Litt etikk, bønn, og fornuft

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Litt etikk, bønn, og fornuft"

Transkript

1 Side 1 av 31 Litt etikk, bønn, og fornuft Skrevet av Tore Bloch, Kristiansund N. Hjemmeside: Oppdatert på lørdag den 15 august Her er noen selvkomponerte setninger som inneholder etikk, bønn, og fornuft: 1. Bli ikke holdningsløs! 2. Gå deg ikke vill! 3. Gå ikke med på svik! 4. Man skal aldri ønske at noen skal dø! 5. Man må ikke tilbe ting som er galt eller farlig! 6. Man må bruke riktige ord på ting! Man må ikke bruke misvisende navn og ord! 7. Hvis du tilber gode ting, så vil gode ting og godhet bli frembringet. 8. Folk må være konstuktive! Folk må ikke være destruktive! 9. Jeg har sett at det er mange poppgrupper som har titler og tekster på sine sanger, som får både artistene og lytterne til å synke. Man må ikke bruke navn- og ordsettinger som er oppløftende for gale ting, farlige ting, onde ting, og Djevelen. 10. Filled with emptiness. 11. Jeg er nokså sikker på at hvis trygdede føder barn, så er det stor sjanse for at det kan føre til blasfemi, blant annet i form av medisinering og drap. 12. Det er grunner til å ha fremmedfrykt. Jeg vil at musikk som spilles på radio skal være klar og tydelig på norsk eller engelsk. 13. Jeg ønsker at vi skal ha et tak på antall helsearbeidere, der hvor maks 0,5% av befolkningen kan jobbe med noe innen helse. Det vil si at 1 av hver 200 innbygger kan jobbe med noe innen helse. 14. Jeg vil at folk som er selvstendig næringsdrivende som skaper reelle produkter og økonomi på egen hånd skal ha de høyeste lønningene i samfunnet. Hvis det blir på andre måter enn dette, så kan det lett føre til blasfemi. 15. Generelt sett tror jeg at små boliger berger liv. Generelt sett så tror jeg at det er tryggest å klare seg med nokså lite. Kunne vært kjekt med flere små boliger og hybler på boligmarkedet. 16. Man skal aldri kalle ugjerninger for en god sak. Jeg har flere ganger opp igjennom tiden sett personer som har prøvd å gi ugjerninger et godt rykte. Det er så fortvilt når noen driver på med slikt. 17. Hvis veldedighetsorganisasjonene får mye penger, så blir sykehuskøene automatisk langt mindre, og langt færre personer blir påtvunget behandling/mishandling. Hele helseindustrien er rett og slett en idrettsgren kan jeg fortelle deg. 18. Det økonomiske systemet må nok legges om veldig mye hvis det skal bli levelig for folket. Ha kunnskap opp i tankene! La det bli mulig for oss å produsere mange nyttige og interessante ting som folk kan ha bruk for, og som folk kan være villige til å kjøpe med velvilje. 19. Jeg lurer på om reklame for skinnplagg kan være farlig, fordi det kanskje kan være en trussel mot dyr og dyrebestander. 20. Les ikke igjennom andre personer sitt kladdemateriell. Forfatteren må få gjøre ferdig tekstene sine, slik at tekstene blir fremførbar. 21. Hvis man skal ta bilder av noen, så bør personene som skal avfotograferes være forberedt på fotografering. Bruk ikke stygge eller ubekvemmelige bilder av noen. 22. Hvis man bor i nærheten av butikken og arbeidsplassen, så trenger man ikke bil og kollektivtransport, og det blir derfor spart mye tid, energi, og andre resurser.

2 Side 2 av Det er så spennende og livsnødvendig med mange høyteknologiske produkter, som for eksempel radiomottagere, fjernsynsapparater, mobiltelefoner, datamaskiner, dataprogrammer, led-pærer. 24. Jeg tror at det skal være mulig for ungdom å lære seg å tilvirke høyteknologiske produkter som for eksempel mobiltelefoner og datamaskiner allerede etter fullført ungdomsskole, hvis elevene hadde fått servert all den nødvendige kunnskapen, og jeg tror ikke undervisningen hadde trengt og blitt gjort vanskelig. 25. Det er selvfølgelig best når utetemperaturen er mellom 0 og 13 grader, og når det er overskyet eller gråvær, og når det ikke her helt vindstille. Det er grusomt med stekende sol og sterk varme. 26. La det bli mulig for barn og ungdom å lære seg alt mulig nyttig og interessant på kort tid. Tiden er dyrebar. 27. Håper at myndighetene til enhver tid har kontroll med antall nye mennesker som settes til verden. Jeg håper at det kan bli plasser i samfunnet til alle disse nye menneskene. 28. Det bør bli forbudt med homofili. Legalisering av homofili og homofile ekteskap kan føre til at det vil bli umulig å snakke med folk eller ta kontakt med folk. 29. Jeg håper på flere små boliger/hybler for inaktive mennesker. Jeg tror at det er farlig med sosiale boliger, fordi det krever noe sysselsetting, og fordi det har lett for å oppstå blasfemi. Det er vel ikke noe problem for inaktive mennesker å være mye for seg selv, siden de kan underholde seg med PC, nettbrett, lytte til radio, og sikkert flere ting. 30. Jeg skulle ønsket at det kunne ha vært sikre transportløsninger for folk som bor langt unna butikken, slik at de kan komme seg til og fra butikken uten å bli skadet, og at de kan få med seg matvarer og andre varer trygt hjem. 31. Jeg ønsker at veskeprodusenter skal lage fine handlevesker for både menn og kvinner. Det kan gjerne være vesker i flere forskjellige design. Jeg tror at det er tryggere å frakte matvarer og andre varer med skikkelige bærevesker. 32. Så snart som det økonomiske systemet blir lagt om, så skal det bli gode levekår for alle våre innbyggere. Det er viktig at folk kan produsere vanlige ting som folk kan ha bruk for til vanlig. Det er først og fremst viktig å produsere de tingene som folk trenger mest og til daglig, som for eksempel mat, klær og sko, mobiltelefoner, datamaskiner, radiomottakere, og sikkert mange flere ting. Jeg tror at det også skal bli gode levekår for personer som er inaktive når det økonomiske systemet blir lagt om. Jeg ønsker ikke at folk skal produsere ting som vi ikke har bruk for. Det er ikke bra å sette folk til å produsere verdiløse ting. 33. Jeg er overbevist om at det har skjedd veldig mange positive ting på mange steder i samfunnet etter at jeg begynte å gi penger til veldedighet. Jeg er mer enn noen ganger overbevist om at det er nødvendig å gi penger til veldedighet. I Bibelen står det at man skal gi tiende til menigheten. Tiende er 1/10 av inntekten. Jeg tror at det er av nettoinntekten, - det vil si inntekten etter skatt. Det er sikkert lurt hvis nærmeste familie, venner, og andre mennesker kan få vite om dette. Jeg vil tro at folk som ikke har gjeld og lav husleie, har større muligheter til å gi penger til veldedighet. Jeg oppfordrer også deg til å gi penger til veldedighet hvis du har muligheten til det. 34. Jeg synes at det er mest rettferdig for folket hvis Norge får den statlige styreformen republikk, og at vi kan få oss folkevalgte presidenter for perioder på 4 eller 5 år. 35. Med kunnskapsløshet er det større tendenser til salvelse, sykdom og blasfemi. Vi må prøve å få utdanningssystemet ut av ruinhaugen snarest. Uteksaminerte studenter må snart bli i stand til å lage mange reelle produkter. Reelle produkter er nyttige og interessante produkter som folk kan ha bruk for, og som folk kan være villige til å kjøpe med velvilje.

3 Side 3 av Jeg håper at det kan bli internasjonale regler for hvor mange turister hvert land kan ha på en gang. Vi kan ikke ha mange turister på en gang. Det er både skummelt og farlig med turisme. 37. Jeg håper at Norge kan få et bedre vennskap spesielt til våre naboland og Storbritannia. Jeg frykter ofte våre naboer i øst. Jeg er redd for våre egne landsmenn når de er på reise til våre naboland, Storbritannia, og andre steder i verden. Det beste vennskapet mellom for eksempel nordmenn og svensker, får vi når alle er der hvor de opprinnelig hører hjemme. 38. Jeg ønsker at det skal bli tryggere med handel over landegrensene. Jeg tror at handel med andre land, og hvor det er et annet økonomisk fellesskap, annen kultur, og annet folkeslag, kan være veldig farlig. Jeg tror at det ofte har skjedd at forretningsmenn på reise til utlandet har blitt utsatt for både overgrep og drap. 39. Det har alltid vært kolossalt med arbeidskriminalitet innen helsevesenet. Slik har det lett for å bli når det er så mange som søker tilflukt i form av helse-jobber for få en lett-tjent og trygg inntekt, og når så mange skal tjene penger på syke mennesker, og når helsearbeiderne attpå til opp igjennom tiden har vært den gruppen med mennesker som har satt flest barn til verden. 40. Jeg ønsker at omlegging av det økonomiske systemet skal føre til at mer penger kan gå over til meningsfylt forskning, blant annet forskning innen teknologi. Vi bør snart bli i stand til å produsere mange reelle produkter. 41. Det som ligger i ordet sykdom er i de aller fleste tilfeller rett og slett bare en trygdeordning. Jeg skulle ønsket at vi kunne ha fått gjort ting på en annen måte uten å ta veien om sykdom hvis noen trenger økonomisk trygghet og nødbolig midlertidig, eller på ubestemt tid, eller permanent. Jeg tror at grunnen til at så mange går på trygd, er fordi skolesystemet er så svakt at folk flest ikke blir i stand til å gjøre noe i jobbsammenhenger. 42. Jeg tror at jeg har hørt og forstått noen si at det kanskje skal bli en del restriksjoner for folk som går på trygd. Restriksjonene kommer kanskje til å gå ut på at trygdede mennesker ikke kan få lov til å gå på alle steder, og ikke på alle slags butikker. Det kan også hende at det etter hvert kan bli totalforbud for trygdede å gå på kaféer, overnatte på hoteller, reise med fly, reise med hurtigruten, og reise til utlandet. Jeg tror at mange trygdede vil komme til å bli fratatt førerkortet sitt. Jeg tror at flere vanskeligstilte personer kan komme til å bli satt i fengsel i stedet for medisinsk behandling. Det er best å prøve å holde seg mest mulig orientert om hvordan det kan komme til å bli i denne sammenhengen.

