Monteringshandbok Monteringshåndbok Montagehåndbog Asennuskäsikirja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Monteringshandbok Monteringshåndbok Montagehåndbog Asennuskäsikirja"

Transkript

1 Monteringshandbok Monteringshåndbok Montagehåndbog Asennuskäsikirja

2 Innehållsförteckning 8 gyllene regler vid användning av Armaflex Verktyg Användning för Armaflex lim 520 Armaflex förlimmade slangar Armaflex förlimmade plattor Tillverkade formdelar av Armaflexslang Tillverkade formdelar av Armaflexskiva Armafix distansskål Armaflex Tillbehör 2 Innholdsfortegnelse 8 gylne regler for arbeide med Armaflex Verktøy Bruksanvisning for Armaflex lim 520 Armaflex selvklebende slanger Armaflex selvklebende plater Formdeler med Armaflex slanger Formdeler med Armaflex plater Armafix Røropplagring Armaflex Tilbehør

3 Ett riktigt urfört Armaflexmontage Riktig bruk av Armaflex Den rigtige udførelse af Armaflex-isolering Armaflexin oikea kättö Indholdsfortegnelse 8 gyldne regler for arbejde med Armaflex Værktøj Forarbejdningsanvisninger til Armaflex Klæber 520 Armaflex selvklæbende slanger Armaflex selvklæbende plader Segmenter af Armaflex slanger Segmenter af Armaflex plader Armafix Rørbærer Armaflex Tilbehør Sisällysluettelo 8 kultaista sääntöä Armaflexin käsittelyssä Työvälineet Käyttöohjeet liimalle 520 Armaflex itseliimautuvat letkut Armaflex itseliimautuvat levyt Muotokappaleet Armaflex-letkuista Muotokappaleet Armaflex-levystä Armafix Putkenkannattimet Armaflex Lisätarvikkeet 3

4 8 gyllene regler vid användning av Armaflex Regel 1 Regel 2 Regel 3 Regel 4 Regel 5 Regel 6 Regel 7 Regel 8 Använd bra verktyg (se bild på sid 6/7), i synnerhet - färskt lim skarpa knivar Armaflex-slang med oval form skall alltid slitsas på den platta sidan. Använd rent Armaflex-material - utan damm, smuts, olja eller vatten på ytan! Mät noggrant! Materialet skall vara väl tilltaget, så att limfogarna utsätts för tryck och inte drag Isolera aldrig anläggningar som är i drift! Tag inte isolerade anläggningar i bruk förrän efter 36 timmar (för fullständig härdning av limmet). Måla med Armafinish 99 tidigast 36 timmar efter avslutat isoleringsarbete! Isolering utomhus, liksom i lägen där utvändigt vatten kan förväntas, skall utföras så att stillastående vatten på ovansidan förhindras. Detta för att undvika skador på isoleringen av frost m.m. 8 gylne regler for å arbeide med Armaflex Regel 1 Regel 2 Regel 3 Regel 4 Regel 5 Regel 6 Regel 7 Regel 8 4 Bruk godt verktøy (se bildet side 6/7). Spesielt viktig er det med: - Ferskt Lim 520, Spesial Rensevæske og gode limpensler - Skarp kniv Armaflex slanger med oval form må snittes på den flate siden. Bruk alltid rene Armaflex materialer, uten støv, skitt, olje eller vann på overflaten! Ta alltid nøyaktige mål! Limskjøter må aldri monteres med strekk i materialet, med med trykk. Isoler aldri anlegg som er i drift. Anlegg må ikke settes i drift før etter 36 timer (komplett utlufting/herding av limet). Armafinish 99 maling kan males på direkte etter at Armaflex er montert. Hvis Armafinish 99 skal brukes som UV-beskyttelse må det males innen 5 dager! Isolering som skal installeres utendørs og i områder hvor det er fare for vanninntrengning fra utsiden, må monteres slik at vann ikke samler seg på eller ligger på overflaten over lengere tid. Dette for å hindre at isoleringskonstruksjonen blir skadet.

5 8 gyldne regler for arbejde med Armaflex Regel 1 Regel 2 Regel 3 Regel 4 Regel 5 Regel 6 Regel 7 Regel 8 Benyt godt værktøj (se side 6/7). Specielt vigtig er: - frisk Lim 520 og gode pensler - skarpe knive Armaflex slanger som er ovale, skal altid slidses på den flade side! Anvend rene Armaflexmaterialer - uden støv, snavs, olie eller vand på overfladerne! Anvend de rigtige dimensioner! Udsæt ikke limsamlingerne for træk men for tryk! Isolér aldrig anlæg som er i drift! Nyisolerede anlæg må først tages i brug efter 36 timer (efter fuldstændig hærdning af Lim 520). Armafinish 99 maling kan påføres direkte efter monteringsarbejdets færdigg ørelse. Ved udendørs montage skal der males inden 5 dage! Ved isolering udendørs, - eller på steder hvor der er mulighed for overfladevand, - skal isoleringen udføres således, at der ikke permanent, kan stå vand på overfladen af isoleringen dette kan skade isoleringen. 8 kultaista ohjetta Armaflexin käsittelyssä Ohje 1 Ohje 2 Käytä hyviä työvälineitä (kuva sivulla 6/7), erikoisesti - tuoretta liimaa 520 ja hyviä siveltimiä - teräviä veitsiä. Soikion muotoiset letkut halkaistaan laakealta sivulta. Ohje 3 Käytä puhdasta Armaflex materiaalia jonka pinnalla ei ole pölyä, likaa eikä vettä. Ohje 4 Ohje 5 Ohje 6 Ohje 7 Ohje 8 Suorita mittaukset tarkasti Tee saumat niin, ettei niihin koskaan jää vetoa vaan lievää puristusta. Älä koskaan eristä käynnissä olevia laitteita. Armafinish 99 maalauksen saa aloittaa aikaisintaan 36 tuntia siitä kun eristäminen on saatu valmiiksi/liima on täysin kuivunut. Eristettävän kohteen ollessa alttiina tippuvalle vedelle sekä ulkoasennuksissa eristeen vahingoittuminen vältetään suorittamalla asennus siten, että estetään veden jääminen eristeen pinnalle. 5

6 Verktyg för användning av Armaflex Tumstock Tavelkrita (att rita med) Kulspetspenna med silverstift Passare Krumcirkel Plåtlinjal En kort kniv En lång kniv Brynsten Armaflex slitskniv med blad Slipade rörändar som håljärn för de vanligaste rördiametrarna Penslar med korta, styva borst Ev en spackel (slät) Sax Rulle för limning av stora ytor Verktøy for bearbeiding av Armaflex Tommestokk Kritt (til merking) Kulepenn med sølvskrift Stikkpasser Krumpasser Linjal En kort kniv En lang kniv Bryne Armaflex snittekniv m/reserveblader Skarpslipte rørstumper, brukes som hulljern for vanlige rørdiametere Pensler med kort fast bust Eventuellt en sparkel (glatt) Saks Rulle for liming av flater 6

7 Værktøj til bearbejdning af Armaflex Tommestok Tavlekridt (til opmærkning) Kuglepen med sølvpatron Stikpasser Krumpasser Stållineal En kort kniv En lang kniv Slibesten Armaflex slidsekniv med klinger Skærpede rørstykker som hugpiper for gængse rørdiametre Pensel med korte, faste børster Eventuelt spartel (glat) Saks Rulle til liming af flader Työvälineet Tuumastukki Taululiitu (piirtämistä/merkitsemistä varten) Erikoisterällä varustettu kuulakärkikynä Harppi Mittaharppi Viivotin Lyhyt veitsi Pitkä veitsi Kovasin Letkunhalkaisijaveitsi terineen Päästä teroitetut putkenkappaleet reikien tekemiseksi yleisimpiin putkikokoihin Siveltimet, joissa on lyhyet jäykät harjakset Liimalasta (sileä) Sakset Tela tasopintojen liimaukseen 7

