BRUKERHÅNDBOK EKSTERN SKJERM RD-20 MODELL.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKERHÅNDBOK EKSTERN SKJERM RD-20 MODELL. www.furuno.co.jp"

Transkript

1 BRUKERHÅNDBOK EKSTERN SKJERM MODELL

2 Pub. No. ONO A DATE OF ISSUE: FEB. 2010

3 VIKTIGE MERKNADER Generelt Operatøren av dette utstyret må lese og følge beskrivelsene i denne håndboken. Feil drift eller vedlikehold kan ugyldiggjøre garantien eller medføre skade. Ikke kopier noen del av denne håndboken uten skriftlig godkjennelse fra. Hvis du mister denne håndboken, eller hvis den blir utslitt, må du kontakte forhandleren for å få en ny håndbok. Innholdet i denne håndboken og utstyrsspesifikasjonene kan endres uten varsel. Eksempelskjermbildene (eller illustrasjonene) som vises i denne håndboken, kan være forskjellig fra skjermbildene som vises på skjermen. Hvilke skjermbilder du ser, avhenger av systemkonfigurasjonen og utstyrsinnstillingene. Lagre denne håndboken for fremtidig referanse. En hver modifisering av utstyret (inkludert software) av personer som ikke er autorisert av FU- RUNO vil avbryte garantien. Alle merke- og produktnavn er varemerker, registrerte varemerker eller service-merker fra sine respektive eiere. Hvordan kassere dette produktet Kasser dette produktet i henhold til lokale reguleringer for lagring av industriavfall. For avfallshåndtering i USA, se hjemmesiden til Electronics Industries Alliance (http://www.eiae.org/) for korrekt avfallshåndtering. Hvordan kassere et brukt batteri Noen -produkter har batteri(er). For å se om ditt produkt har batteri(er), se kapittelet om vedlikehold. Følg instruksjonene under hvis et batter er brukt. I EU Den avkryssede søppelbøtten indikerer at alle typer batterier ikke kan bli kassert sammen med vanlig avfall eller på en søppelfylling. Ta de brukte batteriene med til en batteriinsamling i henhold til din nasjonale lovgivning og Batteridirektivet 2006/66/EU. Cd I USA Mobius loop-symbolet (tre piler i en trekant) indikerer at NI-Cd og blyholdige oppladdbare batterier må resirkuleres. Ta med de brukte batteriene til en batteriinsamling i henhold til lokale lover. I andre land Ni-Cd Pb Det finnes ingen internasjonale standarder for batterigjenvinningssymbolet. Antallet symboler kan øke når andre land lager sine egne gjenvinningssymboler i fremtiden. i

4 SIKKERHETSINSTRUKSJONER ADVARSEL ADVARSEL Indikerer et forhold som kan føre til død eller alvorlige skader hvis dette ikke unngås. Indikerer et forhold som kan føre til mindre eller moderate skader hvis dette ikke unngås. Sikkerhetsinformasjon for brukeren ADVARSEL Ikke demontér eller modifiser utstyret. Brann, elektrisk sjokk eller alvorlig skade kan oppstå. Slå av strømmen med en gang hvis vann lekker inn i utstyret eller røyk eller brann kommer fra utstyret. Hvis man ikke slår av utstyret kand det føre til brann eller elektrisk støt. Ta kontakt med en salgsrepresentant hos for service. Hold varmeapparater borte fra utstyret. Varme kan omforme utstyrets form og smelte strømledningen, som kan det føre til brann eller elektrisk støt. ADVARSEL Ikke betjen utstyret til annet enn tiltenkt bruk. Ukorrekt bruk av utstyret kan påvirke ytelsen og ugyldiggjøre garantien. Sikkerhetsinformasjon til installatøren ADVARSEL Slå av strømmen på kontrollpanelet før du installerer utstyret. Det kan føre til brann eller elektrisk støt hvis strømmen ikke slås av. Forsikre deg om at strømtilførselen er riktig i forhold til spenningsraten på utstyret. Tilkobling av feil strømforsyning kan forårsake brann eller utstyr-skade. Spenningsraten på utstyret står på etiketten over strømkontakten. ADVARSEL Utstyret jordes for å hindre gjensidig interferens. Merk deg følgende kompass avstander for å unngå interferens på et magnetisk kompass: Modell Standard kompass Styre kompass 1,25 m 0,80 m 1,30 m 0,85 m RD-502 1,00 m 0,65 m ii

5 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... iv SYSTEMKONFIGURASJON... v 1. BRUK Kontroller Hvordan skru strømmen På og Av Hvordan justere skjermbildets lysstyrke Hvordan velge skjermbilde Hvordan velge måleenheter Hvordan velge skjermmodus Hvordan stille inn brukermenyen VEDLIKEHOLD, FEILSØKING Vedlikehold Delenes levetid Feilskjermbilder Diagnostic Test Simuleringsmodus Parts Location and Parts List INSTALLERING Utstyrsliste Installering av ekstern skjerm Installering av fjernkontroll og demperkontroll Kabling Justeringer JIS Cable Guide SPESIFIKASJONER... SP-1 PACKING LISTS...A-1 OUTLINE DRAWINGS...D-1 INTERCONNECTION DIAGRAM...S-1 iii

6 FORORD Noen ord til deg som eier av ekstern skjerm Gratulerer med valget av et ekstern skjerm. Vi er sikre på at du vil forstå hvorfor navnet har blitt synonymt med kvalitet og pålitelighet. I mer enn 60 år har Electric Company hatt et misunnelsesverdig rykte når det gjelder nyskapende og pålitelig elektronisk utstyr for bruk til sjøs. Dette engasjementet for å levere et best mulig produkt forsterkes gjennom vårt omfattende globale nettverk av agenter og forhandlere. Utstyret er designet og konstruert for å oppfylle de tøffe kravene på sjøen. Det finnes imidlertid ikke noen maskiner som kan utføre sin påtenkte funksjon hvis de ikke er riktig installert og vedlikeholdt. Les nøye gjennom og følg prosedyrene for drift og vedlikehold som angis i denne håndboken. Vi vil sette pris på tilbakemeldinger fra deg, sluttbrukeren, om hvorvidt vi når målene våre. Takk for at du valgte utstyr fra. Funksjoner Hovedfunksjonene på er som vist nedenfor. Kompakt ekstern skjerm har funksjonen seervennlig skjerm med rød LED. Navigasjonsdata i digitalt format med tilkobling til forskjellige sensorer. Størrelsen samsvarer med standarden DIN (Deutsche Industrie Normen), slik at den er kompatibel med eksterne skjermer fra andre produsenter. Seriekobling er tilgjengelig for opp til totalt 10 er. Når du kobler til flere kan lysstyrken på skjermene justeres sammen. Programnummer Program Nummer Startversjon Starter xx Aug Oppstarter xx Aug Hoved xx Aug. 2009, RD xx Aug xx: mindre endringer iv

7 SYSTEMKONFIGURASJON Enkel ekstern skjerm Ekstern skjerm PWR DISP UNIT MODE VDC NMEA0183 sensorsignal Miljøkategori: Beskyttet mot vær:,, RD-502 DISP UNIT MODE REMOTE CONTROLLER Fjernkontroll DAY NT DIMMER CONTROLLER RD-502 Demperkontroll RD-502 v