4 Side 4 av Det bør være påbudt med skriftlige arbeidsplaner med milepæler for arbeidere som jobber med alle typer prosjekter. Det kan kanskje være lurt å dele opp den detaljerte arbeidsplanen i steg på 15 minutter. 44. Jeg skulle ønsket at våre poppstjerner og andre kjendiser kunne ha blitt mye penere og mye mer sjarmfulle, og at de kunne ha havnet innenfor kategorien for lettvektere. 45. Det er viktig at folk kan unngå å lage unødvendig støy. Det er ikke bra å sende opp nyttårsraketter noen dager før eller etter nyttårsaften. Skal man sende opp nyttårsraketter, så må man være nokså presis tidsmessig med oppskytingen av nyttårsraketter, og man bør ikke bruke for lang tid. Det er ikke bra å feire nasjonaldagen med kanoner og høye lyder. Når det er støy og lyder, så er det vanskeligere å gjøre observasjoner i omgivelsene. 46. Jeg skulle ha ønsket at TV-kanalene kunne ha prøvd og unngått å sende filminger med vold og hard munnbruk. 47. I utgangspunktet så tror jeg ikke at poppartister bør synge sanger med misnøye, for jeg tror at folk ikke orker å høre på slike ting. Hvis noen skal gi utrykk for misnøye, så tror jeg at man må bruke ganske kort tid på det, med noen lett forståelige og renskrevne ord i et passende og nødvendig øyeblikk. 48. Jeg tror at det skal være mulig å få produksjonsroboter med høy intelligens og fin mekanikk til å revolusjonere blant annet matindustrien. Jeg er sikker på at avanserte produksjonsroboter kan gi folk mer overskudd til å slappe av og tenke. 49. Jeg lurer på om stoler med sete, armlener, og rygg av et nettingstoff med litt store ruter av et mykt plastmateriale kunne ha blitt brukt for å dusje eldre og handicappede mennesker? Jeg tror at det kunne ha vært lurt med en elektronisk temperaturstyrt lettbetjent vannkrane til dusjens vannspreder(e). Teknisk sett så tror jeg at det kan være lurt å ha en liten mellomtank med vann med den riktige og ferdigblandede temperaturen. Det er mulig at man må ha elektriske vannpumper for å presse vannet i vannspredere. Vannkraneteknologien bør ha display med ønsket temperatur, og en indikator som viser om temperaturen på tanken er oppnådd, og et digitalt nedtellings-ur som indikerer resterende dusjetid. Det kunne også ha vært lurt med en indikator som indikerer hvor mange liter varmtvann som er igjen på tanken. Det er kanskje best at det spruter vann bare i en vannspreder i gangen, og at det kan være mulig å veksle på sprederne med enkle tastetrykk på noen trykkbrytere. 50. Jeg synes at folk bør dusje seg både om morgenen når man står opp, og om kvelden før man legger seg. Jeg tror at enkelte personer i tillegg også kan ha behov for å dusje seg midt på dagen. Jeg tror at det skal være mulig for en person å ha varmtvannstank på 80 liter i sin bolig, og mengden med varmtvann tilsvarer cirka 10 minutter med dusjing hvis man har den rette vannsprederen. Når det gjelder dusjing, så har man ulike behov igjennom hele livet. 51. Jeg skulle ønsket at det kunne ha vært noen personer i landet vårt som kunne ha forstått seg på avansert mekanikk, metaller, og plastikk. Det kunne vært viktig med både kapping, sliping, polering, borring, fresing, og støping av forskjellige metaller og plastmaterialer. Jeg skulle ha ønsket at nordmenn kunne ha vært i stand til å lage blant annet vannkraner, finmekanikk til elektroniske armbåndsur, mekanikk til elektroniske plugger og sokler, mekanikk til cd-spillere, mekanikk til motorer og metaller til magneter, plastkomponenter og plastkabinetter til elektroniske apparater, og mange flere mekaniske, elektromekaniske, og fysiske ting. 52. Jeg lurer på om støpeformer til plastikkproduksjon er laget av et plater av et materiale som er lett å arbeide med, og som tåler høy temperatur? En metode for produksjon av plastikkkomponenter og plastikk-kabinetter tror jeg kalles for sprøytestøping. Jeg tror at enkelte plastikkmaterialer smelter ved temperaturer på litt over 100 grader. Stikker man en loddebolt bort i enkelte typer plast, så ser man at plasten smelter.

5 Side 5 av Jeg er sikker på at hvis vi klarer å lage mange reelle produkter innenlands, så vil det sikkert føre til at folket vil komme til å bli friskere, intelligente, penere, og mer sjarmfulle. Jeg synes at det er viktig hvis det er toll på en del importerte varer. 54. Jeg synes at det er skummelt med store saler hvor det samles mange mennesker, fordi det kan bli en voldsom trussel mot folket og samfunnet hvis det skulle skje terrorhandlinger. Jeg tror at det ikke lurt hvis mange mennesker samles på en plass. 55. Jeg tror at det kunne vært lurt hvis kommunene kunne ha satt opp små bygg med forelesningsrom flere steder i kommunen. Det bør kanskje være ett eller to forelesningsrom i hvert bygg. I tillegg bør det være toaletter og et oppholdsrom. Jeg tror ikke at det bør være mer enn maks 30 sitteplasser i hvert forelesningsrom. I større kommuner er det kanskje lurt med flere slike bygninger rundt omkring i kommunen. Bygningene med forelesningsrom bør kunne leies av skoler og næringslivet. Det kan også holdes spesielle kurs for folk i nesten alle aldre, og det kan for eksempel vises presentasjoner i form av slideshow og kortfilmer. 56. Jeg tror at det kanskje kunne vært lurt for nordmenn og hatt todelte inntekter i form av penger og rasjonskort. Med rasjonskortene kan man hovedsaklig handle norskproduserte varer. Jeg tror kanskje at slike todelte inntekter kan føre til at det kan bli mer levelig for folket. Jeg synes ikke at vi har så mange innbyggere i Norge, og jeg ønsker at vi skal kunne klare å ta vare på alle våre innbyggere. 57. Jeg synes at boligbygninger bør lages slik at det kan bli lettere å flytte inn tunge hvitevarer, møbler, andre store ting. Det er sikkert lurt å få trillet inn tunge hvitevarer som for eksempel vaskemaskiner på vogn med hjul. 58. Jeg er så redd innvandrere og fremmedfolk. Det er spesielt skummelt når det blir mange av dem. Jeg skulle ønsket at vi kunne ha unngått innvandring. Jeg er redd russerne, spesielt etter at de gikk inn i Ukraina, så man vet aldri hva russerne kan finne på å gjøre. Jeg skulle ønsket at russerne kunne ha vært så stolt og fornøyd over det store landet sitt, at de ikke hadde trengt å lengte seg til andre steder i verden. Antageligvis er det en usunn kultur og mye kriminalitet i Russland, siden russerne kriger. Det er best om Norge og flere andre land kan prøve å forkynne forskjellige ting i Russland, for å gjøre russerne fredelige. 59. Jeg tror at brosjyrer om underholdningselektronikk, datamaskiner, og hvitevareprodukter virker svært positivt og tilfredsstillende på folk. Jeg er så glad for å få reklame i postkassen en gang i blant, for jeg synes at det er spennende å se i brosjyrer, selv om jeg ikke kjøper så mye. 60. Jeg tror at hvis verden hadde vært uten land og landegrenser, så hadde det kommet til og blitt umulig for mennesker og andre skapninger å leve. 61. Menn som har blitt likvidert med skapervæsken menstruasjon på hodet sitt, slik at de har for eksempel fått bred panne og blank isse, blir ofte kalt for rumpeskaller. Jeg tror at det ofte er helsearbeidere og idrettsutøvere driver på med likvidering av folk. Det å gjøre likvidering er alvorlig kriminalitet. 62. Det er så godt at den nye regjeringen tenker mye mer på business. Jeg tror at når det blir mer lagt vekt på business, så vil ansatte i norske virksomheter bli mer intelligente, og det vil mest sannsynlig komme til å føre til at mange personer kanskje vil bli i stand til å produsere flere produkter som det ligger kunnskap bak. Dagens regjering er bestående av Høyre og Fremskrittspartiet, og støttepartiene Kristelig Folkeparti og Venstre. 63. Inaktive folk må ha små boliger. Jeg synes at inaktive mennesker som kan med data og har data, må prioriteres når det gjelder små boliger. Jeg tror at data gjør boligen virtuelt større. Jeg ønsker at inaktive mennesker skal kunne få ha data med internett + mobiltelefon, men det er ikke behov for fjernsynsapparat. Det er viktig at inaktive folk kan klare seg med lite. Man må planlegge økonomien sin hver måned og hver dag. Det kan være lurt å skrive opp sitt månedlige budsjett for hver måned, så lenge man lever.

