1. Produkter og materiell

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Produkter og materiell"

Transkript

1 1. Produkter og materiell Isolasjon Materiell for skjæring Slanger - plater - ruller - selvklebende bånd Knivsliper - kniv Materiell for liming Materiell for konstruering Lim - limkanne - pensel - tape Målebånd - merkepenn Materiell forbehandling Materiell for røroppheng Rensevæske - maling Kondensisolerte klammer

2 2. Utførelse generelt Måltaking Diametre kan avleses direkte ved at spesialmålebåndet legges rundt objektet. Omkretser kan måles ved å benytte remse av isolasjonsplate i samme tykkelse som benyttet isolasjon. Remsen må ikke strekkes. Splitting, kapping Kapping skal foretas vinkelrett på underlaget. Snitt skal være rette og uten ujevnheter, skarp kniv er derfor viktig. Underlaget skal være jevnt og stødig. Nøyaktig tilpassing er viktig. Ved kapping av vinkler i forbindelse med bend etc. kan det benyttes gjærekasse eller papplate med avmerkede vinkler. Forbehandling av limflater Limflater skal være tørre, rene og fri for fett og glidemiddel som kritt eller talkum. Om nødvendig skal limflater rengjøres med rensevæske. Liming generelt Vårt eget lim er spesielt tilpasset GLAVAFLEX produkter. Det skal derfor ikke benyttes andre typer lim. Under arbeidet kan det benyttes et tynt lag rensevæske over limet i limboksen for å hindre at det blir tyktflytende. Rensevæsken skal ikke blandes i limet. Lim som har blitt tykt skal ikke benyttes. Isoleringsarbeidet skal ikke påbegynnes før underlaget er tilstrekkelig korrosjonsbeskyttet. Det skal ikke isoleres på anlegg som er i drift. Liming på malt utstyr vil normalt kunne utføres uten problem, se kap. 15 Korrosjonsbeskyttelse og maling. Påføring av lim Rør godt om i boksen før bruk. Limet påføres tynt i hele kontaktflaten på begge limflater. Det skal tørke før sammenliming. Limet skal være tørt, men kjennes klebrig ved berøring uten at det trekkes med tråder. Tørketiden må avpasses etter forholdene på arbeidsstedet. Limflatene presses hardt sammen. Det skal ikke være strekk i materialet, heller litt tykk. Det anbefales å benytte limpensel med kort, stiv bust. Ved liming på metallflater påføres lim først på isolasjonen. Limet skal være tørt, men kjennes klebrig ved berøring. Det skal påføres så tynt og tørke så lenge at det ikke «henger med» ved berøring som vist på bildet. Arbeidstemperatur Temperatur på overflater, isolasjon og lim bør ikke være lavere enn C eller høyere enn omgivende lufttemperatur. Herdetid Limte flater skal herde i minst 36 timer før anlegget tas i bruk Lagring Lim lagres kjølig, men frostfritt på et godt ventilert sted i lukket emballasje. Oppbevares utilgjengelig for barn. Ved avbrudd i arbeidet kan limpenselen oppbevares i rensevæske. Bit av isolasjonsplate kan benyttes som lokk for å hindre fordaming. tørk godt av penselen før bruk. Avfallsbehandling Limrester leveres som spesialavfall til autorisert mottaker. Se produktdatablad. Brannfare Limet er meget brannfarlig. Ved søl eller lekkasje må alle tennkilder tas bort og søl fjernes. Se produktdatablad. Helsefare Ved feil bruk er limet helsefarlig. Unngå innånding og kontakt med hud og øyne. Hvis effektiv ventilasjon ikke er mulig, må det benyttes åndedrettsvern. Se produktdatablad.

3 Slanger Slanger som har fått ovalt tverrsnitt på den flateste siden. Avkappede biter kan brukes til å lage formstykker. 3. Rørisolering - Slanger og plater a) Ved splitting av slangen må man passe på å ikke skade underliggende del av slangen. b) Et tynt lag lim påføres begge snitflater. c) Slangen kan også rulles opp før påføring av lim på begge snittflater. d) Klem først sammen i ender, så punktvis og så fortløpende. Fortsett til slangen er limt i full lengde.