8 SYSTEMKONFIGURASJON Flere eksterne skjermer (seriekoblet tilkobling) Mønster 1: Sensorsignaler og demperkontroller blir vanligvis brukt. Maksimalt 10 underkomponenter kan tilkobles. : A (hoved) : B (sub) : C (sub) : D (hoved) : E (sub) PWR DISP UNIT MODE PWR DISP UNIT MODE PWR DISP UNIT MODE PWR DISP UNIT MODE PWR DISP UNIT MODE VDC VDC VDC VDC VDC NMEA0183 sensorsignal DISP UNIT MODE DISP UNIT MODE DISP UNIT MODE DISP UNIT MODE DISP UNIT MODE FJERNKONTROLL FJERNKONTROLL FJERNKONTROLL FJERNKONTROLL FJERNKONTROLL RD-502: a DAY NT DEMPERKONTROLL RD-502 Lysstyrke for A, B og C er kontrollert av RD-502 a. Lysstyrke for D og E er kontrollert av RD-502 b. RD-502: b DAY NT DEMPERKONTROLL RD-502 Mønster 2: Demperkontrollen er ofte brukt. Maksimalt 10 underkomponenter kan tilkobles. : hoved : sub : sub : sub : sub PWR DISP UNIT MODE PWR DISP UNIT MODE PWR DISP UNIT MODE PWR DISP UNIT MODE PWR DISP UNIT MODE VDC VDC VDC VDC VDC NMEA0183 sensorsignal NMEA0183 sensorsignal NMEA0183 sensorsignal NMEA0183 sensorsignal NMEA0183 sensorsignal DISP UNIT MODE FJERNKONTROLL RD-502 DAY NT DEMPERKONTROLL RD-502 Merk: Når du skrur av strømmen på en i seriekoblingen vil de ene som er koblet til etter denne en ikke kunne motta verken sensorsignal eller lysstyrkesignal. vi

9 1. BRUK 1.1 Kontroller Fjernskjermbilde PWR DISP UNIT MODE No. Kontroll Beskrivelse 1 PWR Slår strømmen på/av. 2 DISP Bytt skjermbilde UNIT Velg måleenhetene for gjeldende skjermbilde. 4 MODE Velg modus for gjeldende skjermbilde. 5, : Reduserer skjermens lysstyrke. : Øker skjermens lysstyrke. (Se avsnitt 1,3 for detaljer.) Fjerning av beskyttelsesdekselet Trykk her med tommelen og trekk dekselet frem. 1

10 1. BRUK Fjernkontroll 2 1 DISP UNIT MODE 3 REMOTE CONTROLLER No. Kontroll Beskrivelse 1 DISP Bytt skjermbilde. 2 UNIT Velg måleenhetene for gjeldende skjermbilde. 3 MODE Velg modus for gjeldende skjermbilde. Dimmekontroll RD DAY NT DIMMER CONTROLLER RD-502 No. Kontroll Beskrivelse 1 DAY/NT Bytter skjermbildets lysstyrke mellom bruk om dagen eller om natten. 2, : Reduserer skjermens lysstyrke. : Øker skjermens lysstyrke. 2

11 1. BRUK 1.2 Hvordan skru strømmen På og Av Trykk på PWR-tasten for å slå på utstyret. Startskjermbildet kommer opp og viser alle LED-prikker og 7-segmenter. Deretter modellnavent, og så resultatene av kontroll av ROM og RAM, OK eller NG (Ikke bra), vises. Etter selvtesten er fullført vil det siste benyttede skjermbildet dukke opp LED-test for punkter og 7-segmenter Modellnavn ROM RAM Merk: Hvis ikke alle prikkene og 7-segmentene lyser, eller hvis NG vises som resultat av kontrollen av ROM og RAM, må du kontakte din forhandler. For å slå av utstyret, trykker du på PWR-tasten. OK OK ROM/RAM-test 1.3 Hvordan justere skjermbildets lysstyrke For å justere skjermbildets lysstyrke må du trykke,, eller DAY/NT-tasten. Innstillingsområdet er 0 til 9. "0" er av og "9" er det lyseste. Bruk med hoved Hoved styrer samtidig skjermbildets lysstyrke for hoved og underkomponentene. Styrer med -tasten: Reduserer skjermens lysstyrke. Styrer med -tasten: Øker skjermens lysstyrke. Bruk med underkomponent Når du vil justere skjermbildets lysstyrke individuelt for hver underkomponent må du gjøre som følger: Styrer med -tasten: Reduserer skjermens lysstyrke. (Variasjonen er mindre enn den for hovedkomponenten R-20 og RD-502 koblet til hoved.) Styrer med -tasten: Øker skjermens lysstyrke. (Variasjonen er mindre enn den for hovedkomponenten R-20 og RD-502 koblet til hoved.) Bruk med RD-502 RD-502 styrer samtidig skjermbildets lysstyrke for hoved og for s underkomponenter. Styrer med -tasten: Reduserer skjermens lysstyrke. Styrer med -tasten: Øker skjermens lysstyrke. Styrer med DAY/NT-tasten: Skjermbildets lysstyrke endre seg som vist i tabellen nedenfor for hvert trykk på tasten. Gjeldende innstilling Innstilling etter tastetrykk Gjeldende innstilling Innstilling etter tastetrykk

12 1. BRUK 1.4 Hvordan velge skjermbilde Skjerm Skjermen for R-20 endres som følger med DISP-tasten. Når du starter vil det siste brukte skjermbildet komme opp. Datatilgjengelighet avhenger av din systemkonfigurasjon. Visningsmodus (AUTO, SOG, STW, GPS) Retningen på skipets bevegelse (AFT eller : Akter, FWD eller : Fremover) Hastighet (standard) Avstand løpt M Visningsmodus SOG Retningen på skipets bevegelse A kn (AUTO, SOG, STW, GPS) ( : Akter, : Fremover) A betyr AUTO-modus Fart Distanse siden nullstilling Avstand løpt Visningsmodus (AUTO, SOG, STW, GPS) A betyr AUTO-modus. Retningen på skipets vending (S eller : Styrbord, P eller : Babord, Ingen indikasjon: Når 0.0 grad/min) Visningsmodus (Ingen indikasjon: Sann, MAG: Magnetisk) Visningsmodus (Ingen indikasjon: Sann, MAG: Magnetisk) Visningsmodus (AUTO, DBK, DBT, DBS) SOG AUTO AFT kn Total avstand Svingrate Kurs Kurs over grunn DEPTH DBK A Dybde DISP-tasten DISP-tasten DISP-tasten ROT P deg/min 10.6 HDG MAG DISP-tasten deg COG MAG N N M SOG A kn 25.9 DISP-tasten deg DISP-tasten m AUTO kommer opp når skjermmodus er AUTO. Understreket for total avstandsskjerm Retningen på skipets bevegelse ( : Akter, : Fremover) Fart A betyr AUTO-modus. DISP-tasten (fortsetter på neste side) 4

