Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I SØR-TRØNDELAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2011-2012. Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I SØR-TRØNDELAG"

Transkript

1 Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I SØR-TRØNDELAG

2

3 Tidsplan Fristen 1. februar gjelder for søkere med behov for spesialundervisning søkere til særskilt prioritert utdanningsprogram søkere med behov for utvidet opplæringstid søkere til opplæring i tegnspråklig miljø/opplæring med tolk tilretteleggingsbehov for hørselshemmede uten behov for tolk søkere til punktskriftopplæring m.m. for sterkt svaksynte og blinde søkere til fagopplæring med opplæringskontrakt (lærekandidater) Fristen 1. mars gjelder for søkere med tilrettelegging innenfor det ordinære tilbudet søkere til fagopplæring med lærekontrakt (lærlinger) minoritetsspråklige søkere (gjelder minoritetsspråklige søkere uten behov for spesialundervisning) alle andre søkere Tidsplan for inntaket: 30. juni: Dokumentasjon/vitnemål du selv har ansvar for å ettersende må være inntaket i hende senest 30. juni juli: 1.inntak. Du får svar om du har fått plass, eller om du står på venteliste Husk: Alle søkere må svare på tilbudet de har fått. For søkere som reiser på ferie er det mulig å levere forhåndssvar 15. juli: Svarfrist 1.inntak. Svar alltid ja eller nei til tilbudet du fikk 8. juli Ca 28 juli: 2.inntak. Du får svar bare hvis du får tilbud om plass - øvrige får ventebrev 4. august: Svarfrist 2.inntak Skolene overtar etterfyllinga av klassene ut fra ordinære ventelister 30. august: Avsluttes årets inntak. Dette betyr at ventelister ikke lengre nødvendigvis må følges av skolene

4 Diverse informasjon Hvem kan søke: Alle må bruke MinID for å søke videregående opplæring på Hvis du skal søke videregående opplæring i Sør-Trøndelag og ikke har fått brev fra MinID med pinkode, kan du likevel søke på vigo. Du må da bestille pinkode på Du kan også benytte telefon: Søkere uten norsk personnummer må ta kontakt med Sør-Trøndelag fylkeskommune, Fagenhet for videregående opplæring, før søknadsfristens utløp. Det er to søknadsfrister, 1. februar og 1. mars. Se Tidsplan på forrige side for informasjon om hvem som skal søke når. Ungdomsrett: Ungdom som har fullført grunnskolen har, etter søknad, rett på tre års heltids videregående opplæring (ungdomsrett). Retten gjelder til ett av tre søkte utdanningsprogram. Du har rett på skoleplass i det fylket du etter Folkeregisteret er bosatt. Søknaden leveres elektronisk på andre søkere: Dersom du ikke tidligere har fullført videregående opplæring, kan du ha rett til videregående opplæring (voksenrett) fra det året du fyller 25 år. Søkere uten ungdomsrett eller voksenrett konkurrerer om eventuelle ledige plasser. minoritetsspråklige søkere: For å få tilbud om videregående opplæring må du ha lovlig opphold i landet. Oppholdstillatelsen må være gyldig ut august Mindreårige asylsøkere kan tas inn i påvente av oppholdstillatelse, men har ikke rett til å fullføre skoleåret dersom oppholdstillatelsen blir avslått. Du må enten ha gjennomgått norsk grunnskole, ha gjennomgått allmenn grunnopplæring i utlandet i minst 9 år eller ha kunnskap og ferdigheter på nivå med norsk grunnskole for å ha rett til inntak i videregående opplæring. De som ikke kan dokumentere dette, vil få tilbud om å bli testet. slik søker DU: Du må søke på Du trenger PIN-kodebrev, fødselsnummer, passord, mobil og engangskode mottatt på mobil. Har du ikke mobiltelefon må du bruke PIN-koder fra kodebrevet hver gang du skal logge inn på med MinID Prioritering av ønsker: Du skal søke på tre utdanningsprogram med maksimum fire ulike skoler på hvert av dem. Rekkefølgen på ønskene dine er avgjørende for hvilket utdanningsprogram du vil få tilbud om. Det er derfor viktig at du prioriterer det du ønsker mest først på søknaden. Sør-Trøndelag fylkeskommune prøver å gi deg tilbud på det ønsket du har som førsteprioritet, men det er den samlede poengsummen som er avgjørende for hvilket tilbud du får. Du vil bare få innvilget ett tilbud. Når du har fått et tilbud, blir du strøket fra ønskene som som står lavere på prioriteringslista di. Dette gjelder også om du er blitt videresøkt til et høyere prioritert utdanningsprogram på en skole du ikke har søkt (se videresøking).

