BRUKERHÅNDBOK INTEGRERT KURSSENSOR PG-700 MODELL.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKERHÅNDBOK INTEGRERT KURSSENSOR PG-700 MODELL. www.furuno.co.jp"

Transkript

1 BRUKERHÅNDBOK INTEGRERT KURSSENSOR MODELL PG-700

2 Pub. No. ONO A DATE OF ISSUE: DEC. 2009

3 VIKTIGE MERKNADER Genereltje Operatøren av dette utstyret må lese og følge beskrivelsene i denne håndboken. Feil drift eller vedlikehold kan ugyldiggjøre garantien eller medføre skade. Ikke kopier noen del av denne håndboken uten skriftlig godkjennelse fra FURUNO. Hvis du mister denne håndboken, eller hvis den blir utslitt, må du kontakte forhandleren for å få en ny håndbok. Innholdet i denne håndboken og utstyrsspesifikasjonene kan endres uten varsel. Eksempelskjermbildene (eller illustrasjonene) som vises i denne håndboken, kan være forskjellig fra skjermbildene som vises på skjermen. Hvilke skjermbilder du ser, avhenger av systemkonfigurasjonen og utstyrsinnstillingene. En hver modifisering av utstyret (inkludert software) av personer som ikke er autorisert av FU- RUNO vil avbryte garantien. Alle merke- og produktnavn er varemerker, registrerte varemerker eller service-merker fra sine respektive eiere. Hvordan kassere dette produktet Kasser dette produktet i henhold til lokale reguleringer for lagring av industriavfall. For avfallshåndtering i USA, se hjemmesiden til Electronics Industries Alliance (http://www.eiae.org/) for korrekt avfallshåndtering. Hvordan kassere et brukt batteri Noen FURUNO-produkter har batteri(er). For å se om ditt produkt har batteri(er), se kapittelet om vedlikehold. Følg instruksjonene under hvis et batter er brukt. I EU Den avkryssede søppelbøtten indikerer at alle typer batterier ikke kan bli kassert sammen med vanlig avfall eller på en søppelfylling. Ta de brukte batteriene med til en batteriinsamling i henhold til din nasjonale lovgivning og Batteridirektivet 2006/66/EU. Cd I USA Mobius loop-symbolet (tre piler i en trekant) indikerer at NI-Cd og blyholdige oppladdbare batterier må resirkuleres. Ta med de brukte batteriene til en batteriinsamling i henhold til lokale lover. I andre land Ni-Cd Pb Mobius loop-symbolet (tre piler i en trekant) indikerer at NI-Cd og blyholdige oppladdbare batterier må resirkuleres. Ta med de brukte batteriene til en batteriinsamling i henhold til lokale lover. i

4 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Les disse sikkerhetsinstruksjonene før du betjener utstyret. ADVARSEL ADVARSEL Indikerer et forhold som kan føre til død eller alvorlige skader hvis dette ikke unngås Indikerer et forhold som kan føre til mindre eller moderate skader hvis dette ikke unngås Advarsel, Forsiktig Forebyggende tiltak Obligatorisk tiltak Instruksjoner for installatøren ADVARSEL Slå av strømmen på hovedkontrollbordet før du begynner installasjonen. Sett opp en advarsel nær strømbryteren som indikerer at den ikke bør skrus på mens utstyret blir installert. Det kan føre til brann, elektrisk støt eller alvorlige skader hvis strømmen står på mens utstyret blir installert. Bruk spesifisert kable for å koble til Fordelingsboksen. Bruk av feil kabel kan føre til personskade og brann. ADVARSEL Instruksjoner for brukeren ADVARSEL Slå av strømmen på kontrollbordet hvis utstyret slipper ut røyk eller det oppstår brann. Det kan føre til brann eller elektrisk støt om stømmen blir stående på Slå av strømmen på kontrollbordet hvis du føler at utstyret ikke fungerer skikkelig. Hvis utstyret kjennes varmt eller gir fra seg rare lyder, må du umiddelbart skru av strømmen på kontrollpanelet. Ikke demonter eller modifiser utstyret. Det kan føre til elektrisk støt eller skade. Sørg for å koble til riktig strømforsyning. Tilkobling av feil strømtilførsel kan føre til brann eller personskade. Merk deg følgende trygge avstander fra kompass for å hindre interferens på et magnetisk kompass. Std. Kompass Styrekompass 0.3 m 0.3 m Før du foretar justeringen av misvisningen og kursjusteringen må du skru av autopiloten. Roret kan slå voldsom, noe som kan forårsake en farlig situasjon. ii

5 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... iv SYSTEMKONFIGURASJON... v UTSTYRSLISTE... vi 1. HVORDAN INSTALLERE UTSTYRET Hensyn å ta ved installering Kabling Kompensasjon for misvisning Kursjustering Innkommende/Utgående dataliste BRUK Forklaring på taster og lamper Hvordan skru på PG VEDLIKEHOLD OG FEILSØKING Generelt vedlikehold Visning av lampestatus Feilsøking Hvordan gjenopprette standardinnstillingene SPESIFIKASJONER... SP-1 OUTLINE DRAWINGS...D-1 INTERCONNECTION DIAGRAM...S-1 iii

6 FORORD Gratulerer med valget av PG-700 integrert kurssensor. Vi er sikre på at du vil forstå hvorfor navnet FURUNO har blitt synonymt med kvalitet og pålitelighet. I mer enn 60 år har FURUNO Electric Company hatt et misunnelsesverdig rykte når det gjelder nyskapende og pålitelig elektronisk utstyr for bruk til sjøs. Dette engasjementet for å levere et best mulig produkt forsterkes gjennom vårt omfattende globale nettverk av agenter og forhandlere. Utstyret er designet og konstruert for å oppfylle de tøffe kravene på sjøen. Det finnes imidlertid ikke noen maskiner som kan utføre sin påtenkte funksjon hvis de ikke brukes og vedlikeholdes riktig. Les nøye gjennom og følg prosedyrene for drift og vedlikehold som angis i denne håndboken. Funksjoner Vinkelhastighetssensor og magnetisk peilesensor innebygget. Automatisk bestemmelse av installeringsstedets egnethet. L-formet monteringsbase for montering i skott. Utdata for magnetisk peiling til FURUNO CAN-bussutstyr. iv

