CP180C CP300C og CP500C

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CP180C CP300C og CP500C"

Transkript

1 CP180C CP300C og CP500C Norsk brukermanual ved Seatronic AS Slalåmbakken 2, 1598 Moss Tel: , faks: e-post: Standard Horizon Norsk manual ved Seatronic AS

2 Advarsel! Produktet inneholder et minnebatteri som gjør at kartplotteren kan lagre merker, veipunkt og ruter osv. Det anbefales å alltid ha en back-up av data man er redd for å miste. Dette kan gjøres ved å kjøpe en tomkassett som man overfører data til. Batteriet har en normal levetid på ca. 2 år. Betegnelsen er CR-2032 horisontal type og koster ca. 80 kroner. En tomkassett koster ca. 650 kroner og er helt lik en kartkassett av utseende. RENGJØRING AV KARTPLOTTEREN må gjøres med forsiktighet. Benytt rengjøringsmiddel som inneholder Isopropanol, for LCD-skjermer. Benytt klut som ikke lager striper på skjermen. Skader som oppstår p.g.a. feil vedlikehold dekkes ikke på garantien. Denne plotterens data er basert på geografiske data som C-MAP antar er korrekte. Uansett må ikke kartbildene på skjermen brukes isteden for offisielle papirkart, men i tillegg til disse. Plotteren er konstruert for å forenkle navigasjonsberegninger og må ikke brukes alene. Systemet skal kun benyttes som støtte til offisielle papirkart og tradisjonelle navigasjonsmetoder. Der er ingen direkte sammenheng mellom farge på et havområde og dybde. Navigatøren skal alltid søke dybdeinformasjon også fra offisielle papirkart.. Nyttig å vite Vennligst les gjennom manualen før oppstart. Dersom du har spørsmål, vennligst kontakt importør eller lokal forhandler. Kartplotteren er sprutsikker, men ikke 100% vanntett. Sørg for at der ikke kommer vann inn i plotteren. Vannskade blir ikke dekket på garantien. Plotteren bør ikke utsettes for høye temperaturer over lang tid da dette kan føre til skader som ikke kan repareres. Tilkobling til spenning med omvendt polaritet vil skade plotteren og en slik skade vil ikke bli dekket av garantien. Kartplotteren inneholder farlige høyspenningskretser som kun bør håndteres av erfarne teknikere. C-MAP MAX og NT+ kartbrikker er tilgjengelig hos Seatronic AS. Generelt Kartplotteren er en computer som er spesielt utviklet for maritimt bruk, eller enklere forklart; en enkel og rask måte å kalkulere posisjon, kurs og distanser som tidligere måtte gjøres manuelt (forutsatt at GPS eller Loran C er tilkoblet). Kartplotteren er svært enkel i bruk. På skjermen vises navigasjonsdata og kartografi informasjon fra elektroniske kart innhentet fra en C-Map MAX eller NT+ kassett. Kartplotteren har plass for 1 eller 2 CMap kartkassetter. Kartkassettene leveres i 2 størrelser (størrelse kartområde); Wide eller Mega Wide. Eks. på Wide kartbrikke: Mandal Førde. Eks. på Mega Wide: Skagerrak Namsos. 2 Oppstart Dette kapittelet omhandler basisinformasjon for å komme i gang med betjening av kartplotteren. Gjør deg kjent med betjeningspanelet og menyene før du begynner å bruke kartplotteren på sjøen. 2.5 Innsetting av C-Map kartbrikke Skal du navigere i kartet så må du ha en kartbrikke med detaljkart over området. Plassering av kartbrikke i kartplotteren (NT+ eller MAX) er forskjellig etter hvilken Standard Horizon kartplotter du har. 2 Standard Horizon Norsk manual ved Seatronic AS

3 1. C-Map MAX 1.0 Max funksjoner 2. Oppstart 2.0 Montering av plotteren 2.1 Montering av brakett CP180C og CP Innfelling av plottere 2.3 Montering av GPS antenne Koblinger Koblinger for CP180C og CP500C Koblinger for CP300C med hurtigbrakett Kobling til autopilot CP300C 2.5 Innsetting av C-Map kartbrikke 3. Knapper og kontroller 3.0 Knappenes funksjoner Alfanumerisk tastatur på CP500C Knappene på CP300C og CP500C 3.1 Oppstart av plotteren For å slå plotteren av Musepekeren og hjem funksjonen Justere hasigheten på musepekeren Bytte av posisjons ikon Justere lys og kontrast Valg av Nord-Opp og Kurs-Opp 3.2 Stille riktig tid 3.3 Velge koordinatsystem 3.4 Forandre farge på kartet 3.5 Velge de forskjellige nav. sidene med funksjonstastene 3.7 Andre oppsett i General Setup menyen 4. Bruke Find funksjonene 4.0 Havneinformasjon 4.1 Andre søkbare ting i kartet 5. Lage et merke i kartet 5.0 Lage et merke på kartet 5.1 Editere et merke Flytte et merke eller veipunkt 5.2 Merke / Veipunktliste 5.3 Lage et nytt merke på listen 5.4 Gå til musepekeren 5.5 Gå til et merke 6. Mann over bord (MOB) 6.1 Sette ett MOB punkt 6.2 Slette et MOB punkt 7. Ruter 7.0 Lage en ny rute 7.1 Lage en ny rute til 7.2 Lage en rute ved å bruke merker på kartsiden 7.3 Sette inn et veipunkt i en eksisterende rute 7.4 Navigere etter en rute Navigere etter en rute som er på kartbildet 7.5 Andre muligheter under Rute menyen Standard Horizon Norsk manual ved Seatronic AS

