BRUKERHÅNDBOK EKSTERN SKJERM RD-20 MODELL.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKERHÅNDBOK EKSTERN SKJERM RD-20 MODELL. www.furuno.co.jp"

Transkript

1 BRUKERHÅNDBOK EKSTERN SKJERM MODELL

2 Pub. No. ONO A DATE OF ISSUE: FEB. 2010

3 VIKTIGE MERKNADER Generelt Operatøren av dette utstyret må lese og følge beskrivelsene i denne håndboken. Feil drift eller vedlikehold kan ugyldiggjøre garantien eller medføre skade. Ikke kopier noen del av denne håndboken uten skriftlig godkjennelse fra. Hvis du mister denne håndboken, eller hvis den blir utslitt, må du kontakte forhandleren for å få en ny håndbok. Innholdet i denne håndboken og utstyrsspesifikasjonene kan endres uten varsel. Eksempelskjermbildene (eller illustrasjonene) som vises i denne håndboken, kan være forskjellig fra skjermbildene som vises på skjermen. Hvilke skjermbilder du ser, avhenger av systemkonfigurasjonen og utstyrsinnstillingene. Lagre denne håndboken for fremtidig referanse. En hver modifisering av utstyret (inkludert software) av personer som ikke er autorisert av FU- RUNO vil avbryte garantien. Alle merke- og produktnavn er varemerker, registrerte varemerker eller service-merker fra sine respektive eiere. Hvordan kassere dette produktet Kasser dette produktet i henhold til lokale reguleringer for lagring av industriavfall. For avfallshåndtering i USA, se hjemmesiden til Electronics Industries Alliance (http://www.eiae.org/) for korrekt avfallshåndtering. Hvordan kassere et brukt batteri Noen -produkter har batteri(er). For å se om ditt produkt har batteri(er), se kapittelet om vedlikehold. Følg instruksjonene under hvis et batter er brukt. I EU Den avkryssede søppelbøtten indikerer at alle typer batterier ikke kan bli kassert sammen med vanlig avfall eller på en søppelfylling. Ta de brukte batteriene med til en batteriinsamling i henhold til din nasjonale lovgivning og Batteridirektivet 2006/66/EU. Cd I USA Mobius loop-symbolet (tre piler i en trekant) indikerer at NI-Cd og blyholdige oppladdbare batterier må resirkuleres. Ta med de brukte batteriene til en batteriinsamling i henhold til lokale lover. I andre land Ni-Cd Pb Det finnes ingen internasjonale standarder for batterigjenvinningssymbolet. Antallet symboler kan øke når andre land lager sine egne gjenvinningssymboler i fremtiden. i

4 SIKKERHETSINSTRUKSJONER ADVARSEL ADVARSEL Indikerer et forhold som kan føre til død eller alvorlige skader hvis dette ikke unngås. Indikerer et forhold som kan føre til mindre eller moderate skader hvis dette ikke unngås. Sikkerhetsinformasjon for brukeren ADVARSEL Ikke demontér eller modifiser utstyret. Brann, elektrisk sjokk eller alvorlig skade kan oppstå. Slå av strømmen med en gang hvis vann lekker inn i utstyret eller røyk eller brann kommer fra utstyret. Hvis man ikke slår av utstyret kand det føre til brann eller elektrisk støt. Ta kontakt med en salgsrepresentant hos for service. Hold varmeapparater borte fra utstyret. Varme kan omforme utstyrets form og smelte strømledningen, som kan det føre til brann eller elektrisk støt. ADVARSEL Ikke betjen utstyret til annet enn tiltenkt bruk. Ukorrekt bruk av utstyret kan påvirke ytelsen og ugyldiggjøre garantien. Sikkerhetsinformasjon til installatøren ADVARSEL Slå av strømmen på kontrollpanelet før du installerer utstyret. Det kan føre til brann eller elektrisk støt hvis strømmen ikke slås av. Forsikre deg om at strømtilførselen er riktig i forhold til spenningsraten på utstyret. Tilkobling av feil strømforsyning kan forårsake brann eller utstyr-skade. Spenningsraten på utstyret står på etiketten over strømkontakten. ADVARSEL Utstyret jordes for å hindre gjensidig interferens. Merk deg følgende kompass avstander for å unngå interferens på et magnetisk kompass: Modell Standard kompass Styre kompass 1,25 m 0,80 m 1,30 m 0,85 m RD-502 1,00 m 0,65 m ii

5 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... iv SYSTEMKONFIGURASJON... v 1. BRUK Kontroller Hvordan skru strømmen På og Av Hvordan justere skjermbildets lysstyrke Hvordan velge skjermbilde Hvordan velge måleenheter Hvordan velge skjermmodus Hvordan stille inn brukermenyen VEDLIKEHOLD, FEILSØKING Vedlikehold Delenes levetid Feilskjermbilder Diagnostic Test Simuleringsmodus Parts Location and Parts List INSTALLERING Utstyrsliste Installering av ekstern skjerm Installering av fjernkontroll og demperkontroll Kabling Justeringer JIS Cable Guide SPESIFIKASJONER... SP-1 PACKING LISTS...A-1 OUTLINE DRAWINGS...D-1 INTERCONNECTION DIAGRAM...S-1 iii

