Lederen har ordet Redaktørens spalte Info. om medlemsdatabase. Nytt fra styret Paul Dagfinn Olsen Åpenhet og forståelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lederen har ordet Redaktørens spalte Info. om medlemsdatabase. Nytt fra styret Paul Dagfinn Olsen Åpenhet og forståelse"

Transkript

1 NLFL-nytt NLFL er foreningen for laryngektomerte (strupeløse), personer som er behandlet for hode-/halskreft, personer med permanent kanyle i luftveiene (trakeostomerte). Nr. 1/ årgang Lederen har ordet Redaktørens spalte Info. om medlemsdatabase Nytt fra styret Paul Dagfinn Olsen Åpenhet og forståelse Lokalledersamling Tur til Balito Beach NAV åpnet

2 Lederen har ordet Kjære medlemmer! Så er det snart slutt på eit NLFL år - nytt valg - nytt årsmøte. Kor har tida blitt av, og kva har vi fått til. Utfordringane har vore der, men har vi oppnådd målet, har vi i styret vore aktørar å rekne med. Korleis opplever du som les NLFL nytt, eller du som er tillitsvalgt i lokalforeningar oss? Det vesentlege er ikkje om vi i styret meiner vi har arbeidd med mange saker / ting, men korleis dykkar forventningar har blitt møtt og korleis dykk opplever den jobben vi gjer. Kreftforeninga har som satsingsområde i 2007 rehabilitering etter kreftsjukdom. Rehabilitering vil sei tilbake til det du har vore, det lykkast ikkje for alle, det er avhengig av funksjonssvikten den enkelte har fått. Kva meiner du var best i høve til din rehabilitering, og kva synes du NLFL kan bidrage med. Helsetilbod vil yte medisinsk rehabilitering, vi har blant anna Montebello som er ein særs god plass å vere etter ein kreftsjukdom. Men pasientforeninga kjem inn på eit anna område. I mine refleksjonar er det gjennom likemannsarbeidet og det sosiale samvær vi blir rehabilitert til å kjenne oss verdsett i sosiale roller. I desse samanhengane kan vi få påfyll og utveksle erfaringar, det er alltid viktig og nyttig etter ein kreftsjukdom. Å utvide sitt nettverk og høyre kva andre gjer av gode tiltak er aldri burtkasta. Samarbeid på tvers av landet vil eg tru alle opplever positivt. Tiltak som eg meiner framleis må vere satsingsområde innen NLFL er besøkstjenesten. Det er den fyste og viktige kontakten vi har med andre i same situasjon. Lokalforeningane er og ein arena for likemannsarbeid og rehabilitering. Landskurset på Hafjell er svært viktig, der får vi informasjon, drøfte, utveksle erfaringar og sosialt fellesskap - dette er rehabilitering både på det fysiske og psykiske plan, og at vi kan gje dette tilbod til alle medlemmane. Så har vi Helsereisa, her er det likemannsarbeid, sosialt fellesskap og ikkje minst får vi utprøve om vi meistrar å reise på ferie med fly til anna klima. Her er det fagpersonar med så alle kan kjenne seg trygge og danne seg ei erfaring på eiga meistring. På denne turen er det begrensa antall som kan få vere med. Lokalforeningene har og sine turar, og i tillegg har vi Reiseklubben, som ikkje er NLFL, men gjev tilbod om å vere med på ferietur kvart år til alle i heile landet. Det er eit svært godt tilbod i høve til rehabilitering gjennom likemannsfunksjonen og den sosiale rolla. Vegen vidare i høve til rehabilitering meiner eg må bli å oppretthalde og styrkje desse tilboda. Søren Kierkegaard seier det slik om å hjelpe: Om jeg vil lykkes i å føre et menneske til et bestemt mål må jeg først finne mennesket der det er å begynne akkurat der All ekte hjelpsomhet begynner med ydmykhet Mot den jeg vil hjelpe Å hjelpe er å tjene - ikke herske Åse Vestgården Så har vi Helsereisa, her er det likemannsarbeid, sosialt fellesskap og ikkje minst får vi utprøve om vi meistrar å reise på ferie med fly til anna klima. 2

3 Redaktørens spalte På denne tiden er det mange som priser våren. Ikke rart, en fantastisk tid. For alle i NLFL inneholder våren noe helt spesielt - NLFLs landskurs. Vi har mottatt invitasjon og sett at programmet også i år er spennende og interessant. I tillegg skal det også feires at foreningen vår rundet 40 år en gang i vinteren som gikk. På landskursene hersker en rolig varm og god atmosfære. Hva er det som gjør dette tro? Det har jeg spekulert mye på. For vi er - forsiktig sagt - en gjeng sammensatt av svært forskjellige mennesketyper. Kanskje det er nettopp her hemmeligheten ligger - at vi er så forskjellige. Kanskje medlemsmassen vår er selve beviset på at motsetninger tiltrekker hverandre? Under landskurset blir følgende setning nevnt mange ganger: Vi har jo ikke selv valgt å gå inn i denne foreningen - det har sykdommen vår valgt for oss. Dette har vi fokus på - og sammen med den gylne regelen at vi alltid holder oss unna følgende to emner som ofte er kimen til uro og ufred: religion og politikk. I NLFL står andre verdier i fokus, likeverd og gjensidig hjelp til å gjøre ulempene av det/de handikap vi har fått, så små som mulig. Vi sees på Hafjell - og til alle som ikke får anledning til å delta - fortsatt god vår og sommer. Med vennlig hilsen Redaksjonen Informasjon om flyttingen av NLFLs medlemsdatabase NLFLs medlemsregister er flyttet over til Kreftforeningens hoveddatabase. Fra før befinner Kreftforeningens medlems- og giverregister seg der, sammen med medlemsregisteret til Prostatakreftforeningen, benmargforeningen (NFBMT) og CarciNor. Samtidig som flyttingen ble foretatt, gjennomgikk medlemsregisteret til NLFL noen endringer. Tidligere registerte man fire hovedkategorier medlemmer ( Hovedmedlem, Støttemedlem, Pårørende med samme adresse og Pårørende med ulik adresse ). Nå er alle NLFLs medlemmer samlet i kategorien Medlem og alle har like organisatoriske rettigheter. Flyttingen innebærer at alle som ligger inne i NLFLs register har fått nye medlems-/aktørnummer. Dette for å unngå konflikter med aktørene som lå i basen fra før. Med vennlig hilsen Kreftforeningen, Servicetorget Skillet mellom pårørende som skal ha post, og pårørende som ikke skal ha det, er ivaretatt ved en egen stoppkode for post. Denne er satt på alle medlemmene som tidligere befant seg i kategorien Pårørende med samme adresse. 3