4 8. Tracks (Plotterstreng) 8.0 Tracking Lagre og starte et nytt plott Andre oppsett i plottemenyen 8.1 Bruk av tripplog Nullstille en tripplog 9. Egen lagringsbrikke 9.0 Lagringsbrikke Formatering av lagringsbrikke Overføre filer til lagringsbrikken Hente frem en fil fra lagringsbrikken Slette en fil på lagringsbrikken Bytte lagringsbrikke 10. Navigasjonssidene 10.0 Kartsidene Valg av de forskjellige sidene Tillegsfunksjoner i kartet Slå av / på automatisk informasjon på objekter i kartet Sette opp kartet slik du selv vil at det skal vises Avansert oppsett Visning av datavindu 10.2 Navigasjonssiden 10.3 Motorveisiden 10.4 Informasjonsside sol/måne/tidevann/klokke/dato 10.5 GPS statusside 10.6 NMEA Dataside 10.7 NMEA Datasiden 10.8 NMEA dybde, vind, hastighet, temp og SOG trend sider 10.9 VHF DSC Interfacing DSC Distress oppkall 11. Advanced setting 11.0 Inngang/utgang NMEA 11.1 Koordinatene 11.2 Alarmer 12. Feilsøking 13. Testing og re-setting av plotteren Ram meny (reset) 14. Spesifikasjoner 14.0a CP180C 14.0b CP300C 14.0c CP500C 15. AIS Funksjoner 4 Standard Horizon Norsk manual ved Seatronic AS

5 MAX FUNKSJONER 1.0 C-Map MAX kartografi C-Map s nye MAX kartografi er en betydelig utvikling av NT/NT+ teknologien. Viktige punkt er: Nye data: Tidevann og havstrømmer (fargede piler indikerer retning og styrke). For norskekysten blir dette lagt inn på nye kartbrikker i løpet av Verdenskart (bakgrunnskart) med landegrenser/fylkesgrenser/hovedveier. Nyttige tilleggsdata (foto, gatenett og andre landdata). Foto over norske havner legges inn på nye kartbrikker fortløpende på kartoppdateringer. Utvidet havneinformasjon Ny kartpresentasjon: Bedre overblikk (ny teknikk øker lesbarhet og gir bedre/mer kartdata) Dynamiske navigasjonssymboler (innovativ og dynamisk presentasjon) Fleksi-zoom (under- og over-zoom mellom kartskala nivå) Mye mer fargenyanser inntil 32 blåfargenyanser på hav og 12 nyanser på land Perspektiv (se kartet i perspektiv for bedre overblikk se lenger frem) MAX og NT/NT+ : Når NT+ data og MAX data dekker forskjellig område får kartplotteren data fra begge kart (avhengig av posisjon). Når NT+ data og MAX data dekker samme område får kartplotteren data kun fra MAX kart. Perspektiv visning Trykk MENU- OPPSETT MENY MAX FUNKSJONER - PERSPETIV VISNING + ENTER + AV / PÅ Kartbildet kan presenteres i perspektiv/panorama og man vil da kunne se mer av kartet fremover for å få et bedre overblikk. Denne funksjonen er ikke beregnet til å bruke når du navigerer. Derfor, når du har valgt funksjonen til PÅ så kan du se at 3 av de andre funksjonene ikke kan betjenes (Zoom, skjermorientering og mikset kartskala). Levende navigasjonssymboler Trykk MENU OPPSETT MENY MAX FUNKSJONER BLINKENDE FYR + ENTER + AV / PÅ Med denne funksjonen PÅ får du blinkende lykter når båten kommer inn i sonen. Men vær oppmerksom på at sektorene da vil forsvinne. Standard Horizon Norsk manual ved Seatronic AS

6 Skjermorientering Trykk MENU - OPPSETT MENY- GENERELL OPPSETT KURS OPP/NORD OPP - ENTER Nord Opp: kartet vises med nord alltid rett opp Kurs Opp: kartet vises med kursen rett opp (dvs. kartet snur seg hele tiden slik at båtens kurs alltid er rett opp). Velger du Kurs Opp så blir du også bedt om å sette inn Oppløsning (standard satt til 30 ). Du kan velge alt mellom 5 og 60. Det betyr hvor mye kursendring kartplotteren skal tillate før kartet snur seg. Statuslinje Trykk MENU - MAX FUNKSJONER DATA SIKKERHET INDIK.+ ENTER + AV / PÅ Statuslinjen har 6 bokser som vises som et smalt felt oppe på skjermen. Advarsel eller alarmtilstand identifiseres med rød farge. Normal Beste kart Data AV Declutter Fare Forsiktig (1) Zoom Normal: kartet er vist i normal skala. U.zoom: rød farge når kartet er under-zoomet mer enn to ganger normal skala, ellers grå farge. O.zoom: rød farge når kartet er over-zoomet mer enn to ganger normal skala, ellers grå farge. C.Lock: rød farge når kartet er zoomet inn mer enn to ganger normal skala, ellers grå farge. (2) Beste kart Rød farge når et mer detaljert kart er tilgjengelig enn det som nå er presentert. (3) Data AV Rød farge når minst et av følgende objekter er slått AV (av brukeren): Dybder/dybdelinjer, vrak/hindringer, slepespor/ruter, farlige områder, navigasjonssymboler. (4) Declutter (filtrering) Rød farge dersom to kartobjekter ligger tett ved siden av hverandre eller oppå hverandre. En av dem blir da filtrert bort. (5) Fare Rød farge når kartplotteren skanner kartet og finner en av følgende objekter i nærheten av båten: land, dybdeområder, steiner og undervannskjær, andre hindringer, vrak, oppdrettsanlegg og andre typer installasjoner nær land osv. (6) Forsiktig Rød farge når kartplotteren finner farlige områder eller områder som er belagt med restriksjoner. Palett (Display farge) Trykk MENU OPPSETT MENY- GENERELL OPPSETT - SKJERMFARGE - NORMAL / SOLLYS / NATT / NOAA + KLASSISK - ENTER Du kan velge mellom 4 forskjellige farger på kartbildet, avhengig av dag/natt belysning. Her er en beskrivelse av de 4 valgene: Normal: når der ikke er sollys ute så er det anbefalt å benytte NORMAL. Sollys: med direkte sollys ute så bør man velge SOLLYS innstilling. Nattfarger: som navnet tilsier når der er mørkt ute så fungerer synet vårt best med NATTFARGER innstilling. NOAA: papirkart presentasjonsfarge. 6 Standard Horizon Norsk manual ved Seatronic AS

