ENKLE LØSNINGER FOR SIGNALERING Ensto Signal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ENKLE LØSNINGER FOR SIGNALERING Ensto Signal"

Transkript

1 ENKLE LØSNINGER FOR SIGNALERING Ensto Signal

2 Ensto løsninger for signalering Vi kommer mer og mer i situasjoner hvor vi møter ny teknologi. I disse situasjoner kan det ofte virke som om funksjonalitet og brukervennlighet er oversett. Systemene som var ment å hjelpe oss blir ikke brukt eller i verste fall gjør hverdagen mer tungvinn. Ofte er det et hav av muligheter mens det vi egentlig behøver er bare en brøkdel av systemets kapasitet. Ensto Signal gir svaret på spørsmålet: Hvor kan vi finne et bra, enkelt, økonomisk og montasjevennlig system? Med produktene i Ensto Signal kan man bygge opp praktiske og funksjonelle systemer for mange formål. Dette kan eksempelvis være: - calling- og alarmsystemer i offentlige bygg - sykepleiercalling på sykehus og dagsentere - callingsystemer i hoteller, restauranter etc - dørtablå for kontorer og offentlige bygg - tekniske alarmer i kontorer og offentlige bygg - lekkasjevakt Ensto Signal produkter er kjent for funksjonalitet. Det er lett å lage forskjellige systemer ved å kombinere standard produkter. Monteringen krever ingen spesiell kunnskap eller programmering av komponentene. Driftssikerheten er dokumentert gjennom flere års bruk. Vedlikehold og utvidelser gjøres uten spesialister og reservedeler finner du hos din lokale grossist. Ensto Signal produkter er en del av Jussi programmet slik at rammer og design passer sammen Fargen på Ensto Signal produkter er hvit RAL 906.

3 Kontrollenhetenes virkemåte Kontrollenhetene er sentralen i systemet. Når du ser hvor enkel kontrollenheten er bygd opp vil du forstå hvor enkelt du kan bygge opp forskjellige systemer ved å kombinere de forskjellige produktene i Ensto Signal program. Det er eller strømkretser i kontrollenhetene, som fungerer på samme måte som tradisjonelle alarmsentraler. Strømkretsene er hvilestrømskontrollerte, slik at de indikerer kortslutning og strømbrudd. Strømkretsen kan tilkobles alarmkontakter som både lukker og åpner seg. Enheten har to utganger: signalenhetens styringslinje (spenningsutgang) og potensialfri vekselkontakt som aktiveres i en alarmsituasjon og kan returneres til normal stilling ved å kvittere.

4 5 Ensto Signal produkter er lette å montere. Kontrollenhetene type, FEH00, FEH00, og FEH0 har en LED og en kvitterings/frakoblingsknapp for hver krets. LEDén blinker ved alarm. Ved kvittering eller frakobling lyser LED konstant. LED s funksjon kan testes med kvitterings/ frakoblingsknapp. Enheten har og minnefunksjon M ON/OFF og tidsforsinkelse T OFF/ sek. Spenningsutgang Control c no Potensialfri kontakt.. Driftsspenning 5 8 V ac. 8 5 V dc. Krets(er) FEH00 er utstyrt med et stort rødt indikasjonslys som blinker i en alarmsituasjon. Etter kvittering eller frakobling lyser det rødt kontinuerlig. Det er en egen inngang for både kvittering/frakobling. Ved å koble en eller flere trykknapper til kontakten kan man kvittere fra forskjellige steder. Ved å bruke bryter i stedet for trykknapp kan man koble fra alarmen. Enheten har og minnefunksjon M ON/OFF Reset 0 : Kvittering Spenningsutgang : Krets.. 0 R c no Driftsspenning 5 8 V ac. 8 5 V dc. Potensialfri kontakt

5 6 Handicap toalettalarm Meningen med systemet er å gi bevegelseshemmede og andre mennesker en trygghet på at de kan få hjelp når de er på WC. Funksjon Om man trykker på alarmknappen eller drar i snoren til alarmen vil denne blinke og gi fra seg et lydsignal. På alarmknappen er det en LED som indikerer overfor brukeren at alarmen har gått. Alarmen vil være på til den blir resatt fra kvitteringsknappen. Den kan plasseres f. eks. ved innsiden av døren til WC. Ved behov kan systemet utstyres med flere alarmknapper.