4 Vi mennesker er ikke like, men vi er like mye verdt Folk med funksjonsnedsettelse ønsker ikke å være normale eller bli normalisert. Vi ønsker ikke å leve i et normaliserende samfunn. Vi vil ikke bare tolereres, vi vil feires! Vi vil leve i et samfunn der variasjoner er velkomne, og som stadig endrer seg for å tilpasse dem. Slik lyder sitat hentet fra boken Folk. Å se menneskene for det de er og ikke for det vi ser. På et engelsk sykehjem lå det en gammel dame, etter hennes død fant de som arbeidet der et dikt, dette er ikke preget av stor kunst, men av menneskelighet. En sur gammel kone - Eller et varmt og levende menneske. Hva ser du søster, her i min stue? En gammel, sur og besværlig frue, Usikker på hånden og fjern i blikket, Litt grisete og rotete hvor hun har ligget. Du taler litt høyt, men hun svarer ikke, Hun stønner og hoster, har snue og hikke. Hun takker deg ikke for hva du gjør Og er ofte slik som hun slett ikke bør. Er det hva du tenker? Er det hva du ser? Så lukk øyene opp og se, det er mer. Nu skal jeg fortelle deg hvem jeg er, Den gamle kone som ligger her: Jeg er barn på ti i et lykkelig hjem Med foreldre og søsken, - jeg elsker dem. Jeg er ung på seksten, med håp og drømmer Lett på foten og tanker så ømme. Jeg er brud på tjue med roser i kinn, I mitt eget hjem går jeg lykkelig inn. Jeg blir mor og bygger et hjem så trygt og verner mine mot kulde og frykt. Og barnene vokser, gleder og tvil Veksler med årene, tårer og smil. Så flyr barna bort fra hjemmet, Mannen min trøster, - vi skal ikke glemme. Så når vi det femti, og barnebarna kommer Og bringer uro og glede hver sommer. Men så kommer sorger og ensomheten, Min mann er død, det er alt jeg vet. For barna har selv både barn og hjem, Og det er så mye som opptar dem. Og borte er alle de gode og trygge år. Nu plukker alderen fjærene av meg, Min ynde og kraft og den godhet de gav meg, For ryggen er bøyd og synet svikter, Jeg har ikke krefter til dagens plikter. Mitt hjerte er tungt og mitt hår er grått, Med hørselen er det også litt smått. Men inne i dette gamle kadaver Er ennå levende vakre enklaver, Der lever barndom, ungdom og steder, Der lever minner, sorger og gleder. De gladeste minner i sinnet synger, Skjønt alderens byrde mitt hjerte tynger. Og smertelig skjønnes den tunge lære, At intet kan fortsette bare å være. Hva ser du søster? En gammel besværlig og trett liten kone? - Nei vær nu ærlig: Se nærmere til, - du kan kanskje finne Et barn, en brud, en mor, ja en kvinne. Se meg, som sitter, der innerst inne, Det er meg du skal prøve å se og finne. 4

5 Reise til Tenerife Helsereise til Puerto de la Cruz mars Gruppen samlet på takterrassen på Hotel Florida Plaza. Støtte til tuberkuløse/lungesyke og kreftsyke Direktør Carl Konow Angell Petersen og hustrus fond har som formål å gi støtte/bidrag til tuberkuløse/lungesyke og kreftsyke. Støtten er ment som et økonomisk bidrag for å kunne få den hjelp/tiltak som man ellers ville ha vanskeligheter med å oppnå. Det må søkes på eget skjema. Skjema kan lastes ned fra eller ta kontakt med: Kreftforeningen, Levekårsenheten Postboks 4 Sentrum, N-0101 Oslo Telefon: E-post: Søknadsfrist 15. september 5

6 Nytt fra styret Styret har behandlet mange saker siden forrige nummer av NLFL-nytt. Referat er sendt ut til alle lokalforeninger v/leder og det er oppfordret til å referere herfra på møtene. (Enda en god grunn til å delta på lokalforeningenes møter.) Noen saker vil vi imidlertid nevne, og da først og fremst at Trygve Ellingsen har rykket opp fra varamedlem til fast medlem, som følge av at styremedlem Pål Wensberg har trukket seg. Styret mottar mange henvendelser fra forskjellige hold hvor det blir bedt om å avgi uttalelser. Det meste av dette arbeidet er utført av fungerende leder og vår kontaktperson i Kreftforeningen Tina Schøien. Ellers er det vel verdt å nevne at Trygve Ellingsen har startet et arbeid med å oppdatere og systematisere Organisasjonspermen. Dette er et omfattende arbeid. Foreningen vår får, etter de grep han foreslår å gjøre, en samling vedtekter og retningslinjer som er langt mer oversiktlig å vedlikeholde og administrere enn dagens Organisasjonsperm. Rapportene fra foreningens regnskap viser at virksomheten er godt tilpasset budsjettet. Økning i uføreytelser Arbeidsgiverene må følge opp sitt ansvar. Her er det viktig med tett oppfølging og tilrettelegging, slik at vi unngår utstøting fra arbeidslivet sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie. Saglie påpeker at yrkesrettet attføring er et av de mest sentrale virkemidlene Arbeids- og velferdsetaten har å bidra med til at personer med funksjonsnedsettelse kan bli værende i eller komme tilbake til arbeid. Det må skapes trygghet for den som vil prøve seg i arbeidslivet. Og det må lønne seg for hver enkelt. For samfunnet er det også en stor gevinst å hente i at en person blir aktiv bidragsyter i stede for passiv mottaker av stønad. Samtidig må vi sørge for at de som ikke har muligheter til å arbeide, har gode ordninger og muligheter til et aktivt og verdig liv, sier Tor Saglie. Styret i NLFL , fra venstre: styremedlem Terje Kaasa, varamedlem Olav Sverre Johannesen (møter p.t. som fast medlem), styremedlem Ole Kåre Kvernsmyr, nestleder Åse Kåsa Vestgården (fungerende leder), styremedlem Pål Wensberg, varamedlem Trygve Ellingsen. 6

7 Minneord om Paul Dagfinn Olsen Paul Dagfinn Olsen Vår kjære leder i NLFL avd Nord gjennom 10 år har dessverre gått bort. Hans slitte hjerte som banket så varmt for familie, venner og NLFL-avdelingen, ville ikke mer. Første desember 2006 var det slutt. Paul ville gjerne delta på lokalledersamlingen 25. november 2006 på Gardermoen, men det var tydelig å se at han var skikkelig dårlig, og hjemturen gikk i rullestol til og fra flyene. Trist å se en slik bamse måtte innse at timeglasset kanskje ikke kunne snues på nytt. Man kan vel si at han falt på sin post. I 1996 var Paul sammen med broren Nils, på et NLFLmøte i Henningsvær for å få lokalforeningen opp å leve igjen etter at den hadde ligget nede noen år. Nils ble valgt til leder, men på hjemturen døde han i bilen til Paul i sentrum av Svolvær. Lokalavdelingen var uten leder og sto nok en gang i fare for å bli lagt ned. Paul syntes det var for galt og sa seg villig til å lede foreningen, hvis medlemmene ville ha ham. Det ville de - og har siden valgt ham på nytt til ledervervet, hvert år til sammen i 10 år. Det viser vel den anseelse han hadde blant medlemmene, ikke minst på grunn av den personen han var. Alltid i godt humør, med en spøkefull tone som var hans varemerke helt til det siste. Også da han kom inn på intensivavdelingen for aller siste gang. Paul Olsen vil bli husket og savnet dypt i lokalforeningen for sitt engasjement. Spesielt som besøker og tilrettelegger for besøks- og kåsørtjenesten her nord. Det blir vanskelig for NLFL Nord å finne en ny leder av hans kaliber blant sine venner. Våre tanker går til hans familie, som har mistet en omtenksom og kjærlig ektemann, far, svigerfar og bestefar. Han hadde så mye å leve for og gledet seg stort over livet og mange planer som skulle realiseres. Det var en fullsatt Melbu kirke som tok farvel med en avholdt mann. Hans venner i NLFL, i lokallagene og sentralt, føler et stort tap og en sorgfull tomhet etter hans bortgang. Vi lyser fred over Paul Dagfinns minne. Venner og bekjente i NLFL Nord-Norge 7

