Journaldato: , Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 30.9.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 17.10.2011."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J,A Fra Akademiet om Kavlipris Kavliprisen Samarbeid med Det Norske Videnskaps-Akademi om arrangement 2011/ / /JLSK Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Det Norske Videnskaps-Akademi niversitetet i Bergen 2110/JLSK From Nanjing Normal niversity Letter of invitation to Nanjing Normal niversity 2012/ / /JLSK 070 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Nanjing Normal niversity niversitetet i Bergen 2110/JLSK Klage på skatteoppgjør - Klage på skatteoppgjør 2012/ / /EVHÅ Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Skatt Vest niversitetet i Bergen 1260/EVHÅ Side: 1 av 98

2 Dear Madam u Lin Hanban 2012/ / /JLSK 406 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Director-General of Hanban Mdm.u Lin, Hanban niversitetet i Bergen 2110/JLSK Offentlig journal for ib 2011 Offentlig journal for ib / / /ARR Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ngvild Bjelland 2120/NBJ nnkalling til møte rogramutvalget for forskerutdanningen sak 06/13-08/13 rogramutvalget for forskerutdanningen - nnkalling og referater / / /HEGR 012 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Helen Catherine Green 1700/HEGR olitiattester - gyldige ut V16 olitiattester - L-MN Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 31401/ /MAJE ST 510 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Marianne Jensen 1211/MAJE Side: 2 av 98

3 L-møte saksliste, sakspapirer og referat Lærerutdanningsutvalget ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet / / /MAJE Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Marianne Jensen 1211/MAJE BMFS - Status report , Sjoukje Kuipers BMFS, Status report , Sjoukje Kuipers 2013/ / /TORJOH Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Torhild Johansen 1314/TORJOH Referat fra møte i praksisutvalget den 10. juni sak 14/13-19/13 raksisutvalget innkallinger og referater 2013/ / /HEEK 012 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Hilde Hjertager Lund 1700/HLL Mottaker Frode Randal 1700/FRR Mottaker Øystein Steine Larsen 1742/ØYSLA Hege Ekeland 1700/HEEK Dear Mdm. u Lin Sponsorship between Confucius nstitute Headquarters and The niversity of Bergen 2013/ / /JLSK Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Director-General of Hanban Mdm. u Ln niversitetet i Bergen 2110/JLSK Side: 3 av 98

4 Svar på søknad om godkjenning av emnekombinasjonen i masterstudiet i nanoteknologi Emnekombinasjon i masterstudiet i nanoteknologi 2013/ / /HEOM S 377 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Therese Frostad niversitetet i Bergen 1231/HEOM Søknad, CV o.l. - Stipendiat, Kjemisk institutt 2013/ / /HELTH Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Elin Kvåle Frigaard 1201/ELF Helga Thomassen 1231/HELTH Lønnsbetingelser i vervet som viserektor - Lønnsbetingelser i vervet som viserektor 2013/ / /KEL Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Viserektor, professor Anne Chr. Johannessen niversitetet i Bergen 2190/KEL Oversendelse av arbeidsavtale - rofessor, nstitutt for fysikk og teknologi 2013/ / /GRE Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Dag Rune Olsen niversitetet i Bergen 1201/HL Side: 4 av 98

5 Registrering av søknad om innpassing/godkjenning (is) Søknad om innpassing/godkjenning (is) 2013/ / /DT Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Cicilie Reinertsen niversitetet i Bergen 1201/DT Svar på søknad om mellombels studierett Søknad om mellombels studierett ved MN vår og haust 2013 Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 49757/ /DT Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Mathias Ludvig Hopp niversitetet i Bergen 1201/DT Svar på søknad om mellombels studierett Søknad om mellombels studierett ved MN vår og haust 2013 Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 49777/ /DT Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Erlend Sporstøl Vikestrand niversitetet i Bergen 1201/DT Studierett høsten 2013 Hospitantstatus for eksterne studenter - MN - Studieåret 2013/ / / /KRE S Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Lars Haugen Aardal niversitetet i Bergen 1201/KRE Side: 5 av 98

