Lorenz. Kartplottere. Norsk brukermanual ved Seatronic A/S Peer Gynts vei 140, 1598 Moss Tlf: , faks: e-post:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lorenz. Kartplottere. Norsk brukermanual ved Seatronic A/S Peer Gynts vei 140, 1598 Moss Tlf: 69250960, faks: 69247999 e-post: seatronic@seatronic."

Transkript

1 Lorenz Kartplottere Norsk brukermanual ved Seatronic A/S Peer Gynts vei 140, 1598 Moss Tlf: , faks: e-post: Lorenz Norsk manual ved Seatronic AS

2 Notater 2 Lorenz Norsk manual ved Seatronic AS

3 Notater Lorenz Norsk manual ved Seatronic AS

4 INNHOLDSFORTEGNELSE Advarsel Generelt Oppstart Innsetting av kartbrikke Betjeningspanelet Slå plotteren av og på Bakgrunnsbelysning og kontrast Valg av menyspråk C-Map Max kartografi C-Map bakgrunnskart Simulatormodus Skjermbilder Flytting i kartet / retur til båtsymbolet / skjermorientering Navigering til et enkelt mål Mann-over-bord (MOB) Merker og veipunkt (brukerpunkter) Ruter GÅ TIL funksjonen Slepespor Informasjon i kartet Havne- og tidevannsinformasjon FINN funksjonen Alarmer Brukerkassett (C-Card) Menyene Andre kartinnstillinger Hovedmenyen Avanserte innstillinger Kartinnstillinger Andre kartinnstillinger Kartplotterinnformasjon Installasjon (se mål og spesifikasjon i engelsk manual Tilkobling avb spenning og annet eksternt utstyr 33 4,3 Tilkobling av spenning på hurtigbrakett Tilkobling til autopilot tilkobling til eksterne NMEA-instrumenter Tilkobling av spenning og eksternt utstyr Lorenz Lorenz black-box ekkolodd Ekkolodd utgang Hvordan forstå et ekkoloddbilde Forklaring til ekkoloddbildet Ekkolodd skjermbilder Valg av skjermbilder To-frekvens skjermbilde Zoom skjermbilde Kart / ekkolodd delt skjermbilde Justering av ekkoloddet Ekkolodd oppsettmeny Egne innstillinger Styrke (Gain) Område (Range) Dybdemodus (Depth mode) Bunnområde (Bottom range) Dybde 50 4 Lorenz Norsk manual ved Seatronic AS

5 6.1.7 Start (Shift) Hvitlinje Farge IR-filter Følsomhet Svingeroppsett Alarmer på ekkolodd Velge standard oppsett Tekniske spesifikasjoner BB 50/ Dimensjoner BB 50/ Montering av ekkoloddboks Lysindikator på ekkoloddboks Tilkobling til spenning Tilkobling til Lorenz kartplotter via hurtigbrakett Tilkobling til Lorenz kartplotter med 8-pins plugg Feilsøking Testing og re-setting av plotteren 59 Lorenz Norsk manual ved Seatronic AS

6 Advarsel! Produktet inneholder et minnebatteri som gjør at kartplotteren kan lagre merker, veipunkt og ruter osv. Det anbefales å alltid ha en back-up av data man er redd for å miste. Dette kan gjøres ved å kjøpe en tomkassett som man overfører data til. Batteriet har en normal levetid på ca. 2 år. Betegnelsen er CR-2032 horisontal type og koster ca. 80 kroner. En tomkassett koster ca. 650 kroner og er helt lik en kartkassett av utseende. RENGJØRING AV KARTPLOTTEREN må gjøres med forsiktighet. Benytt rengjøringsmiddel som inneholder Isopropanol, for LCD-skjermer. Benytt klut som ikke lager striper på skjermen. Skader som oppstår p.g.a. feil vedlikehold dekkes ikke på garantien. Denne plotterens data er basert på geografiske data som C-MAP antar er korrekte. Uansett må ikke kartbildene på skjermen brukes isteden for offisielle papirkart, men i tillegg til disse. Plotteren er konstruert for å forenkle navigasjonsberegninger og må ikke brukes alene. Systemet skal kun benyttes som støtte til offisielle papirkart og tradisjonelle navigasjonsmetoder. Der er ingen direkte sammenheng mellom farge på et havområde og dybde. Navigatøren skal alltid søke dybdeinformasjon også fra offisielle papirkart.. Nyttig å vite Vennligst les gjennom manualen før oppstart. Dersom du har spørsmål, vennligst kontakt importør eller lokal forhandler. Kartplotteren er sprutsikker, men ikke 100% vanntett. Sørg for at der ikke kommer vann inn i plotteren. Vannskade blir ikke dekket på garantien. Plotteren bør ikke utsettes for høye temperaturer over lang tid da dette kan føre til skader som ikke kan repareres. Tilkobling til spenning med omvendt polaritet vil skade plotteren og en slik skade vil ikke bli dekket av garantien. Kartplotteren inneholder farlige høyspenningskretser som kun bør håndteres av erfarne teknikere. C-MAP MAX og NT+ kartbrikker er tilgjengelig hos Seatronic AS. 6 Lorenz Norsk manual ved Seatronic AS

7 Generelt Kartplotteren er en computer som er spesielt utviklet for maritimt bruk, eller enklere forklart; en enkel og rask måte å kalkulere posisjon, kurs og distanser som tidligere måtte gjøres manuelt (forutsatt at GPS eller Loran C er tilkoblet). Kartplotteren er svært enkel i bruk. På skjermen vises navigasjonsdata og kartografi informasjon fra elektroniske kart innhentet fra en C-Map MAX eller NT+ kassett. Kartplotteren har plass for 1 eller 2 C-Map kartkassetter. Kartkassettene leveres i 2 størrelser (størrelse kartområde); Wide eller Mega Wide. Eks. på Wide kartbrikke: Mandal Førde. Eks. på Mega Wide: Skagerrak Namsos. 1.0 Oppstart Dette kapittelet omhandler basisinformasjon for å komme i gang med betjening av kartplotteren. Gjør deg kjent med betjeningspanelet og menyene før du begynner å bruke kartplotteren på sjøen. 1.1 Innsetting av C-Map kartbrikke Skal du navigere i kartet så må du ha en kartbrikke med detaljkart over området. Plassering av kartbrikke i kartplotteren (NT+ eller MAX) er forskjellig etter hvilken Lorenz kartplotter du har. Lorenz Panoramic 8 sun / Compact 8 sun Denne har plass til 1 kartbrikke som plasseres bak frontpanelet. Du fjerner frontlokket og setter brikken inn slik som vist på illustrasjonen nedenfor. For å fjerne kartbrikken gjør du på samme måte. Du kan sette inn og fjerne NT+ brikken mens et kart vises på skjermen, men ikke gjør dette mens et kart er i ferd med å tegnes på skjermen. Lorenz Compact 7 har plass til 2 kartbrikker (NT+ eller MAX). Følg instruksen som vist nedenfor: Åpne gummiluken unner plotteren. Hold kartbrikken slik at du kan se C-MAP merket, som vist nedenfor og skyv den inn i luken. Skyv gummi luken på plass. Pass på at du lukker luken skikkelig slik at der blir helt tett. For å fjerne brikken, gjør på samme måte; åpne gummi luken, trekk ut kartbrikken og skyv luken på plass igjen. Lorenz 11 Plotteren har plass for 2 kartbrikker og de plasseres I en luke på siden av plotteren. Hold kassetten slik at du kan se NT+ eller MAX merket, som vist nedenfor: Skyv kassetten forsiktig inn i en av kartleserne så langt du kan og trykk den så ned slik at den sitter på plass. For å fjerne kartbrikken, trykk kassetten litt inn før du trekker den opp til du hører et klikk og kassetten vil komme ut av kartleseren. Lorenz Norsk manual ved Seatronic AS

8 1.2 Betjeningspanelet Joystick (kursorknapp) - Med joysticken kan du bevege kursoren over skjermen. - Med joysticken kan du også skifte mellom menyene, bekrefte valg i menyene (joystick mot høyre i stedet for å bruke ENTER knappen) og fjerne menyene (joystick mot venstre i stedet for å trykke CLEAR). - Dersom du er i NAVIGASJONS-funksjonen kan du skifte til KART (planleggingsfunksjon) ved å bevege kursoren med joysticken. Da kommer også det lille kursor vinduet automatisk fram med informasjon om avstand og peiling fra båt til kursor posisjon (dersom det er valgt i menyen). Betjeningsknappene POWER - Trykk POWER knappen for å slå kartplotteren PÅ. Trykk og hold POWER knappen i ca. 3 sekunder for å slå den AV. LYS OG KONTRAST - Trykk på knappene med symbolene lys/kontrast. Bruk piltastene for å justere MOB - Trykk MOB knappen for å aktivisere Mann-Over-Bord funksjonen. CLEAR - Trykk CLEAR for å gå ut av meny eller avbryte uten å gjøre endringer (joystick kan benyttes i stedet for). Trykk CLEAR for å aktivere navigasjon (tilbake til båt). Kursoren plasserer seg da i båtens posisjon. ENTER - Trykk ENTER for å bekrefte endringer i menyene eller for å velge informasjon til info.vinduene øverst. Trykk ENTER for å velge følgende menyfunksjoner: GÅ TIL, MERKE, VEIPUNKT, AVSTAND/PEILING. MENU - Trykk MENU for å åpne kartplottermenyen eller ekkoloddmenyen dersom ekkolodd er valgt som hovedfunksjon. Trykk MENU 2 ganger for å vise hovedmenyen og benytt joysticken for å skifte mellom menyene. Trykk CLEAR eller press joystick mot venstre inntil flere ganger for å fjerne menyen fra skjermen. Trykk og hold MENU for å få tilgang til info.linjene øverst slik at det blir mulig å programmere hvilken informasjon du ønsker å vise i hver enkelt av dem. Trykk deretter ENTER for å hente fram listen over info. du kan velge. MENU kan og benyttes for å få tilgang til Master Reset menyen. Mens plotteren er AV; trykk og hold MENU knappen samtidig som du trykker POWER (gjør ikke dette uten å ha konferert med forhandler eller Seatronic). ZOOM IN - Trykk ZOOM IN for å skifte til mindre kartskala; se mer detaljer. ZOOM OUT - Trykk ZOOM OUT for å skifte til større kartskala; se mindre detaljer og dermed mer oversikt. GOTO - Valg av Gå TIL funksjon (i stedet for ENTER). PAGE - Funksjon for å velge type skjermbilde, kart, GPS data, motorvei, ekkolodd osv.(i stedet for SIDE i menyen). 8 Lorenz Norsk manual ved Seatronic AS

