SKOLELINUX OVERVÅKNINGSSYSTEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKOLELINUX OVERVÅKNINGSSYSTEM"

Transkript

1 HOVEDPROSJEKT:2003 SKOLELINUX OVERVÅKNINGSSYSTEM FORFATTERE: VIDAR GRØNLAND RAGNAR HAUGLAND TARJEI WESTRUM SVEN ARE FINNEVOLDEN Dato:

2 Sammendrag av hovedprosjekt Tittel: Skolelinux Overvåkningssystem Nr. : Skolelinux Monitoring system Dato : 19/5-03 Deltakere: Vidar A. Grønland Tarjei Westrum Sven Are Finnevolden Ragnar Haugland Veiledere: Intern veileder ved HiG: Erik Hjelmås Ekstern veileder (Skolelinux): Frode Jemtland Oppdragsgiver: Skolelinux Kontaktperson: Frode Jemtland Stikkord (4 stk) Overvåkning, Perl, Nagios, Skolelinux Antall sider: 198 Antall bilag: 124 Tilgjengelighet: Åpen Kort beskrivelse av hovedprosjektet: Prosjektgruppa har utarbeidet en overvåkningsmodul, implementert og skreddersydd den for det landsomfattende og dugnadsbaserte Skolelinux prosjektet. 2

3 Forord Ingeniørstudiet ved Høgskolen i Gjøvik er et 3-årig studie som i siste vårsemester ender opp i en større praktisk prosjektoppgave. Der studentene skal demonstrerer at de kan bruke sine kunnskaper til å lage gode løsninger på en praktisk måte. Prosjektet gjennomføres normalt i samarbeid med en bedrift eller en annen ekstern institusjon. Første del er å finne et prosjekt å jobbe med, en oppgave som skal være unnagjort før siste semester, for å få mest mulig tid til selve prosjektet. Deretter leveres et dokument som inneholder gruppesammensetning, navn på veileder og en kort prosjektbeskrivelse for godkjenning senest den Når dette er godkjent og prosjektet er i gang, skal det foreligge en detaljert forprosjektrapport og kontrakt med oppdragsgiver innen samtidig som prosjektets web-side skal være operative. Selve prosjektarbeidet pågår da frem til innleveringsfristen for prosjektrapporten den Og til slutt må det forberedes til presentasjonen som finner sted ved Høgskolen i Gjøvik (HiG) Prosjektet er også beskrevet på internett: Tarjei Westrum Sven Are Finnevolden Ragnar Haugland Vidar Grønland 3

4 Om Skolelinux Skolelinux prosjektet er et norsk dugnadsprosjekt som ble startet 16. juli 2001 og styres av prosjektleder Knut Yrvin. Prosjektet kom i gang etter økende misnøye rundt dagens IT-satsing i norske skoler. Da spesielt på bakgrunn av kostnaden den propriære programvare fører med seg av lisenser inn til skolene. Prosjektet går ut på lage et fritt tilgjengelig Linuxbasert alternativ for norske skoler. Grunnprinsippene i prosjektet er at enhver skal kunne kopiere, bruke og forbedre programvaren som brukes, uten å tenke på lisensadministrasjon og -utgifter. Operativsystemet Linux, som er hjørnesteinen i prosjektet, har blitt utviklet på samme måte siden 1992, og resultatet av prosessen har vært en formidabel suksess. Takk til: Vår oppdragsgiver Skolelinux og kontaktperson Frode Jemtland, for en utfordrende og meget lærerike oppgaven. Samt alle som har bidratt på mailing lista [10] med synspunkter og svar på ting vi har lurt på. Skolelinux har også vært flinke med å få oss til å føle oss hjemme noe vi har satt stor pris på. Vi har også fått delta på tre utviklingsseminarer (Oslo og Stavanger/Bryne(Appendiks A5)), hvor vi kom i kontakt med mange av de involverte i prosjektet. En av dem vi har fått mest hjelp av er Tor Erik Neuberg som til daglig jobber som drifter i EDB Teamco på Skøyen (Appendiks A1). Neuberg har gitt oss gode tips om hva som bør vektlegges i systemet vi har utarbeidet. Til slutt vil vi takke Erik Hjelmås, som vår veileder på HiG. Han har stått til disposisjon og hjulpet oss når vi har trengt det som mest, samt Tom Audun Seljeflot for god hjelp. 4

5 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Innledning Definisjoner Praktiske opplysninger Rapportorganisering Oppgavedefinisjon Målgrupper Bakgrunn for valg av oppgave Egen bakgrunn og forutsetninger Arbeidsformer...14 Kapittel 2 - Kravspesifikasjon Introduksjon Bruker beskrivelse Detaljert kravspesifikasjon Data spesifikasjon og dataordliste Operasjon i feilsituasjoner Begrensninger Hardware design begrensninger Aspekter omkring livssyklus Aspekter omkring installasjon Prosjektstyring, inkludert kvalitetssikring Metode bruk og fremgang i utarbeidelse av...30 kravspesifikasjonen...30 Kapittel 3 - Analyse og design Tidligere system Nytt system Metoder Design...34 Kapittel 4 - Installasjon...52 Kapittel 5 - Implementering Verktøyvalg Organisering av kode og prinsipper Organisering av kode Administrasjon Hvordan bruke Nagios Beskrivelse av konfigurasjonsfilene...56 Kapittel 6 - Testing Testing Testing av åpen kildekode Testing av Skolelinux Testene vi har gjort...58 Kapittel 7 - Konklusjon Prosessen Hva har vi oppnådd Hva har vi lært? Videre arbeid Evaluering Timelister Logg bok Oppsummering...73 Kapittel 8 Referanser Litteraturliste...74 Bøker:...74 Artikler og kompendier...74 Internettsider:...74 Kapittel 9 - Appendiks

6 Kapittel 1 - Innledning 1.1 Definisjoner Det blir flere steder gjennom hele rapporten referert til tekniske og forkortede ord. I alfabetisk ordnet liste under, er det laget en oversikt over de mest brukte ordene med forklaringer. B: Brannmur: Se Firewall C: CGI: Common Gateway Interface. En standardisert måte for å utveksle informasjon mellom en WWW-tjener og en WWW-klient. CVS: Concurrent Versions System. Et system som skal gjøre det enklere å holde orden på revisjoner av programpakker og gjør det lettere så flere utviklere kan jobbe på samme program samtidig. Fordelen med dette er at man kan gå tilbake til tidligere versjoner dersom man oppdager at endringer som er gjort, har ført til nye bugs. Appendiks A2 D: Debian: Debian er et fritt tilgjengelig operativsystem for datamaskiner. Debian bruker Linux- kjerne, men mesteparten av det grunnleggende operativsystemet stammer fra GNU-prosjektet, derfor navnet GNU/Linux. Debian tilbyr mer enn et rent OS, distribusjonen kommer med mer enn 8710 pakker, ferdigbygd programvare satt sammen i et velegnet format for en enkel installasjon på maskinen din. DHCP: DHCP står for "Dynamic Host Configuration Protocol", og med DHCP kan en server gi deg den rette informasjonen for at din datamaskin kan komme seg ut på nettverket/internett uten at du trenger å sette opp dette manuelt. F: Firewall: En firewall er en atskillelse mellom et LAN og et WAN - i vårt tilfelle Internet. En firewall "filtrerer" all trafikk mellom de to nettverkene, og bestemmer hvor forskjellige typer trafikk kan gå, og hvilken trafikk som ikke må komme igjennom til det interne nettverket. 6

