HELSE- OG SOSIALFAG s.6. HISTORIE OG KULTUR s.8. HOTELL OG REISELIV s.10. IDRETT s.12. INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14. LÆRERUTDANNINGER s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HELSE- OG SOSIALFAG s.6. HISTORIE OG KULTUR s.8. HOTELL OG REISELIV s.10. IDRETT s.12. INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14. LÆRERUTDANNINGER s."

Transkript

1 HELSE- OG SOSIALFAG s.6 HISTORIE OG KULTUR s.8 HOTELL OG REISELIV s.10 IDRETT s.12 INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14 LÆRERUTDANNINGER s.20 MEDIEFAG s.24 MUSIKK OG DANS s.26 REALFAG s.28 SAMFUNNSFAG s.30 SPRÅK OG LITTERATUR s.32 ØKONOMI s.34 Studietilbud ved Universitetet i Stavanger

2 HVA HAR DU TENKT Å BLI? 2

3 RÅDVILL? ELLER HELT BOMBESIKKER? NOEN HAR PLANENE KLARE. Andre har ikke helt bestemt seg. Den gode nyheten til deg som er litt usikker du har enormt mange muligheter og mye spennende å velge mellom! Ved Universitetet i Stavanger kan du utvikle deg gjennom spennende studier og et aktivt studentliv, både på campus og i byen. UiS har rundt 8500 studenter og 1200 ansatte. De fleste holder til på det 1200 dekar store Universitetsområdet, ikke langt fra Stavanger sentrum. Vi har også en campus i sentrum, hvor Institutt for musikk og dans er lokalisert. Som student i Stavanger får du aktuelle og relevante studier og mulighet til å delta i et pulserende og internasjonalt miljø. Stavanger-regionen har over innbyggere og er den største og viktigste næringsregionen i Norge. Regionen kan også skilte med et stort og bredt kulturtilbud og et mangfold av fritidsaktiviteter. Visjonen til Universitetet i Stavanger er «Vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente». Utviklingsideen frem mot 2020 er at vi skal være nyskapende og innovative. Dette betyr at UiS hele tiden vil jobbe for å bidra med utvikling og nyskaping innenfor studier og forskning, til beste for deg som student. Velkommen til UiS! 3

4 HVA OG HVORDAN Hva har du tenkt å bli og hvordan har du tenkt å bli det? Det finnes uttallige veier til målet, og ved Universitetet i Stavanger finner du mange av dem. UiS har 12 ulike studieretninger med en rekke studieprogrammer som gir store muligheter. UiS tilbyr studier på alle nivå du kan starte med et årsstudium eller en bachelorgrad og fortsette på en mastergrad. Hvis du vil, kan du klatre helt til topps på den akademiske stigen ved å fullføre et doktorgradsprogram. I denne studietilbudskatalogen vil først og fremst grunnstudiene bli presentert. Det vil si studier du kan søke rett fra videregående skole om du har generell studiekompetanse, med eventuelle tilleggskrav på noen studier. Du skal merke deg tre begrep som blir brukt i denne katalogen: Årsstudium ett års studium som gir deg 60 studiepoeng Bachelor en treårig utdanning som gir deg 180 studiepoeng og en bachelorgrad Femårig master en femårig utdanning som gir 300 studiepoeng og en mastergrad Du kan lese mer om gradsstrukturen på side 56. Ta deler av utdanningen i utlandet! deler av utdanningen i utlandet! Som bachelor- eller mastergradsstudent ved UiS kan du ta deler av studiene i utlandet, uten å tape tid i studiet ditt. UiS samarbeider med universiteter over hele verden, og du kan studere fra tre måneder til ett år i utlandet. Vi hjelper deg på vei! De fleste som har studert i utlandet, er veldig fornøyde med utenlandsoppholdet. Du vil få nye venner og en kompetanse som fremtidige arbeidsgivere vet å sette pris på. Les mer om mulighetene og fordelene på 4

5 Foto: Elisabeth Tønnessen 5

6 Foto: Elisabeth Tønnessen HVA KAN DU BLI? Møt en tidligere student på s. 38 Barnevern (Barnevernspedagog) bachelor: Fagkoordinator/ rådgiver innen barne- og ungdomsvernet. Fritidsklubber/utekontakt/ barnehager. Rusfeltet/omsorgen. Psykisk helsevern for barn og unge. Barne- og ungdomsinstitusjoner. Miljøarbeider på skole. SFO. Sosialt arbeid (Sosionom) bachelor: Rådgiver/fagkonsulent ved Nav-kontor. Miljøterapeut/sosiallærer ved skole. Klinisk sosionom ved sykehus/psykiatrien. Rådgiver/fagkonsulent innen rusfeltet/kriminalomsorgen. Fagkoordinator/saksbehandler i barneverntjenesten. Familieveileder og miljøterapeut innen eldreomsorgen. Sykepleie/ Nettbasert sykepleie bachelor: En sykepleier kan jobbe i alle deler av helsetjenesten, både i og utenfor institusjoner. 6

7 HELSE- OG SOSIALFAG Se for mer informasjon om studiene, søking og opptak. Alarmen går! Alarmen er ikke alltid en hylende sirene. Det kan like godt være din intuisjon, rutine eller en skarp observasjon som får varsellampene til å blinke. Men når signalet går, settes alt inn på å hjelpe. Samfunnet trenger deg, din kunnskap og dine ferdigheter. Vårt samfunn er avhengig av mennesker som er villige til å stille opp der andre trekker seg unna. Folk som møter det ukomfortable med mot, ro og vilje. Vi trenger mennesker som kan være der for andre, hjelpe dem ut av situasjoner og løse problemer. Det er i dag stor etterspørsel etter kvalifisert arbeidskraft innen helse- og sosialfagene, og etterspørselen etter folk med ulik bakgrunn, kjønn og kultur kommer til å øke i fremtiden. UiS har flere muligheter for deg som liker å arbeide med mennesker, og som ønsker å være med på å gjøre verden til et bedre sted for andre. UiS tilbyr følgende utdanninger innenfor helse- og sosialfagene: BARNEVERN (BARNEVERNSPEDAGOG) BACHELOR En barnevernspedagog har barn og unge opp til 18 år som sitt hovedarbeidsområde. Deres oppgave er å sikre og forbedre levekårene for dem. Spesielt gjelder dette for de som har sosiale og/eller psykologiske problemer eller står i fare for å få det. Barnevernspedagogutdanningen ved UiS er et heltidsstudium over tre år. Fem av seks semestre består av ulike undervisningsopplegg på studiestedet, mens ett semester - det fjerde - er avsatt til ekstern praksis. Det er mulig å avvikle praksis i utlandet. Utdanningen er delt inn i følgende fire hovedemner: Samfunnsvitenskapelige og juridiske emner, Psykologiske og helsefaglige emner, Pedagogiske emner, og Spesialpedagogisk arbeid med barn og unge. SOSIALT ARBEID (SOSIONOM) BACHELOR En sosionom møter og samarbeider med mennesker som er i ulike livssituasjoner og livsfaser. Problemer og utfordringer kan være av materiell og/eller personlig art, og er ofte knyttet til personens sosiale relasjoner. Sosionomen ønsker å bedre livsvilkårene gjennom menneskets egen styrke og kapasitet, kombinert med ressurser i omgivelsene og samfunn. Sosionomutdanningen ved UiS er et treårig studium med emner innen mange forskjellige områder som psykologi, sosiologi, sosialrett, sosialt arbeid, velferdssamfunn og velferdspolitikk. I hele fjerde semester er studentene ute i praksis. SYKEPLEIE BACHELOR UiS tilbyr en sykepleierutdanning som gjør deg godt rustet til et utfordrende og spennende yrke. Som sykepleier må du kunne kommunisere med mennesker med ulik etnisk, religiøs og kulturell bakgrunn. Du må være en teamarbeider som kan samarbeide med andre yrkesgrupper. Sykepleie er å gi alle mennesker hjelp til å ivareta de behov som er nødvendig for fortsatt liv, helse og velvære. Sykepleiekompetanse utvikles i samspillet mellom teori og praksis. Arbeids- og undervisningsformer varierer mellom forelesning, gruppearbeid, veiledning, praksisstudier samt simulering og ferdighetstrening i sykepleielaboratoriet og på SAFER (Stavanger Acute Medicine Foundation for Education and Research). Du får trening på akutte pasientsituasjoner i trygge og realistiske omgivelser uten at pasienten kommer til skade. NETTBASERT SYKEPLEIE BACHELOR UiS tilbyr også en fireårig nettbasert sykepleierutdanning på deltid. Det er lagt opp til at studentene følger forelesninger via internett, og møtes på samlinger hvor de gjør praktiske øvelser. Utdannelsen gjør deg godt rustet til å møte de oppgavene som venter deg i arbeidslivet. Sykepleiekompetanse utvikles i samspillet mellom teori og praksis. Arbeids- og undervisningsformer varierer mellom forelesning, gruppearbeid, veiledning, praksisstudier samt simulering og ferdighetstrening i sykepleielaboratoriet og på SAFER (Stavanger Acute Medicine Foundation for Education and Research). Du får trening på akutte pasientsituasjoner i trygge og realistiske omgivelser uten at pasienten kommer til skade. TOÅRIGE MASTERPROGRAM: Master i helsevitenskap Master i sosialfag VIKTIG INFORMASJON Det er krav om politiattest og plikt til tuberkuloseundersøkelse for disse studiene. UiS tilbyr en rekke spennende videreutdanninger for sykepleiere, se side 56. 7