9 DERSOM BLACK-BOX EKKOLODD ER TILKOBLET FÅR DU I TILLEGG: FF STD - 50 eller 200khz ekkoloddbilde over hele skjermen FF DF - 50 og 200khz ekkoloddbilde over hele skjermen FF SPLT - 50 eller 200khz ekkolodd + zoom FF + KART - 50 eller 200khz ekkolodd + kart Oppstart NB! Når du trykker på en av de 4 knappene for å få fram menyen; KART NAV VEI STATUS, og ikke betjener knappene vil menyen forsvinne av seg selv i løpet av noen sekunder. 1.3 Slå plotteren AV og PÅ Før du slå plotteren PÅ for første gang sjekk at den er tilkoblet rett spenning (10-35Vdc) og at tilkoblingen til GPS er rett. For å slå plotteren PÅ trykk POWER knappen i ca. 1 sekund. Et vindu med C-Map logo, programversjon og navn på kartbrikke kommer opp og deretter et nytt vindu med advarsel om at dette kun er et navigasjonshjelpemiddel: VARSEL C-MAP elektroniske kart er basert på geografiske data - inkludert offisielle kart som vi tror er nøyaktige. Kartene er ikke godkjent eller kontrollert av myndighetene. C-MAP elektroniske kart er utviklet for å forenkle navigasjonsberegninger og må således ikke tas i bruk som hovednavigasjonshjelpemiddel! Men heller som et ekstra hjelpemiddel i tillegg til offisielle sjøkart og andre navigasjonshjelpemidler. Der er ingen direkte forbindelse mellom fargen på vannet og dybden. Navigatøren skal alltid undersøke dybden ved hjelp av andre navigasjonshjelpemidler, som sjøkartene. Trykk ENTER for å fortsette til kartbildet. For å slå plotteren AV trykk på POWER knappen i 3 sekunder. Dersom du slipper knappen før 3 sekunder er gått vil kartplotteren fortsatt være PÅ. 1.4 Bakgrunnsbelysning og kontrast Skjermbelysningen og kontrast kan justeres ved å trykke på den rød/sorte knappen. Bruk piltastene (kursorknappen) for å justere. Lorenz Norsk manual ved Seatronic AS

10 1.5 Valg av menyspråk Før du begynner å betjene plotteren bør du velge det menyspråket du ønsker, f.eks. norsk. (Dette vil normalt være satt opp hos Seatronic). Trykk MENU knappen BASIS INSTILLINGER, benytt joysticken til å velge hovedfunksjon trykk ENTER eller benytt joystick og velg videre LANGUAGE. Trykk ENTER igjen og velg NORSK. Benytt joystick mot venstre eller CLEAR for å fjerne menyen. 1.6 C-Map MAX kartografi C-Map s nye MAX kartografi er en betydelig utvikling av NT/NT+ teknologien. Viktige punkt er: Nye data: Tidevann og havstrømmer (farge piler indikerer retning og styrke). For norskekysten blir dette lagt inn på nye kartbrikker i løpet av Verdenskart (bakgrunnskart) med landegrenser/fylkesgrenser/hovedveier. Nyttige tilleggsdata (foto, gatenett og andre landdata). Foto over norske havner legges inn på nye kartbrikker i løpet av Utvidet havneinformasjon Ny kartpresentasjon: Bedre overblikk (ny teknikk øker lesbarhet og gir bedre/mer kartdata) Dynamiske navigasjonssymboler (innovativ og dynamisk presentasjon) Fleksi-zoom (under- og over-zoom mellom kartskala nivå) Mye mer fargenyanser inntil 32 blåfargenyanser på hav og 12 nyanser på land Perspektiv (se kartet i perspektiv for bedre overblikk se lenger frem) MAX og NT/NT+ : Når NT+ data og MAX data dekker forskjellig område får kartplotteren data fra begge kart (avhengig av posisjon). Når NT+ data og MAX data dekker samme område får kartplotteren data kun fra MAX kart. 1.7 C-Map bakgrunnskart Kartplotteren har innebygd verdenskart som kan benyttes for ruteplanlegging (ikke alle kartområder). For å navigere i kartet må du kjøpe MAX eller NT+ kartbrikke med detaljerte kart. 1.8 Simulator modus Den innebygde simulatorfunksjonen er nyttig for å kunne bli kjent med kartplotteren før du går på sjøen. Den simulerer stort sett alle funksjoner og båtsymbolet plasserer seg der du plasserer kursoren. MENYBETJENING: benytt joystick til å velge i menyene, bekreft enten med Plassér kursoren på ønsket sted i kartet: Trykk MENU + AVANSERTE INSTILLINGER + ENTER + SIMULATORMODUS + ENTER + SIMULATOR MODUS + ENTER + PÅ + ENTER Du kan også sette inn ønsket fart, kurs, dato og tid: Trykk MENU AVANSERTE INSTILLINGER + ENTER + SIMULATOR MODUS + ENTER + FART / KURS / DATO / TID + ENTER + sett inn verdier + ENTER For å velge kursor kontroll, gjør på samme måte som når du velger Simulator Modus. NB! Husk CLEAR eller joystick til venstre for å fjerne menyen fra skjermen. Noen ganger må du trykke CLEAR flere ganger for å gå tilbake til navigasjon (med båten i kartbildet). 10 Lorenz Norsk manual ved Seatronic AS

11 1.9 Skjermbilder Lorenz Norsk manual ved Seatronic AS

12 12 Lorenz Norsk manual ved Seatronic AS

13 Lorenz Norsk manual ved Seatronic AS

14 Flytting i kartet og endring av kartskala Benytt kursoren (joystick) for å flytte rundt i kartet. For å endre kartskala, trykk ZOOM IN for mer detaljer og ZOOM OUT for mer oversikt (mindre detaljer) Retur til båtsymbolet Den mest vanlige og nyttige funksjonen er å kunne se båtens egen posisjon i kartbildet og følge med etter hvert som båten beveger seg fremover (båtsymbolet vil stå omtrent på samme sted og kartet vil bevege seg). For å finne tilbake til båtsymbolet og starte navigering (når du for eksempel har benyttet kursoren), trykk ganske enkelt på MODE, og har du vært inne i menyer så må du kanskje trykke CLEAR mer enn 1 gang. Skjermorientering Du kan velge om kartet skal være orientert, alltid mot nord eller alltid rett fram (opp). Trykk MENU + KART INSTILLIN + SKJERM ORIENTERING + NORD OPP / KURS OPP + ENTER Dersom du velger KURS OPP får du også valget om å sette inn oppløsning i grader (5-60 ). Dette definerer hvor mye kursendring kartplotteren skal tillate før den snur kartet. Normalt oppsett er Navigering til et enkelt mål Du kan navigere til et bestemt mål ved å benytte GAA TIL funksjonen trykk GOTO knapp Plassér kursoren i den posisjonen i kartet som du ønsker å navigere til: Trykk GOTO + ENTER Du navigerer nå til et bestemmelsessted markert som et merke med en ring rundt og med en stiplet linje mellom merket og båtsymbolet. All navigasjonsdata er nå referert til dette målet. Dersom du har valgt 8 info.vinduer øverst og har valgt BRG (kurs/peiling) og DST (avstand) så kan du nå se hvilken kurs du må styre etter for å komme til målet og hvor langt der er igjen (i nautiske mil). Når du nærmer deg målet vil du høre og se en ankomstalarm. Denne kan settes i hovedmenyen til ønsket avstand i nm. Automatisk / Manuell navigasjon Dersom en autopilot er tilkoblet kan kartplotteren gi kommando til autopiloten for automatisk kursjustering og kursendring. Manuell ruteseilas betyr at man ikke har autopilot tilkoblet og må dermed stille inn kursen manuelt for hvert veipunkt. Grafisk skjermside kan være til hjelp for rormannen for å styre båten langs ruten. (DEST=mål, TTG=time to go= tid til målet, DST=distance to target= avstand til målet, BRG=bearing to target= peiling til målet) 14 Lorenz Norsk manual ved Seatronic AS

15 1.12 Mann-over-bord (MOB) Mann-over-bord funksjonen er nyttig dersom noen eller noe faller overbord. Trykk MOB knappen for å plassere MOB på fartøyets posisjon i kartet. Meldingen MOB AKTIVERING kommer opp på skjermen og MOB merket blir stående i kartbildet og all data blir heretter referert i forhold til MOB punktet. For å slette MOB, trykk MOB knappen og følgende melding kommer fram: Er du sikker på at du vil deaktivere MOB? Trykk funksjonsknappen for BEKREFT eller ANGRE. MOB symbolet blir stående i svak farge inntil kartbildet tegnes opp på nytt. For å hente opp informasjon om et MOB-merke: plassér kursoren på merket et informasjonsvindu kommer opp med avstand og peiling til MOB-posisjonen. NB! Husk CLEAR eller joystick til venstre for å fjerne menyen fra skjermen. Noen ganger må du trykke CLEAR flere ganger for å gå tilbake til navigasjon (med båten i kartbildet). 2.1 Merker og veipunkt (brukerpunkt) Et brukerpunkt er et objekt som du selv kan plassere på kartet for å markere et spesielt punkt. Merkene lagres i det interne minnet på plotteren. (Det er derfor viktig at du skifter minnebatteri hvert 2.år slik at lagrede brukerpunkt ikke slettes). Der er 2 typer brukerpunkt, MERKER og VEIPUNKT. Et merke kan lagres når som helst mens veipunkt benyttes når man lager en rute. Veipunkt Se neste avsnitt, 2.2, om Ruter. Plassere et Merke Ved å benytte MERKE funksjonen kan du plassere et referansepunkt, heretter kalt MERKE, relatert til kursor posisjonen. Merket lagres i minnet for senere bruk. Plassér kursoren på ønsket posisjon: Trykk ENTER + MERKE + ENTER Det nye merket vises i kartet i kursor posisjon eller i båtens posisjon dersom plotteren var i navigasjon når du satte ut merket. Redigering av merke Du kan endre et merke som er lagret i kartet; både symbol, navn, farge eller posisjon. Plassèr kursoren på det merket du ønsker å redigere (slik at en meny kommer fram nederst på skjermen). Trykk funksjonsknappen for REDIGER. Et vindu kommer opp med informasjon om merket. I informasjonsvinduet til merket kan du endre både navn (inntil 8 karakterer), symbol (16 ikoner), posisjon og farge (16 farger). Velg felt med joysticken, trykk ENTER, gjør endringene med joysticken, bekreft med ENTER. Når du er ferdig med redigeringen i alle felt, bekreft med å trykke funksjonsknappen for AKSEPT. Vinduet forsvinner, men så lenge kursoren står plassert i merket du endret vil menyen vises nederst i bildet. Flytt kursoren for å fjerne menyen. Du kan også endre hvordan merket skal presenteres i kartet: - ikke vises i det hele tatt (velg AV) - kun med symbol (velg IKON) - med symbol og navn (velg PÅ) Lorenz Norsk manual ved Seatronic AS