5 Opplæring i bedrift: Søknad om læreplass gjøres på samme måte som søking til skole. Det er i tillegg svært viktig at du som søker læreplass gjør en innsats ved å sende personlige søknader om jobb som lærling til aktuelle lærebedrifter og opplæringskontor. Det er bedriftene selv som ansetter lærlinger og lærekandidater, du har ikke en lovfestet rett til læreplass. Oversikt over godkjente lærebedrifter og opplæringskontor finner du på: Det er mulig å inngå opplæringskontrakt som lærekandidat. Lærekandidatordninger er på de fleste områder lik lærlingordningen. Målet for en opplæringskontrakt er kompetanse på lavere nivå enn fag- eller svennebrev. Ungdom som søker opplæring i bedrift som lærekandidat må fylle ut et vedleggsskjema (vedlegg til søknad om lærekontrakt/opplæringskontrakt). Det kan være avgjørende at ungdom som ønsker opplæringskontrakt har hatt en praktisk tilrettelagt opplæring i skolen, og at kontakt med aktuell arbeidsgiver/lærebedrift er opprettet. Søkeren bør sende personlig søknad til aktuelle lærebedrifter i tillegg til å søke på no endring av søknaden: Før søknadsfristen går ut, kan du endre søknaden din så ofte du vil på Du logger deg inn med MinID. Husk å ta ny utskrift når du har endret søknaden din. etter at søknadsfristen er gått ut, er søknaden bindende gjennom hele inntaket. spesielle InnTakskRITeReR: Inntaket er konkurransebasert, både for de som søker 1. februar og de som søker 1. mars. En søker med høy poengsum blir tatt inn før en søker med lav poengsum. Det er den samlede poengsummen din som avgjør resultatet av inntaket. Inntaksenheter: Du kan i utgangspunktet søke til hvilken skole du vil i Sør-Trøndelag, men fylket er inndelt i inntaksenheter som innebærer at du får tilleggspoeng til de skolene som ligger i den inntaksenheten der du bor. Du kan undersøke hvilken inntaksenhet du tilhører ved å sjekke fylkeskommunens hjemmeside nærskoleprinsippet: I Trondheim vil du få nærskolepoeng til de skolene som ligger under seks kilometer fra bostedet ditt. Utdanningsprogram som ikke finnes i sør-trøndelag: Noen utdanningsprogram finnes ikke i Sør-Trøndelag. Dette finner du informasjon om på www. vilbli.no under Elev og skole, Skolegang utenfor eget fylke, Regionale tilbud eller Landslinjer og landsdekkende tilbud. På regionale tilbud konkurrerer du på like vilkår som søkere fra hjemfylket ditt. På landsdekkende tilbud og landslinjer konkurrerer du på like vilkår som søkere fra hele landet. Skal du søke et utdanningsprogram som ikke finnes i Sør-Trøndelag, må du logge deg inn på og bruke tildelte pinkode fra MinID. Husk å velge å søke til fylket du bor, altså Sør-Trøndelag. Inntakskontoret i Sør-Trøndelag vil overføre søknaden din til det fylket der utdanningtilbudet finnes.

6 Angående flyfagene - krav til vandelsattest: De internasjonale organisasjonene innen flyfagene krever at alle ansatte skal legge fram attest på god vandel. Uten slik attest kan du ikke regne med å få lærlingplass eller jobb innenfor flyfagene. Gjesteelever: I noen helt spesielle tilfeller kjøper Sør-Trøndelag fylkeskommune skoleplasser i andre fylker til enkeltelever. Hvis du søker om opplæring i et annet fylke, må du registrere søknaden din på og velge å søke til det fylket du vil gå på skole i. Husk at du også bør søke til fylket du bor, altså Sør-Trøndelag, fordi det er her du har rett til å få opplæring. Du må selv ta kontakt med inntakskontoret i Sør-Trøndelag for å be om at det kjøpes en plass til deg i et annet fylke. Sør-Trøndelag fylkeskommune vil behandle hver søknad individuelt. Flytting: Du har rett til en skoleplass i det fylket du i følge Folkeregisterer bor 1. januar I Sør- Trøndelag fylkeskommune gir vi samme rettighet til alle søkerne som er registrert flyttet til fylket innen 1. mars 2011 når kopi av godkjent flyttemelding fra Folkeregisteret blir sendt til inntakskontoret i fylkeskommunen umiddelbart etter flyttingen. Det vil si at du blir behandlet på lik linje med de øvrige søkerne fra Sør-Trøndelag hvis du har registrert flytting via Folkeregisteret innen 1. mars Hvis du er over 18 år, eller skal flytte med familien din til Sør-Trøndelag, må den godkjente flyttemeldingen fra Folkeregisteret være mottatt av inntakskontoret i Sør-Trøndelag innen 30. juni Dette for at søknaden din om skoleplass skal bli behandlet på lik linje med de øvrige søknadene. Du må selv melde fra til Folkeregisteret og sende kopi av godkjent flyttemelding til Sør-Trøndelag fylkeskommune innen fristen. Søkere som flytter fra en av foreldrene sine til den andre, må dokumentere denne flyttingen. Du finner skjema for flytting mellom foreldre på fylkeskommunens hjemmesider Begge foreldrene må skrive under på skjemaet. Skjemaet må være mottatt i fylkeskommunen innen 30. juni 2011 for at søkeradressen skal være korrekt når søknadene behandles. søknadsbehandling: Du vil ikke få brev med bekreftelse på at søknaden er mottatt. Du bør sjekke på om søknaden er i samsvar med ønskene dine. Husk å ta utskrift av søknaden. Alle vedlegg må være mottatt av Sør-Trøndelag fylkeskommune innen 30. juni videresøking: Dersom du ikke konkurrerer deg inn på noen av de skolene du har prioritert i søknaden din, vil du få tilbud om en skoleplass på en annen skole. Tilbudet du får vil være på et utdanningsprogram/programområde du har søkt. slik får du tilbud om plass: Alle søkere som har oppgitt mobilnummer på søknaden sin, vil få melding på SMS når inntaket er ferdig. Hvis du ikke har oppgitt mobilnummer, vil du få brev om resultatet av inntaket. Du kan gå inn på og sjekke resultatet av inntaket. Du kan sjekke på selv om du ikke har fått SMS, inntaket skal være ferdig 8. juli 2011.

