Akuttpsykiatrikonferansen 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Akuttpsykiatrikonferansen 2015"

Transkript

1 NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER: Akuttpsykiatrikonferansen nasjonale konferanse i akuttpsykiatri med Akuttpsykiatrisk forskningsseminar radisson BLu scandinavia Hotel, oslo februar februar

2 kjære MedArBeidere Velkommen til den 14. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri! Konferansen ble etablert med den hensikt å være fagfolkets egen konferanse og har utviklet seg til å bli den viktigste tverrfaglige møteplassen innen akuttpsykiatrifeltet, med oppunder fem hundre deltakere de siste årene. Dette vitner om stor aktivitet og entusiasme innen faget vårt! Interesserte og engasjerte kolleger bidrar på konferansene både som foredragsholdere, innledere og deltakere. På den måten gir de alle sitt bidrag til fagets vekst gjennom økt kunnskap, refleksjoner og diskusjoner i en tverrfaglig ramme, godt forankret i den akuttpsykiatriske hverdag. Det er derfor med stor glede vi presenterer årets program for dere. Temaene representerer noe av mangfoldet i de kliniske utfordringene vi står overfor i vårt daglige virke. Bidragene kommer i form av plenums og parallellsesjoner fra en rekke ulike fagmiljøer, og vi håper de vil bidra som grunnlag for aktiv diskusjon. Målsetningen vår er å bidra til akuttpsykiatrifagets stadige utvikling, både i dybde og bredde. Styret oppfordrer også fagmiljøene til å foreslå kandidater til akuttpsykiatriprisen. Slik kan vi synliggjøre og oppmuntre til innsats i akuttpsykiatrifaget fremover! Hilsen styret i NFAP Styret i Nasjonalt forum for akuttpsykiatri: Gaute H. Nilsen, psykiater, overlege ved Psykiatrisk avdeling, Sykehuset Levanger. Heidi Susann Emaus, psykiatrisk sykepleier, fagutviklingsansvarlig, Akutt-teamet, Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn, UNN. Martin Hegdahl, avdelingspsykolog, Psykiatrisk Fylkesavdeling, Tønsberg. Astrid Prestmo, psykiater, overlege, St. Olavs Hospital, avd. Østmarka, Trondheim. Espen Gade Rolland, master i sykepleievitenskap, fagutviklingsansvarlig, akuttseksjonen, Drammen DPS, Vestre Viken HF. Areej Haddal, psykiater, overlege, Akuttavdelingen, Akershus Universitetssykehus. Charlotte Walther, psykiatrisk sykepleier, Helseavdelingen ved Halden fengsel, Halden. Ingrid Camilla Aasbøe Heggland, psykologspesialist, Akutt Ambulant Team, Haugaland DPS. Andreas Berg, psykologspesialist, Follo akutteam, Follo DPS, Akershus Universitetssykehus. 2 Sara Germans Selvik, psykiater, PhD, overlege ved akutt og allmensengepost, sykehuset Namsos.

3 Godkjenninger Norsk Sykepleierforbund: Akuttpsykiatrikonferansen 2015 m/forskningsseminar søkes godkjent som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med 18 timer. Akuttpsykiatrikonferansen alene søkes godkjent med 14 timer. Norsk Psykologforening: Akuttpsykiatrikonferansen 2015 m/forskningsseminar søkes godkjent som 18 timers vedlikeholdsaktivitet m/forskningsseminar. Akuttpsykiatrikonferansen alene søkes godkjent med 14 timer. Den Norske Legeforening: Akuttpsykiatrikonferansen 2015 m/forskningsseminar søkes godkjent innen allmennmedisin med til sammen 18 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i psykiatri til videre- og etterutdanningen. Akuttpsykiatrikonferansen alene søkes godkjent med 14 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen. Akuttpsykiatrikonferansen 2015 m/forskningsseminar søkes godkjent innen psykiatri deltakelse med til sammen 18 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning. Akuttpsykiatrikonferansen alene søkes godkjent med 14 valgfrie timer. Akuttpsykiatriprisen Prisen tildeles enkeltpersoner eller grupper som har satt fokus på akuttpsykiatri på en konstruktiv måte. Dette kan være gjennom klinisk arbeide, fagutvikling, brukererfaring, forskning og publikasjoner m.m. Prisen består av et bilde verdt ca kr samt en sjekk på kr Juryen består av styrets medlemmer. Forslag til priskandidater, med vedlagt begrunnelse, sendes styret på e-post: innen 1. desember Utdelingen foretas under konferansen torsdag 5. februar. PRIS FOR BESTE FORSKNINGSARTIKKEL INNEN AKUTTPSYKIATRI I 2014 Prisen er ment som en inspirasjon og anerkjennelse til forfattere av forskningsartikler som bidrar til fagets vekst. Prisen består av en sjekk på kr Innsendte artikler blir vurdert av en vitenskapelig komité bestående av: Professor Ole Bernt Fasmer (UiB og Helse Bergen) leder, professor Kolbjørn S Brønnick (UiS og Helse Stavanger) og overlege Anne Engum (St.Olavs Hospital, avdeling Østmarka). Forslaget til priskandidater skal inneholde tittel, forfatter(e) og tidskrift. Forslag til priskandidater, med vedlagt begrunnelse, sendes styret på e-post: innen 1. desember Utdelingen foretas under forskningskonferansen onsdag 4. februar. 3

4 PROGRAM Akuttpsykiatrisk forskningsseminar Onsdag 4. februar Velkommen v/møteleder avdelingssjef/avdelingsoverlege, PhD Rune Kroken og avdelingsoverlege, Phd Helle Schøyen Sammenhengen psykotisk depresjon og suicidalitet, hvordan opplever pasienter dette v/lis, PhD student Kristin Fredriksen Jørstad Suicidalitet ved schizofreni-spektrumlidelser: forholdet til hallusinasjoner og paranoide vrangforestillinger v/ overlege/phd stipendiat Eirik Kjelby Selvskading og selvmordsforsøk de første årene med psykose: forekomst, motivasjon og kliniske trekk v/ kst. overlege Siri Åbergsjord Pause Effektivitet av antipsykotika ved hallusinose v/ kst. overlege/phd stipendiat Igne Sinkeviciute Ett års oppfølging og medikamentell behandling av førstegangs psykoser: ble algoritmen fulgt? v/overlege, PhD student Petros Drosos Pause CRP og kognitiv dysfunksjon i akuttfase av psykose v/ Farivar Fathian, overlege/ PhD stipendiat Langtidsoppfølging i TIPS studien Kognitiv fungering og funksjon ved første gangs psykose i et 10-års perspektiv v/psykologspesialist, PhD Wenche Ten Velden Hegelstad Pause Langtidsoppfølging v/ TIPS studien - Rusmisbruk og psykose i et 10-års perspektiv v/ overlege, PhD Melissa Weibell Cannabisveien til psykose: mindre nevrobiologisk sårbarhet Fagsjef/leder i TOPS teamet/psykologspesialist dr psychol Else Marie Løberg.