6 nnstilling Tilsettingssak - ostdoktor i romfysikk ved BCSS - nstitutt for fysikk og teknologi N 2013/ / /ELBJE Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Bente Jensen 1201/BEJ TE Mottaker Anne Marit Skarsbø 2190/ANSK Elin Bjerkan 1224/ELBJE Midlertidig tilsetting - Avdelingsingeniør, vikar, tilknyttet forskningsgruppen Generell mikrobiologi, nstitutt for biologi 2013/ / /THK Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Helge Andre Erikstad niversitetet i Bergen 1201/EVL Tilsettingsrådssak 91/13 Tilsettingssak - Stipendiat (2), Kjemisk institutt 2013/ / /HELTH Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Elin Kvåle Frigaard 1201/ELF Elin Kvåle Frigaard 1201/ELF Opprettholdelse av vedtak om avslag på søknad om 4. gangs eksamen i BO100 - H 13 Søknad om 4. gangs eksamen i BO100 - H 13 N 2013/ / /THÅS S 371 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker niversitetsdirektørens kontor 2120/MAHA Thale Jakobsen Åsli 1201/THÅS Side: 6 av 98

7 Forespørsel om å få ta eksamen i KJEM214 høsten 2013 Oversendelse av søknad om opptak av io-student på emnet KJEM / / /ANNO Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Magne Kringberg niversitetet i Bergen 1201/KRE Endelig utlysing Tilsettingssak - ostdoktor i romfysikk ved BCSS (2 stillinger) - nstitutt for fysikk og teknologi N 2013/ / /ELBJE Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker nstitutt for fysikk og teknologi 1224/ELBJE TE Bente Jensen 1201/BEJ Svar på søknad om innpassing av emner fra Høgskolen i Telemark Søknad om innpassing/godkjenning (Høgskolen i Telemark) 2013/ / /DT Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Daniel Gustavsen niversitetet i Bergen 1232/GBRN Ber om forlenget tilsetting som førsteamanuensis - Førsteamanuensis, nstitutt for informatikk N 2007/ / /DH Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Hilde Lindtner 1201/HL TE Anne Christine Lien 1212/ANNLE Side: 7 av 98

8 Bekreftelse fra niversitetet i Oslo og oppdatert CV - Førsteamanuensis, Molekylærbiologisk institutt 2013/ / /ANDGR Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Thea Thingnes 1201/THTH Thea Thingnes 1201/THTH Tilsettingsrådssak 88/13 Tisettingssak - Stipendiat (2), nstitutt for informatikk 2013/ / /LMY Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Elin Kvåle Frigaard 1201/ELF Elin Kvåle Frigaard 1201/ELF Fakultetsstyresak 57 til fakultetsstyremøtet Førsteamanuensis 10 %, midlertidig nstitutt for biologi 2013/ / /EVHÅ Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Thea Thingnes 1201/THTH Thea Thingnes 1201/THTH Stillingsomtale lagt frem for fakultetsstyret i møtet Førsteamanuensis 10 %, midlertidig nstitutt for biologi 2013/ / /EVHÅ Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Thea Thingnes 1201/THTH Thea Thingnes 1201/THTH Side: 8 av 98

9 Tilbud om midlertidig tilsetting Tilsettingssak - Førstekonsulent (studierettleiar), vikar, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, fakultetsadministrasjonen, studieseksjonen 2013/ / /EVL Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker dunn Bjørlo Tandstad niversitetet i Bergen 1201/EVL Omgjøring av vedtak - avslag på forespørsel om sensur av eksamensbevarelse i MAT102 V-13 Søknad om sensur av eksamensbesvarelse - mangler ved eksamensretten. Vår MN-fak 2013/ / /THÅS S 371 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker niversitetet i Bergen 1201/THÅS Endelig utlysing Tilsettingssak - ostdoktor i numerisk paleoøkologi, nstitutt for biologi N 2013/ / /EVHÅ Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker nstitutt for biologi 1260/EVHÅ TE Bente Jensen 1201/BEJ Svar på søknad om utvidelse av veiledningskomite h.d.-grad Srikumar Roy, nstitutt for geovitenskap 2011/ / /CACH 474 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Srikumar Roy niversitetet i Bergen 1250/CACH Side: 9 av 98

10 Ber om utlysning av stilling som førstekonsulent ved LLE Tilsetting i stilling som førstekonsulent ved LLE - Norskkursa N 2013/ / /SF Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Det humanistiske fakultet 1101/MAGL Siri Fredrikson 1121/SF Endringer i den administrative staben ved LLE: Redegjørelse for behov Administrativ bemanning ved LLE N 2013/ / /SF T Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Det humanistiske fakultet 1101/SO Siri Fredrikson 1121/SF Lektorutdanningen - søknad fra student om å utvide masteroppgaven tvidelse av masteroppgave i lektorprogrammet N 2013/ / /MAJE 377 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker nstitutt for fysikk og teknologi 1224/HA TE Marianne Jensen 1211/MAJE Arbeidsavtale Timelønnet arbeid - Kjemisk institutt / / /NNBE Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Aase Methlie 1231/AAME Aase Methlie 1231/AAME Side: 10 av 98

