Foto: Asbjørn Jensen/UiS. facebook.com/unistavanger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foto: Asbjørn Jensen/UiS. facebook.com/unistavanger"

Transkript

1 Studiekatalogen HELSE- OG SOSIALFAG / HISTORIE OG RELIGION / HOTELL OG REISELIV / IDRETT/ INGENIØR OG SIVILINGENIØR / LÆRERUTDANNINGER / MEDIEFAG / MUSIKK OG DANS / REALFAG / SAMFUNNSFAG / SPRÅK OG LITTERATUR / ØKONOMI OG JUSS

2 facebook.com/unistavanger Foto: Asbjørn Jensen/UiS

3 Du vet det allerede. Det er du som er framtiden. HER BEGYNNER NORGES FRAMTID: Universitetet i Stavanger har store ambisjoner. Sammen med deg vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt. UiS skal være best på innovasjon og vi er det eneste norske medlemmet i European Consortium of Innovative Universities (ECIU). Vi vil gi deg en utdanning som er nyskapende, relevant for arbeidsmarkedet og har internasjonal verdi. Universitetet i Stavanger er tett på arbeidslivet fordi vi mener at teori i kombinasjon med praktisk erfaring gir de dyktigste jobbsøkerne. De aller fleste går rett ut i arbeid etter å ha fullført en av våre utdanninger. Mange får til og med jobbtilbud mens de studerer. Gjennom samfunnsnyttige utdanninger skaper UiS verdier. Vi er landets mest verdiskapende region, og har innbyggere fra nær sagt alle land i verden. Sammen bidrar vi til å gjøre Norge mer internasjonalt. I 2014 feirer vi ti år som universitet, men flere av våre utdanninger har røtter helt tilbake til 1800-tallet. Vi ser framover. Vi vet at du er framtiden. Den begynner nå. Velkommen til Universitetet i Stavanger! Marit Boyesen, rektor ved Universitetet i Stavanger

4 FINN DIN VEI Hva har du tenkt å bli, og hvordan har du tenkt å bli det? Det finnes utallige veier til målet og Universitetet i Stavanger er det beste stedet å begynne. Vi har 12 ulike studieretninger med en rekke studieprogrammer som vil gi deg gode muligheter på arbeidsmarkedet. Vi tilbyr studier på bachelor-, master og doktorgradsnivå. Du kan også starte med et årsstudium som kan bli til en bachelorgrad, og deretter fortsette på en mastergrad. Hvis du er skikkelig ambisiøs, kan du klatre helt til topps på den akademiske stigen ved å fullføre et doktorgradsprogram. I denne studietilbudskatalogen blir først og fremst grunnstudiene presentert. Det vil si studier du kan søke rett fra videregående skole om du har generell studiekompetanse, med eventuelle tilleggskrav på noen studier. Du bør merke deg tre begreper som blir brukt i denne katalogen: > Årsstudium ett års studium som gir deg 60 studiepoeng > Bachelor en treårig utdanning som gir deg 180 studiepoeng og en bachelorgrad > Femårig master en femårig utdanning som gir 300 studiepoeng og en mastergrad Du kan lese mer om gradsstrukturen på side 52. OPPLEV VERDEN I løpet av studietiden vil du møte mange internasjonale studenter som har kommet til Stavanger for å studere. Du har også mulighet til å reise ut selv, uten å tape tid i studiet ditt. Vi samarbeider med universiteter over hele verden, og du kan studere fra tre måneder til ett år i utlandet. Les mer om studieopphold i utlandet på side 50. facebook.com/utvekslinguis

5 innhold Studietilbud ved Universitetet i Stavanger Helse- og sosialfag 7 historie og religion 9 HOTELL OG REISELIV 11 IDRETT/kroppsøving 13 Ingeniør og sivilingeniør 15 Lærerutdanninger 21 MEDIefag 25 MUSIKK OG DANS 27 REALFAG 29 Samfunnsfag 31 Språk og litteratur 33 Økonomi OG JUSS 35 Fotos: Asbjørn Jensen/UiS 5

6 HVA KAN DU BLI? Barnevern (Barnevernspedagog) bachelor: Fagkoordinator eller rådgiver i barne- og ungdomsvernet, fritidsklubber/utekontakt/ barnehager, rusfeltet/-omsorgen, psykisk helsevern for barn og unge, barne- og ungdomsinstitusjoner, miljøarbeider på skole, SFO. Sosialt arbeid (Sosionom) bachelor: Rådgiver/fagkonsulent ved NAV-kontor, Miljøterapeut/sosiallærer ved skole, Klinisk sosionom ved sykehus/psykiatrien, Rådgiver/ fagkonsulent innenfor rusfeltet/kriminalomsorgen, Fagkoordinator/saksbehandler i barneverntjenesten, Familieveileder og miljøterapeut innenfor eldreomsorgen. HVORFOR TA HELSE- OG SOSIALFAG PÅ UIS: Ferdighetstrening og simulering i eget sykepleielaboratorium på campus Kliniske studier blant annet på universitetssjukehuset i Stavanger Simulering og ferdighetstrening på simuleringssenteret SAFER Utvikling og bruk av elektroniske læringsverktøy i utdanningen Mulighet for utvekslingsopphold i utlandet Sykepleie/Nettbasert sykepleie bachelor: Fullført studieprogram gir tittelen Bachelor i sykepleie. Det kvalifiserer til å jobbe som autorisert sykepleier i alle deler av offentlig og privat helse og velferdstjeneste. Studiet kvalifiserer til opptak på masterstudium og videreutdanninger i helseog sosialfag. Møt en tidligere student på s. 41 VIDEREUTDANNINGER FOR SYKEPLEIERE: Helsesøsterutdanning Kreftsykepleie VIDEREUTDANNING I SOSIALFAG: Tverrfaglig veiledning VIKTIG INFORMASJON Det er krav om politiattest for bachelorstudiene i barnevernspedagog, sosialt arbeid og sykepleie. For sykepleierutdanningene er det i tillegg krav om tuberkuloseundersøkelse Foto: Asbjørn Jensen/UiS

