ÅRSBERETNING D

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING D-2290 2004 2005"

Transkript

1 ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2290 Nils-Petter Svanholm, Distriktsguvernør ÅRSBERETNING D Distriktsguvernør Nils-Petter Svanholm Service Above Self Rotary International D

2 2 ROTARY INTERNATIONAL District 2290 Norway Nils-Petter Svanholm, Guvernor Ørjan Didriksen Ass. Guvernør Guttorm Liebe Distr. sekretær Guvernør Nils-Petter Svanholm DGE Egil Omdal Ass. guvernør IPGD Finn Otterstad Klubbtjeneste PDG Jan M. Wesenberg Yrkestjenesten PDG Anders Skipenes Opplæringsansv Jan Westlie Ass. guvernør Atle Sandberg Ass. guvernør PDG Edrund Olaisen Internasj. tjenste Øystein Køhn Samfunnstj. Gunnar Kjellsen Distr. kasserer Hermod Monsen Ass. guvernør Ivar Hauler Halvorsen Ungdoms -utvekslingen PDG Christian Offenberg Rotary Foundation Bjørg Karin Gjervik Informasjons-ansv. Ole Devold Ass. guvernør Steinar Solberg Distr. konferansen Børre Nilssen GSE/ Round Trip Per Magne Berget IT-tjeneste

3 3 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2290 ROTARYÅRET DISTRIKTSGUVERNØR NILS-PETTER SVANHOLM INNHOLDSFORTEGNELSE Sidenr. 1. INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 5 3. MÅL OG SATSNINGSOMRÅDER RI presidentens satsningsområder 6 Distriktsguvernørens satsningsområder ORGANISERING AV DISTRIKT 2290 Guvernørens håndbok 8 Assisterende guvernører 8 Distriktsråd 8 Nominasjonskomité 9 District Award Committee 9 Organisasjonsplan ROTARY SAMLINGER OG DISTRIKTSKONFERANSE Distriktets ledermøte på Korvetten, Brevik 11 PETS i Arendal og Skien 11 Distriktsamlinger i Arendal og Skien 11 Presidenttreff i Arendal 12 Distriktskonferansen i Skien 12 Generalforsamling i D-2290 i Skien 13 Andre nasjonale og internasjonale Rotary arrangementer DISTRIKTSGUVERNØRENS KONTAKT MED KLUBBENE Klubbesøk 14 Seremonier og rammer på Rotary møter 14 Klubbjubileer 14 Guvernørens uke brev og kvartalsbrev 14 Utmerkelser til klubbene ROTARYS 100-ÅRS JUBILEUM Arrangementer 15 Prosjekter PAUL HARRIS FELLOW - UTNEVNELSER ETABLERING AV RE ROTARYKLUBB MEDLEMSUTVIKLING 19

4 4 11. YRKESTJENESTEN Rotary Youth Leadership Seminar RYLA 20 Ungt Entreprenørskap SAMFUNNSTJENESTEN Prosjekter og bidrag INTERNASJONAL TJENESTE Ungdomsutvekslingen 23 Group Study Exchange - GSE 24 Round Trips(summer camps) 25 Rotary World Peace Scholarship 25 Litauen komiteen THE ROTARY FOUNDATION COUNCIL OF LEGESLATION - LOVRÅDET IT UTVIKLINGEN I D-2290 Klubbenes hjemmesider 29 Medlemsnett matrikkel 29 RI membership list NORSK ROTARYFORUM - INNER WHEEL - ROTARACT - INTERACT Norsk Rotaryforum - NORFO 29 Inner Wheel, Rotaract, Interact REGNSKAP FOR ROTARYÅRET RI PRESIDENT GLENN ESTESS SR - TAKKEBREV FRA GUVERNØRSKIFTE 35 VEDLEGG: A. Liste over guvernørens klubbesøk 36 B. Liste over Presidenter i D-2290 året C. Referat fra Distriktskonferansen 2004 i Skien D. Referat fra Generalforsamlingen 2004 i Skien E. Invitasjon og program for Presidenttreff i Arendal F. Ukebrev. Guvernørens spørreundersøkelse 46 G. Statistiske data fra klubbene for

5 5 I N N L E D N I N G Jubileumsåret, Centennial Year, har nå gått over i historien og har vært et av de mest aktive år i Rotarys hundreårige historie. Vi har vært vitne til et imponerende engasjement blant klubbene i D-2290 rettet mot lokalsamfunnet, utover landegrensene og ikke minst aktiviteten innad i den enkelte klubb. Distriktets største utfordring er og vil være medlemsutviklingen. Det er neppe en rotarianer som ikke har fått med seg hvor viktig rekrutteringsarbeidet er for Rotarys videre liv og vitalitet. Vi må ikke slippe fokus på arbeidet med verving av nye medlemmer. Til tross for iherdig arbeide fra klubbenes side, har medlemsmassen holdt seg på samme nivå som i fjor. Det er gledelig å konstatere at kvinneandelen er økt, men mye gjenstår før kvinner blir representert på en tilfredsstillende måte i D Re rotaryklubb ble chartret 5. november 2004 og både klubben og de 23 nye rotarianere er en fin tilvekst i D Klubbene i distriktet, med noen få unntak, har vært engasjert i større og mindre prosjekter hvorav Holmestrand har stått for det største økonomiske engasjement på ca 1 million kroner til utsmykking av Holmestrands waterfront, mens RK har fremskaffet ca kr ,- til utbygging av barnehjem på Sri Lanka pluss en flott brannbil til Litauen. Forskjellige tiltak for ungdom står sentralt i Rotarys arbeid. Ungdomsutvekslingen, GSE og Round Trip har vært gjennomført. Et meget vellykket RYLA seminar ble arrangert i regi av Flekkefjord. Distrikt 2290 har i dette rotaryåret innledet et spennende samarbeide med organisasjonen Ungt Entreprenørskap. Bidragene til Rotary Foundation ligger på ca. US$ ,- som er lik det målet som ble satt for året. Dette er et av de beste resultater vi har hatt i D-2290 og viser at klubbene ser viktigheten av å støtte vår egen Rotary Foundation. Utfordringene er mange for D-2290 i årene som kommer. Min erfaring fra klubbesøk, 100-års arrangementer, jubileumsbesøk og andre former for kontakt med distriktets klubber og distriktets rotarianere, er at de aller fleste er engasjerte og positive medlemmer med evner og lyst til å takle disse utfordringene. CELEBRATE ROTARY, mottoet for , vil leve videre for alle oss som har fått være med på avslutningen av de første 100 år og ikke minst inngangen til de neste 100 år med Rotary i våre hjerter og fremfor alt skal vi gagne andre gjennom service above self. Vennlig hilsen Nils-Petter Svanholm Guvernør

6 6 3 - MÅL OG SATSNINGSOMRÅDER RI presidentens satsningsområder President Glenn Estess, Sr. valgte følgende prioriteringer for sitt rotaryår: 1. Lese-og skriveferdighet 2. Rotaryfamilen 3. Helse herunder Polio Eradiction 4. Vann (boring, rensing og filtrering med mer) Samtlige områder var en videreføring fra tidligere år. De senere år har hensynet til kontinuitet fra år til år preget RI presidentenes prioriteringer og gjort organisasjonens arbeide mer forutsigbart. Medlemsutvikling er et selvsagt satsningsområde for alle RI presidenter. Glenn Estess Sr. har spesielt satt fokus på membership retention dvs klubbenes arbeide med å beholde sine medlemmer. Rotary Foundation har i en periode hatt problemer med å skaffe tilstrekkelig midler til å opprettholde sine humanitære ordninger (spesielt matching grant) samt stipend-og tilskuddsordninger. Bl.a. ble GSE tilskuddet redusert slik at antall utvekslinger ble halvert. RI presidenten sammen med TRF s styreformann har fokusert på økning av bidragene og ved utløpet av er organisasjonen igjen i stand til å yte tilskudd på linje med tidligere år. Celebrate Rotary, RI presidentens motto for , har vært gjennomgangstemaet i Rotarys virksomhet i dette rotaryåret. Mottoet og aktivitetene har bidratt til å gjøre Rotary som organisasjon bedre kjent og fokusert på så vel de store som de små oppgaver i den enkelte klubb, i distriktet og i RI sentralt. Distriktsguvernørens målsetting. Distriktsguvernøren er RI presidentens forlengede arm inn i distriktets klubber. Dette innebærer at RI presidentens prioriteringer blir guvernørens prioriteringer. Guvernørens målsetting for D-2290 ble uttrykt i Guvernørens håndbok kapitel 7: En Rotary klubb med trivsel på møtene, vekst i medlemsmassen, med fokus på yrkesetikk, engasjert i sitt nærmiljø og utover landegrensene, deltakelse i internasjonale aktiviteter og et anstendig bidrag til Rotary Foundation, det må være målet for rotaryklubbene i Distrikt 2290.

7 7 Aktiviteter og resultater blir omtalt nærmere i de følgende avsnitt. I korte trekk har følgende skjedd i Rotary året : Medlemsutvikling. Målet var en økning på 2 medlemmer per klubb dvs 45 klubber x 2 = 90 nye medlemmer. Resultatet ble status quo dvs 2094 i år mot 2093 i fjor. Arendal rotaryklubbs målbevisste rekrutteringsarbeid ga en økning på 10 medlemmer fra 50 til 60 i løpet av året. Yrkestjenesten. RYLA seminar ble avviklet i regi av Flekkefjord i tiden april Samarbeide med Ungt Entreprenørskap ble etablert. Samfunnstjenesten. Mange klubber gjennomførte prosjekter rettet mot lokalsamfunnet. I alt bidro klubbene i D med kr ,- (ex bidrag til TRF) i lokale og internasjonale prosjekter i inneværende rotaryår. Internasjonal tjeneste. Ungdomsutvekslingen har i tatt i mot 8 og sendt ut 9 utvekslingsstudenter. For er det i inneværende år etablert avtaler om 12 studenter ut og 14 studenter inn. 2 Round Trip team besøkte vårt distrikt sommeren 2004 GSE team ble sendt til Wales høsten 2004 (inbound Wales ble gjennomført våren 2004) The Rotary Foundation. D-2290 hadde som mål å nå 20 US$ per medlem dvs med medlemmer skulle tallet bli US$ ,-. Målet ble nådd. Celebrate Rotary. Rotarys hundreårs jubileum ble markert og feiret over hele distriktet med bl.a.: konserter seminarer vandreutstilling klubbprogrammer festaftener lokalaksjoner Rotary fikk betydelig omtale i lokal presse og radio og oppnådde på den måten å skape bedre forståelse og interesse for Rotarys idealer og arbeidsområde.

