9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri februar 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010"

Transkript

1 NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER 9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri februar 2010 med akuttpsykiatrisk forskningsseminar 17. februar 2010 Radisson BLU Scandinavia Hotel, Oslo 1

2 AKUTTPSYKIATRIPRISEN Prisen tildeles enkeltpersoner eller grupper som har satt fokus på akuttpsykiatri på en konstruktiv måte. Dette kan være gjennom klinisk arbeide, fagutvikling, brukere, forskning og publikasjoner m.m. Prisen består av et bilde verdt ca kr samt en sjekk på kr Nasjonalt Forum for Akuttpsykiatri ber også i år om forslag til kandidater. Juryen består av styrets medlemmer. Forslag til priskandidater, med vedlagt begrunnelse, sendes styret ved leder på adresse: innen 1. januar PRIS FOR BESTE FORSKNINGSARTIKKEL INNEN AKUTTPSYKIATRI I Prisen, kr , er ment som en inspirasjon og anerkjennelse til forfattere av forskningsartikler som bidrar til fagets vekst. Søknadsfristen er 1. januar Innsendte artikler blir vurdert av en vitenskapelig komité, ledet av professor Stein Opjordsmoen. Forslaget skal inneholde tittel, forfatter(e) og tidskrift. Søknaden skal stiles til: Jean-Max Robasse, avd.overlege og leder ved Akutt psykiatrisk avd. Klinikk for psykisk helse, Aker universitetssykehus. E-post: INVITASJON TIL POSTERPRESENTASJON OG -PRIS Nasjonalt forum for akuttpsykiatri ønsker å sette fokus på forskning innen akuttpsykiatrifeltet. Derfor inviterer vi deltakerne til å legge frem egne vitenskapelige arbeider under akuttpsykiatrikonferansen Dette er en viktig anledning til å synliggjøre den psykiatriske forskningen i Norge og inspirere til diskusjon og forskningsaktivitet blant kolleger. For vurdering av postere ber vi om at dere sender inn abstract på inntil 300 ord inkludert overskrift og eventuelle referanser. Abstractene vil bli vurdert av en vitenskapelig komité ledet av overlege / 1. amanuensis II Dr med Solveig Klæbo Reitan, St Olavs Hospital / NTNU. Forfattere av godkjente abstracts inviteres til å ta med postere på konferansen. Pris for beste poster avgjøres ved avstemning blant deltakerne på konferansen. Prisen er på kr Abstract som ønskes vurdert for posterpresentasjon sendes til styremedlem og overlege Gunnhild Bagøien, St Olavs Hospital. E-postadresse: innen 5. desember E-post og telefon til kontaktperson må fremgå tydelig. Utdelingen av disse 3 prisene foretas under konferansen fredag 19. februar. Evt. endringer i programmet vil bli lagt ut på nettsiden akuttpsykiatri 2

3 velkommen Det er en glede for styret i Nasjonalt forum for akuttpsykiatri å ønske velkommen til den 9. nasjonale konferanse i Oslo. Konferansen har siden starten i 2002 utviklet seg til å bli den viktigste møteplassen for helsepersonell som arbeider innen akuttpsykiatri. En rekke engasjerte og interesserte kolleger har gjennom årene deltatt som innledere, deltakere og støttespillere for å fremme utviklingen av fagfeltet akuttpsykiatri. Konferansen har gradvis vokst og hadde sist ca. 500 deltakere fra hele landet. Konferansen åpner med et halvdags forskningsseminar. I år er det miljøet i Tromsø som presenterer aktuell forskning innen fagområdet. Konferansen skal være praksisnær og tverrfaglig. Årets program har bidrag fra en rekke ulike fagmiljøer og reflekterer både mangfold i kliniske problemstillinger og det gode arbeid som drives for å bedre og utvikle tilbudet til personer som har behov for akuttpsykiatrisk hjelp. I tillegg til spennende og utfordrende plenumsforedrag tilbys over 20 parallellsesjoner som spenner over ulike tema som er aktuelle for fagfeltet. Parallellsesjonene skal gi anledning til drøftinger og utveksling av erfaringer etter de innledende foredragene. Vi ønsker dere en stimulerende og givende konferanse. Casper M. Nilsen STYRET Casper Meyer Nilsen, leder, psykologspesialist, Psykiatrisk Divisjon, Haukeland US. Pelle Slagsvold, psykiatrisk sykepleier, 24SJU, Rus og Psykisk lidelse Stiftelsen, Kirkens Bymisjon, Oslo. Elisabeth Holck-Steen, sjefpsykolog, Psykiatrisk avdeling, Sørlandet sykehus Arendal. Jean-Max Robasse, avdelingsoverlege, leder, Akutt psykiatrisk avdeling, Klinikk for psykisk helse, Aker universitetssykehus. Truls Fagernes Olsen, psykologspesialist, Psykiatrien i Vestfold. Gunnhild Bagøien, psykiater, overlege ved Nidaros DPS, St. Olavs Hospital, Trondheim. Charlotte Walther, psykiatrisk sykepleier, Akuttseksjon for Kriser, Sykehuset Østfold, Fredrikstad. Åshild Vangen, psykiatrisk sykepleier, avdelingsleder, Avdeling Nord, Allmennpsykiatrisk klinikk. Universitetssykehuset i Nord-Norge. 3 GODKJENNINGER av NSF som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie: Forskningsseminaret med 5 timer og Akuttpsykiatrikonferansen med 11 timer. av Norsk Psykologforening: Forskningsseminaret godkjennes som 5 timers fritt spesialkurs og som 5 timers vedlikeholdsaktivitet. Akuttpsykiatrikonferansen godkjennes som 12 timers fritt spesialkurs og som 12 timers vedlikeholdsaktivitet. av Dnlf: Akuttpsykiatrikonferansen er godkjent med 12 valgfrie kurspoeng i videre- og etterutdanningen i allmennmedisin. Forskningsseminaret alene gir ingen godkjenning. Ved deltakelse på alle tre dager godkjennes det med 17 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i psykiatri til videreutdanningen. For leger under spesialisering og for spesialistenes etterutdanning i psykiatri: Forskningsseminaret godkjennes ikke pga for få timer. Akuttpsykiatrikonferansen godkjennes med 12 timer.

4 Akuttpsykiatrisk forskningsseminar Onsdag 17. februar Registrering Åpning, v/ Jean-Max Robasse Psykiatrisk forskning i Nord-områdene, v/ Knut W Sørgaard Etnisitet hos pasient og terapeut. Gjør det en forskjell for behandling i psykisk 1.21 helsevern? v/ Snefrid Møllersen Pause Burn out, kilder til stress og utbrenthet i akuttpsykiatrien (the OSCAR study). v/ Knut W Sørgaard Pause Brukermedvirkning i akuttpsykiatrisk sengepost. Intervju med innlagte pasienter og deres pårørende, v/ Karina Sebergsen Mentale problemer hos personer med psykisk utviklingshemming, v/ Even Myrbakk Kostnader på behandling. En økonomisk sammenligning av to forskjellig organiserte behandlingssystemer (VELO), v/ Eva Lassemo Pause Møte med selvmordsnære pasienter. En kvalitativ studie av unge legers erfaringer, v/ Tordis Sørensen Høifødt Paneldebatt Slutt 9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri Torsdag 18. februar Åpning, v/ leder Casper Meyer Nilsen Åpningshilsen fra departementet Ny kunnskap - gamle problemer, v/ Tor-Johan Ekeland Kronisk suicidalitet - dilemmaer vedrørende innleggelser, v/ Fredrik A. Walby Pause Maligne gruppeprosesser i en akuttpost, v/per Anders Øien Kunstnerisk innslag, v/svevestøv Lunsj PARALLELLSESJON A A1 Simulering av psykoser, v/truls Fagernes Olsen A2 Kan vi forebygge flere selvmord i psykisk helsevern? v/fredrik A. Walby A3 Hjerte/karlidelser og alvorlig sinnslidelse v/astrid B. Birkenæs A4 Energipsykologi i akuttbehandling, v/birger Kristiansen A5 Serumskonsentrasjonsmålinger - hvor nyttig er det? v/pål Sandvik A6 Ruskartlegging - miniseminar i praktisk bruk av AUDIT/DUDIT del 1, v/claes Brisendal 4

