Monteringshandbok Monteringshåndbok Montagehåndbog Asennuskäsikirja

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Monteringshandbok Monteringshåndbok Montagehåndbog Asennuskäsikirja"

Transkript

1 Monteringshandbok Monteringshåndbok Montagehåndbog Asennuskäsikirja

2 Innehållsförteckning 8 gyllene regler vid användning av Armaflex Verktyg Användning för Armaflex lim 520 Armaflex förlimmade slangar Armaflex förlimmade plattor Tillverkade formdelar av Armaflexslang Tillverkade formdelar av Armaflexskiva Armafix distansskål Armaflex Tillbehör 2 Innholdsfortegnelse 8 gylne regler for arbeide med Armaflex Verktøy Bruksanvisning for Armaflex lim 520 Armaflex selvklebende slanger Armaflex selvklebende plater Formdeler med Armaflex slanger Formdeler med Armaflex plater Armafix Røropplagring Armaflex Tilbehør

3 Ett riktigt urfört Armaflexmontage Riktig bruk av Armaflex Den rigtige udførelse af Armaflex-isolering Armaflexin oikea kättö Indholdsfortegnelse 8 gyldne regler for arbejde med Armaflex Værktøj Forarbejdningsanvisninger til Armaflex Klæber 520 Armaflex selvklæbende slanger Armaflex selvklæbende plader Segmenter af Armaflex slanger Segmenter af Armaflex plader Armafix Rørbærer Armaflex Tilbehør Sisällysluettelo 8 kultaista sääntöä Armaflexin käsittelyssä Työvälineet Käyttöohjeet liimalle 520 Armaflex itseliimautuvat letkut Armaflex itseliimautuvat levyt Muotokappaleet Armaflex-letkuista Muotokappaleet Armaflex-levystä Armafix Putkenkannattimet Armaflex Lisätarvikkeet 3

4 8 gyllene regler vid användning av Armaflex Regel 1 Regel 2 Regel 3 Regel 4 Regel 5 Regel 6 Regel 7 Regel 8 Använd bra verktyg (se bild på sid 6/7), i synnerhet - färskt lim skarpa knivar Armaflex-slang med oval form skall alltid slitsas på den platta sidan. Använd rent Armaflex-material - utan damm, smuts, olja eller vatten på ytan! Mät noggrant! Materialet skall vara väl tilltaget, så att limfogarna utsätts för tryck och inte drag Isolera aldrig anläggningar som är i drift! Tag inte isolerade anläggningar i bruk förrän efter 36 timmar (för fullständig härdning av limmet). Måla med Armafinish 99 tidigast 36 timmar efter avslutat isoleringsarbete! Isolering utomhus, liksom i lägen där utvändigt vatten kan förväntas, skall utföras så att stillastående vatten på ovansidan förhindras. Detta för att undvika skador på isoleringen av frost m.m. 8 gylne regler for å arbeide med Armaflex Regel 1 Regel 2 Regel 3 Regel 4 Regel 5 Regel 6 Regel 7 Regel 8 4 Bruk godt verktøy (se bildet side 6/7). Spesielt viktig er det med: - Ferskt Lim 520, Spesial Rensevæske og gode limpensler - Skarp kniv Armaflex slanger med oval form må snittes på den flate siden. Bruk alltid rene Armaflex materialer, uten støv, skitt, olje eller vann på overflaten! Ta alltid nøyaktige mål! Limskjøter må aldri monteres med strekk i materialet, med med trykk. Isoler aldri anlegg som er i drift. Anlegg må ikke settes i drift før etter 36 timer (komplett utlufting/herding av limet). Armafinish 99 maling kan males på direkte etter at Armaflex er montert. Hvis Armafinish 99 skal brukes som UV-beskyttelse må det males innen 5 dager! Isolering som skal installeres utendørs og i områder hvor det er fare for vanninntrengning fra utsiden, må monteres slik at vann ikke samler seg på eller ligger på overflaten over lengere tid. Dette for å hindre at isoleringskonstruksjonen blir skadet.

