Network Services Location Manager. Veiledning for nettverksadministratorer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Network Services Location Manager. Veiledning for nettverksadministratorer"

Transkript

1 apple Network Services Location Manager Veiledning for nettverksadministratorer

2

3 Dette dokumentet beskriver Network Services Location (NSL) Manager og inneholder informasjon om hvordan du setter opp et nettverk slik at du kan gjøre bruk av nettverkstjenestene. Les dette dokumentet hvis du er nettverksadministrator eller har ansvar for konfigurering eller styring av nettverkstjenester. Hva er NSL Manager? NSL Manager er en komponent i Mac OS som annonserer nettverkstjenester på nettverket, og hjelper programmer å finne de annonserte tjenestene. Tidligere har det vært vanskelig å finne tjenester på TCP/IP-nettverk med mindre administratoren har informert om de tilgjengelige tjenestene. Med NSL Manager sørger nettverkstjenestene selv for å annonsere sin tilstedeværelse på nettverket slik at programmer kan finne dem. Når et program ber NSL om å finne en nettverkstjeneste, bruker NSL Manager standardprotokoller når det skal finne fram til tjenestene som er tilgjengelige. Tjenestene grupperes i nettverksnabolag basert på blant annet nettverkssegmentet hvor tjenesten finnes og på hvilke protokoller som brukes i det aktuelle segmentet. Hvilke datamaskiner bruker NSL Manager? NSL Manager er tilgjengelig på alle datamaskiner med PowerPC -prosessor og med Mac OS 8.5 eller nyere installert. Detaljer vil variere avhengig av Mac OS-versjonen. NSL Manager 1.0 i Mac OS 8.5 I versjon 1.0 av NSL Manager i Mac OS 8.5 er hver tjenesteprotokoll implementert som en pluginmodul. Pluginmodulene er tillegg som gjøres tilgjengelige for NSL Manager når NSL Manager startes, men holdes i hukommelsen kun når de svarer på forespørsler. NSLpluginmodulene kan aktiveres og deaktiveres enkeltvis med Tilleggskontroll. Når NSL Manager startes, gir hver NSL-pluginmodul beskjed om hvilke tjenester pluginmodulen kan søke etter, for eksempel HTTP og FTP. Det gis også beskjed om hvilken protokoll pluginmodulen bruker til å utføre søket med, for eksempel DNS eller LDAP. Når NSL Manager mottar en forespørsel om å annonsere eller finne en nettverkstjeneste, sender programmet forespørselen videre til en pluginmodul som utfører selve registreringen eller søket. NSL Manager 1.1 i Mac OS 9 I Mac OS 9 fungerer NSL Manager versjon 1.1 på samme måte som beskrevet for OS 8.5 og omfatter fire pluginmoduler: DNS (DNS = Domain Name Service), SLP (SLP = Service Location Protocol), LDAP (LDAP = Lightweight Directory Access Protocol) og NBP (NBP = Name Binding Protocol). 3

4 NSL Manager i Mac OS 9.1 NSL Manager versjon i Mac OS 9.1 inneholder ikke lenger en DNS-pluginmodul, og SLPpluginmodulen bruker en ny algoritme til å avgjøre hvilket nabolag en tjeneste skal annonseres i (se SLP-registrering i Mac OS 9.1 og Mac OS X). NSL Manager 1.2 i Mac OS X NSL Manager versjon 1.2 i Mac OS X bruker egne SLP- og NBP-pluginmoduler for tjenesteregistrering og -søk. LDAP- og NetInfo-søk støttes ikke i den første versjonen av Mac OS X. Stille inn nettverket for bruk med NSL Manager Nettverksinnstillingene påvirker hvilke tjenester NSL Manager kan finne. Det er mulig at du må foreta justeringer slik at verten kan finne bestemte nettverkstjenester. Du finner informasjon om de forskjellige protokollene i avsnittene som følger. Innstillinger for DNS-søk NSL Manager bruker DNS-pluginmodulen når det skal finne nettverkstjenester som listes av Domain Name Service (DNS)-tjenere. DNS og Mac OS 9 DNS-tjeneren må være konfigurert slik at alle har tillatelse til å be om og motta soneoverføringer. Hvis du vil gjøre nettverkstjenester tilgjengelige for NSL Manager ved hjelp av DNSpluginmodulen, må tekstfiler med informasjon om nettverkstjenestene legges til manuelt på DNS-tjeneren. Dette er formatet for tekstfilene: <hostname> <TTL> TXT <URL> I tabellen nedenfor finner du forklaringer for elementene i tekstfilen. Felt <hostname> <TTL> <URL> Innhold Vertens navn Levetiden for denne informasjonen (TTL = Time-to-live) Fullstendig URL for denne verten (for eksempel Hvis du bruker mer enn én DNS-tjener, må du huske å legge til tekstfiler for de ulike vertsnavnene på de relevante tjenerne og legge disse tjenernavnene til på listen over søkedomener i klientenes TCP/IP-konfigurasjoner. 4

