønsker alle en god sommer! Med vennlig hilsen Håkon UNIO I disse tarifftider kan det passe med en oppfrisking av hva Unio står for. Unio betyr "jeg forener". Ni forbund og medlemmer er forent i Unio og denne hovedorganisjonen ivaretar interessene til universitets- og høyskoleutdannede. Unio kjemper for lønns- og arbeidsforhold som verdsetter utdanning, kompetanse og ansvar. Medlemsforbundene i sammenslutningen er foruten vårt eget forbund, Utdanningsforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Norsk forskerforbund, Politiets Fellesforbund, Norsk Ergoterapeutforbund, Den norske kirkes presteforening, Universitets- og høyskoleutdannedes Forbund og Det Norske Diakonforbund.

3 UNIO OG OSS Det å være medlem av en stor sammenslutning som UNIO kan bringe både sorger og gleder, forhåpentligvis mest av det siste. Det å være medlem av et større fellesskap vil kunne gi oss mer tyngde og gjennomslagskraft, noe vi håper det kommer synlige resultater utav ved de pågående tarifforhandlingene. UNIO er en organisasjon med rundt regnet medlemmer. Det sier seg selv at man har en ganske annen påvirkningskraft og mulighet til å markere krav enn vårt forbund med 8000 medlemmer. De fleste har vel lagt merke til annonsekampanjen "sats på oss" i landets største aviser. En slik kampanje ville vært umulig å gjennomføre for vårt forbund alene, men som en del av UNIO er det mulig å markere seg på denne måten. Nå kan vi ikke regne med at de andre forbundene i UNIO til enhver tid vil applaudere våre krav, like så lite som at vi kan slutte opp om alle krav våre kollegaer i UNIO fra de andre forbundene kommer med, det kreves diplomati,god ledelse og respekt for hverandre for å få dette til å fungere til alles beste. PROSJEKT FAGLIG AJOURFØRING NFFs landsmøte 2004 vedtok at Sentralstyret har fullmakt til å videreføre et System for faglig ajourføring. Nasjonale og internasjonale føringer om økende krav til kvalitet i helsevesenet ligger til grunn for at NFF ønsker å utvikle et slikt system. NFFs system for faglig ajourføring av fysioterapeuter skal være et brukervennlig, fleksibelt system som søker å få med flest mulig fysioterapeuter i klinisk praksis til å holde seg faglig oppdatert på en systematisk og målrettet måte.systemet tar utgangspunkt i et faglig innhold som beskriver ulike læringsaktiviteter som kan brukes til å ajourføre flere sider av den fysioterapeutiske kompetansen. Systemet er bygget opp i to deler som er basert på IT- løsninger. En nettbasert Informasjonsside skal presentere Systemet og gi råd og ideer om hvordan det skal brukes. I tillegg vil det være mulig å registrere sin faglige ajourføring. Når bestemte krav er oppfylt, vil fysioterapeuten bli registrert i et Ajourføringsregister. Systemet vil bli vedtatt i flere faser. Første fase vil bestå i å utvikle nettsidene og prøve ut Ajourføringsregisteret og et opplegg for nettverksgrupper i pilotgrupper. Evaluering og plan for videre utvikling vil legges fram for Representantskapsmøtet MANUELLTERAPEUTER DANNER NY FAGFORENING fysioterapeuter er nå splittet i 3 forbund! Peter Chr. Lehne og hans mest lojale kampfeller har brutt med NFF (noen vil også huske 1984 hvor en liten gruppe privatpraktiserende brøt ut og dannet pff). Uansett hvordan man ser på det, så er ufred og splittelse mellom kollegaer trist. Bruddet var kanskje ikke til å unngå, slik forholdet mellom NFF og manuellterapeutene hadde utviklet seg. Etter hva man kan lese av referat fra faggruppens årsmøte er det tydelig at mange av deltagerne ønsker å distansere seg fra "vanlige fysioterapeuter". Men man kan jo spørre seg hvorfor det er så farlig å bli identifisert som fysioterapeuter. Er det slik at manuellterapeutenes nye rolle som primærkontakter gjør dem vesensforskjellige fra fysioterapeuter?

4 PRIVAT PRAKSIS OG ASA 4313 Vårt avtaleverk, ASA 4313, skal nå til forhandlingsbordet. ASA`en regulerer forholdet mellom privatpraktiserende fysioterapeuter med avtale og kommunen og det har etter flere vanskelige saker og store uoverensstemmelser vist seg at dette er et svært viktig dokument. Fra NFFs side forberedes saken i privat råd, som leverer sin innstilling til sentralstyret. Av aktuelle saker er det grunn til å tro at det vil bli lagt vekt på driftstilskuddenes størrelse, driftsform, rapportering til kommunen og nedtrapping mot pensjonsalder. Driftstilskuddets størrelse Som mange har lagt merke til, har NFF vært gjennom flere rettssaker om kommunene har adgang til å si opp eller redusere driftstilskudd. NFF har vunnet de fleste av disse, noe som betyr mye, for disse avgjørelsene vil danne presedens for lignende saker framover. Vi nevner rettsaken i Stavanger hvor kommunen ønsket å omgjøre ett driftstilskudd til fem 20- prosentstillinger. Driftsform Skal avtalene være kun individuelle eller skal det fortsatt være mulig å inngå avtale mellom kommune og bedrift? Det er ulik praksis fra kommune til kommune og det er nok nødvendig med en opprydding her. Det er også nødvendig å se på forhold rundt vikarordningen, skal tilskuddet gå til innehaver eller vikar i en permisjonsperiode? Rapportering UFF har foreslått at fysioterapeuter med driftstilskudd skal levere skriftlig årsrapport til kommunen for å vise hvor mye og hva de jobber med. Dette er i tillegg til dokumentasjon, synliggjøring og markedsføring av fysioterapitjenesten i kommunene. UFF har foreslått at rapporten leveres i juni eller staks etter sommerferien for å bli lagt merke til før kommunens arbeid med budsjett starter. Pensjonsalder/ nedtrapping NFF ønsker å drøfte muligheten for nedtrapping i avtalens størrelse fram mot pensjonsalder. Det innebærer at eldre fysioterapeuter får muligheter til å jobbe færre timer de siste årene de er yrkesaktive, dersom man ønsker det, uten at det foregår en oppsplitting av tilskuddet. PLANLAGT KURS OM LIVSSTILSSYKDOMMER FOREBYGGING OG BEHANDLING Til høsten vil klinikk for kliniske servicefunksjoner ved St. Olavs hospital arrangere kurs om Livsstilssykdommer forebygging og behandling Temaer som vil bli tatt opp er: Forebygging med generell kost og treningslære, pasient og pårørendeopplæring, sosiale og økonomiske konsekvenser av kronisk sykdom, endringsprosesser og behandling av livsstilssykdommer. Kurset er innrettet mot praksisfeltet og vil omhandle behandling av både voksne og barn. Forelesere vil være representant for endokrinologi, lungespesialist, fysioterapeuter, ergoterapeuter, klinisk ernæringsfysiolog og sosionom. Detaljert program og tidspunkt for kurset vil bli presentert i neste utgave av Sør- Trønder`n. Ta gjerne kontakt med Jutta Elvbakken , for nærmere informasjon.