8 8 4 ORGANISERING AV D-2290 Guvernørens håndbok Guvernøren håndbok ble utarbeidet som et verktøy for klubbpresidenter, sekretærer, kassererne og andre tillitsmenn og presentert på PETS og distriktsamling primo mars Sidetall: 52, inkl omslagsidene Håndboka ble lagt ut på D-2290 s nettsider, og aktuelle kapitler ble løpende oppdatert. Assisterende guvernører Guvernøren utnevnte 6 assisterende guvernører, som ble tildelt et utvalg klubber de særskilt skulle ha kontakt med. Disse var: Ass. Guvernør DGE Egil Omdal Ørjan Didriksen Jan Westli Atle Sandberg Hermod Mosen Ole Devold Klubber Flekkefjord,Kvinesdal,Lyngdal, Farsund, Vennesla. Kristiansand Vest og Mandal Arendal, Nedenes, Risør, Kragerø, Langesund, Brevik og Stavern Tønsberg, Nøtterøy, Jarlsberg, Sem, Horten, Sande, Svelvik, Færder og Re Sandefjord, Sandefjord Øst, Larvik Øst, Borre, Larvik, Lågendalen, Stokke og Holmestrand Notodden, Bø, Ulefoss, Skien, Gimsøy, Skien Vest, Grenland og Porsgrunn Kristiansand, Kristiansand Øst, Kongsgaard, Lillesand, Grimstad, Grøm,og Tvedestrand Distriktstrådet Distriktstrådet i D-2290 i året har bestått av: DG Nils-Petter Svanholm, Gimsøy IPDG FinnOttersstad, Stavern PDG Jan M. Wesenberg, Kristiansand Vest PDG Anders Skipenes, Ulefoss PDG Edrund Olaisen, Langesund DGE Egil Omdal, Mandal DGN Svein Aanestad, Notodden Følgende møter har vært avholdt: 3. september 2004 (i forbindelse med Distriktskonferansen i Skien) 7. januar 2005 (i forbindelse med Presidenttreffet i Arendal) 11. mars 2005 (i forbindelse med PETS/Distriktsamling i Svarstad) 30. juni 2005 (i forbindelse med Guvernørskifte i Skien)

9 9 Av saker som er behandlet av Distriktstrådet i kan nevnes: Godtgjørelse til vertsklubber for GSE team. Ny distriktsorganisasjon med forankring i Club Leadership Plan vedtatt av styret i RI herunder nye normalvedtekter for rotaryklubber. Prosedyre for valg av Guvernør. Opprettelse av Aktivitetsfond for D Ny finansieringsform for Handicamp. Samarbeidet med organisasjonen Ungt Entreprenørskap. Anbefalt overføring av US$ 5.000,- fra District Designated Fund til Polio Eradiction Program. Nominasjonskomiteen for valg av Distriktsguvernør Nominasjonskomiteen har bestått av: IPDG Finn Otterstad, Stavern, formann DG Nils-Petter Svanholm, Gimsøy, PDG Jan M.Wesenberg, Kristiansand Vest, PDG Anders Skipenes, Ulefoss, PDG Edrund Olaisen, Langesund Nominasjonskomiteens mandat var å innhente forslag fra klubbene i D-2290 på District Governor Nominee som i sin tur vil bli utnevnt til Distriktsguvernør i D-2290 for Rotary året På sitt møte den 19. oktober innstilte komiteen Laila Lerum, Porsgrunn,som kandidat til DGN. Det fremkom ingen innsigelser fra distriktets klubber og Laila Lerum ble valgt. Rent formelt blir hun utnevnt til DGE på RI Convention District Award Committee Distriktets utmerkelseskomité har bestått av: PDG Jan M. Wesenberg, Kristiansand Vest PDG Anders Skipenes, Ulefoss PDG Edrund Olaisen, Langesund

10 10

11 MØTER, SAMLINGER OG KONFERANSER Distriktets ledermøte Distriktets lederteam var samlet på Korvetten, Brevik januar Til sammen 18 påtroppende ledere fra D 2290 deltok på møtet som hadde til formål å lære hverandre å kjenne klargjøre og fordele arbeidsoppgaver i det kommende rotaryår forberede en nær forestående PETS og Distriktsamling uveksle erfaringer gjennomføre ide dugnad om Mål og Planer for D-2290 i Rotary ået 2004/05 President Elect Training Seminar President Elect Training Seminar (PETS) 2004 ble avholdt i: Arendal den 5. mars 2004, på Clarion Tyholmen Hotell hvor Nedenes var vert og arrangør Skien den 12. mars 2004, i skiensklubbenes rotarylokalerlokaler, hvor Gimsøy var vert og arrangør Tilstede: Arendal Skien Til sammen Presidenter Andre deltagere D-2290 og arrangørklubb TOTALT 63 Distriktssamlinger Distriktsamlinger 2004 ble avholdt: Arendal den 6. mars 2004, på Clarion Tyholmen Hotell hvor Nedenes var vert og arrangør Skien den 13. mars 2004, på Hotell Høyer med Gimsøy som vert og arrangør Arendal Skien Til sammen Presidenter Sekretærer og kasserere Komitéledere Andre deltagere D 2290 og arrangør TOTALT 146 Møtene ble gjennomført i henhold til utsendte programmer. Under Distriktssamlingen i Arendal ble Oddmund Wallevik tildelt Certificate of Appreciation fra The Rotary Foundation for sin innsats for Polio Eradication Fundraising Campaign.

12 12 Presidenttreffet januar 2005 Årets presidenttreff ble avviklet på Clarion Tyholmen Hotell i Arendal. I alt deltok 58 rotarianere. 40 av distriktets klubber var representert. Møtet fant sted kort tid etter Tsunami katastrofen i sørøst Asia og ulykken satte sitt preg på møtet. Spontaninnsamling til ofrene ble foretatt og midlene ble kanalisert gjennom Grimstad totaryklubb til flomofre på Sri Lanka. Presidenttreffet fulgte tidligere års opplegg med oppsummering av 1. halvår og gjennomgang av planene for 2. halvår. Rotarys nær forestående 100 års jubileum ble naturlig nok viet stor oppmerksomhet. Ungt Entreprenørskap presenterte en lokal ungdomsbedrift. De to ungdommene var meget gode representanter for UE og mange av klubbene viste stor interesse for å arbeide videre med UE både som mentorer, dommere og på annen måte. Presidentene ble bedt om å evaluere Guvernørens ukebrev. Dette ble gjort gjennom besvarelse av 8 spørsmål. Konklusjonen på undersøkelsen var entydig og klubbene ønsket å beholde denne form for informasjon og kontakt mellom klubb og distrikt. Gruppearbeidene fulgte de 4 avenyer og var arrangert slik at flest mulig av deltakerne traff hverandre gjennom gruppearbeidene. Det sosiale aspektet er også viktig på Presidenttreffet og en hyggelig aften med god middag var med på å utvikle Rotary vennskap som et middel til å yte service. Invitasjon og program for presidenttreffet er Vedlegg E. Distriktskonferansen Distriktskonferansen ble avholdt i Skien september 2004, med Gimsøy rotaryklubb i samarbeid med D-2290 som arrangør. Spesielt innbudte til konferansen var: Ayhan Ozdamir, Tyrkia, RI Presidentens representant. DG Björn Jansson, D-2410 Sverige, representant for de nordiske rotarydistrikter DG Magne Skudal, D-2280 representant for de norske rotarydistrikter Totalt antall tilstede: ca. 250, hvorav 160 rotarianere, 30 utvekslingsstudenter og 60 ledsagere Av distriktets 45 klubber, var 44 representert. Fredag 3. september Åpning Ibsenhuset med påfølgende utdrag av Peer Gynt i parken foran Ibsenhuset. Henrik Ibsen i skuespilleren Enekjærs skikkelse fulgte forsamlingen langs egne fotspor gjennom Skiens gater til kameratskapsaften i Skiens Klubselskab

13 13 Lørdag 4. september Åpning av ordfører, president i Gimsøy, Distriktsguvernør, hilsener fra RI president, nordiske distrikter og norske distrikter Urpremiere på Rotary fanfare Hovedforedragsholder Inge Lønning Guvernørparade og Celebrate Rotary. En reise gjennom Rotarys 100 år. Presentasjn av utvekslingsstudentene Festmiddag i Ibsenhuset Søndag 5. september Informasjoner om TRF, GSE, Round-trip, RYLA, Handicamp og DGEs presentasjon av Generalforsamling. For øvrig vises til referatet som gjengis i vedlegg C. Generalforsamling i D-2290 Generalforsamlingen ble avholdt i Ibsenhuset, Skien 5. september 2004 under ledelse av DG Nils-Petter Svanholm. Det vises til referat i Vedlegg D. Andre nasjonale og internasjonale Rotary samlinger Internasjonale og nasjonale møter Distriktsguvernøren med ektefelle har deltatt i følgende internasjonale og nasjonale Rotary samlinger som et ledd i opplæring (Governor Elect Training Seminar - GETS) og som representant for distrikt 2290: Rotary Zone Institute og GETS i Lugano, Sveits november Rotary International Assembly, Anaheim, USA februar 2004 Distriktskonferansen i D-2410 Motala, Sverige, som representant for de nordiske Rotary distrikter september 2004 Rotary Zone Institute i Maastrich, Nederland oktober 2004 Distriktskonferansen i D-2260 på Ski i Østfold som representant for de nordiske distrikter september 2004 Festmøte i Oslo Rådhus i anledning Rotary 100 år 23. februar 2005

14 6 GUVERNØRENS KONTAKT MED KLUBBENE 14 Klubbesøk 45 av distriktets klubber ble besøkt i perioden 9. august - 6. desember Distriktets nye klubb, Re rotaryklubb, hadde sitt guvernørbesøk den 27. april 05. Vedlegg A viser guvernørens besøksprogram. Klubbene hadde i tråd med tidligere praksis utarbeidet Klubbens mål og planer for Rotary året Dette kombinerte mål- og informasjonsdokument ble lagt til grunn for samtaler med president og sekretær i første omgang og dernest med komitéformennene. Guvernørforedraget dreiet seg om de 4 avenyer og det enkelte medlems personlige holdning til de krav som stilles til en rotarianer. Samtlige av distriktets klubber var godt forberedt til guvernørbesøket og guvernørens konklusjon er at klubbene har et meget seriøst forhold til de oppgaver og prosjekter de arbeider med. Klubbenes økonomi er gjennomgående god og samtlige har et ordnet forhold til både RI og distriktet. Rammen rundt guvernørbesøket varierte fra et ordinært rotarymøte til møte med spiseaften og for noen klubber, årets festaften med ektefeller. Uansett hvilken ramme klubben valgte, kan det bare konstateres at guvernøren uten unntak følte seg meget velkommen i samtlige av distriktets 46 klubber. Seremonier og rammer om rotarymøter og samlinger Klubbene har etterspurt råd og regler for de forskjellige markeringer og seremonier som er vanlige i en Rotary klubb. Øystein Køhn, Skien har skrevet et hefte på 12 sider med tittelen Seremonier og rammer om rotarymøter og samlinger som ble utgitt tidlig i rotaryåret og distribuert til klubbene i forbindelse med Distriktsamlingen. Klubbjubileer Guvernøren var tilstede på følgende klubbjubileer i løpet av 04/05: Svelvik 40 års jubileum fredag 17. juni 2005 med fest på industristedet Berger i Svelvik Stavern 40 års jubileum lørdag 18. juni 2005 med fest på Tanum Gjestegård Guvernørens uke brev og kvartals brev. De 12 månedsbrevene har i år vært erstattet av 52 uke brev og 4 kvartalsbrev. Ordningen har fått svært god mottakelse blant distriktets klubber og har vært med på å knytte distrikt og klubb nærmere sammen. Guvernørens uke brev ble evaluert i et spørreskjema på Presidenttreffet og klubbenes svar finnes i Vedlegg F

15 15 Utmerkelser til klubbene Under festmiddagen på Distriktskonferansen i Skien 4. september 2004, fikk følgende klubber tildelt utmerkelser: Kristiansand v/ president Svein Eirik Jensen for året Recognition of Membership Development Inititatives (gjennomføring av RYLA og utvikling av Rotaryskolen) Tvedestrand The Club in the District with highest Growth Rate Kristiansand The Club in the District that inducted the most New Members Flekkefjord The Club in the District with highest Retention Rate Stokke The Club in the district with sponsoring a New Club (Re RK) Følgende tre klubber i D-2290 med høyest bidrag per medlem til Annual Program Funds: Borre Notodden Kongsgaard Følgende tre klubber i D-2290 med høyest nominelle bidra til Annual Program Funds: Mandal Kristiansand Skien Presidental Citation RI president Glenn E, Estess Sr. ønsket i forbindelse med 100års markeringene å gi aktive klubber hedersomtale. I vårt distrikt kvalifiserte Færder og Langesund seg til Presidential Citation og begge har mottatt takk fra RI Presidenten. 7 ROTARYS 100-ÅRS JUBILEUM, ARRANGEMENTER OG PROSJEKTER Følgende jubileumsarrangementer er rapportert: Felles jubileumsfest den 12. februar på Hotell Maritim med 100 deltagere i Flekkefjord, Farsund og Kvinesdal rotaryklubber Felles jubileumsfest den 19. februar 2005 med ca. 80 deltagere på Tyholmen Hotell for Arendal og Nedenes rotaryklubber. Tvedestrand 100års feiring på Strannasenteret den 21. februar 2005 hvor ordføreren mottok et maleri som jubileumsgave til eldresenteret Felles jubileumsfest den 26. februar 2005 snaue 200 tilstede på Hotell klubben i Tønsberg, Færder, Jarlsberg, Nøtterøy, Re, Sem, Stokke og Tønsberg rotaryklubber. Felles jubileumsfest i Skien, Gimsøy, Skien og Skien Vest arrangerte i fellesskap jubileumsfest den 5. mars 2005 hvor ordfører Rolf Erling Andersen deltok. Felles jubileumsfest på Radisson Hotell for Kristiansand, Kristiansand Vest, Kristiansand Øst, Kongsgaard og Vennesla Felles jubileumsmiddag med ordfører tilstede i Horten og Borre Rotaryklubber

16 16 Jubileumsfester i følgende klubber: Notodden Holmestrand Langesund Larvik Øst Lågendalen Mandal Ulefoss Sandefjord Øst Porsgrunn Stavern (kombinert med eget 40års jubileum) Svelvik (kombinert med eget 40års jubileum) Klubbene i D-2290 har rapportert om følgende jubileumsprosjekter: Arendal Rapport om et sambandsanlegg på Tromøya av stor strategisk betydning for den tyske okkupasjonsmakten under andre verdenskrig. Brevik, Grenland, Langesund og Porsgrunn: Seminar med tittel Yrkesetikk, omstillingsprosesser og et inkluderende arbeidsliv. Hva med enkeltmenneske? Samarbeidsprosjekt med: NHO, LO, KS, Vekst i Grenland, Porsgrunn min by og Skagerak Energi. Dato: 9. februar :30 16:30 Totalt antall tilstede: ca. 200 Borre og Horten : Jubileumskonsert med Marinemusikken og Sigmund Groven under tittelen En bedre verden for barn i Bakkenteigen kulturhus Samarbeidsprosjekt sammen med: Esso, Nyland blomster, Nor Space og GE Vingmed Dato: 3. mars 2005 Totalt tilstede: ca. 350 Bø arbeid med aktivitets anlegg på Gvarv, - grøntanlegg for sommerbruk og akebakker med mer til vinterbruk Flekkefjord, Farsund og Kvinesdal : Kirkekonsert til inntekt for barnehjemsprosjekt i Kigali, Rwanda som drives av Mor Theresa stiftelsen Kvinesdal bidro med kr og konserten med kr Dato: 12. februar 2005 Totalt tilstede: ca. 290 Gave til kommunens nyutvidede sykehjem, Tjørsvågheimen i form av en rekke innerammede fotoer Færder informasjonsbrosjyre om Rotary s 100-årige historie Færder, Jarlsberg, Nøtterøy, Re, Sem, Stokke og Tønsberg : Seminar med tittel Om moral og folkeskikk på Brunstad Conference Center, Stokke. Seminaret ble støttet av det lokale næringsliv Dato: 1. mars :00 16:00 Totalt antall tilstede: i overkant av 200 Vandreutstilling som ble vist blant annet på Tønsberg-Nøtterøy bibliotek Kristiansand, Kristiansand vest Kristiansand Øst og Kongsgaard Utsmykking av Lindrende enhet på Sentralsykehuset i Vest Agder.

17 17 Grimstad og Grøm Innsamling/ bidrag, bl.a finanisert ved utgivelse av ny Grimstad Rotary -sangbok. kr til Sofies stiftelse ble overrakt på et jubileumsarrangement den på selveste 100års dagen for stiftelsen av Rotary Holmestrand : Aksjon for Holmestrand sitt 1000 årssted. Mål og tiltak: Samle inn kr. 1 mill. til 1000 årstedet med statuen Nysgjerrig Samlet inn: kr Statuen Nysgjerrig ble avduket 7. juni 2005 av ordfører Gerd Monsen Bidrag til Nsimbi Education Center i Uganda med skolemateriell Kragerø Theilertrappa ved Kragerø ungdomsskole holdes søppel- og snøfri, et prosjekt i samarbeid med elever, skole og kommune Larvik Bidrag til oppussing av sanserom Larvik Øst Utsmykking av et veikryss med en steinskulptur av et vikingskip Lillesand Åpent rotarymøte med Carsten Isachsen som foredragsholder den 7. desember 2004 med over 100 fremmøtte i Rådhussalen Jubileumsmarked med 40 utstikkere i Lillesand sentrum den 11. desember 2004 Lyngdal Brosjyre om gamle steinbroer i kommunene i ferd med å sluttføres Lågendalen Utskåret gulvklokke til utsmykning på Lardal sykehjem Mandal og Vennesla Utstyr til sykehus i Tanzania Notodden Plaketter med tekst på historiske bygninger på Notodden (ikke avsluttet) Nøtterøy Dugnad og minnetavle 1905 på Håøya hvor den norske marine lå i Sandefjord og Sandefjord Øst: Jubileumskonsert med tittelen Et møte med Edvard Grieg i Sandefjord kirke Skien, Skien Vest og Gimsøy : Tilsagn om ballbinge plassert i Lundedalen Stokke Egenstand under Stokke-dagene med utdeling av ærespris for Tønsberg Utvidelse av Rakås stien (tursti) med ytterligere 9 km Ulefoss Kopieringspapir (samt kopimaskin fra tysk vennskapsklubb) til Janis Raimis Gymnacium, Tukums, Lettland

18 8 PAUL HARRIS FELLOW - UTNEVNELSER I ROTARYÅRET Det ble i forbindelse med Rotays 100-års jubileum foretatt en rekke utnevnelser til Paul Harris Fellow. Følgende har gjort seg fortjent til denne heder: Til Paul Harris Fellow med safir: Per M.Danielsen (M) av Arne Kjell Johansen (M) av Arendal Sem Til Paul Harris Fellow: Kristen G Tharaldsen (I) av Arendal Hans Olav Sauar (M) av Bø Olav Georg Dalseth (M) av Holmestrand Anna Julie Løberg (M) Grenland Erik Dollis (M), Hans Fleischer (M) av Kongsgaard Gerd Gundersen (I) av Kristiansand Peter Valeur (M) av Kristiansand Vest Bernt Albert (M), Reidar O. Strøm (M) av Kristiansand Øst Nils J. Sørensen (M) av Langesund Torgny Farbrot(M), Sigbjørn Nedland(M) av Lyngdal Arne Gahre(M) av Mandal Torstein Gundersen (I) av Nedenes Ottar Bjering (M) av Notodden Erling Stiansen (M) av Risør Anders Vangen (I), Sven G. Terjesen(M)( ), Bjørg Karin Gjervik (M) av Porsgrunn Georg Buøen (M) av Sandefjord Edgar Ludl (I) av Sandefjord Øst Asbjørn Høie, Hermod Monsen, Leif R. Thoresen av Skien Finn Otterstad (M), Truls Røe (M) av Stavern Håkon Børve (M), Tom Gunnar Wahl (M), Roar Sunde (M), Per Grønnerud (M), Kjell Skeie (M), Arne Karlsen (M) av Stokke Tor Lislerud (M), Jørg Jebsen (M) av Svelvik Øyvind Bjorvatn (I), Karl Ragnar Hafsten (M) av Tvedestrand Per O. Lie (I), Nils G. Nilsen (I), Odd Svang-Rasmussen (M) av Tønsberg Karl Jürgen Focken (M)*, Eberhardt Nuske (M)* av Ulefoss Egil Lie (M) Vennesla Merknader: (I) ikke medlemmer (M) er medlemmer; (*) er utenlandske medlemmer

19 ETABLERING AV RE ROTARYKLUBB EN NY KLUBB I D-2290 Arbeidet med etablering av Re rotaryklubb har pågått under de to foregående guvernører, IPDG Finn Otterstad og PDG Jan M. Wesenberg med Stokke som fadderklubb og AG Jan Westlie som GOSREP. Den 5. november ble Re chartret av distriktsguvernør Nils-Petter Svanholm i selskapslokalene til Re Golfbane. Klubben hadde 23 medlemmer hvorav 9 kvinner (pga fraflytting redusert til 21 herav 7 kvinner per ). Charterfesten var stilfull og høytidelig og ble markert med taler og gaver. Stokke som fadderklubb var representert ved president Svein-Erik Bergsholm og naboklubbenes presidenter var også til stede. En fin start for de nye rotarianere i Re. AG Jan Westlie, guvernørens spesielle representant som sammen med Stokke v/bjørn Erik Eriksen, har nedlagt et betydelig arbeide i forberedelsene til etablering av Re. AG Jan Westlies rapport lyder slik: Stokke Rotary Klubb ved president Steinar Holme fikk i oppdrag av guvernør Finn Otterstad, etter klubbens eget ønske, å forsøke oppstart av en ny rotary klubb i Re kommune. Klubben oppnevnte 4 personer som skulle undersøke om det var mulighet for en ny klubb i indre Vestfold. Komiteen fikk følgende sammensetning: Bjørn Erik Eriksen, leder Arne Karlsen Britt Menes Arnesen Kai Ravnsborg-Gjertsen. Gruppen hadde allerede noen klassifikasjoner med navn på listen og disse fikk en forespørsel. GOSREP var AG Jan Westlie, Færder Rotary Klubb. Han undersøkte om krav til grenser og andre grunnleggende forutsetninger var oppfylt og hadde løpende kontakt til RIs kontor i Zürich. Spesielt arbeide med grensene for den nye klubben (Re kommune) skapte en del problemer med RI sentralt. Det ble tidlig invitert til prøvemøter, og interimsstyret ble oppnevnt. Advokat Ole Søby, medlem av Holmestrand R.K, bistod under oppstarten og ble også valgt til klubbens første president. Re Rotary Klubb var klar for chartring 5. november. Guvernør Nils-Petter Svanholm foretok opptaket av 23 nye rotarianere og en ny klubb. GOSREP sendte til Norsk Rotary Årbok fullstendig liste over de nye medlemmene med den norske yrkesklassifikasjonen og ellers de opplysninger som Årboken forlanger Medlemsutvikling Som det fremgår av statistikken, går D-2290 ut av rotaryåret med en økning på 1 medlem. Målsettingen var å øke med 2 per klubb dvs 90 nye medlemmer. Det har vært arbeidet målbevisst med medlemsutviklingen i de fleste klubber og uten den innsatsen er det lite trolig at antall medlemmer ville blitt opprettholdt. Kvinneandelen har økt med 14%.

20 20 Pr Pr Merknad Antall klubber Ny: Re rotaryklubb Antall medlemmer Mai/ juni Derav antall kvinner Mai/ juni Antall medlemmer Antall medlemmer Klubb Klubb Arendal RK 50 60* Lillesand RK Borre RK Lyngdal RK Brevik RK 46 48* Lågendalen RK Bø RK Mandal RK Farsund RK Nedenes RK Flekkefjord RK Notodden RK 49 48* Færder RK Nøtterøy RK Gimsøy RK Porsgrunn RK Grenland RK 31 30* Re RK - 21* Grimstad RK Risør RK Grøm RK Sande RK Holmestrand RK Sandefjord RK Horten RK Sandefjord Øst RK Jarlsberg RK 56 56* Sem RK Kongsgaard RK Skien RK Kragerø RK Skien Vest RK 29 34* Kristiansand RK Stavern RK Kristiansand Vest RK Stokke RK Kristiansand Øst RK Svelvik RK Kvinesdal RK Tvedestrand RK Langesund RK Tønsberg RK Larvik RK Ulefoss RK Larvik Øst RK 41 38* Vennesla RK TOTALT * Medlemstall pr. 31.mai 2005 (manglende rapportering for juni 2005) Merknad: Tallene per 1. juli 2004 er hentet fra RIs offisielle oversikt basert på det antall medlemmer klubbene har oppgitt til RI ved betaling av kontingenten per YRKESTJENESTEN. Ryla seminar, Flekkefjord april 05 Per Birkeland, Ryla-leder Flekkefjord Rotaryklubb arrangerte april 2005 Ryla-seminar i Flekkefjord. Vi hadde satt sammen et etter vår mening meget godt og variert program, og vi hadde forventet stor deltakelse og kamp om plassene. Der tok vi imidlertid sørgelig feil, etter mye slit klarte vi omsider å tromme sammen 24 flotte ungdommer, der de fleste, 15 stk., var fra Flekkefjord. Dette er 4. gang Flekkefjord Rotaryklubb tar på seg å arrangere Ryla-seminar på vegne av Distrikt Fremtidige arrangørklubber må kunne regne med at distriktets klubber støtter opp og sender minst en deltaker i hvert fall hvert annet år. Hvis klubbene ikke selv makter å fremskaffe en kandidat, kan dette løses ved å sponse en kandidat fra arrangørklubben.

Guvernørens MÅNEDSBREV D2290

Guvernørens MÅNEDSBREV D2290 Guvernørens MÅNEDSBREV D2290 Nr. 8 - Februar 2003 Guvernør: Jan M. Wesenberg E-post: dg.2290@rotary.no Tlf. 38 02 57 04 Fax. 38 12 98 01 Mob. 90 50 85 55 IKKE GLEM ANNUAL GIVING OG POLIOPLUS! Tiden går

Detaljer

Guvernørens MÅNEDSBREV D2290

Guvernørens MÅNEDSBREV D2290 Guvernørens MÅNEDSBREV D2290 Nr. 10 - April 2003 Guvernør: Jan M. Wesenberg E-post: dg.2290@rotary.no Tlf. 38 02 57 04 Fax. 38 12 98 01 Mob. 90 50 85 55 Med fine musikkinnslag ble rotarianerne ønsket velkommen

Detaljer

Tusen takk skal dere ha

Tusen takk skal dere ha Juni 2005 Tusen takk skal dere ha Side 1 - Guvernøren takker for seg Side 2 - Mange Paul Harris Fellships i jubileumsåret - Anders Vangen Distriktsguvernør Nils-Petter takker for seg. Jubileumsåret, Centennial

Detaljer

PRESIDENTSAMLING 10.- 11. JANUAR 2014 - STRAND HOTEL FEVIK. Aktiviser Rotary - Endre Liv

PRESIDENTSAMLING 10.- 11. JANUAR 2014 - STRAND HOTEL FEVIK. Aktiviser Rotary - Endre Liv Program, Deltagerliste 10.- 11.januar 2014 PRESIDENTSAMLING 10.- 11. JANUAR 2014 - STRAND HOTEL FEVIK Aktiviser Rotary - Endre Liv HJERTELIG VELKOMMEN TIL DENNE PRESIDENTSAMLINGEN, SOM BLIR VÅRT SISTE

Detaljer

Guvernørens MÅNEDSBREV D2290

Guvernørens MÅNEDSBREV D2290 Guvernørens MÅNEDSBREV D2290 MARS 2002 Guvernør: Anders Skipenes dg.2290@rotary.no Tlf. 35 94 47 87 Fa. 35 94 47 18 Mob. 90 95 07 88 UTVIKLINGEN ER POSITIV - Langspurten er i gang for dette Rotaryåret

Detaljer

Arbeidsliste for presidenter, sekretærer og kasserere 2010 2011, distrikt 2290

Arbeidsliste for presidenter, sekretærer og kasserere 2010 2011, distrikt 2290 Arbeidsliste for er, er og kasserere 2010 2011, distrikt 2290 Ansvar: Sort ens og innkommende, Rød ens, Grønn kassererens Redigert 10.03.2010 20.00 ww www.rotary.org www.rotary.no 01.11.09 Søknadsfrist

Detaljer

Guvernørens MÅNEDSBREV D2290

Guvernørens MÅNEDSBREV D2290 Guvernørens MÅNEDSBREV D2290 Nr. 11 Mai 2003 Guvernør: Jan M. Wesenberg E-post: dg.2290@rotary.no Tlf. 38 02 57 04 Fax. 38 12 98 01 Mob. 90 50 85 55 EN KJERNESAK Som rotarianere vet vi godt at den første

Detaljer

ÅRSBERETNING-2290 2005 2006

ÅRSBERETNING-2290 2005 2006 ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2290 Egil Omdal, Distriktsguvernør 2005 2006 ÅRSBERETNING-2290 2005 2006 DISTRIKTSGUVERNØR EGIL OMDAL Rotary International D - 2290 ROTARY INTERNATIONAL District 2290 Norway

Detaljer

Nr. 2. August 2003. Så derfor: Lend a Hand med et smil! 1

Nr. 2. August 2003. Så derfor: Lend a Hand med et smil! 1 SERVICE ABOVE SELF Nr. 2. August 2003 Med Humor & Humør starter Distriktskonferansen ombord på M/S Peter Wessel fredag 29. august for rotarianere, ledsagere og venner, i alt to hundre i D2290. RI President

Detaljer

Sandefjord Øst Rotary Klubb RYLA 2008. 13. til 16. februar 2008. TEMA: Ledelse, Team-Building, Etikk. Aldersgruppe: 18 25 år Pris: Kr. 3.

Sandefjord Øst Rotary Klubb RYLA 2008. 13. til 16. februar 2008. TEMA: Ledelse, Team-Building, Etikk. Aldersgruppe: 18 25 år Pris: Kr. 3. Sandefjord Øst Rotary Klubb inviterer til RYLA 2008 13. til 16. februar 2008 TEMA: Ledelse, Team-Building, Etikk Aldersgruppe: 18 25 år Pris: Kr. 3.600,- Prisen dekker opphold og arrangørklubbens utgifter,

Detaljer

RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard

RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard -Etablering -Igangsetting/Ledelse -Etikk Hva er RYLA? RYLA står for Rotary Youth Leadership Award, dvs.rotarys Ledelsesseminar for

Detaljer

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 News Detail http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 Side 1 av 1 09.06.2015 Program og påmelding for RYLA 2014 DISTRIKTSNYTT 04.09.2013 Rotary Youth Leadership Award (RYLA) arrangeres

Detaljer

Rotary Foundation Muligheter resultaterprosjekter

Rotary Foundation Muligheter resultaterprosjekter Rotary Foundation Muligheter resultaterprosjekter TRF komiteen i distrikt 2290 DRFC Edrund Olaisen, Langesund District Rotary Foundation Chair DGSC Dag Helge Tvedt, Stavern District Grant Subcommittee

Detaljer

vartalsbrev Vennesla RK på rådyrjakt Klubben er ikke mer enn hva medlemmene gjør den til DG Egil Omdal Distrikt 2290 Nr.

vartalsbrev Vennesla RK på rådyrjakt Klubben er ikke mer enn hva medlemmene gjør den til DG Egil Omdal Distrikt 2290 Nr. KGuvenørens vartalsbrev DG Egil Omdal Distrikt 2290 Nr. 2 januar 2006 Ansvarlige redaktører: Hilde Elisabeth Tallaksen applica@attend.no Klubben er ikke mer enn hva medlemmene gjør den til President i

Detaljer

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=137&start=10

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=137&start=10 ALLE ARTIKLER http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=137&start=10 Page 1 of 1 24.06.2015 LEDELSESSEMINAR FOR UNGDOM 2015 (RYLA) 18.11.2014 Dette er et offisielt Rotaryprogam og har vært det siden 1971.

Detaljer

Distriktskonferansen 3. 5. september i Skien

Distriktskonferansen 3. 5. september i Skien Innholdsfortegnelse Side 1, 2 og 3 - Distriktskonferansen Side 3 - Guvernørbesøk Kvinesdal RK Side 4 - Rutiner fra RK Side 5 - Roundtrip fra Svelvik RK - Klubbtjenesten Side 6 - Guvernører på løpende bånd

Detaljer

Presidenttreff. Lend a Hand med Humor og Humør! Nr. 6. Desember 2003. Presidenter og seks assisterende guvernører samles til

Presidenttreff. Lend a Hand med Humor og Humør! Nr. 6. Desember 2003. Presidenter og seks assisterende guvernører samles til SERVICE ABOVE SELF med innsending av formularet innen 1.april 2004. Arbeid med jubileumsprosjektet 2004-2005 er i gang i de fleste klubber, og varierer fra Konsert med Marinemusikken, "Sundåsen" i Stokke,

Detaljer

Tidsskriftmåneden, april

Tidsskriftmåneden, april SERVICE ABOVE SELF Nr. 10. april 2004 Tidsskriftmåneden, april Ja, april er instituert som Rotarys tidsskriftmåned. Og Rotary har allerede fra 1911/12 hatt eget tidsskrift, The National Rotarian som to

Detaljer

Guvernørens MÅNEDSBREV D2290

Guvernørens MÅNEDSBREV D2290 Guvernørens MÅNEDSBREV D2290 Nr. 9 - Mars 2003 Guvernør: Jan M. Wesenberg E-post: dg.2290@rotary.no Tlf. 38 02 57 04 Fax. 38 12 98 01 Mob. 90 50 85 55 MEDLEMSVEKST OG INTERNASJONALT ARBEID Vi er opptatt

Detaljer

Guvernørens MÅNEDSBREV D2290. Guvernør: Anders Skipenes E-post: dg.2290@rotary.no Tlf. 35 94 47 87 Fax. 35 94 47 18 Mob. 90 95 07 88. God jul!

Guvernørens MÅNEDSBREV D2290. Guvernør: Anders Skipenes E-post: dg.2290@rotary.no Tlf. 35 94 47 87 Fax. 35 94 47 18 Mob. 90 95 07 88. God jul! Guvernørens MÅNEDSBREV D2290 JULENUMMER 2001 Guvernør: Anders Skipenes dg.2290@rotary.no Tlf. 35 94 47 87 Fax. 35 94 47 18 Mob. 90 95 07 88 God jul! Til dere alle Kjære rotaryvenner, Det nærmer seg jul

Detaljer

Guvernørens månedsbrev

Guvernørens månedsbrev Guvernørens månedsbrev AUGUST 2001 Guvernør: Anders Skipenes e-post: dg.2290@rotary.no, tlf 4787, fax: 4718, mob.90950788 GUVERNØREN HAR ORDET Kjære Rotaryvenner over hele distriktet. I skrivende stund

Detaljer

Rotary International Distrikt 2290. Årsberetning og regnskap 2003-2004. Finn Otterstad Distriktsguvernør

Rotary International Distrikt 2290. Årsberetning og regnskap 2003-2004. Finn Otterstad Distriktsguvernør Rotary International Distrikt 2290 Årsberetning og regnskap 2003-2004 Finn Otterstad Distriktsguvernør President Rotary International Jonathan B. Majiyagbe er født i Lagos og har en omfattende praksis

Detaljer

NORFO (NOrsk Rotary FOrum) Lena J Mjerskaug D- 2260s Distriktskonferanse 16. september 2012

NORFO (NOrsk Rotary FOrum) Lena J Mjerskaug D- 2260s Distriktskonferanse 16. september 2012 NORFO (NOrsk Rotary FOrum) Lena J Mjerskaug D- 2260s Distriktskonferanse 16. september 2012 NORFO 2012-2013 I tillegg: Styre (arbeidsutvalg) på 4 personer; representant fra DG IPDG PDG fra de to foregående

Detaljer

Fosna Rotaryklubb. Årsplan for 2007 2008

Fosna Rotaryklubb. Årsplan for 2007 2008 Fosna Rotaryklubb Årsplan for 2007 2008 Innledning Mottoet for president Rotary International 2007 2008 Wilfrid J. Wilkonson er Rotary deler ( Rotary Shares ). Hvor mye av vår personlige tid er vi villige

Detaljer

Guvernørens MÅNEDSBREV D2290

Guvernørens MÅNEDSBREV D2290 Guvernørens MÅNEDSBREV D2290 JUNI 2002 Guvernør: Anders Skipenes dg.2290@rotary.no Tlf. 35 94 47 87 Fax. 35 94 47 18 Mob. 90 95 07 88 før året startet, og som måtte ordnes underveis. Vel blåst alle sammen!

Detaljer

Del 1: Historikk. Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb

Del 1: Historikk. Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Del 1: Historikk Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Organisering Del 3: Komiteene - Medlemsutvikling og rekruttering - Opplæring og kommunikasjon - Serviceprosjekter - Distriktsprogrammer - Rotary Foundation

Detaljer

Guvernørens MÅNEDSBREV D2290

Guvernørens MÅNEDSBREV D2290 Guvernørens MÅNEDSBREV D2290 JANUAR 2002 Guvernør: Anders Skipenes dg.2290@rotary.no Tlf. 35 94 47 87 Fax. 35 94 47 18 Mob. 90 95 07 88 ÆRES DE SOM ÆRES SKAL! Bidrag til Rotary Foundation settes pris på

Detaljer

Rotary International. Midt-Norge og Nord-Norge Distrikt 2275 (Nordmøre, Sør-Trøndelag, Nord Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark, Svalbard)

Rotary International. Midt-Norge og Nord-Norge Distrikt 2275 (Nordmøre, Sør-Trøndelag, Nord Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark, Svalbard) Rotary International Midt-Norge og Nord-Norge Distrikt 2275 (Nordmøre, Sør-Trøndelag, Nord Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark, Svalbard) X Rotary 00.00.12 Komité for Medlemsutvikling. Hvordan kan nye

Detaljer

Flekkefjord Rotaryklubb -

Flekkefjord Rotaryklubb - Mars 2005 Innholdsfortegnelse Side 1-100-års markeringer i D-2290 - Borre RK og Horten RK med konsert -Grenlandsklubbene med seminar om yrkesetikk Side 2 - Flekkefjord RK med konsert for barnhjemsprosjekt

Detaljer

Velkommen til informasjon om Askøy Rotary Klubb

Velkommen til informasjon om Askøy Rotary Klubb Bilde av klubbens banner/vimpel Velkommen til informasjon om Askøy Rotary Klubb 04.04.2016 "Rotaryskolen i D2250" 1 ROTARYKLUBB. Hva er det? Rotary Klubb Komité Komité Komité Komité Komité MEDLEMMENE 04.04.2016

Detaljer

Guvernørens MÅNEDSBREV D2290

Guvernørens MÅNEDSBREV D2290 Guvernørens MÅNEDSBREV D2290 SEPTEMBER 2001 Guvernør: Anders Skipenes dg.2290@rotary.no Tlf. 35 94 47 87 Fax. 35 94 47 18 Mob. 90 95 07 88 Kjære alle rotaryvenner, Så er september over og kommende vinter

Detaljer

The Rotary Foundation sberg. PETS Arendal mars 2015 DRFC Edrund Olaisen

The Rotary Foundation sberg. PETS Arendal mars 2015 DRFC Edrund Olaisen The Rotary Foundation sberg PETS Arendal mars 2015 DRFC Edrund Olaisen I dag ser vi på HVA er TRF? HVORDAN GJØR VI DETTE HER? HVORFOR GJØR VI DET? OBS OBS OBS DET ER VIKTIGERE AT DERE SPØR OG KOMMENTERER

Detaljer

Mars Rotary s Poliomåned

Mars Rotary s Poliomåned SERVICE ABOVE SELF Nr. 9. mars 2004 Mars Rotary s Poliomåned Under Distriktssamling i Arendal 6. mars 2004 ble PDG Oddmund Wallevik tildelt Certificate of Appreciation in appreciation of his valuable contribution

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2290 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2001 2002 GUVERNØR ANDERS SKIPENES

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2290 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2001 2002 GUVERNØR ANDERS SKIPENES ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2290 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2001 2002 GUVERNØR ANDERS SKIPENES INNHOLDSFORTEGNELSE I. Verdenspresidentens motto og føringer Side 1 II. Distriktets målsetninger for året

Detaljer

SERVICE ABOVE SELF. Nr. 8. februar 2004

SERVICE ABOVE SELF. Nr. 8. februar 2004 SERVICE ABOVE SELF Nr. 8. februar 2004 23. februar et blikk på bakteppet Etter møtet mellom Paul Harris, Silvester Shiele, Gustavus Loehr og Hiram Shorey i Chicago 23. februar 1905 ble den første Rotaryklubben

Detaljer

Guvernørens MÅNEDSBREV D2290

Guvernørens MÅNEDSBREV D2290 Guvernørens MÅNEDSBREV D2290 Nr. 6 - Desember 2002 Guvernør: Jan M. Wesenberg E-post: dg.2290@rotary.no Tlf. 38 02 57 04 Fax. 38 12 98 01 Mob. 90 50 85 55 Gjennom mine 45 klubbesøk har jeg blitt kjent

Detaljer

Guvernørens MÅNEDSBREV D2290

Guvernørens MÅNEDSBREV D2290 Guvernørens MÅNEDSBREV D2290 Nr. 12 Juni 2003 Guvernør: Jan M. Wesenberg E-post: dg.2290@rotary.no Tlf. 38 02 57 04 Fax. 38 12 98 01 Mob. 90 50 85 55 GUVERNØRENS AVSLUTNINGSHILSEN Vi kan være enige om

Detaljer

Venner for livet. We all want Rotary to grow and thrive, so we need to expose young people to the magic of Rotary

Venner for livet. We all want Rotary to grow and thrive, so we need to expose young people to the magic of Rotary Venner for livet We all want Rotary to grow and thrive, so we need to expose young people to the magic of Rotary TILBUD TIL UNGDOM Ungdomsutveksling (Youth Exchange 1 år) Vocational Training Team (tidligere

Detaljer

JANUAR, Rotarys informasjonsmåned

JANUAR, Rotarys informasjonsmåned SERVICE ABOVE SELF Nr. 7. Januar 2004 2004 Januar måned, starten på et nytt kalenderår gir oss muligheter til å lære mer om Rotary, å føre videre omsorg for hverandre - Lend a Hand - i klubben, i nærmiljøet

Detaljer

Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014

Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014 Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014 Jfr. artikkel 9 og 10 i vedtektene Styre President : Ole Sverre Lund Sekretær :

Detaljer

Workshop for sekretærer

Workshop for sekretærer Distriktstrening 16.04.2016 Høvik skole, Lier Workshop for sekretærer v/ Distriktssekretær 2016-17 Øivind Hannisdal 1 Agenda: 1. Distriktets håndbok 2. Årshjulet for Rotaryklubber 3. Medlemsnett 4. Rotary

Detaljer

ROTARYÅRET 2011 2012 Hva vil Presidenten?

ROTARYÅRET 2011 2012 Hva vil Presidenten? ROTARYÅRET 2011 2012 Hva vil Presidenten Haakon Eriksen Haraldsrud Hvor er jeg Rotarys historie og arv (1905 PH) Rotarys målsetting (gagne andre) Rotarys org. (sone/distrikt/region/klubb) Rotarys administrasjon

Detaljer

RI President John Kennys motto for dette Rotaryåret har vært ROTARYS FREMTID LIGGER I DINE HENDER.

RI President John Kennys motto for dette Rotaryåret har vært ROTARYS FREMTID LIGGER I DINE HENDER. Fred Schwabe-Hansen Guvernør 2009-2010 1. Hovedmål for Rotaryåret 2009-2010 RI President John Kennys motto for dette Rotaryåret har vært ROTARYS FREMTID LIGGER I DINE HENDER. Mottoet understreker det ansvar

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2290 DISTRIKT 2290

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2290 DISTRIKT 2290 ROTARY INTERNATIONAL Distrikt Distrikt 2290 2290 Svein-Eirik Svein-Eirik Jensen Jensen Distriktsguvernør Distriktsguvernør 2014-2015 2014-2015 HÅNDBOK ÅRSMELDING FOR KLUBBENE DISTRIKT 2290 DISTRIKT 2290

Detaljer

Time to Share. Distriktskonferansen i Porsgrunn - september 2007

Time to Share. Distriktskonferansen i Porsgrunn - september 2007 Rotary Magasinet Time to Share 2007-2008 Distrikt 2290 Distriktskonferansen i Porsgrunn - september 2007 Foran Porsgrunn Rådhus og i den nye trappen, laget til byens 200 års jubileum, inntok rotarianere

Detaljer

The Rotary Foundation TRF. KK-/TRF-seminar mars 2015

The Rotary Foundation TRF. KK-/TRF-seminar mars 2015 The Rotary Foundation TRF KK-/TRF-seminar mars 2015 Tema The Rotary Foundation hva hvorfor hvordan Rotary Grants Hva har vi fått til og hva planlegger vi Prosjekter Klubbens Lim Rotary ER hva Rotary GJØR

Detaljer

Rotaryåret 2012-2013. Rotarys visjon: Våre mål: Fra IPDG Njål Gjennestad: Årsmelding for Rotary Distrikt 2290 Zone 16 Org. nr.

Rotaryåret 2012-2013. Rotarys visjon: Våre mål: Fra IPDG Njål Gjennestad: Årsmelding for Rotary Distrikt 2290 Zone 16 Org. nr. Fra IPDG Njål Gjennestad: Rotaryåret 2012-2013 Årsmelding for Rotary Distrikt 2290 Zone 16 Org. nr. 992 197 544 Rotarys visjon: Vi skal være den foretrukne serviceorganisasjonen med dynamiske, handlingsorienterte

Detaljer

Nye Generasjoner Rotarys 5.aveny

Nye Generasjoner Rotarys 5.aveny Nye Generasjoner Rotarys 5.aveny Rotarnettverket gir unike muligheter for internasjonal forståelse Artikkel 4 Formål: Rotarys formål er å oppmuntre og fremme Rotarys ideal om å tjene som grunnlag for

Detaljer

Klubbens historie. Initiativet

Klubbens historie. Initiativet Klubbens historie Initiativet Initiativet til å stifte en rotaryklubb på Askøy ble tatt av Bergen Rotaryklubb ved president Kåre Namtvedt i 1979. Bergen Rotaryklubb er derfor vår fadderklubb. Selve etableringen

Detaljer

TITLE TRF kurs distrikt 2290 høsten 2013. Porsgrunn 8.oktober Kristiansand 9.oktober Tønsberg 10.oktober

TITLE TRF kurs distrikt 2290 høsten 2013. Porsgrunn 8.oktober Kristiansand 9.oktober Tønsberg 10.oktober TITLE TRF kurs distrikt 2290 høsten 2013 Porsgrunn 8.oktober Kristiansand 9.oktober Tønsberg 10.oktober Distriktets TRF komite 2013-14 DRFCC - PDG Edrund Olaisen DGSC AG Dag Helge Tvedt Kontroller AG Svein

Detaljer

TRF (The Rotary Foundation) / Prosjekter. Rotaryakademiets Introduksjonsseminar November 2015 Trygve A. Siqueland Knudsen

TRF (The Rotary Foundation) / Prosjekter. Rotaryakademiets Introduksjonsseminar November 2015 Trygve A. Siqueland Knudsen TRF (The Rotary Foundation) / Prosjekter Rotaryakademiets Introduksjonsseminar November 2015 Trygve A. Siqueland Knudsen Rotary s prioritering Våre felles lederskapsressurser og ekspertise hos 1.2 millioner

Detaljer

Distrikt 2260 ROTARY FOUNDATION. District Rotary Foundation Seminar

Distrikt 2260 ROTARY FOUNDATION. District Rotary Foundation Seminar Distrikt 2260 ROTARY FOUNDATION ROTARY FOUNDATION FUTURE VISION PLAN AGENDA Bakgrunn Bidrag til Rotary Foundation Fokusområder Prosjektvurdering Krav til Rotary Klubben Rapportering THE ROTARY FOUNDATION

Detaljer

KLUBBENS MÅL OG PLANER 2014/2015

KLUBBENS MÅL OG PLANER 2014/2015 KLUBBENS MÅL OG PLANER 2014/2015 Skjemaet fylles ut og sendes til din assisterende guvernør innen 30.04.2014. Klubbens navn AG navn Presidentens navn Stokke RK Morten Svagård Ole Sverre Lund 1. KLUBBEN

Detaljer

FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB

FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB 1 DEFINISJONER Færder RK er tilknyttet Rotary International distrikt 2290, og er underlagt RI s lover og vedtekter. Klubbens inntaksområde er sammenfallende

Detaljer

Bilde av klubbens banner/vimpel. 04.04.2016 "Rotaryskolen i D2250" 1

Bilde av klubbens banner/vimpel. 04.04.2016 Rotaryskolen i D2250 1 Bilde av klubbens banner/vimpel 04.04.2016 "Rotaryskolen i D2250" 1 Klubbvimpel Askøy Rotary Klubb Medlemsutviklig og kameratskap Kommunikasjon og opplæring The Rotary Foundation TRF Serviceprosjekter

Detaljer

Sekretærens oppgaver i Rotary. Per Magne Berget Distriktssamling 2015, Arendal 21.mars

Sekretærens oppgaver i Rotary. Per Magne Berget Distriktssamling 2015, Arendal 21.mars Sekretærens oppgaver i Rotary Per Magne Berget Distriktssamling 2015, Arendal 21.mars Sekretærens oppgaver Medlemsnett Føre medlemsfortegnelse Føre fremmøte Innkalling til klubb-, komité- og styremøter

Detaljer

ÅRSBERETNING 2006 2007, D 2290

ÅRSBERETNING 2006 2007, D 2290 ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2290 Svein Aanestad, Distriktsguvernør 2006 2007 ÅRSBERETNING 2006 2007, D 2290 RI President William B. Boyds tema for rotaryåret 2006 2007 Rotary International D - 2290 ÅRSBERETNING

Detaljer

KLUBBENS MÅL OG PLANER

KLUBBENS MÅL OG PLANER KLUBBENS MÅL OG PLANER Skjemaet fylles ut og sendes til din assisterende guvernør innen 30.04.2015. Klubbens navn AG navn Presidentens navn Stokke Rotary Morten Svagård Kåre Larsen 1. KLUBBEN Rekruttere

Detaljer

ÅRSMELDING 2011-2012

ÅRSMELDING 2011-2012 ROTARY INTERNATIONAL District 2290 Norway District Governor 2011-2012 Org. nr. 992 197 544 ÅRSMELDING 2011-2012 Rotarydistrikt 2290 Reach Within to Embrace Humanity Innhold Rotaryåret 2011 2012... 1 Rotarys

Detaljer

En del andre klubbglimt fra høsten 2013. 9. september fikk vi høstens første egoforedrag. Et av våre nye medlemmer Anne-Grethe

En del andre klubbglimt fra høsten 2013. 9. september fikk vi høstens første egoforedrag. Et av våre nye medlemmer Anne-Grethe En del andre klubbglimt fra høsten 2013 9. september fikk vi høstens første egoforedrag. Et av våre nye medlemmer Anne-Grethe Aanestad er allerede fra tidligere godt kjent med både klubben vår og med Rotary.

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2290. Årsberetning 2007-2008

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2290. Årsberetning 2007-2008 ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2290 Årsberetning 2007-2008 Forsidebilde: Deltakere på Ryla 2008 23 ungdommer, DG Laila Lerum, president Anita Schumacher, Sandefjord øst RK RYLA - ansvarlig i D-2290, Ragnhild

Detaljer

1. Hvordan forbedre omdømmet?

1. Hvordan forbedre omdømmet? OPPSUMMERING AV GRUPPEBESVARELSER FRA PETS 2010 Oppdal 17.-18.april Forkortelser: = Nord-Trøndelag, =Trondheim, =Sør-Trpndelag, =Nordmøre, =Romsdal, =Nordre Sunnmøre, =Søre Sunnmøre 1. Hvordan forbedre

Detaljer

Per A. Filseth Guvernør 2008-2009 - 1 -

Per A. Filseth Guvernør 2008-2009 - 1 - - 1 - Per A. Filseth Guvernør 2008-2009 Sammendrag Rotary er den ledende organisasjonen for samfunnsengasjerte ressurspersoner med ulik yrkesbakgrunn, som arbeider for å gagne andre! Det er søkt å bygge

Detaljer

Gimsøy Rotaryklubb Stiftet 31.10.1962

Gimsøy Rotaryklubb Stiftet 31.10.1962 Gimsøy Rotaryklubb Stiftet 31.10.1962 Guvernørbesøk Tirsdag 12.11.2013 Elisabet Stray Bildet viser Skien under flommen i 1822 (Akvarell av Severin Schweder) Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse 1. Gimsøy RKs

Detaljer

KLUBBENS MÅL OG PLANER

KLUBBENS MÅL OG PLANER KLUBBENS MÅL OG PLANER Skjemaet fylles ut og sendes til din assisterende guvernør innen 30.04.2015. Klubbens navn AG navn Presidentens navn Kristiansand Øst Gaute Melhus Johannessen Wenche Storaker 1.

Detaljer

ROLVSØY ROTARYKLUBB MÅNEDSBREV. Mai 2015 Årgang 28. Mandag 4.mai 2015-05-11 Klubbmøte

ROLVSØY ROTARYKLUBB MÅNEDSBREV. Mai 2015 Årgang 28. Mandag 4.mai 2015-05-11 Klubbmøte ROLVSØY ROTARYKLUBB MÅNEDSBREV Mai 2015 Årgang 28 Møtested: Lionshuset Møtetid: Mandag kl 2000 Adresse: Hasselveien 2 1664 Rolvsøy President: Magdalena Eldor Visepresident: Knut Norum Past President: Ole

Detaljer

Treårsplan 2015/2016 2017/2018 Stokke Rotaryklubb Vedtatt i styret 22.04.2015

Treårsplan 2015/2016 2017/2018 Stokke Rotaryklubb Vedtatt i styret 22.04.2015 Treårsplan 2015/2016 2017/2018 Stokke Rotaryklubb Vedtatt i styret 22.04.2015 Benyttes som grunnlag for treårsplan 2015/2016 2017/2018 og årsplan 2015/2016 som skal sendes til Distrikt 2290 Grunnlag: Vedtekter,

Detaljer

Guvernørens MÅNEDSBREV D2290

Guvernørens MÅNEDSBREV D2290 Guvernørens MÅNEDSBREV D2290 Nr. 4 Oktober 2002 Guvernør: Jan M. Wesenberg E-post: dg.2290@rotary.no Tlf. 38 02 57 04 Fax. 38 12 98 01 Mob. 90 50 85 55 GUVERNØREN I HUNDRE Det er ikke bare store jubileumsmiddager

Detaljer

Guvernørbesøk Nesodden Rotaryklubb. ROTARYÅRET 2015-2016 Jon Ola Brevig (DG) 2015-10-12

Guvernørbesøk Nesodden Rotaryklubb. ROTARYÅRET 2015-2016 Jon Ola Brevig (DG) 2015-10-12 Guvernørbesøk Nesodden Rotaryklubb ROTARYÅRET 2015-2016 Jon Ola Brevig (DG) 2015-10-12 INNHOLD Hva er Rotary? Er klubben en Rotaryklubb? Rotary International President (RIP) årets motto Hva er nytt av

Detaljer

Banerjee`s logo og valspråk for 2011-12 var:

Banerjee`s logo og valspråk for 2011-12 var: Ringebu Rotary Klubb. Distrikt 2305. Charterdato 18.12 1967. Møte kvar tysdag kl.18.30 I Ringebu ungdomssenter. Årsmelding og rekneskap for året 2011-12. Banerjee`s logo og valspråk for 2011-12 var: Reach

Detaljer

Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb

Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Del 1: Historikk Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Organisering Del 3: Komiteene Medlemsutvikling og rekruttering Opplæring og kommunikasjon Serviceprosjekter Distriktsprogrammer Rotary Foundation HVA ER

Detaljer

MÅNEDSBREV FRA DG DAGFINN CHRISTENSEN

MÅNEDSBREV FRA DG DAGFINN CHRISTENSEN 1 MÅNEDSBREV FRA DG DAGFINN CHRISTENSEN MÅNEDSBREVET BES DISTRIBUERT TIL ALLE ROTARIANERE! Et nytt år Det skjer hvert år. Så snart de siste julekakene er tørket ut, starter det nye året med ting som går

Detaljer

Sortland Rotary Klubb MAI 2013

Sortland Rotary Klubb MAI 2013 Flaggkommandør/Sjef Kystvakten Lars Saunes, Hva som skjer i Kystvakten? Hva skjer i kommiteérne..? Vestvågøy RK feirer 50-års jubileum 1 Sortland Rotary Klubb MAI 2013 Møte 14. mai 2013 President Knut

Detaljer

Rotary informasjon 2015 2016. Velkommen til. Ålgård Rotary. Kort introduksjon til Rotary 2015-2016. Ålgård Rotary. RI- Tema 2015-2016

Rotary informasjon 2015 2016. Velkommen til. Ålgård Rotary. Kort introduksjon til Rotary 2015-2016. Ålgård Rotary. RI- Tema 2015-2016 Rotary informasjon 2015 2016 Velkommen til Kort introduksjon til Rotary 2015-2016 RI- Tema 2015-2016 Rotary informasjon 2015 2016 Rotarianere tilhører hver sin klubb. Rotary klubber tilhører sitt distrikt.

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb

Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Del 1: Historikk Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Organisering Del 3: Komiteene Medlemsutvikling og rekruttering Opplæring og kommunikasjon Serviceprosjekter Distriktsprogrammer Rotary Foundation Rotary

Detaljer

Månedsbrev august 2014

Månedsbrev august 2014 Jan Sverre Hanssen August er medlemskapsmåned Guvernørens planlagte klubbesøk i august er: Nordby RK 18.8., Askim RK 19.8., Rygge 20.8., Gjersjøen RK 25.8. og Hobøl/Spydeberg 27.8. Medlemskapsseminar:

Detaljer

Til tjeneste. Arbeids ordning. for Lions distrikt 104 F

Til tjeneste. Arbeids ordning. for Lions distrikt 104 F Til tjeneste Arbeids ordning for Lions distrikt 104 F Dato Endring iht. DM vedtak Side Kapittel 17/4 DM Skien 2004 4 6-3 og 6-4 23/4 DM Notodden 2005 5 10 29/4 DM Kristiansand (Birkenes) 2006 (se protokoll

Detaljer

Distrikt 2260 ROTARY FOUNDATION FUTURE VISION PLAN. District Rotary Foundation Seminar

Distrikt 2260 ROTARY FOUNDATION FUTURE VISION PLAN. District Rotary Foundation Seminar Distrikt 2260 ROTARY FOUNDATION FUTURE VISION PLAN ROTARY FOUNDATION FUTURE VISION PLAN AGENDA Bakgrunn Prioriteringsområder De ulike fondene Muligheter/begrensninger, utfordringer, ansvar Nødvendig sertifisering/kvalifisering

Detaljer

MÅNEDSBREV AUGUST 2015

MÅNEDSBREV AUGUST 2015 ÅSANE ROTARYKLUBB DISTRIKT 2250 MÅNEDSBREV AUGUST 2015 NUMMER 237 asane.rotary.no asane@rotary.no www.facebook.com/pages/åsane-rotaryklubb/776738755731826 Fremmøte siste måned har vært: 48% Følgende har

Detaljer

Guvernørens MÅNEDSBREV D2290

Guvernørens MÅNEDSBREV D2290 Guvernørens MÅNEDSBREV D2290 Nr.1/2 JULI/AUGUST 2002 Guvernør: Jan M. Wesenberg E-post: dg.2290@rotary.no Tlf. 38 02 57 04 Fax. 38 12 98 01 Mob. 90 50 85 55 VI ER I GANG Rotary-hjulet har gjort en ny omdreining;

Detaljer

HÅNDBOK FOR KLUBBENE I DISTRIKT-2290 2009 2010

HÅNDBOK FOR KLUBBENE I DISTRIKT-2290 2009 2010 ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2290 Fred Schwabe-Hansen, Distriktsguvernør 2009 2010 HÅNDBOK FOR KLUBBENE I DISTRIKT-2290 2009 2010 RI-president: John Kenny The Future of Rotary is in Your Hands Tema for

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2305 Organisasjonsnummer 997 062 949

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2305 Organisasjonsnummer 997 062 949 Organisasjonsnummer 997 062 949 Elnesvågen 1. oktober 2014 I. Guvernørens månedsbrev nr. 4/2014 Kjære Rotaryvenner i distrikt 2305! 1. Oktober er måneden vi fokuserer på yrkestjenesten. Oktober er den

Detaljer

Guvernørens MÅNEDSBREV D2290

Guvernørens MÅNEDSBREV D2290 Guvernørens MÅNEDSBREV D2290 Nr. 7 - Januar 2003 Guvernør: Jan M. Wesenberg E-post: dg.2290@rotary.no Tlf. 38 02 57 04 Fax. 38 12 98 01 Mob. 90 50 85 55 DET ARBEIDES BRA Et halvt Rotary-år er gått, og

Detaljer

Styringsdokument 2014-2015. President: John Aage Nilsen

Styringsdokument 2014-2015. President: John Aage Nilsen Styringsdokument 2014-2015 President: John Aage Nilsen Formål : ROTARYS MÅL ER Å GAGNE ANDRE For rotaryåret 2014/-15 er styringsmålet: Tenn et lys... «Light up Rotary» - ROTARY INTERNATIONAL THEME 2014/-15

Detaljer

Oppgradering av hjemmesidene. PETS Arendal 20. - 21. mars 2015

Oppgradering av hjemmesidene. PETS Arendal 20. - 21. mars 2015 Oppgradering av hjemmesidene PETS Arendal 20. - 21. mars 2015 DICO District Internet Communication Officer IT rådgiver i Rotary distiktet. Bidra aktivt til at IT blir et effektivt verktøy i rotarydistriktet

Detaljer

Rotary ungdomsutveksling. Hva er det?

Rotary ungdomsutveksling. Hva er det? Rotary ungdomsutveksling Hva er det? Peace Through Service Service above self Lend a hand Building communities bridging continents Reach within to embrace humanity Gagne andre PEACE THROUGH SERVICE Internasjonal

Detaljer

Færder Rotaryklubb. Mål og planer 2013 2014 President Kirsten Larm

Færder Rotaryklubb. Mål og planer 2013 2014 President Kirsten Larm Færder Rotaryklubb Mål og planer 2013 2014 President Kirsten Larm Rotary International 2013-2014 Motto: Aktiviser Rotary endre liv! En god rotaryklubb Beholde Færders image som en synlig, attraktiv og

Detaljer

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=302

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=302 News Detail http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=302 Page 1 of 2 09.06.2015 Handicamp Norway et internasjonalt flaggskipprosjekt til å DISTRIKTSNYTT av Gisle Bjørnstad / DICO Peter 07.04.2014

Detaljer

The Rotary Foundation og Future Vision Plan

The Rotary Foundation og Future Vision Plan The Rotary Foundation og Future Vision Plan Arendal, 7.januar 2012 DRFC Edrund Olaisen Venner må kjenne hverandre Edrund Olaisen, Langesund RK, 65 år, lykkelig gift med Jan, 2 barn og 3 barnebarn Var assurandør

Detaljer

THE ROTARY FOUNDATION (TRF) ROTARYFONDET

THE ROTARY FOUNDATION (TRF) ROTARYFONDET THE ROTARY FOUNDATION (TRF) ROTARYFONDET The Rotary Foundation Med utgangspunkt i Paul P. Harris' yrkesetiske og sosiale formål med Rotary, hadde organisasjonen fra starten tydeligst immaterielle mål med

Detaljer

KLP utfordringer Rotaryakademiet 12.3.2015 Sanden Hotel

KLP utfordringer Rotaryakademiet 12.3.2015 Sanden Hotel KLP utfordringer Rotaryakademiet 12.3.2015 Sanden Hotel AG Leif A. Ellevset, Distriktskonferansen 25. september 2010 Hvem er jeg? Per-Erik Thomassen Medlem av Modum RK siden 1980 Gjenbruks artikkel President

Detaljer

Rapport for rotaryåret 2012 2013 President Arve Wilhelmsen

Rapport for rotaryåret 2012 2013 President Arve Wilhelmsen Rapport for rotaryåret 2012 2013 President Arve Wilhelmsen Færders styre i 2012 / -13 President: Past President: President elect: Sekretær: Kasserer: Kameratskapskomite: Programkomite: Medlemskomite: Samfunnskomite:

Detaljer

Hva er Rotaract? Vennskap gjennom tjeneste Service above self Rotaract shares

Hva er Rotaract? Vennskap gjennom tjeneste Service above self Rotaract shares Hva er Rotaract? En politisk og religiøs uavhengig forening, for ungdom/unge voksne mellom 18 og 30 år, med ulik studiebakgrunn og yrkeserfaring Rotaracts mottoer: Vennskap gjennom tjeneste Service above

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE 2004, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND

REFERAT ÅRSMØTE 2004, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND Norges Modell Speed Båt Forbund Side 1 av 8 REFERAT ÅRSMØTE 2004, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND Sted: Grand Hotel Tønsberg Dato: 21 Februar 2004 Tilstede: Formann: Kjell Gunnar Noddeland (KGN) Sekretær:

Detaljer

V e d t e k t e r for Drammen Syd-Vest Rotary Klubb

V e d t e k t e r for Drammen Syd-Vest Rotary Klubb V e d t e k t e r for Drammen Syd-Vest Rotary Klubb ++++++++++++++++ 1. Klubbens ledelse Årsmøte og vanlig klubbmøte er klubbens høyeste organer. Styret leder klubbens virksomhet. Presidenten leder klubbens

Detaljer

KARMØY VEST ROTARYKLUBB DISTRIKT 2250

KARMØY VEST ROTARYKLUBB DISTRIKT 2250 Del 1: Historikk Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Organisering Del 3: Komiteene - Medlemsutvikling og rekruttering - Opplæring og kommunikasjon - Serviceprosjekter - Distriktsprogrammer - Rotary Foundation

Detaljer

Introduksjon til Rotary Kolbotn Rotary Klubb 2015-2016

Introduksjon til Rotary Kolbotn Rotary Klubb 2015-2016 Introduksjon til Rotary Kolbotn Rotary Klubb 2015-2016 1 Disposisjon Introduksjon til Rotary Kolbotn Rotary Klubb Rotary. Hva er det? Rotary Klubb. Hva er det? Komitearbeid. Hva er det? Rotary Prosjekter.

Detaljer

vartalsbrev Guvenørens Opplæring av Distriktsadministrasjonen 2006-2007 Administrasjonen 2006-2007 DG Egil Omdal Distrikt 2290 Nr.

vartalsbrev Guvenørens Opplæring av Distriktsadministrasjonen 2006-2007 Administrasjonen 2006-2007 DG Egil Omdal Distrikt 2290 Nr. Guvenørens vartalsbrev DG Egil Omdal Distrikt 2290 Nr. 3 mars 2005 Opplæring av Distriktsadministrasjonen for 2006-2007 Innkommende guvernør Svein Aanestad, Notodden RK gjennomførte et seminar for den

Detaljer

STRATEGI- OG AKTIVITETSPLAN 2013-15

STRATEGI- OG AKTIVITETSPLAN 2013-15 ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310 KLUBBPRESENTASJON STRATEGI- OG AKTIVITETSPLAN 2013-15 FOR DISTRIKTET, REGIONENE OG KLUBBENE LAE 070413 ROTARY INTERNATIONAL, DISTRIKT 2310 Innhold 2 Forord av Distriktsguvernør

Detaljer