Moralske verdier. som gjør livet rikere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Moralske verdier. som gjør livet rikere"

Transkript

1 V akn opp! NOVEMBER 2013 NR. 11 Moralske verdier som gjør livet rikere

2 V akn opp! I DETTE NUMMERET s MER P A NETT TEN ARINGER FORSIDETEMA Moralske verdier som gjør livet rikere SIDENE 6 9 r Finn Bibelens svar pa spørsmal ungdommer stiller. For eksempel: «Er jeg altfor opptatt av utseendet mitt?» «Hva om jeg har et helseproblem?» «Hvorfor kutter jeg meg selv?» Se ogsa videoen «Hva andre ungdommer sier: Det å utsette ting». (Se under HVA BIBELEN LÆRER > TEN ARINGER) 3 VI BETRAKTER VERDEN 4 HJELP FOR FAMILIEN Hvordan snakke med tenaringen om sexmeldinger 10 INTERVJU En klassisk pianist forteller om sin tro 12 KROPP OG SINN Utfordringer i overgangsalderen 14 HVA BIBELEN SIER Ekteskapet 16 VISDOMSORD Har du «bestandig fest»? BARN r Les bibelske tegneserier. Bruk aktivitetssidene for å hjelpe barna dine til å lære mer om bibelske personer og moralprinsipper. (Se under HVA BIBELEN LÆRER > BARN) Vol. 94, No. 11 / Monthly / NORWEGIAN Samlet opplag: pa 99 sprak Denne publikasjonen er ingen salgsartikkel. Den er utgitt som et ledd i et verdensomfattende bibelsk undervisningsarbeid som blir støttet av frivillige bidrag. Den bibeloversettelsen som brukes, er Ny verden-oversettelsen av De hellige skrifter studieutgave, med mindre noe annet angis. NO star for Det Norske Bibelselskaps oversettelser. Awake! (ISSN X) is published monthly by Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.; L. Weaver, Jr., President; G. F. Simonis, Secretary-Treasurer; 25 Columbia Heights, Brooklyn, NY Vakn opp! (ISSN ) utgis pa norsk av Jehovas vitner, Gaupeveien 24, 1914 Ytre Enebakk. Ansvarlig utgiver: Bent Arntzen. Druck und Verlag: Wachtturm Bibel- und Traktat-Gesellschaft der Zeugen Jehovas, e.v., Selters/Taunus. Verantwortliche Redaktion: Ramon Templeton, Selters/Taunus Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Med enerett. Printed in Germany. Ønsker du mer informasjon eller et gratis bibelkurs? Gainnp a eller skriv til JEHOVAS VITNER, Stenhusvej 28, DK-4300 Holbæk, Danmark (for DANMARK, FÆRØYENE, GRØNLAND, ISLAND, NORGE og SVERIGE) Se fullstendig adresseliste pa

3 VI BETRAKTER VERDEN VERDEN En undersøkelse av verdens religioner viste at de som ikke har noen «religiøs tilhørighet», selv om de ikke nødvendigvis er ateister, na teller 1,1 milliarder. De utgjør den tredje største gruppen etter de kristne, som teller 2,2 milliarder, og muslimene, som teller 1,6 milliarder. Den fjerde største gruppen er hinduene, som teller omkring 1 milliard. TYSKLAND I2012bestemteenavTysklands høyeste domstoler at man ikke kan melde seg ut av en kirke som har status som en «offentlig sammenslutning», og likevel fortsette aregneseg som medlem av denne kirken. Katolikker som formelt forlater kirken og av den grunn ikke betaler kirkeskatt, men likevel fortsetter a praktisere sin tro, kan bli utestengt fra nattverden, skriftemalet og stillinger innen kirken, og de kan kanskje ogsa bli nektet kirkelig begravelse. ITALIA En spørreundersøkelse viste at italienere leker med barna sine gjennomsnittlig 15 minutter om dagen. «Bare en av fem foreldre mener at lek er utviklende», star det i avisen La Repubblica. Gjennom lek hjelper foreldre barna sine til a utvikle fantasien og til af aet«begrepom regler», sier Andrea Angiolino, som designer brettspill. JAPAN Japanske forskere har pavistat«rosaktiverer omrader i hjernen som reagerer pa belønning», og framkaller en «følelse av lykke». Dette ser ut til a bekrefte den tanke at ros motiverer folk til a gjøre det bedre. BOLIVIA I slutten av 2012 ble det gjennomført en nasjonal folketelling i Bolivia. For at folketellingen skulle bli nøyaktig, ble bolivianerne bedt om aholdeseg hjemme den aktuelle dagen. Det var dessuten forbud mot biltrafikk og bruk av alkohol, og grensene ble stengt. Skjema: ollo/e/getty Images; politimann: Photo by Jose Luis Quintana/LatinContent/Getty Images 3

4 HJELP FOR FAMILIEN FORELDREROLLEN Hvordan snakke med tenaringen om sexmeldinger UTFORDRINGEN Du har hørt at det er vanlig at ungdommer sender sexmeldinger til hverandre. «Ville tenaringen min drive med det?» tenker du kanskje. Du vil gjerne snakke med ham eller henne om det men hvordan? La oss først se hvorfor noen ungdommer sender sexmeldinger, og hvorfor du bør være vaken nar det gjelder dette. 1 1 Det å sende sexmeldinger, som noen ganger kalles «sexting», vil si å sende tekst, bilder eller videoer med seksuelt innhold pa mobilen. Du finner flere opplysninger pa nettstedet jw.org i artikkelen «De unge spør: Hva bør jeg vite om sexmeldinger?» Se under HVA BIBELEN LÆRER > TENARINGER. HVORFOR DET SKJER Noen tenaringer sender seksuelt betonte meldinger for å flørte med noen de liker. I andre tilfeller sender en jente et utfordrende bilde av seg selv fordi hun blir presset til det av en gutt. Noen ganger videresender en gutt et nakenbilde av en jente til mange av vennene sine, enten for moro skyld eller for å hevne seg etter at hun har gjort det slutt. Uansett grunn kan en tenaring utstyrt med en mobiltelefon havne i trøbbel. «Med et enkelt tastetrykk forandres liv for alltid», sier boken CyberSafe. Det mange ikke er klar over, er at nar et bilde først er lagt ut pa nettet, mister den som har lagt det ut, kontrollen over hvordan det blir brukt. En nyhetsmelding fra FBI nevner et tilfelle der en 18 år gammel jente «begikk selvmord etter at et nakenbilde hun hadde sendt til kjæresten sin pa mobilen, ogsa ble sendt til hundrevis av tenaringer pa skolen hennes. Andre elever, som tydeligvis videresendte bildet, skal ha mobbet jenta». Det å sende sexmeldinger kan ogsa fa juridiske følger. Noen steder har for eksempel mindrearige som har sendt nakenbilder til andre mindrearige, blitt tiltalt for straffbare handlinger tilknyttet barnepornografi, og de har blitt registrert som seksuelle overgripere. Som forelder kan ogsa du bli holdt ansvarlig hvis mobilabonnementet star i ditt navn, eller hvis du ikke har tatt de nødvendige forholdsregler for å forhindre at tenaringen din blir involvert i å sende sexmeldinger. r Du finner flere nyttige r ad til familier p a

