SKOLELINUX OVERVÅKNINGSSYSTEM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKOLELINUX OVERVÅKNINGSSYSTEM"

Transkript

1 HOVEDPROSJEKT:2003 SKOLELINUX OVERVÅKNINGSSYSTEM FORFATTERE: VIDAR GRØNLAND RAGNAR HAUGLAND TARJEI WESTRUM SVEN ARE FINNEVOLDEN Dato:

2 Sammendrag av hovedprosjekt Tittel: Skolelinux Overvåkningssystem Nr. : Skolelinux Monitoring system Dato : 19/5-03 Deltakere: Vidar A. Grønland Tarjei Westrum Sven Are Finnevolden Ragnar Haugland Veiledere: Intern veileder ved HiG: Erik Hjelmås Ekstern veileder (Skolelinux): Frode Jemtland Oppdragsgiver: Skolelinux Kontaktperson: Frode Jemtland Stikkord (4 stk) Overvåkning, Perl, Nagios, Skolelinux Antall sider: 198 Antall bilag: 124 Tilgjengelighet: Åpen Kort beskrivelse av hovedprosjektet: Prosjektgruppa har utarbeidet en overvåkningsmodul, implementert og skreddersydd den for det landsomfattende og dugnadsbaserte Skolelinux prosjektet. 2

3 Forord Ingeniørstudiet ved Høgskolen i Gjøvik er et 3-årig studie som i siste vårsemester ender opp i en større praktisk prosjektoppgave. Der studentene skal demonstrerer at de kan bruke sine kunnskaper til å lage gode løsninger på en praktisk måte. Prosjektet gjennomføres normalt i samarbeid med en bedrift eller en annen ekstern institusjon. Første del er å finne et prosjekt å jobbe med, en oppgave som skal være unnagjort før siste semester, for å få mest mulig tid til selve prosjektet. Deretter leveres et dokument som inneholder gruppesammensetning, navn på veileder og en kort prosjektbeskrivelse for godkjenning senest den Når dette er godkjent og prosjektet er i gang, skal det foreligge en detaljert forprosjektrapport og kontrakt med oppdragsgiver innen samtidig som prosjektets web-side skal være operative. Selve prosjektarbeidet pågår da frem til innleveringsfristen for prosjektrapporten den Og til slutt må det forberedes til presentasjonen som finner sted ved Høgskolen i Gjøvik (HiG) Prosjektet er også beskrevet på internett: Tarjei Westrum Sven Are Finnevolden Ragnar Haugland Vidar Grønland 3

4 Om Skolelinux Skolelinux prosjektet er et norsk dugnadsprosjekt som ble startet 16. juli 2001 og styres av prosjektleder Knut Yrvin. Prosjektet kom i gang etter økende misnøye rundt dagens IT-satsing i norske skoler. Da spesielt på bakgrunn av kostnaden den propriære programvare fører med seg av lisenser inn til skolene. Prosjektet går ut på lage et fritt tilgjengelig Linuxbasert alternativ for norske skoler. Grunnprinsippene i prosjektet er at enhver skal kunne kopiere, bruke og forbedre programvaren som brukes, uten å tenke på lisensadministrasjon og -utgifter. Operativsystemet Linux, som er hjørnesteinen i prosjektet, har blitt utviklet på samme måte siden 1992, og resultatet av prosessen har vært en formidabel suksess. Takk til: Vår oppdragsgiver Skolelinux og kontaktperson Frode Jemtland, for en utfordrende og meget lærerike oppgaven. Samt alle som har bidratt på mailing lista [10] med synspunkter og svar på ting vi har lurt på. Skolelinux har også vært flinke med å få oss til å føle oss hjemme noe vi har satt stor pris på. Vi har også fått delta på tre utviklingsseminarer (Oslo og Stavanger/Bryne(Appendiks A5)), hvor vi kom i kontakt med mange av de involverte i prosjektet. En av dem vi har fått mest hjelp av er Tor Erik Neuberg som til daglig jobber som drifter i EDB Teamco på Skøyen (Appendiks A1). Neuberg har gitt oss gode tips om hva som bør vektlegges i systemet vi har utarbeidet. Til slutt vil vi takke Erik Hjelmås, som vår veileder på HiG. Han har stått til disposisjon og hjulpet oss når vi har trengt det som mest, samt Tom Audun Seljeflot for god hjelp. 4

5 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Innledning Definisjoner Praktiske opplysninger Rapportorganisering Oppgavedefinisjon Målgrupper Bakgrunn for valg av oppgave Egen bakgrunn og forutsetninger Arbeidsformer...14 Kapittel 2 - Kravspesifikasjon Introduksjon Bruker beskrivelse Detaljert kravspesifikasjon Data spesifikasjon og dataordliste Operasjon i feilsituasjoner Begrensninger Hardware design begrensninger Aspekter omkring livssyklus Aspekter omkring installasjon Prosjektstyring, inkludert kvalitetssikring Metode bruk og fremgang i utarbeidelse av...30 kravspesifikasjonen...30 Kapittel 3 - Analyse og design Tidligere system Nytt system Metoder Design...34 Kapittel 4 - Installasjon...52 Kapittel 5 - Implementering Verktøyvalg Organisering av kode og prinsipper Organisering av kode Administrasjon Hvordan bruke Nagios Beskrivelse av konfigurasjonsfilene...56 Kapittel 6 - Testing Testing Testing av åpen kildekode Testing av Skolelinux Testene vi har gjort...58 Kapittel 7 - Konklusjon Prosessen Hva har vi oppnådd Hva har vi lært? Videre arbeid Evaluering Timelister Logg bok Oppsummering...73 Kapittel 8 Referanser Litteraturliste...74 Bøker:...74 Artikler og kompendier...74 Internettsider:...74 Kapittel 9 - Appendiks

6 Kapittel 1 - Innledning 1.1 Definisjoner Det blir flere steder gjennom hele rapporten referert til tekniske og forkortede ord. I alfabetisk ordnet liste under, er det laget en oversikt over de mest brukte ordene med forklaringer. B: Brannmur: Se Firewall C: CGI: Common Gateway Interface. En standardisert måte for å utveksle informasjon mellom en WWW-tjener og en WWW-klient. CVS: Concurrent Versions System. Et system som skal gjøre det enklere å holde orden på revisjoner av programpakker og gjør det lettere så flere utviklere kan jobbe på samme program samtidig. Fordelen med dette er at man kan gå tilbake til tidligere versjoner dersom man oppdager at endringer som er gjort, har ført til nye bugs. Appendiks A2 D: Debian: Debian er et fritt tilgjengelig operativsystem for datamaskiner. Debian bruker Linux- kjerne, men mesteparten av det grunnleggende operativsystemet stammer fra GNU-prosjektet, derfor navnet GNU/Linux. Debian tilbyr mer enn et rent OS, distribusjonen kommer med mer enn 8710 pakker, ferdigbygd programvare satt sammen i et velegnet format for en enkel installasjon på maskinen din. DHCP: DHCP står for "Dynamic Host Configuration Protocol", og med DHCP kan en server gi deg den rette informasjonen for at din datamaskin kan komme seg ut på nettverket/internett uten at du trenger å sette opp dette manuelt. F: Firewall: En firewall er en atskillelse mellom et LAN og et WAN - i vårt tilfelle Internet. En firewall "filtrerer" all trafikk mellom de to nettverkene, og bestemmer hvor forskjellige typer trafikk kan gå, og hvilken trafikk som ikke må komme igjennom til det interne nettverket. 6

7 Fri programvare: Dreier seg om frihet, ikke pris, dvs. fri programvare refererer til brukernes rett til å bruke, distribuere, studere, endre og forbedre programvare. Med andre ord så er fri programvare og åpen kildekode en og samme ting. Se: Open source. G: GPL: General Public Licens. Hovedgrunnen til GPL-lisensen er å sørge for at all programkode skrevet under GPL for alltid vil være like tilgjengelig for alle. Appendiks A3 GUI: Graphical User Interface. Grafisk brukergrensesnitt. H: HiG: Høgskolen i Gjøvik Hub: En "HUB" er omtrent det samme som en "switch", men ikke like intelligent med fordelingen av data til rette mottakere. Se Switch. I: Inkrementell utviklingsmodell: En modell som beskriver gangen i et software prosjekt. Se Appendiks A4 Internett: Et verdensomspennende datanettverk. L: Linux: Et operativsystem som kan drive en PC, på samme måte som Windows gjør på de fleste datamaskiner i dag. Se Os. LTSP: Linux Terminal Server Project er programvare som tillater å bruke eldre datamaskiner som har skjerm og tastatur (tynne klienter uten harddisk), og som kjører sine programmer på en kraftigere datamaskin. Ved å gjenbruke gammelt datautstyr, så kan slike terminalløsninger føre til at en sparer penger på vedlikehold og oppgraderinger av gammel maskinpark og programvare. For mer info, se: [7]. M: MAC-adresse: En unik adresse for hvert nettverkskort (eks.: 00:60:94:e5:78:1e). 7

8 N: Nagios: Omfattende overvåkningsprogram for datanettverk. O: Open Source: Går ut på i sin helhet at kildekoden til programmer er tilgjengelige for alle og enhver. I utgangspunktet gir dette brukerne full mulighet til å studere og endre programmene, men de fleste programmene som distribueres fritt med kildekode har en eller annen form for lisens som setter visse betingelser og krav til bruk eller ved videre distribusjon. Se Fri programvare. OS: Et operativsystem er samlingen av grunnleggende programmer og verktøyer som får maskinen din til å virke, og er et brukegrensesnitt mellom hardware og software. Se Linux og Debian. P: Perl: Practical Extraction Report Language. Dette er et programmeringsspråk som kombinerer syntaks fra flere UNIX verktøy og språk. Perl er designet for å ta seg av system adminstrator funksjoner og gir mulighet til avansert strengbehandling. Pxe: Kjøre opp (boot) en arbeidsstasjon (tynnklient), via nettverk. Den er integrert på nettverkskortet. R: Root: Bruker på et UNIX system som har alle rettigheter på systemet. Router: Enhet som sender og mottar datapakker i et datanett. En ruter leser adresseinformasjon som finnes i pakkene, og vil deretter sende dem videre i riktig retning slik at de kommer frem til riktig maskin. S: SSH: Secure shell er et program for å kunne logge seg på maskiner man ikke fysisk sitter ved. Det er ment som en erstatter for de usikre remote login programmene rlogin og rsh. Programmet krypterer informasjonen som blir sendt mellom to hoster over ett usikkert nett. 8

9 Switch: En "switch" er et samlingspunkt i et nettverk hvor maskiner kobles opp imot med bruk av TP-kabler, hvor "switchen" igjen deler pakkene til de rette mottakere, slik at datamaskinene kan kommunisere med hverandre. T: Tynnklienter: Datamaskiner uten harddisk, som starter opp med booting fra en diskett eller pxe, med nettverkskortinformasjon. Se pxe. Tynnklienttjener: En maskin som innholder den informasjonen som tynnklienter trenger for å boote sitt OS TP: Twisted pair. Kabel for tilkobling mellom to maskiner. U: UNIX: Et flerbruker operativsystem. X: X: X Windows System. Det er et vindusbasert grensesnitt som benyttes under UNIX. Det kan også brukes på de fleste nye operativsystemer. 1.2 Praktiske opplysninger Vi bruker skrifttypen Palatino Linotype og skriftstørrelse 12 på vanlig tekst i rapporten. Hovedoverskrifter er markert med skriftstørrelse 16 og halvfet. Overskrifter på hovedkapitler har skriftstørrelse 14 og halvfet, mens underkapitler har skriftstørrelse 12 og halvfet. Kode i rapporten er skrevet med Courier New med skriftstørrelse 10/8. Figurer som befinner seg i rapporten er merket med kapittelnummeret de tilhører, i tillegg til et eget nummer (for eksempel figur 1.1). 9

10 1.3 Rapportorganisering Rapporten er skrevet etter malen som er utgitt av Høgskolen i Gjøvik, og består av en innledning, hoveddel, avslutning og en konklusjon i tillegg til vedleggene. Du vil også se at deler av rapporten er skrevet på engelsk, dvs. en del av vedleggene. Dette ble gjort fordi Skolelinux ønsket den tekniske informasjonen rundt koding og konfigurering på engelsk, for lettere å kunne utveksle informasjon utover landegrensene. Kapittel 1: Kapittel 2: Kapittel 3: Kapittel 4: Kapittel 5: Kapittel 6: Kapittel 7: Kapittel 8: Kapittel 9: Innledning Kravspesifikasjon Analyse Installasjon Implementering Testing Konklusjon Litteraturliste og referanser Appendiks/Vedlegg Vedleggene er merket med hver sin bokstav, fra A-G der A tilhører kapittel 1, B tilhører kapittel 2 osv. Vedleggene er merket med Appendiks X øverst i høyre hjørne. Innledningen beskriver kort innholdet i rapporten. Det vil bli en kort forklaring på hva hovedprosjektet har gått ut på, hvem som har vært oppdragsgiver og en forklaring på ord og uttrykk. Kravspesifikasjonen setter selve grunnlaget for rapporten og oppgaven. Beskrivelsen av systemet som skal være et ferdig produkt beskrives her. Dette er en mal for sluttresultatet av hovedprosjektet. Analysekapittelet inneholder en analyse av eksisterende programvare, en forklaring av disse med fordeler og ulemper i tillegg til hvilket system vi har valgt å bruke. Installasjon, implementering og testing, går mer spesifikt inn på selve oppgaven. Konklusjonen oppsummerer oppgaven og drøfter resultatet som vi har kommet frem til. 10

11 1.4 Oppgavedefinisjon Problemområde Faget Hovedprosjekt har noen retningslinjer som må følges for å få det godkjent. Dette går på tidsfrister, arbeidsmengde, organisering, presentasjon, krav til prosjektets hjemmeside og kontrakt med høgskolen og oppdragsgiver. For mer info, se: [9]. Hovedprosjektet går ut på å lage et overvåkningssystem for Skolelinux. Et system som i korte trekk skal varsle IT-ansvarlige ved skolene når en feil har oppstått på datamaskiner, eller når tjenester som web, e-post, etc. ikke fungerer som det skal. Systemet blir en del av Skolelinux distribusjonen, som blir installert på skoler som ønsker å ta i bruk Linux som operativsystem. Oppdragsgiver har store forventninger til det ferdige produktet. Navigeringen rundt i programmet er enkel, grunnen til dette er at overvåkningssystemet skal i hovedsak bestå av et web grensesnitt med linker til forskjellige statusvinduer og rapporter Avgrensninger Når prosjektet er ferdig leveres et produkt som er klar til å tas i bruk. Det skal da være en del av installasjonen til Skolelinux. Det må kun kjøres enkle kommandoer for skript etter installasjonen for å få riktig oppsett i systemet. Det vil bli utarbeidet en brukermanual for installeringen, og en manual for navigeringen i programmets web grensesnitt. 1.5 Målgrupper Rapport Det er to målgrupper for rapporten. Den ene er HiG og den andre er Skolelinux. Sluttrapporten vil også bli rettet mot sensor. Det vil være en fordel å ha en viss teknisk innsikt i dataverdenen for å få et fullt utbytte av rapporten. Rapporten skal gi god dokumentasjon av hva som er gjort i prosjektet, og hvilke problemer som har oppstått under prosjektperioden. 11

12 En annen målgruppe for rapporten er sensor, veileder og andre interesserte som vil lese rapporten. Alle prosjekter ved HiG blir publisert via web, noe som kan være til nytte for studenter som skal gjennomføre lignende prosjekter senere. Dette for å se hva et prosjekt innebærer Oppgaven Oppgaven er selve produktet av hovedprosjektet. De som skal benytte seg av selve produktet som er utarbeidet gjennom hovedprosjektet, er Skolelinux og systemadministratorene på skolene. Systemadministratorene av er IT-ansvarlige ved skolene. Ansatte med mer eller mindre erfaring med datasystemer, noe som må tas høyde for i en brukermanual. Med å gjennomføre et slikt prosjekt får man testet ut sine kunnskaper som har vært del av opplæringen i løpet av en treårig ingeniørutdanning. Et hovedprosjekt er det nærmeste vi kommer arbeidslivet før vi skal begynne med det virkelige liv. Derfor er også gruppen en målgruppe her. 1.6 Bakgrunn for valg av oppgave Vi hadde to muligheter for valg av hovedprosjekter, enten ta del i prosjekter HiG hadde fått i gang eller finne et prosjekt på egenhånd. Ettersom prosjektene fra Høgskolen ikke var av særlig interesse for vår del, valgte vi mulighet nummer to, nemlig å finne et prosjekt på egen hånd. Det hele startet opp i november 2003 med at klassestyrer Erik Hjelmås kom i kontakt med Skolelinux, der interessen for hovedprosjektgrupper var veldig høy. De hadde også flere driftsrettede oppgaver vi kunne velge mellom, deriblant overvåkning av nettverk. Det endte derfor opp med at vi startet med et prosjekt som omhandler overvåkning av Skolelinux-nettverkene.. Dette ble fastsatt etter et møte med sjefen for Skolelinux Knut Yrvin 13. januar 2003, på Holumskogen barneskole i Nittedal. Da overvåkning var en oppgave gruppa fattet interesse for og alle på gruppa hadde stor 12

13 tro på. Oppgaven var også veldig relevant for vår studieretning, da alle på gruppa går studieretning for drift. Alle medlemmene av prosjektgruppen har en felles interesse for drift av flerbrukersystemer, og da spesielt innen Linuxdistribusjonen debian. Vi så derfor for oss en mulighet til å lære mer om Linux og generell drift av datasystemer ved å gå inn på oppgaven. Tema overvåkning er også et spennende tema vi helt klart ser fordelene av å ha kjennskap til med tanke på senere jobbutsikter. Vi så det også som en utfordring å utvikle og implementere et eksisterende produkt, da dette var en helt annen måte å sette seg inn i oppgaven på enn om vi skulle produsert noe fra bunnen av. Hvis vi skulle ha utviklet et helt nytt system fra bunnen av, hadde prosjektet vært alt for tidskrevende innenfor den tidsrammen som er fastsatt fra skolen sin side. Med tanke på analyse, og det å sette seg inn i et eksisterende produkt for å oppnå full forståelse av hva som er gjort og ikke gjort, måtte vi allikevel følge en nokså krevende tidsramme. Gruppen valgte å jobbe med Skolelinux prosjektet, fordi vi alle ser nytten av deres formål om å gjøre IKT mer tilgjengelig i barnas skolehverdag til en billigere penge enn i dag. Og vi ønsket å bidra så godt vi kan til at dette blir en realitet i den nærmeste framtid. 1.7 Egen bakgrunn og forutsetninger Gruppen består av 4 individer med ulike erfaringer. Alle på gruppen går studieretningen drift, der vi har lært litt om ulike driftsverktøy og operativsystemer. For det meste har det dreid seg om drifting av systemer på Linux plattformen. Generelt under studier ved HiG har vi tilegnet oss erfaringer og bakgrunnskunnskap innen følgende fag som er relevante mht. vårt prosjekt: Økonomi og prosjektstyring Investering og Finansiering C++ SQL Unix 13

14 Perl Java C Bash Html Java script og følgende kurs med eksamen i mai/juni 2003: Ledelse XML. Gruppen har generelt liten arbeidserfaring med unntak av en som har jobbet som elektriker noen år. Ragnar Haugland kommer fra allmennfaglig studieretning, mens Sven Are Finnevolden og Vidar Grønland har fagbrev som Serviceelektroniker innen data og kontor i tillegg til forkurs for ingeniørhøgskole. Tarjei Westrum har arbeidet som elektriker i noen år, i tillegg har han også forkurs for ingeniørhøgskole. Alle er vi i vårt siste semester av en treårig ingeniørutdannelse innen drift av datasystemer. Hvilke kunnskaper må vi tilegne oss: Lære perl og systemdrifting på et høyere nivå enn vi har på dagens tidspunkt. Bruk av CVS for oppdateringer opp mot Skolelinux sin tjener. Klient server programmering og fysisk kobling av nettverk. 1.8 Arbeidsformer Vi har naturligvis benyttet oss mye av internett, for å få tilgang til den aller nyeste informasjonen. Skolelinux har også en maillingliste hvor man kan stille spørsmål og den som vil kan svare. Dette har vært en viktig ressurs for oss, da kompetansenivået på listen er svært høyt. Vi fikk beskjed av oppdragsgiver at vi skulle basere oss på eksisterende programvare og ikke finne opp kruttet på nytt, noe som medførte mye søking på internett samt analyser og testing av programmer vi tok med til vurdering. Vi har også benyttet oss av tidsskrifter (spesielt [13]), som har hatt tester og ekspert uttalelser om ulike temaer rundt overvåkningsprogrammer. Vi har også hatt kontakt med driftspersonell i forskjellige firmaer 14

15 (Opera, EDB Teamco, Forsvarets datasentral), som har gitt oss nyttig informasjon underveis. Det meste av arbeidet har foregått på A113, hvor vi har satt opp et Skolelinux testnettverk. Vi har stort sett jobbet to og to, for å kunne lære av hverandre på en best mulig måte og samtidig kunne kjøre ting parallelt. Vi valgte en gruppeleder i starten av prosjektet, men har ikke hatt noe stort behov for en sjef da vi stort sett har vært enige i beslutningene vi har tatt. Under prosjektet har vi ført loggbok individuelt om hva vi har gjort de dagene vi har jobbet med prosjektet og hvor lenge vi har jobbet. Vi har benyttet oss av inkrementell utviklingsmodell i prosjektet. Dette fordi det har blitt utarbeidet forskjellige inkrementer i utviklingen av prosjektet. (Se Appendiks A4) 15

16 Kapittel 2 - Kravspesifikasjon 2.1 Introduksjon Kort om krav til systemet Vår systemmodul skal brukes som et hjelpemiddel for overvåkning av (LAN og WAN) nettverk som innehar Skolelinux konfigurasjonen. Systemet vil i første omgang bestå av en stor modul som skal implementeres i Debian distribusjonen Skolelinux. Innholdet til hovedmodulen vil bestå av mange små og mellomstore moduler, avhengig av hva et Skolelinux nettverk trenger av overvåkning og hva vår behovsanalyse vil gi svar på. Kostnadene for prosjektet anses å være minimale da vi hele veien vil benytte oss av åpen kildekode (GPL), som er en av hovedreglene til Skolelinux. Da det gjelder tidsplan, henvises det til fremdriftsplan (Appendiks B1) Kort om systemets omgivelser Konfigurere et overvåkningssystem som er stabilt og egnet for bruk av pakkene i Skolelinux. Kompetanseoppbyggende. Kursing av andre. Overvåkningssystemet skal brukes på Linux plattform, og kjøres på en filtjener. Fra vår side skal den omfatte overvåkning av et homogent Linux miljø. Men det skal på sikt være mulig å ha tilkoblet andre arbeidsstasjoner som Microsoft Windows, som systemet også skal ha oversikt over. 16

17 2.1.3 Kravspesifikasjonens struktur Del 1: Del 2: Del 3: Inneholder en generell innledning til Skolelinux prosjektet, og i grove trekk hva vår oppgave går ut på. Hva skal systemet gi systemadministratoren? Mer teknisk beskrivelse av hva programmet skal gjøre og ikke gjøre Referanser Vi har benyttet oss av internett og personer med driftserfaring under oppbygningen av spesifikasjonen. Noen av disse er: Tor Erik Neuberg (EDB Teamco), Johnny Birkelund (IT-sjef i Opera), Sverre Stoltenberg (Driftsansvarlig i Opera) og Jon Magnus Dullerud (Forsvaret Kolsås). Verktøy vi har benyttet oss av: Perl, Nagios, Skolelinux, Open office, mail, Gaim (Linux basert chat). 2.2 Bruker beskrivelse Omgivelser Det vil være en forutsetning at vårt overvåkningssystem kjøres på et Skolelinux nett dvs. (Debian), da vi har brukt dets oppsett i konfigurasjonen. Systemet vil bestå av en overvåkningsmodul som automatisk installeres på filtjeneren, som er mora til alle andre maskiner på nettet. Serveren er tilkoblet alle maskiner i nettverket gjennom maskiner eller svitsjer. Kommunikasjonsstandarder er: TCP/IP, SMTP, SNMP, UDP 17

18 2.2.2 Systemets brukere Systemets brukere er lærere og IT-ansatte i grunnskolen. Mest basert på 1-7 klasse, men også til bruk på ungdoms- og videregående skoler. Selv om Skolelinux er tenkt brukt i skolesammenheng, er det også mulighet for vanlige privatpersoner å bruke Skolelinux. Systemet vil kreve en viss datakunnskap, for å kunne tolke det output programmet gir Operasjon Systemet skal overvåke datamaskiner på et lokal nett (LAN). Det skal detektere feil på nettverket og på maskinene. Feilmeldingene skal si hvor feilen er, og hva slags kategorifeil det dreier seg om. Dette systemet må være oppe å gå hele tiden, oppetid bør helst være 100 %, men pga vedlikehold og lignende, vil oppetiden automatisk bli noe redusert. Enkelte av feilene er ment som 1. linjes feil og skal kunne utføres av IT-ansvarlig (situasjon for Skolelinux: Bibliotekaren, vaktmesteren etc.) på hver enkelt skole. Ellers er det IT-ansvarlig i hver enkelt kommune som har det overordnede ansvaret (2.linjes feil). Sikkerheten i systemet må til en hver tid være høy, og dette opprettholdes ved at nye oppdateringer av eks. software jevnlig utbedres. Systemet skal gi en feilmelding vha. røde, gule eller grønne lamper, hvor det også skal komme opp hva som er feil, eventuelt hva som kan komme til å bli feil Aspekter omkring livssyklus Hele prosjektet baserer seg på open source programvare og er lisensiert under GPL. Dvs. At dersom systemet viser seg å fungere som det skal er det åpent for alle å videreutvikle og videreføre programmet. Testing vil skje av de som tar i bruk Skolelinux og eventuelt andre som ser på Skolelinux som interessant. Vedlikehold/videreutvikling er åpent for hvem som helst som vil forbedre systemet Muligheter til å lage nye moduler og utvide systemet Systemet skal være tilpasset Skolelinux Sluttrapporten vår vil inneholde dokumentasjon som omhandler systemet Alt vi gjør, blir lagt inn på Skolelinux sin CVS server 18

19 2.2.5 Ytelse For å kjøre Nagios er kravet at en har en datamaskin med Linux eller en UNIX variant og en C kompilator. Nettverket må være basert på TCP/IP fordi de fleste sjekkene er basert på dette. For å få vist alt grafisk (GUI), må vi også ha: En web-server (for eksempel Apache) Thomas Boutell s gd library versjon eller nyere Det forutsetter også internett tilgang fordi oppgraderinger og installasjoner på systemet skjer ved hjelp av kommandoen apt-get. Tjenerne (filtjener og tynnklienttjener) i systemet bør være ganske kraftige, siden dette er maskinene som utveksler informasjonen i nettverket. En filtjener/tynnklienttjener bør være minst 300MHz med 256MB RAM, men det anbefales servere opp til dagens nivå på maskiner for å utnytte kapasiteten fullt ut Begrensninger Brannmur: Vi er kun interessert i å sjekke om den er oppe og går. Det vil si at vi pinger den med jevne mellomrom. Vi vil ikke ta sikte på å sjekke innkommende og utkommende pakker på brannmuren, det vil si at vi ikke skal kontrollere hva slags trafikk som kommer inn og ut gjennom brannmuren. Dette må bli tatt hensyn til i senere utvikling/prosjekter av overvåkningssystemet. Vi tar kun for oss det som er innenfor hver enkelt skole/lan. Brannmuren skal filtrere pakker og stenge for uønsket trafikk. Filtjener: Filtjeneren skal også fungere som en webtjener og en mailtjener. Dette gjør at filtjeneren kan bli ustabil. Tross dette velger vi å stole på at hardware i tjeneren klarer å takle overvåkningssystemet uten å gå ned. Alternativet er å sette opp en egen maskin som kun kjører overvåkningssystemet. Dette blir en større kostnad, fordi det må kjøpes inn en ekstra server for dette formålet. Slik Skolelinux nettverket er satt opp i dag er det ikke tatt forbehold for en slik ekstra kostnad. Dette gjør at vi bruker filtjeneren som overvåkningsmodul, og lar denne overvåke tjenere, tynnklienter, og arbeidsstasjoner. Vi har tenkt oss en tidsavgrensning, som styrer 19

20 perioden overvåkningssystemet skal sjekke tynnklientene. Oppetiden av tynnklientene vil bli overvåket døgnkontinuerlig. Overvåkningssystemet skal ha oversikt over hvor mye diskplass som er igjen og hvor stor belastning det er på tjenerne. Modulen skal gi et signal når disken(e) begynner å bli fulle, oransje lampe ved 90 % av brukt diskplass. Arbeidsstasjoner: Disse maskinene kan kjøres på forskjellige operativsystemer/plattformer. Dette gjør det vanskelig/tidskrevende og tid har vi ikke all verden av. Å integrere overvåkningsmodulen med alle typer av plattformer vil spenne over et større spekter enn de tidsrammene som er satt. Dette gjør at vi ikke tar sikte på å sjekke oppetid på andre operativsystemer enn Skolelinux. Det vil si at alle andre maskiner som det er installert andre typer operativsystemer på, kun vil bli pinget for å se om maskinen er operativ. Tynnklienttjener: Dette er den mest kritiske delen av systemet når det gjelder lagring og oppetid. Dette er knutepunktet mellom tynnklientene og omverdenen. Hvis denne feiler så er også alle tynnklientene ute av drift. Våre avgrensninger på tynnklienttjeneren vil bli å sjekke ledig diskkapasitet, maskinens belastning og om nettverket fungerer mellom maskinene. Overvåkningsmodulen skal overvåke diskplass på tynnklienttjeneren, og gi et varsel da det begynner å bli fullt. Vi har tenkt oss et varsel (oransje lampe) da disken(e) er 90 % fulle. Den sjekker også hvor mye det er igjen av swap partisjonen og SMTP. Tynnklienter: Dette er diskløse arbeidsstasjoner, som bootes fra diskett eller pxe via nettverkskortet. Vi ønsker derfor at overvåkningssystemet kun skal kunne pinge tynnklientene for å sjekke om de er operative til enhver tid. På grunn av at tynnklientene er diskløse er det begrensninger på hva overvåkningsmodulen har muligheten for å sjekke, siden vi ikke i utgangspunktet har muligheten til å ha en daemon gående på tynnklientene. Vi har kommet frem til at vi vil lage et script som henter ut antall tynnklienter på nettet, og gir Nagios de rette parametere for å kunne overvåke gjeldende maskiner. 20

21 Forutsetningen vil da være at man ved oppsett av nye tynnklienter er fast på at disse legges inn med MAC adresse i Webmin. Dette er nødvendig fordi de ellers vil få adressestart på Grunnen til at vi gjør dette, er for å få det til å gå automatisk rett ut av boksen. Alle hostene må også være oppe da opptellingen skjer vha. scriptet. For å få et innblikk i hvor de respektive hoster er plassert, anbefales den som legger inn klientene i Webmin, å lage et ip-kart, slik at det blir lettere å finne rett maskin når noe feiler (pga. dhcp problematikken). Hovedtrekk: Brannmur: Blir kun pinget for å sjekke om den er operativ Filtjener: Plasseringen av overvåkningsmodulen, sjekke diskplass, gi signal når harddisken begynner å bli full og maskinens belastning. Arbeidsstasjoner: Arbeidsstasjoner som ikke bruker Skolelinux vil kun bli pinget for å sjekke om de er operative. De som bruker Skolelinux, vil vi kunne pinges og sjekke diskplass. Tynnklienttjener: Sjekke diskplass, oppetid og belastning på nettet. Tynnklienter: Disse skal kun bli pinget av overvåkningsmodulen for å sjekke om de er operative Hardware krav Når det gjelder maskinvare til vår testinstallasjon, vil vi nevne noe om minimumsspesifikasjoner til de forskjellige maskinene og utstyr med tanke på maskinvare. Totalt sett er det mer lønnsomt å benytte bedre utstyr enn det som er beskrevet som minimumskrav til testinstallasjon. Alle maskinene bør inneholde: Skjermkort av type pci/agp Nettverkskort av type pci Diskettstasjon, skjerm, tastatur og mus. I tillegg så må tjenermaskinen for tynnklienter ha to nettverkskort, helst to forskjellige 21

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave 2011 Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave Oppgave utført av følgende studenter på linjen anvendt datateknologi 2011 Marcin Niziol s148113 Geir Ove Reitan s155543 Alexander Talstad Hansen s155504

Detaljer

Hovedprosjekt våren 2009

Hovedprosjekt våren 2009 Hovedprosjekt våren 2009 Prosjektrapport Timereg Gruppe 18 Mads E. Eide og Petter B. Falch Page 1 of 42 TILGJENGELIGHET Student.iu.hio.no/hovedprosjekt er/2009/data/18/ PROSJEKT NR. 18 Studieprogram: Anvendt

Detaljer

Bøe Christensen. Windows 2008 Server PRØVETRYKK

Bøe Christensen. Windows 2008 Server PRØVETRYKK Bøe Christensen Windows 2008 Server PRØVETRYKK Gyldendal Norsk Forlag AS 2010 Omslag: Redaktør: Formgiver: XXX Kjell Arne Iversen Kjell Arne Iversen ISBN 978-82-05-40736-7 Alle henvendelser om forlagets

Detaljer

Erfaringer fra bruk av Skolelinux

Erfaringer fra bruk av Skolelinux Rapport 2003:24 Erfaringer fra bruk av Skolelinux Bruk av åpen programvare på fire norske skoler 1 Forord Denne undersøkelsen har hentet inn synspunkter fra skoler om deres erfaringer ved innføring og

Detaljer

Systemanalyse. Lopex AS. Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib.

Systemanalyse. Lopex AS. Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib. Systemanalyse Lopex AS Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib.no Innholdsfortegnelse: DEL I FORPROSJEKT, MULIGHETSSTUDIE OG PROSJEKTPLANLEGGING...5

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo

HOVEDPROSJEKT. Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo ! PROSJEKT NR. Gruppe 1 TILGJENGELIGHET Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05 HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS

Detaljer

Software for Mobile Encryption

Software for Mobile Encryption Software for Mobile Encryption Kundestyrt Prosjekt Høsten 2003 Oppdragsgiver: Deriga AS Gruppe 20: Michael Sars Norum Jon Bendik Helland Åsmund Nordstoga Erik Østby Erlend Mongstad Tobias Melcher Torje

Detaljer

APPLIKASJONSUTVIKLING FOR 3.GENERASJONS MOBILTELEFONER APPLICATION DEVELOPMENT FOR 3.GENERATION MOBILEPHONES

APPLIKASJONSUTVIKLING FOR 3.GENERASJONS MOBILTELEFONER APPLICATION DEVELOPMENT FOR 3.GENERATION MOBILEPHONES HOVEDPROSJEKT: TITTEL APPLIKASJONSUTVIKLING FOR 3.GENERASJONS MOBILTELEFONER APPLICATION DEVELOPMENT FOR 3.GENERATION MOBILEPHONES FORFATTERE: Kjell Gunnar Apalvik Tommy Egeberg Teodor Helgesen Dato: 26.mai

Detaljer

INTRANETT FOR HOVEDPROSJEKT: LAST MILE COMMUNICATION UTVIKLET & DESIGNET I SAMARBEID MED VEILEDET AV

INTRANETT FOR HOVEDPROSJEKT: LAST MILE COMMUNICATION UTVIKLET & DESIGNET I SAMARBEID MED VEILEDET AV HOVEDPROSJEKT: INTRANETT FOR LAST MILE COMMUNICATION UTVIKLET & DESIGNET VÅREN 2012 AV H12D02: JARL-HÅVARD HOLEN OLE-MARTIN LARSEN FREDRIK SETHNE-ANDERSEN ANDRÉ RITARI I SAMARBEID MED LAST MILE COMMUNICATION

Detaljer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer TDT4735 Systemutvikling, fordypning Metoder for systemtest av websystemer Hong Trang Thi Nguyen Veileder: Tor Stålhane Høst 20-12-2005 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Forord Dette prosjektet

Detaljer

Hovedprosjekt. for bachelor utdanningen. Tittel: EuroDOCSIS 2.0, virkemåte og spesifikasjon. Oppdragsgiver: Grimstad Kabel TV

Hovedprosjekt. for bachelor utdanningen. Tittel: EuroDOCSIS 2.0, virkemåte og spesifikasjon. Oppdragsgiver: Grimstad Kabel TV Hovedprosjekt for bachelor utdanningen Fakultet for teknologi, Grimstad HØGSKOLEN I AGDER Tittel: EuroDOCSIS 2.0, virkemåte og spesifikasjon Rapportnr.: H01 Fagområde: Teleteknikk Antall sider: Tilgjenglighet:

Detaljer

Internett for fagforeningsfolk

Internett for fagforeningsfolk Internett for fagforeningsfolk En kort innføring i historien, teknikken og mulighetene Rune Mathisen 17. mars 2000 The Net is a unique creation of human intelligence. The Net is the

Detaljer

Visualisering av Feiring jernverk. Anne Kari Røise Martin Hængsle

Visualisering av Feiring jernverk. Anne Kari Røise Martin Hængsle HOVEDPROSJEKT: Visualisering av Feiring jernverk FORFATTERE: Inga Kristine Holen Anne Kari Røise Martin Hængsle Dato: 19. 05. 03 0 Forord Dette har vært et interessant prosjekt, som har gitt oss mulighet

Detaljer

Personlig publiseringssystem som læringsverktøy

Personlig publiseringssystem som læringsverktøy ssystem som læringsverktøy Stipendiat Jon Hoem, Høgskolen i Bergen, Mediesenteret Nettverksuniversitetet, mars 2004 Delrapport fra Fagforum for produksjonsteknikk Innhold 1 Introduksjon... 3 2 Bakgrunn...

Detaljer

1. Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel

1. Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Nettverksteknologiske forutsetninger for e- handel Kjell Toft Hansen 16.07.2007 Lærestoffet er utviklet for faget LV377D e-handel 1. Nettverksteknologiske

Detaljer

Spar penger. ta regnskapet selv

Spar penger. ta regnskapet selv Spar penger ta regnskapet selv Det finnes knapt noen øvre grense for hvor mange penger du kan bruke på konsulentbistand for å skreddersy den perfekte økonomiløsningen for din virksomhet, men de fleste

Detaljer

Kapittel 1. Introduksjon

Kapittel 1. Introduksjon Kapittel 1 Introduksjon Læringsmål for dette kapitlet Etter å ha lest dette kapitlet skal du forstå hva et program er kjenne til lagmodellen for programvare på datamaskinen ha tilrettelagt datamaskinen

Detaljer

Masteroppgave (60 studiepoeng)

Masteroppgave (60 studiepoeng) UNIVERSITETET I OSLO Institutt for informatikk The Mobile Phone as Doorkeeper Masteroppgave (60 studiepoeng) Thomas Halvorsen 1. august 2006 Forord Jeg vil takke hovedveileder Josef Noll som har vært en

Detaljer

Bibliofil-appen er her

Bibliofil-appen er her Infobrev 2/2015 Over 100 deltakere var med på omvisning på Kjerringøy handelssted i forbindelse med Bibliofil brukermøte i Bodø i mai. Engasjerende guider og fint vårvær bidro til en fantastisk opplevelse.

Detaljer

Fagskolen Tinius Olsen

Fagskolen Tinius Olsen Fagskolen Tinius Olsen PROSJEKTRAPPORT 2014: Trailer Anti Brake Av Utarbeidet av: Edin Abelseth Frode Fjøslid Simensen Kim Stian Næss Klasse: 2FBI Antall sider: 42 Vedlegg: 14 Innlevert dato: 02.06.2014

Detaljer

Kapittel 3. Anvendelser av Internett, applikasjonslaget

Kapittel 3. Anvendelser av Internett, applikasjonslaget Kapittel 3 Anvendelser av Internett, applikasjonslaget Læringsmål: Etter å ha lest dette kapitlet skal du forstå hvordan webtjenesten fungerer forstå hvordan e-posttjenesten fungerer forstå hvordan navnetjenesten

Detaljer

Manual. Del 1: Oversikt. QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Document: Norwegian Manual Part 1_version 2 Side: 1

Manual. Del 1: Oversikt. QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Document: Norwegian Manual Part 1_version 2 Side: 1 Manual Del 1: Oversikt QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Dato 18.08.2011 Side: 1 Om QL Time dokumentasjon Dokumentasjoner er delt inn i følgende deler: QL Time Oversikt (den del du nå har foran deg)

Detaljer

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner TJENESTER Din komplette webpartner Våre tjenester TJENESTER Din webpartner CoreTrek har siden 2000 bygget opp unike webløsninger for våre kunder. Med vårt egenutviklede publiseringssystem CorePublish og

Detaljer

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Grunnkurs for lærere Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum Y10 av dette

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0 Veiledning i bruk av EDIFACT i ELEKTRONISK SAMHANDLING Publikasjonsserie fra Norsk EDIPRO Hefte 1 En innføring i grunnleggende begreper og teknologier Versjon 3.0 Juni 1999 Forord Norsk veiledning i bruk

Detaljer

Av Skolelinux-prosjektet med NUUG Foundation v/knut Yrvin (Skolelinux) og Vidar Bakke (Skolelinux)

Av Skolelinux-prosjektet med NUUG Foundation v/knut Yrvin (Skolelinux) og Vidar Bakke (Skolelinux) Forslag til rabattavtale med Kommunens sentralforbund som dekker felleskostnader til dataprogram som oversettes til nynorsk, bokmål og nordsamisk, og en fritt tilgjengelig IKT-arkitektur i norsk utdanning

Detaljer

Innføring i EDB. 1. Forord. 1.1 Hensikten med kurset. 1.2 Hensikten med dette kursheftet. 1.3 Hvordan bruke kursheftet. 1.4 Kursheftets utvikling

Innføring i EDB. 1. Forord. 1.1 Hensikten med kurset. 1.2 Hensikten med dette kursheftet. 1.3 Hvordan bruke kursheftet. 1.4 Kursheftets utvikling Innføring i EDB 1. Forord 1.1 Hensikten med kurset Hensikten med dette kurset er å lære de som aldri før har brukt en datamaskin å bli kjent med den og bruke den til enklere oppgaver. Som kurskatalogen

Detaljer

INTERNETT som verktøy for formidling av overgrepsbilder

INTERNETT som verktøy for formidling av overgrepsbilder Høgskolen i Nesnas skriftserie Nr. 63 Høgskolen i Nesna 2005 INTERNETT som verktøy for formidling av overgrepsbilder Studentrapporter fra 1. år IT-Bachelor Per A. Godejord (Red.) Pris: Kr. 152 ISBN: 82-7569-119-2

Detaljer