s.6 s.8 s.10 s.12 Ingeniør og sivilingeniør s.14 Lærerutdanninger s.20 s.24 s.26 s.28 Samfunnsfag s.30 Språk og litteratur s.32 Økonomi s.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "s.6 s.8 s.10 s.12 Ingeniør og sivilingeniør s.14 Lærerutdanninger s.20 s.24 s.26 s.28 Samfunnsfag s.30 Språk og litteratur s.32 Økonomi s."

Transkript

1 Helse- og sosialfag s.6 HISTORIE OG KULTUR s.8 HOTELL OG REISELIV s.10 IDRETT s.12 Ingeniør og sivilingeniør s.14 Lærerutdanninger s.20 MEDIefag s.24 MUSIKK OG DANS s.26 REALFAG s.28 Samfunnsfag s.30 Språk og litteratur s.32 Økonomi s.34 Studietilbud ved Universitetet i Stavanger

2 HVA HAR DU TENKT Å BLI? 2

3 Rådvill? Eller helt bombesikker? Noen har planene klare. Andre har ikke helt bestemt seg. Den gode nyheten til deg som er litt usikker du har enormt mange muligheter og mye spennende å velge mellom! Ved Universitetet i Stavanger kan du utvikle deg gjennom spennende studier og et aktivt studentliv, både på campus og i byen. UiS har rundt 8500 studenter og 1200 ansatte. De fleste holder til på det 1200 dekar store universitetsområdet, ikke langt fra Stavanger sentrum. Vi har også en campus i sentrum, hvor Institutt for musikk og dans er lokalisert. Som student i Stavanger får du aktuelle og relevante studier og mulighet til å delta i et pulserende og internasjonalt miljø. Stavanger-regionen har over innbyggere og er den største og viktigste næringsregionen i Norge. Regionen kan også skilte med et stort og bredt kulturtilbud og et mangfold av fritidsaktiviteter. Visjonen til Universitetet i Stavanger er «Vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente». Utviklingsideen fram mot 2020 er at vi skal være nyskapende og innovative. Dette betyr at UiS hele tiden vil jobbe for å bidra med utvikling og nyskaping innenfor studier og forskning til beste for deg som student. Velkommen til Universitetet i Stavanger! 3

4 HVA OG HVORDAN Hva har du tenkt å bli, og hvordan har du tenkt å bli det? Det finnes utallige veier til målet, og ved Universitetet i Stavanger finner du mange av dem. UiS har 12 ulike studieretninger med en rekke studieprogrammer som gir store muligheter. UiS tilbyr studier på alle nivåer du kan starte med et årsstudium eller en bachelorgrad og fortsette på en mastergrad. Hvis du vil, kan du klatre helt til topps på den akademiske stigen ved å fullføre et doktorgradsprogram. I denne studietilbudskatalogen vil først og fremst grunnstudiene bli presentert. Det vil si studier du kan søke rett fra videregående skole om du har generell studiekompetanse, med eventuelle tilleggskrav på noen studier. Du skal merke deg tre begreper som blir brukt i denne katalogen: Årsstudium ett års studium som gir deg 60 studiepoeng Bachelor en treårig utdanning som gir deg 180 studiepoeng og en bachelorgrad Femårig master en femårig utdanning som gir 300 studiepoeng og en mastergrad Du kan lese mer om gradsstrukturen på side 56. Ta deler av utdanningen i utlandet! deler av utdanningen i utlandet! Som bachelor- eller mastergradsstudent ved UiS kan du ta deler av studiene i utlandet, uten å tape tid i studiet ditt. UiS samarbeider med universiteter over hele verden, og du kan studere fra tre måneder til ett år i utlandet. Vi hjelper deg på vei! De fleste som har studert i utlandet, er veldig fornøyde med utenlandsoppholdet. Du vil få nye venner og en kompetanse som framtidige arbeidsgivere vet å sette pris på. Les mer om mulighetene og fordelene på 4

5 Foto: Elisabeth Tønnessen 5

6 Foto: Elisabeth Tønnessen VIKTIG INFORMASJON Det er krav om politiattest og plikt til tuberkuloseundersøkelse for disse studiene. UiS tilbyr en rekke spennende videreutdanninger for sykepleiere, se side 56. HVA KAN DU BLI? Møt en tidligere student på s. 43 Barnevern (Barnevernspedagog) bachelor: Fagkoordinator/rådgiver i barne- og ungdomsvernet. Fritidsklubber/utekontakt/ barnehager. Rusfeltet/-omsorgen. Psykisk helsevern for barn og unge. Barne- og ungdomsinstitusjoner. Miljøarbeider på skole. SFO. Sosialt arbeid (Sosionom) bachelor: Rådgiver/fagkonsulent ved NAV-kontor. Miljøterapeut/sosiallærer ved skole. Klinisk sosionom ved sykehus/psykiatrien. Rådgiver/fagkonsulent innenfor rusfeltet/kriminalomsorgen. Fagkoordinator/saksbehandler i barneverntjenesten. Familieveileder og miljøterapeut innenfor eldreomsorgen. Sykepleie/Nettbasert sykepleie bachelor: Arbeidsarenaer for sykepleiere kan være sykehus, sykehjem, hjemmesykepleie eller legekontor. 6

7 Helse- og sosialfag Se for mer informasjon om studiene, søking og opptak. Alarmen går! Alarmen er ikke alltid en hylende sirene. Det kan like godt være din intuisjon, rutine eller en skarp observasjon som får varsellampene til å blinke. Men når signalet går, settes alt inn på å hjelpe. Samfunnet trenger deg, din kunnskap og dine ferdigheter. Vårt samfunn er avhengig av mennesker som er villige til å stille opp der andre trekker seg unna. Folk som møter det ukomfortable med mot, ro og vilje. Vi trenger mennesker som kan være der for andre, hjelpe dem ut av situasjoner og løse problemer. Det er i dag stor etterspørsel etter kvalifisert arbeidskraft innenfor helse- og sosialfagene, og etterspørselen etter folk med ulik bakgrunn, kjønn og kultur kommer til å øke i fremtiden. UiS har flere muligheter for deg som liker å arbeide med mennesker, og som ønsker å være med på å gjøre verden til et bedre sted for andre. UiS tilbyr følgende utdanninger innenfor helse- og sosialfagene: Barnevern (Barnevernspedagog) bachelor En barnevernspedagog har barn og unge opp til 18 år som sitt hovedarbeidsområde. Deres oppgave er å sikre og forbedre levekårene for dem. Spesielt gjelder dette for de som har sosiale og/eller psykiske problemer eller de som står i fare for å få det. Barnevernspedagogutdanningen ved UiS er et heltidsstudium over tre år. Fem av seks semestre består av ulike undervisningsopplegg på studiestedet, mens ett semester det fjerde, er avsatt til ekstern praksis. Det er mulig å avvikle praksis i utlandet. Utdanningen er delt inn i følgende fire hovedemner: samfunnsvitenskapelige og juridiske emner, psykologiske og helsefaglige emner, pedagogiske emner, og spesialpedagogisk arbeid med barn og unge. Sosialt arbeid (Sosionom) Bachelor En sosionom møter og samarbeider med mennesker som er i ulike livssituasjoner og livsfaser. Problemer og utfordringer kan være av materiell og/eller personlig art, og er ofte knyttet til personens sosiale relasjoner. Sosionomen ønsker å bedre livsvilkårene gjennom menneskets egen styrke og kapasitet, kombinert med ressurser i omgivelsene og samfunn. Sosionomutdanningen ved UiS er et treårig studium med emner innenfor mange forskjellige områder som psykologi, sosiologi, sosialrett, sosialt arbeid, velferdssamfunn og velferdspolitikk. I hele fjerde semester er studentene ute i praksis. Sykepleie bachelor En sykepleier møter mennesker i alle aldre som trenger helsehjelp. Som sykepleier må du lære å kommunisere og samhandle med pasienter og pårørende med ulik etnisk, religiøs og kulturell bakgrunn. Sykepleie er å ivareta menneskers nødvendige behov for å opprettholde liv, helse og velvære. Sykepleierutdanningen ved UiS er et treårig studium med emner innenfor sykepleievitenskap, naturvitenskap (anatomi, fysiologi, sykdomslære) og samfunnsvitenskap (pedagogikk, psykologi, jus). Sykepleierkompetanse utvikles i samspillet mellom teori og praksis. Arbeids- og undervisningsformene varierer mellom forelesning, gruppearbeid, veiledning, praksisstudier samt simulering og ferdighetstrening i sykepleielaboratoriet og på SAFER (Stavanger Acute Medicine Foundation for Education and Research). Her får du trene på akutte pasientsituasjoner i realistiske omgivelser, uten at pasienten kan komme til skade. I løpet av studiet er det mulig å avvikle deler av praksis i utlandet. UiS tilbyr også en rekke ulike videreutdanninger for sykepleiere. Se oversikt side 56. Nettbasert sykepleie bachelor UiS tilbyr også nettbasert sykepleierutdanning på deltid over fire år. Det er lagt opp til at studentene har mulighet til å studere selv ved å lese og lytte til fagstoff/leksjoner som er tilgjengelig via Internett. Studentene møtes også på samlinger, av omtrent en ukes varighet, tre til fire ganger i semesteret. Arbeids- og undervisningsformene varierer mellom forelesning, veiledning, gruppearbeid, samt simulering og ferdighetstrening i sykepleielaboratoriet og på SAFER (Stavanger Acute Medicine Foundation for Education and Research). Sykepleiekompetanse utvikles i samspillet mellom teori og praksisstudier. Praksisperiodene krever fulltids arbeidsinnsats, omtrent 30 timers tilstedeværelse i klinikken ukentlig, og utgjør 50 prosent av studietiden. Sykepleieutdannelsen over fire år gjør deg godt rustet til å møte de oppgavene som venter deg i arbeidslivet. Toårige masterprogram: Master i helsevitenskap Master i sosialfag 7

8 Foto: Elisabeth Tønnessen HVA KAN DU BLI? Møt en tidligere student på s. 43 Historie bachelor: Museer og andre kulturinstitusjoner. Arkiv. Undervisning (kombinert med PPU praktisk-pedagogisk utdanning). Historie - årsstudium: Studiet kvalifiserer til videre studier i historie, og kan inngå i en bachelor. Hvis du studerer historie, vil du få innsikt som det er behov for i blant annet skole, media og flerkulturelt arbeid. Kunst- og kulturstudier bachelor: Gallerier. Kulturhus. Kino. Interesseorganisasjoner. Bachelor i kunst- og kulturstudier kvalifiserer til å søke opptak til masterprogrammet i kunst- og kulturstudier. Religionsstudier - årsstudium: Studiet kvalifiserer til videre studier, og kan inngå i en bachelor. Hvis du tar religionsstudier, vil du få innsikt som det er behov for i blant annet skole, media og flerkulturelt arbeid. Kunst og håndverk årsstudium: Studiet kvalifiserer til arbeid med kunst og håndverk i grunnskolen (gitt at man i tillegg er pedagogisk kvalifisert), og til kulturell virksomhet for barn og voksne. Drama årsstudium: Studiet skal forberede for arbeid med drama og teater i grunnskolen (gitt at man i tillegg er pedagogisk kvalifisert) og organiserte fritidstilbud. 8

9 Historie og kultur Se for mer informasjon om studiene, søking og opptak. Hører et pissoar hjemme på et kunstmuseum? Er Gud kvinne eller mann? Var «skuddene i Sarajevo» den utløsende faktor til første verdenskrig? Mennesker er sammensatte og kreative. Historien er full av eksempler på overraskende hendelser som har endret vår oppfatning av samfunn, kunst og religion. Det er lettere å forstå samtiden hvis du sammenligner den med fortiden. Og du får også viktig innsikt i fortid og samtid ved å ta utgangspunkt i kunst, kultur og livssyn. UiS tilbyr følgende utdanninger innenfor historie, religion og kultur: Historie bachelor Kunnskap om årsaker til og konsekvenser av historiske begivenheter, skaper forståelse for verden slik den ser ut i dag. Det bidrar til at man i større grad kan vurdere både fortid og nåtid kritisk. Historiefaget tar utgangspunkt i studier av fortiden, forståelse av nåtiden og perspektiver på framtiden. Gjennom dette får du en forståelse av historiefagets særtrekk. Du får trening i å analysere, vurdere og presentere historiske kilder og framstillinger. Bachelorstudiet er bygget opp slik at du i tillegg til å fordype deg i historie, velger et såkalt breddefag. Som breddefag kan du velge religionsstudier, engelsk eller nordisk. Historie - årsstudium Årsstudiet i historie tar for seg den historiske utviklingen i Norge og Europa fra antikken til i dag, og har i tillegg to tematiske innfallsvinkler til historien: urbaniseringsprosesser og demokratiet som idé og realitet. Du vil gjennom studiet få trening i å analysere, vurdere og presentere historiske kilder og framstillinger. Kunst- og kulturstudier bachelor Kunstneren Marcel Duchamp skapte furore i 1917 da han stilte ut et pissoar plassert på en sokkel, med tittelen Fontene. Duchamp måtte trekke verket fra utstillingen, men hadde oppnådd det han ønsket å provosere og få folk til å stille seg spørsmålet Hva er kunst?. Kunst- og kulturstudier er et studium som vil lære deg hva kunst og kultur betyr for samfunnet, og hvordan det er mulig å organisere og tilby opplevelser. Religionsstudier - årsstudium Historisk sett har mennesket alltid forholdt seg til guder og makter, og i dagens samfunn er religion og livssyn høyst aktuelt. Kristen tro og tradisjon utgjør for mange identitetsgrunnlaget i det norske samfunnet. Samtidig er befolkningen i økende grad sammensatt av grupper med andre tros- og livssynstilknytninger. Religionsstudier skal gi deg kunnskap om hvordan religioner og livssyn spiller en rolle for samfunn, kultur og enkeltmennesker. Dette er en forutsetning for å forstå en stadig mer globalisert verden. Kunst og håndverk årsstudium Hva er kunst og hvordan arbeide med kunst? Ønsker du både å lære om kunst- og arkitekturhistorie, og få muligheten til å bli utfordret på å arbeide med praktisk skapende arbeid, vil kunst og håndverk årsstudium være noe for deg. Kunst og håndverk er et kunst- og kulturfag, et uttrykks- og kommunikasjonsfag og et ferdighetsfag for undervisning i grunnskolen. Drama årsstudium I noen tilfeller er drama og teater det mest hensiktsmessige redskapet for å nærme seg en forståelse for mennesker og samfunn. Ved UiS kan du ta et årsstudium i drama som fokuserer spesielt på hvordan faget kan benyttes i skole og organiserte fritidstilbud. Du vil få innsikt i hvordan drama kan bidra til å skape fellesskap og utvikle identitet. Drama er et kunstfag som baserer seg på kollektivt skapende virksomhet. Undervisningen vil bli organisert som en stadig veksling mellom forelesning, drøfting, kunstneriske prosjekter og praktisk arbeid. Du får også innsikt i kulturminnenes plass i samfunnsplanlegging og stedsutvikling. Samtidig får du inngående kjennskap til kunstens og kulturens historiske betydning og aktuelle funksjon. Gjennom de vitenskapelige tradisjonene fra både humaniora og samfunnsvitenskap tilegner du deg analytiske ferdigheter og kunnskap om kulturelle fenomener og ytringer. Toårige masterprogram: Master i kunst- og kulturstudier Master i historiedidaktikk European Master in Migration and Intercultural Relations 9

10 Foto: Andreas Kleiberg HVA KAN DU BLI? Møt en tidligere student på s. 41 Hotelledelse bachelor: Leder og mellomleder på hotell/overnattingssted, i restaurant- og servicebedrifter. Andre sentrale stillinger kan være prosjektleder, event-/festivalleder, personalkonsulent, Service Manager eller lignende i privat og offentlig sektor. Bachelorgraden kvalifiserer også til videre masterstudier i hotell- og reiselivsledelse eller siviløkonomstudier. Reiselivsledelse bachelor: Leder og mellomleder i reiselivsbransjen i både privat og offentlig sektor. Andre sentrale stillinger kan være prosjektleder og konsulent innenfor vertskap, transport eller opplevelsesindustrien. Bachelorgraden kvalifiserer også til videre masterstudier i hotell- og reiselivsledelse eller tilsvarende. 10

11 Hotell og reiseliv Se for mer informasjon om studiene, søking og opptak. Norsk hotellhøgskole Hotell- og reiselivsnæringen er en av verdens hurtigst voksende næringer, og er ett av hovedområdene som Norge skal livnære seg av den dagen oljen tar slutt. Næringen har i fremtiden behov for mange engasjerte, dyktige og kreative medarbeidere. Norsk hotellhøgskole legger til rette for at du skal få allsidig kunnskap innenfor hotell- eller reiselivsledelse. Det kan være vertskap, hotelldrift, opplevelse og reisemålsutvikling. I tillegg kommer service, markedsføring, juss, økonomi og ledelse. Norsk hotellhøgskole ved UiS har siden 1912 utdannet ledere innenfor hotell, reiseliv og servicesektoren. Det er inngått et spennende samarbeid med Disney World og Leading Hotel Schools of the World, noe som gir deg mulighet for praksisplass i noen av verdens beste servicebedrifter både før og etter studiet. Norsk hotellhøgskole sertifiserer også studenter for etablererprøven. UiS tilbyr følgende utdanninger innenfor hotell og reiseliv: Hotelledelse bachelor Å drive et overnattingssted kan være en utfordring. Besøket svinger etter sesongene, gjestene krever oftest mer enn bare et sted å sove, og de ansatte skal takle de fleste utfordringer med et smil. Å utvikle nye opplevelser, ta i bruk ny teknologi og samtidig sikre bærekraftig drift, er noen av de spennende utfordringene som venter i fremtiden. Gjennom bachelorstudiet i hotelledelse vil du bli kjent med teorier, redskaper og metodikk som er nødvendig for å kunne utføre effektiv ledelse og styring av servicebedrifter som driver med overnatting og servering. Reiselivsledelse bachelor Hele tiden dukker det opp nye tilbud for reisende. Samtidig krever turistene mer av tjenestene knyttet til reiseliv. Moderne kommunikasjon, bedre infrastruktur og en stadig åpnere verden gir nye muligheter for denne næringen. Nye markeder åpner seg hele tiden, og bransjen er i rask utvikling. For å kunne møte de økende kravene, trengs personer med gode kunnskaper innenfor områder som besøksledelse, lønnsomhet, attraksjonsutvikling, opplevelsesøkonomi, ledelse og markedsføring. Norsk hotellhøgskole tilbyr dette gjennom vår utdanning i reiselivsledelse. Vi har også gode utvekslingsavtaler med universiteter over hele verden. Norsk hotellhøgskole kan tilby en faglig sterk utdanning i hotell- og serviceledelse med gode utvekslingsavtaler over hele verden. Ved å ta deler av utdanningen utenlands, lærer du andre kulturer og tankemåter å kjenne. Det er noe bransjen setter stor pris på. Studenter med opptak på bachelorstudiet i reiselivsledelse kan få tilbud om utenlandsopphold i femte semester til følgende land: Australia, Storbritannia, Finland, Frankrike, New Zealand, Spania, Sverige, Tyskland, Ungarn, USA og Østerrike. Toårig masterprogram: Master i internasjonal hotell- og reiselivsledelse VIKTIG INFORMASJON Det er krav om 12 måneders relevant praksis fra bransjen for å søke opptak til bachelorprogrammet i hotelledelse. Norsk hotellhøgskole (NHS) ble etablert i 1912, og er verdens nest eldste hotell- og reiselivsutdanning. NHS er medlem av det eksklusive nettverket Leading Hotel Schools of the World som gir praksisplasser blant 450 luksushoteller over hele verden. 11

12 Foto: Elisabeth Tønnessen 12

13 Idrett/Kroppsøving Se for mer informasjon om studiene, søking og opptak. Liker du å være i fysisk aktivitet? Synes du det er stimulerende å utforske ulike aktivitetsmiljø sammen med barn og unge? Gjennom våre studier i idrett/kroppsøving kan du lære mer om hvordan du kan tilrettelegge gode aktiviteter tilpasset ulike aldersgrupper og forutsetninger. Undervisningen bygger på en kombinasjon av praktisk idretts- og aktivitetslære og teoretiske idrettsfag. Studiene er i første rekke rettet mot arbeid i skolen, men kvalifiserer også for trener- og lederoppgaver i frivillig idrett. Studentene skal kunne dokumentere innsikt i, og forståelse for hvilken betydning fysisk og motorisk kompetanse kan ha for mestring og deltakelse i lek, idrett, dans og friluftsliv, for samarbeid og tverrfaglig arbeid i skolen, og hvorfor stimulering av barn/unges fysiske kapasitet, motoriske utvikling og kompetanse er viktig. Studentene skal tilegne seg kunnskaper om teorier og begreper som er sentrale i idrett og kroppsøving, og kunne tilrettelegge stimulerende aktivitetsmiljø for barn og unge. UiS tilbyr følgende utdanninger innenfor idrett/kroppsøving: IDRETT/KROPPSØVING bachelor Gjennom studiet skal studentene utvikle forutsetninger for instruktørarbeid ved å planlegge, tilrettelegge, gjennomføre, veilede og vurdere allsidig fysisk aktivitet. Det vil også bli lagt vekt på idrettens samfunnsmessige betydning og forståelse for hvordan prestasjon, utvikling og læring foregår i ulike idrettslige sammenhenger. Her lærer du å se sammenhengen mellom ernæring, fysisk aktivitet og livsstilssykdommer. I tillegg vektlegges tema knyttet til idrettspsykologi, treningslære, motorisk utvikling og treningsledelse. Du får mulighet til å utvikle dine kunnskaper om lek, dans, ulike idretter og friluftsliv. Studiet utfordrer deg til refleksjon over idrettens verdier og forståelse for den betydning fysisk aktivitet har for barn og unges motoriske utvikling og helse. Idrettsstudiet stimulerer til selvstendig og kritisk arbeid med idrettsfaglige problemsstillinger. Ved å ta praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er du formelt kvalifisert som faglærer i ungdomsskole og videregående skole. Kandidater er også ettertraktet i idrettsorganisasjoner og fitness/treningssentre. Studiet kvalifiserer til masterstudier i idrett. IDRETT/KROPSØVING årsstudium UiS tilbyr et årsstudium i idrett/kroppsøving som også kan inngå som valgfag i grunnskolelærerutdanningene. Studiet er identisk med det første året på bachelorstudiet i idrett/kroppsøving. Utdanningen vil være rettet mot pedagogisk arbeid i skolen, frivillig idrett, treningsinstitutter eller offentlig idrettsvirksomhet. Studentene skal tilegne seg ferdigheter innenfor et utvalg av aktiviteter, samt kunnskaper om ulike teorier og begreper som er sentrale i kroppsøving og idrett. Det moderne sportssenteret på campus tilbyr gode fasiliteter for læring og trening. I tillegg finnes det mange spennende aktivitetsarenaer i universitetets nærområde. VIKTIG INFORMASJON Det er krav om politiattest og plikt til tuberkuloseundersøkelse for disse studiene. HVA KAN DU BLI? Møt en tidligere student på s. 39 Idrett/kroppsøving bachelor: Faglærer i kroppsøving i skoleverket, forutsatt pedagogisk kompetanse. Arbeide med idrett og idrettsrelaterte organisasjoner (treningssentre, idrettslag etc). Idrett/kroppsøving årsstudium: Instruktør/veileder innenfor frivillig idrett og i annen privat eller offentlig virksomhet. Kan inngå i de valgfrie delene av grunnskolelærerutdanningene. 13

14 Foto: Marcel Lelienhof VIKTIG INFORMASJON Hvis du skal søke deg inn på ingeniør- eller sivilingeniørutdanninger, må du ha interesse for matematikk og fysikk, og du må ha fordypning i disse fagene fra videregående skole. Les mer om opptakskrav på side 59. Hvis du mangler fordypning i matematikk og fysikk, kan du ta Forkurs til ingeniørutdanning. Det vil kvalifisere deg til å søke opptak til ingeniør- og sivilingeniørutdanningene ved UiS. Les mer om forkurs på 14

15 Ingeniør og sivilingeniør Se for mer informasjon om studiene, søking og opptak. Når du hører musikk via Spotify på mobilen samtidig som du oppdaterer statusen din på Facebook, tenker du neppe på hvem som gjør det mulig å få tilgang til tjenester og kommunisere på denne måten men det er ingeniører og sivilingeniører. Hva er en ingeniør? Til alle tider har mennesker strukket seg etter å finne de smarte nyvinningene, enten det gjelder byggverk, samferdsel eller maskiner. I dagens høyteknologiske samfunn er vi mer enn noen gang avhengig av ingeniører og sivilingeniører. Nesten uansett hvor du befinner deg i verden, og hva du driver med, vil du på en eller annen måte benytte deg av teknologi som er skapt av disse yrkesgruppene. Som ingeniør vil du få mulighet til å bli med å skape løsninger som forenkler og effektiviserer hverdagen vår, som for eksempel Internett, mobiltelefon eller mikrobølgeovn. Hvis du utdanner deg til ingeniør kan du bidra til at Norge fortsetter å være ledende innenfor olje- og energiteknologi. Eller kanskje du blir den generasjonen av ingeniører som medvirker til at Norge gjør seg bemerket på nye områder, som miljøvennlig bilproduksjon? Verden har en stor utfordring når det gjelder å ta vare på miljøet og forvalte naturressurser på en bærekraftig måte. I kampen mot klimakrisen er vi avhengige av ingeniører og sivilingeniører. Med sin kunnskap om naturvitenskap, teknologi og samfunn kan de utvikle miljøvennlige alternativer, enten det er innenfor oljeutvinning, bygg, elektronikk, kommunikasjon eller matindustri. Ved Universitetet i Stavanger kan du utdanne deg til både ingeniør og sivilingeniør, og du kan velge mellom mange retninger. Se film om en sivilingeniør utdannet ved UiS på Ved UiS kan du bli ingeniør innenfor disse områdene: Bygg Data Elektro Kjemi og miljø Maskin Petroleumsgeologi Petroleumsteknologi Alle bachelorprogrammene i ingeniørfag kvalifiserer til videre masterstudier ved UiS. Les mer på nettsidene våre om hvilke bachelorprogrammer som kvalifiserer til hvilke masterprogrammer. Du kan søke deg inn på femårige sivilingeniørutdanninger innenfor disse områdene: Byutvikling og urban design Informasjonsteknologi Industriell økonomi Konstruksjoner og materialer Offshoreteknologi Petroleumsteknologi Ved UiS kan du ta en toårig master/siv.ing. grad innenfor disse områdene: Byutvikling og urban design Bærekraftig energi Miljøteknologi Industriell økonomi Informasjonsteknologi Datateknikk Informasjonsteknologi kybernetikk/signalbehandling Konstruksjoner og materialer Offshoreteknologi Industriell teknologi og driftsledelse Offshoreteknologi marin- og undervannsteknologi Petroleumsgeologi Petroleumsteknologi Risikostyring Samfunnssikkerhet FORTS.>> 15

16 << FORTS. Ingeniør og sivilingeniør Se for mer informasjon om studiene, søking og opptak. UiS tilbyr følgende bachelorutdanninger innenfor ingeniørfag: Bygg bachelor i ingeniørfag Bygningsingeniører er med på å utforme det meste som bygges. Arbeidsoppgavene spenner vidt fra avanserte beregninger av konstruksjoner til forming av omgivelsene i våre byer. Studiet gir spennende muligheter for deg som er interessert i planlegging, prosjektering og drift av bygninger, veier, broer, plattformer, tårn og andre konstruksjoner på land og offshore. Studiet tilbys med spesialisering i konstruksjonsteknikk, byutvikling og urban design og teknisk planlegging. Etter endt utdanning, skal du i tillegg til grunnleggende metodeemner, ha et godt teoretisk grunnlag i typiske bygningsingeniørfag. Alt etter hvilken spesialisering du velger, vil dette være innenfor emner som Arkitekturforståelse, Vegplanlegging, Konstruksjonsmekanikk, Bygningsteknologi og Betong- og Stålkonstruksjoner. Data bachelor i ingeniørfag Datateknikk handler om å bygge komplekse IT-systemer, som er til nytte for mennesker og samfunnet generelt. Noen eksempler er IT-systemene bak mobiltelefonen, MP3-spilleren, nett-tv og fildelingsnettverk. For å kunne lage slike system må du tilegne deg kunnskaper innenfor matematikk og mer spesialiserte datatekniske fagområder. Å utdanne seg til dataingeniør ved UiS er derfor utfordrende, men det gir også mulighet for mange spennende yrkesmuligheter, også internasjonalt. Her får du virkelig mulighet til å ta i bruk din kreativitet og evne til problemløsning. Som dataingeniørstudent vil du få grunnleggende opplæring i datateknikk og programmering. Andre viktige emner er blant annet Datagrafikk, Databaser og Webprogrammering. Du vil lære ved hjelp av ulike arbeids- og undervisningsformer som bruk av moderne datateknologi, praktisk laboratoriearbeid og prosjekter med rapportskriving og dokumentering. Elektro bachelor i ingeniørfag Få andre yrkesgrupper har i løpet av din levealder endret verden mer enn elektroingeniørene. De har utviklet mye av det vi i dag tar for gitt (tenk bare på mobiltelefoni, digital-tv, MP3-spillere, roboter og fjernstyrte oljeplattformer). Alt tyder på at elektroingeniørene også i framtiden vil være med på å forme samfunnet vårt. Som elektroingeniør fra UiS vil du få en framtidsrettet utdanning. Den er utfordrende, men den vil gi deg anledning til å spille på din egen skaperkraft og kreativitet. Elektroingeniører er etterspurt i nesten alle deler av næringslivet. Noen eksempler er energiforsyning, telekommunikasjonsbedrifter, oljeselskap, konsulentselskaper, sykehus og andre offentlige etater. Studiet tilbys med spesialiseringen Digital styring og kommunikasjon. Viktige emner i dette studiet er Digital og analog elektronikk, Signaler og systemer, Elektroteknikk, Reguleringsteknikk og Digital kommunikasjon. Kjemi og miljø bachelor i ingeniørfag Etter at den andre miljøvernbølgen la seg på midten av nittitallet (den første fant sted på midten av åttitallet), ser vi i dag en ny tilnærming til miljøutfordringen: fagliggjøring og profesjonalisering. Som ingeniør i kjemi og miljø vil du få et sterkt naturvitenskapelig grunnlag for å forstå prosesser og mekanismer i naturen, og dermed kunne introdusere løsninger for å motvirke miljøproblemer. Du vil få kompetanse som gjør at du kan bidra i arbeidet med å løse en av de store globale utfordringene, nemlig rensing av vann og avfall. Studiet legger vekt på grunnleggende realfag som matematikk, fysikk og kjemi for å gi deg et solid teoretisk grunnlag. Men i tillegg vil du få mye praktisk øving gjennom laboratorie- og problemløsningsarbeid. Dette gir deg trening i bruk av avansert utstyr for kjemisk analyse, måling av væskestrømmer og miljøparametre og vannprøvetaking. Maskin bachelor i ingeniørfag Som maskiningeniør får du mulighet til å jobbe i nær sagt alle bransjer, for mekaniske komponenter finnes overalt: i hus, biler, båter, fabrikker og oljeplattformer, i den minste delen på et skateboard og i motoren på et romfartøy. Med et godt grunnlag innenfor mekanikk, teknisk design og materialteknologi, vil du kunne foreta materialvalg, utvikle, dimensjonere og analysere mekaniske komponenter og konstruksjoner. Ingeniørstudiet i maskin starter med å gi et godt grunnlag i matematikk og naturvitenskap som er et nødvendig redskap for å mestre de tekniske fagene. Etter et grunnleggende introduksjonskurs i geometrisk beskrivelse av produkter ved hjelp av moderne 3D modelleringsverktøy, vil du blant annet ha emner som Maskinelementer, Materialteknologi, Fluidmekanikk, Termodynamikk, Produksjonsteknikk, Elementmetoder og Styringsteknikk. Undervisningsformen er både forelesninger, prosjektoppgaver og laboratoriearbeid. 16

17 Ingeniør og sivilingeniør Se Petroleumsgeologi bachelor i ingeniørfag Petroleumsgeologene utgjør en viktig yrkesgruppe innenfor en rekke nærings- og samfunnsområder. Som ingeniør med kompetanse på dette området, vil du bli med og ta ansvar for samspillet mellom teknologi, miljø og samfunn innenfor petroleumsleting og -utvinning. Utdanningen ligger på et høyt faglig internasjonalt nivå, og de fleste av geologiemnene vil bli forelest på engelsk. Petroleumsteknologi bachelor i ingeniørfag En ingeniør i petroleumsteknologi har kunnskap om hvordan petroleum utvinnes på en mest mulig bærekraftig måte, og Norge og UiS er helt i front internasjonalt på dette området. Målet med studiet er å gi deg kunnskap om hva som må gjøres for å få produsert mest mulig av oljen og gassen ut av reservoarene på en økonomisk og miljømessig god måte. Ingeniørstudiet i petroleumsgeologi bygger på et godt grunnlag i matematikk og naturvitenskap som er nødvendig for å mestre de mer tekniske emnene om leting og utvinning av hydrokarboner. Du vil blant annet ha emner som Geologi, Elektromagnetisme, Borehullslogging og Fysikklaboratorium. Bachelorstudiet bygger på et godt grunnlag i matematikk og naturfag som er nødvendig for å mestre sentrale emner innenfor reservoarteknikk, boring og produksjon av olje og gass. Du vil studere emner som Borehullogging, Termodynamikk og Bore- og brønnvæsker. HVA KAN DU BLI? Møt en tidligere student på s. 38 Bygg bachelor i ingeniørfag: Rådgivnings- og prosjekteringskontor innenfor byggfag. Arkitektkontorer. Entreprenørfirma. Byggefirma. Offentlige forvaltningsorganer. Offshore engineeringkontorer. Data bachelor i ingeniørfag: Systemutviklere i offentlig og privat sektor. Programvareutviklere i store konsern, både nasjonale og internasjonale. IT-arkitekt i konsulentfirmaer. Driftsansvarlige ved IT-avdelinger i offentlig og privat sektor. Elektro bachelor i ingeniørfag: Innenfor energiforsyning. Oljeselskaper. Sykehus. Telekommunikasjonsbedrifter. Utvikler i konsulentselskap. Kjemi og miljø bachelor i ingeniørfag: Miljøvernledere. Laboratorieingeniører i offshoreindustrien. Forskningsinstitusjoner. Oppdragslaboratorier. Maskin bachelor i ingeniørfag: Mekanisk industri. Petroleums- og offshorenæring. Ingeniør- og servicebedrifter i både offentlig og privat sektor som konstruerer, produserer og vedlikeholder maskiner eller konstruksjoner. Prosessindustrien. Konsulentselskap. Petroleumsgeologi bachelor i ingeniørfag: Petroleums- eller bergverksindustrien. Miljøsektoren. Tekniske etater. Undervisning. Forskningsarbeid. Petroleumsteknologi bachelor i ingeniørfag: Land- og offshorebaserte stillinger i operatørselskaper. Serviceselskaper. Ingeniørselskaper som designer, bygger og vedlikeholder installasjoner. Offentlige etater. Alle bachelorprogrammene i ingeniørfag kvalifiserer til videre masterstudier ved UiS. Les mer på nettsidene våre om hvilke bachelorprogrammer som kvalifiserer til hvilke masterprogrammer. FORTS.>> 17

18 << FORTS. Ingeniør og sivilingeniør Se for mer informasjon om studiene, søking og opptak. Sivilingeniør Ved UiS kan du også søke deg inn på femårige sivilingeniørutdanninger. Det betyr at du er sikret studieplass i fem år først på en treårig bachelor, deretter to år på masternivå. UiS tilbyr følgende femårige masterutdanninger i teknologi (sivilingeniør): Byutvikling og urban design femårig master i teknologi (siv.ing.) Byer og byregioner vokser både i antall, størrelse, utstrekning og kompleksitet. Dette øker deres betydning, men også deres sårbarhet. I tillegg vokser bevisstheten om å vektlegge estetisk kvalitet i formingen av våre omgivelser. Det vil derfor være et økende behov for fagpersoner med innsikt i hvordan bysamfunnet bør organiseres og formes for å bli bedre og vakrere, men også tryggere og mer robust. Masterprogrammet i byutvikling og urban design baserer seg på 3+2-modellen. Det vil si at du først fullfører treårig bachelor i ingeniørfag innenfor bygg (se side 16), studieretning byutvikling og urban design eller teknisk planlegging, før du fortsetter med det toårige masterprogrammet. Du vil blant annet studere emner som Stedsutvikling, Regional urbanisering og Infrastruktur og sårbarhet. Informasjonsteknologi femårig master i teknologi (siv.ing.) Med en mastergrad i informasjonsteknologi står mulighetene åpne for de mest krevende og de mest interessante arbeidsoppgavene innenfor fagfeltet. Det har skjedd en revolusjon i informasjonsteknologi de siste tiårene. Fagområdet er fremdeles i rivende utvikling, og vil fortsette å prege et samfunn som i stadig større grad er basert på avansert teknologi. Masterprogrammet baserer seg på 3+2-modellen som starter med en treårig bachelor som bygges på med en toårig master. På bachelornivå velger du retningen data (se side 16) hvis du ønsker å fordype deg i datateknikk på masternivå. Hvis du derimot ønsker å fordype deg i kybernetikk/signalbehandling, velger du bachelorprogrammet i elektrofag (se side 16). I studiet vil du blant annet ha emner som Digitalteknikk, Databaser, Elektroteknikk og Signaler og systemer, alt etter hvilken retning du velger. Industriell økonomi femårig master i teknologi (siv. ing.) Mange jobber krever innsikt i både teknologi, økonomi og administrasjon. I dag blir mer og mer arbeid organisert og gjennomført i prosjekter, og kontrakter er viktige for regulering av forholdet mellom oppdragsgiver og leverandør. En økende tendens til «outsourcing» og konkurranseutsetting har økt viktigheten av kompetanse på kontraktsutforming. Ved UiS får du en unik kombinasjon av en solid teknisk og økonomisk utdanning. Den femårige masterutdanningen følger 3+2-modellen og du velger en av følgende bachelorutdanninger i ingeniørfag ved opptak: petroleumsteknologi, maskin eller bygg (se de foregående sidene). I de to siste årene på masternivå tar du emner innenfor økonomi og metode, spesialiseringsemner innenfor kontraktsadministrasjon eller prosjektledelse, og emner med fordypning i ingeniørfag. Konstruksjoner og materialer femårig master i teknologi (siv.ing.) Masterstudiet i konstruksjoner og materialer gir kompetanse innenfor konstruksjonsteknikk, materialteknologi, energi og maskintekniske systemer. Dette gjør deg meget godt kvalifisert for jobber i et bredt spekter av arbeids- og næringslivet; både på land og offshore og i privat og offentlig virksomhet. Kunnskap på dette fagområdet er helt nødvendig for industriutviklingen i Norge. Den femårige masterutdanningen i konstruksjoner og materialer bygger på 3+2-modellen. Du velger enten bachelorprogrammet i byggfag (med studieretningen konstruksjonsteknikk) eller bachelorprogrammet i maskinfag (se side 16). De to siste årene på masternivå er en kombinasjon av obligatoriske fellesemner og de valgbare fordypningsemnene innenfor byggkonstruksjoner, maskinkonstruksjoner eller offshore konstruksjoner. 18

19 Ingeniør og sivilingeniør Se Offshoreteknologi femårig master i teknologi (siv.ing.) Olje- og gassproduksjonen til havs krever kompetanse på et vidt spekter av fagområder. Offshoreteknologi konsentrerer seg om teknologien som blir brukt over havbunnen i forbindelse med produksjon av olje og gass, i motsetning til petroleumsteknologi som konsentrerer seg om teknologien under havbunnen (reservoarer). UiS har en unik kompetanse innenfor dette området, og du kan velge å spesialisere deg enten i industriell teknologi og driftsledelse (Industrial Asset Management) eller i marin- og undervannsteknologi (Subsea Technology). Petroleumsteknologi femårig master i teknologi (siv.ing.) Hvis du velger denne utdanningen vil du bli en høyt kvalifisert sivilingeniør til et vidt spekter av jobber i olje- og gassindustrien. Denne industrien arbeider på internasjonal basis. Målet er å gi deg kunnskap om hva som må gjøres for å få produsert mest mulig av oljen og gassen ut av reservoarene på en økonomisk og miljømessig god måte. Gjennom de siste tiårene har vi økt utvinningsgraden fra ca. 20 til rundt 50 prosent av den oljen som finnes i reservoarene. Ytterligere forbedringer i produksjonseffektiviteten er mulig og dette potensialet representerer enorme verdier. Den femårige masterutdanningen i offshoreteknologi bygger på 3+2-modellen. Du velger enten bachelorprogrammet i byggfag (med studieretningen konstruksjonsteknikk) eller bachelorprogrammet i maskinfag (se side 16). Den femårige masterutdanningen i petroleumsteknologi bygger på 3+2-modellen, og du starter med et treårig bachelorstudium i petroleumsteknologi, før du går i gang med det toårige masterprogrammet hvor all undervisning foregår på engelsk. I løpet av det toårige masterprogrammet vil du kunne spesialisere deg innenfor ett av de følgende emnefeltene; boreteknologi, produksjonsteknologi eller reservoarteknologi. HVA KAN DU BLI? Møt en tidligere student på s. 38 Byutvikling og urban design femårig master i teknologi (siv.ing.): Planlegging i offentlige byggetater. Forvaltning innenfor offentlig sektor. Arkitektkontorer. Konsulentfirmaer. Forsknings- og undervisningssektoren. Informasjonsteknologi femårig master i teknologi (siv.ing.): Datateknikk: Utvikle avanserte fildelingssystemer. Lage digitale kart og geografiske informasjonssystemer. Utvikle og forske innenfor digital sikkerhet. Lede drift og utvikling av bedriftsnettverk. Kybernetikk/signalbehandling: Utvikle og forske innenfor telefoni. Jobbe med regulering av gasskompressorer på oljeplattformer. Analysere seismiske data og oppdage olje og gass. Forske innenfor medisinsk teknikk på sykehus. Industriell økonomi femårig master i teknologi (siv.ing.): Med denne tverrfaglige kompetansen blir du svært ettertraktet i arbeidsmarkedet. Mange tidligere UiS-studenter arbeider i olje- og leverandørselskaper med blant annet planlegging og gjennomføring av prosjekter. Konstruksjoner og materialer femårig master i teknologi (siv.ing.): Med denne kompetansen kan du bli involvert i flere ulike virksomheter: prosjektering og utbygging av infrastruktur, bygg- og anleggsvirksomhet, utvikling og produksjon i mekanisk industri og offshoresektoren, energisektoren inklusive fornybar energi og forskning og utvikling innenfor maskin- og byggkonstruksjoner og materialer. Offshoreteknologi femårig master i teknologi (siv.ing.): Med en spesialisering i industriell teknologi og driftsledelse er du ettertraktet i offshoreindustrien. Med kompetanse innenfor teknologi og organisasjon, drift og vedlikehold og tilstandsovervåking, vil du også kunne velge mellom mange jobber i landbasert næringsliv. Med en spesialisering i marin og undervannsteknologi har du en fagkrets som kombinerer grunnleggende maskinfag med systemkunnskap relatert til installasjon, drift og vedlikehold av undervanns feltutbygginger, og du har derfor kunnskap som er nødvendig for offshoreindustrien. Men du har også kompetanse som er ønsket i privat landbasert næringsliv, offentlig virksomhet, rådgivende kontor og entreprenørfirmaer. Petroleumsteknologi femårig master i teknologi (siv.ing.): Sivilingeniør i den internasjonale olje- og gassindustrien. Variert landbasert industri. Forskning og undervisning. 19

20 Foto: Elisabeth Tønnessen HVA KAN DU BLI? Møt en tidligere student på s. 38 Førskolelærer bachelor: Førskolelærer i barnehage. Pedagogisk leder eller styrer i barnehage. Arbeid med barn i ulike sosiale eller medisinske institusjoner. Lektorprogram i humanistiske fag femårig master: Lektor på mellom- og ungdomstrinn i grunnskolen. Lektor på videregående skole. Lærer på videreutdanninger. Grunnskolelærerutdanning trinn: Lærer i grunnskolen fra 1. til 7. trinn. Grunnskolelærerutdanning trinn: Lærer i grunnskolen fra 5. til 10. trinn. 20

21 Lærerutdanninger Se for mer informasjon om studiene, søking og opptak. Vi tør vedde på at du husker din morsomste og rareste lærer. Men enda bedre husker du trolig din beste lærer. Fordi den personen bidro til at du lærte og forsto noe du er glad for at du kan i dag. Læreres kunnskap og evne til å formidle har vært helt nødvendig for byggingen av det moderne Norge. I dag lever vi i et høyteknologisk velstandssamfunn, og læreren er viktigere enn noen gang for videre utvikling. En god lærer, enten det er i barnehage, grunnskole eller videregående skole, bidrar til at elever klarer å tilegne seg nødvendig lærdom. En virkelig god lærer skaper også iver etter å lære mer. Begge deler er uunnværlig i et kunnskapssamfunn. Som lærer har du mulighet til å påvirke og prege menneskers liv på en positiv måte. Du vil oppleve gleden som små barn og stolte elever utstråler når de har «knekt koden». En lærer jobber også i et aktivt og variert miljø, både i barnehage, grunnskole og videregående skole. I Norge er det et stort behov for førskolelærere i barnehager, grunnskolelærere i grunnskolen og lektorer i videregående skole. Undersøkelser viser at det er behov for flere hundre nye lærere hvert år i de fleste fylker de neste ti årene. Du vil derfor være svært ettertraktet i arbeidslivet uansett hvor i landet du befinner deg. Ved Universitetet i Stavanger kan du velge mellom flere lærerutdanninger, og dermed ulike måter å praktisere læreryrket på. Se film om en lærer utdannet ved UiS på UiS tilbyr følgende lærerutdanninger: Førskolelærer treårig bachelorgrad eller deltidsutdanning over fire år Grunnskolelærerutdanning trinn fireårig eller femårig utdanning Grunnskolelærerutdanning trinn fireårig eller femårig utdanning Adjunkt- og lektorprogram i humanistiske fag femårig masterutdanning Førskolelærer - bachelor Hvis du er opptatt av å skape et godt grunnlag for utvikling og læring for de aller minste barna, kan en treårig førskolelærerutdanning være det rette for deg. Dette er en profesjonsutdanning som kvalifiserer til jobber i barnehager, primært som pedagogisk leder eller styrer. En førskolelærer skal kunne legge til rette for lek, læring og utforsking, samtidig som det skapes et trygt og omsorgsfullt miljø for barn. Utdanningen omfatter både det pedagogiske og det praktiske arbeidet med barn. Det legges stor vekt på teoretisk og praktisk kunnskap slik at du skal kunne observere og delta i barns aktiviteter. Dette er en forutsetning for å kunne utvikle barnehagens faglige innhold og arbeidsformer. Du vil blant annet få studere fag som Drama, Fysisk fostring, Musikk og Norsk. I tillegg er du ute i flere praksisperioder i barnehage og skole. Du kan velge mellom følgende fordypningsemner i førskolelærerutdanningen (dette tilbudet kan variere fra år til år): Barn i landskap Drama Forming Komparativ pedagogikk (utveksling i utlandet) Musikk Organisasjon og ledelse Småbarnspedagogikk Førskolelærerutdanningen kvalifiserer til å søke opptak til Master i barnehagevitenskap og Master i spesialpedagogikk. Med ett års relevant videreutdanning kan førskolelærere også undervise i første til fjerde årstrinn i grunnskolen. FORTS.>> 21

22 << FORTS. Lærerutdanning Se for mer informasjon om studiene, søking og opptak. Lærer i grunnskolen Utdanning som lærer til arbeid i grunnskolen (1. til 10. klasse) er en fireårig utdanning. Ved UiS har du også mulighet til å utvide din grunnskolelærerutdanning til en femårig mastergradsutdanning. Med en mastergradsutdanning vil du kunne bli ansatt som lektor i grunnskolen. Det er mye som taler for at grunnskolelærerutdanningen i Norge vil bli femårig. Ved UiS kan du dermed være forut for din tid ved å ta en mastergrad. UiS tilbyr to grunnskolelærerutdanninger for de som ønsker å arbeide i barne- eller ungdomsskole. Dette fordi du skal få spesialkompetanse i å undervise den aldersgruppen som du først og fremst ønsker å jobbe med. Grunnskolelærerutdanning trinn fireårig utdanning De første skoleårene har stor betydning for barns videre læring. I denne utdanningen vil du få målrettet kunnskap og erfaring for arbeid med aldersgruppen seks til tretten år. Gjennom denne utdanningen vil du få bred kompetanse, og arbeidet som lærer i barneskolen er kreativt og variert. Du har praksisopplæring i skolen i alle de fire studieårene. Slik får du prøvd ut det du lærer mens du ennå studerer, og du vil få veiledning og støtte fra praksislærere i grunnskolen og faglærere på UiS. Du vil ha gode valgmuligheter med hensyn til hvilke fag du ønsker å studere. I tillegg til Matematikk, Norsk og Pedagogikk og elevkunnskap som er obligatoriske, kan du for eksempel velge fag som Drama, Kunst og håndverk, Idrett/kroppsøving, Naturfag, RLE (religion, livssyn og etikk) og Engelsk, for å nevne noen. Hvis du ønsker å ta en mastergrad, kan du begynne allerede etter tredje studieår. Se faktaboks på høyre side. Grunnskolelærerutdanning trinn fireårig utdanning Ønsker du primært å jobbe med litt større barn og/eller ungdomsskoleelever, er trolig lærerutdanningen som fokuserer på trinn den rette for deg. Ungdomsskolelever har andre behov enn for eksempel syvåringer, og det tar denne utdanningen konsekvensen av. Gjennom utdanningen vil du få undervisningskompetanse i tre fag som du velger selv. Du kan for eksempel få mulighet til å studere Norsk, Naturfag, Mat og helse, Drama, Idrett/kroppsøving, Samfunnsfag, Kunst og håndverk, Engelsk og Matematikk. Pedagogikk og elevkunnskap samt praksisperioder er en integrert del av de fire studieårene. Slik får du prøvd ut det du lærer mens du ennå studerer, med veiledning og støtte fra praksislærere på skolen og faglærere på UiS. Hvis du ønsker å ta en mastergrad kan du begynne allerede etter tredje studieår. Se faktaboks på høyre side. adjunkt- og Lektorprogram i humanistiske fag femårig master Det er et stort behov for lærere i skolen som har spesiell utdanningskompetanse i ett eller flere fag. En lektorutdanning gir deg kompetanse til å undervise i to fag på videregående skole, og på mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen. Universitetet i Stavanger tilbyr et lektorprogram i humanistiske fag. Dette er et femårig løp hvor du etter endt utdanning får rett til tittelen lektor. Programmet bygger på 3+2 modellen hvor du velger en treårig bachelor i humanistiske fag og bygger på med en toårig master, og hvor praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er integrert. Du kan velge mellom en bachelor i Historie, Nordisk eller Engelsk, som blir dybdefaget ditt. Du velger i tillegg et annet breddefag som du også får undervisningskompetanse i. Her kan du velge mellom Nordisk, Engelsk, Historie, Religion, Samfunnsfag, Naturfag, Matematikk og Musikk. På masternivå spesialiserer du deg enda mer i dybdefaget ditt, og du skriver også en masteroppgave innenfor dette feltet. Du vil i løpet av bachelor- og masterstudiet få den nødvendige pedagogiske utdannelsen du trenger for å undervise i disse fagene. Toårige masterprogram: Master i barnehagevitenskap - deltid over fire år (opptak 2014) Master i historiedidaktikk Master i lesevitenskap/literacy studies Master i matematikkdidaktikk Master i spesialpedagogikk VIKTIG INFORMASJON Det er krav om politiattest, taushetspliktserklæring og plikt til tuberkuloseundersøkelse for studier innenfor alle lærerutdanningene. Det kreves karakteren 3 eller bedre i matematikk og et snitt på 3 eller bedre i norsk, for å være kvalifisert til begge grunnskolelærerutdanningene og lektorutdanningene i humanistiske fag. I tillegg kreves det minimum 35 skolepoeng. 22

23 Foto: Elisabeth Tønnessen Muligheter Faglærer Har du lyst til å undervise tenåringer i ungdoms- eller videregående skole i fag du er spesielt interessert i? Da studerer du to skolefag i minst tre år, før du tar ett års praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) som kvalifiserer deg til faglærer. Du kan også ta PPU for å kvalifisere deg som lærer i yrkesfag i videregående skole. Da må du enten ha fagbrev og yrkesteoretisk utdanning eller en treårig bachelor pluss to års relevant arbeidserfaring. Mastergradsutdanning FOR GRUNNSKOLELÆRERSTUDENTER De to grunnskolelærerutdanningene som UiS tilbyr, er begge fireårige. Men hvis du ønsker å ta en mastergrad kan du allerede etter tre år begynne på den toårige utdanningen. Dermed får du opparbeidet deg en mastergrad på normert tid, nemlig fem år. Du har muligheten til å velge master i spesialpedagogikk, historiedidaktikk eller matematikkdidaktikk. 23

24 Foto: Elisabeth Tønnessen 24

25 MEDIefag Se for mer informasjon om studiene, søking og opptak. Hver time mottar du lyd, bilde og tekst i et utall kanaler, produsert av profesjonelle aktører eller amatører. I dag er det mulig for alle å lage film eller ytre seg på nett, men det kreves mer for å bli hørt og nå fram. Massemediene har en stor plass i samfunnet, mange vil sikkert mene en altfor stor plass. Vi bombarderes med informasjon og underholdning store deler av døgnet. Samtidig har medievirkeligheten kanskje aldri vært mer demokratisk enn i dag. Med sosiale medier, som for eksempel blogging, kan du delta i samfunnsdebatten på en enklere og mer effektiv måte enn det som var mulig for bare få år siden. Nettaviser gjør at nyheter blir spredd fort og kan oppdateres hvert minutt. Rimeligere og enklere filmutstyr gjør at flere kan dokumentere sine liv eller formidle historier. Fordi alle har mulighet til å delta på mediearenaen, er det viktigere enn noen gang at det finnes folk som har en profesjonell tilnærming til nyhets- og fjernsynsproduksjon. Vi trenger at noen strukturerer informasjonen og setter ulike historier og begivenheter i sammenheng og perspektiv. UiS tilbyr følgende utdanninger innenfor mediefag: Journalistikk - bachelor Vaktbikkje, møkkagraver, bladfyk journalister har blitt kalt mye opp gjennom tidene, men en journalist er først og fremst en historieforteller. Et viktig mål for journalisten er å formidle virkeligheten med et kritisk blikk. Journalister må ha god kunnskap om samfunnet og evne til å analysere hendelser og utviklingstrekk. Journalistutdanningen ved UiS er yrkesrettet, og det veksles mellom teori og praksis gjennom hele studiet. Journalistens rolle i samfunnet står sentralt i studiet. Samtidig legges det stor vekt på praktisk multimediekompetanse, det vil si ferdighet til å arbeide som journalist både for avis, radio, fjernsyn og nett. Du får blant annet studere emner som Kommunikasjon og medier, Individ og samfunn, Makt og politikk og Multimediefortellinger. I tillegg har journalistikkstudentene ved UiS et helt semester med ekstern praksis. Fjernsyns- og multimedieproduksjon - bachelor Takket være film- og fjernsynsmediet kan mennesker formidle historier og hendelser på en måte som ord alene ikke makter. Ved hjelp av lyd og bilde kan du skape en stemning som gjør at vi ser ting på nye måter. Hvis du studerer fjernsyns- og multimedieproduksjon ved UiS, vil du lære å beherske og utnytte teknikker for å fortelle det du ønsker, enten det er i kortfilm, flerkameraproduksjon i studio eller nyhetsreportasjer. Studiet er rettet inn mot produksjonsarbeid innenfor lyd- og bildemedier, og det blir lagt vekt på å utvikle både tekniske, journalistiske og estetiske ferdigheter hos studentene. Mye av undervisningen er prosjektbasert og knyttet til praktiske øvinger. Du får blant annet studere emner som Fortellerteknikk og dramaturgi og Fjernsyns- og multimedieteknikk. I tillegg har du praksisperiode i en produksjonsbedrift i opp mot seks uker. HVA KAN DU BLI? Møt en tidligere student på s. 39 Journalistikk - bachelor: Journalist i avis eller magasin. Reporter i en TV-kanal. Radiojournalist. Nettjournalist. Fjernsyns- og multimedieproduksjon - bachelor: Fotograf i en TV-kanal. Produsent i radio eller TV. Informasjonsformidling i større konsern. Innspillingsleder i flerkameraproduksjoner. Regi innenfor film- og fjernsynsproduksjon. 25

HELSE- OG SOSIALFAG s.6. HISTORIE OG KULTUR s.8. HOTELL OG REISELIV s.10. IDRETT s.12. INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14. LÆRERUTDANNINGER s.

HELSE- OG SOSIALFAG s.6. HISTORIE OG KULTUR s.8. HOTELL OG REISELIV s.10. IDRETT s.12. INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14. LÆRERUTDANNINGER s. HELSE- OG SOSIALFAG s.6 HISTORIE OG KULTUR s.8 HOTELL OG REISELIV s.10 IDRETT s.12 INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14 LÆRERUTDANNINGER s.20 MEDIEFAG s.24 MUSIKK OG DANS s.26 REALFAG s.28 SAMFUNNSFAG s.30 SPRÅK

Detaljer

Foto: Asbjørn Jensen/UiS. facebook.com/unistavanger

Foto: Asbjørn Jensen/UiS. facebook.com/unistavanger Studiekatalogen 2014 2015 HELSE- OG SOSIALFAG / HISTORIE OG RELIGION / HOTELL OG REISELIV / IDRETT/ INGENIØR OG SIVILINGENIØR / LÆRERUTDANNINGER / MEDIEFAG / MUSIKK OG DANS / REALFAG / SAMFUNNSFAG / SPRÅK

Detaljer

STUDENTBYEN STAVANGER

STUDENTBYEN STAVANGER STUDENTBYEN STAVANGER Best i landet på gatekunst, surfing og god stemning SIDE 4 her starter norges framtid Velg mellom 134 studier SIDE 10-101 Yes, Minister! Grav deg ned i pensum i tide og andre gode

Detaljer

www.hiof.n START HER.

www.hiof.n START HER. S A R P S B O R G F R E D R I K S T A D H A L D E N www.hiof.n START HER. STUDIEKATALOG 2005 Sjekkliste for STUDIEVALG UNDERSØKE Hvilke studietilbud finnes? VURDERE Hva har du lyst til? VELGE Hva passer

Detaljer

Studiekatalog. Norges nye profesjonshøyskole. Design og musikk. Helsefag og idrett. Ingeniør. Jus. Lærer. Maritime studier. Reiseliv.

Studiekatalog. Norges nye profesjonshøyskole. Design og musikk. Helsefag og idrett. Ingeniør. Jus. Lærer. Maritime studier. Reiseliv. Design og musikk Helsefag og idrett Ingeniør IT Jus Lærer Studiekatalog Tittel 2014 / 15 Maritime studier Reiseliv Norges nye profesjonshøyskole Samfunnsfag Språk Drammen - Kongsberg - Ringerike - Vestfold

Detaljer

Studiekatalog. Norges profesjonshøyskole. Drammen - Kongsberg - Ringerike - Vestfold OG MUSIKK INGENØR LÆRER IT DESIGN OG LEDELSE HELSEFAG ØKONOMI FAG

Studiekatalog. Norges profesjonshøyskole. Drammen - Kongsberg - Ringerike - Vestfold OG MUSIKK INGENØR LÆRER IT DESIGN OG LEDELSE HELSEFAG ØKONOMI FAG Studiekatalog Tittel 2015 / 16 Norges profesjonshøyskole Drammen - Kongsberg - Ringerike - Vestfold SAMFUNNS- FAG INGENØR LÆRER IT DESIGN OG MUSIKK HELSEFAG ØKONOMI OG LEDELSE JUS SPRÅK MARITIME FAG Header

Detaljer

Universitetet i Tromsø

Universitetet i Tromsø Universitetet i Tromsø Studietilbud 2009/2010 Innhold Universitetet i Tromsø... 4 kaskjer.no... 5 Tromsø by... 6 Humanistiske og estetiske fag... 8 Arkeologi 8 Billedkunstner 8 Dokumentasjonsvitenskap

Detaljer

Ta en utfordring ta NTNU. Studietilbud fra NTNU. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2007/2008

Ta en utfordring ta NTNU. Studietilbud fra NTNU. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2007/2008 Ta en utfordring ta NTNU Studietilbud fra NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2007/2008 Din framtid. Ditt valg. Innhold Prorektors epistel... 6 Verden er full av utfordringer... 7 Sivilingeniørutdanning

Detaljer

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design 1 2 Kontaktadresse Universitetet i Nordland Postboks 1490 8049 Bodø Tlf. 75 51 72 00 E-post: postmottak@uin.no www.uin.no Studenttinget v/ Universitetet i Nordland Tlf. 90 86 40 53 www.stun.no Studentinord

Detaljer

Bruk hodet: Følg hjertet.

Bruk hodet: Følg hjertet. Bruk hodet: Følg hjertet. Studietilbud 2004-2005 www.hive.no 1. Hvilken lidenskap eller interesse er du mest redd for å innrømme overfor deg selv og andre? Bruk hodet: Det kan være lurt å stoppe opp og

Detaljer

Studiekatalog. Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: www.nla.no

Studiekatalog. Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: www.nla.no Studiekatalog 2015 Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: www.nla.no Innhold SIDE 2 Valget er ditt 3 NLA Bergen 4 NLA Gimlekollen 6 NLA Staffeldtsgate 8 Søknad, opptak og studiestøtte 10

Detaljer

Med tanke på framtida

Med tanke på framtida VELKOMMEN UNIVERSITETET I AGDER ER ET UNGT UNIVERSITET, MED NYE OG MODERNE CAMPUSER I GRIMSTAD OG KRISTIANSAND. UiA HAR 160 STUDIER, CA. 10 000 STUDENTER OG 1000 ANSATTE. Med tanke på framtida Hva skal

Detaljer

www.nla.no Studiekatalog Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo:

www.nla.no Studiekatalog Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: www.nla.no Studiekatalog 2014 Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: Innhold SIDE Valget er ditt 3 NLA Høgskolen Bergen 4 NLA Mediehøgskolen Gimlekollen 6 NLA Høgskolen Staffeldtsgate 8

Detaljer

Høgskolen i bergen. Studiekatalog 2014-2015. hib.no

Høgskolen i bergen. Studiekatalog 2014-2015. hib.no Høgskolen i bergen Studiekatalog 2014-2015 hib.no Høgskolen i Bergen Innhold 2 Kjære søker 6 Slik søker du 9 Verdt å vite 10 Studentportrett Helse- og sosialfag 19 Bachelorgrader 27 Mastergrader 33 Videreutdanninger

Detaljer

MED TANKE PÅ FRAMTIDA

MED TANKE PÅ FRAMTIDA STUDIER PÅ SØRLANDET 2013 2014 Universitetet i Agder er et ungt universitet med nye og moderne campuser i Grimstad og Kristiansand. UiA har 160 studier ca. 10 000 studenter og 1000 ansatte. MED TANKE PÅ

Detaljer

Foto: Terje Rakke / Nordic life Visitnorway.com. reiselivsutdanning.no

Foto: Terje Rakke / Nordic life Visitnorway.com. reiselivsutdanning.no Foto: Terje Rakke / Nordic life Visitnorway.com reiselivsutdanning.no Reiselivet er fremtidsnæringen! Kanskje din fremtid er i reiselivsnæringen? Har du lyst på jobb i en av Norges største næringer? Kunne

Detaljer

STUDIER PÅ SØRLANDET. www.uia.no/studier KRISTIANSAND GRIMSTAD UNIVERSITETET I AGDER 2010-2011

STUDIER PÅ SØRLANDET. www.uia.no/studier KRISTIANSAND GRIMSTAD UNIVERSITETET I AGDER 2010-2011 RETURADRESSE: Universitetet i Agder Servicetorget Serviceboks 422 4604 Kristiansand www.uia.no/studier UNIVERSITETET I AGDER 2010-2011 STUDIER PÅ SØRLANDET KRISTIANSAND GRIMSTAD UNIVERSITETET I AGDER KRISTIANSAND

Detaljer

Nautikk (Sjøoffiser) Sjukepleie. Økonomi og administrasjon. Lærer. Barnehagelærer. www.hsh.no 2013 / 2014

Nautikk (Sjøoffiser) Sjukepleie. Økonomi og administrasjon. Lærer. Barnehagelærer. www.hsh.no 2013 / 2014 Sjukepleie Nautikk (Sjøoffiser) Ingeniør Økonomi og administrasjon Barnehagelærer Lærer 2013 / 2014 www.hsh.no Utdanningstilbud og innhold Om Høgskolen...s.5...s.6...s.9 Branningeniør... s.14 Kvalitets-

Detaljer

www.nla.no Studiekatalog Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo:

www.nla.no Studiekatalog Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: www.nla.no Studiekatalog 2013 Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: Innhold Valget er ditt! SIDE Valget er ditt 3 NLA Høgskolen Bergen 4 NLA Mediehøgskolen Gimlekollen 6 NLA Høgskolen

Detaljer

Innhold. Velkommen til NIH ved rektor og studentstyreleder 4. Karrieremuligheter 6. Våre studietilbud 8. Bachelorprogrammet 10

Innhold. Velkommen til NIH ved rektor og studentstyreleder 4. Karrieremuligheter 6. Våre studietilbud 8. Bachelorprogrammet 10 STUDIEKATALOG 2015/2016 > 1 Innhold Velkommen til NIH ved rektor og studentstyreleder 4 Karrieremuligheter 6 Våre studietilbud 8 Bachelorprogrammet 10 Faglærerutdanning i kroppsøvning og idrettsfag 12

Detaljer

STUDIEKATALOG 2015 2016

STUDIEKATALOG 2015 2016 STUDIEKATALOG 2015 2016 helse- og sosialfag lærerutdanning ingeniør- og økonomifag Kompetanse i praksis hib.no 241 MILJØMERKET Trykksak 241 699 MILJØMERKET Trykksak Redaksjon: Seksjon for kommunikasjon.

Detaljer

To-årige masterprogram ved NTNU. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2007/2008. Ta en utfordring ta NTNU

To-årige masterprogram ved NTNU. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2007/2008. Ta en utfordring ta NTNU To-årige masterprogram ved NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2007/2008 Ta en utfordring ta NTNU Det finnes mange utfordringer. Noen er så store at du må bruke mikroskop for å se dem.

Detaljer

studier på sørlandet universitetet i Agder 2011 2012

studier på sørlandet universitetet i Agder 2011 2012 studier på sørlandet universitetet i Agder 2011 2012 2011 2012 Førstesemesterstudiet Ex. phil./ex. fac./skriveteknikk og informasjonskompetanse/latin s. 21 Ex. phil./ex. fac. i Hellas s. 21 I N N H O L

Detaljer

NORGES HELSEHØYSKOLE OSTEOPATI AKUPUNKTUR ERNÆRING LIVSSTILSENDRING OG FOLKEHELSE FYSISK AKTIVITET OG ERNÆRING

NORGES HELSEHØYSKOLE OSTEOPATI AKUPUNKTUR ERNÆRING LIVSSTILSENDRING OG FOLKEHELSE FYSISK AKTIVITET OG ERNÆRING OSTEOPATI LIVSSTILSENDRING OG FOLKEHELSE AKUPUNKTUR ERNÆRING NORGES HELSEHØYSKOLE Årsenhet i grunnmedisin Livsstilsendring og folkehelse Fysisk aktivitet og ernæring Ernæring Osteopati Akupunktur 1 FYSISK

Detaljer

FREMTIDEN DIN STOR UTDANNINGSMESSE! studieguide IKKE EKSPERIMENTÉR MED. Stor. -besøk Utdanning & Yrke! seminaroversikt i midten.

FREMTIDEN DIN STOR UTDANNINGSMESSE! studieguide IKKE EKSPERIMENTÉR MED. Stor. -besøk Utdanning & Yrke! seminaroversikt i midten. 9 presenterer Norges største utdanningsavis MOTSTAND ER INSPIRASJON! Trude Mostue er èn av våre spaltister s 23 Stor studieguide fra s 38 HIMMEL OG HAV SÅ SPENNENDE! Siri M Kalvig s 19 IKKE EKSPERIMENTÉR

Detaljer

Hva jobber NIH-ere med?

Hva jobber NIH-ere med? Studier 2014-2015 Hva jobber NIH-ere med? Espen Frøystveit, avdelingsleder, Persbråten videregående skole. UTDANNING: Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag, master i coaching og psykologi Jeg føler

Detaljer

læring glede i Raushet Kreativitet Engasjement Greåker videregående skole setter kunnskap først! Innhold

læring glede i Raushet Kreativitet Engasjement Greåker videregående skole setter kunnskap først! Innhold Innhold Pedagogisk plattform...4 Studiespesialisering...6 Realfag...6 Språk, samfunnsfag og økonomi...8 Sciencelinja...10 Musikk, dans og drama...14 Helse- og oppvekstfag...16 Byggfag...18 TAF...20 Påbygning...22

Detaljer

Studiekatalog 2011-2012

Studiekatalog 2011-2012 Studiekatalog 2011-2012 14 Skole og barnehage 90 Bioteknologi 32 Helse og idrett 76 Økologi og landbruk 54 Økonomi og ledelse 94 Musikk 100 Design, spill og medier Herlige Hedmark I Hedmark har vi fi re

Detaljer

INNHOLD. Side 1 INNHOLD... 1 PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG... 2

INNHOLD. Side 1 INNHOLD... 1 PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG... 2 INNHOLD INNHOLD... 1 PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG... 2 MATEMATIKK... 2 KJEMI... 3 FYSIKK... 4 BIOLOGI... 5 GEOFAG... 5 INFORMASJONSTEKNOLOGI... 7 X-KURSENE... 8 GEOFAG X... 8 TEKNOLOGI OG FORSKNINGSLÆRE X...

Detaljer

STUDIEINFORMASJON 2008-09. Stup i det! 19 8 3-2 0 0 8

STUDIEINFORMASJON 2008-09. Stup i det! 19 8 3-2 0 0 8 STUDIEINFORMASJON 2008-09 Stup i det! Ledende lær ingsmiljø 25 19 8 3-2 0 0 8 Rektor s. 4 4 om HiH s. 6-13 HiH - kort fortalt s. 14 Harstad som studiested s. 16 Store muligheter s. 18 Ut i verden s. 20

Detaljer