LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret"

Transkript

1 LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kulturhuset, Leland Møtedato: Fra kl: 10:00 Til kl: 11:50 Møteleder: Ordfører Ivan Haugland. Sten Rino Bonsaksen ble enstemmig valgt til settevaraordfører Møteinnkalling: Innkalling med sakspapirer ble publisert på kommunens hjemmeside og melding sendt representantene og andre, den 7. april Medlemmer: Ivan Haugland, Brith-Tone Thrana, Roy-Åge Edvardsen, Ronny Amundsen, Sten Rino Bonsaksen, Tone Mari Jørgensen, Inga Mari Nordahl-Salamonsen, Aina Sætre, Herbjørn Jakobsen, Kay Rune Nersund, Arild Mathisen, Harald Pedersen, Sigvald Meisfjord, Susanne Kjærstad, Magnar Johnsen, Trine Fagervik, Linda Paulsen, Ole Morten Lunde og Åshild Albertsen Forfall: Brith-Tone Thrana, Inga Mari Nordahl-Salamonsen, Harald Pedersen og Linda Paulsen Varamedlemmer: Leif Harry Andreassen, Parinya Nilssen, Erling Alfred Nyland og Tore Jørgensen Fra administrasjon: Administrasjonssjef Britt Jonassen, kommunalsjef Kjell Olav Lund, kommunalsjef Øyvind Toft og formannskapssekretær Grete Nygård Merknader: Det var ingen merknader til innkallingen. Sakslisten ble godkjent med tillegg av to ekstrasaker Behandlede saker: 14/17 26/17 Etter behandling av sakene var det lunch på Leirfjord sykeheim og befaring ved de nye omsorgsboligene som bygges på Leland. Protokoll Disse ble valgt til å godkjenne protokollen: Susanne Kjærstad Ivan Haugland Tone Mari Jørgensen ordfører Protokollen er elektronisk godkjent.

2 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. 14/17 17/655 Oppnevning av komite for etablering av scooterløyper i Leirfjord kommune 15/17 17/174 Fritak fra verv - Barne- og ungdomsrådet 16/17 17/613 Plan for selskapskontroll - oppfølging 17/17 17/486 Veglys i Leirfjord kommune Utskifting av gamle lysarmaturer 18/17 17/468 Kjøp av eiendom - Boreal 19/17 17/666 Plan for asfaltering og veivedlikehold 20/17 17/445 Delegering av Plan- og bygningslovens /17 17/466 Gbnr 070/021 - Søknad om tilatelse til tiltak- tilbygg garasje 22/17 17/351 Planprogram for kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser /17 17/647 Prosjektering infrastruktur Leines 24/17 17/101 Reguleringsplan for Hellesvika friluftsområde- 3 gangs politisk behandling 25/17 17/412 Høring Strategiplan Stiftelsen Helgeland Museum 26/17 17/1145 Forespørsel om å bli samarbeidspartnere i prosjektet - Å skape en attraktivt inkluderende og bærekraftig region Side 2 av 11

3 14/17 Oppnevning av komite for etablering av scooterløyper i Leirfjord kommune Kommunestyret oppnevner følgende komite til videre arbeid med etablering av scooterløype i kommunen: 1. Kay Rune Nersund, leder 2. Ivan Haugland 3. Hanne Andersen Nikolaisen Enstemmig vedtak i samsvar med formannskapets innstilling. Kommunestyret oppnevner følgende komite til videre arbeid med etablering av scooterløype i kommunen:

4 15/17 Fritak fra verv - Barne- og ungdomsrådet Steinar Johnsen gis fritak som medlem/leder i barne- og ungdomsrådet. Andrine Neppelberg Einmo velges til leder Bisma Aleem velges til nestleder Isak Leander Hagh velges til fast medlem Ivan Haugland fremmet følgende forslag til vedtak: Steinar Johnsen gis fritak som medlem/leder i barne- og ungdomsrådet. Andrine Neppelberg Einmo velges til leder Bisma Aleem velges til nestleder Isak Leander Hagh velges til fast medlem Ivan Hauglands forslag ble enstemmig vedtatt. Side 4 av 11

5 16/17 Plan for selskapskontroll - oppfølging Kommunestyret ber om at administrasjonen tilrettelegger for gjennomføring av folkevalgtopplæring som skissert i revisors prosjektplan datert , jfr vedlegg. Folkevalgtopplæringen gjennomføres fortrinnsvis i løpet 2. kvartal Dette søkes gjennomført i samarbeid med de øvrige HALD kommunene. Kommunestyret ber i tillegg om at administrasjonen utarbeider forslag til a) prinsipper og prosedyrer for god eierstyring i kommunen og b) eierstrategi for forvaltningen av eierinteressene i de selskap hvor kommunen deltar, og at en samlet eierstrategimelding legges frem for behandling i kommunestyret i løpet av senest høsten Enstemmig vedtak i samsvar med formannskapets innstilling. Ordfører orienterte om at felles folkevalgtopplæring blir 6. juni 2017 på Kulturbadet i Sandnessjøen. Invitasjon er sendt alle kommunestyremedlemmene og kontrollutvalgsmedlemmene. Kommunestyret ber om at administrasjonen tilrettelegger for gjennomføring av folkevalgtopplæring som skissert i revisors prosjektplan datert , jfr vedlegg. Folkevalgtopplæringen gjennomføres fortrinnsvis i løpet 2. kvartal Dette søkes gjennomført i samarbeid med de øvrige HALD kommunene. Kommunestyret ber i tillegg om at administrasjonen utarbeider forslag til a) prinsipper og prosedyrer for god eierstyring i kommunen og b) eierstrategi for forvaltningen av eierinteressene i de selskap hvor kommunen deltar, og at en samlet eierstrategimelding legges frem for behandling i kommunestyret i løpet av senest høsten Side 5 av 11