11 Svar på søknad om innpassing/godkjenning (niversity of Melbourne, Australia) Søknad om innpassing/godkjenning (niversity of Melbourne, Australia) 2013/ / /NSO Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Morten Mjaaseth Meldahl niversitetet i Bergen 1201/NSO Svar på søknad om innpassing (niversity of Hawaii at Manoa, SA) Forhåndsgodkjenning/innpassing av delstudium i utlandet (niversity of Hawaii at Manoa, SA) 2012/ / /BERE Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Tobias Marsteng niversitetet i Bergen 1201/NSO Rapportering om klager på læringsmiljøet våren 2013 Rapportering om klager på læringsmiljøet N 2012/ / /RG 502 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Matematisk institutt 1211/KRL TE Mottaker nstitutt for informatikk 1212/MARLØ NN 9 Mottaker nstitutt for fysikk og teknologi 1224/KRHE Mottaker Kjemisk institutt 1231/ANNO TE Mottaker Molekylærbiologisk institutt 1232/GBRN TE Mottaker Geofysisk institutt 1244/ELSÆ TE Mottaker nstitutt for geovitenskap 1250/CACH NN 8 Mottaker nstitutt for biologi 1260/ODF TE Harald Åge Sæthre 1201/HAS Side: 11 av 98

12 Svar på søknad om innpassing (HiB) Søknad om innpassing/godkjenning (HiB) 2013/ / /DT Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Christophe Sundal niversitetet i Bergen 1211/MAJE Offentlig søkerliste Tilsettingssak - ostdoktor i evolusjonær økologi, nstitutt for biologi 2013/ / /EVHÅ Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Eva Beate Hårklau 1260/EVHÅ Offentlig søkerliste Tilsettingssak - Stipendiat i marin utviklingsbiologi, nstitutt for biologi 2013/ / /EVHÅ Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Eva Beate Hårklau 1260/EVHÅ tvidet søkerliste Tilsettingssak - Stipendiat i marin utviklingsbiologi, nstitutt for biologi 2013/ / /EVHÅ Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Eva Beate Hårklau 1260/EVHÅ Side: 12 av 98

13 Midlertidig tilsetting som vitenskapelig assistent (kode 1020) - Vitenskapelig assistent, Kjemisk institutt 2013/ / /HELTH Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Audun Drageset niversitetet i Bergen 1201/BEJ Ber om utlysing av stilling som postdoktor i meteorologi Tilsettingssak - ostdoktor i meteorologi, Geofysisk institutt N 2013/ / /TERE Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Bente Jensen 1201/BEJ TE Terje Restad 1244/TERE Skjema - ber om tilsetting som forskar Forsker 1109, Geofysisk institutt N 2013/ / /TERE Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Bente Jensen 1201/BEJ TE Terje Restad 1244/TERE Svar på søknad om innpassing (niversity of Melbourne, Australia) Forhåndsgodkjenning/innpassing av delstudium i utlandet (niversity of Melbourne, Australia) 2012/ / /TEF Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Vegard Eriksen Aarsheim niversitetet i Bergen 1201/NSO Side: 13 av 98

14 Oversendelse av innpassingssak - Tobias Marsteng (niversity of Hawaii at Manoa, SA) Forhåndsgodkjenning/innpassing av delstudium i utlandet (niversity of Hawaii at Manoa, SA) N 2012/ / /BERE Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker nstitutt for biologi 1260/BERE TE ngrid W. Solhøy 1201/NSO Godkjenning av opplæringsdelen til ph.d.-studiet h.d.-grad Monica Favnebøe Solberg, nstitutt for biologi 2011/ / /TOMST 474 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Monica Favnebø Solberg niversitetet i Bergen 1260/TOMST Letter accompanying the bilateral agreement with Hokkaido niversity Bilateral avtale med Hokkaido niversity 2013/ / /TONSK Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Hitomi Sato niversitetet i Bergen 2180/TONSK Angående inngåelse av avtaler med Hokkaido niversity Bilateral avtale med Hokkaido niversity N 2013/ / /TONSK Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker niversitetsdirektørens kontor 2120/TOT Tonje Skaar 2180/TONSK Side: 14 av 98

