Sommarmøte måndag 19. juni kl , på Rica Nidelven Hotel. - Jan Helgerud held føredrag.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sommarmøte måndag 19. juni kl. 18.00, på Rica Nidelven Hotel. - Jan Helgerud held føredrag."

Transkript

1 Sør Trønder n Informasjonsblad for avd. Sør Trøndelag Nr 2 Mai årgang NFF avd. Sør Trøndelag inviterer til: Sommarmøte måndag 19. juni kl , på Rica Nidelven Hotel. - Jan Helgerud held føredrag. NFF avd. Sør Trøndelag fyller 75 år! Jubileumsseminar torsdag 21. september, på Nova kurs og konferansesenter. Jubileumsmiddag på Munkholmen. Detaljert informasjon om program og påmelding finnes inne i medlemsbladet. Innhald i denne utgåva av Sør- Trønder`n: - Avdelingsleiars hjørne - Kontaktinformasjon. Nytt styre i NFF Sør Trøndelag. - Kunngjeringer - Reisebrev frå seminar i Oslo - Visste du at? - 50 lappen blir fjerna frå 1. Juli - Siste nytt frå lønnsoppgjøret

2 Avdelingsleders hjørne NY LEDER- HELLER IKKE DENNE GANG EN TRØNDER! Først av alt vil jeg på vegne av lokalforeningen i sør- Trøndelag rette en stor takk til avgått leder Jan Harry Størksen for arbeidet han har gjort og for den fine måten han har representert vår lokalforening på i forskjellige fora, de fire siste årene. Vi som har vært i styret med Harry har kunnet glede oss over lekre bergenske, verbale finter og fullstendig kontroll over styrearbeidet. Vi har registrert at han også er en dyktig skribent og en uredd debattant, så vi gleder oss til å høre mer fra denne kanten. Takk for godt utført arbeid. Den nye lederen er vestfolding, nærmere bestemt fra Larvik. Jeg har nå bodd så lenge i Trøndelag at jeg kan kalle meg Rosenborg- fan uten å bli mistrodd og jeg kan nok lure noen østlendinger til å tro at jeg kan snakke trøndersk, men jeg forstår at trønder er ikke noe man blir, det er noe man er, fra fødselen. Leder i vår lokalforening derimot kan man velges til og jeg føler at jeg nå har motivasjon til å gjøre en innsats for fellesskapet. Jeg tror jeg har et nøkternt forhold til hva det er mulig å oppnå for en lokalforeningsleder og for et lokalforeningsstyre, men jeg vet at ingen kommer løpende og representerer oss, dersom vi ikke gjør en innsats selv. Det har vist seg å være vanskelig å få fysioterapeuter til å ta på seg tillitsverv, f.eks. som kontaktpersoner for privat praksis i sin kommune. Det er svært uheldig for oss dersom slike posisjoner ikke er besatt, fordi vi kan miste verdifull informasjon som angår arbeidssplassene våre. Et eksempel; i ASA 4313, som er avtalen mellom Kommunenes Sentralforbund og NFF om drift av privat praksis for fysioterapeuter står det klart at "en kommune skal holde fysioterapeuter/ selskaper med avtale orientert om kommende planer av betydning for privat praksis. Dette kan skje gjennom NFFs kontaktperson for privatpraktiserende fysioterapeuter i kommunen". Finn ut om det er valgt/ utpekt en kontaktperson i din kommune og dersom dette ikke er gjort så ta jobben selv, eller sett igang en prosess for å få valgt en av dine kollegaer. Noen ganger er statistikk trist lesning. Det var min første tanke da jeg så hva som er lønnsgjennomsnittet for fysioterapeuter i KS- området; kr Lønnsgjennomsnittet for fysioterapeuter er på litt over kroner og gjennomsnittslønn i Norge i samme periode er på kroner. Fysioterapeuter er en høykompetent gruppe som har et urimelig lavt lønnsnivå. Nå gjelder dette mange av utdanningsgruppene i offentlig sektor, men jeg synes ikke at felles skjebne er noen trøst i denne sammenhengen. Tallene viser at det særlig er fysioterapeutene i KS- området som fortjener et løft ved tariffoppgjøret i år, så vi får håpe det blåser vår vei. Vi håper på en fin tariffvår og jeg ønsker alle en god sommer! Med vennlig hilsen Håkon UNIO I disse tarifftider kan det passe med en oppfrisking av hva Unio står for. Unio betyr "jeg forener". Ni forbund og medlemmer er forent i Unio og denne hovedorganisjonen ivaretar interessene til universitets- og høyskoleutdannede. Unio kjemper for lønns- og arbeidsforhold som verdsetter utdanning, kompetanse og ansvar. Medlemsforbundene i sammenslutningen er foruten vårt eget forbund, Utdanningsforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Norsk forskerforbund, Politiets Fellesforbund, Norsk Ergoterapeutforbund, Den norske kirkes presteforening, Universitets- og høyskoleutdannedes Forbund og Det Norske Diakonforbund.