5 PROGRAM Akuttpsykiatrikonferansen Torsdag 5. februar Registrering Åpning v/ leder for NFAP Gaute Nilsen Dialogens nødvendige plass i akuttpsykiatri v/ Dag Erik Hagerup Syk eller slem utfordringer for akuttpsykiatriens håndtering av kriminelle v/ Randi Rosenquist Agitasjon - Akuttpsykiatriens febermål? v/ Arne Vaaler Kaffepause Media, tilsyn og sykehus. Gode relasjoner? v/ Stener Kvinnsland Prisutdeling Tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold. Vet vi om det virker? v/ Jorunn Rugkåsa Kan Basal eksponeringsterapi (BET) være nyttig i akuttpsykiatrisk behandling? v/jan Hammer og Åse Lyngstad Pasientsikkerhetskampanjen forebygging av selvmord i akuttavdelinger v/ewa Ness og Fredrik Walby Lunsj Parallelle sesjoner A A1 Syk eller slem utfordringer for akuttpsykiatriens håndtering av kriminelle v/randi Rosenquist. A2 Agitasjon Akuttpsykiatriens febermål? v/ Arne Vaaler. A3 Basal eksponeringsterapi (BET) forebygging av regresjon og reversering av marginalisering v/jan Hammer og Åse Lyngstad. A4 Pasientsikkerhetskampanjen - forebygging av selvmord i akuttavdelinger, erfaringer med implementering og veien videre v/ Ewa Ness og Fredrik Walby. A5 Behandling ved ADHD og komorbide tilstander v/ Terje Torgersen. A6 Bipolar lidelse, forløp og suicidalitet v/ Per Ivar Finseth. A7 Objektivering eller subjektivering? Hva innebærer det at pasienten skal medvirke som subjekt, og hvilken rolle spiller kunnskapssyn og moderne styring for å kunne realisere dette? v/ Tor-Johan Ekeland Kaffepause Parallelle sesjoner B B1 Å prioritere pårørende i akuttpsykiatri hvorfor og hvordan? v/ Bente Weimand. B2 Sikkerheten skal sitte i veggene tanker om det fysiske roms betydning for samhandling og ivaretakelse av sikkerheten v/kari Gjelstad. B3 Å miste pasienter i selvmord refleksjon og personlige erfaringer v/ Eva Helen Svendsen. B4 Minoritetspasienten: eksil, kultur og diagnostikk v/ Mehdi Farshbaf. B5 Kvinner, rus og akuttpsykiatri v/ Torill Sallaup. B6 Førstegangspsykose og tidlig intervensjon i Nordland v/erling Inge Kvig. B7 Finnes det en sammenheng mellom auto-antistoff, psykiske lidelser og atferd? v/ Henning Værøy Festmiddag

6 Fredag 6. februar Selvmordsrisikovurdering prediktiv verdi eller ryggen fri? v/ Gudrun Austad Interkulturell kommunikasjon alternative strategier i samtale med mennesker med minoritetsbakgrunn v/judith van der Weele Det første møtets betydning v/ Jaakko Seikkula Kaffepause Parallelle sesjoner C C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 Samtaler med storfamilier hvordan bruke æresforståelse, storfamilieroller og indirekte samtaleintervensjoner? v/ Judith van der Weele. Å godta den andre ubetinget i akutte kriser v/ Jaakko Seikkula. Demens i akuttpsykiatri erfaringer fra Helse Bergens samarbeid mellom akuttposter, alderspsykiatri og kommunene v/ Tor Jakob Moe. Selvskading: forståelse og håndtering med fokus på fellesfaktorer hos pasienter og hjelpere v/ Svein Øverland. Kliniske implikasjoner av kognitiv fungering ved alvorlig depresjon akutt i et langtidsperspektiv v/ Åsa Hammar. Erfaringer med psykiatrisk behandling v/ Petter Nilsen Hva lytter vil til hos pasienten og hva styrer våre behandlingsvalg? muligheter og risikoer ved empati og sympati v/ Eivind Olav Evensen Lunsj Akuttilbudet på DPS også når det blir krevd v/trond Fjetland Aarre Pappa n min er syk i tankene sine - om barn som pårørende i akuttpsykiatrien v/anne Kristine Bergem Fra krisemaksimering til kriseminimalisering ved behandling av pasienter med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse v/ Ingunn Haug og Sara Germans Selvik Jo visst nytter det! om behandling av mennesker med psykiske lidelser og rusavhengighet v/ Kari Lossius Takk for nå og velkommen tilbake! 6

7 FOREDRAGSHOLDERE Torsdag 5. februar Dag Erik Hagerup er filosof, og ansatt ved Fagutviklingsenhet Rus og Psykiatri ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Arbeider med doktorgrad og driver med filosofisk praksis i Tromsø. Randi Rosenqvist er psykiater, og arbeider ved Ila fengsel og forvaringsanstalt. Hun har tidligere arbeidet mange år ved Regional sikkerhetsavdeling på Gaustad og med rettspsykiatri. Hun har vært medlem av flere offentlige utvalg, har etablert utdannelse for rettspsykiatrisk sakkyndige og har skrevet artikler og lærebøker om emnet. Arne Vaaler er psykiater, overlege ved Østmarka sykehus. Professor dr. med. Vitenskapelig ansvarlig i agitasjonsstudien. Petter Nilsen har erfaring som pasient, holder foredrag om sin vei tilbake til livet etter psykisk sykdom, og har gitt ut bok som omhandler samme tema. Han forteller blant annet om angst, depresjon, terapi og innleggelser. Stener Kvinnsland er Adm. dir. Helse Bergen HF og styreleder OUS HF. Spesialist i onkologi, dr.med. Tidligere styreleder i Kreftforeningen og tidligere professor ved NTNU, UiO og UiB. Jorun Rugkåsa er seniorforsker ved Akershus Universitetssykehus og University of Oxford. Utdannet sosiolog og sosialantropolog. Forsker nå mest på tvang i psykiske helsetjenester, og spesielt på tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold. Jan Hammer er spesialsykepleier med master i psykisk helsearbeid. Rådgiver i Forsknings- og utviklingsavdelingen, Klinikk for psykisk helse og rus, Vestre Viken HF. Koordinerer den planlagte utdanningen i Basal eksponeringsterapi (BET) og fagutviklingsarbeidet knyttet til BET i Vestre Viken. Har før det jobbet flere år på forskjellige akuttpsykiatriske seksjoner. Åse Lyngstad er psykiater og overlege ved Seksjon for psykose og sammensatte lidelser, Psykiatrisk avdeling Blakstad, Vestre Viken HF. Lang klinisk erfaring med behandlingsmodellen Basal eksponeringsterapi. Har også flere års erfaring fra akuttpsykiatrien. Ewa Ness er psykiater og seniorrådgiver ved direktørens stab ved Oslo universitetssykehus. Hun tok imot Akuttpsykiatriprisen i 2014 sammen med Fredrik A. Walby på vegne av Pasientsikkerhetskampanjen. Hun leder fagrådet for psykisk helse i Helse Sør-Øst, og ledet arbeidet med å utgi de nasjonale retningslinjene for selvmordsforebygging. Hun har en Master i helseadministrasjon fra UiO og leder Psykiatrisk legevakt i Oslo. Fredrik A. Walby er psykologspesialist, forsker på Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging og sjefpsykolog ved Diakonhjemmet Sykehus. Han tatt imot Akuttpsykiatriprisen i 2014 sammen med Ewa Ness på vegne av Pasientsikkerhetskampanjen. Han har vært involvert i en rekke forskningsprosjekter om ulike typer suicidal atferd. 7 Terje Torgersen er psykiater, overlege ved Østmarka sykehus, PhD.