5 A7 Kunsten å motivere til livsstilsendring - motiverende intervju del 1, v/kristin Tømmervik og Gunnhild Bagøien A8 Gjennomgang av tvangsmiddelbruk ved 3 akuttavdelinger, v/maria Knutzon Pause PARALLELLSESJON B B1 Schizofreni og Asperger syndrom - er det mulig å ta feil? v/ola Brøndstad B2 Psykotiske lidelser og suicidalitet: En kartlegging, v/elizabeth Ann Barrett B3 Akuttinnleggelse og fysisk aktivitet - henger det sammen? v/torhild Moe B4 Det trygge punktet i en verden som raser. Om akuttbehandling som trygghetsskapende instans, v/arnhild Lauveng B5 Skjerming, en unik terapeutisk mulighet? v/åmund Fidjeland B6 Ruskartlegging - miniseminar i praktisk bruk av AUDIT/DUDIT del 2, v/claes Brisendal B7 Kunsten å motivere til livsstilsendring - motiverende intervju del 2, v/kristin Tømmervik og Gunnhild Bagøien Festmiddag med musikalsk overraskelse Fredag 19. februar Psykopati - mer enn et skjellsord? v/kirsten Rasmussen Pårørendeinvolvering i akuttpost - mulighet, plikt, nytte - og selvfølge, v/kari Bøckmann Pause PARALLELLSESJON C C1 Psykopatibegrepet: en oppdatering av dagens kunnskap, v/kirsten Rasmussen C2 Å arbeide med pårørende i akuttpost - hvordan får vi det til? v/kari Bøckmann C3 Selvskading: Hva hjelper? v/kristin Riibe C4 Nevropsykologisk testing i akuttpost, v/endre Hafstad C5 Alkohol - medikamentell behandling av abstinens og delir, v/arne Helland C6 Defensiv psykiatri - svar på kvalitetskrav? v/anne Høye C7 Seksuelle dysfunksjoner hos psykiatriske pasienter - et forsømt område? v/haakon Aars C8 Møte mellom den traumatiserte flyktningen og akuttpsykiatrien, v/sverre Varvin Lunsj Moden omsorg - nye tanker om sykepleie i akuttpsykiatri, v/marit Helene Hem Prisutdelinger og kunstnerisk innslag ved Hanne Kalleberg /vokal med strykere. Studenter ved Norges Musikkhøgskole og Universitetet i Oslo Hva vet vi om bruk av tvang i det psykiske helsevern? v/georg Høyer Takk for nå og velkommen tilbake.

6 Foredragsholdere Akuttpsykiatrisk forskningsseminar Onsdag 17. februar Knut W Sørgaard, leder Nord-Norsk psykiatrisk forskningssenter, Nordland. Forskningsleder, dr philos, spesialist i klinisk psykologi. Snefrid Møllersen, PhD, psykologspesialist ved Sàmi nàšuvnnalaš gealboguovddàš-psykalaš dearvvašvuodašuddjen, Samisk nasjonalt kompetansesenter psykisk helsevern (SANKS) Ambulant team. Karina Sebergsen, stipendiat ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. Allmennpsykiatrisk klinikk. Doktorgradsstudent ved det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø. Psykiatrisk sykepleier, arbeidet mange år i spesialisthelsetjenesten både klinisk og tilknyttet forskjellige helsefagutdanninger. Even Myrbakk, spesialist i klinisk psykologi, PhD, sjefpsykolog ved Nordlandssykehuset. Eva Lassemo, Master of Science, SINTEF Helse. Tordis Sørensen Høifødt, leder Psykiatrisk fagutviklingsenhet, Universitetssykehuset i Nord-Norge, spesialist i psykiatri, Dr. med. Forskningstema/avhandling: Exploring learning processes in psychiatry among medical students and young physicians. Akuttpsykiatrikonferansen Torsdag 18. februar Tor-Johan Ekeland, professor (dr. philos) i sosialpsykologi ved Høgskolen i Volda og Molde. Han har arbeidet med problemstillinger vedr. psykiatri og samfunn samt hvordan nye styringslogikker og evidensbasert praksis utfordrer profesjonsutøvelsen i psykisk helsevern ut i fra et kunnskapsteoretisk perspektiv. D.v.s. å forstå forholdet mellom kunnskap og handling. Lang klinisk erfaring. Fredrik A. Walby, sjefpsykolog ved Psykiatrisk avdeling, Diakonhjemmet sykehus og forsker ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging i psykisk helsevern. Han har vært sentral i arbeidet med Nasjonale retningslinjer for selvmordsforebygging i psykisk helsevern. Bred klinisk erfaring med, og publisert artikler fra, arbeid med suicidale pasienter. Per Anders Øien, tidligere allmennpraktiker. Klinikksjef Modum Bad , overlege akuttavdeling Sykehuset Buskerud 05-d.d. Diplomert gruppeanalytiker og medforfatter på flere artikler om tvillingforskning. 6

7 Svevestøv, duo fra Trondheim med Gunnhild Bagøien, vokal, og Ketil Hustad, keyboards. I 2009 ga de ut platen Hidden tracks secret ways. Trønderavisa gav terningkast 5: øregodt og lekkert. Truls Fagernes Olsen, psykologspesialist, sitter i styret for Nasjonalt forum for akuttpsykiatri. Interesseområder er psykopati, voldsrisikovurderinger, psykopati og simulering av psykiske lidelser. Jobbet flere år innen akuttpsykiatri. Jobber for tiden ved BUPA i Vestfold. Astrid Brate Birkenæs, cand. med. UiO i 1989, spesialist i psykiatri med mange års klinisk erfaring, spesielt med psykoselidelser og psykofarmakologi. PhD med avhandlingen Cardiovascular risk factors in patients with severe mental illness. Arbeider nå ved Akuttpsykiatrisk avdeling Oslo Universitetssykehus Aker i en kombinert klinisk/ forskningsstilling. Birger Kristiansen, psykologspesialist ved Akuttseksjon for Kriser, Sykehuset Østfold, Fredrikstad. Driver sammen med en kollega Norsk Institutt for Energipsykologi. Instituttet har kurset over 250 personer, de fleste psykologer, i energipsykologiske metoder/teknikker (f.eks. tankefeltterapi) som brukes daglig med god effekt. Pål Sandvik, spesialist i psykiatri fra 1996, spesialist i klinisk farmakologi fra Erfaring som overlege ved akuttavdeling, distriktspsykiatrisk senter og innenfor klinisk farmakologi. Medlem av legeforeningens utvalg for biologisk psykiatri. Claes Brisendal, psykologspesialist med bred klinisk erfaring. De siste 12 årene vært ansatt ved Avdeling for Rusrelatert Psykiatri ved Psyk. Klin., Sykehuset Levanger. I samarbeid med KoRus-Øst har han utarbeidet den norske manualen til DUDIT, og arbeider for tiden med norsk tilpasning av DUDIT-E. Kristin Tømmervik, psykolog, har arbeidet med rusrelatert problematikk siden Nå fagsjef ved Lade Behandlingssenter i Trondheim, tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Drevet opplæring i Motiverende Intervju for ulike faggrupper i flere år. Gunnhild Bagøien, spesialist i psykiatri og overlege ved Nidaros DPS, St Olavs Hospital i Trondheim. Daglig leder av forskningsprosjekt om diagnostikk og behandling av ruslidelser i akuttpsykiatrisk avdeling (motiverende intervju). Hun har de siste årene gitt opplæring i motiverende intervju til forskjellige faggrupper. 7