3 UNIO OG OSS Det å være medlem av en stor sammenslutning som UNIO kan bringe både sorger og gleder, forhåpentligvis mest av det siste. Det å være medlem av et større fellesskap vil kunne gi oss mer tyngde og gjennomslagskraft, noe vi håper det kommer synlige resultater utav ved de pågående tarifforhandlingene. UNIO er en organisasjon med rundt regnet medlemmer. Det sier seg selv at man har en ganske annen påvirkningskraft og mulighet til å markere krav enn vårt forbund med 8000 medlemmer. De fleste har vel lagt merke til annonsekampanjen "sats på oss" i landets største aviser. En slik kampanje ville vært umulig å gjennomføre for vårt forbund alene, men som en del av UNIO er det mulig å markere seg på denne måten. Nå kan vi ikke regne med at de andre forbundene i UNIO til enhver tid vil applaudere våre krav, like så lite som at vi kan slutte opp om alle krav våre kollegaer i UNIO fra de andre forbundene kommer med, det kreves diplomati,god ledelse og respekt for hverandre for å få dette til å fungere til alles beste. PROSJEKT FAGLIG AJOURFØRING NFFs landsmøte 2004 vedtok at Sentralstyret har fullmakt til å videreføre et System for faglig ajourføring. Nasjonale og internasjonale føringer om økende krav til kvalitet i helsevesenet ligger til grunn for at NFF ønsker å utvikle et slikt system. NFFs system for faglig ajourføring av fysioterapeuter skal være et brukervennlig, fleksibelt system som søker å få med flest mulig fysioterapeuter i klinisk praksis til å holde seg faglig oppdatert på en systematisk og målrettet måte.systemet tar utgangspunkt i et faglig innhold som beskriver ulike læringsaktiviteter som kan brukes til å ajourføre flere sider av den fysioterapeutiske kompetansen. Systemet er bygget opp i to deler som er basert på IT- løsninger. En nettbasert Informasjonsside skal presentere Systemet og gi råd og ideer om hvordan det skal brukes. I tillegg vil det være mulig å registrere sin faglige ajourføring. Når bestemte krav er oppfylt, vil fysioterapeuten bli registrert i et Ajourføringsregister. Systemet vil bli vedtatt i flere faser. Første fase vil bestå i å utvikle nettsidene og prøve ut Ajourføringsregisteret og et opplegg for nettverksgrupper i pilotgrupper. Evaluering og plan for videre utvikling vil legges fram for Representantskapsmøtet MANUELLTERAPEUTER DANNER NY FAGFORENING fysioterapeuter er nå splittet i 3 forbund! Peter Chr. Lehne og hans mest lojale kampfeller har brutt med NFF (noen vil også huske 1984 hvor en liten gruppe privatpraktiserende brøt ut og dannet pff). Uansett hvordan man ser på det, så er ufred og splittelse mellom kollegaer trist. Bruddet var kanskje ikke til å unngå, slik forholdet mellom NFF og manuellterapeutene hadde utviklet seg. Etter hva man kan lese av referat fra faggruppens årsmøte er det tydelig at mange av deltagerne ønsker å distansere seg fra "vanlige fysioterapeuter". Men man kan jo spørre seg hvorfor det er så farlig å bli identifisert som fysioterapeuter. Er det slik at manuellterapeutenes nye rolle som primærkontakter gjør dem vesensforskjellige fra fysioterapeuter?