8 Åpenhet og forståelse når en kollega får kreft Ledere og kolleger legger vekt på at åpenhet er viktig når en medarbeider rammes av kreft. Nå lanserer Kreftforeningen håndboken Når en kollega får kreft, med råd og eksempler. Av: Hege Fantoft Andreassen, Kreftforeningen har nylig gitt ut håndboken Når en kollega får kreft, som tar tak i aktuelle problemstillinger man som leder, kreftsyk eller kollega kan møte. Boken er bygget opp på en enkel og detaljert måte og gir konkrete eksempler på hvordan man kan forholde seg i ulike situasjoner. Den viser eksempler på hvordan man kan gå frem overfor en kreftsyk kollega, slik at man tar hensyn både til individuelle ressurser og bedriftens eller virksomhetens behov. Ble ivaretatt av kolleger Informasjonsrådgiver i Fagforbundet, Kari-Sofie Jenssen fikk brystkreft i september Da var hennes sjef, Tone Zander, midt i et års opphold i Frankrike. - Det første jeg gjorde var å ringe til Tone, og deretter ble resten av avdelingen informert. Jeg var opptatt av å være åpen om sykdommen fra første stund, forteller Jenssen. Hverdagen ble fort snudd på hodet da diagnosen ble kjent. Hun ble operert i løpet av to uker, og deretter fulgte 37 strålebehandlinger på Radiumhospitalet. - Jeg ble sykemeldt i noen uker etter operasjonen, men var likevel på jobb innimellom. Jeg følte ansvar fordi jeg selv var leder for avdelingen i denne perioden, men jeg merket fort hvilken støtte jeg fikk fra Tone og resten av avdelingen. Det var rørende hvordan de tok vare på meg og hvordan de tok et kollektivt ansvar for avdelingen, sier hun. Ok å være dårlig på jobb Tone Zander hadde nær kontakt med Jenssen, og syntes det var vanskelig å være så langt borte fra avdelingen den første tiden. - Jeg ba Kari-Sofie om først og fremst å tenke på seg selv og bruke tiden og kreftene til å bli frisk. Men jeg er opptatt av at jobben skal være et sted man kan komme til selv om man er dårlig. Jeg kjenner Kari-Sofie godt og vet at det var bedre for henne å komme hit og ta noen telefoner, jobbe litt og snakke med kollegene sine, enn å sitte hjemme alene, sier Zander. Jenssen begynte gradvis å komme tilbake til jobb på nyåret Først i 50 prosent stilling, deretter 60 prosent, så i 80 prosent og så full jobb. Hun hadde oppfølgende samtaler både med sin sjef i Frankrike og administrasjonssjefen i Fagforbundet, om hvilke oppgaver hun kunne ta og hvor mye hun burde og ville jobbe. Dette fikk hun styre helt selv. - Både ledelse og medarbeidere her støttet så godt opp rundt meg, og jeg følte jeg kunne komme når jeg ville og snakke åpent om det jeg gikk igjennom. Det betyr utrolig mye å føle at det er ok å sitte på kontoret og grine, få en klapp på skulderen og en kopp kaffe, sier Jenssen. Må kjenne medarbeiderne Zander mener at en leder bør kjenne medarbeiderne sine så godt at man vet hva som skal til for å gjøre situasjonen best mulig for dem. - Jeg har god innsikt i medarbeiderne mine, vet hvordan de motiveres og hvilken psyke de har. Det er viktig for å kunne handle riktig i tilfeller der de blir alvorlig syke eller Zander mener at en leder bør kjenne medarbeiderne sine så godt at man vet hva som skal til for å gjøre situasjonen best mulig for dem. 8

9 Åpenhet og forståelse når en kollega får kreft opplever en krise, sier Zander. Hun legger likevel vekt på at det er den som blir rammet av sykdom som styrer åpenheten og hvordan situasjonen skal håndteres. - Hvis Kari-Sofie selv ikke hadde ønsket å prate og informere om sykdommen sin, hadde det vært vanskeligere at jeg ønsket full åpenhet, men heldigvis var vi enige om å snakke om det, og prøve å se fremover sammen. Det er også avgjørende at jeg som leder går foran med et godt eksempel, blant annet ved å gi av meg selv og være åpen dersom jeg selv strever med noe. Åpenhet er med på å lette presset, tror Zander. Mye omsorg i kolleger et trygt sted å snakke om problemene sine, noe som gjorde det lettere å åpne seg om kreftsykdommen også. - Hvis man er åpen om problemene sine oppdager man hvor mye omsorg som finnes i andre mennesker, de fleste har mye å gi hvis de får sjansen, har Jenssen erfart. Hun synes dessuten det var fint å ha et nært forhold til arbeidsplassen i sykemeldingsperioden, komme innom og følge litt med på det som skjedde. - Det er mye lettere å komme tilbake på jobb igjen hvis man har vært til stede og fulgt litt med underveis. Det verste, tror jeg, er å bli bedt om å bare holde seg hjemme til man er helt frisk, sier hun. - I hvert fall ville det vært ille for meg. Jenssen supplerer at hun gjennom en skilsmisse noen år tidligere hadde gjort seg erfaringer om at avdelingen var 9