4 3. Rørisolering - Slanger og plater e) Slangen limes til røret i begge ender. f) Slangeendene limes sammen. Samme fremgangsmåte benyttes også for plater. Plater a) Isolasjonens bredde bestemmes ved å måle rørets omkrets med en plateremse i samme tykkelse som benyttet isolasjon. Unngå å strekke strimmelen. b) Skjær til isolasjonsplaten og monter på røret. Klem sammen først i begge ender og så på midten. Skjøten limes så fortløpende. Isolasjonen limes til røret i endene.

5 3. Rørisolering - Slanger og plater Selvklebende slanger De selvklebende slangene har en dobbeltsidig selvklebende limskjøt belagt med en dekkfilm. Dette gjør monteringen enklere og fører til en vesentlig raskere monteringstid. a) På grunn av store spenninger som oppstår i materialet ved isolering av bend skal cellegummien skjæres i segmenter, se kapittel 5. Retningsendringer - Bend av slange. Forøvrig skal alle endeskjøter limes sammen slik at man oppnår en diffusjonstett løsning. b) Sikker og effektiv montasje med GLAVAFLEX selvklebende slanger. Dekkfilm ligger over de dobbeltsidige sevlklebende limskjøtene. Dekkfilmen på begge sider fjernes i en håndvending før sammenpressing.

6 4. Klammer Standard klammer a) Isolasjonen avsluttes inntil klammer og limes til røret. Ferdig kondensisolert klammer b) Klammer overisoleres som vist. Angående måltaking av omkrets, se kap. 2. Utførelse generelt. Bredden tilpasses slik at det oppnås tilfredstillende kontaktflate som limes til rørisolasjonen. Nøyaktig tilpassing til gjengestag og tetting med lim er viktig. På kuldeanlegg isoleres gjengestag med passende slangedimensjon. a) Isolasjon limes til klammer og rør. b) Ferdig montert isolasjon med klammersystem som effektivt forhindrer kuldebro. For ytterligere informasjon om klammerene be om brosjyren «GLAVA ISOKLAMMER».

7 5. Retningsendringer - Albue a) Uisolert albue. b) Skjær over en usplittet slange i en vinkel på 45 0, se forøvrig kap. 5. Retningsendring - Bend av slange pkt. d). c) De to slangebitene tilpasset albuens dimensjon limes sammen. Skjær opp innsiden og en kile i hver ende slik at delen passer rørdimensjone og tilstøtende slange. Kutt endene for å oppnå plan kontaktflate. d) Monter formstykket og lim alle snittflater. Isoler inntil med slange.

8 5. Retningsendringer - Bend av plate a) Måltaking av innerradien. Begge målene er like. På bildet skygger horisontalt rør for målbåndet. b) Angående måltaking, se kap. 2. Utførelse generelt. Platetykkelse må tilpasses tilstøtende slangetykkelse. c) Det skjæres ut to like platedeler som vist. d) Lim påføres ytterkanter på begge platedelene. e) Delene sammenføyes som vist. Klem først sammen i endene, så på midten og så fortløpende.

9 5. Retningsendringer - Bend av plate f) Lim påføres innerkanter. g) Legg isolasjonen rundt bendet og klem innerkantene sammen. h) Endene renskjæres for tilpassing til tilstøtende isolasjon. i) Ferdig isolert bend.

10 5. Retningsendringer - Bend av slange a) Kapp segmenter av slange. Segmenter tilpasses bendets størrelse. Vinkel for kapping se 90 0 dividert på antall skjøter ganger to. Viste eksempler har to skjøter, dvs. at segmentene kappes i vinkel 90 0 : 4 = 22,5 0. Tilsvarende metode kan også benyttes for andre vinkler. b) Lim sammen til et bend. c) Skjær opp innsiden, monter på røret og lim skjøten. Isoler inntil med tilstøtende slanger. d) Mal til skjæring av bend. Denne er forøvrig trykket på kartongene for slanger.