4 PRIVAT PRAKSIS OG ASA 4313 Vårt avtaleverk, ASA 4313, skal nå til forhandlingsbordet. ASA`en regulerer forholdet mellom privatpraktiserende fysioterapeuter med avtale og kommunen og det har etter flere vanskelige saker og store uoverensstemmelser vist seg at dette er et svært viktig dokument. Fra NFFs side forberedes saken i privat råd, som leverer sin innstilling til sentralstyret. Av aktuelle saker er det grunn til å tro at det vil bli lagt vekt på driftstilskuddenes størrelse, driftsform, rapportering til kommunen og nedtrapping mot pensjonsalder. Driftstilskuddets størrelse Som mange har lagt merke til, har NFF vært gjennom flere rettssaker om kommunene har adgang til å si opp eller redusere driftstilskudd. NFF har vunnet de fleste av disse, noe som betyr mye, for disse avgjørelsene vil danne presedens for lignende saker framover. Vi nevner rettsaken i Stavanger hvor kommunen ønsket å omgjøre ett driftstilskudd til fem 20- prosentstillinger. Driftsform Skal avtalene være kun individuelle eller skal det fortsatt være mulig å inngå avtale mellom kommune og bedrift? Det er ulik praksis fra kommune til kommune og det er nok nødvendig med en opprydding her. Det er også nødvendig å se på forhold rundt vikarordningen, skal tilskuddet gå til innehaver eller vikar i en permisjonsperiode? Rapportering UFF har foreslått at fysioterapeuter med driftstilskudd skal levere skriftlig årsrapport til kommunen for å vise hvor mye og hva de jobber med. Dette er i tillegg til dokumentasjon, synliggjøring og markedsføring av fysioterapitjenesten i kommunene. UFF har foreslått at rapporten leveres i juni eller staks etter sommerferien for å bli lagt merke til før kommunens arbeid med budsjett starter. Pensjonsalder/ nedtrapping NFF ønsker å drøfte muligheten for nedtrapping i avtalens størrelse fram mot pensjonsalder. Det innebærer at eldre fysioterapeuter får muligheter til å jobbe færre timer de siste årene de er yrkesaktive, dersom man ønsker det, uten at det foregår en oppsplitting av tilskuddet. PLANLAGT KURS OM LIVSSTILSSYKDOMMER FOREBYGGING OG BEHANDLING Til høsten vil klinikk for kliniske servicefunksjoner ved St. Olavs hospital arrangere kurs om Livsstilssykdommer forebygging og behandling Temaer som vil bli tatt opp er: Forebygging med generell kost og treningslære, pasient og pårørendeopplæring, sosiale og økonomiske konsekvenser av kronisk sykdom, endringsprosesser og behandling av livsstilssykdommer. Kurset er innrettet mot praksisfeltet og vil omhandle behandling av både voksne og barn. Forelesere vil være representant for endokrinologi, lungespesialist, fysioterapeuter, ergoterapeuter, klinisk ernæringsfysiolog og sosionom. Detaljert program og tidspunkt for kurset vil bli presentert i neste utgave av Sør- Trønder`n. Ta gjerne kontakt med Jutta Elvbakken , for nærmere informasjon.

5 KONTAKTINFORMASJON STYRET I NFF SØR-TRØNDELAG Nytt avdelingsstyre Den 8 mars, På sjølvaste kvinnedagen, fekk denne muntre gjengen tillit frå årsmøtet i NFF- Sør Trøndelag. Frå venstre: Anna Heldahl, Kristin Snøan, Kathrine Rømmen, Håkon Hellenes, Nina Waldenstrøm, Tor Hoel og Elin Simonsen. Styret vart konstituert den Ta gjerne kontakt med oss i styret, dersom du har noko på hjartet. Leder: Håkon Hellenes Mail: Mobil: Nestleder: Kathrine Rømmen Mail: Mobil: Jobb: Kasserer: Nina Waldenstrøm Mail: Mobil: Sekretær: Kristin Snøan Mail: Mobil: Jobb: Møte/info.ansvarlig: Tor Hoel Mail: Mobil: Styrerepresentant: Anna Heldahl Mail: Mobil: Kurskomiteen: Elin Simonsen Mail: Mobil: Studentrepresentant: Vidar Guttormsen Mail:

6 KUNNGJERINGER Sommarmøte måndag 19. juni. NFF Sør Trøndelag inviterer sine medlemmer til sommarmøte, den 19 juni. Rica Nidelven Hotel, kl 18:00 21:00 Program: Jan Helgerud, professor i fysiologi ved NTNU, vil oppdatere oss på det nyaste av det nye innan treningslære, samt presentere ulike pasientretta prosjekt. Ca 2 timars føredrag Informasjon frå avdelingsstyret. Sommarlege forfriskningar! Med omsyn til bevertning ber vi om at folk melder seg på innan 15 juni til: / mobil. Sms Vel Møtt! Barne- og ungdomsfysioterapigruppa ønsker velkommen til halvdagsseminar. Tema for dette seminaret er : Fotfeilstillinger Dato: Sted: St. Olav`s Hospital, auditoriet i nevro øst Tid: Foredragsholdere vil være ortoped Lars Fosse og fysioterapeut Merethe Brandal ved St. Olav`s Hospital Mer detaljert program vil foreligge på selve seminardagen. Kurset er gratis for alle medlemmer av Barne- og ungdomssfysioterapigruppa. Andre interesserte: kr 50;- Servering: Kaffe/ te Påmelding innen fredag 9. juni til

7 Jubileumsseminar torsdag 21. september NFF avd. Sør Trøndelag fyller 75 år i Den 5 mai i 1931 vart Trondhjems sykegymnasters forening skipa. Frå den spede starten i 1931, har både faget og medlemstalet utvikla seg enormt. NFF avd Sør Trøndelag vil feire denne milepelen, og inviterer medlemmane til jubileumsseminar på Nova kurs og konferansesenter torsdag den 21. september. Seminaret avrundes med festmiddag og underhaldning på Munkholmen. Lokalavdelinga slår på stortromma og spanderer over halvparten av faktiske kostnader med seminar og festmiddag. Melder du deg på både seminar og festmiddag, gjer du verkeleg eit kupp! Program for dagen Tidspunkt Tema: 08:30 09:00 Registrering og kaffe 09:00 10:30 Forbundslederen har ordet Eilin Ekeland Hvilke muligheter har vi for fagutvikling i fysioterapi? Siv Mørkved/ Ottar Vasseljen 10:30 10:45 Pause med utstillere 10:45 12:00 Historisk tilbakeblikk på den kommunale fysioterapiens utvikling i Trondheim og tanker om veien videre Randi Granbo, Institutt for fysioterapi, HIST Utviklingen av fysioterapien ved sykehuset i Trondheim Lise L. Støylen, Sjeffysioterapeut St. Olavs hospital 12:00 13:00 Lunsj 13:00 13:45 Arbeid og etablering for unge fysioterapeuter (Erik Schrader Nilsen) 13: Pause med utstillere 14:00 14:45 Gitle Kirkesola ( SET konseptet/ terapimaster; praktiske øvelser?) 14:45 15:00 Pause med utstillere 15:00 15:45 Gitle Kirkesola ( SET konseptet/ terapimaster; praktiske øvelser) 15:45 16:00 Avslutning 19:00 Jubilèumsmiddag Munkholmen. Avreise fra Ravnkloa kl. 19:00 Prisar: Jubileumsseminar og festmiddag på Munkholmen: 500 kr Kun jubileumsseminar: 350 kr Kun festmiddag på Munkholmen: 350 kr Påmelding skjer fortløpande ved å betale inn deltakaravgift til Jubileumskontoen innan 10 september. Vi har reservert 80 plassar, så her gjeld prinsippet om å vere først til mølla! Hugs å merke overføringa med namn og kva type arrangement du melder deg på. Beløpet innbetales til jubileumskontonummer:

8 Program for festmiddag på Munkholmen. Båt tur/retur Aperitiff ved ankomst Abbeden Bendik ønsker velkommen og brødrene Munkholm underholder til kaffen. Omvisning/ Munkholmens historie. Meny Skalldyrcocktail ** Lammelår Serveres med sauterte grønnsaker, grilltomat, fløtesaus og råstekte poteter Cappucino konfektkake Serveres med bærkompott Assortert utvalg av drikke, som betales separat av hver enkelt deltager. I tillegg til mat og drikke vil kvelden by på overraskelser og underholdning av ymse slag. For folk som kjem utanbysfrå, kan Lilletorget Hotell tilby overnatting i enkeltrom til 795,- inkl frokost. Ta direkte kontakt med hotellet på tlf: for reservasjon av rom.