10 Lokalledersamling på Gardermoen 25. og 26. november 2006 Alle lokalforeningene var representert på lokalledersamlingen som ble arrangert på Gardermoen 25. og 26. november i fjor. I tillegg deltok fra Kreftforeningen Seksjonssjef, Grete Wærriø og Tina Schøien, kontaktperson for NLFL. Fra styret Åse K. Vestgården, Pål Wensberg, Olav Sverre Johannessen, og Trygve Ellingsen. Terje Kaasa og Ole Kåre Kvernsmyr hadde meldt forfall. Grete Wærriø leder seksjon Kreftinformasjon, levekår og frivillig innsats og har to års fartstid i Kreftforeningen. Seksjon kreftinformasjon, levekår og frivillig innsats består av tre enheter: Kreftlinjen, levekårsenheten og enhet for frivillig innsats. Ved Kreftlinjen gir spesialsykepleiere tilbud til alle som har spørsmål om kreft og kreftrelaterte tema. I 2006 er målet å nå henvendelser på telefon, e-post, edialog/chat og sms. Kontakt med Kreftlinjen enten på telefon , eller via nettsiden Levekårsenheten gir råd og veiledning til pasienter, pårørende og fagpersoner. Herunder samarbeid med pasientforeningene. I tillegg administrerer enheten Durbans legat. Herfra kan pasienter med kreft søke økonomisk støtte, dette er ikke i stede for offentlige ytelser det er ment som et supplement. Du kan kontakte Levekårsenheten via telefon I enhet for frivillig innsats organiseres samarbeid med pasientforeningene. Det er her kontaktpersonene for NLFL, UG, PROFO, CarciNor og NFBMT arbeider. Etter Gretes informasjon, som forøvrig ble svært godt mottatt, ble fokus satt mer inn på direkte arbeid i lokalforeningene. Hoveddelen av samlingen gikk tradisjonelt med til bred erfaringsutveksling og diskusjoner omkring flere relevante tema. Fra emnene som ble berørt nevner vi: Vedtekter i lokalforeningene - samkjøring? Forventninger lokalforeningene har til styret i NLFL Hva er en god lokalforening? Samarbeid mellom lokalforeningene NLFLs holdning til Innsetting av Provox ved primæroperasjon i forbindelse med at NLFL har mottatt et brev fra Bredtvet Kompetansesenter som tar opp dette tema. Oppsummeringen av erfaringene fra lokalledersamlingen var overveiende positiv. Mange ga uttrykk for betydningen av denne typen samlinger for å fremme samarbeidet mellom lokalforeningene og styret i NLFL. Fra lokallederne ble det gitt klart uttrykk for støtte til fungerende leder for den fine måten hun har overtatt lederansvaret i foreningen på. Det ble fremholdt behov for mer tid, diskusjonene er interessante og derfor også ganske langvarige. Fra lokallederne ble det gitt klart uttrykk for støtte til fungerende leder for den fine måten hun har overtatt lederansvaret i foreningen på. 10

11 Reiseklubben sin tur til Balito Beach på Grand Canaria Vi kom til Balito Beach seint på kvelden 3. mars frå Sandefjord. Ove møtte oss på bussen og losa oss fram til leilegheta vi skulle ha. Det var ein god start på opphaldet. Dagen etter hadde Svein Tore orienteringsmøte med planlegging kva vi skulle gjere i fellesskap. Fyrste veka hadde vi tur til Mogan, ein liten landsby. Var innom marknad og hadde tre rettars lunsj på ein triveleg restaurant. Området der vi budde var flott til turgåing, heller ikkje langt til badestrånd, men det var ein del av deltakarane som savna Puerto del la Cruz og den rosa kafeen. Andre veka invitera Svein Tore til felles frukost på restauranten ved bassenget der vi budde. Då blei det drøfta kvar vi skulle neste år. Fleirtalet ynskte Puerto de la Cruz, men ikkje hotell Valle Luz, ynskje var ein betre standard enn dei kan tilby. Vi hadde strålande sol kvar dag, felles opplevingar i høve til turgåing, marknad, soling og restaurant vitjing. Vi er ein flokk som har kjent på smerta ved sjukdom, som pasient eller pårørande, den sosiale rolla er endra i høve til tap av funksjonar. Denne ferieturen i eit sosialt miljø gjev nytte og verdi for livskvaliteten i vår situasjon. Difor vil vi rette ein takk til Svein Tore for den innsats han gjer for å få til desse turane og korleis han lyttar til deltakarane for å møte ynskje vi har. Vi opplever dette som ein rehabilitering frå kvardagen i høve til sol og varme, men det største er fellesskapet og likeverd ein kjenner. Vår oppleving er at vi blir glad i kvar enkelt av deltakarane og gler oss til å møtast neste år. Ynskjer at vi då kan treffe deltakarar på Helsereisa, eventuelt seinare på Gran Canaria kan møte dei som kjem frå Nord Norge. Dette er rehabilitering og likemannsarbeid som vi alle har nytte av etter ein endra livssituasjon. Takk til alle som var med for ein triveleg tur. Helsing Åse og Kai Vestgården 11

12 NAV åpnet Den nye Arbeids- og velferdsetaten (NAV) ble åpnet 1. juli I oktober etableres lokale NAV-kontorer i 25 kommuner. Etaten overtok det ansvarsområder og oppgaver som tidligere tilhørte Aetat Arbeidsdirektoratet, Rikstrygdeverket (RTV) og NAV interim. Neste skritt er NAV lokalt. Innen utgangen av 2009 skal det være opprettet NAV - kontorer i alle landets kommuner. 25 kommuner er valgt ut til å være såkalte piloter, blant annet ut fra ønske om at både små, mellomstore og store kommuner i alle fylker skal gjøre seg erfaring med den nye velferdsmodellen. På den nye modellen skal ansatte fra den tidligere Aetat, trygdeetat og sosialtjeneste teste ut nye arbeidsmetoder, som igjen skal gi brukerene av tjenesten en felles dør inn til velferdsapparatet. Kompetansebygging og tiltak for å fremme felleskap blant ansatte fra ulike fagtradisjoner skal prioriteres, forsikrer ledelsen av NAV. Garantibevis (Grønt kort) Garantibevis har som formål å sikre oppfølging/bistand fra hjelpemiddelsentralen for tilrettelegging av arbeidsplassen når arbeidssøkere med funksjonsnedsettelse trenger det. Garantibeviset er ment å gjøre det lettere for den enkelte å komme i jobb. Ensomhet Hun satt der på rommet så ensom, forlatt med eneste selskap; en grå, gammel katt. Så matet hun katten og klappet den lett, og gikk ut på byen rett og slett. Et bord på kaféen, en brus og litt kake. Hun satt der og tenkte litt fram og tilbake. Da så hun ham, han var virkelig mannen. Det var bare ham, det var ingen annen. Han smilte til henne, så moden, så flott! Hun så ned - og så opp -, men da var han gått! Hun sukket, betalte og gikk ut i natten. Hjem til den gamle, trøstende katten. Med tiden leges jo alle sår, når man ennå ikke har fyllt sytten år! Trell Garantibeviset er et ledd i IA-avtalens delmål 2 om å bidra til at personer med funksjonsnedsettelse kan bruke sin kompetanse i arbeidslivet på linje med andre arbeidstakere. Garantibeviset kan søkes av personer med funksjonsnedsettelser som søker jobb/har fått jobb og oppfyller de medisinske vilkår i lov om folketrygd Garantibeviset skal nå lages i kortformat for lettere bruk og presentasjon. Kortet var klart i september For nærmere informasjon kan du ta kontakt med hjelpemiddelsentralen i det fylke der du bor. 12

