Akuttpsykiatrikonferansen 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Akuttpsykiatrikonferansen 2015"

Transkript

1 NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER: Akuttpsykiatrikonferansen nasjonale konferanse i akuttpsykiatri med Akuttpsykiatrisk forskningsseminar radisson BLu scandinavia Hotel, oslo februar februar

2 kjære MedArBeidere Velkommen til den 14. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri! Konferansen ble etablert med den hensikt å være fagfolkets egen konferanse og har utviklet seg til å bli den viktigste tverrfaglige møteplassen innen akuttpsykiatrifeltet, med oppunder fem hundre deltakere de siste årene. Dette vitner om stor aktivitet og entusiasme innen faget vårt! Interesserte og engasjerte kolleger bidrar på konferansene både som foredragsholdere, innledere og deltakere. På den måten gir de alle sitt bidrag til fagets vekst gjennom økt kunnskap, refleksjoner og diskusjoner i en tverrfaglig ramme, godt forankret i den akuttpsykiatriske hverdag. Det er derfor med stor glede vi presenterer årets program for dere. Temaene representerer noe av mangfoldet i de kliniske utfordringene vi står overfor i vårt daglige virke. Bidragene kommer i form av plenums og parallellsesjoner fra en rekke ulike fagmiljøer, og vi håper de vil bidra som grunnlag for aktiv diskusjon. Målsetningen vår er å bidra til akuttpsykiatrifagets stadige utvikling, både i dybde og bredde. Styret oppfordrer også fagmiljøene til å foreslå kandidater til akuttpsykiatriprisen. Slik kan vi synliggjøre og oppmuntre til innsats i akuttpsykiatrifaget fremover! Hilsen styret i NFAP Styret i Nasjonalt forum for akuttpsykiatri: Gaute H. Nilsen, psykiater, overlege ved Psykiatrisk avdeling, Sykehuset Levanger. Heidi Susann Emaus, psykiatrisk sykepleier, fagutviklingsansvarlig, Akutt-teamet, Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn, UNN. Martin Hegdahl, avdelingspsykolog, Psykiatrisk Fylkesavdeling, Tønsberg. Astrid Prestmo, psykiater, overlege, St. Olavs Hospital, avd. Østmarka, Trondheim. Espen Gade Rolland, master i sykepleievitenskap, fagutviklingsansvarlig, akuttseksjonen, Drammen DPS, Vestre Viken HF. Areej Haddal, psykiater, overlege, Akuttavdelingen, Akershus Universitetssykehus. Charlotte Walther, psykiatrisk sykepleier, Helseavdelingen ved Halden fengsel, Halden. Ingrid Camilla Aasbøe Heggland, psykologspesialist, Akutt Ambulant Team, Haugaland DPS. Andreas Berg, psykologspesialist, Follo akutteam, Follo DPS, Akershus Universitetssykehus. 2 Sara Germans Selvik, psykiater, PhD, overlege ved akutt og allmensengepost, sykehuset Namsos.

3 Godkjenninger Norsk Sykepleierforbund: Akuttpsykiatrikonferansen 2015 m/forskningsseminar søkes godkjent som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med 18 timer. Akuttpsykiatrikonferansen alene søkes godkjent med 14 timer. Norsk Psykologforening: Akuttpsykiatrikonferansen 2015 m/forskningsseminar søkes godkjent som 18 timers vedlikeholdsaktivitet m/forskningsseminar. Akuttpsykiatrikonferansen alene søkes godkjent med 14 timer. Den Norske Legeforening: Akuttpsykiatrikonferansen 2015 m/forskningsseminar søkes godkjent innen allmennmedisin med til sammen 18 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i psykiatri til videre- og etterutdanningen. Akuttpsykiatrikonferansen alene søkes godkjent med 14 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen. Akuttpsykiatrikonferansen 2015 m/forskningsseminar søkes godkjent innen psykiatri deltakelse med til sammen 18 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning. Akuttpsykiatrikonferansen alene søkes godkjent med 14 valgfrie timer. Akuttpsykiatriprisen Prisen tildeles enkeltpersoner eller grupper som har satt fokus på akuttpsykiatri på en konstruktiv måte. Dette kan være gjennom klinisk arbeide, fagutvikling, brukererfaring, forskning og publikasjoner m.m. Prisen består av et bilde verdt ca kr samt en sjekk på kr Juryen består av styrets medlemmer. Forslag til priskandidater, med vedlagt begrunnelse, sendes styret på e-post: innen 1. desember Utdelingen foretas under konferansen torsdag 5. februar. PRIS FOR BESTE FORSKNINGSARTIKKEL INNEN AKUTTPSYKIATRI I 2014 Prisen er ment som en inspirasjon og anerkjennelse til forfattere av forskningsartikler som bidrar til fagets vekst. Prisen består av en sjekk på kr Innsendte artikler blir vurdert av en vitenskapelig komité bestående av: Professor Ole Bernt Fasmer (UiB og Helse Bergen) leder, professor Kolbjørn S Brønnick (UiS og Helse Stavanger) og overlege Anne Engum (St.Olavs Hospital, avdeling Østmarka). Forslaget til priskandidater skal inneholde tittel, forfatter(e) og tidskrift. Forslag til priskandidater, med vedlagt begrunnelse, sendes styret på e-post: innen 1. desember Utdelingen foretas under forskningskonferansen onsdag 4. februar. 3

4 PROGRAM Akuttpsykiatrisk forskningsseminar Onsdag 4. februar Velkommen v/møteleder avdelingssjef/avdelingsoverlege, PhD Rune Kroken og avdelingsoverlege, Phd Helle Schøyen Sammenhengen psykotisk depresjon og suicidalitet, hvordan opplever pasienter dette v/lis, PhD student Kristin Fredriksen Jørstad Suicidalitet ved schizofreni-spektrumlidelser: forholdet til hallusinasjoner og paranoide vrangforestillinger v/ overlege/phd stipendiat Eirik Kjelby Selvskading og selvmordsforsøk de første årene med psykose: forekomst, motivasjon og kliniske trekk v/ kst. overlege Siri Åbergsjord Pause Effektivitet av antipsykotika ved hallusinose v/ kst. overlege/phd stipendiat Igne Sinkeviciute Ett års oppfølging og medikamentell behandling av førstegangs psykoser: ble algoritmen fulgt? v/overlege, PhD student Petros Drosos Pause CRP og kognitiv dysfunksjon i akuttfase av psykose v/ Farivar Fathian, overlege/ PhD stipendiat Langtidsoppfølging i TIPS studien Kognitiv fungering og funksjon ved første gangs psykose i et 10-års perspektiv v/psykologspesialist, PhD Wenche Ten Velden Hegelstad Pause Langtidsoppfølging v/ TIPS studien - Rusmisbruk og psykose i et 10-års perspektiv v/ overlege, PhD Melissa Weibell Cannabisveien til psykose: mindre nevrobiologisk sårbarhet Fagsjef/leder i TOPS teamet/psykologspesialist dr psychol Else Marie Løberg.

5 PROGRAM Akuttpsykiatrikonferansen Torsdag 5. februar Registrering Åpning v/ leder for NFAP Gaute Nilsen Dialogens nødvendige plass i akuttpsykiatri v/ Dag Erik Hagerup Syk eller slem utfordringer for akuttpsykiatriens håndtering av kriminelle v/ Randi Rosenquist Agitasjon - Akuttpsykiatriens febermål? v/ Arne Vaaler Kaffepause Media, tilsyn og sykehus. Gode relasjoner? v/ Stener Kvinnsland Prisutdeling Tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold. Vet vi om det virker? v/ Jorunn Rugkåsa Kan Basal eksponeringsterapi (BET) være nyttig i akuttpsykiatrisk behandling? v/jan Hammer og Åse Lyngstad Pasientsikkerhetskampanjen forebygging av selvmord i akuttavdelinger v/ewa Ness og Fredrik Walby Lunsj Parallelle sesjoner A A1 Syk eller slem utfordringer for akuttpsykiatriens håndtering av kriminelle v/randi Rosenquist. A2 Agitasjon Akuttpsykiatriens febermål? v/ Arne Vaaler. A3 Basal eksponeringsterapi (BET) forebygging av regresjon og reversering av marginalisering v/jan Hammer og Åse Lyngstad. A4 Pasientsikkerhetskampanjen - forebygging av selvmord i akuttavdelinger, erfaringer med implementering og veien videre v/ Ewa Ness og Fredrik Walby. A5 Behandling ved ADHD og komorbide tilstander v/ Terje Torgersen. A6 Bipolar lidelse, forløp og suicidalitet v/ Per Ivar Finseth. A7 Objektivering eller subjektivering? Hva innebærer det at pasienten skal medvirke som subjekt, og hvilken rolle spiller kunnskapssyn og moderne styring for å kunne realisere dette? v/ Tor-Johan Ekeland Kaffepause Parallelle sesjoner B B1 Å prioritere pårørende i akuttpsykiatri hvorfor og hvordan? v/ Bente Weimand. B2 Sikkerheten skal sitte i veggene tanker om det fysiske roms betydning for samhandling og ivaretakelse av sikkerheten v/kari Gjelstad. B3 Å miste pasienter i selvmord refleksjon og personlige erfaringer v/ Eva Helen Svendsen. B4 Minoritetspasienten: eksil, kultur og diagnostikk v/ Mehdi Farshbaf. B5 Kvinner, rus og akuttpsykiatri v/ Torill Sallaup. B6 Førstegangspsykose og tidlig intervensjon i Nordland v/erling Inge Kvig. B7 Finnes det en sammenheng mellom auto-antistoff, psykiske lidelser og atferd? v/ Henning Værøy Festmiddag