13 1. BRUK Retningen på skipets vending (STBD eller : Styrbord side, BABORD eller : Babord side, Ingen indikasjon: Når 0,0 eller 180,0 grad) Retningen på skipets vending (STBD eller : Styrbord side, BABORD eller : Babord side, Ingen indikasjon: Når 0,0 eller 180,0 grad) Visningsmodus (MOTOR eller AKSEL) Retningen på skipets bevegelse (AH eller +: Forover, AS eller -: Akter) ENGINE 3 + RPM RUDDER B STBD deg Rorvinkel DISP-tasten ORDER B STBD deg 150 Rorvinkelordre Motor/Aksel omdreining eller propell pitch (Velg i brukermeny.) DISP-tasten Visningsmodus (T: Teoretisk, R: Relativ) Visningsmodus (T: Teoretisk, BABORD: Vinden blåser fra babord (relativ), STBD: Vinden blåser fra styrbord (relativ), Ingen indikasjon: Når 0,0 eller 180,0 grad) WIND T Vindhastighet og -retning DISP-tasten WIND T eller PITCH + SPD kn 3.1 DIR deg Vindretning DISP-tasten WATER TEMP C 41.0 (Forts. fra forrige side) DISP-tasten Vanntemperatur DISP-tasten Gå til Hastighetskjerm. Nåværende rorposisjon (S: STBD (styrbord), B: BABORD, Ingen indikasjon: SINGEL) Nåværende rorposisjon (S: STBD (styrbord), B: BABORD, Ingen indikasjon: SINGEL) 2 % Nummer på motor, aksel eller propell (Når 0 er valgt, ingen indikasjon.) Teoretisk: Teoretisk eller kalkulert vind. Vind retning relativ til skipets baug, vindhastighet som om skipet står stille. Relativ: Relativ eller tilsynelatende vind. Vind retning relativ til skipets baug, vindhastighet relativ til et bevegelig fartøy. Merk: Innstillingene blir lagret seks sekunder etter du har endret innstillingene. Hvis du skrur av strømmen like etter at du har endret innstillingene vil ikke de siste endringene bli lagret. 5

14 1. BRUK Terminologiliste Følgende tabell viser ord og uttrykk som blir brukt i. Uttrykk Betydning % Prosent C Grader Celsius F Grader Fahrenheit 1AXIS 1-axis 7-SEG 7-Segment 38.4kt 38.4Kbps 4.8kt 4.8Kbps A, AUTO Automatisk AFT Etter AH Forover ALLE Alle ARROWS Piler AS Akter AVE Gjennomsnittlig BACK Tilbake BAUD-RATE Overfør.hast. BOOTER Starter Lysstyrke CAL Kalibrering CH1 Serieinndataport, Kanal 1 (RD1A, RD1B) CH2 Serieinndata-/utdataport, Kanal2 (RD2A, RD2B, TD2A, TD2B) ChkSUM Kontroller sum CLEAR Tøm COG Kurs over grunn DATA Data DAY Dagtid DBK Dybde under kjøl DBS Dybde under overflaten DBT Dybde under svinger deg/min grader/minutt DEPTH Dybde DIMMER Demper DIR Retning DISP Skjerm DOT Stiplet kurve ENGINE Motor ft fot FWD Fremover GPS Globalt Posisjoneringssystem HDG Kurs KEY Tast km/h Kilometer/time kn knop LED Lysdiode LOOP Loop MAG Magnetisk: Magnetisk peiling måles med magnetisk nord som referanseretning. MAIN Hoved 6

15 1. BRUK Uttrykk Betydning MENU Meny mph Miles per time m/s Meter/sekund NG Ikke bra NM Nautisk mil No. Nummer NO Nei NT Natt OFF Av OFFSET Forskyvning OK OK ON På ORDER Rorvinkelordre OUT Utdata PITCH Propelljustering P, PORT Babord/Babord side PWR Strøm R Relativ: Relativ eller tilsynelatende vind. Vindretningen relativ til fartøyet s baug og vindhastigheten relativ til fartøyet i bevegelse. RAM Random Access Memory RANK Rangering av stiplet kurve LED ROM Read Only Memory ROT Svingrate RPM Omdreininger per minutt RUDDER Ror/Rorvinkel SAVE Lagre SELECT Velg SET Innstill SHAFT Aksel SIM Simulering SINGLE Enkel S-OUT Sensor ut SPEED, SPD Fart SOG Hastighet over grunn STARTER Starter STW Speed Through Water (hastighet gjennom vann) S, STBD Styrbord/Styrbord side SUB Underkomponent SYS System T Teoretisk: Teoretisk eller kalkulert vind. Vindretningen relativ til fartøyet s baug og vindhastigheten relativ til fartøyet som om det skulle være i ro. TEMP Temperatur TEST Test TEXT Text TID Tid UNIT Enhet VECTOR Vektor WATER Vann WIND Vind JA Ja 7

16 1. BRUK 1.5 Hvordan velge måleenheter Du kan velge måleenheter for hastighet, avstand, dybde, vindhastighet og vanntemperatur. 1. Trykk DISP-tasten for å vise skjermen hvor du vil endre måleenheter. 2. Trykk på UNIT-tasten for å velge ønsket enhet. Hastighet: kn (standard), m/s, km/h Dybde: ft (standard), m, fm Vindhastighet: kn (standard), m/s, km/h, mph Vanntemperatur: C (standard), F Avstand: Kombinasjonen av enheten for avstand og hastighet er som følger: Avstand Fart Merknader NM kn Standard- NM km km m/s m/s kn 1.6 Hvordan velge skjermmodus 1. Trykk DISP-tasten for å vise skjermen hvor du vil endre skjermmodus. 2. Trykk MODE-tasten for å velge ønsket skjermmodus. Hastighet: AUTO (standard), SOG, STW, GPS I [AUTO]-modus vises hastighetsdata i prioritert rekkefølge, SOG, STW og GPS. SOG har den høyeste og GPS den laveste prioriteten. Det vil si at når SOG, STW og GPS data legges inn vil SOG- data vises. "AUTO" kommer opp i det øvre høyre hjørnet på skjermen når[auto]-modus er aktivert. Visningsmodus (SOG: Hastighet over grunn, STW: Hastighet gjennom vann, GPS: Hastighetsdata fra GPS) SOG AUTO AFT kn 10.8 AUTO -indikasjon SOG/STW: Hastighetsdata fra dopplersonaren, dopplerloggen, hastighetsloggen, etc. GPS: Data fra Navigasjonsutstyret som ikke er beskrevet ovenfor (hovedsaklig, SOG-data fra en GPS-navigator) Avstand: AUTO (standard), SOG, STW, GPS I [AUTO]-modus er data med høyest prioritet SOG og lavest er GPS. "A" melding kommer opp etter skjermmodus når [AUTO]-modus er aktivert. Visningsmodus N M SOG A kn 25.9 A betyr AUTO-modus. 8

17 1. BRUK Kurs: Faktisk (standard, skjermindikasjon: ingen), Magnetisk (skjermindikasjon: "MAG") Visningsmodus (Ingen indikasjon: Sann, MAG: Magnetisk) HDG MAG Kurs over grunn: Faktisk (standard, skjermindikasjon: ingen), Magnetisk (skjermindikasjon: "MAG") COG MAG Dybde: AUTO (standard), DBK, DBT, DBS I [AUTO]-modus er data med høyest prioritet DBK og lavest er DBS. "A" melding kommer opp etter skjermmodus når [AUTO]-modus er aktivert. Motor/akselomdrening: Velg [ENGINE] eller [SHAFT] fra brukermenyen. Skjermen viser "ENGINE" eller "SHAFT" avhengig av ditt valg. Propelljustering: Velg [PITCH] fra brukermenyen. "PITCH" kommer opp på skjermen. Vindhastighet: Teoretisk (standard, skjermindikasjon: "T"), Relativ (skjermindikasjon: "R") Vindretning: Teoretisk (standard, skjermindikasjon: "T"), Relativ (Når vinden kommer fra babord, "PORT" vises. Når vinden kommer fra syrbord, "STBD" vises. Når vindretningen er 0.0 eller grader er det ingen indikasjon på "PORT" eller "STBD".) deg deg Visningsmodus (Ingen indikasjon: Sann, MAG: Magnetisk) 30.9 Visningsmodus (DBK: Dybde under kjøl, DBT: Dybde under svinger, DBS: Dybde under overflaten) Visningsmodus (MOTOR eller AKSEL) Visningsmodus Visningsmodus (T: Teoretisk, R: Relativ) Visningsmodus (T: Teoretisk, BABORD/STYRBORD/ ingen indikasjon: Relativ) DEPTH DBK A ft ENGINE 3 + RPM PITCH + WIND T WIND T % 36 SPD kn 3.1 DIR deg 84.5 A betyr AUTO-modus. Omdreininger per minutt 9