5 HVA DU KAN GJØRE Sett opp klare regler. Du kan naturligvis ikke ha full kontroll over tenaringens mobilbruk, men du kan forsikre deg om at han eller hun kjenner reglene dine og ogsahva konsekvensene blir hvis de brytes. Husk ogsaatdusom forelder har rett til afølgemedp ahvaten aringen din bruker mobilen sin til. Bibelsk prinsipp: Efeserne 6:1. Hjelp tenaringen til a resonnere. Du kan si: «Det er mange meninger om hva sexmeldinger egentlig omfatter. Hva mener du?» «Hva slags bilder synes du er upassende?» «Noen steder ser myndighetene padetaten mindrearig sender et nakenbilde av en mindrearig, som en kriminell handling. Synes du det er like alvorlig?» NØKKELSKRIFTSTEDER «Derebarn,værlydigemotderes foreldre.» Efeserne 6:1. «Modnemennesker...harf att sine oppfatningsevner oppøvd til a skjelne mellom rett og urett.» Hebreerne 5:14. «Hva et menneske enn sar, det skal han ogsahøste.» Galaterne 6:7. Tenk lenger enn til «send-knappen» «Hvorfor er det a sende sexmeldinger galt moralsk sett?» Hør godt etter nar tenaringen din resonnerer, og hjelp ham til a tenke lenger enn til «send-knappen». Bibelsk prinsipp: Hebreerne 5:14. Presenter tenkte situasjoner. Du kan si til datteren din: «Tenk deg at en jente blir presset av en gutt til asende ham et nakenbilde. Hva bør hun gjøre? Gamedp adet, sa hun ikke mister vennskapet? Nekte agjøredet,men likevel flørte med ham? Avslutte vennskapet? Fortelle en voksen om det?» Hjelp datteren din til a resonnere. Du kan selvfølgelig bruke samme framgangsmate overfor en sønn. Bibelsk prinsipp: Galaterne 6:7. Appeller til det gode i tenaringen. Still spørsmal som: Hvor viktig er det for deg ahaetgodtrykte?hvilke egenskaper ønsker du a være kjent for? Hvordan ville du føle deg hvis du ydmyket en annen ved a videresende et upassende bilde? Hvordan ville du pa den annen side føle deg hvis du bestemte deg for a gjøre det som er rett? Hjelp tenaringen til a bevare en god samvittighet. 1.Peter3:16. Vær et godt eksempel. Bibelen sier at Guds visdom er ren og uten hykleri. (Jakob 3:17) Gjenspeiler dine verdier dette? «Vi maværegodeeksemplerselvogikkesep abilder eller nettsider som kan bli regnet som tvilsomme eller ulovlige», sier CyberSafe. FORSLAG Hvis du eller tenaringen synes det er pinlig asnakkeomsexmeldinger, kan du prøve dette: Faførstten aringen til a snakke om hva andre gjør. Sa kan du si: «Jeg har hørt at ungdommer sender sexmeldinger til hverandre. Er det noe mange driver med?» Deretter kan du finne ut hva han eller hun synes om det andre gjør. Du kan spørre: «Tror du folk skjønner hvilke konsekvenser det kan fa asendes anne meldinger?» Til slutt kan du snakke med tenaringen om hva han eller hun ville ha gjort, ved asi:«laoss snakke om hva du bør gjøre hvis du far en melding med seksuelt innhold.» Tips: Bruk gjerne en nyhetsmelding til af aigangensamtale. For eksempel: «Jeg leste om en jente som opplevde at et nakenbilde av henne ble videresendt til elever paheleskolen. Har du hørt om noe sant?» V akn opp! November

6 FORSIDETEMA Moralske verdier som gjør livet rikere Christina kunne ikke tro sine egne øyne! Hun hadde nettopp funnet en svart plastpose med en veldig stor pengesum et beløp som tilsvarte over 20 årslønner for henne! Og hun visste hvem eieren var. Hva skulle hun gjøre? Hva ville du ha gjort? Det du svarer, viser hvordan du ser p a ærlighet, og hvor høyt du setter denne moralske verdien. Hva er egentlig verdier? Det er moralske eller etiske prinsipper som vi synes er gode og viktige. De kan innbefatte tilgivelse, ærlighet, kjærlighet, respekt for livet og selvkontroll. Vare verdier pavirker derfor var oppførsel, vare prioriteringer og vart forhold til andre, og ogsa den moralske veiledningen vi gir barna vare. Men til tross for at de moralske verdiene er sa viktige, far de stadig mindre betydning. VERDIENE UNDERGRAVES I 2008 intervjuet forskere i USA over 200 ungdommer om deres syn pa moralske verdier. «Det som er nedsla- ende, er hvor lite de tenker pa og snakker om moralske spørsmal», sa David Brooks i The New York Times. De fleste mente at slike ekstreme ting som voldtekt og drap er galt, men utover det «var ikke moral inne i bildet, ikke engang nar de tenkte pa ting som fyllekjøring, juksing pa skolen eller det å være utro mot en partner». Som en ungdom sa det: «Jeg er egentlig ikke sa opptatt av hva som er rett og galt.» Mange sa det slik: «Hvis det føles riktig, sa gjør