6 17/17 Veglys i Leirfjord kommune Utskifting av gamle lysarmaturer Avsatte midler benyttes til utskifting av kommunale lyspunkter. Lyspunktene erstattes med nye mer miljøvennlige alternativer. Enstemmig vedtak i samsvar med formannskapets innstilling. Avsatte midler benyttes til utskifting av kommunale lyspunkter. Lyspunktene erstattes med nye mer miljøvennlige alternativer. Side 6 av 11

7 18/17 Kjøp av eiendom - Boreal Leirfjord kommune kjøper gnr 58 brn 315 og grn 58 brn 196 fra Boreal Sjø AS for kr Kjøpet finansieres ved låneopptak. Enstemmig vedtak i samsvar med formannskapets innstilling. Leirfjord kommune kjøper gnr 58 brn 315 og grn 58 brn 196 fra Boreal Sjø AS for kr Kjøpet finansieres ved låneopptak. Side 7 av 11

8 19/17 Plan for asfaltering og veivedlikehold Leirfjord kommune vedtar prioritering for bruk av ekstraordinære veimidler i 2017 til asfaltering og veivedlikehold slik: 1. Asfaltering fra fylkesvei og opp til Ulvang oppvekstsenter kr ,- 2. Opprusting og asfaltering Furuåsveien kr ,- 3. Asfaltering av deler av Framheimveien kr ,- 4. Re-asfaltering av deler av Skoledalsveien kr ,- 5. Remmabakken i Bardal kr Ekstra vedlikehold av kommunale veier kr Tiltakene finansieres slik Kr over ekstraordinære midler i driftsbudsjett Kr over disposisjonsfond 7. Tovåsen prioriteres i 2018 med kr til forsterkning av bærelag, grusing og grøfting. Administrasjonen innarbeider dette i budsjett Øvrige tiltak innarbeides gjennom budsjett/økonomiplanprosess Kay Rune Nersund fremmet administrasjonssjefens innstilling med følgende tillegg/endring: Punkt 5: Remmabakken i Bardal kr Punkt 6: Ekstra vedlikehold av kommunale veier (oppgrusing av veier på våren) kr Tiltakene finansieres slik: Kr over ekstraordinære midler i driftsbudsjett Kr over disposisjonsfond Punkt 7: Tovåsen prioriteres i 2018 med kr til forsterkning av bærelag, grusing og grøfting. Administrasjonen innarbeider dette i budsjett Magnar Johnsen fremmet Kay Rune Nersunds forslag, men med følgende punkt 7: Opprustning av Tovåsvegen. Dekkes over post ekstraordinære midler og av fond. Ved votering ble Kay Rune Nersunds forslag vedtatt med 11 mot 8 stemmer. Mindretallet stemte for Magnar Johnsens forslag. Leirfjord kommune vedtar prioritering for bruk av ekstraordinære veimidler i 2017 til asfaltering og veivedlikehold slik: 1. Asfaltering fra fylkesvei og opp til Ulvang oppvekstsenter kr ,- 2. Opprusting og asfaltering Furuåsveien kr ,- 3. asfaltering av deler av Framheimveien kr ,- 4. Re-asfaltering av deler av Skoledalsveien kr ,- Side 8 av 11

9 Tiltakene finansieres slik ,- over ekstraordinære midler i driftsbudsjettet ,- over disposisjonsfond Øvrige tiltak innarbeides gjennom budsjett/økonomiplanprosess Side 9 av 11

10 20/17 Delegering av Plan- og bygningslovens 20-4 Kommunestyret delegerer myndighet til å fatte vedtak etter Plan- og bygningslovens 20-4 til Plan- og næringsutvalget. Enstemmig vedtak i samsvar med formannskapets innstilling. Kommunestyret delegerer myndighet til å fatte vedtak etter Plan- og bygningslovens 20-4 til Plan- og næringsutvalget. Side A av 11