8 Per Ivar Finseth er lege i spesialisering innen psykiatri ved St. Olavs hostpital. Han er PhDkandidat ved institutt for nevrovitenskap NTNU, med dobbeltkompetansetipend fra helse Midt-Norge. Tor-Johan Ekeland er professor (dr.philos) i sosialpsykologi ved Høgskolen i Volda og Molde. Han har tidligere arbeidet ved Universitetet i Bergen og Nordiska Høgskole for Folkevetenskap. Han har bidratt med forskning innen recovery-perspektivet, og epistemologiske studier med relevans for praksis. Bente Weimand er forsker (PhD) og psykiatrisk sykepleier. Hun er 1. amanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og leder ved forskningsgruppen Brukeres og pårørendes erfaringer ved FOU-avdelingen på Akershus universitetssykehus. Kari Gjelstad er psykiater, var frem til mai 2014 avdelingssjef for psykiatrisk akuttavdeling ved Sykehuset Østfold HF. Satt i arbeidsgruppen for planlegging og utforming av psykiatrisk avdeling i nytt Østfoldsykehus. Nå prosessleder med fokus på pasientforløp og samhandlingsprosesser. Eva Helen Svendsen er psykologspesialist og jobber ved Bjørgvin DPS, allmennpsykiatrisk poliklinikk. Har siden 2003 vært medlem i HUS, psykiatrisk divisjons interne kriseteam for å støtte kollegaer som opplever store belastninger som for eksempel selvmord i jobben sin. Hun har i mange år engasjert seg i behandleres refleksjoner i forbindelse med at pasienter tar sitt eget liv. Mehdi Farshbaf er psykolog og PhD-kandidat ved UiO der han forsker på traumatisering og psykologisk behandling av traumatiserte pasienter. Han har tidligere jobbet ved Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo i et team som har fokus på traumatiserte flyktninger. Han er ansatt ved Nordfjord Psykiatrisenter. Torill Sallaup er psykiatrisk sykepleier og har mastergrad i Helsevitenskap fra NTNU. Hun jobber på ambulant akutteam ved Tiller DPS, og har påstartet PhD-prosjekt. Erling Inge Kvig er psykologspesialist, jobber ved Enhet for nysyke med psykose, Nordlandssykehuset. Phd-student ved Universitetet i Tromsø. Henning Værøy er psykiater, dr. med og seniorforsker. Dr. grad på nevro-peptider og psykosomatiske smertemekanismer etter at han var stipendiat for Nordisk Råd. Er for tiden opptatt med bl.a. studier av auto-antistoff som medvirkende faktor til ekstrem aggresjon, i samarbeid med universitetet i Rouen, Frankrike. Fredag 6. februar 8 Eivind Olav Kjelbotn Evensen Psykologspesialist i akutt-/allmennpsykiatrisk sengepost og ansatt i vaktlegeenheten ved Sykehuset Namsos. Er i tillegg psykologfaglig rådgiver ved Sykehuset Namsos/DpsKolvereid. Gudrun Austad er psykiatrisk sykepleier med mastergrad i selvmordsforebyggende arbeid. Er ansatt i fagteam selvmordsforebygging ved RVTS Vest og bistilling i Helse Stavanger HF, hvor

9 hun jobber med selvmordsforebygging. Veileder i VIVATselvmordsforebygging, styremedlem i Kirkens SOS. Har lang erfaring fra akuttpsykiatri og tidlig oppdagelse ved psykose (TIPS). Judith van der Weele er psykologspesialist med bred erfaring i arbeid med minoriteter, både fra Alternativ til Vold og som sakkyndig. Hun er medgründer i firmaet Minority Consult som tilbyr Linkarbeidere til barnevernstjenesten. Hun har bakgrunn fra traumefeltet og var medansvarlig for utvikling av opplæringsprogrammet Tryggere Traumeterapeuter på RVTS Øst. Jaakko Seikkula er professor i psykoterapi, ansatt ved Universitetet i Jyväskylä, Finland. Har vært sjefpsykolog ved Keropudas sykehus og har utviklet og driver flere forskningsarbeider på tilnærmingen Åpen Dialog. Trond Fjetland Aarre er psykiater, avdelingssjef ved Nordfjord psykiatrisenter og fagsjef i Psykisk helsevern, Helse Førde. Hans faglige hovedinteresser har vært diagnostikk og behandling av stemningslidelser og utvikling av desentraliserte tjenester for psykisk helse og rus. Anne Kristine Bergem er psykiater og fagrådgiver i Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende - BarnsBeste. Hun har skrevet to fagbarnebøker om barn som pårørende, samt bidratt i bøker og rapporter om unge omsorgsgivere i Norge. I tillegg er hun adm.dir i Helseforetaket Incita, fagrådgiver i Rådet for psykisk helse samt sitter i styret i Norsk psykiatrisk forening. Kari Lossius er psykologspesialist og klinikkdirektør ved Stiftelsen Bergensklinikkene. Hun har arbeidet med rusproblematikk i 28 år. Er tilknyttet Universitetet i Bergen der hun veileder i psykoterapi, samt konsulent ved Studenthelsetjenesten. Hun er medforfatter av flere bøker innen rus og psykologi, og har skrevet artikler og kronikker. Tor Jakob Moe er psykiater, og privatpraktiserende. Er tidligere overlege ved NKS Olaviken alderspsykiatrisk poliklinikk. Svein Øverland er psykologspesialist, og seksjonssjef ved avdeling Brøset, St. Olavs Hospital. Han er rådgiver i Forvaringsavdelingen i Trondheim fengsel, samt medeier i Psykologspesialistene og SuperEgo AS. Han har også skrevet og bidratt til flere artikler og fagbøker, blant annet Selvskading: en praktisk tilnærming. Ingun Haug er psykiatrisk sykepleier ved psykiatrisk avdeling, Sykehuset Namsos. Har veiledningskompetanse i kognitiv terapi. Bred klinisk erfaring fra arbeid ved akuttpsykiatrisk sengepost, sengepost for psykose og fra arbeid ved lærings- og mestringssenteret. Sara Germans Selvik er psykiater og seksjonsoverlege på akutt-/ allmennpsykiatrisk sengepost, Sykehuset Namsos. Hun har en PhD, med temaet screeningsinstrumenter for personlighetsforstyrrelser. Har mye erfaring med krisebehandling av pasienter med emosjonell ustabil PF. Åsa Hammar er psykologspesialist, og professor i klinisk nevropsykologi. Hun er ansatt ved Institutt for Biologisk og Medisinsk psykologi, Universitetet i Bergen, og ved psykiatrisk klinikk Haukeland Universitetssykehus. Hun er leder av Bergen Mood and Cognitive Function group. Har jobbet med problemstillinger om kognisjon og depresjon i mer enn 15 år. 9

10 praktiske opplysninger StED: Radisson BLU Scandinavia Hotel, Oslo DELtAKErAvgIFt: Akuttpsykiatrisk forskningsseminar onsdag 4. februar: kr 900,- Nasjonale konferanse i akuttpsykiatri torsdag 5. fredag 6. februar: kr 4 450,- I deltakeravgiften inngår faglig program, kaffepauser, lunsj torsdag og fredag, samt festmiddag torsdag OvErNAttINg pr/pers/natt Alt 1: Radisson BLU Scandinavia Hotel: Enkeltrom kr 1.595,- / Dobbeltrom kr 800,- Alt 2: Thon Hotel Europa: Enkeltrom kr 1.050,- / Dobbeltrom kr 700,- Thon Hotel Europa ligger rett over gaten for Radisson BLU Scandinavia Hotel PåmELDINgSFrIStEr: Ved påmelding etter 25. november 2014 påløper et gebyr på kr 300,-/ etter 1. januar kr 500,- Påmelding ved konferansestart kr 750,- PåmELDINg: Må skje skriftlig pr. fax, post eller elektronisk på Påmeldingen er bindende. Faktura/bekreftelse på bestillingen sendes ut i løpet av desember. Dersom faktura ønskes sendt til en annen adresse enn jobbadressen vil det påløpe et faktureringsgebyr på kr 50,-. Bekreftelse blir da sendt til deltakeren og fakturaen til oppgitt fakturaadresse. PåmELDINgEN SENDES til: (Kun skriftlige påmeldinger) KURS OG KONGRESSERVICE, NFAP., 7340 OPPDAL Fax For spørsmål ta kontakt med Kurs & Kongresservice tlf AvBEStILLINg: Kun skriftlig avbestilling. Avbestilling etter 1. januar kr Etter 20. januar betales full deltakeravgift inkl. bestilt overnatting/bespisning. reise: Det er reservert et begrenset antall flybilletter til/fra Oslo Lufthavn, Gardermoen med rabatt. Kryss av på påmeldingsskjemaet dersom du ønsker tilsendt bestillingsskjema for flybillett. Denne sendes i postoppkrav senest en uke før avreise. Spørsmål vedr. flytider/priser: BERG-HANSEN REISEBUREAU, TRONDHEIM. Tlf Fax Kontaktperson: Wenche Foss. E-post: 10