18 1. BRUK 1.7 Hvordan stille inn brukermenyen Brukermenyen lar deg justere slik at den passer dine behov. No. Meny Beskrivelse Innstilling Standard- 1 KEY LED Still inn lysstyrken for tastens LED. 1 til RPM SET ENGINE (or SHAFT, PITCH) Velg at motorrelatert data skal vises fra [ENGINE], [SHAFT], eller [PITCH]. ENGINE, SHAFT, PITCH ENGINE 3 RPM SET No. Velg nummer for motor, aksel eller propell. 0 til WIND AVE TIME Still inn vindens gjennomsnittstid for å jevne ut vinddata. Jo høyere innstilling, desto mer jevnes rådataene ut. For å finne vindretning og hastighet i øyeblikket må du velge kortere tid. 0, 1, 2, 3, 5, 10 min 1 min 5 RUDDER SINGLE (eller STBD, PORT) Velg monteringssted for roret fra [SIN- GLE], [STBD] (styrbord), eller [PORT]. SINGLE, STBD, PORT SINGLE 6 Retningspiler (eller TEKST) Velg indikasjon på retning fra [ARROWS] eller [TEXT] for hastighet, ROT (svingrate), ror og motor/aksel/pitch. PILER, TEKST ARROWS 7 DOT LED CAL Hvis det er en forskjell på den stiplede -3 til SEG LED CAL kurvens LED-lysstyrke og 7-segment LED-lysstyrke juster DOT LED CAL eller 7-SEG LED CAL slik at begge lysstyrker er den samme. -3 er det mørkeste og 3 er det lyseste. -3 til 3 0 Innstillingsprosedyrer 1. Mens du holder nede DISP-tasten må trykke PWR-tasten for å skru på strømmen. 2. Trykk MODE-tasten eller UNIT-tasten for å velge ønsket skjermbilde. 3. Trykk eller -tasten for å sette verdien og trykk deretter på MODE-tasten for å lagre data og gå til neste skjermbilde. 4. Etter du har stilt inn alle alternativer vil skjermbildet for å lagre data komme opp. Trykk på MODE-tasten for å lagre data. Utstyret starter opp på nytt. Merk: Brukermenyen er ikke i bruk på og RD

19 1. BRUK 2 KEY LED Still inn lysstyrken for tastens LED med eller -tasten. UNIT-tast MODE-tast Velg et objekt for visning blant [MOTOR], [AKSEL], eller [PITCH]. RPM SET ENGINE RUDDER SINGLE -tast 8 RPM SET SHAFT -tast UNIT-tast MODE-tast RPM No. WIND TIME DOT CAL SET 3 Velg antall motor, aksel eller propell 0 med eller -tasten. MODE-tast AVE 1 0 -tast UNIT-tast MODE-tast 5 Velg monteringssted for roret. -tast -tast RUDDER STBD -tast UNIT-tast MODE-tast 6 Velg indikasjon på retning. -tast Direction ARROWS Punktmatrise Segment UNIT-tast -tast UNIT-tast MODE-tast UNIT-tast LED 7-SEG LED CAL UNIT-tast SAVE DATA YES MODE 1 RPM SET PITCH 4 Sett gjennomsnittlig vindbehandlingstid (min) med eller -tasten. Direction TEXT RUDDER PORT 7 Juster punktmatrisen LED-lysstyrke med eller -tasten. MODE-tast 8 Juster 7-segment LED-lysstyrke med 0 eller -tasten. MODE-tast Bekreft for å lagre data MODE-tast Utstyret starter opp på nytt. 11

20 2. VEDLIKEHOLD, FEILSØKING MERK Ikke påfør maling, antirustmiddel eller kontaktspray på overflatene eller på plastdelene på utstyret. Slike midler inneholder organiske løsningsmidler som kan skade overflatene og plastdelene, særlig plastkoblingene. 2.1 Vedlikehold Kontroller punktene nedenfor jevnlig for å opprettholde ytelsen. Kontroller at kontaktene på baksiden er godt tilskrudd og fri for støv. Kontroller at jordingssystemet er fritt for rust og at jordingskabelen er godt tilskrudd. Fjern støv eller skitt fra kabinettet med en myk, tørr klut. For vanskelig skitt kan du bruke mildt vaskemiddel blandet med vann. Rengjør kabinettet med en tørr klut etter du har brukte vaskemiddelet. Ikke bruk løsemidler, for eksempel tynningsmiddel, aceton eller benzen til rengjøring av enheten. De kan fjerne maling og merking. 12

21 2. VEDLIKEHOLD, FEILSØKING 2.2 Delenes levetid Skifte sikring Sikringen på fjernskjermen beskytter utstyret mot overstrøm og feil på utstyret. Hvis sikringen går, må du finne årsaken til dette før du skifter sikringen. Bruk riktig sikring. En feil sikring kan skade utstyret. Se oversiktstegningene om sikringens plassering. Bruk riktig sikring. ADVARSEL En feil sikring kan skade utstyret og forårsake brann. Type Kodenr. Merknader FGMB 125V 2A PBF VDC LED-levetid LED-skjermen har en levetid på omtrent 46,000 timer. Det faktiske antall timer avhenger av omgivelsestemperatur og fuktighet. Forbruket av strøm avhenger av antall LED-lamper, og LED-lysstyrke. 2.3 Feilskjermbilder Når NMEA-setninger ikke blir forsynt eller når tidsavbrudd vil vise følgende feilskjermbilder. RUDDER P deg Eksempel: Ror vinkel SPEEDAUTO kn Eksempel: Fart i [AUTO]-modus DEPTH DBK ft Eksempel: Dybde i ikke [AUTO]-modus --.- GPS A N M kn Eksempel: Total avstand i [AUTO]-modus 2.4 Diagnostic Test Diagnosetesten kontrollerer om systemet fungerer riktig. Det finnes to typer diagnosetester; automatisk test og tastetest. Automatisk test 1. Mens du holder nede UNIT-tasten må trykke PWR-tasten for å skru på strømmen. 13