6 Fredag 6. februar Selvmordsrisikovurdering prediktiv verdi eller ryggen fri? v/ Gudrun Austad Interkulturell kommunikasjon alternative strategier i samtale med mennesker med minoritetsbakgrunn v/judith van der Weele Det første møtets betydning v/ Jaakko Seikkula Kaffepause Parallelle sesjoner C C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 Samtaler med storfamilier hvordan bruke æresforståelse, storfamilieroller og indirekte samtaleintervensjoner? v/ Judith van der Weele. Å godta den andre ubetinget i akutte kriser v/ Jaakko Seikkula. Demens i akuttpsykiatri erfaringer fra Helse Bergens samarbeid mellom akuttposter, alderspsykiatri og kommunene v/ Tor Jakob Moe. Selvskading: forståelse og håndtering med fokus på fellesfaktorer hos pasienter og hjelpere v/ Svein Øverland. Kliniske implikasjoner av kognitiv fungering ved alvorlig depresjon akutt i et langtidsperspektiv v/ Åsa Hammar. Erfaringer med psykiatrisk behandling v/ Petter Nilsen Hva lytter vil til hos pasienten og hva styrer våre behandlingsvalg? muligheter og risikoer ved empati og sympati v/ Eivind Olav Evensen Lunsj Akuttilbudet på DPS også når det blir krevd v/trond Fjetland Aarre Pappa n min er syk i tankene sine - om barn som pårørende i akuttpsykiatrien v/anne Kristine Bergem Fra krisemaksimering til kriseminimalisering ved behandling av pasienter med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse v/ Ingunn Haug og Sara Germans Selvik Jo visst nytter det! om behandling av mennesker med psykiske lidelser og rusavhengighet v/ Kari Lossius Takk for nå og velkommen tilbake! 6

7 FOREDRAGSHOLDERE Torsdag 5. februar Dag Erik Hagerup er filosof, og ansatt ved Fagutviklingsenhet Rus og Psykiatri ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Arbeider med doktorgrad og driver med filosofisk praksis i Tromsø. Randi Rosenqvist er psykiater, og arbeider ved Ila fengsel og forvaringsanstalt. Hun har tidligere arbeidet mange år ved Regional sikkerhetsavdeling på Gaustad og med rettspsykiatri. Hun har vært medlem av flere offentlige utvalg, har etablert utdannelse for rettspsykiatrisk sakkyndige og har skrevet artikler og lærebøker om emnet. Arne Vaaler er psykiater, overlege ved Østmarka sykehus. Professor dr. med. Vitenskapelig ansvarlig i agitasjonsstudien. Petter Nilsen har erfaring som pasient, holder foredrag om sin vei tilbake til livet etter psykisk sykdom, og har gitt ut bok som omhandler samme tema. Han forteller blant annet om angst, depresjon, terapi og innleggelser. Stener Kvinnsland er Adm. dir. Helse Bergen HF og styreleder OUS HF. Spesialist i onkologi, dr.med. Tidligere styreleder i Kreftforeningen og tidligere professor ved NTNU, UiO og UiB. Jorun Rugkåsa er seniorforsker ved Akershus Universitetssykehus og University of Oxford. Utdannet sosiolog og sosialantropolog. Forsker nå mest på tvang i psykiske helsetjenester, og spesielt på tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold. Jan Hammer er spesialsykepleier med master i psykisk helsearbeid. Rådgiver i Forsknings- og utviklingsavdelingen, Klinikk for psykisk helse og rus, Vestre Viken HF. Koordinerer den planlagte utdanningen i Basal eksponeringsterapi (BET) og fagutviklingsarbeidet knyttet til BET i Vestre Viken. Har før det jobbet flere år på forskjellige akuttpsykiatriske seksjoner. Åse Lyngstad er psykiater og overlege ved Seksjon for psykose og sammensatte lidelser, Psykiatrisk avdeling Blakstad, Vestre Viken HF. Lang klinisk erfaring med behandlingsmodellen Basal eksponeringsterapi. Har også flere års erfaring fra akuttpsykiatrien. Ewa Ness er psykiater og seniorrådgiver ved direktørens stab ved Oslo universitetssykehus. Hun tok imot Akuttpsykiatriprisen i 2014 sammen med Fredrik A. Walby på vegne av Pasientsikkerhetskampanjen. Hun leder fagrådet for psykisk helse i Helse Sør-Øst, og ledet arbeidet med å utgi de nasjonale retningslinjene for selvmordsforebygging. Hun har en Master i helseadministrasjon fra UiO og leder Psykiatrisk legevakt i Oslo. Fredrik A. Walby er psykologspesialist, forsker på Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging og sjefpsykolog ved Diakonhjemmet Sykehus. Han tatt imot Akuttpsykiatriprisen i 2014 sammen med Ewa Ness på vegne av Pasientsikkerhetskampanjen. Han har vært involvert i en rekke forskningsprosjekter om ulike typer suicidal atferd. 7 Terje Torgersen er psykiater, overlege ved Østmarka sykehus, PhD.