15 Bekreftet tiltredelse - Stipendiat, Kjemisk institutt 2013/ / /HELTH Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Elin Kvåle Frigaard 1201/ELF Helga Thomassen 1231/HELTH Svar på søknad om ubegrunnet permisjon ermisjon 2013/ / /HEA 377 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker aul Wicking niversitetet i Bergen 1501/HEA Oppnevning av bedømmelseskomité for stilling som føsteamanuensis i spanskamerikansk litteratur ved nstitutt for fremmedspråk Stilling som førsteamanuensis i spanskamerikansk litteratur ved nstitutt for fremmedspråk 2013/ / /SO 212 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Komiteen niversitetet i Bergen 1101/BEBO Lønns- og arbeidsbetingelser som prodekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet - rodekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2013/ / /BOH Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Annelin Eriksen niversitetet i Bergen 1501/BOH Side: 15 av 98

16 Visedekan for utdanning ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet - Visedekan for utdanning ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2013/ / /BOH Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Knut Hidle niversitetet i Bergen 1501/BOH Midlertidig tilsetting som konsulent - forlengelse - Tilsettingssak - Konsulent (vikar) ved Eiendomsavdelingen 2011/ / /BEGJ Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Anne-Ruth Knutsen niversitetet i Bergen 2190/EV nnstilling - senioringeniør SFF, Centre for Cancer Biomarkers (CCBO) program 1 Tilsettingssak - Senioringeniør ved SFF (Centre for Cancer Bimarkers), nstitutt for Biomedisin, Det medisinsk-odontologiske fakultet N 2013/ / /RWA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker ersonal- og 2190/LAM organisasjonsavdelingen ris Karina Walle 1314/RWA tvidet søkerliste Tilsettingssak - Midlertidig tilsetting som instituttledere ved Det psykologiske fakultet Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 54241/ /VAHJ Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Vala Johanna Hjorth-Jenssen 1700/VAHJ Side: 16 av 98

17 Oppfølgingsplan - Sykefraværsoppfølging 2013/ / /ANØY T Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker niversitetet i Bergen 3201/ANØY Saksforelegg tilsettingsrådssak 148/13: Tilsetting - midlertidig førsteamanuensis (20 % bistilling) i medisin (kirurgi) i 4 år ved Klinisk institutt 1, med arbeidsplass ved Førde sentralsjukehus - sommerfullmaktssak Tilsettingssak: Førsteamanuensis (20%, midlertidig) i medisin (kirurgi) ved nstitutt for kirurgiske fag, Det medisinsk-odontologiske fakultet. Arbeidsplass Førde sentralsjukehus Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 54582/ /JOS Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker var Øiestad 1301/VØ var Øiestad 1301/VØ Midway evaluation, autumn 2013 Midtveisevaluering høst 2013 for doktorgradskandidater (hd), nstitutt for biomedisin 2013/ / /MARST 474 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker hd-candidates niversitetet i Bergen 1314/MARST Side: 17 av 98

18 Oppdatert time- og vikarbudsjett, LLE Budsjett nstitutt for lingvistiske litterære og estetiske studier N 2012/ / /SF T Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Det humanistiske fakultet 1101/ANNHFE Siri Fredrikson 1121/SF Høyring om arealplan ved HF fram til 2020 Generelt - areal/økonomi - HF N 2010/ / /ARTH Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Det humanistiske fakultet 1101/ARTH Arnhild Thorseth 1101/ARTH Oppnevning av sakkyndig komité Tilsettingssak: rofessor/førsteamanuensis (100 %) i biomaterialer, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Klinisk institutt / / /VØ Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Bodil Holst Mottaker Mottaker ekka Vallittu ål Benum niversitetet i Bergen 1301/VØ Side: 18 av 98

19 Oppnevning av sakkyndig komité - engelsk versjon Tilsettingssak: rofessor/førsteamanuensis (100 %) i biomaterialer, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Klinisk institutt / / /VØ Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker ål Benum Mottaker Mottaker ekka Vallittu Bodil Holst niversitetet i Bergen 1301/VØ Svar på søknad om permisjon uten lønn - ermisjon uten lønn 2013/ / /ANØY Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker ernille Riise Lothe niversitetet i Bergen 3201/ANØY Evaluation doctoral thesis Doktorgrad (hd) - Arild André Østhus 2013/ / /NSA 474 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Arild André Østhus Mottaker Mottaker Mottaker Simon N Rogers Antti Makitie Jon Anders Torbjørn Jonung niversitetet i Bergen 1301/NSA Side: 19 av 98