7 slik svarer du på tilbudet: Alle søkere får mulighet til å legge inn forhåndssvar samtidig med at de søker. Sør-Trøndelag fylkeskommune anbefaler at du gjør det. Du kan svare ja til skoleplass og venteliste samtidig som du søker på vigo. Det er det siste spørsmålet på søknaden. Alternativt kan du gå inn på søknaden din når som helst før 1. juli 2011 og legge inn forhåndssvar. Du kan ikke svare med SMSen du får når inntaket er ferdig. Du må logge deg inn på vigo og svare der hvis du ikke har lagt inn forhåndssvar. Svarfristen er 15. juli klage: Alle søknadene blir vurdert etter de opplysningene som er gitt i søknaden og den dokumentasjonene som ligger ved. Dersom du mener at det er gjort saksbehandlingsfeil i forbindelse med søknaden din, har du rett til å klage. Klagen må være begrunnet. Klagen sendes Sør-Trøndelag fylkeskommune innen tre uker etter at du har mottatt meldingen om inntaket. Du må svare på det tilbudet du har fått selv om du sender inn klage. Sør-Trøndelag fylkeskommune anbefaler at du tar kontakt før du sender klagen. For ytterligere opplysninger, se

8 Skoletilbud Vg1 UTDANNINGSPROGRAM FOR STUDIESPESIALISERING STUSP1---- Studiespesialisering 4) STFOR1---- Studiespes. Formgivningsfag STUSP1C---- Studiespes. for min. språkelige STUSP1UT--- Studiespes. Internasjonalisering AOLOVOJ--- Forberedende kurs for min. språklige STUSP1HTA1 ST Arbeidstrening, 1. år 5) STUSP1RS-- Studiespesialiserende, Allmenn 1.år STFOR1RS-- Studiespesialiserende, Billedkunst 1. år MDMDD1---- Musikk, dans og drama MDMDD1--1- Musikk, dans og drama (fordypning musikk) MDMDD1--4- Musikk, dans og drama (fordypning dans) MDMDD1--6- Musikk, dans og drama (fordypning drama) 1) IDRET1---- Idrettsfag 3) IDRET1L-N- Idrettsfag - landslinje kombinert IDRET1L-O- Idrettsfag - landslinje hopp IDRET1L-B- Idrettsfag - landslinje alpint IDRET1--I- Idrettsfag - ryttersport 1) IDRET1--L- Idrettsfag - skøyter BABAT1---- DHDHV1---- ELELE1---- HSHSF1---- MKMED1---- NANAB1---- RMRMF1---- SSSSA1---- TPTIP1---- YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk Restaurant og matfag Service og samferdsel Teknikk og industriell produksjon 1) Trøndertilbud. For nærmere informasjon se se Alle Alle Vg3 Vg3 er Trøndertilbud 2) Privatskole. For nærmere informasjon se se under under "søknad "søknad til til privatskoler i Trøndelag" i Trøndelag" 3) Skolene har spissa toppidrett. Dette vil vil være være Trøndertilbud for for de de som som tas tas inn inn på bakgrunn på bakgrunn av ferdigheter av ferdigheter (Gjelder Fosen vgs, Heimdal vgs, Melhus vg 4) (Gjelder Studiespesialisering Fosen vgs, ved Heimdal Thora vgs, Storm Melhus vg skole vgs, gis Oppdal ved "Adolf vgs, Øiens Strinda bygget" vgs) 4) Studiespesialisering ved Thora Storm vg skole gis ved Adolf Øiens bygget 5) Avdeling Y Bakklandet er flyttet til Byåsen vg skole 5) Avdeling Y Bakklandet er flyttet til Byåsen vg skole

9 Byåsen vgs Charlottenlund vgs Fosen vgs Frøya vgs Gauldal vgs Heimdal vgs Hemne vgs Hitra vgs Malvik vgs Meldal vgs Melhus vgs Oppdal vgs Orkdal vgs Rissa vgs Røros vgs Selbu vgs Skjetlein vgs Strinda vgs Thora Storm vgs Tiller vgs Trondheim katedralskole Åfjord vgs KVT 2) Steinerskolen ØYA VGS 2) s, Oppdal vgs, Strind

10 Skoletilbud Vg2 UTDANNINGSPROGRAM FOR STUDIESPESIALISERING STREA2---- Realfag STFOR2---- Formgivningsfag STUSPC2---- Studiespes. for min. språklige STSSA Språk, samfunnsfag og økonomi STUSP2Z--- Internasjonal baccalaureate (IB) 1) STREA2UT Realfag - utland STSSA2UT Språk, samf. øk. - utland UTDANNINGSPROGRAM FOR IDRETTSFAG IDIDR2---- Idrettsfag IDIDR2L-N- Idrettsfag landslinje kombinert IDIDR2--I- Idrettsfag ryttersport 1) IDIDR2L-O- Idrettsfag landslinje hopp IDIDR2L-B- Idrettsfag landslinje alpint UTDANNINGSPROGRAM FOR MUSIKK, DANS OG DRAMA MDDAN2---- Dans MDDRA2---- Drama 1) MDMUS2---- Musikk UTDANNINGSPROGRAM FOR BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK BAANL2---- Anleggsteknikk 1) BABYG2---- Byggteknikk BAKEM2---- Klima, energi og miljøteknikk BAOFT2---- Overflateteknikk 1) UTDANNINGSPROGRAM FOR DESIGN OG HÅNDVERK DHAKT2---- Aktivitør 1) DHBLD2---- Blomsterdekoratør 1) DHBMF2M--- Børsemaker (landsdekkende) DHDTE2---- Design og tekstil 1) DHDTR2---- Design og trearbeid 1) DHFRI2---- Frisør DHIUD2---- Interiør og utstillingsdesign UTDANNINGSPROGRAM FOR ELEKTRFAG ELAUT2---- Automatisering ELDEL2---- Data og elektronikk ELELE2---- Elenergi ELKVT2---- Kulde og varmepumpeteknikk 1) 1) Trøndertilbud. For For nærmere informasjon informasjon se se Alle Alle Vg3 Vg3 er Trøndertilbud Trøndertilbud 2) Privatskole. For For nærmere informasjon se se under under "søknad "søknad til privatskoler til privatskoler i Trøndelag" i Trøndelag" 3) Skolene har spissa toppidrett. Dette Dette vil vil være være Trøndertilbud for for de som de som tas inn tas på inn bakgrunn på bakgrunn av ferdigheter av ferdigheter (Gjelder Fosen vgs, Heimdal vgs, Melhus vg (Gjelder Fosen vgs, Heimdal vgs, Melhus vgs, Oppdal vgs, Strinda vgs)