7 HELSE- OG SOSIALFAG Alarmen går! Alarmen er ikke alltid en hylende sirene. Det kan like godt være din intuisjon, rutine eller en skarp observasjon som får varsellampene til å blinke. Samfunnet trenger deg, din kunnskap og dine ferdigheter. Vårt samfunn er avhengig av mennesker som er villige til å stille opp der andre trekker seg unna. Folk som møter vanskelige situasjoner med mot, ro og vilje. Vi trenger mennesker som kan være der for andre, hjelpe dem ut av situasjoner og løse problemer. Det er i dag stort behov for kvalifisert arbeidskraft innenfor helse- og sosialfagene, og etterspørselen etter folk med ulik bakgrunn, kjønn og kultur kommer til å øke i framtiden. UiS har flere muligheter for deg som liker å arbeide med mennesker, og som ønsker å være med på å gjøre verden til et bedre sted for andre. Vi har aktive forskningsmiljøer blant annet innenfor rusproblematikk, pasientsikkerhet, mestring av kronisk sykdom og pårørendes møte med helsevesenet. UiS tilbyr følgende utdanninger innenfor helse- og sosialfagene: Barnevern (Barnevernspedagog) bachelor En barnevernspedagog har barn og unge opp til 18 år som sitt hovedarbeidsområde. Deres oppgave er å sikre og forbedre levekårene for dem. Spesielt gjelder dette for de som har sosiale og/eller psykiske problemer eller de som står i fare for å få det. Barnevernspedagogutdanningen ved UiS er et heltidsstudium over tre år. Fem av seks semestre består av ulike undervisningsopplegg på campus, mens ett semester det fjerde, er avsatt til ekstern praksis. Det er også mulig å avvikle praksis i utlandet. Utdanningen er delt inn i følgende fire hovedemner: samfunnsvitenskapelige og juridiske emner, psykologiske og helsefaglige emner, pedagogiske emner, og spesialpedagogisk arbeid med barn og unge. Sosialt arbeid (Sosionom) Bachelor Sosionomutdanningen kvalifiserer for arbeid med å forebygge, løse og redusere sosiale problemer. Som sosionom skal du jobbe med mennesker som trenger støtte i en vanskelig livssituasjon. Problemer og utfordringer kan være av materiell og/eller personlig art, og er ofte knyttet til personens sosiale relasjoner. Sosionomen ønsker å bidra til å bedre livsvilkårene gjennom menneskets egne ressurser og kapasitet, og fyller en viktig rolle i samfunnets hjelpeapparat. Sosionomutdanningen ved UiS er et treårig studium. Det undervises i emner innenfor psykologi, sosiologi, sosialrett, samfunns- og velferdspolitikk og sosialt arbeid, som er hovedfaget i utdanningen. Ferdighetstrening og veiledet praksis er sentralt i studiet. I hele fjerde semester er studentene ute i praksis (22 uker), og det er mulig å avvikle denne i utlandet. Sykepleie bachelor I sykepleie ytes omsorg til mennesker uavhengig av kjønn, alder, sosial status og etnisitet. En sykepleier har sitt virkeområde innenfor alle deler av helsetjenesten. Sykepleie er å ivareta menneskers grunnleggende behov for å kunne opprettholde liv, helse og velvære. Sykepleierutdanningen ved UiS er et treårig studium som inneholder emner innenfor sykepleievitenskap, naturvitenskap (anatomi, fysiologi, sykdomslære) og samfunnsvitenskap (pedagogikk, psykologi, jus). Sykepleierkompetanse utvikles i samspillet mellom teori og praksis. Arbeids- og undervisningsformene varierer mellom forelesning, gruppearbeid, selvstudium, veiledning, kliniske studier samt simulering og ferdighetstrening i sykepleielaboratoriet og på treningssenteret Stavanger Acute Medicine Foundation for Education and Research (SAFER). Her får du trene på relevante og aktuelle pasientsituasjoner i realistiske omgivelser. I løpet av studiet er det mulig å ha et utvekslingsopphold i utlandet. Institutt for helsefag tilbyr også ulike videreutdanninger for sykepleiere, samt toårig mastergradsprogram og en ph.d. i helse- og medisin. Nettbasert sykepleie bachelor UiS tilbyr også nettbasert sykepleierutdanning på deltid over fire år. Det er lagt opp til at studentene har mulighet til å studere selv ved å lese og lytte til forelesninger som er tilgjengelige via nett. Studentene møtes også på samlinger, på omtrent en ukes varighet, tre til fire ganger i semesteret. Arbeids- og undervisningsformene varierer mellom forelesning, veiledning, gruppearbeid samt simulering og ferdighetstrening i sykepleielaboratoriet og på Stavanger Acute Medicine Foundation for Education and Research (SAFER). Sykepleiekompetanse utvikles i samspillet mellom teori og praksisstudier. Praksisperiodene krever fulltids arbeidsinnsats, omtrent 30 timers tilstedeværelse i klinikken ukentlig, og utgjør 50 prosent av studietiden. Nettbasert bachelor innenfor sykepleie søkes via lokalt opptak på UiS. Toårige masterprogram: Master i helsevitenskap med følgende fordypninger: Selvvalgt fordypning Spesialisering i eldres helse Spesialisering i psykisk helsearbeid Spesialisering i rusproblematikk Master i sykepeleie* med spesialisering i Anestesisykepleie Intensivsykepleie Operasjonssykepleie Master i endringsledelse Master i sosialfag Master i samfunnssikkerhet European Master in Social Work with Families and Children (Eramus Mundus) *Studenter som ønsker kortere studieløp kan velge 90 sp over tre semestre. Dette vil gi godkjenning som spesialsykepleier. 7

8 HVORFOR TA HISTORIE OG RELIGION PÅ UIS: Spennende forskning som gir aktuelt pensum Profilerte forelesere Spennende samarbeid med Misjonshøgskolen i Stavanger Muligheter for internasjonal utveksling Foto: Asbjørn Jensen/UiS

9 HISTORIE OG RELIGION Ytringsfrihet og trosfrihet er en selvfølge for oss, men har det alltid vært sånn? Hvorfor har de ikke slike rettigheter i alle land? I historien ligger nøkkelen til forståelse av nåtiden. Mennesker er sammensatte og søkende. Historisk sett har mennesket alltid forholdt seg til guder og makter, og i dagens samfunn er religion og livssyn høyst aktuelt. Historien er også full av hendelser som har endret vår oppfatning og utforming av samfunnet. Var skuddene i Sarajevo den utløsende faktor til første verdenskrig? Hvorfor dro så mange nordmenn til Amerika på 1800-tallet? Studerer du historie eller religion kan du tilegne deg en bedre forståelse av kultur og samfunn, som gir deg spennende jobbmuligheter. UiS tilbyr følgende utdanninger innenfor historie og religion: Historie bachelor Bachelor i historie tar for seg den historiske utviklingen i Norge, Europa og verden fra antikken til i dag. Du får også en innføring i urbaniseringsprosesser, historiefaglig teori, metode og historiebruk. Kunnskap om årsaker til og konsekvenser av historiske begivenheter skaper forståelse for verden slik den er i dag, og bidrar til at du i større grad kan vurdere både fortid og nåtid kritisk. Historiefaget tar utgangspunkt i studier av fortiden, forståelse av nåtiden og perspektiver på framtiden. Slik får du trening i å analysere, vurdere og presentere historiske framstillinger og kilder. Bachelorstudiet er bygget opp slik at du i tillegg til å fordype deg i historie, velger et såkalt breddefag. Som breddefag kan du velge religionsstudier, engelsk eller nordisk. Historie inngår også som et sentralt fag i den femårige lektorutdanningen som kan du lese mer om på side 22. Historie årsstudium Universitetet i Stavanger tilbyr også årsstudium i historie, som et alternativ for deg som ikke ønsker å ta et helt bachelorprogram. Et årsstudium er først og fremst rettet mot deg som allerede har tatt et studium på høyskole- eller universitetsnivå tidligere. Studiet gir en innføring i den historiske utviklingen i Norge, Europa og verden, fra antikken til i dag. Du får også en innføring i urbaniseringsprosesser, historiefaglig teori, metode og historiebruk. Studiet kvalifiserer til videre studier i historie, og kan inngå i en bachelor. Hvis du studerer historie, vil du få innsikt som det er behov for blant annet i skole, media og flerkulturelt arbeid. Religionsstudier årsstudium Historisk sett har mennesket alltid forholdt seg til guder og makter, og i dagens samfunn er religion og livssyn høyst aktuelt. Kristen tro og tradisjon utgjør for mange identitetsgrunnlaget i det norske samfunnet. Samtidig er befolkningen i økende grad sammensatt av grupper med andre tros- og livssynstilknytninger. Religionsstudier skal gi deg kunnskap om hvordan religioner og livssyn spiller en rolle for samfunn, kultur og enkeltmennesker. Dette er en forutsetning for å forstå en stadig mer globalisert verden. Studiet kan inngå som breddefag i en bachelor. Hvis du studerer religion, vil du få innsikt som det er behov for blant annet i skole, media og flerkulturelt arbeid. TOÅRIge masterprogram: Master i historiedidaktikk European Master in Migration and Intercultural Relations VIDEREUTDANNING: Historie fordypning Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) Master i historiedidaktikk HVA KAN DU BLI? Historie bachelor: Bachelor i historie kvalifiserer til ulike former for kultur- og formidlingsarbeid i flere bransjer og sektorer. Jobbmulighetene finnes innen museum og arkiv, internasjonalt arbeid, forlag/media, journalistikk, offentlig administrasjon og forvaltning, reiseliv og forskning. Kombinert med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er du kvalifisert til å undervise. Du kan også fortsette studiene ved UiS ved å søke deg inn på masterprogrammet i historiedidaktikk. Religionsstudier årsstudium: Gir viktig kompetanse for deg som vil arbeide i offentlig forvaltning, kulturinstitusjoner, internasjonale organisasjoner og bistandsorganisasjoner, mediebedrifter og privat næringsliv. 9