7 Et sterkt behov for «en global etikk» å Menneskenes mulighet til overleve «kan avhenge av om de godtar en global etikk», sies det i bladet Counseling and Values. «Den universelle moralske verdi som det sannsynligvis er størst enighet om, er den gylne regel», som Jesus Kristus kom med. Den lyder slik: «Alt dere vil at menneskene skal gjøre mot dere, skal ogsa dere gjøre mot dem.» Matteus 7:12. det. Følg hjertet ditt.» Er det klokt å tenke slik? Selv om menneskehjertet kan vise stor kjærlighet og medfølelse, kan det ogsa være forrædersk og desperat. (Jeremia 17:9) Denne sørgelige realiteten ser vi tydelig i hvordan det moralske landskapet i verden rundt oss forandrer seg en utvikling som Bibelen lenge har forutsagt. Den sier at menneskene «i de siste dager» skulle være «egoistiske, griske, skrytende og innbilske» og dessuten uvennlige og voldsomme. De skulle ogsa «hate det gode» og «elske nytelse mer enn Gud». 2. Timoteus 3:1 5, Good News Translation. Disse realitetene bør fa oss til å granske vart hjerte, ikke stole blindt pa det. Bibelen sier: «Den som setter sin lit til sitt eget hjerte, er uforstandig.» (Ordsprakene 28: 26) Hjertet ma justeres i samsvar med sunne verdier hvis det skal kunne lede oss pa rett vei. Hvor kan vi finne slike verdier? Mange vender seg til Bibelen pa grunn av dens visdom og ærlighet. VERDIER VI KAN STOLE PA! Bibelens verdier vitner om at de er skreddersydd for menneskene. La oss se pa noen eksempler egenskapene kjærlighet, godhet, gavmildhetog ærlighet. ˇ Kjærlighet til andre. «Hvis du har lært å elske, vil lykken ganske sikkert banke pa din dør», sies det i boken Engineering Happiness A New Approach for Building a Joyful Life. Det er tydelig at vi mennesker trenger kjærlighet. Uten kjærlighet kan vi egentlig ikke være lykkelige. Hva Bibelen sier: «Ikle dere kjærligheten, for den er et fullkomment enhetens band.» (Kolosserne 3:14) Han som skrev dette, sa ogsa: «Hvis jeg... ikke har kjærlighet, da er jeg intet.» 1. Korinter 13:2. Denne kjærligheten er verken erotisk eller bare basert pa følelser. Den blir styrt av prinsipper. Det er den slags kjærlighet som far oss til å hjelpe en fremmed som er i vanskeligheter, uten å tenke pa at vi skal fa noe igjen for det. I 1. Korinter 13:4 7 leser vi: «Kjærligheten er langmodig og vennlig. [Den] er ikke skinnsyk, den skryter ikke, blir ikke oppblast, oppfører seg ikke usømmelig, søker ikke sine egne interesser, blir ikke opphisset. Den holder ikke regnskap med krenkelsen. Den gleder seg ikke over urettferdighet, men gleder seg ved sannheten. Den taler alt,... utholder alt.» Nar denne kjærligheten mangler i en familie, gar det ut over alle sammen, spesielt barna. En som heter Monica, forteller at hun som barn ble misbrukt bade fysisk, følelsesmessig og seksuelt. «Jeg følte meg uelsket og syntes alt var hapløst», sier hun. Men da hun var 15, flyttet hun til besteforeldrene sine, som er Jehovas vitner. «I de to årene jeg bodde hos dem», sier Monica, «lærte de denne sjenerte jenta å bli utadvendt og kjærlig og å bry V akn opp! November

8 seg om andre. De hjalp meg til å bli en respektabel, ung kvinne.» Na er Monica lykkelig gift, og sammen med mannen sin og de tre barna deres viser hun andre kjærlighet ved å fortelle dem om Bibelens løfter. En fiende av kjærligheten som er spesielt lumsk, er materialismen den tanke at fornøyelser og materiell velstand er de verdiene som betyr mest. Men undersøkelser har gang pa gang vist at folk trenger overraskende lite penger for å være lykkelige. De som antar et materialistisk verdisyn, investerer faktisk i det motsatte av lykke. En slik tanke har sin støtte i Bibelen, for i Forkynneren 5:10 star det: «Den som elsker sølv, blir ikke mett av sølv, og den som elsker rikdom, blir ikke mett av inntekt. Ogsa dette er tomhet.» Bibelen sier ogsa: «La deres levemate være fri for kjærlighet til penger.» Hebreerne 13:5. ˇ Godhet og gavmildhet. «Hadde det ikke vært flott om man kunne ga i en butikk og kjøpe lykke som ville vare livet ut?» Dette spørsmalet ble stilt i en artikkel skrevet ved et forskningssenter tilknyttet California universitet i Berkeley. «Tanken er ikke sa fjern fra virkeligheten som den kan høres ut sa lenge det du kjøper, er til en annen enn deg selv.» Poenget? Nar vi gir, blir vi lykkeligere enn nar vi far. Hva Bibelen sier: «Det er større lykke ved å gi enn ved å fa.» Apostlenes gjerninger 20:35. Den beste maten å gi pa og som man har mest igjen for er i mange tilfeller å gi av seg selv, det vil si av sin tid og sine krefter. Tenk for eksempel pa det en som heter Karen, erfarte. Hun fikk se tre kvinner en mor og de to voksne døtrene hennes i en bil hvor panseret stod oppe. Moren og den ene av døtrene matte na et fly, men de fikk ikke start pa bilen, og drosjen var forsinket. Karen tilbød seg å kjøre dem, enda flyplassen la 45 minutter unna. De tok imot tilbudet. Pa tilbakeveien Verdier som er oppbyggende Elsk din neste som deg selv. Markus 12:31. «Gjengjeld ikke noen ondt med ondt.» Romerne 12:17. «Fortsett å... tilgi hverandre villig hvis noen har en grunn til å komme med klagemal mot en annen.» Kolosserne 3:13. «Kjærligheten til penger er en rot til alle slags skadelige ting.» 1. Timoteus 6:10. sa Karen at den andre datteren fremdeles satt og ventet i bilen pa parkeringsplassen. «Mannen min kommer snart», sa hun. «Fint. Jeg er glad det ordner seg», sa Karen. «Jeg skal gjøre noe hagearbeid utenfor Rikets sal, eller kirken min.» «Er du et av Jehovas vitner?» spurte kvinnen. «Ja», sa Karen, og det ble en kort samtale. Noen uker senere fikk Karen et brev i posten. Der stod det blant annet: «Mor og jeg har ikke glemt hvor hjelpsom du var. Takket være deg nadde vi flyet! Søsteren min fortalte at du er et av Jehovas vitner, og det forklarer alt. Mor er et vitne,og det er jeg ogsa, men jeg er ikke aktiv. Det skal jeg gjøre noe med sa snart som mulig!» Karen ble veldig glad for at hun hadde kunnet hjelpe to av sine trosfeller. «Jeg grat», sa hun. Forfatteren Charles D. Warner skrev: «En av dette livs vakreste belønninger er r Du finner flere svar p a bibelske spørsm al p a