11 21/17 Gbnr 070/021 - Søknad om tillatelse til tiltak- tilbygg garasje 1. Med henvisning til Plan- og bygningsloven (Pbl.) 20-4, gis tillatelse til gjennomføring av omsøkt tiltak. 2. Med henvisning til Pbl. Kap 33 og Leirfjord kommunes gebyrregulativ for 2017, blir gebyret regnet ut fra: Gebyr for saksbehandling av andre typer tiltak etter Pbl Det forutsettes at bestemmelser gitt i, eller i medhold av Pbl. overholdes. 4. Ferdigattest må søkes ved ferdigstillelse; jfr. Plan- og bygningsloven (Pbl.) og Forskrift om byggesak 8-1. a. Det forutsettes at fremlagt dokumentasjon gir et korrekt bilde av realitetene i byggeprosess og sluttresultat. Det forutsettes at produkter som blir benyttet i byggverket innehar nødvendig produktgodkjenning, at produktet tilfredsstiller gjeldene norske forskriftskrav og at produktsertifikatet samsvarer med de produkter som faktisk blir brukt. b. Byggverket må ikke tas i bruk til annet formål enn det byggetillatelsen forutsetter. Bruksendring regnes som et eget tiltak etter Plan- og bygningsloven, og krever særskilt tillatelse. Enstemmig vedtak i samsvar med plan- og næringsutvalgets innstilling. 1. Med henvisning til Plan- og bygningsloven (Pbl.) 20-4, gis tillatelse til gjennomføring av omsøkt tiltak. 2. Med henvisning til Pbl. Kap 33 og Leirfjord kommunes gebyrregulativ for 2017, blir gebyret regnet ut fra: Gebyr for saksbehandling av andre typer tiltak etter Pbl Det forutsettes at bestemmelser gitt i, eller i medhold av Pbl. overholdes. 4. Ferdigattest må søkes ved ferdigstillelse; jfr. Plan- og bygningsloven (Pbl.) og Forskrift om byggesak 8-1. a. Det forutsettes at fremlagt dokumentasjon gir et korrekt bilde av realitetene i byggeprosess og sluttresultat. Det forutsettes at produkter som blir benyttet i byggverket innehar nødvendig produktgodkjenning, at produktet tilfredsstiller gjeldene norske forskriftskrav og at produktsertifikatet samsvarer med de produkter som faktisk blir brukt. Side B av 11

12 b. Byggverket må ikke tas i bruk til annet formål enn det byggetillatelsen forutsetter. Bruksendring regnes som et eget tiltak etter Plan- og bygningsloven, og krever særskilt tillatelse. Side C av 11

13 22/17 Planprogram for kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser Planprogram - Plan for fysisk aktivitet og naturopplevelser vedtas. Enstemmig vedtak i samsvar med plan- og næringsutvalgets innstilling. Planprogram - Plan for fysisk aktivitet og naturopplevelser vedtas. Side D av 11

14 23/17 Prosjektering infrastruktur Leines Leirfjord kommune tar på seg ansvaret og kostnadene for prosjektering av infrastruktur og VA anlegg for Solsiden og Jøsåstangen boligfelt. Prosjekteringen finansieres av investeringsbudsjettpost infrastruktur Leines, og det forutsettes at administrasjonen gjennomfører forhandling med grunneier/utbygger om vederlagsfritt å overta grunn som planlegges prosjektert.. Ivan Haugland fremmet formannskapets innstilling med følgende tillegg:, og det forutsettes at administrasjonen gjennomfører forhandling med grunneier/utbygger om vederlagsfritt å overta grunn som planlegges prosjektert. Ivan Hauglands forslag ble enstemmig vedtatt. Den 18. april 2017 sendte administrasjonssjefen ut følgende orientering til kommunestyremedlemmene: Administrasjonen er, fra økonomienheten, gjort oppmerksom på at dersom kommunen påtar seg en prosjekteringsrolle for et område som private aktører skal bygge ut, så kan dette ikke lånefinansieres over investeringsbudsjettet, som innstillingen fra formannskapet tilsier, jfr kommunelovens 50, punkt 6. GKRS Kommunal regnskapsstandard nr 4. sier noe om avgrensinger mellom drift- og investeringsregnskap, og dette prosjektet kan ikke tolkes dithen at det klassifiseres om investering. Dette må da evt dekkes over driftsbudsjettet. Det betyr i praksis at en ikke kan vedta innstillingen slik den foreligger. Det er ikke budsjettert med en slik utgift i driftsbudsjettet. Dersom dette skal gjennomføres må det evt dekkes inn gjennom midler som reguleres inn fra disposisjonsfond. Leirfjord kommune tar på seg ansvaret og kostnadene for prosjektering av infrastruktur og VA anlegg for Solsiden og Jøsåstangen boligfelt. Prosjekteringen finansieres av investeringsbudsjettpost infrastruktur Leines. Side E av 11