11 6. Avgrensinger - T-stykke og svingt avstikker T-stykke a) Splitt slangen for rett rør, på langs. Skjær 2 halvsirkler ved snittet tilpasset avgreningens dimensjon.nøyakting tilpassing er viktig, hullet skal ikke være større enn avgreningens rørdiameter. Monter slangen og lim skjøten. b) Skjær ut et skålformet snitt i slangeenden tilsvarende tilstøtende isolasjons utvendige diameter. c) Snitt slangedelene på langs og monter avgreningen. Lim delene til rør og tilstøtende isolasjon. Svingt avstikker d) Ferdig isolert T-stykke. a) Utføres somt-stykket, men avgreningens slangeende skjæres i vinkel tilpasset avstikkeren. b) Ferdig isolert svingt avstikker.

12 7. Dimensjonsendringer Liten dimensonsendring med slange a) Uisolert rør. b) Benytt slange tilpasset den største rørdimensjonen. Skjær ut 2 kiler som vist og snitt slangen på langs som en fortsettelse av den ene kilen. Størrelsen på kilene tilpasses slik at delen passer minste rørdimensjon. Kutt endene for å oppnå plan limflate. c) Monter slangedelen og lim snittflatene. Isoler inntil med tilstøtende slange. Stor dimensjonsendring med plate a) Det skal konstrueres en buet plate som vist på bilde c). Mål stor og liten rørdiameter, samt dimensjonsendringens høyde (bueavstand) og merk av en firkant symmetrisk om en midtlinje på platen. Skrå sidekanter i firkanten forlenges til de krysser hverandre. Konstruer to bueradier med krysningspunkter som sentrum. b) Mål omkretsen til den største rørdimensjonen med en plateremse. Sett av omkretsen lik bueavstanden fra A til B symmetrisk om midtlinjen. Trekk sidekantene ved å forbinde A og B med sentrum for buene. d) Monter platen, klem først sammen i begge ytterkanter. Monter og lim isolasjonen inntil som vist i kap. 3. Rørisolering - Slanger og plater. c) Skjær ut platen som vendes før montering.

13 8. Rørforbindelser - Kupling og flens Kupling Kuplinger som ikke er montert sammen med annet utsyr kan overisoleres som standard klammer. Se kap. 4. Klammer. Kupling monteres sammen med stengeventil er vist på bildet. Angående utførelse se kap. 9. Ventiler - Stengeventil. Flens Flenser kan monteres alene eller sammen med utsyr som vist på bildet. Angående utførelse se kap. 9. Ventiler - Treveisventil.

14 9. Ventiler - Stengeventil a) Isolasjonen avsluttes inntil stengeventil og kupling som deretter limes til røret. Eventuelle lufterom fylles ved å tape rundt med 3 mm selvklebende isolasjonsbånd. b) Overisolering utføres som vist. Angående måltaking av omkrets se kap. 2. Utførelse generelt. Bredden tilpasses slik at det oppnås tilfredstillende kontaktflate som limes til rørisolasjonen. Nøyaktig tilpassing til overdel og tetting med lim er viktig. Spindel som er i kontakt med isolasjonen skal ikke ha limt kontaktflate. Denne løsningen vil ikke bli diffusjonstett. c) Ferdig isolert stengeventil.

15 9. Ventiler - Strupeventil a) Rørisolasjonen avsluttes inntil strupeventil og limes til røret. b) Utvendig omkrets av rørisolasjon måles med plateremse og benyttes som mål for isolasjonsplaten. Lengden tilpasses slik at det oppnås tilstrekkelig kontaktflate til rørisolasjonen. c) Merk av halve utsparinger for overdel og målenipler i langsgående skjøter og skjær ut. Nøyaktig tilpassing er viktig. d) Platen kan også legges dobbelt og utsparingene benyttes som mal for andre halvdel av utsparingen. e) Isolasjonen monteres og limes til rørisolasjon og til ventil i alle utsparinger. Det kan være nødvendig å benytte fugemasse for å oppnå tilfredstillende tetting rundt målenipler som forøvrig bør være lange.

