BRUKERHÅNDBOK INTEGRERT KURSSENSOR PG-700 MODELL.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKERHÅNDBOK INTEGRERT KURSSENSOR PG-700 MODELL. www.furuno.co.jp"

Transkript

1 BRUKERHÅNDBOK INTEGRERT KURSSENSOR MODELL PG-700

2 Pub. No. ONO A DATE OF ISSUE: DEC. 2009

3 VIKTIGE MERKNADER Genereltje Operatøren av dette utstyret må lese og følge beskrivelsene i denne håndboken. Feil drift eller vedlikehold kan ugyldiggjøre garantien eller medføre skade. Ikke kopier noen del av denne håndboken uten skriftlig godkjennelse fra FURUNO. Hvis du mister denne håndboken, eller hvis den blir utslitt, må du kontakte forhandleren for å få en ny håndbok. Innholdet i denne håndboken og utstyrsspesifikasjonene kan endres uten varsel. Eksempelskjermbildene (eller illustrasjonene) som vises i denne håndboken, kan være forskjellig fra skjermbildene som vises på skjermen. Hvilke skjermbilder du ser, avhenger av systemkonfigurasjonen og utstyrsinnstillingene. En hver modifisering av utstyret (inkludert software) av personer som ikke er autorisert av FU- RUNO vil avbryte garantien. Alle merke- og produktnavn er varemerker, registrerte varemerker eller service-merker fra sine respektive eiere. Hvordan kassere dette produktet Kasser dette produktet i henhold til lokale reguleringer for lagring av industriavfall. For avfallshåndtering i USA, se hjemmesiden til Electronics Industries Alliance (http://www.eiae.org/) for korrekt avfallshåndtering. Hvordan kassere et brukt batteri Noen FURUNO-produkter har batteri(er). For å se om ditt produkt har batteri(er), se kapittelet om vedlikehold. Følg instruksjonene under hvis et batter er brukt. I EU Den avkryssede søppelbøtten indikerer at alle typer batterier ikke kan bli kassert sammen med vanlig avfall eller på en søppelfylling. Ta de brukte batteriene med til en batteriinsamling i henhold til din nasjonale lovgivning og Batteridirektivet 2006/66/EU. Cd I USA Mobius loop-symbolet (tre piler i en trekant) indikerer at NI-Cd og blyholdige oppladdbare batterier må resirkuleres. Ta med de brukte batteriene til en batteriinsamling i henhold til lokale lover. I andre land Ni-Cd Pb Mobius loop-symbolet (tre piler i en trekant) indikerer at NI-Cd og blyholdige oppladdbare batterier må resirkuleres. Ta med de brukte batteriene til en batteriinsamling i henhold til lokale lover. i

4 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Les disse sikkerhetsinstruksjonene før du betjener utstyret. ADVARSEL ADVARSEL Indikerer et forhold som kan føre til død eller alvorlige skader hvis dette ikke unngås Indikerer et forhold som kan føre til mindre eller moderate skader hvis dette ikke unngås Advarsel, Forsiktig Forebyggende tiltak Obligatorisk tiltak Instruksjoner for installatøren ADVARSEL Slå av strømmen på hovedkontrollbordet før du begynner installasjonen. Sett opp en advarsel nær strømbryteren som indikerer at den ikke bør skrus på mens utstyret blir installert. Det kan føre til brann, elektrisk støt eller alvorlige skader hvis strømmen står på mens utstyret blir installert. Bruk spesifisert kable for å koble til Fordelingsboksen. Bruk av feil kabel kan føre til personskade og brann. ADVARSEL Instruksjoner for brukeren ADVARSEL Slå av strømmen på kontrollbordet hvis utstyret slipper ut røyk eller det oppstår brann. Det kan føre til brann eller elektrisk støt om stømmen blir stående på Slå av strømmen på kontrollbordet hvis du føler at utstyret ikke fungerer skikkelig. Hvis utstyret kjennes varmt eller gir fra seg rare lyder, må du umiddelbart skru av strømmen på kontrollpanelet. Ikke demonter eller modifiser utstyret. Det kan føre til elektrisk støt eller skade. Sørg for å koble til riktig strømforsyning. Tilkobling av feil strømtilførsel kan føre til brann eller personskade. Merk deg følgende trygge avstander fra kompass for å hindre interferens på et magnetisk kompass. Std. Kompass Styrekompass 0.3 m 0.3 m Før du foretar justeringen av misvisningen og kursjusteringen må du skru av autopiloten. Roret kan slå voldsom, noe som kan forårsake en farlig situasjon. ii

5 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... iv SYSTEMKONFIGURASJON... v UTSTYRSLISTE... vi 1. HVORDAN INSTALLERE UTSTYRET Hensyn å ta ved installering Kabling Kompensasjon for misvisning Kursjustering Innkommende/Utgående dataliste BRUK Forklaring på taster og lamper Hvordan skru på PG VEDLIKEHOLD OG FEILSØKING Generelt vedlikehold Visning av lampestatus Feilsøking Hvordan gjenopprette standardinnstillingene SPESIFIKASJONER... SP-1 OUTLINE DRAWINGS...D-1 INTERCONNECTION DIAGRAM...S-1 iii