22 2. VEDLIKEHOLD, FEILSØKING 2. Trykk påmode knappen. Den automatiske testen starter. For å stoppe testen, trykk på PWRtasten igjen Merk: Du kan utvide visningstiden for et skjermbilde til tre sekunder. Trykk kort på en tast (utenom PWR-tasten) på ønsket skjermbilde i løpet av testen. Du kan gjøre denne prosedyren opp til 10 ganger, det vil si at du kan forlenge visningstiden til maksimalt 30 sekunder. Mens du holder nede UNIT-tasten, trykk på PWR-tasten for å slå på utstyret. Startskjerm for automatisk test SELECT AUTO LOOPBACK CH2 Serie loopback test for CH2* MODE-tast (Automatisk test starter.) Modellnavn *: Når loopback-test er OK kommer OK opp. Når loopback-testen er NG er det ingen indikasjon. LOOPBACK CH1 Serie loopback test for CH1* LED-test mønster 1: LED-test mønster 2: **: Når du kobler til eller RD-502, programnummer og versjonnummer er vist. RD xx.xx xx.xx RD-502 program versjon** program versjon** ROM/RAM-test ROM RAM OK OK MAIN xx.xx Hovedprogram versjon Starter program versjon xx.xx STARTER BOOTER xx.xx Oppstartprogram versjon xx: Programversjonsnummer Testresultater Modellnavn: Modellnavnet "" vises. LED-test (mønster 1 og 2): Sjekk at alle LED-segmenter lyser. ROM, RAM: Resultatene av ROM-/RAM-testene vises som OK eller NG (No Good). Hvis NG kommer til syne, skal du kontakte din forhandler for informasjon. Programversjon (starter, booter, hoved,, RD-502): Programversjonnumrene vises. Serie "loopback"-test (CH1 og CH2), for feltservicemann: En teststarter kreves for denne testen. Resultatet for denne "loopback"-testen vises som OK eller ingen indikasjon (test ikke utført). 14

23 2. VEDLIKEHOLD, FEILSØKING Tastetest 1. Mens du holder nede UNIT-tasten må trykke PWR-tasten for å skru på strømmen. 2. Trykk -tasten en gang for å vise tastetestskjermen. Merk: Du kan ikke bruke -tasten på RD-502 på denne skjermen. 3. Trykk på MODE knappen. 4. Trykk på en tast unntatt PWR-tasten. Du kan teste opp til 10 taster. Tastenavnet for tasten du har trykket på og antallet taster som gjenstår å testes vises. Når antallet er 0, startskjermbildet for tastetesten kommer opp. Når du tester mer enn 10 taster må du gjenta trinn 3 og 4. Mens du holder nede UNIT-tasten, trykk på PWR-tasten for å slå på utstyret. Startskjerm for automatisk test SELECT AUTO Startskjerm for tastetest -tast SELECT KEYTEST KEYTEST 10 KEYTEST DISP MODE-tast Alle taster (for eksempel, DISP-tasten) 9 Alle taster KEY TEST UNIT 0 (for eksempel, UNIT-tast) 5. For å stoppe testen, trykk på PWR-tasten igjen Merk: For fjernkontrollen og demperkontrollen vises "-R" etter tastenavnet unntatt DAY/NT-tasten. 2.5 Simuleringsmodus Simuleringsmodus, som viser internt genererte navigasjonsdata, er til for at du skal kunne gjøre deg kjent med funksjonene i. "SIM" kommer opp og blinker i det øvre høyre hjørnet på skjermen når simuleringsmodus er skrudd på. SOG AFT SIM kn 10.8 Indikasjonen SIM kommer opp. 1. Mens du holder nede UNIT-tasten må trykke PWR-tasten for å skru på strømmen. 15

24 2. VEDLIKEHOLD, FEILSØKING 2. Trykk -tasten to ganger. Skjermbildet for simulering kommer opp. Merk: Du kan ikke bruke -tasten på RD-502 på denne skjermen. 3. Trykk MODE-tasten for å starte simuleringsmodus. 4. For å stoppe simuleringsmodus må du trykke PWR-tasten for å skru av strømmen. 2.6 Parts Location and Parts List Parts Location 26P0009 Bak side 26P P0008 Åpnet deksel 16

25 2. VEDLIKEHOLD, FEILSØKING /502 : 26P0012A RD-502: 26P0012B Åpnet deksel Parts List ELECTRICAL PARTS Model Unit Remote display PRINTED CIRCUIT BOARD 26P0008, PNL 26P0009, MAIN Code No. - - ELECTRICAL PARTS Model Unit Remote controller PRINTED CIRCUIT BOARD 26P0012A, RMT Code No. - ELECTRICAL PARTS Model RD-502 Unit Dimmer controller RD-502 PRINTED CIRCUIT BOARD 26P0012B, RMT Code No. - 17

26 3. INSTALLERING 3.1 Utstyrsliste Standardutstyr Navn Type Kodenr. Antall Merknader Ekstern skjermenhet - 1 Installasjonsmateriell CP * Tilbehør FP * Reservedeler SP * Tilleggsutstyr Navn Type Kodenr. Merknader Fjernkontroll - Inkludert CP * Dempekontroll RD Inkludert CP * Oppheng OP26-1* *: Se pakkelistene. 3.2 Installering av ekstern skjerm Monteringshensyn Den eksterne skjermenheten kan monteres på en bordplate, i taket eller innfelt i et panel. Når du velger monteringssted, bør du tenke på følgende ting: Nominell synlig avstand for skjermenheten er 2.0 m. Velg et passende monteringssted avstanden tatt i betraktning. Ikke plasser enheten i nærheten av eksosrør og lufteventiler. Plassér enheten borte fra direkte sollys. Velg et monteringssted som er godt ventilert. Plasser enheten på et sted med minimal fare for støt og vibrasjon. Hold enheten borte fra utstyr som genererer elektromagnetiske felt, for eksempel motorer og generatorer. La det være tilstrekkelig plass for vedlikehold på siden av og bak enheten. La det være nok slakk på kablene slik at det kan utføres kontroll og vedlikehold. Merk deg den trygge avstanden (se side ii) for å unngå interferens på et magnetisk kompass. 18

27 Innfelt montering 3. INSTALLERING 1. Skjær ut en åpning på monteringsstedet (132 mm (bredde) x 120 mm (høyde)). 2. Lag fire prøvehull for selvgjengende skruer (diameter: 3 mm) hvor det er indikert på illustrasjonen nedenfor. 3. Sett inn pakningen for den eksterne skjermen fra baksiden. 4. Sett den eksterne skjermen inn i hullet og fest eksternskjermen med fire selvgjengende skruer (M3x15). 5. Sett på en kosmetisk dekke på hver festeskrue på frontpanelet. (Se Hvordan sette på en kosmetisk kappe på side 20.) 131 ± 0,5 (5,16 ) 144 (5,67 ) 12 (0,47 ) 74 (2,91 ) 131 ± 0,5 (5,16 ) 131 ± 0,5 (5,16 ) 132 ± 1,0 (5,20 ) 120 ± 1,0 (4,72 ) 144 (5,67 ) 131 ± 0,5 (5,16 ) Forsøkshull for selvgjengende skrue Festehull (4-φ4) for selvgjengende skrue 104 (4,09 ) Merk: Hvis det passer bedre å koble til kablene før du installerer den eksterne skjermen må du først koble til kablene som vist i seksjon 3.4. Montering på bordplate og i tak Du kan montere den eksterne skjermen på en bordplate eller i taket ved hjelp av det valgfrie opphenget (Type: OP26-1, kodenr.: ). 1. Sett inn opphengplaten til den eksterne skjermen fra baksiden og fest monteringsplaten fra fronten av den eksterne skjermen med fire flathodede skruer (M3x12). 2. Fest bunnen av opphenget til monteringsstedet med fire selvgjengende skruer (4x16). 3. Sett inn en skive for hver knapp (høyre og venstre) og fest knappene løst til den eksterne skjermen 4. Legg skruedelene til knappene inn i åpningen på opphenget og sett den eksterne skjermen på opphenget. 5. Skru til knappene for å feste opphenget til den eksterne skjermen. 6. Sett på en kosmetisk dekke på hver festeskrue på frontpanelet. (Se Hvordan sette på en kosmetisk kappe på side 20.) Skive Knapp Monteringsplate for oppheng Flathodet skrue Oppheng 19