16 9. Ventiler - Treveisventil a) Mål aktuelle diametre med passer eller målebånd og merk av på isolasjonsplaten. Innerste sirkel er rørdiameter, ytterste er flensdiameter. b) Skjær ut flensringen nøyaktig og lim til rørisolasjonen. c) Lag isolasjonsplate mellom motstående flenser. Platens lengde er lik avstand mellom ytterkanter på flensringen. Mål platens bredde med plateremse lik flensens omkrets. Skjær ut platen og lag utsparing for grenanslutning som to halvsirkler i platens ender. Lim isolasjonen til flensringer og ventil rundt utsparing. Lim skjøter. d) Mål flensens omkrets med plateremse og merk av c på isolasjonsplaten. Del lengden inn i fire like deler d med fem paralelle linjer. Sirkelbuenes senter justeres på linjene slik at sirkelbuene berører hverandre. e) Ferdig tilskåret isolasjonsplate. Snittflatene i sirkelbuene skråskjæres for tilpassing mot tilstøtende isolasjon. f) Monter platedelen. Nøyaktig liming av alle skjøter er viktig. g) Ferdig isolert treveisventil.

17 10. Luftutskiller Enkelte luftutskillere har påsveisede ører på toppen. Dersom de ikke skal benyttes kan de med fordel fjernes. Snittflatene rustbeskyttes for isoleringsarbeidet påbegynnes. b) Skjær ut platen legg den rundt luftutskilleren og merk av for hovedrør og ventil. Mål diametre på rør og ventil og merk av utsparingene med passer på platen. Skjær ut den ferdige isolasjonsdelen. a) Ta mål av høyden og omkrets med plateremse. Høyden måles fra midt på overgang side / topp til midt på overgang side / bunn. c) Monter isolasjonsdelen og lim til luftutskilleren ved alle skjøter og utsparinger. Lim snittflaten. Mål så bueavstand med plateremse for topp- og bunn-platens diameter og lag platedelene med utsparinger. Monteres med limte skjøter. d) Monter en ring tilpasset lufteventilens anslutningg som vist. Påsveisede ører er her isolert. Det kan utføres ved å tre på en slangebit i passende dimensjon og legge en platebit med skråskårede kanter på toppen. Lim skjøtene. e) Tilstøtende rørisolasjon tilpasses. Se kap. 6. Avgreninger for utførelse.

18 11. Tank Første del av arbeidet utføres med liggende tank. a) Uisolert isvannstank. b) Mål bunnplatens diameter med en plateremse. Konstruer bunnplaten. Skjær ut og lim bunnplaten til tank og sokkel. Isoler sokkelen på begge sider med en plateremse. Limes til sokkel og tilstøtende isolasjon. c) Mål tankens omkrets med en plateremse og lag isolasjonsplaten. Skråskjær nedre platekant for tilpassing mot sokkel. Legg platen rundt tanken slik at nedre platekant tilpasses sokkelen. Tilpass utsparinger for røranslutningene ved plateskjøt. Platen festes punktvis til tanken. Limes til tank i langsgående skjøt og utsparinger. For å redusere bruk av lim kan man benytte selvklebende plater. Alle tilstøtende snittflater skal limes. d) Ha lim på nedre kant av tank og isolasjonen. Fest punktvis rundt buet kant for nøyaktig tilpassing. e) Klem hele nedre kant av isolasjon til tank og lim til tilstøtende isolasjon på sokkel.