6 FORORD Gratulerer med valget av PG-700 integrert kurssensor. Vi er sikre på at du vil forstå hvorfor navnet FURUNO har blitt synonymt med kvalitet og pålitelighet. I mer enn 60 år har FURUNO Electric Company hatt et misunnelsesverdig rykte når det gjelder nyskapende og pålitelig elektronisk utstyr for bruk til sjøs. Dette engasjementet for å levere et best mulig produkt forsterkes gjennom vårt omfattende globale nettverk av agenter og forhandlere. Utstyret er designet og konstruert for å oppfylle de tøffe kravene på sjøen. Det finnes imidlertid ikke noen maskiner som kan utføre sin påtenkte funksjon hvis de ikke brukes og vedlikeholdes riktig. Les nøye gjennom og følg prosedyrene for drift og vedlikehold som angis i denne håndboken. Funksjoner Vinkelhastighetssensor og magnetisk peilesensor innebygget. Automatisk bestemmelse av installeringsstedets egnethet. L-formet monteringsbase for montering i skott. Utdata for magnetisk peiling til FURUNO CAN-bussutstyr. iv

7 SYSTEMKONFIGURASJON Den sammentrukkede linjen nedenfor viser den grunnleggende systemkonfigurasjonen. SENSOR PG-700 FURUNO CAN bussutstyr* FORDELINGSBOKS FI VDC** *: NavNet 3D, FI series instrument, etc. **: Ikke nødvendig hvis FURUNO CAN-bussnetteverk forsyner strøm. v

8 UTSTYRSLISTE Standardutstyr Navn Modell Kodenavn Mengde Merknad Sensor PG Valgfritt utstyr CP sett Kabelsett Type: M12-05BM+05BF-060 Kodenavn: Mengde: 1 Selvgjengende skruer Type: 4x16 SUS304 Kodenavn: Mengde: 3 Navn Modell Kodenavn Mengde Merknad Installeringsmateriell Fordelingsboks FI sett Kabelsett FI-50-DROP m vi

9 1. HVORDAN INSTALLERE UTSTY- RET 1.1 Hensyn å ta ved installering Monter enheten med lampene og nøklene vendt opp på en horisontal flate. Enheten kan monteres på et skott eller et bord. Montering i tak er ikke tillatt. Når du velger monteringssted må du ta hensyn til følgende for å sikre optimal ytelse: Ikke monter i et området hvor vann kan samle seg. Monter enheten i et område med en temperaturmellom - 15 og +55 C (5-131 F). Monter enheten i et område med lite støt og vibrasjoner (så nær midten av tyngdepunktet som mulig). Monter i god avstand fra alle kilder til elektromagnetiske bølger (radioantenner, etc.). Monter horisontalt, og ikke i taket. Monter så langt fra all magnetisk interferens og strømkabler som mulig. Monter minst 50cm (20 ) fra følgende: Motorer, generatorer, drivstofftanker og vanntanker av stål Lensepumpe, anker, ankerkjetting Radioantennekabler Metallstøtte for mast og kjøl Monter på et sted hvor det er enkelt å justere eller gjøre vedlikehold. Monter nær fartøyet s bunn (ikke monter til masten eller kjempetårnet (tuna tower)). 1

10 1. HVORDAN INSTALLERE UTSTYRET Bestemme monteringsstedet. Etter du har valgt omtrentlig monteringssted på et bord eller skott, må du sørge for at plasseringen gjør det mulig å forsyne enheten med strøm. 1. Koble strømkabelen til enheten. Hvis sensorenheten er koblet til sist til den valgfrie koblingsboksen FI-5002, må du kutte kontakten (medfølger) av kabel M12-05BM+05BF-060 fra FI-5002-siden, og koble til den røde ledningen til kabelen til den positive terminalen (+) til batteriet (12 VDC) og den sorte ledningen til den negative terminalen (-). Rød Sort Fartøyets kontrollpanel Batteri 12 VDC Hvis du kobler PG-700 direkte til instrumentet, eller til et nettverk, må hvert apparat midlertidig kobles til hverandre, og en strømforsyning 12 VDC (se side 6). 2. Plassér enheten på det tiltenkte monteringsstedet og tilfør strøm. Bekreft at STATUS-lampen ikke lyser rødt. Hvis STATUS-lampen lyser rødt kan det være et problem med den interne magnetiske sensoren. 3. Trykk og hold nede [+] og [-] tastene samtidig i 7 sekunder, og slipp begge tastene. CHECKlampen blinker, og CALIB- og STATUS-lampene skrus av. PG-700 CALIB BOW THIS SIDE UP STATUS CHECK Blinkende (grønn) 2

11 1. HVORDAN INSTALLERE UTSTYRET 4. Snu enheten sakte (en runde per minutt) i monteringsposisjon (snu en til to ganger for å oppnå resultatene som vist i figuren til venstre nedenfor). Hvis du har lyktes vil STATUS- og CHECK-lampene lyse grønt. Hvis du ikke lyktes vil STA- TUS-lampen lyse rødt. PÅ (grønn) PÅ (rød) PÅ (grønn) (a) Installeringsstedet er OK (b) Installeringsstedet er ikke bra Hvis du avbryter enhetsoperasjonen må du trykke og holde nede [+] og [-]-tastene samtidig i 3 sekunder. 5. Hvis du ikke lyktes må du trykke inn og holde inne [+] og [-]-tastene samtidig i 3 sekunder. Bytt posisjon og gjenta steg 3-4 som ovenfor. 6. Hvis du lyktes må du koble fra strømkabelen og følge de neste trinnene for å montere enheten fast. Montering på bordplate Fest enheten med to selvgjenende skruer og vend baugmerket på enheten mot fartøyets baug (innenfor ±10 ). De lange og runde hullene på enheten lar deg fininnstille enhetens retning. Se skissetegningen bak i manualen for dimensjoner. Selv-gjengende skruer (følger med) (4X16) BAUG Baugmerke 3