8 Foto: Elisabeth Tønnessen HVA KAN DU BLI? Møt en tidligere student på s. 42 Historie bachelor: Museer og andre kulturinstitusjoner. Arkiv. Undervisning (kombinert med PPU praktisk-pedagogisk utdanning). Historie - årsstudium: Studiet kvalifiserer til videre studier i historie, og kan inngå i en bachelor. Hvis du studerer historie vil du få en innsikt som det er behov for blant annet i skole, media og flerkulturelt arbeid. Religionsstudier - årsstudium: Studiet kvalifiserer til videre studier, og kan inngå i en bachelor. Hvis du studerer religionsstudier vil du få en innsikt som det er behov for blant annet i skole, media og flerkulturelt arbeid. Kunst- og kulturstudier bachelor: Gallerier. Kulturhus. Kino. Interesseorganisasjoner. Bachelor i kunst- og kulturstudier kvalifiserer til å søke opptak til masterprogrammet i kunst- og kulturvitenskap. Kunsthistorie årsstudium: Årsstudiet gir grunnlag for videre studier med oppbygging til bachelor og mastergrad. Kunst og håndverk årsstudium: Studiet kvalifiserer til arbeid med kunst og håndverk i grunnskolen (gitt at man i tillegg er pedagogisk kvalifisert) og til kulturell virksomhet for barn og voksne. Drama årsstudium: Studiet skal forberede for arbeid med drama og teater i grunnskolen (gitt at man i tillegg er pedagogisk kvalifisert) og organiserte fritidstilbud. 8

9 HISTORIE OG KULTUR Se for mer informasjon om studiene, søking og opptak. Hører et pissoar hjemme på et kunstmuseum? Er Gud kvinne eller mann? Var «skuddene i Sarajevo» den utløsende faktor til første verdenskrig? Mennesker er sammensatte og kreative. Historien er full av eksempler på overraskende hendelser som har endret vår oppfatning av samfunn, kunst og religion. Det er lettere å forstå samtiden hvis du sammenligner den med fortiden. Og du får også viktig innsikt i fortid og samtid ved å ta utgangspunkt i kunst, kultur og livssyn. UiS tilbyr følgende utdanninger innenfor historie, religion og kultur: HISTORIE BACHELOR Kunnskap om årsaker til og konsekvenser av historiske begivenheter, skaper en forståelse for verden slik den ser ut i dag. Det bidrar til at man i større grad kan vurdere både fortid og nåtid kritisk. Historiefaget tar utgangspunkt i studier av fortiden, forståelsen av nåtiden og perspektiver på fremtiden. Gjennom dette får du en forståelse av historiefagets særtrekk. Du får trening i å analysere, vurdere og presentere historiske kilder og framstillinger. Bachelorstudiet er bygget opp slik at du i tillegg til å fordype deg i historie, velger et såkalt breddefag. Som breddefag kan du velge religionsstudier, tysk, engelsk eller nordisk. HISTORIE - ÅRSSTUDIUM Årsstudiet i historie tar for seg den historiske utviklingen i Norge og Europa fra antikken til i dag og har i tillegg to tematiske innfallsvinkler til historien: Urbaniseringsprosesser og demokratiet som idé og realitet. Du vil gjennom studiet få trening i å analysere, vurdere og presentere historiske kilder og framstillinger. RELIGIONSSTUDIER - ÅRSSTUDIUM Historisk sett har mennesket alltid forholdt seg til guder og makter, og i dagens samfunn er religion og livssyn høyst aktuelt. Kristen tro og tradisjon utgjør for mange identitetsgrunnlaget i det norske samfunnet. Samtidig er befolkningen i økende grad sammensatt av grupper med andre tros- og livssynstilknytninger. Religionsstudier skal gi deg kunnskap om hvordan religioner og livssyn spiller en rolle for samfunn, kultur og enkeltmennesker. Dette er en forutsetning for å forstå en stadig mer globalisert verden. KUNST- OG KULTURSTUDIER BACHELOR Kunstneren Marcel Duchamp skapte furore i 1917 da han stilte ut et pissoar plassert på en sokkel, med tittelen Fontene. Duchamp måtte trekke verket fra utstillingen, men hadde oppnådd det han ønsket å provosere og få folk til å stille seg spørsmålet Hva er kunst?. Kunst- og kulturstudier er et studium som vil lære deg hva kunst og kultur betyr for samfunnet, og hvordan det er mulig å organisere og tilby opplevelser. Du får også innsikt i kulturminnenes plass i samfunnsplanlegging og stedsutvikling. Samtidig får du inngående kjennskap til kunstens og kulturens historiske betydning og aktuelle funksjon. Gjennom de vitenskapelige tradisjonene fra både humaniora og samfunnsvitenskap tilegner du deg analytiske ferdigheter og kunnskap om kulturelle fenomener og ytringer. KUNSTHISTORIE ÅRSSTUDIUM Kunst og kultur er ikke bare inne i muséene den kommer til uttrykk i hverdagen vår, i husene vi bor i og stedene vi ferdes på. Kunsten forteller historier og gir oss ideer om fortid og framtid. Årsstudiet i kunsthistorie gir deg blant annet grunnleggende kunnskap om europeisk bildekunst, skulptur og arkitektur fra antikken til vår tid. Det legges vekt på å se kunstverkets form og innhold på bakgrunn av kulturelle og samfunnsmessige betingelser. KUNST OG HÅNDVERK ÅRSSTUDIUM Hva er kunst og hvordan arbeide med kunst? Ønsker du både å lære om kunst- og arkitekturhistorie og få muligheten til å bli utfordret på å arbeide med praktisk skapende arbeid, vil kunst og håndverk årsstudium være noe for deg. Kunst og håndverk er et kunst- og kulturfag, et uttrykksog kommunikasjonsfag og et praktisk ferdighetsfag. DRAMA ÅRSSTUDIUM I noen tilfeller er drama og teater det mest hensiktsmessige redskapet for å nærme seg en forståelse for mennesker og samfunn. Ved UiS kan du ta et årsstudium i drama som fokuserer spesielt på hvordan faget kan benyttes i skole og organiserte fritidstilbud. Du vil få en innsikt i hvordan drama kan bidra til å skape fellesskap og utvikle identitet. Drama er et kunstfag som baserer seg på kollektivt skapende virksomhet. Undervisningen vil bli organisert som en stadig veksling mellom forelesning, drøfting, kunstneriske prosjekter og praktisk arbeid. TOÅRIGE MASTERPROGRAM: Master i kunst- og kulturvitenskap Master i historiedidaktikk Master i Migration and Intercultural Relations 9