19 11. Tank f) Reis tanken og lim isolasjonsplaten til tankveggen. Benytt eventuelt selvklebende plate. g) Øvre tankdel isoleres som nedre. Isolasjonens høyde tilpasses til midt på overgang side/topp som vist på bilde f. h) Mål toppens buelengde med plateremse. Benytt halve remsens lengde som radie og lag topplaten. Lag nødvendige utsparing for røranslutninger og monter platen. Lim platen til tanken ved skjøt, utsparing og tilstøtende isolasjon. Tilpassing utføres som vist. i) Lim tverrskjøten.

20 12. Pumpe Flensringer utføres som vist i kap. 9. Ventiler - Treveisventil. a) Mål flensens omkrets med en plateremse. Lengden måles når flensringen er montert. Utsparinger for motorflens og fundament tilpasses pumpe. Nøyaktig utførelse er viktig. Aktuelle snittflater påføres lim og platen monteres. Tetting med lim i forbindelse med utsparing er viktig. b) List for fundament tilpasses. Alle skjøter påføres lim og listen monteres. c) Ferdig isolert pumpe.

21 13. Spesialutførelser Isolering i flere lag Ved isolering i flere lag skal eventuelt den tynneste isolasjonsplaten monteres først og skjøtene forskyves i forhold til hverandre. Langsgående skjøter forskyves 90 0 og tverrgående skjøter forskyves minimum 100 mm. Trekking av slange på rør Trekking av slange på rør kan være aktuelt. I så fall skal slangen vris og skyves. Hvis slanger tres over bend må bendet ha tilstrekkelig radius til å unngå ovalt isolasjonstverrsnitt. Sluseventil Sluseventil isoleres som treveisventil, se kap. 9. Ventiler. Overdel på sluseventil isoleres som grenanslutning på treveisventil. Selvklebende isolasjonsbånd Dette kan benyttes på små armarurer som er vanskelig tilgjengelige og hvor utseende spiller underordnet rolle. Det er viktig med tilfredstillende overlapp, og at men ikk strekker båndet. Utendørs montering Utendørs montering bør ikke skje i sterkt sollys. Isolasjonen males eller mantles. Se også kap. 15. Korrosjonsbeskyttelse og maling.

22 14. Takavløp Se kap. 2. Utførelse generelt for måltaking. Nøyaktig tilpassing og liming er viktig. Overlapper skal være større enn isolasjonstykkelsen. Isolasjonen limes til røret ved utsparinger og skjøtemuffer. Skjøremuffe Stakeluke a) Røret isoleres inntil skjøtemuffe. b) Skjøtemuffen overisoleres som vist. a) Stakerør isoleres med utsparing for luke. Skjøtemuffene overisoleres som vist. Grenrør a) Uisolert grenrør b) Hovedrøret isoleres som vist med utsparing for grenrør.

23 14. Takavløp c) Ta mål av grenrør og lag isolasjonsplate som vist. Radie for liten bue er lik utvendig diameter til hovedrør dividert på fire. Radie for stor bue tilpasses ved å forbinde liten bue med punkt A i platekant. Senter for stor bue tilpasses langs forlengelse av platekant som vist på bildet. d) Skjær ut platen. Kantene i buene skråskjæres for tilpassing til tilstøtende isolasjon på hovedrør. e) Monter platen og lim til røret og tilstøtende isolasjon. f) Skjøtemuffer overisoleres. g) Overisolering av skjøte-muffer må tilpasses dersom de kommer i konflikt med hverandre.