7 STRØMPROGNOSE Trykk MENU-OPPSETT MENY-MAX FUNKSJONER TIDEVANNS STRØM + ENTER Et lite vindu kommer opp nederst i skjermbildet. Det er mulig å se tidevann variasjon med hjelp av piler i et utvalgt område på kartet, på utvalgte tidspunkter. Trykk funksjonsknappene for å sette ønsket dato og klokkeslett. NB! Dette gjelder de offisielle havstrømmene og disse er ikke lagt inn for norske farvann enda kommer på nye kartbrikker fra Standard Horizon Norsk manual ved Seatronic AS

8 2.0 Oppstart 2.0 Montering av plotteren Alle plotterne er utstyrt med en monteringsbrakett. Plotterne kan også felles inn. Mal for hull Og pinnebolter for innfesting følger med. 2.1Innfellin av CP180C, CP300C CP180C CP 300C CP 500C 8 Standard Horizon Norsk manual ved Seatronic AS

9 2.2 Montering av plotterne. CP180C CP300C 2.3 Montering av ekstern GPS antenne. Plotterne leveres med en 12 kanals WAAS GPS Smart antenne. Antennen kan enten monteres på en brakett, eller flush monteres. Monter antennen slik at den har fri sikt til himmelen og minimum 1m fra radarantennen. Det er viktig at antennen har fri sikt alle veier for å få en best mulig posisjonering Nedfelling av GPS antennen Antennen kan felles ned. For å få gjort dette må den foren under antennen som er festet med 3 små skruer fjernes. Standard Horizon Norsk manual ved Seatronic AS

10 2.4 Kobling av GPS antennen Plotterne har en kabel for tilkobling av strøm, GPS antennen, ekkolodd, autopilot, VHF + andre digitale instrumenter Koblinger for CP180C 10 Standard Horizon Norsk manual ved Seatronic AS

11 2.4.2 Koblinger for CP300C og CP500C Standard Horizon Norsk manual ved Seatronic AS

12 2.5 Innsetting av C-MAP kartbrikke CP500C CP180C CP300C Kartbrikken passer bare inn en vei i kartslotten. Kartet har en skrå kortside, denne skal peke ut mot høyre. Skråkanten på kartbrikken skal da peke oppover. 12 Standard Horizon Norsk manual ved Seatronic AS

13 3. Knapper og kontroller 3.0 Knappenes funksjoner ZOOM IN og ZOOM UT Disse knappene brukes til å forstørre og formiske kartbilde. Når man zoomer ut og inn vil detaljene i kartet forsvinne og komme tilbake etter som hvilke område du er på. JOYSTICK Denne brukes til å bevege deg rundt i kartet med, flytte til et annet kartbilde eller bla seg gjennom menyene. Det er viktig å vite at hver gang du rører joysticken vil plotteren gå ut av navigasjonsmodus og inne i kartmodus. Dette gjør at plotteren ikke vil følge din posisjon automatisk. Trykk på CLEAR knappen for at plotteren skal følge din posisjon. ENTER knappen Denne knappen brukes til å bekrefte at du skal gjøre noe. CLEAR knappen Denne knappen brukes til å gå tilbake i menyene, slette punkter i kartet og til å få båten til å følge deg i kartet. MENY knappen Denne knappen brukes til å gå inn i de forskjellige menyene med. Du kan også med å holde MENY knappen inne i 3 sek. Når du står på en navigasjonsside skifte data i de forskjellige databoksene som vises på skjermen. GOTO knappen Brukes for å gå til et punkt, eller gå til der du har plassert musepekeren i kartet. Når du trykker på GOTO knappen får du valg mellom musepekeren, rute eller merke. MARK knappen Lag et merke på båtens posisjon, eller der du har musepekeren. ROUTE knappen Ved å lagre flere veipunkter vil du lage en rute. Punktene vil bli laget der du har plassert musepekeren. PWR knappen og Lamp/Contrast PWR knappen brukes til å slå plotteren på og av. Ved å trykke på PWR etter at du har slått på plotteren vil du få mulighet til å justere lys/kontrast med å bruke Joysticken. MOB mann over bord knappen Når du har GPS posisjonen inne, vil du lagre din nåværende posisjon med å trykke på MOB. All informasjon på plotteren vil nå bare vise deg veien til dette punkt. Standard Horizon Norsk manual ved Seatronic AS