28 3. INSTALLERING Hvordan sette den kosmetiske kappen Sett på en kosmetisk kappe på hver festeskrue på frontpanelet som vist nedenfor. Sett kosmetisk tape på hullet slik at kappen er jevnt med panelet. 3.3 Installering av fjernkontroll og demperkontroll Den valgfrie fjernkontrollen og demperkontrollen RD-502 kan monteres innfelt i et panel. Størrelsen og monteringsprosedyren er den samme for og R-502. For monteringssted må du se på monteringshensyn for den eksterne skjermen i seksjon 3.2. Innfelt montering 1. Skjær ut en åpning på monteringsstedet (88 mm (bredde) x 76 mm (høyde)). 2. Lag fire hull av φ4 som vist i illustrasjonen nedenfor. 3. Sett fjernkontrollen eller demperkontrollen i den utskjærte åpningen. Sett inn fire flathodede skruer (M3x12) fra forsiden og fest enheten med fire sett flate skiver, fjærskiver og sekskantede muttere fra baksiden. 88 ± 1,0 (3,46 ) 86 ± 0,5 (3,39 ) 76 ± 1,0 (2,99 ) DISP UNIT MODE REMOTE CONTROLLER 86 ± 0,5 (3,39 ) Festehull (4-φ4) Merk: Hvis det passer bedre å koble til kablene før du installerer fjernkontrollen eller demperkontrollen må du først koble til kablene som vist i seksjon

BRUKERHÅNDBOK EKSTERN SKJERM RD-50 MODELL. www.furuno.co.jp

BRUKERHÅNDBOK EKSTERN SKJERM RD-50 MODELL. www.furuno.co.jp BRUKERHÅNDBOK EKSTERN SKJERM MODELL www.furuno.co.jp Pub. No. ONO-44530-B DATE OF ISSUE: APR. 2010 VIKTIGE MERKNADER Generelt Operatøren av dette utstyret må lese og følge beskrivelsene i denne håndboken.

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911 Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911-1 - Kjære bruker: Takk for at dere kjøpte dusjkabinett hos oss. For din sikkerhet, vær vennlig og les manualen nøye før montering og bruk av dusjkabinettet Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK INTEGRERT KURSSENSOR PG-700 MODELL. www.furuno.co.jp

BRUKERHÅNDBOK INTEGRERT KURSSENSOR PG-700 MODELL. www.furuno.co.jp BRUKERHÅNDBOK INTEGRERT KURSSENSOR MODELL PG-700 www.furuno.co.jp Pub. No. ONO-72760-A DATE OF ISSUE: DEC. 2009 VIKTIGE MERKNADER Genereltje Operatøren av dette utstyret må lese og følge beskrivelsene

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

SKIPPER CS EKKOLODD BRUKERMANUAL. Edition

SKIPPER CS EKKOLODD BRUKERMANUAL. Edition SKIPPER CS-1027 10 EKKOLODD BRUKERMANUAL Edition 20030507 Skipper Electronics A/S Telphone +47 23 30 22 70 Ryensvingen 5 Telefax +47 23 30 22 71 P.O.Box 151, Manglerud E-mail: skipper@skipper.no 0612 Oslo,

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

10 LCD DIGITALT FISKERIEKKOLODD. DF612 Brukermanual

10 LCD DIGITALT FISKERIEKKOLODD. DF612 Brukermanual 10 LCD DIGITALT FISKERIEKKOLODD DF612 Brukermanual Versjon:28082012 Innholdsfortegnelse Spesifikasjoner... 4 Ytelser... 4 Miljø... 4 Hovedfunksjoner... 5 Tastatur... 5 Tastaturfunksjoner... 6 På/av bryter...

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning VI Drift, rengjøring og vedlikehold For å få isbiter uten forurensninger bør vannet i tanken byttes hver 24 time. Hvis kompressoren stopper pga. lite vann eller for mye is bør du vente 3 minutter før den

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

SKIPPER CS EKKOLODD BRUKERMANUAL. Edition

SKIPPER CS EKKOLODD BRUKERMANUAL. Edition SKIPPER CS-1026 10 EKKOLODD BRUKERMANUAL Edition 20010308 Skipper Electronics A/S Telphone +47 23 30 22 70 Ryensvingen 5 Telefax +47 23 30 22 71 P.O.Box 151, Manglerud E-mail: skipper@skipper.no 0612 Oslo,

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

Brukers Veiledning S-1800 Sonar

Brukers Veiledning S-1800 Sonar Brukers Veiledning S-1800 Sonar Navn og Funksjoner i Kontrollpanelet. Jan..2003. MODE knapp: Velger bilde-type. 1. Sonar bilde + Data felt 2. Sonar bilde (Off-senter) + Data felt 3. Side Scan bilde + Data

Detaljer

Lumination LED-lamper

Lumination LED-lamper GE Lighting Solutions Monteringsanvisning Lumination LED-lamper LED nedhengslampe (EP14-serien) Egenskaper Lang levetid (ca. 50 000 timer) 5 års garanti IP30 For bruk i tørre rom FØR DU BEGYNNER Les disse

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

DMX12 12 Kanalers DMX Lys Mikser

DMX12 12 Kanalers DMX Lys Mikser DMX12 12 Kanalers DMX Lys Mikser Brukermanual 2009 V1 Laget i Norge av CLS www.cls.no - kontor@cls.no 1 Innholdsfortegnelse: Side 1: Bruksanvisning forside. 2: Innholdsfortegnelse 2: Spesifikasjoner 3:

Detaljer

BRUKSANVISNING JY-M7304

BRUKSANVISNING JY-M7304 BRUKSANVISNING JY-M7304 7 LCD Fargeskjerm for inntil 4 kamera Les nøye gjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. 1. Innhold 1. Innhold...1 2. Forholdsregler...2 3. Vedlikehold...3

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 1 2 3 4 MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 5 Programmering og menyer for GM800 og GM1000 1. Før programmeringen starter må porten åpnes

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK SATELLITTKOMPASS

BRUKERHÅNDBOK SATELLITTKOMPASS BRUKERHÅNDBOK SATELLITTKOMPASS MODELL www.furuno.no Pub. No. ONO-7650-A DATE OF ISSUE: MAR. 008 VIKTIGE MERKNADER Ingen del av denne håndboken må kopieres eller reproduseres uten skriftlig tillatelse.