7 Fri programvare: Dreier seg om frihet, ikke pris, dvs. fri programvare refererer til brukernes rett til å bruke, distribuere, studere, endre og forbedre programvare. Med andre ord så er fri programvare og åpen kildekode en og samme ting. Se: Open source. G: GPL: General Public Licens. Hovedgrunnen til GPL-lisensen er å sørge for at all programkode skrevet under GPL for alltid vil være like tilgjengelig for alle. Appendiks A3 GUI: Graphical User Interface. Grafisk brukergrensesnitt. H: HiG: Høgskolen i Gjøvik Hub: En "HUB" er omtrent det samme som en "switch", men ikke like intelligent med fordelingen av data til rette mottakere. Se Switch. I: Inkrementell utviklingsmodell: En modell som beskriver gangen i et software prosjekt. Se Appendiks A4 Internett: Et verdensomspennende datanettverk. L: Linux: Et operativsystem som kan drive en PC, på samme måte som Windows gjør på de fleste datamaskiner i dag. Se Os. LTSP: Linux Terminal Server Project er programvare som tillater å bruke eldre datamaskiner som har skjerm og tastatur (tynne klienter uten harddisk), og som kjører sine programmer på en kraftigere datamaskin. Ved å gjenbruke gammelt datautstyr, så kan slike terminalløsninger føre til at en sparer penger på vedlikehold og oppgraderinger av gammel maskinpark og programvare. For mer info, se: [7]. M: MAC-adresse: En unik adresse for hvert nettverkskort (eks.: 00:60:94:e5:78:1e). 7

8 N: Nagios: Omfattende overvåkningsprogram for datanettverk. O: Open Source: Går ut på i sin helhet at kildekoden til programmer er tilgjengelige for alle og enhver. I utgangspunktet gir dette brukerne full mulighet til å studere og endre programmene, men de fleste programmene som distribueres fritt med kildekode har en eller annen form for lisens som setter visse betingelser og krav til bruk eller ved videre distribusjon. Se Fri programvare. OS: Et operativsystem er samlingen av grunnleggende programmer og verktøyer som får maskinen din til å virke, og er et brukegrensesnitt mellom hardware og software. Se Linux og Debian. P: Perl: Practical Extraction Report Language. Dette er et programmeringsspråk som kombinerer syntaks fra flere UNIX verktøy og språk. Perl er designet for å ta seg av system adminstrator funksjoner og gir mulighet til avansert strengbehandling. Pxe: Kjøre opp (boot) en arbeidsstasjon (tynnklient), via nettverk. Den er integrert på nettverkskortet. R: Root: Bruker på et UNIX system som har alle rettigheter på systemet. Router: Enhet som sender og mottar datapakker i et datanett. En ruter leser adresseinformasjon som finnes i pakkene, og vil deretter sende dem videre i riktig retning slik at de kommer frem til riktig maskin. S: SSH: Secure shell er et program for å kunne logge seg på maskiner man ikke fysisk sitter ved. Det er ment som en erstatter for de usikre remote login programmene rlogin og rsh. Programmet krypterer informasjonen som blir sendt mellom to hoster over ett usikkert nett. 8

9 Switch: En "switch" er et samlingspunkt i et nettverk hvor maskiner kobles opp imot med bruk av TP-kabler, hvor "switchen" igjen deler pakkene til de rette mottakere, slik at datamaskinene kan kommunisere med hverandre. T: Tynnklienter: Datamaskiner uten harddisk, som starter opp med booting fra en diskett eller pxe, med nettverkskortinformasjon. Se pxe. Tynnklienttjener: En maskin som innholder den informasjonen som tynnklienter trenger for å boote sitt OS TP: Twisted pair. Kabel for tilkobling mellom to maskiner. U: UNIX: Et flerbruker operativsystem. X: X: X Windows System. Det er et vindusbasert grensesnitt som benyttes under UNIX. Det kan også brukes på de fleste nye operativsystemer. 1.2 Praktiske opplysninger Vi bruker skrifttypen Palatino Linotype og skriftstørrelse 12 på vanlig tekst i rapporten. Hovedoverskrifter er markert med skriftstørrelse 16 og halvfet. Overskrifter på hovedkapitler har skriftstørrelse 14 og halvfet, mens underkapitler har skriftstørrelse 12 og halvfet. Kode i rapporten er skrevet med Courier New med skriftstørrelse 10/8. Figurer som befinner seg i rapporten er merket med kapittelnummeret de tilhører, i tillegg til et eget nummer (for eksempel figur 1.1). 9

10 1.3 Rapportorganisering Rapporten er skrevet etter malen som er utgitt av Høgskolen i Gjøvik, og består av en innledning, hoveddel, avslutning og en konklusjon i tillegg til vedleggene. Du vil også se at deler av rapporten er skrevet på engelsk, dvs. en del av vedleggene. Dette ble gjort fordi Skolelinux ønsket den tekniske informasjonen rundt koding og konfigurering på engelsk, for lettere å kunne utveksle informasjon utover landegrensene. Kapittel 1: Kapittel 2: Kapittel 3: Kapittel 4: Kapittel 5: Kapittel 6: Kapittel 7: Kapittel 8: Kapittel 9: Innledning Kravspesifikasjon Analyse Installasjon Implementering Testing Konklusjon Litteraturliste og referanser Appendiks/Vedlegg Vedleggene er merket med hver sin bokstav, fra A-G der A tilhører kapittel 1, B tilhører kapittel 2 osv. Vedleggene er merket med Appendiks X øverst i høyre hjørne. Innledningen beskriver kort innholdet i rapporten. Det vil bli en kort forklaring på hva hovedprosjektet har gått ut på, hvem som har vært oppdragsgiver og en forklaring på ord og uttrykk. Kravspesifikasjonen setter selve grunnlaget for rapporten og oppgaven. Beskrivelsen av systemet som skal være et ferdig produkt beskrives her. Dette er en mal for sluttresultatet av hovedprosjektet. Analysekapittelet inneholder en analyse av eksisterende programvare, en forklaring av disse med fordeler og ulemper i tillegg til hvilket system vi har valgt å bruke. Installasjon, implementering og testing, går mer spesifikt inn på selve oppgaven. Konklusjonen oppsummerer oppgaven og drøfter resultatet som vi har kommet frem til. 10

11 1.4 Oppgavedefinisjon Problemområde Faget Hovedprosjekt har noen retningslinjer som må følges for å få det godkjent. Dette går på tidsfrister, arbeidsmengde, organisering, presentasjon, krav til prosjektets hjemmeside og kontrakt med høgskolen og oppdragsgiver. For mer info, se: [9]. Hovedprosjektet går ut på å lage et overvåkningssystem for Skolelinux. Et system som i korte trekk skal varsle IT-ansvarlige ved skolene når en feil har oppstått på datamaskiner, eller når tjenester som web, e-post, etc. ikke fungerer som det skal. Systemet blir en del av Skolelinux distribusjonen, som blir installert på skoler som ønsker å ta i bruk Linux som operativsystem. Oppdragsgiver har store forventninger til det ferdige produktet. Navigeringen rundt i programmet er enkel, grunnen til dette er at overvåkningssystemet skal i hovedsak bestå av et web grensesnitt med linker til forskjellige statusvinduer og rapporter Avgrensninger Når prosjektet er ferdig leveres et produkt som er klar til å tas i bruk. Det skal da være en del av installasjonen til Skolelinux. Det må kun kjøres enkle kommandoer for skript etter installasjonen for å få riktig oppsett i systemet. Det vil bli utarbeidet en brukermanual for installeringen, og en manual for navigeringen i programmets web grensesnitt. 1.5 Målgrupper Rapport Det er to målgrupper for rapporten. Den ene er HiG og den andre er Skolelinux. Sluttrapporten vil også bli rettet mot sensor. Det vil være en fordel å ha en viss teknisk innsikt i dataverdenen for å få et fullt utbytte av rapporten. Rapporten skal gi god dokumentasjon av hva som er gjort i prosjektet, og hvilke problemer som har oppstått under prosjektperioden. 11

