ÅRSBERETNING D

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING D-2290 2004 2005"

Transkript

1 ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2290 Nils-Petter Svanholm, Distriktsguvernør ÅRSBERETNING D Distriktsguvernør Nils-Petter Svanholm Service Above Self Rotary International D

2 2 ROTARY INTERNATIONAL District 2290 Norway Nils-Petter Svanholm, Guvernor Ørjan Didriksen Ass. Guvernør Guttorm Liebe Distr. sekretær Guvernør Nils-Petter Svanholm DGE Egil Omdal Ass. guvernør IPGD Finn Otterstad Klubbtjeneste PDG Jan M. Wesenberg Yrkestjenesten PDG Anders Skipenes Opplæringsansv Jan Westlie Ass. guvernør Atle Sandberg Ass. guvernør PDG Edrund Olaisen Internasj. tjenste Øystein Køhn Samfunnstj. Gunnar Kjellsen Distr. kasserer Hermod Monsen Ass. guvernør Ivar Hauler Halvorsen Ungdoms -utvekslingen PDG Christian Offenberg Rotary Foundation Bjørg Karin Gjervik Informasjons-ansv. Ole Devold Ass. guvernør Steinar Solberg Distr. konferansen Børre Nilssen GSE/ Round Trip Per Magne Berget IT-tjeneste

3 3 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2290 ROTARYÅRET DISTRIKTSGUVERNØR NILS-PETTER SVANHOLM INNHOLDSFORTEGNELSE Sidenr. 1. INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 5 3. MÅL OG SATSNINGSOMRÅDER RI presidentens satsningsområder 6 Distriktsguvernørens satsningsområder ORGANISERING AV DISTRIKT 2290 Guvernørens håndbok 8 Assisterende guvernører 8 Distriktsråd 8 Nominasjonskomité 9 District Award Committee 9 Organisasjonsplan ROTARY SAMLINGER OG DISTRIKTSKONFERANSE Distriktets ledermøte på Korvetten, Brevik 11 PETS i Arendal og Skien 11 Distriktsamlinger i Arendal og Skien 11 Presidenttreff i Arendal 12 Distriktskonferansen i Skien 12 Generalforsamling i D-2290 i Skien 13 Andre nasjonale og internasjonale Rotary arrangementer DISTRIKTSGUVERNØRENS KONTAKT MED KLUBBENE Klubbesøk 14 Seremonier og rammer på Rotary møter 14 Klubbjubileer 14 Guvernørens uke brev og kvartalsbrev 14 Utmerkelser til klubbene ROTARYS 100-ÅRS JUBILEUM Arrangementer 15 Prosjekter PAUL HARRIS FELLOW - UTNEVNELSER ETABLERING AV RE ROTARYKLUBB MEDLEMSUTVIKLING 19

4 4 11. YRKESTJENESTEN Rotary Youth Leadership Seminar RYLA 20 Ungt Entreprenørskap SAMFUNNSTJENESTEN Prosjekter og bidrag INTERNASJONAL TJENESTE Ungdomsutvekslingen 23 Group Study Exchange - GSE 24 Round Trips(summer camps) 25 Rotary World Peace Scholarship 25 Litauen komiteen THE ROTARY FOUNDATION COUNCIL OF LEGESLATION - LOVRÅDET IT UTVIKLINGEN I D-2290 Klubbenes hjemmesider 29 Medlemsnett matrikkel 29 RI membership list NORSK ROTARYFORUM - INNER WHEEL - ROTARACT - INTERACT Norsk Rotaryforum - NORFO 29 Inner Wheel, Rotaract, Interact REGNSKAP FOR ROTARYÅRET RI PRESIDENT GLENN ESTESS SR - TAKKEBREV FRA GUVERNØRSKIFTE 35 VEDLEGG: A. Liste over guvernørens klubbesøk 36 B. Liste over Presidenter i D-2290 året C. Referat fra Distriktskonferansen 2004 i Skien D. Referat fra Generalforsamlingen 2004 i Skien E. Invitasjon og program for Presidenttreff i Arendal F. Ukebrev. Guvernørens spørreundersøkelse 46 G. Statistiske data fra klubbene for

5 5 I N N L E D N I N G Jubileumsåret, Centennial Year, har nå gått over i historien og har vært et av de mest aktive år i Rotarys hundreårige historie. Vi har vært vitne til et imponerende engasjement blant klubbene i D-2290 rettet mot lokalsamfunnet, utover landegrensene og ikke minst aktiviteten innad i den enkelte klubb. Distriktets største utfordring er og vil være medlemsutviklingen. Det er neppe en rotarianer som ikke har fått med seg hvor viktig rekrutteringsarbeidet er for Rotarys videre liv og vitalitet. Vi må ikke slippe fokus på arbeidet med verving av nye medlemmer. Til tross for iherdig arbeide fra klubbenes side, har medlemsmassen holdt seg på samme nivå som i fjor. Det er gledelig å konstatere at kvinneandelen er økt, men mye gjenstår før kvinner blir representert på en tilfredsstillende måte i D Re rotaryklubb ble chartret 5. november 2004 og både klubben og de 23 nye rotarianere er en fin tilvekst i D Klubbene i distriktet, med noen få unntak, har vært engasjert i større og mindre prosjekter hvorav Holmestrand har stått for det største økonomiske engasjement på ca 1 million kroner til utsmykking av Holmestrands waterfront, mens RK har fremskaffet ca kr ,- til utbygging av barnehjem på Sri Lanka pluss en flott brannbil til Litauen. Forskjellige tiltak for ungdom står sentralt i Rotarys arbeid. Ungdomsutvekslingen, GSE og Round Trip har vært gjennomført. Et meget vellykket RYLA seminar ble arrangert i regi av Flekkefjord. Distrikt 2290 har i dette rotaryåret innledet et spennende samarbeide med organisasjonen Ungt Entreprenørskap. Bidragene til Rotary Foundation ligger på ca. US$ ,- som er lik det målet som ble satt for året. Dette er et av de beste resultater vi har hatt i D-2290 og viser at klubbene ser viktigheten av å støtte vår egen Rotary Foundation. Utfordringene er mange for D-2290 i årene som kommer. Min erfaring fra klubbesøk, 100-års arrangementer, jubileumsbesøk og andre former for kontakt med distriktets klubber og distriktets rotarianere, er at de aller fleste er engasjerte og positive medlemmer med evner og lyst til å takle disse utfordringene. CELEBRATE ROTARY, mottoet for , vil leve videre for alle oss som har fått være med på avslutningen av de første 100 år og ikke minst inngangen til de neste 100 år med Rotary i våre hjerter og fremfor alt skal vi gagne andre gjennom service above self. Vennlig hilsen Nils-Petter Svanholm Guvernør