11 Byåsen vgs Charlottenlund vgs Fosen vgs Frøya vgs Gauldal vgs Heimdal vgs Hemne vgs Hitra vgs Malvik vgs Meldal vgs Melhus vgs Oppdal vgs Orkdal vgs Rissa vgs Røros vgs Selbu vgs Skjetlein vgs Strinda vgs Thora Storm vgs Tiller vgs Trondheim katedralskole Åfjord vgs KVT 2) Steinerskolen ØYA VGS 2) s, Oppdal vgs, Strin

12 Skoletilbud Vg2 UTDANNINGSPROGRAM FOR HELSE- OG SOSIALFAG HSBUA2---- Barne- og ungdomsarbeiderfag HSHEA2---- Helsearbeiderfag HSHES2---- Helseservicefag HSHUD2---- Hudpleie 1) HSHES2--ST Helseservicefag studieforberedende MKMED2---- UTDANNINGSPROGRAM FOR MEDIER OG KOMMUNIKASJON Medier og kommunikasjon UTDANNINGSPROGRAM FOR NATURBRUK NAAKV2--- Akvakultur 1) NAAID2---- Anl.gartner/idr.anl.fag NAFFA2---- Fiske og fangst 1) NAHHO2---- Heste- og hovslagerfag 1) NALGA2---- Landbruk og gartnernæring 1) RMMFG2---- RMKOS2---- UTDANNINGSPROGRAM FOR RESTAURANT- OG MATFAG Matfag Kokk og servitørfag UTDANNINGSPROGRAM FOR SERVICE OG SAMFERDSEL SSISF2---- IKT-servicefag SSRLV2---- Reiseliv 1) SSSSS2---- Salg, service og sikkerhet SSTRL2---- Transport og logistikk UTDANNINGSPROGRAM FOR TEKNIKK OG IND.PRODUKSJON TPAMK2---- Arbeidsmaskiner 1) TPBLK2---- Bilskade, lakk og karosseri 1) TPPIN2---- Industriteknologi TPKJP2---- Kjemiprosess 1) TPKJT2---- Kjøretøy TPLAB2---- Laboratoriefag 1) TPMAR2---- Maritime fag 1) 1) Trøndertilbud. For nærmere informasjon se se Alle Alle Vg3 Vg3 er Trøndertilbud 2) Privatskole. For nærmere informasjon se se under under "søknad "søknad til til privatskoler i Trøndelag" i Trøndelag" 3) Skolene har spissa toppidrett. Dette vil vil være være Trøndertilbud for for de som de som tas inn tas på inn bakgrunn på bakgrunn av ferdigheter av ferdigheter (Gjelder Fosen vgs, Heimdal vgs, Melhus vg (Gjelder Fosen vgs, Heimdal vgs, Melhus vgs, Oppdal vgs, Strinda vgs)

13 Byåsen vgs Charlottenlund vgs Fosen vgs Frøya vgs Gauldal vgs Heimdal vgs Hemne vgs Hitra vgs Malvik vgs Meldal vgs Melhus vgs Oppdal vgs Orkdal vgs Rissa vgs Røros vgs Selbu vgs Skjetlein vgs Strinda vgs Thora Storm vgs Tiller vgs Trondheim katedralskole Åfjord vgs KVT 2) Steinerskolen ØYA VGS 2) s, Oppdal vgs, Strin

14 Skoletilbud Vg3 STFOR3---- STREA3---- STSSA3---- STUSP3Z----- STUSP3C--- PBPBY3---- PBPBY4YK-- STREA2UT-- STSSA3UT-- IDIDR3--- IDIDR3L-N- IDIDR3--I- IDIDR3L-O- IDIDR3L-B- MDDAN3---- MDDRA3---- MDMUS3---- DHINT3---- DHBMF3F--- ELAUT3---- ELDAT3---- HSAPO3---- HSHES3---- HSTAN3---- HSHUD3---- MKMDE3---- MKMED3---- NANAB3---- NALBR3---- TPAMM3---- DHBMF3F--- UTDANNINGSPROGRAM FOR STUDIESPESIALISERING Formgivingsfag Realfag Språk, samfunnsfag og økonomi International baccalaureate (IB) Studiepsesialisering for min. språklige Allmennfaglig påbyggingskurs etter Vg2 Allmennfaglig påbyggingskurs etter Vg3 (23 timer kurs) Realfag - utland Språk, samf. øk. - utland UTDANNINGSPROGRAM FOR IDRETTSFAG Idrettsfag Idrettsfag landslinje kombinert Idrettsfag ryttersport Idrettsfag landslinje hopp Idrettsfag landslinje alpint UTDANNINGSPROGRAM FOR MUSIKK, DANS OG DRAMA Dans Drama Musikk UTDANNINGSPROGRAM FOR DESIGN OG HÅNDVERK Interiør Børsemakerfaget, ALTVG3 UTDANNINGSPROGRAM FOR ELEKTROFAG Automatiseringsfaget Dataelektroniker UTDANNINGSPROGRAM FOR HELSE- OG SOSIALFAG Apotekteknikk Helsesekretær Tannhelsesekretær Hudpleier UTDANNINGSPROGRAM FOR MEDIER OG KOMMUNIKASJON Mediedesign Medier og kommunikasjon (studieforberedende) UTDANNINGSPROGRAM FOR NATURBRUK Naturbruk (studieforberedende) LANDBRUK UTDANNINGSPROGRAM FOR TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON Anleggsmaskinreparatør Børsemaker, ALTVG3 1) 1) Trøndertilbud. Alle Vg3 er er Trøndertilbud 2) Privatskole. For nærmere informasjon se se under under "søknad "søknad til privatskoler til privatskoler i Trøndelag" i Trøndelag" 3) Skolene har spissa toppidrett. Dette vil vil være være Trøndertilbud for for de de som som tas tas inn på inn bakgrunn på bakgrunn av ferdigheter av ferdigheter (Gjelder Fosen vgs, Heimdal vgs, Melhus vg (Gjelder Fosen vgs, Heimdal vgs, Melhus vgs, Oppdal vgs, Strinda vgs)