12 1. HVORDAN INSTALLERE UTSTYRET Montering på skott Eheten kan monteres til skottet enten parallelt eller vertikalt i forhold til baugen. 1. Fjern to skruer fra bunnen for å løsne monteringsstykket. 2. Fest stykket igjen opp ned ved å bruke de to skruene som ble løsnet i trinnet over. Det er mulig å montere enheten i alle horisontale retninger i 90 trinn. Montér enheten slik at baugmerket peker i retning av skipet s baug. BAUG Baugmerke Monteringsstykke 3. Fest monteringsstykket til skottet med tre selvgjengende skruer som følger med. Montering stykke Selvgjengede skruer (4X16, 3 stk.) 1 Spor hullet. 2 Langt rundt hull 1) Sett inn en skrue halvveis inn i hullet. 2) Sett det utskjærte hullet midt på monteringsstykket mot skruen i skottet fra trinn 1. Sett en selvgjengende skrue i det lange runde hullet. Justér monteringsstykket slit at det er horisontalt og skru deretter til de selvgjengende skruene i det lange runde hullet, i den rekkefølgen. 3) Fest den gjenværende selvgjengende skruen. 4

13 1.2 Kabling 1. HVORDAN INSTALLERE UTSTYRET Koble til utgangsresistoren på begge ender av stammen på CAN buss-enhetene. PG-700 har en utgangsresistor. Skru bryteren på/av som ønsket. Hvis du bruker den valgfrie Koblingsboksen FI-5002 Koble til enheten og FI-5002 ved hjelp av kabel M12-05BM+05BF-060 (følger med som installeringsmateriale). For tilkobling ved FI-5002 skjær av kabelen ved den forhåndstilkoblede kontakten, sett opp kabelen som vist nedenfor, og koble deretter til kabelen til MC-kontakten på FI-002. Jord enheten til skroget ved hjelp av en så kort IV-2sq-kabel som mulig. Kabelsko *2 (indre dia. 3mm) M12-05BM+05BF-060 (6m) Terminasjonsbryter*1 Koble til CN2 - CN5. Sideutsikt FI-5002 Strømkabel (2m) Til jord Jordingsledning*2 IV-2sq Sensor PG-700 Rød Sort + 12VDC *1: Skru Terminasjonsbryteren AV for å koble til CN3 - CN5; PÅ for å koble til CN2. *2: Forsynes lokalt 12VDC CN3 - CN5 DROP MC-kontakt CN2 STAMKABEL Toppvisning Fest kabel med medfølgende kabelfester. FORDELINGSBOKS FI-5002 (valgfritt) Hvordan sette opp kabel M12-05BM+05BF-060 og koble til MC-kontakten Jordingskabel Mantel 6 mm Klargjøring av kabler Wire Conn. Pt. Avløp 1 RØD 2 SORT 3 HVIT 4 BLÅ 5 Skrue Kjerne Vri MC-kontakt Hvordan sette inn kjerner: 1. Vri kjerne. 2. Løsne skruen med Philips skrutrekker. 3. Før kjernen inn i hullet. 4. Skru til skruen. 5. Trekk ledningen for å bekrefte tilkoblingen. 5

14 1. HVORDAN INSTALLERE UTSTYRET Hvis du kobler direkte til instrumentet Når du kobler til FI-502/FI-504/FI505 instrumenter, benytt kablene som følger med, M12-05BM+05BF-060. Ikke skjær til kabelen. Skru på terminasjonsbryteren på PG-700. M12-05BM+05BF-060 (Kontak i begge ender, 6 m kabel) Jord ledning SENSOR PG-700 Terminasjonsbryter ON Lampe PÅ Instrument FI-503/504/505/506/507 (Sett bakfra) FI-50-DROP kabel (6 m) Sort Rød + 12 VDC Hvis du kobler til NavNet 3D-nettverk Hvis du kobler til M12-05BM+05BF-060 som en tilkoblingskabel til en T-typekontakt under, må du skru terminasjonsbryteren av. Jord ledning Terminasjon bryter AV GÅ TIL LIST PUNKTER RUTE KANSELLER DISP KURSOR DATA VOL GAIN MENU TX UT RANGE INN CTRL RULLER SKIP 3D Lampe AV LAGRE MOB M12-05BM+05BF-060 (kontakt i begge ender, 6 m kabel) Eksempel: NavNet 3D T-kontakt T-kontakt 6

15 1. HVORDAN INSTALLERE UTSTYRET Hvis du kobler til M12-05BM+05BF-060 kabelen til en T-typekontakt som en stamkabel, som vist under, må du skru terminasjonsbryteren på. Jord ledning Terminasjonsbryter PÅ Lampe PÅ FI-50 DIGITAL GÅ TIL LIST PUNKTER RUTE DATA KANSELLER VOL KURSOR DISP MENU GAIN TX UT RANGE INN CTRL RULLER SKIP 3D BRILL CAL ADJ LAGRE MOB ØVRE MIDTERSTE NEDRE VELG SLETT Eksempel: Instrument Eksempel: NavNet 3D Terminatorresistor T-kontakt T-kontakt Terminasjonsbryter Denne bryteren er satt i henhold til nettverksstrukturen. Generelt, skru på bryteren ved enden av stamkabelen. Når den er PÅ, lyser lampen grønt. 7