16 Sletting av et merke Plassèr kursoren på merket slik at menyen kommer opp nederst på skjermen. Trykk funksjonsknappen for SLETT. Teksten Er du sikker kommer opp og menyen BEKREFT og ANGRE. Velg BEKREFT og merket forsvinner fra listen. Det gamle merket vil bli stående med svak farge inntil kartbildet oppdateres på nytt. Flytting av et merke Plassèr kursoren på lagret merket slik at menyen kommer opp nederst på skjermen. Trykk funksjonsknappen for FLYTT. Ved å bevege kursoren ser du at en stiplet linje forbinder kursoren og merket. Flytt kursoren til ny posisjon og velg AKSEPT. Det gamle merket vil bli stående med svak farge inntil kartbildet oppdateres på nytt. Finnet et merke som er lagret i kartet Fra kartbildet: Trykk MENU + AVANSERTE INSTILLINGER + BRUKERPUNKT + ENTER Fra brukerpunkt listen: NB! Det er ikke mulig å redigere/slette/flytte et veipunkt som er en del av en aktiv rute. NB! Husk CLEAR eller joystick til venstre for å fjerne menyen fra skjermen. Noen ganger må du trykke CLEAR flere ganger for å gå tilbake til navigasjon (med båten i kartbildet). 2.2 Ruter En rute lagres ved å plassere ut en serie med veipunkt i kartet eller ved å linke en serie med lagrede merker. Kun 1 rute kan være aktiv og vil vises i kartet med rette linjer mellom punktene og piler som indikerer kursretningen. Det første veipunktet i en aktiv rute vil være markert med en ring. Den aktive ruten kan redigeres ved å legge til ekstra veipunkt, slette punkt eller flytte punkt. Valg av aktiv Rute Her viser vi hvordan du velger en rute som er lagret på forhånd. Trykk MENU + AVANSERTE INSTILLINGER + RUTE + ENTER + VELG + ENTER. Et vindu kommer opp med liste over de første 10 rutene. (Dersom du ikke har laget veipunkt tidligere vil alle rutenummer være ledige og du kan velge). Nederst vil også en meny vises med funksjonene VELG, NOTAT, FARGE, GJEM / SE Bruk joysticken til å velge rute, og trykk funksjonsknappen for VELG. Dersom du velger en rute som allerede er lagret vil nå kursoren plasseres i det første veipunktet i ruten og dette vil nå være den aktive ruten. En aktiv rute vil vises på skjermen med heltrukken linje mellom veipunkt symbolene. Lage ny Rute Når du har valgt en rute i hovedmenyen (som beskrevet ovenfor) kan du legge inn veipunktene for denne ruten på følgende måte: Plassér kursoren i ønsket posisjon, trykk ENTER + VEIPUNKT + ENTER og sett inn flere veipunkt i ruten ved å repetére dette. Følgende funksjoner virker for en aktiv rute: 16 Lorenz Norsk manual ved Seatronic AS

17 Notat Funksjonen NOTAT benyttes dersom du vil lage et eget notat/beskrivelse om ruten i stedet for dato og tid som automatisk blir lagret. Legg merke til at der står MM-DD-YY HH:MM (måned-dato-år timer:minutter). Dersom du vil lagre etter dag-måned-år må du velge det i hovedmenyen GENERELT. Bruk joysticken dersom du skal endre notatet. Du kan også benytte joysticken og sette inn et navn i stedet for dato/tid. Trykk MENU + AVANSERTE INSTILLINGER + RUTE + ENTER + VELG + benytt joystick for å velge ruten + NOTAT Et nytt lite vindu kommer frem. Benytt joystick for å sette inn notatet (dette er mulig kun dersom du har laget en rute på forhånd). Til slutt; trykk funksjonsknappen for BEKREFT eller ANGRE. Vise eller gjemme en Rute Trykk MENU + AVANSERTE INSTILLINGER + RUTE + ENTER + VELG + benytt joystick for å velge ruten + GJEM / SE Velge farge på en Rute (kun for fargeplottere) Du kan velge blant 8 farger for streken mellom veipunktene i ruten: Dersom i RUTE-meny: Trykk MENU + AVANSERTE INSTILLINGER + RUTE + ENTER + FARGE + benytt joystick for å velge farge + AKSEPT Dersom i RUTE VELG menyen: Trykk MENU + AVANSERTE INSTILLINGER + RUTE + ENTER +VELG + ENTER + benytt joystick for å velge rute + FARGE + benytt joystick for å velge farge + AKSEPT Ruten tegnes opp i kartbildet med den fargen du har valgt. Du kan velge 1 farge for hver rute dersom du ønsker det, men maks 8 forskjellige farger. Slette en Rute Dersom i Rute-meny: Trykk MENU + AVANSERTE INSTILLINGER + RUTE + ENTER + SLETT + ENTER + BEKREFT Både veipunkt og streken mellom veipunktene slettes. Dersom du har linket merker til ruten så blir disse ikke slettet. Dersom båten navigerer i ruten kan den ikke slettes. Navigere etter en Rute Når ruten er vist på kartbildet flytt kursor til første veipunkt i ruten og trykk ENTER, velg GÅ TIL og trykk ENTER igjen. Flytt kursoren til første veipunkt og trykk på knappen GOTO. Sette inn nytt Veipunkt i en eksisterende Rute For å sette inn et veipunkt mellom 2 punkt i en rute: Velg ønsket rute fra RUTE-menyen. Plassér kursor på streken mellom 2 veipunkt merker slik at der kommer opp en meny nederst i skjermbildet, INNSET. Trykk funksjonsknappen for INNSET og deretter AKSEPT. De nye veipunktene vil omgående vises der de ble plassert. Lorenz Norsk manual ved Seatronic AS

18 Navigere etter en Rute motsatt vei (reversere) Du kan følge en rute i motsatt rekkefølge (omvendt) ved å trykke knappen for OMVENDT når du har rute rapport menyen på skjermen. Trykk MENU + AVANSERTE INSTILLINGER + RUTE + ENTER + RAPPORT + ENTER + MOTSATT RUTE I rapporten vil nå det første veipunktet i ruten være det siste. Når du trykker CLEAR og returnerer til kartbildet vil du se at ruten har blitt snudd. Det kan du se både ved at siste veipunkt nå har fått en ring rundt symbolet og pilene mellom veipunktene har skiftet retning. NB! Husk CLEAR eller joystick til venstre for å fjerne menyen fra skjermen. Noen ganger må du trykke CLEAR flere ganger for å gå tilbake til navigasjon (med båten i kartbildet). 2.3 GÅ TIL funksjon Med denne funksjonen kan du veldig raskt og enkelt plassere et et merke for bestemmelsessted og starte navigasjon. Navigere til et veipunkt Plassér kursoren på ønsket veipunkt og trykk GOTO + ENTER eller: Plassér kursoren på ønsket veipunkt + funksjonsknappen GOTO Plassér kursoren på ønsket veipunkt + GOTO Du vil nå se en stiplet linje fra veipunktet (målet) til båtens posisjon og veipunktet vil ha en ring rundt. All navigasjonsdata vil nå være referert til dette målet (veipunktet). Slette et mål Du kan enkelt stoppe navigeringen til målet ved å trykke GOTO en gang til (menyteksten kommer automatisk opp om du vil stoppe GOTO. Trykk YES NB! Husk CLEAR eller joystick til venstre for å fjerne menyen fra skjermen. Noen ganger må du trykke CLEAR flere ganger for å gå tilbake til navigasjon (med båten i kartbildet). 2.4 Slepespor Det kan være svært nyttig å kunne lagre et spor som viser helt nøyaktig hvor båten har gått. På den måten kan du få verdifull informasjon om effekten av tidevann og vind og gjøre det enklere for deg dersom du ønsker å lagre en rute for samme turen. NB! Vær oppmerksom på at kartplotteren har begrenset minnekapasitet. Når et spor lagres så kan menyen være satt opp til å lagre et punkt for hvert sekund og da sier det seg selv at lagringsminnet fort kan bli brukt opp. Det første du må gjøre er å sette opp hvordan og hvor ofte plotteren skal lagre sporet. Slepespor lagringsmetoder Trykk MENU + AVANSERTE INSTILLINGER + KURS + ENTER + KONFIG + ENTER + LAGRINGS MODE + TID / DISTANSE Dersom du velger TID så kan du velge lagring pr. 1 sek. / 5 sek./10 sek./30 sek./1 min. Dersom du velger DISTANSE så kan du lagre pr. 0.01nm, 0.05nm, 0.1nm, 0.5nm, 1.0nm, 2.0nm, 5.0nm eller 10.0nm. Velg med å trykke ENTER så mange ganger som nødvendig på TIDSINTERVALL eller DISTANSEINTERVALL. 18 Lorenz Norsk manual ved Seatronic AS

19 Slepespor farge Farge kan kun velges på fargeplottere. Du kan velge spepespor i 8 forskjellige farger. Trykk MENU + AVANSERTE INSTILLINGER + KURS + ENTER + FARGE + ENTER + velg farge + ENTER Vise eller skjule Slepespor Du kan velge om slepesporet skal vises eller skjules. Trykk MENU + AVANSERTE INSTILLINGER + KURS + SYNLIG+ AV/PÅ MODUS + ENTER for å velge SYNLIG eller SKJULT Betjening Aktivere eller deaktivere Slepespor For å starte lagring av slepespor eller stoppe lagring når båten er i bevegelse: Trykk MENU + AVANSERTE INSTILLINGER + KURS +KURS-TRK AV/PÅ ENTER Menyen forsvinner fra skjermen med en gang du har valgt aktivere eller deaktivere. Slette Slepespor Hele slepesporet eller deler av det kan slettes. Trykk MENU + AVANSERTE INSTILLINGER + KURS + SLETT + ENTER 2.5 Informasjon i kartet Ved å plassere kursoren på et kartobjekt vil informasjon om objektet vises i et lite vindu på skjermen. Automatisk Info Automatisk Info betyr at du kan få informasjon om kartografiobjekter ved å plassere kursoren på objektet. Velg i menyen følgende type visning: Trykk MENU + AVANSERTE INNSTILLINGER + SETUP + + AUTO INFO + ENTER Valgene er AV, PÅ PUNKT, PÅ ALLE. AV: ingen automatisk informasjon. PÅ PUNKT: kun når kursoren står plassert på kartobjekt. PÅ ALLE: uansett hvor kursor er plassert inkl. dybdelinjer, farlig område, alle objekter og punkter. Vær derfor oppmerksom på at når du har valgt PÅ ALLE så vil kartinformasjon vises nesten uansett hvor du beveger kursoren. Utvidet kartinformasjon Der er 2 måter å få fram den utvidede kartinformasjonen (EXPAND) på. Plassér kursor på kartobjekt. Automatisk informasjon kommer opp i et lite vindu samtidig som en meny vises nederst i kartbildet, ENTER FOR MELDING Trykker på ENTER får du fram all informasjon om både kartobjektet, området rundt og om selve kartet (størrelse, hvor gammelt, type kart osv.). Lorenz Norsk manual ved Seatronic AS

20 Informasjon om objekter som inneholder bilder Noen kartobjekter er lagt inn med fotografier (gjelder foreløpig kun utenlandske større havner kommer for norske havner fra 2006). Når du peker på et slikt objekt, for eksempel havneobjekt eller viktig bygning så får du vist et lite vindu som blant annet viser et kamera i øverste høyre hjørne. Trykk ENTER for å vise bilde. Se eks. her: NB! Husk CLEAR eller joystick til venstre for å fjerne menyen fra skjermen. Noen ganger må du trykke CLEAR flere ganger for å gå tilbake til navigasjon (med båten i kartbildet) 2.6 Havne- og tidevann informasjon Havneinformasjon Når du har havnekart tilgjengelig kan du, som i eksempelet nedenfor, se et spesielt havnesymbol (men kun dersom Havner & Tjenester er valgt til PÅ i KART oppsett menyen). Plassèr kursoren på symbolet for å få vist symbolene for alle tjenester som er tilgjengelig: Trykk funksjonsknappen for ENTER FOR MELDING,ENTER,ENTER for å få mer detaljer om tjenestene. Tidevann informasjon I enkelte kartskala nivåer (helst havnekart) vil du finne tidevann symboler (T). Plassèr kursoren på symbolet. Velg ENTER FOR MELDING,ENTER,ENTER og en tidevannstabell vil vises over hele skjermen. 20 Lorenz Norsk manual ved Seatronic AS