6 Side 6 av Jeg tror kanskje at det kan være fristende for mange eldre mennesker og noen andre inaktive mennesker å kunne bo i sosiale boliger. Men jeg tror at det kan være farlig med sosiale boliger, fordi det kanskje kan ha lett for at beboerne i de sosiale boligene kan bli påtvunget medisiner og mishandlet. 65. Jeg tror at personer som har barn, ofte legger inn barna sine på barneavdelingen på sykehuset, for å få økonomisk avlastning i noen dager. Jeg tror ikke at det er noen barn som er syke i utgangspunktet. Husk at alle sykdommer er menneskeskapte. Jeg skulle ønsket at det kunne ha dukket opp andre ordninger for mennesker som har barn, og som ønsker avlastning av og til. Jeg tror egentlig at sykdommer ofte oppstår fordi folk trenger økonomisk avlasting, fordi de ikke er i stand til å forsørge sine barn eller andre personer som de bor sammen med. Det er som sagt viktig at inaktive mennesker må bo i små boliger, og at de må klare seg med lite. Små boliger kan berge liv. 66. Jeg tror ikke at det er bra hvis noen føder mange barn. Jeg tror at det lett kan bli vanskelig å forsørge tre eller fire barn. Det er bedre hvis flere par kan føde ett eller to barn, og at det heller kan bli flere som kan få barn. Jeg tror ofte at personer som har mange barn, ikke er glad i mennesker. I mangebarnsfamilier har det lett for oppstå fattigdom, likegyldighet og respektløshet. Par som setter mange barn til verden er ofte veldig uproduktive og krevende, samtidig som de krever høy lønn. 67. Hele folkemengden på jordkloden er så svake. Endringer i det økonomiske systemet vil nok gjøre det bedre for oss alle. Jeg tror at politikk med de politiske partiene Høyre og Fremskrittspartiet, vil gjøre det mulig for folk å leve. 68. Det er så mye ullklær i noen butikker. Ull er noe svineri! Jeg skal tro om det er Djevelen som har frembrakt all den ulla?! Jeg ber om at det må komme mer fleece-jakker i flere klesforretninger. Jeg synes at det er vanskelig å få tak i fleece-jakker som er myke, herlige, og som det er glidelås på lommene, og med nøytrale egnede farger for menn og kvinner. 69. Jeg tror at grunnen til at nordmenn ikke har klart å komme langt med teoretiske ting, kanskje er på grunn av at det er veldig mye medikamenter og sprøyter, og fordi det er stor sysselsetting innen helse. Alt for mange holder idretten høyt oppe som sin symbolsak. 70. Jeg synes at det er så vanskelig å få tak i sko i store størrelser. Jeg skulle ha ønsket at det kunne ha blitt lett å få tak i brukbare sko som det ikke snøring på. Jeg tror at skoproduksjon er en stor business. Jeg skulle ønsket at vi kunne ha begynt og produsert sko i Norge. Hvis ett par sko varer i tre måneder, så må det produseres omtrent 4.5E6 innbyggere / 30 dager / 3 måneder = minst par sko per dag. Hvis hvert par sko varer i 6 måneder, så må det produseres minst par sko per dag. Hvis ett par sko varer i ett år, så må det produseres minst par sko per dag. Disse beregningene er forutsatt at det produseres sko til hver innbygger med de rette størrelsene til hver innbygger i Norge. 71. Jeg håper så inderlig at noen har kontroll med at det hele tiden er nok overskudd av husdyr og planter til å lage mat av. 72. Jeg foretrekker å benytte meg av pengebruk som ikke krever så mye personlig betjening, fordi jeg ønsker at flest mulig resurser skal bli frigjort til ting som er nødvendige. Jeg synes at

7 Side 7 av 31 de selger mye bra pizza og annen god mat i matvarebutikkene, og det gjør slik at jeg blir fristet til å unngå å gå på kafé hver måned. 73. De økonomiske omleggingene i samfunnet bør føre til at butikkene ikke skal være nødt til å være så avhengige av å selge mye for å tjene penger, selv om folk skal kunne få kjøpt det de trenger. 74. Politikk med Høyre og Fremskrittspartiet vil berge liv! 75. Som sagt tidligere, så er jeg sikker på at det skal være mulig med store omlegginger av det økonomiske systemet for at det skal bli levelig for folket. Så lenge det er mulig å få tak i matvarer i butikkene, og så lenge man klarer å få tak i klær og sko, og så lenge man klarer å få tak i mobiltelefoner, datamaskiner, og mange flere ting, så mener jeg at det skal være mulig med en eksistensiell omlegging av det økonomiske systemet. 76. Jeg tror at det er spesielt viktig at Norge bør bruke store resurser på å forkynne viktig informasjon i våre naboland. Nordmenn må gi mye informasjon om mange ting til våre naboer, slik at folk i våre naboland kan lære seg å leve, og slik at vi kan gjøre det interessant for dem. Jeg tror at våre naboer kan bli farlige hvis vi ikke forkynner noe til dem. Våre naboer trenger kanskje å få vite mye om mat, kosthold, matproduksjon, teknologiske produkter, boliger, små boliger berger liv, landbruk og landbruksbygninger, og mange andre ting som er nyttig og interessant. Jeg tror at det kan være lurt å lage flere fjernsysnprogrammer hvor hvert program kanskje kan ha en varighet på cirka 20 minutter. Jeg tror at mange personer ikke orker å sitte å se lenge på filmer, så det er sikkert derfor best med flere kortvarige tvprogrammer. Jeg tror at det kan være lurt å ha programmene på engelsk. Jeg tror at teknologiske ting virker veldig tilfredsstillende på folk, så det kunne sikkert ha vært lurt med tv-programmer om mobiltelefoner, datamaskiner, litt om nyttige dataprogrammer. 77. Jeg ønsker at det skal skje noe som kan føre til at folk kan unngå å sette seg i mye gjeld. 78. Jeg ønsker at det skal settes opp flere boligbygninger med små boliger i hver kommune. Jeg ser tydelig at det er alt for få boliger rundt om kring. Husk at små boliger berger liv. Jeg tror at inaktive personer som for eksempel alderspensjonister bør bo i små boliger. Jeg lurer på om passende størrelse på en hybel for enslige innaktive mennesker kunne ha vært på 25 kvadratmeter? Det bør være et lite luftig skap for å tørke klær, og det bør være vaskemaskin, mikrobølgeovn, toalett med dusj, og en postkasse med lås. 79. Det er så mange ting som det ikke går an å tjene penger på. Det er slike ting som rammer hele folket. Jeg ber om at myndighetene må prøve å gjøre noe med det økonomiske systemet slik at det kan bli levelig for våre innbyggere. 80. Jeg tror at det kunne ha vært lurt med boligblokker med små boliger på steder hvor det drives landbruk. Det kunne kanskje ha vært cirka 16 små leiligheter i hver blokk ved noen gårder og jordbruksarealer? Det kunne ha vært kjekt hvis det kunne ha vært flere personer sammen om å jobbe med matproduksjon. Jeg håper at noen kan tenke gjennom dette. 81. Det er lenge siden at jeg har sett små barn og ungdom. Jeg lurer på om det settes tilstrekkelig nok med nye mennesker til verden? 82. Jeg har sett at det er så mange matvarer i matvarebutikkene som er så dårlige at det bare er til å kaste rett i søppel. Det er så mange ferdigmiddager som inneholder urent kjøtt. Jeg tror at det er skapervæske som har blitt blandet inn i mye kjøtt. Jeg lurer på om det er knapphet på kunnskap, mat, og andre resurser? Jeg tror at hver innbygger trenger gram rent kjøtt hver dag. Jeg ønsker at hvert fylke og hver eneste kommune skal kartlegge innbyggernes matforsyninger, slik at det eventuelt kan produseres mer mat. Jeg tror at inaktive mennesker bør ha minst 1-2 måltider per dag. Det bør legges opp til at inaktive mennesker kan ha 3 måltider per døgn. Det er nokså skrekkelig hvis det blir mindre enn ett måltid per døgn for inaktive mennesker.

8 Side 8 av Jeg oppfordrer folk til å holde seg vekk fra begravelser. Det er ikke godt for noen å gå i begravelser. Hvis man har kjent en person som nettopp har dødd, så kan man heller sende brev til de døde personenes pårørende. Et slik brev kalles for kondolanse. Et kondolansebrev kan skrives på vanlig linjert skrivepapir, og legges i konvolutt med frimerke. Det holder med at man gir uttrykk for at det er så synd at han/hun døde. 84. Jeg lurer på om det kunne ha vært bedre og lagt døde mennesker i papirsekker, og fraktet de på søppeldungen sammen med husholdningsavfallet i stedet for gravlegge døde mennesker på gravstedet? 85. Det er veldig viktig at dyrene på gårdene kan ha det fint og godt. Mennesker er helt avhengige av å få mat fra planter og dyr for å kunne leve. Alle dyrene er avhengige av mennesker, og det er viktig at noen lærde mennesker kan kommunisere med dyrene regelmessig. 86. Jeg oppfordrer folk flest til å klippe håret sitt selv i stedet for å gå til frisør. Man kan bruke en papirsaks til å klippe håret sitt selv med. Man bruker en egen neglesaks til å klippe negler med. Man kan få kjøpt neglesakser på apotekene, Europris, Clas Ohlson, og på dagligvarebutikker. Man kan heller gi hårklippepengene til en veldedighetsorganisasjon hvis man har råd til det. 87. Jeg tror at fugler og andre dyr lettere kan klare å finne døgnrytmen hvis de regelmessig kan få holde øye med viser-ur på bygningsvegger eller inne i fjøs. 88. Jeg var på besøk hos noen i dag som har fjernsynsapparat. Jeg ser at det ofte er mye skummelt på mange fjernsynskanaler. Det er så anspent når det er slike fjernsynssendinger. Jeg ønsker at det skal komme kringkastingsregler mot skumle og voldelige fjernsynsprogrammer. 89. Jeg skal tro om det er mulig for dataprogrammerere å få tak i skikkelige programmeringsspråk for å lage dataprogrammer med? Jeg har prøvd å lete litt forskjellige steder på internettet, men jeg har ikke funnet noe. Jeg skulle ønsket at nordmenn kunne ha blitt mye mer selvforsynte når det gjelder dataprogrammer. 90. Jeg føler at det er en overdådig handling å gå på kafé hver måned, og spesielt hvis man går på trygd. Hvis man har komfyr, så kan man heller varme seg en god pizza som man får kjøpt på matbutikken. Jeg synes at det er godt og friskt med Pepsi Max. 91. Jeg tror i grunnen at det er viktig hvis flere kunne ha jobbet med noe innen matvarer innen alle de tre næringsgrenene. 92. Det er viktig for mange mennesker å få tak i nok kunnskap til å opprettholde produktene som fins i butikkene. 93. Jeg tror at det kan være farlig for folk å ta teoretiske utdannelser, blant annet fordi folk ikke lærer nok, og fordi det er vanskelig eller umulig å tjene penger på teori. Det kan se ut som om samfunnet lenge har blitt drevet på denne måten. Kunnskap går visst ikke for å være en egen næringsgren. Jeg håper at folk snart kan bli i stand til å produsere mange reelle produkter etter fullførte utdannelser. Det kan i verste fall få fatale konsekvenser for folk hvis vi ikke kan bli i stand til å produsere noe selv. 94. Jeg skulle ønsket at det kunne ha blitt lettere å få skaffet seg fine og myke fleecejakker med lommer med glidelås. Jeg har i det siste sett jakker som er verre enn både ull og stålull. Se på polar fleece i Wikipedia: 95. Jeg tror at det kunne ha vært lurt med flere plantehus i mange kommuner, slik at det lettere kan dyrkes mat av planter.