12 En annen målgruppe for rapporten er sensor, veileder og andre interesserte som vil lese rapporten. Alle prosjekter ved HiG blir publisert via web, noe som kan være til nytte for studenter som skal gjennomføre lignende prosjekter senere. Dette for å se hva et prosjekt innebærer Oppgaven Oppgaven er selve produktet av hovedprosjektet. De som skal benytte seg av selve produktet som er utarbeidet gjennom hovedprosjektet, er Skolelinux og systemadministratorene på skolene. Systemadministratorene av er IT-ansvarlige ved skolene. Ansatte med mer eller mindre erfaring med datasystemer, noe som må tas høyde for i en brukermanual. Med å gjennomføre et slikt prosjekt får man testet ut sine kunnskaper som har vært del av opplæringen i løpet av en treårig ingeniørutdanning. Et hovedprosjekt er det nærmeste vi kommer arbeidslivet før vi skal begynne med det virkelige liv. Derfor er også gruppen en målgruppe her. 1.6 Bakgrunn for valg av oppgave Vi hadde to muligheter for valg av hovedprosjekter, enten ta del i prosjekter HiG hadde fått i gang eller finne et prosjekt på egenhånd. Ettersom prosjektene fra Høgskolen ikke var av særlig interesse for vår del, valgte vi mulighet nummer to, nemlig å finne et prosjekt på egen hånd. Det hele startet opp i november 2003 med at klassestyrer Erik Hjelmås kom i kontakt med Skolelinux, der interessen for hovedprosjektgrupper var veldig høy. De hadde også flere driftsrettede oppgaver vi kunne velge mellom, deriblant overvåkning av nettverk. Det endte derfor opp med at vi startet med et prosjekt som omhandler overvåkning av Skolelinux-nettverkene.. Dette ble fastsatt etter et møte med sjefen for Skolelinux Knut Yrvin 13. januar 2003, på Holumskogen barneskole i Nittedal. Da overvåkning var en oppgave gruppa fattet interesse for og alle på gruppa hadde stor 12

13 tro på. Oppgaven var også veldig relevant for vår studieretning, da alle på gruppa går studieretning for drift. Alle medlemmene av prosjektgruppen har en felles interesse for drift av flerbrukersystemer, og da spesielt innen Linuxdistribusjonen debian. Vi så derfor for oss en mulighet til å lære mer om Linux og generell drift av datasystemer ved å gå inn på oppgaven. Tema overvåkning er også et spennende tema vi helt klart ser fordelene av å ha kjennskap til med tanke på senere jobbutsikter. Vi så det også som en utfordring å utvikle og implementere et eksisterende produkt, da dette var en helt annen måte å sette seg inn i oppgaven på enn om vi skulle produsert noe fra bunnen av. Hvis vi skulle ha utviklet et helt nytt system fra bunnen av, hadde prosjektet vært alt for tidskrevende innenfor den tidsrammen som er fastsatt fra skolen sin side. Med tanke på analyse, og det å sette seg inn i et eksisterende produkt for å oppnå full forståelse av hva som er gjort og ikke gjort, måtte vi allikevel følge en nokså krevende tidsramme. Gruppen valgte å jobbe med Skolelinux prosjektet, fordi vi alle ser nytten av deres formål om å gjøre IKT mer tilgjengelig i barnas skolehverdag til en billigere penge enn i dag. Og vi ønsket å bidra så godt vi kan til at dette blir en realitet i den nærmeste framtid. 1.7 Egen bakgrunn og forutsetninger Gruppen består av 4 individer med ulike erfaringer. Alle på gruppen går studieretningen drift, der vi har lært litt om ulike driftsverktøy og operativsystemer. For det meste har det dreid seg om drifting av systemer på Linux plattformen. Generelt under studier ved HiG har vi tilegnet oss erfaringer og bakgrunnskunnskap innen følgende fag som er relevante mht. vårt prosjekt: Økonomi og prosjektstyring Investering og Finansiering C++ SQL Unix 13

14 Perl Java C Bash Html Java script og følgende kurs med eksamen i mai/juni 2003: Ledelse XML. Gruppen har generelt liten arbeidserfaring med unntak av en som har jobbet som elektriker noen år. Ragnar Haugland kommer fra allmennfaglig studieretning, mens Sven Are Finnevolden og Vidar Grønland har fagbrev som Serviceelektroniker innen data og kontor i tillegg til forkurs for ingeniørhøgskole. Tarjei Westrum har arbeidet som elektriker i noen år, i tillegg har han også forkurs for ingeniørhøgskole. Alle er vi i vårt siste semester av en treårig ingeniørutdannelse innen drift av datasystemer. Hvilke kunnskaper må vi tilegne oss: Lære perl og systemdrifting på et høyere nivå enn vi har på dagens tidspunkt. Bruk av CVS for oppdateringer opp mot Skolelinux sin tjener. Klient server programmering og fysisk kobling av nettverk. 1.8 Arbeidsformer Vi har naturligvis benyttet oss mye av internett, for å få tilgang til den aller nyeste informasjonen. Skolelinux har også en maillingliste hvor man kan stille spørsmål og den som vil kan svare. Dette har vært en viktig ressurs for oss, da kompetansenivået på listen er svært høyt. Vi fikk beskjed av oppdragsgiver at vi skulle basere oss på eksisterende programvare og ikke finne opp kruttet på nytt, noe som medførte mye søking på internett samt analyser og testing av programmer vi tok med til vurdering. Vi har også benyttet oss av tidsskrifter (spesielt [13]), som har hatt tester og ekspert uttalelser om ulike temaer rundt overvåkningsprogrammer. Vi har også hatt kontakt med driftspersonell i forskjellige firmaer 14

15 (Opera, EDB Teamco, Forsvarets datasentral), som har gitt oss nyttig informasjon underveis. Det meste av arbeidet har foregått på A113, hvor vi har satt opp et Skolelinux testnettverk. Vi har stort sett jobbet to og to, for å kunne lære av hverandre på en best mulig måte og samtidig kunne kjøre ting parallelt. Vi valgte en gruppeleder i starten av prosjektet, men har ikke hatt noe stort behov for en sjef da vi stort sett har vært enige i beslutningene vi har tatt. Under prosjektet har vi ført loggbok individuelt om hva vi har gjort de dagene vi har jobbet med prosjektet og hvor lenge vi har jobbet. Vi har benyttet oss av inkrementell utviklingsmodell i prosjektet. Dette fordi det har blitt utarbeidet forskjellige inkrementer i utviklingen av prosjektet. (Se Appendiks A4) 15

16 Kapittel 2 - Kravspesifikasjon 2.1 Introduksjon Kort om krav til systemet Vår systemmodul skal brukes som et hjelpemiddel for overvåkning av (LAN og WAN) nettverk som innehar Skolelinux konfigurasjonen. Systemet vil i første omgang bestå av en stor modul som skal implementeres i Debian distribusjonen Skolelinux. Innholdet til hovedmodulen vil bestå av mange små og mellomstore moduler, avhengig av hva et Skolelinux nettverk trenger av overvåkning og hva vår behovsanalyse vil gi svar på. Kostnadene for prosjektet anses å være minimale da vi hele veien vil benytte oss av åpen kildekode (GPL), som er en av hovedreglene til Skolelinux. Da det gjelder tidsplan, henvises det til fremdriftsplan (Appendiks B1) Kort om systemets omgivelser Konfigurere et overvåkningssystem som er stabilt og egnet for bruk av pakkene i Skolelinux. Kompetanseoppbyggende. Kursing av andre. Overvåkningssystemet skal brukes på Linux plattform, og kjøres på en filtjener. Fra vår side skal den omfatte overvåkning av et homogent Linux miljø. Men det skal på sikt være mulig å ha tilkoblet andre arbeidsstasjoner som Microsoft Windows, som systemet også skal ha oversikt over. 16

17 2.1.3 Kravspesifikasjonens struktur Del 1: Del 2: Del 3: Inneholder en generell innledning til Skolelinux prosjektet, og i grove trekk hva vår oppgave går ut på. Hva skal systemet gi systemadministratoren? Mer teknisk beskrivelse av hva programmet skal gjøre og ikke gjøre Referanser Vi har benyttet oss av internett og personer med driftserfaring under oppbygningen av spesifikasjonen. Noen av disse er: Tor Erik Neuberg (EDB Teamco), Johnny Birkelund (IT-sjef i Opera), Sverre Stoltenberg (Driftsansvarlig i Opera) og Jon Magnus Dullerud (Forsvaret Kolsås). Verktøy vi har benyttet oss av: Perl, Nagios, Skolelinux, Open office, mail, Gaim (Linux basert chat). 2.2 Bruker beskrivelse Omgivelser Det vil være en forutsetning at vårt overvåkningssystem kjøres på et Skolelinux nett dvs. (Debian), da vi har brukt dets oppsett i konfigurasjonen. Systemet vil bestå av en overvåkningsmodul som automatisk installeres på filtjeneren, som er mora til alle andre maskiner på nettet. Serveren er tilkoblet alle maskiner i nettverket gjennom maskiner eller svitsjer. Kommunikasjonsstandarder er: TCP/IP, SMTP, SNMP, UDP 17