8 Per Ivar Finseth er lege i spesialisering innen psykiatri ved St. Olavs hostpital. Han er PhDkandidat ved institutt for nevrovitenskap NTNU, med dobbeltkompetansetipend fra helse Midt-Norge. Tor-Johan Ekeland er professor (dr.philos) i sosialpsykologi ved Høgskolen i Volda og Molde. Han har tidligere arbeidet ved Universitetet i Bergen og Nordiska Høgskole for Folkevetenskap. Han har bidratt med forskning innen recovery-perspektivet, og epistemologiske studier med relevans for praksis. Bente Weimand er forsker (PhD) og psykiatrisk sykepleier. Hun er 1. amanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og leder ved forskningsgruppen Brukeres og pårørendes erfaringer ved FOU-avdelingen på Akershus universitetssykehus. Kari Gjelstad er psykiater, var frem til mai 2014 avdelingssjef for psykiatrisk akuttavdeling ved Sykehuset Østfold HF. Satt i arbeidsgruppen for planlegging og utforming av psykiatrisk avdeling i nytt Østfoldsykehus. Nå prosessleder med fokus på pasientforløp og samhandlingsprosesser. Eva Helen Svendsen er psykologspesialist og jobber ved Bjørgvin DPS, allmennpsykiatrisk poliklinikk. Har siden 2003 vært medlem i HUS, psykiatrisk divisjons interne kriseteam for å støtte kollegaer som opplever store belastninger som for eksempel selvmord i jobben sin. Hun har i mange år engasjert seg i behandleres refleksjoner i forbindelse med at pasienter tar sitt eget liv. Mehdi Farshbaf er psykolog og PhD-kandidat ved UiO der han forsker på traumatisering og psykologisk behandling av traumatiserte pasienter. Han har tidligere jobbet ved Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo i et team som har fokus på traumatiserte flyktninger. Han er ansatt ved Nordfjord Psykiatrisenter. Torill Sallaup er psykiatrisk sykepleier og har mastergrad i Helsevitenskap fra NTNU. Hun jobber på ambulant akutteam ved Tiller DPS, og har påstartet PhD-prosjekt. Erling Inge Kvig er psykologspesialist, jobber ved Enhet for nysyke med psykose, Nordlandssykehuset. Phd-student ved Universitetet i Tromsø. Henning Værøy er psykiater, dr. med og seniorforsker. Dr. grad på nevro-peptider og psykosomatiske smertemekanismer etter at han var stipendiat for Nordisk Råd. Er for tiden opptatt med bl.a. studier av auto-antistoff som medvirkende faktor til ekstrem aggresjon, i samarbeid med universitetet i Rouen, Frankrike. Fredag 6. februar 8 Eivind Olav Kjelbotn Evensen Psykologspesialist i akutt-/allmennpsykiatrisk sengepost og ansatt i vaktlegeenheten ved Sykehuset Namsos. Er i tillegg psykologfaglig rådgiver ved Sykehuset Namsos/DpsKolvereid. Gudrun Austad er psykiatrisk sykepleier med mastergrad i selvmordsforebyggende arbeid. Er ansatt i fagteam selvmordsforebygging ved RVTS Vest og bistilling i Helse Stavanger HF, hvor