13 Avdeling Kommunikasjon og inntekt Kreftforeningens seksjon: Kreftinformasjon, levekår og frivillig innsats Seksjonssjef Grete Wærriø Foto: Kreftforeningen/Marianne Otterdahl-Jensen Kreftlinjen Kreftlinjen er et viktig tilbud til befolkningen og kan nås på telefon , e-post, sms og edialog (chat via <http://www.kreftforeningen.no/>). Åpent mandag til onsdag og torsdag til fredag Levekårsenheten Det gis råd og veiledning om trygderettigheter, pasientrettigheter og andre tilbud. Bidrar i Kreftforeningens helse- og sosialpolitiske påvirkningsarbeid. Enhet for frivillig innsats Sekretariatsfunksjon for pasientforeninger - Profo, Carcinor, NFBMT, NLFL, UG. Kontaktutvalg for Kreftforeningen i forhold til alle pasientforeningene (også FFB, Norilco og SKB). Prosjekt frivillig innsats i Kreftforeningens regi. Kåsører i NLFL 2006/2007 Sted Navn Adresse Telef. Priv. Mob/Tel. Arb. E-post Østfold Kjell Gillingsrud Glimmerveien 15, 1784 Halden Viggo Eriksen Opsundveien 54 B, 1726 Sarpsborg Rune Karlsen Nygårdhaugen 12, 1739 Borgenhaugen Oslo/Akershus Rolf Johannessen Gml. Enebakkvei 55, 1188 Oslo Torbjørn Bull-Njaa Solvangen 58, 2013 Skjetten Rogaland Ole Kåre Kvernsmyr Breidablikkveien 35, 4017 Stavanger Hordaland/Sogn Svein T. Danielsen Hj. Brantingsv. 127, 5143 Fyllingsdalen og Fjordane Jan Gunnar Pedersen Nordre Toppe 3/301, 5136 Mjølkeråen Ove Ingebrigtsen Loddefjordvei 18, 5171 Loddefjord Svein E. Oen Loddefjordveien 36, 5171 Loddefjord Albert O. Jensen Nedre Toppe 56, 5136 Mjølkeråen Asbjørn Kongshavn Hillerenveien 82, 5174 Mathopen Nord-Norge Olav Sverre Johannessen Bø, 8484 Risøyhamn Samuel Hætta Postboks 77, 9525 Maze Jan Inge Kristoffersen Grasmyr, 9303 Silsand Idar Isaksen Øverveien 52, 9146 Olderdalen

14 Besøkere i NLFL 2006/2007 Sted Diagnose Navn Adresse Telef. Priv. Mob/Tel. Arb. Oslo/Akershus LE Grete Olsen Raschsvei 21, 1178 Oslo M Erna Enge Kranveien 17, 0684 Oslo LE Tor og Anne-Karin Sennerud Micheletsvn. 38 G, 1053 Oslo T Liv Wilskog Fuglåsen 8 A, 1488 Hakadal LE Torbjørn og Tove Bull-Njaa Solvangen 58, 2013 Skjetten Hedmark T Mary-Anne Amundsen Inustrigt. 48C, 2380 Brumunddal LE Marit Stuik og Willy Skaug Grøndalsbakken 140C, 2407 Elverum LE Anne-Lise Grønbrekk 2890 Etnedal Hordaland M Rolf Arefjord og Henny Gro Knutsen Helldalssåta, 5225 Nesttun LE Albert Jensen Nordre Toppe 56, 5136 Mjølkeråen LE Jan Gunnar Pedersen Nordre Toppe 3/301, 5136 Mjølkeråen LE Brynjar Bredesen Storhammeren 51, 5145 Fyllingsdalen LE Svein-Tore Danielsen Hj. Brantingsvei 127, 5143 Fyllingsdalen M Bodil og Torgeir Riise Klauvarinden 46, 5107 Salhus M Eli og Tor Standal Midtunhaugen 121, 5224 Nesttun LE Johannes Teigland 5302 Strusshamn LE Ove og Wenche Ingebrigtsen Loddefjordveien 18, 5171 Loddefjord M Asbjørn Kongshavn Hillerenveien 82, 4174 Mathopen M Arvid Jensen Helleviken, 6967 Fjalar Rogaland LE Kjell Bjørnsen Kaivn. 29, leil. 110, 4310 Hommersåk M Alfrid Strømberg Ospebergleitet 22, 4045 Hafrsfjord LE Asle Eliassen Loshavn, 4550 Farsund LE Ole Kåre og Anne Lise Kvernsmyr Breidablikkv. 35, 4017 Stavanger M Kristian Dahle Gjerdevn. 12, 4317 Sandnes M Johan Kåre Ås Åssjøen, 4233 Erfjord Telemark LE Terje og Sissel Kaasa Deichmannsgt. 55, 3925 Porsgrunn LE Kai og Åse Vestgården 3840 Seljord Vestfold LE Roger Guse Brunlaveien 28 B, 3290 Stavern Agder M Marit Vimme Ubergsmoen, 4985 Vegårdshei LE Sverre og Berit Henriksen Orreveien 2, 4846 Sandefjord Trøndelag LE Tor-Odd Damås Skoleveien 2, 7600 Levanger LE Tor og Jorid Wold Oskar Skaugsvei 8, 7088 Heimdal T Ann Karin Merket 7288 Soknedal M Karen-Inger Hagfors Neptunveien 29, 7036 Trondheim LE May Skaali Bortsvegen 18, 7234 Ler LE Lage og Marie Skog Hammerdalen 15, 7350 Buvika M Karen Mari Haugum og Tore Haugum Nyheimsvegen 62, 7058 Trondheim M Endre Løfaldli Nordslettveien 58, 7038 Trondheim M Dagrun Lind Bekkos Lokesvei 25, 7033 Trondheim Møre og T Bjørn W. og Astrid Ruland Håhjem, 6260 Skodje Romsdal LE Trygve og Kari B. S. Ellingsen Kviltorpvegen 6, 6419 Molde Østfold LE Kjell og Turid Gillingsrud Glimmerveien 15, 1784 Halden M Pål Wensberg Thorneløkkveien 7, 1531 Moss M Viggo Eriksen og Bente Drillestad Opsundveien 54 B, 1726 Sarpsborg LE Rune og Gro Karlsen Nygårdhaugen 12, 1739 Borgenhaugen P Lillian Solberg Rollsvei 3 E, 1820 Spydeberg Nord-Norge LE Olav Sverre Johannessen Bø, 8484 Risøyhamn M Samuel Hætta Postboks 77, 9525 Maze S Idar Isaksen Øverveien 52, 9146 Olderdalen M Reidar Lund 9068 Nord-Lenanger LE Jan Inge Kristoffersen Grasmyrbotn, 9303 Silsand og Grete Vollan M Thoralf Johnsen Seljeveien, 8445 Melbu Diagnose: LE - Laryngektomert, S - Strupekreft, strålebehandlet, M - Munnhule-/halsoperert, T - Trakeostomert, P - Pårørende 14