10 Masterstudenten Gabrielle Shi er en av fire studenter fra Norsk hotellhøgskole ved UiS som kvalifiserte seg til finalen i prestisjetunge European Mise en Place Cup som arrangeres i Amsterdam vinteren facebook.com/hotellhogskolen HVORFOR TA HOTELL-, RESTAURANT- OG REISELIVSLEDELSE PÅ UIS: Tett samarbeid med hotell- og reiselivsbransjen gjennom 100 år Årlig næringslivskonferanse arrangert av studenter Internasjonalt alumninettverk Mentorprogram Eget jobbsenter Foto: Asbjørn Jensen/UiS

11 HOTELL OG REISELIV Hotell- og reiselivsnæringen er en av verdens hurtigst voksende næringer, og er et av hovedområdene som Norge skal livnære seg av den dagen oljen tar slutt. Næringen har i framtiden behov for mange engasjerte, dyktige og kreative medarbeidere. Norsk hotellhøgskole gir deg en grundig og allsidig kompetanse innenfor hotell-, restaurant-, eller reiselivsledelse, innen områder som vertskap, hotelldrift, opplevelse- eller reisemålsutvikling, samt service, markedsføring, juss, økonomi og ledelse. Norsk hotellhøgskole ved UiS har utdannet ledere innenfor sektoren siden Vi har spennende samarbeid med alle de skandinaviske hotellkjedene, Disney World, The Breakers, etc, og sitter i styret til den verdensomspennende organisasjonen Hotelschool of Distinction, noe som gir deg mulighet for praksisplass i noen av verdens beste servicebedrifter både før og etter studiet. Norsk hotellhøgskole sertifiserer også studenter for Etablererprøven. UiS tilbyr følgende utdanninger innenfor hotell-, restaurantog reiselivsledelse: Hotelledelse bachelor Å drive et overnattingssted kan være en utfordring. Besøket svinger etter sesongene, gjestene krever oftest mer enn bare et sted å sove og de ansatte skal takle de fleste utfordringer med et smil. Å utvikle nye opplevelser, ta i bruk ny teknologi og samtidig sikre bærekraftig drift, er noen av de spennende utfordringene som venter i framtiden. Gjennom bachelorstudiet i hotelledelse vil du bli kjent med teorier, redskaper og metodikk som er nødvendig for å kunne utføre effektiv ledelse og styring av servicebedrifter som driver med overnatting og servering. Norsk hotellhøgskole kan tilby en faglig sterk utdanning i hotellog serviceledelse med gode utvekslingsavtaler over hele verden. Ved å ta deler av utdanningen utenlands blir du kjent med andre kulturer og tankemåter, noe bransjen setter stor pris på. Bachelorgraden kvalifiserer også til videre masterstudier i hotell- og reiselivsledelse, endringsledelse, samfunnssikkerhet eller siviløkonomstudier. Reiselivsledelse bachelor Det dukker stadig opp nye tilbud for reisende. Samtidig krever turistene mer av tjenestene knyttet til reiseliv. Moderne kommunikasjon, bedre infrastruktur og en mer åpen verden gir nye muligheter for denne næringen. Nye markeder åpner seg, og bransjen er i rask utvikling. For å kunne møte de økende kravene trengs personer med gode kunnskaper innenfor områder som besøksledelse, lønnsomhet, attraksjonsutvikling, opplevelsesøkonomi, ledelse og markedsføring. Norsk hotellhøgskole tilbyr dette gjennom utdanningen i reiselivsledelse. Vi har også gode utvekslingsavtaler med universiteter over hele verden. Studenter med opptak på bachelorstudiet i reiselivsledelse kan få tilbud om utenlandsopphold i femte semester til følgende land: Australia, Storbritannia, Finland, Frankrike, New Zealand, Spania, Sverige, Tyskland, Ungarn, USA og Østerrike. Bachelorgraden kvalifiserer også til videre masterstudier i hotell- og reiselivsledelse eller tilsvarende. RESTAURANTLEDELSE årsstudium Restaurant og måltidsledelse er i evig utvikling både nasjonalt og internasjonalt. Årsstudiet i restaurantledelse gir praktisk og teoretisk kunnskap som kvalifiserer for ulike ledelsesoppgaver i serveringsnæringen. Emnene i studiet dekker områder som restaurantledelse, vertskapsplanlegging, bedriftsøkonomisk analyse for vertskapsnæringen, serviceledelse, forbrukerinnsikt og salg og måltidskunnskap. Ved bestått årsstudium i restaurantledelse har du også mulighet til å søke opptak direkte til andre året på bachelorprogrammet i hotelledelse. TOÅRIGE masterprogram: Master i internasjonal hotell- og reiselivsledelse Master i serviceledelse HVA KAN DU BLI? Hotelledelse bachelor: Leder og mellomleder på hotell/overnattingssted, i restaurant- og servicebedrifter. Andre sentrale stillinger kan være prosjektleder, event-/festivalleder, personalkonsulent, Service Manager eller lignende i privat og offentlig sektor. Reiselivsledelse bachelor: Prosjektleder og konsulent innenfor reiselivsbransjen, vertskaps-, transport- eller opplevelsesindustrien. Andre relevante stillinger kan være leder og mellomleder både i privat og offentlig sektor. Restaurantledelse årsstudium: Dette studiet er spesielt egnet for deg som har jobbet som kokk eller servitør og ønsker en videre karriere som mellomleder i serveringsnæringen. Det er stor etterspørsel etter mellomledere i både restaurantbransjen, storkjøkken og offshorevirksomhet. VIKTIG INFORMASJON Det er krav om 12 måneders relevant praksis fra bransjen for å søke opptak til bachelorprogrammet i hotelledelse. Det er krav om fagbrev som kokk, institusjonskokk, servitør, resepsjonist, pølsemaker, baker, konditor eller lignende for å søke opptak til studiet i restaurantledelse. Søkere uten fagbrev, men med lang og spesifikk relevant arbeidserfaring, vil også kunne vurderes for opptak. 11

12 Jeg valgte Bachelor i idrett/ kroppsøving ved Universitetet i Stavanger fordi faget har en god miks av teori og fysisk aktivitet. Student Bjørnar Tednes Larsen hvorfor TA IDRETT PÅ uis: Friluftslivsprofil der vi tar i bruk nærmiljøet, kysten, innsjøer, skogen og ikke minst høgfjellet. Norges beste studenttreningssenter som klasserom. Mye kjekk idrett drives inne. God kontakt med idretten i Rogaland Spennende forskning gir tidsriktig pensum Muligheter for internasjonal utveksling Godt faglig og sosialt miljø. Man sveises sammen på tur! Foto: Asbjørn Jensen/UiS