9 hun jobber med selvmordsforebygging. Veileder i VIVATselvmordsforebygging, styremedlem i Kirkens SOS. Har lang erfaring fra akuttpsykiatri og tidlig oppdagelse ved psykose (TIPS). Judith van der Weele er psykologspesialist med bred erfaring i arbeid med minoriteter, både fra Alternativ til Vold og som sakkyndig. Hun er medgründer i firmaet Minority Consult som tilbyr Linkarbeidere til barnevernstjenesten. Hun har bakgrunn fra traumefeltet og var medansvarlig for utvikling av opplæringsprogrammet Tryggere Traumeterapeuter på RVTS Øst. Jaakko Seikkula er professor i psykoterapi, ansatt ved Universitetet i Jyväskylä, Finland. Har vært sjefpsykolog ved Keropudas sykehus og har utviklet og driver flere forskningsarbeider på tilnærmingen Åpen Dialog. Trond Fjetland Aarre er psykiater, avdelingssjef ved Nordfjord psykiatrisenter og fagsjef i Psykisk helsevern, Helse Førde. Hans faglige hovedinteresser har vært diagnostikk og behandling av stemningslidelser og utvikling av desentraliserte tjenester for psykisk helse og rus. Anne Kristine Bergem er psykiater og fagrådgiver i Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende - BarnsBeste. Hun har skrevet to fagbarnebøker om barn som pårørende, samt bidratt i bøker og rapporter om unge omsorgsgivere i Norge. I tillegg er hun adm.dir i Helseforetaket Incita, fagrådgiver i Rådet for psykisk helse samt sitter i styret i Norsk psykiatrisk forening. Kari Lossius er psykologspesialist og klinikkdirektør ved Stiftelsen Bergensklinikkene. Hun har arbeidet med rusproblematikk i 28 år. Er tilknyttet Universitetet i Bergen der hun veileder i psykoterapi, samt konsulent ved Studenthelsetjenesten. Hun er medforfatter av flere bøker innen rus og psykologi, og har skrevet artikler og kronikker. Tor Jakob Moe er psykiater, og privatpraktiserende. Er tidligere overlege ved NKS Olaviken alderspsykiatrisk poliklinikk. Svein Øverland er psykologspesialist, og seksjonssjef ved avdeling Brøset, St. Olavs Hospital. Han er rådgiver i Forvaringsavdelingen i Trondheim fengsel, samt medeier i Psykologspesialistene og SuperEgo AS. Han har også skrevet og bidratt til flere artikler og fagbøker, blant annet Selvskading: en praktisk tilnærming. Ingun Haug er psykiatrisk sykepleier ved psykiatrisk avdeling, Sykehuset Namsos. Har veiledningskompetanse i kognitiv terapi. Bred klinisk erfaring fra arbeid ved akuttpsykiatrisk sengepost, sengepost for psykose og fra arbeid ved lærings- og mestringssenteret. Sara Germans Selvik er psykiater og seksjonsoverlege på akutt-/ allmennpsykiatrisk sengepost, Sykehuset Namsos. Hun har en PhD, med temaet screeningsinstrumenter for personlighetsforstyrrelser. Har mye erfaring med krisebehandling av pasienter med emosjonell ustabil PF. Åsa Hammar er psykologspesialist, og professor i klinisk nevropsykologi. Hun er ansatt ved Institutt for Biologisk og Medisinsk psykologi, Universitetet i Bergen, og ved psykiatrisk klinikk Haukeland Universitetssykehus. Hun er leder av Bergen Mood and Cognitive Function group. Har jobbet med problemstillinger om kognisjon og depresjon i mer enn 15 år. 9

10 praktiske opplysninger StED: Radisson BLU Scandinavia Hotel, Oslo DELtAKErAvgIFt: Akuttpsykiatrisk forskningsseminar onsdag 4. februar: kr 900,- Nasjonale konferanse i akuttpsykiatri torsdag 5. fredag 6. februar: kr 4 450,- I deltakeravgiften inngår faglig program, kaffepauser, lunsj torsdag og fredag, samt festmiddag torsdag OvErNAttINg pr/pers/natt Alt 1: Radisson BLU Scandinavia Hotel: Enkeltrom kr 1.595,- / Dobbeltrom kr 800,- Alt 2: Thon Hotel Europa: Enkeltrom kr 1.050,- / Dobbeltrom kr 700,- Thon Hotel Europa ligger rett over gaten for Radisson BLU Scandinavia Hotel PåmELDINgSFrIStEr: Ved påmelding etter 25. november 2014 påløper et gebyr på kr 300,-/ etter 1. januar kr 500,- Påmelding ved konferansestart kr 750,- PåmELDINg: Må skje skriftlig pr. fax, post eller elektronisk på Påmeldingen er bindende. Faktura/bekreftelse på bestillingen sendes ut i løpet av desember. Dersom faktura ønskes sendt til en annen adresse enn jobbadressen vil det påløpe et faktureringsgebyr på kr 50,-. Bekreftelse blir da sendt til deltakeren og fakturaen til oppgitt fakturaadresse. PåmELDINgEN SENDES til: (Kun skriftlige påmeldinger) KURS OG KONGRESSERVICE, NFAP., 7340 OPPDAL Fax For spørsmål ta kontakt med Kurs & Kongresservice tlf AvBEStILLINg: Kun skriftlig avbestilling. Avbestilling etter 1. januar kr Etter 20. januar betales full deltakeravgift inkl. bestilt overnatting/bespisning. reise: Det er reservert et begrenset antall flybilletter til/fra Oslo Lufthavn, Gardermoen med rabatt. Kryss av på påmeldingsskjemaet dersom du ønsker tilsendt bestillingsskjema for flybillett. Denne sendes i postoppkrav senest en uke før avreise. Spørsmål vedr. flytider/priser: BERG-HANSEN REISEBUREAU, TRONDHEIM. Tlf Fax Kontaktperson: Wenche Foss. E-post: 10

