Moralske verdier. som gjør livet rikere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Moralske verdier. som gjør livet rikere"

Transkript

1 V akn opp! NOVEMBER 2013 NR. 11 Moralske verdier som gjør livet rikere

2 V akn opp! I DETTE NUMMERET s MER P A NETT TEN ARINGER FORSIDETEMA Moralske verdier som gjør livet rikere SIDENE 6 9 r Finn Bibelens svar pa spørsmal ungdommer stiller. For eksempel: «Er jeg altfor opptatt av utseendet mitt?» «Hva om jeg har et helseproblem?» «Hvorfor kutter jeg meg selv?» Se ogsa videoen «Hva andre ungdommer sier: Det å utsette ting». (Se under HVA BIBELEN LÆRER > TEN ARINGER) 3 VI BETRAKTER VERDEN 4 HJELP FOR FAMILIEN Hvordan snakke med tenaringen om sexmeldinger 10 INTERVJU En klassisk pianist forteller om sin tro 12 KROPP OG SINN Utfordringer i overgangsalderen 14 HVA BIBELEN SIER Ekteskapet 16 VISDOMSORD Har du «bestandig fest»? BARN r Les bibelske tegneserier. Bruk aktivitetssidene for å hjelpe barna dine til å lære mer om bibelske personer og moralprinsipper. (Se under HVA BIBELEN LÆRER > BARN) Vol. 94, No. 11 / Monthly / NORWEGIAN Samlet opplag: pa 99 sprak Denne publikasjonen er ingen salgsartikkel. Den er utgitt som et ledd i et verdensomfattende bibelsk undervisningsarbeid som blir støttet av frivillige bidrag. Den bibeloversettelsen som brukes, er Ny verden-oversettelsen av De hellige skrifter studieutgave, med mindre noe annet angis. NO star for Det Norske Bibelselskaps oversettelser. Awake! (ISSN X) is published monthly by Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.; L. Weaver, Jr., President; G. F. Simonis, Secretary-Treasurer; 25 Columbia Heights, Brooklyn, NY Vakn opp! (ISSN ) utgis pa norsk av Jehovas vitner, Gaupeveien 24, 1914 Ytre Enebakk. Ansvarlig utgiver: Bent Arntzen. Druck und Verlag: Wachtturm Bibel- und Traktat-Gesellschaft der Zeugen Jehovas, e.v., Selters/Taunus. Verantwortliche Redaktion: Ramon Templeton, Selters/Taunus Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Med enerett. Printed in Germany. Ønsker du mer informasjon eller et gratis bibelkurs? Gainnp a eller skriv til JEHOVAS VITNER, Stenhusvej 28, DK-4300 Holbæk, Danmark (for DANMARK, FÆRØYENE, GRØNLAND, ISLAND, NORGE og SVERIGE) Se fullstendig adresseliste pa

3 VI BETRAKTER VERDEN VERDEN En undersøkelse av verdens religioner viste at de som ikke har noen «religiøs tilhørighet», selv om de ikke nødvendigvis er ateister, na teller 1,1 milliarder. De utgjør den tredje største gruppen etter de kristne, som teller 2,2 milliarder, og muslimene, som teller 1,6 milliarder. Den fjerde største gruppen er hinduene, som teller omkring 1 milliard. TYSKLAND I2012bestemteenavTysklands høyeste domstoler at man ikke kan melde seg ut av en kirke som har status som en «offentlig sammenslutning», og likevel fortsette aregneseg som medlem av denne kirken. Katolikker som formelt forlater kirken og av den grunn ikke betaler kirkeskatt, men likevel fortsetter a praktisere sin tro, kan bli utestengt fra nattverden, skriftemalet og stillinger innen kirken, og de kan kanskje ogsa bli nektet kirkelig begravelse. ITALIA En spørreundersøkelse viste at italienere leker med barna sine gjennomsnittlig 15 minutter om dagen. «Bare en av fem foreldre mener at lek er utviklende», star det i avisen La Repubblica. Gjennom lek hjelper foreldre barna sine til a utvikle fantasien og til af aet«begrepom regler», sier Andrea Angiolino, som designer brettspill. JAPAN Japanske forskere har pavistat«rosaktiverer omrader i hjernen som reagerer pa belønning», og framkaller en «følelse av lykke». Dette ser ut til a bekrefte den tanke at ros motiverer folk til a gjøre det bedre. BOLIVIA I slutten av 2012 ble det gjennomført en nasjonal folketelling i Bolivia. For at folketellingen skulle bli nøyaktig, ble bolivianerne bedt om aholdeseg hjemme den aktuelle dagen. Det var dessuten forbud mot biltrafikk og bruk av alkohol, og grensene ble stengt. Skjema: ollo/e/getty Images; politimann: Photo by Jose Luis Quintana/LatinContent/Getty Images 3

4 HJELP FOR FAMILIEN FORELDREROLLEN Hvordan snakke med tenaringen om sexmeldinger UTFORDRINGEN Du har hørt at det er vanlig at ungdommer sender sexmeldinger til hverandre. «Ville tenaringen min drive med det?» tenker du kanskje. Du vil gjerne snakke med ham eller henne om det men hvordan? La oss først se hvorfor noen ungdommer sender sexmeldinger, og hvorfor du bør være vaken nar det gjelder dette. 1 1 Det å sende sexmeldinger, som noen ganger kalles «sexting», vil si å sende tekst, bilder eller videoer med seksuelt innhold pa mobilen. Du finner flere opplysninger pa nettstedet jw.org i artikkelen «De unge spør: Hva bør jeg vite om sexmeldinger?» Se under HVA BIBELEN LÆRER > TENARINGER. HVORFOR DET SKJER Noen tenaringer sender seksuelt betonte meldinger for å flørte med noen de liker. I andre tilfeller sender en jente et utfordrende bilde av seg selv fordi hun blir presset til det av en gutt. Noen ganger videresender en gutt et nakenbilde av en jente til mange av vennene sine, enten for moro skyld eller for å hevne seg etter at hun har gjort det slutt. Uansett grunn kan en tenaring utstyrt med en mobiltelefon havne i trøbbel. «Med et enkelt tastetrykk forandres liv for alltid», sier boken CyberSafe. Det mange ikke er klar over, er at nar et bilde først er lagt ut pa nettet, mister den som har lagt det ut, kontrollen over hvordan det blir brukt. En nyhetsmelding fra FBI nevner et tilfelle der en 18 år gammel jente «begikk selvmord etter at et nakenbilde hun hadde sendt til kjæresten sin pa mobilen, ogsa ble sendt til hundrevis av tenaringer pa skolen hennes. Andre elever, som tydeligvis videresendte bildet, skal ha mobbet jenta». Det å sende sexmeldinger kan ogsa fa juridiske følger. Noen steder har for eksempel mindrearige som har sendt nakenbilder til andre mindrearige, blitt tiltalt for straffbare handlinger tilknyttet barnepornografi, og de har blitt registrert som seksuelle overgripere. Som forelder kan ogsa du bli holdt ansvarlig hvis mobilabonnementet star i ditt navn, eller hvis du ikke har tatt de nødvendige forholdsregler for å forhindre at tenaringen din blir involvert i å sende sexmeldinger. r Du finner flere nyttige r ad til familier p a

5 HVA DU KAN GJØRE Sett opp klare regler. Du kan naturligvis ikke ha full kontroll over tenaringens mobilbruk, men du kan forsikre deg om at han eller hun kjenner reglene dine og ogsahva konsekvensene blir hvis de brytes. Husk ogsaatdusom forelder har rett til afølgemedp ahvaten aringen din bruker mobilen sin til. Bibelsk prinsipp: Efeserne 6:1. Hjelp tenaringen til a resonnere. Du kan si: «Det er mange meninger om hva sexmeldinger egentlig omfatter. Hva mener du?» «Hva slags bilder synes du er upassende?» «Noen steder ser myndighetene padetaten mindrearig sender et nakenbilde av en mindrearig, som en kriminell handling. Synes du det er like alvorlig?» NØKKELSKRIFTSTEDER «Derebarn,værlydigemotderes foreldre.» Efeserne 6:1. «Modnemennesker...harf att sine oppfatningsevner oppøvd til a skjelne mellom rett og urett.» Hebreerne 5:14. «Hva et menneske enn sar, det skal han ogsahøste.» Galaterne 6:7. Tenk lenger enn til «send-knappen» «Hvorfor er det a sende sexmeldinger galt moralsk sett?» Hør godt etter nar tenaringen din resonnerer, og hjelp ham til a tenke lenger enn til «send-knappen». Bibelsk prinsipp: Hebreerne 5:14. Presenter tenkte situasjoner. Du kan si til datteren din: «Tenk deg at en jente blir presset av en gutt til asende ham et nakenbilde. Hva bør hun gjøre? Gamedp adet, sa hun ikke mister vennskapet? Nekte agjøredet,men likevel flørte med ham? Avslutte vennskapet? Fortelle en voksen om det?» Hjelp datteren din til a resonnere. Du kan selvfølgelig bruke samme framgangsmate overfor en sønn. Bibelsk prinsipp: Galaterne 6:7. Appeller til det gode i tenaringen. Still spørsmal som: Hvor viktig er det for deg ahaetgodtrykte?hvilke egenskaper ønsker du a være kjent for? Hvordan ville du føle deg hvis du ydmyket en annen ved a videresende et upassende bilde? Hvordan ville du pa den annen side føle deg hvis du bestemte deg for a gjøre det som er rett? Hjelp tenaringen til a bevare en god samvittighet. 1.Peter3:16. Vær et godt eksempel. Bibelen sier at Guds visdom er ren og uten hykleri. (Jakob 3:17) Gjenspeiler dine verdier dette? «Vi maværegodeeksemplerselvogikkesep abilder eller nettsider som kan bli regnet som tvilsomme eller ulovlige», sier CyberSafe. FORSLAG Hvis du eller tenaringen synes det er pinlig asnakkeomsexmeldinger, kan du prøve dette: Faførstten aringen til a snakke om hva andre gjør. Sa kan du si: «Jeg har hørt at ungdommer sender sexmeldinger til hverandre. Er det noe mange driver med?» Deretter kan du finne ut hva han eller hun synes om det andre gjør. Du kan spørre: «Tror du folk skjønner hvilke konsekvenser det kan fa asendes anne meldinger?» Til slutt kan du snakke med tenaringen om hva han eller hun ville ha gjort, ved asi:«laoss snakke om hva du bør gjøre hvis du far en melding med seksuelt innhold.» Tips: Bruk gjerne en nyhetsmelding til af aigangensamtale. For eksempel: «Jeg leste om en jente som opplevde at et nakenbilde av henne ble videresendt til elever paheleskolen. Har du hørt om noe sant?» V akn opp! November

6 FORSIDETEMA Moralske verdier som gjør livet rikere Christina kunne ikke tro sine egne øyne! Hun hadde nettopp funnet en svart plastpose med en veldig stor pengesum et beløp som tilsvarte over 20 årslønner for henne! Og hun visste hvem eieren var. Hva skulle hun gjøre? Hva ville du ha gjort? Det du svarer, viser hvordan du ser p a ærlighet, og hvor høyt du setter denne moralske verdien. Hva er egentlig verdier? Det er moralske eller etiske prinsipper som vi synes er gode og viktige. De kan innbefatte tilgivelse, ærlighet, kjærlighet, respekt for livet og selvkontroll. Vare verdier pavirker derfor var oppførsel, vare prioriteringer og vart forhold til andre, og ogsa den moralske veiledningen vi gir barna vare. Men til tross for at de moralske verdiene er sa viktige, far de stadig mindre betydning. VERDIENE UNDERGRAVES I 2008 intervjuet forskere i USA over 200 ungdommer om deres syn pa moralske verdier. «Det som er nedsla- ende, er hvor lite de tenker pa og snakker om moralske spørsmal», sa David Brooks i The New York Times. De fleste mente at slike ekstreme ting som voldtekt og drap er galt, men utover det «var ikke moral inne i bildet, ikke engang nar de tenkte pa ting som fyllekjøring, juksing pa skolen eller det å være utro mot en partner». Som en ungdom sa det: «Jeg er egentlig ikke sa opptatt av hva som er rett og galt.» Mange sa det slik: «Hvis det føles riktig, sa gjør

7 Et sterkt behov for «en global etikk» å Menneskenes mulighet til overleve «kan avhenge av om de godtar en global etikk», sies det i bladet Counseling and Values. «Den universelle moralske verdi som det sannsynligvis er størst enighet om, er den gylne regel», som Jesus Kristus kom med. Den lyder slik: «Alt dere vil at menneskene skal gjøre mot dere, skal ogsa dere gjøre mot dem.» Matteus 7:12. det. Følg hjertet ditt.» Er det klokt å tenke slik? Selv om menneskehjertet kan vise stor kjærlighet og medfølelse, kan det ogsa være forrædersk og desperat. (Jeremia 17:9) Denne sørgelige realiteten ser vi tydelig i hvordan det moralske landskapet i verden rundt oss forandrer seg en utvikling som Bibelen lenge har forutsagt. Den sier at menneskene «i de siste dager» skulle være «egoistiske, griske, skrytende og innbilske» og dessuten uvennlige og voldsomme. De skulle ogsa «hate det gode» og «elske nytelse mer enn Gud». 2. Timoteus 3:1 5, Good News Translation. Disse realitetene bør fa oss til å granske vart hjerte, ikke stole blindt pa det. Bibelen sier: «Den som setter sin lit til sitt eget hjerte, er uforstandig.» (Ordsprakene 28: 26) Hjertet ma justeres i samsvar med sunne verdier hvis det skal kunne lede oss pa rett vei. Hvor kan vi finne slike verdier? Mange vender seg til Bibelen pa grunn av dens visdom og ærlighet. VERDIER VI KAN STOLE PA! Bibelens verdier vitner om at de er skreddersydd for menneskene. La oss se pa noen eksempler egenskapene kjærlighet, godhet, gavmildhetog ærlighet. ˇ Kjærlighet til andre. «Hvis du har lært å elske, vil lykken ganske sikkert banke pa din dør», sies det i boken Engineering Happiness A New Approach for Building a Joyful Life. Det er tydelig at vi mennesker trenger kjærlighet. Uten kjærlighet kan vi egentlig ikke være lykkelige. Hva Bibelen sier: «Ikle dere kjærligheten, for den er et fullkomment enhetens band.» (Kolosserne 3:14) Han som skrev dette, sa ogsa: «Hvis jeg... ikke har kjærlighet, da er jeg intet.» 1. Korinter 13:2. Denne kjærligheten er verken erotisk eller bare basert pa følelser. Den blir styrt av prinsipper. Det er den slags kjærlighet som far oss til å hjelpe en fremmed som er i vanskeligheter, uten å tenke pa at vi skal fa noe igjen for det. I 1. Korinter 13:4 7 leser vi: «Kjærligheten er langmodig og vennlig. [Den] er ikke skinnsyk, den skryter ikke, blir ikke oppblast, oppfører seg ikke usømmelig, søker ikke sine egne interesser, blir ikke opphisset. Den holder ikke regnskap med krenkelsen. Den gleder seg ikke over urettferdighet, men gleder seg ved sannheten. Den taler alt,... utholder alt.» Nar denne kjærligheten mangler i en familie, gar det ut over alle sammen, spesielt barna. En som heter Monica, forteller at hun som barn ble misbrukt bade fysisk, følelsesmessig og seksuelt. «Jeg følte meg uelsket og syntes alt var hapløst», sier hun. Men da hun var 15, flyttet hun til besteforeldrene sine, som er Jehovas vitner. «I de to årene jeg bodde hos dem», sier Monica, «lærte de denne sjenerte jenta å bli utadvendt og kjærlig og å bry V akn opp! November

8 seg om andre. De hjalp meg til å bli en respektabel, ung kvinne.» Na er Monica lykkelig gift, og sammen med mannen sin og de tre barna deres viser hun andre kjærlighet ved å fortelle dem om Bibelens løfter. En fiende av kjærligheten som er spesielt lumsk, er materialismen den tanke at fornøyelser og materiell velstand er de verdiene som betyr mest. Men undersøkelser har gang pa gang vist at folk trenger overraskende lite penger for å være lykkelige. De som antar et materialistisk verdisyn, investerer faktisk i det motsatte av lykke. En slik tanke har sin støtte i Bibelen, for i Forkynneren 5:10 star det: «Den som elsker sølv, blir ikke mett av sølv, og den som elsker rikdom, blir ikke mett av inntekt. Ogsa dette er tomhet.» Bibelen sier ogsa: «La deres levemate være fri for kjærlighet til penger.» Hebreerne 13:5. ˇ Godhet og gavmildhet. «Hadde det ikke vært flott om man kunne ga i en butikk og kjøpe lykke som ville vare livet ut?» Dette spørsmalet ble stilt i en artikkel skrevet ved et forskningssenter tilknyttet California universitet i Berkeley. «Tanken er ikke sa fjern fra virkeligheten som den kan høres ut sa lenge det du kjøper, er til en annen enn deg selv.» Poenget? Nar vi gir, blir vi lykkeligere enn nar vi far. Hva Bibelen sier: «Det er større lykke ved å gi enn ved å fa.» Apostlenes gjerninger 20:35. Den beste maten å gi pa og som man har mest igjen for er i mange tilfeller å gi av seg selv, det vil si av sin tid og sine krefter. Tenk for eksempel pa det en som heter Karen, erfarte. Hun fikk se tre kvinner en mor og de to voksne døtrene hennes i en bil hvor panseret stod oppe. Moren og den ene av døtrene matte na et fly, men de fikk ikke start pa bilen, og drosjen var forsinket. Karen tilbød seg å kjøre dem, enda flyplassen la 45 minutter unna. De tok imot tilbudet. Pa tilbakeveien Verdier som er oppbyggende Elsk din neste som deg selv. Markus 12:31. «Gjengjeld ikke noen ondt med ondt.» Romerne 12:17. «Fortsett å... tilgi hverandre villig hvis noen har en grunn til å komme med klagemal mot en annen.» Kolosserne 3:13. «Kjærligheten til penger er en rot til alle slags skadelige ting.» 1. Timoteus 6:10. sa Karen at den andre datteren fremdeles satt og ventet i bilen pa parkeringsplassen. «Mannen min kommer snart», sa hun. «Fint. Jeg er glad det ordner seg», sa Karen. «Jeg skal gjøre noe hagearbeid utenfor Rikets sal, eller kirken min.» «Er du et av Jehovas vitner?» spurte kvinnen. «Ja», sa Karen, og det ble en kort samtale. Noen uker senere fikk Karen et brev i posten. Der stod det blant annet: «Mor og jeg har ikke glemt hvor hjelpsom du var. Takket være deg nadde vi flyet! Søsteren min fortalte at du er et av Jehovas vitner, og det forklarer alt. Mor er et vitne,og det er jeg ogsa, men jeg er ikke aktiv. Det skal jeg gjøre noe med sa snart som mulig!» Karen ble veldig glad for at hun hadde kunnet hjelpe to av sine trosfeller. «Jeg grat», sa hun. Forfatteren Charles D. Warner skrev: «En av dette livs vakreste belønninger er r Du finner flere svar p a bibelske spørsm al p a

9 at ingen i all oppriktighet kan prøve å hjelpe en annen uten at han ogsa hjelper seg selv.» Grunnen til det er at Gud har skapt oss mennesker med evnen til å gjenspeile hans verdifulle egenskaper og ikke være egoistiske. 1. Mosebok 1:27. ˇ Ærlighet. Denne etiske verdien er grunnleggende for ethvert sivilisert samfunn. Uærlighet avler frykt, mistillit og sosialt forfall. Hva Bibelen sier: «Hvem skal være gjest i [Guds] telt?» Svaret? «Den som vandrer uklanderlig og... taler sannhet i sitt hjerte.» (Salme 15:1, 2) Ja, ærlighet er, i likhet med de andre egenskapene vi har sett pa, et personlighetstrekk. Denne verdien blir ikke styrt av omstendighetene eller av egennytte. Hvordan gikk det med Christina, som fant en veske full av penger? Det hun ønsket innerst inne, var å glede Gud, ikke å bli rik. Sa da den bekymrede eieren kom og lette etter vesken, fortalte hun at hun hadde funnet den. Han ble forbløffet over hennes ærlighet. Det ble arbeidsgiveren hennes ogsa. Han forfremmet henne senere til butikksjef, en svært betrodd stilling. Det er virkelig bra å følge det radet som blir gitt i 1. Peter 3:10: «Den som vil elske livet og se gode dager, han skal holde... sine lepper fra å tale svik.» «VANDRE PA DE GODES VEI» De moralske verdiene vi finner i Bibelen, vitner om var Skapers inderlige kjærlighet til oss, for disse verdiene setter oss i stand til å «vandre pa de godes vei». (Ordsprakene 2:20; Jesaja 48:17, 18) Nar vi vandrer pa den veien, viser vi at vi pa var side elsker Gud, og det er noe vi har mye igjen for. Bibelen kommer med dette løftet: «Hold deg til [Guds] vei, og han skal opphøye deg til å ta jorden i eie. Nar de onde blir avskaret, skal du se det.» Salme 37:34. Ja, de som holder seg til Bibelens normer, har en enestaende framtid i vente liv i en fredelig verden, hvor alt det onde er borte! De verdiene vi finner i Bibelen, er virkelig verdt å se nærmere pa. V akn opp! November

10 INTERVJU ELDAR NEBOLSIN En klassisk pianist forteller om sin tro Eldar Nebolsin er en internasjonalt anerkjent pianist fra Usbekistan. Som solist har han spilt med orkestre i London, Moskva, New York, Paris, Roma, St. Petersburg, Sydney, Tokyo og Wien. Han vokste opp i Sovjetunionen som ateist. Men senere har han kommet til at menneskene er skapt av en kjærlig Gud. Vakn opp! intervjuethamommusikkenhansogomhanstro. Ihvertfalltretimeromdagen ogikkebareforaøvep avanskelige passasjer. Jeg analyserer ogsa oppbygningen av det stykket jeg forbereder meg pa men uten a spille det. En annen ting jeg gjør, er ahørep a andre stykker komponisten har laget, noe som gir meg større innblikk i det stykket jeg holder pamedn a. Hva var det som gjorde at du ble musiker? Beggeforeldrenemineerpianister. De begynte aundervisemeg da jeg var fem ar. Senere studerte jeg ved en musikkskole for talentfulle barn i Tasjkent. Fortell om utfordringene ved a spille med et orkester. Det finnes ikke to orkestre som er like. Orkestrene er som enorme musikkinstrumenter som dirigenten «spiller pa». Den største utfordringen for en solist er kanskje det a oppnaetgodt samspill med dirigenten. Det er som en samtale mellom to venner, der det ikke bare er den ene som alltid «snakker», men begge lar den andre slippe til. Vanligvis har man bare en eller to prøver a etablere denne forbindelsen pa. Hvor mye tid bruker du pa aøve? Hva vil du si kjennetegner en dyktig pianist? Detathanf ar pianoet til a «synge». La meg forklare. Et piano er et slags slaginstrument. Etter at en tone er slatt an, kan lyden bare bli svakere i motsetning til lyden fra et blase- instrument eller stemmen til et menneske, som kan holde en tone eller til og med øke styrken. Utfordringen for pianister er derfor a unngaatentonefaderut. Det gjør de ved lette bevegelser med fingrene og handleddene sammen med avansert bruk av

11 Bibelen er som en symfoni som har en elegant struktur, er mesterlig arrangert og har et rørende budskap til alle mennesker den høyre pedalen, som forlenger en tone og varierer klangen. Nar pianister mestrer disse vanskelige teknikkene, kan de fa pianoet til å høres ut som en fløyte, et horn eller til og med et helt orkester. De kan ogsa fa det til å minne om det fineste instrumentet av alle den menneskelige stemme. Det er tydelig at du har dyp kjærlighet til musikk. For meg er musikk det spraket som pa den mest direkte ma- ten uttrykker og vekker følelser følelser som det er vanskelig, for ikke å si umulig, å uttrykke med ord. Hvordan ble du interessert i åndelige spørsmal? Hjemmet vart var alltid fullt av bøker, som faren min hadde tatt med seg fra Moskva. En bok jeg syntes var spesielt interessant, handlet om det Bibelen forteller om historiens begynnelse og det israelittene opplevde. En annen bok jeg kom over, var Du kan fa leve evig pa en paradisisk jord, som er utgitt av Jehovas vitner. 1 Dens klare framstilling av Bibelens lære fascinerte meg. Da jeg 1 Jehovas vitner bruker na boken Hva er det Bibelen egentlig lærer? for å hjelpe andre til å forsta Bibelen. Du finner den pa flyttet til Spania i 1991 for å studere musikk, tok jeg med meg den boken. Jeg leste den flere ganger. Jeg fant en tro som ikke bare er basert pa følelser, men ogsa pa fornuftige resonnementer og tydelige beviser. Bibelens løfte om at mennesker skal fa leve evig pa jorden, var noe som virkelig fengslet meg. Det virket sa fornuftig! Jeg kan føye til at jegenda ikke hadde truffet Jehovas vitner. Men jeg bestemte meg for at nar jeg en gang traff dem, skulle jeg be om et bibelstudium. Hvordan traff du vitnene? Noen fa dager etter at jeg hadde bestemt meg for å be om et bibelstudium, sa jeg to damer, begge med Bibelen i han- den. «De ser ut som dem jeg har lest om i boken min», tenkte jeg. «De forkynner, akkurat som de kristne i bibelsk tid». Snart studerte jeg Bibelen sammen med et vitne. I dag er det ikke noe som gir meg større glede enn å hjelpe andre til å lære om var Skaper. Hva overbeviste deg, en tidligere ateist, om at det finnes en Skaper? Det var musikken. Sa å si alle mennesker setter pris pa musikk, pa en mate som ikke dyr kan. Musikk kan uttrykke glede, trygghet, ømhet og nesten alle andre følelser. Det er naturlig for oss å bevege oss til rytmen i musikken. Men trenger viegentlig musikk for å overleve? Har musikk noe å si for evolusjonistenes lære om at «de best skikkede overlever»? Det tror jeg ikke. Slik jeg ser det, er det ufornuftig å tro at den menneskelige hjerne med dens evne til å skape og verdsette musikk, for eksempel det Mozart og Beethoven har komponert er et resultat av utvikling. En mye mer fornuftig forklaring er at hjernen var er et produkt av en vis og kjærlig Skaper. Hva fikk deg til å tro at Bibelen er fra Gud? Bibelen er en samling av 66 mindre bøker, skrevet av omkring 40 menn over en periode pa cirka 1600 år. Jeg spurte meg selv: «Hvem kunne ha arrangert nedskrivningen av dette harmoniske mesterverket?» Det eneste fornuftige svaret er Gud. For meg er Bibelen som en symfoni som har en elegant struktur, er mesterlig arrangert og har et rørende budskap til alle mennesker. V akn opp! November

12 Utfordringer i overgangsalderen «Uten grunn og uten forvarsel kunne jeg plutselig bli veldig trist og lei meg. Jeg grat og trodde jeg skulle bli gal.» Rondro, 1 50 ar. «Du vakner om morgenen, og huset er et eneste rot. Du finner ingen av tingene dine. Det du i arevis har gjort uten problemer, er nablitts a vanskelig, og du skjønner ikke hvorfor.» Hanta, 55 ar. 1 Navnene er forandret. DISSE kvinnene er ikke syke. De har kommet i overgangsalderen, en naturlig forandring i en kvinnes liv og slutten pa den perioden av livet da hun er fruktbar. Er du en kvinne som nærmer deg denne perioden i livet? Eller er du kanskje midt i den? Uansett er det slik at jo mer du og dine nærmeste vet om denne perioden, jo bedre rustet vil du være til a møte utfordringene. Overgangsalderen Overgangsalderen blir ogsakaltklimak- teriet eller perimenopause (tiden omkring menopause). Menopause er dagen for siste menstruasjon. 1 I dagligtale blir ordet «menopause» ofte brukt synonymt med selve overgangsalderen. 1 Medisinsk sett blir tidspunktet for menopause fastslatt først et ar etter siste menstruasjon. Noen kvinner kommer i overgangsalderen i 40-arene og noen sasentsomi 60-arene. I de fleste tilfeller opphører menstruasjonen gradvis. Som følge av svingninger i hormonproduksjonen hender detatenmenstruasjonuteblir,ellerat blødningene blir uregelmessige eller ekstra kraftige. Noen fa kvinner slutter amenstruere helt plutselig, nesten over natten, for asidetslik. «Hver eneste kvinne opplever overgangsalderen forskjellig», star det i Menopause Guidebook. Det star videre: «Det vanligste ubehag i forbindelse med overgangsalderen er hetetokter», som ofte blir fulgt av klamhet og kuldefølelse. Disse symptomene kan forstyrre nattesøvnen og tappe en for energi. Hvor lenge varer dette? The Menopause Book sier: «Noen kvinner har noen fa hetetokter i et par ar i

13 løpet av overgangsalderen. Andre plages i mange år, og en svært liten prosentdel har sporadiske hetetokter resten av livet.» 1 Pa grunn av hormonsvingningene kan kvinnen ogsa bli plaget av nedtrykthet og skiftende humør. Det fører til at hun har lett for å ta til tarene og har vanskelig for å konsentrere seg og huske ting. Men «det er høyst usannsynlig at én kvinne vil fa alt» av problemer som kan opptre i overgangsalderen, heter det i TheMenopause Book. Noen opplever faktisk lite ubehag og har fa, om i det hele tatt noen, problemer. Hvordan takle utfordringene En del av plagene kan kanskje reduseres ved at man gjør visse forandringer i livsstilen. Noen kvinner far for eksempel færre hetetokter nar de stumper røyken. Mange har ogsa nytte av å forandre kostholdet. Det kan dreie seg om å begrense inntaket av alkohol, koffein og sterkt krydret eller sukkerholdig mat, som alt sammen kan utløse hetetokter. Det er naturligvis viktig å ha et likevektig og variert kosthold. Mosjon kan ogsa være til stor hjelp. Det kan gi bedre nattesøvn og hjelpe mye pa humørsvingningene, i tillegg til at detstyrker benbygningen og forbedrer den generelle helsetilstanden. 2 Vær åpen om situasjonen «Det er ingen grunn til å lide i stillhet», sier Rondro, som er sitert tidligere. «Hvis du snakker åpent om det med dine nær- meste, vil de ikke bli sa bekymret nar de ser hvordan du har det.» De kan tvert imot bli mer talmodige og forstaelsesfulle. «Kjærligheten er talmodig, og den er vennlig», star det i 1. Korinter 13:4, ifølge oversettelsen Bibelen Guds Ord (2007). Mange kvinner, ogsa de som sørger over at de ikke lenger kan fa barn, erfarer at det hjelper å be. Bibelen gir oss denne forsikringen: «[Gud] trøster oss i all var nød.» (2. Korinter 1:4, NO 2011) Det kan ogsa være en trøst å vite at overgangsalderens plager er midlertidige. Nar denne perioden er over, kan kvinner som fortsetter å ta vare pa helsen, fa nye krefter og glede seg over mange gode år framover. 1 Noen medisinske tilstander, for eksempel skjoldbruskkjertelsykdommer og infeksjoner, i tillegg til enkelte legemidler, kan ogsa være årsak til hetetokter. Før man gar ut fra at hetetoktene har med overgangsalderen å gjøre, bør man undersøke om noen av disse faktorene kan være årsaken. 2 For å hjelpe pasienter i overgangsalderen kan leger anbefale forskjellige produkter, for eksempel hormoner, kosttilskudd og antidepressiva. Vakn opp! anbefaler ikke noe bestemt produkt eller noen bestemt behandling. V akn opp! November

14 HVA BIBELEN SIER EKTESKAPET EKTESKAPET Er ekteskapet bare en avtale mellom to mennesker? «Det som Gud har forent i samme ak, skal ikke noe menneske skille.» Matteus 19:6. HVA BIBELEN SIER I Guds øyne er ekteskapet mye mer enn en avtale mellom to mennesker. Det er en hellig ordning mellom en mann og en kvinne. Bibelen sier: «Fra skapningens begynnelse gjorde [Gud] dem til mann og kvinne. Av den grunn skal en mann forlate sin far og mor, og de to skal være ett kjød... Derfor, det som Gud har forent i samme ak, skal ikke noe menneske skille.» 1 Markus 10:6 9; 1. Mosebok 2:24. Ordene «det som Gud har forent i samme ak» betyr ikke at Gud bestemmer hvem en person skal gifte seg med. Men ved apeke pa at det er Skaperen som star bak ekteskapsordningen, understreker Bibelen alvoret i det a innga ekteskap. De som betrakter ekteskapet sitt pa denne maten, behandler det som et hellig, varig band, noe som styrker dem i deres beslutning om af aetgodt ekteskap. Dersom de vender seg til Bibelen for af aveiledning med hensyn til sine respektive roller som mann og kone, øker de sjansene for alykkes. 1 Bibelen tillater skilsmisse p a grunnlag av seksuell utroskap. Matteus 19:9. r Du finner flere svar p abibelskespørsm al p a

15 Hva er mannens rolle? HVA BIBELEN SIER For at en familie skal fungere godt, er noen nødt til a ta de endelige avgjørelsene. Bibelen har gitt mannen det ansvaret. Men det gir ham ingen rett til aværeendiktator eller en tyrann. Det betyr heller ikke at han kan unndra seg sitt ansvar. Det ville undergrave hans kones respekt for ham og legge unødvendige byrder pa henne. Gud forventer at mannen skal arbeide hardt for a dra omsorg for sin kone og vise henne ære som sin nærmeste og mest fortrolige venn. (1. Timoteus 5:8; 1. Peter 3:7) I Efeserne 5:28 star det at mennene bør «elske sine hustruer som sine egne legemer». En mann som virkelig elsker sin kone, setter pris pa hennes evner og anlegg og tar respektfullt hensyn til hennes synspunkter, spesielt nar det gjelder ting som angar hele familien. Han bør ikke insistere pa agjøretingenep asinm ate bare fordi han er familiens hode. Da den gudfryktige mannen Abraham ikke ville høre pa sin kones fornuftige rad i et familiespørsmal, sa Jehova Gud til ham: «Lytt til hennes røst.» (1. Mosebok 21:9 12) Abraham var ydmyk og gjorde som Jehova sa, og familien gledet seg over fred og enhet og dessuten over ahagudsvelsignelse. «Enmannersinhustrus hode.» Efeserne 5:23. Hva er kvinnens rolle? HVA BIBELEN SIER Før Gud skapte en kone til det første mennesket, sa han: «Det er ikke godt for mennesket afortsette a være alene. Jeg skal danne en hjelper til ham, som et motstykke til ham.» (1. Mosebok 2:18) Et motstykke er noe som kompletterer noe, eller utfyller det. Gud skapte altsa kvinnen, ikke for at hun skulle være lik mannen eller konkurrere med ham, men for at hun skulle være hans motstykke. Sammen kunne de fullføre det oppdraget Gud hadde gitt dem a sette barn til verden og fylle jorden med etterkommere. 1. Mosebok 1:28. For a sette kvinnen i stand til a fylle sin rolle gav Gud henne de best tenkelige fysiske, mentale og følelsesmessige egenskaper. Nar en kvinne paenklokogkjærligm ate legger disse egenskapene for dagen, bidrar hun sterkt til lykke i ekteskapet. Det vil ogsa glede mannen og gjøre ham følelsesmessig trygg. Gud sier at en slik flott kvinne fortjener a bli lovprist. Ordspr 1 akene 31: 28, I den faste artikkelserien «Hjelp for familien» i Vakn opp! finner du mange nyttige rad nar det gjelder ekteskap og familieliv. «Dere hustruer, underordne dere under deres egne menn.» 1.Peter3:1. V akn opp! November

16 Har du «bestandig fest»? «Alle den nødstiltes dager er onde; men den som er vel til mote i hjertet, har bestandig fest.» Ordspr akene 15:15. HVA betyr disse ordene? De sikter til en persons mentale og følelsesmessige tilstand. Den nødstilte dveler ved det som er negativt en innstilling som gjør at hans dager blir «onde», eller tunge. Som en kontrast til det prøver den som er «vel til mote i hjertet», afokuserep a det som er positivt, en holdning somgirhamindreglede hanhar«bestandigfest». Vi har alle problemer som til en viss grad kan ta fra oss gleden. Men det er likevel noe vi kan gjøre for a bevare gleden, selv i vanskelige tider. Tenk over det Bibelen sier: La ikke bekymringer for dagen i morgen gjøre deg nedtynget i dag. Jesus Kristus sa: «Vær ikke bekymret for morgendagen; den vil ha nok bekymringer selv. Det er ingen grunn til a legge ytterligere vanskeligheter til de vanskeligheter som hver dag bringer.» Matteus 6:34, Good News Translation. Prøv afokuserep a de positive tingene du har opplevd. Nar du føler deg nedfor, kan du kanskje sette opp en liste over slike positive ting og tenke pa dem. Ikke dvel ved feil eller dumme ting du har gjort tidligere. Lær av dem, og ga videre. Vær som en sjafør som kaster et raskt blikk ibakspeiletuten a fokusere padethanserder.huskogs aat«hos [Gud] er den sanne tilgivelse». Salme 130:4. Nar du blir nedtynget av bekymringer, salett ditthjerteforensomkantrøsteogoppmuntredeg. «Engstelse i en manns hjerte gjør det nedbøyd, men et godt ord far det til afrydeseg»,sierordsprakene 12:25. Et slikt «godt ord» kan komme fra et familiemedlem eller en venn du stoler pa en som ikke er kynisk eller pessimistisk, men som alltid viser kjærlighet. Ordsprakene 17:17. De visdomsordene vi finner i Bibelen, har hjulpet mange til afølestørregledeilivet,selvivanskelige perioder. Matte disse verdifulle ordene hjelpe deg ogsa. s n o Last ned dette bladet og tidligere numre gratis p Nettbibel tilgjengelig pa cirka 50 sprak Gainnp a eller skann koden g13 11-N

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen Seirende kristenliv En undervisning skrevet av Tore Johannessen Innhold: INNLEDING... 3 HVA ER ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 4 HVORDAN LEVE ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 7 SE AT GUD ER KJÆRLIGHET OG PERSONLIG...

Detaljer

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket».

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket». 2 Du er elsket Sefanja 3, 17 sier: «Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd.» Tenk så fantastisk

Detaljer

Bartholomew VIRKELIGHETEN. Bak illusjonene

Bartholomew VIRKELIGHETEN. Bak illusjonene Bartholomew VIRKELIGHETEN Bak illusjonene Arendal, Norge, 2004 Originalens tittel: I Come As A Brother : A Remembrance of Illusions by Bartholomew. Copyright 1986 by High Mesa Press. All rights reserved.

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

En veiledning til å overvinne og helbrede avhengighet

En veiledning til å overvinne og helbrede avhengighet OVERVINN AVHENGIGHET En veiledning til å overvinne og helbrede avhengighet Skrevet med støtte fra Kirkens ledere og profesjonelle rådgivere, av personer som har slitt med avhengighet og som har opplevd

Detaljer

OG HOLDE SEG TIL SIN HUSTRU - - 1.MOS.2,24

OG HOLDE SEG TIL SIN HUSTRU - - 1.MOS.2,24 OG HOLDE SEG TIL SIN HUSTRU - - 1.MOS.2,24 Alle 4 grunnlovene som er beskrevet i referansen ovenfor handler om sider ved Guds natur. Her inviterer Gud menneskene til å ta del i den kvalitet som vi mennesker

Detaljer

Hva er sjelesorg? Hjelp til kristenlivet. Når livet gjør vondt. Angst og depresjon.

Hva er sjelesorg? Hjelp til kristenlivet. Når livet gjør vondt. Angst og depresjon. Gunnar Elstad: Et lite sjelesorgkurs. Hva er sjelesorg? Hjelp til kristenlivet. Når livet gjør vondt. Angst og depresjon. Herre, Du vet bedre enn jeg at jeg blir eldre, og at en vakker dag er jeg blitt

Detaljer

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Innhold Livet med Parkinson er utgitt av Norges Parkinsonforbund. Redaksjon: Per K. Bakken og Liselotte Krebs. Dessuten

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

Er det noe galt med øynene?

Er det noe galt med øynene? Temahefte Er det noe galt med øynene? Tanker og følelser ved å få og ha et barn med synshemming. Oslo, mars 2008 ASSISTANSE, Interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming. FORORD Dette heftet

Detaljer

Kom, følg med meg. Det aronske prestedømme 2014. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Det aronske prestedømme 2014. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Det aronske prestedømme 2014 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse Det aronske prestedømme 2014 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 2013 Intellectual

Detaljer

Av Byron Katie med Stephen Mitchell

Av Byron Katie med Stephen Mitchell Et utdrag fra Elsk det som er Fire spørsmål som kan forandre livet ditt Av Byron Katie med Stephen Mitchell «Ingen andre enn deg selv kan gi deg frihet. Denne lille boken vil vise deg hvordan.» Byron Katie

Detaljer

HVA ER meningen MED LIVET

HVA ER meningen MED LIVET HVA ER meningen MED LIVET? 2 Hva er meningen med livet? I Allahs, Den Nåderikes, Den Barmhjertiges navn Hva er meningen med livet? Sammensatt av Abu Issa Al-Shamy Abu_Issa_Alshamy@yahoo.com Første utgave

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Samliv i lys av Bibelen Veiledning om aktuelle spørsmål knyttet til ekteskap, samboerskap, skilsmisse, gjengifte og homofilt samliv

Samliv i lys av Bibelen Veiledning om aktuelle spørsmål knyttet til ekteskap, samboerskap, skilsmisse, gjengifte og homofilt samliv Samliv i lys av Bibelen Veiledning om aktuelle spørsmål knyttet til ekteskap, samboerskap, skilsmisse, gjengifte og homofilt samliv Godkjent i NLMs hovedstyre 2. desember 2011 1 Innhold Innledning s 3

Detaljer

Reflekterende team som hedrende seremoni

Reflekterende team som hedrende seremoni Reflekterende team som hedrende seremoni Geir Lundby I denne artikkelen vil jeg presentere hvordan ideen om det reflekterende teamet har blitt plukket opp og utviklet innenfor narrativ praksis. Jeg vil

Detaljer

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang. Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen

En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang. Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen Family Ministries School, Norway 2012, UofN/CCHC, Grimerud 29.05.2012 Innhold Innledning 3 Hva sier Guds ord 4 Ekteskapet

Detaljer

182. årlige generalkonferanse. 31. mars 1. april 2012

182. årlige generalkonferanse. 31. mars 1. april 2012 182. årlige generalkonferanse 31. mars 1. april 2012 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Salt Lake City, Utah 2012 Intellectual Reserve, Inc. Med enerett Engelsk original godkjent: 12/11

Detaljer

Kom, følg med meg. Det aronske prestedømme 4. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Det aronske prestedømme 4. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Det aronske prestedømme 4 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse Det aronske prestedømme Oktober - desember 2013 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers

Detaljer

Å bli en kristen, Frelsesvisshet, Kampen mot synden, Tvil. Fra boken «Grunnlegggende sjelessorg», Lunde Forlag 2000

Å bli en kristen, Frelsesvisshet, Kampen mot synden, Tvil. Fra boken «Grunnlegggende sjelessorg», Lunde Forlag 2000 Gunnar Elstad Hjelp til kristenlivet. Å bli en kristen, Frelsesvisshet, Kampen mot synden, Tvil. Fra boken «Grunnlegggende sjelessorg», Lunde Forlag 2000 Å bli en kristen Folk kom til Jesus av mange ulike

Detaljer

Kom, følg med meg. Søndagsskolen 2015. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Søndagsskolen 2015. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Søndagsskolen 2015 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse Søndagsskolen 2015 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 2014 ved Intellectual Reserve,

Detaljer

Hva sier Bibelen? Gunnar Elstad 6. Å leve med sin seksualitet Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag.

Hva sier Bibelen? Gunnar Elstad 6. Å leve med sin seksualitet Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag. Gunnar Elstad 6. Å leve med sin seksualitet Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag. Kroppen vår, utseendet og seksualiteten, er ofte viktigere for oss enn vi tror. Det at vi er trygge i rollen

Detaljer

POSITIV - stempling, seksualitet, hiv & aids

POSITIV - stempling, seksualitet, hiv & aids POSITIV - stempling, seksualitet, hiv & aids Elisabeth Tveito og Estrid Hessellund (red.) Verbum 2005 1 Skulle gjerne ha snakka med noen 6 FORORD 7 Til alle ungdomsledere 7 Fra hivpositive og hivnegative

Detaljer

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet Barn og unge på nett / Post- og teletilsynet 2011 Forord Dagens barn og unge ferdes på Internett med den største selvfølgelighet, mens foreldre og lærere

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37. Luk 12:42-44 Og Herren sa: Hvem er da den tro og kloke forvalter, som herren skal sette over

Detaljer

"Nytt liv, nye muligheter" - incestutsatt og gravid

Nytt liv, nye muligheter - incestutsatt og gravid "Nytt liv, nye muligheter" - incestutsatt og gravid Maria er 31 år og gravid for annen gang. Hun er gift og har en sønn på 1 1/2 år. Hun ble utsatt for incest fra faren da hun var barn. Moren tror henne

Detaljer