9 REISEBREV FRA SEMINAR I OSLO Tirsdag 9 mai var vi utskremt fra NFF Sør - Trøndelag til seminar i Oslo, med temaet Ditt verv dine redskaper. Programmet for dagen var en kort innføring i organisasjonen sentralt. Vi velger å trekke fram det som vi ser som mest matnyttig i fht lokalavdelingens arbeid og den enkeltes hverdag. Innledningen til seminaret ble holdt av forbundsleder Eilin Ekeland, som oppfordret oss alle til å være mer lokalpolitisk aktiv, og kanskje særlig vi som sitter i avdelingsstyrene rundt om.. Stadig mindre del av overføringene til kommunene er øremerket, noe som gir kommunene økt handlefrihet i fht disponering av midler. Dette gjør at vi selv på lokalpolitisk nivå må på banen og argumentere for økte tilføringer til fysioterapi, både i form av opprettholdelse av tilbudet og oppretting av nye tilbud eller stillinger. Som et ledd i dette arbeidet snakket Informasjonsleder Harald Nyquist om effektiv påvirkning, være seg et innlegg på et kommunestyremøte, eller i form av et leserinnlegg. Kort oppsummert er effektiv påvirkning bruk av klare konklusjoner, gjentagelse av budskapet og bruk av bilder. Det er viktig å definere vår ekspertrolle, deretter påpeke konsekvenser, for å tilslutt komme med konkrete forslag på tiltak. Det hele bør underbygges av godt, gjerne sjokkerende, tallmateriale og faktaopplysninger. Dette er i flg Harald Nyquist veien å gå for effektiv på virkning. Eilin Ekeland ønsket at det skal bli en diskusjon ute blant medlemmene hvilken rolle styret skal ha i fremtiden, sentralt og lokalt. Er det ønskelig med fortsatt fokus på utgivelse av lokale tidsskrift og arrangering av medlemsmøter, eller bør lokalstyreene på sikt konsentrere seg om å dyktiggjøre eller støtte lokale tillitsvalgte? Per i dag kommer det mange henvendelse fra enkeltmedlemmet til styret og administrasjonen sentralt, til tross for at det i utgangspunktet er ønskelig at disse henvendeles skal gå gjennom lokalstyrene. Lokalstyrenes kompetanse må heves slik at de bedre er i stand til å møte sine lokalmedlemmer. Det er fremdeles mulig å ta problemstillinger direkte til sentralstyret og dets administrasjon, men spørsmålet er om dette er den mest hensiktsmessige bruken av organisasjonen? Til slutt en kort oppfordring til dere alle: logg dere inn på fysio.no og oppdater medlemsinformasjonen deres, bruk PEDRO som kunnskapsdatabase, og bruk nettsidene aktivt, både fysio.no og fysioterapeuten.no!! På tur i Oslo, Anna Heldahl og Kristin Snøan

10 VISSTE DU AT. Noen bambusarter kan vokse omtrent en meter om dagen? I Japan har man observert en bambus som vokste 121 cm på 24 timer Delfiner sover med ene hjernehalvdelen av gangen? Hajar er immune til alle kjente sykdommer? Den sterkeste muskelen i kroppen er tunga? Det er umulig å nyse med øynene åpne? En orgasme hos en gris varer i 30 minutt? 70 % av immunforsvaret sitter i magen? DET NYTTAR Å SEIE FRÅ. OMSTRIDT EIGENANDEL BLI FJERNA FRÅ 1. JULI Så fekk vi sanneleg eit prov på at det faktisk nyttar å seie frå. Etter at det vart kjent at regjeringa ville innføre og innførte eigenandel for mange kategoriar av kroniske pasientar frå nyttår av, så har regjeringa møtt ein storm av protestar både frå fysioterapeutar, pasientar og pasientorganisasjonar. I samband med handsaminga av revidert nasjonalbudsjett, vart det bestemt at ordninga med 50 lappen, er ein saga blott frå 1. Juli. Ei nyleg gjennomført brukarundersøking i Trondheim kommune, syner at 7 av 10 pasientar som får oppfølging av fysioterapitenesta melder om auka funksjonsnivå, og betre evne til å meistre kvardagen. Ettersom eigenandelssaka syner at det nyttar å seie frå, er det god grunn til å få blod på tann. Vi bør derfor med stor frimodigheit satse på ein massiv informasjonskampanje retta mot politikerar både på lokalt og sentralt nivå, slik at fysioterapitenestene kan styrkast rundt om i kommunane. Fysioterapeutane må ta mål av seg til å stå i fremste rekke, når det snakkes om å lindre konsekvensane av den kommande eldrebølga. LØNNSOPPGJØRET FOR TILSETTE FYSIOTERAPEUTAR ER I HAVN. Etter mykje tautrekking og megling eit døgn på overtid er tariffområda for tilsette fysioterapeutar i KS og Oslo kommune i havn. Tidlegare har fysioterapeutane i Navo området vorte samde med arbeidsgjevarane. På det tidspunktet dette blir skreve, har vi ikkje tilgang til detaljert informasjon frå KS området. Men ramma ser ut til å vere i underkant av 4 %. Dette er i nokolunde samsvar med oppgjeret i Unio stat. For nærmare opplysningar om ditt tariffområde, gå inn på