11 PÅMELDINGSSKJEMA Akuttpsykiatrikonferansen 2015 Sendes: KURS & KONGRESSERVICE NFAP, 7340 Oppdal. Fax: VENNLIGST BRUK BLOKKBOKSTAVER Er lege q Fødselsår Kvinne q Mann q Etternavn Fornavn Tittel Arb.sted Adresse arb. Pnr/sted Tlf. E-post Bemerkning/spesiell diett/annen fakt.adresse/best.kode mm: Tlf. Faks E-post Påmelding til: q Forskningsseminaret onsdag 4. februar q Akuttpsykiatrikonferansen torsdag 5. og fredag 6. februar Parallelle sesjoner Torsdag 5. februar - kl Sesjon A nr.: - kl Sesjon B nr.: Fredag 6. februar - kl Sesjon C nr.: Overnatting q Ønsker ikke overnatting q Ønsker overnatting q Alternativ 1 q Alternativ 2 q enkeltrom q dobbeltrom sammen med: Ankomst dato... Avreise dato... Ønsker røykerom q Ønsker tilsendt bestillingsskjema for fly q

12 Avsender: Kurs og Kongresservice AS Bregneveien 22 NO Oppdal B PORTO BETALT PORT PAYÈ NORGE

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER:

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER: www.akuttpsykiatri.no NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER: 13. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 13. - 14. februar 2014 m/ Akuttpsykiatrisk forskningsseminar 12. februar 2014 1 Radisson

Detaljer

10. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 17.-18. februar 2011

10. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 17.-18. februar 2011 NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER 10. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 17.-18. februar 2011 med akuttpsykiatrisk forskningsseminar 16. februar 2011 Radisson BLU Scandinavia Hotel,

Detaljer

9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010

9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010 NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER 9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010 med akuttpsykiatrisk forskningsseminar 17. februar 2010 Radisson BLU Scandinavia Hotel,

Detaljer

8. nasjonale konferanse. i akuttpsykiatri. 5. - 6. februar 2009. Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP) Radisson SAS Scandinavia Hotel OSLO

8. nasjonale konferanse. i akuttpsykiatri. 5. - 6. februar 2009. Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP) Radisson SAS Scandinavia Hotel OSLO Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP) 8. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 5. - 6. februar 2009 Radisson SAS Scandinavia Hotel OSLO c Akuttpsykiatrisk forskningsseminar 4. februar www.legeforeningen.no/akuttpsykiatri

Detaljer

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI. «Forventning om forandring»

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI. «Forventning om forandring» NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI arrangerer 6. nasjonale konferanse om akuttpsykiatri «Forventning om forandring» Prekonferanse «Forskning i akuttpsykiatri» 7. - 9. februar 2007 Radisson SAS Scandinavia

Detaljer

For leger i psykiatrien PSYKIATRIVEKA 2015. 9.-13. mars Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger

For leger i psykiatrien PSYKIATRIVEKA 2015. 9.-13. mars Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger For leger i psykiatrien PSYKIATRIVEKA 2015 9.-13. mars Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger Kjære kollegaer! Den åttende Psykiatriveka går av stabelen 9.-13. mars i Stavanger. Det er med glede at vi

Detaljer

PSYKIATRIVEKA 2015 9.-13. mars Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger

PSYKIATRIVEKA 2015 9.-13. mars Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger For leger i psykiatrien PSYKIATRIVEKA 2015 9.-13. mars Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger Den årlige møteplassen for leger i psykiatrien Norsk Psykiatrisk ForeNiNg www.psykiatriveka.no 2 Kjære kollegaer!