20 Svar på søknad om permisjon uten lønn - ermisjon uten lønn 2013/ / /ANØY Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Marion Mühlburger niversitetet i Bergen 3201/ANØY Svar på søknad om deltakelse på ECL Reise-/kurs og konferansesøkander / / /BEB Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker nga Lena Grønlund niversitetet i Bergen 3201/ANØY Svar på søknad om deltakelse på NB biblioteklederkonferanse - Reise-/kurs og konferanse søknader / / /ANØY Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Truls Lundgren niversitetet i Bergen 3201/ANØY Godkjenning av ekstern utdanning - sosialantropologi - Charlotte Jonstangen Hagen Godkjenning av utdanning 2013/ / /MARHO Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Charlotte Jonstang Hagen niversitetet i Bergen 1534/MARHO Side: 20 av 98

21 Svar på undersøkelse om ledige stillinger for 3. kvartal 2013 Opplysninger til undersøkelse om ledige stillinger / / /VAHJ 210 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Statistisk sentralbyrå niversitetet i Bergen 1700/VAHJ Svar på søknad om deltakelse på biblioteklederkonferanse - Reise-/kurs og konferansesøknader / / /ANØY Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Marion Mühlburger niversitetet i Bergen 3201/ANØY Svar på søknad om støtte til NOLAN 2013 konferansen Latin America: Challenging frontiers - Reise-/kurs og konferansesøknader / / /ANØY Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Solveig M.L. Kavli niversitetet i Bergen 3201/ANØY Tilsetting som førstekonsulent (vikar) i 40 % stilling ved niversitetsbiblioteket - forlengelse Tilsettingssak - førstekonsulent (40% vikariat) ved niversitetsbiblioteket 2013/ / /BEB Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Elisabeth T. Whiteley niversitetet i Bergen 3201/ANØY Side: 21 av 98

22 Estetisk utvalg Nye medlemmer Estetisk utvalg / / /MOV Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Kunstmuseene i Bergen Kode Mottaker Mottaker Hordaland Kunstsenter Bergen kommune niversitetet i Bergen 2120/MOV nnvilgelse av forskningstermin - forskningstermin 2013/ / /BOH T Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker niversitetet i Bergen 1501/BOH Ber om utbetaling av honorar for gjesteforeleser - arbeidsavtale tbetaling av honorar for gjesteforelsening ved Wittgensteinarkivet N 2013/ / /REN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Det humanistiske fakultet 1101/EVH Rebekka Nistad 1162/REN Svar på søknad om fritak for innføringsemner Fritak for innføringsemner 2013/ / /CHHA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Øyvind Munthe niversitetet i Bergen 1162/CHHA Side: 22 av 98

23 nnvilget 40% ulønnet permisjon - forlengelse - Sykefraværsoppfølging 2012/ / /STT T Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker niversitetet i Bergen 1101/BEBO nnpassing av ekstern utdanning nnpassing av ekstern utdanning som del av bachelorprogrammet i historie og kulturfag 2013/ / /JORHO Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Seming Haug Erstad niversitetet i Bergen 1122/JORHO Svar på søknad om fritak for innføringsemner nnpassing av ekstern utdanning som del av bachelorprogrammet i historie 2013/ / /JORHO Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker ernille Strandabø Jørgensen niversitetet i Bergen 1162/CHHA Opptak til forskerutdanningen h.d.-kandidat Halvar Andreassen Kjærre 2013/ / /YNBR 474 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Halvar Andreassen Kjærre niversitetet i Bergen 1501/YNBR Side: 23 av 98

24 Dialogmøte 1. nnkalling av representant fra Bedriftshelsetjenesten ved ib - ndividuell oppfølgingsplan ved nstitutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap N 2013/ / /RA T Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker ersonal- og 2190/TOS organisasjonsavdelingen Randi Hvidsten ower 1122/RA Admission to doctoral education h.d.-kandidat Michael Vina 2013/ / /YNBR 474 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Michael Vina niversitetet i Bergen 1501/YNBR Ber om utbetaling av sensorhonorar tbetaling av honorar (klagesensur) ved nstitutt for filosofi og førstesemesterstudier N 2013/ / /REN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Det humanistiske fakultet 1101/EVH Rebekka Nistad 1162/REN Høringer - endring i universitets- og høyskoleloven Høring - endringer i universitets- og høyskoleloven N 2013/ / /HB Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker niversitetsdirektørens kontor 2120/EH TE nger Hjeldnes Senneseth 1301/NSE Side: 24 av 98