11 PÅMELDINGSSKJEMA Akuttpsykiatrikonferansen 2015 Sendes: KURS & KONGRESSERVICE NFAP, 7340 Oppdal. Fax: VENNLIGST BRUK BLOKKBOKSTAVER Er lege q Fødselsår Kvinne q Mann q Etternavn Fornavn Tittel Arb.sted Adresse arb. Pnr/sted Tlf. E-post Bemerkning/spesiell diett/annen fakt.adresse/best.kode mm: Tlf. Faks E-post Påmelding til: q Forskningsseminaret onsdag 4. februar q Akuttpsykiatrikonferansen torsdag 5. og fredag 6. februar Parallelle sesjoner Torsdag 5. februar - kl Sesjon A nr.: - kl Sesjon B nr.: Fredag 6. februar - kl Sesjon C nr.: Overnatting q Ønsker ikke overnatting q Ønsker overnatting q Alternativ 1 q Alternativ 2 q enkeltrom q dobbeltrom sammen med: Ankomst dato... Avreise dato... Ønsker røykerom q Ønsker tilsendt bestillingsskjema for fly q

12 Avsender: Kurs og Kongresservice AS Bregneveien 22 NO Oppdal B PORTO BETALT PORT PAYÈ NORGE

Bedriftshelsetjenesten Roller og oppgaver i utvikling

Bedriftshelsetjenesten Roller og oppgaver i utvikling NETTVERKSKONFERANSEN 2015 Bedriftshelsetjenesten Roller og oppgaver i utvikling Radisson Blu Royal Garden Hotel 18. 19. mars 2015. NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere, og NSFs lokalgruppe av bedriftssykepleiere

Detaljer

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER:

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER: www.akuttpsykiatri.no NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER: 13. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 13. - 14. februar 2014 m/ Akuttpsykiatrisk forskningsseminar 12. februar 2014 1 Radisson

Detaljer

Kirsti Silvola. Karin Holt

Kirsti Silvola. Karin Holt Kirsti Silvola Utdanning: Psykiater og psykoterapeut i individuell psykoterapi. Gruppepsykoterapeut med psykodramametode. Erfaring: Jeg har lang erfaring som psykoterapeut med individer og terapi- og rehabiliteringsgrupper

Detaljer

Velkommen til LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2014

Velkommen til LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2014 Velkommen til LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2014 Bodø 28.-30. april Radisson Blu Hotel foto: Terje Rakke/Nordic Life/www.nordnorge.com/Bodø Praktisk informasjon: Sted: Radisson Blu Hotel, Bodø Storgata

Detaljer

10. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 17.-18. februar 2011

10. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 17.-18. februar 2011 NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER 10. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 17.-18. februar 2011 med akuttpsykiatrisk forskningsseminar 16. februar 2011 Radisson BLU Scandinavia Hotel,

Detaljer

dr. Oscar Olsen seminar 2016 Når sekstiåtterne blir pensjonister: Om aldring og rusmiddelbruk

dr. Oscar Olsen seminar 2016 Når sekstiåtterne blir pensjonister: Om aldring og rusmiddelbruk dr. Oscar Olsen seminar 2016 Når sekstiåtterne blir pensjonister: Om aldring og rusmiddelbruk Dr. Oscar Olsen seminar 2016 Stiftelsen dr. Oscar Olsen fond samarbeider om årets dr. Oscar Olsen seminar med

Detaljer

Selvskading og selvmordsatferd hos barn og unge

Selvskading og selvmordsatferd hos barn og unge Behandling av Selvskading og selvmordsatferd hos barn og unge Kurs: 5. og 6. februar 2018 RVTS Øst, Auditoriet i Gullhaugveien 1-3, Oslo rvtsost.no facebook.com/rvtsost/ Målgruppe: Ansatte i BUP. Kurset

Detaljer

Barn som pårørende ved selvmordsatferd

Barn som pårørende ved selvmordsatferd Barn som pårørende ved selvmordsatferd Barn som pa rørende ved selvmordsatferd Det har vært lite fokus på hvordan vi skal fange opp og hjelpe barna når foreldre forsøker å ta livet sitt eller begår selvmord.

Detaljer

Rus og helsekonferanse

Rus og helsekonferanse Rus og helsekonferanse 17.-18.nov. 2016 Radisson Blu Royal Garden Hotell Den det gjelder på liv og helse løs Velkommen Det er en stor glede for oss å ønske velkommen til rus og helsekonferanse i Trondheim.

Detaljer

Hvordan kan dette gjøre psykisk helse bedre?

Hvordan kan dette gjøre psykisk helse bedre? Hvordan kan dette gjøre psykisk helse bedre? 1. Forebygging av selvmord 2. Forebygging og tidlig behandling av psykose 3. Forebygge bruk av tvangsmidler 4. Forebygge overdose 1. Forebygging av selvmord

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet 8,6 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 9,2

Detaljer

Velkommen til. SANDEFJORD 15.-17. april. Rica Park Hotel Sandefjord

Velkommen til. SANDEFJORD 15.-17. april. Rica Park Hotel Sandefjord Velkommen til SANDEFJORD 15.-17. april Rica Park Hotel Sandefjord Praktisk informasjon: Sted: Rica Park Hotel, Sandefjord Strandpromenaden 9 Tlf: 33 44 74 00 Dato: 15. 17. april 2013 Målgruppe: Ansvarlig:

Detaljer

Fra kaos til mestring

Fra kaos til mestring u PROGRAM ROP-DAGEN Fra kaos til mestring Oslo Kongressenter u 11. januar, 2017 Nasjonal kompetansetjeneste Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Nasjonal kompetansetjeneste

Detaljer

Tvangsinnleggelser. Hele landet 16, _UP_Helse Sør-Øst RHF 15, _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3. 3 _UP_Akershus universitetssykehus

Tvangsinnleggelser. Hele landet 16, _UP_Helse Sør-Øst RHF 15, _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3. 3 _UP_Akershus universitetssykehus Tvangsinnleggelser Andel tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for Behandlingssted voksne Hele landet 16,6 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 15,6 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3 3 _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Velkommen til Diabetesforum For helsepersonell og tillitsvalgte i Diabetesforbundet Kirkenes 05-06. september 2012 Rica hotell

Velkommen til Diabetesforum For helsepersonell og tillitsvalgte i Diabetesforbundet Kirkenes 05-06. september 2012 Rica hotell Velkommen til Diabetesforum For helsepersonell og tillitsvalgte i Diabetesforbundet Kirkenes 05-06. september 2012 Rica hotell Hvordan samhandle best for å behandle flest godt! Kjære diabeteskollegaer

Detaljer

P R O G R A M KURS I KLINISK SUICIDOLOGI

P R O G R A M KURS I KLINISK SUICIDOLOGI P R O G R A M KURS I KLINISK SUICIDOLOGI FRA SELVMORDSRISIKOVURDERING TIL BEHANDLING AV KRONISK SUICIDALITET TRE-DAGERS KURS 16. 18. OKTOBER 2017 CLARION COLLECTION HOTEL GABELSHUS I OSLO Foreleserne på

Detaljer

9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010

9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010 NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER 9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010 med akuttpsykiatrisk forskningsseminar 17. februar 2010 Radisson BLU Scandinavia Hotel,

Detaljer

KONFERANSE. KVINNER, MENN OG HELSE - de små og store forskjeller

KONFERANSE. KVINNER, MENN OG HELSE - de små og store forskjeller KONFERANSE KVINNER, MENN OG HELSE - de små og store forskjeller Hvordan preger dette helsetjenesten Konsekvenser for behandling, prioritering og informasjon Makt, ledelse og innflytelse Torsdag 11. og

Detaljer

Pasientforløp. Så viktig, så vanskelig. Velkommen til samhandlingskonferansen 2017! Påmelding innen 25. mai 2017 på:

Pasientforløp. Så viktig, så vanskelig. Velkommen til samhandlingskonferansen 2017! Påmelding innen 25. mai 2017 på: Velkommen til samhandlingskonferansen 2017! Svolvær, Thon hotell Lofoten 13-14 juni Pasientforløp Så viktig, så vanskelig Trykk her for påmelding Påmelding innen 25 mai 2017 på: wwwnlsh/samhandling2017