8 Användning för Armaflex Lim 520 Rör om limmet mycket väl före användning. Armaflex monteringsanvisningar skall följas. Principiellt gäller: stryk på limmet i tunt lager med stadig pensel (ca. 12 mm borstlängd). Använd spackel eller rulle på stora ytor. Rörisolering Armaflex lim 520 skall strykas ut tunt på båda kontaktytorna. Så snart limmet vid fingertesten inte längre klibbar (avluftningstiden är beroende av omgivningsvillkoren), fogas limytorna noggrant samman och trycks sedan snabbt och hårt ihop. Isolering av plana och välda ytor (tankar, cisterner) Stryk först på ett tunt lager lim på hela ytan av Armaflexplattan och sedan på metallytan. Efter avluftningstiden (se ovan) monteras plattan noggrant. Härdningstid: 36 timmar Normalförbrukning: 3-4 m² per liter vid hellimning av plattmaterial (vid påläggning båda ytorna). Arbetstemperatur: Ideal +20 C, men kan användas ner till 0 C Bruksanvisning for Armaflex Lim 520 Våre Armaflex montasjeveiledninger må følges nøyaktig. Viktig: Legg på Lim 520 med en pensel med fast og kort bust (ca. 12 mm). Ved større flater brukes spatel eller rulle (lammeskinn). Rørisolering Lim 520 må påføres tynt og på begge flater som skal limes sammen. Når limet ikke er klebrig mer, limes flatene nøyaktig sammen og trykkes hardt sammen i kort tid. Bruk «fingertesten», dvs. når fingeren ikke drar med seg tråder, kan limflatene monteres. Utluftingstiden er avhengig av omgivelsesforholdene. Kanal-, beholder-isolering, etc. (liming av hele flater) Først legges Lim 520 ut i et tynt lag på isoleringen (skjærte celleside) og deretter på den flate som skal isoleres. Etter utluftingstiden (som tidligere) monteres platene. Herdetid: 36 timer Forbruk: 3-4 m² pr. liter ved helliming av flater med plater (når limet legges på begge flater). brukstemperatur: Ideell +20 C / ikke under 0 C 8

9 Forarbejdningsanvisninger til Armaflex Klæber 520 Armaflex montageanvisninger skal overholdes. Principielt gælder følgende: Klæber påføres med en fast børstepensel. Ved større flader anvendes spartel eller lammeskindsmalerrulle. Rørisolering Klæber 520 skal påføres i et tyndt lag, på de to flader der skal klæbes sammen. Når klæber ved en såkaldt fingerprøve ikke mere trækker tråde (tørretiden er afhængig af de omgivende betingelser), sammenføjes de to klæbeflader omhyggeligt og trykkes derefter hårdt sammen i kort tid. Beholderisolering (fuldlimning) Klæber 520 påføres først i et tyndt lag på isoleringen og derefter på den flade, der skal isoleres. Efter tørretiden (som ovenfor) anbringes pladerne. Hærdetid: 36 timer Almindeligt forbrug: 3-4 m² pr. liter til fuldlimning af plademateriale (ved påførsel på begge sammenføjningsflader). Anvendelsestemperatur: ideel +20 C / ikke under 0 C Käyttöohjeet liimalle 520 Sekoita liima tikulla hyvin ennen käyttöä. Seuraa Armaflex-asennusohjeita. Pääsäännöt: sivele ohut kerros liimaa jäykkäharjaksisella siveltimellä (harjakset n. 12 mm pitkät) ja käytä tasopinnoilla lastaa tai telaa. Putkien eristäminen Sivele Armaflex-liimaa ohuelti molemmille saumapinnoille. Kun sormikokeen jälkeen liimasta ei enää irtoa säikeitä (kuivahtamisaika riippuu ympäröivistä olosuhteista) voit painaa liimasauman huolellisesti yhteen ja puristella sauman nopeasti ja huolellisesti kiinni. Tasaisten ja kaarevien pintojen eristämen (säiliöt, tankit) Sivele liima ohuelti ja kauttaaltaan ensin Armaflex-levylle ja sitten eristettävälle pinnalle. Kuivahtamisen jälkeen (kuten edellä) eriste painetaan huolellisesti kiinni eristettävään pintaan. Kuivumisisaika: 36 tuntia Normaalimenekki: 3-4 m² litralla levyjä liimattaessa (kun liima sivellään sekä eristeeseen ja eristettävään pintaan). Asennuslämpötila: Ihanteellinen + 20 C / ei alle 0 C 9

10 Installationsföreskrifter för Armaflex förlimmade slangar Bruksanvisning for Armaflex selvklebende slanger Forarbejdingsanvisning for Armaflex selvklæbende slanger Itseliimautuvien Armaflex-letkujen asentaminen 10 Tag bort skyddsfilmen på båda sidorna i slitsen Fjern beskyttelsesfilmen på begge sider Fjern beskyttelsesfilmen på begge sider Poista molemmat suojakelmut saumapinnoilta

11 Isolering av ytor med förlimmade skivor Isolering av flater med selvklebende Armaflex plater Isolering af flader med selvklæbende Armaflex plader Tasopintojen eristäminen itseliimautuvilla levyillä 11

12 90 böj med Armaflexslang Bend 90 med Armaflex slange 90 bøjning med Armaflex slange Kulma 90 Använd schablonen på Armaflexkartongens sida för rätt vinklar och segment till böjar. Bruk malen som er tykket på kartongen og skjær ut bend og vinkler fra denne. Segmenter og vinkler til bøjninger skæres, ved hjælp af skæreskabelonen som er trykt på Armaflex kassen Leikkaat letkut oikein käyttämällä valmista sapluunaa, joka on painettu jokaisen kartongin kylkeen. 45 böj med Armaflexslang Bend 45 med Armaflex slange 45 bøjning med Armaflex slange Kulma 45 12

13 Segmentböj med 1 mittendel av Armaflexslang Segmentbend med 1 midt segment med Armaflex slange Segment bøjninger med 1 midter segment af Armaflex slange Segmenttikulma 1-segmenttinen Armaflex-letkusta Segmentböj med 2 mittendelar av Armaflexslang Segmentbend med 2 midt segmenter med Armaflex slange Segment bøjning med 2 midter segmenter af Armaflex slange Segmenttikulma 2-segmenttinen Armaflex-letkusta 13

14 Segmentböj med 3 mittendelar av Armaflexslang Segmentbend med 3 midt segmenter med Armaflex slange Segment bøjning med 3 midter segmenter af Armaflex slange Segmenttikulma 3-segmenttinen Armaflex-letkusta T-stycke av Armaflexslang T-stykke med Armaflex slange T-stykke af Armaflex slange T-haara Armaflex-letkusta 14

15 Vinklat med Armaflexslang Skrå T-stykke med Armaflex slange Skrå T-stykke af Armaflex slange Vinoliitos Armaflex-letkusta Korsstycke påstick med Armaflexslang Krysstykke med Armaflex slange Krydsstykke af Armaflex slange Ristiliitos Armaflex-letkusta 15

16 2-delat T-stycke med Armaflexslang Bukse T-stykke med Armaflex slange Bukse T-stykke af Armaflex slange 2-osainen T-haara Armaflex-letkusta Förgrening med Armaflexslang Buksestykke med Armaflex slange Buksestykke af Armaflex slange Y-haara Armaflex-letkusta 16