15 24/17 Reguleringsplan for Hellesvika friluftsområde- 3 gangs politisk behandling I henhold til plan og bygningslovens vedtas områdereguleringsplan for Hellesvika (ID 30075) og sendes videre til Kommunestyret for endelig vedtak. Følgende endringer innarbeides før endelig vedtak: 1. LNFR1 26,9 daa stilles til ren LNFR området(sosi- kode 5111). Dette vil sikre jordbruksinteressene. 2. I bestemmelsene under pkt. 5.2 a)lnfr-spredt fordeles på to LNFR-spredt1, LNFR-spredt2, LNFR-spredt3, LNFRspredt4 og fastsettes antall og type utbygging. 3. I bestemmelsene pkt legges det presisering at: a) utbygging skal ikke skje på fulldyrka jord/ jordbruksareal b) lokalisering av nye boliger og fritidsboliger mot sjø og vassdrag, skal ikke oppføres nærmere enn 100 meter fra vassdrag. 4. Parkeringsplass f_p1 beholdes slik det fremkommer fra plankart. 5. I planbeskrivelsen pkt. 4. kommentar til Olaf Hermod Nordsjø`s merknader, brev datert og bestemmelser pkt. 2.6, b) innskrives informasjoner om eierforholdet. 6. Tidligere endringer( ) innarbeides i planforslaget. Enstemmig vedtak i samsvar med plan- og næringsutvalgets innstilling. I henhold til plan og bygningslovens vedtas områdereguleringsplan for Hellesvika (ID 30075) og sendes videre til Kommunestyret for endelig vedtak. Følgende endringer innarbeides før endelig vedtak: 1. LNFR1 26,9 daa stilles til ren LNFR området(sosi- kode 5111). Dette vil sikre jordbruksinteressene. 2. I bestemmelsene under pkt. 5.2 a)lnfr-spredt fordeles på to LNFR-spredt1, LNFR-spredt2, LNFR-spredt3, LNFRspredt4 og fastsettes antall og type utbygging. 3. I bestemmelsene pkt legges det presisering at: a) utbygging skal ikke skje på fulldyrka jord/ jordbruksareal b) lokalisering av nye boliger og fritidsboliger mot sjø og vassdrag, skal ikke oppføres nærmere enn 100 meter fra vassdrag. 4. Parkeringsplass f_p1 beholdes slik det fremkommer fra plankart. 5. I planbeskrivelsen pkt. 4. kommentar til Olaf Hermod Nordsjø`s merknader, brev datert og bestemmelser pkt. 2.6, b) innskrives informasjoner om eierforholdet. Side F av 11

16 25/17 Høring Strategiplan Stiftelsen Helgeland Museum Leirfjord kommune slutter seg til forslaget til Strategiplan for Helgeland museum Sten Rino Bonsaksen ble enstemmig erklært inhabil med hjemmel i FVL 6, 1. ledd e). Enstemmig vedtak i samsvar med formannskapets innstilling. Leirfjord kommune slutter seg til forslaget til Strategiplan for Helgeland museum Side 10 av 11

17 26/17 Forespørsel om å bli samarbeidspartnere i prosjektet - Å skape en attraktivt inkluderende og bærekraftig region Leirfjord kommune takker ja til å være samarbeidspart i prosjektet «Å skape en attraktiv, inkluderende og bærekraftig region». Utgiftene kr ,- pr år i 2018 og 2019 innarbeides i kommende budsjett/økonomiplanprosess. Enstemmig vedtak i samsvar med formannskapets innstilling. Leirfjord kommune takker ja til å være samarbeidspart i prosjektet «Å skape en attraktiv, inkluderende og bærekraftig region». Utgiftene kr ,- pr år i 2018 og 2019 innarbeides i kommende budsjett/økonomiplanprosess. Side 11 av 11

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Lihøve, kommunehuset, Leland Møtedato: 04.04.2017 Fra kl: 09:00 Til kl: 09:30 Møteleder: Møteinnkalling: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra administrasjon:

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget Møtested: Finnkona Møtedato: 03.04.2017 Fra kl: 09:00 Til kl: 10.00 Møteleder: Kay Rune Nersund Møteinnkalling: Sendt medlemmer og andre 27.03.17

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kulturhuset, Leland Møtedato: 29.01.2019 Fra kl: 10:00 Til kl: 13:25 Møteleder: Ordfører Ivan Haugland Møteinnkalling: Innkalling ble sendt medlemmene

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kulturhuset, Leland Møtedato: 24.09.2018 Fra kl: 10:00 Til kl: 13:50 Møteleder: Møteinnkalling: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra administrasjon:

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Lihøve, kommunehuset, Leland Møtedato: 14.03.2017 Fra kl: 11:00 Til kl: 12:50 Møteleder: Møteinnkalling: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra administrasjon:

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kulturhuset, Leland Møtedato: 10.04.2019 Fra kl: 10:00 Til kl: 14:30 Møteleder: Møteinnkalling: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra administrasjon:

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kulturhuset, Leland Møtedato: 09.11.2018 Fra kl: 10:00 Til kl: 14:50 Møteleder: Ordfører Ivan Haugland Møteinnkalling: Innkalling ble sendt medlemmene

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kulturhuset, Leland Møtedato: 28.02.2018 Fra kl: 10:00 Til kl: 11:10 Møteleder: Møteinnkalling: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra administrasjon:

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kulturhuset, Leland Møtedato: 16.09.2016 Fra kl: 10:00 Til kl: 12:40 Møteleder: Ordfører Ivan Haugland. Varaordfører Brith-Tone Thrana ledet møtet