5 DNS i Mac OS 9.1 og Mac OS X NSL Manager bruker ikke DNS for tjenestested i Mac OS 9.1 og Mac OS X. Innstillinger for SLP-søk og -registreringer NSL Manager bruker SLP-pluginmodulen når det skal finne og annonsere nettverkstjenester ved hjelp av SLP. Nettverkstjenester som utføres i Mac OS, kan annonsere sin tilgjengelighet ved hjelp av NSL SLPpluginmodulen. (For eksempel bruker fildeling og webdeling i Mac OS 9 og Mac OS 9.1 SLPregistrering.) SLP-pluginmodulen oppretter en SLP-tjenesteagent på vertsmaskinen. Denne tjenesteagenten venter på og svarer på forespørsler. I nettverk som har en SLP Directory Agent (DA), gir SLP-tjenesteagenten beskjed til DA om tjenestene sine. Søkeforespørsler fra NSL rettes da direkte til DA, noe som reduserer nettverkstrafikken. (Mesteparten av denne trafikken foregår på det lokale undernettet.) Verter som annonserer og verter som søker må bruke kompatible versjoner av SLPpluginmodulen. Tjenester som annonseres av versjon 1.0 av pluginmodulen, kan ikke bli funnet av verter som bruker versjon 1.1 eller nyere. Likeledes kan ikke tjenester som annonseres av versjon 1.1 eller nyere, bli funnet av verter som bruker versjon 1.0 av pluginmodulen. Hvis du vil registrere eller søke etter tjenester utenfor det lokale undernettet, må du aktivere IP Multicast Router-funksjonen. Verken MacIP eller PPP støtter multicasting. SLP-registrering i Mac OS 9 Når en tjeneste annonseres, gjør SLP-pluginmodulen i Mac OS 9 følgende for å finne ut hvilket nettversknabolag tjenesten skal registreres i: m Hvis programmet eller tjenesten som skal registreres, angir et nettverksnabolag, registrerer SLP-pluginmodulen tjenesten i det nabolaget. m Hvis programmet eller tjenesten som skal registreres, ikke angir et nabolag, registrerer SLPpluginmodulen tjenesten i det første domenet i listen over søkedomener i vertens TCP/IPkonfigurasjon. m Hvis det ikke er angitt noe søkedomene i vertens TCP/IP-konfigurasjon, forsøker pluginmodulen å avlede et nabolag ut ifra domenet til tjenestens URL. For eksempel vil en tjeneste med URLen være registrert i nabolaget «mittdomene.com» og være registrert i «sub.mittdomene.com». m Hvis ingen av disse framgangsmåtene angir et nabolag for SLP-pluginmodulen, registreres tjenesten i standardområdet for SLP, som heter Lokale tjenester. 5