Detaljer

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik En enhet i utvikling Hvordan er vi bygd opp, hvordan jobber vi og hvilke utfordringer har vi? Koordinator Knut Anders Brevig Akuttnettverket, Holmen 07.04.14 Avdelingssjef

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på Behandlingssted venteliste innen somatisk helse Hele landet 6,7 - _UP_Helse

Detaljer

Stressmestringskurset Arbeid og avspenning

Stressmestringskurset Arbeid og avspenning Stressmestringskurset Arbeid og avspenning Fagakademiet i samarbeid med ACEM og Norsk Yoga-skole inviterer nok en gang til det årlige stressmestringskurset Arbeid og avspenning For hvem Ansatte i personal-

Detaljer

Bergen Tidlig Psykose Symposium 2012

Bergen Tidlig Psykose Symposium 2012 Bergen Tidlig Psykose Symposium 2012 11. - 12. juni Radisson BLU Royal Hotel Bryggen, Bergen «Ta kunnskapen i bruk!» www.helse-bergen.no/psyk.klinikk Velkommen! Velkommen til åpningsseminar i anledning

Detaljer

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Behandlingssted Nye henvisninger med registrert henvisningsformalitet Hele landet 78,1 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,7 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Regional Sikkerhetsavdeling og Kompetansesenter Brøset

Regional Sikkerhetsavdeling og Kompetansesenter Brøset Regional Sikkerhetsavdeling og Kompetansesenter Brøset En avdeling ved St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim, Psykisk helsevern. Kompetansesenteret er en av fire seksjoner ved den regionale

Detaljer

Hvem passer på far eller mor når jeg er på skolen? Blir mor eller far sykere om jeg blir lei meg? Kommer mamma eller pappa til å dø?

Hvem passer på far eller mor når jeg er på skolen? Blir mor eller far sykere om jeg blir lei meg? Kommer mamma eller pappa til å dø? Hvem passer på far eller mor når jeg er på skolen? Blir mor eller far sykere om jeg blir lei meg? Kommer mamma eller pappa til å dø? Hva skal jeg si til vennene mine? Hvem skal passe på meg? Hvorfor klarer

Detaljer

Invitasjon. OSLO 5.-6. september 2016. konferanse. hukommelsesklinikker 25 års jubileum. www.aldringoghelse.no. Foto: OUS / Anders Bayer

Invitasjon. OSLO 5.-6. september 2016. konferanse. hukommelsesklinikker 25 års jubileum. www.aldringoghelse.no. Foto: OUS / Anders Bayer Invitasjon konferanse hukommelsesklinikker 25 års jubileum Foto: OUS / Anders Bayer 5.-6. september 2016 www.aldringoghelse.no Hukommelsesklinikker 25 års jubileum Det er i år 25 år siden hukommelsesklinikken

Detaljer

Jeg vil, jeg vil, men tiden strekker ikke til..

Jeg vil, jeg vil, men tiden strekker ikke til.. Jeg vil, jeg vil, men tiden strekker ikke til.. NSFs landskonferanse i veiledning 2017 Invitasjon Landskonferansen 2017 NSFs faggruppe for veiledere inviterer til årets landskonferanse i Drammen. Temaet

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 86 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 2 77 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Konferanse i forbindelse med regjeringens satsing rettet mot barn av foreldre som har psykiske problemer og/eller rusproblemer

Konferanse i forbindelse med regjeringens satsing rettet mot barn av foreldre som har psykiske problemer og/eller rusproblemer Gjør noe med det... Konferanse i forbindelse med regjeringens satsing rettet mot barn av foreldre som har psykiske problemer og/eller rusproblemer Radisson Blu Hotell, Lillehammer, 26. & 27. oktober 2010

Detaljer

EFPIA TEMPLATE - NORSK VERSJON

EFPIA TEMPLATE - NORSK VERSJON EFPIA TEMPLATE - NORSK VERSJON Publikasjonsdato: 30.06.2016 Fullstendig navn Helse-personell: sted Helseorganisasjoner: registreringssted land adresse Entydig landsidentifikator VALGFRITT Bidrag til arrangementskostnader

Detaljer

KONFERANSE. PASIENTOPPLÆRING Pasientopplæring som behandling Mestring av endret livssituasjon

KONFERANSE. PASIENTOPPLÆRING Pasientopplæring som behandling Mestring av endret livssituasjon KONFERANSE PASIENTOPPLÆRING Pasientopplæring som behandling Mestring av endret livssituasjon Onsdag 3. og torsdag 4. desember 2003 Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo Tverrfaglig samarbeid gir gode løsninger!

Detaljer

Premisser for mestring i aktivitet

Premisser for mestring i aktivitet Premisser for mestring i aktivitet Seminar 29/9 Hordaland Idrettskrets og Idrett Bergen Sør har gleden av å presentere detaljene til høstens seminar. Tid og sted: Mandag 29/9 kl. 9.30-14.30 Idrettens Hus,

Detaljer

OSLO 14. september 2016 Oslo Kongressenter www.aldringoghelse.no

OSLO 14. september 2016 Oslo Kongressenter www.aldringoghelse.no Utviklingshemning og aldring og Funksjonshemning og aldring inviterer til Temakonferanse- Sansetap ved aldring OSLO 14. september 2016 Oslo Kongressenter www.aldringoghelse.no Temakonferanse Sansetap ved

Detaljer

10.Nordiske kongress i Faglig veiledning. 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar

10.Nordiske kongress i Faglig veiledning. 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar 10.Nordiske kongress i Faglig veiledning 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar ARRANGEMENTETS HJEMMESIDE: http://www.sykepleierforbundet.no/konferanser VELKOMMEN Nærvær, refleksjon og estetikk i mangfoldets

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse i Bodø. 13. 15. mars 2012 Radisson Blu Hotel

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse i Bodø. 13. 15. mars 2012 Radisson Blu Hotel NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse i Bodø 13. 15. mars 2012 Radisson Blu Hotel PROGRAM Tirsdag 13. mars- 2012 Kl 10 00 11 00 Kl 11 00 11

Detaljer

KONFERANSE NASJONAL HØRINGSKONFERANSE. Distriktsmedisinske senter DMS. Torsdag 6. og fredag 7. november 2003 Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo

KONFERANSE NASJONAL HØRINGSKONFERANSE. Distriktsmedisinske senter DMS. Torsdag 6. og fredag 7. november 2003 Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo KONFERANSE NASJONAL HØRINGSKONFERANSE Distriktsmedisinske senter DMS Torsdag 6. og fredag 7. november 2003 Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo Tverrfaglig samarbeid gir gode løsninger! NORSK SYKEHUS-

Detaljer

INVITASJON TIL TEMAKURS. Tverrfaglig kurs for hukommelsesklinikker 26. og 27. oktober 2010. Thon Hotel Opera, Oslo

INVITASJON TIL TEMAKURS. Tverrfaglig kurs for hukommelsesklinikker 26. og 27. oktober 2010. Thon Hotel Opera, Oslo INVITASJON TIL TEMAKURS Tverrfaglig kurs for hukommelsesklinikker 26. og 27. oktober 2010 Thon Hotel Opera, Oslo Hukommelsesklinikker Kurset er en tverrfaglig samling for hukommelsesklinikkvirksomhet i

Detaljer

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert i USAM-møte 21.03.2012:

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert i USAM-møte 21.03.2012: Medlemmer av forskningsutvalgene i Helse Nord 2012 Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert i USAM-møte 21.03.2012: Helse Nords forskningsutvalg har hatt utfordringer med habilitet pga.

Detaljer

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015 INVITASJON TIL NASJONAL FAGKONFERANSE FOR HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015 Vi ønsker med dette velkommen til vår fjerde nasjonale konferanse for helsefagarbeidere. Konferansen

Detaljer

Regional Pasientsikkerhetskonferanse

Regional Pasientsikkerhetskonferanse Regional Pasientsikkerhetskonferanse Scandic Bodø 27. - 28. november 2014 Pasientsikkerhetsarbeid i Helse Nord -sett med pasientens øyne Velkommen til kunnskapsdeling om praktisk pasientsikkerhet! I november

Detaljer

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk)

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) SykehusapotekNord Finnmarkssykehuset HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nordlandssykehuset HF

Detaljer

Konferanse. Effektive pasientforløp og samhandling. Foreslå årets helseleder!