9 Side 9 av Jeg synes at gummigodteri (vingummi) er veldig godt. Jeg kjøper meg vingummi kanskje 1-3 ganger hver måned. Jeg er glad hvis det produseres vingummi i Norge. 97. Viktige ting som folk trenger er matvarer, klær, sko, mobiltelefoner, datamaskiner, boliger, vekkerklokker, radiomottakere, vaskemaskiner, mikrobølgeovner, komfyrer, kjøleskap med fryseboks, seng, databord, stoler, skuffer og skap, og mange flere ting. 98. Jeg tror at folk som bor i kort gangavstand til butikk og arbeidsplass ikke trenger å eie bil. 99. Jeg ønsker at noe smart skal gjøres for at det skal bli lettere å drive frem kunnskap i samfunnet. Jeg ønsker at folket skal bli intelligente. Jeg ønsker at folket skal kunne mye mer om teknologi. Jeg ønsker at folk skal bli i stand til å produsere mange nyttige og interessante ting som det ligger mye kunnskap bak Jeg tror at det skal være nokså overkommelig for noen personer å konstruere mobiltelefoner, og datamaskiner som kjører Windows, hvis noen kan klare å finne tak i standardspesifikasjonene. Jeg tror ikke at det trengs så enormt stor sysselsetting for å tilvirke datamaskiner Jeg skulle ønsket at mange smarte ting kunne ha blitt gjort for å forhindre overfall og overgrep mot folk. Det har opp gjennom alle tider skjedd så mange farlige og alvorlige ting med folk, og det har skjedd mye menneske-svinn Jeg mener at det snart må bli mulig for folk å kunne henvende seg til andre steder enn bare sykehuset hvis noen skulle bli opprådd for noe Det er så livsnødvendig med mange teknologiske ting. Teknologisk kunnskap og teknologiske apparater virker svært tilfredsstillende på folk. La oss leve for teknologi! Eksempel på teknologiske ting er mobiltelefoner, datamaskiner, produksjonsroboter, fjernsynsapparater, radiomottakere, klokker Jeg ønsker at innbyggere med utenlandsk opprinnelse som har blitt norske statsborgere må bruke en del resurser på å tilpasse seg i landet vårt. Disse personene som har flyttet for å bli i Norge må lære seg språket vårt, og de bør muligens skifte navn som passer inn i Norge Jeg håper at myndighetene snart kan klare å finne på nye og bedre måter å drive det økonomiske systemet på, slik at det kan bli levelig for for folket. Det økonomiske systemet må legges om. Det er viktig at inaktive mennesker kan klare seg med lite. Ting må gjøres for at det skal bli mulig å drive frem kunnskap. Det kreves en del kunnskapsresurser for å opprettholde produksjonen av produktene som selges til vanlig i butikkene Jeg håper at det fins internasjonale regler for hva som kan kjøpes for penger Folk som jobber innen helse er den gruppen med mennesker som er de mest misfornøyde og farligste folkene i hele samfunnet. Jeg tror at folk blir mer mentalt tilfreds desto mer de har teknologisk innsikt. Jeg tror at unge og ulærte jenter er farlige for folk, først og fremst på Litt etikk, bønn, og fornuft Skrevet av Tore Bloch, Kristiansund N. Hjemmeside: bloch.priv.no

10 Side 10 av 31 grunn av at de bærer på den farlige skapervæsken menstruasjon. Ulærte mennesker er generelt sett farlige Det er litt rart å tenke på at ingen menn hadde trengt og blitt skallet på hodet. Ikke en gang høy panne og viker hadde de trengt og fått. Vi må bruke store resurser på å få alle former for likvidering til å opphøre Utroskap og hor er veldig farlig Jeg tror at datamaskiner, mobiltelefoner, og avanserte leker som for eksempel fjernstyrte biler og tv-spill, fører til at mange personer kjører bil sjeldnere, som igjen fører til mindre forbruk av energi Hvis det forkynnes mye nyttig og interessant informasjon på skoler og i media, så vil folk bli roligere, og det vil trolig bli veldig lite vold i samfunnet, og det vil bli interessant for folk å leve Jeg oppfordrer folk til å reagere strengt på uanmeldte besøk på døren Jeg vil tro at mange av de mest resurssterke medelever har gått av dage. Slik tror jeg at det har vært opp gjennom alle tider, og jeg tror at nesten alle har oppdaget at det kanskje har vært slik Jeg mener at folket må lære seg veldig mye om teknologi, uansett hvor lett eller vanskelig det måtte være. Vi kan ikke begynne å leve på nytt inn i en tid uten høyteknologiske innretninger. Vi er helt avhenginge av teknologiske innretninger, og teknologiske innretninger er livsnødvendige for oss Jeg tror at det er veldig mange gamle mennesker som til stadighet blir likvidert og drept på sine gamle dager når de har blitt noe svakere i kroppen. Noe må gjøres for å ta vare på folket. Alle mennesker har da gjort mer eller mindre syndige ting opp igjennom tiden de har levd. Folk må bli flinkere til å glemme syndige ting, og folk må bruke mye resurser på å forhindre at folk skal bli syndige. Barne og ungdomsårene i livet er som oftest den tiden det oppstår flest vanskeligheter. Det er så mange gamle mennesker som kan veldig mye og som har opplevd veldig mye og som går til grunne Det er grunner til å bli skeptisk hvis man får øye på firmabiler uten logo. Dette gjelder også for søppelbiler og postbiler Det å spidde folk med vaksiner er veldig farlig. Vaksinering av folk kan i verste fall føre til at folk kan bli ufruktbare Jeg er fast bestemt på at alle sykdommer er menneskeskapte, og at ingen medisiner er beregnet på menneskekroppen. Både sykdommer og medisiner dukker opp på grunn hekseri, og ingen ting annet Jeg har hørt om flere personer som har fått hjelp av velvillige leger til total avvenning av diabetesmedisin. Jeg tror at diabetesmedisin rett og slett er et kraftig vanedannende stoff, eller kanskje det til og med er et narkotikum Det er farlig hvis noen plasserer mikobølgestråleappareter i naboleiligheten. Jeg har sett flere tilfeller der personer har drevet på med slike destruktive ting. Jeg skulle ønsket at det kunne ha blitt mulig å få kjøpt detektorer som detekterer mikrobølgestråling. Mikrobølgestråling er veldig farlig for levende vesen Jeg tror at ofte kunnskapsløse mennesker har større tendenser til å være blasfemisk Jeg oppfordrer deg til ikke å overnatte på hotell. Dette gjelder spesielt hvis du går på trygd. Mange ser på hotellovernattinger som veldig overdådig, og mange personer blir utsatt for stygg mishandling av overfallsmenn når noen gjør slike overdådige ting. Du bør også etter min mening holde deg vekk fra kafébesøk så langt du kan. Du kan være glad så lenge du kan få kjøpt deg Pepsi Max og mat, og sitte hjemme og drikke og spise.

11 Side 11 av Det har opp gjennom alle tider skjedd så mange alvorlige ting med nordmenn på tur til Sverige. Jeg føler meg så utrygg på svensker. Jeg ønsker ikke at nordmenn skal reise til Sverige. Jeg ønsker ikke at vi skal gjøre så mye handel med Sverige. Jeg lurer på om handel med Sverige kan føre til at vi kan bli konkuranseutsatt? 124. Jeg tror at det er mye vanskeligere å få forkynt viktig og korrekt informasjon til store geografiske områder Jeg vil ikke gi uttrykk for hva jeg synes om seksualundertøy. Det er kanskje nesten 30 år siden sist gang jeg så noen spasere i seksualundertøy Folk må bli mye flinkere til å bruke ord på ting, slik at folk kan klare å takle vanskelige situasjoner og konfliktsituasjoner på slike måter at det ikke oppstår menneske-svinn, og for å forhindre at resurser kan gå til spille Jeg skulle ønsket at verdens land til enhver tid kunne ha blitt enige om hvor mange mennesker vi kan ha på jorden og i hvert land Jeg skulle ønsket at landene på jorden kunne ha blitt enige om hvordan handel over landegrensene skal foregå Den blå politiske kraften fra den blå-blå regjeringen vil nok friske opp folket mer og mer, og folk vil komme til å bli funksjonsdyktige, og det vil komme til å bli levelig for oss Jeg tror at det kan være farlig for mange personer å ta i mot alt man blir tilbydt. Jeg tror at det er best og ikke bruke penger på ting som man kan klare seg uten. Jeg tror at dette gjelder spesielt for folk som er inaktive Jeg liker best å snakke med folk som er eldre enn meg, og med folk som er veldig overbærende Jeg tror at folket hadde kommet til å blitt friskere og penere hvis Norge hadde blitt republikk, og hvis Norge kunne ha fått et annet flagg uten kors. Slik som jeg ser det, så er det rett og slett ikke bra å holde korset så vaiende og godt synlig. Jeg tror heller ikke at det er bra å kalle vår valuta for norske kroner, for jeg tror også at en blank isse også kan kalles for krone Jeg tror at den russiske invasjonen i Ukraina skyldes høy heksetilstand forårsaket av giftemål mellom infødte ukrainere og tilflyttede russere. Alle kriger med paramilitære skyldes korstilstander i folks skjeleliv. Jeg tror at det kan være spesielt farlig hvis folk gifter seg med personer over landegrensene Du bør ikke gå til frisør, uansett hvor mye aha-følelser du måtte få av å gå dit. Frisører driver på med hekseri! Jeg ønsker at alle frisørene skal gå konkurs Jeg har aldri forstått meg på idrettsutøvere. Alt som har med idrett å gjøre er da så kjedelig. Det er ikke bra å overdrive trimming. Trimming sliter på kroppen. Jeg tror at folk som trimmer ofte kan bli kronisk utslitt Jeg har oppdaget at det er så mange kalkulatorer som regner feil. Jeg er sikker på at kalkulatorprogrammer på datamaskinen regner mye feil, og min lommekalkulator regner også mye feil. Jeg skulle ønsket at det kunne ha blitt brukt mer resurser på å få laget kalkulatorer som regner riktig. Kalkulatorprogrammer og lommekalkulatorer må testes ut nøye før de slippes ut på markedet. Slik som jeg ser på det, så nytter det ikke å stole på en eneste kalkulator, så folk må derfor bruke mye arbeid på å få testet ut beregningene sine Jeg tror at kalkulatorer som regner feil kunne ha ført til mange alvorlige konsekvenser for folk. Kalkulatorer som slippes ut på markedet bør gå igjennom godkjenningskontroll, og kalkulatorene bør merkes med gyldig godkjenning Jeg har sett noen positive ting som har skjedd i det siste, men jeg lurer fremdeles på om det er mer eller mindre kollaps på mange områder.