24 15. Korrosjonsbeskyttelse og maling Korrosjonsbeskyttelse Isoleringsarbeid på kalde overflater skal ikke utføres før underlaget er tilstrekkelig korrosjonsbeskyttet. Ubehandlet stål rengjøres for eventuell rust og påføres korrosjonsbeskyttende maling i nødvendig tykkelse. Malingen skal være tørr før isoleringsarbeidet starter, se produktdatablad for aktuell maling angående tørketid. Kobberrør og forsinkede rør trenger normalt ikke annen beskyttelse. Austenittisk rustfritt stål for varmtvann bør korrosjonsbeskyttes på grunn av fare for spenningskorrosjon. LIMING PÅ MALTE FLATER Liming i forbindelse med malt utsyr som luftutskillere, tanker etc. vil normalt kunne utføres uten problem. Hvis det er tvil om malingen tåler limets løsemiddel, kan man gjøre en enkel limprøve: En bit av GLAVAFLEX limes til den aktuelle komponenten og fjernes etter 1-2 døgn. Hvis limfugen er sterk og malingen uskadd, kan limingsarbeidet utføres. Ta kontakt med Glava A/S hvis det er tvil. Overflatemaling FINISH 200 er en vannbasert latexmaling med god fleksibilitet. Isolasjonens overflate kan males i ønsket farge, for eksempel for merking av varme og kalde rør. Kan også benyttes utendørs for ekstra beskyttelse av isolasjonen som da må fornyes etter behov. Annen maling kan skade isolasjonen. PÅFØRING Malingen påføres i minst 2 lag med kost, rull, malevott eller sprøyte når limet er tilstrekkelig herdet etter 36 timer. Overflatene skal være tørre og rene.

Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004

Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004 05.81 Sparkelv. A5 08/09/04 9:48 Side 1 Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004 GIPS VEGGER & TAK SPARKLING FOR HÅND Introduksjon side 2-3 Hvor finnes det - stikkord side

Detaljer

LEGGEANVISNING (Standard og BevelEdge versjon)

LEGGEANVISNING (Standard og BevelEdge versjon) 1 av 5 LEGGEANVISNING (Standard og BevelEdge versjon) VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL. Romtemperaturen må være minimum 18 C (før

Detaljer

Ett-lags takbelegg. Leggeveiledning. - for skrå og flate tak. Juni 2015

Ett-lags takbelegg. Leggeveiledning. - for skrå og flate tak. Juni 2015 Ett-lags takbelegg - for skrå og flate tak Juni 2015 Leggeveiledning Ett-lags takbelegg for skrå og flate tak Et tak har som viktigste oppgave å beskytte og sikre verdiene i et bygg. Icopal har produsert

Detaljer

SINTEF Byggforsk. TPF informerer nr 9. En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak

SINTEF Byggforsk. TPF informerer nr 9. En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak SINTEF Byggforsk TPF informerer nr 9 En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak En sammenfatning av preaksepterte løsninger med eksempler på utførelse Forfattere: Knut Noreng, Britt Galaasen

Detaljer

100 år fortsatt forut for sin tid

100 år fortsatt forut for sin tid 100 år fortsatt forut for sin tid DEN LILLE SJØSTERKE 2015 Innhold 1 Innhold Takk for at du valgte Hempel! 2 Hvorfor må båten males? 3 Før du begynner å male 4 Planlegging av jobben 5 Temperatur og luftfuktighet

Detaljer

PRODUKTKATALOG. KJ-MA System og pumper

PRODUKTKATALOG. KJ-MA System og pumper PRODUKTKTOG KJ-M System og pumper Generasjoners bruk av støpejern i avløpsrør har bevist materialets gode holdbarhet gjennom sin høye styrke og evne til å motstå korrosjon over lang tid. I et moderne avløpssystem

Detaljer

Leca Lettvegg. Verdens letteste Lecablokk gjør hardt arbeid enda lettere. Vi gjør hardt arbeid lettere.

Leca Lettvegg. Verdens letteste Lecablokk gjør hardt arbeid enda lettere. Vi gjør hardt arbeid lettere. Leca Basic Leca Lettvegg Verdens letteste Lecablokk gjør hardt arbeid enda lettere Vi gjør hardt arbeid lettere. 1 NYHET! LSX. Den logiske fortsettelsen. Før19 kg Nå 13 kg Vi har lenge sagt at vi jobber

Detaljer

Roth MultiPex rørsystem

Roth MultiPex rørsystem Roth MultiPex rørsystem Planlegging og prosjektering Gyldig fra 1. Oktober 2008 Innhold side MultiPex rørsystem 3 Trykkfallsdiagram 4 Planlegging av vanninstallasjoner 5 Ekspansjon og krymping 6 Typegodkjent