10 Foto: Andreas Kleiberg HVA KAN DU BLI? Møt en tidligere student på s. 40 Hotelledelse bachelor: Leder på hotell/overnattingssted. Leder i vertskaps- og servicebedrifter. Arbeid i administrasjonen i offentlige og private virksomheter. Bachelorgraden kvalifiserer også til videre masterstudier i hotell- og reiselivsledelse eller siviløkonomstudier. Reiselivsledelse bachelor: Produktutvikling i reiselivsbransjen. Lederstillinger i bedrifter knyttet til reiselivsbransjen. Arbeid i administrasjonen i offentlige og private virksomheter. Bachelorgraden kvalifiserer også til videre masterstudier i hotell- og reiselivsledelse eller siviløkonomstudier. 10

11 HOTELL OG REISELIV Se for mer informasjon om studiene, søking og opptak. Norsk hotellhøgskole Hotell- og reiselivsnæringen er en av verdens hurtigst voksende næringer, og ett av hovedområdene som Norge skal livnære seg av den dagen oljen tar slutt. I 2008 hadde norske hoteller og overnattingssteder 28,6 millioner overnattinger, og reiselivsbedriftene omsatte for 85 milliarder kroner. For å betjene denne næringen, er det viktig med kompetanse på mange områder. Det dreier seg om vertskapsledelse, opplevelsesproduksjon og reisemålsutvikling, i tillegg til tradisjonell kunnskap innenfor service, markedsføring, økonomi og ledelse. Norsk hotellhøgskole ved UiS har siden 1912 utdannet ledere innen hotell, reiseliv og servicesektoren. UiS har i dag utviklet et av Europas største forskningsmiljø på dette fagområdet, og vi tenker framover. Det er inngått et spennende samarbeid med Disney World, som gir deg mulighet for praksisplass i en av verdens beste servicebedrifter både før og etter studiet. Norsk hotellhøgskole er dessuten den eneste skolen i Norge som har fått godkjent kompetanse i fag som lar studentene slippe en tilleggsprøve for etablererprøven som ellers er pålagt for alle serveringsteder i Norge. UiS tilbyr følgende utdanninger innenfor hotell og reiseliv: HOTELLEDELSE BACHELOR Å drive et overnattingssted kan være en utfordring. Besøket svinger etter sesongene, gjestene krever oftest mer enn bare et sted å sove, og de ansatte skal takle de fleste utfordringer med et smil. Å utvikle nye opplevelser, ta i bruk ny teknologi og samtidig sikre bærekraftig drift er noen av de spennende utfordringene som venter i fremtiden. Gjennom bachelorstudiet i hotelledelse vil du bli kjent med teorier, redskaper og metodikk som er nødvendig for å kunne utføre effektiv ledelse og styring av servicebedrifter som driver med overnatting og servering. Norsk hotellhøgskole kan tilby en faglig sterk utdanning i hotellog serviceledelse med gode utvekslingsavtaler over hele verden. Ved å ta deler av utdanningen utenlands lærer du andre kulturer og tankemåter å kjenne. Det er noe bransjen setter stor pris på. REISELIVSLEDELSE BACHELOR Hele tiden dukker det opp nye tilbud for reisende. Samtidig krever turistene mer av tjenestene knyttet til reiseliv. Moderne kommunikasjon, bedre infrastruktur og en stadig åpnere verden gir nye muligheter for denne næringen. Nye markeder åpner seg hele tiden, og bransjen er i rask utvikling. For å kunne møte de økende kravene, trengs personer med gode kunnskaper innenfor områder som besøksledelse, lønnsomhet, attraksjonsutvikling, opplevelsesøkonomi, ledelse og markedsføring. UiS kan tilby en faglig sterk utdanning i reiselivsledelse med gode utvekslingsavtaler over hele verden. Du vil i studiet få innføring i reiselivsrelaterte emner som for eksempel turismeteori, internasjonal turisme, bærekraftig reiselivsutvikling og tilrettelegging for turistopplevelser. Du vil også få grundig opplæring i generelle ledelsesfag som bedriftsøkonomi, markedsføring og personalledelse. Studenter med opptak på bachelorstudiet i reiselivsledelse kan få tilbud om utenlandsopphold i ett semester, enten i femte eller sjette semester, til følgende land: Australia, Storbritannia, Finland, Frankrike, New Zealand, Spania, Sverige, Tyskland, Ungarn, USA og Østerrike. TOÅRIGE MASTERPROGRAM: Master i internasjonal hotell- og reiselivsledelse NORSK HOTELLHØGSKOLE ble etablert i 1912, og er Europas eldste og verdens nest eldste hotell og reiselivsutdanning. Medlem av det eksklusive nettverket Leading Hotel Schools of the World som gir praksisplasser blant 450 luksushoteller over hele verden. VIKTIG INFORMASJON Det er krav om 12 måneders relevant praksis fra bransjen for å søke opptak til bachelorprogrammet i hotelledelse. 11

12 Foto: Elisabeth Tønnessen 12

13 IDRETT Se for mer informasjon om studiene, søking og opptak. Liker du å være i fysisk aktivitet? Synes du det er stimulerende å utforske ulike aktivitetsmiljø sammen med barn og unge? På våre studier i kroppsøving/idrett kan du lære mer om hvordan du kan tilrettelegge gode aktiviteter tilpasset ulike aldersgrupper og forutsetninger. Undervisningen er en kombinasjon av teoretiske idrettsfag og praktisk idretts- og aktivitetslære. Studiene er i første rekke rettet mot arbeid i skolen, men kvalifiserer også for trener- og lederoppgaver i frivillig idrett. Studentene skal få innsikt i hvilken betydning stimulering av barns motoriske utvikling kan ha for mestring og deltakelse i lek, idrett, dans og friluftsliv og hvilken betydning dette kan ha for samarbeid og tverrfaglig arbeid i skolen. Studentene skal tilegne seg kunnskaper om teorier og begreper som er sentrale i kroppsøving og idrett og kunne tilrettelegge stimulerende aktivitetsmiljø for barn og unge. UiS tilbyr følgende utdanninger innenfor kroppsøving/idrett: KROPPSØVING/IDRETT TREÅRIG BACHELOR Idrett på høyt nivå krever systematisk trening og oppfølging. I dette studiet lærer du teorier og begreper som er sentrale i idrett og kroppsøving. Her lærer du å se sammenhengen mellom ernæring, fysisk aktivitet og livsstilssykdommer. Du får mulighet til å utvikle dine kunnskaper om lek, dans, ulike idretter og friluftsliv. Studiet utfordrer deg til refleksjon over idrettens verdier og forståelse for den betydningen fysisk aktivitet har for barn og unges motoriske utvikling og helse. Idrettsstudiet stimulerer til selvstendig og kritisk arbeid med idrettsfaglige problemsstillinger. Undervisningen består i stor grad av praktiske øvelser og gjennomføring, og det nye sportssenteret på campus tilbyr gode fasiliteter for læring og trening. I tillegg finnes det mange muligheter for utendørs aktiviteter på og i nærheten av campus. Ved å ta praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kan du få jobb som faglærer i ungdomsskole og videregående skole. Kandidater er også ettertraktet i idrettsorganisasjoner og fitness/treningssentre. KROPPSØVING/IDRETT ÅRSSTUDIUM UiS tilbyr også et årsstudium i Kroppsøving/idrett som kan inngå som valgfag i grunnskolelærerutdanningene. Studiet er identisk med det første året på bachelorstudiet i Kroppsøving/idrett. På årstudiet lærer du om hvordan du kan tilrettelegge gode aktiviteter tilpasset ulike aldersgrupper. Gjennom studiet får du innsikt i hvilken betydning barns sansemotoriske utvikling har for mestring og deltakelse i lek, idrett, dans og friluftsliv og hvilken betydning dette kan ha for samarbeid og tverrfaglig arbeid i skolen. Du får kunnskap om teorier og begreper som er sentrale i kroppsøving og idrett og lærer å tilrettelegge for stimulerende aktivitetsmiljø for barn og unge. Undervisningen er en kombinasjon av teoretiske idrettsfag og praktisk idretts- og aktivitetslære. Studiet er i første rekke rettet mot arbeid i skolen, men det er også nyttig om du ønsker å arbeide i den frivillige idretten. Studiet kvalifiserer til masterstudier i idrett. VIKTIG INFORMASJON Det er krav om politiattest og plikt til tuberkuloseundersøkelse for disse studiene. HVA KAN DU BLI? Møt en tidligere student på s. 43 Kroppsøving/Idrett treårig bachelor: Faglærer i kroppsøving i skoleverket, forutsatt pedagogisk kompetanse. Arbeide med idrett og idrettsrelaterte organisasjoner (treningssentre, idrettslag etc). Kroppsøving/Idrett årsstudium: Instruktør/veileder innen frivillig idrett og i annen privat eller offentlig virksomhet. Kan inngå i de valgfrie delene av grunnskolelærerutdanningene. 13