16 1. HVORDAN INSTALLERE UTSTYRET 1.3 Kompensasjon for misvisning Enheten s magnetiske retningssans kan bli påvirket av fartøyets metall (inkludert motorer og strømkabler) samt metallmaskineri eller utstyr ombord. Avviket mellom sann magnetisk nord og enhetens indikasjon kalles misvisning Misvisning kan forårsake ukorrekte kursdata. Enheten har muligheten til å automatisk korrigere misvisningen. Merk: For å sikre korrekt orientering for utdata til tilkoblet utstyr, må du sørge for å korrigere misvisningen. FORSIKTIG Før du foretar kompensasjon for misvisning må du skru av autopiloten. Roret kan slå voldsomt hvis autopiloten er tilkoblet strøm, og det er en farlig tilstand. Etter å ha fullført installeringen fullstendig må du foreta kompensasjon for misvisning i rolig sjø på følgende måte: 1. Skru på PG-700 og bekreft at STATUS-lampen ikke lyser rødt. 2. Trykk og hold nede [+] og [-] tastene samtidig i 3 sekunder, og slipp begge tastene. Korreksjon av misvisning starter. CALIB-lampen blinker, og STATUS- og CHECK-lampene skrus av. : Blinkende (grønn) 3. Snu skipet i en så nøyaktig sirkel som mulig, med konstant hastighet. Styr i en kontrollert sirkel i omtrent 3 knop i omkring 2 minutter. Det er det samme om du svinger i retninge høre eller venstre. : AV Manøvrer i sirkel i to minutter med en hastighet på omtrent tre knop. Merk 1: Hvis du svinger for raskt kan det forårsake en stor feil i kursanvisning etter korrigering av misvisningen. Merk 2: Sørg for at du ikke skrur av strømmen til kontrollpanelet når du retter misvisning. Skade på data kan oppstå. 8

17 1. HVORDAN INSTALLERE UTSTYRET 4. Fortsett å svinge til korreksjon av misvisning er fullført (omkring 3 til 5 runder). Når korreksjon av misvisning har lyktes lyser CALIB- og STATUS-lampene i 5 sekunder og initieringen av sensoren for vinkelhastighet starter. Når alle lamper lyser, gå til trinn 6. Merk: Når du foretar korreksjon av misvisning vil det omgivend miljø og skipets posisjon ha en effekt på hvor lang tid det vil ta for å lykkes med korreksjonen. : PÅ (grønn) : AV Etter fem sek. : Blinkende (grønn) Ved starten av initiering av sensor for vinkelhastighet Etter to min. Initiering fullført (Normal tilstand) Vellykket status for korreksjon av misvisning Hvis korreksjon av misvisning mislykkes lyser CALIB-lampen grønt og STATUS-lampen lyser rødt. Resultatene av korreksjon av misvisning forblir til du fortsetter til trinn 5. : PÅ (grønn) : PÅ (rød) Mislykket status for korreksjon av misvisning 5. Hvis korreksjon av misvisning mislykkes må du trykke [+] og [-]-tastene samtidig i 3 sekunder for å gjenta prosessen om igjen fra begynnelsen. 6. Ankre opp fartøyet til en kai. Pek fartøyet mot et stasjonært objekt (fyrlykt, etc., en kurs som du kan bekrefte på et sjøkart) og bekreft at kursindikasjonen er korrekt. Hvis det ikke er korrekt må du måle differansen korrekt og gå til prosedyren i seksjon 1.4. : AV 9

18 1. HVORDAN INSTALLERE UTSTYRET 1.4 Kursjustering Hvor mye justering som trengs for kursen avhenger av resultatet av den forrige seksjonen [1.3 Kompensajon for misvisning]. Gjør følgende for å korrigere avviket. FORSIKTIG Før du foretar kursjusteringen må du skru av autopiloten. Roret kan slå voldsomt hvis autopiloten er tilkoblet strøm, og det er en farlig tilstand. 1. Trykk på[+] eller [-]-tasten. Alle lampene blinker grønt og enheten går inn i modus for kursjustering. : Blinkende (grønn) Merk: Utfør trinn 2 innen fem sekunder. Modus for kursjustering forblir aktiv i 5 sekunder etter at du trykker på tasten. Hvis du ikke gjør noe vil enheten automatisk gå tilbake til normal modus. 2. Benytt [+] eller [-]-tasten for å justere differansen mellom sensorens utdatakurs og den faktiske kursen. Kursen kan justeres med intervaller av 0.1 eller 1.0. (se tabellen nedenfor). Tast Sett intervall Lampestatus Kort trykk på [-]-tasten innen 5 sekunder -0.1 (minker 0.1 for hvert trykk) Hver gang du trykker [-]-tasten vil STATUS-lampen lyse av og på. 1. gang 2. gang 3. gang Langt trykk på [-]-tasten innen 5 sekunder -1.0 (minker med 1.0 intervaller mens tasten holdes inne) Gjentagelser 10

19 1. HVORDAN INSTALLERE UTSTYRET Tast Sett intervall Lampestatus Kort trykk på [+]-tasten innen 5 sekunder +0.1 (øker 0.1 for hvert trykk) Hver gang du trykker [+]-tasten vil STATUS-lampen lyse av og på. 1. gang 2. gang 3. gang Langt trykk på [+]-tasten innen 5 sekunder +1.0 (øker med 1.0 intervaller mens tasten holdes inne) Repeat (gjenta) : PÅ (grønn) : Blinkende (grønn) : AV For eksempel i et tilfelle hvor peilingen som vises på et instrument koblet til enheten er 70, og den faktiske peilingen er 75, er det 5 forskjell. For å sette det til +5, trykk og hold inne [+]-tasten. 3. For å gå ut av modus for kursjustering må du la være å trykke på noen taster i fem sekunder. Enheten går automatisk tilbake til normal status. Merk: Trykk på og hold nede [+] og [-]-tastene i omtrent ett sekund ved lampestatus etter trinn 1 for å tilbakestille til 0. Korreksjon verdi stiller tilbake til 0 Normal tilstand Hver lampe blinker flere ganger : Blinkende (grønn) : Blinkende (rød) : PÅ (grønn) 11