5 8 gyldne regler for arbejde med Armaflex Regel 1 Regel 2 Regel 3 Regel 4 Regel 5 Regel 6 Regel 7 Regel 8 Benyt godt værktøj (se side 6/7). Specielt vigtig er: - frisk Lim 520 og gode pensler - skarpe knive Armaflex slanger som er ovale, skal altid slidses på den flade side! Anvend rene Armaflexmaterialer - uden støv, snavs, olie eller vand på overfladerne! Anvend de rigtige dimensioner! Udsæt ikke limsamlingerne for træk men for tryk! Isolér aldrig anlæg som er i drift! Nyisolerede anlæg må først tages i brug efter 36 timer (efter fuldstændig hærdning af Lim 520). Armafinish 99 maling kan påføres direkte efter monteringsarbejdets færdigg ørelse. Ved udendørs montage skal der males inden 5 dage! Ved isolering udendørs, - eller på steder hvor der er mulighed for overfladevand, - skal isoleringen udføres således, at der ikke permanent, kan stå vand på overfladen af isoleringen dette kan skade isoleringen. 8 kultaista ohjetta Armaflexin käsittelyssä Ohje 1 Ohje 2 Käytä hyviä työvälineitä (kuva sivulla 6/7), erikoisesti - tuoretta liimaa 520 ja hyviä siveltimiä - teräviä veitsiä. Soikion muotoiset letkut halkaistaan laakealta sivulta. Ohje 3 Käytä puhdasta Armaflex materiaalia jonka pinnalla ei ole pölyä, likaa eikä vettä. Ohje 4 Ohje 5 Ohje 6 Ohje 7 Ohje 8 Suorita mittaukset tarkasti Tee saumat niin, ettei niihin koskaan jää vetoa vaan lievää puristusta. Älä koskaan eristä käynnissä olevia laitteita. Armafinish 99 maalauksen saa aloittaa aikaisintaan 36 tuntia siitä kun eristäminen on saatu valmiiksi/liima on täysin kuivunut. Eristettävän kohteen ollessa alttiina tippuvalle vedelle sekä ulkoasennuksissa eristeen vahingoittuminen vältetään suorittamalla asennus siten, että estetään veden jääminen eristeen pinnalle. 5

6 Verktyg för användning av Armaflex Tumstock Tavelkrita (att rita med) Kulspetspenna med silverstift Passare Krumcirkel Plåtlinjal En kort kniv En lång kniv Brynsten Armaflex slitskniv med blad Slipade rörändar som håljärn för de vanligaste rördiametrarna Penslar med korta, styva borst Ev en spackel (slät) Sax Rulle för limning av stora ytor Verktøy for bearbeiding av Armaflex Tommestokk Kritt (til merking) Kulepenn med sølvskrift Stikkpasser Krumpasser Linjal En kort kniv En lang kniv Bryne Armaflex snittekniv m/reserveblader Skarpslipte rørstumper, brukes som hulljern for vanlige rørdiametere Pensler med kort fast bust Eventuellt en sparkel (glatt) Saks Rulle for liming av flater 6

7 Værktøj til bearbejdning af Armaflex Tommestok Tavlekridt (til opmærkning) Kuglepen med sølvpatron Stikpasser Krumpasser Stållineal En kort kniv En lang kniv Slibesten Armaflex slidsekniv med klinger Skærpede rørstykker som hugpiper for gængse rørdiametre Pensel med korte, faste børster Eventuelt spartel (glat) Saks Rulle til liming af flader Työvälineet Tuumastukki Taululiitu (piirtämistä/merkitsemistä varten) Erikoisterällä varustettu kuulakärkikynä Harppi Mittaharppi Viivotin Lyhyt veitsi Pitkä veitsi Kovasin Letkunhalkaisijaveitsi terineen Päästä teroitetut putkenkappaleet reikien tekemiseksi yleisimpiin putkikokoihin Siveltimet, joissa on lyhyet jäykät harjakset Liimalasta (sileä) Sakset Tela tasopintojen liimaukseen 7