9 at ingen i all oppriktighet kan prøve å hjelpe en annen uten at han ogsa hjelper seg selv.» Grunnen til det er at Gud har skapt oss mennesker med evnen til å gjenspeile hans verdifulle egenskaper og ikke være egoistiske. 1. Mosebok 1:27. ˇ Ærlighet. Denne etiske verdien er grunnleggende for ethvert sivilisert samfunn. Uærlighet avler frykt, mistillit og sosialt forfall. Hva Bibelen sier: «Hvem skal være gjest i [Guds] telt?» Svaret? «Den som vandrer uklanderlig og... taler sannhet i sitt hjerte.» (Salme 15:1, 2) Ja, ærlighet er, i likhet med de andre egenskapene vi har sett pa, et personlighetstrekk. Denne verdien blir ikke styrt av omstendighetene eller av egennytte. Hvordan gikk det med Christina, som fant en veske full av penger? Det hun ønsket innerst inne, var å glede Gud, ikke å bli rik. Sa da den bekymrede eieren kom og lette etter vesken, fortalte hun at hun hadde funnet den. Han ble forbløffet over hennes ærlighet. Det ble arbeidsgiveren hennes ogsa. Han forfremmet henne senere til butikksjef, en svært betrodd stilling. Det er virkelig bra å følge det radet som blir gitt i 1. Peter 3:10: «Den som vil elske livet og se gode dager, han skal holde... sine lepper fra å tale svik.» «VANDRE PA DE GODES VEI» De moralske verdiene vi finner i Bibelen, vitner om var Skapers inderlige kjærlighet til oss, for disse verdiene setter oss i stand til å «vandre pa de godes vei». (Ordsprakene 2:20; Jesaja 48:17, 18) Nar vi vandrer pa den veien, viser vi at vi pa var side elsker Gud, og det er noe vi har mye igjen for. Bibelen kommer med dette løftet: «Hold deg til [Guds] vei, og han skal opphøye deg til å ta jorden i eie. Nar de onde blir avskaret, skal du se det.» Salme 37:34. Ja, de som holder seg til Bibelens normer, har en enestaende framtid i vente liv i en fredelig verden, hvor alt det onde er borte! De verdiene vi finner i Bibelen, er virkelig verdt å se nærmere pa. V akn opp! November

10 INTERVJU ELDAR NEBOLSIN En klassisk pianist forteller om sin tro Eldar Nebolsin er en internasjonalt anerkjent pianist fra Usbekistan. Som solist har han spilt med orkestre i London, Moskva, New York, Paris, Roma, St. Petersburg, Sydney, Tokyo og Wien. Han vokste opp i Sovjetunionen som ateist. Men senere har han kommet til at menneskene er skapt av en kjærlig Gud. Vakn opp! intervjuethamommusikkenhansogomhanstro. Ihvertfalltretimeromdagen ogikkebareforaøvep avanskelige passasjer. Jeg analyserer ogsa oppbygningen av det stykket jeg forbereder meg pa men uten a spille det. En annen ting jeg gjør, er ahørep a andre stykker komponisten har laget, noe som gir meg større innblikk i det stykket jeg holder pamedn a. Hva var det som gjorde at du ble musiker? Beggeforeldrenemineerpianister. De begynte aundervisemeg da jeg var fem ar. Senere studerte jeg ved en musikkskole for talentfulle barn i Tasjkent. Fortell om utfordringene ved a spille med et orkester. Det finnes ikke to orkestre som er like. Orkestrene er som enorme musikkinstrumenter som dirigenten «spiller pa». Den største utfordringen for en solist er kanskje det a oppnaetgodt samspill med dirigenten. Det er som en samtale mellom to venner, der det ikke bare er den ene som alltid «snakker», men begge lar den andre slippe til. Vanligvis har man bare en eller to prøver a etablere denne forbindelsen pa. Hvor mye tid bruker du pa aøve? Hva vil du si kjennetegner en dyktig pianist? Detathanf ar pianoet til a «synge». La meg forklare. Et piano er et slags slaginstrument. Etter at en tone er slatt an, kan lyden bare bli svakere i motsetning til lyden fra et blase- instrument eller stemmen til et menneske, som kan holde en tone eller til og med øke styrken. Utfordringen for pianister er derfor a unngaatentonefaderut. Det gjør de ved lette bevegelser med fingrene og handleddene sammen med avansert bruk av