8 Maria Knutzon, sykepleier, avdeling for forskning og undervisning, Psykiatrisk divisjon, Oslo Universitetssykehus, Ullevål. Har somatisk erfaring og flere års erfaring fra akuttpsykiatrisk avdeling. Har hovedfag i helsefag med fokus på tvangsmiddelbruk i akuttpsykiatrisk avdeling. Doktorgradsprosjektet Tvangsmiddelbruk i psykiatriske akuttavdelinger omfang og prediktive faktorer. En tre-senterstudie. Ola Brøndstad, cand. Med. UiB Godkjent spesialist psykiatri og barne- og ungdomspsykiatri Bred klinisk erfaring, først med voksenpsykiatri, siste 15 år med barn og unge. Avdelingsoverlege/fagsjef ved BUPA, PiV HF , nå seksjonsoverlege ved Glenne regionale senter for autisme. Mye erfaring med utredning av autismespekterlidelser. Elizabeth Ann Barrett, psykolog og doktorgradsstipendiat i TOP-prosjektet (Tematisk Område Psykotiske lidelser). Skriver for tiden PhD-avhandling om førstegangs psykose og suicidalitet. Ansatt ved Akuttpsykiatrisk avdeling, Oslo Universitetssykehus - Aker. Toril Moe, cand. scient. med hovedfag i idrett. Idrettskonsulent ved OUS, Klinikk for psykisk helse. Ansvarlig for Gaustadløpene 26 ganger. Gruppeterapiutdanning fra Diakonhjemmet. Startet i 2002 den første videreutdanning i fysisk aktivitet som integrert behandling i psykisk helsearbeid. Brukt som foreleser, vært redaktør for bøker og skrevet i fagtidskrift. Arnhild Lauveng, psykolog, forfatter og en aktiv foredragsholder. Som tenåring fikk hun diagnosen schizofreni og var i ti år pasient innen psykisk helsevern. Jobber nå som klinisk psykolog. Hennes to første bøker om erfaringene fra tiden som pasient I morgen var jeg alltid en løve og Unyttig som en rose er oversatt til flere språk. I Arbeidsmaur med gipset hjerte (2008), tar hun opp temaet psykisk helse og arbeidsliv. Åmund Fidjeland, psykiatrisk sykepleier med mange års erfaring fra akuttpsykiatrien. Assisterende seksjonsleder ved psykiatrisk akuttmottak, Sykehuset Østfold, Fredrikstad. Arbeider også som kognitiv terapeut. Han er opptatt av de mulighetene som åpner seg i pasient/hjelperrelasjonen når pasientene skjermes. Fredag 19. februar Kirsten Rasmussen, professor i rettspsykologi, Dr.philos og psykologspesialist i klinisk nevropsykologi og psykologisk habilitering. Ansatt ved NTNU, psyk. inst. Har omfattende forskningserfaring og mange publikasjoner om bl.a. vold og psykopati hos psykiatriske pasienter. Sitter som medlem i den rettsmedisinske kommisjon og har flere verv både nasjonalt og internasjonalt. 8

9 Kari Bøckmann, psykologspesialist. Daglig leder ved et psykoseteam for nysyke på Salten psykiatriske senter, Nordlandssykehuset. Har skrevet utkastet til veilederen Pårørende - en ressurs (Shdir, 2008) og er medforfatter til Pårørende i helsetjenesten - en klinisk og juridisk innføring. (2009) Kristin Riibe, f 1972, har skadet seg selv alvorlig i over 13 år, men har nå klart å slutte. Har skrevet fagboka Selvskadingens dynamikk sammen med psykolog og forsker Anita Moe (Universitetsforlaget), i tillegg til at hun har hovedfag i nordisk litteratur og har utgitt tre romaner på Forlaget Oktober. Har god evne til refleksjon om egen selvskading samt solid erfaring i å holde foredrag om dette emnet. Endre Hafstad, utdannet psykolog ved et universitet i Tyskland og arbeidet der som lektor og forsker i fire år. Klinisk arbeidserfaring fra bl.a. psykosomatisk avdeling ved Rikshospitalet. De siste fire årene etablert et nevropsykologisk laboratorium ved akuttpsykiatrisk avdeling, Aker sykehus og arbeidet som klinisk nevropsykolog ved avdelingen. Arne Helland, assistentlege ved avdeling for klinisk farmakologi St. Olavs hospital, tar nå sideutdanning ved Psykiatrisk klinikk, Sykehuset Levanger. Har publisert oversiktsartikkel om medikamentell behandling av alkoholisk delir i Tidskrift for den norske legeforening. Anne Høye, spesialist i psykiatri, med bakgrunn fra klinisk virksomhet og forskning. Har også jobbet som assisterende og konstituert fylkeslege i Troms. Siden 2007 leder for Registerenheten ved Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE). Arbeider nå spesielt med utvikling, design og analyse av medisinske kvalitetsregister. Haakon Aars, overlege og psykiater ved Aker Universitetssykehus og ved Institutt for Klinisk Sexologi og Terapi i Oslo. Spesialist i allmennmedisin, samfunnsmedisin og psykiatri. Master of Public Health og spesialist i klinisk sexologi NACS. Forskningsprosjekt 1989 Kronisk sykdom og sexologi. Har publisert artikler i Tidsskrift for Den norske Lægeforening og vært medforfatter av lærebøker. Styremedlem i Norsk Forening for Klinisk Sexologi. Deltatt i tv- og radioprogrammer og i samlivsspalter i aviser/blader. Sverre Varvin, privat praktisende psykiater og leder av psykoanalytisk institutt, vært engasjert i mange år i arbeid med de traumatiserte, torturerte flyktninger. Har skrevet flere artikler og undervist om emnet. Marit Helene Hem, psykiatrisk sykepleier, har arbeidet i 10 år i akuttpsykiatri. Ansatt ved Universitetet i Oslo siden I 2008 avla hun sin PhD grad med avhandlingen: Mature care? An empirical study of interaction between psychotic patients and psychiatric nurses. Georg Høyer, professor i sosialmedisin ved Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø. Leder for Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet. 9

10 Praktiske opplysninger: STED: Radisson BLU Scandinavia Hotel, Oslo DELTAKERAVGIFT: Akuttpsykiatrisk forskningsseminar onsdag 17. februar: kr 600 Konferanse om akuttpsykiatri torsdag 18. fredag 19. februar: kr I deltakeravgiften inngår faglig program, kaffepauser, lunsj torsdag og fredag, samt festmiddag torsdag. BESPISNING: (utenom deltakeravgiften) Buffet i mingleområdet onsdag kl 20.00: kr 200 OVERNATTING: (pers/natt) Alt 1: Radisson BLU Scandinavia Hotel: Enkeltrom kr / Dobbeltrom kr 850 Alt 2: Thon Hotel Europa: Enkeltrom kr / Dobbeltrom kr 725 (ligger vis a vis Radisson BLU Scandinavia Hotel) PÅMELDINGSFRISTER: Ved påmelding etter 15. november påløper et gebyr på kr. 300/ etter 15. januar kr 500/ ved konferansestart kr 750. PÅMELDING: Må skje skriftlig pr. fax, post eller e-post. Påmeldingen er bindende. For elektronisk påmelding se Faktura/bekreftelse på bestillingen sendes ut i løpet av desember. Dersom faktura ønskes sendt til en annen adresse enn jobbadressen, vil det påløpe et faktureringsgebyr på kr 50. Bekreftelse blir da sendt til deltakeren og fakturaen til oppgitt fakturaadresse. PÅMELDINGEN SENDES TIL: (Kun skriftlige påmeldinger) KURS OG KONGRESSERVICE, NFAP., 7340 OPPDAL Fax e-post: Påmelding kan også gjøres på For spørsmål ta kontakt med Kurs & Kongresservice tlf AVBESTILLING: Kun skriftlig avbestilling. Avbestilling etter 1. januar kr 400. Etter 25. januar betales full deltakeravgift inkl. bestilt overnatting/bespisning. REISE: Det er reservert et begrenset antall flybilletter til/fra Oslo Lufthavn, Gardermoen med rabatt. Kryss av på påmeldingsskjemaet dersom du ønsker tilsendt bestillingsskjema for flybillett. Denne sendes i postoppkrav senest en uke før avreise. Spørsmål vedr. flytider/priser: BERG-HANSEN REISEBUREAU, TRONDHEIM. Tlf Fax Kontaktperson: Wenche Foss. E-post: 10