21 Ved å benytte joysticken kan du flytte kursoren hvor som helst i grafen og lese ut tid og høyde (vertikal kursor) og dyptgående (horisontal kursor) på et hvilket som helst punkt. Bruk ZOOM IN og ZOOM OUT knappene dersom du ønsker tidevann informasjon om dagen før, dagen etter eller en av de nærmeste dagene, men du kan også trykke ENTER og velge ønsket dato med joysticken. (vær oppmerksom på at dato blir vist med MndDagÅr dersom det er slik Dato Format oppsettet er valgt i GENERELT menyen). Bekreft ny dato med ENTER. Trykk CLEAR for å fjerne tabellen fra skjermen og få tilbake kartbildet. 2.7 FINN funksjon Med denne funksjonen kan du enkelt finne nærmeste havn for en spesiell tjeneste, f.eks. sykehus, tidevann område, vrak, hindringer, brukerpunkt osv. Du kan også finne et spesielt sted i kartet dersom posisjonen er kjent. NB! FINN funksjonen kan kun fungere dersom en kartbrikke over området er satt inn. Du kan finne: nærmeste NÆRMESTE SERVICESTED, HAVNER ALFABETISK, TIDEVANNS STASJONER, VRAK, HINDRINGER. Plassér kursoren hvor som helst i kartet og trykk MENU + FINN + ENTER + en av nevnte menyfunksjoner som for eksempel HAVN + ENTER Et bilde som vist nedenfor kommer opp med liste over de NÆRMESTE havnene i det kartområdet båten befinner seg i. En meny kommer opp nederst i bildet, FINN og HAVN. Velg havn i listen med joystick og trykk funksjonsknappen for FINN dersom du ønsker kursor plassert i en av de nærmeste havnene. Trykk funksjonsknappen for HAVN dersom du ønsker lister over alle små og store havner som er tilgjengelig i kartbrikken som er installert. Dersom listen med havner som kommer opp dekker mer enn 1 side så kan du benytte joystick eller ZOOM IN / ZOOM OUT knappene for å lese de neste sidene. Dersom der er veldig mange så kan du benytte NAVN funksjonen til å søke etter havn. Velg ønsket havn i listen og trykk funksjonsknappen for FINN dersom du ønsker kursor plassert i havnen. Et lite vindu med havnens tilgjengelige tjenester komme opp samtidig og du kan fortsette med å trykke knappen for EXP ALT for å finne mer detaljer om tjenestene. NB! Husk CLEAR eller joystick til venstre for å fjerne menyen fra skjermen. Noen ganger må du trykke CLEAR flere ganger for å gå tilbake til navigasjon (med båten i kartbildet). Lorenz Norsk manual ved Seatronic AS

22 2.8 Alarmer En Lorenz kartplotter har mange forskjellige alarmer. Oppsettet finner du i hovedmenyen, altså ved å trykke MENU +AVANSERTE INNSTILLINGER+ALARMER. Ankomstalarm Du kan sette denne alarmen til en bestemt avstand i nm for å få alarm når båten nærmer seg et bestemmelsessted (veipunkt/mål). Trykk MENU +AVANSERTE INNSTILLINGER+ALARMER.+ ENTER + ANKOMSTALARM + ENTER. sett avstand i NM med joystick + ENTER Kursavviksalarm Denne alarmen kan settes til en bestemt avstand i nm for å få alarm når båten er ute av kurs i forhold til en bestemt kurslinje. Trykk MENU +AVANSERTE INNSTILLINGER+ALARMER+ ENTER + KURSAVVIKSALARM + ENTER + sett avstand i NM med joystick eller AV + ENTER Ankeralarm Ankeralarmen skal gi deg beskjed dersom båten driver av fra nåværende posisjon. Trykk MENU +AVANSERTE INNSTILLINGER+ALARMER+ ENTER + ANKERVAKTALARM + ENTER + sett avstand i NM med joystick eller AV + ENTER Dybdealarm Alarmen aktiviseres dersom der blir grunnere under båten enn den dybdeverdien som er satt (dersom en dybdesensor er tilkoblet). Trykk MENU +AVANSERTE INNSTILLINGER+ALARMER+ ENTER + DYBDE ALARM + ENTER + sett avstand i meter med joystick eller AV + ENTER Grunnstøtingsalarm rapport For å unngå grunnstøting kan du aktivisere denne alarmen som skanner kartet hvert 10. sekund. Den reagerer på alt av obstruksjoner, undervannskjær, land, staker, kabler og annet som kan være en fare for båten din. Trykk MENU +AVANSERTE INNSTILLINGER+ALARMER+ ENTER + GRUNDSTØTS ALARM + ENTER + PÅ Sett grunnstøting dybdegrense til ønsket antall meter (den dybden du ønsker at alarmen skal reagere på). Sett grunnstøtings alarmområde 0.25nm, 0.5nm eller 1nm det området foran båten som du ønsker at alarmen skal skanne. Kartplotteren skanner kartet hvert 10.sekund ved å legge ut en vifte foran båten, for eksempel 1nm foran båten, og leter etter objekter som befinner seg over vann eller under vann ned til det antall meter du satte dybdegrensen til. Så snart du aktiverer alarmen vil et vindu komme fram på skjermen med en ADVARSEL om at dette kun er et hjelpemiddel og at nøyaktigheten er begrenset til kartets nøyaktighet det kan ikke garanteres at de elektroniske kartene er helt nøyaktige fordi de er basert på papirkartene. Dersom noe farlig dukker opp vil et lite vindu med informasjon komme opp på skjermen, f.eks GRUNDSTØTS ALARM! LANDOMRÅDE. For å fjerne alarmen raskt kan du trykke på funksjonsknappen for BEKREFT eller OK nederst. NB! Alarmen kan kun benyttes når en C-Map kartbrikke er satt inn. 22 Lorenz Norsk manual ved Seatronic AS

23 Grunnstøtings alarm rapport Du kan hente opp en rapport over de siste grunnstøtingsalarmene. Trykk MENU +AVANSERTE INNSTILLINGER+ALARMER+ ENTER + GRUNNSTØTS ALARMRAPPORT + ENTER Et vindu med liste over aktuelle alarmer kommer opp og hvor de siste er krysset ut. Bekreft med å trykke funksjonsknappen for OK. 2.9 Brukerkassett (C-Card) Som tilleggsutstyr kan du kjøpe en brukerkassett for sikkerhetskopiering og utveksling av data. Brukerkassetten settes inn der du setter inn kartkassettene. Før en ny brukerkassett kan tas i bruk må du formatere den. Formatere kartkassett Trykk MENU +AVANSERTE INNSTILLINGER+ CKORT BRUKER + ENTER Følgende meny kommer fram: LAGRE LASTE SLETT KASSET. Trykk funksjonsknappen for KASSET og deretter FORMAT. Et vindu med teksten Alle data vil slettes. Er du sikker? kommer opp. Trykk funksjonsknappen for BEKREFT og kassetten er nå ferdig formatert. Lagring på brukerkassett En sikkerhetskopiering av dine brukerdata vil være nødvendig for å beholde egne data dersom du må skifte programvare i kartplotteren. Ellers vil alle lagrede data bli slettet uten mulighet for å hente dem fram igjen. Trykk MENU +AVANSERTE INNSTILLINGER + C-KORT BRUKER + ENTER + LAGRE + velg type fil du ønsker å lagre ved å trykke en av funksjonsknappene + sett inn filnavn og type + ENTER Når en bestemt type data (merker, hendelsesmerker, ruter, slepespor) lagres vil en ny fil opprettes på brukerkassetten. Filen vil inneholde alle punkter av den typen fil du har valgt som var lagret i det interne minnet. Når du skal finne navn til lagringsfilen kan det være vanskelig å finne et unikt navn som klart nok identifiserer innholdet. Maksimum karakterer er 8 og det kan være lurt å benytte en kombinasjon av tall og bokstaver. Tenk over det før du bestemmer navnet! Lorenz Norsk manual ved Seatronic AS

24 Overføre data fra brukerkassett til kartplotter Trykk MENU +AVANSERTE INNSTILLINGER + C-KORT BRUKER + ENTER + velg filnavn + LASTER Dersom noen av de data du overfører finnes fra før i det interne minnet i kartplotteren vil disse ikke bli duplisert. Slette datafil fra en brukerkassett For å fjerne en fil: Trykk MENU +AVANSERTE INNSTILLINGER + C-KORT BRUKER + ENTER + SLETT + BEKREFT NB! Filen kan ikke tilbakeføres etter at den er slettet da forsvinner den for alltid. NB! Sett brukerkassetten på plass i kartleseren før du velger meny for lagring/lasting. NB! Husk CLEAR eller joystick til venstre for å fjerne menyen fra skjermen. Noen ganger må du trykke CLEAR flere ganger for å gå tilbake til navigasjon (med båten i kartbildet). Menyene 3.1 Hovedmenyen Trykk MENU for å hente fram kartmenyen som består av 8 funksjoner; INFO, FINFORMASJON, BASIS INNSTILLINGER, AVANSERTE INNSTILLINGER, KART INNSTILLINGER, FISH FINDER SETUP, HELP, INFORMASJON. ZOOM TYPE Trykk MENU + KARTINSTILLINGER ZOOM TYPE + STANDARD / FLEXI-ZOOM Denne funksjonen tillater mer fleksibilitet med hensyn til ekspansjon og fordypning i kartet. ZOOM kan settes enten til standard eller til flexi. Velg først Flexi-zoom i menyen. Når du deretter trykker ZOOM IN eller ZOOM OUT på vanlig måte så vil kartplotteren velge standard zoom. Hvis du derimot trykker og holder på en av ZOOM knappene så vil der komme opp et lite vindu som viser hvilken faktor du zoomer etter. Du kan altså velge zoom faktor, under-zooming i inntil 1/8 eller overzooming i inntil x 32. Når du har valgt FLEXI-ZOOM trykk og hold på ZOOM IN eller ZOOM OUT inntil den faktoren du ønsker vises i det lille vinduet. NB! Benytt kun Flexi-zoom når du er i kjente farvann. Avhengig av faktor du velger så kan du risikere at kartplotteren hopper over noen kartblad som kan være av betydning for deg når du skal sjekke et ukjent område. 24 Lorenz Norsk manual ved Seatronic AS

25 Skrifter & Symboler Trykk MENU + KARTINSTILLINGER+ FONTS & SYMBOLS + ENTER + NORMAL / STOR Normal vil være standard innstilling. Velg STOR dersom du har problemer med å lese navn og symboler i kartbildet. Perspektiv visning Trykk MENU + KARTINSTILLINGER + PERSPEKTIV VISNING + ENTER + AV / PÅ Kartbildet kan presenteres i perspektiv/panorama og man vil da kunne se mer av kartet fremover for å få et bedre overblikk. Denne funksjonen er ikke beregnet til å bruke når du navigerer. Derfor, når du har valgt funksjonen til PÅ så kan du se at 3 av de andre funksjonene ikke kan betjenes (Zoom, skjermorientering og mikset kartskala). Levende navigasjonssymboler Trykk MENU + KARTINSTILLINGER + DYNAMIC NAV-AIDS + ENTER + AV / PÅ Med denne funksjonen PÅ får du blinkende lykter når båten kommer inn i sonen. Men vær oppmerksom på at sektorene da vil forsvinne. Lorenz Norsk manual ved Seatronic AS