8 Användning för Armaflex Lim 520 Rör om limmet mycket väl före användning. Armaflex monteringsanvisningar skall följas. Principiellt gäller: stryk på limmet i tunt lager med stadig pensel (ca. 12 mm borstlängd). Använd spackel eller rulle på stora ytor. Rörisolering Armaflex lim 520 skall strykas ut tunt på båda kontaktytorna. Så snart limmet vid fingertesten inte längre klibbar (avluftningstiden är beroende av omgivningsvillkoren), fogas limytorna noggrant samman och trycks sedan snabbt och hårt ihop. Isolering av plana och välda ytor (tankar, cisterner) Stryk först på ett tunt lager lim på hela ytan av Armaflexplattan och sedan på metallytan. Efter avluftningstiden (se ovan) monteras plattan noggrant. Härdningstid: 36 timmar Normalförbrukning: 3-4 m² per liter vid hellimning av plattmaterial (vid påläggning båda ytorna). Arbetstemperatur: Ideal +20 C, men kan användas ner till 0 C Bruksanvisning for Armaflex Lim 520 Våre Armaflex montasjeveiledninger må følges nøyaktig. Viktig: Legg på Lim 520 med en pensel med fast og kort bust (ca. 12 mm). Ved større flater brukes spatel eller rulle (lammeskinn). Rørisolering Lim 520 må påføres tynt og på begge flater som skal limes sammen. Når limet ikke er klebrig mer, limes flatene nøyaktig sammen og trykkes hardt sammen i kort tid. Bruk «fingertesten», dvs. når fingeren ikke drar med seg tråder, kan limflatene monteres. Utluftingstiden er avhengig av omgivelsesforholdene. Kanal-, beholder-isolering, etc. (liming av hele flater) Først legges Lim 520 ut i et tynt lag på isoleringen (skjærte celleside) og deretter på den flate som skal isoleres. Etter utluftingstiden (som tidligere) monteres platene. Herdetid: 36 timer Forbruk: 3-4 m² pr. liter ved helliming av flater med plater (når limet legges på begge flater). brukstemperatur: Ideell +20 C / ikke under 0 C 8

9 Forarbejdningsanvisninger til Armaflex Klæber 520 Armaflex montageanvisninger skal overholdes. Principielt gælder følgende: Klæber påføres med en fast børstepensel. Ved større flader anvendes spartel eller lammeskindsmalerrulle. Rørisolering Klæber 520 skal påføres i et tyndt lag, på de to flader der skal klæbes sammen. Når klæber ved en såkaldt fingerprøve ikke mere trækker tråde (tørretiden er afhængig af de omgivende betingelser), sammenføjes de to klæbeflader omhyggeligt og trykkes derefter hårdt sammen i kort tid. Beholderisolering (fuldlimning) Klæber 520 påføres først i et tyndt lag på isoleringen og derefter på den flade, der skal isoleres. Efter tørretiden (som ovenfor) anbringes pladerne. Hærdetid: 36 timer Almindeligt forbrug: 3-4 m² pr. liter til fuldlimning af plademateriale (ved påførsel på begge sammenføjningsflader). Anvendelsestemperatur: ideel +20 C / ikke under 0 C Käyttöohjeet liimalle 520 Sekoita liima tikulla hyvin ennen käyttöä. Seuraa Armaflex-asennusohjeita. Pääsäännöt: sivele ohut kerros liimaa jäykkäharjaksisella siveltimellä (harjakset n. 12 mm pitkät) ja käytä tasopinnoilla lastaa tai telaa. Putkien eristäminen Sivele Armaflex-liimaa ohuelti molemmille saumapinnoille. Kun sormikokeen jälkeen liimasta ei enää irtoa säikeitä (kuivahtamisaika riippuu ympäröivistä olosuhteista) voit painaa liimasauman huolellisesti yhteen ja puristella sauman nopeasti ja huolellisesti kiinni. Tasaisten ja kaarevien pintojen eristämen (säiliöt, tankit) Sivele liima ohuelti ja kauttaaltaan ensin Armaflex-levylle ja sitten eristettävälle pinnalle. Kuivahtamisen jälkeen (kuten edellä) eriste painetaan huolellisesti kiinni eristettävään pintaan. Kuivumisisaika: 36 tuntia Normaalimenekki: 3-4 m² litralla levyjä liimattaessa (kun liima sivellään sekä eristeeseen ja eristettävään pintaan). Asennuslämpötila: Ihanteellinen + 20 C / ei alle 0 C 9

10 Installationsföreskrifter för Armaflex förlimmade slangar Bruksanvisning for Armaflex selvklebende slanger Forarbejdingsanvisning for Armaflex selvklæbende slanger Itseliimautuvien Armaflex-letkujen asentaminen 10 Tag bort skyddsfilmen på båda sidorna i slitsen Fjern beskyttelsesfilmen på begge sider Fjern beskyttelsesfilmen på begge sider Poista molemmat suojakelmut saumapinnoilta

11 Isolering av ytor med förlimmade skivor Isolering av flater med selvklebende Armaflex plater Isolering af flader med selvklæbende Armaflex plader Tasopintojen eristäminen itseliimautuvilla levyillä 11

12 90 böj med Armaflexslang Bend 90 med Armaflex slange 90 bøjning med Armaflex slange Kulma 90 Använd schablonen på Armaflexkartongens sida för rätt vinklar och segment till böjar. Bruk malen som er tykket på kartongen og skjær ut bend og vinkler fra denne. Segmenter og vinkler til bøjninger skæres, ved hjælp af skæreskabelonen som er trykt på Armaflex kassen Leikkaat letkut oikein käyttämällä valmista sapluunaa, joka on painettu jokaisen kartongin kylkeen. 45 böj med Armaflexslang Bend 45 med Armaflex slange 45 bøjning med Armaflex slange Kulma 45 12

13 Segmentböj med 1 mittendel av Armaflexslang Segmentbend med 1 midt segment med Armaflex slange Segment bøjninger med 1 midter segment af Armaflex slange Segmenttikulma 1-segmenttinen Armaflex-letkusta Segmentböj med 2 mittendelar av Armaflexslang Segmentbend med 2 midt segmenter med Armaflex slange Segment bøjning med 2 midter segmenter af Armaflex slange Segmenttikulma 2-segmenttinen Armaflex-letkusta 13

14 Segmentböj med 3 mittendelar av Armaflexslang Segmentbend med 3 midt segmenter med Armaflex slange Segment bøjning med 3 midter segmenter af Armaflex slange Segmenttikulma 3-segmenttinen Armaflex-letkusta T-stycke av Armaflexslang T-stykke med Armaflex slange T-stykke af Armaflex slange T-haara Armaflex-letkusta 14

15 Vinklat med Armaflexslang Skrå T-stykke med Armaflex slange Skrå T-stykke af Armaflex slange Vinoliitos Armaflex-letkusta Korsstycke påstick med Armaflexslang Krysstykke med Armaflex slange Krydsstykke af Armaflex slange Ristiliitos Armaflex-letkusta 15

16 2-delat T-stycke med Armaflexslang Bukse T-stykke med Armaflex slange Bukse T-stykke af Armaflex slange 2-osainen T-haara Armaflex-letkusta Förgrening med Armaflexslang Buksestykke med Armaflex slange Buksestykke af Armaflex slange Y-haara Armaflex-letkusta 16

17 Dimensionsförminskning med Armaflexslang Rør-reduksjon med Armaflex slange Reduktion med Armaflex slange Supistus Armaflex-letkusta Rohrverjüngung aus Armaflex-Schläuchen 17

18 2-delad böj med Armaflexskiva 2-delt bend med Armaflex plater 2-delt bøjning af Armaflex plade 2-osainen kulma Armaflex-levystä Armaflex-remsa Armaflex-soiro 18 U U = Röromkrets Omkrets Omkreds Putken ympärys Armaflex-remsa Armaflex-soiro

19 Ventilkåpa av Armaflexskiva Ventilkappe med Armaflex plater Ventilkappe af Armaflex plade Venttiilikotelo Armaflex-levystä Armaflex-brickans omkrets vid flänsen Armaflexringenes omkrets ved flensene Omkreds af Armaflex-ringene mod flangerne Laippojen Armaflexien ympärysmitta Armaflex-remsa Armaflex-soiro B = Mantelhöjd inkl. Armaflex-brickorna Ventilkappehøyde mellom Armaflexringene Kappehøjde inkl. Armaflex-ringene Vaipan leveys sis. laipat C Armaflex-remsa Armaflex-soiro Armaflex-brickornas omkrets vid flänsen Omkrets av Armaflexringene utenfor flensene Omkreds af Armaflex ringene mod flangerne Laippojen Armaflexien ympärys 19

20 Ventil / T-rör med Armaflexskiva Ventil / T-rør med Armaflex plater Ventil / T-stykke af Armaflex plade Venttiili / T-haara Armaflex-levystä Armaflex-remsa Armaflex-soiro 20 Armaflex-remsa Armaflex-soiro U = Spindelflänsens omkrets Omkrets på spindelflens Spindelflangens omkreds Venttiilihaaran ympärys

21 Vinklat påstick med Armaflexskiva Skråventil / skrå T-rør med Armaflex plater Skråventil / grenrør af Armaflex plade Vinohaara Armaflex-levystä Armaflex-remsa Armaflex-soiro omkrets påstick rørdiameter spindelflangens omkreds haaran halkaisija a b Armaflex-remsa Armaflex-soiro U = Omkrets påstick Røromkrets Omkreds Putken ympärys 21

22 Vinkel med Armaflexskiva Bend med mindre vinkel enn 90 med Armaflex plater Bøjning med mindre vinkel end 90 af Armaflex plade Kulma Armaflex-levystä Armaflex-remsa Armaflex-soiro 22 U = Röromkrets Omkrets på rør Spindelflangens omkreds Putken ympärys

23 Dimensionsförändring med Armaflexskiva Koner / rør-reduksjon med Armaflex plater Reduktion med Armaflex plade Supistus Armaflex-levystä rördiameter rørdiameter rørdiameter putken halkaisija Armaflex-remsa Armaflex-soiro Armaflex-remsa Armaflex-soiro 23

24 Dimensionsförändring (en sida) med Armaflexskiva Rør-reduksjon (på en side) med Armaflex plater Reduktion (på en side) med Armaflex plade Toispuolinen supistus Armaflex-levystä Armaflex-remsa Armaflex-soiro Armaflex-remsa Armaflex-soiro 24

25 Isolering av plana ytor med Armaflexskiva Flateisolering med Armaflex plater Solering af plane flader med Armaflex plade Tasopinnan eristäminen Armaflexilla vänta med att limma vent med å lime vent mod at lime odota liimaamatta saumaa tryck ner trykk ned tryk ned paina palje alas våtlimmas våtlimes vådlimes märkäliimaa 25

26 Isolering av plana ytor (vent. kanal) med Armaflexskiva Flateisolering (luftkanaler) med Armaflex plater Fladeisolering (luftkanaler) med Armaflex plade Tasopintojen (kanttikanavien) eristäminen Armaflex-levyllä Isolering av tank med Armaflexskiva Beholderisolering med Armaflex plater Beholderisolering med Armaflex plade Säiliön eristäminen Armaflex-levyllä Behållartoppens diameter Beholdertoppens diameter Beholdertoppens diameter Säiliön halkaisija D Armaflex-remsa Armaflex-soiro - Fogen i mitten av rundningen - legg limskjøtene i midten av knekken - samling i midten af runding - säiliön päädyn eristeyksen mittaaminen D hellimmas hel-limes fuldlimes liimaus kauttaaltaan 26

27 Montering av Armafix distansskål Montering av Armafix Røropplagring Montage af Armafix Rørbærer Armafix-tukieristeen asentaminen 27

28 Plats för noteringar Notater Til notater Muistiinpanot 28

29 Plats för noteringar Notater Til notater Muistiinpanot 29

30 Plats för noteringar Notater Til notater Muistiinpanot 30

31 Plats för noteringar Notater Til notater Muistiinpanot 31

32 Oldham/UK Münster/Germany Zeulenroda/Germany Friesenhofen/Germany Sroda Slaska/ Poland Begur/Spain Pfaffnau/ Switzerland Spencer/USA South Holland/USA Conover/USA Mebane/USA Trezzano/Italy Souzhou/China Panyu/China Atlanta/USA Bangkok/Thailand São Paolo/Brazil Melbourne/Australia Armacell GmbH Robert-Bosch-Straße 10 D Münster Postfach 1129 D Münster Telefon +49 (0)251 / Telefax +49 (0) Copyright: Armacell GmbH, Münster Printed in Germany S,N,DK,FIN(SC)

1. Produkter og materiell

1. Produkter og materiell 1. Produkter og materiell Isolasjon Materiell for skjæring Slanger - plater - ruller - selvklebende bånd Knivsliper - kniv Materiell for liming Materiell for konstruering Lim - limkanne - pensel - tape

Detaljer

Monteringsanvisning och underhåll av bänkskivor i laminat, kompaktlaminat och trä... 1-6

Monteringsanvisning och underhåll av bänkskivor i laminat, kompaktlaminat och trä... 1-6 SE Monteringsanvisning och underhåll av bänkskivor i laminat, kompaktlaminat och trä... 1-6 NO Monteringsveiledning og vedlikehold av trearbeidsplater i laminat, kompakt laminat og tre... 7-12 DK Monterings

Detaljer

Pluggborrjigg Pluggborjigg Puutappiporan ohjain Dyvelbor

Pluggborrjigg Pluggborjigg Puutappiporan ohjain Dyvelbor Pluggborrjigg Pluggborjigg Puutappiporan ohjain Dyvelbor SE Pluggborrjigg för tappfogning både i kant och mitt på skivor/brädor. Självcentrerande, för brädor med max. tjocklek 32 mm (1 1 /4 ). Borrning

Detaljer

5524ST. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine.

5524ST. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine. 5524ST Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning EFT 70466-60466-50466 EFT 70405-60405 electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Detaljer

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1100 1300 W

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1100 1300 W Våffeljärn Vohvelirauta 1100 1300 W SE Våffeljärn Våffeljärnets delar Undre hölje Handtag Indikeringslampa (röd) Indikeringslampa (grön) Plastkåpa Övre hölje Våffelplatta/laggar Läs bruksanvisningen noga

Detaljer

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

ASSEMBLY INSTRUCTIONS ASSEMBLY INSTRUCTIONS 0-0 Part No. 03 0 0 0 07 0 0007 09 0 3 0003 7 9 0 Part No. 30 3 3 33 3 3 0 3 000 00 009 009 0 3 7 003 mm 7 79 977 03 90 90 00 70 797 797 3 3 3 0 3 03 03 No. 0 0 3 3 3 3 Step Step

Detaljer

DK FI NO SE. contoured diaphragm

DK FI NO SE. contoured diaphragm DK FI NO SE contoured diaphragm Brugsanvisning Pessar til prævention Uden hormoner. Sikkert. Let at anvende. Käyttöohje Ehkäisypessaari Hormoniton. Varma. Helppokäyttöinen. Bruksanvisning Pessar for prevensjon

Detaljer

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL!

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL! Frost Free Køle-og Fryseskab type II Frost Free Kyl-och Frysskåp typ II Pakkaselta Jääkaappipakastin tyypin II Frost Free Kjøleseksjonen-Fryseskap type II CN232230X ADVARSEL! For at sikre køleapparatets

Detaljer

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

SENTRALSTØVSUGER CENTRALDAMMSUGARE CENTRALSTØVSUGER KESKUSPÖLYNIMURI CENTRAL VACUUM SYSTEM

SENTRALSTØVSUGER CENTRALDAMMSUGARE CENTRALSTØVSUGER KESKUSPÖLYNIMURI CENTRAL VACUUM SYSTEM SENTRALSTØVSUGER Rørsystem CENTRALDAMMSUGARE Rörsystem CENTRALSTØVSUGER Rørsystem KESKUSPÖLYNIMURI Putkisto CENTRAL VACUUM SYSTEM Pipe system 94014-09 2015-06 Monteringsveiledning Monteringsanvisning Monteringsvejledning

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning EFT 540-640-740 EFT 5436-6436-7436 electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Detaljer

SCRUBBER-DRYER CA 340/CA 340 ET

SCRUBBER-DRYER CA 340/CA 340 ET SCRUBBER-DRYER CA 340/CA 340 ET BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING ANVÄNDAR- OCH UNDERHÅLLSMANUAL 08603372(3)2004-05 B Overensstemmelsescertifikat

Detaljer

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 37-736 140527 Manual.indd 2014-06-3, 09.48.40 Art. 37-736 BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 12 V/24 V, 25 A/12,5 A Original manual BATTERILADDARE 12 V / 24 V TRADITIONELLA SYRAFYLLDA

Detaljer

Norsk, 61 NBAA 131 NF W

Norsk, 61 NBAA 131 NF W PL DK CZ HU Dansk, 31 Suomi, 41 Svenska, 51 NO Norsk, 61 SF NBAA 131 NF W S PL PL!!!!!! 3mm 2 PL 3 PL 1 2 4 PL 5!!! PL!! MAX WATER LEVEL WATER LEVEL MAX MAX WATER LEVEL!! 6 PL 7 8 PL! PL 9 195051578.05

Detaljer

Leggeanvisning. Konsumentvinyl. Oktober 2014

Leggeanvisning. Konsumentvinyl. Oktober 2014 Leggeanvisning Konsumentvinyl Oktober 2014 Legging av konsumentvinyl 1. Rengjør det gamle gulvet nøye, slik at det er helt rent. Hvis du skal legge ditt nye vinylgulv oppe på en gammelt vinyl eller linoleumsgulv,

Detaljer

1,6 J 12 V 40 105 ma. Elaggregat för elstängsel. Sähköaggregaatti sähköaitaa

1,6 J 12 V 40 105 ma. Elaggregat för elstängsel. Sähköaggregaatti sähköaitaa Elaggregat för elstängsel Gjerdeapparat for elektrisk gjerde Sähköaggregaatti sähköaitaa varten Elagregat til elhegn 1,6 J 12 V 40 105 ma Max. stängsellängd Maks. gjerdelengde Sähköaidan suurin pituus

Detaljer

VARMEPISTOL. Introduktion. Tekniske data. Særlige sikkerhedsforskrifter

VARMEPISTOL. Introduktion. Tekniske data. Særlige sikkerhedsforskrifter DA/NO/SV/FI DA VARMEPISTOL Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye varmepistol, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager varmepistolen

Detaljer

HANDTRUCK JEKKETRALLE KÄSITRUKKI HÅNDTRUCK

HANDTRUCK JEKKETRALLE KÄSITRUKKI HÅNDTRUCK HANDTRUCK JEKKETRALLE KÄSITRUKKI HÅNDTRUCK SE HANDTRUCK ALLMÄNT Hydraulisk handtruck med kraftig, helsvetsad konstruktion. Handreglage med tre lägen: lyftning, friläge och sänkning. Fotreglage för sänkning.

Detaljer

Leggeanvisning tepper og teppefliser.

Leggeanvisning tepper og teppefliser. Leggeanvisning tepper og teppefliser. Generelt Ved montering av tepper bør romtemperaturen være 18 25 0 C. Undergulv Fuktigheten i undergulvet må ikke overstige 90% RF. Fuktighet i tre og sponplater må

Detaljer

D 12523 D 12513 D 12013. Type 3709 22-72-88-10 020-21 33 21 FIN. Internet: www.oralb.com www.braun.com

D 12523 D 12513 D 12013. Type 3709 22-72-88-10 020-21 33 21 FIN. Internet: www.oralb.com www.braun.com Oral-B TM D 12523 D 12513 D 12013 powered by Type 3709 DK N S FIN 70 15 00 13 22-72-88-10 020-21 33 21 020 377 877 Internet: www.oralb.com www.braun.com Braun GmbH Frankfurter Straße 145 61476 Kronberg/Germany

Detaljer

RENO 120/12 170/14 180/17

RENO 120/12 170/14 180/17 RENO, Nymarksvej 2, Thyregod, 7323 Give, Denmark, tel. +45 76 70 85 00 RENO 120/12 170/14 180/17 DK Brugsanvisning (2-6) D Gebrauchsanweisung (7-12) N Bruksanvisning (13-18) S Bruksanvisning (19-23) FIN

Detaljer

Lag ditt eget billige solfilter

Lag ditt eget billige solfilter Lag ditt eget billige solfilter Av Birger Andresen Solflekker og solflekk-grupper Solflekker er områder hvor sterke magnetfelt hindrer varm gass i å stige opp til soloverflaten. Temperaturen blir derfor

Detaljer

Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004

Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004 05.81 Sparkelv. A5 08/09/04 9:48 Side 1 Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004 GIPS VEGGER & TAK SPARKLING FOR HÅND Introduksjon side 2-3 Hvor finnes det - stikkord side

Detaljer

KHS 3700 KHS 5200. 462 706 b c d e f 2007. www.al-ko.com

KHS 3700 KHS 5200. 462 706 b c d e f 2007. www.al-ko.com KHS 3700 KHS 5200 462 706 b c d e f 2007 www.al-ko.com A 1 2 3 4 5 KHS 3700 8 6 7 B KHS 5200 1 2 3 4 5 8 6 7 9 11 12 10 13 C 1 1 2 1 2 2 3 3 1 4 2 1 5 6 1 2 7 8 1 2 1 max min Vedklyv Säkerhetsanvisningar

Detaljer

KOKEBOK FOR MIKROBØLGEOVN KOKBOK KEITTOKIRJA KOGEBOG

KOKEBOK FOR MIKROBØLGEOVN KOKBOK KEITTOKIRJA KOGEBOG KOKBOK KOKEBOK FOR MIKROBØLGEOVN KEITTOKIRJA KOGEBOG 6SC_000314_NORDICS.indd 1 30-11-2009 14:26:39 SVENSKA NORSK CRISP RECEPT PIZZA SPANSK OMELETT UGNSBAKAD POTATIS KYCKLING I VINSÅS ÄPPELSTRUDEL CRISP

Detaljer

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR ELEMENT Med glaspanel VARMEOVN Med glasspanel LÄMMITIN Lasipaneeli RADIATOR Med glasspanel Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Isola Lufteprofil System

Isola Lufteprofil System Isola Lufteprofil System Sikrer effektiv ventilering og vindtetting av isolerte skråtak! Tørre og sunne hus! Isola Lufteprofil System Komplett, fleksibelt og energieffektivt! Isola Lufteprofil System er

Detaljer

SKIDHJÄLM. Klass B. 89/686/EEC Model S1-16. Original manual. 14-510_514 Manual.indd 2012-04-18, 15.39.07. Art. 14-510, 14-511, 14-512, 14-513, 14-514

SKIDHJÄLM. Klass B. 89/686/EEC Model S1-16. Original manual. 14-510_514 Manual.indd 2012-04-18, 15.39.07. Art. 14-510, 14-511, 14-512, 14-513, 14-514 14-510_514 Manual.indd 2012-04-18, 15.39.07 Art. 14-510, 14-511, 14-512, 14-513, 14-514 SKIDHJÄLM Klass B 89/686/EEC Model S1-16 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

För säkerhets skull vid användning av AVN726EE / Sikkerhetsanvisninger ved bruk av AVN726EE / Sikkerhed når AVN726EE anvendes. Innhold.

För säkerhets skull vid användning av AVN726EE / Sikkerhetsanvisninger ved bruk av AVN726EE / Sikkerhed når AVN726EE anvendes. Innhold. Svenska Norsk Dansk MONTERINGSANVISNINGAR INSTALLERINGSHÅNDBOK INSTALLATIONSVEJLEDNING Var noga med att läsa igenom hela denna handbok för monteringsanvisningar före monteringen. Om du använder monteringsmetoder

Detaljer