14 3.01 Alfanumerisk tastatur på CP500C De 10 alfanumeriske knappene brukes til å skrive navn/tall på punkter, lage veipunkter/ruter. Ved å trykke en gang bokstav 1. 2 ganger bokstav 2. 3 ganger for bokstav 3, og så sifferet på knappen Knappene på CP300C/CP500C De 5 knappene i bunne på skjermen er hurtigknapper for å komme raskere inn på de forskjelling navigasjonsskjermene. Ved å holde en av knappen inne i 3 sek. Kan man velge hvilke data eller skjerm som skal vises. Du kan programmere disse selv. 3.1 Oppstart av piloten For å slå plotteren på trykk på PWR knappen For å slå plotteren av Trykk og hold PWR knappen inne i 3 sek. Når plotteren slår seg på vil den først vise et bilde på skjermen. Etter dette kommer GPS status siden opp. Etter at plotteren har tatt inn nok satelitter til å angi posisjonen vil den skifte til kartbilde, og vise din posisjon i kartet. På kartsiden vises nå hvor du har musepekeren og hvor båtens posisjon er. Hvis du beveger på joysticken vil det komme opp et vindu med posisjonen på musepekeren og kurs/avstand fra båtens posisjon. Hvis du beveger musepekeren til enden av skjermen vil kartet automatisk bevege seg i samme retning Musepekeren og hjem funksjonen Det er viktig å vite at hver gang du rører joysticken vil plotteren gå ut av navigasjonsmodus og inne i kartmodus. Dette gjør at plotteren ikke vil følge din posisjon automatisk. Trykk på CLEAR knappen for at plotteren skal følge din posisjon. VIKTIG! ALLE BILDER FRA MENYENE ER PÅ ENGELSK. 14 Standard Horizon Norsk manual ved Seatronic AS

15 3.1.2 Joysticken og justering av hastigheten på musepekeren. Du kan velge hastigheten på musepekeren (high, medium og low) for å gjøre dette trykk MENU-OPPSETT MENY- GENERELL OPPSETT-MARKØR HASTIGHET-ENTER Velg så mellom de 3 hastighetene Bytte icon på hvordan posisjonen på båten blir vist. For å bytte icon trykk som følger. MENU- OPPSETT MENY- GENERELL OPPSETT-FARTØY ICON-ENTER Forandre lys og kontrast Trykk kort på PWR knappen og juster med joystick Valg av NOR OPP og KURS OPP For å gjøre dette trykk. MENY- OPPSETT MENY- GENERELL OPPSETT KURS OPP/NORD OPP Notat! Når plotteren navigeres med kurs opp vil et pil ikon vises på kartsiden for å vise hva som er nord opp. Standard Horizon Norsk manual ved Seatronic AS

16 3.2 Stille riktig tid. Klokka fra sattelitene er feil i forhold til vår tid, vi må plusse på 1 time. Når vi har sommertid må vi plusse på 2 timer. For å stille klokka til riktig tid trykk: MENY-OPPSETT MENY-GENERELL OPPSETT-TID OPPSETT UTC+00.00, sett +1 time utenom sommertid og +2 timer ved sommertid. 3.3 Velge mellom LORAN TD eller annet koordinat system For å bytte koordinatsystem trykk: MENY- OPPSETT MENY AVANSERT OPPSETT-NAVIGER-KOORDINAT SYSTEM. 16 Standard Horizon Norsk manual ved Seatronic AS

17 3.4 Forandre farge på kartet Plotteren har innebygget flere fargekombinasjoner for visning av kartet. Sollys, nattlys, normal og Klassisk. For å forandre på fargen trykk: MENY- OPPSETT MENY GENERELL OPPSETT- SETUP-SKJERM FARGE 3.5 Velge de forskjellige navigasjons sidene med å bruke funksjonsknappene Plotterne hare 5 funksjonsknappene under displayet. Disse viser de forskjellige navigasjonssidene. Fabrikkens oppsett er KART, NAV, HIGHWAY, CELESTIASL og NMEA DISPLAY. Standard Horizon Norsk manual ved Seatronic AS

18 3.6 Forhåndsdefinere funksjonsknappene på CP300c og CP500C Du kan velge selv hva du vil vise på de forskjellige knappene med å holde knappen inne til det kommer opp et vindu med flere forslag. Trykk frem til det du velger og trykk ENTER. 3.7 Andre oppsett i Generell oppsett menyen TASTATUR PIP Slår av pipelyden ved bruk av tastaturet AUTOMATISK INFO: Automatisk innformasjon ved å sette musepekeren på et punkt i kartet. KURS VEKTOR: Styrestrek som viser kursen din. Du kan definere lengden med 2, 10, 30 minutter frem, eller1, 2 timer frem LANGUAGE: Valg av meny språk VINDUOPPSETT: Kan velge hvilke informasjonsvinduer du vil ha på skjermen KURSOR VINDU: Et vindu kommer opp på displayet, som viser posisjon, avstand og kurs til musepekeren. ZOOM TYPE: Hvor mye plotteren skal zoome, når ZOOM BY/ SCALE er valgt kommer det opp et vindu på skjermen hvor du kan velge skala direkte. KURS OPP/NORD OPP: Nord opp eller kurs opp på skjermen. MÅLE AVSTAND: Hvis denne er slått på kan du måle avstand mellom 2 punkter i kartet. MÅLE ENHETER: Kan velge måleenheter på distanse, hastighet, dybde og høyde NAVHJELP PRESENTASJON: Velge mellom internasjonale og amerikanske symboler i kartet KURSOR POSISJON: Kan velge båtens posisjon nede eller midt i displayet 18 Standard Horizon Norsk manual ved Seatronic AS