11 påmeldingsskjema: 9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 2010 Sendes: KURS & KONGRESSERVICE NFAP, 7340 Oppdal. Fax: Bruk blokkbokstaver. Etternavn Fornavn Tittel Arb.sted Adresse arb. Pnr/sted Tlf. Faks E-post Bemerkning/spesiell diett/annen fakt.adresse/best.kode mm: Påmelding til: r Forskningsseminaret onsdag kl r 9. konferanse i akuttpsykiatri torsdag og fredag Parallelle sesjoner: Torsdag 18. februar Fredag 19. februar - kl Sesjon A nr: - kl Sesjon B nr.: - kl Sesjon C nr.: Overnatting: r Ønsker ikke overnatting r Ønsker overnatting. Alternativ 1 r Alternativ 2 r r enkeltrom r dobbeltrom sammen med: Ankomst dato... Avreise dato... Ønsker røykerom r Bespisning utenom deltakeravgiften: r Ønsker buffetmat onsdag fra kl r Ønsker tilsendt bestillingsskjema for fly 11

12 Avsender: Kurs og Kongresservice AS NO Oppdal PORTO BETALT PORT PAYÈ NORGE 12

Bedriftshelsetjenesten Roller og oppgaver i utvikling

Bedriftshelsetjenesten Roller og oppgaver i utvikling NETTVERKSKONFERANSEN 2015 Bedriftshelsetjenesten Roller og oppgaver i utvikling Radisson Blu Royal Garden Hotel 18. 19. mars 2015. NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere, og NSFs lokalgruppe av bedriftssykepleiere

Detaljer

10. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 17.-18. februar 2011

10. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 17.-18. februar 2011 NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER 10. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 17.-18. februar 2011 med akuttpsykiatrisk forskningsseminar 16. februar 2011 Radisson BLU Scandinavia Hotel,

Detaljer

Jeg vil, jeg vil, men tiden strekker ikke til..

Jeg vil, jeg vil, men tiden strekker ikke til.. Jeg vil, jeg vil, men tiden strekker ikke til.. NSFs landskonferanse i veiledning 2017 Invitasjon Landskonferansen 2017 NSFs faggruppe for veiledere inviterer til årets landskonferanse i Drammen. Temaet

Detaljer

Fra kaos til mestring

Fra kaos til mestring u PROGRAM ROP-DAGEN Fra kaos til mestring Oslo Kongressenter u 11. januar, 2017 Nasjonal kompetansetjeneste Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Nasjonal kompetansetjeneste

Detaljer

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015 INVITASJON TIL NASJONAL FAGKONFERANSE FOR HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015 Vi ønsker med dette velkommen til vår fjerde nasjonale konferanse for helsefagarbeidere. Konferansen

Detaljer

Velkommen til LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2014

Velkommen til LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2014 Velkommen til LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2014 Bodø 28.-30. april Radisson Blu Hotel foto: Terje Rakke/Nordic Life/www.nordnorge.com/Bodø Praktisk informasjon: Sted: Radisson Blu Hotel, Bodø Storgata

Detaljer

Selvskading og selvmordsatferd hos barn og unge

Selvskading og selvmordsatferd hos barn og unge Behandling av Selvskading og selvmordsatferd hos barn og unge Kurs: 5. og 6. februar 2018 RVTS Øst, Auditoriet i Gullhaugveien 1-3, Oslo rvtsost.no facebook.com/rvtsost/ Målgruppe: Ansatte i BUP. Kurset

Detaljer

Velkommen til. SANDEFJORD 15.-17. april. Rica Park Hotel Sandefjord

Velkommen til. SANDEFJORD 15.-17. april. Rica Park Hotel Sandefjord Velkommen til SANDEFJORD 15.-17. april Rica Park Hotel Sandefjord Praktisk informasjon: Sted: Rica Park Hotel, Sandefjord Strandpromenaden 9 Tlf: 33 44 74 00 Dato: 15. 17. april 2013 Målgruppe: Ansvarlig:

Detaljer

10.Nordiske kongress i Faglig veiledning. 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar

10.Nordiske kongress i Faglig veiledning. 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar 10.Nordiske kongress i Faglig veiledning 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar ARRANGEMENTETS HJEMMESIDE: http://www.sykepleierforbundet.no/konferanser VELKOMMEN Nærvær, refleksjon og estetikk i mangfoldets

Detaljer

Stressmestringskurset Arbeid og avspenning

Stressmestringskurset Arbeid og avspenning Stressmestringskurset Arbeid og avspenning Fagakademiet i samarbeid med ACEM og Norsk Yoga-skole inviterer nok en gang til det årlige stressmestringskurset Arbeid og avspenning For hvem Ansatte i personal-

Detaljer

Bergen Tidlig Psykose Symposium 2012

Bergen Tidlig Psykose Symposium 2012 Bergen Tidlig Psykose Symposium 2012 11. - 12. juni Radisson BLU Royal Hotel Bryggen, Bergen «Ta kunnskapen i bruk!» www.helse-bergen.no/psyk.klinikk Velkommen! Velkommen til åpningsseminar i anledning

Detaljer

dr. Oscar Olsen seminar 2016 Når sekstiåtterne blir pensjonister: Om aldring og rusmiddelbruk

dr. Oscar Olsen seminar 2016 Når sekstiåtterne blir pensjonister: Om aldring og rusmiddelbruk dr. Oscar Olsen seminar 2016 Når sekstiåtterne blir pensjonister: Om aldring og rusmiddelbruk Dr. Oscar Olsen seminar 2016 Stiftelsen dr. Oscar Olsen fond samarbeider om årets dr. Oscar Olsen seminar med

Detaljer

Velkommen til Diabetesforum For helsepersonell og tillitsvalgte i Diabetesforbundet Kirkenes 05-06. september 2012 Rica hotell

Velkommen til Diabetesforum For helsepersonell og tillitsvalgte i Diabetesforbundet Kirkenes 05-06. september 2012 Rica hotell Velkommen til Diabetesforum For helsepersonell og tillitsvalgte i Diabetesforbundet Kirkenes 05-06. september 2012 Rica hotell Hvordan samhandle best for å behandle flest godt! Kjære diabeteskollegaer

Detaljer

Kirsti Silvola. Karin Holt

Kirsti Silvola. Karin Holt Kirsti Silvola Utdanning: Psykiater og psykoterapeut i individuell psykoterapi. Gruppepsykoterapeut med psykodramametode. Erfaring: Jeg har lang erfaring som psykoterapeut med individer og terapi- og rehabiliteringsgrupper

Detaljer

SÅRBAR OPPVEKST. Med fokus på hva som fremmer og hemmer barn og unges psykiske helse. Radisson Blu, Tromsø 26. og 27.

SÅRBAR OPPVEKST. Med fokus på hva som fremmer og hemmer barn og unges psykiske helse. Radisson Blu, Tromsø 26. og 27. SÅRBAR OPPVEKST Med fokus på hva som fremmer og hemmer barn og unges psykiske helse Radisson Blu, Tromsø 26. og 27. september 2012 1 Lokalavd. Nordland Onsdag 26. september PROGRAM Onsdag 26. september

Detaljer

P R O G R A M KURS I KLINISK SUICIDOLOGI

P R O G R A M KURS I KLINISK SUICIDOLOGI P R O G R A M KURS I KLINISK SUICIDOLOGI FRA SELVMORDSRISIKOVURDERING TIL BEHANDLING AV KRONISK SUICIDALITET TRE-DAGERS KURS 16. 18. OKTOBER 2017 CLARION COLLECTION HOTEL GABELSHUS I OSLO Foreleserne på

Detaljer

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER:

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER: www.akuttpsykiatri.no NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER: 13. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 13. - 14. februar 2014 m/ Akuttpsykiatrisk forskningsseminar 12. februar 2014 1 Radisson

Detaljer

KONFERANSE. PASIENTOPPLÆRING Pasientopplæring som behandling Mestring av endret livssituasjon

KONFERANSE. PASIENTOPPLÆRING Pasientopplæring som behandling Mestring av endret livssituasjon KONFERANSE PASIENTOPPLÆRING Pasientopplæring som behandling Mestring av endret livssituasjon Onsdag 3. og torsdag 4. desember 2003 Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo Tverrfaglig samarbeid gir gode løsninger!