17 Dimensionsförminskning med Armaflexslang Rør-reduksjon med Armaflex slange Reduktion med Armaflex slange Supistus Armaflex-letkusta Rohrverjüngung aus Armaflex-Schläuchen 17

18 2-delad böj med Armaflexskiva 2-delt bend med Armaflex plater 2-delt bøjning af Armaflex plade 2-osainen kulma Armaflex-levystä Armaflex-remsa Armaflex-soiro 18 U U = Röromkrets Omkrets Omkreds Putken ympärys Armaflex-remsa Armaflex-soiro

19 Ventilkåpa av Armaflexskiva Ventilkappe med Armaflex plater Ventilkappe af Armaflex plade Venttiilikotelo Armaflex-levystä Armaflex-brickans omkrets vid flänsen Armaflexringenes omkrets ved flensene Omkreds af Armaflex-ringene mod flangerne Laippojen Armaflexien ympärysmitta Armaflex-remsa Armaflex-soiro B = Mantelhöjd inkl. Armaflex-brickorna Ventilkappehøyde mellom Armaflexringene Kappehøjde inkl. Armaflex-ringene Vaipan leveys sis. laipat C Armaflex-remsa Armaflex-soiro Armaflex-brickornas omkrets vid flänsen Omkrets av Armaflexringene utenfor flensene Omkreds af Armaflex ringene mod flangerne Laippojen Armaflexien ympärys 19

20 Ventil / T-rör med Armaflexskiva Ventil / T-rør med Armaflex plater Ventil / T-stykke af Armaflex plade Venttiili / T-haara Armaflex-levystä Armaflex-remsa Armaflex-soiro 20 Armaflex-remsa Armaflex-soiro U = Spindelflänsens omkrets Omkrets på spindelflens Spindelflangens omkreds Venttiilihaaran ympärys

21 Vinklat påstick med Armaflexskiva Skråventil / skrå T-rør med Armaflex plater Skråventil / grenrør af Armaflex plade Vinohaara Armaflex-levystä Armaflex-remsa Armaflex-soiro omkrets påstick rørdiameter spindelflangens omkreds haaran halkaisija a b Armaflex-remsa Armaflex-soiro U = Omkrets påstick Røromkrets Omkreds Putken ympärys 21

22 Vinkel med Armaflexskiva Bend med mindre vinkel enn 90 med Armaflex plater Bøjning med mindre vinkel end 90 af Armaflex plade Kulma Armaflex-levystä Armaflex-remsa Armaflex-soiro 22 U = Röromkrets Omkrets på rør Spindelflangens omkreds Putken ympärys

23 Dimensionsförändring med Armaflexskiva Koner / rør-reduksjon med Armaflex plater Reduktion med Armaflex plade Supistus Armaflex-levystä rördiameter rørdiameter rørdiameter putken halkaisija Armaflex-remsa Armaflex-soiro Armaflex-remsa Armaflex-soiro 23

24 Dimensionsförändring (en sida) med Armaflexskiva Rør-reduksjon (på en side) med Armaflex plater Reduktion (på en side) med Armaflex plade Toispuolinen supistus Armaflex-levystä Armaflex-remsa Armaflex-soiro Armaflex-remsa Armaflex-soiro 24

25 Isolering av plana ytor med Armaflexskiva Flateisolering med Armaflex plater Solering af plane flader med Armaflex plade Tasopinnan eristäminen Armaflexilla vänta med att limma vent med å lime vent mod at lime odota liimaamatta saumaa tryck ner trykk ned tryk ned paina palje alas våtlimmas våtlimes vådlimes märkäliimaa 25

26 Isolering av plana ytor (vent. kanal) med Armaflexskiva Flateisolering (luftkanaler) med Armaflex plater Fladeisolering (luftkanaler) med Armaflex plade Tasopintojen (kanttikanavien) eristäminen Armaflex-levyllä Isolering av tank med Armaflexskiva Beholderisolering med Armaflex plater Beholderisolering med Armaflex plade Säiliön eristäminen Armaflex-levyllä Behållartoppens diameter Beholdertoppens diameter Beholdertoppens diameter Säiliön halkaisija D Armaflex-remsa Armaflex-soiro - Fogen i mitten av rundningen - legg limskjøtene i midten av knekken - samling i midten af runding - säiliön päädyn eristeyksen mittaaminen D hellimmas hel-limes fuldlimes liimaus kauttaaltaan 26

27 Montering av Armafix distansskål Montering av Armafix Røropplagring Montage af Armafix Rørbærer Armafix-tukieristeen asentaminen 27

28 Plats för noteringar Notater Til notater Muistiinpanot 28

29 Plats för noteringar Notater Til notater Muistiinpanot 29

30 Plats för noteringar Notater Til notater Muistiinpanot 30

31 Plats för noteringar Notater Til notater Muistiinpanot 31

32 Oldham/UK Münster/Germany Zeulenroda/Germany Friesenhofen/Germany Sroda Slaska/ Poland Begur/Spain Pfaffnau/ Switzerland Spencer/USA South Holland/USA Conover/USA Mebane/USA Trezzano/Italy Souzhou/China Panyu/China Atlanta/USA Bangkok/Thailand São Paolo/Brazil Melbourne/Australia Armacell GmbH Robert-Bosch-Straße 10 D Münster Postfach 1129 D Münster Telefon +49 (0)251 / Telefax +49 (0) Copyright: Armacell GmbH, Münster Printed in Germany S,N,DK,FIN(SC)

Lokaslt kontor Norge: ARMACELL GMBH Lindemann vei 10 N-1453 Bjørnemyr Tel. 97762700 E-post: bjorn.frostmann@armacell.com

Lokaslt kontor Norge: ARMACELL GMBH Lindemann vei 10 N-1453 Bjørnemyr Tel. 97762700 E-post: bjorn.frostmann@armacell.com 1. INNLEDNING 1.1 Generell informasjon: Syntetisk gummi med lukket cellestrukt 1.2 Armacell GmbH, Robert Bosch Str. 10, D-14153 Münster, 1.3 Leveranseliste: se eventuelt vedlegg laget av entreprenør 1.4

Detaljer

1/2 Ø 1/2 Ø. montasjemannual montasjemanual >> ARMAFLEX. montasjemanual

1/2 Ø 1/2 Ø. montasjemannual montasjemanual >> ARMAFLEX. montasjemanual 1/2 Ø 1/2 Ø B H montasjemannual montasjemanual >> ARMAFLEX montasjemanual MONTASJEMANUAL montasjemanual >> ARMAFLEX 1 GENERELT 3» Hvordan arbeide med Armaflex 3» Verktøy for montasje av Armaflex 3» Riktig

Detaljer

NÅR DU IKKE KAN TILLATE DEG Å SVETTE! AF/ARMAFLEX en profesjonell isolering som hindrer kondens.

