Mars Rotary s Poliomåned

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mars Rotary s Poliomåned"

Transkript

1 SERVICE ABOVE SELF Nr. 9. mars 2004 Mars Rotary s Poliomåned Under Distriktssamling i Arendal 6. mars 2004 ble PDG Oddmund Wallevik tildelt Certificate of Appreciation in appreciation of his valuable contribution to the success of the Polio Eradication Fundraising Campaign signert Glen Kinross, RF Trustees 2002/2003 DG synes dette er en verdig og hyggelig markering av Rotarys Poliomåned for vårt distrikt og D2290 takker Oddmund for god innsats og gratulerer! Rotaryhjulet ruller videre! Under årets Distriktskonferanse 3-5 september i regi av Gimsøy RK skal det velges DG for året 2006/2007. Nominasjonskomiteen har foreslått Svein Aanestad, Notodden RK og Distriktsrådet har i møte 9. januar gått inn for kandidaten. Nominasjonskomiteens formann, Jan M. Wesenberg har underrettet Notodden RK om vedtaket. Forslaget fremlegges på Distriktssamlingene i mars, samtidig med presentasjon av kandidaten. ( Protestfrist er seks uker, dvs. 24.april 2004) Vi henleder oppmerksomheten på artikkelen Frivillig innsats for Rotary i månedsbrevet for oktober D.S. Bildet viser Anne Grethe og Svein Aanestad under frivillig innsats for Rotary i Kenya sommeren Presidential Citation Certification Memo of Club Visit Mars er måneden med påminnelse om at Presidential Citation Certification Form skal foreligge hos Guvernøren innen 1. april Rapportering av klubbesøk hører også med til innspurten i Rotaryåret, et Memo of Club Visit som omfatter detaljert beskrivelse av klubbens virksomhet gjennom året. Assisterende Guvernører innhenter opplysningene fra sine klubber og rapporterer til Guvernøren innen 15. mai I mars fortsetter forberedelsene til Rotaryåret med Distriktssamlinger og PETS, en videreføring av Lend a Hand mot Celebrate Rotary i Rotarys 100-årsjubileumsår! 1

2 Nytt fra distriktsrådet... H M Kong Harald V Æresguvernør for De Norske Distrikter Et selskap eller arrangements formelle karakter er avgjørende for hvilke skåler som skal utbringes. I Rotary er det tradisjon for å utbringe H M Kongens skål ved bl. a. Distriktskonferanse, Distriktssamling, PETS og Presidenttreff. Ved klubbesøk av Guvernøren, festlige anledninger og markeringer i klubben er det dessuten vanlig å utbringe H M Kongens skål ved bordet. H M Kongens skål utbringes etter at verten har ønsket velkommen til bords, enten av verten eller at ordet overlates til eldste tilstedeværende. Dette vil være DG, PDG, AG eller Klubbpresidenten. Vedkommende som utbringer skålen reiser seg og kan uttrykke seg slik: "Jeg har den ære å utbringe en skål for Hans Majestet" Alle reiser seg og den som utbringer skålen kan f. eks. si: "Hans Majestets skål". Noen liker å navngi Kongen, f. eks. "Hans Majestet Kong Harald den femte". Alle skåler, og setter seg ned igjen samtidig med eldste tilstedeværende. Det er ikke uvanlig at man ved skålen utbryter unisont: "Kongen" eller "Kong Harald den femte". Det er skikk at ved bordet skal ingen begynne å drikke før verten har ønsket "Velkommen til bords". Nominasjonsprosess Guvernør Generelt Distriktsguvernøren(DG) oppfordrer klubbene til å foreslå kandidat for nominasjon som Governor-nominee(DGN). Kunngjøring skjer ved DG`s besøk i klubbene og bekjentgjøring i Guvernørens Månedsbrev. Kvalifikasjoner for å bli nominert fremgår av Manual of Procedure 2001 side Klubbene foreslår kandidater innen utgangen av kalenderåret. DG underretter Nominasjonskomitèens medlemmer om forslagene før første møte i Distriktsrådet i nytt kalenderår. Formannen i Nominasjonskomitèen foretar aktuelle undersøkelser om kandidaten som vurderes og nomineres. Nominasjon av kandidaten som DGN fremlegges for vedtak i Distriktsrådet. 2 Etter vedtak i Distriktsrådet meddeler Formann i Nominasjonskomitèen klubben som har avgitt forslaget med brev at klubbens kandidat er nominert. Øvrige klubber som har avgitt forslag til kandidat underrettes om vedtaket. Formannen, eventuelt medlem av Nominasjonskomitèen, orienterer klubbene på Distriktssamling med presentasjon av nominert kandidat. DG sender brev til klubbene om nominasjonen med seks ukers protestfrist. På Distriktskonferansen introduserer Formann, eventuelt medlem av Nominasjonskomitèen, nominert kandidat. Distriktskonferansen velger District Governor-nominee(DGN). Tolv nye medlemmer gjennomgikk "Rotaryskolen" i Kristiansand Kristiansand RK gjennomførte torsdag 4.mars sin årlige "Rotaryskole". Tilbudet er rettet mot nye medlemmer som på den måten å få en rask innføring i Rotarys historie, virksomhet og arbeidsform. Hensikten er å så fort som mulig gi nye medlemmer informasjon som gir mulighet til å føle tilhørighet og oppleve at de blir en del av klubben. I år var nye medlemmer fra de andre klubbene i Kristiansand invitert, og det møtte i alt tolv nye rotarianere. Hyggelig var det også at PDG Leiv Grytten dukket opp og bidro med sin erfaring. "Rotaryskolen" ble gjennomført av past president, incoming president og president i Kristiansand Rotaryklubb, henholdsvis Arne Hjulstad, Kjetil Drangsholt og Svein-Eirik Jensen. Alt i alt ble det i følge deltakerne en interessant og lærerik kveld. Svein-Eirik Jensen

3 RYLA - Seminar for unge mennesker Rotarys livskraft, vårt behov for kontinuerlig rekruttering, setter søkelyset på nye og yngre medlemmer. Et grunnleggende element er utviklende fellesskap mellom Rotarianere, ledere fra ulike områder i samfunnet. Rotary Youth Leadership Award (RYLA) er et av de beste tilbudene vi kan gi ungdommer som søker lederutvikling. Et fire dagers seminar gir anledning til impulser og idèer for egen vekst og utvikling. Dette kan være avgjørende for en god fortsettelse. I RYLAprogrammet har Kristiansand Rotaryklubb presentert tema som: Lederskap og ny teknologi Ledelse og etikk, tillit og omsorg Ledelse og fritid Ledelse og kvinner Ledelse og egen helse Bent Abrahamsen, Kristiansand Forsikringssenter, Eivind Bjørnsen, Gimsøy RK, Thor- Anders Didriksen, Gimsøy RK, Sindre Hellvik, Kongsgaard RK, Einar Holmer Hoven, Kristiansand RK, Annika Hvaal, Lågendalen RK, Christiin Jebsen, Snøgg AS, Tina Bisseth Johansen, Kristiansand Vest RK, Ida Labukt Johnsen, Skien Vest RK, Nils Chr. Karlsen, Forvaret, Marie Kristiansen, Flekkefjord RK, Cecilie Holm Nilsen, Arendal RK, Kjell Vidar Nilsen, Mandal RK, Mari Nordmo, Kristiansand RK, Hilde Reiersen, Fylkestannlegen i Vest Agder, Tor Øivind Solvik, Flekkeford RK, Solveig Tangen, Horten RK, Einar Vågen Thorkildsen, Fylkesmannen i Vest Agder, Hege Vetås, Henry Vetås, Ingrid Wold/Borre RK. Det er hyggelig å kunne fortelle at vi fikk god tilbakemelding fra deltakerne på evalueringen. Kanskje kommer en god ambassadør for Rotary tilbake fra fire dagers presentasjon av operative lederes erfaringer fra ledelse og lederskap Ungdom motivert for "DITT valg - DINE muligheter" Guvernøren besøker Inner Wheel s D-29 s årsmøte i Farsund Hilsen til Inner Wheel Kjære President, gjester og representanter, for som sant er, tiden går så altfor fort åtti år alt unnagjort. Fra Margarette Golding med charter på papiret satte det hele i sving, Manchester nittentjuefire. Som menneskevenn med "tråd og nål" var Inner Wheels formål: "Å hjelpe sine ektemenn"! PLIKT og RETT er rett og slett satt i system med takker i et Inner Wheel-emblem! I nittentrettifem ble Bergen Inner Wheel dannet, tatt hjem, som første klubb i Europa utenfor Irland og Storbritannia. Hvem tenkte noe annet? Hvor Rotary var aktiv, vekst i International Inner Wheel ble eksplosiv - fra nittensekstisju, ildsjeler - i fem verdensdeler med tru på sin profil, og gebet: "Vennskap, forståelse og hjelpsomhet!" 3 Så har Inner Wheel gjort det. Den "gammeldagse " husmoren nesten borte. Har villet skjøtte både ungdomsweekend, Handicampstøtte, et utenlandsk prosjekt i Murmansk og uten plunder innkjøp av narkotikahunder! Oppfylle en trend, Lend a Hand, rekke ut en hånd fra D29 til D2290, i beste Rotaryånd. Inner Wheel har uten tvil fostret mang en risikovillig person med sex appeal beredt til problemløsing, nyskaping tabber, nye idèer og PR, som oppnår en eksplosjon gjennom de siste førti år. De beste investorer og organisatorer som med frihet, ansvar og suksess lærte å forholde seg nettopp til dèt. Hvem, jo du utgjør en av dem! Det beste bevis på "Friendship and Service" i D29! Bente, til lykke med dagen din, med hilsen fra Guvernør Finn.

4 Svelvik Rotaryklubb med ukebrev! Noen bedre? Svelvik Rotary Klubb 3060 Svelvik- Norway Hjemmeside: Møtested /tid: Røde Kors-huset - tirsdager kl Ukebrev 2003/2004 President: Knut Morkestrand Sekretær: Jarle Nelson (p) (k) Ukebrevkomite: Inger Margrethe, Kjell, Per- Christian, Sverre, Aase Britt leder IT-ansvarlig: Øyvind Nr. 28 Tirsdag 2. mars 2004 Fremmøte: 75,7 % Ukens gratulasjonshilsen går til president Knut som fylte 56 år 1. mars. Ellers tilhørte kvelden i sin helhet internasjonal tjeneste der hoveddelen var fransk aften. Denne ble innledet av utvekslingsstudenten Beatrice. Hun fortalte og viste lysbilder fra hjemstedet Arcanchon hvor vi også fikk hilse på familien hennes. Hun fortalte også litt om hvordan hun hadde det i Norge. Beatrice hadde blant annet vært på vinterferie og gått på ski for første gang. Midt inne i det franske hadde Hans en informasjonsdel om andre saker som internasjonal tjeneste jobber med. Barnehjemmet i Litauen trenger stadig opprusting. Planen nå er å pusse opp en korridor i 2. etg.. Dette er kostnadsberegnet til kr hvor kommunen i Panevezys betaler 60 % og Sande og Svelvik Rotary betaler 40 %. Av dette betaler vår klubb kr. Det vil gå en lastebil bortover med diverse før sommerferien. VENNSKAP I NORDEN er tittelen på jubileumsprosjektet. Det blir et samarbeid mellom Sande og Svelvik: - rotaryklubber, -kommuner og foreningene Norden. Kunstnere fra vennskapsbyene i Sverige, Danmark, Finland og Island vil bli invitert til å delta på utstilling i Fossekleiva juni / juli I tillegg er det tenkt en del kulturarrangement i Sande og Svelvik. Spennende ideer som vi håper lar seg gjennomføre. I Hans og Sverre er hovedaktører i jubileumskomiteen fra vår klubb. Ost, kjeks og rødvin ble så fortært godt krydret med franske viser. Forsanger var den musikalske språkmannen Kjell. Det hele ble avsluttet med fransk kunnskapskonkurranse. Undertegnede var så heldig å ha dyktige bordvenner som sørget for å vinne. Jeg ble trukket ut til å vinne premien, et nydelig fat fra Glasshytta. Takk til internasjonal tjeneste for en hyggelig aften /imw Handicamp Norway 25. juli til 7. august. Det henstilles til alle å foreslå kandidater til årets Handicamp. Det er hittil påmeldt bare et fåtall norske deltagere. Gi de fysisk handikappede ungdommene våre en sjanse i et internationalt miljø. Vær så rask som mulig! Søknadsfristen var 15 mars. 4

5 Tar du livet som det faller går du gjennom livets haller alltid i din beste alder Vi gratulerer i mars: 80 år 75 år 70 år 60 år 50 år 40 år Sigurd Becker, Gimsøy Fridtjof Skaug, Kongsgaard Ben Jonassen, Gimsøy Helge Terland, Kristiansand Bitten Strøm, Grenland Ove Torbjørn Aanensen, Kristiansand Sjur Atle Sæverud, Mandal John Sunde, Kragerø Magnar Linnestad, Larvik Vigdis Kittang Ramstad, Færder Gunnar S. Langfeldt, Arendal Sigmund Andersen, Kristiansand Christian Borchgrevink, Grimstad Erling Foyn, Larvik Kenneth Waleryd, Nedenes Kari Ulleberg, Svelvik Tor Emil Tellefsen, Kristiansand Terje Brygard, Tønsberg Per Oddvar Grimsby, Lyngdal Knut Holter, Tønsberg Frammøte i februar: Februar Klubb Antall % Arendal Borre 26 65,9 Brevik Bø Farsund Flekkefjord Færder 46 59,1 Gimsøy 48 49,2 Grenland 30 46,5 Grimstad Grøm Holmestrand Horten 46 62,8 Jarlsberg Kongsgaard 50 57,5 Kragerø Kristiansand Kristiansand Vest Kristiansand Øst 41 62,2 Kvinesdal Langesund Larvik 60 64,7 Larvik Øst Lillesand Lyngdal Lågendalen 25 63,5 Mandal Nedenes Notodden 48 58,7 Nøtterøy Porsgrunn 69 58,5 Risør 53 53,5 Sande Sandefjord 62 54,6 Sandefjord Øst 69 47,1 Sem Skien 59 63,4 Skien Vest 30 52,5 Stavern 37 55,4 Stokke Svelvik 41 63,1 Tvedestrand Tønsberg 72 59,6 Ulefoss 33 58,7 Vennesla Gj.snitt ,0 58,8 Distriktsguvernør Finn Otterstad, Brunlaveien 39, 3290 Stavern Telefon , Mobil , Distriktssekretær Truls Røe, Bergknausveien 10, 3292 Stavern Telefon , Mobil , Distriktskasserer Stein Ingebrigtsen, Nordveien 25, 3292 Stavern Telefon , Redaktør/Info: Gunnbjørn Røkke, Postboks 117, 3291 Stavern Telefon , Tore Grønvold, Holtet 37, 3296 Nevlunghavn Telefon

Rotary International Distrikt 2290. Årsberetning og regnskap 2003-2004. Finn Otterstad Distriktsguvernør

Rotary International Distrikt 2290. Årsberetning og regnskap 2003-2004. Finn Otterstad Distriktsguvernør Rotary International Distrikt 2290 Årsberetning og regnskap 2003-2004 Finn Otterstad Distriktsguvernør President Rotary International Jonathan B. Majiyagbe er født i Lagos og har en omfattende praksis

Detaljer

Presidenttreff. Lend a Hand med Humor og Humør! Nr. 6. Desember 2003. Presidenter og seks assisterende guvernører samles til

Presidenttreff. Lend a Hand med Humor og Humør! Nr. 6. Desember 2003. Presidenter og seks assisterende guvernører samles til SERVICE ABOVE SELF med innsending av formularet innen 1.april 2004. Arbeid med jubileumsprosjektet 2004-2005 er i gang i de fleste klubber, og varierer fra Konsert med Marinemusikken, "Sundåsen" i Stokke,

Detaljer

ÅRSBERETNING D-2290 2004 2005

ÅRSBERETNING D-2290 2004 2005 ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2290 Nils-Petter Svanholm, Distriktsguvernør 2004 2005 ÅRSBERETNING D-2290 2004 2005 Distriktsguvernør Nils-Petter Svanholm Service Above Self Rotary International D - 2290

Detaljer

Guvernørens kvartalsbrev

Guvernørens kvartalsbrev Guvernørens kvartalsbrev DG Svein Aanestad Distrikt 2290 19. juni 2007 Sommeren har bredt sin varme utover landet, og som faste programinnslag blir det i disse dager arrangert sommeravslutninger i distriktets

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2290 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2001 2002 GUVERNØR ANDERS SKIPENES

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2290 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2001 2002 GUVERNØR ANDERS SKIPENES ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2290 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2001 2002 GUVERNØR ANDERS SKIPENES INNHOLDSFORTEGNELSE I. Verdenspresidentens motto og føringer Side 1 II. Distriktets målsetninger for året

Detaljer

månedsbrev Guvernørens IJulehilsen til En engel i Larvik Internett-hjelp til klubbene 50 år på Notodden og i Tvedestrand Prosjektarbeid bin-

månedsbrev Guvernørens IJulehilsen til En engel i Larvik Internett-hjelp til klubbene 50 år på Notodden og i Tvedestrand Prosjektarbeid bin- Guvernørens månedsbrev DESEMBER 2000 En engel i Larvik Internett-hjelp til klubbene 50 år på Notodden og i Tvedestrand Prosjektarbeid bin- Les om Agnes på side 5 Innvandrere inn Sandefjord Rk satser nytt.side

Detaljer

Per A. Filseth Guvernør 2008-2009 - 1 -

Per A. Filseth Guvernør 2008-2009 - 1 - - 1 - Per A. Filseth Guvernør 2008-2009 Sammendrag Rotary er den ledende organisasjonen for samfunnsengasjerte ressurspersoner med ulik yrkesbakgrunn, som arbeider for å gagne andre! Det er søkt å bygge

Detaljer

Rotary International Distrikt 2250 HÅNDBOK 2010-2011

Rotary International Distrikt 2250 HÅNDBOK 2010-2011 Rotary International Distrikt 2250 HÅNDBOK 2010-2011 1 INNHOLD 1. VERDENSPRESIDENTEN... 3 2. DISTRIKTSGUVERNØREN... 4 3. DISTRIKTETS MÅL OG VIRKEMIDLER... 6 LANGTIDSPLANEN... 6 MÅLSETTING OG VIRKEMIDLER

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL. Distrikt 2300 HÅNDBOK

ROTARY INTERNATIONAL. Distrikt 2300 HÅNDBOK ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2300 HÅNDBOK 2010-2011 Innhold 1. Guvernørens forord 2. RI - presidenten motto og logo 3. Rotary`s verdigrunnlag 4. Overordnede og konkrete målsettinger 5. Distriktets målsettinger

Detaljer

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250 2 Innhold 1. Verdenspresidenten... 5 2. Distriktsguvernørens årsrapport... 5 3. Distriktsorganisasjonen... 12 4. Rapporter fra AG-er... 13 4.1 Sogn og Fjordane...

Detaljer

Rotary Vest Månedsbrev for Distrikt 2250 April 2009

Rotary Vest Månedsbrev for Distrikt 2250 April 2009 1 Rotary Vest Månedsbrev for Distrikt 2250 April 2009 DG Tor Leganger-Hansen 2008-09 Dette nr inneholder bl.a. TEMA: Rotary Foundation s. 8-9 Vellykket Intercitymøte Phf til Bjarte Hjelmeland Klimakrisen

Detaljer

Side3 Side 4 og 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 og 11 Side 12

Side3 Side 4 og 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 og 11 Side 12 nr. 1-2013 Side3 Avtale med speiderne Side 4 og 5 Verdenskonventet og regionskonferansen Side 6 Presentasjon av nye ledere og inntrykk fra Høstmøtet Side 7 Roll Back Malaria Side 8 Internasjonalt: Hilsen

Detaljer

Opptak av nytt medlem er fest i alle klubber. Her tar president Tone Kolbenstvedt i Nedenes opp Atle Ryssgård.

Opptak av nytt medlem er fest i alle klubber. Her tar president Tone Kolbenstvedt i Nedenes opp Atle Ryssgård. Distrikt 2290 Juni 2009 Dette kvartalsbrevet tar for seg arbeidet med medlemsutviklingen Opptak av nytt medlem er fest i alle klubber. Her tar president Tone Kolbenstvedt i Nedenes opp Atle Ryssgård. 1.

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012-2013

ÅRSBERETNING 2012-2013 ÅRSBERETNING 2012-2013 Fra International Assembly 2012 Carl Falck vår eldste Rotarianer(106år) sammen med pres. Kent Plavnik Oslo RK og DGE Marianne. Deltagere på Handicamp juli/aug. 2012 PEACE Through

Detaljer

Bli med på Regionkonferanse 9-11 august. nr. 2-2013

Bli med på Regionkonferanse 9-11 august. nr. 2-2013 nr. 2-2013 Bli med på Regionkonferanse 9-11 august Side 3 Seniorklubber Side 4 Voksenkro Side 5 Nye nettsider Side 6 og 7 Regionskonferanse på Tjøme Side 8 Speider samarbeid Side 9 Fra KFUM-KFUK landsmøtet

Detaljer

Klart for ny sommerleir

Klart for ny sommerleir LØVENYTT Nr. 4 April 2015 18. årgang Informasjonsorgan for Lions-medlemmene i distrikt 104F Klart for ny sommerleir Tilbakeslag og lyspunkter DGs månedsbrev Side 2 Om bare to måneder skal 18 jenter og

Detaljer

MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB. Kjære Rotary venner. Nr. 1-2 Årgang 37 Juli August 2012

MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB. Kjære Rotary venner. Nr. 1-2 Årgang 37 Juli August 2012 MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB Kjære Rotary venner. Et nytt Rotary år godt i gang og alle komiteene har hatt møter. Styret var samlet kveld til ide dugnad og agenda er staket ut en tid fremover. Målsettingen

Detaljer

Y s Men International, Region Norge. Saksdokumenter til regionskonferansen 2015. Velkommen til regionskonferanse i Arendal 25. 26.

Y s Men International, Region Norge. Saksdokumenter til regionskonferansen 2015. Velkommen til regionskonferanse i Arendal 25. 26. Saksdokumenter til regionskonferansen 2015 Velkommen til regionskonferanse i Arendal 25. 26. juni 2015 Foto: Leif Walle Region Norge ble etablert 01.05.1969 og dette er den 46. regionskonferansen RK 2015

Detaljer

2013/14 HÅNDBOK DISTRIKT 2310

2013/14 HÅNDBOK DISTRIKT 2310 2013/14 HÅNDBOK DISTRIKT 2310 Håndbok betegner en bok som inneholder grunnleggende eller sentrale fakta om et emne eller et fag, og som gjerne er organisert slik at den egner seg som en oppslagsbok, en

Detaljer

MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB. Nr. 1-2 Årgang 38 Juli-August 2013

MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB. Nr. 1-2 Årgang 38 Juli-August 2013 MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB Kjære Rotary-venner. Da er vi godt i gang med Rotaryåret 2013-2014. Styret har hatt to møter og lagt planer for inneværende år. Jeg føler at alle jobber godt og selvstendig

Detaljer

HÅNDBOK MED LOVER/VEDTEKTER/INSTRUKSER FOR ROTARYÅRET: 2015-2016. PRESIDENT: Ivar Blaauw

HÅNDBOK MED LOVER/VEDTEKTER/INSTRUKSER FOR ROTARYÅRET: 2015-2016. PRESIDENT: Ivar Blaauw HÅNDBOK MED LOVER/VEDTEKTER/INSTRUKSER FOR ROTARYÅRET: 2015-2016 PRESIDENT: Ivar Blaauw HÅNDBOK FOR ÅLGÅRD ROTARY KLUBB Hensikten Bruken Oppdatering Rutiner Kontinuitet Arkivering Hensikten med boken er

Detaljer

Dagsorden 9. april 2011

Dagsorden 9. april 2011 Dagsorden 9. april 2011 Distriktsmøte 104F Strand Hotel Fevik 8. - 10. april 2011 Arrangør LC Hisøy 06.04.2011 Distriktsmøtepapirer DM D104F, 09. april 2011 Side 1/36 Dette sier Lov for D104F om Distriktsmøtet:

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 VIS VEI, GÅ FORAN HÅNDBOK 2006 2007 MORTEN BJERKAN GUVERNØR Kjære Presidenter! Velkommen til et nytt rotaryår. Rotary International Distrikt 2260 Guvernør 2006-2007 Morten

Detaljer

Se og Brøl. Nr. 6 2012/2013. Velkommen til medlemsmøte. På Runni Gård. Formøtetreff kl 18.00. Referat fra medlemsmøte 8/1-2013

Se og Brøl. Nr. 6 2012/2013. Velkommen til medlemsmøte. På Runni Gård. Formøtetreff kl 18.00. Referat fra medlemsmøte 8/1-2013 - 0 - Se og Brøl Nr. 6 2012/2013. Innhold Side Presidenten har ordet 2 Ref. medl.møte 08.01. 4 Ref. styremøte 21.01. 8 Jubileumskomiteen 10 DG`s månedsbrev for febr. 12 Bevilgninger 2012/2013 14 Velkommen

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2015 Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus Rena 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena Til tjeneste det gleder Side 1 av 64 THE INTERNATIONAL

Detaljer

Rotary Vest. Månedsbrev for Distrikt 2250 desember 2009

Rotary Vest. Månedsbrev for Distrikt 2250 desember 2009 Rotary Vest Månedsbrev for Distrikt 2250 desember 2009 DG Ove Sembsmoen 2009-10 Dette nr inneholder bl.a. Månedens tema for RI Familiemåned God Jul! Guvernøren har ordet Familien - hilsen fra John Kenny

Detaljer

IMPULS NR. 4 20. APRIL 2006

IMPULS NR. 4 20. APRIL 2006 IMPULS NR. 4 20. APRIL 2006 DETTE KAN DU LESE MER OM I DENNE UTGAVEN AV IMPULS: OM Å VERE SYNLEG I MEIR ENN EITT ÅR LES PRESIDENT GEIR HØYDALSVIK HVEM ER VI? LES PÅTROPPENDE PRESIDENT CECILIE BARTNES PLENUMSMØTENE

Detaljer

Lions Club Odal. Løvebrølet. Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett.

Lions Club Odal. Løvebrølet. Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett. Lions Club Odal Løvebrølet Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett. Redaktørens hjørne: e-post: Styret i LC Odal 2014-15: Klubbleder:

Detaljer