26 Skjermorientering Trykk MENU + KARTINSTILLINGER + SKJERM-ORIENTERING + ENTER + NORD OPP / KURS OPP Nord Opp: kartet vises med nord alltid rett opp Kurs Opp: kartet vises med kursen rett opp (dvs. kartet snur seg hele tiden slik at båtens kurs alltid er rett opp). Velger du Kurs Opp så blir du også bedt om å sette inn Oppløsning (standard satt til 30 ). Du kan velge alt mellom 5 og 60. Det betyr hvor mye kursendring kartplotteren skal tillate før kartet snur seg. Mikset kartskala Trykk MENU + KARTINSTILLINGER + MIKSET KARTSKALA + ENTER + AV / PÅ Når kartet i nåværende zoom skala ikke dekker hele skjermen (fordi du befinner deg i et kartblad som har begrenset dekning) så vil kartplotteren med funksjonen PÅ likevel tegne opp et kart utenfor grensen, i stedet for bare et hvitt felt, selv om dette kartet ikke har samme kartskala som det båten befinner seg i. NB! Vær imidlertid oppmerksom på at kartplotteren kan bli noe tregere når du benytter denne funksjonen fordi den må tegne opp kartbladene flere ganger. Statuslinje Trykk MENU + KARTINSTILLINGER + SAFETY STATUS BAR + ENTER + AV / PÅ Statuslinjen har 6 bokser som vises som et smalt felt oppe på skjermen. Advarsel eller alarmtilstand identifiseres med rød farge. Normal Beste kart Data AV Declutter Fare Forsiktig (1) Zoom Normal: kartet er vist i normal skala. U.zoom: rød farge når kartet er under-zoomet mer enn to ganger normal skala, ellers grå farge. O.zoom: rød farge når kartet er over-zoomet mer enn to ganger normal skala, ellers grå farge. C.Lock: rød farge når kartet er zoomet inn mer enn to ganger normal skala, ellers grå farge. (2) Beste kart Rød farge når et mer detaljert kart er tilgjengelig enn det som nå er presentert. (3) Data AV Rød farge når minst et av følgende objekter er slått AV (av brukeren): Dybder/dybdelinjer, vrak/hindringer, slepespor/ruter, farlige områder, navigasjonssymboler. (4) Declutter (filtrering) Rød farge dersom to kartobjekter ligger tett ved siden av hverandre eller oppå hverandre. En av dem blir da filtrert bort. (5) Fare Rød farge når kartplotteren skanner kartet og finner en av følgende objekter i nærheten av båten: land, dybdeområder, steiner og undervannskjær, andre hindringer, vrak, oppdrettsanlegg og andre typer installasjoner nær land osv. (6) Forsiktig Rød farge når kartplotteren finner farlige områder eller områder som er belagt med restriksjoner. 26 Lorenz Norsk manual ved Seatronic AS

27 Palett Trykk MENU + KARTINSTILLINGER + PALETT + ENTER + NORMAL / SOLLYS / NATT/ NOAA/ KLASSISK + ENTER Du kan velge mellom 4 forskjellige farger på kartbildet, avhengig av dag/natt belysning. Her er en beskrivelse av de 4 valgene: Normal: når der ikke er sollys ute så er det anbefalt å benytte NORMAL. Sollys: med direkte sollys ute så bør man velge SOLLYS innstilling. Nattfarger: som navnet tilsier når der er mørkt ute så fungerer synet vårt best med NATTFARGER innstilling. NOAA: papirkart presentasjonsfarge. Klassisk Strømprognose Trykk MENU + KARTINSTILLINGER + TIDEVANNS STRØM + ENTER Et lite vindu kommer opp nederst i skjermbildet. Det er mulig å se tidevann variasjon med hjelp av piler i et utvalgt område på kartet, på utvalgte tidspunkter. Trykk funksjonsknappene for å sette ønsket dato og klokkeslett. NB! Dette gjelder de offisielle havstrømmene og disse er ikke lagt inn for norske farvann enda kommer på nye kartbrikker fra Andre kartinnstillinger Trykk MENU + KARTINSTILLINGER + OTHER MAP CONFIGURATIONS + ENTER Ved hjelp av denne menyen kan du bestemme hvor mye informasjon som skal være inkludert i kartet. Visningsmodus Trykk MENU + KARTINSTILLINGER + ANDRE KARTINNSTILLINGER + ENTER + VISNINGSMODUS + ENTER + HEL / MEDIUM / LAV / RADAR / TIDEVANN / KONFIGURERER HEL, MEDIUM, LAV, RADAR og TIDEVANN er faste forhåndsoppsett (som vist i tabellen nedenfor), mens dersom du velger KONFIGURERER så har du full valgfrihet men hensyn til detaljoppsett av kartet, f.eks dybdeinnstillinger. Kartinnstilling meny Kartobjekt HEL MEDIUM LAV RADAR TIDEV. KONFIG. (std.opps.) MARINE OPPSETT Navn PÅ PÅ PÅ PÅ PÅ PÅ Navn på bøyer PÅ AV AV AV AV PÅ Navigasjonsobjekter PÅ PÅ PÅ PÅ AV PÅ Lyktesektorer PÅ AV AV AV AV PÅ Farlig område PÅ PÅ AV AV AV PÅ Tidevann & strøm PÅ AV AV AV PÅ PÅ Type havbunn PÅ AV AV AV AV PÅ Havner og tjenester PÅ PÅ AV PÅ AV PÅ Kurser og ruter PÅ AV AV AV AV PÅ Undervannsobjekt PÅ PÅ AV AV AV PÅ Lorenz Norsk manual ved Seatronic AS

28 DYBDEINSTILLINGER Dybdeområder PÅ PÅ AV AV AV PÅ Min. dybdetall 00000m m 00000m 00000m 00000m m Maks dybdetall 09999m m 00005m 00005m 00005m M Min. til steiner *** 0 m 0 m 0 m 0 m 0 m 0 m Maks til steiner 09999m m 00005m 00005m 00005m m LAND OPPSETT Høydekoter PÅ AV AV AV AV PÅ Veier PÅ AV AV AV AV PÅ POI PÅ AV AV AV AV PÅ KARTINNSTILLINGER Lat/Long rutenett PÅ AV AV AV AV PÅ Kartgrenser PÅ AUTO AV AV AV AUTO Ekstra data PÅ AV AV AV AV PÅ *** denne innstillingen må ikke endres 3.3 Hovedmenyen Trykk MENU I hovedmenyen er det 3 innstillinger som er viktige for oppsett av kart skjermbildet; BASIS INNSTILLINGER, AVANSERTE INNSTILLINGER og KARTINNSTILLINGER. Her er en oversikt over alle funksjonene i hovedmenyen: BASISINNSTILLINGER FUNKSJONSVALG Kursvektor Skjermforstørrer Avanserte funksjoner Dybdevindu Language Fart Distanse Dybde Høyde Temperatur Nav aids presentation Inngang/Utgang Stemme KURSVEKTOR. Styrestrek som gir båtens retning SKJERM FORSTØRRER Av/På BRUKER PUNKT Av/På Ikon DYBDEVINDU Av/På LANGUAGE (språk) Norsk, engelsk, svensk, dansk Dist & Farts enheter Nm & Kts, Sm & Mph, Km & Km/t Dybdeenhet Ft, FM eller M Høydeenhet Ft, Fl, M Temperaturenhet C, F Tidsreferanse UTC eller Lokalt Tidsformat 24 timer eller 12 timer Dato Format MndDagÅr eller DagMndÅr Nav-Aids presentasjon US, INT Lyd knapper AV, PÅ 28 Lorenz Norsk manual ved Seatronic AS

29 FART Kn/Mph/Kmt DISTANSE Nm/Sm/Km DYBDE Ft/m/Fm HØYDE Ft/m/Fl TEMPERATUR C/ F NAV AIDS PRESENTATION US/ International Inn- og utganger Trykk MENU + BASISINNSTILLINGER + INNGANG/UTGANG + ENTER GPS-tilkobling på kartplotter med ekstern GPS antenne: Tilkoble GPS en til GPS port (serie port 3). Gjør følgende menyoppsett: Trykk MENU + BASISINNSTILLINGER + INNGANG/UTGANG + ENTER + PORT 3 inngang + ENTER + NMEA N81-N + ENTER GPS oppsettmeny for intern GPS: Trykk MENU + BASISINNSTILLINGER + INNGANG/UTGANG + ENTER + INTERN GPS OPPSETT + ENTER Intern GPS: velges til PÅ (std.) dersom innebygd GPS skal benyttes. Gjenoppstart GPS: restarter GPS-mottakeren. Trykk ENTER, OK vises. Differensial kor.kilde: du kan velge hvilken type korreksjonssignal som skal brukes, Ingen, WAAS (samme som Egnos) eller RTCM-104 (landbasert). WAAS er standard. Nav.hastighet: navigasjonshastighet kan settes til Lav, Medium eller Høy. Lav er standard. Autopilot oppsett: Tilkoble autopiloten til serieport 1, 2 og 3: Trykk MENU + BASISINNSTILLINGER + INNGANG/UTGANG + ENTER + PORT 1/2/3 UTGANG + ENTER. Velg deretter NMEA oppsett: NMEA N81-N, NMEA-0180, NMEA-0180/CDX og trykk ENTER for å bekrefte. Ekstern NMEA tilkobling: Tilkoble ekstern NMEA til serieport 1, 2 og 3. Lorenz Norsk manual ved Seatronic AS

30 3.4 AVANSERTE INNSTILLINGER MENU + AVANSERTE INNSTILLINGER Setup Tidsreferanse UTC/ i Norge utenom sommertid +1 time, sommertid +2 timer. Tidsformat 12 eller 24 timer Fix Ikke still på noen av disse parameterne i denne menyen. Her kan du sette funksjoner som er relatert til navigering og kursreferanse. Trykk MENU + MENU + AVANSERT + ENTER + FIX & KOMPASS + ENTER Fix korreksjon Slå AV eller PÅ for GPS posisjonskorreksjon. Kalkulér korreksjon Korrigerer posisjonsdata fra GPS. Ved å plassere kursor på båtens rette posisjon og velge denne funksjonen vil feilen bli korrigert og lagret internt for mulig korrigering. Korreksjon offset Manuell korreksjon av GPS posisjon. Statisk navigasjon Sette minimum startfart på plotteren. Et filter for å låse posisjonen dersom farten f.eks er under 0,8 knop. Settes til 0.0 eller 0.1. Posisjonsfilter Kan velges til AV, Lav, Medium eller Høy. Et pos.filter som kan bidra til å gjøre posisjonen mer stabil i perioder med ustabil posisjonsdata. Hastighetsfilter Kan velges til AV, Lav, Medium eller Høy. Et filter som kan bidra til å gjøre hastigheten på båten mer stabil. Peiling Velg Rettvis eller Auto Magnetisk peiling. Dersom Magnetisk er valgt (std.) vil variasjoner bli beregnet automatisk for hver sone når kartet tegnes opp. Magnetisk variasjon Det er mulig å kalkulere Magnetisk variasjon Automatisk eller Manuelt ved å sette inn verdier for dette. Kalibrering kompass Ved å trykke ENTER for dette menyvalget får du opp en tabell hvor du kan sette inn deviasjon for alle kompassretninger. Naviger Koordinatsystem, kartdatum, orienter.oppløsn. (hvor mye båten skal kunne gå ut av kurs før bilde vris seg, dette gjelder kun på kurs opp, målestokk stilbar, nullstill total tripp, nullstill delv.tripp Setup Tidsreferanse UTC/ i Norge utenom sommertid +1 time, sommertid +2 timer. Kurs Slepestreng på,synlig,ikke synlig, farge, slette, brukte punkter på slepestrengen, tid, dist, tid. Kompass Styrt kurs magnetisk/sann kurs, missvisning, kalibrering Setup Tidsreferanse UTC/ i Norge utenom sommertid +1 time, sommertid +2 timer. Alarmer Ankomst alarm, kursaviksalarm, ankervakt, dybdealarm, minste dybdealarm, alarmgrense grunne, grunnstøt alarm rapport. Simulering Her kan du simulere at du er ute og kjører. C-STAFF Her kan du sende og motta posisjon via VHF med DSC Rute Valg av rute Veipunkter Liste over alle punktene dine Kortbruker Ved bruk av tom lagringsbrikke, lagre og laste ned punkter, ruter, merker. 30 Lorenz Norsk manual ved Seatronic AS