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kulturhuset, Leland Møtedato: 25.04.2018 Fra kl: 10:00 Til kl: 11:50 Møteleder: Ordfører Ivan Haugland. Sten Rino Bonsaksen ble enstemmig valgt til

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kulturhuset, Leland Møtedato: 28.02.2019 Fra kl: 10:00 Til kl: 15:00 Møteleder: Ordfører Ivan Haugland. Sten Rino Bonsaksen ble enstemmig valgt til

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget Møtested: Lihøve Møtedato: 21.01.2016 Fra kl: 10.00 Til kl: 10:40 Møteleder: Nestleder Roy-Åge Edvardsen Møteinnkalling: Innkalling ble sendt medlemmene

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kulturhuset, Leland Møtedato: 15.06.2017 Fra kl: 10:00 Til kl: 14:25 Møteleder: Møteinnkalling: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra administrasjon:

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kulturhuset, Leland Møtedato: 06.11.2017 Fra kl: 10:00 Til kl: 14:15 Møteleder: Møteinnkalling: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra administrasjon:

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget Møtested: Lihøve Møtedato: 15.03.2017 Fra kl: 10:00 Til kl:11.50 Møteleder: Kay Rune Nersund Møteinnkalling: Sendt til medlemmer og andre 07.03.17

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget Møtested: Lihøve Møtedato: 28.11.2017 Fra kl: 10:00 Til kl: 11:05 Møteleder: Leder Kay Rune Nersund Møteinnkalling: Innkalling ble sendt medlemmene

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 14/17 17/655 Oppnevning av komite for etablering av scooterløyper i Leirfjord kommune

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 14/17 17/655 Oppnevning av komite for etablering av scooterløyper i Leirfjord kommune Leirfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kulturhuset, Leland Møtedato: 26.04.2017 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Det innkalles med dette til møte i Leirfjord kommunestyre. Lovlige forfall meldes til

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget Møtested: Lihøve Møtedato: 13.09.2017 Fra kl: 10:00 Til kl: 12.30 Møteleder: Kay Rune Nersund Møteinnkalling: Sendt medlemmer og andre 06.09.2017

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kulturhuset, Leland Møtedato: 14.06.2018 Fra kl: 10:00 Til kl: 14:50 Møteleder: Ordfører Ivan Haugland Møteinnkalling: Innkalling ble sendt medlemmene

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Lihøve, kommunehuset, Leland Møtedato: 24.01.2017 Fra kl: 09:00 Til kl: 11:20 Møteleder: Møteinnkalling: Medlemmer: Forfall: Ordfører Ivan Haugland

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 13.02.2018 Fra kl: 09:00 Til kl: 10:00 Møteleder: Møteinnkalling: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Lihøve, kommunehuset, Leland Møtedato: 15.02.2017 Fra kl: 09:00 Til kl: 11:00 Møteleder: Møteinnkalling: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget Møtested: Finnkona 3 etg, Kommunehuset, Leland Møtedato: 22.01.2019 Fra kl: 10:00 Til kl: 11:13 Møteleder: Roy-Åge Edvardsen Møteinnkalling: Innkalling

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kulturhuset, Leland Møtedato: 24.02.2017 Fra kl: 10:00 Til kl: 13:20 Møteleder: Møteinnkalling: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra administrasjon:

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Lihøve, kommunehuset, Leland Møtedato: 05.05.2017 Fra kl: 08:35 Til kl: 09:00 Møteleder: Møteinnkalling: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra administrasjon:

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kulturhuset, Leland Møtedato: 17.12.2018 Fra kl: 09:00 Til kl: 09:30 Møteleder: Ordfører Ivan Haugland Møteinnkalling: Innkalling ble sendt medlemmene

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget Møtested: Lihøve, formannskapssalen, Leland Møtedato: 06.03.2018 Fra kl: 10:00 Til kl: 12:40 Møteleder: Kay Rune Nersund. Roy-Åge Edvardsen ledet

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget Møtested: Formannskapssalen Kommunehuset, Leland Møtedato: 07.12.2018 Fra kl: 10:00 Til kl: 11:41 Møteleder: Kay Rune Nersund Møteinnkalling: Innkalling

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Lihøve, kommunehuset, Leland Møtedato: 02.06.2017 Fra kl: 09:00 Til kl: 12:00 Møteleder: Møteinnkalling: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra administrasjon:

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Lihøve, kommunehuset, Leland Møtedato: 30.11.2016 Fra kl: 09:00 Til kl: 11:10 Møteleder: Ordfører Ivan Haugland Møteinnkalling: Innkalling ble sendt

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.2014 Fra kl: 10.00 Til kl: 12.00 Møteleder: Møteinnkalling: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra administrasjon:

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 04.06.2018 Fra kl: 09:45 Til kl: 13:50 Møteleder: Ordfører Ivan Haugland Møteinnkalling: Innkalling

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset, Leland Møtedato: 05.06.2019 Fra kl: 10:00 Til kl: 11:15 Møteleder: Kay Rune Nersund Møteinnkalling: Innkalling