18 2.2.2 Systemets brukere Systemets brukere er lærere og IT-ansatte i grunnskolen. Mest basert på 1-7 klasse, men også til bruk på ungdoms- og videregående skoler. Selv om Skolelinux er tenkt brukt i skolesammenheng, er det også mulighet for vanlige privatpersoner å bruke Skolelinux. Systemet vil kreve en viss datakunnskap, for å kunne tolke det output programmet gir Operasjon Systemet skal overvåke datamaskiner på et lokal nett (LAN). Det skal detektere feil på nettverket og på maskinene. Feilmeldingene skal si hvor feilen er, og hva slags kategorifeil det dreier seg om. Dette systemet må være oppe å gå hele tiden, oppetid bør helst være 100 %, men pga vedlikehold og lignende, vil oppetiden automatisk bli noe redusert. Enkelte av feilene er ment som 1. linjes feil og skal kunne utføres av IT-ansvarlig (situasjon for Skolelinux: Bibliotekaren, vaktmesteren etc.) på hver enkelt skole. Ellers er det IT-ansvarlig i hver enkelt kommune som har det overordnede ansvaret (2.linjes feil). Sikkerheten i systemet må til en hver tid være høy, og dette opprettholdes ved at nye oppdateringer av eks. software jevnlig utbedres. Systemet skal gi en feilmelding vha. røde, gule eller grønne lamper, hvor det også skal komme opp hva som er feil, eventuelt hva som kan komme til å bli feil Aspekter omkring livssyklus Hele prosjektet baserer seg på open source programvare og er lisensiert under GPL. Dvs. At dersom systemet viser seg å fungere som det skal er det åpent for alle å videreutvikle og videreføre programmet. Testing vil skje av de som tar i bruk Skolelinux og eventuelt andre som ser på Skolelinux som interessant. Vedlikehold/videreutvikling er åpent for hvem som helst som vil forbedre systemet Muligheter til å lage nye moduler og utvide systemet Systemet skal være tilpasset Skolelinux Sluttrapporten vår vil inneholde dokumentasjon som omhandler systemet Alt vi gjør, blir lagt inn på Skolelinux sin CVS server 18

19 2.2.5 Ytelse For å kjøre Nagios er kravet at en har en datamaskin med Linux eller en UNIX variant og en C kompilator. Nettverket må være basert på TCP/IP fordi de fleste sjekkene er basert på dette. For å få vist alt grafisk (GUI), må vi også ha: En web-server (for eksempel Apache) Thomas Boutell s gd library versjon eller nyere Det forutsetter også internett tilgang fordi oppgraderinger og installasjoner på systemet skjer ved hjelp av kommandoen apt-get. Tjenerne (filtjener og tynnklienttjener) i systemet bør være ganske kraftige, siden dette er maskinene som utveksler informasjonen i nettverket. En filtjener/tynnklienttjener bør være minst 300MHz med 256MB RAM, men det anbefales servere opp til dagens nivå på maskiner for å utnytte kapasiteten fullt ut Begrensninger Brannmur: Vi er kun interessert i å sjekke om den er oppe og går. Det vil si at vi pinger den med jevne mellomrom. Vi vil ikke ta sikte på å sjekke innkommende og utkommende pakker på brannmuren, det vil si at vi ikke skal kontrollere hva slags trafikk som kommer inn og ut gjennom brannmuren. Dette må bli tatt hensyn til i senere utvikling/prosjekter av overvåkningssystemet. Vi tar kun for oss det som er innenfor hver enkelt skole/lan. Brannmuren skal filtrere pakker og stenge for uønsket trafikk. Filtjener: Filtjeneren skal også fungere som en webtjener og en mailtjener. Dette gjør at filtjeneren kan bli ustabil. Tross dette velger vi å stole på at hardware i tjeneren klarer å takle overvåkningssystemet uten å gå ned. Alternativet er å sette opp en egen maskin som kun kjører overvåkningssystemet. Dette blir en større kostnad, fordi det må kjøpes inn en ekstra server for dette formålet. Slik Skolelinux nettverket er satt opp i dag er det ikke tatt forbehold for en slik ekstra kostnad. Dette gjør at vi bruker filtjeneren som overvåkningsmodul, og lar denne overvåke tjenere, tynnklienter, og arbeidsstasjoner. Vi har tenkt oss en tidsavgrensning, som styrer 19

20 perioden overvåkningssystemet skal sjekke tynnklientene. Oppetiden av tynnklientene vil bli overvåket døgnkontinuerlig. Overvåkningssystemet skal ha oversikt over hvor mye diskplass som er igjen og hvor stor belastning det er på tjenerne. Modulen skal gi et signal når disken(e) begynner å bli fulle, oransje lampe ved 90 % av brukt diskplass. Arbeidsstasjoner: Disse maskinene kan kjøres på forskjellige operativsystemer/plattformer. Dette gjør det vanskelig/tidskrevende og tid har vi ikke all verden av. Å integrere overvåkningsmodulen med alle typer av plattformer vil spenne over et større spekter enn de tidsrammene som er satt. Dette gjør at vi ikke tar sikte på å sjekke oppetid på andre operativsystemer enn Skolelinux. Det vil si at alle andre maskiner som det er installert andre typer operativsystemer på, kun vil bli pinget for å se om maskinen er operativ. Tynnklienttjener: Dette er den mest kritiske delen av systemet når det gjelder lagring og oppetid. Dette er knutepunktet mellom tynnklientene og omverdenen. Hvis denne feiler så er også alle tynnklientene ute av drift. Våre avgrensninger på tynnklienttjeneren vil bli å sjekke ledig diskkapasitet, maskinens belastning og om nettverket fungerer mellom maskinene. Overvåkningsmodulen skal overvåke diskplass på tynnklienttjeneren, og gi et varsel da det begynner å bli fullt. Vi har tenkt oss et varsel (oransje lampe) da disken(e) er 90 % fulle. Den sjekker også hvor mye det er igjen av swap partisjonen og SMTP. Tynnklienter: Dette er diskløse arbeidsstasjoner, som bootes fra diskett eller pxe via nettverkskortet. Vi ønsker derfor at overvåkningssystemet kun skal kunne pinge tynnklientene for å sjekke om de er operative til enhver tid. På grunn av at tynnklientene er diskløse er det begrensninger på hva overvåkningsmodulen har muligheten for å sjekke, siden vi ikke i utgangspunktet har muligheten til å ha en daemon gående på tynnklientene. Vi har kommet frem til at vi vil lage et script som henter ut antall tynnklienter på nettet, og gir Nagios de rette parametere for å kunne overvåke gjeldende maskiner. 20

21 Forutsetningen vil da være at man ved oppsett av nye tynnklienter er fast på at disse legges inn med MAC adresse i Webmin. Dette er nødvendig fordi de ellers vil få adressestart på Grunnen til at vi gjør dette, er for å få det til å gå automatisk rett ut av boksen. Alle hostene må også være oppe da opptellingen skjer vha. scriptet. For å få et innblikk i hvor de respektive hoster er plassert, anbefales den som legger inn klientene i Webmin, å lage et ip-kart, slik at det blir lettere å finne rett maskin når noe feiler (pga. dhcp problematikken). Hovedtrekk: Brannmur: Blir kun pinget for å sjekke om den er operativ Filtjener: Plasseringen av overvåkningsmodulen, sjekke diskplass, gi signal når harddisken begynner å bli full og maskinens belastning. Arbeidsstasjoner: Arbeidsstasjoner som ikke bruker Skolelinux vil kun bli pinget for å sjekke om de er operative. De som bruker Skolelinux, vil vi kunne pinges og sjekke diskplass. Tynnklienttjener: Sjekke diskplass, oppetid og belastning på nettet. Tynnklienter: Disse skal kun bli pinget av overvåkningsmodulen for å sjekke om de er operative Hardware krav Når det gjelder maskinvare til vår testinstallasjon, vil vi nevne noe om minimumsspesifikasjoner til de forskjellige maskinene og utstyr med tanke på maskinvare. Totalt sett er det mer lønnsomt å benytte bedre utstyr enn det som er beskrevet som minimumskrav til testinstallasjon. Alle maskinene bør inneholde: Skjermkort av type pci/agp Nettverkskort av type pci Diskettstasjon, skjerm, tastatur og mus. I tillegg så må tjenermaskinen for tynnklienter ha to nettverkskort, helst to forskjellige 21

1.2 KORT OM KRAV TIL SYSTEMET

1.2 KORT OM KRAV TIL SYSTEMET KRAVSPESIFIKASJON I INTRODUKSJON 1.1 BAKGRUNN Vi er en gruppe bestående av fire personer som skal utføre et hovedprosjekt ved Høgskolen i Gjøvik (HIG). Alle medlemmene av gruppen går tredje år dataingeniør,

Detaljer

Helhetsvurdering av Nettverk monitoring programmer

Helhetsvurdering av Nettverk monitoring programmer Helhetsvurdering av Nettverk monitoring programmer Vi har sett flere overvåkningsprogrammer i forhold til hverandre. Grunnregelen er at programmet må støtte GPL (General Public Lisence). Følgende programmer

Detaljer

Tynnklienten og tjeneren må ha et minimum av utstyr koblet til. Diskettstasjon, skjerm, tastatur og mus.

Tynnklienten og tjeneren må ha et minimum av utstyr koblet til. Diskettstasjon, skjerm, tastatur og mus. 1.Utstyr - oppsett 1. Utstyr og oppsett Målsetninger: 1. Forstå grunnlaget for systemet vi skal sette opp. 2. Få tak i nødvendig datautstyr for gjennomføring av kurset. 2.1. Utstyr Dette kurset skal i

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

HOWTO Sette opp Skolelinux med tynne klienter og printer

HOWTO Sette opp Skolelinux med tynne klienter og printer HOWTO Sette opp Skolelinux med tynne klienter og printer 24.10.2003 Side 1/13 Innholdsliste Installasjon av floppyfw - teknisk informasjon...3 Installasjon av tynnklient-tjener - teknisk informasjon...4

Detaljer

IT i skolen Den Norske Dataforening Ålesund 26. oktober 2005 Av Knut Yrvin. Lysark kun til fri kopiering

IT i skolen Den Norske Dataforening Ålesund 26. oktober 2005 Av Knut Yrvin. Lysark kun til fri kopiering Erfaringer fra 5 norske kommuner Sentralisert drift av åpne kildekodeløsninger Teknologi og økonomi Klienttyper Reaktiv og proaktiv drift Kostnader Rapporten: http://developer.skolelinux.no/ressurssparing.html

Detaljer

En liten oppskrift på hvordan jeg installert og fikk Xastir til å virke sånn at jeg ble synlig i APRS verden.

En liten oppskrift på hvordan jeg installert og fikk Xastir til å virke sånn at jeg ble synlig i APRS verden. En liten oppskrift på hvordan jeg installert og fikk Xastir til å virke sånn at jeg ble synlig i APRS verden. La meg med en gang si at jeg er rimelig grønn i Linux verden så dere får bære over med meg

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

Brukermanual for Quizbuilder

Brukermanual for Quizbuilder Brukermanual for Quizbuilder 1. juni 2010 Innhold 1 Installasjon av Quizbuilder 2 1.1 Installasjon fra Kildekode........................ 2 1.2 Installasjon fra Zip-fil.......................... 2 2 Quizbuilder

Detaljer

! Ytelsen til I/O- systemer avhenger av flere faktorer: ! De to viktigste parametrene for ytelse til I/O er:

! Ytelsen til I/O- systemer avhenger av flere faktorer: ! De to viktigste parametrene for ytelse til I/O er: Dagens temaer! Ulike kategorier input/output! Programmert! Avbruddstyrt! med polling.! Direct Memory Access (DMA)! Asynkrone vs synkrone busser! Med! Fordi! -enheter menes de enheter og mekanismer som

Detaljer

PowerOffice Mobile Server

PowerOffice Mobile Server PowerOffice Mobile Server 20 14 Po we ro ffice AS - v20 12.1.0 PowerOffice SQL - PowerOffice Mobile Server Alle rettigheter reservert. Ingen deler av dette arbeidet kan reproduseres i noen form eller på

Detaljer

DIPS Communicator 6.x. Installasjonsveiledning

DIPS Communicator 6.x. Installasjonsveiledning DIPS Communicator 6.x Installasjonsveiledning 11. oktober 2010 DIPS Communicator DIPS Communicator er en markedsledende kommunikasjons- og integrasjonsløsning for helsesektoren i Norge i dag. Systemet

Detaljer

Kravspesifikasjon. IT-infrastruktur. Kravspesifikasjon. Høgskolen i Oslo. Avdeling for Ingeniører. 23. mai 2008

Kravspesifikasjon. IT-infrastruktur. Kravspesifikasjon. Høgskolen i Oslo. Avdeling for Ingeniører. 23. mai 2008 IT-infrastruktur Kravspesifikasjon Mathias Hagen Balagumar Rajaratnam Høgskolen i Oslo Avdeling for Ingeniører 23. mai 2008 Høgskolen i Oslo Hovedprosjekt i data, 2008 Gruppe 8 side 2 PROSJEKT NR. 08-08

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Lønn 5.0... 3 Krav til maskin og operativsystem... 3 Forberede installasjonen... 3 Installere database...

Detaljer

Effektiv Systemadministrasjon

Effektiv Systemadministrasjon Effektiv Systemadministrasjon UBW MILESTONE WILLIAM NILSEN Introduksjon William Nilsen ASP/Cloud avdelingen i Evry Jobbet flere år med generelt teknisk drift og ca 3 år med drift av UBW ASP/Cloud avdelingen

Detaljer

Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING

Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING 2009 Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING Brukerveiledning for tilleggsmodul til Microsoft PowerPoint og Open Office for oppdatering av eget innhold for kunder av Doctors Media

Detaljer

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen.

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen. Artist webside Innhold Artist webside...1 Gruppe medlemmer...1 Oppdragsgiver...1 Kontaktperson...2 Veileder...2 Oppgaven...2 Muligheter...2 Sammendrag...2 Dagens situasjon...2 Mål og rammebetingelser...3

Detaljer

Etiming i VirtualBox!!!!!!!!!! Side 1 av 24

Etiming i VirtualBox!!!!!!!!!! Side 1 av 24 Etiming i VirtualBox!!!!!!!!!! Side 1 av 24 Etiming i VirtualBox!!!!!!!!!! Side 2 av 24 Oppsett av VirtualBox for bruk til Etiming. Mange ønsker et portabelt oppsett med etiming som kan brukes på flere

Detaljer

1. Intro om SharePoint 2013

1. Intro om SharePoint 2013 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Intro om SharePoint 2013 Stein Meisingseth 09.08.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO205D Microsoft SharePoint 1. Intro om SharePoint

Detaljer

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide Billion BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner

Detaljer

DDS-CAD 7 INSTALLASJON AV NETTVERKSLÅS. DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.

DDS-CAD 7 INSTALLASJON AV NETTVERKSLÅS. DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds. 18.10.2010 1 DDS-CAD 7 INSTALLASJON AV NETTVERKSLÅS DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no 2 18.10.2010 Installasjon av nettverkslås

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Innstallasjon og oppsett av Wordpress

Innstallasjon og oppsett av Wordpress Del 1 - Installasjon og oppsett Innstallasjon og oppsett av Wordpress Wordpress har blitt en veldig populær publiseringsplattform for websider. Uten særlige tekniske ferdigheter kan man sette opp profesjonelle

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet Huldt & Lillevik Ansattportal Installere systemet Innholdsfortegnelse INSTALLERE ANSATTPORTAL... 3 TEKNISKE KRAV (WINDOWS OG WEB)... 3 SERVERE OG NETTVERK... 3 MICROSOFT.NET RAMMEVERK 4.0 MÅ VÆRE INSTALLERT...

Detaljer

Sentralisert drift med. Hvordan få mest bredbånd og utstyr for pengene?

Sentralisert drift med. Hvordan få mest bredbånd og utstyr for pengene? Sentralisert drift med Hvordan få mest bredbånd og utstyr for pengene? Av Knut Yrivn 10. des. 2004 Hvor kjører programmene - egentlig? Lokalt Datanett Sentralt Hva er en PC? En personlig datamaskin uten

Detaljer

HOVEDPROSJEKT 2010 - HIO IU - DATA FORPROSJEKTRAPPORT GRUPPE 18

HOVEDPROSJEKT 2010 - HIO IU - DATA FORPROSJEKTRAPPORT GRUPPE 18 HOVEDPROSJEKT 2010 - HIO IU - DATA FORPROSJEKTRAPPORT GRUPPE 18 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. PRESENTASJON 2. SAMMENDRAG 3. DAGENS SITUASJON 4. MÅL OG RAMMEBETINGELSER 5. LØSNINGER \ ALTERNATIVER 6. ANALYSE AV

Detaljer

PowerOffice Server Service

PowerOffice Server Service PowerOffice Server Service 20 14 Po we ro ffice AS - v4.5.1 PowerOffice SQL - PowerOffice Server Service Alle rettigheter reservert. Ingen deler av dette arbeidet kan reproduseres i noen form eller på

Detaljer

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ ruter. Hurtigstartguide

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ ruter. Hurtigstartguide BiPAC 7402VL/VGL/VGP VoIP/(802.11g) ADSL2+ ruter Hurtigstartguide Billion VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av VoIP/(802.11g) ADSL2+ ruter, vennligst

Detaljer

Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor

Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor Produkter denne guiden kan benyttes til: DIR-615/635/655/825/855 Det kan

Detaljer

Installere JBuilder Foundation i Mandrake Linux 10.0

Installere JBuilder Foundation i Mandrake Linux 10.0 Installere JBuilder Foundation i Mandrake Linux 10.0 Installasjon av JBuilder Foundation på Linux (dekker her spesifikt fremgangen ved bruk av Mandrake Linux 10.0, men distribusjon vil gjøre liten eller

Detaljer

Status og nyheter. Av cand.scient Knut Yrvin KOMIT 27. okt 2004. Lysark kun til fri kopiering

Status og nyheter. Av cand.scient Knut Yrvin KOMIT 27. okt 2004. Lysark kun til fri kopiering Status og nyheter Av cand.scient Knut Yrvin KOMIT 27. okt 2004 Lysark kun til fri kopiering Hva forvernter brukerne? Sentralisert drift Ressurssparing for skolene med åpen kildekodeløsninger Driftskonsepter

Detaljer

TESTRAPPORT... 91 FORORD... 91 INNHOLD... 92 23 INNLEDNING... 93 24 TEST AV SYSTEMET... 93. 24.1 Databasen og SQL spørringer... 93

TESTRAPPORT... 91 FORORD... 91 INNHOLD... 92 23 INNLEDNING... 93 24 TEST AV SYSTEMET... 93. 24.1 Databasen og SQL spørringer... 93 90 Testrapport Forord Dette dokumentet er testrapporten for hovedprosjektet, og skal gi en oversikt over all testing utført på systemet under og etter ferdigstilling, samt feil og løsninger gruppen har

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet Huldt & Lillevik Ansattportal Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Ansattportal... 3 Tekniske krav (Windows og web)... 3 Servere og nettverk... 3.NET Rammeverk 3.5 må

Detaljer

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide BiPAC (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router, vennligst

Detaljer

Installasjon av HP ProLiant ML 350 G5 server

Installasjon av HP ProLiant ML 350 G5 server Installasjon av HP ProLiant ML 350 G5 server Tekniske detaljer: Prosessor: 1x Intel Xeon 5120 (LGA771, 1.86GHz, dual core, 1x4MB L2, 1066MHz FSB) RAM: 3GB - Skal oppgraderes til 11GB HD: 2x 72GB SFF (

Detaljer

Generelt om operativsystemer

Generelt om operativsystemer Generelt om operativsystemer Operativsystemet: Hva og hvorfor Styring av prosessorer (CPU), elektronikk, nettverk og andre ressurser i en datamaskin er komplisert, detaljert og vanskelig. Maskinvare og

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Installasjon. - første gang. Med MS SQL Server eller eksisterende MS Express.

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Installasjon. - første gang. Med MS SQL Server eller eksisterende MS Express. Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4 Installasjon - første gang Med MS SQL Server eller eksisterende MS Express Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 06.01.2010 Innholdsfortegnelse Installere

Detaljer

Installasjonsveiledning. Phonzoadapter

Installasjonsveiledning. Phonzoadapter Installasjonsveiledning Phonzoadapter Side 1av 8 Copyright Phonzo AS Installasjonsveiledning Phonzoadapter Dato: 08.02.2006 Versjon 2.0 Innhold 1 INTRODUKSJON... 2 2 DERSOM DU HAR LEDIG NETTVERKSKONTAKT...

Detaljer

Testrapport. Aker Surveillance. Gruppe 26. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo, 24.5.2013. Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 5

Testrapport. Aker Surveillance. Gruppe 26. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo, 24.5.2013. Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 5 Testrapport Aker Surveillance Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Oslo, 24.5.2013 Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 5 Innledning I denne rapporten vil vi skrive om testingen som

Detaljer

Programmering, oppsett og installasjonsløsninger av LIP-8000 serien IP apparater

Programmering, oppsett og installasjonsløsninger av LIP-8000 serien IP apparater Programmering, oppsett og installasjonsløsninger av LIP-8000 serien IP apparater Oppsett og programmering av LIP 8000 IP apparat Et IP apparat kan tilkobles ipecs systemet på 3 forskjellige måter avhengig

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal. - en tilleggsmodul til Huldt & Lillevik Lønn. Teknisk beskrivelse

Huldt & Lillevik Ansattportal. - en tilleggsmodul til Huldt & Lillevik Lønn. Teknisk beskrivelse Huldt & Lillevik Ansattportal - en tilleggsmodul til Huldt & Lillevik Lønn Teknisk beskrivelse Huldt & Lillevik er trygghet Trygghet er å vite at løsningen du bruker virker, hver eneste dag, enkelt og

Detaljer

Shellscripting I. Innhold

Shellscripting I. Innhold Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Shellscripting I Tor Halsan 19.08.2010 Lærestoffet er utviklet for faget LN199D Scripting av Servere Resymé: Leksjonen er første innføring

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Webhotelltjenester

Tjenestebeskrivelse Webhotelltjenester Tjenestebeskrivelse Webhotelltjenester Sist endret: 2004-12-01 Innholdsfortegnelse 1 INTRODUKSJON... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 NYTTEVERDI WEBHOTELLTJENESTER FRA TELENOR... 3 2 FUNKSJONALITET... 4 2.1 INNHOLD

Detaljer

For mer informasjon om SQL Server 2014 Express, se Microsoft sine nettsider: https://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver2014express.

For mer informasjon om SQL Server 2014 Express, se Microsoft sine nettsider: https://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver2014express. 1 Innholdsfortegnelse Microsoft SQL Server 2014 Express... 3 Nedlastning av installasjonsfil for SQL Server 2014 Express... 3 Installasjon av SQL Server 2014 Express... 4 Installasjon av Huldt & Lillevik

Detaljer

Skriverkontrollprogrammet MarkVision

Skriverkontrollprogrammet MarkVision Skriverkontrollprogrammet MarkVision Skriverprogram og verktøy 1 MarkVision for Windows 95/98/2000, Windows NT 4.0 og Macintosh leveres med skriveren på CDen Drivers, MarkVision and Utilities. Det grafiske

Detaljer

BIPAC 7100SG/7100G. 802.11g ADSL Router. Hurtigstartguide

BIPAC 7100SG/7100G. 802.11g ADSL Router. Hurtigstartguide BIPAC 7100SG/7100G 802.11g ADSL Router Hurtigstartguide Billion BIPAC 7100SG / 7100G 802.11g ADSL Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av 802.11g ADSL Router, vennligst

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JANUAR 2013 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING

Detaljer

Hurtigstart guide. Searchdaimon ES (Enterprise Server)

Hurtigstart guide. Searchdaimon ES (Enterprise Server) Hurtigstart guide Searchdaimon ES (Enterprise Server) Innholdsfortegnelse Informasjon før oppsett... 2 Koble til strøm og nettverk... 3 Oppsett av system... 3 Konfigurasjonsveiviser... 4 Sette fast IP

Detaljer

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router,

Detaljer

PROSESSDOKUMENTASJON

PROSESSDOKUMENTASJON PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET: Papir og elektronisk Telefon: 22 45 32 00

Detaljer

HOVEDPROSJEKT 2006. Endring av nettverksinfrastruktur for Simplicatus AS og implementering av VPN. Morten Sandberg Dataingeniørstudent HiST/AITeL

HOVEDPROSJEKT 2006. Endring av nettverksinfrastruktur for Simplicatus AS og implementering av VPN. Morten Sandberg Dataingeniørstudent HiST/AITeL HOVEDPROSJEKT 2006 Endring av nettverksinfrastruktur for Simplicatus AS og implementering av VPN Morten Sandberg Dataingeniørstudent HiST/AITeL Oppdragsgiver Om Simplicatus Liten bedrift som ble stiftet

Detaljer

Digital Eksamen i trådløst nett

Digital Eksamen i trådløst nett Digital Eksamen i trådløst nett Forslag til teknisk løsning Wolfgang Leister (c) Clipart.com IT i skolen 21. februar 2008 Digital Eksamen Digital eksamen Elev besvarer oppgaver under kontrollerte forhold

Detaljer

17. april GoOpen 2009. Slik har vi gjort det - Erfaring med innføring av fri programvare og standardisert drift

17. april GoOpen 2009. Slik har vi gjort det - Erfaring med innføring av fri programvare og standardisert drift 17. april GoOpen 2009 Slik har vi gjort det - Erfaring med innføring av fri programvare og standardisert drift Agenda Litt om meg Litt om Harstad kommune Prosjektet Digital kompetanse i grunnskolen i Harstad

Detaljer

Del IV: Prosessdokumentasjon

Del IV: Prosessdokumentasjon 1 2 Forord Dette dokumentet omhandler detaljert beskrivelse av vår arbeidsprosess gjennom hele perioden med prosjektet. Prosessdokumentasjonen er en viktig del av sluttrapporten, og er delt opp i følgende

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FOR SOSIORAMA

KRAVSPESIFIKASJON FOR SOSIORAMA KRAVSPESIFIKASJON FOR SOSIORAMA Innhold 1. Forord... 2 2. Definisjoner... 3 3. Innledning... 4 3.1 Bakgrunn og formål... 4 3.2 Målsetting og avgrensninger... 4 4. Detaljert beskrivelse... 8 4.1 Funksjonelle

Detaljer

Install av VPN klient

Install av VPN klient Install av VPN klient Aksess til TeleComputing Customer Service Center Tel: +47 6677 6577 (oppgi ditt kundenummer) Fax: +47 66 85 48 40 (faxnr for bl.a. bestillinger) E-post: support@telecomputing.no (oppgi

Detaljer

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING 1 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 OPPSETT AV TRÅDLØS RUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN S 4 3 OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT MED WINDOWS 8 S 8 4 OPPKOBLING

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Gruppe 2. Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus. Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1

KRAVSPESIFIKASJON. Gruppe 2. Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus. Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1 KRAVSPESIFIKASJON Gruppe 2 Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1 CONTENTS 1. Forord... 3 2. Presentasjon... 3 2.1 Gruppens medlemmer... 3 2.2 Oppdragsgiver... 3 2.3

Detaljer

Kom i gang med TI-Nspire Navigator NC Teacher Software - IT-administratorer

Kom i gang med TI-Nspire Navigator NC Teacher Software - IT-administratorer Kom i gang med TI-Nspire Navigator NC Teacher Software - IT-administratorer Denne guideboken gjelder for TI-Nspire -programvareversjon 3.2. For å få den nyeste versjonen av dokumentasjonen, gå til education.ti.com/guides.

Detaljer

BIPAC 5100S ADSL Modem/Router

BIPAC 5100S ADSL Modem/Router BIPAC 5100S ADSL Modem/Router Hurtigstartguide Billion BIPAC-5100S ADSL Modem/Router (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Brannmur Router, vennligst gå til online-bruksanvisningen.

Detaljer

Våre tekniske konsulenter kan bistå slik at din bedrift får en best mulig tilpasset Handyman installasjon ut fra deres infrastruktur.

Våre tekniske konsulenter kan bistå slik at din bedrift får en best mulig tilpasset Handyman installasjon ut fra deres infrastruktur. Bob Innhold 1 Innledning... 3 2 Komplett installasjon på en PC... 4 2.1 Beskrivelse... 4 2.2 Hardware... 4 2.3 Software... 4 3 Applikasjonsserver... 5 3.1 Beskrivelse... 5 3.2 Hardware... 5 3.3 Software...

Detaljer

Totalnett AS Veiledning Versjon 3.2

Totalnett AS Veiledning Versjon 3.2 Side 1 av 26 Totalnett AS Veiledning Versjon 3.2 Oppdatert 26. mai 2008 Siste versjon finnes på vår support side http:///support/ Side 2 av 26 Innholdsfortegnelse 1. Sjekkliste før feilrapportering Side

Detaljer

Forord. Brukerveiledning

Forord. Brukerveiledning Forord Dette dokumentet er ment for brukere og administratorer som vil overvåke ressursene som brukes av JVM. Det gir en rask og generisk introduksjon til installasjonen av de forskjellige verktøyene som

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning Internett og pc Brukerveiledning 1 Klar for internett fra Altibox? 2 Oppsett av trådløs router og brannmur i hjemmesentralen 3 Oppkobling av pc til internett med Windows Vista 4 Koble opp mot e-post/oppsett

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Lønn 5.0... 3 Krav til maskin og operativsystem... 3 Forberede installasjonen... 3 Installere database...

Detaljer

som blanker skjermen (clear screen). Du får en oversikt over alle kommandoene ved å skrive,

som blanker skjermen (clear screen). Du får en oversikt over alle kommandoene ved å skrive, 1. Last ned og installer XAMPP. 2. Sjekk at alt fungerer. 3. MySQL. Vi begynner med databaseserveren, MySQL. Gå til DOS klarmelding eller ledetekst (finnes under tilbehør på startmenyen om du ikke som

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Dette dokumentet er brukerveiledningen, og skal være en veiledning

Detaljer

Installasjon av nettverkslås DDS-CAD 6.4.

Installasjon av nettverkslås DDS-CAD 6.4. 09.01.2008 1 INSTALLASJON AV NETTVERKSLÅS DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no 2 09.01.2008 Installasjon av nettverkslås. 09.01.2008

Detaljer

Konfigurasjon av nettverksløsning for Eldata 8.0 basert på PostgreSQL 9.4.2 databasesystem.

Konfigurasjon av nettverksløsning for Eldata 8.0 basert på PostgreSQL 9.4.2 databasesystem. Konfigurasjon av nettverksløsning for Eldata 8.0 basert på PostgreSQL 9.4.2 databasesystem. Konfigurere server er en oppgave for administrator. All installasjon og konfigurasjon må utføres ved å kjøre

Detaljer

Informasjon om din trådløse forbindelse

Informasjon om din trådløse forbindelse Informasjon om din trådløse forbindelse Vi har rullet ut en ny type hjemmesentral, som har innebygget router- og trådløsfunksjonalitet. I den forbindelse ønsker vi å dele litt erfaringer med deg som kunde

Detaljer

GENERELL BRUKERVEILEDNING WEBLINE

GENERELL BRUKERVEILEDNING WEBLINE Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED DOKUMENTET... 3 2. TILGANG TIL PORTALEN... 4 3. TILGJENGELIGE TJENESTER/MODULER... 5 3.1 ADMIN... 5 3.2 NORDIC CONNECT/IP VPN... 5 3.3 INTERNETT INFORMASJON...

Detaljer

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk Produktdokumentasjon Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Dokumentasjonen Dette er en teknisk dokumentasjon på produktet som er utviklet. Denne er tiltenkt personer med teknisk

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 2 3 4 5 6 7 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT

Detaljer

AirLink 1000AC avansert oppsett

AirLink 1000AC avansert oppsett AirLink 1000AC avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning om avansert oppsett av din Jensen AirLink 1000AC ruter....funksjoner....hvordan åpner jeg porter i brannmuren? 5...Tilkobling

Detaljer

Operativsystemer og nettverk Løsningsforslag til eksamen 01.12.2014. Oppgave 1. a) Linux-kommando: java Beregn & b) Shellprogram:

Operativsystemer og nettverk Løsningsforslag til eksamen 01.12.2014. Oppgave 1. a) Linux-kommando: java Beregn & b) Shellprogram: Operativsystemer og nettverk Løsningsforslag til eksamen 01.12.2014 Oppgave 1 a) Linux-kommando: java Beregn & b) Shellprogram: java Beregn & java Beregn Eventuelt, hvis man vil gjøre det med bare en linje

Detaljer

Installere JBuilder Foundation i Windows XP

Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installasjon av JBuilder Foundation på Windows (dekker her spesifikt fremgangen ved bruk av Microsoft Windows XP Professional, men det vil mest trolig ikke være

Detaljer

Produksjonssettingsrapport

Produksjonssettingsrapport Vedlegg E2 Produksjonssettingsrapport milepæl 1 Dokumentet inneholder beskrivelse av andre del av produksjonssetting av milepel 1 den 16.03.2013. INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. INNLEDNING

Detaljer

BRUKERMANUAL. Deviations and Reporting

BRUKERMANUAL. Deviations and Reporting BRUKERMANUAL Deviations and Reporting Forord Dette er brukermanual for CEMAsys Immediate Reporting applikasjon som er laget for iphone og Android telefoner. CEMAsys Immediate Reporting er en applikasjon

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Oppsett av brannmur / router 1.0. Innholdsfortegnelse

Oppsett av brannmur / router 1.0. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse. Innledning... 2 2. Ordforklaringer... 2. Router/brannmur... 2.. IP-adresser... 2.2. Portviderekobling... 2.. DMZ-host... 5 Side av 5 . Innledning Din hjemmesentral har en innebygget

Detaljer

Demoversjon. Installasjon Uni Økonomi V3. - økonomisystemer fra start til børs

Demoversjon. Installasjon Uni Økonomi V3. - økonomisystemer fra start til børs Demoversjon Installasjon Uni Økonomi V3 - økonomisystemer fra start til børs Velkommen til installasjon av Uni Økonomi V3 demoversjon. Her vil vi gi deg en steg for steg veiviser for hvordan du laster

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JULI 2012 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV

Detaljer

"How I hate this damned machine, I wish that I could sell it, It never does what I want it to, But only what I tell it".

How I hate this damned machine, I wish that I could sell it, It never does what I want it to, But only what I tell it. smug: selvtilfreds condescending: nedlatende "How I hate this damned machine, I wish that I could sell it, It never does what I want it to, But only what I tell it". En kort introduksjon til operativsystemet

Detaljer

Releaseskriv versjon 2.13. Vedr. INSTALLASJONSPROSEDYRER. Versjon 2.13.36. Pr. 30. MARS 2012 Copyright. Daldata Bergen AS

Releaseskriv versjon 2.13. Vedr. INSTALLASJONSPROSEDYRER. Versjon 2.13.36. Pr. 30. MARS 2012 Copyright. Daldata Bergen AS APPENDIX Releaseskriv versjon 2.13 Vedr. INSTALLASJONSPROSEDYRER Versjon 2.13.36 Pr. 30. MARS 2012 Copyright Daldata Bergen AS Bransjeoversikt- se vår webside: www.daldatabergen.no : Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

Denne rapporten er beregnet for dataansvarlig på Grefsenhjemmet, den som skal installere, vedlikeholde og modifisere systemet.

Denne rapporten er beregnet for dataansvarlig på Grefsenhjemmet, den som skal installere, vedlikeholde og modifisere systemet. Produktrapport Forord Denne rapporten er beregnet for dataansvarlig på Grefsenhjemmet, den som skal installere, vedlikeholde og modifisere systemet. Dataansvarlig eller supporter trenger informasjon om

Detaljer

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Gruppe 2 Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus 1 INNHOLD 2 Presentasjon... 2 2.1 Gruppen medlemmer... 2 2.2 Oppgave... 2 2.3 Oppdragsgiver... 2 2.4 Veileder... 2 3 Sammendrag...

Detaljer

Mamut Business Software

Mamut Business Software Mamut Business Software Installasjonsveiledning Innhold Før installasjon 2 Om programmet 2 Om installasjon 2 Om flerbrukerinstallasjon 3 Under installasjon 6 Betingelser for installasjon 6 Slik installerer

Detaljer

Kom i Gang. brukermanual. (Når du har installert BAS21 på din maskin) Kom I Gang brukermanual for programpakken BAS21 Side 1

Kom i Gang. brukermanual. (Når du har installert BAS21 på din maskin) Kom I Gang brukermanual for programpakken BAS21 Side 1 BAS21 Kom i Gang brukermanual (Når du har installert BAS21 på din maskin) Kom I Gang brukermanual for programpakken BAS21 Side 1 Innhold Side Hva kan BAS21 gjøre for deg og din bedrift? 3 - Hav inneholder

Detaljer

Kjenn din pc (Windows Vista)

Kjenn din pc (Windows Vista) Kjenn din pc (Windows Vista) Jeg har en Acer Aspire 5739G 1. Hva slags prosessor har maskinen. Min maskin har: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU 2. Hvor mye minne har den. RAM-type: DDR3 RAM (MB): 4 096 Minnehastighet

Detaljer

Kravspesifikasjon. Leserveiledning Kravspesifikasjonen består av følgende deler: Presentasjon Om bedriften

Kravspesifikasjon. Leserveiledning Kravspesifikasjonen består av følgende deler: Presentasjon Om bedriften Kravspesifikasjon Presentasjon Hovedprosjektet gjennomføres ved Høgskolen i Oslo, avdelingen for ingeniørutdanning. Målet med oppgaven er å utvikle en online webshop for bestilling av postkasser. Dette

Detaljer

DDS-CAD 7 INSTALLASJON AV NETTVERKSLÅS. DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.

DDS-CAD 7 INSTALLASJON AV NETTVERKSLÅS. DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds. 30.11.2011 1 DDS-CAD 7 INSTALLASJON AV NETTVERKSLÅS DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no 2 30.11.2011 Installasjon av nettverkslås

Detaljer

12.08.2013 TEE/KMB. AVR Studio 4. Brukermanual og installasjonsveiledning

12.08.2013 TEE/KMB. AVR Studio 4. Brukermanual og installasjonsveiledning 12.08.2013 TEE/KMB AVR Studio 4 Brukermanual og installasjonsveiledning For å kunne legge inn ny boot loader på PCU-EC2 kort behøves det: 1) Programmeringsenhet av type AVRISP mkii som vist nedenfor. 2)

Detaljer

Forprosjekt gruppe 13

Forprosjekt gruppe 13 Forprosjekt gruppe 13 Presentasjon Tittel: Oppgave: Periode: Gruppemedlemmer: Veileder: Oppdragsgiver: Kontaktperson: Mobilbillett i HTML5 Utvikle en mobil billettautomat innenfor kategorien dedikert web

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Skal du sette opp din PC mot en Linksys trådløsruter, kan du følge dette dokumentet for hjelp. Figur 1 Linksys trådløsruter Dette dokumentet forutsetter: Norsk versjon

Detaljer

Installasjon av webtjener

Installasjon av webtjener Installasjon av webtjener Installasjon/Konfigurering Installasjon av webtjener Oppsett av kataloger som skal være tilgjengelig på web Spesifisering av aksesskontroll - i henhold til sikkerhetspolitikk

Detaljer

AirLink 3000DG v3 avansert oppsett

AirLink 3000DG v3 avansert oppsett AirLink 3000DG v3 avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning om avansert oppsett av din Jensen AirLink 3000DG v3 ruter. Funksjoner...2 Hvordan åpner jeg porter i brannmuren?...3

Detaljer