Detaljer

KONFERANSE. NSHs konferanse om MAT OG HELSE. Du blir hva du spiser...? Kosthold og psykisk helse Helsemessige konsekvenser Livsstilsendringer

KONFERANSE. NSHs konferanse om MAT OG HELSE. Du blir hva du spiser...? Kosthold og psykisk helse Helsemessige konsekvenser Livsstilsendringer KONFERANSE Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker / Astrid Hals NSHs konferanse om MAT OG HELSE Du blir hva du spiser...? Kosthold og psykisk helse Helsemessige konsekvenser Livsstilsendringer Torsdag

Detaljer

KONFERANSE RØYKFRIE SYKEHUS - HVORDAN LAR DET SEG GJENNOMFØRE? NSH DAGSKONFERANSE. Torsdag 7. november 2002 Rainbow Hotel Opera, Oslo

KONFERANSE RØYKFRIE SYKEHUS - HVORDAN LAR DET SEG GJENNOMFØRE? NSH DAGSKONFERANSE. Torsdag 7. november 2002 Rainbow Hotel Opera, Oslo KONFERANSE NSH DAGSKONFERANSE RØYKFRIE SYKEHUS - HVORDAN LAR DET SEG GJENNOMFØRE? Torsdag 7. november 2002 Rainbow Hotel Opera, Oslo Tverrfaglig samarbeid gir gode løsninger! NORSK SYKEHUS- OG HELSETJENESTEFORENING

Detaljer

Rus og helsekonferanse

Rus og helsekonferanse Rus og helsekonferanse 17.-18.nov. 2016 Radisson Blu Royal Garden Hotell Den det gjelder på liv og helse løs Velkommen Det er en stor glede for oss å ønske velkommen til rus og helsekonferanse i Trondheim.

Detaljer

Barn som pårørende ved selvmordsatferd

Barn som pårørende ved selvmordsatferd Barn som pårørende ved selvmordsatferd Barn som pa rørende ved selvmordsatferd Det har vært lite fokus på hvordan vi skal fange opp og hjelpe barna når foreldre forsøker å ta livet sitt eller begår selvmord.

Detaljer

8. nasjonale konferanse. i akuttpsykiatri. 5. - 6. februar 2009. Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP) Radisson SAS Scandinavia Hotel OSLO

8. nasjonale konferanse. i akuttpsykiatri. 5. - 6. februar 2009. Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP) Radisson SAS Scandinavia Hotel OSLO Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP) 8. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 5. - 6. februar 2009 Radisson SAS Scandinavia Hotel OSLO c Akuttpsykiatrisk forskningsseminar 4. februar www.legeforeningen.no/akuttpsykiatri

Detaljer

Kurslederopplæring Kurs i mestring av depresjon -

Kurslederopplæring Kurs i mestring av depresjon - Fagakademiet inviterer til kurset Kurslederopplæring Kurs i mestring av depresjon - For hvem/målgruppe Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter og andre. Det er en fordel

Detaljer

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert i USAM-møte 21.03.2012:

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert i USAM-møte 21.03.2012: Medlemmer av forskningsutvalgene i Helse Nord 2012 Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert i USAM-møte 21.03.2012: Helse Nords forskningsutvalg har hatt utfordringer med habilitet pga.

Detaljer

Jæren distriktspsykiatriske senter

Jæren distriktspsykiatriske senter Førstehjelp ved selvmordsfare NKS Jæren distriktspsykiatriske senter arrangerer kurs i Førstehjelp ved selvmordsfare 15. og 16.nov 2011 for alle som i sitt arbeid kan komme i kontakt med selvmordsnære

Detaljer

INVITASJON TIL TEMAKURS. Tverrfaglig kurs for hukommelsesklinikker 26. og 27. oktober 2010. Thon Hotel Opera, Oslo

INVITASJON TIL TEMAKURS. Tverrfaglig kurs for hukommelsesklinikker 26. og 27. oktober 2010. Thon Hotel Opera, Oslo INVITASJON TIL TEMAKURS Tverrfaglig kurs for hukommelsesklinikker 26. og 27. oktober 2010 Thon Hotel Opera, Oslo Hukommelsesklinikker Kurset er en tverrfaglig samling for hukommelsesklinikkvirksomhet i

Detaljer

KONFERANSE. KVINNER, MENN OG HELSE - de små og store forskjeller

KONFERANSE. KVINNER, MENN OG HELSE - de små og store forskjeller KONFERANSE KVINNER, MENN OG HELSE - de små og store forskjeller Hvordan preger dette helsetjenesten Konsekvenser for behandling, prioritering og informasjon Makt, ledelse og innflytelse Torsdag 11. og

Detaljer

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert med vedtak i USAM-møte 21.03.2012:

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert med vedtak i USAM-møte 21.03.2012: Medlemmer av forskningsutvalgene i Helse Nord 2013 Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert med vedtak i USAM-møte 21.03.2012: Helse Nords forskningsutvalg har hatt utfordringer med habilitet

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse Scandic hotell Prinsen i Trondheim 10. 12. mars 2009 PROGRAM Tirsdag 10. mars. Kl. 1000-1100 Registrering

Detaljer

Psykose og. - hva hjelper?

Psykose og. - hva hjelper? Psykose og psykoterapi - hva hjelper? Torsdag 3. februar 10.00-10.20 Velkommen ved leder ISPS- Norge. Kulturinnslag 10.20 11.00 Svein Haugsgjerd «Hva forteller historien oss, og hva med relasjonens betydning

Detaljer

Pasientforløp. Så viktig, så vanskelig. Velkommen til samhandlingskonferansen 2017! Påmelding innen 25. mai 2017 på:

Pasientforløp. Så viktig, så vanskelig. Velkommen til samhandlingskonferansen 2017! Påmelding innen 25. mai 2017 på: Velkommen til samhandlingskonferansen 2017! Svolvær, Thon hotell Lofoten 13-14 juni Pasientforløp Så viktig, så vanskelig Trykk her for påmelding Påmelding innen 25 mai 2017 på: wwwnlsh/samhandling2017

Detaljer

JOBBKLAR OG FERDIGUTDANNET?

JOBBKLAR OG FERDIGUTDANNET? Fagkonferanse 26. 27. mai 2014 LOFOTEN THON HOTEL SVOLVÆR JOBBKLAR OG FERDIGUTDANNET? Formålet med konferansen er å belyse det viktige spørsmålet om hvor godt forberedt en nyutdannet sykepleier er til

Detaljer

KONFERANSE. NSHs PSYKIATRIKONFERANSE. Ny kurs for opptrappingsplanen! Hva er fremtidens utfordringer innen psykisk helsevern?

KONFERANSE. NSHs PSYKIATRIKONFERANSE. Ny kurs for opptrappingsplanen! Hva er fremtidens utfordringer innen psykisk helsevern? KONFERANSE NSHs PSYKIATRIKONFERANSE Ny kurs for opptrappingsplanen! Hva er fremtidens utfordringer innen psykisk helsevern? Torsdag 30. og fredag 31. oktober 2003 Felix konferansesenter, Aker Brygge, Oslo

Detaljer

Invitasjon. OSLO 5.-6. september 2016. konferanse. hukommelsesklinikker 25 års jubileum. www.aldringoghelse.no. Foto: OUS / Anders Bayer

Invitasjon. OSLO 5.-6. september 2016. konferanse. hukommelsesklinikker 25 års jubileum. www.aldringoghelse.no. Foto: OUS / Anders Bayer Invitasjon konferanse hukommelsesklinikker 25 års jubileum Foto: OUS / Anders Bayer 5.-6. september 2016 www.aldringoghelse.no Hukommelsesklinikker 25 års jubileum Det er i år 25 år siden hukommelsesklinikken

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

Psykologens arbeid med barn med sykdom eller funksjonsnedsettelse og deres familie. Fagkurs på Frambu 19. og 20. august 2015

Psykologens arbeid med barn med sykdom eller funksjonsnedsettelse og deres familie. Fagkurs på Frambu 19. og 20. august 2015 Psykologens arbeid med barn med sykdom eller funksjonsnedsettelse og deres familie Fagkurs på Frambu 19. og 20. august 2015 Psykologers arbeid med barn med sykdom eller funksjonsnedsettelse og deres familier

Detaljer

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 25. mai og torsdag 26. mai 2016

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 25. mai og torsdag 26. mai 2016 INVITASJON TIL NASJONAL FAGKONFERANSE FOR HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 25. mai og torsdag 26. mai 2016 Vi ønsker med dette velkommen til vår femte nasjonale konferanse for helsefagarbeidere. Konferansen

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse i Bodø. 13. 15. mars 2012 Radisson Blu Hotel

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse i Bodø. 13. 15. mars 2012 Radisson Blu Hotel NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse i Bodø 13. 15. mars 2012 Radisson Blu Hotel PROGRAM Tirsdag 13. mars- 2012 Kl 10 00 11 00 Kl 11 00 11

Detaljer

Kjære medlemmer av NLSA og øvrige deltakere på AKUTTDAGENE 2008! Velkommen til AKUTTDAGENE 2008 som i år vil gå av stabelen i Oslo.