6 SLP-registrering i Mac OS 9.1 og OS X SLP-pluginmodulen i Mac OS 9.1 og Mac OS X bruker ulike algoritmer i forhold til pluginmodulen i Mac OS 9 når den skal bestemme hvilket nabolag (SLP-område) tjenesten skal registreres i: m Hvis et reservert område angis av en Dynamic Host Configuration Protocol-tjener (DHCP SLP-tjenesteområdevalg, kode 79), registrerer SLP-pluginmodulen tjenesten i et nabolag som er navngitt for det området. m Hvis DHCP-tjeneren ikke angir et reservert område, registrerer pluginmodulen tjenesten i nabolaget som angis i en kjent konfigurasjon eller valgfil (for eksempel den som angis ved hjelp av AppleScript-prosedyren «Stille inn nettverksnabolaget», tilgjengelig fra hjelpemnet «Dele en USB-skriver» i Mac OS 9.1). m Hvis det ikke er angitt noe nabolag i en konfigurasjon eller valgfil, registrerer pluginmodulen tjenesten i et nabolag som angis av DHCP. m Hvis ingen av disse framgangsmåtene angir et nabolag for SLP-pluginmodulen, registreres tjenesten tjenesten i standardområdet for SLP, som heter Lokale tjenester. Innstillinger for LDAP-søk NSL Manager bruker LDAP-pluginmodulen til å søke etter nettverkstjenester i LDAP-kataloger. LDAP i Mac OS 9 og Mac OS 9.1 LDAP-pluginmodulen i NSL Manager søker alltid på den tjeneren og i den tilknyttede søkebasen som er angitt i LDAP-tjenester-feltene i Verter-delen under Avansert-fanen i kontrollpanelet Internett. Tjenester som blir funnet i denne standardkatalogen, blir oppført i et nabolag som har samme navn som LDAP-tjeneren. Programmer og brukere kan be pluginmodulen om å søke i flere LDAP-kataloger. Ved hjelp av Nettverksnavigatør kan du for eksempel bla i en LDAP-katalog ved å legge til et nabolag med navnet på tjeneren og søkebasen i følgende format: <servername>%2f<searchbase> Eksempel: ldap.eksempel.com%2fc=us Merk: Hvis du velger et objekt fra Favoritter-listen i Nettverksnavigatør, vil alle NSLpluginmodulene foreta et søk. Når du velger en LDAP-tjener fra Favoritter-listen, er det mulig at DNS-pluginmodulen svarer ved å generere en «navnetjener svarer ikke»-melding. Hvis det ikke er behov for DNS-søk, kan du deaktivere DNS-pluginmodulen i kontrollpanelet Tilleggskontroll. (DNS-pluginmodulen er ikke inkludert i Mac OS 9.1.) 6

7 Hvis du legger til et LDAP-nabolag uten å ta med en søkebase i navnet, gjør LDAPpluginmodulen to forsøk på å hente data fra tjeneren. Først prøver den å få tilgang til katalogen uten å angi søkebase. ( Versjon 3-LDAP-tjenere kan returnere data selv om søkebase ikke er angitt.) Hvis dette mislykkes, prøver pluginmodulen på nytt ved å bruke en søkebase med c=us. For eksempel hvis du legger til et nabolag med navnet ldap.eksempel.com, forsøker pluginmodulen følgende søk: m ldap://ldap.eksempel.com m ldap://ldap.eksempel.com/c=us Når du stiller inn en LDAP-katalog slik at den annonserer tjenestene sine for NSL, bør du merke deg følgende punkter: m NSL-pluginmodulen søker etter tjeneste-urler (for eksempel afp://asip.eksempel.com, ftp://www.eksempel.com eller i både labeleduriog URL-attributtene. Du får best resultat ved å bruke labeleduri-attributten. Les RFC 2079 hvis du vil vite mer. m Katalogoppføringer vises med entydige navn. Du bør, så langt det er mulig, bruke attributter og navn som er enkle å forstå, for eksempel cn=ola Normann i stedet for mer gåtefulle navn som userid=2159. m Du kan forbedre ytelse og lesbarhet ved å organisere katalogen slik at tjenestelisten inneholder mindre enn 200 oppføringer. For eksempel kan søkebasen ou=skrivere, o=skole omdefineres til service=skrivere, ou=humanibygg, o=skole service=skrivere, ou=naturfbygg, o=skole service=skrivere, ou=adminbygg, o=skole m Du kan opprette en separat forgrening for NSL-søk i en katalog. Eksempel: ldap.eksempel.com/ou=nsl,c=us LDAP i Mac OS X NSL Manager kan ikke utføre LDAP-søk i den første versjonen av Mac OS X. Innstillinger for NBP-søk Hvis AppleTalk er aktivert på en vert, står AppleTalk-soner og AppleShare-tjenere på nettverket oppført i nabolaget AppleTalk. Innstillinger for NetInfo-søk NetInfo er katalogtjenesten som er integrert i Mac OS X. NSL Manager støtter imidlertid ikke NetInfo-søk i den første versjonen av Mac OS X. 7