15 Styret i NLFL 2006/2007 Navn Adresse Telef. Priv. Telef. Arb. Mobil E-post Nestleder (fungerende leder) p: Åse K. Vestgården 3840 Seljord a: Styremedlem Deichmansgt Terje Kaasa 3925 Porsgrunn Styremedlem Breidablikkveien Ole Kåre Kvernsmyr 4017 Stavanger Styremedlem Bø Olav Sverre Johannessen 8484 Risøyhamn Styremedlem Kviltorpvegen Trygve Ellingsen 6419 Molde Lokalledere/Kasserere i NLFL 2006/2007 Sted Navn Adresse Telef. Priv. Mob/Tel. Arb. E-post Østfold Leder Rune Karlsen Nygårdshaugen 12, 1739 Borgenhaugen Kasserer Pål Wensberg Thorneløkkvn. 7, 1531 Moss Oslo/Akershus Leder Torbjørn Bull-Njaa Solvangen 58, 2013 Skjetten Kasserer Tor Eriksen Langbølgen 59, 1150 Oslo Rogaland Leder Kjell Bjørnsen Kaiveien 29, leil. 110, 4310 Hommersåk Kasserer Kristian Dahle Gjerdeveien 12, 4317 Sandnes Hordaland/Sogn og Fjordane Leder Brynjar Bredesen Storhammeren 51, 5145 Fyllingsdalen Kasserer Tone M. Haukaas Liaflaten 8, 53 Nyborg Trøndelag Leder Ann Karin Merket 7288 Soknedal Kasserer Lage Skog 7350 Buvika Nord-Norge Leder Olav Sverre Johannessen Bø, 8484 Risøyhamn Kasserer Idar Isaksen Øverveien 52, 9146 Olderdalen Mjøsregionen Kontaktperson Mary-Anne Amundsen Industrigata 48, C2380 Brumunddal Region Sør/Øst Leder Terje Kaasa Deichmansgt. 55, 3925 Porsgrunn Kasserer Roger Guse Brunlaveien 28B, 3290 Stavern

16 Hyldest til våren og livet På kalenderen 31. mai - 3. juni 2007 NLFLs Landskurs 2007 Landskurs for nye og gamle medlemmer, Quality Hotel Hafjell 1. juni 2007 Årsmøte NLFLs ordinære årsmøte holdes i tilknytning til Landskurset på Hafjell juni 2007 Kurs for kreftrammede Diagnosekurs: øre- nese- halskreft Montebello-senteret, Mesnali oktober 2007 Likemannskurs/samling for besøkere, Quality Hotell Mastemyr november 2007 Lokalledersamling på Garder Kurs- og konferansesenter. Solvarm i sinnet, jeg velger å stanse Puste inn duften av spirende vår. Atter en gang fikk jeg lov til å sanse --- Gleden ved livet i enda et år. Lukten av sjø, tang og tjære Nytes ærbødig ved speilblank fjord. Nybredde båta og levende fjære Det yrer av liv over fruktbar jord. Orrhanebulder og fuglesang Blandes med breking fra nyfødte lam. Et brus av glede, en symfoni Favner bygda i harmoni. Naturen har igjen skiftet ham. Havørnas lek over solblank himmel Konge i luften, stolt og vill. Lyd og liv i herlig himmel Stilner av i den blåe kveld. Andektig jeg sitter i stille glede For Livet! Og at jeg er til! Olav Sverre, april -05 N L F L Norsk Landsforening for Laryngektomerte Tullinsgate 2, 0166 Oslo Postboks 4 Sentrum, 0101 Oslo Telefon: 07877, Telefaks: E-post: Internett: NLFLs kontaktperson i Kreftforeningen: Tina Schøien, Telefon: E-post: Redaktør: Tor Wold E-post: Trykk: Aktiv Trykk Design: Gjerholm Design as Stoff til neste blad, må leveres redaktøren senest 1. november. Vil du bli medlem i NLFL? Selv om vi allerede i dag synes vi er godt i gang med vårt viktige arbeid, trenger vi mange flere medlemmer for å bli en livskraftig forening. Kanskje du kjenner noen som må motiveres for å melde seg inn eller du vet om noen som enda ikke vet at vi finnes. Du kan melde deg inn på vår nettsider: eller bruk postadressen vår. Ta gjerne kontakt med oss på telefon.

Munn- og halskreftforeningen

Munn- og halskreftforeningen Munn- og halskreftforeningen Munn- og halskreftforeningen 4 Munn og mæle Munn og mæle 5 6 Munn og mæle Munn og mæle 7 8 Munn og mæle Munn og mæle 9 10 Munn og mæle Munn og mæle 11 12 Munn og mæle Munn

Detaljer

Styret i NLFL ønsker alle en god jul og et godt nytt år! Lederen har ordet Redaktørens spalte Trønderlagsforeningen på tur

Styret i NLFL ønsker alle en god jul og et godt nytt år! Lederen har ordet Redaktørens spalte Trønderlagsforeningen på tur NLFL-nytt NLFL er foreningen for laryngektomerte (strupeløse), personer som er behandlet for hode-/halskreft, personer med permanent kanyle i luftveiene (trakeostomerte). Nr. 2/2006 9. årgang Styret i

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Formål: å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna å

Detaljer

Kursopplegg Lindrende omsorg Kommunene Vest-Agder 1. Samling

Kursopplegg Lindrende omsorg Kommunene Vest-Agder 1. Samling Kursopplegg Lindrende omsorg Kommunene Vest-Agder 1. Samling Målgruppe: Hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere og assistenter Utarbeidet av Carina Lauvsland og Tove Torjussen 2008 Revidert

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Når en du er glad i får brystkreft

Når en du er glad i får brystkreft Når en du er glad i får brystkreft Du kan ikke hindre sorgens fugler i å fly over ditt hode, men du kan hindre dem i å bygge rede i ditt hår. våg å snakke om det Når en du er glad i berøres av brystkreft

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Fakta Formål å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

NLFL-nytt. 8. Styrets hederstegn. 2. Lederen har ordet. 6. Reiseklubben. 7. Vedtektsrevisjon. 9. NLFL sekretariat. 3. Redaktørens spalte

NLFL-nytt. 8. Styrets hederstegn. 2. Lederen har ordet. 6. Reiseklubben. 7. Vedtektsrevisjon. 9. NLFL sekretariat. 3. Redaktørens spalte NLFL-nytt NLFL er foreningen for laryngektomerte (strupeløse), personer som er behandlet for hode-/halskreft, personer med permanent kanyle i luftveiene (trakeostomerte). Nr. 1/2008 11. årgang 2. Lederen

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR

KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR Veien videre for kreftpasienter og pårørende A5_kreftkoordinator_okt 2015_uten distrikt.indd 1 12/14/2015 10:54:02 AM Kreft treffer oss forskjellig, med ulikt alvor og ulik kraft.

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn.

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn. Oversikt over vers Akk en plass er tom! Hvor vi ser oss om, luften synes enn å gjemme klangen av den kjære stemme; Gjenlyd av små trinn går til sjelen inn. Alltid andres ve og vel aldri sparte du deg selv.

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Din støttespiller på veien videre. < kreftforeningen.no

Din støttespiller på veien videre. < kreftforeningen.no Din støttespiller på veien videre < kreftforeningen.no 1 Tanken med boken I denne håndboken vil du forhåpentligvis få hjelp til å finne svar på spørsmål du måtte ha og relevant informasjon som du kan dra

Detaljer

RTS Posten. NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM

RTS Posten. NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM RTS Posten NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM Leder http//www.rts-foreningen.no er ny adresse til hjemmesiden RTS-Posten -- trenger stoff til avisa(leserinnlegg) eller tips til

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Lederen har ordet Redaktørens spalte Alternativ helseferie. På bøljan blå Kreft og levekår Sommertur 2005

Lederen har ordet Redaktørens spalte Alternativ helseferie. På bøljan blå Kreft og levekår Sommertur 2005 NLFL-nytt NLFL er foreningen for laryngektomerte (strupeløse), personer som er behandlet for hode-/halskreft, personer med permanent kanyle i luftveiene (trakeostomerte). Nr. 1/2006 9. årgang 2 3 4 Lederen

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega I arbeid under og etter kreft Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig

Detaljer

Minnebok. Minnebok BOKMÅL

Minnebok. Minnebok BOKMÅL Minnebok 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når vi er

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2010 Den internasjonale sommerskole ISSN 0120

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL Minnebok for barn 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når

Detaljer

Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk

Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk En bok for barn som pårørende Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk Mitt navn er:.. Skrevet av psykiatrisk sykepleier Britt Helen Haukø, med hjelp fra barneansvarlige ved sykehuset

Detaljer

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega I arbeid under og etter kreft Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig

Detaljer

Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO

Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO Spørreliste nr. 177 VENNSKAP Kjære medarbeider! I den forrige listen vi sendte ut, nr. 176 Utveksling av tjenester

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter.

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter. Årsrapport 2012 Styret 2012. Leder gruppe med funksjoner som leder, nestleder og sekretær. Irene Engeskaug og Anne Guri Sander Dahl Kasserer: Kari Skyttersæter Styremedlem: Gunvor Garum. Nasjonalforeningen

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. BADREOM MORGEN Line er morgenkvalm. Noe hun har vært mye den siste uken. Hun kaster opp,

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser.

Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser. Min helse Tar livet tilbake Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser. TEKST: GRO BERNTZEN FOTO: Pål Bentdal

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 «Man trenger noen ganger å være alene, så man slipper å gjøre seg mindre enn man er.» KJELL ASKILDSEN, notatbok, 24. februar 2007 INNHOLD

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Nr 2 2014 Sjømannskirkens ARBEID - i hverdag og fest! Tilstede i hverdag og fest 17. mai rører ved noe grunnleggende i oss alle - våre følelser, drømmer, verdier og identitet. Jo lengre vi er fra hjemlandet,

Detaljer

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN OG UNGDOM SINE REAKSJONAR I denne brosjyra finn du nyttige tips for deg som er innlagt, og har barn under 18 år. Når ein i familien vert alvorleg

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 Vi feirer Angelika 2 år. Fiskegrateng m/ grønsaker. grupper Tur med Askeladden. Vi feirer Olav 2 år. 11/1 12/1

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 6 7 8 9 AKSJON VÅR RYDDING Tur dag DUGNAD I BARNEHAGEN Vi markerer at Aksel er 2 år! 12 13 14 15 16 Små Tur dag 19 20 21 Varm lunsj:

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Til bruk i f.eks. refleksjonsgrupper på tjenestestedene og/eller som inspirasjon til refleksjon på etikkcaféer eller dialogmøter hvor brukere

Detaljer

Norsk Landsforening for Laryngektomerte

Norsk Landsforening for Laryngektomerte Nr 1-7 Årgang, april 2004 I dette nummer finner du: Side 2 Forandringer og utfordringer Side 3 Info fra PROVOX Reiseklubben 2005 NLFL avdeling Østfold på tur Side 4 NLFL! et godt navn i snart 40 år? Side

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled.

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Av: Betty Cathrine Schweigaard Selmer Jeg 1 år var og var

Detaljer

HVILKE REHABILITERINGS- BEHOV HAR KREFTRAMMEDE? FAGDAG 14.05.13 RØROS REHABILITERING. Fagdag i kreftomsorg - Røros 140513

HVILKE REHABILITERINGS- BEHOV HAR KREFTRAMMEDE? FAGDAG 14.05.13 RØROS REHABILITERING. Fagdag i kreftomsorg - Røros 140513 HVILKE REHABILITERINGS- BEHOV HAR KREFTRAMMEDE? FAGDAG 14.05.13 RØROS REHABILITERING Fagdag i kreftomsorg - Røros 140513 Bakgrunn Flere overlever kreft og lever lenge med sykdommen Mange av disse vil ha

Detaljer

LØVELOVEN VI ER VENNER.

LØVELOVEN VI ER VENNER. LØVELOVEN KAN DU LØVELOVEN? JEG SKAL VÆRE MEG, MEN GI PLASS TIL ANDRE, SLIK AT DE BLIR SEG. BRY MEG OM EN ANNEN HJELPE HVIS JEG KAN. SLIK BLIR LIVET BEDRE FOR BARN I ALLE LAND. SER DU EN SOM PLAGES? DET

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega I arbeid under og etter kreft Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig

Detaljer

Emilie 7 år og er Hjerteoperert

Emilie 7 år og er Hjerteoperert Emilie 7 år og er Hjerteoperert Emilie bor i Oslo, men hun savner sine bedsteforældre og kusine, der bor i Nordnorge. Emilie har et specielt hjerte, hun har pacemaker. Det er godt for hjertet at løbe og

Detaljer

Omsorgssektorens store helter. Raymond Turøy, nestleder Fagforbundet Seksjon helse og sosial

Omsorgssektorens store helter. Raymond Turøy, nestleder Fagforbundet Seksjon helse og sosial Omsorgssektorens store helter Raymond Turøy, nestleder Fagforbundet Seksjon helse og sosial Ny hverdag Yrkesstolthet Etikk Bevisthet, muligheter og begrensninger En utdanning alltid i takt med tiden! "Hjelpepleier

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

Minnebok. Minnebok BOKMÅL

Minnebok. Minnebok BOKMÅL 1 BOKMÅL Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. DETTE ER BOKA TIL Her kan dere

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

Vibeke Tandberg. Tempelhof. Roman FORLAGET OKTOBER 2014

Vibeke Tandberg. Tempelhof. Roman FORLAGET OKTOBER 2014 Vibeke Tandberg Tempelhof Roman FORLAGET OKTOBER 2014 Jeg ligger på ryggen i gresset. Det er sol. Jeg ligger under et tre. Jeg kjenner gresset mot armene og kinnene og jeg kjenner enkelte gresstrå mot

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

GIVERGLEDE. «Det er urettferdig å bli mobbet fordi man ser dårlig» Cecilie, 15 år. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere NR.

GIVERGLEDE. «Det er urettferdig å bli mobbet fordi man ser dårlig» Cecilie, 15 år. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere NR. GIVERGLEDE Informasjon for Norges Blindeforbunds givere NR.5 2004 «Det er urettferdig å bli mobbet fordi man ser dårlig» Cecilie, 15 år I januar 2004 fikk Cecilie en viktig telefon fra Blindeforbundet.

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her...

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her... BEDRAG Av Harold Pinter Jerry og Emma er gift, men ikke med hverandre. De har i flere år hatt et forhold med hverandre, og møtes i leiligheten de har leid. Robert er Emmas mann og Jerrys beste venn. Jerry

Detaljer

Nummer 1 6. Årgang April 2003 VÅR

Nummer 1 6. Årgang April 2003 VÅR Nummer 1 6. Årgang April 2003 I dette nummer finner du bl.a.: side 2 NY Stemme, hvor ble det av deg? Vi gratulerer NLFL Hordaland/Sogn og Fjordane. Side 3 INFO fra sekr.. Strupeløse? Skattefritak for gaver

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet DITT BARN ER UNIKT! HVEM ER VI? Hvert år får rundt 150 barn i Norge diagnosen cerebral parese. Dette er 150 unike barn.

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00.

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00. Side 1 Nr.1.2012 INNHOLD: Side 1: Invitasjon til årsmøte 10 mars. Grasrotandel. Side 2: Lederen, Saksliste. Side 3 : Referat fra julebord m/bilder Side 4.: Minneord. Side 5: Reklame. Invitasjon til årsmøte

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk

Pedagogisk tilbakeblikk Pedagogisk tilbakeblikk Skjoldet august 2013 Hei alle sammen og hjertelig velkommen til et nytt barnehageår her på Skjoldet. I år er vi 19 barn til sammen, 15 gutter og 4 jenter. Vi er de samme voksne

Detaljer

Jæren Distriktspsykiatriske Senter Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv

Jæren Distriktspsykiatriske Senter Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv Opne førelesingar M44 20. Januar 2011 Christiane Weiss-Tornes Presentert av Tine Inger Solum Disposisjon: 1. Korleis blir eg utmatta? 2. Varselsymptom

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg Foreldrehefte Når barn opplever kriser og sorg I løpet av livet vil alle mennesker oppleve kriser. Mange barn opplever dette allerede tidlig i barndommen. Kriser kan være dramatiske hendelser som skjer

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Radar Reklame og Rådgivning AS 03/08 Forsidefoto og side 3: Scanpix Creative. Har du barn som pårørende?

Radar Reklame og Rådgivning AS 03/08 Forsidefoto og side 3: Scanpix Creative. Har du barn som pårørende? Radar Reklame og Rådgivning AS 03/08 Forsidefoto og side 3: Scanpix Creative Har du barn som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk Når et familiemedlem blir alvorlig syk, vil det berøre hele

Detaljer

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm Til læreren Disse diktatene kan du bruke i undervisningen. Lydfiler til diktatene er også lagt på samme nettside: www.norsk123.cappelendamm.no Kapittel 1. Diktat. Marek er fra Polen. Nå går han på norskkurs.

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Alle ungdommer i Foreningen for hjertesyke barn, har nå mulighet til å delta på leir som er arrangert av andre regioner

Detaljer

for Vardesenteret på UNN VÅREN 2015 PROGRAM

for Vardesenteret på UNN VÅREN 2015 PROGRAM for på UNN VÅREN 2015 PROGRAM Erik Hardeng Kristin Jensen «Da mannen min var innlagt på sykehuset var det så fint for meg og ha en plass og gå til. Nå er han borte og livet mitt er halvt. Heldigvis er

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg.

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg. Interkontrollhandbok Side: 1 av 5 1. FORMÅL Føremålet med dette kapitlet er å kvalitetssikra oppfølginga av tilsette som vert sjukmelde. Kapitlet gjev derfor oversikt over kva rutinar som skal følgjast

Detaljer

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn Katrine Olsen Gillerdalen Odin En mors kamp for sin sønn Til Odin Mitt gull, min vakre gutt. Takk for alt du har gitt meg. Jeg elsker deg høyere enn stjernene. For alltid, din mamma Forord Jeg er verdens

Detaljer

Norsk Landsforening for Laryngectomerte

Norsk Landsforening for Laryngectomerte Nummer 3 4. Årgang desember 2001 I dette nummer finner finner du du bl.a.: s 2 side 2 -Siste Vi nytt endrer om på landskurset titler - Internettsidene - våre Kåsørkurs side 3 -Minneord s 3. John Charles

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08

FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08 FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08 Først vil jeg takke for invitasjonen til å fortelle litt om hvordan vi har innført selvhjelpsgrupper i Foreningen for brystkreftopererte. For å forstå hvorfor jeg

Detaljer

Nyhetsbrev nr

Nyhetsbrev nr Nyhetsbrev nr. 2. 2017 Nå er det vår! «Sant atte det er deilig!» Det er så kjekt at så mange kommer på aktivitetene vi lager til, tusen takk til alle dere! Håper å se dere alle, igjen og igjen, og at vi

Detaljer

Oversatt: Sverre Breian. SNOWBOUND Scene 11

Oversatt: Sverre Breian. SNOWBOUND Scene 11 Oversatt: Sverre Breian SNOWBOUND Scene 11 AKT II, DEL II Scene 11 Toms hus, desember 2007 Tom og Marie ligger i sofaen. Tom er rastløs. Hva er det? Ingenting. Så ikke gjør det, da. Hva da? Ikke gjør de

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Karin Kinge Lindboe Illustrert av Sissel Horndal. leseserie Bokmål. DøDen i Døra. Norsk for barnetrinnet

Karin Kinge Lindboe Illustrert av Sissel Horndal. leseserie Bokmål. DøDen i Døra. Norsk for barnetrinnet Karin Kinge Lindboe Illustrert av Sissel Horndal leseserie Bokmål DøDen i Døra Norsk for barnetrinnet 15978_Dodenidora_BM.indd 1 05-12-07 10:45:52 Fuglen hans er død. Kim løper over jordet og griner. Tolv

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Lydighetsprøven. En tenkt fortelling om et barn. Gyldendal

Bjørn Ingvaldsen. Lydighetsprøven. En tenkt fortelling om et barn. Gyldendal Bjørn Ingvaldsen Lydighetsprøven En tenkt fortelling om et barn Gyldendal Til Ellen Katharina Forord Da jeg var sju år, leste min mor Onkel Toms hytte høyt for meg. Hun leste, og jeg grein. For det var

Detaljer