NÅR DU IKKE KAN TILLATE DEG Å SVETTE! AF/ARMAFLEX en profesjonell isolering som hindrer kondens. NÅR DU IKKE KAN TILLATE DEG Å SVETTE! AF/ARMAFLEX en profesjonell isolering som hindrer kondens. Fordelen med optimale verdier Vi investerer i fremtiden Armacell har alltid verdsatt forskning og utvikling

Detaljer

SPESIALLIM FOR ARMAFLEX ULTIMA OG ARMAFLEX RAIL SD SOM MØTER DE HØYESTE INDUSTRIKRAV

SPESIALLIM FOR ARMAFLEX ULTIMA OG ARMAFLEX RAIL SD SOM MØTER DE HØYESTE INDUSTRIKRAV SPESIALLIM FOR ARMAFLEX ULTIMA OG ARMAFLEX RAIL SD SOM MØTER DE HØYESTE INDUSTRIKRAV Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) 3 typer lim med blå farge som gir en pålitelig liming av Armaflex Ultima og Armaflex

Detaljer

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender Stavmixer Stavmikser Sauvasekoitin Stavblender 2009 Biltema Nordic Services AB Stavmixer Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan stavmixern används första gången. Kontrollera att spänning

Detaljer

Protect R-90. Nyhet! DEN FLEKSIBLE BRANNSIKRINGEN FOR GJENNOMFØRINGER. Protect R-90

Protect R-90. Nyhet! DEN FLEKSIBLE BRANNSIKRINGEN FOR GJENNOMFØRINGER. Protect R-90 Nyhet! Passiv brannsikring i gjennomføringer Protect R-90 Protect R-90 DEN FLEKSIBLE BRANNSIKRINGEN FOR GJENNOMFØRINGER ARMAFLEX PROTECT R-90 passiv brannsikring og isolering i ett produkt for stål-, rustfrie-,

Detaljer

Armacell Norge Mars 2017

Armacell Norge Mars 2017 Armacell Norge Mars 2017 C opyright: Armacell E nterpris e G mbh & C o. K G P age 1 of 14 1. Generell informasjon Produsent: Addresse: E-post: Internett: Armacell GmbH Robert-Bosch-Str. 10, D-48153 Münster

Detaljer

DET FLEKSIBLE ISOLASJONSSYSTEMET FOR PÅLITELIG KONDENSKONTROLL

DET FLEKSIBLE ISOLASJONSSYSTEMET FOR PÅLITELIG KONDENSKONTROLL DET FLEKSIBLE ISOLASJONSSYSTEMET FOR PÅLITELIG KONDENSKONTROLL Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Innebygd diffusjonsbrems reduserer faren for korrosjon under isolasjonen (CUI) Høyeste sikkerhet når installert

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18584 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Detaljer

tilbehør De riktige verktøyene for isoleringsjobben.

tilbehør De riktige verktøyene for isoleringsjobben. De riktige verktøyene for isoleringsjobben. tilbehør Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Profesjonelt verktøysortiment Spesielt utviklet og optimalisert for Armaflex Komplett sortiment med lim, rensevæske,

Detaljer

RIKTIG VERKTØY OG TILBEHØR SIKRER EN TOPP ARMAFLEX INSTALLASJON

RIKTIG VERKTØY OG TILBEHØR SIKRER EN TOPP ARMAFLEX INSTALLASJON RIKTIG VERKTØY OG TILBEHØR SIKRER EN TOPP ARMAFLEX INSTALLASJON Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Komplett sett med profesjonelt verktøy og tilbehør Spesielt utviklet og optimalisert for bruk med Armaflex

Detaljer

HELKAPELL ATV OVERTREKKSPRESENNING ATV MÖNKIJÄN KOKOPEITE HELGARAGE ATV

HELKAPELL ATV OVERTREKKSPRESENNING ATV MÖNKIJÄN KOKOPEITE HELGARAGE ATV 82-1311_5 manual 120906.indd 2013-02-15, 14.39.39 HELKAPELL ATV KRAFTIGT ALLVÄDERSSKYDD FÖR 3 ELLER 4-HJULIGA ATV S OVERTREKKSPRESENNING ATV MÖNKIJÄN KOKOPEITE KESTÄVÄ JOKA SÄÄN SUOJAPEITE 3- TAI 4-PYÖRÄISILLE

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

Installation. Sverige, Norge, Finland, Danmark

Installation. Sverige, Norge, Finland, Danmark Installation Sverige, Norge, Finland, Danmark Installationsföreskrifter för Sverige Förutsättningar Installationsregler Säker Vatteninstallation, PER, GVK samt BBR s regler för våtutrymme ska alltid efterföljas.

Detaljer

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari 20 60x60 zoomkikare Instruktioner 1. Stativfäste. För stabil placering av zoomkikaren, använd stativet. 2. Zoomhjul. 3. Fokuseringshjul. Linjera zoomkikaren med

Detaljer

Geberit Duofix. Installation Manual Montageanleitung Instructions de montage Istruzioni per il montaggio

Geberit Duofix. Installation Manual Montageanleitung Instructions de montage Istruzioni per il montaggio Geberit Duofix Installation Manual Montageanleitung Instructions de montage Istruzioni per il montaggio SV Installationsföreskrifter för Sverige NO Tilegg til montasjeveiledning 5 FI Asennusohjeen liite

Detaljer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125 Bruksanvisning / Bruksanvisning Bord Bord Madrid SE NO Item. No. 6010-1125 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Bord

Detaljer

Dukbelagt cellegummiisolering som gir beskyttelse ved innendørs- og utendørsmontasje.

Dukbelagt cellegummiisolering som gir beskyttelse ved innendørs- og utendørsmontasje. Dukbelagt cellegummiisolering som gir beskyttelse ved innendørs- og utendørsmontasje. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Lett vekt Enkel montasje og vedlikehold Bestandig mot UV, olje og kjemikalier Isolering

Detaljer

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise Rev.nr 150318 Vertikalmarkis / Vertikalmarkise A2 Brytplatta inkl skruv A3 Brytrulle A4 Bandlås Båndlås A6 Bandknopp Båndklokke A8 3,5x9,5 mm A10 3,5x25 mm 4st A2 - A10 gäller enbart markiser med banduppdrag

Detaljer

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPS KJØKKENBATTERI MED HÅNDDUSJ TISKIALLASSEKOITIN, YKSIOTEMALLI, JOSSA KÄSISUIHKU 1-GREBS KØKKENARMATUR MED BRUSER PS 1405 VA 1.42/18874 SC 0418-09 1 2012-12-13

Detaljer

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04 FLEXIT SL4 94278-06 2013-04 ART.NR.: 98737 98739 Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

1. Produkter og materiell

1. Produkter og materiell 1. Produkter og materiell Isolasjon Materiell for skjæring Slanger - plater - ruller - selvklebende bånd Knivsliper - kniv Materiell for liming Materiell for konstruering Lim - limkanne - pensel - tape

Detaljer

Den fleksible cellegummiisolasjonen med antimikrobiell beskyttelse.

Den fleksible cellegummiisolasjonen med antimikrobiell beskyttelse. Den fleksible cellegummiisolasjonen med antimikrobiell beskyttelse. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Pålitelig kondenskontroll Bidrar til bedre luft innendørs Sikker systemløsning Reduksjon av strukturstøy

Detaljer

DET RIKTIGE VERKTØYET OG TILBEHØRET FOR DEN BESTE INSTALLASJONEN AV ARMAFLEX

DET RIKTIGE VERKTØYET OG TILBEHØRET FOR DEN BESTE INSTALLASJONEN AV ARMAFLEX DET RIKTIGE VERKTØYET OG TILBEHØRET FOR DEN BESTE INSTALLASJONEN AV ARMAFLEX Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Komplett sett av profesjonelt verktøy og tilbehør Spesielt utviklet og optimalisert for Armaflex

Detaljer

PRODUKTOVERSIKT TEKNISK ISOLASJON INDUSTRI - VVS - VA - MARINE

PRODUKTOVERSIKT TEKNISK ISOLASJON INDUSTRI - VVS - VA - MARINE PRODUKTOVERSIKT TEKNISK ISOLASJON INDUSTRI - VVS - VA - MARINE En smart investering MARS 2011 Industri/VVS/Marine Katalogdel 2 glava.no 2 Glava AS Glava AS er din norske isolasjonsleverandør med fabrikker