5 KONTAKTINFORMASJON STYRET I NFF SØR-TRØNDELAG Nytt avdelingsstyre Den 8 mars, På sjølvaste kvinnedagen, fekk denne muntre gjengen tillit frå årsmøtet i NFF- Sør Trøndelag. Frå venstre: Anna Heldahl, Kristin Snøan, Kathrine Rømmen, Håkon Hellenes, Nina Waldenstrøm, Tor Hoel og Elin Simonsen. Styret vart konstituert den Ta gjerne kontakt med oss i styret, dersom du har noko på hjartet. Leder: Håkon Hellenes Mail: Mobil: Nestleder: Kathrine Rømmen Mail: Mobil: Jobb: Kasserer: Nina Waldenstrøm Mail: Mobil: Sekretær: Kristin Snøan Mail: Mobil: Jobb: Møte/info.ansvarlig: Tor Hoel Mail: Mobil: Styrerepresentant: Anna Heldahl Mail: Mobil: Kurskomiteen: Elin Simonsen Mail: Mobil: Studentrepresentant: Vidar Guttormsen Mail:

6 KUNNGJERINGER Sommarmøte måndag 19. juni. NFF Sør Trøndelag inviterer sine medlemmer til sommarmøte, den 19 juni. Rica Nidelven Hotel, kl 18:00 21:00 Program: Jan Helgerud, professor i fysiologi ved NTNU, vil oppdatere oss på det nyaste av det nye innan treningslære, samt presentere ulike pasientretta prosjekt. Ca 2 timars føredrag Informasjon frå avdelingsstyret. Sommarlege forfriskningar! Med omsyn til bevertning ber vi om at folk melder seg på innan 15 juni til: / mobil. Sms Vel Møtt! Barne- og ungdomsfysioterapigruppa ønsker velkommen til halvdagsseminar. Tema for dette seminaret er : Fotfeilstillinger Dato: Sted: St. Olav`s Hospital, auditoriet i nevro øst Tid: Foredragsholdere vil være ortoped Lars Fosse og fysioterapeut Merethe Brandal ved St. Olav`s Hospital Mer detaljert program vil foreligge på selve seminardagen. Kurset er gratis for alle medlemmer av Barne- og ungdomssfysioterapigruppa. Andre interesserte: kr 50;- Servering: Kaffe/ te Påmelding innen fredag 9. juni til

7 Jubileumsseminar torsdag 21. september NFF avd. Sør Trøndelag fyller 75 år i Den 5 mai i 1931 vart Trondhjems sykegymnasters forening skipa. Frå den spede starten i 1931, har både faget og medlemstalet utvikla seg enormt. NFF avd Sør Trøndelag vil feire denne milepelen, og inviterer medlemmane til jubileumsseminar på Nova kurs og konferansesenter torsdag den 21. september. Seminaret avrundes med festmiddag og underhaldning på Munkholmen. Lokalavdelinga slår på stortromma og spanderer over halvparten av faktiske kostnader med seminar og festmiddag. Melder du deg på både seminar og festmiddag, gjer du verkeleg eit kupp! Program for dagen Tidspunkt Tema: 08:30 09:00 Registrering og kaffe 09:00 10:30 Forbundslederen har ordet Eilin Ekeland Hvilke muligheter har vi for fagutvikling i fysioterapi? Siv Mørkved/ Ottar Vasseljen 10:30 10:45 Pause med utstillere 10:45 12:00 Historisk tilbakeblikk på den kommunale fysioterapiens utvikling i Trondheim og tanker om veien videre Randi Granbo, Institutt for fysioterapi, HIST Utviklingen av fysioterapien ved sykehuset i Trondheim Lise L. Støylen, Sjeffysioterapeut St. Olavs hospital 12:00 13:00 Lunsj 13:00 13:45 Arbeid og etablering for unge fysioterapeuter (Erik Schrader Nilsen) 13: Pause med utstillere 14:00 14:45 Gitle Kirkesola ( SET konseptet/ terapimaster; praktiske øvelser?) 14:45 15:00 Pause med utstillere 15:00 15:45 Gitle Kirkesola ( SET konseptet/ terapimaster; praktiske øvelser) 15:45 16:00 Avslutning 19:00 Jubilèumsmiddag Munkholmen. Avreise fra Ravnkloa kl. 19:00 Prisar: Jubileumsseminar og festmiddag på Munkholmen: 500 kr Kun jubileumsseminar: 350 kr Kun festmiddag på Munkholmen: 350 kr Påmelding skjer fortløpande ved å betale inn deltakaravgift til Jubileumskontoen innan 10 september. Vi har reservert 80 plassar, så her gjeld prinsippet om å vere først til mølla! Hugs å merke overføringa med namn og kva type arrangement du melder deg på. Beløpet innbetales til jubileumskontonummer:

8 Program for festmiddag på Munkholmen. Båt tur/retur Aperitiff ved ankomst Abbeden Bendik ønsker velkommen og brødrene Munkholm underholder til kaffen. Omvisning/ Munkholmens historie. Meny Skalldyrcocktail ** Lammelår Serveres med sauterte grønnsaker, grilltomat, fløtesaus og råstekte poteter Cappucino konfektkake Serveres med bærkompott Assortert utvalg av drikke, som betales separat av hver enkelt deltager. I tillegg til mat og drikke vil kvelden by på overraskelser og underholdning av ymse slag. For folk som kjem utanbysfrå, kan Lilletorget Hotell tilby overnatting i enkeltrom til 795,- inkl frokost. Ta direkte kontakt med hotellet på tlf: for reservasjon av rom.

9 REISEBREV FRA SEMINAR I OSLO Tirsdag 9 mai var vi utskremt fra NFF Sør - Trøndelag til seminar i Oslo, med temaet Ditt verv dine redskaper. Programmet for dagen var en kort innføring i organisasjonen sentralt. Vi velger å trekke fram det som vi ser som mest matnyttig i fht lokalavdelingens arbeid og den enkeltes hverdag. Innledningen til seminaret ble holdt av forbundsleder Eilin Ekeland, som oppfordret oss alle til å være mer lokalpolitisk aktiv, og kanskje særlig vi som sitter i avdelingsstyrene rundt om.. Stadig mindre del av overføringene til kommunene er øremerket, noe som gir kommunene økt handlefrihet i fht disponering av midler. Dette gjør at vi selv på lokalpolitisk nivå må på banen og argumentere for økte tilføringer til fysioterapi, både i form av opprettholdelse av tilbudet og oppretting av nye tilbud eller stillinger. Som et ledd i dette arbeidet snakket Informasjonsleder Harald Nyquist om effektiv påvirkning, være seg et innlegg på et kommunestyremøte, eller i form av et leserinnlegg. Kort oppsummert er effektiv påvirkning bruk av klare konklusjoner, gjentagelse av budskapet og bruk av bilder. Det er viktig å definere vår ekspertrolle, deretter påpeke konsekvenser, for å tilslutt komme med konkrete forslag på tiltak. Det hele bør underbygges av godt, gjerne sjokkerende, tallmateriale og faktaopplysninger. Dette er i flg Harald Nyquist veien å gå for effektiv på virkning. Eilin Ekeland ønsket at det skal bli en diskusjon ute blant medlemmene hvilken rolle styret skal ha i fremtiden, sentralt og lokalt. Er det ønskelig med fortsatt fokus på utgivelse av lokale tidsskrift og arrangering av medlemsmøter, eller bør lokalstyreene på sikt konsentrere seg om å dyktiggjøre eller støtte lokale tillitsvalgte? Per i dag kommer det mange henvendelse fra enkeltmedlemmet til styret og administrasjonen sentralt, til tross for at det i utgangspunktet er ønskelig at disse henvendeles skal gå gjennom lokalstyrene. Lokalstyrenes kompetanse må heves slik at de bedre er i stand til å møte sine lokalmedlemmer. Det er fremdeles mulig å ta problemstillinger direkte til sentralstyret og dets administrasjon, men spørsmålet er om dette er den mest hensiktsmessige bruken av organisasjonen? Til slutt en kort oppfordring til dere alle: logg dere inn på fysio.no og oppdater medlemsinformasjonen deres, bruk PEDRO som kunnskapsdatabase, og bruk nettsidene aktivt, både fysio.no og fysioterapeuten.no!! På tur i Oslo, Anna Heldahl og Kristin Snøan