25 Svar på søknad om fritak for innføringsemner Fritak for innføringsemner 2013/ / /CHHA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Anine F. S. Bråten niversitetet i Bergen 1162/CHHA Førstekonsulent - forlengelse av vikariat - Tilsettingssak: Midlertidig tilsetting som førstekonsulent, vikariat, Det medisnsk-odontologiske fakultet 2013/ / /EVR Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Hilde Bergheim Johannessen niversitetet i Bergen 1301/EVR Arbeidsavtale Time- og praksislærere på Femårig integrert masterprogram i musikkterapi 2013/ / / /BDA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Åsta Rosendahl Knudsen niversitetet i Bergen 1101/ASRO Oppnevning av ny leder av Særoppgavekomniteen Særoppgavekomiteen for medisinstudiet 2012/ / /KRWA 373 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Klinisk institutt /SSM May Kristin Skjerlie 1301/MAS Side: 25 av 98

26 E-læring ved Det medisinsk-odontologiske fakultet - veien fremover E-læring ved MOF - prosjekter og midler N 2012/ / /KRWA 116 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker nstitutt for biomedisin 1314/ODÅ Mottaker nstitutt for klinisk odontologi 1319/GRLA Mottaker Klinisk institutt /JOS Mottaker Klinisk institutt /SYMY Mottaker nstitutt for global helse og 1326/RAOE samfunnsmedisin Kristin Walter 1301/KRWA Opplæringsmidler - 3-day Solr Training - Opplæringsmidler Solr kurs 2013/ / /MAGBE Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Heidi Fretheim 2190/HEF Svar på søknad om fritak for innføringsemner Fritak for innføringsemner 2013/ / /CHHA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Daniela Ørvik niversitetet i Bergen 1162/CHHA Side: 26 av 98

27 Svar på søknad om begrunnet permisjon ermisjon 2013/ / /HEA ST 377 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker niversitetet i Bergen 1501/HEA Svar på søknad om ulønnet permisjon - lønnet permisjon 2013/ / /MAGL Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Eivind Tjønneland niversitetet i Bergen 1101/MAGL Svar på søknad om fritak for innføringsemner nnpassing av ekstern utdanning som del av bachelorprogrammet i religionsvitenskap 2013/ / /ANSE Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Olav S. Tjensvoll niversitetet i Bergen 1162/CHHA Bekreftelse på oppsigelse - Oppsigelse av stilling ved pensjon 2013/ / /MAGL Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Marit K. Fjeldstad niversitetet i Bergen 1101/MAGL Side: 27 av 98

Journaldato: 17.02.2015, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 24.01.

Journaldato: 17.02.2015, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 24.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,,,S, Status: J,A 19.03.2015 osteringer til Kapitalregnskapet Statsregnskapet - regnskapsrapportering

Detaljer

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 12.5.2014-18.5.2014, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 27.05.2014 02/05/2014 Klage på karakter i -305 - Forvaltning av T-ressurser - 5021 tudentmappe 2014/1214-1

Detaljer

file:///c:/users/paem/desktop/2015.04.27%20-%202015.05.03.xml

file:///c:/users/paem/desktop/2015.04.27%20-%202015.05.03.xml Page 1 of 20 Offentlig journal 27.04.2015-03.05.2015 14/01992-1 Dok.dato: 25.03.2014 Jour.dato: 30.04.2015 Arkivkode: 221 Grad: U U Til: Silje Eriksmoen Sak: Personalmappe offentlig - Eriksmoen, Silje

Detaljer

A B C D E F G H I POSTJOURNAL 2012 Innkommen post

A B C D E F G H I POSTJOURNAL 2012 Innkommen post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 A B C D E F G H I POSTJOURNAL

Detaljer

Møtetid: Torsdag 11. juni kl. 09.00. Bjørnefjorden Gjestetun

Møtetid: Torsdag 11. juni kl. 09.00. Bjørnefjorden Gjestetun Høgskolestyret Ref: 15/01190 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 6/2015 Møtetid: Torsdag 11. juni kl. 09.00 Møtestad: Tilstades: Forfall: Dessutan møtte: Referent Bjørnefjorden Gjestetun Ole-Gunnar Søgnen, Daniel M.