Detaljer

Arma-Chek Silver - det forhåndsisolerte mantlingssystemet

Arma-Chek Silver - det forhåndsisolerte mantlingssystemet Arma-Chek Silver - det forhåndsisolerte mantlingssystemet Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) UV- og værbestandig Passende albuer og T-deler i metallisk look Lett installasjon og rengjøring Støvfritt Korrosjonsbestandig

Detaljer

Geberit Duofix. Installation Manual Montageanleitung Instructions de montage Istruzioni per il montaggio

Geberit Duofix. Installation Manual Montageanleitung Instructions de montage Istruzioni per il montaggio Geberit Duofix Installation Manual Montageanleitung Instructions de montage Istruzioni per il montaggio SV Installationsföreskrifter för Sverige NO Tilegg til montasjeveiledning 5 FI Asennusohjeen liite

Detaljer

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER 19-1551 Manual 120601.indd 2012-06-1, 14.38.11 Art. 19-1551 BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB BROMSLUFTARE Bromsluftaren är avsett

Detaljer

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD VTT-RTH-00095-10 SC 0420-09 VA 1.42/18876 1 PS 1407 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB INSTALLATION

Detaljer

FLEKSIBEL CELLEGUMMIISOLASJON MED SIKKER KONDENSKONTROLL, PÅLITELIG I OVER 40 ÅR

FLEKSIBEL CELLEGUMMIISOLASJON MED SIKKER KONDENSKONTROLL, PÅLITELIG I OVER 40 ÅR FLEKSIBEL CELLEGUMMIISOLASJON MED SIKKER KONDENSKONTROLL, PÅLITELIG I OVER 40 ÅR Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Lav varmeledningsevne 0,033 W/(m*K) Ingen miljøstoffer knyttet til sjekkliste A20 (miljøgiftliste

Detaljer

EIDSFOS HOVEDGÅRD - RESTAURERING AV HOVEDDØR RAPPORT OG ANVISNINGER Bente Bjerknes og Ragnar Kristensen, februar 2010

EIDSFOS HOVEDGÅRD - RESTAURERING AV HOVEDDØR RAPPORT OG ANVISNINGER Bente Bjerknes og Ragnar Kristensen, februar 2010 EIDSFOS HOVEDGÅRD - RESTAURERING AV HOVEDDØR RAPPORT OG ANVISNINGER Bente Bjerknes og Ragnar Kristensen, februar 2010 Revidert... Rapporten vil komplettes med flere foto. 1 TEGNING MED MARKERING AV ULIKE

Detaljer

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Läs och spara denna manual. Översiktsbild 1. Strömbrytare 2. Gummiplatta 3. Sliphus 4. Finslipsfåra 5. Grovslipsfåra 6. Fin slipsten 7. Grov slipsten

Detaljer

EPIC MODELL 150721A. INR guarantees product function if the industry regulations and the installation instruction are followed.

EPIC MODELL 150721A. INR guarantees product function if the industry regulations and the installation instruction are followed. EPIC MODELL 1 150721A INR guarantees product function if the industry regulations and the installation instruction are followed. Produkten är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. INR garanterar

Detaljer

Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5

Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5 2015-03-09 Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5 Skötselråd för Aluminium Svenska Skötselråd 1. Rengör med mjuk trasa fuktad

Detaljer

DEN FØRSTE FLEKSIBLE CELLEGUMMIISOLASJONEN MED LAV RØYKUTVIKLING SOM GIR ØKT PERSONSIKKERHET

DEN FØRSTE FLEKSIBLE CELLEGUMMIISOLASJONEN MED LAV RØYKUTVIKLING SOM GIR ØKT PERSONSIKKERHET DEN FØRSTE FLEKSIBLE CELLEGUMMIISOLASJONEN MED LAV RØYKUTVIKLING SOM GIR ØKT PERSONSIKKERHET Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Økt sikkerhet gjennom fremragende brannytelse og redusert røyktetthet Innfrir

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

NY! DEN FLEKSIBLE ISOLERINGEN MED MATERIAL - EGENSKAPER SOM TIL NÅ HAR VÆRT UOPPNÅELIGE. nå ennå lettere å montere

NY! DEN FLEKSIBLE ISOLERINGEN MED MATERIAL - EGENSKAPER SOM TIL NÅ HAR VÆRT UOPPNÅELIGE. nå ennå lettere å montere E k s t e r n t ov e r v å ke t NY! K v a l i t e t s s i k r e t nå ennå lettere å montere DEN FLEKSIBLE ISOLERINGEN MED MATERIAL - EGENSKAPER SOM TIL NÅ HAR VÆRT UOPPNÅELIGE AF/ARMAFLEX isoleringen for

Detaljer

NÅR DU IKKE KAN TILLATE DEG Å SVETTE! AF/ARMAFLEX - den profesjonell isolering som hindrer kondens. 0,036 W/(m. K) Klasse PII. Gjennomføringer A120

NÅR DU IKKE KAN TILLATE DEG Å SVETTE! AF/ARMAFLEX - den profesjonell isolering som hindrer kondens. 0,036 W/(m. K) Klasse PII. Gjennomføringer A120 µ 7.000 λ 0 0,036 W/(m. K) Klasse PII Gjennomføringer A120-50 C til + 105 C NÅR DU IKKE KAN TILLATE DEG Å SVETTE! AF/ARMAFLEX - den profesjonell isolering som hindrer kondens. Tekniske data Kort beskrivelse

Detaljer

Positionsstol Neapel 2-pack

Positionsstol Neapel 2-pack Bruksanvisning / Bruksanvisning Positionsstol Neapel 2-pack Posisjonsstol Neapel 2-pakk SE NO Item. No. 6020-1173, 6020-1174 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen

Detaljer

K-FLEX K-FLEX ST 84 A N E W G E N E R A T I O N O F I N S U L A T I O N M A T E R I A L S

K-FLEX K-FLEX ST 84 A N E W G E N E R A T I O N O F I N S U L A T I O N M A T E R I A L S K-FLEX 84 A N E W G E N E R A T I O N O F I N S U L A T I O N M A T E R I A L S /SK Selvklebende rørisolasjon plater slanger Elastomer isolasjon for de fleste bruksområder, innen bygg og industri. Bruk:

Detaljer

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman.

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Ø 3/16" (5 mm) Ø 3/16" (10 mm) Förlängningsdel Mutter Spännskruv Insexnyckel

Detaljer

Tips & Idéer. Stjärnor/Stjerner

Tips & Idéer. Stjärnor/Stjerner Tips & Idéer Stjärnor/Stjerner 600228 Stjärnor/Stjerner SE Till en stjärna behöver du 12 remsor. Stjärnan görs i 2 delar som sedan flätas ihop. DK Til en stjerne skal du bruge 12 stjernestrimler. Stjernen

Detaljer

På gulvbjelker med LK Varmefordelingsplate 16 i spaltegulv

På gulvbjelker med LK Varmefordelingsplate 16 i spaltegulv På gulvbjelker med LK Varmefordelingsplate 16 i spaltegulv Utførelse LK Gulvvarme forlagt i spaltegulv er beregnet for trebjelkelag. Konstruksjonen bygges opp med spaltegulv og forutsetter at konstruksjonen

Detaljer

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Specifikationer Mätområde: 0~7 bar Anslutning: Endast. Analog mätare med 270 skala som visar oljetrycket. 1. Oljetrycksmätaren

Detaljer

C1 D1 D2 B2 B3 B4 A1 A2 C1 C2 C3 C4 C5 C6 B1 B2 B3 B4

C1 D1 D2 B2 B3 B4 A1 A2 C1 C2 C3 C4 C5 C6 B1 B2 B3 B4 Rev.nr 170925 Mix Läs noga igenom hela monteringsanvisningen innan ni börjar montera er produkt. Kontrollera att leveransen är komplett och utan skador. Les nøye gjennom hele monteringsanvisningen før