8 Sikkerhet NSL Manager gjør nettverkstjenester som tidligere var vanskelige å finne, mer tilgjengelig for nettverksbrukerne. Tjenesten reduserer ikke sikkerheten i nettverket, men gjør det enklere for klienter å finne tjenester som har vært til stede i nettverket hele tiden. Hvis du bruker DNS til å liste opp tjenester på intranettet, styrer du hvilke tjenester klientene kan finne med NSL-søk. Alle nettverkstjenester som bruker SLP-registrering, blir imidlertid funnet av NSL Manager. Mer informasjon Hvis du vil ha mer informasjon, finner du det her: Request for Comments (RFC)-dokumenter Service Location Protocol, RFC 2165 Service Location Protocol, Version 2, RFC 2608 DHCP Options for Service Location Protocol, RFC 2610 Lightweight Directory Access Protocol, RFC 1777 Definition of an X.500 Attribute Type and an Object Class to Hold Uniform Resource Identifiers (URIs), RFC 2079 RFC-dokumenter finner du på følgende webadresse: m Bøker og artikler DNS and Bind, 3rd edition, by Paul Albitz and Cricket Liu, O Reilly & Associates, Inc Inside Macintosh: Networking, Chapter 3, Name Binding Protocol, viewable at developer.apple.com/techpubs/mac/networking/networking-61.html SLP White Paper, at playground.sun.com/srvloc/slp_white_paper.html 2001 Apple Computer, Inc. Alle rettigheter forbeholdes. Apple, Apple-logoen, AppleShare, AppleTalk, Mac og Macintosh er varemerker for Apple Computer, Inc., registrert i USA og andre land. PowerPC er et varemerke for International Business Machines Corporation, brukt under lisens derfra. H A Trykt i Irland

Sette opp AirPortnettverk. ved hjelp av AirPortverktøy. Mac OS X versjon 10.5 og Windows

Sette opp AirPortnettverk. ved hjelp av AirPortverktøy. Mac OS X versjon 10.5 og Windows Sette opp AirPortnettverk ved hjelp av AirPortverktøy Mac OS X versjon 10.5 og Windows 1 Innhold Kapittel 1 3 Komme i gang 5 Konfigurere en trådløs Apple-enhet for Internett-tilgang med AirPort-verktøy

Detaljer

HP Jetdirect-utskriftsservere

HP Jetdirect-utskriftsservere HP Jetdirect-utskriftsservere Brukerhåndbok for systemansvarlig 625n 620n en3700 ew2400 HP Jetdirect-utskriftsservere 625n, 620n, en3700, ew2400 Brukerhåndbok for systemansvarlig 2002-2005 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer

Mac OS X versjon 10.5 Leopard Installering og klargjøring

Mac OS X versjon 10.5 Leopard Installering og klargjøring Mac OS X versjon 10.5 Leopard Installering og klargjøring Hvis du allerede har Mac OS X versjon 10.3 eller nyere installert på maskinen: Alt du trenger å gjøre, er å oppgradere til Leopard. Les «Oppgradere

Detaljer

Installasjon- og oppgraderingsveiledning for Visma Lønn 7.80

Installasjon- og oppgraderingsveiledning for Visma Lønn 7.80 Installasjon- og oppgraderingsveiledning for Visma Lønn 7.80 INNHOLD OPPGRADERING FRA 7.75 TIL 7.80... 3 Før du oppgraderer...3 Etter oppgradering...3 Installasjons- OG oppgraderingsveiledning... 4 Før