14 Foto: Marcel Lelienhof VIKTIG INFORMASJON Hvis du skal søke deg inn på ingeniør- eller sivilingeniørutdanninger må du ha interesse for matematikk og fysikk, og du må ha fordypning i disse fagene fra videregående skole. Les mer om opptakskrav på side 59. Hvis du mangler fordypning i matematikk og fysikk, kan du ta «Forkurs til ingeniørutdanning». Det vil kvalifisere deg til å søke opptak til ingeniør- og sivilingeniørutdanningene ved UiS. Les mer om forkurs på 14

15 INGENIØR OG SIVILINGENIØR Se for mer informasjon om studiene, søking og opptak. Når du hører musikk via Spotify på mobilen samtidig som du oppdaterer statusen din på Facebook, tenker du neppe på hvem som gjør det mulig å få tilgang til tjenester og kommunisere på denne måten. Men det er ingeniører og sivilingeniører. HVA ER EN INGENIØR? Til alle tider har mennesker strukket seg etter å finne de smarte nyvinningene, enten det gjelder byggverk, samferdsel eller maskiner. I dagens høyteknologiske samfunn er vi mer avhengig enn noen gang av ingeniører og sivilingeniører. Nesten uansett hvor du befinner deg i verden og hva du driver med, vil du på en eller annen måte benytte deg av teknologi som er skapt av disse yrkesgruppene. Som ingeniør vil du få mulighet til å bli med å skape løsninger som forenkler og effektiviserer hverdagen vår, som for eksempel internett, mobiltelefon eller mikrobølgeovn. Hvis du utdanner deg til ingeniør kan du bidra til at Norge fortsetter å være ledende innenfor olje- og energiteknologi. Eller kanskje du blir den generasjonen av ingeniører som medvirker til at Norge gjør seg bemerket på nye områder, som miljøvennlig bilproduksjon? Verden har en stor utfordring når det gjelder å ta vare på miljøet og forvalte naturressurser på en bærekraftig måte. I kampen mot klimakrisen er vi avhengige av ingeniører og sivilingeniører. Med sin kunnskap om naturvitenskap, teknologi og samfunn kan de utvikle miljøvennlige alternativer enten det er innenfor oljeutvinning, bygg, elektronikk, kommunikasjon eller matindustri. Ved Universitetet i Stavanger kan du utdanne deg til både ingeniør og sivilingeniør og du kan velge mellom mange retninger. Se film om en sivilingeniør utdannet ved UiS på Ved UiS kan du bli ingeniør innenfor disse områdene: Alle bachelorprogrammene i ingeniørfag kvalifiserer til videre masterstudier ved UiS. Les mer på nettsidene våre om hvilke bachelorprogrammer som kvalifiserer til hvilke masterprogram. Du kan søke deg inn på femårige sivilingeniørutdanninger innenfor disse områdene: Ved UiS kan du ta en toårig master/siv.ing. grad innenfor disse områdene: FORTS.>> 15

16 << FORTS. INGENIØR OG SIVILINGENIØR Se for mer informasjon om studiene, søking og opptak. UiS tilbyr følgende bachelorutdanninger innenfor ingeniørfag: BYGG BACHELOR I INGENIØRFAG Bygningsingeniører er med på å utforme det meste som bygges. Arbeidsoppgavene spenner vidt fra avanserte beregninger av komplekse konstruksjoner til forming av omgivelsene i våre byer. Studiet gir spennende muligheter for deg som er interessert i planlegging, prosjektering og drift av bygninger, veier, broer, plattformer, tårn og konstruksjoner, både på land og offshore. Studiet tilbys med spesialisering i konstruksjonsteknikk, byutvikling og urban design og teknisk planlegging. Etter endt utdanning skal du ha et godt teoretisk grunnlag i blant annet Matematiske metoder, Fysikk og Sannsynlighetsregning med statistikk. I tillegg vil du vil få muligheten, alt etter hvilken spesialisering du velger, til å studere emner som Arkitekturforståelse, Vegplanlegging, Konstruksjonsmekanikk, Bygningsteknologi og Betong- og stålkonstruksjoner. DATA BACHELOR I INGENIØRFAG Hadde det ikke vært for dataingeniører hadde vi ikke hatt avanserte kommunikasjonsverktøy som vi knapt klarer oss uten i dag, som mobiltelefon og internett. Studiet tilbys med spesialiseringen Datateknikk. Datateknikk handler om å bygge komplekse IT-systemer som er til nytte for mennesker og samfunnet generelt. For å kunne lage slike systemer må du tilegne deg gode kunnskaper i matematikk og mer spesialiserte tekniske fagområder. Som dataingeniørstudent vil du få grunnleggende opplæring i datateknikk og programmering. Andre viktige emner er blant annet Datagrafikk, Databaser og Webprogrammering. Du vil lære ved hjelp av ulike arbeids- og undervisningsformer som bruk av moderne datateknologi, praktisk laboratoriearbeid og prosjekter med rapportskriving og dokumentering. ELEKTRO BACHELOR I INGENIØRFAG Få andre yrkesgrupper har i løpet av din levealder endret verden mer enn elektroingeniører. De har utviklet mye av det du tar for gitt, som mobiltelefoni, digital-tv og elektronisk musikk. Fjernstyrte oljeplattformer, hjertestartere og kirurgiske roboter er andre eksempler på nyvinninger som har kommet samfunnet, og dermed deg, til gode. Alt tyder på at elektroingeniører også i fremtiden vil være med på å forme samfunnet, og UiS tilbyr denne fremtidsrettede utdanningen. Studiet tilbys med spesialiseringen Digital styring og kommunikasjon. Viktige emner i dette studiet er Digital og analog elektronikk, Signaler og systemer, Elektroteknikk, Reguleringsteknikk og Digital kommunikasjon. UiS planlegger også å tilby et Y-vegsløp innenfor elektro fra høsten 2010, med spesialiseringen Digital styring og kommunikasjon, y-veg. Studiet vil være tilpasset søkere med fagbrev i elektro (elektriker, automatiker m.fl.). Dette vil bli endelig avklart i god tid før søknadsfristen og vil bli annonsert på nettsidene til UiS. KJEMI OG MILJØ BACHELOR I INGENIØRFAG Etter at den andre miljøvernbølgen la seg på midten av nittitallet (den første fant sted på midten av åttitallet), ser vi i dag en ny tilnærming til miljøutfordringen: Fagliggjøring og profesjonalisering. Som ingeniør i kjemi og miljø vil du få et sterkt naturvitenskapelig grunnlag for å forstå prosesser og mekanismer i naturen, og dermed kunne introdusere løsninger for å motvirke miljøproblemer. Du vil få kompetanse som gjør at du kan bidra i arbeidet med å løse en av de store globale utfordringene, nemlig rensing av vann og avfall. Studiet legger vekt på grunnleggende realfag som matematikk, fysikk og kjemi for å gi deg et solid teoretisk grunnlag. Men i tillegg vil du få mye praktisk øving gjennom laboratorieltog problemløsningsarbeid. Dette gir deg trening i bruk av avansert utstyr for kjemisk analyse, måling av væskestrømmer og miljøparametre og vannprøvetaking. MASKIN BACHELOR I INGENIØRFAG Som maskiningeniør får du mulighet til å jobbe i nær sagt alle bransjer, for mekaniske komponenter finnes overalt: I hus, biler, båter, fabrikker og oljeplattformer, i den minste delen på et skateboard og i motoren på et romfartøy. Med et godt grunnlag innenfor mekanikk og materialteknologi, vil du kunne foreta materialvalg, utvikle og designe mekaniske komponenter og konstruksjoner. Ingeniørstudiet i maskin starter med å gi et godt grunnlag i matematikk og naturvitenskap, som er et nødvendig redskap for å mestre de tekniske fagene. Du vil blant annet ha fag som Maskinelementer, Materialteknologi, Fluidmekanikk, Termodynamikk, Produksjonsteknikk og Styrkeberegning med elementmetoden. Undervisningsformen er både forelesninger, prosjektoppgaver og laboratoriearbeid. PETROLEUMSGEOLOGI BACHELOR I INGENIØRFAG Petroleumsgeologene utgjør en viktig yrkesgruppe innenfor en rekke nærings- og samfunnsområder. Som ingeniør med kompetanse på dette området vil du bli med og ta ansvar for samspillet mellom teknologi, miljø og samfunn innenfor petroleumsleting og -utvinning. Utdanningen ligger på et høyt faglig internasjonalt nivå, og de fleste av geologiemnene vil bli forelest på engelsk. Ingeniørstudiet i petroleumsgeologi bygger på et godt grunnlag i matematikk og naturvitenskap som er nødvendig for å mestre de mer tekniske emnene om leting og utvinning av hydrokarboner. Du vil blant annet ha emner som Geologi, Elektromagnetisme, Borehullslogging og Fysikklaboratorium. 16