Detaljer

Installasjon. Knauf utvendig vegg med AQUAPANEL Technology Inside. Be certain, choose AQUAPANEL

Installasjon. Knauf utvendig vegg med AQUAPANEL Technology Inside. Be certain, choose AQUAPANEL Installasjon Knauf utvendig vegg med AQUAPANEL Technology Inside Be certain, choose AQUAPANEL AQUAPANEL SEMENTBASERT PLATE OUTDOOR DEN VÆRBESTANDIGE OG IKKE-BRENNBARE SEMENTBASERTE PLATEN FOR UTVENDIG

Detaljer

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09 94278-07 2014-09 SL4 Monteringsveiledning Rotorkassett / Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett / Rotorrem och borstlist ART.NR.: 98737 98739 ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

ClimaLine Kanalsystem. Tecnosystemi Kanalsystem. ClimaLine Kanalsystem ClimaLine Kanalsystem ClimaLine Kanavajärjestelmä

ClimaLine Kanalsystem. Tecnosystemi Kanalsystem. ClimaLine Kanalsystem ClimaLine Kanalsystem ClimaLine Kanavajärjestelmä limaline Kanalsystem limaline Kanalsystem limaline Kanalsystem limaline Kanavajärjestelmä 36 Tecnosystemi Kanalsystem 40 Tecnosystemi Kanalsystem Tecnosystemi Kanalsystem Tecnosystemi Kanavajärjestelmä

Detaljer

R1 99901-20052010 SWING

R1 99901-20052010 SWING R1 99901-20052010 SWING A B C D E F G x 9 K3-08001 Ø12x60 x 15 K3-04030 Ø10 (Ø20) 9 K3-06003 Ø10x60 x 11 H2-20505 x 11 H2-20506 x 12 K3-04095 A16 (Ø26) H I J K L M x 11 R1-63500 M16x40 0 22,5 x 1 H3-35920

Detaljer

ARM-402 Compact flat panel wall mount

ARM-402 Compact flat panel wall mount ARM-402 Compact flat panel wall mount User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Bruksanvisning EN User guide You have bought a wall mount for a flat panel display. For mounting on concrete

Detaljer

INSEKTSGARDIN ROLLO FÖR FÖNSTER

INSEKTSGARDIN ROLLO FÖR FÖNSTER INSEKTSGARDIN ROLLO FÖR FÖNSTER lundbergs.com Ø3, Ø4 mm Tejp teip, ca. 30 mm bred Ph 2 1x RHP304 (1x) RHP422 (1x) RHP421 (1x) RHP302 (2x) 3,5x28 (8x) RHP411 (1x) RHA655 (2x) RHP581 (1x) RHP332 (2x) RHP582

Detaljer

Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler. Turbomanometer

Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler. Turbomanometer Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler Ahtopainemittari Turbomanometer Turbotrycksmätare Art. 32-265 Specifikationer Mätområde: -1,0 ~ +2,0 bar Anslutning. Endast. Analog mätare med 270 skala som visar turbotrycket.

Detaljer

VVS ISOLERING AV RØR I HENHOLD TIL TEK10. www.dahl.no

VVS ISOLERING AV RØR I HENHOLD TIL TEK10. www.dahl.no VVS ISOLERING AV RØR I HENHOLD TIL TEK10 www.dahl.no 3 BUD FOR RIKTIG ISOLASJON Expanded 2 1. VARME RØR SKAL KLES I GULT 2. KALDE RØR SKAL KLES I SVART 3. kravene i tek10 skal følges Ta grep om rørene

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

Art. 84-109. Elvisp Håndmixer. 2009 Biltema Nordic Services AB

Art. 84-109. Elvisp Håndmixer. 2009 Biltema Nordic Services AB Elvisp Håndmikser Sähkövatkain Håndmixer 2009 Biltema Nordic Services AB Elvisp Bruksanvisning Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan elvispen används första gången. Får endast användas

Detaljer

KAIFLEX PROTECT SYSTEM Produktbrosjyre

KAIFLEX PROTECT SYSTEM Produktbrosjyre KAIFLEX PROTECT SYSTEM Produktbrosjyre KAIFLEX ST (PROTECT F-ALU, F-BLACK, ALU-NET & TS) n Vanndampdiffusjonsmotstand μ 10.000 n Varmeledningsevne λ 0 C 0,034 W/(m K) KAIFLEX KKplus (PROTECT ALU-TEC) n

Detaljer

DEN FLEKSIBLE ISOLASJONEN MED ANTIMIKROBIELL BESKYTTELSE

DEN FLEKSIBLE ISOLASJONEN MED ANTIMIKROBIELL BESKYTTELSE DEN FLEKSIBLE ISOLASJONEN MED ANTIMIKROBIELL BESKYTTELSE NY Microban teknologi 10-års systemgaranti Overvåket kvalitetskontroll: Euroklasse B/B L -s3, d0 λ 0 ºC 0,033 W/(m K) μ 00 Microban + + antimikrobiell

Detaljer

Behandling og vedligeholdelse. Behandling og vedlikehold. Behandling och underhåll. Træ/alu Tre/aluminium Trä/alu

Behandling og vedligeholdelse. Behandling og vedlikehold. Behandling och underhåll. Træ/alu Tre/aluminium Trä/alu Behandling og vedligeholdelse Behandling og vedlikehold Behandling och underhåll Træ/alu Tre/aluminium Trä/alu VIGTIG! Start med at læse denne vejledning! VIKTIG! Start med å lese denne veiledningen! VIKTIGT!

Detaljer

smykker og meget mere. I dette hæfte viser vi eksempler på, hvad du kan lave, og hvordan du gør.

smykker og meget mere. I dette hæfte viser vi eksempler på, hvad du kan lave, og hvordan du gør. s k a p a m e d f i m o l a v t i n g m e d f i m o s k a p m e d f i m o SE Fimo Soft är en mjuk och smidig lera som är mycket lätt och rolig att arbeta med. Den finns i en mängd olika färger och du kan

Detaljer

Kitchen Board. Kitchen Board. Monteringsanvisning / Installation Instruction. M43 02/09 trykk Kai Hansen as 15.000ex. Godkendelse MK 7.

Kitchen Board. Kitchen Board. Monteringsanvisning / Installation Instruction. M43 02/09 trykk Kai Hansen as 15.000ex. Godkendelse MK 7. Kitchen Board M43 02/09 trykk Kai Hansen as 15.000ex Kitchen Board Monteringsanvisning / Installation Instruction Godkendelse MK 7.32/1462 Udstedt: 2007.08.27 Gyldig til 2010..07.01 Montering med bunnlist

Detaljer

FLEKSIBEL CELLEGUMMIISOLAJON SOM SIKRER KONDENSKONTROLL OG ENERGISPARING MED 40 ÅRS PÅLITELIGHET

FLEKSIBEL CELLEGUMMIISOLAJON SOM SIKRER KONDENSKONTROLL OG ENERGISPARING MED 40 ÅRS PÅLITELIGHET FLEKSIBEL CELLEGUMMIISOLAJON SOM SIKRER KONDENSKONTROLL OG ENERGISPARING MED 40 ÅRS PÅLITELIGHET Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Armaflex lukket mikrocellestruktur sikrer en pålitelig kondenskontroll

Detaljer

Utsidesnät Adrenalin Pro 366/426 cm Utsidenett Adrenalin Pro 366/426 cm

Utsidesnät Adrenalin Pro 366/426 cm Utsidenett Adrenalin Pro 366/426 cm Bruksanvisning / Bruksanvisning Utsidesnät Adrenalin Pro 366/426 cm Utsidenett Adrenalin Pro 366/426 cm Vi rekommenderar att alltid använda säkerhetsnät och kantskydd till Rustas studsmattor. Vi anbefaler

Detaljer

INSTALLER SIKKERHET. Reduserer energitapet og minimerer CO₂utslippene

INSTALLER SIKKERHET. Reduserer energitapet og minimerer CO₂utslippene Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) INSTALLER SIKKERHET Lav røykutvikling ved brann Innfrir kravene til bærekraftig og miljøvennlig bygging Komplett systemintegrasjon med

Detaljer

Brukerveiledning på svensk for Dymista Nesespray, suspensjon 137 mikrogram / 50 mikrogram per spray (azelastinhydroklorid/flutikasonpropionat)

Brukerveiledning på svensk for Dymista Nesespray, suspensjon 137 mikrogram / 50 mikrogram per spray (azelastinhydroklorid/flutikasonpropionat) Brukerveiledning på svensk for Dymista Nesespray, suspensjon 137 mikrogram / 50 mikrogram per spray (azelastinhydroklorid/flutikasonpropionat) Bruksanvisning Dymista125 mikrogram + 50 mikrogram/sprayning

Detaljer

Art.nr: MT05-04T NRF-nr.: 4503678

Art.nr: MT05-04T NRF-nr.: 4503678 . Rada dusjpanel, modell DP-4 Therm Art.nr: MT05-04T NRF-nr.: 4503678 Utførelse i rustfritt stål (AISI 304) Røranslutning: ½ på topp. Leveres med avstengingsventiler. Gjennomføring for sensor og magnetventilkabler

Detaljer

FLEKSIBEL HØYTEMPERATUR CELLEGUMMIISOLASJON FOR ØKT EFFEKTIVITET

FLEKSIBEL HØYTEMPERATUR CELLEGUMMIISOLASJON FOR ØKT EFFEKTIVITET FLEKSIBEL HØYTEMPERATUR CELLEGUMMIISOLASJON FOR ØKT EFFEKTIVITET Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Tåler et vidt spekter av vanlig forvitring Innebygd diffusjonsbrems reduserer risikoen for korrosjon under

Detaljer

Isola Lufteprofil System

Isola Lufteprofil System Isola Lufteprofil System Sikrer effektiv ventilering og vindtetting av isolerte skråtak! Tørre og sunne hus! Isola Lufteprofil System Komplett, fleksibelt og energieffektivt! Isola Lufteprofil System er

Detaljer

V Å T R. Monteringsanvisning. Jackon våtrom. Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging. www.jackon.no

V Å T R. Monteringsanvisning. Jackon våtrom. Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging. www.jackon.no Monteringsanvisning Jackon våtrom V Å T R 0 M Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging 08-2007 erstatter 02-2007 Jackon våtrom Produktbeskrivelse Jackon våtromsplate består av: Platene leveres i tykkelse

Detaljer

Multi Tilhengerdrag. Monteringsanvisning 2005-07-07 38-150903d

Multi Tilhengerdrag. Monteringsanvisning 2005-07-07 38-150903d Multi Tilhengerdrag Monteringsanvisning 2005-07-07 38-150903d Beskrivelse VBG Multi Tilhengerdrag består av flere sidevanger, framdeler og bakre fester som monteres sammen med boltforbindelser. Delene

Detaljer

Montasjeveiledning Innvendig etterisolering

Montasjeveiledning Innvendig etterisolering Montasjeveiledning Innvendig etterisolering Ytong Multpor Mineralsk Isoleringsplade Ytong Multipor Systemet Ytong tilbehør og verktøy Sortiment tykkelser er fra 50-300 mm (B 390 x L 600 mm), se formatene

Detaljer

FLEKSIBEL CELLEGUMMIISOLASJONEN MED PÅLITELIG KONDENSKONTROLL, TILTRODD I OVER 40 ÅR

FLEKSIBEL CELLEGUMMIISOLASJONEN MED PÅLITELIG KONDENSKONTROLL, TILTRODD I OVER 40 ÅR FLEKSIBEL CELLEGUMMIISOLASJONEN MED PÅLITELIG KONDENSKONTROLL, TILTRODD I OVER 40 ÅR Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Innebygd diffusjonsbrems reduserer faren for korrosjon under isolasjonen (CUI) Høy

Detaljer

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Detaljer

Anvisning till VDM6A för konstanttryckssystem ANV155

Anvisning till VDM6A för konstanttryckssystem ANV155 Anvisning till VDM6A för konstanttryckssystem Nedan visas inkoppling av VDM6A i ett konstanttryckssystem. Ventilen anpassas för konstanttryck genom att en intern kanal i ventilen pluggas. Därefter pluggas

Detaljer

Følgende produkt(er) skal benyttes: Dette kan du gjøre!

Følgende produkt(er) skal benyttes: Dette kan du gjøre! 9 Rengjør først flaten grundig. H-100 voksbeskyttelse skal ristes / røres før bruk. Påfør deretter H-100 voksbeskyttelse med llavtrykksprøyte, pensel eller rulle i 2 lag. Påfør det andre laget først når

Detaljer

Isolasjon/KobberrørOljeutskiller

Isolasjon/KobberrørOljeutskiller Isolasjon/KobberrørOljeutskiller GRUPPE Glavaflex Rørisolasjon - Serie 9 - - 19 Side 99 Glava Isoklammer Type 175 MU Side 100 Nitrogenfylte kobberrør Side 101 Rørklammer - P- & O utførelse Side 102 Carly

Detaljer

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Stenella Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Svenska Svenska Din nya elektroniska personvåg är konstruerad för att på ett riktigt sätt visa din viktökning eller minskning

Detaljer

Branngodkjente rørgjennomføringer av betongvegg/- dekke med cellegummi AF/Armaflex (FEF = flexible elastomeric foam)

Branngodkjente rørgjennomføringer av betongvegg/- dekke med cellegummi AF/Armaflex (FEF = flexible elastomeric foam) T E K N I S K I N F O R M A S J O N 05/05/2017 Branngodkjente rørgjennomføringer av betongvegg/- dekke med cellegummi AF/Armaflex (FEF = flexible elastomeric foam) Armaflex er godkjent og CE-merket for

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2008 Biltema Nordic Services AB Modell IOR-403 (V4.0) för VW/Audi &

Detaljer

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo.

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo. Instruction manual Babyfix Babyfix babysete For barn som veier opp til 13 kilo. Tested Testet and og godkjent approved i according henhold til to ECE R44 / 04 Viktig informasjon Takk for at du har valgt

Detaljer

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR 24-735 manual 131016.indd 2013-10-16, 10.25.23 Art. 24-735 TAKÄSTE UNIVERSAL ÖR PROJEKTOR TAKESTE UNIVERSAL OR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOTBESLA TIL PROJEKTOR

Detaljer

Pluggborrjigg Pluggborjigg Puutappiporan ohjain Dyvelbor

Pluggborrjigg Pluggborjigg Puutappiporan ohjain Dyvelbor Pluggborrjigg Pluggborjigg Puutappiporan ohjain Dyvelbor SE Pluggborrjigg för tappfogning både i kant och mitt på skivor/brädor. Självcentrerande, för brädor med max. tjocklek 32 mm (1 1 /4 ). Borrning

Detaljer

GLASS FW NO SE. Monteringsanvisning Monteringsanvisning

GLASS FW NO SE. Monteringsanvisning Monteringsanvisning GLASS FW NO SE Monteringsanvisning Monteringsanvisning Prod.nr: AG-00012-110/ AG-00012-210 Sintef nr: NBL 120-0240 Norsk design nr: 082714 Sist oppdatert: 28.11.2012 NO Nordpeis GLASS FW Nordpeis GLASS

Detaljer

Tips & Idéer. Servettdecoupage/Servietdecoupage/Serviettdecoupage

Tips & Idéer. Servettdecoupage/Servietdecoupage/Serviettdecoupage Tips & Idéer Servettdecoupage/Servietdecoupage/Serviettdecoupage 600615 SE Användningsområden för de olika decoupage lack/limmen: Royal Coat Finish För decoupage med: Lite tjockare papper såsom presentpapper,

Detaljer

Leggeanvisning tepper og teppefliser.