20 1. HVORDAN INSTALLERE UTSTYRET 1.5 Innkommende/Utgående dataliste Denne enheten benytter følgende inndata/utdata Inndata/ utdata Spesifikasjon Merknad Inndata ISO-forespørsel (PGN: ) PGN send forespørsel Utdata Adressekrav (PGN: ) Selvtest gruppefunksjon (PGN: ) Slett minne gruppefunksjon (PGN: ) TIlbakestill gruppefunksjon (PGN: ) NMEA-Request Group Function (PGN: ) NMEA-Command Group Function (PGN: ) + (PGN: , #4) + (PGN: , #4, #5, #6, #7) Fartøykurs (PGN: )*1 Magnetisk kompasstatus (PGN: )*2 Adresseforespørsel Selvtest forespørsel Tilsvarer slett alle Tilsvarer tilbakestill alle Utdata periodisk innstilling Inndata peilingjustering Endre innstilling Spesifikk innstilling Normal utdata. 100 ms (standard) 1 sek. ISO Acknowledgement (PGN: ) ISO Request (PGN: ) Adressekrav (PGN: ) NMEA Acknowledge (PGN: ) PGN Liste (PGN: ) Produktinformasjon (PGN: ) Selvtest rapport (PGN: )*2 Heading & Attitude sensorkontrollstatus (PGN: )*2 Unit Division Code (PGN: )*2 Browser Control Status (PGN: )*2 Magnetisk kompass kontrollstatus (PGN: )*2 Rate Gyro Data (PGN: ) *1*2 GMM Melding (PGN: , #4=4)*2 PGN: Parameter gruppenummer. Tilsvarer NMEA0183-setning. Unormal utdata. (Send kun når det er en anmodning om det under oppstart og endringer). Viser hver innstilling *1: Data kan sendes ut med et intervall på 25 ms og høyere (5ms trinn) i henhold til forespørsel fra annet utstyr. *2: PGN registrert på Furuno Electric Co. Ltd. 12

21 2. BRUK Før bruk: Denne enheten inneholder magnetiske komponenter. Hold unna andra metaller (når skipet krenger, sørg for at ingen metallobjekter ruller mot PG-700). Når du navigerer i nærheten av store strukturer (broer, etc.), kan det oppstå en feil ved peilingen. Hvis avstanden mellom enheten og metallobjektene eller magnetene endres kan det oppstå feil. I så tilfelle kan det hende at korreksjonen av misvisningen må innstilles på nytt (se seksjon 1.3). Ikke koble fra strømmen når du bruker det automatiske styresystemet. 2.1 Forklaring på taster og lamper PG-700 CALIB BOW THIS SIDE UP STATUS CHECK Lampe Lampestatus Farge Tast Funksjon CALIB Disse lampene skrur seg på, av, eller blinker i følge utstyrets status. (Se avsnitt 3.2.) Terminasjonsbryter Grønn Trykk samtidig i 7 sekunder for å avgjøre om installeringsstedet er passende. STATUS Grønn, rød Trykk samtidig i 3 sekunder for å starte korrigering av misvisning. CHECK Grønn Trykk en hvilken som helst tast for å komme til modus for Kursjustering. Terminasjonsbryteren er skrudd av eller på ved installering. IKKE endre innstillingen. Terminasjonsbryter 13

22 2. BRUK 2.2 Hvordan skru på PG-700 Enheten har ingen strømbryter. Tilfør +12 VDC-strømmen via den valgfrie koblingsboksen FI eller FURUNO CAN-bussutstyr. Når strøm tilføres sensoren vil enheten automatisk sjekke ROM- og RAM-status. Etter dette vil lampene lyse slik som vist nedenfor: : PÅ (grønn) : PÅ (rød/grønn) : AV : Blinkende (grønn) Initiering av sensor for vinkelhastighet (Cirka to minutter) Normal visning Merk: Hvis det er et problem med ROM og/eller RAM, vil CALIB- og CHECK-lampene skrus av, og STATUS-lampen vil blinke rødt. Kontakt forhandleren. 14

23 3. VEDLIKEHOLD OG FEILSØKING Dette kapittelet diskuterer prosedyrer for vedlikehold og feilsøking for å sikre optimal ytelse for utstyret. MERK Ikke påfør maling, antirustmiddel forsegling eller kontaktspray på plastikkdeler eller utstyrsoverflater. Disse elementene innholder produkter som kan skade plastdeler og utstyr overflater. 3.1 Generelt vedlikehold For å opprettholde full ytelse for utstyret er periodisk inspeksjon påkrevet. Jevnfør følgende tabell: Inspeksjons gjenstand Kabel Jordet terminal Sensorenhet Kontrollpunkt Undersøk at kabelen er sikkert tilkoblet og at det ikke er rust eller korrosjon. Sørg for at jordingsterminalen er uten rust og ikke løs. Sørg for at enheten er ren for støv og urenheter. Handling Om nødvendig må du koble til kabelen på nytt eller erstatte den om den er skadet. Skru til terminalen og ta bort rust. Tørk av støv og skitt med en myk, tørr klut. Du kan bruke en klut som er fuktet med et uttynnet rengjøringsmiddel. Ikke bruk tynner, acetone, alkohol, benzen, eller andre plastikkoppløsnigner, fordi de kan føre til at merkingen på panelet går bort. 15