Detaljer

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454 Installasjon IDT 120 Art. nr: 320 454 1. Installasjon 1.1 Soner IDT 128 installeres på steder der personer må passere når de forlater et rom eller en sone. IDT 128 sender ut et magnetfelt i en viss størrelse

Detaljer

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Instrument för målning av komprimeringen i grunnen CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Innhold Innhold...1 1 Innledning...2 2 Slå på...2 3 Innstilling...2 3.1 Start CMV...2 3.2 Displayets lysstyrke...2 4 Start/stopp

Detaljer

SEIWA BBFF - MKII. Teknisk informasjon, Montering, Tilkoblinger & Indikatorer. SEAWAVE AS Biskop Jens Nilssønsgate OSLO

SEIWA BBFF - MKII. Teknisk informasjon, Montering, Tilkoblinger & Indikatorer. SEAWAVE AS Biskop Jens Nilssønsgate OSLO SEIWA BBFF - MKII Teknisk informasjon, Montering, Tilkoblinger & Indikatorer Biskop Jens Nilssønsgate 5 0659 OSLO Tekniske spesifikasjoner BBFF - MKII Her er de tekniske spesifikasjonene til Seiwa black-box

Detaljer

Gallop Time TRACKER TROT DEVELOPMENT BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com

Gallop Time TRACKER TROT DEVELOPMENT BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com Gallop BRUKSANVISNING TROT DEVELOPMENT 1 Copyright 2013 Trot Development AS Alle rettigheter til din Tracker er forbeholdt Trot Development AS. Verken deler eller helhet av denne Tracker kan kopieres eller

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Bruksanvisning Energimåler. PolluCom-E

Bruksanvisning Energimåler. PolluCom-E Varenummer: 130275 Bruksanvisning Energimåler PolluCom-E - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. MONTERING AV MÅLEREN... 3 3. MONTERING AV EKSTERN TEMPERATURSENSOR... 4 3.1 MONTERING I FØLERLOMME...

Detaljer

BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com TROT DEVELOPMENT

BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com TROT DEVELOPMENT Trot TRACKER BRUKSANVISNING TROT DEVELOPMENT 1 Copyright 2013 Trot Development AS Alle rettigheter til din Tracker er forbeholdt Trot Development AS. Verken deler eller helhet av denne Tracker kan kopieres

Detaljer

Sikkerhetsmessige forhåndsregler

Sikkerhetsmessige forhåndsregler Varenr: 104629 Sikkerhetsmessige forhåndsregler NB: Før du tar sykkelen i bruk, vær vennlig å lese VIKTIG hele sikkerhetsinstruksen nedenfor nøye for og forhindre Før skader. du begynner treningen bør

Detaljer

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 BRUKERHÅNDBOK TWINKLE SPECTRUM Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

INSTALLERINGSHÅNDBOK. Digitalt trykkmålersett BHGP26A1

INSTALLERINGSHÅNDBOK. Digitalt trykkmålersett BHGP26A1 INSTALLERINGSHÅNDBOK Digitalt trykkmålersett BHGP6A BHGP6A Digitalt trykkmålersett Installeringshåndbok INNHOLD Side INSTALLERING Tilbehør... Installering... Arbeidsprosedyre... Driftskontroll... 3 Feilsøking...

Detaljer

Casall X600 ELLIPSEMASKIN 93003

Casall X600 ELLIPSEMASKIN 93003 Casall X600 ELLIPSEMASKIN 93003 Sikkerhetsinstruksjoner Hvis du føler smerter i brystet, blir svimmel eller kortpustet, må du avbryte treningen og kontakte lege. Ikke dra pedalarmene rundt med hendene.

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Sikkerhetsmessige forhåndsregler

Sikkerhetsmessige forhåndsregler 1 Art. Nr: 101100 Sikkerhetsmessige forhåndsregler Denne trimsykkelen er bygd for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler som må tas når man skal benytte et trimapparat.

Detaljer

2-Port transmisjons målinger for Anritsu RF og mikrobølge håndholdte instrumenter

2-Port transmisjons målinger for Anritsu RF og mikrobølge håndholdte instrumenter Anritsu brukertips : 2-Port transmisjons målinger for Anritsu RF og mikrobølge håndholdte instrumenter Opsjon 21: Dette brukertips dokumentet beskriver bruk av opsjon 21, med navn Transmission Measurement

Detaljer

60 Hurtigstartguider

60 Hurtigstartguider Hurtigstartguider NO Rider Rider leveres med berøringsskjerm. Du kan klikke på skjermen eller bruke den fysiske knappen for å styre enheten. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbake/Pause/ Stopp ( /BACK/

Detaljer

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER Viktig med hensyn til sikkerhet: 1. Kjennskap til relevante elektro-tekniske bestemmelser er påkrevd. 2. Tilførsel av 220V skal utføres av godkjent elektriker. 3. Systemet

Detaljer

BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT

BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT FØR ARBEIDET PÅBEGYNNES MÅ BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSMANUALEN, LEVERT MED UNITEN, LESES NØYE. DETTE TILLEGGSUTSTYRET OG DISSE INSTRUKSJONER,

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok Montere HP TouchSmart på vegg Brukerhåndbok De eneste garantiene for Hewlett-Packardprodukter og -tjenester er angitt i de uttrykte erklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i

Detaljer

BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF.

BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF. BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF. Maskinen består av ett hus i støpt, lakkert aluminium, med børsteløs DC motor, elektronikkstyring og snelle for nylon. Den går på både 12V og 24V, og har innkapslet

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Brukerveiledning Put in a picture

Brukerveiledning Put in a picture Brukerveiledning Put in a picture Varenr 104582 Sikkerhetsmessige forhåndsregler NB: Før du tar sykkelen i bruk, vær vennlig å lese hele sikkerhetsinstruksen nedenfor nøye for og forhindre skader. 1. Denne

Detaljer

BionX bruksanvisning

BionX bruksanvisning BionX bruksanvisning Forholdsregler Vi vil at du skal ha en morsom tur, men også en trygg tur. Les nøye gjennom følgende informasjon. Benytt anledningen til å bli kjent med hvordan systemet virker før

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse

ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse Bruk denne veiledningen ved daglig bruk av printer. Du finner flere opplysninger i Brukerveiledning. Printerkomponenter Figure 1 viser komponentene inne i medierommet

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0 Vera-W15 WiFi Termostat Kontakt Bruksanvisning Manual version 1.0 INNHOLD 1.1 Pakkens innhold... 2 1.2 Stikkontakt instruksjon... 3 1.3 Lys indikator... 4 1.4 Varsel lyd... 5 2.1 Installering av app...

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timers versjon Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timers versjon. Rev E NO

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timers versjon Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timers versjon. Rev E NO Brukerveiledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timers versjon Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timers versjon Rev E NO 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 5 1.1 To forskjellige

Detaljer

Compaction Indicator Installations Manual CI-011 CI-011-050N/0605

Compaction Indicator Installations Manual CI-011 CI-011-050N/0605 Compaction Indicator Installations Manual CI-011 CI-011-050N/0605 Innehold 1. Komponenter -------------------------------------------------------------------------------- 1 2. Deleliste ---------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet.