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kulturhuset, Leland Møtedato: 02.10.2013 Fra kl: 1000 Til kl: 1250 Møteleder: Ordfører Magnar Johnsen Møteinnkalling: Innkalling ble sendt medlemmene

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lihøve, kommunehuset, Leland Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lihøve, kommunehuset, Leland Møtedato: Leirfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lihøve, kommunehuset, Leland : 24.01.2017 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Det innkalles med dette til møte i formannskapet. Innkallingen sendes alle faste representanter

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget Møtested: Lihøve Møtedato: 24.01.2017 Fra kl: 10:00 Til kl: 12.00 Møteleder: Roy-Åge Edvardsen Møteinnkalling: Sendt medlemmer og andre 16.01.17

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 08.06.2011 Fra kl: 0900 Til kl: 1215 Møteleder: Varaordfører Ellen Svarstad Møteinnkalling: Skriftlig

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget Møtested: Wangbrygga, Bardal Møtedato: 29.05.2018 Fra kl: 10:00 Til kl: 13:40 Møteleder: Leder Kay Rune Nersund Møteinnkalling: Innkalling ble sendt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lihøve, kommunehuset, Leland Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lihøve, kommunehuset, Leland Møtedato: Leirfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lihøve, kommunehuset, Leland Møtedato: 04.04.2017 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Det innkalles med dette til møte i Leirfjord formannskap. Lovlige forfall meldes

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 22.01.2014 Fra kl: 09.00 Til kl: 10.30 Møteleder: Ordfører Magnar Johnsen Møteinnkalling: Innkalling

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset, Leland Møtedato: 08.05.2019 Fra kl: 10:00 Til kl: 11:08 Møteleder: Kay Rune Nersund Møteinnkalling: Innkalling

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Lihøve, kommunehuset, Leland Møtedato: 05.05.2015 Fra kl: 09:00 Til kl: 10:20 Møteleder: Ordfører Magnar Johnsen Møteinnkalling: Innkalling ble sendt

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Fru Haugans hotell, Mosjøen Møtedato: 17.11.2015 Fra kl: 12:30 Til kl: 12:50 Møteleder: Ordfører Ivan Haugland Møteinnkalling: Innkalling ble sendt

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget Møtested: Lihøve Møtedato: 18.03.2016 Fra kl: 10.00 Til kl: 13:30 Møteleder: Leder, Kay Rune Nersund Møteinnkalling: Sendt medlemmer og andre 10.03.2016

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget Møtested: Formannskapsalen, Kommunehuset, Leland Møtedato: 19.02.2019 Fra kl: 10:00 Til kl: 12:00 Møteleder: Kay Rune Nersund Møteinnkalling: Innkallingen

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kulturhuset, Leland Møtedato: 09.04.2014 Fra kl: 1000 Til kl: 1130 Møteleder: Ordfører Magnar Johnsen Møteinnkalling: Innkalling ble sendt medlemmene

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Lihøve, kommunehuset, Leland Møtedato: 11.06.2014 Fra kl: 09.00 Til kl: 10.30 Møteleder: Ordfører Magnar Johnsen. Kay Rune Nersund ledet møtet under

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kommunehuset, Finnkona (3. etg), Leland Møtedato: 15.09.2014 Fra kl: 09:00 Til kl: 11:00 Møteleder: Ordfører Magnar Johnsen Møteinnkalling: Innkalling

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget Møtested: Lihøve Møtedato: 11.03.2015 Fra kl: 10.00 Til kl: 11.30 Møteleder: Leder Sigvald Meisfjord Møteinnkalling: Sendt til medlemmer og andre

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kulturhuset, Leland Møtedato: 18.06.2014 Fra kl: 1000 Til kl: 1200 Møteleder: Ordfører Magnar Johnsen. Varaordfører Kay Rune Nersund ledet møtet

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget Møtested: Lihøve Møtedato: 15.04.2015 Fra kl: 10.00 Til kl: 12.00 Møteleder: Leder Sigvald Meisfjord Møteinnkalling: Sendt medlemmer og andre 8.april

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kulturhuset, Leland Møtedato: 09.07.2013 Fra kl: 1100 Til kl: 1115 Møteleder: Ordfører Magnar Johnsen Møteinnkalling: Innkalling ble sendt medlemmene

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget Møtested: Lihøve Møtedato: 29.11.2016 Fra kl: 10.00 Til kl: 12.00 Møteleder: Leder Kay Rune Nersund Møteinnkalling: Sendt til medlemmer og andre

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget Møtested: Finnkona Møtedato: 21.08.2017 Fra kl: 10:00 Til kl: 13.00 Møteleder: Kay Rune Nersund Møteinnkalling: Sendt utvalget og andre 17.08.17

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget Møtested: Lihøve (formannskapssalen), kommunehuset, Leland Møtedato: 17.09.2015 Fra kl: 10:00 - Til kl: 11.30 Møteleder: Leder Sigvald Meisfjord