7 SYSTEMKONFIGURASJON Den sammentrukkede linjen nedenfor viser den grunnleggende systemkonfigurasjonen. SENSOR PG-700 FURUNO CAN bussutstyr* FORDELINGSBOKS FI VDC** *: NavNet 3D, FI series instrument, etc. **: Ikke nødvendig hvis FURUNO CAN-bussnetteverk forsyner strøm. v

8 UTSTYRSLISTE Standardutstyr Navn Modell Kodenavn Mengde Merknad Sensor PG Valgfritt utstyr CP sett Kabelsett Type: M12-05BM+05BF-060 Kodenavn: Mengde: 1 Selvgjengende skruer Type: 4x16 SUS304 Kodenavn: Mengde: 3 Navn Modell Kodenavn Mengde Merknad Installeringsmateriell Fordelingsboks FI sett Kabelsett FI-50-DROP m vi

9 1. HVORDAN INSTALLERE UTSTY- RET 1.1 Hensyn å ta ved installering Monter enheten med lampene og nøklene vendt opp på en horisontal flate. Enheten kan monteres på et skott eller et bord. Montering i tak er ikke tillatt. Når du velger monteringssted må du ta hensyn til følgende for å sikre optimal ytelse: Ikke monter i et området hvor vann kan samle seg. Monter enheten i et område med en temperaturmellom - 15 og +55 C (5-131 F). Monter enheten i et område med lite støt og vibrasjoner (så nær midten av tyngdepunktet som mulig). Monter i god avstand fra alle kilder til elektromagnetiske bølger (radioantenner, etc.). Monter horisontalt, og ikke i taket. Monter så langt fra all magnetisk interferens og strømkabler som mulig. Monter minst 50cm (20 ) fra følgende: Motorer, generatorer, drivstofftanker og vanntanker av stål Lensepumpe, anker, ankerkjetting Radioantennekabler Metallstøtte for mast og kjøl Monter på et sted hvor det er enkelt å justere eller gjøre vedlikehold. Monter nær fartøyet s bunn (ikke monter til masten eller kjempetårnet (tuna tower)). 1

10 1. HVORDAN INSTALLERE UTSTYRET Bestemme monteringsstedet. Etter du har valgt omtrentlig monteringssted på et bord eller skott, må du sørge for at plasseringen gjør det mulig å forsyne enheten med strøm. 1. Koble strømkabelen til enheten. Hvis sensorenheten er koblet til sist til den valgfrie koblingsboksen FI-5002, må du kutte kontakten (medfølger) av kabel M12-05BM+05BF-060 fra FI-5002-siden, og koble til den røde ledningen til kabelen til den positive terminalen (+) til batteriet (12 VDC) og den sorte ledningen til den negative terminalen (-). Rød Sort Fartøyets kontrollpanel Batteri 12 VDC Hvis du kobler PG-700 direkte til instrumentet, eller til et nettverk, må hvert apparat midlertidig kobles til hverandre, og en strømforsyning 12 VDC (se side 6). 2. Plassér enheten på det tiltenkte monteringsstedet og tilfør strøm. Bekreft at STATUS-lampen ikke lyser rødt. Hvis STATUS-lampen lyser rødt kan det være et problem med den interne magnetiske sensoren. 3. Trykk og hold nede [+] og [-] tastene samtidig i 7 sekunder, og slipp begge tastene. CHECKlampen blinker, og CALIB- og STATUS-lampene skrus av. PG-700 CALIB BOW THIS SIDE UP STATUS CHECK Blinkende (grønn) 2

11 1. HVORDAN INSTALLERE UTSTYRET 4. Snu enheten sakte (en runde per minutt) i monteringsposisjon (snu en til to ganger for å oppnå resultatene som vist i figuren til venstre nedenfor). Hvis du har lyktes vil STATUS- og CHECK-lampene lyse grønt. Hvis du ikke lyktes vil STA- TUS-lampen lyse rødt. PÅ (grønn) PÅ (rød) PÅ (grønn) (a) Installeringsstedet er OK (b) Installeringsstedet er ikke bra Hvis du avbryter enhetsoperasjonen må du trykke og holde nede [+] og [-]-tastene samtidig i 3 sekunder. 5. Hvis du ikke lyktes må du trykke inn og holde inne [+] og [-]-tastene samtidig i 3 sekunder. Bytt posisjon og gjenta steg 3-4 som ovenfor. 6. Hvis du lyktes må du koble fra strømkabelen og følge de neste trinnene for å montere enheten fast. Montering på bordplate Fest enheten med to selvgjenende skruer og vend baugmerket på enheten mot fartøyets baug (innenfor ±10 ). De lange og runde hullene på enheten lar deg fininnstille enhetens retning. Se skissetegningen bak i manualen for dimensjoner. Selv-gjengende skruer (følger med) (4X16) BAUG Baugmerke 3

12 1. HVORDAN INSTALLERE UTSTYRET Montering på skott Eheten kan monteres til skottet enten parallelt eller vertikalt i forhold til baugen. 1. Fjern to skruer fra bunnen for å løsne monteringsstykket. 2. Fest stykket igjen opp ned ved å bruke de to skruene som ble løsnet i trinnet over. Det er mulig å montere enheten i alle horisontale retninger i 90 trinn. Montér enheten slik at baugmerket peker i retning av skipet s baug. BAUG Baugmerke Monteringsstykke 3. Fest monteringsstykket til skottet med tre selvgjengende skruer som følger med. Montering stykke Selvgjengede skruer (4X16, 3 stk.) 1 Spor hullet. 2 Langt rundt hull 1) Sett inn en skrue halvveis inn i hullet. 2) Sett det utskjærte hullet midt på monteringsstykket mot skruen i skottet fra trinn 1. Sett en selvgjengende skrue i det lange runde hullet. Justér monteringsstykket slit at det er horisontalt og skru deretter til de selvgjengende skruene i det lange runde hullet, i den rekkefølgen. 3) Fest den gjenværende selvgjengende skruen. 4

13 1.2 Kabling 1. HVORDAN INSTALLERE UTSTYRET Koble til utgangsresistoren på begge ender av stammen på CAN buss-enhetene. PG-700 har en utgangsresistor. Skru bryteren på/av som ønsket. Hvis du bruker den valgfrie Koblingsboksen FI-5002 Koble til enheten og FI-5002 ved hjelp av kabel M12-05BM+05BF-060 (følger med som installeringsmateriale). For tilkobling ved FI-5002 skjær av kabelen ved den forhåndstilkoblede kontakten, sett opp kabelen som vist nedenfor, og koble deretter til kabelen til MC-kontakten på FI-002. Jord enheten til skroget ved hjelp av en så kort IV-2sq-kabel som mulig. Kabelsko *2 (indre dia. 3mm) M12-05BM+05BF-060 (6m) Terminasjonsbryter*1 Koble til CN2 - CN5. Sideutsikt FI-5002 Strømkabel (2m) Til jord Jordingsledning*2 IV-2sq Sensor PG-700 Rød Sort + 12VDC *1: Skru Terminasjonsbryteren AV for å koble til CN3 - CN5; PÅ for å koble til CN2. *2: Forsynes lokalt 12VDC CN3 - CN5 DROP MC-kontakt CN2 STAMKABEL Toppvisning Fest kabel med medfølgende kabelfester. FORDELINGSBOKS FI-5002 (valgfritt) Hvordan sette opp kabel M12-05BM+05BF-060 og koble til MC-kontakten Jordingskabel Mantel 6 mm Klargjøring av kabler Wire Conn. Pt. Avløp 1 RØD 2 SORT 3 HVIT 4 BLÅ 5 Skrue Kjerne Vri MC-kontakt Hvordan sette inn kjerner: 1. Vri kjerne. 2. Løsne skruen med Philips skrutrekker. 3. Før kjernen inn i hullet. 4. Skru til skruen. 5. Trekk ledningen for å bekrefte tilkoblingen. 5

14 1. HVORDAN INSTALLERE UTSTYRET Hvis du kobler direkte til instrumentet Når du kobler til FI-502/FI-504/FI505 instrumenter, benytt kablene som følger med, M12-05BM+05BF-060. Ikke skjær til kabelen. Skru på terminasjonsbryteren på PG-700. M12-05BM+05BF-060 (Kontak i begge ender, 6 m kabel) Jord ledning SENSOR PG-700 Terminasjonsbryter ON Lampe PÅ Instrument FI-503/504/505/506/507 (Sett bakfra) FI-50-DROP kabel (6 m) Sort Rød + 12 VDC Hvis du kobler til NavNet 3D-nettverk Hvis du kobler til M12-05BM+05BF-060 som en tilkoblingskabel til en T-typekontakt under, må du skru terminasjonsbryteren av. Jord ledning Terminasjon bryter AV GÅ TIL LIST PUNKTER RUTE KANSELLER DISP KURSOR DATA VOL GAIN MENU TX UT RANGE INN CTRL RULLER SKIP 3D Lampe AV LAGRE MOB M12-05BM+05BF-060 (kontakt i begge ender, 6 m kabel) Eksempel: NavNet 3D T-kontakt T-kontakt 6

15 1. HVORDAN INSTALLERE UTSTYRET Hvis du kobler til M12-05BM+05BF-060 kabelen til en T-typekontakt som en stamkabel, som vist under, må du skru terminasjonsbryteren på. Jord ledning Terminasjonsbryter PÅ Lampe PÅ FI-50 DIGITAL GÅ TIL LIST PUNKTER RUTE DATA KANSELLER VOL KURSOR DISP MENU GAIN TX UT RANGE INN CTRL RULLER SKIP 3D BRILL CAL ADJ LAGRE MOB ØVRE MIDTERSTE NEDRE VELG SLETT Eksempel: Instrument Eksempel: NavNet 3D Terminatorresistor T-kontakt T-kontakt Terminasjonsbryter Denne bryteren er satt i henhold til nettverksstrukturen. Generelt, skru på bryteren ved enden av stamkabelen. Når den er PÅ, lyser lampen grønt. 7

16 1. HVORDAN INSTALLERE UTSTYRET 1.3 Kompensasjon for misvisning Enheten s magnetiske retningssans kan bli påvirket av fartøyets metall (inkludert motorer og strømkabler) samt metallmaskineri eller utstyr ombord. Avviket mellom sann magnetisk nord og enhetens indikasjon kalles misvisning Misvisning kan forårsake ukorrekte kursdata. Enheten har muligheten til å automatisk korrigere misvisningen. Merk: For å sikre korrekt orientering for utdata til tilkoblet utstyr, må du sørge for å korrigere misvisningen. FORSIKTIG Før du foretar kompensasjon for misvisning må du skru av autopiloten. Roret kan slå voldsomt hvis autopiloten er tilkoblet strøm, og det er en farlig tilstand. Etter å ha fullført installeringen fullstendig må du foreta kompensasjon for misvisning i rolig sjø på følgende måte: 1. Skru på PG-700 og bekreft at STATUS-lampen ikke lyser rødt. 2. Trykk og hold nede [+] og [-] tastene samtidig i 3 sekunder, og slipp begge tastene. Korreksjon av misvisning starter. CALIB-lampen blinker, og STATUS- og CHECK-lampene skrus av. : Blinkende (grønn) 3. Snu skipet i en så nøyaktig sirkel som mulig, med konstant hastighet. Styr i en kontrollert sirkel i omtrent 3 knop i omkring 2 minutter. Det er det samme om du svinger i retninge høre eller venstre. : AV Manøvrer i sirkel i to minutter med en hastighet på omtrent tre knop. Merk 1: Hvis du svinger for raskt kan det forårsake en stor feil i kursanvisning etter korrigering av misvisningen. Merk 2: Sørg for at du ikke skrur av strømmen til kontrollpanelet når du retter misvisning. Skade på data kan oppstå. 8

17 1. HVORDAN INSTALLERE UTSTYRET 4. Fortsett å svinge til korreksjon av misvisning er fullført (omkring 3 til 5 runder). Når korreksjon av misvisning har lyktes lyser CALIB- og STATUS-lampene i 5 sekunder og initieringen av sensoren for vinkelhastighet starter. Når alle lamper lyser, gå til trinn 6. Merk: Når du foretar korreksjon av misvisning vil det omgivend miljø og skipets posisjon ha en effekt på hvor lang tid det vil ta for å lykkes med korreksjonen. : PÅ (grønn) : AV Etter fem sek. : Blinkende (grønn) Ved starten av initiering av sensor for vinkelhastighet Etter to min. Initiering fullført (Normal tilstand) Vellykket status for korreksjon av misvisning Hvis korreksjon av misvisning mislykkes lyser CALIB-lampen grønt og STATUS-lampen lyser rødt. Resultatene av korreksjon av misvisning forblir til du fortsetter til trinn 5. : PÅ (grønn) : PÅ (rød) Mislykket status for korreksjon av misvisning 5. Hvis korreksjon av misvisning mislykkes må du trykke [+] og [-]-tastene samtidig i 3 sekunder for å gjenta prosessen om igjen fra begynnelsen. 6. Ankre opp fartøyet til en kai. Pek fartøyet mot et stasjonært objekt (fyrlykt, etc., en kurs som du kan bekrefte på et sjøkart) og bekreft at kursindikasjonen er korrekt. Hvis det ikke er korrekt må du måle differansen korrekt og gå til prosedyren i seksjon 1.4. : AV 9

18 1. HVORDAN INSTALLERE UTSTYRET 1.4 Kursjustering Hvor mye justering som trengs for kursen avhenger av resultatet av den forrige seksjonen [1.3 Kompensajon for misvisning]. Gjør følgende for å korrigere avviket. FORSIKTIG Før du foretar kursjusteringen må du skru av autopiloten. Roret kan slå voldsomt hvis autopiloten er tilkoblet strøm, og det er en farlig tilstand. 1. Trykk på[+] eller [-]-tasten. Alle lampene blinker grønt og enheten går inn i modus for kursjustering. : Blinkende (grønn) Merk: Utfør trinn 2 innen fem sekunder. Modus for kursjustering forblir aktiv i 5 sekunder etter at du trykker på tasten. Hvis du ikke gjør noe vil enheten automatisk gå tilbake til normal modus. 2. Benytt [+] eller [-]-tasten for å justere differansen mellom sensorens utdatakurs og den faktiske kursen. Kursen kan justeres med intervaller av 0.1 eller 1.0. (se tabellen nedenfor). Tast Sett intervall Lampestatus Kort trykk på [-]-tasten innen 5 sekunder -0.1 (minker 0.1 for hvert trykk) Hver gang du trykker [-]-tasten vil STATUS-lampen lyse av og på. 1. gang 2. gang 3. gang Langt trykk på [-]-tasten innen 5 sekunder -1.0 (minker med 1.0 intervaller mens tasten holdes inne) Gjentagelser 10

19 1. HVORDAN INSTALLERE UTSTYRET Tast Sett intervall Lampestatus Kort trykk på [+]-tasten innen 5 sekunder +0.1 (øker 0.1 for hvert trykk) Hver gang du trykker [+]-tasten vil STATUS-lampen lyse av og på. 1. gang 2. gang 3. gang Langt trykk på [+]-tasten innen 5 sekunder +1.0 (øker med 1.0 intervaller mens tasten holdes inne) Repeat (gjenta) : PÅ (grønn) : Blinkende (grønn) : AV For eksempel i et tilfelle hvor peilingen som vises på et instrument koblet til enheten er 70, og den faktiske peilingen er 75, er det 5 forskjell. For å sette det til +5, trykk og hold inne [+]-tasten. 3. For å gå ut av modus for kursjustering må du la være å trykke på noen taster i fem sekunder. Enheten går automatisk tilbake til normal status. Merk: Trykk på og hold nede [+] og [-]-tastene i omtrent ett sekund ved lampestatus etter trinn 1 for å tilbakestille til 0. Korreksjon verdi stiller tilbake til 0 Normal tilstand Hver lampe blinker flere ganger : Blinkende (grønn) : Blinkende (rød) : PÅ (grønn) 11

20 1. HVORDAN INSTALLERE UTSTYRET 1.5 Innkommende/Utgående dataliste Denne enheten benytter følgende inndata/utdata Inndata/ utdata Spesifikasjon Merknad Inndata ISO-forespørsel (PGN: ) PGN send forespørsel Utdata Adressekrav (PGN: ) Selvtest gruppefunksjon (PGN: ) Slett minne gruppefunksjon (PGN: ) TIlbakestill gruppefunksjon (PGN: ) NMEA-Request Group Function (PGN: ) NMEA-Command Group Function (PGN: ) + (PGN: , #4) + (PGN: , #4, #5, #6, #7) Fartøykurs (PGN: )*1 Magnetisk kompasstatus (PGN: )*2 Adresseforespørsel Selvtest forespørsel Tilsvarer slett alle Tilsvarer tilbakestill alle Utdata periodisk innstilling Inndata peilingjustering Endre innstilling Spesifikk innstilling Normal utdata. 100 ms (standard) 1 sek. ISO Acknowledgement (PGN: ) ISO Request (PGN: ) Adressekrav (PGN: ) NMEA Acknowledge (PGN: ) PGN Liste (PGN: ) Produktinformasjon (PGN: ) Selvtest rapport (PGN: )*2 Heading & Attitude sensorkontrollstatus (PGN: )*2 Unit Division Code (PGN: )*2 Browser Control Status (PGN: )*2 Magnetisk kompass kontrollstatus (PGN: )*2 Rate Gyro Data (PGN: ) *1*2 GMM Melding (PGN: , #4=4)*2 PGN: Parameter gruppenummer. Tilsvarer NMEA0183-setning. Unormal utdata. (Send kun når det er en anmodning om det under oppstart og endringer). Viser hver innstilling *1: Data kan sendes ut med et intervall på 25 ms og høyere (5ms trinn) i henhold til forespørsel fra annet utstyr. *2: PGN registrert på Furuno Electric Co. Ltd. 12

21 2. BRUK Før bruk: Denne enheten inneholder magnetiske komponenter. Hold unna andra metaller (når skipet krenger, sørg for at ingen metallobjekter ruller mot PG-700). Når du navigerer i nærheten av store strukturer (broer, etc.), kan det oppstå en feil ved peilingen. Hvis avstanden mellom enheten og metallobjektene eller magnetene endres kan det oppstå feil. I så tilfelle kan det hende at korreksjonen av misvisningen må innstilles på nytt (se seksjon 1.3). Ikke koble fra strømmen når du bruker det automatiske styresystemet. 2.1 Forklaring på taster og lamper PG-700 CALIB BOW THIS SIDE UP STATUS CHECK Lampe Lampestatus Farge Tast Funksjon CALIB Disse lampene skrur seg på, av, eller blinker i følge utstyrets status. (Se avsnitt 3.2.) Terminasjonsbryter Grønn Trykk samtidig i 7 sekunder for å avgjøre om installeringsstedet er passende. STATUS Grønn, rød Trykk samtidig i 3 sekunder for å starte korrigering av misvisning. CHECK Grønn Trykk en hvilken som helst tast for å komme til modus for Kursjustering. Terminasjonsbryteren er skrudd av eller på ved installering. IKKE endre innstillingen. Terminasjonsbryter 13

22 2. BRUK 2.2 Hvordan skru på PG-700 Enheten har ingen strømbryter. Tilfør +12 VDC-strømmen via den valgfrie koblingsboksen FI eller FURUNO CAN-bussutstyr. Når strøm tilføres sensoren vil enheten automatisk sjekke ROM- og RAM-status. Etter dette vil lampene lyse slik som vist nedenfor: : PÅ (grønn) : PÅ (rød/grønn) : AV : Blinkende (grønn) Initiering av sensor for vinkelhastighet (Cirka to minutter) Normal visning Merk: Hvis det er et problem med ROM og/eller RAM, vil CALIB- og CHECK-lampene skrus av, og STATUS-lampen vil blinke rødt. Kontakt forhandleren. 14

23 3. VEDLIKEHOLD OG FEILSØKING Dette kapittelet diskuterer prosedyrer for vedlikehold og feilsøking for å sikre optimal ytelse for utstyret. MERK Ikke påfør maling, antirustmiddel forsegling eller kontaktspray på plastikkdeler eller utstyrsoverflater. Disse elementene innholder produkter som kan skade plastdeler og utstyr overflater. 3.1 Generelt vedlikehold For å opprettholde full ytelse for utstyret er periodisk inspeksjon påkrevet. Jevnfør følgende tabell: Inspeksjons gjenstand Kabel Jordet terminal Sensorenhet Kontrollpunkt Undersøk at kabelen er sikkert tilkoblet og at det ikke er rust eller korrosjon. Sørg for at jordingsterminalen er uten rust og ikke løs. Sørg for at enheten er ren for støv og urenheter. Handling Om nødvendig må du koble til kabelen på nytt eller erstatte den om den er skadet. Skru til terminalen og ta bort rust. Tørk av støv og skitt med en myk, tørr klut. Du kan bruke en klut som er fuktet med et uttynnet rengjøringsmiddel. Ikke bruk tynner, acetone, alkohol, benzen, eller andre plastikkoppløsnigner, fordi de kan føre til at merkingen på panelet går bort. 15

24 3. VEDLIKEHOLD OG FEILSØKING 3.2 Visning av lampestatus Lampestatus Enhetens operasjonsforhold Normal tilstand Korreksjon av misvisning: vellykket Sensor for vinkelhastighet: initiering fullført Korreksjon av misvisning: vellykket Sensor for vinkelhastighet: initiering Korreksjon av misvisning: ikke implmentert (eller mislykket) Sensor for vinkelhastighet: initiering fullført Korreksjon av misvisning: ikke implementert (eller mislykket) Sensor for vinkelhastighet: initiering Korreksjon av misvisning: vellykket Sensor for vinkelhastighet: mislykket Utdata for kurs kun fra den magnetiske sensoren Lyser vekselvis. Lyser vekselvis. Korreksjon av misvisning: ikke implementert (eller mislykket) Sensor for vinkelhastighet: mislykket Utdata for kurs kun fra den magnetiske sensoren Sensor for magnetisk peilling: mislykket Ingen utdata for magnetisk peiling : PÅ (grønn) : PÅ (rød) : AV : Blinkende (grønn) 16

25 3. VEDLIKEHOLD OG FEILSØKING 3.3 Feilsøking Hvis et problem oppstår må du først foreta følgende undersøkelser. Hvis problemet fortsetter må du kontakte forhandleren eller en kvalifisert tekniker. Problem Lampene lyser ikke. Rød lampe er på. Ingen data for magnetisk peiling. Handling Sjekk for å sikre at kontakten er festet. Sjekk for å sikre at kabelen ikke er korroderte. Sjekk for å sikre at kabelen ikke er skadet. Sjekk at fordelingen av strømforsyningen fungerer skikkelig. Slår utstyret på og av flere ganger. Hvis den røde lampen forblir tent må du kontakte din forhandler. Slår utstyret på og av flere ganger. Hvis problemet fortsetter må du kontakte din forhandler. Sjekk terminalbryteren. 3.4 Hvordan gjenopprette standardinnstillingene. Du kan tilbakestille enheten til fabrikkinnstillingene ved å gjøre følgende: 1. Koble kabelen fra enheten. 2. Trykk og hold nede [-]-tasten og koble til kabelen på nytt. Fortsett å trykke på [-]-tasten til trinn 3 er fullført. Strøm blir forsynt til enheten, alle lamper blinker. Når initieringen er fullført lyser alle lampene. Etter at strøm er tilført Initiering fullført Hver lampe blinker flere ganger : Blinkende (grønn) : Blinker (rød/grønn) : PÅ (grønn) : PÅ (rød/grønn) 3. Når alle lampene lyser må du slutte å trykke på [-]-tasten. 4. For å gå tilbake til normal tilstand må du koble til enhetens kabel på nytt. 17