19 4. Bruke find funksjonene C-MAP har I sine kart den muligheten at du kan lete opp ting I kartet. Havner, tidevannstasjoner, vrak, punkter, GPS koordinater, leger m.m. 4.0 Havneinformasjon Trykk MENU-FIND SERVISER trykk ENTER og beveg deg til det punktet du ha informasjon om. Bildet med de forskjellige mulighetene vil poppe opp på skjermen. Havneinformasjon 4.1 Andre søkbare ting i kartet HAVNE SERVICE: Søke etter havner og hva de har av fasiliteter HAVN: Søke etter havner TIDEVANNSSTASJONER: Søke etter nærmeste tidevannstasjon VRAK: Søke etter nærmeste vrak HINDRINGER: Søke etter nærmeste hindring, sperring INNSJØ INFO: Kun USA INNSJØ VED NAVN: Kun USA NYTTIG PUNKT POI: Punkter av interesse BRUKERPUNKT: Finne veipunkter KOORDINATER: Søke etter og vise på kartsiden GPS koordinatene Standard Horizon Norsk manual ved Seatronic AS

20 5. Lage et merke i kartet Definisjon på et merke kan være ankerplass, fiskeplass, det er mange merker i plotteren. Et merke kan også brukes i en rute hvis det er ønskelig. 5.0 Lage et merke på kartet 1. Sett musepekeren et sted på kartet og trykk på MARK. 2. Du vil se at det ble et merke på kartet der hvor musepekeren er, det kommer opp et vindu med Lat/LON på skjermen som viser posisjonen på merke. 3. Hvis ikke posisjonen er korrekt, trykk på EDIT knappen og flytt merke. 1. Merket satt under musepekeren 2. Lengde/breddegrader På punktet+ avstand Og kurs. 3. Båtens posisjon 4. Trykk på en funksjons- Knapp for å redigere 5.1 Editere et merke Etter at merke er laget kan du editere det. Sett musepekeren på merke og trykk ENTER. Velg EDIT. Bruk joysticken til å bevege deg med til det du vil editere og trykk ENTER. Du kan skrive navn på punktet sette et tegn på punktet og farge på punktet Slette et merke eller et veipunkt Sett musepekeren på det punktet du vil slette. Det kommer automatisk opp noen valg nederst på skjermen. Velg DELETE for å slette. 20 Standard Horizon Norsk manual ved Seatronic AS

21 5.1.1 Flytte et merke eller et veipunkt Sett musepekeren på et merke eller veipunkt. Trykk ENTER, trykk så på funksjonstasten hvor det står MOVE, bruk nå joysticken og flytt punktet dit du skal ha det og trykk ENTER. 5.2 Merke/ Veipunktliste Alle merker og veipunkter legger seg automatisk inn på en liste, slik at det blir lettere å finne dem siden. ICON: Sorteres etter merketype FIND: Søke etter merker/ punkter i listen LOCATE: Finne punktene i kartet EDIT: Forandre eller skrive navn på punktet NEW MARK: Lage et nytt merke MODE: Her kan du velge hvordan merke eller veipunktet skal vises/ se ut på kartet SORT: Sorteres etter navn SEND: Sende punktet til en lagringsbrikke/pc/radar RECEIVE: Motta et punkt fra en annen installasjon. Standard Horizon Norsk manual ved Seatronic AS

22 5.3 Lage et nytt merke på listen MENU-BRUKER PUNKT-ENTER flytt deg nederst på listen. Trykk så på MERKER/VEIPUNKTER Bruk nå joysticken opp og ned for å sette inn tall, eller bokstaver. 5.4 Gå til musepekeren Dy kan sette musepekeren hvor som helst i kartet og trykke GOTO, eller raskt gå til et merke eller følge en rute. GOTO CURSOR 1. Sett musepekeren på en posisjon i kartet 2. Trykk GOTO og et vindu kommer opp på skjermen 3. Hvis du nå velger CURSOR og trykker ENTER 4. Plotteren vil nå navigere deg fra der du er og i en rett linje til der du satt musepekeren. 5. Plotteren viser nå en linje mellom der båten befinner seg og punktet. Et vindu kommer opp med distanse (DST) og kurs (BRG) til punktet. 6. Plotteren er nå ikke i HOME modus, trykk CLEAR for at kartet skal følge båten. 7. På CP175 og CP1000 kan du enkelt med å bruke funksjonsknappene skifte til motorvei modus, eller å stoppe goto funksjonen. 8. For å stoppe GOTO funksjonen trykk GOTO en gang til og bekreft med ENTER. 5.5 Gå til et merke 1. Sett musepekeren til en åpen plass i kartet 2. Trykk GOTO og et vindu kommer opp på skjermen. 3. Bruk Joysticken og skraver MARK og trykk ENTER 4. Bruk joysticken og beveg deg ned til det merke du skal ha Og trykk GOTO. 5. Det vil komme opp en sirkel rundt punktet som viser at plotteren nå navigerer dit. 6. Trykk CLEAR for komme tilbake til kartet eller motorveisiden for å starte navigasjon. 22 Standard Horizon Norsk manual ved Seatronic AS