Detaljer

For leger i psykiatrien PSYKIATRIVEKA 2015. 9.-13. mars Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger

For leger i psykiatrien PSYKIATRIVEKA 2015. 9.-13. mars Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger For leger i psykiatrien PSYKIATRIVEKA 2015 9.-13. mars Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger Kjære kollegaer! Den åttende Psykiatriveka går av stabelen 9.-13. mars i Stavanger. Det er med glede at vi

Detaljer

Norsk Psykiatrisk Forening NPF. Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA. 21.-25. mars Clarion Hotel Stavanger

Norsk Psykiatrisk Forening NPF. Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA. 21.-25. mars Clarion Hotel Stavanger Norsk Psykiatrisk Forening NPF Norsk Psykiatrisk Forening NPF 1 PSYKIATRIVEKA 2011 21.-25. mars Clarion Hotel Stavanger PSYKIATRIVEKA 2011 2 Kjære kollega Velkommen til Norsk Psykiatrisk Forenings fag-

Detaljer

PSYKIATRIVEKA. Norsk Psykiatrisk Forening NPF. Radisson BLU Hotel, Tromsø 15. 19. mars. - For leger i psykiatrien. www.psykiatriveka.

PSYKIATRIVEKA. Norsk Psykiatrisk Forening NPF. Radisson BLU Hotel, Tromsø 15. 19. mars. - For leger i psykiatrien. www.psykiatriveka. Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA 2010 - For leger i psykiatrien Radisson BLU Hotel, Tromsø 15. 19. mars www.psykiatriveka.no Velkommen kjære kollega! Norsk Psykiatrisk Forenings fag- og foreningsuke

Detaljer

Psykiatriveka. Rica Nidelven Hotel, Trondheim. 12.-16. mars. Norsk Psykiatrisk Forening NPF. www.psykiatriveka.no

Psykiatriveka. Rica Nidelven Hotel, Trondheim. 12.-16. mars. Norsk Psykiatrisk Forening NPF. www.psykiatriveka.no Psykiatriveka 2012 Rica Nidelven Hotel, Trondheim 12.-16. mars Norsk Psykiatrisk Forening NPF www.psykiatriveka.no 2 elkommen til Trondheim 12. - 16. mars 2012! Kjære kollega, det er en stor glede å ønske

Detaljer

VELKOMMEN. TIL LANDSKONFERANSE 2011 First Hotel Ambassadeur, Drammen. 25. - 27. mai

VELKOMMEN. TIL LANDSKONFERANSE 2011 First Hotel Ambassadeur, Drammen. 25. - 27. mai NSFs LANDSGRUPPE AV PSYKIATRISKE SYKEPLEIERE VELKOMMEN TIL LANDSKONFERANSE 2011 First Hotel Ambassadeur, Drammen 25. - 27. mai Layout: KRY Foto: Birgitte Simensen Berg!"#$%$&%'() i møte med mennesket Virksomme

Detaljer

Norsk Psykiatrisk Forening PSYKIATRIVEKA 2008. for leger innen psykiatrien. Radisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo 14. 18. januar. www.psykiatriveka.

Norsk Psykiatrisk Forening PSYKIATRIVEKA 2008. for leger innen psykiatrien. Radisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo 14. 18. januar. www.psykiatriveka. Norsk Psykiatrisk Forening PSYKIATRIVEKA 2008 for leger innen psykiatrien Radisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo 14. 18. januar www.psykiatriveka.no 2 Velkommen kjære kollega! For andre gang arrangeres Norsk

Detaljer

Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA 2013 11. - 15. mars Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo www.psykiatriveka.no

Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA 2013 11. - 15. mars Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo www.psykiatriveka.no Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA 2013 11. - 15. mars Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo Foto: Erik Berg www.psykiatriveka.no Kjære kollegaer! Det er med stor glede og forventning vi nå for

Detaljer

Landskonferansen 2012

Landskonferansen 2012 NSFs LANDSGRUPPE AV PSYKIATRISKE SYKEPLEIERE Hovedlogo til Skilt til bygninger og vegger Forenklet skiltlogo til smalere flater. Pins, brevark & Visittkort Landskonferansen 2012 Myriad Pro Regular: Tekst

Detaljer

Norsk Psykiatrisk Forening PSYKIATRIVEKA 2006. for leger innen psykiatrien. Britannia Hotel, Trondheim 4. 8. september. www.psykiatriveka.

Norsk Psykiatrisk Forening PSYKIATRIVEKA 2006. for leger innen psykiatrien. Britannia Hotel, Trondheim 4. 8. september. www.psykiatriveka. Norsk Psykiatrisk Forening PSYKIATRIVEKA 2006 for leger innen psykiatrien Britannia Hotel, Trondheim 4. 8. september www.psykiatriveka.no Kjære kolleger Tiden nærmer seg for den første Psykiatriveka i

Detaljer

Bergen Tidlig Psykose Symposium 2012

Bergen Tidlig Psykose Symposium 2012 Bergen Tidlig Psykose Symposium 2012 11. - 12. juni Radisson BLU Royal Hotel Bryggen, Bergen «Ta kunnskapen i bruk!» www.helse-bergen.no/psyk.klinikk Velkommen! Velkommen til åpningsseminar i anledning