6 FORORD Noen ord til deg som eier av ekstern skjerm Gratulerer med valget av et ekstern skjerm. Vi er sikre på at du vil forstå hvorfor navnet har blitt synonymt med kvalitet og pålitelighet. I mer enn 60 år har Electric Company hatt et misunnelsesverdig rykte når det gjelder nyskapende og pålitelig elektronisk utstyr for bruk til sjøs. Dette engasjementet for å levere et best mulig produkt forsterkes gjennom vårt omfattende globale nettverk av agenter og forhandlere. Utstyret er designet og konstruert for å oppfylle de tøffe kravene på sjøen. Det finnes imidlertid ikke noen maskiner som kan utføre sin påtenkte funksjon hvis de ikke er riktig installert og vedlikeholdt. Les nøye gjennom og følg prosedyrene for drift og vedlikehold som angis i denne håndboken. Vi vil sette pris på tilbakemeldinger fra deg, sluttbrukeren, om hvorvidt vi når målene våre. Takk for at du valgte utstyr fra. Funksjoner Hovedfunksjonene på er som vist nedenfor. Kompakt ekstern skjerm har funksjonen seervennlig skjerm med rød LED. Navigasjonsdata i digitalt format med tilkobling til forskjellige sensorer. Størrelsen samsvarer med standarden DIN (Deutsche Industrie Normen), slik at den er kompatibel med eksterne skjermer fra andre produsenter. Seriekobling er tilgjengelig for opp til totalt 10 er. Når du kobler til flere kan lysstyrken på skjermene justeres sammen. Programnummer Program Nummer Startversjon Starter xx Aug Oppstarter xx Aug Hoved xx Aug. 2009, RD xx Aug xx: mindre endringer iv

7 SYSTEMKONFIGURASJON Enkel ekstern skjerm Ekstern skjerm PWR DISP UNIT MODE VDC NMEA0183 sensorsignal Miljøkategori: Beskyttet mot vær:,, RD-502 DISP UNIT MODE REMOTE CONTROLLER Fjernkontroll DAY NT DIMMER CONTROLLER RD-502 Demperkontroll RD-502 v

8 SYSTEMKONFIGURASJON Flere eksterne skjermer (seriekoblet tilkobling) Mønster 1: Sensorsignaler og demperkontroller blir vanligvis brukt. Maksimalt 10 underkomponenter kan tilkobles. : A (hoved) : B (sub) : C (sub) : D (hoved) : E (sub) PWR DISP UNIT MODE PWR DISP UNIT MODE PWR DISP UNIT MODE PWR DISP UNIT MODE PWR DISP UNIT MODE VDC VDC VDC VDC VDC NMEA0183 sensorsignal DISP UNIT MODE DISP UNIT MODE DISP UNIT MODE DISP UNIT MODE DISP UNIT MODE FJERNKONTROLL FJERNKONTROLL FJERNKONTROLL FJERNKONTROLL FJERNKONTROLL RD-502: a DAY NT DEMPERKONTROLL RD-502 Lysstyrke for A, B og C er kontrollert av RD-502 a. Lysstyrke for D og E er kontrollert av RD-502 b. RD-502: b DAY NT DEMPERKONTROLL RD-502 Mønster 2: Demperkontrollen er ofte brukt. Maksimalt 10 underkomponenter kan tilkobles. : hoved : sub : sub : sub : sub PWR DISP UNIT MODE PWR DISP UNIT MODE PWR DISP UNIT MODE PWR DISP UNIT MODE PWR DISP UNIT MODE VDC VDC VDC VDC VDC NMEA0183 sensorsignal NMEA0183 sensorsignal NMEA0183 sensorsignal NMEA0183 sensorsignal NMEA0183 sensorsignal DISP UNIT MODE FJERNKONTROLL RD-502 DAY NT DEMPERKONTROLL RD-502 Merk: Når du skrur av strømmen på en i seriekoblingen vil de ene som er koblet til etter denne en ikke kunne motta verken sensorsignal eller lysstyrkesignal. vi

9 1. BRUK 1.1 Kontroller Fjernskjermbilde PWR DISP UNIT MODE No. Kontroll Beskrivelse 1 PWR Slår strømmen på/av. 2 DISP Bytt skjermbilde UNIT Velg måleenhetene for gjeldende skjermbilde. 4 MODE Velg modus for gjeldende skjermbilde. 5, : Reduserer skjermens lysstyrke. : Øker skjermens lysstyrke. (Se avsnitt 1,3 for detaljer.) Fjerning av beskyttelsesdekselet Trykk her med tommelen og trekk dekselet frem. 1

10 1. BRUK Fjernkontroll 2 1 DISP UNIT MODE 3 REMOTE CONTROLLER No. Kontroll Beskrivelse 1 DISP Bytt skjermbilde. 2 UNIT Velg måleenhetene for gjeldende skjermbilde. 3 MODE Velg modus for gjeldende skjermbilde. Dimmekontroll RD DAY NT DIMMER CONTROLLER RD-502 No. Kontroll Beskrivelse 1 DAY/NT Bytter skjermbildets lysstyrke mellom bruk om dagen eller om natten. 2, : Reduserer skjermens lysstyrke. : Øker skjermens lysstyrke. 2

11 1. BRUK 1.2 Hvordan skru strømmen På og Av Trykk på PWR-tasten for å slå på utstyret. Startskjermbildet kommer opp og viser alle LED-prikker og 7-segmenter. Deretter modellnavent, og så resultatene av kontroll av ROM og RAM, OK eller NG (Ikke bra), vises. Etter selvtesten er fullført vil det siste benyttede skjermbildet dukke opp LED-test for punkter og 7-segmenter Modellnavn ROM RAM Merk: Hvis ikke alle prikkene og 7-segmentene lyser, eller hvis NG vises som resultat av kontrollen av ROM og RAM, må du kontakte din forhandler. For å slå av utstyret, trykker du på PWR-tasten. OK OK ROM/RAM-test 1.3 Hvordan justere skjermbildets lysstyrke For å justere skjermbildets lysstyrke må du trykke,, eller DAY/NT-tasten. Innstillingsområdet er 0 til 9. "0" er av og "9" er det lyseste. Bruk med hoved Hoved styrer samtidig skjermbildets lysstyrke for hoved og underkomponentene. Styrer med -tasten: Reduserer skjermens lysstyrke. Styrer med -tasten: Øker skjermens lysstyrke. Bruk med underkomponent Når du vil justere skjermbildets lysstyrke individuelt for hver underkomponent må du gjøre som følger: Styrer med -tasten: Reduserer skjermens lysstyrke. (Variasjonen er mindre enn den for hovedkomponenten R-20 og RD-502 koblet til hoved.) Styrer med -tasten: Øker skjermens lysstyrke. (Variasjonen er mindre enn den for hovedkomponenten R-20 og RD-502 koblet til hoved.) Bruk med RD-502 RD-502 styrer samtidig skjermbildets lysstyrke for hoved og for s underkomponenter. Styrer med -tasten: Reduserer skjermens lysstyrke. Styrer med -tasten: Øker skjermens lysstyrke. Styrer med DAY/NT-tasten: Skjermbildets lysstyrke endre seg som vist i tabellen nedenfor for hvert trykk på tasten. Gjeldende innstilling Innstilling etter tastetrykk Gjeldende innstilling Innstilling etter tastetrykk