12 Side 12 av Jeg ønsker ikke at folk skal sette seg i mye gjeld. Jeg ønsker at folk skal få det lettere økonomisk. Folk vil kanskje få det bedre hvis nye boliger får mer gjennomtenkte konstruksjonstegninger, og hvis boligene blir noe mindre enn de har brukt å være USA skal visst gjennomføre sterkere boikott av Russland på grunn av at Russland gikk inn i Ukraina. Jeg håper at boikotten kan føre til at det vil bli flere intelligente personer både i USA og Russland, og slik at de kan klare å drive jorden sin selv uten å sløse med resurser Jeg har gjentatte ganger opp gjennom livet sett at det både har gått opp og ned med ting. Folk har ikke alltid klart og holdt kunnskap i hevd. Dyrearter har blitt utryddet. Teknologiske produkter har brukt å bli bedre. Resursene har blitt tært på. Jeg har tidligere i livet hørt om at krisetider har brukt å komme i bølger. Jeg håper at vår tid er så moderne og at alt snart kan bli så velutviklet at vi snart kan komme over denne krisetiden, og at vi aldri kommer inn i flere krisetider. Krisetider kan være tunge og farlige for folk. Noe av det beste som kan gjøres for å komme seg ut av krisetider, er trolig å forkynne nyttig og interessant informasjon til folket, slik at folket lærer seg å leve, og slik at folket blir i stand til å gjøre noe. Hvis folk skal jobbe med noe, så må de selvfølgelig jobbe med noe reelt Jeg ønsker at reisetrengende folk skal bli flinkere til å reise innenlands. Resiende må for sikkerhets skyld ha med seg rikelig med pengereserver i tilfelle uforutsette ting skulle skje. Reisende må også ordne seg med reiseforsikring. Det er livsfarlig å reise uten reiseforsikring. Det er slitsomt å reise. Det kan være risikabelt hvis uforutsette ting skulle skje på en reise, og spesielt i utlandet. Det er farligere for gamle mennesker å reise, fordi eldre personer har mindre overskudd til å kunne klare å berge seg igjennom eventuelle uforutsette hendelser på en reise. Folk som skal reise til utlandet, må på forhånd kunne mye engelsk, både muntlig og skriftlig. Folk som reiser på tur til utlandet må ha gått noen år på skole, og de må være fornuftige, og de må ha vett. Husk at det kan være farlig for nordmenn å dra til enkelte steder i verden, så man må på forhånd prøve å gjøre noen undersøkelser Jeg er sikker på at min hjemmesidepublisering har gjort innflytelse på folk. Jeg tror at jeg flere ganger har kjent Guds ånd, og jeg har ofte kjent at min tilstand har endret mye på seg. Jeg vet ikke om alt som jeg har skrevet er like bra, men jeg har foreløpig ikke funnet ut hvordan jeg bør ordlegge meg i enkelte sammenhenger Jeg tror at folk kan få hjerteflimmer av enkelte typer sjampoer på markedet. Jeg synes at det bør bli mye strengere regler for produksjon av sjampoer, og sjampoene bør gå igjennom en godkjenningskontroll. Jeg synes at godkjente sjampoer bør ha forseglede flaskeåpninger Folk må være skjeptiske til alt som har med kalkulatorer å gjøre. Min lommekalkulator regner feil, og programmer på datamaskinen regner feil. Jeg bør skaffe meg en stødig lommekalkulator snarest. Jeg håper på at den neste kalkulatoren som jeg skaffer meg har Litt etikk, bønn, og fornuft Skrevet av Tore Bloch, Kristiansund N. Hjemmeside: bloch.priv.no

13 Side 13 av 31 godkjent godkjenning. Det er ikke godt å si om feilberegningene i kalkulatorer stammer fra programmene eller prosessorkjernene i kalkulatorenes mikroprosessorsystemer. Skulle trodd at feilene mest sannsynlig ligger i programmene Jeg har mange ganger lurt på hvorfor det er nødvendig med så enormt stor lagringsplass på minnekort til noen mobiltelefoner? Kan det komme av at det skjer regnefeiler noen steder, eller er det bare naturlig allikevel med så stor lagringsplass? 147. Jeg tror at sosialt samvær med andre personer er farlig. Det er så farlig å ta i mot mat fra noen hvis man er på besøk. Kjøttsauser er trolig fulle av menstruasjonsblod, og det kan også hende at det er innblandet medisiner og giftstoffer. Tilsvarende er det sikkert også for folk som er på alle slags institusjoner og aldershjem. Jeg tror at alskens ugjerninger som gjøres mot folk, stammer i fra utroskap og hor, og som har forårsaket høy heksetilstand. Jeg ønsker at folk skal bo for seg selv, slik at de kan være minst mulig avhengige av noen. Jeg tror at det kan oppstå kraftige og onde bindinger mellom to eller flere personer hvis man treffer på de samme personene noen ganger eller oftere Folk må være forsiktige når de ringer med telefoner og når de bruker internett. Jeg tror at det er best for mange eldre mennesker å bruke enkle mobiltelefoner med bare ringing og tekstmelding Jeg forstår ikke hvorfor enkelte personer går så ofte til frisør? Skulle trodd at det er noe veldig pirrende for noen å gå til frisøren Jeg ønsker at folk som jobber med veldig kjedelige og dystre ting bør regelmessig bli påvirket av underholdning og informasjon for å holde personer i mental god tilstand. Eksempler på kjedelige og dystre yrker er for eksempel bosskjørere og ansatte i begravelsesbyråer Jeg håper at media kan bli mer energisk og kunnskapsbasert, slik at folket kan få den informasjonen og meditasjonen som kan være nødvendig for å gjøre det interessant og levelig for folket Er glad hvis det bygges flere skikkelige studenthybler. Håper at noen har klart å lage fine og gjennomtenkte byggetegninger for hybler Det er mye berm i Kristiansund. Det sterkt fordomsfylte ordet berm tror jeg stammer fra ordene bær meg. Jeg lurer på om det er nokså karakteristisk for alle byer å ha rikelig med berm? 154. Jeg tror og håper at omlegginger av det økonomiske systemet er på gang. Jeg har sterk tro på at omleggningen av det økonomiske systemet vil gjøre det mye mer levelig for folk. Jeg tror at det alltid vil komme til å være en del berm og andre inaktive folk i samfunnet Jeg har flere ganger hatt på følelsen av at noe mat har blitt dyrket på dårlig eller uren matjord. Jeg ønsker det skal gjøres noe kartlegging over jord som kan brukes og reserveres som matjord. Jeg ønsker at det skal gjøres noe forskning på hvordan rå matjord kan bli gjort bedre, bare ved hjelp av noen små enkle ting Døde mennesker er et stort miljøproblem. Jeg ønsker at det skal bli gjort internasjonal forskning på hva som bør gjøres med døde mennesker, for at miljøproblemene ikke skal bli så store Jeg har mange ganger i det siste kjent fiskmat som smaker stygt. Skal tro hva årsaken til at så mye fiskmat smaker stygt? Kanskje det kommer av at det kan ha blitt brukt ufisk til å lage fiskmat av? På tide at det kan bli brukt mer resurser for å gjøre fiskholdig mat bedre! 158. Som oftest så er det noe med billig mat som gjør at den smaker dårlig eller på andre måter er uspiselig Jeg har flere ganger opp igjennom tiden erfart at det kan være farlig å sove lavere eller høyere enn vanlig sengehøyde i et soverom. Jeg tror at det kan være farlig å sove på en

14 Side 14 av 31 madrass som ligger direkte på gulvet, og jeg tror at det kan være farlig å sove i køysenger (etasjesenger). Jeg tror at hvis man sover i unormal sovehøyde, så kan det føre til kroniske lungesykdommer, eller i verste fall kvelning. Når man skal sove, så må man ligge i en seng i vanlig sengehøyde. Det er viktig at alle soverom kan ha muligheter for god ventilasjon med frisk og ren luft Folk bør vite at måker, kråker, og skærer også er fine fugler som folk bør bli glade for at de fins. Det er ikke så mye fugler igjen i forhold til det som var for noen ti-talls år tilbake Slik som det økonomiske systemet var lagt opp tidligere, så tror jeg at nesten bare kantslåtten hadde kommet til og overlevd En del av den økonomiske omleggingen må lyde slik: Alt det nødvendige må produseres, og samtidig må det holdes liv i våre innbyggere! Det er så mange ting som det ikke går an å tjene penger på. Det gjelder å få til en god organisering Jeg synes at det er skummelt hvis det fins personer som er tilhengere av aktiv dødshjelp Jeg synes at organdonasjon må bli totalt forbudt. Jeg tror at folk bør være forsiktige med å ta i mot mat fra andre mennesker. Jeg tror at selskaper og fester er de farligste stedene å ta i mot mat og drikke fra andre personer Det skjer til stadighet alvorlige trafikkulykker på norske veier. Jeg synes at det er så skremmende hvis det går tapt menneskeliv i mange av ulykkene. Noe må gjøres for å unngå at det skal skje ulykker på veiene Jeg skulle ønsket at det i nærmeste fremtid kunne ha blitt et mer pålitelig system for pengeoverføringer, slik at både betaler og mottaker av pengebeløp kunne ha blitt tryggere på at både beløp og riktig beløp hadde kommet frem til mottaker av beløp. Jeg skal tro om det kunne vært lurt hvis det hadde blitt opprettet minst ett bankuavhengig og statlig sporingssystem for pengeoverføringer? 167. Jeg synes at folk er grisete, ekle og onde når de driver på med å pakke ut varer i butikkene og deretter setter de på plass i hyllene igjen. Mange av varene blir ubrukelige når forseglingen på emballasjen på produktene blir brutt opp. Jeg ønsker at folk som går i butikkene skal tenke seg grundigere om før de setter en eneste finger bort i butikkvarene. Jeg synes at butikkene bør bli flinkere til å låse inn varer i glasskap, slik at kundene kan få muligheten til å slippe å fikle bort i de nye produktene. Kundene trenger ikke engang å sette en eneste finger bort i produktemballasjen hvis de er usikker på om de skal kjøpe varen. Jeg ønsker at butikkene skal prøve å lage enkle produktomtaler på noen produkter. Det kan også være lurt å vite noen ord om bruken og antatt holdbarhet Ordet blasfemi betyr Gudsbespottelse. Eksempel på blasfemi er drap. Jeg tror også at tvangsmedisinering kan betraktes som blasfemi Jeg synes at alle produkter som det er garanti på, bør ha en unik og lettlest garantikode. Det kan også være nødvendig med et unikt serienummer på alle varer som det er to ukers bytterett på. Det vil si at alle varer bør ha et unikt nummer, og dette nummeret bør være lett å lese av elektronisk Er glad for at noen flyselskaper bruker propellfly. Jeg tror at propellfly bruker mye mindre drivstoff enn jettfly. Men jeg tror ikke at propellflyene egner seg til veldig lange distanser, kanskje fordi de går for sakte. Propellflyene støyer langt mindre enn jettfly Folk som skal på reise, må alltid ha med seg mye pengereserver i tilfelle uforutsette ting skulle skje. Folk som skal på reise må også ha minst en reiseforsikring. Hvis man kommer bort i uforutsette situasjoner på en reise, så tappes man veldig fort for resurser, og man kan bli veldig utmattet. Mange personer på reise har dødd på grunn av uforutsette hendelser.