24 3. VEDLIKEHOLD OG FEILSØKING 3.2 Visning av lampestatus Lampestatus Enhetens operasjonsforhold Normal tilstand Korreksjon av misvisning: vellykket Sensor for vinkelhastighet: initiering fullført Korreksjon av misvisning: vellykket Sensor for vinkelhastighet: initiering Korreksjon av misvisning: ikke implmentert (eller mislykket) Sensor for vinkelhastighet: initiering fullført Korreksjon av misvisning: ikke implementert (eller mislykket) Sensor for vinkelhastighet: initiering Korreksjon av misvisning: vellykket Sensor for vinkelhastighet: mislykket Utdata for kurs kun fra den magnetiske sensoren Lyser vekselvis. Lyser vekselvis. Korreksjon av misvisning: ikke implementert (eller mislykket) Sensor for vinkelhastighet: mislykket Utdata for kurs kun fra den magnetiske sensoren Sensor for magnetisk peilling: mislykket Ingen utdata for magnetisk peiling : PÅ (grønn) : PÅ (rød) : AV : Blinkende (grønn) 16

25 3. VEDLIKEHOLD OG FEILSØKING 3.3 Feilsøking Hvis et problem oppstår må du først foreta følgende undersøkelser. Hvis problemet fortsetter må du kontakte forhandleren eller en kvalifisert tekniker. Problem Lampene lyser ikke. Rød lampe er på. Ingen data for magnetisk peiling. Handling Sjekk for å sikre at kontakten er festet. Sjekk for å sikre at kabelen ikke er korroderte. Sjekk for å sikre at kabelen ikke er skadet. Sjekk at fordelingen av strømforsyningen fungerer skikkelig. Slår utstyret på og av flere ganger. Hvis den røde lampen forblir tent må du kontakte din forhandler. Slår utstyret på og av flere ganger. Hvis problemet fortsetter må du kontakte din forhandler. Sjekk terminalbryteren. 3.4 Hvordan gjenopprette standardinnstillingene. Du kan tilbakestille enheten til fabrikkinnstillingene ved å gjøre følgende: 1. Koble kabelen fra enheten. 2. Trykk og hold nede [-]-tasten og koble til kabelen på nytt. Fortsett å trykke på [-]-tasten til trinn 3 er fullført. Strøm blir forsynt til enheten, alle lamper blinker. Når initieringen er fullført lyser alle lampene. Etter at strøm er tilført Initiering fullført Hver lampe blinker flere ganger : Blinkende (grønn) : Blinker (rød/grønn) : PÅ (grønn) : PÅ (rød/grønn) 3. Når alle lampene lyser må du slutte å trykke på [-]-tasten. 4. For å gå tilbake til normal tilstand må du koble til enhetens kabel på nytt. 17

26 FURUNO PG-700 SPESIFIKASJONER FOR INTEGRERT KURSSENSOR PG GENERELT 1.1 Kursnøyaktighet ±1.0 (horisontal) ±10.0 (innenfor 30 ), ±20.0 (innenfor 45 ) 1.2 Display oppløsning Follow-up 100 /sek svinghastighet 1.4 Grensesnitt CAN buss: 1 kanal Utdata PGN Inndata innstillinger Utdata intervall, Peilingsforskyvning 1.5 Dataoppdatering 25 ms max. (standard: 100 ms) 1.6 Forsinkelse Innenfor 75 ms 2 STRØMKILDE 12 VDC 0.1 A (LEN: 3) 3 MILJØBETINGELSER 3.1 Omgivelsestemperatur -15 C til +55 C 3.2 Relativ fuktighet 95 % ved 40 C 3.3 Vanntett IP55 (IEC 60529), CFR-46 (USCG standard) 3.4 Vibrasjon IEC ENHETENS FARGE N3.0 SP - 1 E7276S01A

27 D-1

28 D-2

29 S-1 A B C VDC FI-5002-POWERCABLE,2m アカ (VV-SA0.75x2C) クロ RED BLK ジャンクションボックス JUNCTION BOX FI-5002 *2 CN3 DROP_U CN1 12VDC SHIELD (+) (-) SHIELD NET-S NET-C NET-H NET-L FI-50-DROP,6m,φ6(*2) M12-05BM+05BF-060,6m,φ6(*3) アカ クロ シロ アオ RED BLK WHT BLU -SR7000 LTW12-05AFFM ハイブリッドヘディングセンサー INTEGRATED HEADING SENSOR CAN BUS PG-700 SHIELD NET-S NET-C NET-H NET-L 接 続 箱 JUNCTION BOX CAN bus NETWORK (BACKBONE) CN2 BACKBONE_U SHIELD NET-S NET-C NET-H NET-L CN3 DROP_L SHIELD NET-S NET-C NET-H NET-L CANバスネットワーク 機 器 CAN bus DEVICE *1 IV-2sq. 接 続 箱 JUNCTION BOX CAN bus NETWORK (BACKBONE) CN2 BACKBONE_L SHIELD NET-S NET-C NET-H NET-L CN4 DROP_U SHIELD NET-S NET-C NET-H NET-L 同 上 DITTO CN4 DROP_L SHIELD NET-S NET-C NET-H NET-L 同 上 DITTO CN5 DROP_U SHIELD NET-S NET-C NET-H NET-L 同 上 DITTO CN5 DROP_L SHIELD NET-S NET-C NET-H NET-L 同 上 DITTO 注 記 *1) 造 船 所 手 配 *2)オプション *3)コネクタを 切 り 離 して 接 続 する NOTE *1: SHIPYARD SUPPLY. *2: OPTION. *3: REMOVE THE CONNECTOR FOR FABRICATION. DRAWN CHECKED APPROVED SCALE MASS DWG.No. 15/May/09 15/May/09 T.YAMASAKI T.TAKENO C7276-C01- A kg REF.No TITLE 名 称 NAME PG-700 ハイブリッドヘディングセンサー 相 互 結 線 図 INTEGRATED HEADING SENSOR INTERCONNECTION DIAGRAM