12 1. BRUK 1.4 Hvordan velge skjermbilde Skjerm Skjermen for R-20 endres som følger med DISP-tasten. Når du starter vil det siste brukte skjermbildet komme opp. Datatilgjengelighet avhenger av din systemkonfigurasjon. Visningsmodus (AUTO, SOG, STW, GPS) Retningen på skipets bevegelse (AFT eller : Akter, FWD eller : Fremover) Hastighet (standard) Avstand løpt M Visningsmodus SOG Retningen på skipets bevegelse A kn (AUTO, SOG, STW, GPS) ( : Akter, : Fremover) A betyr AUTO-modus Fart Distanse siden nullstilling Avstand løpt Visningsmodus (AUTO, SOG, STW, GPS) A betyr AUTO-modus. Retningen på skipets vending (S eller : Styrbord, P eller : Babord, Ingen indikasjon: Når 0.0 grad/min) Visningsmodus (Ingen indikasjon: Sann, MAG: Magnetisk) Visningsmodus (Ingen indikasjon: Sann, MAG: Magnetisk) Visningsmodus (AUTO, DBK, DBT, DBS) SOG AUTO AFT kn Total avstand Svingrate Kurs Kurs over grunn DEPTH DBK A Dybde DISP-tasten DISP-tasten DISP-tasten ROT P deg/min 10.6 HDG MAG DISP-tasten deg COG MAG N N M SOG A kn 25.9 DISP-tasten deg DISP-tasten m AUTO kommer opp når skjermmodus er AUTO. Understreket for total avstandsskjerm Retningen på skipets bevegelse ( : Akter, : Fremover) Fart A betyr AUTO-modus. DISP-tasten (fortsetter på neste side) 4

13 1. BRUK Retningen på skipets vending (STBD eller : Styrbord side, BABORD eller : Babord side, Ingen indikasjon: Når 0,0 eller 180,0 grad) Retningen på skipets vending (STBD eller : Styrbord side, BABORD eller : Babord side, Ingen indikasjon: Når 0,0 eller 180,0 grad) Visningsmodus (MOTOR eller AKSEL) Retningen på skipets bevegelse (AH eller +: Forover, AS eller -: Akter) ENGINE 3 + RPM RUDDER B STBD deg Rorvinkel DISP-tasten ORDER B STBD deg 150 Rorvinkelordre Motor/Aksel omdreining eller propell pitch (Velg i brukermeny.) DISP-tasten Visningsmodus (T: Teoretisk, R: Relativ) Visningsmodus (T: Teoretisk, BABORD: Vinden blåser fra babord (relativ), STBD: Vinden blåser fra styrbord (relativ), Ingen indikasjon: Når 0,0 eller 180,0 grad) WIND T Vindhastighet og -retning DISP-tasten WIND T eller PITCH + SPD kn 3.1 DIR deg Vindretning DISP-tasten WATER TEMP C 41.0 (Forts. fra forrige side) DISP-tasten Vanntemperatur DISP-tasten Gå til Hastighetskjerm. Nåværende rorposisjon (S: STBD (styrbord), B: BABORD, Ingen indikasjon: SINGEL) Nåværende rorposisjon (S: STBD (styrbord), B: BABORD, Ingen indikasjon: SINGEL) 2 % Nummer på motor, aksel eller propell (Når 0 er valgt, ingen indikasjon.) Teoretisk: Teoretisk eller kalkulert vind. Vind retning relativ til skipets baug, vindhastighet som om skipet står stille. Relativ: Relativ eller tilsynelatende vind. Vind retning relativ til skipets baug, vindhastighet relativ til et bevegelig fartøy. Merk: Innstillingene blir lagret seks sekunder etter du har endret innstillingene. Hvis du skrur av strømmen like etter at du har endret innstillingene vil ikke de siste endringene bli lagret. 5

14 1. BRUK Terminologiliste Følgende tabell viser ord og uttrykk som blir brukt i. Uttrykk Betydning % Prosent C Grader Celsius F Grader Fahrenheit 1AXIS 1-axis 7-SEG 7-Segment 38.4kt 38.4Kbps 4.8kt 4.8Kbps A, AUTO Automatisk AFT Etter AH Forover ALLE Alle ARROWS Piler AS Akter AVE Gjennomsnittlig BACK Tilbake BAUD-RATE Overfør.hast. BOOTER Starter Lysstyrke CAL Kalibrering CH1 Serieinndataport, Kanal 1 (RD1A, RD1B) CH2 Serieinndata-/utdataport, Kanal2 (RD2A, RD2B, TD2A, TD2B) ChkSUM Kontroller sum CLEAR Tøm COG Kurs over grunn DATA Data DAY Dagtid DBK Dybde under kjøl DBS Dybde under overflaten DBT Dybde under svinger deg/min grader/minutt DEPTH Dybde DIMMER Demper DIR Retning DISP Skjerm DOT Stiplet kurve ENGINE Motor ft fot FWD Fremover GPS Globalt Posisjoneringssystem HDG Kurs KEY Tast km/h Kilometer/time kn knop LED Lysdiode LOOP Loop MAG Magnetisk: Magnetisk peiling måles med magnetisk nord som referanseretning. MAIN Hoved 6