10 VISSTE DU AT. Noen bambusarter kan vokse omtrent en meter om dagen? I Japan har man observert en bambus som vokste 121 cm på 24 timer Delfiner sover med ene hjernehalvdelen av gangen? Hajar er immune til alle kjente sykdommer? Den sterkeste muskelen i kroppen er tunga? Det er umulig å nyse med øynene åpne? En orgasme hos en gris varer i 30 minutt? 70 % av immunforsvaret sitter i magen? DET NYTTAR Å SEIE FRÅ. OMSTRIDT EIGENANDEL BLI FJERNA FRÅ 1. JULI Så fekk vi sanneleg eit prov på at det faktisk nyttar å seie frå. Etter at det vart kjent at regjeringa ville innføre og innførte eigenandel for mange kategoriar av kroniske pasientar frå nyttår av, så har regjeringa møtt ein storm av protestar både frå fysioterapeutar, pasientar og pasientorganisasjonar. I samband med handsaminga av revidert nasjonalbudsjett, vart det bestemt at ordninga med 50 lappen, er ein saga blott frå 1. Juli. Ei nyleg gjennomført brukarundersøking i Trondheim kommune, syner at 7 av 10 pasientar som får oppfølging av fysioterapitenesta melder om auka funksjonsnivå, og betre evne til å meistre kvardagen. Ettersom eigenandelssaka syner at det nyttar å seie frå, er det god grunn til å få blod på tann. Vi bør derfor med stor frimodigheit satse på ein massiv informasjonskampanje retta mot politikerar både på lokalt og sentralt nivå, slik at fysioterapitenestene kan styrkast rundt om i kommunane. Fysioterapeutane må ta mål av seg til å stå i fremste rekke, når det snakkes om å lindre konsekvensane av den kommande eldrebølga. LØNNSOPPGJØRET FOR TILSETTE FYSIOTERAPEUTAR ER I HAVN. Etter mykje tautrekking og megling eit døgn på overtid er tariffområda for tilsette fysioterapeutar i KS og Oslo kommune i havn. Tidlegare har fysioterapeutane i Navo området vorte samde med arbeidsgjevarane. På det tidspunktet dette blir skreve, har vi ikkje tilgang til detaljert informasjon frå KS området. Men ramma ser ut til å vere i underkant av 4 %. Dette er i nokolunde samsvar med oppgjeret i Unio stat. For nærmare opplysningar om ditt tariffområde, gå inn på

11 Medlemsfordeler NFF Tilbud om ca. 50 etterutdanningskurs i året Tidsskriftet Fysioterapeuten er inkludert i medlemskontingenten Opptil 20 prosent rabatt på sportsartikler hos Torshov Sport. Utskrift av medlemsbildet eller bekreftelse på betalt medlemskontingent må vises frem. Gratis perm om drift av privat praksis til privatpraktiserende medlemmer Gratis trykksaker Råd og veiledning og hjelp til å løse juridiske spørsmål for ansatte og privatpraktiserende Hjelp fra din NFF-avdeling ved lokale lønnsforhandlinger og spørsmål om lokale driftsavtaler Tillitsvalgte kolleger å kontakte når man trenger råd og hjelp Egen spesialistordning 13 spesialistområder for NFFs medlemmer Spesialistgodkjenning. NFF godkjenner og informerer om spesialister i fysioterapi Deltakelse i kollegaveiledning Deltakelse i et faglig og sosialt fellesskap, nasjonalt og internasjonalt Rabattavtale med Kunstverket Galleri AS Gunstige forsikringer Cresco Unique - gebyrfritt betalings- og kredittkort. Mer informasjon telefon (Cresco Unique) Hotellavtaler: NFFs medlemmer får rabatt på alle Thon Hotels. Brukernavn NFF og firma ID må benyttes for å oppnå korrekt avtalepris. Bookingservice tlf Skanplus Hotel Pass Halv pris! Rabatt på alle Norlandia-hotellene. Som en del av samarbeidsavtalen mellom NFF og Norlandia får alle medlemmer Skanplus Hotellpass for 2006 gratis frem til 15/7-2006, med rabatterte priser på over 175 hoteller i hele Skandinavia (ord. pris kr. 90,-) Etter 15/7 får medlemmene kortet til kun 45 kroner. Bookingservice tlf Kundekode: Norsk Fysioterapeutforbund. Fordringsadministrasjon - Svea Finans AS yter privatpraktiserende fysioterapeuter bistand med forfalte og utestående fordringer. Tel NFFs medlemmer får 15 prosent rabatt på kontorrekvisita hos Richard Andvord i Tollbugt. 5 i Oslo. Telefonnr. for bestilling av varer er Oppgi medlemsnummer når dere betaler. Studenter får delta på medlemsmøter og seminarer ved den lokalavdeling de tilhører. De som arbeider med fordypningsoppgave kan søke NFFs studentstipend. Seniorforum - for pensjonister med NFF-medlemskap. Kontaktperson: Berit Risebro, tlf Mobiltelefoni: NFFs medlemmer får rabatt hos Netcom Oppgi at du er medlem ved tegning av abonnement.

12 A - blad Returadresse NFF avd. Sør- Trøndelag V/ Tor Hoel Jakobslivegen 96 A 7059 JAKOBSLI OPPDATERING AV MEDLEMSREGISTER/ADRESSEENDRING/E- POST Sør- Trønder`n blir distribuert ut til medlemmane utfrå adresser som er registrerte sentralt hos NFF. Etter kvar utsending av bladet kjem det nokre i retur. Ein bed difor medlemmane om å sørge for at NFF får melding ved flytting/adresseendring. I tillegg er det viktig at du er registrert med korrekt E-postadresse. Dette gjer ein enkelt og greit ved å logge seg inn på medlemssidene på For å kunne logge inn må du ha medlemsnummeret for hånda. Dette finner du mellom anna ved adressefeltet på bladet Fysioterapeuten. KONTORTID FOR AVDELINGSLEIAR. Håkon Hellenes har satt av onsdager til arbeid med NFF-saker. Lokalavdelinga vil gjerne ha inspill frå medlemmane. Dersom du har spørsmål som omhandlar tilsetting, lønn, praksis eller andre relevante spørsmål i tilknytting til ditt NFF medlemsskap, så ta gjerne kontakt. Dersom vi ikkje kan svare på spørsmålet, vil vi vere behjelpeleg med å sette deg i kontakt med rette vedkommande i NFF sentralt. Håkon er å treffe på tlf eller E-post

Fysioterapeuter beveger samfunnet. Om medlemskap i Norsk Fysioterapeutforbund

Fysioterapeuter beveger samfunnet. Om medlemskap i Norsk Fysioterapeutforbund Fysioterapeuter beveger samfunnet Om medlemskap i Norsk Fysioterapeutforbund NFFs kurskalender blir publisert på www.fysio.no/kurs i september hvert år. På attraktive kurs anbefales det å melde seg på

Detaljer

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS!