11 Medlemsfordeler NFF Tilbud om ca. 50 etterutdanningskurs i året Tidsskriftet Fysioterapeuten er inkludert i medlemskontingenten Opptil 20 prosent rabatt på sportsartikler hos Torshov Sport. Utskrift av medlemsbildet eller bekreftelse på betalt medlemskontingent må vises frem. Gratis perm om drift av privat praksis til privatpraktiserende medlemmer Gratis trykksaker Råd og veiledning og hjelp til å løse juridiske spørsmål for ansatte og privatpraktiserende Hjelp fra din NFF-avdeling ved lokale lønnsforhandlinger og spørsmål om lokale driftsavtaler Tillitsvalgte kolleger å kontakte når man trenger råd og hjelp Egen spesialistordning 13 spesialistområder for NFFs medlemmer Spesialistgodkjenning. NFF godkjenner og informerer om spesialister i fysioterapi Deltakelse i kollegaveiledning Deltakelse i et faglig og sosialt fellesskap, nasjonalt og internasjonalt Rabattavtale med Kunstverket Galleri AS Gunstige forsikringer Cresco Unique - gebyrfritt betalings- og kredittkort. Mer informasjon telefon (Cresco Unique) Hotellavtaler: NFFs medlemmer får rabatt på alle Thon Hotels. Brukernavn NFF og firma ID må benyttes for å oppnå korrekt avtalepris. Bookingservice tlf Skanplus Hotel Pass Halv pris! Rabatt på alle Norlandia-hotellene. Som en del av samarbeidsavtalen mellom NFF og Norlandia får alle medlemmer Skanplus Hotellpass for 2006 gratis frem til 15/7-2006, med rabatterte priser på over 175 hoteller i hele Skandinavia (ord. pris kr. 90,-) Etter 15/7 får medlemmene kortet til kun 45 kroner. Bookingservice tlf Kundekode: Norsk Fysioterapeutforbund. Fordringsadministrasjon - Svea Finans AS yter privatpraktiserende fysioterapeuter bistand med forfalte og utestående fordringer. Tel NFFs medlemmer får 15 prosent rabatt på kontorrekvisita hos Richard Andvord i Tollbugt. 5 i Oslo. Telefonnr. for bestilling av varer er Oppgi medlemsnummer når dere betaler. Studenter får delta på medlemsmøter og seminarer ved den lokalavdeling de tilhører. De som arbeider med fordypningsoppgave kan søke NFFs studentstipend. Seniorforum - for pensjonister med NFF-medlemskap. Kontaktperson: Berit Risebro, tlf Mobiltelefoni: NFFs medlemmer får rabatt hos Netcom Oppgi at du er medlem ved tegning av abonnement.