15 1. BRUK Uttrykk Betydning MENU Meny mph Miles per time m/s Meter/sekund NG Ikke bra NM Nautisk mil No. Nummer NO Nei NT Natt OFF Av OFFSET Forskyvning OK OK ON På ORDER Rorvinkelordre OUT Utdata PITCH Propelljustering P, PORT Babord/Babord side PWR Strøm R Relativ: Relativ eller tilsynelatende vind. Vindretningen relativ til fartøyet s baug og vindhastigheten relativ til fartøyet i bevegelse. RAM Random Access Memory RANK Rangering av stiplet kurve LED ROM Read Only Memory ROT Svingrate RPM Omdreininger per minutt RUDDER Ror/Rorvinkel SAVE Lagre SELECT Velg SET Innstill SHAFT Aksel SIM Simulering SINGLE Enkel S-OUT Sensor ut SPEED, SPD Fart SOG Hastighet over grunn STARTER Starter STW Speed Through Water (hastighet gjennom vann) S, STBD Styrbord/Styrbord side SUB Underkomponent SYS System T Teoretisk: Teoretisk eller kalkulert vind. Vindretningen relativ til fartøyet s baug og vindhastigheten relativ til fartøyet som om det skulle være i ro. TEMP Temperatur TEST Test TEXT Text TID Tid UNIT Enhet VECTOR Vektor WATER Vann WIND Vind JA Ja 7

16 1. BRUK 1.5 Hvordan velge måleenheter Du kan velge måleenheter for hastighet, avstand, dybde, vindhastighet og vanntemperatur. 1. Trykk DISP-tasten for å vise skjermen hvor du vil endre måleenheter. 2. Trykk på UNIT-tasten for å velge ønsket enhet. Hastighet: kn (standard), m/s, km/h Dybde: ft (standard), m, fm Vindhastighet: kn (standard), m/s, km/h, mph Vanntemperatur: C (standard), F Avstand: Kombinasjonen av enheten for avstand og hastighet er som følger: Avstand Fart Merknader NM kn Standard- NM km km m/s m/s kn 1.6 Hvordan velge skjermmodus 1. Trykk DISP-tasten for å vise skjermen hvor du vil endre skjermmodus. 2. Trykk MODE-tasten for å velge ønsket skjermmodus. Hastighet: AUTO (standard), SOG, STW, GPS I [AUTO]-modus vises hastighetsdata i prioritert rekkefølge, SOG, STW og GPS. SOG har den høyeste og GPS den laveste prioriteten. Det vil si at når SOG, STW og GPS data legges inn vil SOG- data vises. "AUTO" kommer opp i det øvre høyre hjørnet på skjermen når[auto]-modus er aktivert. Visningsmodus (SOG: Hastighet over grunn, STW: Hastighet gjennom vann, GPS: Hastighetsdata fra GPS) SOG AUTO AFT kn 10.8 AUTO -indikasjon SOG/STW: Hastighetsdata fra dopplersonaren, dopplerloggen, hastighetsloggen, etc. GPS: Data fra Navigasjonsutstyret som ikke er beskrevet ovenfor (hovedsaklig, SOG-data fra en GPS-navigator) Avstand: AUTO (standard), SOG, STW, GPS I [AUTO]-modus er data med høyest prioritet SOG og lavest er GPS. "A" melding kommer opp etter skjermmodus når [AUTO]-modus er aktivert. Visningsmodus N M SOG A kn 25.9 A betyr AUTO-modus. 8

17 1. BRUK Kurs: Faktisk (standard, skjermindikasjon: ingen), Magnetisk (skjermindikasjon: "MAG") Visningsmodus (Ingen indikasjon: Sann, MAG: Magnetisk) HDG MAG Kurs over grunn: Faktisk (standard, skjermindikasjon: ingen), Magnetisk (skjermindikasjon: "MAG") COG MAG Dybde: AUTO (standard), DBK, DBT, DBS I [AUTO]-modus er data med høyest prioritet DBK og lavest er DBS. "A" melding kommer opp etter skjermmodus når [AUTO]-modus er aktivert. Motor/akselomdrening: Velg [ENGINE] eller [SHAFT] fra brukermenyen. Skjermen viser "ENGINE" eller "SHAFT" avhengig av ditt valg. Propelljustering: Velg [PITCH] fra brukermenyen. "PITCH" kommer opp på skjermen. Vindhastighet: Teoretisk (standard, skjermindikasjon: "T"), Relativ (skjermindikasjon: "R") Vindretning: Teoretisk (standard, skjermindikasjon: "T"), Relativ (Når vinden kommer fra babord, "PORT" vises. Når vinden kommer fra syrbord, "STBD" vises. Når vindretningen er 0.0 eller grader er det ingen indikasjon på "PORT" eller "STBD".) deg deg Visningsmodus (Ingen indikasjon: Sann, MAG: Magnetisk) 30.9 Visningsmodus (DBK: Dybde under kjøl, DBT: Dybde under svinger, DBS: Dybde under overflaten) Visningsmodus (MOTOR eller AKSEL) Visningsmodus Visningsmodus (T: Teoretisk, R: Relativ) Visningsmodus (T: Teoretisk, BABORD/STYRBORD/ ingen indikasjon: Relativ) DEPTH DBK A ft ENGINE 3 + RPM PITCH + WIND T WIND T % 36 SPD kn 3.1 DIR deg 84.5 A betyr AUTO-modus. Omdreininger per minutt 9