Detaljer

Gjennomgang av studieprogram med færre enn 20 plasser

Gjennomgang av studieprogram med færre enn 20 plasser Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkrykode: Styresak: Sak nr.: zoly Møte: 30.10.2014 Gjennomgang av studieprogram med færre enn 20 plasser Bakgrunn Det vises til Styresak 54114 om studieprogram

Detaljer

Agder Vitenskapsakademi. Årbok 2013. redaksjon Ernst Håkon Jahr, Rolf Tomas Nossum, Leiv Storesletten

Agder Vitenskapsakademi. Årbok 2013. redaksjon Ernst Håkon Jahr, Rolf Tomas Nossum, Leiv Storesletten Agder Vitenskapsakademi Årbok 2013 redaksjon Ernst Håkon Jahr, Rolf Tomas Nossum, Leiv Storesletten 2014 Portal forlag, Agder Vitenskapsakademi og forfatterne Utgitt i samarbeid med Agder Vitenskapsakademi.

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 30 Saksnr.: 2015/1086 Møte: 7. mai 2015

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 30 Saksnr.: 2015/1086 Møte: 7. mai 2015 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 30 Saksnr.: 2015/1086 Møte: 7. mai 2015 FORSKNINGSMELDING, UTDANNINGSMELDING OG FORSKERUTDANNINGSMELDING

Detaljer

FRA LIVSVERK TIL KARRIERESTART

FRA LIVSVERK TIL KARRIERESTART FRA LIVSVERK TIL KARRIERESTART HANDLINGSPLAN FOR FORSKERUTDANNING VED UiB 2008-2015 HØRINGSUTKAST Forord Utvalget som ble nedsatt av Rektor og Universitetsdirektør i august 2007 leverer med dette sitt

Detaljer

Journaldato: 25.11.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.11.

Journaldato: 25.11.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 26.11.2013 Tjenesteavtale - Ny avtale om lønns- og regnskapstjenester

Detaljer

Delstrategi innovasjon, sluttbehandling

Delstrategi innovasjon, sluttbehandling Plan for styresaker Saker som er årlig gjentagende (inngår i årshjulet) er markert i oversikten med uthevet og kursiv skrift. Oversikten viser de «større» sakene utover årshjulsakene. Møte Strategi og

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

Protokoll. Landsmøte 2012. Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober

Protokoll. Landsmøte 2012. Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober Protokoll Landsmøte 2012 Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober INNHOLD DELTAKERLISTE DIABETESFORBUNDETS LANDSMØTE 2012... 3 SAK 1 ÅPNING, herunder godkjenning av utsendingenes fullmakter... 15 a)

Detaljer

RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007

RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007 RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007 RØA VEL Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 7 Følg med på RØA VELs hjemmesider: www.roa-vel.no RØA VEL Postboks 104, Røa 0701 OSLO e-post: post@roa-vel.no Bankgiro:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 08:30 10.

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 08:30 10. MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 08:30 10.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Berit Skorstad

Detaljer

KARTLEGGING AV TILTAK OG RESSURSER I FORHOLD TIL ETIKK I UTDANNINGEN

KARTLEGGING AV TILTAK OG RESSURSER I FORHOLD TIL ETIKK I UTDANNINGEN KARTLEGGING AV TILTAK OG RESSURSER I FORHOLD TIL ETIKK I UTDANNINGEN I Utdanningsutvalgets møte IV, den 14.12.2006, ble Sak 61/06 Etikk i utdanning oppnevning av arbeidsgruppe behandlet, og utvalget sluttet

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET Dato: 21.10.2014 Sted: Ås, Institutt for Naturforvaltning (INA), Sørhellinga, rom S257 Tid: 0900-1300 inkl lunsj SAKSLISTE Saker 40/2014 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Offentlig journal Periode: 09032015 -

Offentlig journal Periode: 09032015 - 17032015 Offentlig journal Periode: 09032015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00127-67 U Dok.dato: 06032015 Jour.dato: 12032015 Tilg. kode: U Par.: Utviklingsenheten

Detaljer

Nasjonalt fagråd for romanske språk og litteraturer Bergen (NHH), 1.11.2013

Nasjonalt fagråd for romanske språk og litteraturer Bergen (NHH), 1.11.2013 Nasjonalt fagråd for romanske språk og litteraturer Bergen (NHH), 1.11.2013 Tilstede 1 : Amilcare Cassanello, UiT Anne Karine Kleveland, NTNU (referent) Antonio Fábregas UiT (leder) Beate Sandvei, NHH