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! 1 NAGS Norske Amatørgeologers Sammenslutning TIL FORENINGENE NAGS v/ Jan Stenløkk Kyrkjeveien 10 4070 RANDABERG Tlf. 5141 0826 jansten123@online.no Ålesund 15.02.2015 VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! Landsmøtet

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN. Gardermoen 3-4. JUNI 2015. Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn 3.juni 2015

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN. Gardermoen 3-4. JUNI 2015. Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn 3.juni 2015 FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN Gardermoen 3-4. JUNI 2015 Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn 3.juni 2015 Dag 1 Onsdag 3. juni 2015 09.00 10.00 Registrering med mat 10.00 10.15 Velkommen til fagkonferansen.

Detaljer

FYSIOTERAPI KONGRESSEN. Utstiller- og sponsorinvitasjon. Første nasjonale fysioterapikongress. Norges Varemesse/Thon Hotel Arena Lillestrøm

FYSIOTERAPI KONGRESSEN. Utstiller- og sponsorinvitasjon. Første nasjonale fysioterapikongress. Norges Varemesse/Thon Hotel Arena Lillestrøm FYSIOTERAPI KONGRESSEN 2O15 Utstiller- og sponsorinvitasjon Første nasjonale fysioterapikongress 4. - 6. mars 2015 Norges Varemesse/Thon Hotel Arena Lillestrøm www.fysioterapikongressen.no NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND

Detaljer

Invitasjon til. Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars

Invitasjon til. Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars Invitasjon til Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars Kjære Capitech-bruker Vi i Capitech ser nok en gang fram til å kunne invitere dere til vårt årlige kundeseminar. Vi har i år valgt å legge

Detaljer

Invitasjon til NAS Høstmøte 2009. Spesialtema: Elektroakustikk og persepsjon

Invitasjon til NAS Høstmøte 2009. Spesialtema: Elektroakustikk og persepsjon Invitasjon til NAS Høstmøte 2009 16. 17. oktober, 2009 Sted: Nova Konferansesenter Trondheim Spesialtema: Elektroakustikk og persepsjon Foreløpig program Torsdag 15. oktober Etter 17.00 Ukerevy Studentersamfunnet

Detaljer

Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk Fysioterapeutforbund HANDLINGSPLAN FOR 2017 Navn: NFF Region Midt 1. Fakta om Region Midt Medlemstallet var 1401 ved begynnelsen av 2017 og 1378 ved slutten av 2016. Styrets sammensetning Rolle Navn Arbeidssted Regionleder

Detaljer

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Velkommen til Ledersamling Kjære Røde Korser. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver 3 deltaker er gratis! Det er en stor glede for Distriktsråd Hjelpekorps å kunne ønske

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN. Gardermoen 3-4. JUNI 2015. Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn 3.juni 2015

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN. Gardermoen 3-4. JUNI 2015. Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn 3.juni 2015 FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN Gardermoen 3-4. JUNI 2015 Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn 3.juni 2015 1 Dag 1 Onsdag 3. juni 2015 09.00 10.00 Registrering med mat 10.00 10.15 Velkommen til fagkonferansen.

Detaljer

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass.

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. !"#$%#$$& '()*!) +##&$$$$ ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. Sak 1/2003 Godkjenning av innkalling og saksliste Årsmøtet godkjenner

Detaljer

INVITASJON TIL ÅRSMØTE OG 20-ÅRS JUBILEUM 2013

INVITASJON TIL ÅRSMØTE OG 20-ÅRS JUBILEUM 2013 N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g www.dystoni.no INVITASJON TIL ÅRSMØTE OG 20-ÅRS JUBILEUM 2013 LØRDAG 09. OG SØNDAG 10. MARS PÅ THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM VI HAR DEN GLEDE Å INVITERE DEG MED LEDSAGER

Detaljer

Sør-trønder n. Nr 3 november 2004 7.årgang 8 sider. Fakta og myter om humor og helse: konsekvenser for pasientbehandling?

Sør-trønder n. Nr 3 november 2004 7.årgang 8 sider. Fakta og myter om humor og helse: konsekvenser for pasientbehandling? Sør-trønder n Nr 3 november 2004 7.årgang 8 sider Fakta og myter om humor og helse: konsekvenser for pasientbehandling? Julemøte 9.desember Rica Nidelven Hotel kl 1830 Avdelingsstyret 2004-2005 Avdelingsleder

Detaljer

Informasjonsbrev nr. 1/2016

Informasjonsbrev nr. 1/2016 Til lagene: Informasjonsbrev nr. 1/2016 fra fylkesstyret SENIORUKA PÅ STOREFJELL I 2016-20. 23. juni 2016 Invitasjon og program til Senioruka på Storefjell er sendt til alle lokalforeningene, seniordansgruppene,

Detaljer

Norsk Simulator Forum inviterer til årsmøte og fagdag på Stjørdal i samarbeid med Høgskolen i Nord-trøndelag (HiNT)

Norsk Simulator Forum inviterer til årsmøte og fagdag på Stjørdal i samarbeid med Høgskolen i Nord-trøndelag (HiNT) Norsk Simulator Forum inviterer til årsmøte og fagdag på Stjørdal i samarbeid med Høgskolen i Nord-trøndelag (HiNT) Til alle simulatorinteresserte! Styret i Norsk Simulator Forum har herved gleden av å

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Velkommen til NSFLOS seminardager

Velkommen til NSFLOS seminardager Velkommen til NSFLOS seminardager Ibsenhuset Skien sentrum, 2. 4. september 2010 Temaet for seminaret er: Samhandling og organisering i spesialisthelsetjenesten med fokus på operasjonssykepleie, utdanning,

Detaljer

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 47, 2007 i Trondheim

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 47, 2007 i Trondheim Felles opplæring Vår dato: 07.08.2007 Til Direktoratet for Arbeidstilsynet (DAT) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Statens forurensingstilsyn (SFT) Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Detaljer

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS!

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! 1 NAGS Norske Amatørgeologers Sammenslutning TIL FORENINGENE NAGS v/ Jan Stenløkk Kyrkjeveien 10 4070 RANDABERG Tlf. 5141 0826 jansten123@online.no Ålesund 05.03.2012 VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! Landsmøtet

Detaljer

Leder: Elin Engeseth (ny)

Leder: Elin Engeseth (ny) Leder: Elin Engeseth (ny) 1970 Statens fysioterapiskole, Oslo Videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi 1995 Spesialist MNFF 1996 98 Arbeidsliv, organisasjon og ledelse, UiB /UiO 2001 2002 Rehabilitering

Detaljer

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren OM UTDANNINGSFORBUNDET landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren Det er mye som skal læres før skolen forlates Det er mye en femteklassing skal lære... Det er mye en treåring skal lære Vi er

Detaljer

PFF-kongressen 2013: Diagnostikk og behandling Lumbalcolumna

PFF-kongressen 2013: Diagnostikk og behandling Lumbalcolumna PFF-kongressen 2013: Diagnostikk og behandling Lumbalcolumna Har du ennå ikke meldt deg på årets PFF-kongress, er det på tide nå. Hold av helgen 8-10. mars 2013. Kongressen holdes på Thon Hotell Oslo Airport,

Detaljer

Nidelvkurset 4. februar - 6. februar 2015

Nidelvkurset 4. februar - 6. februar 2015 Nidelvkurset 4. februar - 6. februar 2015 Allmennlegeforeningen og Norsk Forening for Allmennmedisins kurs i fysikalsk medisin for allmennleger Scandic Nidelven Hotel, Trondheim Generell orientering AF