18 1. BRUK 1.7 Hvordan stille inn brukermenyen Brukermenyen lar deg justere slik at den passer dine behov. No. Meny Beskrivelse Innstilling Standard- 1 KEY LED Still inn lysstyrken for tastens LED. 1 til RPM SET ENGINE (or SHAFT, PITCH) Velg at motorrelatert data skal vises fra [ENGINE], [SHAFT], eller [PITCH]. ENGINE, SHAFT, PITCH ENGINE 3 RPM SET No. Velg nummer for motor, aksel eller propell. 0 til WIND AVE TIME Still inn vindens gjennomsnittstid for å jevne ut vinddata. Jo høyere innstilling, desto mer jevnes rådataene ut. For å finne vindretning og hastighet i øyeblikket må du velge kortere tid. 0, 1, 2, 3, 5, 10 min 1 min 5 RUDDER SINGLE (eller STBD, PORT) Velg monteringssted for roret fra [SIN- GLE], [STBD] (styrbord), eller [PORT]. SINGLE, STBD, PORT SINGLE 6 Retningspiler (eller TEKST) Velg indikasjon på retning fra [ARROWS] eller [TEXT] for hastighet, ROT (svingrate), ror og motor/aksel/pitch. PILER, TEKST ARROWS 7 DOT LED CAL Hvis det er en forskjell på den stiplede -3 til SEG LED CAL kurvens LED-lysstyrke og 7-segment LED-lysstyrke juster DOT LED CAL eller 7-SEG LED CAL slik at begge lysstyrker er den samme. -3 er det mørkeste og 3 er det lyseste. -3 til 3 0 Innstillingsprosedyrer 1. Mens du holder nede DISP-tasten må trykke PWR-tasten for å skru på strømmen. 2. Trykk MODE-tasten eller UNIT-tasten for å velge ønsket skjermbilde. 3. Trykk eller -tasten for å sette verdien og trykk deretter på MODE-tasten for å lagre data og gå til neste skjermbilde. 4. Etter du har stilt inn alle alternativer vil skjermbildet for å lagre data komme opp. Trykk på MODE-tasten for å lagre data. Utstyret starter opp på nytt. Merk: Brukermenyen er ikke i bruk på og RD

19 1. BRUK 2 KEY LED Still inn lysstyrken for tastens LED med eller -tasten. UNIT-tast MODE-tast Velg et objekt for visning blant [MOTOR], [AKSEL], eller [PITCH]. RPM SET ENGINE RUDDER SINGLE -tast 8 RPM SET SHAFT -tast UNIT-tast MODE-tast RPM No. WIND TIME DOT CAL SET 3 Velg antall motor, aksel eller propell 0 med eller -tasten. MODE-tast AVE 1 0 -tast UNIT-tast MODE-tast 5 Velg monteringssted for roret. -tast -tast RUDDER STBD -tast UNIT-tast MODE-tast 6 Velg indikasjon på retning. -tast Direction ARROWS Punktmatrise Segment UNIT-tast -tast UNIT-tast MODE-tast UNIT-tast LED 7-SEG LED CAL UNIT-tast SAVE DATA YES MODE 1 RPM SET PITCH 4 Sett gjennomsnittlig vindbehandlingstid (min) med eller -tasten. Direction TEXT RUDDER PORT 7 Juster punktmatrisen LED-lysstyrke med eller -tasten. MODE-tast 8 Juster 7-segment LED-lysstyrke med 0 eller -tasten. MODE-tast Bekreft for å lagre data MODE-tast Utstyret starter opp på nytt. 11

20 2. VEDLIKEHOLD, FEILSØKING MERK Ikke påfør maling, antirustmiddel eller kontaktspray på overflatene eller på plastdelene på utstyret. Slike midler inneholder organiske løsningsmidler som kan skade overflatene og plastdelene, særlig plastkoblingene. 2.1 Vedlikehold Kontroller punktene nedenfor jevnlig for å opprettholde ytelsen. Kontroller at kontaktene på baksiden er godt tilskrudd og fri for støv. Kontroller at jordingssystemet er fritt for rust og at jordingskabelen er godt tilskrudd. Fjern støv eller skitt fra kabinettet med en myk, tørr klut. For vanskelig skitt kan du bruke mildt vaskemiddel blandet med vann. Rengjør kabinettet med en tørr klut etter du har brukte vaskemiddelet. Ikke bruk løsemidler, for eksempel tynningsmiddel, aceton eller benzen til rengjøring av enheten. De kan fjerne maling og merking. 12

21 2. VEDLIKEHOLD, FEILSØKING 2.2 Delenes levetid Skifte sikring Sikringen på fjernskjermen beskytter utstyret mot overstrøm og feil på utstyret. Hvis sikringen går, må du finne årsaken til dette før du skifter sikringen. Bruk riktig sikring. En feil sikring kan skade utstyret. Se oversiktstegningene om sikringens plassering. Bruk riktig sikring. ADVARSEL En feil sikring kan skade utstyret og forårsake brann. Type Kodenr. Merknader FGMB 125V 2A PBF VDC LED-levetid LED-skjermen har en levetid på omtrent 46,000 timer. Det faktiske antall timer avhenger av omgivelsestemperatur og fuktighet. Forbruket av strøm avhenger av antall LED-lamper, og LED-lysstyrke. 2.3 Feilskjermbilder Når NMEA-setninger ikke blir forsynt eller når tidsavbrudd vil vise følgende feilskjermbilder. RUDDER P deg Eksempel: Ror vinkel SPEEDAUTO kn Eksempel: Fart i [AUTO]-modus DEPTH DBK ft Eksempel: Dybde i ikke [AUTO]-modus --.- GPS A N M kn Eksempel: Total avstand i [AUTO]-modus 2.4 Diagnostic Test Diagnosetesten kontrollerer om systemet fungerer riktig. Det finnes to typer diagnosetester; automatisk test og tastetest. Automatisk test 1. Mens du holder nede UNIT-tasten må trykke PWR-tasten for å skru på strømmen. 13