Konferanse. Effektive pasientforløp og samhandling. Foreslå årets helseleder! Foreslå årets helseleder! www.nsh.no innen 10. november Norsk sykehus- og helsetjenesteforening Konferanse Effektive pasientforløp og samhandling Regional satsing for å sikre faglig kvalitet i behandlingen

Detaljer

KONFERANSE. NSHs PSYKIATRIKONFERANSE. Ny kurs for opptrappingsplanen! Hva er fremtidens utfordringer innen psykisk helsevern?

KONFERANSE. NSHs PSYKIATRIKONFERANSE. Ny kurs for opptrappingsplanen! Hva er fremtidens utfordringer innen psykisk helsevern? KONFERANSE NSHs PSYKIATRIKONFERANSE Ny kurs for opptrappingsplanen! Hva er fremtidens utfordringer innen psykisk helsevern? Torsdag 30. og fredag 31. oktober 2003 Felix konferansesenter, Aker Brygge, Oslo

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet,8 - _UP_Helse Sør-Øst

Detaljer

MÅLGRUPPE FOR KONFERANSEN

MÅLGRUPPE FOR KONFERANSEN 1 VELKOMMEN: Årets konferanse har fått tittelen Levva livet psykisk helse i et livsløpsperspektiv. Vi har lånt tittelen av Åge Aleksandersen. Tittelen symboliserer livet fra før fødsel til alderdom. Vi

Detaljer

KONFERANSE. NSHs Høringskonferanse om WISLØFF-UTVALGETS INNSTILLING (NOU) Samhandling mellom 1. og 2. linjetjenesten

KONFERANSE. NSHs Høringskonferanse om WISLØFF-UTVALGETS INNSTILLING (NOU) Samhandling mellom 1. og 2. linjetjenesten KONFERANSE NSHs Høringskonferanse om WISLØFF-UTVALGETS INNSTILLING (NOU) Samhandling mellom 1. og 2. linjetjenesten Mandag 14. februar 2005 Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo Din tverrfaglige møteplass!

Detaljer

Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo

Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo Tid: 7.juni kl 09.00-16.00 Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo Pris: kr 800,- Påmelding: Nordre

Detaljer

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert med vedtak i USAM-møte 21.03.2012:

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert med vedtak i USAM-møte 21.03.2012: Medlemmer av forskningsutvalgene i Helse Nord 2013 Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert med vedtak i USAM-møte 21.03.2012: Helse Nords forskningsutvalg har hatt utfordringer med habilitet

Detaljer

KONFERANSE RØYKFRIE SYKEHUS - HVORDAN LAR DET SEG GJENNOMFØRE? NSH DAGSKONFERANSE. Torsdag 7. november 2002 Rainbow Hotel Opera, Oslo

KONFERANSE RØYKFRIE SYKEHUS - HVORDAN LAR DET SEG GJENNOMFØRE? NSH DAGSKONFERANSE. Torsdag 7. november 2002 Rainbow Hotel Opera, Oslo KONFERANSE NSH DAGSKONFERANSE RØYKFRIE SYKEHUS - HVORDAN LAR DET SEG GJENNOMFØRE? Torsdag 7. november 2002 Rainbow Hotel Opera, Oslo Tverrfaglig samarbeid gir gode løsninger! NORSK SYKEHUS- OG HELSETJENESTEFORENING

Detaljer

Selvskading. 1. mars 2012 VERDENSDAGEN MOT SELVSKADING Den tredje nasjonale konferansen Rica Nidelven Hotel, Trondheim

Selvskading. 1. mars 2012 VERDENSDAGEN MOT SELVSKADING Den tredje nasjonale konferansen Rica Nidelven Hotel, Trondheim 1. mars 2012 VERDENSDAGEN MOT SELVSKADING Den tredje nasjonale konferansen Rica Nidelven Hotel, Trondheim Selvskading et steg videre, én handling, flere utveier LFSS Landsforeningen for forebygging av

Detaljer

Invitasjon til kurs Hvordan gi pårørende et godt tilbud? Psykoedukativ intervensjon i demensomsorgen

Invitasjon til kurs Hvordan gi pårørende et godt tilbud? Psykoedukativ intervensjon i demensomsorgen Invitasjon til kurs Hvordan gi pårørende et godt tilbud? Psykoedukativ intervensjon i demensomsorgen Quality Hotel Klubben, Tønsberg 26. - 27. Mai 2010 Hvordan gi pårørende et godt tilbud... Demens fører

Detaljer

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016 Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag Dagsseminar 28. januar 2016 Ullevål sykehus Dette er dagen du trenger for å få kunnskapen du trenger om bekkenleddsmerter, så du kan hjelpe pasientene best

Detaljer

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen ARTIKKEL 13 Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen Artikkelen presenterer statistikk for perioden 2010 2013 over alle varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Praksisnytt Psykiatrisk Klinikk ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Innhold Suicidalvurdering på legevakt s. 2 Personlighetsforstyrrelser, -Screeningverktøy

Detaljer

OSLO Oslo Kongressenter, Folkets hus mai 2017

OSLO Oslo Kongressenter, Folkets hus mai 2017 TEMAKURS FOR LEGER LEGEMIDDELBRUK HOS ELDRE OSLO Oslo Kongressenter, Folkets hus 29.-30. mai 2017 www.aldringoghelse.no TEMAKURS Legemiddelbruk hos eldre Kurset er særlig beregnet på fastleger og sykehjemsleger,

Detaljer

Psykose og. - hva hjelper?

Psykose og. - hva hjelper? Psykose og psykoterapi - hva hjelper? Torsdag 3. februar 10.00-10.20 Velkommen ved leder ISPS- Norge. Kulturinnslag 10.20 11.00 Svein Haugsgjerd «Hva forteller historien oss, og hva med relasjonens betydning

Detaljer

Mor Nordlandssykehuset HF201T

Mor Nordlandssykehuset HF201T Mor Nordlandssykehuset HF201T 21 22. november 2013 Pasientsikkerhetsarbeid i Helse Nord - hva gjør vi, og hva kan vi lære av hverandre? Velkommen Velkommen til kunnskapsdeling om praktisk pasientsikkerhet

Detaljer

KONFERANSE MEDISINSK KONTORFAGLIG VIRKSOMHET. Motivasjons- og innspillskonferanse Hvordan selv påvirke til gode løsninger!

KONFERANSE MEDISINSK KONTORFAGLIG VIRKSOMHET. Motivasjons- og innspillskonferanse Hvordan selv påvirke til gode løsninger! KONFERANSE MEDISINSK KONTORFAGLIG VIRKSOMHET Motivasjons- og innspillskonferanse Hvordan selv påvirke til gode løsninger! Kontorfagpersonell som premissleverandør og pådriver Kommunikasjon i fokus Torsdag

Detaljer

OBESI 2014 LHL-klinikkene Røros 22. 23. september

OBESI 2014 LHL-klinikkene Røros 22. 23. september . OBESI 2014 LHL-klinikkene Røros 22. 23. september LHL-klinikkene Røros og Regionalt senter for sykelig overvekt ved St. Olavs Hospital har gleden av å invitere til fagseminar i behandling og oppfølging

Detaljer

Sluttrapport! Frisk Opp kurs! et repetisjonskurs av VIVAT førstehjelp ved selvmordsfare! Prosjektnummer 2012/1/0482! Forebygging!