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Lihøve, kommunehuset, Leland Møtedato: 16.09.2015 Fra kl: 09:00 Til kl: 10:00 Møteleder: Ordfører Magnar Johnsen Møteinnkalling: Innkalling ble sendt

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Lihøve, kommunehuset, Leland Møtedato: 29.08.2014 Fra kl: 09:00 Til kl: 09:30 Møteleder: Ordfører Magnar Johnsen Møteinnkalling: Innkalling ble sendt

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kulturhuset, Leland Møtedato: 30.10.2013 Fra kl: 1000 Til kl: 1400 Møteleder: Ordfører Magnar Johnsen Møteinnkalling: Innkalling ble sendt medlemmene

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Lihøve, kommunehuset, Leland Møtedato: 20.04.2016 Fra kl: 09:00 Til kl: 12:45 Møteleder: Ordfører Ivan Haugland. Varaordfører Brith-Tone Thrana ledet

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Valgstyret

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Valgstyret LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Valgstyret Møtested: Møterom Lihøve, kommunehuset, Leland Møtedato: 05.05.2017 Fra kl: 10:15 Til kl: 10:25 Møteleder: Møteinnkalling: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

LEI RF JORD KOM M U N E MØTE PROTOKOLL Plan- og næringsutvalget

LEI RF JORD KOM M U N E MØTE PROTOKOLL Plan- og næringsutvalget LEI RF JORD KOM M U N E MØTE PROTOKOLL Plan- og næringsutvalget Møtested: Møtedator Møteleder: Møteinnkalling Medlemmer: Forfall: Finnkona 26.06.20t7 Fra kl: 10:00 Til kl: 11.30 Kay Rune Nersund Sendt

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Lihøve, kommunehuset, Leland Møtedato: 10.06.2015 Fra kl: 09:00 Til kl: Møteleder: Ordfører Magnar Johnsen Møteinnkalling: Innkalling ble sendt medlemmene

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget Møtested: Lihøve, formannskapssalen, Leland Møtedato: 26.06.2018 Fra kl: 10:00 Til kl: 12:00 Møteleder: Leder Kay Rune Nersund Møteinnkalling: Innkalling

Detaljer

Sten Rino Bonsaksen fremmet formannskapets innstilling med følgende endring:

Sten Rino Bonsaksen fremmet formannskapets innstilling med følgende endring: Saksprotokoll - Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Arkivsak: 1701642-13 Behandling sak nr.: 79/17 i Kommunestyret den 15.12.2017 Behandling: Administrasjonssjefen orienterte om budsjettprosessen

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 13.03.2012 Fra kl: 09:00 Til kl: 11:15 Møteleder: Møteinnkalling: Medlemmer: Forfall: Ordfører

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møterom 3. etasje, kommunehuset, Leland Møtedato: 22.10.2012 Fra kl: 0900 Til kl: 1355 Møteleder: Møteinnkalling: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.05.2014 Fra kl: 14.00 Til kl: 14.30 Møteleder: Leder Sigvald Meisfjord Møteinnkalling: Sendt medlemmer

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Kay Rune Nersund 1976 Sund 2 Arild Johan Mathisen 1948 Leland 3 Karstein Magne Breivik 1955 Vatne 4 Vibeke-Helen Holstad Nikolaisen 1984 Furuåsveien 5 Jean Bakken

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kulturhuset, Leland Møtedato: 17.12.2018 Fra kl: 10:00 Til kl: 15:30 Møteleder: Møteinnkalling: Medlemmer: Forfall: Ordfører Ivan Haugland Innkalling

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 30.11.2018 Fra kl: 10:00 Til kl: 15:20 Møteleder: Ordfører Ivan Haugland Møteinnkalling: Innkalling

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 04.09.2013 Fra kl: 0900 Til kl: 1000 Møteleder: Ordfører Magnar Johnsen Møteinnkalling: Innkalling

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: Arkivsaksnr.: 17/666-1 Klageadgang: Nei Plan for asfaltering og veivedlikehold Administrasjonssjefens innstilling: Leirfjord kommune vedtar

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget Møtested: Finnkona Møtedato: 04.07.2016 Fra kl: 12.00 Til kl:13.00 Møteleder: Kay Rune Nersund Møteinnkalling: Sendt medlemmer og andre 27.06.16

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kulturhuset, Leland Møtedato: 15.12.2017 Fra kl: 10:00 Til kl: 15:00 Møteleder: Ordfører Ivan Haugland Sten Rino Bonsaksen ble enstemmig valgt til

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Telefonmøte Møtedato: 15.08.2011 Fra kl: 12.05 Til kl: 12.25 Møteleder: Møteinnkalling: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra administrasjon: Merknader:

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 28.03.2014 Fra kl: 10.00 Til kl: 13.00 Møteleder: Ordfører Magnar Johnsen Møteinnkalling: Innkalling

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget Møtested: Lihøve (formannskapssalen), kommunehuset, Leland Møtedato: 27.08.2015 Fra kl: 10:00 Til kl: 11.30 Møteleder: Leder Sigvald Meisfjord Møteinnkalling:

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 29.11.2017 Fra kl: 09:00 Til kl: 11:15 Møteleder: Møteinnkalling: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.01.2014 Fra kl: 10.00 Til kl: 11.15 Møteleder: Leder Sigvald Meisfjord Møteinnkalling: Sendt medlemmer

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 04.04.2011 Fra kl: 10.30 Til kl: 15.00 Møteleder: Ordfører Ivan Haugland Møteinnkalling: Skriftlig

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/17 17/351 Planprogram - Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/17 17/351 Planprogram - Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: PLAN- OG NÆRINGSUTVALGET Møtested: Lihøve Møtedato: 16.02.2017 Tid: 10:00-13:00 Det innkalles med dette til møte i PLAN- OG NÆRINGSUTVALGET. Innkallingen sendes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona. Møtedato: 23.10.2014 Tid: 11:00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona. Møtedato: 23.10.2014 Tid: 11:00. Tilstede på møtet: Møtested: Botnkrona. Møtedato: 23.10.2014 Tid: 11:00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Tilstede på møtet: Medlemmer: Skule Storheil, Knut Nilsen, Hanne Nora Nilsen, Lillian B. Tønder,

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kulturhuset, Leland Møtedato: 24.09.2015 Fra kl: 10:00 Til kl: 11:45 Møteleder: Ordfører Magnar Johnsen Møteinnkalling: Innkalling ble sendt medlemmene

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Varamedlem Jan Lie Ellen Solbrække Varamedlem Varamedlem

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Varamedlem Jan Lie Ellen Solbrække Varamedlem Varamedlem MØTEPROTOKOLL Formannskapet Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato 15.03.2017 Tid 10:35 12:20 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ellen Solbrække FO Varaordfører Lars-Kristian

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset, Leland Møtedato: 06.06.2019 Fra kl: 11:40 Til kl: 15:10 Møteleder: Ordfører Ivan Haugland. Varaordfører Brith-Tone

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.10.2016 Tid: 09:00 Tilstede på møtet: Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader til: - Innkalling

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Plan og teknisk hovedutvalg. Svein Cato Jakobsen. Elin Nilsen prosjekt vegnavn i Herøy Jan Nikolaisen sekretær

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Plan og teknisk hovedutvalg. Svein Cato Jakobsen. Elin Nilsen prosjekt vegnavn i Herøy Jan Nikolaisen sekretær HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan og teknisk hovedutvalg Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Møtedato: 06.04. 2011 Fra kl: 18.00 Til kl: 19.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A. Hosen

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.11.2014 Fra kl: 10.00 Til kl: Møteleder: Sigvald Meisfjord Møteinnkalling: Sendt medlemmer og andre 27.10.14

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Solbakken Selskapshage, Sundøy Møtedato: 17.12.2014 Fra kl: 10:00 Til kl: 14:25 Møteleder: Ordfører Magnar Johnsen. Varaordfører ledet møtet under

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Hanne Bjerkmo Are Arnold Paulsen Anita Bjørkli Karlsen Tore Lundberg

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Hanne Bjerkmo Are Arnold Paulsen Anita Bjørkli Karlsen Tore Lundberg GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 18.02.2010 Tid: 09.00-1200 MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 Saksbehandler: Camilla Vågan Arkivsak: 18/756-15 Arkivkode: 151 Klageadgang: Nei Saksnr.: Utvalg Møtedato 55/18 Formannskapet

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Rødberg : 19.01.2017 Arkiv : 143 Saksmappe : 2011/664 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Grete Blørstad Sluttbehandling. Kommunedelplan ID 2012004 Dagalifjell

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kulturhuset, Leland Møtedato: 29.04.2015 Fra kl: 10:00 Til kl: Møteleder: Ordfører Magnar Johnsen Møteinnkalling: Innkalling ble sendt medlemmene

Detaljer

Protokoll Representantskapets møte 2017 i Helgeland Regionråd IKS

Protokoll Representantskapets møte 2017 i Helgeland Regionråd IKS Protokoll Representantskapets møte 2017 i Helgeland Regionråd IKS Møtested: Kulturhuset, Leirfjord kommune Tidspunkt: Fredag 1. juni 2018, kl. 10:00 NAVN FUNKSJON TLF.NR Tilstede Forfall Per Pedersen Leder

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 02.03.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12. Leirfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12. Tid: 1000 MØTEINNKALLING Det innkalles med dette til møte i KOMMUNESTYRET. Innkallingen sendes alle faste representanter

Detaljer

A SV A A A A A H H FRP SFP TVP. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Linn Jeanne Muotka Anja K. Pedersen Noste Torgeir Olsen

A SV A A A A A H H FRP SFP TVP. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Linn Jeanne Muotka Anja K. Pedersen Noste Torgeir Olsen Side 1 av 11 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 22.05.2014 Tid: 18:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll. Forfall faste medlemmer: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Forfall faste medlemmer: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Søgne rådhus Dato: 21.10.2015 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Åse R. Severinsen Leder H Helge

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 26.09.2013 18.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Rundsveen, Jens

Detaljer