26 FURUNO PG-700 SPESIFIKASJONER FOR INTEGRERT KURSSENSOR PG GENERELT 1.1 Kursnøyaktighet ±1.0 (horisontal) ±10.0 (innenfor 30 ), ±20.0 (innenfor 45 ) 1.2 Display oppløsning Follow-up 100 /sek svinghastighet 1.4 Grensesnitt CAN buss: 1 kanal Utdata PGN Inndata innstillinger Utdata intervall, Peilingsforskyvning 1.5 Dataoppdatering 25 ms max. (standard: 100 ms) 1.6 Forsinkelse Innenfor 75 ms 2 STRØMKILDE 12 VDC 0.1 A (LEN: 3) 3 MILJØBETINGELSER 3.1 Omgivelsestemperatur -15 C til +55 C 3.2 Relativ fuktighet 95 % ved 40 C 3.3 Vanntett IP55 (IEC 60529), CFR-46 (USCG standard) 3.4 Vibrasjon IEC ENHETENS FARGE N3.0 SP - 1 E7276S01A

27 D-1

28 D-2

29 S-1 A B C VDC FI-5002-POWERCABLE,2m アカ (VV-SA0.75x2C) クロ RED BLK ジャンクションボックス JUNCTION BOX FI-5002 *2 CN3 DROP_U CN1 12VDC SHIELD (+) (-) SHIELD NET-S NET-C NET-H NET-L FI-50-DROP,6m,φ6(*2) M12-05BM+05BF-060,6m,φ6(*3) アカ クロ シロ アオ RED BLK WHT BLU -SR7000 LTW12-05AFFM ハイブリッドヘディングセンサー INTEGRATED HEADING SENSOR CAN BUS PG-700 SHIELD NET-S NET-C NET-H NET-L 接 続 箱 JUNCTION BOX CAN bus NETWORK (BACKBONE) CN2 BACKBONE_U SHIELD NET-S NET-C NET-H NET-L CN3 DROP_L SHIELD NET-S NET-C NET-H NET-L CANバスネットワーク 機 器 CAN bus DEVICE *1 IV-2sq. 接 続 箱 JUNCTION BOX CAN bus NETWORK (BACKBONE) CN2 BACKBONE_L SHIELD NET-S NET-C NET-H NET-L CN4 DROP_U SHIELD NET-S NET-C NET-H NET-L 同 上 DITTO CN4 DROP_L SHIELD NET-S NET-C NET-H NET-L 同 上 DITTO CN5 DROP_U SHIELD NET-S NET-C NET-H NET-L 同 上 DITTO CN5 DROP_L SHIELD NET-S NET-C NET-H NET-L 同 上 DITTO 注 記 *1) 造 船 所 手 配 *2)オプション *3)コネクタを 切 り 離 して 接 続 する NOTE *1: SHIPYARD SUPPLY. *2: OPTION. *3: REMOVE THE CONNECTOR FOR FABRICATION. DRAWN CHECKED APPROVED SCALE MASS DWG.No. 15/May/09 15/May/09 T.YAMASAKI T.TAKENO C7276-C01- A kg REF.No TITLE 名 称 NAME PG-700 ハイブリッドヘディングセンサー 相 互 結 線 図 INTEGRATED HEADING SENSOR INTERCONNECTION DIAGRAM

BRUKERHÅNDBOK SATELLITTKOMPASS

BRUKERHÅNDBOK SATELLITTKOMPASS BRUKERHÅNDBOK SATELLITTKOMPASS MODELL www.furuno.no Pub. No. ONO-7650-A DATE OF ISSUE: MAR. 008 VIKTIGE MERKNADER Ingen del av denne håndboken må kopieres eller reproduseres uten skriftlig tillatelse.

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Brukerveiledning. Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor. Vennligst les brukerveiledningen før bruk.

Brukerveiledning. Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor. Vennligst les brukerveiledningen før bruk. Brukerveiledning Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor Vennligst les brukerveiledningen før bruk. Ta vare på brukerveiledningen for fremtidig referanse. Forsiden 1. Skrue til glassramme 2. Glassramme

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER Viktig med hensyn til sikkerhet: 1. Kjennskap til relevante elektro-tekniske bestemmelser er påkrevd. 2. Tilførsel av 220V skal utføres av godkjent elektriker. 3. Systemet

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Mobrey MCU900 Series 4 20 ma + HART-kompatibel kontrollenhet

Mobrey MCU900 Series 4 20 ma + HART-kompatibel kontrollenhet IP2030-NO/QS, Rev AA Mobrey MCU900 Series 4 20 ma + HART-kompatibel kontrollenhet Hurtigstartveiledning for installasjon ADVARSEL Unnlatelse av å følge retningslinjene for sikker installasjon kan føre

Detaljer

Lumination LED-lamper

Lumination LED-lamper GE Lighting Solutions Monteringsanvisning Lumination LED-lamper LED nedhengslampe (EP14-serien) Egenskaper Lang levetid (ca. 50 000 timer) 5 års garanti IP30 For bruk i tørre rom FØR DU BEGYNNER Les disse

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP Waterguard NRL-SmartStopp PRINSIPPSKISSE AV WATERGUARD SMART STOP D Trådløs dørbrytter (Smart Switch) INNGANG BAD/WC Trådløs sensor S Smart Socket 230 V

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

INSTALLERINGSHÅNDBOK. Digitalt trykkmålersett BHGP26A1

INSTALLERINGSHÅNDBOK. Digitalt trykkmålersett BHGP26A1 INSTALLERINGSHÅNDBOK Digitalt trykkmålersett BHGP6A BHGP6A Digitalt trykkmålersett Installeringshåndbok INNHOLD Side INSTALLERING Tilbehør... Installering... Arbeidsprosedyre... Driftskontroll... 3 Feilsøking...

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTAASJONSVEIEDNING GARO SR3 komfyrvakt Hurtigveiledning Sett i batteriene og monter sensoren på vegg (A) eller opp under ventilatoren (B, ): Mot komfyren. Alternativ A: veggen Alternativ B og : avtrekksviften

Detaljer

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde.