15 Side 15 av Jeg synes ikke at folk som tilhører trygdeflokken skal få lov til å reise til utlandet. Typiske kjennetegn på folk som tilhører trygdeflokken er at de ofte har nedsatt funksjonsevne, slik at de ikke er i stand til å være i arbeid Folk som skal reise til utlandet må ha en del utdannelse, og de må kunne godt engelsk både skriftlig og muntlig Jeg synes at det er best for folk flest hvis de kan unngå å reise til utlandet på ferie Folk må bli flinkere til å planlegge. Folk bør ha syvende sanser til å skrive opp gjøremål i stikkordsform. Hvis man har mye erfaring, så er man også mye mer i stand til å forutsi klokkeslett og anslagsvis tidsforbruk på gjøremålene sine. Man bør lære seg å gjøre slike ting fortest mulig, for da kan man få mye mer ut av tiden. Syvende sans skal man ha liggende konstant hjemme på skrivepulten eller på databordet Det er viktig at folk kan få tak i ting og kunnskap som er nødvendig. Det er farlig hvis folk blir blasfemiske Jeg har mange ganger lurt på hvorfor det er over 100 personer som jobber på sykehuset, og når kanskje ikke en eneste person hadde trengt operasjon eller annen såkalt behandling i løpet av hvert eneste år?! Jeg har mange ganger lurt på hva slags folk disse helsearbeiderne er. Jeg har på følelsen av at det er mange blasfemiske personer som jobber innen helse Jeg ber med disse ordene en sterk bønn om at det må bli langt færre sysselsatte innen helse. Jeg synes at det i første omgang må gjøres forsøk på å få sysselsettingen innen helse til å gå ned til 0,5 % av befolkningen. Jeg tror at det i dag er kanskje 10 % av befolkingen som jobber med noe innen helse Jeg har funnet ut at munnhygiene betyr veldig mye. I enkelte perioder har man behov for å skylle munnen med rent kaldt vann gjentatte ganger flere ganger hvert døgn. Det kan være lurt å bruke litt tannkrem og tannbørste før man begynner og skyller med rent vann. Man bør bruke et plastbeger eller pappbeger til å drikke rent vann av. Man må spytte ut vannet i vasken etter hver skylling. Munnskyllinger gjør godt for hele kroppen Jeg tror grunnen til alskens forsinkelser og utsettelser i godhetens sammenhenger, kommer av at Norge enda ikke har blitt republikk. La Norge bli republikk nå! Se på denne nettsiden: Jeg synes at ullgensere og andre klær av ull er rettelig pyton! Jeg skulle ønsket at folk som vanligvis bruker å trave i ullklær, kunne ha blitt kalt for seksualforbrytere. Noe må vel kunne gjøres for å unngå alt det stygge og ubehagelige ulltøyet?! 182. Skal vi overleve og ha det bra på jorden, så må noen jobbe for mange av oss, og mange av oss må også jobbe for andre og hverandre Jeg har opp gjennom alle år savnet en slags offentlig informasjon som kunne ha blitt tilsendt i postkassen regelmessig ved eventuelle endringer i regelverk og flere ting. Jeg håper at det snart kan bli mulig for alt folk å få slik informasjon. Jeg skal tro om enkelte andre personer blir informert om forskjellige ting? Jeg synes at det står lite i nettavisene Jeg har et ønske om at det skal komme klare regler for hvordan folk skal forholde seg til seksuelt apparel. Men jeg har ikke noe ønske om at det skal bli forbud Skulle ønsket at Norge kunne ha blitt en stat som utvikler nyttig og interessant høyteknologi. Jeg drømmer om at Norge skal bli en høyteknologistat som teknologisk sett bør bli større enn både Singapore, Hong Kong, Phillipinene, og Taiwan til sammen. Teknologi er interessant for oss alle! 186. Jeg tror ikke at det er så mange teknologi-giganter på denne jorden. Jeg tror at verdens teknologi-miljøer er veldig små og sårbare slik som jeg ser på det Det er interessant med metaller, mekanikk, plastkomponenter og kabinetter, elektroniske komponenter, elektronikk, og elektroniske apparater. Det lukter Hong Kong av slike ting!

16 Side 16 av Jeg tror at persepsjon vil hardne til med årene. Typiske konsekvenser av persepsjon er blant annet salvelse, sykdomsfremkallelser, paramedisin, likvidering, og drap. Jeg tror at det er tryggest å holde seg mye hjemme, og jeg tror også at det er tryggest og ikke bli sett av andre personer for ofte. Jeg er sannelig ikke sikker på alle ordene som jeg bruker, men jeg tror at det ligger noe i ordene Personer som har hatt flere seksualpartnere, bruker som oftest å en kolossalt høy heksetilstand. Forhekselse blir det trolig etter bare en seksualpartner Det er kanskje ikke så dumt at bærbare datamaskiner også blir kalt for laptop. Jeg tror at lap top stammer fra ordene lappe topp, og som egenlig er et slags tilnavn på tupé eller parykk. Slike ord gjør det mye enklere å se deler av gåten Jeg håper på at eksisterende og fremtidig infrastuktur, samferdsel, og kommunikasjon kan forbedres på slike måter at det kan bli tryggere for folk å ferdes på steder, som for eksempel på landeveiene, i bygdene, i bygatene og på gangstier. Det bør bli tryggere å sitte på buss og annen kollektivtransport. Jeg tror at fine og komfortable busser skaper ro og orden. Jeg tror at rene, pene, og ryddige gater og bussholdeplasser skaper ro og orden Det gjør virkelig godt for folket med høyreregjering. Det er greit at noen er rike og at noen er fattige, men jeg tror ikke at vi kommer til være i nød på sikt. Det er jo sagt av seg selv at folk som driver firma trenger mer penger til både mat, klær, og bolig. Det koster penger å drive firma som driver på med ting som har verdi og betydning. Folk som er i arbeid trenger mer mat og klær enn inaktive mennesker. Jeg tror også at folk som sitter med store pengeverdier og andre resurser trenger mer sikkerhet enn folk flest, for å forhindre overgrep Jeg har så mange ganger opp gjennom tiden i fellesskap med andre personer sett at noen personer har tuklet med medisiner i mat og drikke. Det er så farlig når noen driver på å tukle med maten. Det bør brukes resurser på å advare folk mot å tukle med mat og drikke. Det er veldig alvorlig å tukle med mat og drikke, og i verste fall så kan tukling med mat og drikke føre til fatale konsekvenser Jeg ser at noen av de sosialistiske partiene til stadighet gjør ufornuftige, skumle, og farlige valg i sin politiske retning Jeg tror at alle sykdommer oppstår på grunn av at man kanskje har vært uforsiktig tidligere i livet, og at noen har innraportert til myndigheter. Jeg tror at mange personer blir påført tvangsbehandling, mest sannsynlig med den hensikt at de gradvis skal visne bort Jeg skal tro hvorfor det opp gjennom alle tider har vært så mye menneske-svinn som har svingt i bølger gjennom tiårene? Jeg skal tro hva som kan gjøres for å forhindre alt dette menneske-svinnet? Jeg lurer på om det fins egne ord for dette innen parapsykologi? Kan det være flere ting? 197. Skulle ønsket at vi kunne ha fått den riktige balansen med innbyggere i hvert land og på jorden. Det er mulig at jorden ikke er så befolket som befolkningsstatistikken forteller. Noe som er veldig viktig, er at folket må være i stand til å opprettholde produksjonen av høyteknologiske produkter og andre ting som folk trenger. Jeg tror at det etter hvert kan bli større muligheter for bedre organisering i samfunnet, i virksomheter, og andre steder, når det er høyrepolitikk Jeg tror at mange trygdede blir tvangsmedisinert fordi det ikke skal være fristende for folk som er i arbeid å gå over til trygd Jeg lurer på om folk som har gått i utslitte og hullete dongeribukser havner lett på skråplanet? Jeg kan ikke forstå noen annet Hvis flere mennesker kan bli teoretikere, så tror jeg at det kan føre til at folk kan bli mer sparsommelige. Jeg tror at folk som sitter med informasjon og kunnskap sliter med å få tak i nok penger til å leve av. Samfunnet må snart drives på en slik måte at mange mennesker kan