Detaljer

Innkalling FSAT. Møte i FS-planleggingsgruppe 30.10.2014. Tid: Torsdag 30. oktober kl 09:00 11:30. Rica Nidelven, Trondheim

Innkalling FSAT. Møte i FS-planleggingsgruppe 30.10.2014. Tid: Torsdag 30. oktober kl 09:00 11:30. Rica Nidelven, Trondheim FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 10062013 -

Offentlig journal Periode: 10062013 - 19062013 Offentlig journal Periode: 10062013 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00332-14 I Dok.dato: 25102012 Jour.dato: 14062013 Tilg. kode: U Par.: Ole Harald

Detaljer

Vedlegg orienteringssaker

Vedlegg orienteringssaker Vedlegg orienteringssaker NSFLIS Generalforsamling 2015 Vedlegg orienteringssaker: VEDLEGG 1: PROSJEKT ABIO RESSURS... 2 VEDLEGG 2: SAMARBEID MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND... 3 VEDLEGG 3: ORIENTERING OM

Detaljer

Protokoll Idrettstinget 2003 1

Protokoll Idrettstinget 2003 1 Protokoll Idrettstinget 2003 1 Protokoll Idrettstinget 2003 2 INNHOLD Åpning 3 Sak 01: Godkjenning av fremmøtte representanter 3 Sak 02: Godkjenning av sakslisten 8 Sak 03: Godkjenning av forretningsorden

Detaljer

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001 PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001 Scandic hotell, Tromsø 23.-25. mars Protokoll Svømmetinget 2001 2 Protokoll Svømmetinget 2001 3 SVØMMETINGET 2001 PROGRAM FREDAG 23. mars kl. 17.00-20.00 Åpning og Tingforhandlinger

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet 7.5.2012 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNING måndag 14. mai 2012, kl.10.15-12.00, seminarrom 217, HF-bygget.

Detaljer

Overskriftene Elevhåndboka. kan være korte Felt for undertittel. Kommuniser enkelt og tydelig hovedoverskrift. Her kan det utfylles mer.

Overskriftene Elevhåndboka. kan være korte Felt for undertittel. Kommuniser enkelt og tydelig hovedoverskrift. Her kan det utfylles mer. Overskriftene Elevhåndboka kan være korte 15 eller 16 lange Felt for undertittel. Kommuniser enkelt og tydelig hovedoverskrift. Her kan det utfylles mer. Innhold Adresse... 1 Rektor ønsker velkommen...

Detaljer

Årsberetning for Norges Tekniske Vitenskapsakademi NTVA for 2014. Vedtatt av NTVAs styre i møte 10.februar 2015

Årsberetning for Norges Tekniske Vitenskapsakademi NTVA for 2014. Vedtatt av NTVAs styre i møte 10.februar 2015 Årsberetning for Norges Tekniske Vitenskapsakademi NTVA for 2014 Vedtatt av NTVAs styre i møte 10.februar 2015 NTVAs STYRE OG ADMINISTRASJON Styret 2013-2014 President Visepresident Registerfører Styremedlem

Detaljer

SAK 1 Åpning... side 2. SAK 2 Innkallingens lovlighet... side 2. SAK 3 Konstituering... side 2. SAK 4 Fullmakter... side 2

SAK 1 Åpning... side 2. SAK 2 Innkallingens lovlighet... side 2. SAK 3 Konstituering... side 2. SAK 4 Fullmakter... side 2 5. kongress 24. - 28. november 2010 Trondheim sak 6 Innholdsfortegnelse: SAK 1 Åpning... side 2 SAK 2 Innkallingens lovlighet... side 2 SAK 3 Konstituering... side 2 SAK 4 Fullmakter... side 2 SAK 5 Godkjenning

Detaljer

GENERELT FOR STUDIEPROGRAMMENE I REALFAG

GENERELT FOR STUDIEPROGRAMMENE I REALFAG GENERELT FOR STUDIEPROGRAMMENE I REALFAG Innenfor realfagene ved NTNU gis det tilbud om norskspråklige studieprogram innen disse områdene: Bachelor i realfag (normert studietid tre år) Master i realfag

Detaljer

Agder Vitenskapsakademi ~ Årbok 2011

Agder Vitenskapsakademi ~ Årbok 2011 Agder Vitenskapsakademi ~ Årbok 2011 Agder Vitenskapsakademi Årbok 2011 Redigert av akademisekretær Thor Einar Hanisch 2012 Portal forlag, Agder Vitenskapsakademi og forfatterne Utgitt i samarbeid med

Detaljer