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde. Croma 100 / 230 Elektronisk ringeklokke Installasjon og brukerveiledning Kjære kunde. Ved å kjøpe dette utstyret har du anskaffet et kvalitetsprodukt som Grothe har utviklet og produsert for deg med høyest

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift PLASSERING Hvor du skal plassere din FreshAir Box Plasser din FreshAir

Detaljer

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle 2 Innhold: 1. Beskrivelse, deleliste 2. Monteringsanvisning 3. Drift og vedlikehold 4. Bruksanvisning for Lithium-Ion batteriet 5. Servicetilbud Beskrivelse,

Detaljer

BRUKERMANUAL. Ettermontasje av trådløs fjernstyring

BRUKERMANUAL. Ettermontasje av trådløs fjernstyring BRUKERMANUAL Ettermontasje av trådløs fjernstyring Rev: 3 01.10.07 T ELEKTRISK KABLING Klistremerket på lokket av elektronikk modulen viser også tilkoblingen. All kabling og tilkoblinger skal gjøres med

Detaljer

q DENNE VEILEDNINGEN MÅ LESE NØYE! Den inneholder viktig sikkerhetsinformasjon. Visningsenhet (LED-type) ORIGINAL VEILEDNING

q DENNE VEILEDNINGEN MÅ LESE NØYE! Den inneholder viktig sikkerhetsinformasjon. Visningsenhet (LED-type) ORIGINAL VEILEDNING q DENNE VEILEDNINGEN MÅ LESE NØYE! Den inneholder viktig sikkerhetsinformasjon. Visningsenhet (LED-type) ORIGINAL VEILEDNING BESKRIVELSE 1 1. Visningsenhet (LED-type) E-BIKESYSTEMENE e-bikesystemet er

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold dobbelt så sterk - dobbelt så rask CARE Bruks-og vedlikeholdsanvisning Innhold Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold Viktig! Les alle instruksjoner grundig før du

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok Montere HP TouchSmart på vegg Brukerhåndbok De eneste garantiene for Hewlett-Packardprodukter og -tjenester er angitt i de uttrykte erklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i

Detaljer

Hva er Selfsat-H10D? Bruksanvisning Advarsel!

Hva er Selfsat-H10D? Bruksanvisning Advarsel! SELFSAT-H0D Hva er Selfsat-H0D? Selfsat-H0D er en satellittantenne med lineær polarisering. Den kan motta signaler fra store satellitter og kan erstatte den vanlig parabolantennen. Den er liten og enkel

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 HÅNDBOK Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

ASSA. Motorlås Manual. Manual for motorlås: 850C-50, 851C-50, 851C-35 ABLOY EL654

ASSA. Motorlås Manual. Manual for motorlås: 850C-50, 851C-50, 851C-35 ABLOY EL654 ASSA Motorlås Manual Manual for motorlås: 840C-50, 841C-50, 841C-35 850C-50, 851C-50, 851C-35 ABLOY EL654 84xC/85xC 1. Installation 1. Marker senter linje A (stolpe) når låskassens posisjon i døren er

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

LEGO Energimåler. Komme i gang

LEGO Energimåler. Komme i gang LEGO Energimåler Komme i gang Energimåleren består av to deler: LEGO Energidisplay og LEGO Energiboks. Energiboksen passer i bunnen av Energidisplayet. Du installerer Energiboksen ved å la den gli på plass

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911 Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911-1 - Kjære bruker: Takk for at dere kjøpte dusjkabinett hos oss. For din sikkerhet, vær vennlig og les manualen nøye før montering og bruk av dusjkabinettet Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Korrekt installasjon. Reception with active filter

Korrekt installasjon. Reception with active filter Monteringsanvisning Korrekt installasjon Mottakeren har en IP67 tetting, så utvendig montering er mulig. Men du blir fortsatt anbefalt å montere enheten på et sted som den er beskyttet mot skade fra andre

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Installeringshåndbok. Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1. Installeringshåndbok Modbus Interface DIII. Norsk

Installeringshåndbok. Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1. Installeringshåndbok Modbus Interface DIII. Norsk Installeringshåndbok Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1 Installeringshåndbok Modbus Interface DIII Norsk 379 mm 0 C 100 mm 50 mm 50 mm 40 mm 87 mm 300 mm IP X0 50 mm 60 C 365 mm 124 mm Max. 100 mm Min. 1

Detaljer

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN BRUKERMANUAL Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN Art. nr. 17-00040 Fra serienummer 500 - Rev.3-21.08.08 INNHOLDSFORTEGNELSE TRÅDLØS FJERNKONTROLL 3 Etter montasje 3 Koding av

Detaljer

Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel styringsenhet

Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel styringsenhet 00825-0110-4841, Rev BA Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel styringsenhet Anvisninger for hurtig montering ADVARSEL Unnlatelse av å følge retningslinjene for sikker installering kan føre til

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash, analog Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker HMS art. nr.: 135472 Best. nr.: 1104875 INNHOLD Vekkerklokke

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION SLIMLINE S7700 i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyrvakt ICSG-1 2012 Side 1 av 6 Montasjeanvisning EFP Integrert Komfyrvakt

Detaljer

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off CuroCell S.A.M. (CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05 takes the pressure off Innhold 1 Illustrasjoner 3 1.1 Frontpanel 3 1.2 Frontdekse 3 1.3 Sidebilde 3

Detaljer

RS485 Gateway Trådløs

RS485 Gateway Trådløs Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 1 3 Beskrivelse av grensesnitt... 3 3.1 Tilkoblinger... 3 3.2 Oppstart...

Detaljer

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand Spjeldmotor EGM-100A For wiretrekk Teknisk spesifikasjoner Nominell spenning Maks. effektforbruk Vekt Nominell trekkraft Maks. trekkraft Ekstern styrestrømssikring Min. vandring av trommel Maks. vandring

Detaljer

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning VI Drift, rengjøring og vedlikehold For å få isbiter uten forurensninger bør vannet i tanken byttes hver 24 time. Hvis kompressoren stopper pga. lite vann eller for mye is bør du vente 3 minutter før den

Detaljer

Bruksanvisning Energimåler. PolluCom-E

Bruksanvisning Energimåler. PolluCom-E Varenummer: 130275 Bruksanvisning Energimåler PolluCom-E - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. MONTERING AV MÅLEREN... 3 3. MONTERING AV EKSTERN TEMPERATURSENSOR... 4 3.1 MONTERING I FØLERLOMME...

