4. Produktrapport. Forord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "4. Produktrapport. Forord"

Transkript

1 4. Produktrapport Forord Det er en forutsetning at leseren har gjennomgått presentasjonen av prosjektet før denne rapporten leses. Under denne forutsetningen, kan rapporten leses selvstendig og er da uavhengig fra de andre dokumentene. Denne rapporten gir et innblikk og en utfyllende informasjon om det rent tekniske rundt produktet og er i hovedsak beregnet for oppdragsgiver. Under denne rapporten vil det bli brukt mye ord og uttrykk rundt teknisk data og forståelse om dette. Om noe skulle være uklart henvises det til ordlisten som er vedlagt sist i kapitel 7, vedlegg. Det vil også bli gitt eksempler på kode vi har brukt i prosjektet. Ønsker leser å få med seg hele kodestrukturen, ber vi dem åpne det fullstendige programmet som finnes i vedlagt CD som inneholder all kildekode, eller lese den logiske koden i kapitel 7. Denne rapporten er delt inn i følgende hoveddeler: Brukergrensesnitt: Utforming Beskrivelse av applikasjon: Teknisk utredning Programmets oppbygging og virkemåte Arkitektur: Oppbyggingen av applikasjonen Sikkerhet: Teknisk beskrivelse av sikkerhetsløsningene i applikasjonen Videreutvikling: Hvordan oppdragsgiver kan gå frem for nye tilpasninger 1

2 Innhold Forord... 1 Innhold... 2 Utforming av brukergrensesnitt... 3 Skisser... 3 Det endelige brukergrensesnittet... 3 Fargevalg... 3 Knapper og ikoner... 4 Teknisk beskrivelse av applikasjon... 4 Mako framework... 4 Design... 5 Tilbakemelding til bruker... 5 Markdown... 5 Språkpakke... 6 Programmets oppbygging og virkemåte... 7 Model- view- controller... 7 Model database... 8 Repository/Interface Logisk mellomlag... 9 Controller logikk... 9 View utseende Generell kommentarer til kode Informasjonsarkitekturen bak utviklingen av applikasjon Organiseringsstruktur Bruk av navigering/ labels for å forenkle navigering Grupperingsmetoder til å kategorisere innhold for kategorier Metadata Språk i brukergrensesnittet Sikkerhet Videreutvikling Referanser/ kilder Vedlegg Vedlegg 1. Skisser Vedlegg 2. Det endelige brukergrensesnittet Vedlegg 3. Er- model (endret versjon av den som finnes i kravspesifikasjonen) Vedlegg 4. Blueprints

3 Utforming av brukergrensesnitt Dette kapitlet tar for seg hvordan informasjonen skal fremstilles ovenfor brukeren. Vi fulgte Digitalarkivets retningslinjer for design og brukte skisser utdelt fra oppdragsgiver hyppig. Designet ble utarbeidet ved hjelp fra skissene som hadde et antatt enkelt design, men vi valgte å moderniserte og tilpasse utseendet så langt det lot seg gjøre. Fargevalg hadde liten betydning i starten av utarbeidelsen av designet. Det ble satt mest fokus på plassering av detaljer, knapper og funksjonalitet. Skisser Skissene av brukergrensesnittet fikk vi utdelt som en del av mockupen fra oppdragsgiver. Vi så på disse som et krav og hadde dermed en dialog med oppdragsgiver hvis vi ønsket å gjøre endringer. Nedenfor er skissene som ble tegnet digitalt. Dette er skissene som var en del av mockupen, og kan ses i vedlegg 1. Det endelige brukergrensesnittet Prosessen med det endelige designet for brukergrensesnittet ble startet ved å lage views. Her ble det fokusert på plasseringer av knapper, tekstbokser, avkryssingsbokser, kombinasjonsbokser, trevisninger, dialogvinduer med mer. I selve designet for brukergrensesnittet er det brukt Bootstrap, noe som var et krav fra oppdragsgiver. I vedlegget er brukergrensesnittet som ble laget med Bootstrap illustrert, der skissene er benyttet så langt det lot seg gjøre. Bildene er kun hoveddeler av programmet, disse kan ses i vedlegg 2. Fargevalg Det ble det bestemt å ta utgangspunkt i fargene på websiden til Digitalarkivet, og samtidig ble det tilpasset til det vi selv syntes var mest stilrent. Det forelå ingen krav til hvilke farger som skulle benyttes ettersom oppdragsgiver sørger for at det kosmetiske utseende stemmer overens med deres systemer og vil derfor senere bli satt opp mot deres CSS. Fargebruken ble derfor holdt enkelt og består av så få farger som mulig. Hovedtrekkene i applikasjonen er grå, blå, svarte, hvite og lyse toner. Når man står i et av hovedvinduene er all tekst svart, men knappene har hver sin illustrerende farge i henhold til funksjonaliteten. Holdes musepekeren over ulike elementer, som for eksempel knapper, dannes det en annen tone på knappens farge. Dette er for å kunne markere tydeligere hvor brukeren peker. Andre eksempler kan være at når tekstbokser trykkes på (se figur 4.1), dannes det en tekst- "cursor" i tekstboksen, samtidig som det dannes en blå ramme rundt boksen. Dette hjelper brukeren med å se hvor han eller 3

4 hun måtte befinne seg i brukergrensesnittet. Dette er også med på å skille ut de ulike elementene som finnes. Figur 4.1: Tekstboks Knapper og ikoner Vi skulle implementere mye forskjellig funksjonalitet og det ble nødvendig med en del knapper, tekstbokser og avkryssingsbokser i applikasjonen. For at funksjonene bak dette skulle komme så tydelig frem som overhode mulig bestemte vi oss for å bruke passende ikoner og tekst på alle knapper og bokser (se figur 4.2). Dette ville gjøre det enklere for brukeren å forstå hva de ulike funksjonene som vil bli utført. Vi har heller ikke som oppgave å designe knapper og tilpasse disse med ikoner og glyphicons, fordi disse vil også tilpasses av oppdragsgiver i deres systemer. Men vi designet elementene mest mulig etter oppdragsgivers behov. Figur 4.2: Knapper og ikoner Teknisk beskrivelse av applikasjon I dette kapitlet blir det beskrevet om generelle tekniske funksjoner i applikasjonen. Mako framework Det ble tidligere gitt en kort beskrivelse av det rammeverket vi benyttet oss av under prosjektet i prosessrapporten. Rammeverket som ble brukt som har blitt nevnt, er Mako framework. Mako (ref: makoframework) er et open- source applikasjonsrammeverk skrevet i PHP. Rammeverket inneholder en rekke komponenter som restful routing, ORM, autentisering med mer, og har som mål å gjøre det raskt og enkelt å lage raske og sikre webapplikasjoner. I likhet med mange andre rammeverk er det inspirert av MVC (se side5) designmønsteret. 4

5 Design Applikasjonen er basert på Bootstrap sitt bibliotek, som bruker kolonner og rader for å plassere HTML- elementer. Dette er et mye brukt stil- rammeverk grunnet den responsive naturen, som fører til at applikasjonen blir god å bruke på forskjellige skjermstørrelser. Vi har lagd vårt eget CSS- ark der vi overstyrer de vanlige attributtene hvis det har vært nødvendig, men til syvende og sist skal applikasjonen integreres med Digitalarkivet sitt system, og vil arve deres fargespektrum, tekst og unike valg. Vi har brukt Bootstrap sin hjemmeside når det har vært behov for rådføring og brukerinstruks hvis vi skulle bruke nye komponenter. Tilbakemelding til bruker Figur 4.3: Tilbakemelding til bruker Applikasjonen har behov for å gi tilbakemeldinger til bruker, så det benyttes en valideringsmeldinger (se figur 4.3) når bruker ikke har fylt ut obligatoriske felter ved lagring av innhold. Det er vi som utviklere som definerer de obligatoriske feltene, fulgt av oppdragsgiver sine krav. Om en valideringsmelding dukker opp, betyr det at skjemaet brukeren fyller ut mangler input, og brukeren blir nødt til å fylle ut de nødvendige feltene. Markdown Markdown (ref: daringfireball) er et tekst- til- HTML konverteringsverktøy for skriving i web. Tankegangen med bruk av dette verktøyet er at når brukeren skriver, benyttes et easy- to- read, easy- to- write- format. Når brukeren velger et av funksjonene i verktøyet, konverterer Markdown den til en HTML- struktur. Fordelen ved å benytte dette verktøyet er at brukeren får en bedre skrive- og leseopplevelse, derav at det er hurtig, og enkelt for den som skal skrive tekstinnhold til nettsider. Ved denne formateringen får det endelige produktet en mer stilren og pen formatering. Vi har benyttet oss av Bootstrap- Markdown. Biblioteket vi benyttet oss av er hentet fra markdown/ Figur 4.4: Markupen er blitt satt 5

6 Figur 4.5: Konverteringen er blitt utført, og teksten blir forhåndsvist via to- markdown biblioteket Språkpakke Vi har bygd opp en pakke med engelsk og norsk språk (se figur 4.6) for å kunne presentere programmet til en bredere brukergruppe. En språkpakke er uendelig utvidbar, og nå som det allerede er implementert en språkpakke, er det enkelt å kunne legge til flere språk. Når språket endres vil labels, overskrifter, knapper og alt annet av statisk tekst endres til det relevante språket. Figur 4.6: Endring av språk 6

7 Programmets oppbygging og virkemåte I dette kapitlet vil det detaljert vises hvordan oppbygningen av de ulike delene av applikasjonen er satt opp, og hvilke komponenter samt virkemåte som er benyttet. Model- view- controller MVC (Ref: Tor Krattebøl) Model- view- controller er et applikasjonsmønster. Dette betyr at det er en standard applikasjonsarkitektur, oppbygning og design, som er brukt av mange leverandører av webapplikasjoner. Arkitekturen består av fire hoveddeler, en modell (Model), logisk mellomlag (repository/interface), en kontroller (Contoller), og en presentasjonsdel (View). Vi brukte denne applikasjonsarkitekturen under i utviklingen av programmet. Arkitekturen ser slik ut (se figur 4.7): Figur 4.7: Arkitekturen av MVC Inspirasjon fra Tor Krattebøl, Webapplikasjon, forelesning uke 41, 2014 MVC Hvordan denne kombinasjonen fungerer: Det er Controller som styrer det hele. Hensikten med repository er at ikke all virksomhetselogikk skal ligge i en controller, men heller dele opp koden som visningslogikk og databaselogikk. Samtidig som dette, vil dette laget styres av hvilke view's som skal kalles på. Modellen skal som før, kun inneholde databaserelasjoner. View's er presentasjonslaget, altså det fremviser dataene i et brukergrensesnitt, og består av HTML for hvert View. Når man for første gang skriver inn en URL til applikasjonen gjøres dette mot controlleren. Det vil si at man ved å oppgi en URL starter en metode i en controller- klasse. Denne 7

8 metoden kan utføre virksomhetslogikken og databaselogikken. Videre vil den kalle opp et view. Det er i dette view'et vi kan vise data fra controlleren. Dersom vi skal ha mulighet for å skrive data inn i et skjema for å lagre dette i databasen må view et som vises inneholde et slikt HTML- skjema. Når et kall gjøres i dette view et bestemmer skjemaet hvilken controller og hvilken metode i denne som skal kalles, ved hjelp av HTML <form action>. Inne i denne metoden vil så dataene fra skjema være tilgjengelig og vi kan skrive kode for å sende dataen fra controller, til interface, til repository, helt ned til modell- laget som manipulerer databasen etter forespørsel. Fordeler med MVC: (ref: itpro) God struktur og gjenvinnbar kode Kraftig URL- mapping Støtter funksjoner som autentisering Enklere å utføre tester God oversikt og skille mellom de ulike applikasjonslagene Med en slik inndeling kan man endre på brukergrensesnitt uten at dette har noen innvirkning på hvordan dataene blir håndtert Endringer av hvordan dataene håndteres påvirker heller ikke brukergrensesnittet En modell kan representeres til brukeren på flere måter (flere views) Model database Dette laget i strukturen setter opp relasjonene tabellene har til hverandre i databasen. ORM som gjør det mulig å kartlegge alle relasjoner i databasen støtter hasone(), belongsto(), hasmany() og manytomany() relasjonstyper. Modellen lagrer data, og en relevant controller henter ut dataen som skal vist i grensesnittet. Når det skjer en endring mot modellen er det controller som sender oppdateringen gjennom MVC strukturen. For å se databasen i sin helhet med relasjoner henviser vi leser til dette kapittelets vedlegg 3. 8

9 Her ser vi (se figur 4.8) et eksempel på hvordan modellkoden bygges opp. Hver relasjon context har til andre tabeller i databasen blitt definert i henhold til om det er en mange- til- mange relasjon, hører- til relasjon, en- til- mange relasjon eller en- til- en relasjon. Figur 4.8: Tabell fra database og modellkode Figur 4.9 Tabell fra database Denne tabellen (se figur 4.9) er definert av en mange til mange relasjon mellom context og languages, og betyr at man kan ha flere språk til en kontekst, en enkel hjelpetabell for å unngå dobbellagring. Repository/Interface Logisk mellomlag Dette er et lag som lar deg isolere store deler av den logiske koden, slik at man ikke trenger å legge all logikk i controller. Dette har en hensikten med å enklere kunne teste kode, gjenbruk av metoder i flere deler av prosjektet, og forenkling av vedlikehold i det logiske laget. Ved å legge til dette laget har vi tatt høyde for at Digitalarkivet kan bytte ut den underliggende databasestrukturen, og bare endre i dette logiske mellomlaget. Controller logikk Denne delen av strukturen sender kommandoer til repositories, gjennom interface, for å endre modellens tilstand; endre, slette eller legge til et objekt. Den er også ansvarlig for 9

10 hvordan modellens innhold skal representeres til brukeren. Hovedsakelig responderer controlleren på en klientforespørsel og konstruerer en respons, og via Mako sitt routing bibliotek kan du dirigere controllerens respons og sende brukeren til riktig sted. View utseende Viewet er delen der all HTML i applikasjonen skal skrives. Et view kan være en hel webside eller bare deler av en, som header eller footer. Bruken av views lar deg separere logikken og presentasjonen av en applikasjon, som tillater uavhengig utvikling, testing og vedlikehold av MVC lagene. Generell kommentarer til kode Biblioteker Bootstrap - Tidligere kalt twitter Bootstrap er et verktøy for å lage nettsider og webløsninger. Bootstrap inneholder HTML og CSS design elementer for utvikling og design, og tilpasses godt til mobile løsninger. Det inneholder maler for typografi, former, knapper, navigasjon og andre grensesnitt komponenter. Bootstrap har også en valgfri JavaScript utvidelse. Bootstrap Markdown - Gjør det mulig å integrere Bootstrap tekstområder med markup funksjonalitet. Slik at man kan enkelt modifisere teksten sin med HTML markup, uten å huske all syntaksen. To- markdown - En tredjepart pakke som gir muligheten til å foråndsvise teksten som HTML i det definerte tekstområdet. Jquery - Jquery er et JavaScript- bibliotek utviklet for å forenkle klientskripting av HTML. Dette brukes for å kunne lettere navigere et dokument. jquery File Upload - Håndterer fil opplasting via jquery kall, og er lett til passelig med Bootstrap og HTML. Select2 - Gjør vanlige selectbokser meget tilpasningsvennlig, og gir støtte for søk, uendelig scrolling, tagging og mye mer. Autosize - Et enkelt script som automatisk ekspanderer våre spesifiserte tekstområder til en maksimum definert høyde. League Commonmark - Gir et enkelt system for å formatere markdown i backend, det gir betydelig bedre ytelse på større nettsider siden det ligger cachet som HTML i databasen, og det må da ikke bygges for hver sidelasting. 10

11 Bruk av kommentarer Vi har fulgt PHPdoc, som er en adapsjon av Javadoc, som igjen er den uformelle standarden for å kommentere PHP kode. Det er en kort beskrivelse, etterfulgt av parametere og returverdier, se figur Figur 4.10: Kommentarstil Mako biblioteker mako\session\session - Biblioteket brukes til å persistere data mellom sidevisninger. mako\view\viewfactory - ViewFactory- klassen brukes til å generere et view- objekt som senere skal gjengi output til http. mako\http\request - Et abstraksjonslag som lar deg hente data fra klientforespørselen, for eksempel formdata, requestheader, med mer. mako\http\response - Et abstraksjonslag som lar deg manipulere tjenerresponsen. mako\validator\validatorfactory - Klassen returnerer et valideringsobjekt som brukes til å validere brukerinput ved hjelp av predefinerte regler. mako\http\routing\urlbuilder - En klasse som lar deg returnere en komplett url basert på egendefinerte navn. mako\utility\uuid - Klassen generer en unik universell identifikator som vi bruker for å kollisjon på filnavn. mako\utility\humanizer - Brukes til å formatere bytes til et leservennlig format. mako\utility\str - En klasse som inneholder metoder for stringmanipluering, og er brukt i vårt tilfelle for å generere slugs for url. mako\database\midgard\orm - Mako ORM er en implementasjon av active record designmønsteret som inneholder funksjonalitet for å snakke med en relasjonsdatabase. mako\file\filesystem - Et abstraksjonslag som lar oss jobbe med filer og filsystemer, med denne klassen unngår vi mye boiler- plate kode. mako\auth\gatekeeper - Biblioteket lar oss håndtere brukerinnlogging og autentisering. 11

12 Informasjonsarkitekturen bak utviklingen av applikasjon I dette kapitlet skal vi se på hvordan arkitekturen for applikasjonen er bygget opp. Informasjonsarkitekturen (ref: Gerd Berget) definerer noe om hvordan design og informasjon er strukturert. Det er en kombinasjon av organisering, navngivning og navigasjonssystemer. Arkitekturen sier noe om kunnskapen for hvordan man kan fremme brukervennlighet og gjenfinnbarhet sammen med designprinsipper for det digitale landskapet. Organiseringsstruktur Strukturen må være så god at brukeren ser hvor elementer er plassert i forhold til hverandre. Med det som bakgrunn valgte vi en hierarkisk struktur. Denne strukturen er en av de mest brukte strukturene på en webside, noe som gjør det enkelt og gjenkjennbart for brukeren. Ved hjelp av denne strukturen ønsket vi en top- down tilnærming, den nevnte strukturen gir en oversikt over hva som finnes av informasjon for de ulike elementene på skjermen. Det vi ønsket å oppnå ved en slik flat struktur, er at brukeren utfører få klikk for å komme til målet sitt. Fordelen med en flat struktur er at utviklingen av strukturen blir bedre for videre implementering av funksjonene, og dermed kreves det ikke mye rekonstruering av organiseringen. Eneste ulempen vi så ved en slik struktur, var at det til tider kan bli for mange valg for brukeren. Samtidig ser vi at dette er nødvendig ettersom innholdet er så stort. Under er den hierarkisk organiseringsstrukturen for applikasjonen presentert (se figur 4.11): 12

13 Figur 4.11: Hierarkisk struktur I følge (ref: Sciencedirect) kan en gjennomsnittlig person ha 7 ± 2 objekter i korttidsminnet. Dette brukte vi som en regel for antall valg som tilbys. Og valgene vi tilbyr har maks 7 valg i hele strukturen. 13

14 Bruk av navigering/ labels for å forenkle navigering Ved hjelp at blueprints, altså en beskrivelse av alle aspekter ved tjenesten i nok detalj, slik at den kan verifiseres og vedlikeholdes, kan vi vise hvordan applikasjonen er bygget opp. Samtidig som vi kan se hvordan de forskjellige komponentene henger sammen. Her viser vi hvordan organiseringen, navigeringen og labels vises på applikasjonen når bruker oppretter en ny artikkel (se figur 4.12): Figur 4.12: Blueprints av hvordan man oppretter en artikkel. Se vedlegg 3 for hva de ulike mønsterne betyr 14

15 Grupperingsmetoder til å kategorisere innhold for kategorier For å lage kategorisere brukte vi en tvetydig grupperingsmetode som tar utgangspunkt i hvilke kontekst brukeren befinner seg i. Vi tror at denne grupperingsmetoden gjør det enkelt for bruker å finne den informasjonen de faktisk er på jakt etter. Denne typen gruppering tillater å sortere kategorier på en intellektuell måte, og grupperingsmetoden er nyttig når man organiserer temaer som har sammenheng med hverandre. Denne metoden er en hybrid og har heller ingen krav om at grupperingen behøver å være alfabetisk, den er basert på en rekursiv sorteringsalgoritme som bare tar høyde for brukeren sin tidligere input. For å se denne strukturen som er beskrevet (se figur 4.13). Figur 4.13: Hierarkisk trestruktur av kategorier Figur 4.14: Ferdig utviklet kategoritre 15

16 Metadata Språk i brukergrensesnittet Det er viktig at språket i brukergrensesnittet er brukt for grupper av relaterte systemer. For at språket skal kunne øke gjenfinningen på nettstedet er det viktig med et språk som har kontroll over synonymer og økt konsistens. Språket som er benyttet, er et naturlig og gjenkjennelig språk. Dublin Core: Vi kan beskrive applikasjonen ved hjelp av et komplett sett av Dublin Core- elementer (ref: Gerd Berget). Dette brukes for å definere applikasjonen ved hjelp av 15 dataelementer. 1. Tittel: Publiseringssystem for Digitalarkivet 2. Opphav: Arkivverket - Digitalarkivet 3. Emne: Publisering 4. Beskrivelse: Publisere artikler i forskjellige kontekster 5. Utgiver: Arkivverket - Digitalarkivet 6. Bidragsyter: Arkivverket - Digitalarkivet 7. Dato: Ikke kjent 8. Type: Arkivmateriale, statlig og privat 9. Format: PHP, HTML 10. Identifikator: 11. Kilde: 12. Språk: Norsk, engelsk 13. Relasjon: Arkivverket og Digitalarkivet er organisert som et norsk statlig selskap 14. Dekning: Org.nr: Pb 4013 Ullevål Stadion, 0806 Oslo 15. Opphavsrett: Arkivverket 2015 Sikkerhet I kravspesifikasjonen ble det nevnt følgende: "Som studentprosjekt utvikles det en "pakke" som skal inkluderes i deres systemer", og dermed er sikkerhetskrav noe oppdragsgiver selv tar høyde for, slik at dette blir tilpasset deres krav i systemet. Vi har selv lagt til en enkel innlogging, der brukerinformasjon blir validert. Som studentprosjekt tar vi høyde for hva brukergrensesnittet skal vise i forhold til hvilke rettigheter brukere får tildelt av administratorer. 16

17 Videreutvikling Som nevnt er vår applikasjon en pakke til et større system, som blir ferdigutviklet på et ubestemt tidspunkt. Dette medfører at det kan bli endring i prosjektet sin helhet når det gjelder rettigheter for brukere, dette inkluderer også spørringer mot databasen over hva som skal vises til brukere med forskjellige rettigheter. Dette betyr at videreutvikling av applikasjonen går ut på rettigheter og sikkerhet. Det kan også være mulighet for å åpne applikasjonen for tredjeparter, slik at de kan dele sine bilder eller gladsaker på en separert del av Riksarkivets nettsider. Alle punkter som oppdragsgiver selv skulle ta høyde for er for det meste lagt klart og til rette for i koden. 17

18 Referanser/ kilder Arkitektur. Om informasjonsarkitektur. Hentet fra Gerd Berget, forelesning i Informajosnsarkitektur Daringfireball. Om markdown. Hentet fra Itpro. Fordeler MVC. Hentet fra introduksjon- til- microsoft- mvc/ Mako framework. Om Mako framework. Hentet fra MVC. Om MVC. Hentet fra Tor Krattebøl, Webapplikajsoner, forelesning uke MVC MVC. Om MVC. Hentet fra Tor Krattebøl, Webapplikajsoner, forelesning uke MVC Sciencedirect. The Magical Number Seven, Plus or Minus Two. Hentet fra 18

19 Vedlegg Vedlegg 1. Skisser Index Opprette konteks 19

20 Opprette artikkel Behandle kategorier Opplasting av bilde i artikkel 20

21 Vedlegg 2. Det endelige brukergrensesnittet Forside Opprette kontekst 21

22 Opprette artikkel Behandle kategorier Opplasting av bilde i artikkel 22

23 Vedlegg 3. Er- model (endret versjon av den som finnes i kravspesifikasjonen) 23

24 Vedlegg 4. Blueprints Beskrivelse av blueprints 24

Hovedprosjekt!2015! Høgskolen!i!Oslo!og!Akershus!!

Hovedprosjekt!2015! Høgskolen!i!Oslo!og!Akershus!! Hovedprosjekt2015 HøgskoleniOsloogAkershus PubliseringssystemforDigitalarkivet Gruppe27 DanielEdgarGynnildJohnsen AndreasGlasøSkifjeld AndreasAasheim PROSJEKT NR. Studieprogram:Informasjonsteknologi Postadresse:

Detaljer

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen.

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen. Artist webside Innhold Artist webside...1 Gruppe medlemmer...1 Oppdragsgiver...1 Kontaktperson...2 Veileder...2 Oppgaven...2 Muligheter...2 Sammendrag...2 Dagens situasjon...2 Mål og rammebetingelser...3

Detaljer

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk Produktdokumentasjon Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Dokumentasjonen Dette er en teknisk dokumentasjon på produktet som er utviklet. Denne er tiltenkt personer med teknisk

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

3. Prosessrapport. Forord

3. Prosessrapport. Forord 3. Prosessrapport Forord Prosessrapporten er utarbeidet i forbindelse med hovedprosjekt våren 2015 ved Høgskolen i Oslo og Akershus. I denne rapporten vil vi beskrive prosessen bak utviklingen av publiserings-

Detaljer

S y s t e m d o k u m e n t a s j o n

S y s t e m d o k u m e n t a s j o n S y s t e m d o k u m e n t a s j o n Monitorering av produksjonsløyper ved Nasjonalbiblioteket - Project BAKE Utarbeidet av: Einar Wågan Kristian Akerhei Studium: Informasjonssystemer Innlevert: 26.5.2015

Detaljer

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 1 Systembeskrivelse... 2 2 Mål for systemet... 3 3 Funksjonelle krav... 4 4 Ikke-funksjonelle krav... 5 5 Use-case diagram... 6 6 Rammekrav...

Detaljer

Båtforening på nett. Produktrapport

Båtforening på nett. Produktrapport Båtforening på nett Hovedprosjekt våren 2009, Høgskolen i Oslo Prosjektgruppe 36 Vegard Skipnes, Rade Vuckovic & Frode Sørensen Produktrapport 1 Sammendrag Denne rapporten er en del av Hovedprosjektet

Detaljer

Dokument 1 - Sammendrag

Dokument 1 - Sammendrag Dokument 1 - Sammendrag Automatnett - Nytt CMS-verktøy for Uno-X Automat Fakultet for teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, 2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag 1 1. Innledning 1 2. Om

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

Eventhandler Teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2013. Produktrapport

Eventhandler Teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2013. Produktrapport Eventhandler Teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2013 Produktrapport 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse... 1 2 Produktdokumentasjon... 2 3 Beskrivelse av mobilapplikasjonen...

Detaljer

Kravspesifikasjon. Forord

Kravspesifikasjon. Forord Forord Kravspesifikasjonen skal gi en oversikt og forståelse over det planlagte systemets funksjonalitet. Dokumentet skal gi både utviklere og oppdragsgivere innblikk i hvordan og hva systemet skal levere.

Detaljer

Vedlegg LMC intranett

Vedlegg LMC intranett Vedlegg LMC intranett H12D02 Jarl-Håvard Holen Ole-Martin Larsen Fredrik Sethne-Andersen André Ritari Vedlegg 1 Resultater av kortsortering. Kortsortering Bruker 1, Salg: Kortsortering Bruker 2, Teknisk:

Detaljer

SiteGen CMS. Innføringsmanual

SiteGen CMS. Innføringsmanual SiteGen CMS Innføringsmanual Copyright Barlind Solutions AS 2008 Hva er SiteGen CMS? SiteGen CMS er et såkalt content-management-system; eller med litt andre ord et publiseringssystem. Det kan brukes til

Detaljer

Informasjonsorganisering. Information Architecture Peter Morville & Jorge Arango Kapittel 4, 5 & 6

Informasjonsorganisering. Information Architecture Peter Morville & Jorge Arango Kapittel 4, 5 & 6 Informasjonsorganisering Information Architecture Peter Morville & Jorge Arango Kapittel 4, 5 & 6 Bevissthet om sted, omgivelser og tingenes plassering Ting er noe vi forstår i relasjon til noe annet Informasjonsomgivelsenes

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

Denne rapporten er beregnet for dataansvarlig på Grefsenhjemmet, den som skal installere, vedlikeholde og modifisere systemet.

Denne rapporten er beregnet for dataansvarlig på Grefsenhjemmet, den som skal installere, vedlikeholde og modifisere systemet. Produktrapport Forord Denne rapporten er beregnet for dataansvarlig på Grefsenhjemmet, den som skal installere, vedlikeholde og modifisere systemet. Dataansvarlig eller supporter trenger informasjon om

Detaljer

Utvikle en prototype for en digital versjon av helsekort for gravide. Programvareleverandør av ehelse-løsninger for helsevesenet

Utvikle en prototype for en digital versjon av helsekort for gravide. Programvareleverandør av ehelse-løsninger for helsevesenet Kravspesifikasjon Hovedprosjekt 2014 Institutt for informasjonsteknologi, Høgskolen i Oslo og Akershus Presentasjon Tittel: Oppgave: Gruppemedlemmer: Digitalt Helsekort for Gravide Utvikle en prototype

Detaljer

Forprosjektrapport. Gruppe 26. Digitalt læreverktøy for Cappelen Damm

Forprosjektrapport. Gruppe 26. Digitalt læreverktøy for Cappelen Damm Hovedprosjekt i informasjonsteknologi 2016 Høyskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Digitalt læreverktøy for Cappelen Damm Gruppe 26 Sofia Aittamaa - s198580@stud.hioa.no Petter Lysne - s198579@stud.hioa.no

Detaljer

PROSESSDOKUMENTASJON

PROSESSDOKUMENTASJON PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET: Papir og elektronisk Telefon: 22 45 32 00

Detaljer

- reklamebannere mobil og tablet

- reklamebannere mobil og tablet Spesifikasjoner - reklamebannere mobil og tablet FINN.no Versjon 2.4 Sist oppdatert 16.08.2013 1. Innhold Innhold Introduksjon Målsetning Spesifikasjoner HTML Fysisk størrelse 225 px* Eksempler Størrelser

Detaljer

Oblig 5 Webutvikling. Av Thomas Gitlevaag

Oblig 5 Webutvikling. Av Thomas Gitlevaag Oblig 5 Webutvikling Av Thomas Gitlevaag For oppgave 1 og 2 skal dere levere en funksjonell webside på deres hjemmeområde. Dere skal også levere alle phps-filene slik at man for en hver side kan slenge

Detaljer

6. Brukerveiledning. Forord

6. Brukerveiledning. Forord 6. Brukerveiledning Forord I denne rapporten vil man finne en skriftlig brukerveiledning om TEXTOP. Denne brukerveiledningen er først og fremst ment for hvordan brukeren skal handle for å oppnå sine mål

Detaljer

Forprosjekt gruppe 13

Forprosjekt gruppe 13 Forprosjekt gruppe 13 Presentasjon Tittel: Oppgave: Periode: Gruppemedlemmer: Veileder: Oppdragsgiver: Kontaktperson: Mobilbillett i HTML5 Utvikle en mobil billettautomat innenfor kategorien dedikert web

Detaljer

Nettstedanalyse av pitchfork.com

Nettstedanalyse av pitchfork.com Nettstedanalyse av pitchfork.com Mars 2011 Skrevet av Markus Gevelt Introduksjon I denne oppgaven skal jeg analysere nettsiden www.pitchfork.com, med fokus på dens design og bruksmessige funksjonalitet.

Detaljer

Design og dokumentasjon

Design og dokumentasjon Design og dokumentasjon Information Architecture Peter Morville& Louis Rosenfeld Kapittel 12 29.01.2015 Håkon Tolsby 1 Ny fase i prosjektet Fokusskifte: Fra planlegging til produksjon Fra overordnet arkitektur

Detaljer

Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp

Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp { En selvstendig plattform som kan brukes til å formidle kurs på nett med dagsaktuell teknologi. Oppgave 5, av Fredrik Johnsen Oppgavestiller

Detaljer

Vurdering for Studiestøtte Lånekassen. Poengsum: 83 poeng av moglege 105 poeng - 79 %

Vurdering for Studiestøtte Lånekassen. Poengsum: 83 poeng av moglege 105 poeng - 79 % Vurdering for Studiestøtte Lånekassen Poengsum: 8 poeng av moglege 105 poeng - 79 % 1. Tjenesten er enkel å finne (Studiestøtte - Lånekassen) 1.1 Tjenesten er enkel å finne gjennom søk og navigasjon [

Detaljer

Presentasjon... 3. Sammendrag... 4. Dagens situasjon... 5. Mål og rammebetingelser... 5. Moduler... 6. Løsning og alternativer...

Presentasjon... 3. Sammendrag... 4. Dagens situasjon... 5. Mål og rammebetingelser... 5. Moduler... 6. Løsning og alternativer... Innholdsfortegnelse Presentasjon..................................................... 3 Sammendrag.................................................... 4 Dagens situasjon.................................................

Detaljer

HTML5. Skjemaer på nettsider. Skjemaer med. Informasjonsteknologi 1 og 2. Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

HTML5. Skjemaer på nettsider. Skjemaer med. Informasjonsteknologi 1 og 2. Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Skjemaer med HTML5 Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Leksjon 10 Informasjonsteknologi 1 og 2 Skjemaer på nettsider I denne leksjonen skal vi se litt nærmere på bruk av skjemaer på nettsider. Du har sett

Detaljer

versjon 1.1 Brukermanual

versjon 1.1 Brukermanual Side 1 05.11.2004 versjon 1.1 Brukermanual Side 2 05.11.2004 Beskrivelse av IKT-verktøy for strukturering og organisering av referanser til store mengder informasjon. GrandView er et program for strukturering

Detaljer

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Skin: Dnnbest-Grey-Skin1024 Skin: Metro7 Custom LabOra web-portal er et web-basert publiseringsprogram for publisering av informasjon på hjemmesider.

Detaljer

Bachelorprosjekt 2015

Bachelorprosjekt 2015 Bachelorprosjekt 2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Tam Ha (s171513) Arslan Yousaf (s189135) Gabriel Noraker Alfarrustad (s161910) Eivind Lund (s180381) Phillip Padiernos Næss (s162951) Forprosjekt Prosjektets

Detaljer

1. GRUNNLEGGENDE BEGREPER I NY COLUMBIWEB

1. GRUNNLEGGENDE BEGREPER I NY COLUMBIWEB Grunnmodul 1. GRUNNLEGGENDE BEGREPER I NY COLUMBIWEB Det er 6 grunnleggende begreper i ny ColumbiWeb: Mal, Side, Artikkel, Fil, Meny og Emne. Malen inneholder html-kode og styrer altså utseendet på en

Detaljer

Publiseringsveiledning for www.tromsfylke.no

Publiseringsveiledning for www.tromsfylke.no Publiseringsveiledning for www.tromsfylke.no Sist oppdatert 09.07.2013 av Khalil Dahbi Innholdsliste 1. Side:... 3 a. Lage en ny side:... 3 b. Endre innstilling til en side:... 3 c. Slette en side:...

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FORORD

KRAVSPESIFIKASJON FORORD KRAVSPESIFIKASJON FORORD Hensikten med kravspesifikasjonen er å gi oppdragsgiver og utviklere en enighet og forståelse av funksjonaliteten til applikasjonen som skal produseres. en definerer i tillegg

Detaljer

ChiCMS Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo 2011

ChiCMS Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo 2011 TESTRAPPORT Forord Denne testrapporten har som formål å beskrive all testing som er utført på systemet, både under utviklingen og etter ferdigstilling. Målet for testingen er for å verifisere at vi har

Detaljer

Administrering av SafariSøk

Administrering av SafariSøk Administrering av SafariSøk Administrering av SafariSøk Revisjonshistorie Revisjon $Revision: 1.6 $ $Date: 2003/08/05 12:44:02 $ Innholdsfortegnelse 1. Om programmet... 1 Generelt... 1 2. Fremgangsmåter...

Detaljer

Entobutikk 2.PRODUKTRAPPORT VÅR 2011

Entobutikk 2.PRODUKTRAPPORT VÅR 2011 2.PRODUKTRAPPORT VÅR 2011 1 DELKAPITTEL 1 FORORD Denne produktrapporten inneholder detaljer om produktet vi har utviklet samt programmessig oppbygning, illustrasjoner, diagrammer over produktet, funksjoner

Detaljer

4.1. Kravspesifikasjon

4.1. Kravspesifikasjon 4.1. Kravspesifikasjon Dette delkapittelet beskriver nærgående alle deler av systemet, hvordan det er tenkt ferdigutviklet med fokus på oppdragsgivers ønsker. 4.1.1. Innledning Informasjon om hvordan kravspesifikasjonens

Detaljer

Administrasjon av saker. - Redigere saker med standard mal

Administrasjon av saker. - Redigere saker med standard mal Administrasjon av saker - Redigere saker med standard mal Admin V3 September 2015 INNLEDNING... 3 HVA ER EN ARTIKKEL?... 4 FANE: INNHOLD... 4 Felter i en standard artikkel... 5 LAGE EN NY ARTIKKEL... 6

Detaljer

III. PRODUKTRAPPORT HOVEDPROSJEKT VÅR 2013 KNOWIT CVREG TILBUD

III. PRODUKTRAPPORT HOVEDPROSJEKT VÅR 2013 KNOWIT CVREG TILBUD III. PRODUKTRAPPORT HOVEDPROSJEKT VÅR 2013 KNOWIT CVREG TILBUD GRUPPE 36 FORFATTERE: NORDENGEN, THOMAS LARSEN, GLENRUBEN E. STEEN, SEBASTIEN-JEROME 1 FORORD Denne rapporten er skrevet for personer med

Detaljer

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend»

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» 23.3.2006 Utarbeidet av: 2 Innlogging og beskrivelse av hovedelement i «backend» For å få tilgang til redigeringsmodul velges følgende

Detaljer

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016. Pillbox Punchline

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016. Pillbox Punchline Forprosjektrapport Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016 Pillbox Punchline Gruppe 8 André Østhagen Bye, s198607 Annika Hammervoll, s198611 Hanne Rygge, s198613

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni.

KRAVSPESIFIKASJON. Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni. KRAVSPESIFIKASJON Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni. Prosjektgruppe: 27 Prosjektmedlem: Ole Almenning Stenhaug Veileder.

Detaljer

Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo våren 2011 CHARITY DOCTORS KRAVSPESIFIKASJON

Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo våren 2011 CHARITY DOCTORS KRAVSPESIFIKASJON CHARITY DOCTORS KRAVSPESIFIKASJON Hovedprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo våren 2011 Gruppe 13 Muleha Nhonzi Harlem Tambwe Mufoncol Ruban Amuthalingam Page 1 of 6 1 Innledning 1.1 Innledning

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS.

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS. Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren.. Digitale eller trykte utgaver

Detaljer

Brukerveiledning for SI Norge. Publiseringsverktøy for klubbenes hjemmesider

Brukerveiledning for SI Norge. Publiseringsverktøy for klubbenes hjemmesider Brukerveiledning for SI Norge Publiseringsverktøy for klubbenes hjemmesider Innhold Hva finner du hvor?...s. 2 Ordliste..s. 3 Innlogging til Umbraco...s. 4 Opprette ny artikkel.s. 5 - Skrive tekst og laste

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Gruppe 2. Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus. Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1

KRAVSPESIFIKASJON. Gruppe 2. Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus. Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1 KRAVSPESIFIKASJON Gruppe 2 Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1 CONTENTS 1. Forord... 3 2. Presentasjon... 3 2.1 Gruppens medlemmer... 3 2.2 Oppdragsgiver... 3 2.3

Detaljer

Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 +

Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 + Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 + Innlogging: Klikk deg inn på din nettside. I menyen på ditt nettsted vil det være en link til logg inn eller adm. Klikk på denne og logg inn med det brukernavnet

Detaljer

[GILJE SELSKAPSLOKALER]

[GILJE SELSKAPSLOKALER] 2013 Hovedprosjekt 2013 Gruppe 27 Kravspesifikasjon [GILJE SELSKAPSLOKALER] Lars Gjestang - Hiran Piapo - Bård Skeie Kravspesifikasjon 1 Presentasjon 1.1 Innledning Dette prosjektet er et hovedprosjekt

Detaljer

Del VII: Kravspesifikasjon

Del VII: Kravspesifikasjon 1 2 Forord Dette dokumentet inneholder retningslinjer for gruppen vår og beskrivelse av betingelsene for utviklingen av vårt prosjekt. Vår gruppe benyttet dette dokumentet som et styringsdokument for å

Detaljer

Presentasjon. Kristian Hewlett- Packard 29.05.2012

Presentasjon. Kristian Hewlett- Packard 29.05.2012 2012 Presentasjon Kristian Hewlett- Packard 29.05.2012 1 Innledning Denne innledningen inneholder informasjon om gruppen, samt bakgrunn og mål for oppgaven og en introduksjon til temaet. 1.1 Gruppen Vår

Detaljer

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 Side 1 Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Logg inn... 3 Menylinje... 3 Artikkelliste... 4 Ny artikkel... 5 Aktiviteter... 8 Rediger aktivitet... 9 Dokumenter... 9 Nytt dokument... 10

Detaljer

Eventhandler Teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2013. Testrapport

Eventhandler Teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2013. Testrapport Eventhandler Teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2013 Testrapport 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 Innledning... 2 3 Formål med testing... 3 3.1 Funksjonalitet...

Detaljer

Bruksanvisning for publisering med ez publish 3.7.5

Bruksanvisning for publisering med ez publish 3.7.5 Bruksanvisning for publisering med ez publish 3.7.5 Bakgrunn for oppgraderingen Norsk Fysioterapeutforbund har oppgradert nettstedet www.fysio.no. Det er gått over tre år siden NFF lagde det nåværende

Detaljer

Vurdering for Søke stilling - Trondheim kommune. Poengsum: 70 poeng av moglege 105 poeng - 67 %

Vurdering for Søke stilling - Trondheim kommune. Poengsum: 70 poeng av moglege 105 poeng - 67 % Vurdering for Søke stilling - Trondheim kommune Poengsum: 70 poeng av moglege 05 poeng - 67 % Tjenesten er enkel å finne (Søke stilling - Trondheim kommune) Tjenesten er enkel å finne gjennom søk og navigasjon

Detaljer

Kom i gang. Nå er det enklere en noensinne å redigere hjemmesiden din med Plone CMS. 17. mars 2010

Kom i gang. Nå er det enklere en noensinne å redigere hjemmesiden din med Plone CMS. 17. mars 2010 Kom i gang Nå er det enklere en noensinne å redigere hjemmesiden din med Plone CMS. 17. mars 2010 Innholdsfortegnelse Introduksjon til Bedrift Online 4 Web-basert publiseringsverktøy 4 Hva du trenger 4

Detaljer

1 Inledning. 1.1 Presentasjon. Tittel Informasjonsplattform for NorgesGruppen. Oppgave Utvikle en informasjonsplattform for butikkene i NorgesGruppen

1 Inledning. 1.1 Presentasjon. Tittel Informasjonsplattform for NorgesGruppen. Oppgave Utvikle en informasjonsplattform for butikkene i NorgesGruppen Kravspesifikasjon 1 Inledning 1.1 Presentasjon Tittel Informasjonsplattform for NorgesGruppen Oppgave Utvikle en informasjonsplattform for butikkene i NorgesGruppen Periode 3. Januar 14. Juni Gruppemedlemmer

Detaljer

3. Kravspesifikasjon. Experior - rich test editor for FitNesse -

3. Kravspesifikasjon. Experior - rich test editor for FitNesse - 3. Experior - rich test editor for FitNesse - 3.1. Forord Dette dokumentet inneholder krav til funksjonalitet i Experior og hvordan denne skal integreres inn i selve FitNesse. I tillegg spesifiseres krav

Detaljer

360 emeetings. -Papirløse møter på ipad eller iphone

360 emeetings. -Papirløse møter på ipad eller iphone 360 emeetings -Papirløse møter på ipad eller iphone 360 emeetings for Apple ios 360 emeetings - en løsning med multitouch og et levende brukergrensesnitt. 360 emeetings hjelper deg og din virksomhet med

Detaljer

Vurdering for Søke omsorgstjeneste - Askim kommune. Poengsum: 66 poeng av moglege 105 poeng - 63 %

Vurdering for Søke omsorgstjeneste - Askim kommune. Poengsum: 66 poeng av moglege 105 poeng - 63 % Vurdering for Søke omsorgstjeneste - Askim kommune Poengsum: 66 poeng av moglege 05 poeng - 6 % . Tjenesten er enkel å finne (Søke omsorgstjeneste - Askim kommune). Tjenesten er enkel å finne gjennom søk

Detaljer

Introduksjon til Office 2007

Introduksjon til Office 2007 Introduksjon til Office 2007 Av Kjetil Berglund 2009 Bidragsytere: Kjetil Hammershaug og Håkon Mælum for Læringsteamet i Oppland Fylkeskommune 1 Innhold Introduksjon til Office 2007... 1 Brukergrensesnitt...

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

Hovedprosjekt i informasjonsteknologi våren 2014. Gruppe 32 - Erik M. Forsman, Lars H. Nordli og Simen A. Hansen

Hovedprosjekt i informasjonsteknologi våren 2014. Gruppe 32 - Erik M. Forsman, Lars H. Nordli og Simen A. Hansen Hovedprosjekt i informasjonsteknologi våren 2014 Oslo 22.01.2014 Gruppe 32 - Erik M. Forsman, Lars H. Nordli og Simen A. Hansen Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Definisjon: Gruppemedlemmer: Meso

Detaljer

file:///c:/users/michaelp/sites/dkdm/dw6/dreamweaver6.html

file:///c:/users/michaelp/sites/dkdm/dw6/dreamweaver6.html 1 of 9 15.04.2015 14:15 Spry og behaviours Både Spry and Behaviours er basert på programmeringsspråket Javascript. Javascript kjører i nettleseren og ikke på webserver som PHP og Perl. På en lignende måte

Detaljer

Innledning Pålogging Del 1 Velkommen til Idium Portalserver

Innledning Pålogging Del 1 Velkommen til Idium Portalserver Velkommen til Idium Portalserver Brukermanual tilpasset skytterlag/ samlag i DFS Idium Portalserver (IPS) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider.

Detaljer

8 - Rapporter i M-STAS

8 - Rapporter i M-STAS 8 - Rapporter i M-STAS Innledning Denne brukerveiledningen tar sikte på å gi deg en generell innføring i hvordan du henter ut rapporter fra M-STAS. Selv om rapportene er forskjellige med hensyn til innhold

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Dette dokumentet er brukerveiledningen, og skal være en veiledning

Detaljer

Utvikling av et nettbasert CMS med tilhørende nettsted for Axel Bruun Sport AS

Utvikling av et nettbasert CMS med tilhørende nettsted for Axel Bruun Sport AS Utvikling av et nettbasert CMS med tilhørende nettsted for Axel Bruun Sport AS Håkon Bogsrud Anders Høye Karlsen Alexander Borgen Saxevik Bacheloroppgave vår 2012 IT-støttet bedriftsutvikling Oppgavenummer:

Detaljer

[GILJE SELSKAPSLOKALER]

[GILJE SELSKAPSLOKALER] 2013 Hovedprosjekt 2013 Gruppe 27 Kravspesifikasjon [GILJE SELSKAPSLOKALER] Lars Gjestang - Hiran Piapo - Bård Skeie Kravspesifikasjon 1 Presentasjon 1.1 Innledning Dette prosjektet er et hovedprosjekt

Detaljer

Utvikling av PDF-skjema med OOo

Utvikling av PDF-skjema med OOo Utvikling av PDF-skjema med OOo med OpenOffice.org 2.0 Brukerveiledning laget av www.kursing.no i samarbeid med Møre og Romsdal fylke. Illustrasjon 1: PDF-skjema laget med OpenOffice.org Writer OpenOffice.org

Detaljer

Brukermanual til Domenia Norges adminløsning

Brukermanual til Domenia Norges adminløsning Brukermanual til Domenia Norges adminløsning 1. Login For å logge inn på løsningen din skriver du inn domenenavnet ditt og /siteadmin (f.eks www.domenia.no/siteadmin ). Skriv inn brukernavn og passord

Detaljer

Informasjonsarkitektur og Prototyping

Informasjonsarkitektur og Prototyping Informasjonsarkitektur og Prototyping Håkon Tolsby 20.10.2015 Håkon Tolsby 1 Hva er informasjonsarkitektur? Definisjon 1. The structural design of shared information environments 2. The combination of

Detaljer

Funksjonskravene er delt opp i to deler, krav til spillsekvens og generelle funksjonskrav.

Funksjonskravene er delt opp i to deler, krav til spillsekvens og generelle funksjonskrav. Kravspesifikasjon I dette kapittelet foreligger kravspesifikasjonen som ble utformet tidlig i prosjektprosessen. Dette er den opprinnelige kravspesifikasjonen. Det har igjennom prosjektprosessen vært naturlig

Detaljer

November 2012 Stig Claussen, Senior Consultant Psiam. Infor 10 EAM

November 2012 Stig Claussen, Senior Consultant Psiam. Infor 10 EAM November 2012 Stig Claussen, Senior Consultant Psiam Infor 10 EAM Add-on Suite for Infor EAM Psiam forhandler Doc+ OpenCAD GlobalSearch Leveres som integrerte «plugins» til InforEAM 2 Agenda Doc+, GlobalSearch,

Detaljer

1. Intro om SharePoint 2013

1. Intro om SharePoint 2013 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Intro om SharePoint 2013 Stein Meisingseth 09.08.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO205D Microsoft SharePoint 1. Intro om SharePoint

Detaljer

OBLIG 2 WEBUTVIKLING

OBLIG 2 WEBUTVIKLING OBLIG 2 WEBUTVIKLING Oppgave 1 Design ved hjelp av skisser eller wireframes et nettsted med et "avansert" design. Lag spesifikke design for ulike skjermstørrelser og utskrift. Fokuser spesielt på å få

Detaljer

Kravspesifikasjon. Forord

Kravspesifikasjon. Forord Kravspesifikasjon Forord Kravspesifikasjonen skal beskrive applikasjonens funksjonalitet og betingelsene som oppdragsgiver krever. Det skal også hjelpe utviklerne med å begrense applikasjonen slik at den

Detaljer

C.9.7 Hoved- og deldokumenter

C.9.7 Hoved- og deldokumenter OpenOffice.org C Tekstbehandling med OpenOffice.org Writer.X C.9.7 Hoved- og deldokumenter Store dokumenter kan bygges opp av deldokumenter som f.eks. kan tilsvare kapitler i det store dokumentet (hoveddokumentet).

Detaljer

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey Mamut Open Services Mamut Kunnskapsserie Kom i gang med Mamut Online Survey Kom i gang med Mamut Online Survey Innhold MAMUT ONLINE SURVEY... 1 KOM I GANG MED MAMUT ONLINE SURVEY... 3 MAMUT-BRUKERE: OPPRETT

Detaljer

fleksibilitet når det gjelder geografisk plassering og etablerte arbeidsrutiner. Qubic cms

fleksibilitet når det gjelder geografisk plassering og etablerte arbeidsrutiner. Qubic cms Qubic cms Qubic cms publiseringsverktøy tilbyr avanserte, men lettfattelige løsninger for å publisere innhold på internett. Ved å bestå av flere forskjellige moduler, som både kan legges til og skreddersys,

Detaljer

WordPress startguide

WordPress startguide WordPress startguide INNLEDNING... 2 BLOGGINNLEGG... 3 HVORDAN LEGGE TIL ET BLOGGINNLEGG:... 4 UNDERSIDER... 5 HVORDAN LAGE EN NY SIDE... 6 LAST OPP BILDER/VIDEO... 7 KOMMENTARER PÅ INNLEGG... 8 UTSEENDE...

Detaljer

Wordpress. Kurs Kristiansand Folkebibliotek

Wordpress. Kurs Kristiansand Folkebibliotek Wordpress Kurs Kristiansand Folkebibliotek Innhold Forord... 2 Bruksområde for blogger... 2 Hva er WordPress?... 2 Hvorfor Wordpress?... 2 Sett opp blogg i WordPress... 3 Populære blogge tjenester:...

Detaljer

SUKKERGRIS. Anita og Silje DAT100

SUKKERGRIS. Anita og Silje DAT100 SUKKERGRIS Anita og Silje DAT100 I NNHOLD 1. Innledning... 2 2. Beskrivelse av Sukkergris... 3 2.1 Struktur og grafisk design... 3 2.1.1 Sidens oppbygning... 3 2.1.2 CSS og Grafisk design... 4 2.2 Oversikt

Detaljer

Testrapport. Studentevalueringssystem

Testrapport. Studentevalueringssystem Testrapport Studentevalueringssystem 1 Forord 1.2 Forord Dette prosjektet er et hovedprosjekt i data ved Høgskolen i Oslo, avdeling for ingeniørutdanning, og gjennomføres i samarbeid med Ingeniøravdeling

Detaljer

CharityDoctors. Brukermanuel

CharityDoctors. Brukermanuel CharityDoctors Side 2 1. FORORD Dette er en brukerdokumentasjon som ble skrevet i forbindelse med vår hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo våren 2011. Dokumentet beskriver bruk av Charity Doctors bestilling

Detaljer

Operatør av Doffin er EU-Supply Holding Ltd. (EU-Supply). Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Operatør av Doffin er EU-Supply Holding Ltd. (EU-Supply). Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 1 Informasjon om Doffin Den nasjonale publiseringstjenesten www. Doffin.no er databasen hvor oppdragsgivere publiserer innkjøp. Alle innkjøp over den norske terskelverdi, pålydende 500 000 NOK skal publiseres

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Webservices og webklient for kodeverk/ kodeverdi verifisering

Brukerdokumentasjon. Webservices og webklient for kodeverk/ kodeverdi verifisering Brukerdokumentasjon Webservices og webklient for kodeverk/ kodeverdi verifisering Innholdsfortegnelse... 3... 3... 3... 3... 4... 4... 4... 4... 8... 9... 10!... 10 "... 11 # $... 11 1. Om systemet 1.1.

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen DIAGNOSERAPPORT for Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med utgangspunkt i hvor

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon.

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. Denne brukermanualen vil gi deg en innføring i hvordan man bruker

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft Access 2013 ser annerledes ut enn tidligere versjoner, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det enklere for deg å bli kjent med Access. Endre skjermstørrelsen,

Detaljer

TESTRAPPORT INTRANETT, CMA ASSET MANAGEMENT AS. Dataingeniørutdanningen, Høgskolen i Oslo GRUPPE 15. Kenneth Ådalen. Vegard Gulbrandsen

TESTRAPPORT INTRANETT, CMA ASSET MANAGEMENT AS. Dataingeniørutdanningen, Høgskolen i Oslo GRUPPE 15. Kenneth Ådalen. Vegard Gulbrandsen TESTRAPPORT INTRANETT, CMA ASSET MANAGEMENT AS GRUPPE 15 Kenneth Ådalen Vegard Gulbrandsen Kien Trung Nguyen Dataingeniørutdanningen, Høgskolen i Oslo Våren 2009 2 S i d e FORORD I dette dokumentet tar

Detaljer

Solveig Rødland, 21.03.2014. Publiseringskurs i EasyPublish (EP) for videregående skolers nettsider

Solveig Rødland, 21.03.2014. Publiseringskurs i EasyPublish (EP) for videregående skolers nettsider Solveig Rødland, 21.03.2014 Publiseringskurs i EasyPublish (EP) for videregående skolers nettsider 1 Dagens agenda Bli kjent med oppbygning av nettsidene Bli kjent med publiserings- og redigeringsprinsippene

Detaljer

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet?

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Guide: Tastaturet Av Bjørn André Hagen 30. Januar 2008 17:45 Kilde: Tastatur layout Et tastatur har mange knapper man ikke bruker hver dag, vi skal prøve å forklare

Detaljer

ErgoGroup AS eway Nydalsveien 28 Postboks 4364 Nydalen 0402 Oslo Tlf.: +47 23 14 50 00 Faks: +47 23 14 50 01 www.ergogroup.no www.eway.

ErgoGroup AS eway Nydalsveien 28 Postboks 4364 Nydalen 0402 Oslo Tlf.: +47 23 14 50 00 Faks: +47 23 14 50 01 www.ergogroup.no www.eway. Hva er eway? eway er en portal og plattform for samarbeid internt i en organisasjon og med organisasjonens partnere og kunder. Gjennom portalen forenkles og effektiviseres arbeidsprosesser knyttet til

Detaljer

Seksjoner, kategorier og artikler

Seksjoner, kategorier og artikler Seksjoner, kategorier og artikler Seksjoner, kategorier og artikler En av de viktigste delene av en nettside er innholdet. Nå som vi har en blank installasjon, la oss få inn noen artikler på siden. Artikler

Detaljer

Brukermanual. Studentevalueringssystem

Brukermanual. Studentevalueringssystem Brukermanual Studentevalueringssystem 1 Forord 1.1 Forord Denne brukermanualen innholder beskrivelse av systemets funksjonalitet og introduserer systemet for brukeren. Brukermanualen er delt inn i tre

Detaljer

Bytte til Excel 2010

Bytte til Excel 2010 I denne veiledningen Microsoft Excel 2010 ser helt annerledes ut enn Excel 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å lære

Detaljer