17 INGENIØR OG SIVILINGENIØR Se PETROLEUMSTEKNOLOGI BACHELOR I INGENIØRFAG En ingeniør i petroleumsteknologi har kunnskap om hvordan petroleum utvinnes på en mest mulig bærekraftig måte, og Norge og UiS er helt i front internasjonalt på dette området. Målet med studiet er å gi deg kunnskap om hva som må gjøres for å få produsert mest mulig av oljen og gassen ut av reservoarene på en økonomisk og miljømessig god måte. Bachelorstudiet bygger på et godt grunnlag i matematikk og naturfag som er nødvendig for å mestre sentrale emner innenfor reservoarteknikk, boring og produksjon av olje og gass. Du vil studere fag som Borehullogging, Termodynamikk og Bore og brønnvæsker. TEKNISK REALFAG BACHELOR I INGENIØRFAG Framtiden vil by på teknologiske utfordringer vi foreløpig ikke kan forestille oss. For å møte disse er det viktig med en ingeniørutdanning som gir en basis for å tilegne seg ny kunnskap, nemlig ved å kombinere solid naturvitenskapelig skolering med grunnleggende tekniske ingeniørferdigheter. Teknisk realfag er et profesjonsstudium som i første del av studiet gir deg en grundig utdanning innen fysikk og anvendt matematikk. Deretter velger du et teknologisk fagområde som du fordyper deg i. Du kan velge mellom fagprofilene Petroleumsteknologi og Teknisk fysikk. Av emner du får studere er blant annet Termodynamikk, Mikrofysikk og Computational Physics. Det legges til rette for arbeids- og undervisningsformer der du får øvd opp ferdighet innenfor ditt fagområde, for eksempel gjennom laboratoriekurs. HVA KAN DU BLI? Møt en tidligere student på s. 39 Bygg bachelor i ingeniørfag: Offshore engineering-kontorer. Arkitektkontorer. Entreprenørfirma. Byggefirma. Offentlige forvaltningsorganer. Data bachelor i ingeniørfag: Systemutviklere i offentlig og privat sektor. Programvareutviklere i store konsern, både nasjonale og internasjonale. IT-arkitekt i konsulentfirmaer. Driftsansvarlige ved IT-avdelinger i offentlig og privat sektor. Elektro bachelor i ingeniørfag: Innenfor energiforsyning. Oljeselskaper. Sykehus. Telekommunikasjonsbedrifter. Utvikler i konsulentselskap. Kjemi og miljø bachelor i ingeniørfag: Miljøvernledere. Laboratorieingeniører i offshoreindustrien. Innen forskningsinstitusjoner. Oppdragslaboratorier. Maskin bachelor i ingeniørfag: Mekanisk industri. Petroleums- og offshorenæring. Ingeniør- og servicebedrifter. Drift- og vedlikehold i både offentlig og privat sektor. Prosessindustrien. Petroleumsgeologi bachelor i ingeniørfag: Petroleums- eller bergverksindustrien. Miljøsektoren. Tekniske etater. Undervisning. Forskningsarbeid. Petroleumsteknologi bachelor i ingeniørfag: Land- og offshorebaserte stillinger i operatørselskaper. Serviceselskaper. Engineering-selskaper som designer, bygger og vedlikeholder installasjoner. Offentlige etater. Teknisk realfag bachelor i ingeniørfag: En ingeniør i teknisk realfag har kompetanse til å jobbe i tverrfaglige grupper med å identifisere, formulere, planlegge og ikke minst løse tekniske problemer på en systematisk måte innenfor ditt spesialområde. Dette kan være: I industrien. I offshoresektoren/offentlig sektor/privat næringsliv. Alle bachelorprogrammene i ingeniørfag kvalifiserer til videre masterstudier ved UiS. Les mer på nettsidene våre om hvilke bachelorprogrammer som kvalifiserer til hvilke masterprogram. FORTS.>> 17

18 << FORTS. INGENIØR OG SIVILINGENIØR Se for mer informasjon om studiene, søking og opptak. SIVILINGENIØR Ved UiS kan du også søke deg inn på femårige sivilingeniørutdanninger. Det betyr at du er sikret studieplass i fem år først på en treårig bachelor, deretter to år på masternivå. UiS tilbyr følgende femårige masterutdanninger i teknologi (sivilingeniør): BYUTVIKLING OG URBAN DESIGN FEMÅRIG MASTER I TEKNOLOGI (SIV.ING.) Byer og byregioner vokser både i antall, størrelse, utstrekning og kompleksitet. Dette øker deres betydning, men også deres sårbarhet. I tillegg vokser bevisstheten om å vektlegge estetisk kvalitet i formingen av våre omgivelser. Det vil derfor være et økende behov for fagpersoner med innsikt i hvordan bysamfunnet bør organiseres og formes for å bli bedre og vakrere, men også tryggere og mer robust. Masterprogrammet i Byutvikling og urban design baserer seg på 3+2-modellen. Det vil si at du først fullfører treårig bachelor i ingeniørfag innenfor bygg (se side 16), studieretning byutvikling og urban design eller teknisk planlegging, før du fortsetter med det toårige masterprogrammet. Du vil blant annet studere emner som Stedsutvikling, Regional urbanisering og Infrastruktur og sårbarhet. INFORMASJONSTEKNOLOGI FEMÅRIG MASTER I TEKNOLOGI (SIV.ING.) Med en mastergrad i informasjonsteknologi står mulighetene åpne for de mest krevende og de mest interessante arbeidsoppgavene innen fagfeltet. Det har skjedd en revolusjon innenfor informasjonsteknologi de siste tiårene. Fagområdet er fremdeles i rivende utvikling og vil fortsette å prege et samfunn som i stadig større grad er basert på avansert teknologi. Masterprogrammet baserer seg på 3+2-modellen som starter med en treårig bachelor som bygges på med en toårig master. På bachelornivå velger du retningen Data (se side 16) hvis du ønsker å fordype deg i Datateknikk på masternivå. Hvis du derimot ønsker å fordype deg i Kybernetikk/Signalbehandling, velger du bachelorprogrammet i Elektro (se side 16). I studiet vil du blant annet ha fag som Digitalteknikk, Databaser, Elektroteknikk og Signaler og systemer, alt etter hvilken retning du velger. INDUSTRIELL ØKONOMI FEMÅRIG MASTER I TEKNOLOGI (SIV. ING.) Mange jobber krever innsikt i både teknologi, økonomi og administrasjon. I dag blir mer og mer arbeid organisert og gjennomført i prosjekter, og kontrakter er viktige for regulering av forholdet mellom oppdragsgiver og leverandør. En økende tendens til «outsourcing» og konkurranseutsetting har økt viktigheten av kompetanse på kontraktsutfordring. Ved UiS får du en unik kombinasjon av en solid teknisk og teknisk/økonomisk utdanning. Den femårige masterutdanningen følger 3+2-modellen og du velger en av følgende bachelorutdanninger i ingeniørfag ved opptak: Petroleumsteknologi, Maskin eller Bygg (se de foregående sidene). I de to siste årene på masternivå tar du emner innenfor økonomi og metode, spesialiseringsemner innenfor kontraktsadministrasjon eller prosjektledelse, og emner med fordypning i ingeniørfag. KONSTRUKSJONER OG MATERIALER FEMÅRIG MASTER I TEKNOLOGI (SIV.ING.) Masterstudiet i konstruksjoner og materialer gir kompetanse innenfor konstruksjonsteknikk, materialteknologi, energi og maskintekniske systemer. Dette gjør deg meget godt kvalifisert for jobber innen et bredt spekter av arbeids- og næringslivet; både på land og offshore og i privat og offentlig virksomhet. Kunnskap på dette fagområdet er helt nødvendig for industriutviklingen i Norge. Den femårige masterutdanningen i konstruksjoner og materialer bygger på 3+2-modellen. Du velger enten bachelorprogrammet i Bygg (med studieretningen Konstruksjonsteknikk) eller bachelorprogrammet i Maskin (se side 16). De to siste årene på masternivå er en kombinasjon av obligatoriske fellesfag og de valgbare fordypningsfagene Byggkonstruksjoner, Maskinkonstruksjoner eller Offshore konstruksjoner. 18