11 Bibelen er som en symfoni som har en elegant struktur, er mesterlig arrangert og har et rørende budskap til alle mennesker den høyre pedalen, som forlenger en tone og varierer klangen. Nar pianister mestrer disse vanskelige teknikkene, kan de fa pianoet til å høres ut som en fløyte, et horn eller til og med et helt orkester. De kan ogsa fa det til å minne om det fineste instrumentet av alle den menneskelige stemme. Det er tydelig at du har dyp kjærlighet til musikk. For meg er musikk det spraket som pa den mest direkte ma- ten uttrykker og vekker følelser følelser som det er vanskelig, for ikke å si umulig, å uttrykke med ord. Hvordan ble du interessert i åndelige spørsmal? Hjemmet vart var alltid fullt av bøker, som faren min hadde tatt med seg fra Moskva. En bok jeg syntes var spesielt interessant, handlet om det Bibelen forteller om historiens begynnelse og det israelittene opplevde. En annen bok jeg kom over, var Du kan fa leve evig pa en paradisisk jord, som er utgitt av Jehovas vitner. 1 Dens klare framstilling av Bibelens lære fascinerte meg. Da jeg 1 Jehovas vitner bruker na boken Hva er det Bibelen egentlig lærer? for å hjelpe andre til å forsta Bibelen. Du finner den pa flyttet til Spania i 1991 for å studere musikk, tok jeg med meg den boken. Jeg leste den flere ganger. Jeg fant en tro som ikke bare er basert pa følelser, men ogsa pa fornuftige resonnementer og tydelige beviser. Bibelens løfte om at mennesker skal fa leve evig pa jorden, var noe som virkelig fengslet meg. Det virket sa fornuftig! Jeg kan føye til at jegenda ikke hadde truffet Jehovas vitner. Men jeg bestemte meg for at nar jeg en gang traff dem, skulle jeg be om et bibelstudium. Hvordan traff du vitnene? Noen fa dager etter at jeg hadde bestemt meg for å be om et bibelstudium, sa jeg to damer, begge med Bibelen i han- den. «De ser ut som dem jeg har lest om i boken min», tenkte jeg. «De forkynner, akkurat som de kristne i bibelsk tid». Snart studerte jeg Bibelen sammen med et vitne. I dag er det ikke noe som gir meg større glede enn å hjelpe andre til å lære om var Skaper. Hva overbeviste deg, en tidligere ateist, om at det finnes en Skaper? Det var musikken. Sa å si alle mennesker setter pris pa musikk, pa en mate som ikke dyr kan. Musikk kan uttrykke glede, trygghet, ømhet og nesten alle andre følelser. Det er naturlig for oss å bevege oss til rytmen i musikken. Men trenger viegentlig musikk for å overleve? Har musikk noe å si for evolusjonistenes lære om at «de best skikkede overlever»? Det tror jeg ikke. Slik jeg ser det, er det ufornuftig å tro at den menneskelige hjerne med dens evne til å skape og verdsette musikk, for eksempel det Mozart og Beethoven har komponert er et resultat av utvikling. En mye mer fornuftig forklaring er at hjernen var er et produkt av en vis og kjærlig Skaper. Hva fikk deg til å tro at Bibelen er fra Gud? Bibelen er en samling av 66 mindre bøker, skrevet av omkring 40 menn over en periode pa cirka 1600 år. Jeg spurte meg selv: «Hvem kunne ha arrangert nedskrivningen av dette harmoniske mesterverket?» Det eneste fornuftige svaret er Gud. For meg er Bibelen som en symfoni som har en elegant struktur, er mesterlig arrangert og har et rørende budskap til alle mennesker. V akn opp! November

12 Utfordringer i overgangsalderen «Uten grunn og uten forvarsel kunne jeg plutselig bli veldig trist og lei meg. Jeg grat og trodde jeg skulle bli gal.» Rondro, 1 50 ar. «Du vakner om morgenen, og huset er et eneste rot. Du finner ingen av tingene dine. Det du i arevis har gjort uten problemer, er nablitts a vanskelig, og du skjønner ikke hvorfor.» Hanta, 55 ar. 1 Navnene er forandret. DISSE kvinnene er ikke syke. De har kommet i overgangsalderen, en naturlig forandring i en kvinnes liv og slutten pa den perioden av livet da hun er fruktbar. Er du en kvinne som nærmer deg denne perioden i livet? Eller er du kanskje midt i den? Uansett er det slik at jo mer du og dine nærmeste vet om denne perioden, jo bedre rustet vil du være til a møte utfordringene. Overgangsalderen Overgangsalderen blir ogsakaltklimak- teriet eller perimenopause (tiden omkring menopause). Menopause er dagen for siste menstruasjon. 1 I dagligtale blir ordet «menopause» ofte brukt synonymt med selve overgangsalderen. 1 Medisinsk sett blir tidspunktet for menopause fastslatt først et ar etter siste menstruasjon. Noen kvinner kommer i overgangsalderen i 40-arene og noen sasentsomi 60-arene. I de fleste tilfeller opphører menstruasjonen gradvis. Som følge av svingninger i hormonproduksjonen hender detatenmenstruasjonuteblir,ellerat blødningene blir uregelmessige eller ekstra kraftige. Noen fa kvinner slutter amenstruere helt plutselig, nesten over natten, for asidetslik. «Hver eneste kvinne opplever overgangsalderen forskjellig», star det i Menopause Guidebook. Det star videre: «Det vanligste ubehag i forbindelse med overgangsalderen er hetetokter», som ofte blir fulgt av klamhet og kuldefølelse. Disse symptomene kan forstyrre nattesøvnen og tappe en for energi. Hvor lenge varer dette? The Menopause Book sier: «Noen kvinner har noen fa hetetokter i et par ar i

13 løpet av overgangsalderen. Andre plages i mange år, og en svært liten prosentdel har sporadiske hetetokter resten av livet.» 1 Pa grunn av hormonsvingningene kan kvinnen ogsa bli plaget av nedtrykthet og skiftende humør. Det fører til at hun har lett for å ta til tarene og har vanskelig for å konsentrere seg og huske ting. Men «det er høyst usannsynlig at én kvinne vil fa alt» av problemer som kan opptre i overgangsalderen, heter det i TheMenopause Book. Noen opplever faktisk lite ubehag og har fa, om i det hele tatt noen, problemer. Hvordan takle utfordringene En del av plagene kan kanskje reduseres ved at man gjør visse forandringer i livsstilen. Noen kvinner far for eksempel færre hetetokter nar de stumper røyken. Mange har ogsa nytte av å forandre kostholdet. Det kan dreie seg om å begrense inntaket av alkohol, koffein og sterkt krydret eller sukkerholdig mat, som alt sammen kan utløse hetetokter. Det er naturligvis viktig å ha et likevektig og variert kosthold. Mosjon kan ogsa være til stor hjelp. Det kan gi bedre nattesøvn og hjelpe mye pa humørsvingningene, i tillegg til at detstyrker benbygningen og forbedrer den generelle helsetilstanden. 2 Vær åpen om situasjonen «Det er ingen grunn til å lide i stillhet», sier Rondro, som er sitert tidligere. «Hvis du snakker åpent om det med dine nær- meste, vil de ikke bli sa bekymret nar de ser hvordan du har det.» De kan tvert imot bli mer talmodige og forstaelsesfulle. «Kjærligheten er talmodig, og den er vennlig», star det i 1. Korinter 13:4, ifølge oversettelsen Bibelen Guds Ord (2007). Mange kvinner, ogsa de som sørger over at de ikke lenger kan fa barn, erfarer at det hjelper å be. Bibelen gir oss denne forsikringen: «[Gud] trøster oss i all var nød.» (2. Korinter 1:4, NO 2011) Det kan ogsa være en trøst å vite at overgangsalderens plager er midlertidige. Nar denne perioden er over, kan kvinner som fortsetter å ta vare pa helsen, fa nye krefter og glede seg over mange gode år framover. 1 Noen medisinske tilstander, for eksempel skjoldbruskkjertelsykdommer og infeksjoner, i tillegg til enkelte legemidler, kan ogsa være årsak til hetetokter. Før man gar ut fra at hetetoktene har med overgangsalderen å gjøre, bør man undersøke om noen av disse faktorene kan være årsaken. 2 For å hjelpe pasienter i overgangsalderen kan leger anbefale forskjellige produkter, for eksempel hormoner, kosttilskudd og antidepressiva. Vakn opp! anbefaler ikke noe bestemt produkt eller noen bestemt behandling. V akn opp! November