6 6 3 - MÅL OG SATSNINGSOMRÅDER RI presidentens satsningsområder President Glenn Estess, Sr. valgte følgende prioriteringer for sitt rotaryår: 1. Lese-og skriveferdighet 2. Rotaryfamilen 3. Helse herunder Polio Eradiction 4. Vann (boring, rensing og filtrering med mer) Samtlige områder var en videreføring fra tidligere år. De senere år har hensynet til kontinuitet fra år til år preget RI presidentenes prioriteringer og gjort organisasjonens arbeide mer forutsigbart. Medlemsutvikling er et selvsagt satsningsområde for alle RI presidenter. Glenn Estess Sr. har spesielt satt fokus på membership retention dvs klubbenes arbeide med å beholde sine medlemmer. Rotary Foundation har i en periode hatt problemer med å skaffe tilstrekkelig midler til å opprettholde sine humanitære ordninger (spesielt matching grant) samt stipend-og tilskuddsordninger. Bl.a. ble GSE tilskuddet redusert slik at antall utvekslinger ble halvert. RI presidenten sammen med TRF s styreformann har fokusert på økning av bidragene og ved utløpet av er organisasjonen igjen i stand til å yte tilskudd på linje med tidligere år. Celebrate Rotary, RI presidentens motto for , har vært gjennomgangstemaet i Rotarys virksomhet i dette rotaryåret. Mottoet og aktivitetene har bidratt til å gjøre Rotary som organisasjon bedre kjent og fokusert på så vel de store som de små oppgaver i den enkelte klubb, i distriktet og i RI sentralt. Distriktsguvernørens målsetting. Distriktsguvernøren er RI presidentens forlengede arm inn i distriktets klubber. Dette innebærer at RI presidentens prioriteringer blir guvernørens prioriteringer. Guvernørens målsetting for D-2290 ble uttrykt i Guvernørens håndbok kapitel 7: En Rotary klubb med trivsel på møtene, vekst i medlemsmassen, med fokus på yrkesetikk, engasjert i sitt nærmiljø og utover landegrensene, deltakelse i internasjonale aktiviteter og et anstendig bidrag til Rotary Foundation, det må være målet for rotaryklubbene i Distrikt 2290.

7 7 Aktiviteter og resultater blir omtalt nærmere i de følgende avsnitt. I korte trekk har følgende skjedd i Rotary året : Medlemsutvikling. Målet var en økning på 2 medlemmer per klubb dvs 45 klubber x 2 = 90 nye medlemmer. Resultatet ble status quo dvs 2094 i år mot 2093 i fjor. Arendal rotaryklubbs målbevisste rekrutteringsarbeid ga en økning på 10 medlemmer fra 50 til 60 i løpet av året. Yrkestjenesten. RYLA seminar ble avviklet i regi av Flekkefjord i tiden april Samarbeide med Ungt Entreprenørskap ble etablert. Samfunnstjenesten. Mange klubber gjennomførte prosjekter rettet mot lokalsamfunnet. I alt bidro klubbene i D med kr ,- (ex bidrag til TRF) i lokale og internasjonale prosjekter i inneværende rotaryår. Internasjonal tjeneste. Ungdomsutvekslingen har i tatt i mot 8 og sendt ut 9 utvekslingsstudenter. For er det i inneværende år etablert avtaler om 12 studenter ut og 14 studenter inn. 2 Round Trip team besøkte vårt distrikt sommeren 2004 GSE team ble sendt til Wales høsten 2004 (inbound Wales ble gjennomført våren 2004) The Rotary Foundation. D-2290 hadde som mål å nå 20 US$ per medlem dvs med medlemmer skulle tallet bli US$ ,-. Målet ble nådd. Celebrate Rotary. Rotarys hundreårs jubileum ble markert og feiret over hele distriktet med bl.a.: konserter seminarer vandreutstilling klubbprogrammer festaftener lokalaksjoner Rotary fikk betydelig omtale i lokal presse og radio og oppnådde på den måten å skape bedre forståelse og interesse for Rotarys idealer og arbeidsområde.

8 8 4 ORGANISERING AV D-2290 Guvernørens håndbok Guvernøren håndbok ble utarbeidet som et verktøy for klubbpresidenter, sekretærer, kassererne og andre tillitsmenn og presentert på PETS og distriktsamling primo mars Sidetall: 52, inkl omslagsidene Håndboka ble lagt ut på D-2290 s nettsider, og aktuelle kapitler ble løpende oppdatert. Assisterende guvernører Guvernøren utnevnte 6 assisterende guvernører, som ble tildelt et utvalg klubber de særskilt skulle ha kontakt med. Disse var: Ass. Guvernør DGE Egil Omdal Ørjan Didriksen Jan Westli Atle Sandberg Hermod Mosen Ole Devold Klubber Flekkefjord,Kvinesdal,Lyngdal, Farsund, Vennesla. Kristiansand Vest og Mandal Arendal, Nedenes, Risør, Kragerø, Langesund, Brevik og Stavern Tønsberg, Nøtterøy, Jarlsberg, Sem, Horten, Sande, Svelvik, Færder og Re Sandefjord, Sandefjord Øst, Larvik Øst, Borre, Larvik, Lågendalen, Stokke og Holmestrand Notodden, Bø, Ulefoss, Skien, Gimsøy, Skien Vest, Grenland og Porsgrunn Kristiansand, Kristiansand Øst, Kongsgaard, Lillesand, Grimstad, Grøm,og Tvedestrand Distriktstrådet Distriktstrådet i D-2290 i året har bestått av: DG Nils-Petter Svanholm, Gimsøy IPDG FinnOttersstad, Stavern PDG Jan M. Wesenberg, Kristiansand Vest PDG Anders Skipenes, Ulefoss PDG Edrund Olaisen, Langesund DGE Egil Omdal, Mandal DGN Svein Aanestad, Notodden Følgende møter har vært avholdt: 3. september 2004 (i forbindelse med Distriktskonferansen i Skien) 7. januar 2005 (i forbindelse med Presidenttreffet i Arendal) 11. mars 2005 (i forbindelse med PETS/Distriktsamling i Svarstad) 30. juni 2005 (i forbindelse med Guvernørskifte i Skien)

9 9 Av saker som er behandlet av Distriktstrådet i kan nevnes: Godtgjørelse til vertsklubber for GSE team. Ny distriktsorganisasjon med forankring i Club Leadership Plan vedtatt av styret i RI herunder nye normalvedtekter for rotaryklubber. Prosedyre for valg av Guvernør. Opprettelse av Aktivitetsfond for D Ny finansieringsform for Handicamp. Samarbeidet med organisasjonen Ungt Entreprenørskap. Anbefalt overføring av US$ 5.000,- fra District Designated Fund til Polio Eradiction Program. Nominasjonskomiteen for valg av Distriktsguvernør Nominasjonskomiteen har bestått av: IPDG Finn Otterstad, Stavern, formann DG Nils-Petter Svanholm, Gimsøy, PDG Jan M.Wesenberg, Kristiansand Vest, PDG Anders Skipenes, Ulefoss, PDG Edrund Olaisen, Langesund Nominasjonskomiteens mandat var å innhente forslag fra klubbene i D-2290 på District Governor Nominee som i sin tur vil bli utnevnt til Distriktsguvernør i D-2290 for Rotary året På sitt møte den 19. oktober innstilte komiteen Laila Lerum, Porsgrunn,som kandidat til DGN. Det fremkom ingen innsigelser fra distriktets klubber og Laila Lerum ble valgt. Rent formelt blir hun utnevnt til DGE på RI Convention District Award Committee Distriktets utmerkelseskomité har bestått av: PDG Jan M. Wesenberg, Kristiansand Vest PDG Anders Skipenes, Ulefoss PDG Edrund Olaisen, Langesund

10 10

11 MØTER, SAMLINGER OG KONFERANSER Distriktets ledermøte Distriktets lederteam var samlet på Korvetten, Brevik januar Til sammen 18 påtroppende ledere fra D 2290 deltok på møtet som hadde til formål å lære hverandre å kjenne klargjøre og fordele arbeidsoppgaver i det kommende rotaryår forberede en nær forestående PETS og Distriktsamling uveksle erfaringer gjennomføre ide dugnad om Mål og Planer for D-2290 i Rotary ået 2004/05 President Elect Training Seminar President Elect Training Seminar (PETS) 2004 ble avholdt i: Arendal den 5. mars 2004, på Clarion Tyholmen Hotell hvor Nedenes var vert og arrangør Skien den 12. mars 2004, i skiensklubbenes rotarylokalerlokaler, hvor Gimsøy var vert og arrangør Tilstede: Arendal Skien Til sammen Presidenter Andre deltagere D-2290 og arrangørklubb TOTALT 63 Distriktssamlinger Distriktsamlinger 2004 ble avholdt: Arendal den 6. mars 2004, på Clarion Tyholmen Hotell hvor Nedenes var vert og arrangør Skien den 13. mars 2004, på Hotell Høyer med Gimsøy som vert og arrangør Arendal Skien Til sammen Presidenter Sekretærer og kasserere Komitéledere Andre deltagere D 2290 og arrangør TOTALT 146 Møtene ble gjennomført i henhold til utsendte programmer. Under Distriktssamlingen i Arendal ble Oddmund Wallevik tildelt Certificate of Appreciation fra The Rotary Foundation for sin innsats for Polio Eradication Fundraising Campaign.

12 12 Presidenttreffet januar 2005 Årets presidenttreff ble avviklet på Clarion Tyholmen Hotell i Arendal. I alt deltok 58 rotarianere. 40 av distriktets klubber var representert. Møtet fant sted kort tid etter Tsunami katastrofen i sørøst Asia og ulykken satte sitt preg på møtet. Spontaninnsamling til ofrene ble foretatt og midlene ble kanalisert gjennom Grimstad totaryklubb til flomofre på Sri Lanka. Presidenttreffet fulgte tidligere års opplegg med oppsummering av 1. halvår og gjennomgang av planene for 2. halvår. Rotarys nær forestående 100 års jubileum ble naturlig nok viet stor oppmerksomhet. Ungt Entreprenørskap presenterte en lokal ungdomsbedrift. De to ungdommene var meget gode representanter for UE og mange av klubbene viste stor interesse for å arbeide videre med UE både som mentorer, dommere og på annen måte. Presidentene ble bedt om å evaluere Guvernørens ukebrev. Dette ble gjort gjennom besvarelse av 8 spørsmål. Konklusjonen på undersøkelsen var entydig og klubbene ønsket å beholde denne form for informasjon og kontakt mellom klubb og distrikt. Gruppearbeidene fulgte de 4 avenyer og var arrangert slik at flest mulig av deltakerne traff hverandre gjennom gruppearbeidene. Det sosiale aspektet er også viktig på Presidenttreffet og en hyggelig aften med god middag var med på å utvikle Rotary vennskap som et middel til å yte service. Invitasjon og program for presidenttreffet er Vedlegg E. Distriktskonferansen Distriktskonferansen ble avholdt i Skien september 2004, med Gimsøy rotaryklubb i samarbeid med D-2290 som arrangør. Spesielt innbudte til konferansen var: Ayhan Ozdamir, Tyrkia, RI Presidentens representant. DG Björn Jansson, D-2410 Sverige, representant for de nordiske rotarydistrikter DG Magne Skudal, D-2280 representant for de norske rotarydistrikter Totalt antall tilstede: ca. 250, hvorav 160 rotarianere, 30 utvekslingsstudenter og 60 ledsagere Av distriktets 45 klubber, var 44 representert. Fredag 3. september Åpning Ibsenhuset med påfølgende utdrag av Peer Gynt i parken foran Ibsenhuset. Henrik Ibsen i skuespilleren Enekjærs skikkelse fulgte forsamlingen langs egne fotspor gjennom Skiens gater til kameratskapsaften i Skiens Klubselskab

13 13 Lørdag 4. september Åpning av ordfører, president i Gimsøy, Distriktsguvernør, hilsener fra RI president, nordiske distrikter og norske distrikter Urpremiere på Rotary fanfare Hovedforedragsholder Inge Lønning Guvernørparade og Celebrate Rotary. En reise gjennom Rotarys 100 år. Presentasjn av utvekslingsstudentene Festmiddag i Ibsenhuset Søndag 5. september Informasjoner om TRF, GSE, Round-trip, RYLA, Handicamp og DGEs presentasjon av Generalforsamling. For øvrig vises til referatet som gjengis i vedlegg C. Generalforsamling i D-2290 Generalforsamlingen ble avholdt i Ibsenhuset, Skien 5. september 2004 under ledelse av DG Nils-Petter Svanholm. Det vises til referat i Vedlegg D. Andre nasjonale og internasjonale Rotary samlinger Internasjonale og nasjonale møter Distriktsguvernøren med ektefelle har deltatt i følgende internasjonale og nasjonale Rotary samlinger som et ledd i opplæring (Governor Elect Training Seminar - GETS) og som representant for distrikt 2290: Rotary Zone Institute og GETS i Lugano, Sveits november Rotary International Assembly, Anaheim, USA februar 2004 Distriktskonferansen i D-2410 Motala, Sverige, som representant for de nordiske Rotary distrikter september 2004 Rotary Zone Institute i Maastrich, Nederland oktober 2004 Distriktskonferansen i D-2260 på Ski i Østfold som representant for de nordiske distrikter september 2004 Festmøte i Oslo Rådhus i anledning Rotary 100 år 23. februar 2005

14 6 GUVERNØRENS KONTAKT MED KLUBBENE 14 Klubbesøk 45 av distriktets klubber ble besøkt i perioden 9. august - 6. desember Distriktets nye klubb, Re rotaryklubb, hadde sitt guvernørbesøk den 27. april 05. Vedlegg A viser guvernørens besøksprogram. Klubbene hadde i tråd med tidligere praksis utarbeidet Klubbens mål og planer for Rotary året Dette kombinerte mål- og informasjonsdokument ble lagt til grunn for samtaler med president og sekretær i første omgang og dernest med komitéformennene. Guvernørforedraget dreiet seg om de 4 avenyer og det enkelte medlems personlige holdning til de krav som stilles til en rotarianer. Samtlige av distriktets klubber var godt forberedt til guvernørbesøket og guvernørens konklusjon er at klubbene har et meget seriøst forhold til de oppgaver og prosjekter de arbeider med. Klubbenes økonomi er gjennomgående god og samtlige har et ordnet forhold til både RI og distriktet. Rammen rundt guvernørbesøket varierte fra et ordinært rotarymøte til møte med spiseaften og for noen klubber, årets festaften med ektefeller. Uansett hvilken ramme klubben valgte, kan det bare konstateres at guvernøren uten unntak følte seg meget velkommen i samtlige av distriktets 46 klubber. Seremonier og rammer om rotarymøter og samlinger Klubbene har etterspurt råd og regler for de forskjellige markeringer og seremonier som er vanlige i en Rotary klubb. Øystein Køhn, Skien har skrevet et hefte på 12 sider med tittelen Seremonier og rammer om rotarymøter og samlinger som ble utgitt tidlig i rotaryåret og distribuert til klubbene i forbindelse med Distriktsamlingen. Klubbjubileer Guvernøren var tilstede på følgende klubbjubileer i løpet av 04/05: Svelvik 40 års jubileum fredag 17. juni 2005 med fest på industristedet Berger i Svelvik Stavern 40 års jubileum lørdag 18. juni 2005 med fest på Tanum Gjestegård Guvernørens uke brev og kvartals brev. De 12 månedsbrevene har i år vært erstattet av 52 uke brev og 4 kvartalsbrev. Ordningen har fått svært god mottakelse blant distriktets klubber og har vært med på å knytte distrikt og klubb nærmere sammen. Guvernørens uke brev ble evaluert i et spørreskjema på Presidenttreffet og klubbenes svar finnes i Vedlegg F

15 15 Utmerkelser til klubbene Under festmiddagen på Distriktskonferansen i Skien 4. september 2004, fikk følgende klubber tildelt utmerkelser: Kristiansand v/ president Svein Eirik Jensen for året Recognition of Membership Development Inititatives (gjennomføring av RYLA og utvikling av Rotaryskolen) Tvedestrand The Club in the District with highest Growth Rate Kristiansand The Club in the District that inducted the most New Members Flekkefjord The Club in the District with highest Retention Rate Stokke The Club in the district with sponsoring a New Club (Re RK) Følgende tre klubber i D-2290 med høyest bidrag per medlem til Annual Program Funds: Borre Notodden Kongsgaard Følgende tre klubber i D-2290 med høyest nominelle bidra til Annual Program Funds: Mandal Kristiansand Skien Presidental Citation RI president Glenn E, Estess Sr. ønsket i forbindelse med 100års markeringene å gi aktive klubber hedersomtale. I vårt distrikt kvalifiserte Færder og Langesund seg til Presidential Citation og begge har mottatt takk fra RI Presidenten. 7 ROTARYS 100-ÅRS JUBILEUM, ARRANGEMENTER OG PROSJEKTER Følgende jubileumsarrangementer er rapportert: Felles jubileumsfest den 12. februar på Hotell Maritim med 100 deltagere i Flekkefjord, Farsund og Kvinesdal rotaryklubber Felles jubileumsfest den 19. februar 2005 med ca. 80 deltagere på Tyholmen Hotell for Arendal og Nedenes rotaryklubber. Tvedestrand 100års feiring på Strannasenteret den 21. februar 2005 hvor ordføreren mottok et maleri som jubileumsgave til eldresenteret Felles jubileumsfest den 26. februar 2005 snaue 200 tilstede på Hotell klubben i Tønsberg, Færder, Jarlsberg, Nøtterøy, Re, Sem, Stokke og Tønsberg rotaryklubber. Felles jubileumsfest i Skien, Gimsøy, Skien og Skien Vest arrangerte i fellesskap jubileumsfest den 5. mars 2005 hvor ordfører Rolf Erling Andersen deltok. Felles jubileumsfest på Radisson Hotell for Kristiansand, Kristiansand Vest, Kristiansand Øst, Kongsgaard og Vennesla Felles jubileumsmiddag med ordfører tilstede i Horten og Borre Rotaryklubber

16 16 Jubileumsfester i følgende klubber: Notodden Holmestrand Langesund Larvik Øst Lågendalen Mandal Ulefoss Sandefjord Øst Porsgrunn Stavern (kombinert med eget 40års jubileum) Svelvik (kombinert med eget 40års jubileum) Klubbene i D-2290 har rapportert om følgende jubileumsprosjekter: Arendal Rapport om et sambandsanlegg på Tromøya av stor strategisk betydning for den tyske okkupasjonsmakten under andre verdenskrig. Brevik, Grenland, Langesund og Porsgrunn: Seminar med tittel Yrkesetikk, omstillingsprosesser og et inkluderende arbeidsliv. Hva med enkeltmenneske? Samarbeidsprosjekt med: NHO, LO, KS, Vekst i Grenland, Porsgrunn min by og Skagerak Energi. Dato: 9. februar :30 16:30 Totalt antall tilstede: ca. 200 Borre og Horten : Jubileumskonsert med Marinemusikken og Sigmund Groven under tittelen En bedre verden for barn i Bakkenteigen kulturhus Samarbeidsprosjekt sammen med: Esso, Nyland blomster, Nor Space og GE Vingmed Dato: 3. mars 2005 Totalt tilstede: ca. 350 Bø arbeid med aktivitets anlegg på Gvarv, - grøntanlegg for sommerbruk og akebakker med mer til vinterbruk Flekkefjord, Farsund og Kvinesdal : Kirkekonsert til inntekt for barnehjemsprosjekt i Kigali, Rwanda som drives av Mor Theresa stiftelsen Kvinesdal bidro med kr og konserten med kr Dato: 12. februar 2005 Totalt tilstede: ca. 290 Gave til kommunens nyutvidede sykehjem, Tjørsvågheimen i form av en rekke innerammede fotoer Færder informasjonsbrosjyre om Rotary s 100-årige historie Færder, Jarlsberg, Nøtterøy, Re, Sem, Stokke og Tønsberg : Seminar med tittel Om moral og folkeskikk på Brunstad Conference Center, Stokke. Seminaret ble støttet av det lokale næringsliv Dato: 1. mars :00 16:00 Totalt antall tilstede: i overkant av 200 Vandreutstilling som ble vist blant annet på Tønsberg-Nøtterøy bibliotek Kristiansand, Kristiansand vest Kristiansand Øst og Kongsgaard Utsmykking av Lindrende enhet på Sentralsykehuset i Vest Agder.

17 17 Grimstad og Grøm Innsamling/ bidrag, bl.a finanisert ved utgivelse av ny Grimstad Rotary -sangbok. kr til Sofies stiftelse ble overrakt på et jubileumsarrangement den på selveste 100års dagen for stiftelsen av Rotary Holmestrand : Aksjon for Holmestrand sitt 1000 årssted. Mål og tiltak: Samle inn kr. 1 mill. til 1000 årstedet med statuen Nysgjerrig Samlet inn: kr Statuen Nysgjerrig ble avduket 7. juni 2005 av ordfører Gerd Monsen Bidrag til Nsimbi Education Center i Uganda med skolemateriell Kragerø Theilertrappa ved Kragerø ungdomsskole holdes søppel- og snøfri, et prosjekt i samarbeid med elever, skole og kommune Larvik Bidrag til oppussing av sanserom Larvik Øst Utsmykking av et veikryss med en steinskulptur av et vikingskip Lillesand Åpent rotarymøte med Carsten Isachsen som foredragsholder den 7. desember 2004 med over 100 fremmøtte i Rådhussalen Jubileumsmarked med 40 utstikkere i Lillesand sentrum den 11. desember 2004 Lyngdal Brosjyre om gamle steinbroer i kommunene i ferd med å sluttføres Lågendalen Utskåret gulvklokke til utsmykning på Lardal sykehjem Mandal og Vennesla Utstyr til sykehus i Tanzania Notodden Plaketter med tekst på historiske bygninger på Notodden (ikke avsluttet) Nøtterøy Dugnad og minnetavle 1905 på Håøya hvor den norske marine lå i Sandefjord og Sandefjord Øst: Jubileumskonsert med tittelen Et møte med Edvard Grieg i Sandefjord kirke Skien, Skien Vest og Gimsøy : Tilsagn om ballbinge plassert i Lundedalen Stokke Egenstand under Stokke-dagene med utdeling av ærespris for Tønsberg Utvidelse av Rakås stien (tursti) med ytterligere 9 km Ulefoss Kopieringspapir (samt kopimaskin fra tysk vennskapsklubb) til Janis Raimis Gymnacium, Tukums, Lettland

18 8 PAUL HARRIS FELLOW - UTNEVNELSER I ROTARYÅRET Det ble i forbindelse med Rotays 100-års jubileum foretatt en rekke utnevnelser til Paul Harris Fellow. Følgende har gjort seg fortjent til denne heder: Til Paul Harris Fellow med safir: Per M.Danielsen (M) av Arne Kjell Johansen (M) av Arendal Sem Til Paul Harris Fellow: Kristen G Tharaldsen (I) av Arendal Hans Olav Sauar (M) av Bø Olav Georg Dalseth (M) av Holmestrand Anna Julie Løberg (M) Grenland Erik Dollis (M), Hans Fleischer (M) av Kongsgaard Gerd Gundersen (I) av Kristiansand Peter Valeur (M) av Kristiansand Vest Bernt Albert (M), Reidar O. Strøm (M) av Kristiansand Øst Nils J. Sørensen (M) av Langesund Torgny Farbrot(M), Sigbjørn Nedland(M) av Lyngdal Arne Gahre(M) av Mandal Torstein Gundersen (I) av Nedenes Ottar Bjering (M) av Notodden Erling Stiansen (M) av Risør Anders Vangen (I), Sven G. Terjesen(M)( ), Bjørg Karin Gjervik (M) av Porsgrunn Georg Buøen (M) av Sandefjord Edgar Ludl (I) av Sandefjord Øst Asbjørn Høie, Hermod Monsen, Leif R. Thoresen av Skien Finn Otterstad (M), Truls Røe (M) av Stavern Håkon Børve (M), Tom Gunnar Wahl (M), Roar Sunde (M), Per Grønnerud (M), Kjell Skeie (M), Arne Karlsen (M) av Stokke Tor Lislerud (M), Jørg Jebsen (M) av Svelvik Øyvind Bjorvatn (I), Karl Ragnar Hafsten (M) av Tvedestrand Per O. Lie (I), Nils G. Nilsen (I), Odd Svang-Rasmussen (M) av Tønsberg Karl Jürgen Focken (M)*, Eberhardt Nuske (M)* av Ulefoss Egil Lie (M) Vennesla Merknader: (I) ikke medlemmer (M) er medlemmer; (*) er utenlandske medlemmer

19 ETABLERING AV RE ROTARYKLUBB EN NY KLUBB I D-2290 Arbeidet med etablering av Re rotaryklubb har pågått under de to foregående guvernører, IPDG Finn Otterstad og PDG Jan M. Wesenberg med Stokke som fadderklubb og AG Jan Westlie som GOSREP. Den 5. november ble Re chartret av distriktsguvernør Nils-Petter Svanholm i selskapslokalene til Re Golfbane. Klubben hadde 23 medlemmer hvorav 9 kvinner (pga fraflytting redusert til 21 herav 7 kvinner per ). Charterfesten var stilfull og høytidelig og ble markert med taler og gaver. Stokke som fadderklubb var representert ved president Svein-Erik Bergsholm og naboklubbenes presidenter var også til stede. En fin start for de nye rotarianere i Re. AG Jan Westlie, guvernørens spesielle representant som sammen med Stokke v/bjørn Erik Eriksen, har nedlagt et betydelig arbeide i forberedelsene til etablering av Re. AG Jan Westlies rapport lyder slik: Stokke Rotary Klubb ved president Steinar Holme fikk i oppdrag av guvernør Finn Otterstad, etter klubbens eget ønske, å forsøke oppstart av en ny rotary klubb i Re kommune. Klubben oppnevnte 4 personer som skulle undersøke om det var mulighet for en ny klubb i indre Vestfold. Komiteen fikk følgende sammensetning: Bjørn Erik Eriksen, leder Arne Karlsen Britt Menes Arnesen Kai Ravnsborg-Gjertsen. Gruppen hadde allerede noen klassifikasjoner med navn på listen og disse fikk en forespørsel. GOSREP var AG Jan Westlie, Færder Rotary Klubb. Han undersøkte om krav til grenser og andre grunnleggende forutsetninger var oppfylt og hadde løpende kontakt til RIs kontor i Zürich. Spesielt arbeide med grensene for den nye klubben (Re kommune) skapte en del problemer med RI sentralt. Det ble tidlig invitert til prøvemøter, og interimsstyret ble oppnevnt. Advokat Ole Søby, medlem av Holmestrand R.K, bistod under oppstarten og ble også valgt til klubbens første president. Re Rotary Klubb var klar for chartring 5. november. Guvernør Nils-Petter Svanholm foretok opptaket av 23 nye rotarianere og en ny klubb. GOSREP sendte til Norsk Rotary Årbok fullstendig liste over de nye medlemmene med den norske yrkesklassifikasjonen og ellers de opplysninger som Årboken forlanger Medlemsutvikling Som det fremgår av statistikken, går D-2290 ut av rotaryåret med en økning på 1 medlem. Målsettingen var å øke med 2 per klubb dvs 90 nye medlemmer. Det har vært arbeidet målbevisst med medlemsutviklingen i de fleste klubber og uten den innsatsen er det lite trolig at antall medlemmer ville blitt opprettholdt. Kvinneandelen har økt med 14%.

20 20 Pr Pr Merknad Antall klubber Ny: Re rotaryklubb Antall medlemmer Mai/ juni Derav antall kvinner Mai/ juni Antall medlemmer Antall medlemmer Klubb Klubb Arendal RK 50 60* Lillesand RK Borre RK Lyngdal RK Brevik RK 46 48* Lågendalen RK Bø RK Mandal RK Farsund RK Nedenes RK Flekkefjord RK Notodden RK 49 48* Færder RK Nøtterøy RK Gimsøy RK Porsgrunn RK Grenland RK 31 30* Re RK - 21* Grimstad RK Risør RK Grøm RK Sande RK Holmestrand RK Sandefjord RK Horten RK Sandefjord Øst RK Jarlsberg RK 56 56* Sem RK Kongsgaard RK Skien RK Kragerø RK Skien Vest RK 29 34* Kristiansand RK Stavern RK Kristiansand Vest RK Stokke RK Kristiansand Øst RK Svelvik RK Kvinesdal RK Tvedestrand RK Langesund RK Tønsberg RK Larvik RK Ulefoss RK Larvik Øst RK 41 38* Vennesla RK TOTALT * Medlemstall pr. 31.mai 2005 (manglende rapportering for juni 2005) Merknad: Tallene per 1. juli 2004 er hentet fra RIs offisielle oversikt basert på det antall medlemmer klubbene har oppgitt til RI ved betaling av kontingenten per YRKESTJENESTEN. Ryla seminar, Flekkefjord april 05 Per Birkeland, Ryla-leder Flekkefjord Rotaryklubb arrangerte april 2005 Ryla-seminar i Flekkefjord. Vi hadde satt sammen et etter vår mening meget godt og variert program, og vi hadde forventet stor deltakelse og kamp om plassene. Der tok vi imidlertid sørgelig feil, etter mye slit klarte vi omsider å tromme sammen 24 flotte ungdommer, der de fleste, 15 stk., var fra Flekkefjord. Dette er 4. gang Flekkefjord Rotaryklubb tar på seg å arrangere Ryla-seminar på vegne av Distrikt Fremtidige arrangørklubber må kunne regne med at distriktets klubber støtter opp og sender minst en deltaker i hvert fall hvert annet år. Hvis klubbene ikke selv makter å fremskaffe en kandidat, kan dette løses ved å sponse en kandidat fra arrangørklubben.

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250 2 Innhold 1. Verdenspresidenten... 5 2. Distriktsguvernørens årsrapport... 5 3. Distriktsorganisasjonen... 12 4. Rapporter fra AG-er... 13 4.1 Sogn og Fjordane...

Detaljer

Sotra Rotary Klubb 30 års jubileum 25.02.2015

Sotra Rotary Klubb 30 års jubileum 25.02.2015 Sotra Rotary Klubb 1985-2015 Sotra Rotary Klubb 30 års jubileum 25.02.2015 Foto: Willy Haraldsen SOTRA ROTARY KLUBB UTGIVER: SOTRA ROTARY KLUBB Tobrotet 2 D, 5355 Knarrevik Tlf. 93250916 http://sotra.rotary.no

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014 Lions Norge Saksliste Guvernørrådsmøte den 22.11 2014 Quality Airport Hotel Gardermoen Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning

Detaljer

Kiwanis. God. Jul! Nytt Medlemsblad for Kiwanis International District Norden. «Vi bygger» BARN FØRST OG FREMST www.kiwanis.no

Kiwanis. God. Jul! Nytt Medlemsblad for Kiwanis International District Norden. «Vi bygger» BARN FØRST OG FREMST www.kiwanis.no Kiwanis Nr. 2 12/13 - Desember 2012 48. Årgang Nytt Medlemsblad for Kiwanis International District Norden «Vi bygger» BARN FØRST OG FREMST www.kiwanis.no Skien/Nora hedrer Erna Follhaug med Øien medaljen

Detaljer

60 år. Lillehammer Rotary et arnested for fellesskap, vennskap, kunnskap og skapende aktivitet av betydning for andre, men også for oss selv.

60 år. Lillehammer Rotary et arnested for fellesskap, vennskap, kunnskap og skapende aktivitet av betydning for andre, men også for oss selv. Lillehammer Rotary et arnested for fellesskap, vennskap, kunnskap og skapende aktivitet av betydning for andre, men også for oss selv. LILLEHAMMER ROTARY 60 år 1951 2011 3 Den offisielle oversettelsen

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD ÅRSMELDING "Søk Herren mens han er og finne, kall på han den stund han er nær! " Jes. 55:6 2011 PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD 1. Årsrapport 2. Regnskap / budsjett a. Hovedkasse b. Årsmelding c.

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

CarciNor-medlemsblad. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Livskvalitet hos NET pasienter. Informasjon til årsmøtet.

CarciNor-medlemsblad. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Livskvalitet hos NET pasienter. Informasjon til årsmøtet. CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser, Samleskinnen Nr. 4/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Meget god oppslutning på demonstrasjonen/fanemarkeringen mot vikarbyrådirektivet. Regjeringen må benytte reservasjonsretten

Detaljer

Jubileumsnummer NSLF 30 år

Jubileumsnummer NSLF 30 år Nr. 7 September 2007 www.nslf.no Jubileumsnummer NSLF 30 år Solveig Hvdidsten Dahl har vært forbundsleder siden 2006. Jubileumsintervju med forbundslederen Hvor lenge har du vært medlem? Jeg ble tilsatt

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf.

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf. NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg Av Torgun M. Bakken, leder for kontrollutvalgskomiteen i NKRF Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? Av Trond

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier.

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg EN GOD NABO Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier NTNU Samfunnsforskning Dragvoll Allé 38 B 7491 Trondheim, Norway Tel: 73 59 63

Detaljer

2006 Norges Musikkorps Forbund

2006 Norges Musikkorps Forbund Årsmelding 2006 2006 Norges Musikkorps Forbund Disposisjon 1 Styrets beretning 1.1 Landsmøtet 6 1.2 Rammevilkår 6 1.3 Medlemsutvikling og tendenser 7 1.4 Driftsåret 2006 7 1.5 Ny generalsekretær 9 1.6

Detaljer

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2006 Spesialnummer Pedagogstudentene under lupen Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende Hvert år i midten av mars avholder

Detaljer

LEDERNE. Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum. des. FLF inn i Lederne. Møteledelse: Når sjefen snakker for mye. Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord

LEDERNE. Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum. des. FLF inn i Lederne. Møteledelse: Når sjefen snakker for mye. Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord LEDERNE Møteledelse: Når sjefen snakker for mye Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord Etaten: Suksess for komiserie om ledelse FLF inn i Lederne www.lederne.no 04

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB Årsmelding 2012 Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB fra Ski vgs under NM for ungdomsbedrifter 2012. Foto: UE Design og

Detaljer

Mye felles med Utdanningsforbundet! En spennnende høst. Ny medarbeider. Julemarkedstur. Aktive lokallag. Vervekonkurransen

Mye felles med Utdanningsforbundet! En spennnende høst. Ny medarbeider. Julemarkedstur. Aktive lokallag. Vervekonkurransen Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister NR. 3 2012 Årg. 67 En spennnende høst Ny medarbeider Julemarkedstur Aktive lokallag Vervekonkurransen Mye felles med Utdanningsforbundet! Vi i

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 1 MARS 2006 43. ÅRGANG. Pensjonistgruppe 35 år side 10. God påske!

MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 1 MARS 2006 43. ÅRGANG. Pensjonistgruppe 35 år side 10. God påske! MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 1 MARS 2006 43. ÅRGANG Pubkveld side 7 Pensjonistgruppe 35 år side 10 Kvinneforening 90 år side 11 God påske! Oslo Døveforening flyttet fra Sven Brunsgt. 7 til Dronningensgt

Detaljer

Den internasjonale del av Ibsenåret 2006

Den internasjonale del av Ibsenåret 2006 Den internasjonale del av Ibsenåret 2006 Rapport og vurdering Fokus på UD/utenriksstasjonenes bidrag. Anders Wirak (DECO AS) Janne Lexow (DECO AS) Oslo Mai 2008 1 Innhold Forord... 4 Oppsummering... 5

Detaljer

30 ÅRSBERETNING FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE I HEDMARK OG OPPLAND 1982 2012

30 ÅRSBERETNING FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE I HEDMARK OG OPPLAND 1982 2012 30 ÅRSBERETNING FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE I HEDMARK OG OPPLAND 1982 2012 Av Kristin Liheim Gallefoss Anita B. Bakke Heidi Gulbrandsen 30.10.2012. Bilde fra Bowling 1 på Gjøvik 2008 INNHOLD FORORD..4

Detaljer