31 3.5 KART INNSTILLINGER Perspective viev Tilte kartet i fugleperspektiv. Du kan ikke zoome helt inn i perspektiv Palett Skjerm farge: Normal, klassisk, sollys, natt Skjermorientering Nord eller kompasskurs eller kurs opp. For at bilde skal vri seg i den retningen du kjører skal plotteren settes til K-kurs. ZOOM TYPE Standard eller Flexi-zoom Fonts & symbols Store eller små symboler/skrift Dynamic nav-aids Blinkene fyr og bøyer av/på Mikset kart skala Av/på Safety status bar Sikkerhets status linje som kan legges som en stripe øverst på displayet. Tidevannsstrøm Se tidevannet på en gitt dato. 3.6 Andre kartinnstillinger Trykk MENU + KARTINSTILLINGER + OTHER MAP CONFIGURATIONS + ENTER Ved hjelp av denne menyen kan du bestemme hvor mye informasjon som skal være inkludert i kartet. Visningsmodus Trykk MENU + KARTINSTILLINGER + ANDRE KARTINNSTILLINGER + ENTER + VISNINGSMODUS + ENTER + HEL / MEDIUM / LAV / RADAR / TIDEVANN / KONFIGURERER HEL, MEDIUM, LAV, RADAR og TIDEVANN er faste forhåndsoppsett (som vist i tabellen nedenfor), mens dersom du velger KONFIGURERER så har du full valgfrihet men hensyn til detaljoppsett av kartet, f.eks dybdeinnstillinger. Lorenz Norsk manual ved Seatronic AS

32 Kartinnstilling meny Kartobjekt HEL MEDIUM LAV RADAR TIDEV. KONFIG. (std.opps. ) MARINE OPPSETT Navn PÅ PÅ PÅ PÅ PÅ PÅ Navn på bøyer PÅ AV AV AV AV PÅ Navigasjonsobjekter PÅ PÅ PÅ PÅ AV PÅ Lyktesektorer PÅ AV AV AV AV PÅ Farlig område PÅ PÅ AV AV AV PÅ Tidevann & strøm PÅ AV AV AV PÅ PÅ Type havbunn PÅ AV AV AV AV PÅ Havner og tjenester PÅ PÅ AV PÅ AV PÅ Kurser og ruter PÅ AV AV AV AV PÅ Undervannsobjekt PÅ PÅ AV AV AV PÅ DYBDEINSTILLINGER Dybdeområder PÅ PÅ AV AV AV PÅ Min. dybdetall 00000m m 00000m 00000m 00000m m Maks dybdetall 09999m m 00005m 00005m 00005m M Min. til steiner *** 0 m 0 m 0 m 0 m 0 m 0 m Maks til steiner 09999m m 00005m 00005m 00005m m LAND OPPSETT Høydekoter PÅ AV AV AV AV PÅ Veier PÅ AV AV AV AV PÅ POI PÅ AV AV AV AV PÅ KARTINNSTILLINGER Lat/Long rutenett PÅ AV AV AV AV PÅ Kartgrenser PÅ AUTO AV AV AV AUTO Ekstra data PÅ AV AV AV AV PÅ *** denne innstillingen må ikke endres 32 Lorenz Norsk manual ved Seatronic AS

Techmarine. Norsk importør: Seatronic AS Slalåmbakken 2, 1598 Moss Tel: 69 25 09 60, faks: 69 24 79 99 e-post: seatronic@seatronic.

Techmarine. Norsk importør: Seatronic AS Slalåmbakken 2, 1598 Moss Tel: 69 25 09 60, faks: 69 24 79 99 e-post: seatronic@seatronic. Techmarine the Luxury Brand in Marine Electronics Designed for: Norsk importør: Seatronic AS Slalåmbakken 2, 1598 Moss Tel: 69 25 09 60, faks: 69 24 79 99 e-post: seatronic@seatronic.no Techmarine Norsk

Detaljer

Brukerveiledning for EXPLORER 3. Seawave AS

Brukerveiledning for EXPLORER 3. Seawave AS Brukerveiledning for EXPLORER 3 post@seawave.no Seawave AS www.seawave.no Oppstart Explorer 3 Kartbetjeningsboksen har plass for 2 kartbrikker. Hold kassetten slik at du kan se C-MAP eller MAX merket,

Detaljer

CP180C CP300C og CP500C

CP180C CP300C og CP500C CP180C CP300C og CP500C Norsk brukermanual ved Seatronic AS Slalåmbakken 2, 1598 Moss Tel: 69 25 09 60, faks: 69 24 79 99 e-post: seatronic@seatronic.no Standard Horizon Norsk manual ved Seatronic AS.

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

NSO evo2 Hurtigguide. Slå NSO evo2 på og av. Betjening. Systemkontroll dialogen

NSO evo2 Hurtigguide. Slå NSO evo2 på og av. Betjening. Systemkontroll dialogen NSO evo2 Hurtigguide NO Slå NSO evo2 på og av Bruk av/på knappen: - på front av NSO evo2 prosessoren - på front av monitor (avhengig av type monitor og konfigurering) - på OP40 (tilleggsutstyr) - på HJEM

Detaljer

PAGE OUT QUIT MARKØR ENTER / MARK NRST / FIND MENU DIRECT TO POWER

PAGE OUT QUIT MARKØR ENTER / MARK NRST / FIND MENU DIRECT TO POWER PAGE Trykk for å bla gjennom hovedsidene og komme tilbake til bildet fra submeny side. Trykk og hold for å bytte mellom Aviation, Marine og Bil modus. QUIT Trykk for å bla gjennom hovedsidene bakover,

Detaljer

Norsk brukermanual for:

Norsk brukermanual for: Norsk brukermanual for: IntelliMap 642c igps og IntelliMap 502c igps NAVICO NORWAY AS, info.no@navico.com 1 INNLEDNING...3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER...3 HVORDAN FUNGER MIN GPS/KARTPLOTTER...4 INSTALLASJON...4

Detaljer

Navman 8120/8084. Installasjons- og. w w w. p r o n a v. n o

Navman 8120/8084. Installasjons- og. w w w. p r o n a v. n o Navman 8120/8084 Installasjons- og Betjeningshåndbok w w w. p r o n a v. n o ! CAUTION VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON! WARNING Vennligst les grundig før installasjon og bruk. DANGER! CAUTION! CAUTION WARNING

Detaljer

NSS evo2 Hurtigguide. Frontpanel. 7 skjerm 9, 12, 16 skjermer

NSS evo2 Hurtigguide. Frontpanel. 7 skjerm 9, 12, 16 skjermer NSS evo Hurtigguide NO Frontpanel 7 skjerm 9,, 6 skjermer 5 6 4 9 7 4 MARK 5 6 7 7 MARK 8 Nr. Beskrivelse Berøringsskjerm Roteringsknapp. Roter for å bla gjennom menyelementer, og trykk deretter for å

Detaljer

Zeus 2 Glass Helm Hurtigguide

Zeus 2 Glass Helm Hurtigguide Zeus 2 Glass Helm Hurtigguide NO Slå Zeus 2 Glass Helm systemet på og av Bruk av/på knappen: - på front av Zeus 2 prosessoren - på front av monitor (avhengig av type monitor og konfigurering) - på ZC1

Detaljer

NSS evo3 Hurtigguide. Frontpanel. Beskrivelse 1 Berøringsskjerm

NSS evo3 Hurtigguide. Frontpanel. Beskrivelse 1 Berøringsskjerm NSS evo3 Hurtigguide NO Frontpanel 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 Nr. Beskrivelse 1 Berøringsskjerm 1 2 Hjem-skjerm knapp - trykk for å åpne Hjem-skjerm og få tilgang til valg som skjerm-v.iduner og oppsett-meny.

Detaljer

TRACKFISH 6600 KARTPLOTTER OG EKKOLODD. Installasjons- og Betjeningshåndbok NAVMAN

TRACKFISH 6600 KARTPLOTTER OG EKKOLODD. Installasjons- og Betjeningshåndbok NAVMAN TRACKFISH 6600 KARTPLOTTER OG EKKOLODD Installasjons- og Betjeningshåndbok w w w. n a v m a n. c o m NAVMAN FCC StatementNB! Dette utstyret har blitt testet og funnet i orden i henhold til Klasse B, i

Detaljer

Hurtigguide. Frontpanel

Hurtigguide. Frontpanel Zeus 3 Hurtigguide NO Frontpanel 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 1 Nr. Beskrivelse 1 Berøringsskjerm 2 Hjem-skjerm knapp - trykk for å åpne Hjem-skjerm og få tilgang til valg som skjerm-v. iduner og oppsett-meny.

Detaljer

Zeus 2 Hurtigguide. Frontpanel. 7 skjerm 9 & 12 skjermer

Zeus 2 Hurtigguide. Frontpanel. 7 skjerm 9 & 12 skjermer Zeus Hurtigguide NO Frontpanel 7 skjerm 9 & skjermer 5 6 4 9 7 4 MARK 5 6 7 7 MARK 8 Nr. Beskrivelse Berøringsskjerm Roteringsknapp. Roter for å bla gjennom menyelementer, og trykk deretter for å bekrefte

Detaljer

Norsk betjening for ProNav CS-300

Norsk betjening for ProNav CS-300 Norsk betjening for ProNav CS-300 ProNav CS-300-3D Kartsystem ProNav as Fiskarvik Maritime Senter 4370 Egersund tlf: 51494300 fax: 51492100 E-mail: mail@pronav.no Internett: www.pronav.no Juli 2001 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Elite-5 DSI / DSI-5x - norsk betjening. - brukes som tillegg til Elite-4/5 norsk betjening

Elite-5 DSI / DSI-5x - norsk betjening. - brukes som tillegg til Elite-4/5 norsk betjening Elite-5 DSI / DSI-5x - norsk betjening - brukes som tillegg til Elite-4/5 norsk betjening Komme i gang PAGES: Åpner en meny for valg av skjermbilder ZOOM knapper: zoom inn eller ut i kartet; trykk og hold

Detaljer

NSE8 & NSE12 Hurtig-guide norsk

NSE8 & NSE12 Hurtig-guide norsk NSE8 & NSE12 Hurtig-guide norsk NO 2 3 4 1 5 8 10 11 IN PLOT MARK GO TO VESSEL MOB 1 2 3 GHI JKL MNO 4 5 6 TUV 7 PQRS 8 9 WXYZ STBY AUTO 0 OUT 6 7 9 12 13 CHART RADAR ECHO NAV INFO PAGES 14 1 2 3 4 Direkteknapper:

Detaljer

Nybegynnerkurs GPS Navigasjon. Sjø og Land. På vei 17 mai 2006 GPS er like bra på land, på sjøen og i lufta, men learn to walk before you run

Nybegynnerkurs GPS Navigasjon. Sjø og Land. På vei 17 mai 2006 GPS er like bra på land, på sjøen og i lufta, men learn to walk before you run Nybegynnerkurs GPS Navigasjon Sjø og Land På vei 17 mai 2006 GPS er like bra på land, på sjøen og i lufta, men learn to walk before you run Øvingsoppgaver 2010 GPS mottakeren i bruk Betjene mottageren

Detaljer

KERN KFE-TM. Brukermanual for vekter tilkoblet KFE-TM display enhet GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO

KERN KFE-TM. Brukermanual for vekter tilkoblet KFE-TM display enhet GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO KERN KFE-TM Brukermanual for vekter tilkoblet KFE-TM display enhet Dette er en forenklet oversettelse av engelsk brukermanual levert av Kern.