6 7 Ensto handicap toalettalarm kan også fåes som et sett. FJW00 (E.nr ) FEH 00 Funksjonsvelgeren stilles i ON Korridor.. 0 R c no Alarmknapp Alarmknapp Kvitteringsknapp FAP 00 FAP 00 FAP 00 Transformatoren installeres i egen boks/kapsling 0 V ~ L N FLM 000 Endemotstand kω L N Isolasjonsstrømpe WC

7 8 Fuktighetsvarsler Ensto Fuktighetsvarsler avslører vannlekkasjer ved hjelp av eget utstyr og også annet utstyr. Utstyret monteres hvor lekkasjen først kan avsløres. Funksjon Ensto Fuktighetsvarsler detekterer fuktighet med en tapeføler. Man kan og benytte to blanke ledninger som er festet under objektet som skal kontrolleres. Hvis det kommer vann på objektet vil lekkasjevakten gi alarm. Alarmen resettes med bryteren, mens LED vil lyse til fukten er borte. Den potensialfrie utgangen kan styre en magnetventil som på den måten stopper vannlekkasjen.

8 9 Ensto lekkasjevakt kan også fåes som et sett. FJW00 (E.nr ) FIM 00 Enheter ihht. behov FIM 00 FIM 00 Transformatoren installeres i egen boks/ kapsling FLM V ~ L N L FLA00.0 Tapeføler FEH 00 Lekkasje N Isolasjonsstrømpe Kontaktreléet installeres i egen boks/kapsling FIR 000 c L no L.. N N Magnetventil Funksjonsvelgeren stilles i ON Kjøkken Teknisk rom

9 0 Panikkalarm for sosialkontor Systemet er tenkt å gi de ansatte beskyttelse mot vold i offentlige institusjoner og sosialkontorer. Funksjon Hvert rom har to alarmenheter, en inne i rommet, den andre på utsiden av rommet. Om man trykker på alarmknappen inne i rommet vil alarmenheten på utsiden aktiveres, men ingenting merkes inne i rommet. Samtidig vil alarmen aktiveres i alle rom slik at man kan få hjelp av kollegaer. Alarmen resettes fra det rommet hvor alarmen ble aktivert. Ved behov kan det monteres alarmenheter i andre rom.

10 V Alarm 0 V Neste rom Kontor Korridor FIM 0 FIM 000 FIM 000 FAP 00 Alarm Kutsu FEH 00 Kvittering Funksjonsvelgere M og T fjernet FAP 00 Alarm FEH 00 Kvittering Funksjonsvelgere M og T fjernet c c no no.. kω Endemotstand. FIM 0 kω Endemotstand. FIM 0 Rom Rom

11 Callingsystem for dagsenter Systemet passer for dagsentere hvor man har alarmknapper i hver leilighet. Sykepleieren har et panel som indikerer hvilken leilighet alarmen kommer fra. Funksjon Hver leilighet er utstyrt med alarmknapper. Lyssignalet på utsiden indikerer hvilken leilighet alarmen kommer fra. Alarmene tilkoples alarmpanelet på kontoret. Ved alarm får man et lydsignal og panelet viser hvor alarmen kommer fra. Lyden kan slåes av ved hjelp av en bryter når man har lokalisert hvor alarmen kommer fra. Resetting av alarmen gjøres i den leiligheten hvor alarmen ble utløst.

12 Leilighet Isolasjonsstrømpe Korridor 0 V Transformatoren installeres i egen boks/kapsling kω FIM 000 FAP 00 Alarm LN FLM 000 L N Isolasjonsstrømpe FAP 00 Alarm Alarmkvittering FEH 00 c no.. FAP 00 Resett Funksjonsvelgere M og T fjernet Alarm Leilighet Leilighet 0 V ~ LN Transformatoren installeres i egen boks/kapsling FLM 000 L N FIM 00 A B A B A B AS BS AC BC FIM 00 FEH Summer c no.. Andre leiligheter Funksjonsvelger T fjernet Summerkvittering Stue WC WC Kjøkken Kontor

13 Dørtablå for kontorhotell Systemet passer for kontorhoteller etc. Man har et ringetablå ved hoveddøren med adresse til forskjellige kontorer. Signalet resettes fra mottakers tablå. Samtidig kan man åpne døren automatisk. Funksjon Ved inngangsdøren monteres et tablå med trykknapper. Når man trykker på knappen til den man skal besøke vil det aktivere et lyd- og lyssignal på dennes kontor. I knappen vil LED lyse som en indikasjon på at signalet er overført. Signalet resettes på det aktuelle kontoret samtidig som døren åpnes.

14 Ringeknappetter behov Mottakspkt. Etter behov Mottakspkt. Etter behov 5 Inngangsdør Kontor Kontor FAP 00 kω Kontor Funksjonsvelger stilles i ON Arbeidsplass FEH 00 V 0V Arbeidsplass FIM 00 Funksjonsvelger stilles i ON Arbeidsplass FEH 00 V 0V.. 0 R c no.. 0 R c no FAP 00 Kontor FAP 0 FAP 0 Dør Dør Dør FAP 0 X X X X X X kω X X X X X X V 0V Kvittering Alarm Kvittering Alarm Dørlås Døråpner Døråpner

15 6 Opptattsignal Opptattsignal benyttes i kontorer, konferanserom, etc. for å fortelle at rommet er opptatt. Funksjon Når bryteren inne i rommet betjenes, tennes lampen på utsiden av rommet for å indikere at rommet er i bruk. LED på bryteren vil lyse som en bekreftelse på at rommet er opptatt. LED på bryteren inne i rommet vil også lyse som en bekreftelse på at signalet er gitt på utsiden av rommet. Signalet resettes ved å betjene bryteren igjen. Systemet kan utvides med flere brytere og lys.

16 7 Korridor FIM 000 Transformatoren installeres i egen boks/kapsling FLM 000 FAK 0 Opptatt X X 0 V ~ L N L N X X Isolasjonsstrømpe Konferanserom

17 8 Kontorsignal Kontorsignalsystemet er passende for offentlige bygg, kontorer, sykehus, etc. Dette er steder hvor man ofte må vente på klarsignal for å komme inn. Funksjon Systemet består av et dørtablå som indikerer om kontoret er ledig, opptatt, eller om vedkommende sitter i telefonen. Dørtablået har også en ringeknapp. Bordtablået benyttes til å gi de forskjellige signaler til dørtablået. Systemet kan tilknyttes telefonsystemet. Da kan eksempelvis den gule lampen lyse under en telefonsamtale. Bordtablået kan utvides slik at man kan få en callingknapp.

18 9 Korridor FIR 000 Kan f. eks. tilkoples et alarmsystem med et adapterrelé Transformator installeres i egen boks/kapsling FLM 000 Digitalt telefonsystem.. 5 L N Ekstra knapp og bryter.. 6 Isolasjonsstrømpe FIP 000 FIO 000 FOT 000 ac green RJ red yellow ac Kontakten fra telefonen tilkoples klemme 7 og 8 for å få den gule lampen til å lyse automatisk. Kontor

19 0 Overvåkning / Alarmutløsning Overvåkningsenheter med - eller - strømkretser Overvåkningsenhetene har en eller to strømkretser. Både spenningsfrie åpnings- og lukkingskontakter kan knyttes til strømkretsen. Det kan velges forsinkelse på 50 ms eller,5 s, samt minne / ikke minne. Overvåkning av kortslutning og strømbrudd i strømkretsen. Enheten har strømførende linje til signalenhetene, samt nullpotensial vekselkontakt. Merkingsmuligheter både i knappen og navneskiltet. Driftsspenning: 5-8 V ac / 8-5 V dc. Strømforbruk: FEH00 og FEH0: 70 ma ac / 0 ma dc. FEH00: 0 ma ac / 60 ma dc FEH Overvåkningsenhet, strømkrets / FEH Overvåkningsenhet, strømkretser / FEH Overvåkningsenhet, strømkrets med frakobling /0 Alarmmodul med strømkrets Både spenningsfrie åpnings- og lukkingskontakter kan knyttes til strømkretsen. Det kan velges mellom minne / ikke minne. Overvåkning av kortslutning og strømbrudd i strømkretsen. Når alarmen går, blinker indikasjonslyset, og det kommer en periodisk tilbakevendende ringelyd. Når alarmen tilbakestilles, står indikasjonslyset på, og summeren er stille hvis alarmbryteren står i alarmstilling. Enheten har strømførende linje til signalenhetene samt nullpotensial vekselkontakt. Driftsspenning: 5-8 V ac / 8-5 V dc. Strømforbruk 70 ma ac / 0 ma dc. Lydnivå / frekvens: 78 db /, khz FEH Alarmmodul, strømkrets /0 Trykknapper / Brytere Signaltrykknapp Signaltrykknappen har indikasjonslys (LED). Utstyrt med en nullpotensial vekselkontakt som lukker seg. Merkingsmuligheter både i knappen og navneskiltet. Indikasjonslysets driftsspenning / stømforbruk: 9,5-8 V ac / 9,5-5 V dc, 0 ma ac / 0 ma dc. Maks bryterbelastning: 0 V ac / 5 V dc, 00 ma ac/dc, VA/W FAP Signaltrykknapp /0 Signaltrykknapp med snor Mulighet for skriftmerking og fargekoding. Signalbryter for anrop om hjelp fra for eksempel et handikap WC. Med indikator / kontroll for at signal om hjelp er sendt. Samme som signaltrykknapp FAP00 men utstyrt med,5 meter lang snor FAP Signaltrykknapp med snor /0 Signaltrykknapp med telekontakt Enheten har trykknapp med indikasjonslys (ingen induktiv funksjon) og kontakt for 6, mm Jackplugg. Merkingsmuligheter både i knapp og navneskilt. Indikasjonslysets driftsspenning / strømforbruk: 9,5-8 V ac / 9,5-5 V dc, 0 ma ac / 0 ma dc. Knappens max bryterspenning / strøm / bryteevne: 0 V ac / 5 V dc / 00 ma ac/dc / VA/W FAP Signaltrykknapp med telekontakt /0 0

20 Trykknapper / Brytere Telekontakt Kontakten er beregnet på 6, mm Jackplugg for tilkobling av en anropsknapp for ledning, øretelefon eller lignende FOT Telekontakt for 6, mm Jackplugg /0 Ledningstrykknapp Ledningstrykknappen er utstyrt med en 6, mm Jack telekontakt(sluttekontakt). Lengde m FAP Ledningstrykknapp /0 Trykknapper og brytere med veksel- og sluttende kontakter Trykknappene/brytere har en nullpotensial vekselkontakt og en sluttende kontakt samt et rødt indikasjonslys (LED). Merkingsmuligheter både i knappen og navneskiltet. Indikasjonslysets driftsspenning / strømforbruk: 9,5-8 V ac / 9,5-5 V dc, 0 ma ac/dc. Maks bryterbelastning: V ac / 60 V dc, 50 ma ac/dc, 6 VA / W FAP Trykknapp, knapp / FAP Trykknapp, knapper / FAK Bryter, knapp / FAK Bryter, knapper /0 Trykknapper og brytere for lysstyring Trykknappene/brytere har en nullpotensial vekselkontakt og et rødt indikasjonslys (LED). Merkingsmuligheter både i knappen og navneskiltet. Indikasjonslysets driftsspenning / strømforbruk: V ac/dc, ma ac / 5 ma dc. Maks bryterbelastning: V ac / 60 V dc, 50 ma ac/dc, 6 VA / W FAP Trykknapp, knapp / FAP Trykknapp, knapper / FAP Trykknapp, knapper / FAK Bryter, knapper /0

21 Alarmindikator / Signalisering Lyssignaler Lyssignalet har rød eller gul linse. LED indikasjonslamper. Driftsspenning / strømforbruk: 9,5-8 V ac / 9,5-5 V dc, 60 ma ac / 0 ma dc FIM Lyssignal, rød / FIM Lyssignal, gul /0 Summer Summeren har forskjellige frekvenser og volumkontroll. Driftsspenning / strømforbruk: 9,5-8 V ac / 9,5-5 V dc, 0 ma ac / 0 ma dc. Lydnivå / frekvens: 70 db / 50 Hz eller 70 db / 750 Hz (lydnivå målt på 0 cm avstand). Fullt volum oppnås med driftsspenning på minst 5 V ac eller 8 V dc FIM Summer /0 Alarmer Alarmen har blinkende rødt eller gult indikasjonslys (LED) og lydalarm som går av og på. Lydalarmen kan slås av når enheten fungerer som blinkende indikasjonslys. Driftsspenning / strømforbruk: 9,5-8 V ac / 9,5-5 V dc, 60 ma ac / 0 ma dc. Lydnivå / frekvens: 78 db /, khz (lydnivå målt på 0 cm avstand). Lydalarmen kan slås av når enheten fugerer som blinkende indikasjonslys FIM Alarm, rød / FIM Alarm, gul /0 Signallystablå Enheten skal benyttes som signallystablå f.eks. i signal, anrops- og alarmsystemer. Signallystablået kan inneholde til 6 punkter. Indikasjonslysene er røde LED lamper. Driftsspenning / strømforbruk: - V ac/dc, ma ac / 7 ma dc FIM Signallystablå /0

22 Ensto HC toalett HC toalett, komplett Handicap toalettpakken består av følgende produkter: stk overvåkningsenhet FEH00, stk trykknapp med snorbryter FAP00, stk signaltrykknapper FAP00 (den ene for alarmgiving og den andre for kvittering) FJW HC toalett, komplett Ensto Fuktighetsvarsler Fuktighetsvarsler, komplett Fuktighetsvarslersettet består av følgende produkter: stk FEH00, stk FIM00, stk tapeføler FLA00.0, stk FLM000 og stk Jussi -hulls ramme FJW Fuktighetsvarsler, komplett Fuktighetsvarsler Brukes til fuktighetsovervåkning i kjøkken eller kjeller mot uønskede vannforekomster eller for å kontrollere elektrisk ledende væsker. Detekteres av tapeføler FLA00.0. Minnelagring av utløst alarm kan velges med påstikkbar overkobling. Betjeningstast for å tilbakestille utløsekontakten. Alarm vises med blinkende / bakbelyst betjeningstast og statusveksling av utløsekontakten. Fuktighetsvarsling med likestrøm 0 µa. Enheten har strømførende linje til signalenhetene, samt nullpotensial vekselkontakt.merkingsmuligheter både i knapp og navneskilt. Driftsspenning: 5-8 V ac / 8-5 V dc. Strømforbruk: 70 ma ac / 0 ma dc FEH Fuktighetsvarsler /0 Reléinnsats Reléinnsats til fuktighetsvarsler for å stenge vanntilførselen via en ekstra magnetventil eller for å koble til ytterligere enheter. Styringen skjer via en potensialfri sluttekontakt (arbeiskontakt). Inkl. isolerstrømpe og kabelbinder. Maks bryterbelastning: 0 A / 0 V ac, lysrørsbelastning 00 VA FIR Reléinnsats /0 Tapefølere Selvklebende tapefølere FLA Tapeføler, lengde m FLA Tapeføler, lengde 50 m

23 Ensto Kontorsignal Dørtablå Dørtablå passer både til innfelt og påvegg montering. Ved innfelling settes panelet over en enkel eller dobbel veggboks. Driftsspenning / strømforbruk: 5-8 V ac / 75 ma (maks) FIO Dørtablå Bordtablå Et stilfullt bordtablå hvor markeringslampene (LED) også er godt synlig fra sidene. Bordtablået styrer lampene på dørtablået FIO000. Bordtablået er utsyrt med en m ledning. Driftsspenning: 5-8 V ac FIP Bordtablå Telefonmarkør Telefonmarkør for analoge og digitale telefonsystemer. Opplyser om innringing og opptatt når den styres av dørtablået. Driftsspenning 5-8 V ac FOT Telefonmarkør, digital / FOR Telefonmarkør, analog /0 Hjelpekontakt Hjelpekontakten benyttes når telefonsystemet er utstyrt med standard kabling og når den gule lampen skal kontrolleres automatisk. Faste koblinger behøves ikke. Driftsspenning 5-8 V ac FOT Hjelpekontakt for standard kabling /0 Adapterrelé Adapterrelé til kontorsignalsystemet tillater kobling til annet system som f.eks. nødanrop, tilstedeværelse, låsing, serviceanrop osv. Adapterreléet kan reguleres til å bli styrt av bordtablåets trykknapp eller bryter med valgfrie funksjoner, og utgangene er separate spenningsfrie lukkings- og brytekontakter. Driftsspenning 5-8 V ac FIR Adapterrelé med med lukkings og brytekontakt /0

24 5 Tilbehør Trafo 0 V ac / 5 V ac trafo med kortslutningsmotstand som kan installeres i veggboks. Effekt / belastning:, VA / 50 ma FLM Trafo /0 Navneskilt Navneskilt. Mål: 85 x 55 mm, tekst: 68 x 8 mm FLT Navneskilt /0 ROT-rammer ROT-rammer for enkle produkter. For utenpåliggende montering. Høyde: mm R- 7 5 ROT ramme, -hull for enkle produkter 0/ R ROT ramme, -hull for enkle produkter 0/00 Påveggskapper Påveggskapper. Høyde: 7 mm Påveggskappe, enkel 0/ Påveggskappe, dobbel 5/50 Monteringsramme for Ensto Signal produkter Passer til Ensto Signal produkter. For utenpåliggende montering. Mål: 6 x 6 x mm FLK Monteringsramme 0/00 Rammer Jussi rammer for innfelt montering. Den ene rammen har hull for et Elko produkt Jussi ramme, -hull 0/ EL 56 0 Jussi ramme, -hull, EL 0/ EL 56 0 Jussi ramme, -hull, EL 0/ EL 56 0 Jussi ramme, -hull, EL 0/ EL 56 0 Jussi ramme, 5-hull, EL 0/00 5

25 WXX7 /06/00/5.000/Pro Direct/ tt-urex BUILDING TECHNOLOGY ENSTO BUSCH-JAEGER AS PROF. BIRKELANDS VEI 6 A POSTBOKS 5, ALNABRU 06 OSLO, NORWAY TLF FAX

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

Alarm system JA-63KRX / KRG. Installasjonsveiledning

Alarm system JA-63KRX / KRG. Installasjonsveiledning Alarm system JA-63KRX / KRG Installasjonsveiledning RC-11 fjernkontroll JA-60F, trådløst kodetastatur JA-60E, trådbundet kodetastatur JA-60B Trådløs glassknusedetektor UC-260 trådløs sirene og dørklokke

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

Bruksanvisning GSM Control Plus

Bruksanvisning GSM Control Plus Bruksanvisning GSM Control Plus Tilleggsutstyr Elnummer Ekstern antenne GSM Control Plus 54 683 16 Uteføler GSM Control Plus 54 683 18 1 N Kom i gang GSM Control Plus kan fjernstyre det trådløse varmesystemet

Detaljer

Ekte spesialister - kreative løsninger. NX-5 Sikkerhetsalarm Bruksanvisning

Ekte spesialister - kreative løsninger. NX-5 Sikkerhetsalarm Bruksanvisning Ekte spesialister - kreative løsninger NX-5 Sikkerhetsalarm Bruksanvisning Introduksjon Gratulerer med din nye NX-5 alarm! Vi håper du tar deg tid til å lese gjennom denne manualen. NX-5 er lett å bruke

Detaljer

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Oversettelse av de originale instruksjonene 1400003_NO Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installasjonsveiledning 4 4. Før tilkobling 5 5. Tilkobling 5 6. Innstillinger 5

Detaljer

COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning

COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning Enkel tilkalling av hjelp ute og inne. Art.nr. 13 800 HMS nr. 025 755 COGNITA MOBIL PERSONALARM Innledning side 3 Innholdet i esken side 3 Installasjon side 3

Detaljer

Brukermanual for optisk røykvarsler

Brukermanual for optisk røykvarsler Brukermanual for optisk røykvarsler For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Optisk røykvarsler - 230V MODELL: PXB-S100iAC/10 El nummer 6230200 Class II Apparatus Det kan ta flere timer før

Detaljer

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX +

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX + BRUKSANVISNING Trådløs boligalarm Type POWERMAX + Ta kontakt med hvis du er usikker på bruken av alarmsystemet. 815 00 060 E-post: post@sectoralarm.no Sector Alarm AS Du har nå fått et nytt alarmsystem

Detaljer

Airborne DC8. Installasjonsmanual. Wireless Security Communications. Innholdsfortegnelse. Airborne DC8. Airborne DC8 i medium kapsling

Airborne DC8. Installasjonsmanual. Wireless Security Communications. Innholdsfortegnelse. Airborne DC8. Airborne DC8 i medium kapsling Wireless Security Communications Safetel AS Boks 6715 Etterstad 0609 OSLO Tlf: 911 33 700 Web: www.safetel.no Installasjonsmanual Airborne DC8 Manual revisjon 1 16. juni 2010 Denne manualen gjelder for

Detaljer

Elektronikkatalog. www.elko.no

Elektronikkatalog. www.elko.no Elektronikkatalog www.elko.no 2 Kapittel Innhold 1 2 3 4 5 6 7 Dimmer, Hastighetsregulator 5 Teknisk info 6 LED dimmetabell 11 Produktliste 12 Bevegelsesføler, fotocelle 27 Teknisk info 28 PIR tabell 30

Detaljer

NRL SmartStopp. Montering- og brukerveiledning

NRL SmartStopp. Montering- og brukerveiledning NRL SmartStopp Montering- og brukerveiledning Pakken inneholder 1. Betjeningspanel / Dørbryter Dette er styring s- enheten for Smart- Stopp systemet, som kommuniserer trådløst med de andre enhetene. Denne

Detaljer

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc R GSM 12-24V Bryter- og alarmstyring Innhold: Side: 1. Oversikt GSM 12-24V 2 2. Oppkobling MÅ GJØRES 2.1 Forberedelse av SIM kort 3 2.2 Innsetting av SIM kort 3 2.3 Tilkoblinger 3 2.4 Alarmtilkoblinger

Detaljer

OPPFINNERENS HÅNDBOK NORSK UTGAVE

OPPFINNERENS HÅNDBOK NORSK UTGAVE OPPFINNERENS HÅNDBOK NORSK UTGAVE - 1 - GRATULERER DU ER NÅ EIER AV ET SPIONSETT FRA LOGIBLOCS Vi takker for at du har valgt å kjøpe ALRMSETTET (ALARM KIT) fra LOGIBLOCS og håper du får mye glede av å

Detaljer

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 2.04.00c 3.5

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 2.04.00c 3.5 Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 2.04.00c 3.5 Styrer 8 kanaler med trådløse strømplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring

Detaljer

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med alarmfunksjoner GSM-A22 Energispareren!

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med alarmfunksjoner GSM-A22 Energispareren! Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med alarmfunksjoner GSM-A22 Energispareren! Styrer 4 kanaler med trådløse strømplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring Temperaturmåling

Detaljer

RC10 ANCHORS & THRUSTERS RC10 ANCHORS & THRUSTERS

RC10 ANCHORS & THRUSTERS RC10 ANCHORS & THRUSTERS Radio Radio Kontroll Control Mottager Receiver RC10 ANCHORS & THRUSTERS Art.nr. 10745 out in Radio Control Receiver RC10 ANCHORS & THRUSTERS out in 2 Innholdsfortegnelse Koblingsinformasjon for vinsj 4

Detaljer

Busch-Watchdog tilstedeværelsesdetektorer. Oversikt og bruksområder for tilstedeværelsesdetektorer

Busch-Watchdog tilstedeværelsesdetektorer. Oversikt og bruksområder for tilstedeværelsesdetektorer Busch-Watchdog tilstedeværelsesdetektorer Oversikt og bruksområder for tilstedeværelsesdetektorer Når du trenger det, og spar strøm Tilstedeværelsesdetektorer detekterer automatisk at noen er tilstede

Detaljer

Innholdsoversikt. Muligheter som bare trådløst kan gi

Innholdsoversikt. Muligheter som bare trådløst kan gi xcomfort RF-abc Innholdsoversikt Muligheter som bare trådløst kan gi Med enkle midler kan det gamle huset bli som nytt. Energieffektivt, stilig og med moderne funksjonalitet. Kort sagt, smarte funksjoner

Detaljer

Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201

Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201 Windlass Systems Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201 Keep this manual onboard! N Installasjon og brukermanual Rev4.1 MINI 101 MIDI 201 SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Numa BA110 Boligalarm

Numa BA110 Boligalarm Et nytt og brukervennlig GSM Alarm System Velegnet til å beskytte dine verdier! Numa BA110 Boligalarm Brukermanual Versjon 1.0 Publisert dato: 1ste. januar 2012 Nettside: www.numa.no Numa AS Kanalkaia

Detaljer

BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO SR_OVERDRAG

BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO SR_OVERDRAG BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO Dato: 24.03.2015 Ver 1.6.0, PCB B SR_OVERDRAG INNHOLD: 1. INNLEDNING..................2 2. TELEFONABONNEMENT..............2 3. OPPSTART AV OVERDRAGET...........

Detaljer

Brukermanual. Manual nr.: MCA10V201. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90

Brukermanual. Manual nr.: MCA10V201. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90 Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: MCA10V201 www.noby.no side 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Ett system som kobler sammen alt

Ett system som kobler sammen alt TURN ON LIVING Ett system som kobler sammen alt TURN ON LIVING ELKO Living System er den eneste løsningen som integrerer og effektiviserer alle AV- og strøminstallasjoner i ditt hjem Hjemmet er hovedkvarteret

Detaljer

Brukermanual LED Power 832 PC 5015 versjon 2.36C

Brukermanual LED Power 832 PC 5015 versjon 2.36C Brukermanual LED Power 832 PC 5015 versjon 2.36C PE 01.08.02 Enebakkveien 117B Tel: 22 08 02 20 Faks: 22 08 02 21 0680 Oslo www.teletecconnect.no Innholdsfortegnelse Seksjonsfortegnelse...2 Oversikt over

Detaljer

Elegant trådløs lysstyring for økt komfort og strømsparing

Elegant trådløs lysstyring for økt komfort og strømsparing Elegant trådløs lysstyring for økt komfort og strømsparing ELKO Wireless «smarthus» lysstyring Tenk deg at lysbryteren kan festes der du vil, for eksempel på glass, mur eller laftet tømmer. Du behøver

Detaljer

Bruksanvisning 1186900B

Bruksanvisning 1186900B Bruksanvisning 1186900B Gratulerer med kjøpet! Denne bruksanvisningen vil fortelle deg hvordan du kan bruke Orion 700 til å styre elektriske varmeovner, lys og andre elektriske apparater automatisk etter

Detaljer

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 Gewa Stor Prog Brukerveiledning Gewa Stor Prog Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 INNHOLD INNLEDNING... 3 Generelt om Gewa Stor Prog... 3 Tegnforklaring...5 Sette i batterier... 6

Detaljer