Kjære medlemmer av NLSA og øvrige deltakere på AKUTTDAGENE 2008! Velkommen til AKUTTDAGENE 2008 som i år vil gå av stabelen i Oslo. www.akuttdagene.no Kjære medlemmer av NLSA og øvrige deltakere på AKUTTDAGENE 2008! Velkommen til AKUTTDAGENE 2008 som i år vil gå av stabelen i Oslo. I år arrangerer vi AKUTTDAGENE sammen med Akuttmottaket

Detaljer

PÅMELDINGSSKJEMA. Dato/Sted: Torsdag 19. og fredag 20. februar 2004 Rainbow Hotel Opera, Oslo

PÅMELDINGSSKJEMA. Dato/Sted: Torsdag 19. og fredag 20. februar 2004 Rainbow Hotel Opera, Oslo Formål: Fra 1. januar 2004 skal alle helseforetak ha etablert klinisk etikkkomite. Noen sykehus har erfaring med bruk av klinisk etikkkomite i flere år. Det finnes flere måter å organisere og bruke komiteen

Detaljer

Akuttpsykiatrikonferansen 2015

Akuttpsykiatrikonferansen 2015 NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER: Akuttpsykiatrikonferansen 2015 14. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri med Akuttpsykiatrisk forskningsseminar radisson BLu scandinavia Hotel, oslo

Detaljer

Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo

Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo Tid: 7.juni kl 09.00-16.00 Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo Pris: kr 800,- Påmelding: Nordre

Detaljer

Bjørg Gammersvik. Victor Grønstad

Bjørg Gammersvik. Victor Grønstad Bjørg Gammersvik Ansatt i Helsedirektoratet siden starten, 2001. Før det i Helsetilsynet der jeg jobbet med gjennomføring av opptrappingsplanen; omstrukturering og etablering av DPS. Før det 25 år i psykisk

Detaljer

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Seksjon Helse og Sosial Hordaland AVD.743 SØRLANDET SYKEHUS ARENDAL Invitasjon til Nasjonal konferanse 20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Hvordan ønsket vi det skulle bli? Hvordan ble det? Scandic Bergen City Mandag

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

KONFERANSE MEDISINSK KONTORFAGLIG VIRKSOMHET. Motivasjons- og innspillskonferanse Hvordan selv påvirke til gode løsninger!

KONFERANSE MEDISINSK KONTORFAGLIG VIRKSOMHET. Motivasjons- og innspillskonferanse Hvordan selv påvirke til gode løsninger! KONFERANSE MEDISINSK KONTORFAGLIG VIRKSOMHET Motivasjons- og innspillskonferanse Hvordan selv påvirke til gode løsninger! Kontorfagpersonell som premissleverandør og pådriver Kommunikasjon i fokus Torsdag

Detaljer

OSLO 14. september 2016 Oslo Kongressenter www.aldringoghelse.no

OSLO 14. september 2016 Oslo Kongressenter www.aldringoghelse.no Utviklingshemning og aldring og Funksjonshemning og aldring inviterer til Temakonferanse- Sansetap ved aldring OSLO 14. september 2016 Oslo Kongressenter www.aldringoghelse.no Temakonferanse Sansetap ved

Detaljer

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016 Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag Dagsseminar 28. januar 2016 Ullevål sykehus Dette er dagen du trenger for å få kunnskapen du trenger om bekkenleddsmerter, så du kan hjelpe pasientene best

Detaljer

Førstehjelp ved selvmordsfare

Førstehjelp ved selvmordsfare Førstehjelp ved selvmordsfare NKS Jæren distriktspsykiatriske senter arrangerer kurs i Førstehjelp ved selvmordsfare 10-11.mars 2015 for alle som i sitt arbeid kan komme i kontakt med selvmordsnære personer.

Detaljer

Brukermedvirkning 2006

Brukermedvirkning 2006 Norsk sykehus- og helsetjenesteforening Konferanse Brukermedvirkning 2006 Møteplassen for bruker, pasient og helsearbeider Torsdag 1. og fredag 2. juni 2006 Thon Hotel Opera, Oslo Bakgrunn: Alle sykehus

Detaljer

Selvskading. 1. mars 2012 VERDENSDAGEN MOT SELVSKADING Den tredje nasjonale konferansen Rica Nidelven Hotel, Trondheim

Selvskading. 1. mars 2012 VERDENSDAGEN MOT SELVSKADING Den tredje nasjonale konferansen Rica Nidelven Hotel, Trondheim 1. mars 2012 VERDENSDAGEN MOT SELVSKADING Den tredje nasjonale konferansen Rica Nidelven Hotel, Trondheim Selvskading et steg videre, én handling, flere utveier LFSS Landsforeningen for forebygging av

Detaljer

Sámi našuvnnalaš gealboguovddáš - psykalaš dearvvasvuođasuddjen, SÁNAG. Samisk Nasjonalt Kompetansesenter - psykisk helsevern og rus, SANKS.

Sámi našuvnnalaš gealboguovddáš - psykalaš dearvvasvuođasuddjen, SÁNAG. Samisk Nasjonalt Kompetansesenter - psykisk helsevern og rus, SANKS. Sámi našuvnnalaš gealboguovddáš - psykalaš dearvvasvuođasuddjen, SÁNAG. Samisk Nasjonalt Kompetansesenter - psykisk helsevern og rus, SANKS. Gunn Heatta og Anne Silviken Tromsø 3. juni 2015 Samisk nasjonal

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse i Alta

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse i Alta Årskonferanse i Alta 1. til 3. mars- 2016 Hotell Scandic Alta NFSS Organisasjonsnummer 994186183 PROGRAM: Tirsdag 1. mars 10 00-11 00 Registrering med kaffe m.m. 11 00-11 30 Velkommen ved Heidi Solvang,

Detaljer

TEMAKURS Tiltak for hjemmeboende personer med demens og deres pårørende Molde Rica Seilet 18. og 19. oktober 2017

TEMAKURS Tiltak for hjemmeboende personer med demens og deres pårørende Molde Rica Seilet 18. og 19. oktober 2017 Invitasjon TEMAKURS Tiltak for hjemmeboende personer med demens og deres pårørende Molde 18. og 19. oktober 2017 www.aldringoghelse.no Oppfølging av hjemmeboende personer med demens og deres pårørende

Detaljer

PFF-kongressen 2013: Diagnostikk og behandling Lumbalcolumna

PFF-kongressen 2013: Diagnostikk og behandling Lumbalcolumna PFF-kongressen 2013: Diagnostikk og behandling Lumbalcolumna Har du ennå ikke meldt deg på årets PFF-kongress, er det på tide nå. Hold av helgen 8-10. mars 2013. Kongressen holdes på Thon Hotell Oslo Airport,

Detaljer

forord Marianne Storm

forord Marianne Storm Forord Arbeidet med å utvikle metodikken som utgjør tiltaket «Brukermedvirkning i praksis», begynte som et ønske om å sette fokus på hva brukermedvirkning er i konkrete handlinger, og i samhandling mellom

Detaljer

Epilepsi og autisme 2. og 3. febr 2015

Epilepsi og autisme 2. og 3. febr 2015 Illustrasjonsfoto Epilepsi og autisme 2. og 3. febr 2015 Kurs for foreldre, andre pårørende og nærpersoner Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme, Lærings- og mestringssenteret Epilepsi og

Detaljer

KONFERANSE. NSHs konferanse for MEDISINSK KONTORFAGLIG HELSEPERSONELL 2005

KONFERANSE. NSHs konferanse for MEDISINSK KONTORFAGLIG HELSEPERSONELL 2005 KONFERANSE NSHs konferanse for MEDISINSK KONTORFAGLIG HELSEPERSONELL 2005 Faglig oppdatering Personlig utvikling Nye impulser Arbeidsmiljø og arbeidsglede Mandag 30. mai og tirsdag 31. mai 2005 M/S Color

Detaljer

Forslag om å opprette ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin

Forslag om å opprette ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs Plass 0130 Oslo Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 09/23 Dato: 16.06. 2009 Forslag om å opprette ny spesialitet i

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse i Bodø mars 2012 Radisson Blu Hotel

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse i Bodø mars 2012 Radisson Blu Hotel NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse i Bodø 13. 15. mars 2012 Radisson Blu Hotel PROGRAM Tirsdag 13. mars- 2012 Kl 10 00 11 00 Kl 11 00 11

Detaljer

Førstehjelp ved selvmordsfare

Førstehjelp ved selvmordsfare Førstehjelp ved selvmordsfare NKS Jæren distriktpsykiatriske senter arrangerer kurs i Førstehjelp ved selvmordsfare 10-11. november 2015 for alle som i sitt arbeid kan komme i kontakt med selvmordsnære

Detaljer

Utredning av demens og behandling i praksis

Utredning av demens og behandling i praksis Utredning av demens og behandling i praksis Fordypningskurs 10 studiepoeng Geilo, 14. 18, september 2009 Søknadsfrist 19. juni 2009 Utredning av demens og behandling i praksis Dette fordypningskurset er

Detaljer

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik En enhet i utvikling Hvordan er vi bygd opp, hvordan jobber vi og hvilke utfordringer har vi? Koordinator Knut Anders Brevig Akuttnettverket, Holmen 07.04.14 Avdelingssjef

Detaljer

Invitasjon til Høstmøtet Oktober Kviknes Hotel Balestrand. Sogn og Fjordane Tannlegeforening

Invitasjon til Høstmøtet Oktober Kviknes Hotel Balestrand. Sogn og Fjordane Tannlegeforening Invitasjon til Høstmøtet 2016 21-22.Oktober 2016 Kviknes Hotel Balestrand Sogn og Fjordane Tannlegeforening Program Fredag 21.oktober 9:30 Frammøte Kaffi og rundstykker Sal 1 10:00-10:10 Åpningstale Kurs

Detaljer

«Tvang i et menneskerettighetsperspektiv-finnes det verdighet i bruk av tvang?» 09. mai 2017

«Tvang i et menneskerettighetsperspektiv-finnes det verdighet i bruk av tvang?» 09. mai 2017 «Tvang i et menneskerettighetsperspektiv-finnes det verdighet i bruk av tvang?» 09. mai 2017 LARVIK KULTURHUS, BØLGEN, SANDEN 2, LARVIK Påmelding med frist 02.05.17: Sett musepekeren på linken og følg

Detaljer

GERIATRISK KOMPETANSE FOR FREMTIDENS ELDREOMSORG

GERIATRISK KOMPETANSE FOR FREMTIDENS ELDREOMSORG NSF FGD Landskonferanse 2012 GERIATRISK KOMPETANSE FOR FREMTIDENS ELDREOMSORG 15.-16. mars 2012 Radisson Blu Royal Garden, Trondheim NSF FGD inviterer til Landskonferanse Mange eldre er friske og har ikke

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse Thon hotell Opera i Oslo 4.-6. mars 2008 PROGRAM TIRSDAG 4. mars 2008 Kl 10 00 11 00 Registrering med

Detaljer

TEMAKURS Tiltak for hjemmeboende personer med demens og deres pårørende OSLO Oslo Kongressenter mars 2017

TEMAKURS Tiltak for hjemmeboende personer med demens og deres pårørende OSLO Oslo Kongressenter mars 2017 Invitasjon TEMAKURS Tiltak for hjemmeboende personer med demens og deres pårørende OSLO Oslo Kongressenter 8.-9. mars 2017 www.aldringoghelse.no Oppfølging av hjemmeboende personer med demens og deres

Detaljer

PASIENTSIKKERHET EN UTFORDRING FOR UTDANNINGEN?

PASIENTSIKKERHET EN UTFORDRING FOR UTDANNINGEN? Norsk Dansk Fagkonferanse 7. 8. mai 2015 CLARION HOTEL ADMIRAL, BERGEN PASIENTSIKKERHET EN UTFORDRING FOR UTDANNINGEN? Vi lever i en tid med internasjonalisering. Mange mennesker flytter på seg og søker

Detaljer

Kropp og selvfølelse

Kropp og selvfølelse Universitetssykehuset Nord-Norge HF Psykiatrisk forsknings- og utviklingsavdeling Kropp og selvfølelse 3 semesters utdanningsprogram om SPISEFORSTYRRELSER Målgruppe: Kompetanseprogrammet er tverrfaglig

Detaljer

Invitasjon. Det inviteres til Landskonferanse og årsmøte på Soria Moria Hotell i Oslo, fredag 27.- søndag 29. mars 2009.

Invitasjon. Det inviteres til Landskonferanse og årsmøte på Soria Moria Hotell i Oslo, fredag 27.- søndag 29. mars 2009. Invitasjon Det inviteres til Landskonferanse og årsmøte på Soria Moria Hotell i Oslo, fredag 27.- søndag 29. mars 2009. Velkommen til CarciNors Landskonferanse og årsmøte For fjerde gang har Pasientforeningen

Detaljer

Konferanse. NSHs årlige Psykiatri- og ruskonferanse 2006

Konferanse. NSHs årlige Psykiatri- og ruskonferanse 2006 Norsk sykehus- og helsetjenesteforening Konferanse NSHs årlige Psykiatri- og ruskonferanse 2006 Opptrappingsplanen og nye mål for psykisk helse 2008 Akuttpsykiatri hvem skal behandles hvor? Rusomsorg og

Detaljer

LEGEMIDDELBRUK HOS ELDRE

LEGEMIDDELBRUK HOS ELDRE TEMAKURS FOR LEGER LEGEMIDDELBRUK HOS ELDRE OSLO Oslo Kongressenter, Folkets hus 26.-27. OKTOBER 2015 www.aldringoghelse.no TEMAKURS Legemiddelbruk hos eldre Kurset er beregnet på fastleger og sykehjemsleger,

Detaljer

Folkehelsekonferansen 2014

Folkehelsekonferansen 2014 Folkehelsekonferansen 2014 Helsefremmende lokalsamfunn VISJON PLANLEGGE ORGANISERE GJENNOMFØRE FORMÅL I et helsefremmende lokalsamfunn går folks trivsel og levekår hånd i hånd med en bærekraftig utvikling.

Detaljer

Påmelding: Det er totalt 24 plasser på kurset. Først til mølla gjelder og plassene fordeles ellers ut fra skjønn.

Påmelding: Det er totalt 24 plasser på kurset. Først til mølla gjelder og plassene fordeles ellers ut fra skjønn. Vevelstad Brønnøy Vega Sømna Samhandlingsprosjektet Sammen om psykisk helse, Sør-Helgeland v/ kommunene Vevelstad, Sømna, Vega, Brønnøy, samt Psykiatrisk senter Brønnøysund. INVITERER TIL KURSET FØRSTEHJELP

Detaljer

Mor Nordlandssykehuset HF201T

Mor Nordlandssykehuset HF201T Mor Nordlandssykehuset HF201T 21 22. november 2013 Pasientsikkerhetsarbeid i Helse Nord - hva gjør vi, og hva kan vi lære av hverandre? Velkommen Velkommen til kunnskapsdeling om praktisk pasientsikkerhet

Detaljer

OSLO Oslo Kongressenter, Folkets hus mai 2017

OSLO Oslo Kongressenter, Folkets hus mai 2017 TEMAKURS FOR LEGER LEGEMIDDELBRUK HOS ELDRE OSLO Oslo Kongressenter, Folkets hus 29.-30. mai 2017 www.aldringoghelse.no TEMAKURS Legemiddelbruk hos eldre Kurset er særlig beregnet på fastleger og sykehjemsleger,

Detaljer

SALTEN PSYKIATRISKE SENTER. 25 års jubileumskonferanse. MØTEPLASSER - psykiatrien i møte med seg selv og med andre