19 INGENIØR OG SIVILINGENIØR Se OFFSHORETEKNOLOGI FEMÅRIG MASTER I TEKNOLOGI (SIV.ING.) Olje- og gassproduksjonen til havs krever kompetanse på et vidt spekter av fagområder. Offshoreteknologi konsentrerer seg om teknologien som blir brukt over havbunnen i forbindelse med produksjon av olje og gass, i motsetning til petroleumsteknologi som konsentrerer seg om teknologien under havbunnen (reservoarer). UiS har en unik kompetanse innen dette området, og du kan velge å spesialisere deg enten i Industriell teknologi og driftsledelse (Industrial Asset Management) eller i Marinog undervannsteknologi (Subsea Technology). Den femårige masterutdanningen i offshoreteknologi bygger på 3+2-modellen. Du velger enten bachelorprogrammet i Bygg (med studieretningen Konstruksjonsteknikk) eller bachelorprogrammet i Maskin (se side 16). PETROLEUMSTEKNOLOGI FEMÅRIG MASTER I TEKNOLOGI (SIV.ING.) Hvis du velger denne utdanningen vil du bli en høyt kvalifisert sivilingeniør til et vidt spekter av jobber i olje- og gassindustrien. Denne industrien arbeider på internasjonal basis. Målet er å gi deg kunnskap om hva som må gjøres for å få produsert mest mulig av oljen og gassen ut av reservoarene på en økonomisk og miljømessig god måte. Gjennom de siste tiårene har vi økt utvinningsgraden fra ca. 20 til rundt 50 prosent av den oljen som finnes i reservoarene. Ytterligere forbedringer i produksjonseffektiviteten er mulig og dette potensialet representerer enorme verdier. Den femårige masterutdanningen i petroleumsteknologi bygger på 3+2-modellen, og du starter med et treårig bachelorstudium i petroleumsteknologi, før du går i gang med det toårige masterprogrammet hvor all undervisning foregår på engelsk. I løpet av de fem årene vil du blant annet studere emner innenfor Boreteknologi, Produksjonsteknologi, Reservoarteknologi, Investerings- og beslutningsanalyse i petroleum og Petroleumsgeologi. HVA KAN DU BLI? Møt en tidligere student på s. 39 Byutvikling og urban design femårig master i teknologi (siv.ing.): Planlegging i offentlige byggetater. Forvaltning innen offentlig sektor. Arkitektkontorer. Konsulentfirmaer. Forsknings- og undervisningssektoren. Informasjonsteknologi femårig master i teknologi (siv.ing.): Datateknikk: Utvikle avanserte fildelingssystemer. Lage digitale kart og geografiske informasjonssystemer. Utvikle og forske innen digital sikkerhet. Lede drift og utvikling av bedriftsnettverk. Kybernetikk/signalbehandling: Utvikle og forske innen telefoni. Jobbe med regulering av gasskompressorer på oljeplattformer. Analysere seismiske data og oppdage olje og gass. Forske innen medisinsk teknikk på sykehus. Industriell økonomi femårig master i teknologi (siv. ing): Med denne tverrfaglige kompetansen blir du svært ettertraktet i arbeidsmarkedet. Mange tidligere UiS-studenter arbeider nå i oljeselskap og i leverandørselskap med blant annet planlegging og gjennomføring av prosjekter. Konstruksjoner og materialer femårig master i teknologi (siv.ing.): Bygging av infrastruktur. Utvikling og produksjon i offshoresektoren. Energisektoren. Bygg- og anleggsvirksomhet. Forskning og utvikling innenfor konstruksjoner og materialer. Offshoreteknologi femårig master i teknologi (siv.ing.): Med en spesialisering i Industriell teknologi og driftsledelse er du ettertraktet i offshoreindustrien, men med en kompetanse på teknologi og organisasjon, drift og vedlikehold og tilstandsovervåking vil du også kunne velge mellom mange jobber i landbasert næringsliv. Med en spesialisering i Offshoresystemer Marin og undervannsteknologi har du en fagkrets som kombinerer grunnleggende maskinfag med systemkunnskap relatert til installasjon, drift og vedlikehold av undervanns feltutbygginger, og har derfor kunnskap som er nødvendig for offshoreindustrien. Men du har også kompetanse som er ønsket i landbasert næringsliv. Offshorenæringen. Privat næringsliv. Offentlig virksomhet. Rådgivende kontor. Entreprenørfirmaer. Petroleumsteknologi femårig master i teknologi (siv.ing.): Sivilingeniør i den internasjonale olje- og gassindustrien. Variert landbasert industri. Forskning og undervisning. 19

20 Foto: Elisabeth Tønnessen HVA KAN DU BLI? Møt en tidligere student på s. 43 Førskolelærer - bachelor: Førskolelærer i barnehage. Pedagogiske leder eller styrer i barnehage. Arbeid med barn i ulike sosiale eller medisinske institusjoner. Lektorprogram i humanistiske fag femårig master: Lektor på mellom- og ungdomstrinn i grunnskolen. Lektor på videregående skole. Lærer på videreutdanninger. Grunnskolelærerutdanning trinn: Lærer i grunnskolen fra 1. til 7. trinn. Grunnskolelærerutdanning trinn: Lærer i grunnskolen fra 5. til 10. trinn. 20

s.6 s.8 s.10 s.12 Ingeniør og sivilingeniør s.14 Lærerutdanninger s.20 s.24 s.26 s.28 Samfunnsfag s.30 Språk og litteratur s.32 Økonomi s.

s.6 s.8 s.10 s.12 Ingeniør og sivilingeniør s.14 Lærerutdanninger s.20 s.24 s.26 s.28 Samfunnsfag s.30 Språk og litteratur s.32 Økonomi s. Helse- og sosialfag s.6 HISTORIE OG KULTUR s.8 HOTELL OG REISELIV s.10 IDRETT s.12 Ingeniør og sivilingeniør s.14 Lærerutdanninger s.20 MEDIefag s.24 MUSIKK OG DANS s.26 REALFAG s.28 Samfunnsfag s.30 Språk

Detaljer

Navn på studieprogram Lånekasse-kategori Ref i LK

Navn på studieprogram Lånekasse-kategori Ref i LK Navn på studieprogram Lånekasse-kategori Ref i LK Anestesisykepleie - videreutdanning Arrangering/komponering - videreutdanning Videreutdanning, 15 sp per semester 6646 Bachelor i dans med praktisk-pedagogisk

Detaljer

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Studieprogram B-MASKIN, BOKMÅL, 2010 HØST, versjon 08.aug.2013 11:14:27 Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Vekting: 180 studiepoeng Fører til

Detaljer

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon

Detaljer

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Studieprogram B-MASKIN, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:37 Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Vekting: 180 studiepoeng Fører til

Detaljer

Offshoreteknologi - offshore systemer - Master i teknologi/siv.ing.