Detaljer

juli 2009 Xerox SMARTsend versjon 3 Installasjons- og administrasjonshåndbok

juli 2009 Xerox SMARTsend versjon 3 Installasjons- og administrasjonshåndbok juli 2009 Xerox versjon 3 Installasjons- og administrasjonshåndbok 2001-2009 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Xerox og X-globusen, CentreWare, Document Centre, WorkCentre Pro, DocuShare,

Detaljer

Installasjon- og oppgraderingsveiledning Visma Avendo Lønn 7.80

Installasjon- og oppgraderingsveiledning Visma Avendo Lønn 7.80 September 2013 Installasjon- og oppgraderingsveiledning Visma Avendo Lønn 7.80 INNHOLD Installasjons- OG oppgraderingsveiledning... 2 Før installering / oppgradering... 2.NET Framework 3.5.1/4.0 og Windows

Detaljer

Norman Personal Firewall. Versjon 1.4. Brukerhåndbok

Norman Personal Firewall. Versjon 1.4. Brukerhåndbok Norman Personal Firewall Versjon 1.4 Brukerhåndbok ii! Norman Personal Firewall - Brukerhåndbok Begrenset garanti Norman garanterer at vedlagte diskett/cd-rom og dokumentasjon ikke har produksjonsfeil.

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-NB3 http://no.yourpdfguides.com/dref/1289665

Din bruksanvisning SHARP AR-NB3 http://no.yourpdfguides.com/dref/1289665 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Trykk og snakk 1.5 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Intern Ethernet-utskriftsserver med flere funksjoner og trådløs (IEEE 802.11b/g) Ethernet-utskriftsserver med flere funksjoner BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET DCP-9010CN MFC-9010CN MFC-9120CN MFC-9320CW Ikke

Detaljer

Bøe Christensen. Windows 2008 Server PRØVETRYKK

Bøe Christensen. Windows 2008 Server PRØVETRYKK Bøe Christensen Windows 2008 Server PRØVETRYKK Gyldendal Norsk Forlag AS 2010 Omslag: Redaktør: Formgiver: XXX Kjell Arne Iversen Kjell Arne Iversen ISBN 978-82-05-40736-7 Alle henvendelser om forlagets

Detaljer

Installasjon av Extensor 05 i flerbrukermiljø

Installasjon av Extensor 05 i flerbrukermiljø Installasjon av Extensor 05 i flerbrukermiljø Dokumenthistorikk... 2 Innledning... 2 Installasjon av Extensor-databasen... 2 Systemforutsetninger database-server... 3 Installasjon av Microsoft SQL Server...

Detaljer

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok BAAN IVc BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok Utgitt av: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld The Netherlands Trykt i Nederland Baan Development B.V. 1997. Med enerett. Informasjonen i dette

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer

Produktveiledning. McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 programvare

Produktveiledning. McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 programvare Produktveiledning McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 programvare COPYRIGHT Copyright 2014 McAfee, Inc. Ikke kopier uten tillatelse. VAREMERKER McAfee, McAfee-logoen, McAfee Active Protection, McAfee DeepSAFE,

Detaljer

iweb Komme i gang Bli kjent med iweb, og lær hvordan du lager ditt eget websted.

iweb Komme i gang Bli kjent med iweb, og lær hvordan du lager ditt eget websted. iweb Komme i gang Bli kjent med iweb, og lær hvordan du lager ditt eget websted. 1 Innhold Kapittel 1 3 Velkommen til iweb 3 Om iweb 3 Dette kommer du til å lære 4 Før du starter 4 Dette trenger du 4 Nyttige

Detaljer

OutlookInside veiledning v.4.7-1 -

OutlookInside veiledning v.4.7-1 - OutlookInside veiledning v.4.7-1 - Innledning Mål kontaktmappe (synk.) Database plassering Lagringsområde for dokument Konfigurering Plassering av word maler Skannede dokument Bruker innstillinger Justerbare

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco.