23 6. Mann over bord (MOB) 6.2 Under navigasjon kan MOB funksjonen brukes til å sette et merke direkte i kartet, ved å trykke en gang på MOB knappen. Dette gjøres på kartsiden. All navigasjon som v ises på skjermen handler om å navigere tilbake til dette punktet og ikke noe annet. Hvis du setter musepekeren over MOB punktet vil det poppe opp et vindu med mulighet for å velge raskt mellom Navigasjon og motorveisiden. 6.2 Slette et MOB punkt 1. Sett musepekeren på MOB punktet. 2. På CP180 trykk ENTER-DELETE-ENTER, på CP300C og CP500C trykk på DELETE funksjonsknappen. Velg YES og trykk ENTER. Standard Horizon Norsk manual ved Seatronic AS

24 7. RUTER Plotterne har en lagringskapasitet på: CP155: 20 ruter med maks 30 punkter i hver. CP175: 20 ruter med maks 50 punkter i hver. CP1000: 50 ruter med maks 50 punkter i hver. 7.0 Lage en ny rute veipunkter Når du er på kartsiden kan du bevege musepekeren til et sted på kartet og trykke ROUTE, du vil nå starte å lage en rute. Flytt musepekeren til et nytt punkt og trykk ROUTE. Det dannes nå en strek mellom punktene som viser deg ruten du lager. For å sette et navn på ruten trykk på MENU-BRUKERPUNKT-RUTE-ENTER-REPORT-ENTER- NAVN-ENTER. 24 Standard Horizon Norsk manual ved Seatronic AS

25 7.1 Lage en rute til For å lage en ny rute må plotteren bli fortalt dette 1. Trykk MENU-BRUKERPUNKT-ENTER 2. Flytt musepekeren til RUTE og trykk ENTER 3. Flytt deg til VELG 4. Trykk ENTER 5. Flytt deg til rute rute 2 6. Trykk ENTER eller CLEAR for å bevege deg frem og tilbake. 7.2 Lage en rute ved å bruke merker på kartsiden Hvis du skal lage en rute av merker, må du først sette av alle merkene på kartsiden. Sett musepekeren på det punktet du vil at ruten skal starte med og trykk ROUTE. Flytt deg til neste merke og trykk ROUTE igjen, fortsett til ruten er ferdig. Hvis du vil sette et navn på ruten, gjør som forklart i sek sette inn et veipunkt i en eksisterende rute Sett musepekeren et sted på linjen mellom 2 punkter og trykk ROUTE. Flytt punktet dit du vil og trykk ENTER. 6.4 Navigere etter en rute 1. Flytt musepekeren på et åpent sted i kartet 2. Trykk GOTO for å få opp popopp vinduet 3. Flytt musepekeren til utvalgt rute og trykk ENTER 4. Den valgte rutens popopp vindu vil vises 5. Flytt musepekeren til den utvalgte ruten og trykk ENTER 6. På kartsiden vil en sirkel med et flagg vises der ruten begynner, dette indikerer at ruten er aktivert og at plotteren navigerer Navigere etter en rute som er på kartbilde 1. Flytt musepekeren til det første punktet på ruten 2. Trykk GOTO for å starte 3. Trykk CLEAR 2 ganger for å komme til HOME modus 7.5 Andre muligheter under rutemenyen SLETT: Slette hele ruten REVERS: Reversere ruten FARGE: Sette farge på ruten RAPPORT: Ruterapport SEND: Sende ruten eller punktene som NMEA til en PC/GPS MOTTA: Motta ruten eller punktene som NMEA fra en PC/GPS Standard Horizon Norsk manual ved Seatronic AS

26 8. SPOR Plotteren har en mulighet til å lagre 5 spor med opp til 3000 punkter. Før du bruker TRACK funksjonen bør du sette opp plotteren til å passe for din båt. Du kan sette opp hvor lang til du vil ha mellom punktene, går båten sakte kan du ha lengre tid mellom hvert plot. For å sette plottefunksjonen til din båt trykk: MENU-BRUKERPUNKT-ENTER-SPOR-ENTER SPOPRING: AV/PÅ, AKTIV STREK: 1,2,3,4,5 SYNLIG: AV/PÅ LINJEFARGE: Velg farge SLETTE: Slette spor ETAPPE ENH.: Distanse eller tid DISTANSE: Avstand mellom punktene TID: Tiden mellom hvert punkt. 26 Standard Horizon Norsk manual ved Seatronic AS

27 8.0 SPORING Ta en prøvetur med båten for å se om du har valgt riktig tidsintervall på plottingen. På hvert eneste punkt i plottet kan du hente ut data ved å sette musepekeren på et punkt Lagre og starte et nytt plott. En plottestreng blir automatisk lagret i minnet til plotteren når du kjører. 1. Trykk MENU-BRUKERPUNKT og trykk ENTER 2. Beveg deg ned til SPOR og trykk ENTER 3. Beveg joysticken til det utvalgte plottet og trykk ENTER 4. Beveg deg til SPORING og trykk ENTER 5. Trykk CLEAR til du er tilbake i kartbilde Andre oppsett i plotte menyen SPOPRING: AV/PÅ, AKTIV STREK: 1,2,3,4,5 SYNLIG: AV/PÅ LINJEFARGE: Velg farge SLETTE: Slette spor ETAPPE ENH.: Distanse eller tid DISTANSE: Avstand mellom punktene TID: Tiden mellom hvert punkt. Standard Horizon Norsk manual ved Seatronic AS