Sluttrapport! Frisk Opp kurs! et repetisjonskurs av VIVAT førstehjelp ved selvmordsfare! Prosjektnummer 2012/1/0482! Forebygging! Sluttrapport Frisk Opp kurs et repetisjonskurs av VIVAT førstehjelp ved selvmordsfare Prosjektnummer 2012/1/0482 Forebygging Norsk Krisesenterforbund Forord Norsk Krisesenterforbund arrangerte grunnkurs

Detaljer

SÅRBAR OPPVEKST. Med fokus på hva som fremmer og hemmer barn og unges psykiske helse. Radisson Blu, Tromsø 26. og 27.

SÅRBAR OPPVEKST. Med fokus på hva som fremmer og hemmer barn og unges psykiske helse. Radisson Blu, Tromsø 26. og 27. SÅRBAR OPPVEKST Med fokus på hva som fremmer og hemmer barn og unges psykiske helse Radisson Blu, Tromsø 26. og 27. september 2012 1 Lokalavd. Nordland Onsdag 26. september PROGRAM Onsdag 26. september

Detaljer

13 422 435 6,77 339,69 346,46 5,30 245,00 250,30 Helseregion, midt. 4 545 549 1,69 416,35 418,04 0,99 276,12 277,12 Helseregion, vest

13 422 435 6,77 339,69 346,46 5,30 245,00 250,30 Helseregion, midt. 4 545 549 1,69 416,35 418,04 0,99 276,12 277,12 Helseregion, vest Antall, publikasjoner Publikasjonspoeng Publikasjonspoeng- gammel utregning Institusjonskategori INSTITUSJONSNR INSTITUSJON HOD_HELSE_SPLITTING Monografi Antologi Artikkel Sum, publikasjoner Monografi

Detaljer

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 25. mai og torsdag 26. mai 2016

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 25. mai og torsdag 26. mai 2016 INVITASJON TIL NASJONAL FAGKONFERANSE FOR HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 25. mai og torsdag 26. mai 2016 Vi ønsker med dette velkommen til vår femte nasjonale konferanse for helsefagarbeidere. Konferansen

Detaljer

Konsekvensutredning av Namdalpsykiatrien ved en eventuell nedleggelse av sengeposten ved DPS Kolvereid

Konsekvensutredning av Namdalpsykiatrien ved en eventuell nedleggelse av sengeposten ved DPS Kolvereid Konsekvensutredning av Namdalpsykiatrien ved en eventuell nedleggelse av sengeposten ved DPS Kolvereid utført ved Psykiatrisk klinikk Sykehuset Namsos Arnt Håvard Moe Siri Gartland Namsos 20.05.2015 Innhold

Detaljer

Opplæring til pasienter og pårørende

Opplæring til pasienter og pårørende HELSE NORD-TRØNDELAG HF Opplæring til pasienter og pårørende 2011 Sykehuset Levanger Sykehuset Namsos Hvorfor opplæring til pasienter og pårørende? Helse Midt-Norges Handlingsprogram Opplæring av pasienter

Detaljer

PÅMELDINGSSKJEMA. Dato/Sted: Torsdag 19. og fredag 20. februar 2004 Rainbow Hotel Opera, Oslo

PÅMELDINGSSKJEMA. Dato/Sted: Torsdag 19. og fredag 20. februar 2004 Rainbow Hotel Opera, Oslo Formål: Fra 1. januar 2004 skal alle helseforetak ha etablert klinisk etikkkomite. Noen sykehus har erfaring med bruk av klinisk etikkkomite i flere år. Det finnes flere måter å organisere og bruke komiteen

Detaljer

Mandag 20. oktober 2014

Mandag 20. oktober 2014 Mandag 20. oktober 2014 10:30 Åpningsforedrag Statssekretær Astrid Nøklebye Heiberg, Helse- og omsorgsdepartementet 10:40 ReHabUKA 2014 i Helse Nord og føringer for fagfeltene; regionale handlingsplaner

Detaljer

til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse

til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse 30. sept og 1. okt 2014 Velkommen til konferansen - til barn og unges beste Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, RKBU Midt-Norge

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

PFF-kongressen 2013: Diagnostikk og behandling Lumbalcolumna

PFF-kongressen 2013: Diagnostikk og behandling Lumbalcolumna PFF-kongressen 2013: Diagnostikk og behandling Lumbalcolumna Har du ennå ikke meldt deg på årets PFF-kongress, er det på tide nå. Hold av helgen 8-10. mars 2013. Kongressen holdes på Thon Hotell Oslo Airport,

Detaljer

Bjørg Gammersvik. Victor Grønstad

Bjørg Gammersvik. Victor Grønstad Bjørg Gammersvik Ansatt i Helsedirektoratet siden starten, 2001. Før det i Helsetilsynet der jeg jobbet med gjennomføring av opptrappingsplanen; omstrukturering og etablering av DPS. Før det 25 år i psykisk

Detaljer

Kurs i behandling av kognitive vansker

Kurs i behandling av kognitive vansker KReSS Høstseminar 2013 Kurs i behandling av kognitive vansker KReSS Høstseminar 2013 To- dagers kurs fra torsdag 19.9 til fredag 20.9 Program Utvalgte tema Hvorfor kognitiv rehabilitering Presentasjon

Detaljer

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Seksjon Helse og Sosial Hordaland AVD.743 SØRLANDET SYKEHUS ARENDAL Invitasjon til Nasjonal konferanse 20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Hvordan ønsket vi det skulle bli? Hvordan ble det? Scandic Bergen City Mandag

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse i Bodø mars 2012 Radisson Blu Hotel

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse i Bodø mars 2012 Radisson Blu Hotel NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse i Bodø 13. 15. mars 2012 Radisson Blu Hotel PROGRAM Tirsdag 13. mars- 2012 Kl 10 00 11 00 Kl 11 00 11

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse Scandic hotell Prinsen i Trondheim 10. 12. mars 2009 PROGRAM Tirsdag 10. mars. Kl. 1000-1100 Registrering

Detaljer

Opplæring til pasienter og pårørende

Opplæring til pasienter og pårørende HELSE NORD-TRØNDELAG HF Opplæring til pasienter og pårørende 2010 Sykehuset Levanger Sykehuset Namsos Hvorfor opplæring til pasienter og pårørende? Helse Midt-Norges Handlingsprogram 2007-2010 «Opplæring

Detaljer

Brukermedvirkning 2006

Brukermedvirkning 2006 Norsk sykehus- og helsetjenesteforening Konferanse Brukermedvirkning 2006 Møteplassen for bruker, pasient og helsearbeider Torsdag 1. og fredag 2. juni 2006 Thon Hotel Opera, Oslo Bakgrunn: Alle sykehus

Detaljer

Medisinsk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) Nye Pluss hivpositives landsforening HIV14

Medisinsk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) Nye Pluss hivpositives landsforening HIV14 Medisinsk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) og Nye Pluss hivpositives landsforening HIV14 Nasjonal pasient/brukerkonferanse for hivpositive og helsepersonell torsdag 18. søndag 21. september

Detaljer

Om foredragsholderne; Anne Lindboe. Kevin Nugent

Om foredragsholderne; Anne Lindboe. Kevin Nugent Om foredragsholderne; Anne Lindboe Anne Lindboe er barnelege og har vært barneombud juni 2012. Hun er det første ombudet ansatt på åremål for seks år uten mulighet for forlengelse. Nytt var det også at

Detaljer

Ambulant akutt tilbud DPS Hamar & Gjøvik likheter & forskjeller

Ambulant akutt tilbud DPS Hamar & Gjøvik likheter & forskjeller Ambulant akutt tilbud DPS Hamar & Gjøvik likheter & forskjeller Enhetsleder Liv Jerven, Kriseteamet, DPS Hamar Teamkoordinator Knut Anders Brevig, Akutteamet,DPS Gjøvik organisering Hamar o etablert 12.

Detaljer

Folkehelsekonferansen 2014

Folkehelsekonferansen 2014 Folkehelsekonferansen 2014 Helsefremmende lokalsamfunn VISJON PLANLEGGE ORGANISERE GJENNOMFØRE FORMÅL I et helsefremmende lokalsamfunn går folks trivsel og levekår hånd i hånd med en bærekraftig utvikling.