Detaljer

SEIWA BBFF - MKII. Teknisk informasjon, Montering, Tilkoblinger & Indikatorer. SEAWAVE AS Biskop Jens Nilssønsgate OSLO

SEIWA BBFF - MKII. Teknisk informasjon, Montering, Tilkoblinger & Indikatorer. SEAWAVE AS Biskop Jens Nilssønsgate OSLO SEIWA BBFF - MKII Teknisk informasjon, Montering, Tilkoblinger & Indikatorer Biskop Jens Nilssønsgate 5 0659 OSLO Tekniske spesifikasjoner BBFF - MKII Her er de tekniske spesifikasjonene til Seiwa black-box

Detaljer

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER Viktig med hensyn til sikkerhet: 1. Kjennskap til relevante elektro-tekniske bestemmelser er påkrevd. 2. Tilførsel av 220V skal utføres av godkjent elektriker. 3. Systemet

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Overvåking av jerv - bruk av Garmin GPS 12XL

Overvåking av jerv - bruk av Garmin GPS 12XL Overvåking av jerv - bruk av Garmin GPS 12XL Henrik Brøseth, NINA, februar 2003 Garmin GPS 12XL har en mengde funksjoner, hvorav det bare er et fåtall som er aktuelle for bruk i overvåkingsarbeidet på

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

Plug and play trenger bare en vanlig stikkontakt.

Plug and play trenger bare en vanlig stikkontakt. Alarm og overvåking Brukerhåndbok Elocam Fullt flyttbart plasser kamera og skjerm der behovet er! Plug and play trenger bare en vanlig stikkontakt. Introduksjon Brukes systemet aktivt vil det lette og

Detaljer

GO XSE Hurtigguide. Betjening fremside. System-kontroll beskrivelse. Nr. Funksjon Beskrivelse

GO XSE Hurtigguide. Betjening fremside. System-kontroll beskrivelse. Nr. Funksjon Beskrivelse GO XSE Hurtigguide NO Betjening fremside 1 Nr. Funksjon Beskrivelse 1 Av/på-knappen Trykk én gang for å vise dialogboksen Systemkontroll. Hold inne for å slå enheten PÅ/AV. System-kontroll beskrivelse

Detaljer

Opprydding og Vedlikehold av Windows

Opprydding og Vedlikehold av Windows Opprydding og Vedlikehold av Windows Innledning Hvis du synes at PC en går tregt kan det være på sin plass med en diskopprydding. Windows selv og de fleste programmer som arbeider under Windows benytter

Detaljer

ivisjon TV BRUKERVEILEDNING

ivisjon TV BRUKERVEILEDNING ivisjon TV BRUKERVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT OM BRUK...3 Set Top Boks og fjernkontroll...3 INSTALLASJON...4 Slik går du frem:...4 STB 500-serie...6 SET TOP BOKSEN SETT BAKFRA...6 TILKOBLING...7

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Brukers Veiledning S-1800 Sonar

Brukers Veiledning S-1800 Sonar Brukers Veiledning S-1800 Sonar Navn og Funksjoner i Kontrollpanelet. Jan..2003. MODE knapp: Velger bilde-type. 1. Sonar bilde + Data felt 2. Sonar bilde (Off-senter) + Data felt 3. Side Scan bilde + Data

Detaljer

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

1. Innlogging. 1.1 Beskrivelse. 1.2 Aksjoner

1. Innlogging. 1.1 Beskrivelse. 1.2 Aksjoner Innlogging 2 1. Innlogging 1.1 Beskrivelse Ved oppstart av Smartly applikasjonen så vil du komme til et innloggingsvindu. Du kan logge inn her for å få tilgang til tilgjengelige tjenester som du har til

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

10 LCD DIGITALT FISKERIEKKOLODD. DF612 Brukermanual

10 LCD DIGITALT FISKERIEKKOLODD. DF612 Brukermanual 10 LCD DIGITALT FISKERIEKKOLODD DF612 Brukermanual Versjon:28082012 Innholdsfortegnelse Spesifikasjoner... 4 Ytelser... 4 Miljø... 4 Hovedfunksjoner... 5 Tastatur... 5 Tastaturfunksjoner... 6 På/av bryter...

Detaljer

GPS 72H. hurtigstartveiledning

GPS 72H. hurtigstartveiledning GPS 72H hurtigstartveiledning Se veiledningen Viktig sikkerhetsog produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. Standarder for brukerveiledningen

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000 Modell MST 8000P MONTERING KOMPLETT DELETEGNING BRUKSANVISNING TIL COMPUTER KNAPPENE Engelsk Norsk Start/Stop Start/Stopp For å starte

Detaljer

Start med DesignaKnit Skrevet av Camilla Angelsen

Start med DesignaKnit Skrevet av Camilla Angelsen Start med DesignaKnit Skrevet av Camilla Angelsen Start med DesignaKnit er laget for å hjelpe deg i gang med å lage mønster, snitt og å strikke interaktivt. Her finner du en enkel og logisk fremgangsmåte.

Detaljer

Brukerveiledning for Digifob Pro

Brukerveiledning for Digifob Pro Brukerveiledning for Digifob Pro Instek AS Adresse: Mårveien 6 2211 Kongsvinger Telefon: 62816833 Epost: instek@instek.no Overblikk over DigifobPro Denne guiden vil ta for seg generel bruk av digifob.

Detaljer

Outboard pilot. for. HDS Touch og HDS Gen3. Brukerhåndbok NORSK

Outboard pilot. for. HDS Touch og HDS Gen3. Brukerhåndbok NORSK Outboard pilot for HDS Touch og HDS Gen3 Brukerhåndbok NORSK Outboard motor autopilot Lowrance SmartSteer interface (Autopilot betjeningskontroller) sørger for styring og kontroll av utenbordsmotor. Autopiloten

Detaljer

Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator.

Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator. Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator. Først litt generelt om instrumentet: Spektrum analysator MS 2711 er en batteridrevet analysator som veier ca 2 kg og måler i frekvensområdet

Detaljer

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600 Hurtigmanual Viltkamera Brecom C 2600 NORSK Innledning Brecom C 2600 u/mms Pakken inneholder: - Kamera - Batteriboks - Festestropp - USB kabel - Phono kabel Med sin svært følsomme Passive lnfra-rød (PIR)

Detaljer

2-Port transmisjons målinger for Anritsu RF og mikrobølge håndholdte instrumenter

2-Port transmisjons målinger for Anritsu RF og mikrobølge håndholdte instrumenter Anritsu brukertips : 2-Port transmisjons målinger for Anritsu RF og mikrobølge håndholdte instrumenter Opsjon 21: Dette brukertips dokumentet beskriver bruk av opsjon 21, med navn Transmission Measurement

Detaljer

GPSMAP 78-serien. hurtigstartveiledning. brukes med GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc

GPSMAP 78-serien. hurtigstartveiledning. brukes med GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc GPSMAP 78-serien hurtigstartveiledning brukes med GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc Komme i gang advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag Introduksjon Gratulerer Mental Helse! Våre nettsider har fått en oppfriskning og fremstår i ny drakt. Design

Detaljer

Kompass Rate Stabilisator Delenr. 83434

Kompass Rate Stabilisator Delenr. 83434 Kompass Rate Stabilisator Delenr. 83434 Betjening og Installasjon Versjon 1.0 ProNav as Boks 421 4379 Egersund Tlf 51494300 Fax 51492100 www.pronav.no Installasjon av Kompass Rate Stabilisator (gjelder

Detaljer

Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder

Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder Jegerprøveeksamen www.jegerproveeksamen.no Innholdsfortegnelse Kommuneansvarlig... 3 Testleder... 3 Opprette testsenter og testledere... 3 Teknisk godkjenning

Detaljer

Universell Utforming-App Bruksanvisning. Innhold. Versjon 1.5,

Universell Utforming-App Bruksanvisning. Innhold. Versjon 1.5, Universell Utforming-App Bruksanvisning Innhold 1 Utstyr/ forslag til utstyr... 2 2 Før man begynner... 2 3 Viktig å huske under feltarbeid... 2 4 Start APPen... 2 5 Skjermen og hovedmenyen... 3 5.1 Funksjon

Detaljer

GPS kurs. Få oversikt over nyttige funksjoner til GPS Lære litt om hvordan de kan brukes Og praktisere litt også

GPS kurs. Få oversikt over nyttige funksjoner til GPS Lære litt om hvordan de kan brukes Og praktisere litt også GPS kurs Få oversikt over nyttige funksjoner til GPS Lære litt om hvordan de kan brukes Og praktisere litt også 1 Funksjoner Pages bla mellom flere moduser Position Compass Waypoints - posisjoner MOB man

Detaljer

UI-View Installasjon og konfigurasjon for IGate + RX<->TX av meldinger og ingen ting annet!

UI-View Installasjon og konfigurasjon for IGate + RX<->TX av meldinger og ingen ting annet! UI-View Installasjon og konfigurasjon for IGate + RXTX av meldinger og ingen ting annet! For å fullføre denne installasjon trenger du en PC med Windows XP/Vista/7, fast Internett forbindelse og en TNC

Detaljer

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012 Brukermanual TS 1000 Versjon 5.05 Oktober 2012 Innhold 1. Daglig bruk av programmet... 3 Logg inn i programmet... 3 Legg inn ny kortbruker... 4 Slette kortbruker... 6 Slette kortbrukergruppe... 7 Endring

Detaljer

Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box

Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box 1 Kreatel/Motorola Set-Top-Box Set-Top-Box (STB) er en viktig del av Homebase systemet. Det er via STB en du kan se på TV, høre på radio, lese Sameie/Borettslags

Detaljer

Brukermanual for SEIWA kartplotter/ekkolodd m.m.:

Brukermanual for SEIWA kartplotter/ekkolodd m.m.: Brukermanual for SEIWA kartplotter/ekkolodd m.m.: SW501i, SW501e, SW501ci, SW501ce SW701i, SW701e, SW701ci, SW701ce SW1101 SEIWA GPS Forord Gratulerer, Du er nå den heldige eier av et SEIWA instrument.