13 IDRETT/KROPPSØVING Liker du å være i fysisk aktivitet? Synes du det er stimulerende å utforske ulike aktivitetsmiljøer sammen med barn og unge? Ønsker du å bidra til at «stillesitter»-trenden i folks hverdag blir snudd? Gjennom våre studier i idrett og kroppsøving kan du lære mer om hvordan du kan legge til rette for gode aktiviteter tilpasset ulike aldersgrupper og forutsetninger. Undervisningen bygger på en kombinasjon av praktisk idretts- og aktivitetslære og teoretiske idrettsfag. Studiene er rettet mot arbeid i skolen, men kvalifiserer også for trener- og lederoppgaver i frivillig idrett. UiS tilbyr følgende utdanninger innenfor idrett/kroppsøving: IDRETT/KROPPSØVING bachelor Ved å ta bachelor i idrett/kroppsøving på UiS lærer du å planlegge, gjennomføre og veilede allsidig fysisk aktivitet. Du får innsikt i idrettens samfunnsmessige betydning og får forståelse for hvordan prestasjon, utvikling og læring foregår i ulike idrettslige sammenhenger. Du lærer å se sammenhengen mellom ernæring, fysisk aktivitet og livsstilssykdommer. I tillegg vektlegges tema knyttet til idrettspsykologi, treningslære, motorisk utvikling og treningsledelse. Du får mulighet til å utvikle dine kunnskaper om ulike idretter, friluftsliv, lek og dans. Studiet utfordrer deg til refleksjon over idrettens verdier og forståelse for den betydning fysisk aktivitet har for barn og unges motoriske utvikling og helse. Du stimuleres til selvstendig og kritisk arbeid med idrettsfaglige problemstillinger. kvalifiserer til faglærer i idrett/kroppsøving og masterstudiet i utdanningsvitenskap med profil i idrett/kroppsøving ved UiS eller lignende masterprogrammer på andre utdanningsinstitusjoner. IDRETT/KROPPSØVING årsstudium Studiet er rettet mot arbeid i frivillig idrett, skole/sfo, treningsinstitutter eller offentlig idrettsvirksomhet. Du tilegner deg ferdigheter innenfor et bredt utvalg av aktiviteter som ballsport, friidrett, friluftsliv, dans og svømming. Du får kunnskap om teorier og begreper som er sentrale i kroppsøving og idrett, slik at du kan jobbe som instruktør eller veileder innenfor frivillig idrett og i privat eller offentlig virksomhet. I begynnelsen av studiets andre år drar vi til Hardanger, hvor vi får ulike erfaringer i kano, på bre og på fjelltur i et fantastisk naturmiljø. Friluftslivsmodulen utgjør til sammen 30 studiepoeng av utdanningen, men du kan velge andre emner hvis friluftsliv ikke er noe for deg. Det moderne sportssenteret på universitetsområdet har gode fasiliteter for læring og trening. I tillegg finnes det mange spennende aktivitetsarenaer i nærområdet, som mulighet for ulike ballspill, surfing langs jærstrendene og kort vei til fjell med klatring og muligheter for skigåing. Studiet er identisk med første år i bachelor idrett/kroppsøving, og det går an å søke om overflytting til bachelorstudiet om du vil lære mer! TOÅRIGE masterprogram: Master i utdanningsvitenskap idrett/kroppsøving VIDEREUTDANNING: Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) Ved å ta praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kan du jobbe som faglærer i ungdomsskole og videregående skole. Kandidater er også ettertraktet i idrettsorganisasjoner og treningssentre. Studiet HVA KAN DU BLI? Idrett/kroppsøving bachelor: Arbeide med idrett og idrettsrelaterte organisasjoner (treningssentre, idrettslag og lignende). Faglærer i kroppsøving i skoleverket, forutsatt praktisk pedagogisk kompetanse (PPU). VIKTIG INFORMASJON Det er krav om politiattest og plikt til tuberkuloseundersøkelse for disse studiene. Møt en tidligere student på s

14 hvorfor TA INGENIØRutdanning PÅ uis: Skreddersydde studier for arbeidslivets behov Svært gode muligheter til å knytte kontakter med næringslivet under studiet Foreleserne er aktive forskere Får ta del i forskningen som en del av bacheloroppgaven Mye praktisk laboratoriearbeid Relevante og tidsriktige studier Tett samarbeid med flere forskningssentre, blant annet International Research Institute of Stavanger (IRIS) De to byggingeniørene Kristoffer Sørstrønen (til venstre) og Magnus Øgård Meisal viderutviklet ideen om studentboliger i containere gjennom bacheloroppgaven de skrev som studenter ved UiS. Nå satser gründerne videre med firmaet sitt, MyBox. Foto: Asbjørn Jensen/UiS

15 INGENIØR OG SIVILINGENIØR Når du hører musikk via Spotify på mobilen samtidig som du oppdaterer statusen din på Facebook, tenker du neppe på hvem som gjør det mulig å få tilgang til disse tjenestene og hvem som står bak teknologien vi bruker når vi kommuniserer i dag. Det er ingeniører og sivilingeniører! Til alle tider har mennesker strukket seg etter å finne de smarte nyvinningene, enten det gjelder byggverk, samferdsel eller maskiner. I dagens høyteknologiske samfunn er vi mer enn noen gang avhengig av ingeniører og sivilingeniører. Nesten uansett hvor du befinner deg i verden, og hva du driver med, vil du på en eller annen måte benytte deg av teknologi som er skapt av disse yrkesgruppene. Hvis du utdanner deg til ingeniør vil du få mulighet til å bli med å skape løsninger som forenkler og effektiviserer hverdagen vår, slik som for eksempel internett, mobiltelefonen og mikrobølgeovnen har gjort. Som ingeniør kan du bidra til at Norge fortsetter å være ledende innenfor olje- og energiteknologi. Eller kanskje du blir den generasjonen av ingeniører som medvirker til at Norge gjør seg bemerket på nye områder, som miljøvennlig bilproduksjon? Verden har en stor utfordring når det gjelder å ta vare på miljøet og forvalte naturressurser på en bærekraftig måte. I kampen mot klimakrisen er vi avhengige av ingeniører og sivilingeniører. Med kunnskap om naturvitenskap, teknologi og samfunn kan de utvikle miljøvennlige alternativer, enten det er innenfor oljeutvinning, bygg, elektronikk, kommunikasjon eller matindustri. Hos oss kan du utdanne deg til både ingeniør og sivilingeniør, og du kan velge mellom mange retninger. Ved UiS kan du ta en bachelorgrad i disse ingeniørområdene: Bygg Data Elektro og Elektro, Y-vei Kjemi og miljø Maskin Petroleumsgeologi Petroleumsteknologi Alle bachelorprogrammene i ingeniørfag kvalifiserer til videre masterstudier ved UiS. Les mer på nettsidene våre om hvilke bachelorprogrammer som kvalifiserer til hvilke masterprogrammer. Ved UiS kan du søke deg inn på femårige sivilingeniørutdanninger innenfor disse områdene: Byutvikling og urban design Informasjonsteknologi Industriell økonomi Konstruksjoner og materialer Offshoreteknologi Petroleumsteknologi Ved UiS kan du ta en toårig master/sivilingeniørgrad innenfor disse områdene: Byutvikling og urban design Industriell økonomi Informasjonsteknologi datateknikk Informasjonsteknologi automatisering og signalbehandling Konstruksjoner og materialer bygg- og offshorekonstruksjoner Konstruksjoner og materialer maskinkonstruksjoner Miljøovervåking og naturforvaltning i de nordlige olje- og gassproduserende regioner Miljøteknologi Offshoreteknologi industriell teknologi og driftsledelse Offshoreteknologi marin- og undervannsteknologi Petroleumsteknologi boring og brønnteknologi Petroleumsteknologi naturgassteknologi Petroleumsteknologi reservoarteknologi Petroleumsgeologi Risikostyring Samfunnssikkerhet Forkurs for ingeniørutdanningene Ønsker du å ta en ingeniørutdanning, men mangler kompetanse i ett eller flere fag? Da kan vårt forkurs være løsningen. Forkurs for ingeniører er et tilbud særlig for søkere som har yrkesutdanning, men som mangler generell studiekompetanse og/eller fordypning i realfag fra videregående skole. Kurset går over ett år, og undervisningen foregår på ettermiddagstid fire dager i uken. Studiet har også fleksible nettløsninger som gir deg mulighet til å følge forelesningene når og hvor du vil. Forkurset kvalifiserer for opptak ved bachelorstudiet i ingeniørfag og maritim høgskoleutdanning. For mer informasjon se: Søknadsfristen er 15. april 2014 NB! Dersom du har fagbrev i elektrofag, kan du søke om opptak til vårt nye studieprogram elektro, Y-vei. Du søker Y-veien gjennom lokalt opptak. Les mer om dette programmet på 15