BRUKERHÅNDBOK EKSTERN SKJERM RD-20 MODELL. www.furuno.co.jp

BRUKERHÅNDBOK EKSTERN SKJERM RD-20 MODELL. www.furuno.co.jp BRUKERHÅNDBOK EKSTERN SKJERM MODELL www.furuno.co.jp Pub. No. ONO-44540-A DATE OF ISSUE: FEB. 2010 VIKTIGE MERKNADER Generelt Operatøren av dette utstyret må lese og følge beskrivelsene i denne håndboken.

Detaljer

BRUKSANVISNING MODELL 1623 MARINE RADAR

BRUKSANVISNING MODELL 1623 MARINE RADAR BRUKSANVISNING MODELL 1623 MARINE RADAR FURUNO NORGE AS P.B. 1066 Sentrum, N-6001 AALESUND Tlf.: +47 70 10 29 50 Fax.: +47 70 10 29 51 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 0.1 SYSTEM KONFIGURASJON... 5 0.2 UTSTYRS LISTE...

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

HDS Gen3. Installasjonshåndbok. lowrance.com NORSK

HDS Gen3. Installasjonshåndbok. lowrance.com NORSK HDS Gen3 Installasjonshåndbok NORSK lowrance.com Innledning Fordi Navico jobber kontinuerlig med å forbedre dette produktet, forbeholder vi oss retten til å gjøre endringer i produktet når som helst.

Detaljer

Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning

Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning Prosjektør CP-X8170/CP-WX8265/CP-WU8460 Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du tar produktet i bruk, vennligst les alle bruksanvisninger for

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

Dr a g o n fly TM. Installasjon og brukerveiledning. Norsk Dato: 03-2013 Dokumentnummer: 81345-1-NO 2013 Raymarine UK Limited

Dr a g o n fly TM. Installasjon og brukerveiledning. Norsk Dato: 03-2013 Dokumentnummer: 81345-1-NO 2013 Raymarine UK Limited Dr a g o n fly TM Installasjon og brukerveiledning Norsk Dato: 03-2013 Dokumentnummer: 81345-1-NO 2013 Raymarine UK Limited Merknad om varemerker og patenter Autohelm, hsb 2, RayTech Navigator, Sail Pilot,

Detaljer

Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator

Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator Brukermanual Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator Modell TPO100 / Modell TPO100B Forhandler: Denne håndboken skal overleveres til sluttbrukeren. Bruker: FØR du bruker produktet, les denne

Detaljer

AVFUKTER BRUKSANVISNING. Norsk. Før du bruker enheten. Drift. Feilsøking MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innholdsoversikt

AVFUKTER BRUKSANVISNING. Norsk. Før du bruker enheten. Drift. Feilsøking MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innholdsoversikt AVFUKTER MODELL MJ-E14CG-S1-SWE BRUKSANVISNING Norsk NO Funksjoner Innvendig tørking Luftfilter og sølvionfilter for sterilisering og fjerning av lukt Enkel avfukting Intelligent klestørk Innholdsoversikt

Detaljer

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER MAXI 31 MAXI 32 MAXI 34-serien MAXI 38 MAXI 40 Engbo MAXI ankervinsjer kan tilpasses de fleste båtmodeller Rev. 7-2010-01-04 I h.t NS-EN ISO 9001:2000 Art. nr. 117-00036

Detaljer

Denne brukerhåndboken gir informasjon vedrørende installasjon, grunnleggende bruk og feilsøking på Windows.

Denne brukerhåndboken gir informasjon vedrørende installasjon, grunnleggende bruk og feilsøking på Windows. Brukerhåndbok Dell B1260dn GRUNNLEGGENDE IMAGINE THE POSSIBILITIES Denne brukerhåndboken gir informasjon vedrørende installasjon, grunnleggende bruk og feilsøking på Windows. AVANSERT Brukerhåndboken gir

Detaljer

SmartPilot X-5 Sportpilot Bruksanvisning. Dockumentnummer: 81293-2-NO Dato: August 2008

SmartPilot X-5 Sportpilot Bruksanvisning. Dockumentnummer: 81293-2-NO Dato: August 2008 SmartPilot X-5 Sportpilot Bruksanvisning Dockumentnummer: 81293-2-NO Dato: August 2008 Autohelm, HSB, RayTech Navigator, Sail Pilot, SeaTalk og Sportpilot er UK registrerte varemerker av Raymarine UK Limited.

Detaljer

VS-800. Monitor for vitale data. Brukerhåndbok

VS-800. Monitor for vitale data. Brukerhåndbok VS-800 Monitor for vitale data Brukerhåndbok CE-merking Produktet er utstyrt med CE-merket som viser at det oppfyller kravene i rådsdirektiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr, og at det oppfyller hovedkravene

Detaljer

INNHOLD. 1. Sikkerhetsinformasjon. 2. Informasjon for denne maskinen. 3. Oppsett av maskinen

INNHOLD. 1. Sikkerhetsinformasjon. 2. Informasjon for denne maskinen. 3. Oppsett av maskinen Les dette først INNHOLD Innledning...3 Slik leser du denne håndboken... 4 Symboler...4 Ansvarsfraskrivelse... 4 Merknader... 4 Om Operating Instructions...5 Kontrollere maskinens innhold...6 Hovedenhet...