22 2. VEDLIKEHOLD, FEILSØKING 2. Trykk påmode knappen. Den automatiske testen starter. For å stoppe testen, trykk på PWRtasten igjen Merk: Du kan utvide visningstiden for et skjermbilde til tre sekunder. Trykk kort på en tast (utenom PWR-tasten) på ønsket skjermbilde i løpet av testen. Du kan gjøre denne prosedyren opp til 10 ganger, det vil si at du kan forlenge visningstiden til maksimalt 30 sekunder. Mens du holder nede UNIT-tasten, trykk på PWR-tasten for å slå på utstyret. Startskjerm for automatisk test SELECT AUTO LOOPBACK CH2 Serie loopback test for CH2* MODE-tast (Automatisk test starter.) Modellnavn *: Når loopback-test er OK kommer OK opp. Når loopback-testen er NG er det ingen indikasjon. LOOPBACK CH1 Serie loopback test for CH1* LED-test mønster 1: LED-test mønster 2: **: Når du kobler til eller RD-502, programnummer og versjonnummer er vist. RD xx.xx xx.xx RD-502 program versjon** program versjon** ROM/RAM-test ROM RAM OK OK MAIN xx.xx Hovedprogram versjon Starter program versjon xx.xx STARTER BOOTER xx.xx Oppstartprogram versjon xx: Programversjonsnummer Testresultater Modellnavn: Modellnavnet "" vises. LED-test (mønster 1 og 2): Sjekk at alle LED-segmenter lyser. ROM, RAM: Resultatene av ROM-/RAM-testene vises som OK eller NG (No Good). Hvis NG kommer til syne, skal du kontakte din forhandler for informasjon. Programversjon (starter, booter, hoved,, RD-502): Programversjonnumrene vises. Serie "loopback"-test (CH1 og CH2), for feltservicemann: En teststarter kreves for denne testen. Resultatet for denne "loopback"-testen vises som OK eller ingen indikasjon (test ikke utført). 14

23 2. VEDLIKEHOLD, FEILSØKING Tastetest 1. Mens du holder nede UNIT-tasten må trykke PWR-tasten for å skru på strømmen. 2. Trykk -tasten en gang for å vise tastetestskjermen. Merk: Du kan ikke bruke -tasten på RD-502 på denne skjermen. 3. Trykk på MODE knappen. 4. Trykk på en tast unntatt PWR-tasten. Du kan teste opp til 10 taster. Tastenavnet for tasten du har trykket på og antallet taster som gjenstår å testes vises. Når antallet er 0, startskjermbildet for tastetesten kommer opp. Når du tester mer enn 10 taster må du gjenta trinn 3 og 4. Mens du holder nede UNIT-tasten, trykk på PWR-tasten for å slå på utstyret. Startskjerm for automatisk test SELECT AUTO Startskjerm for tastetest -tast SELECT KEYTEST KEYTEST 10 KEYTEST DISP MODE-tast Alle taster (for eksempel, DISP-tasten) 9 Alle taster KEY TEST UNIT 0 (for eksempel, UNIT-tast) 5. For å stoppe testen, trykk på PWR-tasten igjen Merk: For fjernkontrollen og demperkontrollen vises "-R" etter tastenavnet unntatt DAY/NT-tasten. 2.5 Simuleringsmodus Simuleringsmodus, som viser internt genererte navigasjonsdata, er til for at du skal kunne gjøre deg kjent med funksjonene i. "SIM" kommer opp og blinker i det øvre høyre hjørnet på skjermen når simuleringsmodus er skrudd på. SOG AFT SIM kn 10.8 Indikasjonen SIM kommer opp. 1. Mens du holder nede UNIT-tasten må trykke PWR-tasten for å skru på strømmen. 15

24 2. VEDLIKEHOLD, FEILSØKING 2. Trykk -tasten to ganger. Skjermbildet for simulering kommer opp. Merk: Du kan ikke bruke -tasten på RD-502 på denne skjermen. 3. Trykk MODE-tasten for å starte simuleringsmodus. 4. For å stoppe simuleringsmodus må du trykke PWR-tasten for å skru av strømmen. 2.6 Parts Location and Parts List Parts Location 26P0009 Bak side 26P P0008 Åpnet deksel 16

25 2. VEDLIKEHOLD, FEILSØKING /502 : 26P0012A RD-502: 26P0012B Åpnet deksel Parts List ELECTRICAL PARTS Model Unit Remote display PRINTED CIRCUIT BOARD 26P0008, PNL 26P0009, MAIN Code No. - - ELECTRICAL PARTS Model Unit Remote controller PRINTED CIRCUIT BOARD 26P0012A, RMT Code No. - ELECTRICAL PARTS Model RD-502 Unit Dimmer controller RD-502 PRINTED CIRCUIT BOARD 26P0012B, RMT Code No. - 17

26 3. INSTALLERING 3.1 Utstyrsliste Standardutstyr Navn Type Kodenr. Antall Merknader Ekstern skjermenhet - 1 Installasjonsmateriell CP * Tilbehør FP * Reservedeler SP * Tilleggsutstyr Navn Type Kodenr. Merknader Fjernkontroll - Inkludert CP * Dempekontroll RD Inkludert CP * Oppheng OP26-1* *: Se pakkelistene. 3.2 Installering av ekstern skjerm Monteringshensyn Den eksterne skjermenheten kan monteres på en bordplate, i taket eller innfelt i et panel. Når du velger monteringssted, bør du tenke på følgende ting: Nominell synlig avstand for skjermenheten er 2.0 m. Velg et passende monteringssted avstanden tatt i betraktning. Ikke plasser enheten i nærheten av eksosrør og lufteventiler. Plassér enheten borte fra direkte sollys. Velg et monteringssted som er godt ventilert. Plasser enheten på et sted med minimal fare for støt og vibrasjon. Hold enheten borte fra utstyr som genererer elektromagnetiske felt, for eksempel motorer og generatorer. La det være tilstrekkelig plass for vedlikehold på siden av og bak enheten. La det være nok slakk på kablene slik at det kan utføres kontroll og vedlikehold. Merk deg den trygge avstanden (se side ii) for å unngå interferens på et magnetisk kompass. 18