28 8.1 Bruk av tripplog På kart, navigasjon, motorvei og NMEA datasiden kan et vindu med trippteller vises. 1. Velg en av navigasjonssidene, trykk og hold MENU. Du vil nå se at en av databoksene blir vist skravert. 2. Trykk ENTER og beveg deg ned til TRIPLOG og trykk ENTER 3. Et vindu vil poppe opp på skjermen med NM (Nautisk mil) SM, KM og RESET beveg deg til den enheten du vil bruke og trykk ENTER. 4. Trykk på CLEAR knappen tilbake til navigasjonsiden Nullstille Trip log Velg siden med Trip Log 1. Trykk og hold MENU beveg deg til TRIP LOG 2. Trykk ENTER, velg RESET og trykk ENTER 3. Et vindu vil poppe opp og advare deg med hva du er i ferd med å gjøre, Trykk YES og trykk ENTER. 28 Standard Horizon Norsk manual ved Seatronic AS

29 9. EGEN LAGRINGSBRIKKE Det finnes tomme kartbrikker som du kan lagre informasjon på som ruter, merker, plott med mer. Alle plottere kan låse seg, og da må plotteren resettes. Alle punkter som er lagret vil da slettes. Har man lagret disse på en brikke, laster men dem tilbake fra denne brikken. 9.0 Lagringsbrikke 1. Klokkeslett punktet ble lagret 2. Dato punktet ble lagret 3. Type data som er lagret 4. Nummer på valgt kartslått 5. Navn på fil 6. Nummer på valgt fil 7. Informasjon om hvor mye som er brukt av kapasiteten til brikken Formatering av lagringsbrikke 1. Trykk MENU beveg deg til USER POINTS og trykk ENTER 2. Beveg deg til USER C-CARD og trykk ENTER 3. Velg FORMAT og trykk ENTER 4. Et vindu vil nå poppe opp og spørre om du vil formatere brikken 5. Velg YES og trykk ENTER Overføre filer over på lagringsbrikken 1. Ta ut den vanlige kartbrikken og sett in lagringsbrikken i plotteren 2. Trykk MENU-BRUKERPUNKT-ENTER 3. Velg C-MAP MINNEBRIKKEog trykk ENTER, et vindu vil komme frem, beveg deg til venstre i vinduet og velg LAGRE. Du kan også her endre navn og filtype. Trykk ENTER 4. Filen er nå lagret i lagringsbrikken Hente frem en fil fra lagringsbrikken 1. Ta ut den vanlige kartbrikken og sett in lagringsbrikken i plotteren 2 Trykk MENU-BRUKERPUNKT-ENTER 3 Velg BRUKERPUNKT og trykk ENTER, et vindu vil komme frem, beveg deg til venstre i vinduet 4 og velg OPPDATER. Du kan også her endre navn og filtype. Trykk ENTER. 5. Trykk ENTER for å bekrefte Slette en fil på lagringsbrikken 1 Ta ut den vanlige kartbrikken og sett in lagringsbrikken i plotteren 2 Trykk MENU-BRUKERPUNKT-ENTER 3 Velg C-MAP MINNEBRIKKE og trykk ENTER, et vindu vil komme frem, beveg deg til venstre i vinduet og velg SLETT. Du kan også her endre navn og filtype. Trykk ENTER 4 Filen er nå slettet i lagringsbrikken Standard Horizon Norsk manual ved Seatronic AS

Magellan explorist GPS-mottaker Kortfattet brukerhåndbok

Magellan explorist GPS-mottaker Kortfattet brukerhåndbok Magellan explorist GPS-mottaker Kortfattet brukerhåndbok Denne veiledningen er en grunnleggende betjeningsveiledning for alle modeller av Magellan explorist GPS-mottaker. ADVARSLER AV SIKKERHETSHENSYN,

Detaljer

Magellan explorist 500. Betjeningsveiledning

Magellan explorist 500. Betjeningsveiledning Magellan explorist 500 Betjeningsveiledning Innholdsfortegnelse i explorist 500 GPS-mottaker 1 Egenskaper for Magellan explorist GPS-mottaker 1 Knappbeskrivelse 2 Installering og lading av batteri 4 Installering

Detaljer

Typegodkjent Electronic Chart and Display Information System (ECDIS), sertifisert av DNV. Software edition: 4.7.2 Manual edition: 2.

Typegodkjent Electronic Chart and Display Information System (ECDIS), sertifisert av DNV. Software edition: 4.7.2 Manual edition: 2. Typegodkjent Electronic Chart and Display Information System (ECDIS), sertifisert av DNV. Software edition: 4.7.2 Manual edition: 2.3 Side 2 TECDIS Manual TECDIS Manual Side 3 Innhold KAPITTEL 1: GENERELL

Detaljer

GPSMAP 60CSx. Kartnavigator med høydemåler og elektronisk kompass. Brukermanual

GPSMAP 60CSx. Kartnavigator med høydemåler og elektronisk kompass. Brukermanual GPSMAP 60CSx Kartnavigator med høydemåler og elektronisk kompass Brukermanual Mars 2012 190-00482-38_0A 2005 Garmin Ltd. eller datterselskaper Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe,

Detaljer

Zeus 2. Brukerhåndbok NORSK. bandg.com

Zeus 2. Brukerhåndbok NORSK. bandg.com Zeus 2 Brukerhåndbok NORSK bandg.com Innledning Fraskrivelse Ettersom Navico jobber kontinuerlig med å forbedre dette produktet, forbeholder vi oss retten til å gjøre endringer i produktet når som helst.

Detaljer

E5024 ECDIS System. Brukerhåndbok NORSK

E5024 ECDIS System. Brukerhåndbok NORSK E5024 ECDIS System Brukerhåndbok NORSK Innledning Fraskrivelse Ettersom Navico jobber kontinuerlig med å forbedre dette produktet, forbeholder vi oss retten til å gjøre endringer i produktet når som helst.