Offshoreteknologi - offshore systemer - Master i teknologi/siv.ing. Offshoreteknologi - offshore systemer - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Offshore systemer med

Detaljer

Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag

Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Introduksjon: Overordnet mål for treårig bachelor

Detaljer

Data - bachelorstudium i ingeniørfag

Data - bachelorstudium i ingeniørfag Data - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag

Detaljer

Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing.

Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-KONMAT, BOKMÅL, 2009 HØST, versjon 08.aug.2013 11:13:22 Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør

Detaljer

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Treårig ingeniørutdanning har som overordnet mål å utdanne

Detaljer

Søkerstatistikk Alle studier -sluttstatistikk

Søkerstatistikk Alle studier -sluttstatistikk Søkerstatistikk 2009-2010 Alle studier -sluttstatistikk 01.10.2009 STUDIEPROGRAM: Møtt Opptaks- Søknader Søknader pr. Frafall Frafall Møtt HUMANISTISK FAKULTET plasser 1.prio studieplass fra % 2008 2009

Detaljer

Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing.

Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-KONMAT, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:37 Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør

Detaljer

Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig

Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for petroleumsteknologi Fører

Detaljer

Offshoreteknologi - offshore systemer - masterstudium

Offshoreteknologi - offshore systemer - masterstudium Offshoreteknologi - offshore systemer - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Offshore systemer omfatter utforming,

Detaljer

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag har som overordnet

Detaljer

Offshoreteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år

Offshoreteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Studieprogram M-OFFSH5, BOKMÅL, 2009 HØST, versjon 08.aug.2013 11:13:20 Offshoreteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør

Detaljer

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag har som overordnet

Detaljer

Søkerstatistikk 2010-2011 Alle studier

Søkerstatistikk 2010-2011 Alle studier Søkerstatistikk 2010-2011 Alle studier 15.09.2010 STUDIEPROGRAM: Møtt Opptaks- Søknader Søknader pr. Møtt HUMANISTISK FAKULTET Bachelor i religionsstudier 19 0 2009 plasser 1.prio studieplass 2010 2010

Detaljer

Studietilbud med under 20 studieplasser

Studietilbud med under 20 studieplasser Studietilbud med under 20 studieplasser Tall hentet fra database for statistikk om høyere utdanning (DBH) studieplasser i 2013 Høgskolen i Bergen 4 studietilbud under 20 studieplasser Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing.

Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-BYUTV, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:51 Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det

Detaljer

Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag

Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Introduksjon:

Detaljer

Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag

Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Introduksjon: Overordnet mål for

Detaljer

Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme

Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for petroleumsteknologi

Detaljer

Informasjonsteknologi - masterstudium - 5 år

Informasjonsteknologi - masterstudium - 5 år Informasjonsteknologi - masterstudium - 5 år Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Det femårige master i teknologi / sivilingeniørstudiet

Detaljer

Dataingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag

Dataingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Dataingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag har som overordnet mål å utdanne

Detaljer

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for kultur- og språkvitenskap Fører til grad: Bachelor

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

Søkerstatistikk Alle studier

Søkerstatistikk Alle studier Søkerstatistikk -2017 Alle studier oppdatert 15.09. STUDIEPROGRAM: Opptaks- Søknader Søknader Tilbud Jasvar RegistrerRegistrert Registrert Registrert HUMANISTISK FAKULTET Bachelor i historie 20 277 30

Detaljer

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Studieprogram B-MASKIN, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:53 Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Vekting: 180 studiepoeng Studienivå:

Detaljer

Søkerstatistikk Alle studier

Søkerstatistikk Alle studier Søkerstatistikk -2016 Alle studier Oppdatert 15.09.15 STUDIEPROGRAM: Opptaks- Søknader Søknader Tilbud Jasvar Reg. Reg. Reg. Reg. Reg plasser totalt 1.prio 18.aug. 20.aug. 26.aug 02.sep 15.sep HUMANISTISK

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-TRISSTY, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:43 Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Offshoreteknologi - industriell teknologi og driftsledelse - Master i teknologi/siv.ing.

Offshoreteknologi - industriell teknologi og driftsledelse - Master i teknologi/siv.ing. Offshoreteknologi - industriell teknologi og driftsledelse - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Offshoreteknologi - offshore systemer - Master i teknologi/siv.ing.

Offshoreteknologi - offshore systemer - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-OFFSYS, BOKMÅL, 008 HØST, versjon 08.aug.013 11:1:11 Offshoreteknologi - offshore systemer - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 10 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør

Detaljer

Petroleum Engineering - Master of Science Degree Programme

Petroleum Engineering - Master of Science Degree Programme Studieprogram M-PETENG, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:43 Petroleum Engineering - Master of Science Degree Programme Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av:

Detaljer

Offshoreteknologi - marin- og undervannsteknologi - Master i teknologi/siv.ing.

Offshoreteknologi - marin- og undervannsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. Offshoreteknologi - marin- og undervannsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Studieprogram B-BYGG, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:37 Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid

Detaljer

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Studiet gir spennende muligheter for den som er interessert

Detaljer

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien Ønsker du å ta fagbrev eller å studere ved et universitet eller en høyskole? Over hele landet vil et mangfold av studieretninger gjøre deg attraktiv for olje-

Detaljer

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag har som overordnet mål å utdanne

Detaljer

Historie - bachelorstudium

Historie - bachelorstudium Studieprogram B-HISTORIE, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:18 Historie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt

Detaljer

SO AF Kode Navn 2012 2011 2010 2009 2008 2007 170 Engelsk årsstudium 22 20 21 20 34 32 179 Historie årsstudium 20 13 23 24 26 17 613 Historie, nett

SO AF Kode Navn 2012 2011 2010 2009 2008 2007 170 Engelsk årsstudium 22 20 21 20 34 32 179 Historie årsstudium 20 13 23 24 26 17 613 Historie, nett SO AF Kode Navn 2012 2011 2010 2009 2008 2007 170 Engelsk årsstudium 22 20 21 20 34 32 179 Historie årsstudium 20 13 23 24 26 17 613 Historie, nett 31 20 400 Idehistorie 7 4 11 481 Historiske fag, bachelor

Detaljer

UTDANNINGSVEIER. til olje- og gassindustrien

UTDANNINGSVEIER. til olje- og gassindustrien Prossessoperatør Boreoperatør Sivilingeniør Automatiker FU-operatør Brønnoperatør Brønnoperatør Kjemiker Elektriker Geolog Sivilingeniør Fysiker Geofysiker Ingeniør Kran- og løfteoperatør Kjemiker Prosessoperatør

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Studieprogram M-BYUTV5, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:38 Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys

Detaljer

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien Ønsker du å ta fagbrev eller å studere ved et universitet eller en høyskole? Over hele landet vil et mangfold av studieretninger gjøre deg attraktiv for olje-

Detaljer

Foto: Asbjørn Jensen/UiS. facebook.com/unistavanger

Foto: Asbjørn Jensen/UiS. facebook.com/unistavanger Studiekatalogen 2014 2015 HELSE- OG SOSIALFAG / HISTORIE OG RELIGION / HOTELL OG REISELIV / IDRETT/ INGENIØR OG SIVILINGENIØR / LÆRERUTDANNINGER / MEDIEFAG / MUSIKK OG DANS / REALFAG / SAMFUNNSFAG / SPRÅK

Detaljer

Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing.

Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-INDØKG, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:37 Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid:

Detaljer

Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag

Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Treårig ingeniørutdanning har som overordnet

Detaljer

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Studieprogram B-ESPRÅKL, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:18 Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk:

Detaljer

L ÆRERUTDANNING. Bærekraftig,internasjonal & mangfoldig BACHELOR

L ÆRERUTDANNING. Bærekraftig,internasjonal & mangfoldig BACHELOR L ÆRERUTDANNING Bærekraftig,internasjonal & mangfoldig BACHELOR Steinerpedagogisk lærerutdanning bachelorgrad med mulighet for mastertillegg Den treårige lærerutdanningen med bachelorgrad på Steinerhøyskolen

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor biologisk kjemi - bioteknologi Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk:

Detaljer

Informasjonsteknologi, kybernetikk/signalbehandling - Master i teknologi/siv.ing.

Informasjonsteknologi, kybernetikk/signalbehandling - Master i teknologi/siv.ing. Informasjonsteknologi, kybernetikk/signalbehandling - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 10 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Med en mastergrad

Detaljer

Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing.

Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-BYUTV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det

Detaljer

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Studiet gir spennende muligheter for den som er interessert

Detaljer

Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing.

Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-BYUTV, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:38 Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det

Detaljer

Petroleumsgeologi - Bachelorstudium i ingeniørfag

Petroleumsgeologi - Bachelorstudium i ingeniørfag Petroleumsgeologi - Bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Det overordnete mål med det treårige

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

Rammeplan for ingeniørutdanning

Rammeplan for ingeniørutdanning Toårig og treårig ingeniørutdanning Fastsatt 1. desember 2005 av Utdannings- og forskningsdepartementet Innhold 1. Innledning... 3 2. Formål med ingeniørutdanningen... 3 3. Mål for ingeniørutdanning...

Detaljer

Drama og kommunikasjon - årsstudium

Drama og kommunikasjon - årsstudium Drama og kommunikasjon - årsstudium Vekting: 60 studiepoeng Studienivå: Årsstudium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Heltid/deltid:

Detaljer

Offshoreteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år

Offshoreteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Offshoreteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for konstruksjonsteknikk

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Bachelor i kroppsøving/idrett er en treårig utdanning som tilsvarer 180 studiepoeng. Studentene skal tilegne

Detaljer

Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2012

Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2012 Vedlegg 3 Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2012 Informatikk, økonomi og administrasjon 6103 Revisjon, fordypning 3 10 10 11 6 18 6113 Reiseliv, fordypning 1 3 3 6114 Geografiske

Detaljer

Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2014 pr 02.06.14

Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2014 pr 02.06.14 Vedlegg 3 Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2014 pr 02.06.14 Informatikk, økonomi og administrasjon 6103 Revisjon, fordypning 9 8 3 10 10 11 6 18 6113 Reiseliv, fordypning -

Detaljer

Konstruksjoner og materialer - masterstudium

Konstruksjoner og materialer - masterstudium Studieprogram M-KONMAT, BOKMÅL, 2007 HØST, versjon 08.aug.2013 11:10:53 Konstruksjoner og materialer - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid:

Detaljer

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Studiet gir spennende muligheter for den

Detaljer

Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing.

Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk:

Detaljer

Petroleum Engineering - Master of Science Degree Programme

Petroleum Engineering - Master of Science Degree Programme Petroleum Engineering - Master of Science Degree Programme Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master of Science Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Masterutdanningen i Petroleumsteknologi ved UiS

Detaljer

Statsvitenskap - bachelorstudium

Statsvitenskap - bachelorstudium Studieprogram B-STATSVIT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Statsvitenskap - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Målet med studiet er å gi kunnskap om og grunnlag

Detaljer

PPS Opptaksplasser Antall primærsøkere

PPS Opptaksplasser Antall primærsøkere Del 3 Vedlegg 1 SAMORDNA OPPTAK (april-/maitall) - Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV) Tabell 1: PPS Opptaksplasser Antall primærsøkere 2006 2010 Det samfunnsvitenskaplige fakultet (SV) 2009 2010

Detaljer

Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig

Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig Studieprogram M-PETTE5, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:52 Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor biologisk kjemi - bioteknologi Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Treårig

Detaljer

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Studiet gir spennende muligheter for den

Detaljer

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger NO EN Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger Kunst og håndverk 1 er et samlings- og nettbasert studium som gir deg 30 studiepoeng fordelt over to semester studieåret 2016/2017. Studiet

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Bachelor i kroppsøving/idrett er en treårig utdanning som tilsvarer 180 studiepoeng. Opptakskravet er generell

Detaljer

Lektorprogram i humanistiske fag

Lektorprogram i humanistiske fag Studieprogram M-LEKTOR, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:1:3 Lektorprogram i humanistiske fag Vekting: 300 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Lektorprogram i humanistiske

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Studieprogram B-IDRETT, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:43:56 Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet,

Detaljer

INFORMATIKK, ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

INFORMATIKK, ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Vedlegg 2 Studieportefølge ved HiT fordelt etter fagområder. For studier markert med * ble det i styresak 103/10 ikke gjort noe vedtak om antall studieer. INFORMATIKK, ØKOI OG ADMINISTRASJON Økonomi og

Detaljer

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien Ønsker du å ta fagbrev eller ønsker du å studere ved et universitetet eller en høyskole. Over hele landet vil et mangfold av studieretninger gjøre deg attraktiv

Detaljer

Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år

Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Studieprogram M-INFTE5, BOKMÅL, 2008 HØST, versjon 08.aug.2013 11:12:09 Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør

Detaljer

Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing.

Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-INDØKG, BOKMÅL, 2009 HØST, versjon 08.aug.2013 11:13:22 Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid:

Detaljer

Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. - 5-årig

Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. - 5-årig Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. - 5-årig Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for konstruksjonsteknikk

Detaljer

Kurs i utdanningsprogram

Kurs i utdanningsprogram Oslo kommune Utdanningsetaten Kurs i utdanningsprogram Kurstilbud for 9. trinn våren 2016 Velkommen til kurs i utdanningsprogram! Det er ikke lenge til du skal ta et valg om hva slags videregående opplæring

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Fører

Detaljer

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Gjelder fra og med høsten 2009 Tittel Bokmål: Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Bachelorgradsprogram

Detaljer

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Studieprogram B-MASKIN, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:52 Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Vekting: 180 studiepoeng Studienivå:

Detaljer

Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år

Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Det femårige masterstudiet

Detaljer

Fjernsyns- og multimedieproduksjon - bachelorstudium

Fjernsyns- og multimedieproduksjon - bachelorstudium Fjernsyns- og multimedieproduksjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag Fører

Detaljer

Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing.

Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

Informasjonsteknologi, kybernetikk/signalbehandling - masterstudium

Informasjonsteknologi, kybernetikk/signalbehandling - masterstudium Studieprogram M-INFTEK, BOKMÅL, 007 HØST, versjon 08.aug.013 11:10:51 Informasjonsteknologi, kybernetikk/signalbehandling - masterstudium Vekting: 10 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør

Detaljer

KULTURMINNEFORVALTNING

KULTURMINNEFORVALTNING Kulturminneforvaltning 165 KULTURMINNEFORVALTNING Kulturminner er materielle og immaterielle spor etter menneskers liv og virksomhet i nær eller fjern fortid. De er kilder til kunnskap og opplevelse for

Detaljer

Studiespesialisering ved avdeling Flisa

Studiespesialisering ved avdeling Flisa Studiespesialisering ved avdeling Flisa Generell informasjon PC-ordningen Skolens hjemmeside http://www.soloer.vgs.no Skolearena sammen med eleven Programfag Elevene i programområdene for realfag og for

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Studieprogram M-BYUTV5, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys

Detaljer

Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium

Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Målet for

Detaljer

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for data- og elektroteknikk Fører til grad:

Detaljer

Samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing.

Samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing. Samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

Matematikk og fysikk - bachelorstudium

Matematikk og fysikk - bachelorstudium Matematikk og fysikk - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk og naturvitenskap Fører til grad:

Detaljer

Petroleum Engineering - Master of Science Degree Programme

Petroleum Engineering - Master of Science Degree Programme Studieprogram M-PETENG, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:52 Petroleum Engineering - Master of Science Degree Programme Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av:

Detaljer