17 Side 17 av 31 holde på med informasjon og teoretiske oppgaver, samtidig som folket må få tak i mat, klær og sko, mobiltelefoner, datamaskiner, og andre nødvendige ting. På denne måten har det ikke vært tidligere i all historisk tid. Informasjon og kunnskap er noe som er mye mer typisk for den statlige styreformen republikk Tekst for vennskapelig tekstmelding eller brev: Hei! Håper at det står bra til. Håper at det er stille og fredelig. Jeg håper at du ikke har noen farer og trusler mot deg. Det er godt med ei flaske brus av og til Jeg ønsker at busselskapene skal legge opp egne handleruter med buss for folk som bor på landet og for andre folk som bor langt unna butikken. Det blir kjekt hvis folk kan få forhåndsbestille billetter på bussen, og hvis folk kan få varsling på sms på mobil Hvis Norge finner på å ta i mot flykninger, så synes jeg ikke at flykningene kan få være her permanent Jeg har fått inntrykk av at det er enkelte boligsalg som skjer alt for raskt. Man skal ikke se bort i fra at det ofte skjer boligbegjær. Jeg håper at kommunene kan ordne med små nødboliger til folk som er i bolignød. Jeg håper at det kan bygges en del kommunale hybler som er skikkelige. I Bibelen advares det mot å begjære sin nestes bolig Jeg tror at boliger på 25 kvadratmeter blir for små. Jeg tror også at 40 kvadratmeter kan bli litt lite når det skal være egen vaskemaskin og tørkemuligheter for klær. Det må også være plass til en 80 liters varmtvannstank. Jeg håper at noen kan klare å finne ut av hvordan en passende sparsommelig boligtype skal være. Jeg ønsker ikke at folk skal være opprådd for boliger. Kan du se på denne kladdetegningen av en nødbolig? - NB! Denne boligtegningen er ikke utprøvd. Jeg lurer på hvordan klærne skal kunne tørkes? Jeg må tenke mer over denne tegningen Jeg skal tro hvorfor det er så mange personer som blir tattovert?! Antakeligvis så må det være klar og skyfri himmel hvis noen skal ta bort i bjønnkjenna. Rettelig farlig er det med kjønnslige aktiviteter inkludert det å sette nye mennesker til verden. Farlig er det uansett Jeg har på følelsen av at det er så mange personer over alle steder som nesten hele tiden går i anspenthet og kjenner på farer og trusler i mot seg. Jeg skal tro hva roten til denne ondskapen mot folk stammer fra, og hva som skal til for å forhindre ondskapen? Jeg har på følelsen av at det er mange personer som har gått i fra oss. Hva er det som kan ha skjedd?!! 208. Når jeg har vært på besøk hos noen som har TV, så har jeg har sett mye skummelt fra USA på TV. Jeg tror at folket i USA er inne i vanskelige tider. Jeg skulle ønsket at Norge kunne ha gjort noe for at det skal bli bedre i USA Advarer mot frisører! Det fins ikke større djevler enn frisører på hele jordkloden!

18 Side 18 av Det er så rart å tenke på at pakk, pøbel, og funksjonshemmede mennesker klarte å komme veldig langt før i tiden med sosialistisk regjering. Jeg vil ikke at det skal fortsette på denne måten. Det er rett og slett farlig for folk og land hvis folk skal ha det så likt Jeg sier klart i fra om at Norge og nordmenn kommer ikke langt kunnskapsmessig hvis Norge ikke blir republikk snart Jeg minner på nytt om denne læresetningen: Man skal ikke kalle ugjerninger for en god sak! Norge må lære mye av amerikanerne og japanerne hvis nordmenn skal kunne klare å tenke klart og bli intelligente Det er mulig at det kan være lurt hvis alle må betale NRK-avgift, slik at folk kan få muligheten til å lese rykende ferske nyheter på nettbrettet sitt eller datamaskinen sin. Jeg er sikker på at akseptabel kunnskapsbasert informasjon vil komme til å gjøre det mye mer levelig for folket Jeg tror at langt flere folk i samfunnet bør klare seg med veldig lave inntekter. Inntektene bør være høyest hos ansatte i virksomheter hvor det er tilvirkning av nyttige og interessante produkter som folk kan være villig til å kjøpe med velvilje. NB! Ikke motsatt! Det er produsentene først og fremst av slike materialistiske ting som bør være lederne gjennom samfunnets økonomi Jeg tror ikke at folk bør gi mer enn tiende av sin nettoinntekt til veldedighetsorganisasjoner. Jeg tror ikke at det er bra å gi mer enn tiende Jeg tror at en veldig stor del av de sysselsatte personene innen helse er skjødesløse personer. Jeg ønsker at folk som er vanskeligstilte, syke, eller funksjonshemmet skal prøve å klare seg mest mulig på egen hånd, og spesielt hvis det er skjødesløshet blant helseansatte. Jeg tror nemlig at alskens helseyrker er nesten totalt uinteressante, og helseyrkene skaper stor misnøye blant helsearbeiderne Jeg ønsker at pengetildeling skal skje på slike måter at vi kan få vekk mye av sysselsettingen innen helse Alle sykdommer, skader, og defekter som oppstår på menneskekropper er i nesten alle tilfeller forårsaket av pure scummaktig faensmakt Jeg tror at det er umulig for folk flest å kunne eksistere hvis det ikke kan skje noen form for pengetildeling Jeg lurer på hvorfor vi ikke har teoretikere i norske byer? Den største hensikten med byene må vel kunne være å drive frem kunnskap, slik at det kan bli mulig med tilvirkning av forskjellige nyttige og interessante produkter som folk kan ha bruk for, og som folk kan være villige til å kjøpe med velvilje. Det er viktig at pengetildeling kan skje på en riktig måte, og at folk kan bli satt til riktige og meningsfylte oppgaver av myndighetene Jeg håper at myndighetene snart kan bestemme hvilke veier vi skal gå når det gjelder fremtidig næringsliv. Jeg håper på stor satsing innen høyteknologi, klær og sko Jeg liker ikke at ordet omsorg blir brukt om det å passe på syke og eldre mennesker. Ordet er sammensatt av ordene om+sorg. Jeg mener at det er på tide at det må komme et nytt og konstruktivt ord i stedet for ordet omsorg Jeg synes at det bør utarbeides internasjonale skikker på hvordan folk skal ferdes når to personer skal spasere og passere i retning mot hverandre på fortau og andre steder. Det er viktig at attferden ikke virker truende. Tilsvarende regler bør gjelde for fly i luften og i forhold til landegrenser. Jeg synes at det var en farlig uskikk at folk før i tiden håndhilste på hverandre. Grunnen til at jeg nevner alt dette, er fordi det opp gjennom alle tider har skjedd mange alvorlig ting mot folk. Jeg ønsker at det kontinuelig skal brukes nødvendige ressurser for å prøve å forhindre menneske-svinn blant folket.

19 Side 19 av Nedenfor er et dørskilt med teksten Sexual apparel. Du kan skrive ut denne siden i dokumentet, og du kan klippe ut dørskiltet med saks og teipe det fast på døren til din bolig. Jeg tror at slike dørskilt kan forhindre vold og annen ugang. Ordet apparel er et engelsk ord for klær som det blir applaus av. Ordene Sexual apparel betyr seksualbekledning på norsk. Sexual apparel 226. Jeg tror at størsteparten av alt innen helse er torpedovirksomheter Jeg tror ikke at jeg tør å overnatte på hotell flere ganger. Jeg har nesten hver gang når jeg har overnattet på hotell de siste gangene, blitt overfalt av mest sannsynlig torpedoer med døråpnere. Ikke tør jeg reise med hurtigruten flere ganger heller. Hvis man går på trygd, så tror jeg at man bør holde seg totalt vekk fra flyreiser Jeg skal tro hva som kan være galt med strukturen i samfunnet når nesten ingen har klart å komme noe særlig langt når det gjelder kunnskap? Hvis ikke Norge blir republikk, så er det store sjanser for at folket kan komme til å gå til grunne Jeg vil tro at vi kan få fart på folket i samme øyeblikket som Norge blir republikk. Jeg tror og håper på at vi kan få fart på virkelig kunnskap i samme øyeblikket som Norge blir republikk. Vi vil også komme til å se mange andre fine ting i samme øyeblikket som Norge blir republikk. Jeg vil tenke: Nja?! Hva var egentlig dette greiene vi hadde tidligere?! 230. Så snart Norge blir republikk, så tror jeg at folket vil få til veldig store virkningsgrader i sine gjøremål og ting som de produserer, og det vil komme til å bli veldig liten sløsing med resurser. Jeg tror også med Norge som republikk, at folket vil komme inn i en hellig tid, der hvor ingen personer vil være i nød, og der vold og kriminalitet vil opphøre, og der hvor det vil være hverken sykdommer og død Jeg skulle ønsket at folk kunne hatt det mer likedan når det gjelder boliger og eiendeler. Jeg tror at boligene bør være nokså små. Jeg tror at det er bedre at folk har arbeidshus i nærheten av sine boliger hvis det er noen som produserer noe. Jeg tror at det vil bli mindre sjanser for konflikter mellom mennesker hvis rivailiseringen blir borte, og når folk ikke slåsser om hverken store eller små penger. Litt etikk, bønn, og fornuft Skrevet av Tore Bloch, Kristiansund N. Hjemmeside: bloch.priv.no