27 Innfelt montering 3. INSTALLERING 1. Skjær ut en åpning på monteringsstedet (132 mm (bredde) x 120 mm (høyde)). 2. Lag fire prøvehull for selvgjengende skruer (diameter: 3 mm) hvor det er indikert på illustrasjonen nedenfor. 3. Sett inn pakningen for den eksterne skjermen fra baksiden. 4. Sett den eksterne skjermen inn i hullet og fest eksternskjermen med fire selvgjengende skruer (M3x15). 5. Sett på en kosmetisk dekke på hver festeskrue på frontpanelet. (Se Hvordan sette på en kosmetisk kappe på side 20.) 131 ± 0,5 (5,16 ) 144 (5,67 ) 12 (0,47 ) 74 (2,91 ) 131 ± 0,5 (5,16 ) 131 ± 0,5 (5,16 ) 132 ± 1,0 (5,20 ) 120 ± 1,0 (4,72 ) 144 (5,67 ) 131 ± 0,5 (5,16 ) Forsøkshull for selvgjengende skrue Festehull (4-φ4) for selvgjengende skrue 104 (4,09 ) Merk: Hvis det passer bedre å koble til kablene før du installerer den eksterne skjermen må du først koble til kablene som vist i seksjon 3.4. Montering på bordplate og i tak Du kan montere den eksterne skjermen på en bordplate eller i taket ved hjelp av det valgfrie opphenget (Type: OP26-1, kodenr.: ). 1. Sett inn opphengplaten til den eksterne skjermen fra baksiden og fest monteringsplaten fra fronten av den eksterne skjermen med fire flathodede skruer (M3x12). 2. Fest bunnen av opphenget til monteringsstedet med fire selvgjengende skruer (4x16). 3. Sett inn en skive for hver knapp (høyre og venstre) og fest knappene løst til den eksterne skjermen 4. Legg skruedelene til knappene inn i åpningen på opphenget og sett den eksterne skjermen på opphenget. 5. Skru til knappene for å feste opphenget til den eksterne skjermen. 6. Sett på en kosmetisk dekke på hver festeskrue på frontpanelet. (Se Hvordan sette på en kosmetisk kappe på side 20.) Skive Knapp Monteringsplate for oppheng Flathodet skrue Oppheng 19

28 3. INSTALLERING Hvordan sette den kosmetiske kappen Sett på en kosmetisk kappe på hver festeskrue på frontpanelet som vist nedenfor. Sett kosmetisk tape på hullet slik at kappen er jevnt med panelet. 3.3 Installering av fjernkontroll og demperkontroll Den valgfrie fjernkontrollen og demperkontrollen RD-502 kan monteres innfelt i et panel. Størrelsen og monteringsprosedyren er den samme for og R-502. For monteringssted må du se på monteringshensyn for den eksterne skjermen i seksjon 3.2. Innfelt montering 1. Skjær ut en åpning på monteringsstedet (88 mm (bredde) x 76 mm (høyde)). 2. Lag fire hull av φ4 som vist i illustrasjonen nedenfor. 3. Sett fjernkontrollen eller demperkontrollen i den utskjærte åpningen. Sett inn fire flathodede skruer (M3x12) fra forsiden og fest enheten med fire sett flate skiver, fjærskiver og sekskantede muttere fra baksiden. 88 ± 1,0 (3,46 ) 86 ± 0,5 (3,39 ) 76 ± 1,0 (2,99 ) DISP UNIT MODE REMOTE CONTROLLER 86 ± 0,5 (3,39 ) Festehull (4-φ4) Merk: Hvis det passer bedre å koble til kablene før du installerer fjernkontrollen eller demperkontrollen må du først koble til kablene som vist i seksjon

Manual. Simrad IS20 Analog Instrument serie. Norsk Sw. 1.2

Manual. Simrad IS20 Analog Instrument serie. Norsk Sw. 1.2 Manual Simrad IS20 Analog Instrument serie Norsk Sw. 1.2 www.simrad-yachting.com A brand by Navico - Leader in Marine Electronics Manual Simrad IS20 Analog Instrument serie Norsk Sw.1.2 Dokument nr: 20222840

Detaljer

LX750/LW650/LS+700/LW720

LX750/LW650/LS+700/LW720 LX750/LW650/LS+700/LW720 Brukerveiledning 020-000177-02 Prosjektør LW650/LS+700/LX750/LW720 Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksanvisning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du begynner

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk Brukerhåndbok Før du tar projektoren i bruk Vise et bilde Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera Bruke projektoren i nettverk Endre projektorinnstillingene Feilsøking Vedlikehold Tillegg

Detaljer

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44 Windlass Systems Installasjon og brukermanual Rev3.2 is rd th a p bo ee n K lo ua an m! SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 www.side-power.com

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Bruksanvisning Geneva Sound System (Model L & XL)

Bruksanvisning Geneva Sound System (Model L & XL) Bruksanvisning Geneva Sound System (Model L & XL) Norsk 87 Merk Denne bruksanvisningen finnes også i en lettlest versjon med større skrifttype. Du kan laste den ned fra www.genevalab.com og velg siden

Detaljer

Deler. arkmater papirstøtte arkmaterdeksel. kantskinne. dokumentdeksel. utskuff. matte for reflekterende dokumenter. transportlåshendel.

Deler. arkmater papirstøtte arkmaterdeksel. kantskinne. dokumentdeksel. utskuff. matte for reflekterende dokumenter. transportlåshendel. Deler kantskinne arkmater papirstøtte arkmaterdeksel dokumentdeksel utskuff matte for reflekterende dokumenter glassplate kontrollpanel (se Funksjoner i kontrollpanelet på side 9) minnekortspor skannerenhet

Detaljer

Riva2 530/670. Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk. med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold

Riva2 530/670. Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk. med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold Riva2 530/670 Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold For bruk i Norge VIKTIG WIRESTRØMPEN, FRONT OG GLASS PANEL BLIR SVÆRT

Detaljer

SPX SmartPilot System Installasjon SPX 10, SPX 30, SPX Magnetventil

SPX SmartPilot System Installasjon SPX 10, SPX 30, SPX Magnetventil SPX SmartPilot System Installasjon SPX 10, SPX 30, SPX Magnetventil Dokument referanse: 87072-2-NO Dato: November 2007 ii iii Innnhold Kapittel 1: Før du begynner... 1 1.1 Installasjonsoversikt... 1 Planlegge...