Detaljer

MONTERING, BRUK OG REPARASJON AV DUKTILE RØR MED UTVENDIG SEMENTBELEGG (ZMU)

MONTERING, BRUK OG REPARASJON AV DUKTILE RØR MED UTVENDIG SEMENTBELEGG (ZMU) MONTERING, BRUK OG REPARASJON AV DUKTILE RØR MED UTVENDIG SEMENTBELEGG (ZMU) www.dahl.no Montering, bruk og reparasjon av duktile rør med utvendig sement (ZMU) Innhold 1. Bruk... 3 Bruksområde... 3 Transport

Detaljer

Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring

Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring www.nexans.no Varmekabler fra Nexans Stadig flere mennesker rundt om i verden opp dager hvor komfortabelt det er å ha varme gulv. Den behagelige

Detaljer

Tak over uterom og pergola

Tak over uterom og pergola BRUK TRE UTE BYGGE- BESKRIVELSE 24 Tak over uterom og pergola 1. Planlegging Når man bygger pergola eller tak over uterom i tilknytning til ytterdør eller f eks en veranda, er det viktig å tilpasse dette

Detaljer

FOKUS på tre. Parkettgulv

FOKUS på tre. Parkettgulv Nr. 14 FOKUS på tre Parkettgulv Kvalitetskrav Fuktighet Legging Det er tre parkettyper som er vanlig på markedet i dag. Disse er massivparkett, flersjiktsparkett og tynnparkett. De vanligste tresortene

Detaljer

2634 Fåvang 61282157 post@morkenbetong.no www.morkenbetong.no. PRODUKSJON AV: Forskalingsblokk Ma-Bo Isoblokk ISO- Forskalingsblokk

2634 Fåvang 61282157 post@morkenbetong.no www.morkenbetong.no. PRODUKSJON AV: Forskalingsblokk Ma-Bo Isoblokk ISO- Forskalingsblokk 2634 Fåvang 61282157 post@morkenbetong.no www.morkenbetong.no PRODUKSJON AV: Forskalingsblokk Ma-Bo Isoblokk ISO- Forskalingsblokk Basis-/Murblokk Støttemurblokk Belegningsstein Knekkheller Spalteplank

Detaljer

FAKTA MONTASJE VEDLIKEHOLD. w w w. h - v i n d u e t. c o m

FAKTA MONTASJE VEDLIKEHOLD. w w w. h - v i n d u e t. c o m FAKTA MONTASJE VEDLIKEHOLD w w w. h - v i n d u e t. c o m H-vinduet Toppsving - produktfakta H-vinduet Toppsving er et utadslående, horisontalt glidehengslet vindu. Rammen kan svinges helt rundt uten

Detaljer

Trelleborg Pipe Seals

Trelleborg Pipe Seals Trelleborg Pipe Seals F910 AR borepakning F910 er utviklet for på en enkel og rask måte å tilkoble stikkledninger til hovedrør og kummer. Den er konstruert slik at en tett tilkobling oppnås både ved avvinkling

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

God praksis for tekking med banebelegg

God praksis for tekking med banebelegg God praksis for tekking med banebelegg 2013 Takentreprenørenes Forening, Middelthunsgate 27, 0368 Oslo Forfattere: Håvard Mellem, Vidar Jacklin, Olav Haugerud, Magne Rustand og Kjetil Eggan Byggenæringens

Detaljer

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider 1 BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider GRATULERER MED DITT NYE HOT SPOT MASSASJEBAD! Dette bruk- og vedlikeholdsheftet inneholder informasjonen du trenger for å ta best vare på ditt

Detaljer

Sparer tid og arbeid Grunnleggende lønnsomt fra Gran Tre

Sparer tid og arbeid Grunnleggende lønnsomt fra Gran Tre Overflatebehandlet kledning Sparer tid og arbeid Grunnleggende lønnsomt fra Gran Tre Grunnleggende lønnsomt Ytterkledningen beskytter huset mot vær og vind, og er en viktig del av husets ansikt. Bruker