20 Side 20 av Jeg tror ikke at det er et eneste menneske som vil grue seg for å jobbe hvis folk kan få jobbe med ting som er reelle. Når folk produserer relle ting, så er det ting som er nyttige og interessante, og som folk kan ha bruk for, og som folk kan være villige til å kjøpe med velvilje. Det er selvfølgelig viktig for folk med kunnskap og bakgrunnsinformasjon i forbindelse med produksjon av produkter. Bakgrunnsinformasjon i denne sammenhengen kan for eksempel være markedsanalyse og resurstilgang Jeg håper ikke at du har roten av ondskapen og dens spirer etter deg La nå Norge bli republikk, for hele landet og folkets del! 235. Det er noen fjernsynskanaler som sender mye dritt. Det er ikke bra at noen fjernsynskanaler sender dritt. Jeg tror at det kan være sjanser for at dårlige fjernsynssendinger kan føre til at det blir farlig ukultur blant folket. Jeg ønsker at fjernsynssendinger skal bli bedre Jeg er sikker på at alskens pensjonister bør være sparsomme, og de bør holde seg mest mulig hjemme og i nærheten av hjemmet sitt. Jeg synes at alskens pensjonister bør holde seg vekk fra overdådige ting som sydenreiser. Jeg tror at for stor kjøpekraft blant pensjonister kan føre til at det blir overforbruk og underkapasitet flere steder i samfunnet Jeg skulle ønsket at staten og kommunene kunne hatt ett viss antall stillinger for teoretikere Jeg tror at noen folk høyt på strå driver på med å undertrykke folk på forskjellige måter, også slik at de ikke kan klare å komme langt kunnskapsmessig Jeg ber om at eldre mennesker må få bo for seg selv i hjemmet sitt eller i aldersboliger. Jeg ber om at eldre mennesker som ønsker å være alene i egen bolig, må få muligheter til det. Jeg tror at mange har oppdaget at mye nærvær med andre mennesker kan være både hardbart og farlig. Jeg ønsker at eldre mennesker skal være mest mulig for seg selv, men de bør få underholde seg med radio, og data med internett Jeg ber om at det må bli mulig med pengetildeling til teoretikere, slik at det kan bli mulig for teoretikere å få faste månedlige lønninger. Slik som det er lagt opp i landet vårt i dag, så er det ikke mulig å fremdrive teori for produksjon av produkter Jeg skulle ønsket at det kunne ha vært langt flere nærbutikker. Jeg synes at kommunene må legge opp fremtidig infrastruktur slik at det kan være butikker i rimelig avstand til steder hvor det er boliger og hvor det bygges boliger. Jeg tror at mange personer både i byer, bygder, og på landet har det veldig vanskelig, på slike måter at det for mange kanskje er dødsfeller Nedenfor er et dørskilt med teksten Fint og behagelig med brok. Absolutt best med brok.. Du kan skrive ut denne siden, og klippe ut dørskiltet og teipe det på døren til din bolig. Jeg tror at dette dørskiltet kan forhindre vold og annen ugang. Fint og behagelig med brok. Absolutt best med brok Pensjonistene får visst mindre å rutte med etter trydeoppgjøret i mai Jeg synes at det er mange bra sider ved dette, for jeg tror at pensjonistene vil komme til å bli friere, og for jeg tror at det etter hvert vil komme til å bli større tilgang på små boliger. Det er viktig at pensjonistene kan lære seg å skrive månedlige budsjett i en linjert skrivebok. Pensjonistene må planlegge sine matvareinnkjøp og andre ting de skal bruke penger på.

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Du blir frisk av tuberkulose norsk Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Da jeg fikk vite at jeg hadde fått tuberkulose, ble jeg ikke så veldig fortvilet. Jeg visste i det minste hva som var galt med

Detaljer

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet FORORD Tenk før du deler er et aktivitetshefte for å legge til rette for samtaler med barn på mellomtrinnet om deres sosiale liv

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene

Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene Demokratisk økonomi. Av Dr.Ing. Jan Bording 2014 1 Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene? Det er mulig å fjerne all arbeidsløshet og samtidig løse

Detaljer

Kapittel 1 «Å se et menneske i hver gjest»

Kapittel 1 «Å se et menneske i hver gjest» Kapittel 1 «Å se et menneske i hver gjest» Læreplanmål Etter å ha arbeidet med dette kapitlet skal du kunne - «avdekkje behov og potensielle ønske hos gjestene gjennom situasjonstilpassa kommunikasjon»

Detaljer

Stein på stein. Norsk og samfannskunnskap for voksne innvandrere ELISABETH ELLINGSEN KIRSTI MAC DONALD CAPPELEN

Stein på stein. Norsk og samfannskunnskap for voksne innvandrere ELISABETH ELLINGSEN KIRSTI MAC DONALD CAPPELEN Stein på stein ELISABETH ELLINGSEN KIRSTI MAC DONALD Norsk og samfannskunnskap for voksne innvandrere CAPPELEN Forord Stein på stein er et læreverk for voksne som lærer norsk. Det passer for kursdeltakere

Detaljer

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen Seirende kristenliv En undervisning skrevet av Tore Johannessen Innhold: INNLEDING... 3 HVA ER ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 4 HVORDAN LEVE ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 7 SE AT GUD ER KJÆRLIGHET OG PERSONLIG...

Detaljer

Gi meg et leseombud. En veileder for deg som vil lese for andre

Gi meg et leseombud. En veileder for deg som vil lese for andre Gi meg et leseombud En veileder for deg som vil lese for andre 2013 Gi meg et leseombud En veileder for deg som vil lese for andre Heftet Gi meg et leseombud kom første gang ut i 2004 i forbindelse med

Detaljer

Ungdom og sorg. Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader

Ungdom og sorg. Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader Ungdom og sorg Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader Dette informasjonsheftet er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød i samarbeid med Foreningen vi som har et barn for lite, Kreftforeningen,

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Er du gravid? Venter dere barn?

Er du gravid? Venter dere barn? Er du gravid? Venter dere barn? Graviditet, fødsel og barseltid i norge Utarbeidet av jordmor Synne Holan IS-1396 norsk Forord Kvinner blir gravide, føder, ammer og steller barn nokså likt over hele verden,

Detaljer

Traumer - Hvordan kan du hjelpe?

Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog, dr. philos Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi Innledning Det er blitt vanlig å høre mennesker si at det viktigste om en opplever en vanskelig situasjon

Detaljer

Introduksjoner & Isbrytere Dag 1 Veileders eksemplar

Introduksjoner & Isbrytere Dag 1 Veileders eksemplar Introduksjoner & Isbrytere Dag 1 Veileders eksemplar - Veileder velger fra denne listen eller bruker sin egen liste: Tre spørsmålsleken Alle i gruppen skriver ned 3 tankevekkende spørsmål de gjerne vil

Detaljer

«Ja visst ble livet annerledes» Erfaringer og tanker om å leve med en ervervet hjerneskade

«Ja visst ble livet annerledes» Erfaringer og tanker om å leve med en ervervet hjerneskade «Ja visst ble livet annerledes» Erfaringer og tanker om å leve med en ervervet hjerneskade Illustrasjoner av Eldbjørg Ribe Kirsten Sæther (red.) KReSS Kognitiv Rehabiliteringsenhet Sunnaas sykehus Hefter

Detaljer

Traumer - Hvordan kan du hjelpe?

Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog, dr. philos Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi Innledning Det er blitt vanlig å høre mennesker si at det viktigste om en opplever en vanskelig situasjon

Detaljer

SMART FORBRUKER. EN GOD ØKONOMI Hallgeir Kvadsheim: Skaff ffdeg en bufferkono, bruk kredittkort med måte og husk at BSU ikke alltid er lønnsomt.

SMART FORBRUKER. EN GOD ØKONOMI Hallgeir Kvadsheim: Skaff ffdeg en bufferkono, bruk kredittkort med måte og husk at BSU ikke alltid er lønnsomt. Forsikringer skal gi deg trygghet men; kan de også gi deg litt bedre økonomi? SMART No. 5/ Juni. 2011 FORBRUKER EN KOMPLETT GUIDE TIL EN FORNUFTIG HVERDAG Ta hensyn til miljøet Velg produkter som er svanemerket

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Hva er sjelesorg? Hjelp til kristenlivet. Når livet gjør vondt. Angst og depresjon.

Hva er sjelesorg? Hjelp til kristenlivet. Når livet gjør vondt. Angst og depresjon. Gunnar Elstad: Et lite sjelesorgkurs. Hva er sjelesorg? Hjelp til kristenlivet. Når livet gjør vondt. Angst og depresjon. Herre, Du vet bedre enn jeg at jeg blir eldre, og at en vakker dag er jeg blitt

Detaljer

Et møte med kirkeåret

Et møte med kirkeåret Et møte med kirkeåret Smågruppe E T M Ø T E M E D K I R K E Å R E T Gudstjeneste S M Å G R U P P E R G U D S T J EN E S T E B I B E L L E S E P L A N OG T RO PÅ H J E M M E B A N E Bibelleseplan Tro på

Detaljer

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 Gud har bruk for deg! INNHOLD GUD HAR BRUK FOR DEG!...1 MIN HISTORIE...3 HVORDAN DU KAN BLI FRI...12 GIDEON EN DJERV KRIGER...15 BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 ANTI JANTELOVEN...21 Tore Johannessen

Detaljer

Norges raskeste. Tid for å velge. Nr. 33. Les alt om valget. Leker og lærer. Norge. verden. kultur. sport. valg 09. melding. Side 7.

Norges raskeste. Tid for å velge. Nr. 33. Les alt om valget. Leker og lærer. Norge. verden. kultur. sport. valg 09. melding. Side 7. S VALGAVIS Nr. 33 Tid for å velge Torsdag 27. 08. 2009 19.årgang Les og hør mer: www.klartale.no Les alt om valget 2 Norge 3 verden 5 kultur 6 sport 7 valg 09 18 melding Leker og lærer Rollespill skal

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad og Hilde Eide. God kommunikasjon. Vg2 helsearbeiderfag. Bokmål

Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad og Hilde Eide. God kommunikasjon. Vg2 helsearbeiderfag. Bokmål Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad og Hilde ide God kommunikasjon Vg2 helsearbeiderfag Bokmål 1 Til deg som skal bruke boka! God kommunikasjon er en av fire bøker som sammen dekker programområdet

Detaljer

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Redaktør: Gerd Vidje Illustrasjoner: Pippip Ferner (www.pippip.no) Design: Aase Bie Trykk: www.kursiv.no

Detaljer

R Å D. Hverdagslykke [ EN BRUKSANVISNING ]

R Å D. Hverdagslykke [ EN BRUKSANVISNING ] 63 R Å D OM PSYKISK HELSE GOD Hverdagslykke [ EN BRUKSANVISNING ] Forord Hva kan vi gjøre for å få mest mulig hverdagslykke? Om vi hygger oss med venner en sommerkveld, er på skitur i påskesol, eller

Detaljer

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 25. nov. Finansdebatt 873 Møte torsdag den 25. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 24): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF.

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. HVA BETYR ORDENE? 1 Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektgruppa har bestått av Else Mønnesland, Rigmor Holm og Arja Melteig. Prosjektet

Detaljer