14 HVA BIBELEN SIER EKTESKAPET EKTESKAPET Er ekteskapet bare en avtale mellom to mennesker? «Det som Gud har forent i samme ak, skal ikke noe menneske skille.» Matteus 19:6. HVA BIBELEN SIER I Guds øyne er ekteskapet mye mer enn en avtale mellom to mennesker. Det er en hellig ordning mellom en mann og en kvinne. Bibelen sier: «Fra skapningens begynnelse gjorde [Gud] dem til mann og kvinne. Av den grunn skal en mann forlate sin far og mor, og de to skal være ett kjød... Derfor, det som Gud har forent i samme ak, skal ikke noe menneske skille.» 1 Markus 10:6 9; 1. Mosebok 2:24. Ordene «det som Gud har forent i samme ak» betyr ikke at Gud bestemmer hvem en person skal gifte seg med. Men ved apeke pa at det er Skaperen som star bak ekteskapsordningen, understreker Bibelen alvoret i det a innga ekteskap. De som betrakter ekteskapet sitt pa denne maten, behandler det som et hellig, varig band, noe som styrker dem i deres beslutning om af aetgodt ekteskap. Dersom de vender seg til Bibelen for af aveiledning med hensyn til sine respektive roller som mann og kone, øker de sjansene for alykkes. 1 Bibelen tillater skilsmisse p a grunnlag av seksuell utroskap. Matteus 19:9. r Du finner flere svar p abibelskespørsm al p a

15 Hva er mannens rolle? HVA BIBELEN SIER For at en familie skal fungere godt, er noen nødt til a ta de endelige avgjørelsene. Bibelen har gitt mannen det ansvaret. Men det gir ham ingen rett til aværeendiktator eller en tyrann. Det betyr heller ikke at han kan unndra seg sitt ansvar. Det ville undergrave hans kones respekt for ham og legge unødvendige byrder pa henne. Gud forventer at mannen skal arbeide hardt for a dra omsorg for sin kone og vise henne ære som sin nærmeste og mest fortrolige venn. (1. Timoteus 5:8; 1. Peter 3:7) I Efeserne 5:28 star det at mennene bør «elske sine hustruer som sine egne legemer». En mann som virkelig elsker sin kone, setter pris pa hennes evner og anlegg og tar respektfullt hensyn til hennes synspunkter, spesielt nar det gjelder ting som angar hele familien. Han bør ikke insistere pa agjøretingenep asinm ate bare fordi han er familiens hode. Da den gudfryktige mannen Abraham ikke ville høre pa sin kones fornuftige rad i et familiespørsmal, sa Jehova Gud til ham: «Lytt til hennes røst.» (1. Mosebok 21:9 12) Abraham var ydmyk og gjorde som Jehova sa, og familien gledet seg over fred og enhet og dessuten over ahagudsvelsignelse. «Enmannersinhustrus hode.» Efeserne 5:23. Hva er kvinnens rolle? HVA BIBELEN SIER Før Gud skapte en kone til det første mennesket, sa han: «Det er ikke godt for mennesket afortsette a være alene. Jeg skal danne en hjelper til ham, som et motstykke til ham.» (1. Mosebok 2:18) Et motstykke er noe som kompletterer noe, eller utfyller det. Gud skapte altsa kvinnen, ikke for at hun skulle være lik mannen eller konkurrere med ham, men for at hun skulle være hans motstykke. Sammen kunne de fullføre det oppdraget Gud hadde gitt dem a sette barn til verden og fylle jorden med etterkommere. 1. Mosebok 1:28. For a sette kvinnen i stand til a fylle sin rolle gav Gud henne de best tenkelige fysiske, mentale og følelsesmessige egenskaper. Nar en kvinne paenklokogkjærligm ate legger disse egenskapene for dagen, bidrar hun sterkt til lykke i ekteskapet. Det vil ogsa glede mannen og gjøre ham følelsesmessig trygg. Gud sier at en slik flott kvinne fortjener a bli lovprist. Ordspr 1 akene 31: 28, I den faste artikkelserien «Hjelp for familien» i Vakn opp! finner du mange nyttige rad nar det gjelder ekteskap og familieliv. «Dere hustruer, underordne dere under deres egne menn.» 1.Peter3:1. V akn opp! November