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual

MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual 5.1 MyLocator2 MyLocator2 konfigurasjons verktøyet er en programpakke som tillater brukeren å konfigurere vloc 2. generasjons

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

Visma Oppvekst Skole. Temahefte. VO Timeplan

Visma Oppvekst Skole. Temahefte. VO Timeplan Visma Oppvekst Skole Temahefte VO Timeplan INNHOLD: Visma Oppvekst Skole... 1 Temahefte... 1 VO Timeplan... 1 INNHOLD:... 2 Import i VO Timeplan... 3 Å manøvrere i VO Timeplan... 5 Arbeidsvinduer... 6

Detaljer

Veileder i bruk av GoodReader

Veileder i bruk av GoodReader RISØR KOMMUNE Veileder i bruk av GoodReader Innhold 1. Laste ned dokument fra kommunens hjemmeside til GoodReader... 2 2. Bruke GoodReader... 7 3. Redigere filnavn... 8 4. Opprette kataloger / mapper...

Detaljer

MP.com Isvannsaggregat

MP.com Isvannsaggregat MP.com Isvannsaggregat Kort brukerveiledning Mikroprosessor styringssystem for RC EASY/COLDPACK med nytt display Beskrivelse av regulatoren De forskjellige reguleringsfunksjoner er beskrevet nedenfor,

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

Arbeidskopi. Manus til leksjonene er hentet fra grunnlaget til en ny lærebok i navigasjon som utkommer på Universitetsforlaget, våren 2016, jfr

Arbeidskopi. Manus til leksjonene er hentet fra grunnlaget til en ny lærebok i navigasjon som utkommer på Universitetsforlaget, våren 2016, jfr Leksjon 5, uke 38.2015 Leksjon 5 I denne leksjonen skal vi se nærmere på Plotting på papir Logger og korreksjonstall Magnetisme og deviasjon Strømkoblinger og kursrettelser Arbeidskopi Manus til leksjonene

Detaljer

Veileder for opplasting av AKTIV sporlogg til PC

Veileder for opplasting av AKTIV sporlogg til PC Veileder for opplasting av AKTIV sporlogg til PC Det finnes i dag flere forskjellige GPS merker på markedet. Til fritidsbruk, og spesielt i redningstjenesten er det Garmin som benyttes mest. Det finnes

Detaljer

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 420P http://no.yourpdfguides.com/dref/3645396

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 420P http://no.yourpdfguides.com/dref/3645396 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DYMO LABELMANAGER 420P. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DYMO LABELMANAGER 420P i bruksanvisningen

Detaljer

Gallop Time TRACKER TROT DEVELOPMENT BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com

Gallop Time TRACKER TROT DEVELOPMENT BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com Gallop BRUKSANVISNING TROT DEVELOPMENT 1 Copyright 2013 Trot Development AS Alle rettigheter til din Tracker er forbeholdt Trot Development AS. Verken deler eller helhet av denne Tracker kan kopieres eller

Detaljer

PixEdit Guide MEDFAK (5. utkast)

PixEdit Guide MEDFAK (5. utkast) PixEdit Guide MEDFAK (5. utkast) Dette er en kjapp guide på hvordan vi har gjort PixEdit-oppsettet på arkivet ved MEDFAK. Denne guiden tar utgangspunkt i en dedikert kontormaskin med lokal skanner. Med

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Brukerveiledning. Lyse Smart Brukerapplikasjon

Brukerveiledning. Lyse Smart Brukerapplikasjon Brukerveiledning Lyse Smart Brukerapplikasjon 1. Innlogging 3 2. Velg Installasjon 4 3. Husoversikt 5 4. Hovedmeny 7 5. Alarm 8 6. PIN kode Alarm 9 7. Velg Rom 10 8. Hus, Lys 11 9. Hus, Varme 12 10. Hus,

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Innhold Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Muligheter:... 3 Konfigurasjon og bruk:... 4 Innstillinger:... 4 Oversikt

Detaljer

GPSMAP 62-serien hurtigstartveiledning. Brukes med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc

GPSMAP 62-serien hurtigstartveiledning. Brukes med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc GPSMAP 62-serien hurtigstartveiledning Brukes med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc Komme i gang advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer Bruk av OpenOffice.org 3 Writer OpenOffice.org 3 er et gratis og bra alternativ til Microsoft Office (Word, Excel, Power Point osv.). 1 Oppstart av OpenOffice.org Trykk på Start etterfulgt av Programmer

Detaljer

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg:

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: VH Service Software Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: File Settings Test Alarm Help Dette er startsiden i denne service

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

Inspiration-Norge. Brukermanual Kidspiration. Se mer på www.inspiration-norge.no 2

Inspiration-Norge. Brukermanual Kidspiration. Se mer på www.inspiration-norge.no 2 NORSK VERSJON Innhold Innhold... 2 Kapittel 1: Aller først... 3 Installasjon og maskinkrav... 3 Oppgradering og kopiering av gamle filer... 3 Registrering av programmet... 3 Flere manualer...3 Kapittel

Detaljer

Frikart til Garmin. Manual for Frikart til Garmin GPS

Frikart til Garmin. Manual for Frikart til Garmin GPS Frikart til Garmin En liten manual som kan hjelpe. Garmin GPS har samme struktur så derfor er det mulig å benytte denne uansett modell. Dog med unntak av Monterra. Denne er spesiell og vil ikke bli tatt

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

TEKNISK MANUAL FOR TRIPLE WINNER. Versjon 1.05

TEKNISK MANUAL FOR TRIPLE WINNER. Versjon 1.05 TEKNISK MANUAL FOR TRIPLE WINNER Versjon 1.05 Triple Winner Etterfylling: Bruk etterfyllingsnøkkelen (nøkkelen til venstre). Vri etterfyllingsnøkkelen med dørene lukket og disse fem mulighetene blir presentert.

Detaljer

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:...

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:... Innhold GSM Fixi SMS Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Konfigurasjon og bruk:... 3 Innstillinger:... 3 Oversikt over faner:... 3 Styring:...

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

For å kjøre BUShåndterminal sammen med BUSpek2000 må du minimum ha : For å benytte BUShåndterminal må versjon eller høyere være installert.

For å kjøre BUShåndterminal sammen med BUSpek2000 må du minimum ha : For å benytte BUShåndterminal må versjon eller høyere være installert. Tekniske krav For å kjøre BUShåndterminal sammen med BUSpek2000 må du minimum ha : PC med Windows 95 / 98 / NT / 2000 Pentium 266 Mhz Minne 32Mb Skriver Modem / ISDN / ruter tilkobling til internett Ledig

Detaljer

DNG C-2000h. Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL

DNG C-2000h. Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL DNG C-2000h Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL Egenskaper: Tar liten plass og er lett i vekt. Lavt strømforbruk tross stor trekk kraft. Brukervennlig, robust og driftsikker. Tre funksjoner i

Detaljer

BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com TROT DEVELOPMENT

BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com TROT DEVELOPMENT Trot TRACKER BRUKSANVISNING TROT DEVELOPMENT 1 Copyright 2013 Trot Development AS Alle rettigheter til din Tracker er forbeholdt Trot Development AS. Verken deler eller helhet av denne Tracker kan kopieres

Detaljer

Håndholdt multifunksjonsklokke. ~ Et pålitelig hjelpemiddel for jakt og fiske ~ Prod.nr. 59-640

Håndholdt multifunksjonsklokke. ~ Et pålitelig hjelpemiddel for jakt og fiske ~ Prod.nr. 59-640 Håndholdt multifunksjonsklokke ~ Et pålitelig hjelpemiddel for jakt og fiske ~ Prod.nr. 59-640 Tidevannsmåler Barometer Høydemåler Termometer Hygrometer Bruksanvisning Gratulerer med ditt nye produkt.

Detaljer

ADJUSTMENT LAYERS & BLENDING OPTIONS CS6

ADJUSTMENT LAYERS & BLENDING OPTIONS CS6 I dette kurset skal vi lære hvordan vi kan bruke adjustment layers for å juster enten hele, eller deler av bildet vårt. Fordelen med disse adjustment layers er at vi kan finjustere dem, eller slette dem

Detaljer

Full oversikt med R-CONTROL NØKKELFRI ADGANG TIL ALLE BYGG

Full oversikt med R-CONTROL NØKKELFRI ADGANG TIL ALLE BYGG Full oversikt med R-CONTROL NØKKELFRI ADGANG TIL ALLE BYGG Full oversikt i realtid med R-CONTROL RCO Securitys programvare R-CONTROL tilbyr avansert systemadministrasjon og anleggsoversikt alt presentert

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

NYHETER I MEDARBEIDEREN

NYHETER I MEDARBEIDEREN NYHETER I MEDARBEIDEREN Innhold 1. Kontakt og gruppemodulen... 2 1.1. Redigere kontakter i tabellen... 2 1.2. Duplikatsjekk for nye kontakter... 2 1.3. Max antall medlemmer i en gruppe... 3 2. Kalendermodulen...

Detaljer

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i Frontpage 2003 Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Innholdsfortegnelse 1 Opprett Web-område 3 2 Opprett en navigasjonsstruktur

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn endringer

Huldt & Lillevik Lønn endringer Innholdsfortegnelse Huldt & Lillevik Lønn endringer... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Verktøylinjen... 3 Bruke søkebilder... 3 Endring i skjermbilder... 5 Navigering i skjermbilder...

Detaljer

hager Brukermanual Rom-controller Tebis TX 450

hager Brukermanual Rom-controller Tebis TX 450 hager Brukermanual Rom-controller Tebis TX 450 196 197 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 1. Innledning....................199 2. Installasjon...................200 2.1 Tilkobling.........................200

Detaljer

Lage en ny spillverden

Lage en ny spillverden Et spill er ikke like spennende om man bare kan gå rundt og snakke med folk. I denne utfordringen lærer du å legge til små hendelser, som her kan gjøre at man vinner og taper spillet. Du vil også lære

Detaljer

Dette er nytt i GM EPC

Dette er nytt i GM EPC Dette er nytt i GM EPC GMs neste versjon av EPC har utallige nye funksjoner for å gjøre det raskere og enklere å finne den riktige delen. Velg Brukerhåndbok på Hjelp-menyen i EPC for å få nærmere instruksjoner

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Vegg/gulv. Kapittel 2 - Vegg/gulv... 3

Vegg/gulv. Kapittel 2 - Vegg/gulv... 3 20.10.2009 Kapittel 2... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 2 -... 3 Yttervegg... 3 Gulv... 8 Innervegg... 11 Hvordan ser veggene ut?... 17 Referansepunkt i vegg på venstre/høyre side... 23 Start fra

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

1. Display-enhet NAVIS 700

1. Display-enhet NAVIS 700 NAVIS 700-800 - 3800-5100 1. Display-enhet NAVIS 700 SD KORT SD KORT SPALTE KRAFTFORSYNING KRAFTFORSYNING PÅ/AV F1 Funksjonsknapp Bryter N/S, V/Ø, +/-/90 felles bryter Rapporteringspunkt hopp og revers

Detaljer

BRUKSANVISNING MODELL: G-9000 MODUL NR.: 3031

BRUKSANVISNING MODELL: G-9000 MODUL NR.: 3031 OM BRUKSANVISNINGEN Ut fra hvilken modell av klokken du har, vil displayet vise lyse tall med mørk bakgrunn eller omvendt. Knappe operasjonene er indikert med bokstavene som vist i figurene til venstre.

Detaljer