Detaljer

Stressmestringskurset Arbeid og avspenning

Stressmestringskurset Arbeid og avspenning Stressmestringskurset Arbeid og avspenning Fagakademiet i samarbeid med ACEM og Norsk Yoga-skole inviterer nok en gang til det årlige stressmestringskurset Arbeid og avspenning For hvem Ansatte i personal-

Detaljer

Nordland Utmarkslag SA Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund

Nordland Utmarkslag SA Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund 10.2.14 Til medlemslagene Årsmøte i Nordland Utmarkslag SA m/ seminar 2014 Årsmøte i Nordland Utmarkslag blir avholdt fredag 14. mars på Sortland hotell kl. 18:00. NU ønsker å fortsette ordningen med å

Detaljer

Nordland Utmarkslag Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund

Nordland Utmarkslag Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund Nordland Utmarkslag Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund Til medlemslagene Årsmøte i Nordland Utmarkslag m/ seminar 2012 Årsmøte i Nordland Utmarkslag blir avholdt fredag 17. februar

Detaljer

Kurs for kjøkkenpersonale

Kurs for kjøkkenpersonale Til NKFs lokallagsleder Skolen v/rektor Rundskriv S 2-2010 Rundskriv L 3-2010 Oslo, 11. januar 2010 Kurs for kjøkkenpersonale NKF inviterer til kurs for kjøkkenledere, kokker, kjøkkenassistenter og andre

Detaljer

Invitasjon til det 29. distriktsmøtet i Lions distrikt 104K

Invitasjon til det 29. distriktsmøtet i Lions distrikt 104K Utgave 3 Ut Utgave Invitasjon til det 29. distriktsmøtet i Lions distrikt 104K Vinger Hotell & Spa Kongsvinger 19.- 21. april 2013 Arrangør: Lions Club Odal Velkommen til Distriktsmøtet 2013 Det er en

Detaljer

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon. Den total smerte hvordan kan vi best hjelpe?

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon. Den total smerte hvordan kan vi best hjelpe? Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon. Den total smerte hvordan kan vi best hjelpe? Kurset arrangeres ved Clarion Ernst Hotel, Kristiansand Dato: 20.-21. april 2015

Detaljer

Delmål Tiltak Tidsfrist Ansvarlig Evaluering 21. juni 2012 1.1 Økt aktivitet innen påvirkningsarbeid på samfunnsnivå.

Delmål Tiltak Tidsfrist Ansvarlig Evaluering 21. juni 2012 1.1 Økt aktivitet innen påvirkningsarbeid på samfunnsnivå. Norsk ergoterapeutforbund avd. Sør- Trøndelag Handlingsplan Revidert juli Norsk ergoterapeutforbunds visjon for landsmøteperioden: Aktivitet og deltagelse for alle. Satsningsområde for : Hverdagsrehabilitering.

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten Roller og oppgaver i utvikling

Bedriftshelsetjenesten Roller og oppgaver i utvikling NETTVERKSKONFERANSEN 2015 Bedriftshelsetjenesten Roller og oppgaver i utvikling Radisson Blu Royal Garden Hotel 18. 19. mars 2015. NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere, og NSFs lokalgruppe av bedriftssykepleiere

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. nyansert. ansvarsfull. bindeledd. engasjert. troverdig. modig. rettferdig. omtenksom. etisk. kompetent. hjelpende.

Ny som tillitsvalgt. nyansert. ansvarsfull. bindeledd. engasjert. troverdig. modig. rettferdig. omtenksom. etisk. kompetent. hjelpende. modig troverdig ansvarsfull engasjert kompetent nyansert Ny som tillitsvalgt nyskapende rettferdig hjelpende omtenksom etisk bindeledd Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Velkommen som tillitsvalgt

Detaljer

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE # 1 Innlogging # 2 Introduksjon # 3 Registrere nye barn/ledere # 4 Hvordan finne barn/ledere som tidligere har vært aktive # 5 Dublett-feilmelding

Detaljer

ÅRSBERETNING NFF REGION MIDT FOR 2016

ÅRSBERETNING NFF REGION MIDT FOR 2016 ÅRSBERETNING NFF REGION MIDT FOR 2016 NFFs landsmøte vedtok en stor organisasjonsendring i november 2013. Et viktig element i denne omleggingen var at de 20 avdelingene i NFF ble erstattet av 5 regioner

Detaljer

Norsk Forening for Cystisk fibrose, region vest inviterer til fag- og trivselshelg på hotell Scandic Maritim i Haugesund 11.- 13.

Norsk Forening for Cystisk fibrose, region vest inviterer til fag- og trivselshelg på hotell Scandic Maritim i Haugesund 11.- 13. Norsk Forening for Cystisk fibrose, region vest inviterer til fag- og trivselshelg på hotell Scandic Maritim i Haugesund 11.- 13. september Det blir faglig program, diskusjoner og sosiale aktiviteter i

Detaljer

PRIVATPRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUTERS GRUPPE

PRIVATPRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUTERS GRUPPE PRIVATPRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUTERS GRUPPE Fagkunnskap helt til fingerspissene. Selvstendig næringsdrivende fysioterapeut Fysioterapeuter med offentlig autorisasjon har mulighet til å starte opp egen

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Focusportal brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE

Focusportal brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Focusportal brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE # 1 Innlogging # 2 Introduksjon # 3 Registrere nye barn/ledere # 4 Hvordan finne barn/ledere som tidligere har vært medlemmer # 5 Dubletter #

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse Thon hotell Opera i Oslo 4.-6. mars 2008 PROGRAM TIRSDAG 4. mars 2008 Kl 10 00 11 00 Registrering med

Detaljer

Ung og hørselshemmet studier og arbeid en utfordring!

Ung og hørselshemmet studier og arbeid en utfordring! Invitasjon til ungdomskonferansen 2014! 31.oktober 2.november 2014 Ung og hørselshemmet studier og arbeid en utfordring! HLFU, Yrkesaktivt utvalg i HLF og HLF Briskeby skal sammen arrangere en konferanse

Detaljer

SFNs LANDSMØTE 2014 TØNSBERG. QUALITY HOTEL TØNSBERG adr: OLLEBUKTA 3

SFNs LANDSMØTE 2014 TØNSBERG. QUALITY HOTEL TØNSBERG adr: OLLEBUKTA 3 SFNs LANDSMØTE 2014 TØNSBERG QUALITY HOTEL TØNSBERG adr: OLLEBUKTA 3 1. -3. SEPTEMBER 2014 Styret i Samarbeidsutvalget for forliksråd og namsmenn (SFN) har gleden av å invitere til fagseminar/landsmøte

Detaljer

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte Til voksne og ungdom med CP foreldre Januar 2017 CP foreningen i Buskerud inviterer til ny LIKEMANNSAMLING VÅREN 2017 for ungdom og voksne med CP og andre interesserte på Sundvolden hotell helgen 17.-19.

Detaljer

Invitasjon til medlemstur til Danmark i regi av Norsk Simulatorforum

Invitasjon til medlemstur til Danmark i regi av Norsk Simulatorforum Invitasjon til medlemstur til Danmark i regi av Norsk Simulatorforum Til alle simulatorinteresserte! Styret i Norsk Simulatorforum har herved gleden av å invitere til medlemstur til Danmark i tiden 1.

Detaljer

COLUMNA Nr. 2, april 2005

COLUMNA Nr. 2, april 2005 COLUMNA Nr. 2, april 2005 - et organ for NFFs medlemmer i Østfold I dette nummer: Lederskifte og nytt styre i avdelingen Mona Kajanus takker for seg i Østfold, men fortsetter i Ansatt Råd. Rapport fra

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2016

ÅRSBERETNING FOR 2016 Navn: NFF Region Sør-Øst ÅRSBERETNING FOR 2016 1. Fakta om region/ faggruppen/ interessegruppen Kommentarer 2016 ble et år preget av mer politisk påvirkningsarbeid og det ble oppnådd flere konkrete resultater

Detaljer

DITT ANSVAR. dine muligheter INVITASJON TIL FIRESAFE BRANNSYMPOSIUM FOR BYGG OG EIENDOMSBRANSJEN 26. 27. OKT THON HOTEL OPERA, OSLO

DITT ANSVAR. dine muligheter INVITASJON TIL FIRESAFE BRANNSYMPOSIUM FOR BYGG OG EIENDOMSBRANSJEN 26. 27. OKT THON HOTEL OPERA, OSLO DITT ANSVAR dine muligheter INVITASJON TIL FIRESAFE BRANNSYMPOSIUM FOR BYGG OG EIENDOMSBRANSJEN 26. 27. OKT THON HOTEL OPERA, OSLO Foto: Shutterstock Hvordan kan bedre brannsikkerhet bli et konkurransefortrinn?

Detaljer

Til alle simulatorinteresserte! Styret i Norsk Simulatorforum har herved gleden av å invitere til årsmøte og fagdag på Gardermoen den 25-26.mars 2010.

Til alle simulatorinteresserte! Styret i Norsk Simulatorforum har herved gleden av å invitere til årsmøte og fagdag på Gardermoen den 25-26.mars 2010. Til alle simulatorinteresserte! Styret i Norsk Simulatorforum har herved gleden av å invitere til årsmøte og fagdag på Gardermoen den 25-26.mars 2010. Program Torsdag 25.mars: 17:00 Oppmøte/registrering/velkommen

Detaljer

Tips for tema til medlemsmøte honoreres med en flaske vin!

Tips for tema til medlemsmøte honoreres med en flaske vin! Nr 1 februar 2004 7. årgang Medlemsmøte & Årsmøte 2004 Torsdag 11. mars kl. 1930 2200 på Rica Nidelven Hotell Tips for tema til medlemsmøte honoreres med en flaske vin! Program: 19.30 Kaffe, noe å bite

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse Scandic hotell Prinsen i Trondheim 10. 12. mars 2009 PROGRAM Tirsdag 10. mars. Kl. 1000-1100 Registrering

Detaljer

ET STED Å HENTE KREFTER Vardesenteret og Pusterommet ved St. Olavs Hospital Tilbud høsten 2014

ET STED Å HENTE KREFTER Vardesenteret og Pusterommet ved St. Olavs Hospital Tilbud høsten 2014 ET STED Å HENTE KREFTER og Pusterommet ved St. Olavs Hospital Tilbud høsten 2014 Erik Hardeng «Jeg har kronisk kreft og må trene for å fungere i hverdagen. Det er fantastisk å få treningen tilrettelagt

Detaljer

INVITASJON med Program

INVITASJON med Program INVITASJON med Program Alcatel-Lucent og Thales Brukerforum 2007 6 8 juni Rica Seilet Hotel i Molde Kjære kunde Vi forsetter tradisjonen og håper du gjør det samme! Tiden er igjen inne for «Alcatel-Lucent

Detaljer

DITT ANSVAR. dine muligheter INVITASJON TIL FIRESAFE BRANNSYMPOSIUM FOR BYGG OG EIENDOMSBRANSJEN 26. 27. OKT THON HOTEL OPERA OSLO

DITT ANSVAR. dine muligheter INVITASJON TIL FIRESAFE BRANNSYMPOSIUM FOR BYGG OG EIENDOMSBRANSJEN 26. 27. OKT THON HOTEL OPERA OSLO DITT ANSVAR dine muligheter INVITASJON TIL FIRESAFE BRANNSYMPOSIUM FOR BYGG OG EIENDOMSBRANSJEN 26. 27. OKT THON HOTEL OPERA OSLO Foto: Shutterstock Hvordan kan bedre brannsikkerhet bli et konkurransefortrinn?

Detaljer

ÅLEN BOCCIAKLUBB INNBYDELSE TIL ÅLENTREFFEN

ÅLEN BOCCIAKLUBB INNBYDELSE TIL ÅLENTREFFEN ÅLEN BOCCIAKLUBB INNBYDELSE TIL ÅLENTREFFEN LAGSPILL 2. 3. JULI 2016 STEVNET ER TELLENDE I NORGESSERIEN STED: HOVET FLERBRUKSHALL I ÅLEN ÅLEN BOCCIAKLUBB INVITERER TIL ÅLENTREFFEN FOR 22. GANG. Vi har

Detaljer

! " #$ $% & '' ( ) * +,-, '. ( /! ! " # $ % ' (

!  #$ $% & '' ( ) * +,-, '. ( /! !  # $ % ' ( &! " #$ $% & '()! " # $ % & ' ( '' ( ) * +,-, '. ( /! // ! " #$ $ % && '()'" *&& + '(),- &. $$ / 0 '()1 &$ $2 # & " " # 3 4 #. &# " 5 6 7 8"'' ",7998" ' 5 " % : :, " #.. & : " & " # &, 2 ; < &" #. 7. 8

Detaljer

Norges Byggmesterforbunds Landsmøte 2015

Norges Byggmesterforbunds Landsmøte 2015 Norges Byggmesterforbunds Landsmøte 2015 Nord-Trøndelag 29. -31. mai Foto: Steinar Johansen Vertskap: Byggmesterforbundet Nord-Trøndelag Foto: Olav Breen Byggmesterforbundet og Byggmesterforbundet Nord-Trøndelag

Detaljer

D en andre norske E rfaringskonferansen innen helsefrem m ende og forebyggende arbeid for eldre, innenfor helse, velferd og kultur

D en andre norske E rfaringskonferansen innen helsefrem m ende og forebyggende arbeid for eldre, innenfor helse, velferd og kultur D en andre norske E rfaringskonferansen innen helsefrem m ende og forebyggende arbeid for eldre, innenfor helse, velferd og kultur 7. og 8. septem ber 09 Tønsberg Øya Brygga i Tønsberg Quality Hotell A

Detaljer

INVITASJON. Aivo Brukerkonferanse. 8. 10. mai 2012 Rica Parken hotell Ålesund

INVITASJON. Aivo Brukerkonferanse. 8. 10. mai 2012 Rica Parken hotell Ålesund INVITASJON Aivo Brukerkonferanse 8. 10. mai 2012 Rica Parken hotell Ålesund Aivo Norge AS har den glede av å kunne invitere deg og dine medarbeidere til vår årlige brukerkonferanse. Årets konferanse, som

Detaljer

Sikkerhet lønner seg også i arbeidslivet. Fagforening for Luftfart og Reiseliv www.flr.no

Sikkerhet lønner seg også i arbeidslivet. Fagforening for Luftfart og Reiseliv www.flr.no Sikkerhet lønner seg også i arbeidslivet Fagforening for Luftfart og Reiseliv www.flr.no Vi er der for deg! Handel og Kontor i Norge (HK) har tariffavtale og organiserer ansatte innen luftfarts- og reiselivsbransjen.

Detaljer

Røroskurset 27. februar - 2. mars 2012

Røroskurset 27. februar - 2. mars 2012 Røroskurset 27. februar - 2. mars 2012 Allmennlegeforeningen og Norsk Forening for Allmennmedisins kurs i fysikalsk medisin for allmennpraktiserende leger: Lidelser i nakke og overekstremiteter Røros Hotel

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Gratulerer! Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Detaljer

INVITASJON TIL ETTERUTDANNINGSKURS FOR LEDERE OG LÆRERE I VOKSENOPPLÆRINGEN I NORD- OG SØR-TRØNDELAG FYLKE

INVITASJON TIL ETTERUTDANNINGSKURS FOR LEDERE OG LÆRERE I VOKSENOPPLÆRINGEN I NORD- OG SØR-TRØNDELAG FYLKE Postadresse: 7005 Trondheim Besøksadresse: Peter Egges pl. Internett: www.imdi.no E-post: post@imdi.no Sentralbord: 24 16 88 00 Telefaks: 73 89 24 31 Org.nr. 988 716 480 DERES REF VÅR REF DATO 2009/FINA

Detaljer

NFF Vest-Agder I n f o r m e r e r

NFF Vest-Agder I n f o r m e r e r NFF Vest-Agder I n f o r m e r e r Medlemsavis for Norsk Fysioterapeutforbund Vest Agder Vår 2008 Årgang 12. Andre nettutgave Redaktører: Cathrine Carter og Tone Ness I denne avisa kan du blant annet lese

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRING AV BEREGNING AV KONTINGENT TIL NFF OG REGLER FOR NEDSATT KONTINGENT

FORSLAG TIL ENDRING AV BEREGNING AV KONTINGENT TIL NFF OG REGLER FOR NEDSATT KONTINGENT SAK 4.3 Fra: Sentralstyret FORSLAG TIL ENDRING AV BEREGNING AV KONTINGENT TIL NFF OG REGLER FOR NEDSATT KONTINGENT Sentralstyret foreslår endringer og tillegg i Beregning av kontingent i NFF og Regler

Detaljer

Velkommen til årsmøteweekend. Alexandra Loen mars 2017 NLF, avd. Hordaland NLF, avd. Sogn og Fjordane NLF, avd Møre og Romsdal

Velkommen til årsmøteweekend. Alexandra Loen mars 2017 NLF, avd. Hordaland NLF, avd. Sogn og Fjordane NLF, avd Møre og Romsdal Velkommen til årsmøteweekend. Alexandra Loen 17.-19.mars 2017 NLF, avd. Hordaland NLF, avd. Sogn og Fjordane NLF, avd Møre og Romsdal Velkommen til fylkesårsmøte på Hotel Alexandra i Loen 17. 19. mars

Detaljer

Velkommen som medlem. Nå har du, sammen med 11 000 andre YTF-medlemmer, sikret din rett til en arbeidsdag å leve med og ei lønn å leve for.

Velkommen som medlem. Nå har du, sammen med 11 000 andre YTF-medlemmer, sikret din rett til en arbeidsdag å leve med og ei lønn å leve for. Velkommen som medlem Nå har du, sammen med 11 000 andre YTF-medlemmer, sikret din rett til en arbeidsdag å leve med og ei lønn å leve for. Vi er glad for å ha deg som medlem, og i denne brosjyren kan du

Detaljer

ÅLEN BOCCIAKLUBB INNBYDELSE TIL ÅLENTREFFEN

ÅLEN BOCCIAKLUBB INNBYDELSE TIL ÅLENTREFFEN ÅLEN BOCCIAKLUBB INNBYDELSE TIL ÅLENTREFFEN Lagspill 27. 28. JUNI 2015 STEVNET ER TELLENDE I NORGESSERIEN STED: HOVET FLERBRUKSHALL I ÅLEN ÅLEN BOCCIAKLUBB INVITERER TIL ÅLENTREFFEN FOR 21. GANG. Vi har

Detaljer

Invitasjon til Capitech Kundeseminar. Kristiansund. 20. og 21. april

Invitasjon til Capitech Kundeseminar. Kristiansund. 20. og 21. april Invitasjon til Capitech Kundeseminar Kristiansund 20. og 21. april Kjære bruker av Capitech Vi i Capitech ser nok en gang fram til å invitere deg til vårt årlige kundeseminar. Vi har i år valgt å legge

Detaljer

HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR NFF REGION SØR-ØST 2017

HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR NFF REGION SØR-ØST 2017 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR NFF REGION SØR-ØST 2017 Innhold Forord 1 Beskrivelse av regionen 2 Prioritering av aktiviteter 2017 3 Forord NFF Region Sør-Østs handlingsplan 2017 med økonomiske rammer for

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

Invitasjon til OMSORGSSAMLING. 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen. Påmeldingsfrist: 28 september 2015

Invitasjon til OMSORGSSAMLING. 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen. Påmeldingsfrist: 28 september 2015 Invitasjon til OMSORGSSAMLING 2015 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen Påmeldingsfrist: 28 september 2015 Velkommen til Omsorgssamling 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver tredje deltaker

Detaljer

Kurs og årsmøte 5 6. mars 2016

Kurs og årsmøte 5 6. mars 2016 Hei alle gode husflidsvenner og lokallag i Oppland Husflidslag. Kurs og årsmøte 5 6. mars 2016 Oppland husflidslag inviterer til kurs og årsmøte på Honne hotell og konferansesenter på Biri. Det er nå blitt

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen om bord på Pearl Seaways Timeplan Program for Københavnstur 4-6. februar 2011 Dato Tid Aktivitet 4. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00

Detaljer

for Vardesenteret på UNN VÅREN 2015 PROGRAM

for Vardesenteret på UNN VÅREN 2015 PROGRAM for på UNN VÅREN 2015 PROGRAM Erik Hardeng Kristin Jensen «Da mannen min var innlagt på sykehuset var det så fint for meg og ha en plass og gå til. Nå er han borte og livet mitt er halvt. Heldigvis er

Detaljer

Som medlem står du aldri alene i saker du ofte kan kjenne deg alene om.

Som medlem står du aldri alene i saker du ofte kan kjenne deg alene om. www.parat.com www.parat.com Som medlem står du aldri alene i saker du ofte kan kjenne deg alene om. ? Hva kan Parat gjøre for deg? Vår jobb er å skape et best mulig grunnlag for at arbeidsplassen fungerer

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse Rica Ishavshotell Tromsø 13. 15. mars 2007 PROGRAM TIRSDAG 13. mars 2007 Kl 11 00 12 00 Registrering

Detaljer

Brukerdokumentasjon FrP «Min side»

Brukerdokumentasjon FrP «Min side» Brukerdokumentasjon FrP «Min side» INNHOLDSFORTEGNELSE MIN SIDE 3. Min side 2 3.1. Rediger mine opplysninger 3 3.2. Betal kontingent 4 3.3. Verv et medlem 5 3.4. Meld på arrangement 6 4. Diverse 7 5. Notater

Detaljer

INVITASJON TIL HØSTMØTE 2012

INVITASJON TIL HØSTMØTE 2012 N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g www.dystoni.no INVITASJON TIL HØSTMØTE 2012 LØRDAG 27. OG SØNDAG 28. OKTOBER PÅ SCANDIC NEPTUN HOTEL, BERGEN VI HAR DEN GLEDE Å INVITERE DEG MED LEDSAGER TIL HØSTMØTE.

Detaljer

Hjorteforvaltning på veg framover

Hjorteforvaltning på veg framover Hjorteforvaltning på veg framover Hjort 2009, Florø 2. og 3. september 2009 Forhåndsmelding hjorteseminar Hjort 2009, Florø 2. og 3. september 2009 Hjorteforvaltning på veg framover! Vi har gjennom rekka

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 News Detail http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 Side 1 av 1 09.06.2015 Program og påmelding for RYLA 2014 DISTRIKTSNYTT 04.09.2013 Rotary Youth Leadership Award (RYLA) arrangeres

Detaljer

Aust-Agder 16. januar 2007

Aust-Agder 16. januar 2007 . Postadresse: Tlf. 38042547 Pb.381 Fax. 38047485 4664 Kristiansand E-post: austagder@fobsv.no Aust-Agder 16. januar 2007!" # $% & $ ' & &! ( & & ' ) * + & +, - #. / -#. # *! & /............................

Detaljer

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker. Tillitsverv i Changemaker Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.no Innledning Dette er et informasjonshefte om hva det innebærer

Detaljer

FRA KJØPT OG BETALT TIL ÆRLIG OG FORTALT

FRA KJØPT OG BETALT TIL ÆRLIG OG FORTALT Velkommen til Usus samling 24. 25.september FRA KJØPT OG BETALT TIL ÆRLIG OG FORTALT Sted: Kristiansand Dyrepark og AbraHavn Mandag 24.september 09:00 09:30 Registrering og kaffe- mingling i Vertshuset,

Detaljer

En god START. Lev livet med diabetes. for deg som har diabetes. Behov for å snakke? Ring diabeteslinjen. Ordinært medlemskap kr 385,-

En god START. Lev livet med diabetes. for deg som har diabetes. Behov for å snakke? Ring diabeteslinjen. Ordinært medlemskap kr 385,- (Kryss av og skriv tydelig) Ordinært medlemskap kr 385,- Familiemedlemskap/støttemedlem kr 75,- Tilknyttes medlem:... Medlemsnr:... Minstepensjonist/uføretrygdet* kr 175,- Ungdom (18 25) og student t.o.m.

Detaljer

NORSK JULETREMESSE 2012

NORSK JULETREMESSE 2012 NORSK JULETREMESSE 2012 22. OG 23. MARS Norsk Pyntegrønt Rogaland inviterer i år som tidligere år, til Norsk juletremesse. Denne messa som ofte blir kalla Brynemessa blir i år ikke arrangert på Bryne da

Detaljer

Påmeldingsfrist 16. februar

Påmeldingsfrist 16. februar PRISINFORMASJON Kursavgift kr 800,- (Lik for alle personellkategoriar) Tillegg for tannlegar som ikkje er medlem i NTF kr 200,- Innbetaling til Sogn & Fj. Tannlegeforening v/tannlege A.H.Sægrov, 6847 Vassenden.

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

INVITASJON TIL HAVNA-KURSET 2014

INVITASJON TIL HAVNA-KURSET 2014 INVITASJON TIL HAVNA-KURSET 2014 NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND I SAMARBEID MED TELEMARK, VESTFOLD OG BUSKERUD EIENDOMSMEGLERFORENING HAR GLEDEN AV Å ØNSKE VELKOMMEN TIL DET 31. HAVNA-KURSET FREDAG 14. FEBRUAR

Detaljer

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS!

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! 1 NAGS Norske Amatørgeologers Sammenslutning TIL FORENINGENE NAGS v/ Jan Stenløkk Kyrkjeveien 10 4070 RANDABERG Tlf. 5141 0826 jansten123@online.no Ålesund 15.02.2015 VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! Landsmøtet

Detaljer

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 14, 2008 i Oslo

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 14, 2008 i Oslo Felles opplæring Vår dato: 07.01.2008 Til Direktoratet for Arbeidstilsynet (DAT) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Statens forurensingstilsyn (SFT) Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Detaljer

Viktig informasjon til alle medlemmer i Snarøykilen båthavn

Viktig informasjon til alle medlemmer i Snarøykilen båthavn Snarøya, 29.11.2014 Medlemsnummer=brukernavn: XXXX Passord: xxxxxxxx Viktig informasjon til alle medlemmer i Snarøykilen båthavn Informasjon om medlemssystemet Xmarina for Snarøykilen båthavn Dette brevet

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening

Forsvarets høgskoleforening Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Årsberetning 2010 Til årsmøtet 17. mars 2011 fra styret 2010 Årsberetning 2010 1. Styret i 2010-2011 Styreleder velges hvert år, styrmedlemmer for to år av gangen.

Detaljer

Årsmøte med Medlemsmøte og generalforsamling

Årsmøte med Medlemsmøte og generalforsamling Invitasjon til Årsmøte med Medlemsmøte og generalforsamling Thon Hotel Vika Atrium, Oslo 30. - 31. Mars 2017 Velkommen til årsmøte i Norsk Bergindustri! I henhold til Norsk Bergindustris vedtekter kaller

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2011. Vi inviterer deltagere på årsmøtet til pizza på hotellet kl. 18.00.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2011. Vi inviterer deltagere på årsmøtet til pizza på hotellet kl. 18.00. Avdeling Buskerud INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2011 STED: Sanden Hotell. Storgata 1, Hokksund. TID: Onsdag 7. mars 2012. Kl. 18.30 Vi inviterer deltagere på årsmøtet til pizza på hotellet kl. 18.00. Informasjon

Detaljer

Invitasjon til gastro-weekend i Lofoten 13.-15.mars 2015

Invitasjon til gastro-weekend i Lofoten 13.-15.mars 2015 Erling Riisnæs - IMI AS Fra: Chaine des Rotisseurs, Bailliage d Arctique på vegne av Chaine des Rotisseurs, Bailliage d Arctique Sendt: 28. januar

Detaljer

KONFERANSE. NSHs konferanse for MEDISINSK KONTORFAGLIG HELSEPERSONELL 2005

KONFERANSE. NSHs konferanse for MEDISINSK KONTORFAGLIG HELSEPERSONELL 2005 KONFERANSE NSHs konferanse for MEDISINSK KONTORFAGLIG HELSEPERSONELL 2005 Faglig oppdatering Personlig utvikling Nye impulser Arbeidsmiljø og arbeidsglede Mandag 30. mai og tirsdag 31. mai 2005 M/S Color

Detaljer

Nordland Utmarkslag Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund

Nordland Utmarkslag Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund Nordland Utmarkslag Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund Til medlemslagene Årsmøte i Nordland Utmarkslag m/ seminar 2013 Årsmøte i Nordland Utmarkslag blir avholdt fredag 8. februar på

Detaljer

Rekruttering «NITOs lønnspolitikk»

Rekruttering «NITOs lønnspolitikk» Rekruttering «NITOs lønnspolitikk» Ragnhid Brataker NITO Tariffutvalget Spekter Trondheim Oktober 2017 Navn og takk for at jeg fikk komme. Håper dere hadde en fin kveld i går. Fint og snakke med dere som

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN HAUGESUND 3-4. JUNI 2014 ÅRSMØTE I FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN 3. JUNI 2014

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN HAUGESUND 3-4. JUNI 2014 ÅRSMØTE I FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN 3. JUNI 2014 FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN HAUGESUND 3-4. JUNI 2014 ÅRSMØTE I FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN 3. JUNI 2014 Dag 1 Tirsdag 3. juni 2014 09.00 10.00 Registrering med mat 10.00 10.15 Åpning av konferansen.

Detaljer

ET STED Å HENTE KREFTER Vardesenteret og Pusterommet ved St. Olavs Hospital Tilbud høsten 2014

ET STED Å HENTE KREFTER Vardesenteret og Pusterommet ved St. Olavs Hospital Tilbud høsten 2014 ET STED Å HENTE KREFTER Vardesenteret og Pusterommet ved St. Olavs Hospital Tilbud høsten 2014 Vs_brosjyre_A5_St-Olavs_høsten 2014.indd 1 7/4/2014 2:03:17 PM Erik Hardeng «Jeg har kronisk kreft og må trene

Detaljer