Detaljer

CP180C CP300C og CP500C

CP180C CP300C og CP500C CP180C CP300C og CP500C Norsk brukermanual ved Seatronic AS Slalåmbakken 2, 1598 Moss Tel: 69 25 09 60, faks: 69 24 79 99 e-post: seatronic@seatronic.no Standard Horizon Norsk manual ved Seatronic AS.

Detaljer

Magellan explorist 500. Betjeningsveiledning

Magellan explorist 500. Betjeningsveiledning Magellan explorist 500 Betjeningsveiledning Innholdsfortegnelse i explorist 500 GPS-mottaker 1 Egenskaper for Magellan explorist GPS-mottaker 1 Knappbeskrivelse 2 Installering og lading av batteri 4 Installering

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

GPSMAP 60CSx. Kartnavigator med høydemåler og elektronisk kompass. Brukermanual

GPSMAP 60CSx. Kartnavigator med høydemåler og elektronisk kompass. Brukermanual GPSMAP 60CSx Kartnavigator med høydemåler og elektronisk kompass Brukermanual Mars 2012 190-00482-38_0A 2005 Garmin Ltd. eller datterselskaper Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe,

Detaljer

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode mase mase GEERATORS Modello / Modelo matricola / Matrìcula Codice / Còdigo IS 2.6 Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 BRUKSAVISIG Modell Serie nummer Kode - 2 Denne manualen skal bevares og følge aggregatet

Detaljer

Veiledning for daglig bruk

Veiledning for daglig bruk Veiledning for daglig bruk Meldinger... 2 Introduksjon... 4 Skriverens deler og funksjonene i kontrollpanelet... 5 Skriverdeler... 5 Kontrollpanel... 6 Legge i papir... 7 Velge papirtype... 7 Legge papir

Detaljer

Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr.

Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr. Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr. P. MEIDELL AS Norsk versjon 1.06 / Desember 2000 Innhold Service og

Detaljer

Numa BA110 Boligalarm

Numa BA110 Boligalarm Et nytt og brukervennlig GSM Alarm System Velegnet til å beskytte dine verdier! Numa BA110 Boligalarm Brukermanual Versjon 1.0 Publisert dato: 1ste. januar 2012 Nettside: www.numa.no Numa AS Kanalkaia

Detaljer

22 LED-TV med smal DVD-spiller

22 LED-TV med smal DVD-spiller 22 LED-TV med smal DVD-spiller ICAST 22 Bruksanvisning Vi forbeholder oss retten til å endre skjermmenyen uten varsel for å sikre kontinuerlig produktforbedring. Det betyr at skjermmenyen som beskrives

Detaljer

Typegodkjent Electronic Chart and Display Information System (ECDIS), sertifisert av DNV. Software edition: 4.7.2 Manual edition: 2.

Typegodkjent Electronic Chart and Display Information System (ECDIS), sertifisert av DNV. Software edition: 4.7.2 Manual edition: 2. Typegodkjent Electronic Chart and Display Information System (ECDIS), sertifisert av DNV. Software edition: 4.7.2 Manual edition: 2.3 Side 2 TECDIS Manual TECDIS Manual Side 3 Innhold KAPITTEL 1: GENERELL

Detaljer

Blu-ray Hjemmekinoanlegg

Blu-ray Hjemmekinoanlegg HT-H7500WM HT-H7750WM Blu-ray Hjemmekinoanlegg brukerhåndbok forestill deg mulighetene Takk for at du har kjøpt dette produktet fra Samsung. Hvis du vil motta en mer omfattende service, må du registrere

Detaljer

Manual for ABPM 6100-maskinvare

Manual for ABPM 6100-maskinvare Representant i juridiske spørsmål Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153 USA www.welchallyn.com

Detaljer

IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490. From ManualLib.com

IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490. From ManualLib.com IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help users access anytime and anywhere,

Detaljer

MELDING TIL INSTALLATØR

MELDING TIL INSTALLATØR POWERMAX Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Installasjonsveiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON...2 2. SPESIFIKASJONER...2 2. 1 Generelle Data...2 2. 2 RF Seksjon...2 2. 3 Tekniske Data...2 2. 4 Kommunikasjon...3

Detaljer

ASUS stasjonær PC M11AD Bruksanvisning

ASUS stasjonær PC M11AD Bruksanvisning ASUS stasjonær PC M11AD Bruksanvisning NW8496 Første utgave August 2013 Copyright 2013 ASUSTeK Computer, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne håndboken, produktene og programvaren beskrevet i den, kan

Detaljer

Installeringsinstruksjoner for GHP 12

Installeringsinstruksjoner for GHP 12 Viktig sikkerhetsinformasjon Installeringsinstruksjoner for GHP 12 Denne revisjonen ble skrevet for programvareversjon 2.2 av GHP 12, som la til kompatibilitet med elektromagnetisk drivenhet. For å oppnå

Detaljer

Norsk DATA/VIDEOPROSJEKTØR. Brukerveiledning

Norsk DATA/VIDEOPROSJEKTØR. Brukerveiledning Norsk DATA/VIDEOPROSJEKTØR Brukerveiledning Med enerett. Dette dokumentet skal ikke mangfoldiggjøres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres, det være seg elektronisk, mekanisk, gjennom fotokopiering,

Detaljer

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8 TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8 Innhold Velkommen 4 Nytt 5 Nytt i denne utgaven... 5 Komme i gang 6 Klokken din 7 Om klokken... 7 Ha på seg klokken... 7 Rengjøre klokken... 8 Pulsmåleren...

Detaljer

Merk Første utgave (juli 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved.

Merk Første utgave (juli 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Merk Før du bruker opplysningene i denne boken og det produktet det blir henvist til, må du lese Sikkerhetsinformasjon på side v og Tillegg. Produktgaranti og merknader

Detaljer

Bærbare PC. Elektronisk håndbok

Bærbare PC. Elektronisk håndbok Bærbare PC Elektronisk håndbok NW8233 Første utgave Juni 2013 Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres,

Detaljer