16 Har du «bestandig fest»? «Alle den nødstiltes dager er onde; men den som er vel til mote i hjertet, har bestandig fest.» Ordspr akene 15:15. HVA betyr disse ordene? De sikter til en persons mentale og følelsesmessige tilstand. Den nødstilte dveler ved det som er negativt en innstilling som gjør at hans dager blir «onde», eller tunge. Som en kontrast til det prøver den som er «vel til mote i hjertet», afokuserep a det som er positivt, en holdning somgirhamindreglede hanhar«bestandigfest». Vi har alle problemer som til en viss grad kan ta fra oss gleden. Men det er likevel noe vi kan gjøre for a bevare gleden, selv i vanskelige tider. Tenk over det Bibelen sier: La ikke bekymringer for dagen i morgen gjøre deg nedtynget i dag. Jesus Kristus sa: «Vær ikke bekymret for morgendagen; den vil ha nok bekymringer selv. Det er ingen grunn til a legge ytterligere vanskeligheter til de vanskeligheter som hver dag bringer.» Matteus 6:34, Good News Translation. Prøv afokuserep a de positive tingene du har opplevd. Nar du føler deg nedfor, kan du kanskje sette opp en liste over slike positive ting og tenke pa dem. Ikke dvel ved feil eller dumme ting du har gjort tidligere. Lær av dem, og ga videre. Vær som en sjafør som kaster et raskt blikk ibakspeiletuten a fokusere padethanserder.huskogs aat«hos [Gud] er den sanne tilgivelse». Salme 130:4. Nar du blir nedtynget av bekymringer, salett ditthjerteforensomkantrøsteogoppmuntredeg. «Engstelse i en manns hjerte gjør det nedbøyd, men et godt ord far det til afrydeseg»,sierordsprakene 12:25. Et slikt «godt ord» kan komme fra et familiemedlem eller en venn du stoler pa en som ikke er kynisk eller pessimistisk, men som alltid viser kjærlighet. Ordsprakene 17:17. De visdomsordene vi finner i Bibelen, har hjulpet mange til afølestørregledeilivet,selvivanskelige perioder. Matte disse verdifulle ordene hjelpe deg ogsa. s n o Last ned dette bladet og tidligere numre gratis p Nettbibel tilgjengelig pa cirka 50 sprak Gainnp a eller skann koden g13 11-N

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Hvorfor valgte Gud tunger?

Hvorfor valgte Gud tunger? Hvorfor valgte Gud tunger? (Why God chose tongues) HVORFOR VALGTE GUD TUNGER Han var diakon i en moderne kirke, men trodde ikke på den læren med dåpen i Den Hellige Ånd å gjøre. Likevel hadde han blitt

Detaljer

Velg å bli FORVANDLET

Velg å bli FORVANDLET F R I G Justere frivillig mitt liv O R T til enhver forandring Gud ønsker å gjøre og ydmykt be Ham fjerne mine karaktersvakheter. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal

Detaljer

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Gud er en fantastisk Gud som elsker deg og som har prøvd å få din oppmerksomhet. Kanskje noe av dette har stått i veien for Ham problemer rus sport familie sex arbeid venner

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Velg å være ÆRLIG. Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T VALG 1. Sannhetens valg. Bønn til sannhetens valg

Velg å være ÆRLIG. Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T VALG 1. Sannhetens valg. Bønn til sannhetens valg VALG 1 Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T Jeg innrømmer at jeg er maktesløs og ute av stand til å kontrollere min tilbøyelighet til å gjøre gale ting, og at livet mitt ikke lar seg håndtere. Velg

Detaljer

PROGRAM ETTERLIGN JESUS! 2015 Jehovas vitners stevne

PROGRAM ETTERLIGN JESUS! 2015 Jehovas vitners stevne PROGRAM ETTERLIGN JESUS! 2015 Jehovas vitners stevne FREDAG «Lær av meg» MATTEUS 11:29 FORMIDDAG 9.20 Musikk 9.30 Sang nr. 5 og bønn 9.40 ORDSTYRERENS TALE: Etterlign Jesus hvorfor og hvordan? (Lukas 6:40)

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll.

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. VALG 3 F R Innvie bevisst Å gi SLIPP Forpliktelsens valg G J O R T hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. FORPLIKTELSENS BØNN Kjære Gud, jeg tror at du sendte Din Sønn for å dø for mine

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro?

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? 2 3 4 1 6 Fysisk og åndelig helse henger sammen Min kjære, jeg ønsker at du på alle vis får være frisk og

Detaljer

Velg GODE RELASJONER med andre

Velg GODE RELASJONER med andre F R I G J Ordne mine relasjoner R T tilgi dem som har såret meg og gjøre godt igjen for skade jeg har påført andre, med mindre det ikke skader dem eller andre. Salige er de barmhjertige. Salige er de som

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Forvandling til hva?

Forvandling til hva? Innledning Hei! Velkommen til boka. Den er skrevet til deg fordi jeg ønsker at du skal forstå at du er skapt av Gud på en helt fantastisk måte med en spennende og nydelig seksualitet. Jeg håper, og har

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. 1. januar TROEN KOMMER FØRST For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Efeserne 2,10 Dere har ofte hørt meg si at kristenlivet

Detaljer

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd!

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd! Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd Bibelen sier at Gud ikke har gitt oss motløshetens (eller fryktens) ånd (2Tim 1:7), men kraft kjærlighet og selvkontroll (sindighet/sunt sinn). Jeg tror en bror

Detaljer

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal David Levithan En annen dag Oversatt av Tonje Røed Gyldendal Til nevøen min, Matthew. Måtte du finne lykke hver dag. Kapittel én Jeg ser bilen hans kjøre inn på parkeringsplassen. Jeg ser ham komme ut.

Detaljer

at Buddha var en klok mann som forstod det Buddha lærte menneskene (dharma) det buddhistiske samfunnet med munker og nonner (sangha)

at Buddha var en klok mann som forstod det Buddha lærte menneskene (dharma) det buddhistiske samfunnet med munker og nonner (sangha) BUDDHISMEN. Buddhismen er en religion som oppstod i Nord-India for nesten 2500 år siden. I dag er det cirka 550 millioner buddhister i verden. Det er den 4. største religionen i verden. Kartet viser hvor

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN PREKEN GUDSTJENESTE Fjellhamar kirke 3. desember 2017 Lukas 4,16-22a BIBELTEKSTEN I NY OG GAMMEL DRAKT Dagens prekentekst står i Lukas 4, og jeg har lært den utenat: 16 Han kom også til Nasaret, hvor han

Detaljer

Fellesskapskirken i Åsane sitt fokus for høsten 2015:

Fellesskapskirken i Åsane sitt fokus for høsten 2015: Fellesskapskirken i Åsane sitt fokus for høsten 2015: «Sammen er vi bedre» - En 24 dagers vandring i Guds ord, av Rick Warren. (Originaltittel: «Better Together») Menighetsrådet har oversatt de 4 første

Detaljer

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled.

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Av: Betty Cathrine Schweigaard Selmer Jeg 1 år var og var

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus.

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus. Elihu 15.02.2015 Andreas Fjellvang Kjære menighet! Det er en ære for meg å stå her i dag. Har fått et bibel vers jeg ønsker å forkynne ut i fra i dag. Johannes 5:19 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Sønnen

Detaljer

Et skrik etter lykke Et håp om forandring

Et skrik etter lykke Et håp om forandring Et skrik etter lykke Et håp om forandring Nei, du kjente han ikke.. Han var en som ingen.. så hørte husket Han var alene i denne verden Derfor skrev han Kan du føle hans tanker? 1 HAN TAKLET IKKE VERDEN

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap?

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Jesus sa: Stå fast! Skrevet av en dame fra Nord Irland som ble forlatt av ektemannen. Gud kalte henne til å stå fast i bønnen for sin ektefelle og

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

«En mann som har venner, må selv være vennlig.» Ordsp 18,24. «Åndens frukt er saktmodighet Gal 5,23

«En mann som har venner, må selv være vennlig.» Ordsp 18,24. «Åndens frukt er saktmodighet Gal 5,23 «En mann som har venner, må selv være vennlig.» Ordsp 18,24 «Åndens frukt er saktmodighet Gal 5,23 Saktmodighet = Styrke under kontroll Ble brukt for å beskrive en vill hest som var temmet. Den temmede

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

SINE Kris? Er du våken? KRISTOFFER. SINE (Jo, det er du vel.) Bli med meg til København. KRISTOFFER. SINE Jeg vil at du skal bli med.

SINE Kris? Er du våken? KRISTOFFER. SINE (Jo, det er du vel.) Bli med meg til København. KRISTOFFER. SINE Jeg vil at du skal bli med. GOOD WILL HUNTING By Ben Affleck og Matt Damon WILL / SKYLAR/ Kris og Sine har hatt et forhold ei stund. Dette er en scene som gjenspeiler hvor vanskelig det kan være å ta det neste skrittet. Sine ønsker

Detaljer

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40)

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40) Disippel pensum 1 Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss? Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn Katrine Olsen Gillerdalen Odin En mors kamp for sin sønn Til Odin Mitt gull, min vakre gutt. Takk for alt du har gitt meg. Jeg elsker deg høyere enn stjernene. For alltid, din mamma Forord Jeg er verdens

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

En viktig del av Bibelens budskap handler om framtiden. Hva sier Bibelen om tiden som kommer?

En viktig del av Bibelens budskap handler om framtiden. Hva sier Bibelen om tiden som kommer? En viktig del av Bibelens budskap handler om framtiden. Hva sier Bibelen om tiden som kommer?» Elevene skal kunne forklare hva som særpreger det kristen synet på framtiden.» Elevene skal kjenne til sentrale

Detaljer

AVVISNING MISBRUK/MISTILLIT

AVVISNING MISBRUK/MISTILLIT REGISTRERING AV NEGATIVE GRUNNLEGGENDE LEVEREGLER Skjemaet er laget ved å klippe ut skåringene fra kapitlene om spesifikke leveregler i Gjenvinn livet ditt av Young og Klosko Skriv et tall fra 1 til 6,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

Kap. 3 Hvordan er Gud?

Kap. 3 Hvordan er Gud? Kap. 3 Hvordan er Gud? Rettferdighetens prinsipp går altså ut på at den sjel som synder, skal dø (Esek. 18, 20) og like fullt og helt at den sjel som ikke synder, ikke skal dø. Dette er et prinsipp som

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

Faktaark. Depresjon og andre følelsesmessige forandringer etter hjerneslag

Faktaark. Depresjon og andre følelsesmessige forandringer etter hjerneslag Norsk forening for slagrammede Faktaark Depresjon og andre følelsesmessige forandringer etter hjerneslag De fleste som har hatt hjerneslag vil oppleve følelsesmessige forandringer etterpå. Et hjerneslag

Detaljer

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER.

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. MANUSET LIGGER UTE PÅ NSKI SINE HJEMMESIDER, MEN KAN OGSÅ FÅES KJØPT PÅ ADLIBRIS.COM Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet. Hun kjenner knapt Rose

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

MARIETTA Melody! Å, det er deg! Å, min Gud! Det er barnet mitt! Endelig fant jeg deg! MARIETTA Lovet være Jesus! Å, mine bønner er endelig besvart!

MARIETTA Melody! Å, det er deg! Å, min Gud! Det er barnet mitt! Endelig fant jeg deg! MARIETTA Lovet være Jesus! Å, mine bønner er endelig besvart! WHATEVER WORKS Melody har flyttet uten forvarsel fra sine foreldre, og bor nå med sin mann Boris. Moren til Melody, Marietta, er blitt forlatt av sin mann, og er kommet til leiligheten deres. Det er første

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet (20 minutter) Finn en bunke med aviser, som har noen eksempler

Detaljer

JOE Kathleen Kelly. Hei. For et sammentreff. Har du noe imot at jeq setter meg? KATHLEEN Ja det har jeg faktisk. Jeg venter på noen.

JOE Kathleen Kelly. Hei. For et sammentreff. Har du noe imot at jeq setter meg? KATHLEEN Ja det har jeg faktisk. Jeg venter på noen. DU HAR MAIL KATHELEEN FORHISTORIE: Joe og Kathleen er bitre fiender i arbeidslivet, etter at Joe har åpnet en konkurrerende, kommersiell bokhandel like ved Kathleens tradisjonelle bokhandel som hun har

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Side 1. I. Vers 1-6. Tro og vranglære. 1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske

Detaljer

Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen.

Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen. Nådegaver og Helbredelse. Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen. En bibelsk nytestamentlig menighet tror på og forkynner også denne bibelske sannhet om nådegaver og helbredelse. Dette

Detaljer

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Det evige budskap! Dr. Naji I. Al-Arfaj

Det evige budskap! Dr. Naji I. Al-Arfaj Det evige budskap! Dr. Naji I. Al-Arfaj Det evige budskap! 2 Dedikasjon Til de som oppriktig, ærlig og fordomsfritt søker sannheten! Det evige budskap! 3 Innhold Spørsmål før du leser 4 Rett til poenget

Detaljer