15 Byåsen vgs Charlottenlund vgs Fosen vgs Frøya vgs Gauldal vgs Heimdal vgs Hemne vgs Hitra vgs Malvik vgs Meldal vgs Melhus vgs Oppdal vgs Orkdal vgs Rissa vgs Røros vgs Selbu vgs Skjetlein vgs Strinda vgs Thora Storm vgs Tiller vgs Trondheim katedralskole Åfjord vgs KVT 2) Steinerskolen ØYA VGS 2) s, Oppdal vgs, Strin

16 Informasjon i lokalisering av opplæringstilbud i forbindelse med skoleutbyggingsprosjekt i Trondheim Fra høsten 2010 og frem til sommeren 2013 skal Sør-Trøndelag fylkeskommune gjennomføre flere byggeprosjekt ved de videregående skolene i Trondheim. Ny videregående skole skal bygges både i Brundalen og på Strinda, mens dagens lokaler ved tidligere Gerhard Schønings skole skal bygges om og utvides. I dette brevet gir vi en informasjon om hvordan dette vil berøre deg hvis du søker en av skolene som omfattes av byggeprosjektene. Thora Storm videregående skole Adolf Øiens skole og Gerhard Schønings skole ble sammenslått til Thora Storm vgs fra 1. august Den nye skolen samlokaliseres i nye lokaler ved tidligere Gerhard Schønings skole fra skolestart høsten Fram til samlokaliseringen vil skolen ha drift på to skolesteder, avd. Adolf Øiens og avd. Gerhard Schønings. Våren 2011 blir det byggestart for nybygg på Gerhard Schøning og høsten 2011 blir det igangsatt ombygging av dagens lokaler på Gerhard Schøning. Både nybygg og ombygging vil være ferdig til skolestart Charlottenlund videregående skole Brundalen videregående skole og Ringve videregående skole ble sammenslått til Charlottenlund vgs fra 1.august Den nye skolen samlokaliseres ved tidligere Brundalen videregående skole fra skolestart Ny lokaler for Charlottenlund vgs vil være ferdig til årsskifte 2011/2012. I byggeperioden vil opplæringen finne sted i dagens skolelokaler på Brundalen. Skoletilbud som ikke skal fortsette på Charlottenlund vgs flyttes ut fra skolestart 2011 og samlokaliseres med fagmiljø på andre skoler. Dette gjelder dagens tilbud innen Elektrofag og Helse- og sosialfag. Strinda videregående skole Ladejarlen videregående skole og Strinda videregående skole ble sammenslått til Strinda vgs fra 1.august Den nye skolen samlokaliseres i nye lokaler på Strinda fra skolestart høsten Fram til samlokaliseringen vil skolen ha drift på to skolesteder. Opplæring innenfor Restaurant- og matfag og Elektrofag vil fortsatt bli gitt i lokalene på tidligere Ladejarlen vgs. De tilbudene som tilbys i dag på Strinda og tilbudet innen Helse- og sosialfag flytter midlertidig over i lokalene på Ringve. Elever som starter på Restaurant- og matfag eller Elektrofag høsten 2011 vil ikke bli berørt av flytting. Tilbudet på Service og samferdsel flyttes i sin helhet fra Strinda vgs til Charlottenlund vgs ved skolestart Vi ønsker deg lykke til med valget og velkommen inn i den videregående skolen. Spørsmål kan rettes til stfk.no Vennlig hilsen Inger Johanne Christensen Direktør for videregående opplæring

Skoletilbud Vg1. = skolen har dette tilbudet. Steinerskolen i Trondheim 1) Trondheim katedralskole. Charlottenlund vgs.

Skoletilbud Vg1. = skolen har dette tilbudet. Steinerskolen i Trondheim 1) Trondheim katedralskole. Charlottenlund vgs. KVT 1) i Trondheim 1) ØYA VGS 1) Skoletilbud Vg1 = skolen har dette tilbudet STUSP1---- Studiespesialisering STFOR1---- Studiespes. Formgivningsfag STUSP1C---- Studiespes. for min. språkelige STUSP1UT---

Detaljer

Klasseordning pr 11.01.12 pr nivå og utdprogram.xlsx

Klasseordning pr 11.01.12 pr nivå og utdprogram.xlsx 20132014 Klasseordning pr 11.01.12 pr nivå og utdprogram.xlsx Bygg- og anleggsteknikk BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 16024 Åfjord videregående skole BABAT1H--- Bygg/anlegg,GRKO 16035 Charlottenlund

Detaljer

TILBUDET SKOLEÅRET 2014-2015

TILBUDET SKOLEÅRET 2014-2015 TILBUDET SKOLEÅRET 2014-2015 Innføringskurs Kurskode Kursnavn Skolenr Skolnavn AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 16069 Thora Storm videregående skole AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 16056

Detaljer

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012/2013 - Søkjarar med ungdomsrett

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012/2013 - Søkjarar med ungdomsrett Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag, og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser Tatt inn sum Ledig Egne

Detaljer

2011-2012. Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG

2011-2012. Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG 2011-2012 Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG Søkere med tilretteleggingsbehov Elever som har hatt tilrettelegging i grunnskolen på prøver og eksamen skal gi melding om dette. Velg riktig

Detaljer

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/2016 - Ungdomsrett

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/2016 - Ungdomsrett 221 Akademiet vgs Ålesund As 1 MKMED1---- Medier og kommunikasjon 1 0,0 47 2 MKMED2---- Medier og kommunikasjon 1 0,0 30 3 MKMED3---- Studieforbered. medier og kom. 1 0,0 15 3 PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse

Detaljer

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Alle søkjarar

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Alle søkjarar 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1.0 43 2 IDIDR2---- Idrettsfag 27 1.0 29 3 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1.0 25 1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 4 0.0 1 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk

Detaljer

Totalt klassar 2012/2013. Totalt elevplassar 2012/2013. Ledige elevpl. 2012/2013

Totalt klassar 2012/2013. Totalt elevplassar 2012/2013. Ledige elevpl. 2012/2013 Nordmøre Atlanten vgs Vg 1 IDRET1---- Idrettsfag 1 27 0 1 27 1 27 1 27 MDMDD1--1- Mus/dans/drama - musikk 1 27 7 1 27 1 27 1 27 STUSP1---- Studiespesialisering 4 112 9 3 84 3 84 3 84 STUSP1--I- Studiespes

Detaljer

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett Inntatte per region: Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser

Detaljer

TILBUDET SKOLEÅRET 2016-2017 LYST UT PÅ VIGO.NO Pr 01.01.16

TILBUDET SKOLEÅRET 2016-2017 LYST UT PÅ VIGO.NO Pr 01.01.16 TILBUDET SKOLEÅRET 2016-2017 LYST UT PÅ VIGO.NO Pr 01.01.16 Innføringskurs 2016-2017 Utdanningsprogram Skolenr Skolnavn Fylke AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 16069 Thora Storm videregående skole

Detaljer

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett Nedanfor finn du ei oversikt over inntatte søkjarar per skole i fylket: Vi gjer merksam på at tilbodet "Generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse " (PBPBYK4----), ikkje er eit tilbod for søkjarar

Detaljer

2010-2011. Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG

2010-2011. Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG 2010-2011 Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG Søkere med tilretteleggingsbehov Elever som har hatt tilrettelegging i grunnskolen på prøver og eksamen skal gi melding om dette. Velg riktig

Detaljer

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Ungdomsrett

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Ungdomsrett 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1 41 2 IDIDR2---- Idrettsfag 27 1 25 3 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1 23 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk 27 1 6 1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans

Detaljer

Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder

Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder Kapittel 4 Nedre poenggrense for inntak til programområder OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2013 Til landslinjer konkurrerer søkere

Detaljer

Levanger Meråker Mære. Inderøy. Leksvik

Levanger Meråker Mære. Inderøy. Leksvik SKOLETILBUD I NORD-TRØNDELAG 2012/2013 VG 1 Studieforberedende utdanningsprogram 17026 17013 17006 17007 17001 17019 17022 17002 17018 17012 17027 342 343 501 19052 STUSP1---- Studiespesialisering X X

Detaljer

Søkere til videregående opplæring i Vestfold skoleåret 2015/2016 Sande videregående skole DH 1 DHDHV1---- Design og håndverk 6 DH 1 DHDHV1HTH2 DH Spes.u liten gr H, 2. år 2 EL 1 ELELE1---- Elektrofag 25

Detaljer

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal 2011/2012 - ALLE

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal 2011/2012 - ALLE 15001 ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE Kurskode Kursnavn Plasser Klasser Prim. søkere IDIDR2---- Idrettsfag 27 1 18 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1 28 IDRET1---- Idrettsfag 27 1 33 MDMDD1--1- Mus/dans/drama - musikk

Detaljer

Gjennomført pr 17.10.14. Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder

Gjennomført pr 17.10.14. Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder Gjennomført pr 17.10.14 Kapittel 4 Nedre poenggrense for inntak til programområder OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2014 Til landslinjer

Detaljer

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE)

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE) PRIMÆRSØKJARAR (. ØNSKE) SYGNA VIDAREGÅANDE SKULE DHDTE---- DESIGN OG TEKSTIL HSBUA---- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG HSHSF---- HELSE- OG SOSIALFAG 5 IDIDR---- IDRETTSFAG IDRET---- IDRETTSFAG PBPBY----

Detaljer

PRIMÆRSØKERE PR 03.03.2009

PRIMÆRSØKERE PR 03.03.2009 PRIMÆRSØKERE PR 0.0.009 SYGNA VIDAREGÅANDE SKULE HSBUA---- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER HSHSF---- HELSE- OG SOSIALFAG IDIDR---- IDRETTSFAG IDIDR---- IDRETTSFAG IDRET---- IDRETTSFAG PBPBY---- PÅBYGGING TIL

Detaljer

Søkjarar til alle skular per 04.03.2012 (første ønske)

Søkjarar til alle skular per 04.03.2012 (første ønske) Søkjarar til alle skular per 04.03.0 336 Sygna vidaregåande skule HSBUA---- Barne- og ungdomsarbeiderfag 6 HSHSF---- Helse- og sosialfag IDIDR---- Idrettsfag IDIDR3---- Idrettsfag IDRET---- Idrettsfag

Detaljer

Tabell 2: Oslosøkere alle rettstyper per 04.03.2015, per nivå, programområde og skole (uten påbygg)

Tabell 2: Oslosøkere alle rettstyper per 04.03.2015, per nivå, programområde og skole (uten påbygg) Annet AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 3027 Hellerud videregående skole 1,0 23 14 Annet AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 3032 Kuben videregående skole 2,0 46 41 Annet AOLOV0J--- Forberedende

Detaljer

OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2015

OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2015 OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2015 Til landslinjer konkurrerer søkere fra hele landet på lik linje om alle elevplassene. Til øvrige

Detaljer

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal skoleåret 2010/2011

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal skoleåret 2010/2011 15001 ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE IDIDR2---- IDRETTSFAG 27 1 28 IDIDR3---- IDRETTSFAG 27 1 27 IDRET1---- IDRETTSFAG 27 1 20 MDMDD1--1- MUS/DANS/DRAMA - MUSIKK 27 1 30 MDMUS2---- MUSIKK 27 1 28 MDMUS3----