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco. Cisco Telepresence-system Profile Series Codec C Series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1 D14582.14 Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set,

Detaljer

Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhåndbok Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3) Hovedkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tlf: +1 408 526-4000 +1 800 553-NETS

Detaljer

Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB

Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB Innholdsfortegnelse Ny Mac-klient fra UiB... 1 Første innlogging... 1 Oppsett av e-post... 2 Oppsett av e-post i Outlook... 2 Oppsett av e-post

Detaljer

For sikker og riktig bruk av denne maskinen bør du lese sikkerhetsinformasjonen før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av denne maskinen bør du lese sikkerhetsinformasjonen før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av denne maskinen bør du lese sikkerhetsinformasjonen før du tar i bruk maskinen. Copyright 2005. Den opphavsrettslige beskyttelsen omfatter alle former og typer opphavsrettslig

Detaljer

Brukerhåndbok for IM og tjenesten Presence på Cisco Unified Communications Manager, versjon 9.0(1)

Brukerhåndbok for IM og tjenesten Presence på Cisco Unified Communications Manager, versjon 9.0(1) Brukerhåndbok for IM og tjenesten Presence på Cisco Unified Communications Manager, versjon 9.0(1) Utgitt første gang: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose,

Detaljer

Brukerhåndbok Sikkerhetsveiledning

Brukerhåndbok Sikkerhetsveiledning Les sikkerhetsinformasjonen i "Les dette først" før du bruker maskinen for å sikre korrekt og sikker bruk. Brukerhåndbok Sikkerhetsveiledning INNHOLD 1. Komme i gang Før du konfigurerer innstillingene

Detaljer

IBM SmartCloud for Social Business. IBMSmartCloudEngageogIBM SmartCloud Forbindelser Administratorhåndbok

IBM SmartCloud for Social Business. IBMSmartCloudEngageogIBM SmartCloud Forbindelser Administratorhåndbok IBM SmartCloud for Social Business IBMSmartCloudEngageogIBM SmartCloud Forbindelser Administratorhåndbok IBM SmartCloud for Social Business IBMSmartCloudEngageogIBM SmartCloud Forbindelser Administratorhåndbok

Detaljer

Dette er en demonstrasjonsside som vi skal bruke for å se litt nærmere på HTTP protokollen. Eksemplet vil også illustrere et par ting i PHP.

Dette er en demonstrasjonsside som vi skal bruke for å se litt nærmere på HTTP protokollen. Eksemplet vil også illustrere et par ting i PHP. 1 Dette er en demonstrasjonsside som vi skal bruke for å se litt nærmere på HTTP protokollen. Eksemplet vil også illustrere et par ting i PHP. (Læreboka kapittel 2-5) Legg merke til den første blokken,

Detaljer

Quark License Administrator 4.01 Brukerhåndbok

Quark License Administrator 4.01 Brukerhåndbok Quark License Administrator 4.01 Brukerhåndbok JURIDISKE MERKNADER 2006 Quark Inc. og Quark Media House Sàrl, Sveits hva angår innhold og tilretteleggelse av dette materialet. Med enerett. 2000 2006 Quark

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

1. Informasjonskapsler og pakkefangst. 2. Grunnleggende datakommunikasjon

1. Informasjonskapsler og pakkefangst. 2. Grunnleggende datakommunikasjon Informasjonskapsler og pakkefangst Olav Skundberg Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget 1. Informasjonskapsler og pakkefangst Denne leksjonen har tre hovedtema. To

Detaljer

Mamut Home Mamut Home Innhold Programvinduet... 2 Start... 4 Mamut Home Mamut Home Free Familie Bolig og eiendom Bil, båt og motor

Mamut Home Mamut Home Innhold Programvinduet... 2 Start... 4 Mamut Home Mamut Home Free Familie Bolig og eiendom Bil, båt og motor Mamut Home Med Mamut Home kan hele familien holde oversikt over kontakter, aktiviteter, dokumenter, lån, sparing, bolig, eiendom, bil, motorsykkel, båt og motor, samt reise, trening, fritid og middagsselskaper.

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer