3. Prosessrapport. Forord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3. Prosessrapport. Forord"

Transkript

1 3. Prosessrapport Forord Prosessrapporten er utarbeidet i forbindelse med hovedprosjekt våren 2015 ved Høgskolen i Oslo og Akershus. I denne rapporten vil vi beskrive prosessen bak utviklingen av publiserings- systemet (TEXTOP, Text Operator Panel) for Digitalarkivet. Denne rapporten er delt inn i følgende hoveddeler: Planleggingsfasen Arbeidsteknikker/ arbeidsforhold Verktøy Utviklingsprosess Kravspesifikasjonen og dens rolle Avsluttende del Vedlegg 1

2 Innhold Forord... 1 Innhold... 2 Planlegging... 4 Prosjektstart... 4 Prosjektstyringsdokumenter... 4 Milepælsplan... 4 Fremtidsplan og møtelogger... 5 Risikoplan... 5 Arbeidsteknikker... 7 Kommunikasjon med veileder og oppdragsgiver... 7 Smidig utvikling... 8 Arbeidsforhold... 9 Verktøy... 9 Versjonskontroll... 9 Utviklingsverktøy Fildeling Kommunikasjonsverktøy Utvikling og web Rammeverk Programmeringsspråk Server Dokumentasjon og backup Utviklingsprosessen Oppstartsfase Datainnsamling Målgruppe og behov Kravspesifikasjonen og dens rolle Hva ble gjort av endringer Oppfyllelse av krav Avsluttende del Samarbeid i gruppen Eget utbytte Utbytte/ fremtid av produkt Oppdragsgivers ord Referanser/ kilder Vedlegg

3 Vedlegg 1. Gantt- skjema - Fremtidsplan Vedlegg 2. Oppdragsgivers ord

4 Planlegging I dette kapitlet tar vi for oss planleggingen av prosjektet, tanker i prosjektstarten og ulike mål vi har hatt for prosjektperioden. Prosjektstart Gruppen ble startet på bakgrunn av tidligere god erfaring med sammensetningen og det ble raskt avklart at også dette prosjektet skulle gjennomføres av disse deltakerne/oss tre. Det første gruppemøtet ble avholdt allerede i oktober 2014 hvor det ble dannet en oversikt over tema for prosjektet samt diskutert oppdragsgiver. Ettersom ett av gruppemedlemmene hadde en bekjent hos IT avdelingen i Arkivverket var det naturlig å diskutere om dette kunne være aktuelt. Ettersom gruppemedlemmene var kjent med Riksarkivet og Digitalarkivet forelå det allerede en interesse for fagfeltet, og det var klart at akkurat dette fagfeltet var aktuelt. Gruppen melte tidlig sin interesse til vedkommende hos Digitalarkivet og tilbakemeldingen var utelukkende positiv. Et aktuelt oppdrag ble presentert per mail av oppdragsgiver og det ble gitt en innføring i funksjonalitet og brukergrensesnittet som systemet skulle ha. På det første møtet sammen ble det presentert en oversikt over database og mockups til systemet som skulle lages. Ettersom gruppen hadde klar interesse for temaene som var presentert ble et samarbeid innledet, og dermed ble Digtalarkivet vår oppdragsgiver. Prosjektstyringsdokumenter Milepælsplan Allerede under forprosjektrapporten ble det dannet en milepælsplan. Denne inkluderte de viktigste delmålene som var ansett for å kunne skape en god flyt gjennom prosjektet og som samtidig være motiverende gjennom prosessen. Milepælsplanen ble i stor grad fulgt og oppfylt. Herunder presentert: 08. februar 2015 ferdig testing av domenemodell 22. mars 2015 ferdig med å implementere logisk lag 30. mars 2015 ferdig med å implementere controllere 11. mai 2015 ferdig brukergrensesnitt 26. mai 2015 kl innlevering prosjektrapport juni 2015 presentasjon av prosjekt. 4

5 Fremtidsplan og møtelogger I tillegg til milepælsplanen, ble det også dannet en fremtidsplan i et gantt- skjema (se figur 3.1). Denne fremtidsplanen ble dannet ut ifra milepælene vi hadde satt oss, men ble på noen punkter endret underveis for å tilpasse den best nok, ettersom vi med tiden fikk mer innblikk i prosjektet. Denne gav oss en oversikt over hvor vi burde befinne oss på hvilket tidspunkt. Figur 3.1: Gantt- skjema For større bilde, se vedlegg 1 Dette ble ansett som et godt verktøy i både planlegging og videre utførelse av prosjektet. Gjennom hele prosjektperioden er det også ført møtelogger som dokumenterer alle møtene både internt i gruppen og også mellom gruppen og oppdragsgiver. Her er det notert om hva som har blitt utført og hva som eventuelt ble besluttet i korthet. Møteloggen er derfor ansett som en enkel måte for å se hva som er blitt uført til enhver tid og også eventuelle beslutninger som ble gjort dersom det skulle være aktuelt å gå tilbake for å se på utført arbeid. Møteloggene kan finnes på prosjektsiden vår i HTML- format under menyen Dagbok. Risikoplan En risiko plan ble opprettet og den inneholder hendelser og uforutsette ting som kan oppstå under prosjektperioden. Rangeringen er nummerert, og beskriver følgende: Beregning av sannsynligheten for en hendelse er rangert fra tallet 1 til 4 som utdypet under: 1: ikke sannsynlig 2: mindre sannsynlig 3: sannsynlig 4: svært sannsynlig 5

6 Beregning av konsekvensen av arbeidsprosessen dersom en hendelse oppstår er rangert tallet 1 til 4 som utdypet under: 1: ikke alvorlig 2: alvorlig 3: kritisk 4: svært kritisk Kolonnen for risikofaktoren viser om det er sannsynlig at hendelsen oppstår. Dette er summen av sannsynlighet og konsekvens, som danner grunnlaget for den helhetlige risikoen. 1-3: liten risiko (grønn) 4-5: middels risiko (gul) 6-8: stor risiko (rød) Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko Sykdom Manglende oppmøte Konflikt i gruppen Ikke holde avtaler Tap av data Tidsmangel Tekniske problemer Misforståelser med oppdragsgiver Sykdom Faren for sykdom der et gruppemedlem ikke kan bidra over en lengre periode er alltid til stede. Men om to gruppemedlemmer blir syke, vil dette få en middels risiko som kan svekke gruppen- over- en- periode. Tiltak: Kontakt via Skype, telefon og Facebook. Fordele oppgaver. Manglende oppmøte Manglende oppmøte svekker hele arbeidsprosessen under prosjektperioden, og kan føre til at arbeid blir lagt over på andre, uten at det var planlagt. Tiltak: Minkende tilstedeværelse, vil føre til utkastelse fra gruppen. Konflikt i gruppen Konflikter i gruppen kan oppstå dersom medlemmene har forskjellig oppfatning og meninger om oppgaven og arbeidsprosess. Tiltak: Komme til en enighet der alle parter føler seg rettferdig behandlet om en konflikt skulle oppstå. 6

7 Ikke holde avtaler Om avtaler ikke holdes, vil det få en konsekvens ovenfor hele gruppen, og konflikter kan oppstå. Tiltak: Ikke tillate at det blir et gjentakende problem, true med utkastelse. Tap av data Om tap av data oppstår, vil dette få store konsekvenser for gruppen. Dette vil svekke arbeidet, eller i verste fall starte prosjektet på nytt. Tiltak: Alltid lagre og ta backup flere steder. Bruke Github og Dropbox. Tidsmangel Prosjektet kan bli for omfattende ut i fra det vi har planlagt, og vi kan sitte igjen med mye arbeid mot slutten. Tiltak: Omfordele arbeidsoppgaver, omprioritere og deler av prosjektet kan tas helt ut, avsluttes helt, eller minkes. Tekniske problemer Rammeverk som blir brukt, kan hindre fremdrift i arbeidsprosessen, det samme kan samt dårlig maskinvare hos gruppemedlemmene. Tiltak: Bruke korrekt utstyr og programvare. Misforståelse med oppdragsgiver Ulik oppfatning av arbeidsmetode, forventning til arbeid kan være forskjellig. Tiltak: Holde tett dialog med oppdragsgiver, samt opptre profesjonelt. Arbeidsteknikker I dette kapitlet blir det utdypet hvilke arbeidsteknikker som er benyttet gjennom prosjekt- perioden. Herunder hva slags kommunikasjon vi har brukt, hvilke utviklingsteknikker og hva slags arbeidsforhold det har vært. Kommunikasjon med veileder og oppdragsgiver Kommunikasjon med veileder og oppdragsgiver ser vi på som svært god under prosjekt- perioden. Kommunikasjonen med oppdragsgiver har fungert på en profesjonell måte, enten i møte med oppdragsgiver eller spørsmål vedrørende applikasjon og utvikling. Oppdragsgiver har også fungert som en veileder for oss og for selve applikasjon. Kommunikasjonen med veileder fra HiOA, Michael Preminger, var mest utbredt i oppstart- og i avslutningsperioden. Denne veiledningen hadde fokus på selve prosjektet som en helhet, slik som prosjektstyring og rapporter, og ikke selve utviklingen. Kommunikasjonen med veileder er ansett som svært bra da veileder har holdt seg oppdatert gjennom arbeidsprosessen ved å følge med på 7

8 møtelogger og å ha tilgang til dokumenter. Han har også vært tilgjengelig for å besvare spørsmål og møtt opp på eventuelle ønskede møter fra gruppens side. Smidig utvikling Utviklingsteknikken vi har brukt, er smidig utvikling. Dette prosjektet er ansett som smidig utviklingsteknikk fordi vi står mer fritt i arbeidsformen. Og ettersom punktene i prosjektet mest sannsynlig ville endre seg underveis, var denne arbeidsformen rett for oss. Sammen med Scrum, Kanban og Fossefallsmetoden er denne utviklingsmetoden et av de mest kjente utviklingsteknikkene i systemutvikling. Det som gjenspeiler seg for oss som gruppe og den smidige utviklingen, er oppgaver som: (ref: blog.kjempekjekt) Kravanalyse og kundekontakt: Hele tiden jobbe med å forsøke å forstå behovet til kunden. I vår sammenheng er kunden ansett som oppdragsgiver. Prosjektplanlegging: Å hele tiden tenke smart i forhold til hva neste steg optimalt sett bør være. Altså sette opp en god fremtidsplan, samt ha milepæler. Design og arkitektur: Å hele tiden tenke på hvordan løsningen bør designes for å være mest mulig fleksibel. Altså tilfredsstille Digitalarkivets behov mest mulig. Prosjektstyring: Å hele tiden kommunisere med alle andre teammedlemmer om endringene som skjer. Altså ha god kommunikasjon innad i gruppen, med veileder og oppdragsgiver. Implementasjon: Å hele tiden tilføre verdi gjennom å kode løsningen med så høy kvalitet som mulig. Altså tilfredsstille Digitalarkivets behov mest mulig. Quality Assurance: Å hele tiden tenke kritisk og teste løsningen så effektivt som mulig. Samtidig kan vi si at vi har vært innom Scrum- teknikken innenfor den smidige utviklingen. Vi har gjennom prosjektperioden jobbet i forskjellige faser, eller i ulike sprintere, fra start til slutt: (ref: prosjektveiviseren) Konsept - idé, behov, mål. Her definerer vi funksjonelle krav sammen med oppdragsgiver. Planlegge - styringsunderlag. Her hadde vi fokus på å etablere styringsunderlaget for prosjektet. Hvem skulle være talsmann innad i gruppen? Hvordan skulle dette prosjektet danne gode verdier? Gjennomføre - gjennomføringsfaser. Fra startfasen av prosjektet opparbeidet vi flere styringsdokumenter (finnes på prosjektsiden). Dette hjalp oss på veien under prosjektperioden pga. strategier og prosjektets rolle var utarbeidet i allerede planleggingsfasen. Avslutte - overlevering, evaluering. Her ble klargjøring av prosjektet fullført. Var i stand til å avslutte prosjektet. 8

9 Realisere - gevinster. Prosjektet er formelt avsluttet. Overlevering av applikasjon og dokumentasjon til oppdragsgiver og veileder. Vi har hatt erfaring med Scrum fra tidligere prosjekter, og føler at smidig utvikling har fungert godt for oss som gruppe. Vi har lært mye, og skaffet oss erfaring med en metode som er svært effektiv blant annet i næringslivet. Noe vi ser på som svært positivt. For gruppens del, fungerte Daniel som Scrum Master. Men rollen har ikke i stor grad vært vektlagt ettersom vi er et mindre team på kun tre studenter. Vi har heller ikke hatt fokus på daily standups, siden vi hele tiden har vært oppdatert på hverandres oppgaver og arbeid. Arbeidsforhold Lokaliseringen vi har hatt som arbeidssted har variert under hele hele prosjektperioden. Vi har arbeidet på Høgskolen i Oslo og Akershus, Riksarkivet og hjemme hos de forskjellige gruppemedlemmene. Gruppen hadde aldri noen faste rutiner på hvor vi befant oss, men varierte mellom disse fasilitetene så langt det lot seg gjøre. HiOA Vi har hatt campus p35 på HiOA Pilestredet som vårt hovedsted. Her har vi benyttes oss av ulike grupperom og datalinjens lokaler. Riksarkivet Vi har benyttes oss av kontorfasiliteter i Riksarkivets lokaler på Sognsvann. Her har vi både holdt møter med oppdragsgiver og hatt muligheten for å sitte og jobbe. Figur 3.2: Riksarkivets lokaler, Sognsvann Verktøy I dette kapitlet tar vi for oss hva som ble benyttet av verktøyene og hjelpemidler under for å gjennomføre prosjektet. Her er også tiltak for hvordan dataene skal tas vare på. Versjonskontroll "En versjonskontroll er et system som holder styr på forandringer i en fil, eller et sett av filer, over tid, slik at man kan finne tilbake til spesifikke versjoner senere." (ref: git- scm) Det kan være programvare laget for å dele filer i prosjekter. Derfor er det et viktig ståsted å ha et fungerende system på det nevnte, slik at prosjektet kan gli på en rett linje. 9

10 Utviklingsverktøy Fildeling Dropbox er en skytjeneste som lar brukere lagre data med hverandre. Den gir muligheten til å dele filer og mapper ved å invitere brukere, samt holde styr over hvem som kan ha tilgang til dataene. Vi har brukt Dropbox til å dele dokumenter, bilder og prosjektside. Github er et versjonskontrollsystem ved et web- basert hosting system for Git- prosjekter. Sammen med oppdragsgiver har vi hatt samme tilgang. Github har egne kommandoer, pull og push, for synkronisering med andre repostorier. Dette gir muligheten for alle- til- alle synkronisering. Her har man hele tiden en oversikt over hvem som har tilgang til hvem som jobber med prosjektet og hvilke endringer de foretar seg. For å kunne se siste oppdaterte versjon, er det en commit av endringer som skriver en beskrivelse av endringene. Dette har medlemmene muligheten for å se, dermed er det enkelt å se siste oppdaterte versjon og de endringer som er blitt gjort. Kommunikasjonsverktøy Facebook er et sosialt nettverk som tilbyr en enkel, men en god chat- funksjon som lar parter sende meldinger med hverandre. Vi har brukt denne funksjonen flittig via kommunikasjon innad i gruppen. Vi har hatt muligheten for å avtale møter, samt stille raske spørsmål til hverandre. E- post er et verktøy som tilbyr elektronisk kommunikasjon med en og flere parter. E- post er blitt brukt flittig i sammenheng med kommunikasjon med veileder og oppdragsgiver. E- post er blitt brukt der større filer ble delt mellom gruppe og veileder. Utvikling og web Microsoft Office Word er et tekstbehandlingsprogram. Dette programmet har vi brukt til all dokumentasjon i prosjektet. Programmet gjør det enkelt å plassere tekst og bilder sammen. Sublime Text er et teksteditorprogram som vi har brukt i sammenhengen med utviklingen av kode. Sublime er tilgjengelig både for Mac OS X, Windows og Linux. Vi valgte dette teksteditorprogram fordi det er veldig oversiktlig og gir en fin struktur på koden. Sequel Pro er et database management for Mac OS X. Dette programmet ble brukt for å sjekke relasjoner mellom tabeller i databasene. Lage endringer og 10

11 nye tabeller. MySQL Workbench er et visuelt verktøy for databasearkitektur. Her har vi brukt datamodellering, SQL- utvikling og omfattende administrasjonsverktøy for selve databasen. MySQL Workbench er tilgjengelig både for Mac OS X, Windows og Linux. Mamp er en lokal server. Denne gav oss muligheten for at PHP- prosjektet enkelt kunne kjøres offline. Ble brukt for Mac OS X. Programmet ble brukt både for utviklingen av applikasjonen og prosjektsiden. Xampp er en lokal server. Denne ga oss muligheten for at PHP- prosjektet enkelt kunne kjøres offline. Ble brukt for Windows. Programmet ble brukt både for utviklingen av applikasjonen og prosjektsiden. Microsoft Paint er et program som blir brukt til bilderedigering/ tegning. Programmet har begrensede funksjoner, men er fortsatt til hjelp. Her har vi redigert enkle logoer og bilder som ikke krever mye fokus på detaljer. Adobe Photoshop er et bilde og redigeringsprogram fra Adobe. Programmet er stort, og tilbyr en rekke store funksjoner som ikke Paint leverer. Programmet er blitt brukt til større redigeringer av logoer og bilder, brukt i både applikasjon og i dokumentasjonen. Rammeverk Mako framework (ref: makoframework) er et open- source applikasjons- rammeverk skrevet i PHP. Rammeverket inneholder en rekke komponenter (restful routing, ORM, autentisering osv.) og har som mål å gjøre det raskt og enkelt å lage raske og sikre webapplikasjoner. I likhet med mange andre rammeverk er det inspirert av MVC- designmønsteret. Mako framework er et egenutviklet rammeverk utviklet av Frederic Østby hos Digitalarkivet. MVC (Ref: Tor Krattebøl) Model View Controller er et applikasjonspattern. Dette betyr at det er en standard applikasjonsarkitektur som er brukt av opp til flere leverandører av webapplikasjoner. Arkitekturen består av tre hoveddeler, en modell (Model), en kontroller(contol), og en presentasjonsdel (View). Enkelt kan vi si dette om hvert av delene: - Model: Lagrer og returnerer data fra databasen. - View: viser data. - Controller: flytter på data. 11

12 Programmeringsspråk PHP er (ref: itpro) et programmeringsspråk for utvikling av dynamiske nettsider. PHP er et server- side script. Det vil si at koden ligger på serveren og blir kjørt derfra. Når en bruker kommer og ser nettsiden, vil man ikke se kildekoden, men den HTML- teksten som PHP- koden genererer. HTML er et formateringsspråk for formatering av nettsider. Enkelt kan det forklares at HTML koder, er kodene som brukes for å skape nettiden slik man ser den på Internett. Bootstrap er (ref: dreis) et verktøy for utseende på nettstedet, altså et rammeverk med en enkel stilguide. Dette rammeverket bygger på HTML og CSS. Jquery er (ref: Wikipedia) et JavaScript- bibliotek utviklet for å forenkle klientskripting av HTML. Dette brukes for å kunne lettere navigere et dokument. Server NGINX - open- source HTTP- server. APACHE - open- source web- server. Dokumentasjon og backup Vi brukte Word til å produsere dokumentene våre. Vi delte inn dokumentene etter hvilke kategori de tilhørte og Dropbox ble brukt til å dele de ulike dokumentene. Ulempen ved bruk av Dropbox til dette arbeidet var at vi ikke kunne redigere dokumentene samtidig. Derfor var vi nødt til å redigere de lokalt, for og deretter legge de inn i Dropbox. Dette ble ikke ansett som et stort problem og la dermed ikke stor vekt på denne svakheten. Vi kunne brukt Google Docs ettersom alle i gruppen hadde en Google- konto, men følte at det ble mye dokumenter som ville ligge spredt overalt, og bestemte oss derfor tidlig å jobbe lokalt. Utviklingsprosessen Dette kapitlet beskriver prosessen med å utvikle applikasjonen i ulike faser. Her vil vi ta for oss utfordringer ved enkelte funksjonaliteter fra oppstart til produktutviklingen. Detaljer i arkitektur og oppbyggingen av det som befinner seg bak kulissene er beskrevet i kap. 4 produktrapport. 12

13 Oppstartsfase Siden oppstarten og det første møte med oppdragsgiver, snakket vi sammen om hva prosjektet gikk ut på, hva som var forventet og hvordan vi burde starte opp. Etter at forskjellige biter var satt på plass hos oppdragsgiver og hos oss, startet vi med forprosjektrapporten og satte oss inn i hva som skulle utarbeides. Vi fikk en gjennomgang hos oppdragsgiver i Mako framework sammen med Frederic Østby og databasen som tidligere var utarbeidet av Espen Tønnessen. Her fikk vi oppklaringer i ulike spørsmål vi stilte til både system og database. Datainnsamling Helt fra starten av fikk vi retningslinjer av oppdragsgiver for hvordan applikasjonens funksjonalitet skulle fungere, men dette var ingen absolutt fasit. Vi fikk forskjellige utkast på hvordan applikasjonen skulle se ut, og dannet brukergrensesnittet mest mulig ut ifra dette. Retningslinjene for funksjonalitet stod noe mindre fritt, ettersom database og bruksmønster allerede var opparbeidet på forhånd. Men eventuelle kutt, eller endringer var fult mulig. Målgruppe og behov Digitalarkivet er et stort nettsted for publikum. Historiske og nåværende hendelser og bøker kan finnes her. Hovedoppgaven til Digitalarkivet er å gjøre digitalt kildemateriale tilgjengelig ute på nett. Ettersom Digitalarkivet er i en prosess med å modifisere sine nettsider, behøver de et enklere system for brukerne slik at nettstedet blir i økt grad tilgjengelig for brukerne. Redaksjonen hos Riksarkivet som arbeider med nettsidene, har hovedkontor i Bergen hos Statsarkivet. Her har de rettledning for brukerne og holder kontakt med brukerne via telefon, e- post og i debatter. Redaksjonen har og ansvar for informasjonen på nettsidene, samt mottak og publisering av digitale kilder. Redaksjonen hos Riksarkivet som arbeider med nettsidene, har hovedkontor i Bergen hos Statsarkivet. Her har de rettledning for brukerne og holder kontakt med brukerne via telefon, e- post og gjennom debatter. Redaksjonen har også ansvar for informasjonen på nettsidene, samt mottak og publisering av digitale kilder. Men ettersom det nå er utviklet et publiseringssystem vil brukerne kunne ta store deler av arbeidet hos redaksjonen. Det gjør kommunikasjonen mellom redaksjonen og brukerne enklere, samt at publikum har muligheten til å gi mer kildemateriale til Digitalarkivet. Brukere skal selv kunne opprette artikler som legges ut på nettsiden. (ref: Arkivverket) 13

14 Kravspesifikasjonen og dens rolle Kravspesifikasjonen er bestemt av oppdragsgiver og deres brukere. Kravspesifikasjonen er med på å definere prosjektets rammer og applikasjonens funksjonalitet. Kravspesifikasjonen, som finnes i kapittel 2 i denne sluttdokumentasjonen har hatt en veiledende rolle under hele prosjektperioden. Den har bidratt til at vi kunne følge en rød tråd og dermed holde oss innenfor gitte rammer. Kravspesifikasjonen var til for å endres, slik at utviklingen av prosjektet ikke stoppet, eller belag seg på de forhåndssatte kravene, men gav oss muligheten for en dynamisk prosess der oppdragsgiver var sikret et best mulig resultat til slutt. Kravspesifikasjonen har hatt endringer underveis. Dette gjelder i hovedsak ulike funksjonaliteter som er tilknyttet databasen. Hva ble gjort av endringer I løpet av prosjektet har vi funnet noen svakheter i databasen. Det har vært begrensninger som gjør det umulig å oppfylle kravene som oppdragsgiver har gitt til oss. Vi har brukt biblioteker som gjør det mulig og enkelt formatere tekst som HTML markup, men det var ikke tatt høyde for å lagre ferdig kompilert HTML kode, slik at det ikke var nødvendig å kompilere det for hver nettside som ble lastet, vi la derfor til felter i databasen som kunne lagre ferdig cachet HTML markup. Det var heller ikke noen felter for å legge et hovedbilde til en artikkel, og vi måtte dermed legge til alle feltene i databasen og koden som trengs for å håndtere bildeopplastning. Oppfyllelse av krav Alle svakheter som vi oppdaget ble diskutert med oppdragsgiver, noen begrensninger måtte fjernes og felt måtte legges til i databasen, men alle svakheter ble håndtert og en løsning ble implementert for å tilfredsstille endringene som måtte gjøres. Avsluttende del I denne delen vil det vil bli gitt en beskrivelse av hvordan prosjektet har betjent oss og hvilke utbytter vi fikk gjennom prosjektperioden Samarbeid i gruppen Samarbeidet i gruppen har fungert på en vellykket måte. Dette var høyst nødvendig for å kunne levere løsningen av det omfanget vi valgte å sette oss inn i. Vi har jobbet som et team, både sammen med oppdragsgiver og internt i gruppen. Da dette samspillet fungerte, klarte vi å arbeide mot de milepælene som ble satt i startfasen av prosjektet. 14

15 Som gruppe og team er det ikke til å unngå at det oppstår uenigheter internt i gruppen. Derfor bestemte vi å akseptere konstruktive og faglig innhold ved enhver diskusjon. Dette så vi på som et viktig avgjørelse for å gjøre arbeidet best mulig hele tiden. Det var viktig at hver og en ble hørt, og at alle kunne ytre sin mening. Problemene ble løst på en profesjonell måte der problemene ble tatt på en profesjonell måte, og løst deretter. Eget utbytte Alle i gruppen har hatt erfaring med samme type arbeid fra tidligere prosjekter, men av betydelig mindre omfang. Under utviklingen av applikasjonen har vi møtt på kjente og ukjente problemer og satt oss inn i nye og kjente rammeverk. Gjennom prosjektet har vi blitt kjent med nye utviklingsverktøy og rammeverk, Mako. MVC- oppbyggingen var kjent fra tidligere emner på studiestedet, og ga oss derfor et bra utgangspunkt for å ta en utfordring ved å sette oss inn i nye rammeverk, derav Mako. Vi har ekspandert våre kunnskaper rundt utviklingen, og blitt kjent med hvordan moderne systemer blir bygget opp fra innsiden. I vårt tilfelle om hvordan valg av arkitektur, design og oppbyggingen av APIene er blitt utarbeidet. Det har vært verdifull læring å jobbe som konsulenter for et statlig selskap. Vi har fått mye erfaring med hvordan arbeidsrutinene i en IT- avdeling fungerer og kommunisert med ansatte under utviklingen av applikasjonen. Utbytte/ fremtid av produkt Systemet vil bli satt sammen som en pakke i Digitalarkivets nye systemer som er under utvikling pr. dags dato, og vi er som studentgruppe svært fornøyde med å kunne levere et fungerende produkt til oppdragsgiver. Gruppen ser det stort at Arkivverket faktisk velger å ta i bruk det noen studenter har laget under et studentprosjekt. Applikasjonen vil være en stor del av hverdagen til flere ansatte og brukere utenfor veggene i Arkivverkets lokaler. Alt i alt er vi svært fornøyde med læringsutbyttet under prosjektperioden, fra startfasen november 2014 til sluttfasen mai Vi har hatt muligheten til å delta i et aktivt arbeidsmiljø på Arkivverket, snakket med erfarende personer innen fagfeltet og fått et oversiktlig bilde om hva fremtiden kan bringe oss etter studenttiden. Oppdragsgivers ord Se vedlegg 2. 15

16 Referanser/ kilder Arkivverket. Om Digitalarkivet. Hentet fra Digitalarkivet/Organisasjon- og- tenester/organisasjon Blog.kjempekjekt. Om smidig utvikling. Hentet fra er- smidig- utvikling Dreis. Om bootstrap. Hentet fra kongen- av- github/ Git- scm. Om versjonskontroll. Hentet fra scm.com/book/no- nb/v1/komme- i- gang- Om- versjonskontroll Itpro. Om PHP. Hentet fra hva- er- php/ Mako framework. Om Mako framework. Hentet fra MVC. Om MVC. Hentet fra Tor Krattebøl, Webapplikajsoner, forelesning uke MVC Prosjektveiviseren. Om scrum. Hentet fra Wikipedia. Om JQuery. Hentet fra 16

17 Vedlegg Vedlegg 1. Gantt- skjema - Fremtidsplan 17

18 Vedlegg 2. Oppdragsgivers ord Riksarkivet er veldig takknemlige for å få anledning til å tilby en oppgave til studentene. I Riksarkivet, som i mange andre virksomheter, har vi ikke ressurser til å innfri alle behov. Studentenes arbeid gjør at vi står bedre rustet til å møte de forventningene som stilles til Seksjon for digital tilgjengeliggjøring, IT- avdelingens utviklere og Digitalarkivet. For mange brukere av Digitalarkivet er det en god del av kildematerialet og begrepene som kan være tungt å sette seg inn. I dag ligger informasjonen spredt rundt omkring, både på Arkivverkets nettsider og i menyene i Digitalarkivet. Studentenes arbeid har resultert i et administrasjonsverktøy som gjør det mulig for oss å berike kildematerialet i Digitalarkivet med forklarende tekster i den konteksten brukeren befinner seg i. Dette vil på sikt gi en langt bedre brukervennlighet og ikke minst en mer pedagogisk tjeneste. I tillegg kan verktøyet innlemmes i andre tjenester vi har på plakaten. Våre opprinnelige tanker har blitt utfordret på en konstruktiv måte av studentene. De har ikke nølt med å stille spørsmål og å kontrollere at de har forstått intensjonen med funksjonaliteten på rett måte, men samtidig har de jobbet svært selvstendig. Vi vil takke for et godt samarbeid og et vel utført arbeid. For Riksarkivet Espen Tønnessen Seniorrådgiver Seksjon for digital tilgjengeliggjøring 18

Hovedprosjekt!2015! Høgskolen!i!Oslo!og!Akershus!!

Hovedprosjekt!2015! Høgskolen!i!Oslo!og!Akershus!! Hovedprosjekt2015 HøgskoleniOsloogAkershus PubliseringssystemforDigitalarkivet Gruppe27 DanielEdgarGynnildJohnsen AndreasGlasøSkifjeld AndreasAasheim PROSJEKT NR. Studieprogram:Informasjonsteknologi Postadresse:

Detaljer

Gruppe Forprosjekt. Gruppe 15

Gruppe Forprosjekt. Gruppe 15 Forprosjekt Gruppe 15 Marius Ylven Westgaard - s236797 - Anvendt Datateknologi Lise Janbu Eide - s236361 - Dataingeniør Lavanja Jeyenthiran - s236346 - Dataingeniør Kristian Pedersen - s236728 - Anvendt

Detaljer

Del IV: Prosessdokumentasjon

Del IV: Prosessdokumentasjon 1 2 Forord Dette dokumentet omhandler detaljert beskrivelse av vår arbeidsprosess gjennom hele perioden med prosjektet. Prosessdokumentasjonen er en viktig del av sluttrapporten, og er delt opp i følgende

Detaljer

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016. Pillbox Punchline

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016. Pillbox Punchline Forprosjektrapport Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016 Pillbox Punchline Gruppe 8 André Østhagen Bye, s198607 Annika Hammervoll, s198611 Hanne Rygge, s198613

Detaljer

Studentdrevet innovasjon

Studentdrevet innovasjon Studentdrevet innovasjon Hovedprosjekt 2013 Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport av Gruppe 11 Karoline Sanderengen, Mona Isabelle Yari og Randi Ueland 25.01.2013 Studentdrevet innovasjon 9 Innhold

Detaljer

1. Presentasjon av prosjekt. Forord

1. Presentasjon av prosjekt. Forord 1. Presentasjon av prosjekt Forord Dette prosjektet har strukket seg over et semester på Høgskolen i Oslo og Akershus, institutt for Informasjonsteknologi. Prosjektet har vært et utfordrende, men samtidig

Detaljer

Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi 2016 Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Bravo Booking App

Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi 2016 Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Bravo Booking App Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi 2016 Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Bravo Booking App 1 Presentasjon 2 1.1 Gruppe 2 1.2 Oppdragsgiver 2 1.3 Kontaktpersoner 2 1.4 Oppgave 3 2 Dagens

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Gruppe 2 Forprosjektrapport Presentasjon Oppdragsgiver: Prosjekttittel: Definisjon: Accenture Shera Shera er en «event»-applikasjon til Android der man kan registrere arrangementer

Detaljer

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Gruppe 2 Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus 1 INNHOLD 2 Presentasjon... 2 2.1 Gruppen medlemmer... 2 2.2 Oppgave... 2 2.3 Oppdragsgiver... 2 2.4 Veileder... 2 3 Sammendrag...

Detaljer

Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi, vår 2017

Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi, vår 2017 Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi, vår 2017 Gruppe 29: Marthe Janson Skogen, s236357, Ingeniørfag - data Odd Einar Hoel, s236313, Ingeniørfag - data Forprosjektrapport Rapporten inneholder presentasjon,

Detaljer

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren Digitalisering av Sentralen UNG Gründer

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren Digitalisering av Sentralen UNG Gründer Forprosjektrapport Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 207 Digitalisering av Sentralen UNG Gründer Gruppe 34 Kenneth Di Vita Jensen, s236745 Frank Arne Bjørkmann

Detaljer

Forprosjektrapport. Gruppe 26. Digitalt læreverktøy for Cappelen Damm

Forprosjektrapport. Gruppe 26. Digitalt læreverktøy for Cappelen Damm Hovedprosjekt i informasjonsteknologi 2016 Høyskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Digitalt læreverktøy for Cappelen Damm Gruppe 26 Sofia Aittamaa - s198580@stud.hioa.no Petter Lysne - s198579@stud.hioa.no

Detaljer

Utvikle en prototype for en digital versjon av helsekort for gravide. Programvareleverandør av ehelse-løsninger for helsevesenet

Utvikle en prototype for en digital versjon av helsekort for gravide. Programvareleverandør av ehelse-løsninger for helsevesenet Kravspesifikasjon Hovedprosjekt 2014 Institutt for informasjonsteknologi, Høgskolen i Oslo og Akershus Presentasjon Tittel: Oppgave: Gruppemedlemmer: Digitalt Helsekort for Gravide Utvikle en prototype

Detaljer

Bachelorprosjekt 2015

Bachelorprosjekt 2015 Bachelorprosjekt 2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Tam Ha (s171513) Arslan Yousaf (s189135) Gabriel Noraker Alfarrustad (s161910) Eivind Lund (s180381) Phillip Padiernos Næss (s162951) Forprosjekt Prosjektets

Detaljer

Produktrapport. Produktrapport. Hjelpemiddel portal for Parkinsonforbundet

Produktrapport. Produktrapport. Hjelpemiddel portal for Parkinsonforbundet Produktrapport Hjelpemiddel portal for Parkinsonforbundet 1 Innhold: Forord ------------------------------------------------------------------------------------------------------2 Planlegging og arbeidsmetode

Detaljer

Forprosjektrapport gruppe 20

Forprosjektrapport gruppe 20 Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport gruppe 20 PlaNet Knut Magnus Elde s189160 Kristoffer Ylven Westgaard s189143 22.01.2015 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Dagens situasjon... 3 3. Mål og rammebetingelser...

Detaljer

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen.

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen. Artist webside Innhold Artist webside...1 Gruppe medlemmer...1 Oppdragsgiver...1 Kontaktperson...2 Veileder...2 Oppgaven...2 Muligheter...2 Sammendrag...2 Dagens situasjon...2 Mål og rammebetingelser...3

Detaljer

WillWest Smøredatabase

WillWest Smøredatabase Vedlegg WillWest Smøredatabase GRUPPE 21 FORFATTERE: BREKKLUND, PÅL E. LARSEN, MARTIN WESTGAARD, CHRISTIAN S. 1 Innholdsliste Vedlegg... 1 Innholdsliste... 2 1 Forord... 3 2 Databasemodeller... 4 3 Styringsdokumenter...

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Gruppe 11

Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Gruppe 11 Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Gruppe 11 Michael Pande, Petter L. Olsen, Diego A. Pasten 23.01.2015 Presentasjon Vi er en gruppe på tre dataingeniørstudenter som har tatt på oss oppgaven

Detaljer

4. Produktrapport. Forord

4. Produktrapport. Forord 4. Produktrapport Forord Det er en forutsetning at leseren har gjennomgått presentasjonen av prosjektet før denne rapporten leses. Under denne forutsetningen, kan rapporten leses selvstendig og er da uavhengig

Detaljer

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk Produktdokumentasjon Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Dokumentasjonen Dette er en teknisk dokumentasjon på produktet som er utviklet. Denne er tiltenkt personer med teknisk

Detaljer

Forprosjektrapport. Presentasjon. Sammendrag. Tittel Informasjonsplatform for NorgesGruppen

Forprosjektrapport. Presentasjon. Sammendrag. Tittel Informasjonsplatform for NorgesGruppen Forprosjektrapport Presentasjon Tittel Informasjonsplatform for NorgesGruppen Oppgave Utvikle en informasjonsplatform for butikkene i NorgesGruppen Periode 3. Januar 14. Juni Gruppemedlemmer Joakim Sjögren

Detaljer

Forprosjektrapport. Gruppe Januar 2016

Forprosjektrapport. Gruppe Januar 2016 Forprosjektrapport Gruppe 22 22. Januar 2016 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Presentasjon Sammendrag Dagens situasjon Mål og rammebetingelser Mål Rammebetingelser Løsninger og alternativer Løsning

Detaljer

Dokument 1 - Sammendrag

Dokument 1 - Sammendrag Dokument 1 - Sammendrag Automatnett - Nytt CMS-verktøy for Uno-X Automat Fakultet for teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, 2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag 1 1. Innledning 1 2. Om

Detaljer

Hovedprosjekt i informasjonsteknologi våren 2014. Gruppe 32 - Erik M. Forsman, Lars H. Nordli og Simen A. Hansen

Hovedprosjekt i informasjonsteknologi våren 2014. Gruppe 32 - Erik M. Forsman, Lars H. Nordli og Simen A. Hansen Hovedprosjekt i informasjonsteknologi våren 2014 Oslo 22.01.2014 Gruppe 32 - Erik M. Forsman, Lars H. Nordli og Simen A. Hansen Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Definisjon: Gruppemedlemmer: Meso

Detaljer

Forprosjekt. Accenture Rune Waage, rune.waage@accenture.com, 91605634

Forprosjekt. Accenture Rune Waage, rune.waage@accenture.com, 91605634 Forprosjekt Presentasjon Gruppe 19: Event-planlegger Andreas Berglihn s169991 Harald R. Svendsen s127142 Gruppe Gruppe 19 Andreas Berglihn, s169991 Harald R. Svendsen s127142 Oppgave Eventplanlegger Utvikle

Detaljer

Forprosjektrapport for bacheloroppgave i data og informasjonsteknologi

Forprosjektrapport for bacheloroppgave i data og informasjonsteknologi Forprosjektrapport for bacheloroppgave i data og informasjonsteknologi Gruppe 5 Anders Minde Dørum, Eirik Odden Solberg, Patrick Ingeberg og Torbjørn Magnus Brandrud Prosjektmedlemmer: Anders Minde Dørum,

Detaljer

Kravspesifikasjon. Forord

Kravspesifikasjon. Forord Kravspesifikasjon Forord Kravspesifikasjonen skal beskrive applikasjonens funksjonalitet og betingelsene som oppdragsgiver krever. Det skal også hjelpe utviklerne med å begrense applikasjonen slik at den

Detaljer

Hovedprosjekt i ingeniørfag, data, våren 2015. Oslo 19.01.2015. Gruppe 23 Torstein Frogner, Bernt Kristoffer Helland, Vahid Khairkhah, Jonas Myren Mo

Hovedprosjekt i ingeniørfag, data, våren 2015. Oslo 19.01.2015. Gruppe 23 Torstein Frogner, Bernt Kristoffer Helland, Vahid Khairkhah, Jonas Myren Mo Hovedprosjekt i ingeniørfag, data, våren 2015 Oslo 19.01.2015 Gruppe 23 Torstein Frogner, Bernt Kristoffer Helland, Vahid Khairkhah, Jonas Myren Mo Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Pizzaplutselig.no

Detaljer

Kravspesifikasjon. Leserveiledning Kravspesifikasjonen består av følgende deler: Presentasjon Om bedriften

Kravspesifikasjon. Leserveiledning Kravspesifikasjonen består av følgende deler: Presentasjon Om bedriften Kravspesifikasjon Presentasjon Hovedprosjektet gjennomføres ved Høgskolen i Oslo, avdelingen for ingeniørutdanning. Målet med oppgaven er å utvikle en online webshop for bestilling av postkasser. Dette

Detaljer

S y s t e m d o k u m e n t a s j o n

S y s t e m d o k u m e n t a s j o n S y s t e m d o k u m e n t a s j o n Monitorering av produksjonsløyper ved Nasjonalbiblioteket - Project BAKE Utarbeidet av: Einar Wågan Kristian Akerhei Studium: Informasjonssystemer Innlevert: 26.5.2015

Detaljer

PROSESSDOKUMENTASJON

PROSESSDOKUMENTASJON PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET: Papir og elektronisk Telefon: 22 45 32 00

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus. Bachelorprosjekt Hacking Cristin. (midlertidig tittel) Forprosjektrapport

Høgskolen i Oslo og Akershus. Bachelorprosjekt Hacking Cristin. (midlertidig tittel) Forprosjektrapport Høgskolen i Oslo og Akershus Bachelorprosjekt 2017 Hacking Cristin (midlertidig tittel) Forprosjektrapport Innholdsfortegnelse: 1.0 Presentasjon s. 3 2.0 Sammendrag s. 3 3.0 Dagens situasjon s. 4 4.0 Mål

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON DAGSPLANAPPLIKASJON FOR NETTBRETT. Gruppe 28 Hovedprosjekt våren 2015

KRAVSPESIFIKASJON DAGSPLANAPPLIKASJON FOR NETTBRETT. Gruppe 28 Hovedprosjekt våren 2015 KRAVSPESIFIKASJON Kravspesifikasjon er en beskrivelse av hvilke krav oppdragsgiver har til systemet som skal utvikles. Den fungerer som en kontrakt mellom oppdragsgiver og utviklere. DAGSPLANAPPLIKASJON

Detaljer

Pedagogisk regnskapssystem

Pedagogisk regnskapssystem av Benjamin Dehli og Jørgen Tellnes Innhold 1 Innledning 2 Om forprosjektet 2.1 Forprosjektgruppen 2.2 Målsetninger med forprosjektet 3 Beskrivelse av hovedprosjektet 3.1 Arbeidstittel 3.2 Prosjektgruppe

Detaljer

PROSESSDOKUMENTASJON

PROSESSDOKUMENTASJON PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET: Papir og elektronisk Telefon: 22 45 32 00

Detaljer

Forprosjektrapport. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS INNHOLD

Forprosjektrapport. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS INNHOLD Forprosjektrapport Feilsøkingsverktøy for Homebase AS INNHOLD Presentasjon Sammendrag Om bedriften Dagens situasjon Mål og rammebetingelser Funksjonelle krav: Ikke-funksjonelle krav: Løsninger Analyse

Detaljer

Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp

Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp { En selvstendig plattform som kan brukes til å formidle kurs på nett med dagsaktuell teknologi. Oppgave 5, av Fredrik Johnsen Oppgavestiller

Detaljer

Jon Hammeren Nilsson, Anders Emil Rønning, Lars Grini og Erling Fjelstad

Jon Hammeren Nilsson, Anders Emil Rønning, Lars Grini og Erling Fjelstad Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Oppgave: Infront SSO Utvikle en Single Sign-on løsning for Infront Periode: 8/1-2013 28/5-2013 Gruppemedlemmer: Jon Hammeren Nilsson, Anders Emil Rønning, Lars Grini

Detaljer

Kravspesifikasjon. Forord

Kravspesifikasjon. Forord Kravspesifikasjon Forord Hensikten med en kravspesifikasjon er å gi et overblikk over programmets funksjonalitet og tilleggsfunksjoner, dette vil si både over de som er utviklet før prosjektstart, og de

Detaljer

Kravspesifikasjon. Aker Surveillance. Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo,

Kravspesifikasjon. Aker Surveillance. Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo, Kravspesifikasjon Aker Surveillance Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Oslo, 12.01.2013 Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 7 Table of Contents Forord... 3 Om bakgrunnen... 3 Presentasjon...

Detaljer

Kunden er en av Norges ledende leverandører av digital-tv og bredbåndstjenester.

Kunden er en av Norges ledende leverandører av digital-tv og bredbåndstjenester. 1 Forord Hensikten med kravspesifikasjonen er å gi oppdragsgiver og utviklere en enighet og forståelse av funksjonaliteten til applikasjonen som skal produseres. en definerer i tillegg prosjektets rammer

Detaljer

Stikkord: Java EE, EJB, JSF, JPA, SWT, klient/tjener, Glassfish server, Application Client.

Stikkord: Java EE, EJB, JSF, JPA, SWT, klient/tjener, Glassfish server, Application Client. Stikkord: Java EE, EJB, JSF, JPA, SWT, klient/tjener, Glassfish server, Application Client. Studenter: Magnus Skomsøy Bae, Marius Eggen, Magnus Krane Klasse: 3ING, Systemutvikling Produserer redaksjonelle

Detaljer

Konfigurasjonsstyring. INF1050: Gjennomgang, uke 11

Konfigurasjonsstyring. INF1050: Gjennomgang, uke 11 Konfigurasjonsstyring INF1050: Gjennomgang, uke 11 Kompetansemål Konfigurasjonsstyring Hva og hvorfor? I en smidig sammenheng Endringshåndtering Versjonhåndtering Systembygging Release -håndtering Del

Detaljer

4.5 Kravspesifikasjon

4.5 Kravspesifikasjon 4.5 Kravspesifikasjon 4.5.1 Funksjonalitet og systembeskrivelse Webapplikasjonen har tre overordnede funksjoner; Opprett Spotify arrangement, Opprett SoundCloud arrangement og Bli med på arrangement. Brukere(kalt

Detaljer

Presentasjon... 3. Sammendrag... 4. Dagens situasjon... 5. Mål og rammebetingelser... 5. Moduler... 6. Løsning og alternativer...

Presentasjon... 3. Sammendrag... 4. Dagens situasjon... 5. Mål og rammebetingelser... 5. Moduler... 6. Løsning og alternativer... Innholdsfortegnelse Presentasjon..................................................... 3 Sammendrag.................................................... 4 Dagens situasjon.................................................

Detaljer

Forprosjektrapport. Universelt LæringsVerktøy (ULV) Å lage en læringsplattform som tilfredsstiller alle krav til universell

Forprosjektrapport. Universelt LæringsVerktøy (ULV) Å lage en læringsplattform som tilfredsstiller alle krav til universell Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Oppgave: utforming Periode: Gruppemedlemmer: Hafnor Prosjektgruppe: Veileder: Oppdragsgiver: Kontaktperson: Nettside for gruppa: Universelt LæringsVerktøy (ULV)

Detaljer

Kravspesifikasjon. Høgskolen i Oslo, våren 2011 Sted og dato: Oslo, 9. februar 2011. Gruppemedlemmer

Kravspesifikasjon. Høgskolen i Oslo, våren 2011 Sted og dato: Oslo, 9. februar 2011. Gruppemedlemmer Kravspesifikasjon Høgskolen i Oslo, våren 2011 Sted og dato: Oslo, 9. februar 2011 Gruppemedlemmer Adeel Yousaf Khan s141459 Mats Klingenberg Naustdal s148155 Nur M. Ahmed s148108 Thomas Wiborg s161335

Detaljer

1. Forord 2. Leserveiledning

1. Forord 2. Leserveiledning KRAVSPESIFIKASJON 1 1. Forord Hensikten med kravspesifikasjonen er at den skal fungere som et styringsdokument under prosessen og definere rammer og betingelser rundt hovedprosjektet. Den er utviklet etter

Detaljer

Forprosjektrapport Bacheloroppgave 2017

Forprosjektrapport Bacheloroppgave 2017 Forprosjektrapport Bacheloroppgave 2017 Chat Modul for Webnodes Content Management System Gruppe 32 Adam Asskali, Anmer Seif, Sara Khan 20.01.2017 Veileder G. Anthony Giannoumis Innholdsfortegnelse 1.Presentasjon

Detaljer

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt for gruppe 13, Anvendt datateknologi våren 2016

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt for gruppe 13, Anvendt datateknologi våren 2016 Forprosjektrapport Hovedprosjekt for gruppe 13, Anvendt datateknologi våren 2016 1.0 Presentasjon 2.0 Sammendrag 3.0 Dagens situasjon 4.0 Mål og rammebetingelser 5.0 Løsninger/alternativer 6.0 Analyse

Detaljer

HOVEDPROSJEKT 2010 - HIO IU - DATA FORPROSJEKTRAPPORT GRUPPE 18

HOVEDPROSJEKT 2010 - HIO IU - DATA FORPROSJEKTRAPPORT GRUPPE 18 HOVEDPROSJEKT 2010 - HIO IU - DATA FORPROSJEKTRAPPORT GRUPPE 18 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. PRESENTASJON 2. SAMMENDRAG 3. DAGENS SITUASJON 4. MÅL OG RAMMEBETINGELSER 5. LØSNINGER \ ALTERNATIVER 6. ANALYSE AV

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni.

KRAVSPESIFIKASJON. Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni. KRAVSPESIFIKASJON Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni. Prosjektgruppe: 27 Prosjektmedlem: Ole Almenning Stenhaug Veileder.

Detaljer

6 Kravspesifikasjon. 6.1 Presentasjon. Tittel Precision Teaching App for Android

6 Kravspesifikasjon. 6.1 Presentasjon. Tittel Precision Teaching App for Android 6 Kravspesifikasjon 6.1 Presentasjon Tittel Precision Teaching App for Android Oppgave Å lage en Android app som skal benyttes av studenter for å øve på fagpensum. Appen skal ta i bruk prinsipper fra Precision

Detaljer

Forprosjektrapport. Presentasjon. Studentgruppen. Bekk Consulting AS. Android app for aktivering av jakt- og fiskekort

Forprosjektrapport. Presentasjon. Studentgruppen. Bekk Consulting AS. Android app for aktivering av jakt- og fiskekort Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Oppgave: Gruppemedlemmer: Prosjektgruppe: Veileder: Hovedoppdragsgiver: Kunde av oppdragsgiver: Ansvarlig for gruppen: Faglig veileder hos BEKK: Android app for

Detaljer

Forprosjekt Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo Våren 2008

Forprosjekt Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo Våren 2008 Forprosjekt Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo Våren 2008 Skrevet av Ole Myrbakken, Fadima Mohamoud, Orji Okoroafor, Karen Arrendondo Side 1 PRESENTASJON Prosjekt tittel: Prosjektperiode: MetaGen 7.jan

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Gruppe 2. Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus. Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1

KRAVSPESIFIKASJON. Gruppe 2. Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus. Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1 KRAVSPESIFIKASJON Gruppe 2 Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1 CONTENTS 1. Forord... 3 2. Presentasjon... 3 2.1 Gruppens medlemmer... 3 2.2 Oppdragsgiver... 3 2.3

Detaljer

Forprosjektrapport GRUPPE 4: SHIFTWORKERS

Forprosjektrapport GRUPPE 4: SHIFTWORKERS 2016 Forprosjektrapport GRUPPE 4: SHIFTWORKERS Forprosjektrapport for Shifter Innhold Presentasjon... 2 Sammendrag... 2 Dagens situasjon... 2 Organisering av prosjektet... 4 Risikoanalyse... 4 Mål og rammebetingelser...

Detaljer

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 1 Systembeskrivelse... 2 2 Mål for systemet... 3 3 Funksjonelle krav... 4 4 Ikke-funksjonelle krav... 5 5 Use-case diagram... 6 6 Rammekrav...

Detaljer

Forprosjekt. Oppgdragsgiver Unikia, Lille grensen 7, 0159 Oslo, Kontaktperson Anders Kose Nervold,

Forprosjekt. Oppgdragsgiver Unikia, Lille grensen 7, 0159 Oslo, Kontaktperson Anders Kose Nervold, Hovedprosjekt i data/informasjonsteknologi Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjekt Prosjekttittel Unikia Android applikasjon Gruppe 13 Markus Bugge-Hundere s188909 Morten Wold Aksel Wiig s236326 s232324

Detaljer

24.01.2014 Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Presentasjon

24.01.2014 Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Presentasjon 24.01.2014 Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Presentasjon Tittel Precision Teaching App for Android Oppgave Å lage en Android app som skal benyttes

Detaljer

Forprosjekt gruppe 13

Forprosjekt gruppe 13 Forprosjekt gruppe 13 Presentasjon Tittel: Oppgave: Periode: Gruppemedlemmer: Veileder: Oppdragsgiver: Kontaktperson: Mobilbillett i HTML5 Utvikle en mobil billettautomat innenfor kategorien dedikert web

Detaljer

GJENNOMGANG UKESOPPGAVER 2 PROSESSMODELLER OG SMIDIG PROGRAMVAREUTVIKLIG

GJENNOMGANG UKESOPPGAVER 2 PROSESSMODELLER OG SMIDIG PROGRAMVAREUTVIKLIG GJENNOMGANG UKESOPPGAVER 2 PROSESSMODELLER OG SMIDIG PROGRAMVAREUTVIKLIG INF1050 V16 HVA ER EN SYSTEMUTVIKLINGSPROSESS? De aktivitetene som utføres for å utvikle et IT-system Eksempler på aktiviteter:

Detaljer

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren Gruppe 11. Mohamed el Morabeti, s198748

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren Gruppe 11. Mohamed el Morabeti, s198748 Forprosjektrapport Bachelorprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016 Gruppe 11 Mohamed el Morabeti, s198748 Hotan Shahidi-Nejad, s236770 Arlen Syver Wasserman, s193956 Studentparlamentet 1

Detaljer

Bachelorprosjekt 2017

Bachelorprosjekt 2017 Bachelorprosjekt 2017 Høgskolen i Oslo og Akershus Gruppe 41 Kristan Munter Simonsen (s236789) Andreas Jacobsen (s236778) Jamal Lakbir (s236722) 1 Innholdsfortegnelse Forprosjekt... 3 Presentasjon... 3

Detaljer

Pajtim Aslani s Oslo, 2016 Kujtim Aslani s { } NDC Videos. Forprosjektrapport. Gruppe 30 Pajtim Aslani s Kujtim Aslani s188878

Pajtim Aslani s Oslo, 2016 Kujtim Aslani s { } NDC Videos. Forprosjektrapport. Gruppe 30 Pajtim Aslani s Kujtim Aslani s188878 Pajtim Aslani s198588 Oslo, 2016 Kujtim Aslani s188878 { } NDC Videos Forprosjektrapport Gruppe 30 Pajtim Aslani s198588 Kujtim Aslani s188878 Innholdsfortegnelse 1 Presentasjon 1.1 Oppdragsgiver 1.1.1

Detaljer

Prosjektdagbok. Gruppe 9. Gruppemedlemmer. Eirik Fjellheim Andersen (s198590) Sigurd Witold Aspen (s198593) Jonas Mögenburg (s198741)

Prosjektdagbok. Gruppe 9. Gruppemedlemmer. Eirik Fjellheim Andersen (s198590) Sigurd Witold Aspen (s198593) Jonas Mögenburg (s198741) Prosjektdagbok Gruppe 9 Gruppemedlemmer Eirik Fjellheim Andersen (s198590) Sigurd Witold Aspen (s198593) Jonas Mögenburg (s198741) Månedsoppsummering: Mai Arbeidet har vært tungt siden vi har måttet flytte

Detaljer

Forprosjektrapport. Presentasjon. Oslo, den 29. Januar Gorm Eirik Svendsen Nicolai Mellbye Marius Auerdahl Per Gustav Løwenborg

Forprosjektrapport. Presentasjon. Oslo, den 29. Januar Gorm Eirik Svendsen Nicolai Mellbye Marius Auerdahl Per Gustav Løwenborg Forprosjektrapport Presentasjon Tittel Bakerman AS Website Oppgave Utvikle ett websted for Bakerman AS der hvor de kan promotere seg selv og kommunisere med kundene sine. Periode 4. Januar 2010 til 17.

Detaljer

Skøyen, 23.01.14 Gruppe 11

Skøyen, 23.01.14 Gruppe 11 Forprosjektrapport Produktkvalitet, visitnorway.com Sammendrag Vi skal gjennomføre et produktkvalitetsprosjekt hos Creuna i forbindelse med visitnorway.com, Innovasjon Norges turistinformasjonsside. Prosjektet

Detaljer

Testrapport. Aker Surveillance. Gruppe 26. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo, 24.5.2013. Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 5

Testrapport. Aker Surveillance. Gruppe 26. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo, 24.5.2013. Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 5 Testrapport Aker Surveillance Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Oslo, 24.5.2013 Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 5 Innledning I denne rapporten vil vi skrive om testingen som

Detaljer

Innstallasjon og oppsett av Wordpress

Innstallasjon og oppsett av Wordpress Del 1 - Installasjon og oppsett Innstallasjon og oppsett av Wordpress Wordpress har blitt en veldig populær publiseringsplattform for websider. Uten særlige tekniske ferdigheter kan man sette opp profesjonelle

Detaljer

Presentasjon av hovedprosjekt ved HIST Nettbutikk www.midt-svartdal.no

Presentasjon av hovedprosjekt ved HIST Nettbutikk www.midt-svartdal.no Presentasjon av hovedprosjekt ved HIST Nettbutikk www.midt-svartdal.no Hovedprosjekt 2008 av Audun M. Solheim, student HIST/BAIN, audun@c2i.net Oppdragsgiver:Bjørg Minnesjord Solheim, bjorg@midt-svartdal.no

Detaljer

Institutt for informasjonsteknologi, Høgskolen i Oslo og Akershus, våren Camilla Kaasi(s188070) Roza Moustafa(s188113)

Institutt for informasjonsteknologi, Høgskolen i Oslo og Akershus, våren Camilla Kaasi(s188070) Roza Moustafa(s188113) Forprosjektrapport Gruppe 14 Institutt for informasjonsteknologi, Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2015 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Dato: 23.01.2015 Tittel: Gruppemedlemmer: Oppgave: Oppdragsgiver:

Detaljer

Konfigurasjonsstyring

Konfigurasjonsstyring INF1050: Systemutvikling 28. mars 2017 Konfigurasjonsstyring Yngve Lindsjørn ynglin@ifi.uio.no INF1050 Systemutvikling ->Konfigurasjonsstyring 1 Temaer i dagens forelesning Versjonshåndtering Systembygging

Detaljer

Hovedprosjekt 2013. Gruppe 27. Forprosjektrapport [GILJE AS] Lars Gjestang - Hiran Piapo - Bård Skeie

Hovedprosjekt 2013. Gruppe 27. Forprosjektrapport [GILJE AS] Lars Gjestang - Hiran Piapo - Bård Skeie 2013 Hovedprosjekt 2013 Gruppe 27 Forprosjektrapport [GILJE AS] Lars Gjestang - Hiran Piapo - Bård Skeie Innhold 1. Presentasjon... 2 2. Sammendrag... 2 3. Dagens Situasjon... 2 4. Mål og rammebetingelser...

Detaljer

Hovedprosjektet i Data Høgskolen i Oslo våren 2010

Hovedprosjektet i Data Høgskolen i Oslo våren 2010 Hovedprosjektet i Data Høgskolen i Oslo våren 2010 Kevin Holmvik s147777 Nikolai Godager s147790 Einar Drivdal s147782 Chau Quoc Quo Do s147792 PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi

Detaljer

Del VII: Kravspesifikasjon

Del VII: Kravspesifikasjon 1 2 Forord Dette dokumentet inneholder retningslinjer for gruppen vår og beskrivelse av betingelsene for utviklingen av vårt prosjekt. Vår gruppe benyttet dette dokumentet som et styringsdokument for å

Detaljer

Forrapport til hovedoppgave i videreutdanning GIS.

Forrapport til hovedoppgave i videreutdanning GIS. Forrapport til hovedoppgave i videreutdanning GIS. 17. april 2009 Dette hovedprosjektet er basert på et samarbeid med Statkraft Energi AS, som er oppdragsgiver til dette prosjektet. Oppgaven går ut på

Detaljer

Repository Self Service. Hovedoppgave våren 2010

Repository Self Service. Hovedoppgave våren 2010 Forprosjektrapport for Repository Self Service Hovedoppgave våren 2010 Christer Berg (070604 07HBDRA) Ron Stangvik (070427 07HBDRA) 1 Innholdsfortegnelse 1. MÅL OG RAMMER...3 1.1. Bakgrunn...3 1.2. Prosjektmål...3

Detaljer

1 Inledning. 1.1 Presentasjon. Tittel Informasjonsplattform for NorgesGruppen. Oppgave Utvikle en informasjonsplattform for butikkene i NorgesGruppen

1 Inledning. 1.1 Presentasjon. Tittel Informasjonsplattform for NorgesGruppen. Oppgave Utvikle en informasjonsplattform for butikkene i NorgesGruppen Kravspesifikasjon 1 Inledning 1.1 Presentasjon Tittel Informasjonsplattform for NorgesGruppen Oppgave Utvikle en informasjonsplattform for butikkene i NorgesGruppen Periode 3. Januar 14. Juni Gruppemedlemmer

Detaljer

Kravspesifikasjon. 1. Innledning. Presentasjon. Innledning. Om bedriften. Bakgrunn for prosjektet

Kravspesifikasjon. 1. Innledning. Presentasjon. Innledning. Om bedriften. Bakgrunn for prosjektet Kravspesifikasjon Presentasjon Tittel: Oppgave: Backup for PDA/Smartphones Utvikle en applikasjon for PDA/Smartphones med funksjonalitet for backup av sms, mms, e-post, kontakter, kalender, bilder og dokumenter

Detaljer

Kap 11 Planlegging og dokumentasjon s 310

Kap 11 Planlegging og dokumentasjon s 310 Kap 11 Planlegging og dokumentasjon s 310 11.1 Ulike arbeidsmetoder Systemutvikling Som systemutvikler er du i stand til å omsette din innsikt i brukerbehov til praktiske programbaserte løsninger. Samarbeid:

Detaljer

Forprosjektrapport Gruppe 30

Forprosjektrapport Gruppe 30 Forprosjektrapport Gruppe 30 Gruppemedlemmer: Eyvind Nielsen s177748 Ullvar Brekke s236375 Kristoffer Pettersen s239404 Innhold Presentasjon... 3 Sammendrag... 3 Dagens situasjon... 3 Mål... 3 Rammebetingelser...

Detaljer

Forprosjekt. Høgskolen i Oslo, våren

Forprosjekt. Høgskolen i Oslo, våren Forprosjekt Høgskolen i Oslo, våren 2011 ------------------------------------------ Presentasjon Tittel: Oppgave: Database og nettside for Nor Dagligvarer Import AS Utvikle et databasesystem for bedriften

Detaljer

Heggset Engineering er et kreativt og uavhengig kompetansemiljø med ti ingeniører/tekniske tegnere lokalisert i moderne lokaler i Dale Industripark i

Heggset Engineering er et kreativt og uavhengig kompetansemiljø med ti ingeniører/tekniske tegnere lokalisert i moderne lokaler i Dale Industripark i Heggset Engineering er et kreativt og uavhengig kompetansemiljø med ti ingeniører/tekniske tegnere lokalisert i moderne lokaler i Dale Industripark i Kristiansund. Bedriften tilbyr engineering og maskintekniske

Detaljer

InfoRed Publisering. - produktbeskrivelse. TalkPool WebServices Postboks Åneby

InfoRed Publisering. - produktbeskrivelse.  TalkPool WebServices Postboks Åneby InfoRed Publisering - produktbeskrivelse www.talkpool.no TalkPool WebServices Postboks 90 1484 Åneby InfoRed Produktbeskrivelse 2 Sammendrag InfoRed Publisering er produktet for å administrere en hel informasjonstjeneste,

Detaljer

K-Nett. Krisehåndteringssystem for Norges vassdrags- og energidirektorat i en beredskaps- og krisesituasjon. av Erik Mathiessen

K-Nett. Krisehåndteringssystem for Norges vassdrags- og energidirektorat i en beredskaps- og krisesituasjon. av Erik Mathiessen K-Nett Krisehåndteringssystem for Norges vassdrags- og energidirektorat i en beredskaps- og krisesituasjon av Erik Mathiessen Om oppgavestiller NVE er et direktorat underlagt Olje- og energidepartementet

Detaljer

1 Del I: Presentasjon

1 Del I: Presentasjon 1 Del I: Presentasjon 2 Forord Denne sluttrapporten er skrevet av gruppe 12 som består av 4 studenter som studerer ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Vi studerer Anvendt datateknologi og denne rapporten

Detaljer

GJENNOMGANG UKESOPPGAVER 7 REPETISJON

GJENNOMGANG UKESOPPGAVER 7 REPETISJON GJENNOMGANG UKESOPPGAVER 7 REPETISJON INF1050 V16 KRISTIN BRÆNDEN DAGENS TEMA Oppgaver hentet fra tidligere eksamensoppgaver om temaene vi har gått gjennom til nå DAGENS PLAN Gjennomgang av oppgaver Repetisjon

Detaljer

Kravspesifikasjon. Noark 5 grensesnitt. Hovedprosjekt informasjonsteknologi. Gruppe 31

Kravspesifikasjon. Noark 5 grensesnitt. Hovedprosjekt informasjonsteknologi. Gruppe 31 Kravspesifikasjon Noark 5 grensesnitt Hovedprosjekt informasjonsteknologi Gruppe 31 Forord Denne kravspesifikasjonen inneholder retningslinjer for oss og for det vi skal utvikle. Den inneholder funksjonelle

Detaljer

Båtforening på nett. Produktrapport

Båtforening på nett. Produktrapport Båtforening på nett Hovedprosjekt våren 2009, Høgskolen i Oslo Prosjektgruppe 36 Vegard Skipnes, Rade Vuckovic & Frode Sørensen Produktrapport 1 Sammendrag Denne rapporten er en del av Hovedprosjektet

Detaljer

Kravspesifikasjon MetaView

Kravspesifikasjon MetaView Kravspesifikasjon MetaView BACHELOROPPGAVE VÅREN 2014 1. Presentasjon Tittel: MetaView Oppgave: Lage en applikasjon og api som skal kommunisere med MetaVision slik at det skal bli enklere for leger og

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FORORD

KRAVSPESIFIKASJON FORORD KRAVSPESIFIKASJON FORORD Hensikten med kravspesifikasjonen er å gi oppdragsgiver og utviklere en enighet og forståelse av funksjonaliteten til applikasjonen som skal produseres. en definerer i tillegg

Detaljer

Testrapport Prosjekt nr. 2011-22 Det Norske Veritas

Testrapport Prosjekt nr. 2011-22 Det Norske Veritas Prosjekt nr. 2011 22 Testrapport Hovedprosjektets tittel Implementering av plugin og utvikling av wizard for Det Norske Veritas Prosjektdeltakere Magnus Strand Nekstad s156159 Jørgen Rønbeck s135779 Dato

Detaljer

1. Intro om SharePoint 2013

1. Intro om SharePoint 2013 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Intro om SharePoint 2013 Stein Meisingseth 09.08.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO205D Microsoft SharePoint 1. Intro om SharePoint

Detaljer

Thursday, August 19, 2010. Web-prosjekt

Thursday, August 19, 2010. Web-prosjekt Web-prosjekt Om kurset Organisering av kurset Består av to hoveddeler: Webpublisering Prosjektarbeid Motivasjon Web Lære å utvikle websider Lære prinsipper for brukervennlighet og tilgjengelighet Skrive

Detaljer

Styringsdokumenter. Forord

Styringsdokumenter. Forord 8 Styringsdokumenter Forord Dette er en samling av samtlige styringsdokumenter gjennom hele prosjektperioden. Styringsdokumentene er satt opp i rekkefølge i forhold til leveringsfrister Dokumentene ble

Detaljer

Kravspesifikasjon. Forord

Kravspesifikasjon. Forord Forord Kravspesifikasjonen skal gi en oversikt og forståelse over det planlagte systemets funksjonalitet. Dokumentet skal gi både utviklere og oppdragsgivere innblikk i hvordan og hva systemet skal levere.

Detaljer

Kravspesifikasjon. Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no. Gruppe 08-23

Kravspesifikasjon. Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no. Gruppe 08-23 Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no Gruppe 08-23 Kravspesifikasjon for hovedprosjektet utvikling av moduler til CMS for bonefish.no ved Høgskolen i Oslo, avdeling for Ingeniørutdanning våren 2008.

Detaljer

Prosessrapport. Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no. Gruppe 08-23

Prosessrapport. Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no. Gruppe 08-23 Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no Gruppe 08-23 Prosessrapport for hovedprosjektet utvikling av moduler til CMS for bonefish.no ved Høgskolen i Oslo, avdeling for Ingeniørutdanning våren 2008.

Detaljer