Detaljer

ICOPAL Glassrekkverk Mars 2015

ICOPAL Glassrekkverk Mars 2015 ICOPAL Glassrekkverk Mars 2015 Bring naturen inn ICOPAL Glassrekkverk Den elegante og sikre - nyt lyset og utsikten Foto: Clara Rose/Getty 2 Bring naturen inn løsningen Glassrekkverk gir deg fullt utbytte

Detaljer

matematikk, teknologi og design

matematikk, teknologi og design X cm matematikk, teknologi og design???! Hva betyr vingeareal, vingespenn og design for flyets fart og glideevne? Rundskjerm eller firkantskjerm hvilken form bør en fallskjerm ha? Hvordan kan du forandre

Detaljer

BRUK TRE INNE BYGGE- BESKRIVELSE. Innvendig panel. Å leve med tre

BRUK TRE INNE BYGGE- BESKRIVELSE. Innvendig panel. Å leve med tre BRUK TRE INNE BYGGE- BESKRIVELSE 31 Innvendig panel Å leve med tre 1. Å tenke på før du begynner Rommets form kan være avgjørende for hvor og hvordan du skal benytte en trepanel. Et rom virker lengre og

Detaljer

DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER

DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER Utgave 12.2003 Trykket 07.2004 MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER (POTTEBRENNER) INNHOLD Presentasjon...2 Målskisse med tekniske spesifikasjoner...2 Sikkerhetsanmerkninger...3

Detaljer

Veiledning om lakkblanderom

Veiledning om lakkblanderom Veiledning om lakkblanderom Veiledningen gir en oversikt over de reglene som gjelder for et lakkblanderom og i noen utstrekning hvordan reglene skal tolkes Norges Bilbransjeforbund Januar 2000 Noen av

Detaljer

Universalkabelhåndbok. Kostnadseffektiv og driftssikker eldistribusjon

Universalkabelhåndbok. Kostnadseffektiv og driftssikker eldistribusjon Universalkabelhåndbok Kostnadseffektiv og driftssikker eldistribusjon Universalkabelhåndboken Ensto Nor AS Ensto Nor AS er et handelsfirma med en rekke velrenommerte agenturer på energiverksmateriell og

Detaljer

Startbatteriets. oppbygning og virkemåte

Startbatteriets. oppbygning og virkemåte Startbatteriets oppbygning og virkemåte Teknisk redaksjon Hvordan fungerer et batteri, og hvordan er det bygget opp? Denne trykksaken tar for seg kjøretøyets elektriske system og batteriets oppbygning.

Detaljer

SETTE OPP TERRASSE M/SØYLE EN KOMPLETT GJENNOMGANG FRA START TIL SLUTT

SETTE OPP TERRASSE M/SØYLE EN KOMPLETT GJENNOMGANG FRA START TIL SLUTT SETTE OPP M/SØYLE EN KOMPLETT GJENNOMGANG FRA START TIL SLUTT MATERIALLISTE DEL 1 / 18 HVA TRENGER DU AV VERKTØY? Jordbor Vater Håndsag Metermål Slegge, hakke og spade Kapp- og gjærsag Batteridrill Sirkelsag

Detaljer

742_Tekniske_bestemmelser.book Page 1 Tuesday, October 7, 2008 9:31 AM. Standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Tekniske bestemmelser

742_Tekniske_bestemmelser.book Page 1 Tuesday, October 7, 2008 9:31 AM. Standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Tekniske bestemmelser 742_Tekniske_bestemmelser.book Page 1 Tuesday, October 7, 2008 9:31 AM Standard abonnementsvilkår for vann og avløp Tekniske bestemmelser 742_Tekniske_bestemmelser.book Page 2 Tuesday, October 7, 2008

Detaljer