Detaljer

Menneskerettigheter, tvang og etikk

Menneskerettigheter, tvang og etikk Program } Nasjonal konferanse Den 5. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Psykisk sykdom er ungdommens sykdom Scandic Hotell, Hamar } 28. og 29. november 2012 V

Detaljer

Program } Nasjonal konferanse. Den 3. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk

Program } Nasjonal konferanse. Den 3. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Program } Nasjonal konferanse Den 3. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Hamar } 24. og 25. november 2010 VELKOMMEN For tredje gang inviterer vi til nasjonal konferanse

Detaljer

Program } Nasjonal konferanse. Den 3. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk

Program } Nasjonal konferanse. Den 3. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Program } Nasjonal konferanse Den 3. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Hamar } 24. og 25. november 2010 VELKOMMEN For tredje gang inviterer vi til nasjonal konferanse

Detaljer

Psykiatriveka. 16. - 20. mars 2009. - for leger i psykiatrien. Norsk psykiatrisk forening Npf. www.psykiatriveka.no

Psykiatriveka. 16. - 20. mars 2009. - for leger i psykiatrien. Norsk psykiatrisk forening Npf. www.psykiatriveka.no Norsk psykiatrisk forening Npf Psykiatriveka - for leger i psykiatrien 16. - 20. mars 2009 Radisson SAS Royal Hotel, Bryggen, Bergen www.psykiatriveka.no Velkommen kjære kollega! Norsk psykiatrisk forenings

Detaljer

Menneskerettigheter, tvang og etikk

Menneskerettigheter, tvang og etikk Program } Nasjonal konferanse Den 5. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Psykisk sykdom er ungdommens sykdom Scandic Hotell, Hamar } 28. og 29. november 2012 V

Detaljer

Menneskerettigheter, tvang og etikk

Menneskerettigheter, tvang og etikk Program } Nasjonal konferanse 8. nasjonale konferanse: Menneskerettigheter, tvang og etikk } Fra sykehus til kommune } Medisinfri behandling, hvor og hvordan? } Menneskerettighetene som personlig forpliktelse

Detaljer

Miljøterapi ved psykoselidelser

Miljøterapi ved psykoselidelser Miljøterapi ved psykoselidelser NORGE NORGE NORGE Spesialist- og kommunehelsetjenesten - felles forståelse i ulike rammer 4 Program Torsdag 30. januar 08.30 10.00 Registrering. Kaffe/te/rundstykker 10.00

Detaljer

Program Nasjonal konferanse. Den 4. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk

Program Nasjonal konferanse. Den 4. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Program Nasjonal konferanse Den 4. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Hamar 23. og 24. november 2011 V E L K O M M E N Juss og klinikk i psykisk helsevern møtes

Detaljer

Vårt hovedmål med konferansen er å øke kunnskapen om hvordan traumatiske livshendelser påvirker oss som mennesker og vår psykiske helse.

Vårt hovedmål med konferansen er å øke kunnskapen om hvordan traumatiske livshendelser påvirker oss som mennesker og vår psykiske helse. Lokalgruppen SPoR Nordland har gleden av å ønske dere velkommen til Bodø på Landskonferanse for SPoR 2014. Årets konferanse har fått tittelen Traumatiske livshendelser hvordan lever vi med dem? Vårt hovedmål

Detaljer

The 7th Bergen Bipolar Meeting 8. og 9.juni 2015

The 7th Bergen Bipolar Meeting 8. og 9.juni 2015 The 7th Bergen Bipolar Meeting 8. og 9.juni 2015 Bilde: Region Bergen Velkommen til Bergen 8.og 9. Juni Om Konferansen The Bergen Bipolar Meeting er en medisinsk fagkonferanse som ble arrangert første

Detaljer

Folkehelsekonferansen 2014

Folkehelsekonferansen 2014 Folkehelsekonferansen 2014 Helsefremmende lokalsamfunn VISJON PLANLEGGE ORGANISERE GJENNOMFØRE FORMÅL I et helsefremmende lokalsamfunn går folks trivsel og levekår hånd i hånd med en bærekraftig utvikling.

Detaljer

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE Tid: onsdag 21. januar torsdag 22. januar 2015 Sted: Arrangør: Tema Mål Quality Airport hotell, Sola ved Stavanger Kompetansesenter Rus - region Vest Stavanger (KoRus), Rogaland

Detaljer

Menneskerettigheter, tvang og etikk

Menneskerettigheter, tvang og etikk Invitasjon Nasjonal konferanse Konferanse om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Hamar 27. og 28. november 2008 Konferansen er en del av programmet for Sanderud sykehus 100-års

Detaljer