SALTEN PSYKIATRISKE SENTER. 25 års jubileumskonferanse. MØTEPLASSER - psykiatrien i møte med seg selv og med andre SALTEN PSYKIATRISKE SENTER 25 års jubileumskonferanse MØTEPLASSER - psykiatrien i møte med seg selv og med andre Radisson SAS Hotel i Bodø, 30. mai - 1. juni 2007 Skarv av Ellen Jacobsen, Oslo. Bronseskulptur

Detaljer

Kursdager 2018 GODT ARBEID ER GOD HELSE. Tromsø: mars. LINKEN - Forskningsparken Møtesenter ARBEIDS- OG MILJØMEDISINSK AVDELING

Kursdager 2018 GODT ARBEID ER GOD HELSE. Tromsø: mars. LINKEN - Forskningsparken Møtesenter ARBEIDS- OG MILJØMEDISINSK AVDELING ARBEIDS- OG MILJØMEDISINSK AVDELING BARGO- JA BIRASMEDISIINA OSSADAT Kursdager 2018 Tromsø: LINKEN - Forskningsparken Møtesenter 13.-14. mars GODT ARBEID ER GOD HELSE Arbeidshelse - kunnskap i teori og

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse Rica Ishavshotell Tromsø 13. 15. mars 2007 PROGRAM TIRSDAG 13. mars 2007 Kl 11 00 12 00 Registrering

Detaljer

VELKOMMEN TIL SEMINAR

VELKOMMEN TIL SEMINAR VELKOMMEN TIL SEMINAR FSR Trøndelag inviterer til FSR seminar 2018 i Trondheim! Fokuset for årets FSR seminar er hvordan vi som sykepleiere kan hjelpe pasientene gjennom ulike overganger i livet med en

Detaljer

Nidelvkurset 4. februar - 6. februar 2015

Nidelvkurset 4. februar - 6. februar 2015 Nidelvkurset 4. februar - 6. februar 2015 Allmennlegeforeningen og Norsk Forening for Allmennmedisins kurs i fysikalsk medisin for allmennleger Scandic Nidelven Hotel, Trondheim Generell orientering AF

Detaljer

KONFERANSE BRUKERMEDVIRKNING I PSYKIATRIEN. endring av roller hos bruker og hjelper

KONFERANSE BRUKERMEDVIRKNING I PSYKIATRIEN. endring av roller hos bruker og hjelper KONFERANSE BRUKERMEDVIRKNING I PSYKIATRIEN endring av roller hos bruker og hjelper Torsdag 22. og fredag 23. mai 2003 Felix konferansesenter, Aker Brygge, Oslo Tverrfaglig samarbeid gir gode løsninger!

Detaljer

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon. Den total smerte hvordan kan vi best hjelpe?

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon. Den total smerte hvordan kan vi best hjelpe? Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon. Den total smerte hvordan kan vi best hjelpe? Kurset arrangeres ved Clarion Ernst Hotel, Kristiansand Dato: 20.-21. april 2015

Detaljer

NFAM. Henningsvær bryggehotell, 8313 Henningsvær. Vårkonferansen, 10.- 12. mai 2009. Ansvarlig: NFAM, styret

NFAM. Henningsvær bryggehotell, 8313 Henningsvær. Vårkonferansen, 10.- 12. mai 2009. Ansvarlig: NFAM, styret NFAM Vårkonferansen, 10.- 12. mai 2009 Henningsvær bryggehotell, 8313 Henningsvær Ansvarlig: NFAM, styret PROGRAM Godkjenning. Kurset er godkjent med 15 timer som valgfritt kurs i videre og etterutdanningen

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Fagakademiet inviterer til kurset Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Det er et stort behov for effektive, evaluerte lavterskeltilbud som KiD fordi forekomsten av depresjonstilstander er

Detaljer

KONFERANSE NASJONAL HØRINGSKONFERANSE. Distriktsmedisinske senter DMS. Torsdag 6. og fredag 7. november 2003 Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo

KONFERANSE NASJONAL HØRINGSKONFERANSE. Distriktsmedisinske senter DMS. Torsdag 6. og fredag 7. november 2003 Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo KONFERANSE NASJONAL HØRINGSKONFERANSE Distriktsmedisinske senter DMS Torsdag 6. og fredag 7. november 2003 Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo Tverrfaglig samarbeid gir gode løsninger! NORSK SYKEHUS-

Detaljer

Strategier for evidensbasert behandling av schizofreni i Norge The 11th Community Mental Health Conference Lund, 3-4 juni 2013

Strategier for evidensbasert behandling av schizofreni i Norge The 11th Community Mental Health Conference Lund, 3-4 juni 2013 Strategier for evidensbasert behandling av schizofreni i Norge The 11th Community Mental Health Conference Lund, 3-4 juni 2013 Torleif Ruud Avdelingssjef, FoU-avdeling psykisk helsevern, Akershus universitetssykehus

Detaljer

Eksempler på ulike løp som kan føre fram til spesialistgodkjenning

Eksempler på ulike løp som kan føre fram til spesialistgodkjenning 1 Spesialistgodkjenning for bioingeniører - vedlegg 7 Eksempler på ulike løp som kan føre fram til spesialistgodkjenning Berte Bioingeniør er bioingeniør med spesialistgodkjenning, fordypning i laboratoriemedisinsk

Detaljer

til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse

til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse 30. sept og 1. okt 2014 Velkommen til konferansen - til barn og unges beste Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, RKBU Midt-Norge

Detaljer

Premisser for mestring i aktivitet

Premisser for mestring i aktivitet Premisser for mestring i aktivitet Seminar 29/9 Hordaland Idrettskrets og Idrett Bergen Sør har gleden av å presentere detaljene til høstens seminar. Tid og sted: Mandag 29/9 kl. 9.30-14.30 Idrettens Hus,

Detaljer

Hvordan kan dette gjøre psykisk helse bedre?

Hvordan kan dette gjøre psykisk helse bedre? Hvordan kan dette gjøre psykisk helse bedre? 1. Forebygging av selvmord 2. Forebygging og tidlig behandling av psykose 3. Forebygge bruk av tvangsmidler 4. Forebygge overdose 1. Forebygging av selvmord

Detaljer

Underernæring og helseøkonomi

Underernæring og helseøkonomi Invitasjon til symposium om Underernæring og helseøkonomi 16. januar 2013 Radisson Blu Plaza Hotel Oslo Velkommen til helseøkonomisk symposium om underernæring på helseinstitusjoner Minst 30 % av pasientene

Detaljer

Hvem passer på far eller mor når jeg er på skolen? Blir mor eller far sykere om jeg blir lei meg? Kommer mamma eller pappa til å dø?

Hvem passer på far eller mor når jeg er på skolen? Blir mor eller far sykere om jeg blir lei meg? Kommer mamma eller pappa til å dø? Hvem passer på far eller mor når jeg er på skolen? Blir mor eller far sykere om jeg blir lei meg? Kommer mamma eller pappa til å dø? Hva skal jeg si til vennene mine? Hvem skal passe på meg? Hvorfor klarer

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF Nasjonalt topplederprogram Solveig Klæbo Reitan Trondheim, mars 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Grunnkurs A Trondheim 13. 17.06.2016, Trondheim

Grunnkurs A Trondheim 13. 17.06.2016, Trondheim Grunnkurs A Trondheim 13. 17.06.2016, Trondheim Mandag 13.06.2016 11.00-17.30 Faget Allmennmedisin MANDAG 13 JUNI 2016 11.00-11.15 Velkommen. 11.15-12.00 Hjelp jeg har blitt fastlege Rapport fra 35 år

Detaljer

EFPIA TEMPLATE - NORSK VERSJON

EFPIA TEMPLATE - NORSK VERSJON EFPIA TEMPLATE - NORSK VERSJON Publikasjonsdato: 30.06.2016 Fullstendig navn Helse-personell: sted Helseorganisasjoner: registreringssted land adresse Entydig landsidentifikator VALGFRITT Bidrag til arrangementskostnader

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet 8,6 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 9,2

Detaljer

Kropp og selvfølelse

Kropp og selvfølelse Universitetssykehuset Nord-Norge HF Psykiatrisk forsknings- og utviklingsavdeling Kropp og selvfølelse 3 semesters utdanningsprogram om SPISEFORSTYRRELSER Målgruppe: Kompetanseprogrammet er tverrfaglig

Detaljer