Detaljer

VELKOMMEN. TIL LANDSKONFERANSE 2011 First Hotel Ambassadeur, Drammen. 25. - 27. mai

VELKOMMEN. TIL LANDSKONFERANSE 2011 First Hotel Ambassadeur, Drammen. 25. - 27. mai NSFs LANDSGRUPPE AV PSYKIATRISKE SYKEPLEIERE VELKOMMEN TIL LANDSKONFERANSE 2011 First Hotel Ambassadeur, Drammen 25. - 27. mai Layout: KRY Foto: Birgitte Simensen Berg!"#$%$&%'() i møte med mennesket Virksomme

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 6 804 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 647 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang i Nordlandssykehuset (NLSH) 2014-2015

Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang i Nordlandssykehuset (NLSH) 2014-2015 Psykisk helse- og rusklinikken Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang i Nordlandssykehuset (NLSH) 2014-2015 Høringsinnstanser: Brukerutvalget Nlsh Avdelingslederne i PHR Vernetjenesten I "Regional

Detaljer

Riv ned gjerdene - sammen om ROP

Riv ned gjerdene - sammen om ROP PROGRAM u ROP-dagen Riv ned gjerdene - sammen om ROP 27. november 2013 ved Oslo Kongresssenter Nasjonal for samtidig Nasjonal kompetansetjeneste rusmisbruk og psykisk lidelse Nasjonal kompetansetjeneste

Detaljer

Selvmord; risikofaktorer og vurderinger i akuttsituasjoner

Selvmord; risikofaktorer og vurderinger i akuttsituasjoner Selvmord; risikofaktorer og vurderinger i akuttsituasjoner Fredrik A. Walby Forsker; Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging, UiO Sjefpsykolog; Voksenpsykiatrisk avd. Vinderen, Diakonhjemmet

Detaljer

Foto: Szacinski/Oslo Museum. Invitasjon. MS sykepleierens fremtidige rolle 13. 14. mars 2013, Hotel Bristol, Oslo

Foto: Szacinski/Oslo Museum. Invitasjon. MS sykepleierens fremtidige rolle 13. 14. mars 2013, Hotel Bristol, Oslo Foto: Szacinski/Oslo Museum Invitasjon MS sykepleierens fremtidige rolle 13. 14. mars 2013, Hotel Bristol, Oslo FOREDRAGSHOLDERE INGVARD WILHELMSEN Ingvard Wilhelmsen er professor ved Institutt for indremedisin,

Detaljer

Grunnlagsdata tvungent psykisk helsevern: Henvisningsformalitet

Grunnlagsdata tvungent psykisk helsevern: Henvisningsformalitet Grunnlagsdata tvungent psykisk helsevern: Henvisningsformalitet Helse Øst RHF Henvisningsformalitet Frivillig Tvang Annet Antall uten hjemmel Sykehuset Østfold 2006 1 823 40 58 2 6 2005 1 616 42 56 2 12

Detaljer

Sentrale tema for årets Obesi er: -Personlighetsforstyrrelser og overvekt -Fysisk aktivitet i overvektsbehandling -Lavkalori-dietter -Pasientforløp

Sentrale tema for årets Obesi er: -Personlighetsforstyrrelser og overvekt -Fysisk aktivitet i overvektsbehandling -Lavkalori-dietter -Pasientforløp Sentrale tema for årets Obesi er: -Personlighetsforstyrrelser og overvekt -Fysisk aktivitet i overvektsbehandling -Lavkalori-dietter -Pasientforløp Årets forelesere: Patrick Seyfried Hege Gade Siren Nymo

Detaljer

Sentrale tema for årets Obesi er: -Personlighetsforstyrrelser og overvekt -Fysisk aktivitet i overvektsbehandling -Lavkalori-dietter -Pasientforløp

Sentrale tema for årets Obesi er: -Personlighetsforstyrrelser og overvekt -Fysisk aktivitet i overvektsbehandling -Lavkalori-dietter -Pasientforløp Sentrale tema for årets Obesi er: -Personlighetsforstyrrelser og overvekt -Fysisk aktivitet i overvektsbehandling -Lavkalori-dietter -Pasientforløp Årets forelesere: Patrick Seyfried Hege Gade Siren Nymo

Detaljer

Tirsdag 13. september Grand Hotel, Oslo INVITASJON LUNDBECKSYMPOSIET 2016

Tirsdag 13. september Grand Hotel, Oslo INVITASJON LUNDBECKSYMPOSIET 2016 Tirsdag 13. september Grand Hotel, Oslo INVITASJON LUNDBECKSYMPOSIET 2016 PROGRAM Vi har gleden av å invitere deg til det tradisjonsrike Lundbecksymposiet som denne gangen går av stabelen i Oslo 13. september.

Detaljer

LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2012

LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2012 LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2012 Foto: Bergen Reiselivslag/Oddleiv Apneseth BERGEN 16.-18. april 2012 Hotell Scandic Bergen City PRAKTISKE OPPLYSNINGER: Sted: Målgruppe: Programansvarlig: Godkjenninger:

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse i Alta

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse i Alta Årskonferanse i Alta 1. til 3. mars- 2016 Hotell Scandic Alta NFSS Organisasjonsnummer 994186183 PROGRAM: Tirsdag 1. mars 10 00-11 00 Registrering med kaffe m.m. 11 00-11 30 Velkommen ved Heidi Solvang,

Detaljer

GERIATRISK KOMPETANSE FOR FREMTIDENS ELDREOMSORG

GERIATRISK KOMPETANSE FOR FREMTIDENS ELDREOMSORG NSF FGD Landskonferanse 2012 GERIATRISK KOMPETANSE FOR FREMTIDENS ELDREOMSORG 15.-16. mars 2012 Radisson Blu Royal Garden, Trondheim NSF FGD inviterer til Landskonferanse Mange eldre er friske og har ikke

Detaljer

LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI

LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI Velkommen til LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2015 Foto: Terje Rakke, Destination Ålesund og Sunnmøre Foto: Terje Rakke, Destination Ålesund og Sunnmøre Foto: Alfred Lupke, Destination Ålesund og Sunnmøre

Detaljer

Oppbygging av døgnenheter med ø-hjelpsplikt

Oppbygging av døgnenheter med ø-hjelpsplikt akuttnettverket Oppbygging av døgnenheter med ø-hjelpsplikt Prosjekt i regi av Akuttnettverket Nettverksamling Holmen oktober 2017 Erling Moldal ermo@lds.no Bakgrunn Det finnes ikke en samlet oversikt

Detaljer

KONFERANSE. NSHs konferanse om MAT OG HELSE. Du blir hva du spiser...? Kosthold og psykisk helse Helsemessige konsekvenser Livsstilsendringer

KONFERANSE. NSHs konferanse om MAT OG HELSE. Du blir hva du spiser...? Kosthold og psykisk helse Helsemessige konsekvenser Livsstilsendringer KONFERANSE Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker / Astrid Hals NSHs konferanse om MAT OG HELSE Du blir hva du spiser...? Kosthold og psykisk helse Helsemessige konsekvenser Livsstilsendringer Torsdag

Detaljer

8. nasjonale konferanse. i akuttpsykiatri. 5. - 6. februar 2009. Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP) Radisson SAS Scandinavia Hotel OSLO

8. nasjonale konferanse. i akuttpsykiatri. 5. - 6. februar 2009. Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP) Radisson SAS Scandinavia Hotel OSLO Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP) 8. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 5. - 6. februar 2009 Radisson SAS Scandinavia Hotel OSLO c Akuttpsykiatrisk forskningsseminar 4. februar www.legeforeningen.no/akuttpsykiatri

Detaljer

Opplæring til pasienter og pårørende

Opplæring til pasienter og pårørende HELSE NORD-TRØNDELAG HF Opplæring til pasienter og pårørende 2009 Sykehuset Levanger Sykehuset Namsos Hvorfor opplæring til pasienter og pårørende? Helse Midt-Norges Handlingsprogram 2007-2010 «Opplæring

Detaljer