12 A - blad Returadresse NFF avd. Sør- Trøndelag V/ Tor Hoel Jakobslivegen 96 A 7059 JAKOBSLI OPPDATERING AV MEDLEMSREGISTER/ADRESSEENDRING/E- POST Sør- Trønder`n blir distribuert ut til medlemmane utfrå adresser som er registrerte sentralt hos NFF. Etter kvar utsending av bladet kjem det nokre i retur. Ein bed difor medlemmane om å sørge for at NFF får melding ved flytting/adresseendring. I tillegg er det viktig at du er registrert med korrekt E-postadresse. Dette gjer ein enkelt og greit ved å logge seg inn på medlemssidene på For å kunne logge inn må du ha medlemsnummeret for hånda. Dette finner du mellom anna ved adressefeltet på bladet Fysioterapeuten. KONTORTID FOR AVDELINGSLEIAR. Håkon Hellenes har satt av onsdager til arbeid med NFF-saker. Lokalavdelinga vil gjerne ha inspill frå medlemmane. Dersom du har spørsmål som omhandlar tilsetting, lønn, praksis eller andre relevante spørsmål i tilknytting til ditt NFF medlemsskap, så ta gjerne kontakt. Dersom vi ikkje kan svare på spørsmålet, vil vi vere behjelpeleg med å sette deg i kontakt med rette vedkommande i NFF sentralt. Håkon er å treffe på tlf eller E-post

OSLONYTT. Referat kveldskurs privatpraktiserende

OSLONYTT. Referat kveldskurs privatpraktiserende Et informasjonsblad for NFF avdeling Oslo Nr. 2-2006 OSLONYTT Hva skjer? Sommeren har kommet Aksjon: Beskytt fysioterapeuten i Oslo Kurs I dette nummer: Heldagskurs for tillitsvalgte 16. mars 2 Kort om

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

Bibliotekaren. Et lite stykke Norge. En samarbeidets maktperson. Landsmøte med viktige vedtak. Yrkets etiske standard er satt

Bibliotekaren. Et lite stykke Norge. En samarbeidets maktperson. Landsmøte med viktige vedtak. Yrkets etiske standard er satt Bibliotekaren 5 2005 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Landsmøte med viktige vedtak En samarbeidets maktperson Et lite stykke Norge Kampen om bibliotekmeldinga i Olso Yrkets etiske standard er satt Innhold

Detaljer

Tips for tema til medlemsmøte honoreres med en flaske vin!

Tips for tema til medlemsmøte honoreres med en flaske vin! Nr 1 februar 2004 7. årgang Medlemsmøte & Årsmøte 2004 Torsdag 11. mars kl. 1930 2200 på Rica Nidelven Hotell Tips for tema til medlemsmøte honoreres med en flaske vin! Program: 19.30 Kaffe, noe å bite

Detaljer

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA NFF AVDELING NORDLAND Julenummer - og temanummer fra Lofoten NFF avd Nordland besøker Lofoten Ny modell for finansiering av

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Skolelederforbundet. Skolelederforbundet mars 2015

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Skolelederforbundet. Skolelederforbundet mars 2015 Råd og tips til tillitsvalgte i Skolelederforbundet Skolelederforbundet mars 2015 Innhold 1. Når du er blitt tillitsvalgt s. 3 6.1 Konflikter og problemer s. 9 2. Ny som tillitsvalgt s. 3 6.2 Spørsmål

Detaljer

Landsstyremøtet 2013

Landsstyremøtet 2013 NYTT Nr. 5-2013/36. årgang Jobbe etter? Side 5 Trives på jobb Side 8 YS-konferansen Side 20 Landsstyremøtet 2013 Side 12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS Redaktørens eget hjørne

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

SKOLECAMP MED FRILUFTSLIV OG REALFAG ASE-KONFERANSEN 2010

SKOLECAMP MED FRILUFTSLIV OG REALFAG ASE-KONFERANSEN 2010 ASE-KONFERANSEN 2010 Det ble også i 2010 ny deltagerrekord for antall påmeldte til Teknas årlige fellesreise til ASE-konferansen, 115 påmeldte fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord. Og deltagerne ble

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2006 Spesialnummer Pedagogstudentene under lupen Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende Hvert år i midten av mars avholder

Detaljer

Utreder fusjon. Negotia og Parat. Nye grep i tillitsvalgtopplæringen. Klart for årets hovedoppgjør. Kvinnekonferanse i Senegal. Side 6, 7, 8, 9 og 10