16 << Ingeniør og sivilingeniør forts. UiS tilbyr følgende bachelorutdanninger innenfor ingeniørfag: Bygg bachelor i ingeniørfag Bygningsingeniører er med på å utforme det meste som bygges. Arbeidsoppgavene spenner vidt fra avanserte beregninger av konstruksjoner til forming av omgivelsene i våre byer. Studiet gir spennende muligheter for deg som er interessert i planlegging, prosjektering og drift av bygninger, veier, broer, plattformer, tårn og andre konstruksjoner på land og offshore. Studiet tilbys med studieretningene Konstruksjonsteknikk, Byutvikling og urban design og Teknisk planlegging. Etter endt utdanning skal du, i tillegg til grunnleggende metodeemner, ha et godt teoretisk grunnlag i typiske bygningsingeniørfag. Alt etter hvilken spesialisering du velger, vil dette være innenfor emner som Arkitekturforståelse, Vegplanlegging, Konstruksjonsmekanikk, Konstruksjonslære, Byggematerialer og geoteknikk, Bygningsfysikk og husbygg, Betongkonstruksjoner og Stålkonstruksjoner. Data bachelor i ingeniørfag Som dataingeniør kan du jobbe med alt fra programvareutvikling til styring av datanettverk. For å kunne lage slike systemer må du tilegne deg gode kunnskaper i matematikk og mer spesialiserte tekniske fagområder. Datateknikk handler om å bygge komplekse IT-systemer som er til nytte for mennesker og samfunnet generelt og undervisningen foregår gjennom forelesinger, oppgaveløsning, prosjektarbeid og laboratoriearbeid. Som dataingeniørstudent vil du få grunnleggende opplæring i programmering. Andre viktige emner er blant annet Datagrafikk, Databaser, Datanettverk og Operativsystemer. ELEKTRO OG ELEKTRO, Y-VEI BACHELOR I INGENIØRFAG Få andre yrkesgrupper har i løpet av vår levealder endret verden mer enn elektroingeniører. De har utviklet mye av det vi tar for gitt, som mobiltelefoni, digital-tv og elektronisk musikk. Fjernstyrte oljeplattformer, hjertestartere og kirurgiske roboter er andre eksempler på nyvinninger som har kommet samfunnet til gode. Elektroingeniører er etterspurt i nesten alle deler av næringslivet. Noen eksempler er energiforsyning, telekommunikasjonsbedrifter, oljeselskaper, konsulentselskaper, sykehus og andre offentlige etater. Som elektroingeniørstudent vil du få grunnleggende opplæring i digital og analog elektronikk, reguleringsteknikk (automatisering), robotteknikk og system- og prosessforståelse. I studieprogrammet Elektro kan du kan velge mellom to spesialiseringer: Industriell automatisering og Elektronikk og kommunikasjonsteknologi. Studieprogrammet Elektro, Y-vei har spesialiseringen Industriell automatisering. Undervisningen foregår gjennom forelesninger, oppgaveløsing, prosjektarbeid og laboratoriearbeid. Kjemi og miljø bachelor i ingeniørfag Kjemi er en av de grunnleggende naturvitenskapene og en viktig forutsetning for å kunne løse framtidens utfordringer, ikke bare for kjemisk industri, men også innenfor naturvern og klima-problemer. De fleste miljøutfordringer har kjemiske problemstillinger i bunn, og vil kreve gode kjemikunnskaper for å kunne løses. Skal du være med å løse fremtidens utfordringer, gir en utdanning som kjemiingeniør et godt grunnlag. På UiS vil du lære mye om kjemi og litt biologi, som vil gi deg et godt vitenskapelig grunnlag for å forstå prosesser og mekanismer i naturen og dermed kunne presentere gode løsninger. En sterk basis med matematikk, statistikk, praktisk laboratoriearbeid og prosessfag vil gjøre deg attraktiv for en rekke industribedrifter. Maskin bachelor i ingeniørfag Som maskiningeniør får du mulighet til å jobbe i nær sagt alle bransjer, siden mekaniske komponenter finnes overalt: i hus, biler, båter, fabrikker, oljeplattformer, i den minste delen på et skateboard og i motoren på et romfartøy. Med et godt grunnlag innenfor mekanikk, teknisk design og materialteknologi, vil du kunne foreta materialvalg, utvikle, dimensjonere og analysere mekaniske komponenter og konstruksjoner. Ingeniørstudiet i maskin starter med å gi et godt grunnlag i matematikk og naturvitenskap som er et nødvendig redskap for å mestre de tekniske fagene. Etter et grunnleggende introduksjonskurs i ingeniørfaglig innføringsemne som gir en introduksjon i ingeniørprofesjonen gjennom laboratoriearbeid, gruppearbeid og bruk av dataverktøy for ingeniører, vil du blant annet ha emner som Konstruksjonsmekanikk, Maskinkonstruksjon, Materialteknologi, Produktutvikling og 3D-modellering, Termo- og fluidmekanikk, Produksjon og tilvirkningsteknikker og Elementmetoder. Undervisningen foregår gjennom forelesninger, prosjektoppgaver og laboratoriearbeid. Petroleumsgeologi bachelor i ingeniørfag Som petroleumsgeolog blir du involvert i arbeid knyttet til innsamling, bearbeiding og anvendelse av data som benyttes til leting og produksjon av olje og gass. Utdanningen ligger på et høyt internasjonalt nivå og er industrirelevant. De fleste av geologiemnene foreleses derfor på engelsk. Bachelorstudiet bygger på et godt grunnlag i matematikk og naturvitenskap. Du vil blant annet ha emner som Geologi, Sedimentologi og stratigrafi, Geofysikk og brønnlogging og Strukturgeologi. Petroleumsteknologi bachelor i ingeniørfag En ingeniør i petroleumsteknologi har kunnskap om hvordan hydrokarboner utvinnes på en optimal, økonomisk og miljømessig måte. UiS er i front internasjonalt på dette området. Studiet petroleumsteknologi har et vesentlig innslag av laboratorieøvelser og er svært relevant for studenter som ønsker en karriere i oljeindustrien. Bachelorstudiet bygger på et godt grunnlag i matematikk og naturfag som er nødvendig for å kunne velge en av fordypningene som tilbys i Reservoar-, Boring og brønn- og naturgassteknologi. Du vil studere emner som Boring, Termodynamikk, Reservoarteknikk og Produksjon av olje og gass. 16

17 facebook.com/ide.uis HVA KAN DU BLI? Bygg bachelor i ingeniørfag: Jobbe på rådgivnings- og prosjekteringskontor innenfor byggfag, på arkitektkontorer, i entreprenørfirma, i byggefirma, i offentlige forvaltningsorganer, på offshore ingeniørkontorer. Data bachelor i ingeniørfag: Systemutviklere i offentlig og privat sektor, programvareutviklere i store konsern, både nasjonale og internasjonale. IT-arkitekt i konsulentfirmaer eller driftsansvarlige ved IT-avdelinger i offentlig og privat sektor. Elektro og Elektro, Y-vei bachelor i ingeniørfag: Jobbe i petroleumsrelatert industri, med automatisering og instrumentering i olje- og oljeserviceselskaper, automatisering av produksjonslinjer i landbasert industri, utvikling av kommunikasjonssystemer i tele-kommunikasjonsbedrifter, være ansvarlig for medisinsk-teknisk utstyr på sykehus, drive med utvikling og automatisering innenfor energiforsyning (for eksempel: vannkraft, vindkraft) eller jobbe i ulike konsulentselskap. Kjemi og miljø bachelor i ingeniørfag: Våre studenter får jobb i oljeselskaper og oljerelaterte serviceselskaper, ved kjemiske analyselaboratorier, HMSavdelinger, innenfor vann/renovasjon eller i forskningsavdelinger innenfor alt fra olje- til matindustri. Bachelorgraden er et meget godt grunnlag for videre studier på de toårige masterstudiene i miljøteknologi og miljøovervåkning og naturforvaltning i de nordlige olje- og gassproduserende regioner ved UiS, og vil kvalifisere for de fleste mastergrader i Europa som baserer seg på en bachelorgrad i kjemi. Maskin bachelor i ingeniørfag: Jobbe i mekanisk industri, petroleums- og offshorenæringen. I ingeniør- og servicebedrifter i både offentlig og privat sektor som konstruerer, produserer og vedlikeholder maskiner eller konstruksjoner. I prosessindustrien eller i konsulentselskap. Petroleumsgeologi bachelor i ingeniørfag: Stillinger i petroleums- eller bergverksindustrien, i miljøsektoren, tekniske etater, innenfor undervisning eller med forskningsarbeid. VIKTIG INFORMASJON Hvis du skal søke deg inn på ingeniøreller master i teknologi/ sivilingeniørutdanninger, må du ha interesse for matematikk og fysikk, og du må ha fordypning i disse fagene fra videregående skole. Petroleumsteknologi bachelor i ingeniørfag: Stillinger hos land- og offshorebaserte operatør-, service- eller ingeniørselskaper som planlegger, drifter, designer, bygger og vedlikeholder olje- og gassfelt. Petroleumsteknologer kvalifiserer også til stillinger i offentlige etater. Les mer om opptakskrav på side 55. Foto: Asbjørn Jensen/UiS Møt en tidligere student på s. 38

18 UiS tilbyr følgende masterutdanninger innenfor ingeniørfag: master i teknologi/sivilingeniør Ved UiS kan du også søke deg inn på femårige sivilingeniørutdanninger. Det betyr at du er sikret studieplass i fem år først på en treårig bachelor, deretter to år på masternivå, forutsatt minst C i gjennomsnittskarakter på treårig bachelor. Byutvikling og urban design femårig master i teknologi (siv.ing.) Byer og byregioner vokser både i antall, størrelse, utstrekning og kompleksitet. Dette øker deres betydning, men også deres sårbarhet. I tillegg vokser bevisstheten om å vektlegge estetisk kvalitet i formingen av våre omgivelser. Det vil derfor være et økende behov for fagpersoner med innsikt i hvordan bysamfunnet bør organiseres og formes for å bli bedre og vakrere, men også tryggere og mer robust. Masterprogrammet i byutvikling og urban design baserer seg på 3+2-modellen. Det vil si at du først fullfører treårig bachelor i ingeniørfag innenfor bygg (se side 16), studieretning byutvikling og urban design eller teknisk planlegging, før du fortsetter med det toårige masterprogrammet. Du vil blant annet studere emner som Stedsutvikling, Regional urbanisering og Infrastruktur og sårbarhet. Informasjonsteknologi femårig master i teknologi (siv.ing.) Med en mastergrad i informasjonsteknologi står mulighetene åpne for de mest krevende og interessante arbeidsoppgavene innenfor fagfeltet. Det har skjedd en revolusjon i informasjonsteknologi de siste tiårene. Fagområdet er fremdeles i rivende utvikling, og vil fortsette å prege et samfunn som i stadig større grad er basert på avansert teknologi. Masterprogrammet baserer seg på 3+2-modellen, som starter med en treårig bachelor og bygges på med en toårig master. På bachelor-nivå velger du retningen data (se side 16) hvis du ønsker å fordype deg i datateknikk på masternivå. Hvis ønsker å fordype deg i automatisering og signalbehandling, velger du bachelorprogrammet i elektrofag (se side 16). I studiet vil du blant annet ha emner som Datamaskiner, Databaser, Elektroteknikk, Robotteknikk, Reguleringsteknikk og Signaler og systemer alt etter hvilken retning du velger. Industriell økonomi femårig master i teknologi (siv. ing.) Mange jobber krever innsikt i både teknologi, økonomi og administrasjon. I dag blir mer og mer arbeid organisert og gjennomført i prosjekter, og kontrakter er viktige for regulering av forholdet mellom oppdragsgiver og leverandør. En økende tendens til «outsourcing» og konkurranseutsetting har økt viktigheten av kompetanse på kontraktsutforming. Ved UiS får du en unik kombinasjon av en solid teknisk og økonomisk utdanning slik at du er godt rustet for arbeidslivet. Den femårige masterutdanningen følger 3+2-modellen og du velger en av de to bachelorutdanningene i ingeniørfag ved opptak: Petroleumsteknologi eller Maskin/Bygg/Elektro/Data/Kjemi og miljø. I de to siste årene på masternivå tar du emner innenfor økonomi og metode, spesialiseringsemner innenfor kontraktsadministrasjon eller prosjektledelse, og emner med fordypning i ingeniørfag. Foto: Asbjørn Jensen/UiS 18

19 Konstruksjoner og materialer femårig master i teknologi (siv.ing.) Masterstudiet i konstruksjoner og materialer gir kompetanse innenfor konstruksjonsteknikk, materialteknologi og maskintekniske systemer. Dette gjør deg meget godt kvalifisert for et bredt spekter av jobber i arbeids- og næringslivet; både på land, offshore og i privat og offentlig virksomhet. Du tilegner deg kunnskap på et fagområde som er helt nødvendig for industriutviklingen i Norge. Den femårige masterutdanningen i konstruksjoner og materialer bygger på 3+2-modellen. Du velger enten bachelorprogrammet i bygg (med studieretning konstruksjonsteknikk) eller bachelorprogrammet i maskin (se side 16). De to siste årene på masternivå er en kombinasjon av obligatoriske fellesemner og valgbare fordypningsemner innenfor Bygg- og offshorekonstruksjoner eller Maskinkonstruksjoner. Petroleumsteknologi femårig master i teknologi (siv.ing.) Hvis du velger denne utdanningen vil du bli en høyt kvalifisert sivilingeniør til et vidt spekter av jobber i olje- og gassindustrien, som er en veldig internasjonal bransje. Utdanningen vil gi deg kunnskap om hvordan å få ut mest mulig olje og gass fra reservoarene på en økonomisk og miljømessig god måte. Gjennom de siste tiårene har bransjen økt utvinningsgraden fra ca. 20 til rundt 50 prosent av den oljen som finnes i reservoarene, noe som representerer enorme verdier. Den femårige masterutdanningen i petroleumsteknologi starter med et treårig bachelorstudium, deretter fullføres det toårige masterprogrammet, hvor undervisning foregår på engelsk, og du må velge spesialisering innen Boring og brønn-, Naturgass- eller Reservoarteknologi. Offshoreteknologi femårig master i teknologi (siv.ing.) Olje- og gassproduksjonen til havs krever kompetanse innenfor et vidt spekter av fagområder. Offshoreteknologi konsentrerer seg om teknologien som blir brukt over havbunnen i forbindelse med produksjon av olje og gass, i motsetning til petroleumsteknologi som konsentrerer seg om teknologien under havbunnen. UiS har en unik kompetanse innenfor dette området, og du kan velge å spesialisere deg enten i industriell teknologi og driftsledelse (Industrial Asset Management) eller i marin- og undervannsteknologi (Marin and Subsea Technology). Den femårige masterutdanningen i offshoreteknologi bygger på 3+2-modellen. Du velger enten bachelorprogrammet i byggfag (med studieretningen konstruksjonsteknikk) eller bachelorprogrammet i maskinfag (se side 16). HVA KAN DU BLI? Byutvikling og urban design femårig master i teknologi (siv.ing.): Jobbe med planlegging i offentlige byggetater, i forvaltning innenfor offentlig sektor, i arkitektkontorer, i konsulentfirmaer, i forsknings- og undervisningssektoren. Informasjonsteknologi femårig master i teknologi (siv.ing.): Datateknikk: Utvikle avanserte fildelingssystemer. Lage digitale kart og geografiske informasjonssystemer. Utvikle og forske innenfor digital sikkerhet. Lede drift og utvikling av bedriftsnettverk. Automatisering og signalbehandling: Fagfeltet gir et stort mangfold av karrieremuligheter innenfor forskjellige fagområder som for eksempel oljeog gassindustrien, automatisert boring, analyse av seismiske data, kommunikasjonsteknologi, utvikling av medisinsk teknisk utstyr og automatisering av produksjonsanlegg. Industriell økonomi femårig master i teknologi (siv.ing.): Med denne tverrfaglige kompetansen blir du svært ettertraktet i arbeidsmarkedet. Tidligere UiS-studenter arbeider i et mangfold av bransjer; olje- og leverandørselskaper, IKT, bank og finans, bygg og anlegg og konsulentvirksomhet. Konstruksjoner og materialer femårig master i teknologi (siv.ing.): Med denne tverrfaglige kompetansen kan du jobbe i flere ulike virksomheter: Prosjektering og utbygging av infrastruktur, bygg- og anleggsvirksomhet, utvikling og produksjon i mekanisk industri og offshoresektoren, forskning og utvikling innenfor maskin- og byggkonstruksjoner og materialer. Offshoreteknologi femårig master i teknologi (siv.ing): Med en spesialisering i industriell teknologi og driftsledelse er du ettertraktet i offshoreindustrien. Med kompetanse innenfor teknologi og organisasjon, drift og vedlikehold og tilstandsovervåkning, vil du også kunne velge mellom mange jobber i landbasert næringsliv. Med en spesialisering i marin- og undervannsteknologi har du en fagkrets som kombinerer grunnleggende bygg- eller maskinfag med systemkunnskap relatert til installasjon, drift og vedlikehold av feltutbygginger, inklusive undervannsutbygginger, og du har derfor kunnskap som er nødvendig for offshoreindustrien. Du har også kompetanse som er ønsket ved utbygging, drift og vedlikehold av vindmøller til havs og privat landbasert næringsliv, offentlig virksomhet, rådgivende kontor og entreprenørfirmaer. Med en masterutdanning fra UiS legger du grunnlaget for en lang og spennende karriere i arbeidslivet. Petroleumsteknologi femårig master i teknologi (siv.ing.): Sivilingeniør i den internasjonale olje- og gassindustrien. Variert landbasert industri. Forskning og undervisning. Møt en tidligere student på s

20 HVORFOR TA LÆRERUTDANNING PÅ UiS: Engasjerte faglærere som brenner for faget sitt Tett samarbeid mellom lærere og studenter Egen mentorordning Tilknytning og samarbeid med universitetets to nasjonale sentre: - Lesesenteret - Læringsmiljøsenteret Spennende fag og praksisopplevelser Mulighet for internasjonal utveksling God kontakt med barnehager og skoler i hele Rogaland Mulighet for å ta flere spennende mastergrader Mange ulike valgbare fag De to lærerstudentene Line Knutsen (til venstre) og Silje Grostøl tar en pust i bakken etter en kroppsøvingsøkt sammen med klasse 7d på Våland skole i Stavanger. Foto: Asbjørn Jensen/UiS

HELSE- OG SOSIALFAG s.6. HISTORIE OG KULTUR s.8. HOTELL OG REISELIV s.10. IDRETT s.12. INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14. LÆRERUTDANNINGER s.

HELSE- OG SOSIALFAG s.6. HISTORIE OG KULTUR s.8. HOTELL OG REISELIV s.10. IDRETT s.12. INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14. LÆRERUTDANNINGER s. HELSE- OG SOSIALFAG s.6 HISTORIE OG KULTUR s.8 HOTELL OG REISELIV s.10 IDRETT s.12 INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14 LÆRERUTDANNINGER s.20 MEDIEFAG s.24 MUSIKK OG DANS s.26 REALFAG s.28 SAMFUNNSFAG s.30 SPRÅK

Detaljer

STUDENTBYEN STAVANGER

STUDENTBYEN STAVANGER STUDENTBYEN STAVANGER Best i landet på gatekunst, surfing og god stemning SIDE 4 her starter norges framtid Velg mellom 134 studier SIDE 10-101 Yes, Minister! Grav deg ned i pensum i tide og andre gode

Detaljer

Studiekatalog. Norges nye profesjonshøyskole. Design og musikk. Helsefag og idrett. Ingeniør. Jus. Lærer. Maritime studier. Reiseliv.

Studiekatalog. Norges nye profesjonshøyskole. Design og musikk. Helsefag og idrett. Ingeniør. Jus. Lærer. Maritime studier. Reiseliv. Design og musikk Helsefag og idrett Ingeniør IT Jus Lærer Studiekatalog Tittel 2014 / 15 Maritime studier Reiseliv Norges nye profesjonshøyskole Samfunnsfag Språk Drammen - Kongsberg - Ringerike - Vestfold

Detaljer

Studiekatalog. Norges profesjonshøyskole. Drammen - Kongsberg - Ringerike - Vestfold OG MUSIKK INGENØR LÆRER IT DESIGN OG LEDELSE HELSEFAG ØKONOMI FAG

Studiekatalog. Norges profesjonshøyskole. Drammen - Kongsberg - Ringerike - Vestfold OG MUSIKK INGENØR LÆRER IT DESIGN OG LEDELSE HELSEFAG ØKONOMI FAG Studiekatalog Tittel 2015 / 16 Norges profesjonshøyskole Drammen - Kongsberg - Ringerike - Vestfold SAMFUNNS- FAG INGENØR LÆRER IT DESIGN OG MUSIKK HELSEFAG ØKONOMI OG LEDELSE JUS SPRÅK MARITIME FAG Header

Detaljer

www.hiof.n START HER.

www.hiof.n START HER. S A R P S B O R G F R E D R I K S T A D H A L D E N www.hiof.n START HER. STUDIEKATALOG 2005 Sjekkliste for STUDIEVALG UNDERSØKE Hvilke studietilbud finnes? VURDERE Hva har du lyst til? VELGE Hva passer

Detaljer

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design 1 2 Kontaktadresse Universitetet i Nordland Postboks 1490 8049 Bodø Tlf. 75 51 72 00 E-post: postmottak@uin.no www.uin.no Studenttinget v/ Universitetet i Nordland Tlf. 90 86 40 53 www.stun.no Studentinord

Detaljer

Universitetet i Tromsø

Universitetet i Tromsø Universitetet i Tromsø Studietilbud 2009/2010 Innhold Universitetet i Tromsø... 4 kaskjer.no... 5 Tromsø by... 6 Humanistiske og estetiske fag... 8 Arkeologi 8 Billedkunstner 8 Dokumentasjonsvitenskap

Detaljer

Bruk hodet: Følg hjertet.

Bruk hodet: Følg hjertet. Bruk hodet: Følg hjertet. Studietilbud 2004-2005 www.hive.no 1. Hvilken lidenskap eller interesse er du mest redd for å innrømme overfor deg selv og andre? Bruk hodet: Det kan være lurt å stoppe opp og

Detaljer

Nautikk (Sjøoffiser) Sjukepleie. Økonomi og administrasjon. Lærer. Barnehagelærer. www.hsh.no 2013 / 2014

Nautikk (Sjøoffiser) Sjukepleie. Økonomi og administrasjon. Lærer. Barnehagelærer. www.hsh.no 2013 / 2014 Sjukepleie Nautikk (Sjøoffiser) Ingeniør Økonomi og administrasjon Barnehagelærer Lærer 2013 / 2014 www.hsh.no Utdanningstilbud og innhold Om Høgskolen...s.5...s.6...s.9 Branningeniør... s.14 Kvalitets-

Detaljer

Ta en utfordring ta NTNU. Studietilbud fra NTNU. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2007/2008

Ta en utfordring ta NTNU. Studietilbud fra NTNU. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2007/2008 Ta en utfordring ta NTNU Studietilbud fra NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2007/2008 Din framtid. Ditt valg. Innhold Prorektors epistel... 6 Verden er full av utfordringer... 7 Sivilingeniørutdanning

Detaljer

STUDIEKATALOG 2015 2016

STUDIEKATALOG 2015 2016 STUDIEKATALOG 2015 2016 helse- og sosialfag lærerutdanning ingeniør- og økonomifag Kompetanse i praksis hib.no 241 MILJØMERKET Trykksak 241 699 MILJØMERKET Trykksak Redaksjon: Seksjon for kommunikasjon.