Detaljer

Manual. Simrad IS20 Analog Instrument serie. Norsk Sw. 1.2

Manual. Simrad IS20 Analog Instrument serie. Norsk Sw. 1.2 Manual Simrad IS20 Analog Instrument serie Norsk Sw. 1.2 www.simrad-yachting.com A brand by Navico - Leader in Marine Electronics Manual Simrad IS20 Analog Instrument serie Norsk Sw.1.2 Dokument nr: 20222840

Detaljer

Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien

Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien for bruk med disse nüvi-modellene: 1200, 1210, 1240, 1245, 1250, 1255, 1260 1300, 1310, 1340, 1350, 1370, 1390 1410, 1440, 1450, 1490 2009-2010 Garmin

Detaljer

Astro 320 med DC 50 Brukerveiledning

Astro 320 med DC 50 Brukerveiledning Astro 320 med DC 50 Brukerveiledning Juli 2013 190-01628-38_0A Trykt i Taiwan Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra

Detaljer

Brukerveiledning: Versjon 2.4

Brukerveiledning: Versjon 2.4 Brukerveiledning: Versjon 2.4 Innhold 1 Introduksjon 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Oppstart av MyTobii 5 2.1 Montering og installasjon av MyTobii P10 5 2.2 Installering av programvare

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

nüvi 30/40/50 brukerveiledning August 2011 190-01336-38_0A Trykt i Taiwan

nüvi 30/40/50 brukerveiledning August 2011 190-01336-38_0A Trykt i Taiwan nüvi 30/40/50 brukerveiledning August 2011 190-01336-38_0A Trykt i Taiwan 2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 2013 MMS kamera MG882K-8M manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 05.12.2013 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 1.1 - Generell beskrivelse av kameraet... 4 1.2 - Kameraets

Detaljer

Nybegynnerkurs GPS Navigasjon. Sjø og Land. Underveis med paraglideren. Garmin GPS Map 276 C. Del 2-3 GPS i praksis 2010

Nybegynnerkurs GPS Navigasjon. Sjø og Land. Underveis med paraglideren. Garmin GPS Map 276 C. Del 2-3 GPS i praksis 2010 Nybegynnerkurs GPS Navigasjon Sjø og Land Underveis med paraglideren. Garmin GPS Map 276 C Del 2-3 GPS i praksis 2010 Dette kompendiumet gir deg en innføring i praktisk bruk av GPS. Husk at du selv avgjør

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Mazda NB1 Referanseguide

Mazda NB1 Referanseguide Mazda NB1 Referanseguide Innhold Les meg først 7 Slå av og på... 7 Oppsett... 7 GPS-mottak... 7 Enheten starter ikke... 7 Ta vare på enheten... 8 Mer informasjon... 8 Minnekortet 9 Om minnekortet... 9

Detaljer

Referanseguide for TomTom Start 20-serien

Referanseguide for TomTom Start 20-serien Referanseguide for TomTom Start 20-serien Innhold Innholdet i esken 6 Innholdet i esken... 6 Les meg først 7 Installasjon i bilen... 7 Slå av og på... 7 Oppsett... 7 GPS-mottak... 7 Om MyTomTom... 8 Stille

Detaljer

Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

Bruksanvisning SmartVision

Bruksanvisning SmartVision Bruksanvisning SmartVision SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision 1826 1 Introduksjon Gratulerer med din nye SmartVision! SmartVision er den første android smarttelefonen som er produsert spesielt

Detaljer

TPW899. Innhold i pakken. Tekniske detaljer

TPW899. Innhold i pakken. Tekniske detaljer . TPW899 Takk for at du valgte dette Ytora produkt. Vennligst les bruksanvisningen nøye før du tar produktet i bruk, for på den måten å gjøre deg kjent med funksjonene og de forskjellige modus for bruk.

Detaljer

OpenOffice.org Presentasjon

OpenOffice.org Presentasjon OpenOffice.org Presentasjon Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Impress Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8 TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8 Innhold Velkommen 4 Nytt 5 Nytt i denne utgaven... 5 Komme i gang 6 Klokken din 7 Om klokken... 7 Ha på seg klokken... 7 Rengjøre klokken... 8 Pulsmåleren...

Detaljer

Bruksanvisning 1186900B

Bruksanvisning 1186900B Bruksanvisning 1186900B Gratulerer med kjøpet! Denne bruksanvisningen vil fortelle deg hvordan du kan bruke Orion 700 til å styre elektriske varmeovner, lys og andre elektriske apparater automatisk etter

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her.

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her. Riktig medisin til rett tid gir bedre helse For å bli kjent med Pilly - Start her. Pilly er en automatisk pilleassistent som programmeres for å varsle deg når du skal ta medisiner. Innstillingene gjøres

Detaljer

Viktig sikkerhetsinformasjon

Viktig sikkerhetsinformasjon Moov Bruksanvisning Viktig sikkerhetsinformasjon LES NØYE FØR DU MONTERER PRODUKTET I KJØRETØYET Dette er varselssymbolet. Det brukes til å varsle om potensielle farer for personskader. Følg alle sikkerhetsmeldingene

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

S-Serien. Brukerveiledning. Norsk

S-Serien. Brukerveiledning. Norsk Brukerveiledning no Norsk Viktig sikkerhetsinformasjon LES NØYE FØR DU MONTERER PRODUKTET I KJØRETØYET Dette er varselssymbolet. Det brukes til å varsle om potensielle farer for personskader. Følg alle

Detaljer