Utreder fusjon. Negotia og Parat. Nye grep i tillitsvalgtopplæringen. Klart for årets hovedoppgjør. Kvinnekonferanse i Senegal. Side 6, 7, 8, 9 og 10 fagblad for negotia et ys-forbund nr 1 2014 Negotia og Parat Utreder fusjon Side 6, 7, 8, 9 og 10 Nye grep i tillitsvalgtopplæringen s 12 14 Klart for årets hovedoppgjør s 16 og 17 Kvinnekonferanse i Senegal

Detaljer

MAGASINET. Møt landsstyrekandidatene LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. På full fart mot landsmøte i Personskadeforbundet LTN. s. 8-13

MAGASINET. Møt landsstyrekandidatene LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. På full fart mot landsmøte i Personskadeforbundet LTN. s. 8-13 MAGASINET FOR PERSONSKADEFORBUNDET LTN PERSONSKADEFORBUNDET LTN nr. 7-12. årgang 2013 Én + én + to = fire s. 4-7 Vårt potensiale er stort s. 8 Informasjon fra Statens sivilrettsforvaltning s. 14 På full

Detaljer

NR 1 2010 17. ÅRGANG. www. uhf. no UTGITT AV UNIVERSITET- OG HØYSKOLEUTDANNEDES FORBUND

NR 1 2010 17. ÅRGANG. www. uhf. no UTGITT AV UNIVERSITET- OG HØYSKOLEUTDANNEDES FORBUND SIGNALER NR 1 2010 17. ÅRGANG. www. uhf. no UTGITT AV UNIVERSITET- OG HØYSKOLEUTDANNEDES FORBUND Høyt sykefravær - har vi noe å lære i Sverige? Systematisk oppfølging av enkeltindividene gir resultater

Detaljer

Mastere om syn og motorikk

Mastere om syn og motorikk 12.10 Årgang 77 www.fysioterapeuten.no Mastere om syn og motorikk Ny spesialistordning i boks Sterk kritikk mot ny helselov Idrett, nærvær og stress Med pasienten som lærebok TELEFON; +47 69 35 20 80 TELEFAX;

Detaljer

Medlemsblad for NFF s faggruppe psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Mars 2008 årgang 26

Medlemsblad for NFF s faggruppe psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Mars 2008 årgang 26 Spenningsnytt Medlemsblad for NFF s faggruppe psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Mars 2008 årgang 26 Årsmøte 2008 i Tromsø Sporene etter Reich i Norge Dansk avspenningspedagogikk og psykomotorikk

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Kjære kollega. Oslo, januar 2005 01.12.06

Kjære kollega. Oslo, januar 2005 01.12.06 Kjære kollega Denne reviderte informasjonspermen er sendt til alle privatpraktiserende medlemmer i NFF. Innholdet bygger videre på permen som ble sendt ut første gang i 1997, men er oppdatert og endret

Detaljer

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 1 2011 WWW.LAFY.NO PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE SIDE 5 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER SIDE 24 LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN SIDE 26

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 2/2010 Årgang 15 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Bilde til venstre: EU s Arbeidsmiljø institutt. Bilde øverst til høyre: Sommerfest i Lagårdsveien. Bilde i midten høyre:

Detaljer

SOMMER 2013. frisøren. frisører i Fagforbundet

SOMMER 2013. frisøren. frisører i Fagforbundet 13 For SOMMER 2013 frisøren frisører i Fagforbundet 2 SOMMER 2013 Ferietid Alle ansatte (også lærlinger) kan kreve tre uker sammenhengende ferie i løpet av hovedferieperioden 1. juni - 30. september. Deltidsansatte

Detaljer

Nyhetsbrev mars. Inneholder:

Nyhetsbrev mars. Inneholder: Inneholder: Nyhetsbrev mars Parats leder informerer Parats nestleder informerer Parats nye hovedstyre Dette skjer i 2007 Ny generalsekretær i Parat Avdelingene informerer 2007 1 Parats leder informerer

Detaljer

Bibliotekaren. Bibliotekarbildene i Ola Nordmanns hode. Landsstyret møttes for første gang

Bibliotekaren. Bibliotekarbildene i Ola Nordmanns hode. Landsstyret møttes for første gang Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet / 10. årgang / 2002 / NR. 1 Bibliotekarbildene i Ola Nordmanns hode Landsstyret møttes for første gang Ågot Bergers bok Mangfoldighedens biblioteker anmeldt

Detaljer