Detaljer

Installasjonshåndbok for Precision-9

Installasjonshåndbok for Precision-9 Installasjonshåndbok for Precision-9 Generelt Precision-9-kompasset er laget for å vise kompasskurs på seilbåter og motorbåter. Det kobles til båtens NMEA 2000-nettverk, slik at du kan styre og konfigurere

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

Kjøkkenhette 791. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 791. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 791 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.964/124990/2014-05-02 (9087) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt 2012 Side 1 av 7 Montasjeanvisning

Detaljer

SKIPPER CS EKKOLODD BRUKERMANUAL. Edition

SKIPPER CS EKKOLODD BRUKERMANUAL. Edition SKIPPER CS-1027 10 EKKOLODD BRUKERMANUAL Edition 20030507 Skipper Electronics A/S Telphone +47 23 30 22 70 Ryensvingen 5 Telefax +47 23 30 22 71 P.O.Box 151, Manglerud E-mail: skipper@skipper.no 0612 Oslo,

Detaljer

SI-7E20A-002 SI-7E20A-002-03 SERVICEINSTRUKSJONER. SM-EC79 Kontrollør

SI-7E20A-002 SI-7E20A-002-03 SERVICEINSTRUKSJONER. SM-EC79 Kontrollør SI-7E20A-002-03 SERVICEINSTRUKSJONER SI-7E20A-002 SM-EC79 Kontrollør SM-EC79 INDEKS n Bruk av kontrollør Problemplassering ved bruk av kontrollør 4 Problem med krankgiret eller navgir 5 Problem med bruk

Detaljer

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok Montere HP TouchSmart på vegg Brukerhåndbok De eneste garantiene for Hewlett-Packardprodukter og -tjenester er angitt i de uttrykte erklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Kompass Rate Stabilisator Delenr. 83434

Kompass Rate Stabilisator Delenr. 83434 Kompass Rate Stabilisator Delenr. 83434 Betjening og Installasjon Versjon 1.0 ProNav as Boks 421 4379 Egersund Tlf 51494300 Fax 51492100 www.pronav.no Installasjon av Kompass Rate Stabilisator (gjelder

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Omgivelseskontroll Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Brukermanual Elektriske komponenter

Brukermanual Elektriske komponenter Brukermanual Elektriske komponenter Produktet er CE-Merket, & følger EMC Standard EMC 60601-1-2. Tekniske spesifikasjoner Strøm: 220V & 110V Batteri: 2Ah Temperatur: -20C - +50C Garanti: 2 år mot fabrikasjonsfeil

Detaljer

Vask av Srig (exit-linse + s-linse + ion optic cage)

Vask av Srig (exit-linse + s-linse + ion optic cage) Vask av Srig (exit-linse + s-linse + ion optic cage) (manual s. 126) Shut down av MS 1. Sett MS i standby (Tune page) 2. Skru av electronics (Knapp på venstre side av orbitrap) 3. Skru av main power (Knapp

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen.

2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen. KOBLE ANTENNEKABELEN TIL PLUGG Aller først må du koble kabelen til antennepluggen. 1. Fjern 15 mm av plastikken på kabelen. 2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen. 3. Åpne skruene

Detaljer

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v)

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Rutland Regulator RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Dokument nr. SM-314 Utgivelse A Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 5 Advarsel Vennligst les denne manualen før du

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker)

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) WWW.WILFA.COM Bruksanvisning for installering og bruk; beholdes av brukeren Apparatet du nettopp har kjøpt

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

Brukerhåndbok. Opal. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0507

Brukerhåndbok. Opal. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0507 Brukerhåndbok Opal Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0507 Innhold Innledning...3 Hva inneholder esken?...3

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

Evinrude E-tec (Ikke for ICON) INSTALLASJONSGUIDE Revisjon 2.6 - Norsk versjon

Evinrude E-tec (Ikke for ICON) INSTALLASJONSGUIDE Revisjon 2.6 - Norsk versjon Evinrude E-tec (Ikke for ICON) Revisjon 2.6 - Norsk versjon Evinrude E-tec installasjonsguide Evinrude E-tec CoastKey kabelmatte Kontakt for CoastKey s låseenhet Checklista før installasjon: Installasjonsguide

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Digitallupe LVI SenseView P430 Manual Importør: ProVista AS Tromøyveien ARENDAL

Digitallupe LVI SenseView P430 Manual Importør: ProVista AS Tromøyveien ARENDAL Digitallupe LVI SenseView P430 Manual Importør: ProVista AS Tromøyveien 24 4841 ARENDAL mail@provista.no 37058686 1 Innhold 1. P430 medfølgende innhold... 3 2. Batteriet, bruk og vedlikehold... 3 3. Trykknapper

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri Delenummer: 67P4585 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK

MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK Eco eye Elite og Mini Takk for at du valgte å kjøpe et trådløst wattmeter fra Eco Eye. Vi håper du blir fornøyd og at produktet vil hjelpe deg med å begrense bruken av elektrisitet

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Hurtiginstallasjonsveiledning

Hurtiginstallasjonsveiledning Hurtiginstallasjonsveiledning Aktuelle modeller: AS6004U Ver.3.0.0413 (2017-4-13) Innholdsfortegnelse Merknader... 3 Sikkerhetsforholdsregler... 4 1. Pakkens innhold... 5 2. Ekstrautstyr... 6 3. Maskinvareinstallasjonsveiledning...

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem Brukerveiledning TALITOR TA-1000 Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.: 2227400 INNHOLD Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem... 1 Generell

Detaljer

Installasjonsveiledning Wallmob

Installasjonsveiledning Wallmob Installasjonsveiledning Wallmob Innholdsfortegnelse Informasjon 3 Installasjon 4 Installasjon av ipad 5 Installasjon av Bankterminal 6 Installasjon av Skriver 7 Epson TM-T88VI 7 Star TSP 700 8 Installasjon

Detaljer

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0 Vera-W15 WiFi Termostat Kontakt Bruksanvisning Manual version 1.0 INNHOLD 1.1 Pakkens innhold... 2 1.2 Stikkontakt instruksjon... 3 1.3 Lys indikator... 4 1.4 Varsel lyd... 5 2.1 Installering av app...

Detaljer