Leggeanvisning tepper og teppefliser. Leggeanvisning tepper og teppefliser. Generelt Ved montering av tepper bør romtemperaturen være 18 25 0 C. Undergulv Fuktigheten i undergulvet må ikke overstige 90% RF. Fuktighet i tre og sponplater må

Detaljer

Instrument. Instrument av A-kvalitet är tillverkade av rostfritt stål och är av högsta kvalitet

Instrument. Instrument av A-kvalitet är tillverkade av rostfritt stål och är av högsta kvalitet Instrument Instrument av A-kvalitet är tillverkade av rostfritt stål och är av högsta kvalitet För att upprätthålla funktion och precision rekommenderas att ni följer nedanstående råd. med spärrar och

Detaljer

Snodden. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser. Med Snodden kan du styrke det meste av kroppen. Meget godt egnet for stavgang/dobbelttak

Snodden. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser. Med Snodden kan du styrke det meste av kroppen. Meget godt egnet for stavgang/dobbelttak Snodden NO: Øvelser Med Snodden kan du styrke det meste av kroppen. Meget godt egnet for stavgang/dobbelttak trening. SE: Övningar Med Snodden kan du stärka det mesta av kroppen. Mycket bra för stavgång/

Detaljer

Prisliste ISOLASJON STÅLPROFIL. En god samarbeidspartner innen BLIKK OG VENTILASJON. Januar 2015

Prisliste ISOLASJON STÅLPROFIL. En god samarbeidspartner innen BLIKK OG VENTILASJON. Januar 2015 Januar 2015 STÅLPROFIL En god samarbeidspartner innen BLIKK OG VENTILASJON STÅLPROFIL AS - Industriveien 9-3174 Revetal - Postboks 48, 3164 REVETAL Telefon: 33 06 53 00, Telefax 33 06 53 09 www.staalprofil.no

Detaljer

RØROPPLAGRING SOM GIR RASK MONTASJE OG KONDENSKONTROLL SAMMEN MED AF/ARMAFLEX

RØROPPLAGRING SOM GIR RASK MONTASJE OG KONDENSKONTROLL SAMMEN MED AF/ARMAFLEX RØROPPLAGRING SOM GIR RASK MONTASJE OG KONDENSKONTROLL SAMMEN MED AF/ARMAFLEX Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Sammen med AF/Armaflex Euroklasse B/BL-s3,d0 og høy diffusjonsmostand (μ 10.000) Høy mekanisk

Detaljer

Relätestare. Relætester. Reletesteri

Relätestare. Relætester. Reletesteri Relätestare Relétester Reletesteri Relætester Relätestare Funktion: För enkel test av olika typer av Mini-ISO-reläer hos motorfordon. Kontrollerar om reläet fungerar på korrekt sätt och om dess ingångsresp.

Detaljer

lindab prisliste teknisk isolasjon Prisliste Teknisk isolasjon

lindab prisliste teknisk isolasjon Prisliste Teknisk isolasjon Prisliste Teknisk isolasjon Gyldig fra 1. januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser Leveringsbetingelser I henhold til NL 01. Merk: Kontroller at leveransen er uskadet og at antall kolli stemmer med fraktbrevet.

Detaljer

Isolasjon/KobberrørOljeutskiller

Isolasjon/KobberrørOljeutskiller Isolasjon/KobberrørOljeutskiller GRUPPE Glavaflex Rørisolasjon - Serie 9 - - 19 Side 99 Glava Isoklammer Type 175 MU Side 100 Nitrogenfylte kobberrør Side 101 Rørklammer - P- & O utførelse Side 102 Carly

Detaljer

Homogene belegg er sikrere enn heterogene med transparent slitesjikt. 2. FORBEREDELSER.

Homogene belegg er sikrere enn heterogene med transparent slitesjikt. 2. FORBEREDELSER. 1. FORUTSETNINGER. 1.1 Underlaget skal være rent, tørt og uten sprekker. Fall til sluk og slukets avstand til vegg skal være i.h.t. BVN 30.100. Maks. fall 1 : 25. Fall min. 1 : 50 i nedslagsfelt. Fall

Detaljer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Växthus L. Drivhus L. Item. No. 6230-1042

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Växthus L. Drivhus L. Item. No. 6230-1042 Bruksanvisning / Bruksanvisning Växthus L rivhus L S NO Item. No. 60-04 S Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Växthus L

Detaljer

VERDENS FØRSTE CELLEGUMMI SOM KLARER KRAVENE TIL FARENIVÅ OG BRANNSIKKERHETEN IHT. NS-EN

VERDENS FØRSTE CELLEGUMMI SOM KLARER KRAVENE TIL FARENIVÅ OG BRANNSIKKERHETEN IHT. NS-EN VERDENS FØRSTE CELLEGUMMI SOM KLARER KRAVENE TIL FARENIVÅ OG BRANNSIKKERHETEN IHT. NS-EN 45545-2 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Den ledende og mest innovative cellegummiisolasjonen

Detaljer

ctc Excellent Vertikalt balansert røkrør i hvitlakkert utførelse

ctc Excellent Vertikalt balansert røkrør i hvitlakkert utførelse ctc Excellent Vertikalt balansert røkrør i hvitlakkert utførelse Standard utførelse: NRF 344705 Mars 03 Tilleggsutstyr: Takgjennomføringer for Flatt tak Skråtak Vertikalt balansert røkrør i hvitlakkert

Detaljer

SWAN. 07.2003 Dansk betjeningsvejledning Norsk bruksanvisning Svensk handbok

SWAN. 07.2003 Dansk betjeningsvejledning Norsk bruksanvisning Svensk handbok WA 07.2003 Dansk betjeningsvejledning orsk bruksanvisning vensk handbok DK WA Toiletstolen wan fra R82 egner sig grundet materialevalget også fortræffeligt som bade-/ brusestol, idet sædet er fremstillet

Detaljer

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Detaljer

Skötselråd för Nickel...2 Vedlikehold av Nikkel...3 Vedligeholdelse af nikkel...4 Hoito-ohje Nikkeli...5

Skötselråd för Nickel...2 Vedlikehold av Nikkel...3 Vedligeholdelse af nikkel...4 Hoito-ohje Nikkeli...5 2015-03-09 Skötselråd för Nickel...2 Vedlikehold av Nikkel...3 Vedligeholdelse af nikkel...4 Hoito-ohje Nikkeli...5 Skötselråd för Nickel Svenska Skötselråd 1. Rengör med mjuk trasa fuktad i vatten och

Detaljer

Installasjon. Knauf våtromsløsninger med AQUAPANEL Technology Inside. Be certain, choose AQUAPANEL

Installasjon. Knauf våtromsløsninger med AQUAPANEL Technology Inside. Be certain, choose AQUAPANEL Installasjon Knauf våtromsløsninger med AQUAPANEL Technology Inside Be certain, choose AQUAPANEL AQUAPANEL SEMENTBASERT PLATE INDOOR DET IDEELLE UNDERLAGET FOR FLISER I VÅTE OG FUKTIGE MILJØER: 100 % vannbestandig

Detaljer