Detaljer

Høgskolen i bergen. Studiekatalog 2014-2015. hib.no

Høgskolen i bergen. Studiekatalog 2014-2015. hib.no Høgskolen i bergen Studiekatalog 2014-2015 hib.no Høgskolen i Bergen Innhold 2 Kjære søker 6 Slik søker du 9 Verdt å vite 10 Studentportrett Helse- og sosialfag 19 Bachelorgrader 27 Mastergrader 33 Videreutdanninger

Detaljer

MED TANKE PÅ FRAMTIDA

MED TANKE PÅ FRAMTIDA STUDIER PÅ SØRLANDET 2013 2014 Universitetet i Agder er et ungt universitet med nye og moderne campuser i Grimstad og Kristiansand. UiA har 160 studier ca. 10 000 studenter og 1000 ansatte. MED TANKE PÅ

Detaljer

Med tanke på framtida

Med tanke på framtida VELKOMMEN UNIVERSITETET I AGDER ER ET UNGT UNIVERSITET, MED NYE OG MODERNE CAMPUSER I GRIMSTAD OG KRISTIANSAND. UiA HAR 160 STUDIER, CA. 10 000 STUDENTER OG 1000 ANSATTE. Med tanke på framtida Hva skal

Detaljer

Studiekatalog. Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: www.nla.no

Studiekatalog. Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: www.nla.no Studiekatalog 2015 Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: www.nla.no Innhold SIDE 2 Valget er ditt 3 NLA Bergen 4 NLA Gimlekollen 6 NLA Staffeldtsgate 8 Søknad, opptak og studiestøtte 10

Detaljer

Foto: Terje Rakke / Nordic life Visitnorway.com. reiselivsutdanning.no

Foto: Terje Rakke / Nordic life Visitnorway.com. reiselivsutdanning.no Foto: Terje Rakke / Nordic life Visitnorway.com reiselivsutdanning.no Reiselivet er fremtidsnæringen! Kanskje din fremtid er i reiselivsnæringen? Har du lyst på jobb i en av Norges største næringer? Kunne

Detaljer

www.nla.no Studiekatalog Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo:

www.nla.no Studiekatalog Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: www.nla.no Studiekatalog 2013 Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: Innhold Valget er ditt! SIDE Valget er ditt 3 NLA Høgskolen Bergen 4 NLA Mediehøgskolen Gimlekollen 6 NLA Høgskolen

Detaljer

Fagplan for studieprogram bygg og miljø

Fagplan for studieprogram bygg og miljø Studieprogram bygg og miljø 1 av 6 studieprogram bygg og miljø MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV Byggingeniørstudiet passer for personer med interesse for konstruksjoner, materialteknologi, planlegging, prosjektering

Detaljer

NORGES HELSEHØYSKOLE OSTEOPATI AKUPUNKTUR ERNÆRING LIVSSTILSENDRING OG FOLKEHELSE FYSISK AKTIVITET OG ERNÆRING

NORGES HELSEHØYSKOLE OSTEOPATI AKUPUNKTUR ERNÆRING LIVSSTILSENDRING OG FOLKEHELSE FYSISK AKTIVITET OG ERNÆRING OSTEOPATI LIVSSTILSENDRING OG FOLKEHELSE AKUPUNKTUR ERNÆRING NORGES HELSEHØYSKOLE Årsenhet i grunnmedisin Livsstilsendring og folkehelse Fysisk aktivitet og ernæring Ernæring Osteopati Akupunktur 1 FYSISK

Detaljer

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D. INNHOLD OM NHH...5 KARRIEREMULIGHETER...9 (SE OGSÅ JOBBCASE SIDE 12, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 OG 52) INTERNASJONALE MULIGHETER...16 STUDENTMILJØ...20

Detaljer

Veterinær og dyrepleier 25 Veterinær 27 Dyrepleier

Veterinær og dyrepleier 25 Veterinær 27 Dyrepleier Studieguide 2014 Innledning 5 Kunnskap for livet 9 Om Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU 11 Oppbygning av studiene ved NMBU 12 Opptakskrav 15 Slik søker du opptak til studier ved NMBU

Detaljer

Hva jobber NIH-ere med?

Hva jobber NIH-ere med? Studier 2014-2015 Hva jobber NIH-ere med? Espen Frøystveit, avdelingsleder, Persbråten videregående skole. UTDANNING: Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag, master i coaching og psykologi Jeg føler

Detaljer

EFMD MASTERSTUDIET HELTID 2010/11

EFMD MASTERSTUDIET HELTID 2010/11 EFMD MASTERSTUDIET HELTID 2010/11 Innhold 3 REKTOR TOM COLBJØRNSEN 4 OM BI 6 FAGLIG LEDER ULF HENNING OLSSON 7 PROGRAMSTRUKTUR 8 HVA INNEBÆRER EN MASTER 10 MASTER I ØKONOMI OG LEDELSE 12 MASTER I STRATEGISK

Detaljer

STUDIEINFORMASJON 2008-09. Stup i det! 19 8 3-2 0 0 8

STUDIEINFORMASJON 2008-09. Stup i det! 19 8 3-2 0 0 8 STUDIEINFORMASJON 2008-09 Stup i det! Ledende lær ingsmiljø 25 19 8 3-2 0 0 8 Rektor s. 4 4 om HiH s. 6-13 HiH - kort fortalt s. 14 Harstad som studiested s. 16 Store muligheter s. 18 Ut i verden s. 20

Detaljer

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER. Bachelor Master Ph.D.

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER. Bachelor Master Ph.D. FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D. INNHOLD OM NHH...5 KARRIEREMULIGHETER...11 (SE OGSÅ JOBBCASE SIDE 12, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 OG 52) INTERNASJONALE MULIGHETER...16 STUDENTMILJØ...20

Detaljer

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D. INNHOLD OM NHH 3 KARRIEREMULIGHETER 9 (Se også jobbcase side 12, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40,42 og 48) INTERNASJONALE MULIGHETER 16 STUDENTMILJØ

Detaljer

Foredler talenter skaper karrierer

Foredler talenter skaper karrierer Foredler talenter skaper karrierer www.nhh.no/stud Innhold Karrieremuligheter side 5 (se også jobbcase side 13, 15, 19, 23 og 25) Bachelor i økonomi og administrasjon side 8 Master i økonomi og administrasjon

Detaljer

Marine studier. -Ta del i Norges næringseventyr. uit.no. uin.no. ntnu.no. hist.no. hials.no. uib.no. hib.no. nvh.no. hsh.no. uio.no. umb.

Marine studier. -Ta del i Norges næringseventyr. uit.no. uin.no. ntnu.no. hist.no. hials.no. uib.no. hib.no. nvh.no. hsh.no. uio.no. umb. Marine studier -Ta del i Norges næringseventyr uit.no uin.no ntnu.no hist.no hials.no uib.no hib.no hsh.no nvh.no uio.no umb.no Norges fremtid er marin. Er din? Sjømat er en av Norges viktigste næringer

Detaljer

UniverS. Høyt og bredt Slik bygges profesjonsutdanningene. Tema side 3 17

UniverS. Høyt og bredt Slik bygges profesjonsutdanningene. Tema side 3 17 Leder Side 2 Profesjoner Side 3 UiS tek eit nasjonalt ansvar. Side 4 Forskning gir kompetanseløft og vekst i reiselivsnæringen. Side 6 Ingen verdiskaping uten ingeniører. Side 8 Norge trenger forskere

Detaljer

Foredler talenter skaper karrierer

Foredler talenter skaper karrierer Foredler talenter skaper karrierer www.nhh.no/stud Innhold Karrieremuligheter side 5 (se også jobbcase side 13, 15, 19, 23 og 25) Master i økonomi og administrasjon side 8 Utveksling side 22 Master i regnskap

Detaljer