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet. 8.0 Flex Counter omdreiningsteller og balleteller 8.1 Innledning Flex Counter er et instrument med mange muligheter. Selve enheten består av en boks med et display og to betjeningstaster. Både display

Detaljer

Bruksanvisning. 12 Volts oppvarmede klær for. MC, ATV og snøscooter

Bruksanvisning. 12 Volts oppvarmede klær for. MC, ATV og snøscooter Bruksanvisning 12 Volts oppvarmede klær for MC, ATV og snøscooter Installering av kabler til batteri Før du installer kabler til batteriet, må du velge riktig sikring basert på kombinasjonen av oppvarmede

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Predator Digital 3D. Predator Digital 3D. Brukerhåndbok. Versjon 1.0

Predator Digital 3D. Predator Digital 3D. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Predator Digital 3D Brukerhåndbok Versjon 1.0 Opphavsrettinformasjon Det er ikke tillatt å mangfoldiggjøre eller overføre noen del av denne håndboken, i noen form eller på noen måte, elektronisk eller

Detaljer

VIKTIGE FORHOLDSREGLER

VIKTIGE FORHOLDSREGLER BRUKERVEILEDNING VIKTIGE FORHOLDSREGLER VIKTIG: Før du benytter deg av NORDIC 225 rower, ber vi deg om å lese nøye gjennom disse viktige forholdsreglene for å redusere risikoen for skade. 1. Før du påbegynner

Detaljer

Instruksjoner for montering og bruk for Innendørssykkel S600 91007

Instruksjoner for montering og bruk for Innendørssykkel S600 91007 Instruksjoner for montering og bruk for Innendørssykkel S600 91007 F-14 O 1 UTVIDET TEGNING F-16 O 1 FULLSTENDIG SYKKELMONTERING F-16 O 2 MONTERING INSTRUKSJONER TRINN 1 1. Monter bakre og fremre stabilisator

Detaljer

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking System Components Sections B1-2 & B3 Processor(er) Kontroll Spak(er) Push-Pull kabler Elektriske kabler og kontakter Spenning De sju spørsmålene

Detaljer

Hurtiginstallasjonsveiledning

Hurtiginstallasjonsveiledning Hurtiginstallasjonsveiledning Aktuelle modeller: AS6004U Ver.3.0.0413 (2017-4-13) Innholdsfortegnelse Merknader... 3 Sikkerhetsforholdsregler... 4 1. Pakkens innhold... 5 2. Ekstrautstyr... 6 3. Maskinvareinstallasjonsveiledning...

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Omgivelseskontroll Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

BRUKER MANUAL NORSK VERSJON

BRUKER MANUAL NORSK VERSJON BRUKER MANUAL NORSK VERSJON VEGG MONTERT SPLIT VEGG MONTERT MULTISPLIT KASSETT SPLIT KANAL SPLIT R410A SHR SHF DHR SPF SHI DHI THI KSR GSR FORBEREDENDE INSTRUKSJON Vennligst les HELE bruksanvisningen før

Detaljer

20V lader for robotgressklipper

20V lader for robotgressklipper WA3750 1 2 2 a b A B C 4 1. Strømadapter 2. Kobling Ikke alt illustrert eller beskrevet tilbehør inngår i leveransen. Vi anbefaler at du kjøper alt ekstrautstyr fra butikken der du kjøpte dette verktøyet.

Detaljer

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide 05-2014 / v1.0 1 I. Produktinformasjon I-1. Pakkens innhold Smart-plugg bryter Kort installasjonsanvisning CD med monteringsguide I-2. Frontpanel Strøm-LED Bryter

Detaljer

Hva er Selfsat-H10D? Bruksanvisning Advarsel!

Hva er Selfsat-H10D? Bruksanvisning Advarsel! SELFSAT-H0D Hva er Selfsat-H0D? Selfsat-H0D er en satellittantenne med lineær polarisering. Den kan motta signaler fra store satellitter og kan erstatte den vanlig parabolantennen. Den er liten og enkel

Detaljer

Zeus 2 Glass Helm Hurtigguide

Zeus 2 Glass Helm Hurtigguide Zeus 2 Glass Helm Hurtigguide NO Slå Zeus 2 Glass Helm systemet på og av Bruk av/på knappen: - på front av Zeus 2 prosessoren - på front av monitor (avhengig av type monitor og konfigurering) - på ZC1

Detaljer

Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator.

Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator. Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator. Først litt generelt om instrumentet: Spektrum analysator MS 2711 er en batteridrevet analysator som veier ca 2 kg og måler i frekvensområdet

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Svingermontering. Montering av svingeren

Svingermontering. Montering av svingeren Svingermontering Dette dokumentet dekker installasjonen av alle 83/200kHz, 50/200kHz og HDI/Downscansvingere som benytter akterspeil/hekk for montering. Innvendig liming i skrog kan benyttes, men ikke

Detaljer

BRUKSANVISNING PAKKENS INNHOLD: MONTERINGSMÅL: ---------- METER for solcellesystem med doble batterier. ---------- For caravans, bobiler og båter

BRUKSANVISNING PAKKENS INNHOLD: MONTERINGSMÅL: ---------- METER for solcellesystem med doble batterier. ---------- For caravans, bobiler og båter BRUKSANVISNING ---------- METER for solcellesystem med doble batterier ---------- For caravans, bobiler og båter ---------- Modell EPIP20-DB PAKKENS INNHOLD: Kontrollpanel for innfelt eller utenpåliggende

Detaljer

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR Bruksanvisning

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR Bruksanvisning MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR 427070 NO Bruksanvisning Viktig sikkerhetsinformasjon Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges ved bruk av elektriske artikler, spesielt når

Detaljer

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri Delenummer: 67P4585 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

- unn deg en Krafer. KRAFER garasjeport modell Nordic

- unn deg en Krafer. KRAFER garasjeport modell Nordic - unn deg en Krafer MONTERINGSANVISNING KRAFER garasjeport modell Nordic 2 3 INNHOLD Punkt 1: Vertikale skinner... 4 Punkt 2: Nederste portelement... 6 Punkt 3: Torsjonsstang m/fjær... 9 Punkt 4: Wire...

Detaljer

1 Introduksjon. 2 Revisjons historie. 3 Programvare revisjoner

1 Introduksjon. 2 Revisjons historie. 3 Programvare revisjoner 1 Introduksjon Takk for at du kjøpte denne Jotron AIS klasse A transponder. Jotron TR-8000 er utviklet for å tilby deg det høyeste nivået av ytelse og holdbarhet, og vi håper at det vil gi mange år med

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

Brukerveiledning. Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor. Vennligst les brukerveiledningen før bruk.

Brukerveiledning. Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor. Vennligst les brukerveiledningen før bruk. Brukerveiledning Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor Vennligst les brukerveiledningen før bruk. Ta vare på brukerveiledningen for fremtidig referanse. Forsiden 1. Skrue til glassramme 2. Glassramme

Detaljer

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010 Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING www.brymill.com Januar 2010 Side 1 av 6 Avsnitt 1 - Innholdsfortegnelse Avsnitt Tittel Side 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Hurtigveiledning for Cry-Ac Tracker 3 3 Indikasjoner

Detaljer

Håndbok for oppgradering og service. Printed in

Håndbok for oppgradering og service. Printed in Håndbok for oppgradering og service Printed in Ta ut og sette inn harddiskstasjonen Funksjonene kan variere fra modell til modell. Ta ut og sette inn harddiskstasjonen 20 til 40 minutter Før du begynner

Detaljer

Kompass Rate Stabilisator Delenr. 83434

Kompass Rate Stabilisator Delenr. 83434 Kompass Rate Stabilisator Delenr. 83434 Betjening og Installasjon Versjon 1.0 ProNav as Boks 421 4379 Egersund Tlf 51494300 Fax 51492100 www.pronav.no Installasjon av Kompass Rate Stabilisator (gjelder

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

AV-mottaker med flere kanaler. Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning

AV-mottaker med flere kanaler. Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning AV-mottaker med flere kanaler STR-DN1020 Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning 1 Koble til høyttalerne 2 Koble TV-en til andre enheter 3 Andre tilkoblinger 4 Velge høyttalere og optimalisere

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer