Gnr, l l Bnr. / l Festenr. I Seksjonsnr. Eiendommens adresse I S U. fl S Pil P t P t t d = Som eier/tester av: os m7l 74) os s e /TQ 0 j; 1)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gnr, l l Bnr. / l Festenr. I Seksjonsnr. Eiendommens adresse I S U. fl S Pil P t P t t d = Som eier/tester av: os m7l 74) os s e /TQ 0 j; 1)"

Transkript

1 20!?/28% Nabovarsel sendes til berørte naboer og gjenboere _a,, z.-v plan- og bygningsloven av 27.juni 2008 nr *.M -,. ef- `~ ~ ~~~ Til (nabo/gjenboer) Tiltak pá eiendommen: Gnr, l / I Seksjonsnr. Eiendommens adresse I S U. fl S Pil P t P t t d = Som eier/tester av: os m7l 74) os s e /TQ 0 j; 1) I Festenr. l Seksjonsnr. jommune e 2 / / I ) 1-? off I) Eiendomgitæsflatä? ee/v 70 D Eier/lester Det varsles herved om :I Nybygg l:l Anlegg E] Endring av fasade l:l Riving :l Påbygg/tilbygg 'j Skilt/reklame E innhegning mot veg l:l Bruksendring :l Midlertidig bygning, konstruksjon eller anlegg l::] Antennesystem U glijgåâggggírfggrggefigrrgâmääfåenhet 'E Annet Dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19 pl _ b ' l Vedlegg nr. mgg fgåkryilågngs oven CI Kommunale vedtekter i Arealplaner C] Vegloven B _ Arealdisponering Sett kryss tor gjeldende plan :] Arealdel av kommuneplan l:l Reguleringsplan l:l Bebyggelsesplan Navn pá plan Beskriv nærmere hva nabovarslet gjelder GVíLI/HflÉK (iv I/.LUCL&t O; Lurt/I Flrlflr-1,/ (/...>l'i'g Vedlegg nr. Q _ Spørsmål vedrørende nabovarsel rettes til Foretak/tiltakshaver 3 Kont erspn, navn.=d&/i -S/<6 -".)7 U ( Søknefien kan ses på hjemmeside: (ikke obligatorisk) W L-/.«sL< Q onltm nu c / />1/-zos;r E- Tltn Mbil Merknader sendes til Eventuelle merknader skal være mottatt innen 2 uker etter at dette varsel er sendt. Ansvarlig søker/tiltakshaver skal sammen med søknad sende innkomne merknader og redegjøre for ev. endringer. Navn Postadresse Postnr. l Poststed E-post Vedlegg Beskrivelse av vedlegg Gruppe Nr. lra - til rerétgm Dispensasjonssøknad/vedtak B Situasjonsplan D Tegninger snitt. lasade E Andre vedlegg Q Underskrift Sted ` l Dato Underskrift ansvarlig søker eller tiltakshaver /'7/MM 5 / /7 /3%-:77 Sk or: å! f/ Gjentas/rned blokkbokslaver /fyd/'m/ ä Blanket! 5154 Bokmål Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet Ol Side 1 av 1

2 ä

3 MOTTATT "" "' "" ~"-"" ' """'~!;f--'--- - <-v v ~ -«-«-----q-»-:_ MAI 2017 ÅFJORD KOMMUNE Ã í :.«(.Å._, Gulbälltü í* OHM lqvf-öp 32.m/N Va An S i '~ 15% L/Omm Vann i I Skanselva i 3 J.

4 Vedlegg Side l- av c- 1 V Kvittering f0l` nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending, overleveres personlig mot kvittering eller sendes på e-post mot kvittering. Med kvittering for mottatt e-post menes en e-post fra nabolgienboer som bekrefter å ha mottatt nabovarselet. Ved personlig overlevering vil signatur gjelde som bekreftelse på at varslet er mottatt. Det kan også signeres på at man gir samtykke til tiltaket. Tiltaket gjelder l Seksjonsnr. Bygningsnr. l Bolignr. l Kommtcine Eiendoml 21 / f,,: 7 L» )4 i) byggested Postnr. l Poststed f '._, a, bl./i/v5 L-/\/ 7/ 7:2 Ill' 7o;\ V Følgende naboer har mottatt eller fått rek. sending av vedlagte nabovarsel med tilhørende vedlegg: Nabo-/gjenboereiendom Eier/fester av nabo-igjenboereiendom lbnr. lfestenr. lseksjonsnr. Eiers/feste navn Dato sendt e-post /) '. ` ' -.v. Å. _ '~ l L/é /7Ö45f/3 'L/C/D 9f<~fzíffl~,,,.. g a) Á Å.l/ J c- ma /-1 --Jggw 1.2» 495 gr / 2. Postnr. _ lpoststed - _V ` Postnr. g r lpoststed Poststedetsregnr. 3 /,9;.Ål /~ J 5,, D,1/.,/4) I / Personlig kvittering for Dal? v, Personlig kvittering for Dat / g A y A.ø ' ' f _. 5/ _, N mottatt varsel C/ "/ /Á /14 :l samtykke til tiltaket i 7 /fl Z 4 - '~ - [å l I Nabo-/gienboereiendom Eierlfester av nabo-/gienboereiendom h. l Seksjonsnr. Eiers/feggis navn ` í H Dato endt e-posf 3,/ l LLC*.'ER_ L? LU hf Ll- la 1} I, g _ g \ v KV' ering vedlegges g \/x, C a g gi' 5 Q\.= é:.. i <_4; stifte a ie w.. o r fa» Åtte TSslL/o n» Postnr. y l Poststed ' s.. Postn lpoststed g ' Poststedets reg.nr. Personlig kvittering for Dato -_,,. A #4 Personlig kvittering for Data / +«I V V \,/, mottatt varsel J«!=l.,U2,».i JM t W samtykke til tiltaket ll 41$-JJ. all) r Nabo-/gjenboereiendom Eierltester av nabo-lgienboereiendom lbnr. 4 lfesénr. lseksjonsnr. E' sters navn _ -. Dato sendt e-post Ål Q t il QC f -lcsa cf! P M.e<~%:; >+:/V Poi; erson ig vittenng ' i or ififmgà _ t f-x, erson i' ig kvm ` ering or si.,.. S-Cl mottatt varsel i] - 4f.Q,;,,\ I] samtykke til tiltaket Qyzf ' I 2 :J,V\ Nabo-/gjenboereiendom Eier/fester av nabo-lgjenboereiendom X Poststedets reg.nr. lbnr. lfestelir lseksjonsnr. Eiers/teste navn g Dato sendt e-post l. 'l 'J Y i-efltötfili t:.ms EN M o r. Potsted s _, Pos nr., _ Postt s ed f., _; Pos tst ede t s re g.nr. Personlig kvittering for Dat?-, _ Sign) M ' Personlig kvittering for Dat ` I. Ti] mottatt varsel 'kl 'l msamtykke til tiltaket `l Il' Nabo-Igienboereiendom Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom 7 l Seksjonsnr. Eiers/fest r _r_1avn _ f Dato sendt e-post 2:)- i 9% * Q\:=f3; \- cl.\,c U. _, suvoöev sxsaruo-eelen i (è Postnr. lpoststed o Postnr. N lpoststed _ x l Poststedets reg.nr. `~f\`-ttw N: to!\o - Wu (Bbotifv Personlig kvittering for Dato Personlig kvittering for Dato 1 ft _ " ", -.. ` _.-., r ' _ 'flmottatt varsel l '-\ \`l` t- samtykke til tiltaket q /H \T \ ) \,«_,(.-»x W &L_1r,,»-1'1 Det er per dags dato innlevert rekommandert "\ sending til ovennevnte adressater. \ i\ Samlet antall sendinger: *\\_/_,,. l Blankett 5156 Bokmål G Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet Side 1 av 1

5 Vedlegg Side l - av c - 2 L/ Kvittering foi' nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden ~- f. V Ö.. H _* Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending, overleveres personlig mot kvittering eller sendes på e-post mot kvittering. Med kvittering for mottatt e-post menes en e-post fra nabo/gjenboer som bekrefter å ha mottatt nabovarselet. Ved personlig overlevering vil signatur gjelde som bekreftelse på at varslet er mottatt. Det kan også signeres på at man gir samtykke til tiltaket. Tiltaket gjelder l Seksjonsnr. Bygningsnr. l Bolignr. l Kommune Eiendom/ ü,3 [I _) ü K D byggested Postnr. l Poststed,5 ;(;;/v9e/\/ 7/70 ÁFJQ/ei) Følgende naboer har mottatt eller fått rek. sending av vedlagte nabovarsel med tilhørende vedlegg: Nabo-lgjenboereiendom Eier/tester av nabo-/gjenboereiendom I Bnr/ Hawaii l Seksjonsnr. Eiers/festers yd:/,,v navn.v Dato ndt e-post. r-- A s., Kvi erin vedle es 'glkéed/vcfç ä A) 4 Po t tedgt gg WW /9+ /049 '77'få ø' øfif//æz/f ' l Personlig kvittering for Dato ' Personlig kvittering for Då! Sig 3-(1 mottatt varsel >_< samtykke til tiltaket ]7/'/ 9 «Æ Nabo-/gienboereiendom Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom lseksjonsnr. Eiers/fäters navn _ Dato sendt e-post 2.2 I 2 5 t Jam we/rs, Af) - _ I I > / _ Kvmering vedlegge5 -SI/\/H/bl. /V _70(_- M : Pos. ` l Poststed i Postnr. l Poststed c' _ Poststedets reg.nr. 7/70 /9;-.70/(/) 7/70 ; ),= 70/31) Personlig kvittering for Dato J _ I Personlig kvittering for Dato _ I 71 mottatt varsel I01 "I J] [.5/9-4,;/7 M/0.glid )Zl samtykke til tiltaket I(}/ /'' /7 '37} yr? 5/{G it, f Nabo-/gienboereiendom Eierlfester av nabo-/gjenboereiendom l Seksjonsnr. Eiers/tasters navn _ r _ Dato sendt e-post 5,2 l g Ahqf CL t{ns }»Cu4»er\..» ~b1cc L H <e ^ (kvit la H «fra lo A Postnr. l Poststed\ Postnr. l«po'ststed I Poststedets reg.nr. '.._._ ~ t-v ' '- 77 ft; AL.C.'o cl 77 > \S e.n\c,qr Personlig kvittering tor D330 ` Personlig kvittenng lor Dafo _I :1 mottatt varsel ' 3/+ l 31 Am e 0, Mn g, Hcu15( v7 I] samtykke til tiltaket l ~ l l- A r n{c_ år, 5).cMJe /\ Nabo-lgienboereiendom Eierltester av nabo-/gienboereiendom oi l /a- 7'uc2D 33cm /nr+/w>1l. Gnu? y l Seksjonsnr. teiers/festers nav _ I r I Dato sendt e-post. y _. Kvittering Vedtegges 5r;<m'o,+3N r9.ss c1 E)!\/ti EN ([6-7/70,9/=./cu)., ae; " i? mtvesu/v.3 Postnr. l Poststed i' Postnr. Poststedets reg.nr.. fr r Personlig kvittering for bio, _ Sign?, a, / Personlig kvittering for Dato, _ u _ i f I r f " W mottatt varsel f 1/ 7; 5%/Z I 71 samtykke til tiltaket '2[ / "fi. /(Q/9'//yd ;/0 fl r ti I r f / l ' Nabo-/gjenboereiendom V ' Eier/tester av nabo-/gjenboereiendom f/ v Gnr; _ l Seksjonsnr. Eiers/testers navn c a Dato sendt e-post. fl V g ' l 'f e»- \~». f: f». see/as l ~l -.-\ -. I 'x " -Y.arti u' \ Postnr' l Poststed Postnr. l Poststed Poststedets reg.nr. XlK-}'J` 3',Jf 39,gY~, Personlig kvittering lor Dato Sigfn Personlig kvittering for Dato Si _ f I, I _..l r t:»,=.. çl mottatt varsel ll',ll/, jwí' Q (4)4,-,,\' :1 samtykke til tiltaket t. )1 i f $757 f vg xv?/'.uvj\ Det er per dags dato innlevert rekommandert sending til ovennevnte adressater. Samlet antall sendinger:i Blankett 5156 Bokmål 9 Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet Side 1 av 1

6 P / EAKT BM

7 l Kvlttorlngtornabovarsel '_ side 3 - L/ svfíeu"!"íåtti- _ ' unduluomwunonuunmonmodloknndon UBMAUIU7 V llndlvitlulnnlucmotluno-pootuunnonb-posit: uuuhhflut-l f ovuhvorln9vlaluuurfloidouunholrpndupoilvinlilitinohn.0ot:i:ii ~- - _'I IIuhIajoldIt Eiondonv bvuo-ii-i1 V Tleiiuiiuf" T"sunyaauu _". smug] T :ungar í -> Mgouw.Ska/Æ EN Fdguuombou-Mrnnmndluflfinflundrsuuudliilliafiwuudmouflhunqduwildnz æfl, fmiåfz-nflkffi w; M _ A/5 EN ffl 347-,» fy. % "É/zø """""9' ) ~MP UNI ' flblhllm* ' luau-gar f -.

8 Vedlegg Side l - av c- 1 0/ Nullstlll Kvittering fol' nabovarsel sendes kommunen Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending, overleveres personlig mot kvittering eller sendes på e-post mot kvittering. Med kvittering for mottatt e-post menes en e-post fra nabolgjenboer som bekrefter å ha mottatt nabovarselet. Ved personlig overlevering vil signatur gjelde som bekreftelse på at varslet er mottatt. Det kan også signeres på at man gir samtykke til tiltaket. Tiltaket gjelder Eiendoml Z / byggested / Wis/mm/5 LC /V l Seksionsnr. Bygningsnr. I Bolignr. Postnr. lposisted 7/ 70 / 7 F 70/B1) Følgende naboer har mottatt eller tatt rek. sending av vedlagte nabovarsel med tilhørende vedlegg: Nabo-lgienboereiendom Gnrä, l Seksjonsnr. ogél,. â /Ca,/1 x/ Posy] _/O lpostste/4:l"f1! Personlig kvittering for Dato 'U _ Sig / I ta wii azamm \ Nabo-Igienboereiendom lseksjonsnr. Eierffester Eie esters navn av nabo-/gjenboereiendom eeeeéâ/.è Wv Ola} LMoL,._, (lö PQ tnr., Poslst.. los Évts you l Kommune Ø /~ 7o/ep Personlig kvittering for Dato Si f, V, /.f g samtykke til tiltaket 19- l 7 LU! Eierlfester av nabo-/gienboereiendom ' Eiers/tasters navn Dato sendt e-post Poststedets reg.nr. Dato sendt e-post Postnr. l Poststed Postnr. l Poststed Poststedets reg.nr. Personlig kvittering for Dato Personlig kvittering for Dato l mottatt varsel samtykke til tiltaket Nabo-Igienboereiendom l Seksjonsnr. Eier/tester av nabo /gjenboereiendom Eiers/iesters navn Dato sendt e~post Ad resse Postnr. l Poststed Postnr. l Poststed Poststedets reg.nr. Personlig kvittering for Dato Personlig kvittering for Dato mottatt varsel :l samtykke til tiltaket Nabo-Igjenboereiendom l Seksjonsnr. Eier/tester av nabo-lgienboereiendom Eiers/festers navn Dato sendt e-post Postnr. l Poststed Postnr. l Poststed Poststedets reg.nr. Personlig kvittering for Dato Personlig kvittering for Dato mottatt varsel samtykke til tiltaket Nabo-lgjenboereiendom l Seksjonsnr. Eier/tester av nabo-/gjenboereiendom Eiersfieslers navn Dato sendt e~post Postnr. l Poststed Postnr. l Poststed Poststedets reg.nr. Personlig kvittering for Dato mottatt varsel Personlig kvittering for Dato samtykke til tiltaket Det er per dags dato innlevert rekommandert sending til ovennevnte adressater..\ Samlet antall sendinger: Blankett 5156 Bokmål O Utgitt av Direktoratet tor byggkvalltet Side 1 av 1