Detaljer

System 350. X30 - Konsollen. Brukerhåndbok. Veiledning og autostyring. www.topconpa.com

System 350. X30 - Konsollen. Brukerhåndbok. Veiledning og autostyring. www.topconpa.com System 350 X30 - Konsollen Brukerhåndbok Veiledning og autostyring www.topconpa.com Brukerhåndbok Delenummer: AGA4084-NO Rev. nummer: 1.5.1 For bruk med programvareversjon: 3.12.12 Opphavsrett Topcon

Detaljer

KC-A60EU KC-A50EU KC-A40EU

KC-A60EU KC-A50EU KC-A40EU R KC-A60EU KC-A50EU KC-A40EU LUFTRENSER med luftfuktingsfunksjon BRUKERHÅNDBOK NORSK Enhet av dette merket er et varemerke for Sharp Corporation. Plasmacluster er et registrert varemerke eller varemerke

Detaljer

Leica Rugby 610. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk

Leica Rugby 610. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk Leica Rugby 610 Brukerhåndbok Versjon 1.0 Norsk Innledning Anskaffelse Gratulerer med kjøpet av et Leica roterende laserinstrument. Denne håndboka inneholder viktige sikkerhetsanvisninger samt instruksjoner

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

Installeringsinstruksjoner for GHP 12

Installeringsinstruksjoner for GHP 12 Viktig sikkerhetsinformasjon Installeringsinstruksjoner for GHP 12 Denne revisjonen ble skrevet for programvareversjon 2.2 av GHP 12, som la til kompatibilitet med elektromagnetisk drivenhet. For å oppnå

Detaljer

Manual. Simrad IS20 Analog Instrument serie. Norsk Sw. 1.2

Manual. Simrad IS20 Analog Instrument serie. Norsk Sw. 1.2 Manual Simrad IS20 Analog Instrument serie Norsk Sw. 1.2 www.simrad-yachting.com A brand by Navico - Leader in Marine Electronics Manual Simrad IS20 Analog Instrument serie Norsk Sw.1.2 Dokument nr: 20222840

Detaljer

EXPLORER GX1600E. Brukerhåndbok. 25 watt VHF/FM Maritim VHF radio GX1600E. Side 1

EXPLORER GX1600E. Brukerhåndbok. 25 watt VHF/FM Maritim VHF radio GX1600E. Side 1 EXPLORER 25 watt VHF/FM Maritim VHF radio Brukerhåndbok Ultra tynn og kompakt bakkassedesign (90 mm dyp) Oppfyller kravene i ITU-R M493-13 klasse D DSC (Digital Selective Calling) Stort dot matrix display

Detaljer

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target.

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target. 7 bærbar DVD-spiller Bruksanvisning Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner For informasjon og support kontakt www.target.no Sikkerhetsinformasjon, Apparatet er Klasse 1 laserprodukt. Bruk av kontroller,

Detaljer

SyncMaster 943BW/943BWX. LCD-skjerm. Brukerhåndbok. tenk deg mulighetene

SyncMaster 943BW/943BWX. LCD-skjerm. Brukerhåndbok. tenk deg mulighetene SyncMaster 943BW/943BWX LCD-skjerm Brukerhåndbok tenk deg mulighetene Sikkerhetsinstruksjoner Symboler Merk Les gjennom følgende sikkerhetsinstruksjoner. De er utformet for å beskytte eiendom og forhindre

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer

EX-Z75 Brukerveiledning

EX-Z75 Brukerveiledning Nr Digitalkamera EX-Z75 Brukerveiledning Takk for at du kjøpte dette CASIO produktet. Før du tar kameraet i bruk, vennligst les forholdsreglene i denne brukerveiledningen. Vennligst oppbevar denne brukerveiledningen

Detaljer

Acer Projektor. P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serier Brukerveiledning

Acer Projektor. P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serier Brukerveiledning Acer Projektor P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serier Brukerveiledning Copyright 2007. Acer Incorporated. Alle rettigheter reservert. Brukerveiledning for Acer Projektor P1165/P1165P/P1265/P1265P/P5260i/P5270/P5280/P5370W

Detaljer

INVERTEC 170TX 170TPX & 220TPX

INVERTEC 170TX 170TPX & 220TPX IM2050 07/2013 Rev00 INVERTEC 170TX 170TPX & 220TPX BRUKSANVISNING OG DELELISTE NORWEGIAN Lincoln Electric Bester Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland www.lincolnelectric.eu

Detaljer

BRUKSANVISNING EKKOLODD LS-4100 FURUNO NORGE AS. P.B. 1066 Sentrum, N-6001 AALESUND Tlf.: +47 70 10 29 50 Fax.: +47 70 10 29 51

BRUKSANVISNING EKKOLODD LS-4100 FURUNO NORGE AS. P.B. 1066 Sentrum, N-6001 AALESUND Tlf.: +47 70 10 29 50 Fax.: +47 70 10 29 51 BRUKSANVISNING EKKOLODD LS-4100 FURUNO NORGE AS P.B. 1066 Sentrum, N-6001 AALESUND Tlf.: +47 70 10 29 50 Fax.: +47 70 10 29 51 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 SYSTEM OVERSIKT... 5 System konfigurasjon...5 Utstyrs

Detaljer

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 NO FOR A GOOD REASON Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 Vennligst les denne

Detaljer