Detaljer

PRIMÆRSØKERE PR

PRIMÆRSØKERE PR PRIMÆRSØKERE PR 0.03.00 336 SYGNA VIDAREGÅANDE SKULE HSBUA---- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER HSHSF---- HELSE- OG SOSIALFAG IDIDR---- IDRETTSFAG IDIDR3---- IDRETTSFAG IDRET---- IDRETTSFAG 5 STFOR---- STUDIESPES,

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Statistikk 2012/2013 Elever fra Aust-Lofoten vg. skole Foto: Tor-Wiggo Skille Innholds- fortegnelse 1 Innhold: Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Definisjoner

Detaljer

14001 Årdal vidaregåande skule. 14004 Sogndal vidaregåande skule. Bsg-01-1_inntak_020715

14001 Årdal vidaregåande skule. 14004 Sogndal vidaregåande skule. Bsg-01-1_inntak_020715 Årdal vidaregåande skule ELELE ELAUT---- ELAUT---- PBPBY---- SSSSA SSSSS---- STUSP STSSA---- STREA---- STREA---- STSSA---- TPTIP TPPIN---- TPKJP---- Automatisering Automatiseringsfaget Kjemiprosess 5 5

Detaljer

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE)

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE) 001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE ELAUT2---- AUTOMATISERING 1 ELAUT3---- AUTOMATISERINGSFAGET SSSSS2---- SALG, SERVICE OG SIKKERHET 1 3 TPKJP2---- KJEMIPROSESS TPPIN2---- PRODUKSJONS- OG INDUSTRITEKN TPTIP1----

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG.

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG. OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG. Dersom du er interessert i ein eller fleire av dei ledige plassane som du finn nedanfor, må du kontakte Inntakskontoret

Detaljer

Inntatte ungdomsrett Venteliste

Inntatte ungdomsrett Venteliste Kirkenes videregående skole ungdomsrett Vg0 Forberedende kurs for min.spr 15 4 4 0 0 11 Vg2 Anleggsteknikk,LAL 33 33 33 34 25 0 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 25 19 0 0 5 Vg2 Byggteknikk 15 15 15 1 0 0

Detaljer

Søkjarar til alle skular per (første ønske)

Søkjarar til alle skular per (første ønske) Søkjarar til alle skular per 0.0.0 SYGNA VIDAREGÅANDE SKULE HSHSF---- Helse- og sosialfag IDIDR---- Idrettsfag IDIDR---- Idrettsfag IDRET---- Idrettsfag PBPBY---- Påbygg til gen stk STFOR---- Studiespes,

Detaljer

PRIMÆRSØKERE PR

PRIMÆRSØKERE PR PRIMÆRSØKERE PR 02.03.206 Rett U I 800 Brønnøysund videregående skole BABAT---- Bygg- og anleggsteknikk 4 BABYG2---- Byggteknikk 3 5 DHDHV---- Design og håndverk 0 ELELE---- Elektrofag 2 2 HSBUA2---- Barne-

Detaljer

1. ønske (primærsøkarar) til vgs i Møre og Romsdal 2011/2012 - UNGDOMSRETT

1. ønske (primærsøkarar) til vgs i Møre og Romsdal 2011/2012 - UNGDOMSRETT I denne oversikten ser du 1. ønske til søkarar med ungdomsrett. Desse er ikkje med i oversikten: Søkarar til Vg2 og Vg3 YSK (yrkes- og studiekompetanse), fordi dei blir manuelt registrert. YSK tilsvarar

Detaljer

Ungdomsrett Ja Nei Skolenr Skolenavn Niva Kode Programområde Antall Antall

Ungdomsrett Ja Nei Skolenr Skolenavn Niva Kode Programområde Antall Antall Ungdomsrett Ja Nei Skolenr Skolenavn Niva Kode Programområde Antall Antall 18010 BRØNNØYSUND VIDEREGÅENDE SKOLE 1 BABAT1---- Bygg og anleggsteknikk 9 1 1 DHDHV1---- Design og håndverk 15 1 ELELE1---- Elektrofag

Detaljer

Søkerstatistikk. Antall primærsøkere

Søkerstatistikk. Antall primærsøkere Søkerstatistikk Søkere med ungdomsrett til fylkeskommunale vg skoler, pr 14.03.2016 Søkere til Vg1 med ungdomsrett Pr 14.03.16 Antall primærsøkere Utdanningsprogram 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Detaljer

Tilbod ved dei fylkeskommunale vidaregåande skolane i Møre og Romsdal

Tilbod ved dei fylkeskommunale vidaregåande skolane i Møre og Romsdal 15001 ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE 1 IDRET1---- IDRETTSFAG 1 MDMDD1--1- MUS/DANS/DRAMA - MUSIKK 1 STUSP1--I- STUDIESPES - ENTR OG BEDR.UTV 2 IDIDR2---- IDRETTSFAG 2 MDMUS2---- MUSIKK 3 IDIDR3---- IDRETTSFAG

Detaljer

Skolnavn Kurskode Kursnavn Rett Ikke rett

Skolnavn Kurskode Kursnavn Rett Ikke rett Brønnøysund vgs BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 10 2 Brønnøysund vgs BABYG2---- Byggteknikk 11 1 Brønnøysund vgs DHDHV1---- Design og håndverk 7 Brønnøysund vgs ELELE1---- Elektrofag 19 1 Brønnøysund

Detaljer

Inntatte tot. STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonom

Inntatte tot. STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonom Kirkenes videregående skole BAANL2L--- Anleggsteknikk,LAL 30 2 30 29 56 0 BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 30 2 28 17 3 0 BABAT1HT-1 BA Spes.u egen gr, 1. år 1 1 1 11 0 0 BABYG2---- Byggteknikk 15 1

Detaljer

Kirkenes videregående skole Kurskode Kursnavn Søke re tot. Ung dom Vadsø videregå ende skole Kurskode Kursnavn Søke re tot.

Kirkenes videregående skole Kurskode Kursnavn Søke re tot. Ung dom Vadsø videregå ende skole Kurskode Kursnavn Søke re tot. Kirkenes videregående skole BAANL2L--- Anleggsteknikk,LAL 30 2 65 49 BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 30 2 19 14 BABYG2---- Byggteknikk 15 1 11 11 BAKEM2---- Klima-, energi- og miljøtek. 7 0,5 5 4 DHDHV1----

Detaljer

Østfold fylkeskommune. Videregående opplæring

Østfold fylkeskommune. Videregående opplæring Østfold fylkeskommune Videregående opplæring 2010 2011 Hvordan søke videregående opplæring i Østfold for skoleåret 2010 2011 Du søker ved å logge deg på vigo.no med MinID Detaljert oversikt over fylkeskommunens

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2012,2013,2014,2015 og 2016 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med ungdomsrett

Detaljer

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE... 20

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE... 20 Innhald Inntekne søkjarar, fordelt på nivå... 3 Inntekne søkjarar, fordelt på skule... 3 Inntekne søkjarar, fordelt på utdanningsprogram... 4 VG1... 4 VG2... 4 VG3... 5 Inntekne søkjarar, fordelt på ønske

Detaljer

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Orientering om søking til skole og læreplass 2015-2016 Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Søkeren må: Søke Svare Møte www.vigo.no Hvordan søke? Det søkes og svares på vigo.no Logg

Detaljer

Skolnavn Kurskode Kursnavn Med rett Uten rett Brønnøysund videregående skole BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 11 4 Brønnøysund videregående skole

Skolnavn Kurskode Kursnavn Med rett Uten rett Brønnøysund videregående skole BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 11 4 Brønnøysund videregående skole Skolnavn Kurskode Kursnavn Med rett Uten rett Brønnøysund videregående skole BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 11 4 Brønnøysund videregående skole BABYG2---- Byggteknikk 5 Brønnøysund videregående skole

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring i Telemark

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring i Telemark TELEMARK FYLKESKOMMUNE Videregående opplæring i Telemark Statistikk for inntak, formidling og voksenopplæring i 211/212 2 INNHOLD: Generelle opplysninger om inntaket 211/212 4 Statistikk, inntaket 211/212

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2010, 2011,2012, 2013 og 2014 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med

Detaljer

0 Mosjøen videregående skole AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 10 1

0 Mosjøen videregående skole AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 10 1 Nivå Skole Pr.omrkode Programomr. Ant Søkere m/rett Ant Søkere u/rett Totalt antall søkere til videregående skole i Nordland 8677 894 0 Aust-Lofoten videregående skoaolov0j--- Forberedende kurs for min.spr

Detaljer

Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2008, 2009, 2010, 2011og 2012 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veiledesøkere i

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.

Detaljer

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Orientering om søking til skole og læreplass 2015-2016 Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Søkeren må: Søke Svare Møte www.vigo.no Hvordan søke? Det søkes og svares på vigo.no Logg

Detaljer

1.ønske primærsøkere til vgs i Møre og Romsdal 2017/ Ungdomsrett

1.ønske primærsøkere til vgs i Møre og Romsdal 2017/ Ungdomsrett 1.ønske primærsøkere til vgs i Møre og Romsdal 2017/2018 - Ungdomsrett 15001 Atlanten videregående skole IDRET1---- Idrettsfag 27 1,0 56 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 4 0,0 9 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk

Detaljer

Skoletilbudet for Telemark 2016 2017. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Telemark Vestfold. 8040 Vest-Telemark.

Skoletilbudet for Telemark 2016 2017. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Telemark Vestfold. 8040 Vest-Telemark. Telemark Vestfold Skoletilbudet for Telemark 2016 2017 Videregående trinn 1 (Vg1)* 8001 Bamble 8004 Hjalmar Johansen 8006 Porsgrunn 8007 Skien 8008 Skogmo 8010 Kragerø 8020 Bø 8022 Notodden 8026 Nome 8040

Detaljer

Søkjarar til skular som er med i fellesinntaket per (første ønske) ELAUT3---- Automatiseringsfaget ELELE1---- Elektrofag

Søkjarar til skular som er med i fellesinntaket per (første ønske) ELAUT3---- Automatiseringsfaget ELELE1---- Elektrofag 14001 Årdal vidaregåande ELAUT2---- Automatisering 2 17 ELAUT3---- Automatiseringsfaget 2 11 2 8 5 9 5 5 SSSSA1---- Service og samferdsel 5 4 SSSSS2---- Salg, service og sikkerhet 5 8 0 14 8 0 9 9 STSSA2----

Detaljer

Østfold FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet. Videregående trinn 2 (Vg2) Kunnskapsløftet

Østfold FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet. Videregående trinn 2 (Vg2) Kunnskapsløftet Østfold FYLKESKOMMUNE Videregående opplæring Det gjøres oppmerksom på at tilbudene kommer i gang under forutsetning av et tilstrekkelig antall søkere. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet 01060 Askim

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.5

Detaljer

Orientering om søking til skole og læreplass 2015-2016. Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring

Orientering om søking til skole og læreplass 2015-2016. Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Orientering om søking til skole og læreplass 2015-2016 Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Søkeren må: Søke Svare Møte www.vigo.no Hvordan søke? Det søkes og svares på vigo.no Logg

Detaljer

Opplæringstilbudet skoleåret 2010/2011

Opplæringstilbudet skoleåret 2010/2011 Oslo kommune Utdanningsetaten Videregående opplæring i Oslo Opplæringstilbudet skoleåret 2010/2011 Illustrasjon: Abel S.Reyes. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever i Vg2 formgivningsfag,

Detaljer

Resultat 1. inntak pr 9. juli 2013

Resultat 1. inntak pr 9. juli 2013 Resultat 1. inntak pr 9. juli Elevtall pr. NORD-GUDBRANDSDAL VGS AVD. HJERLEID BA 1 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 10 BA 2 Vg2 Byggteknikk 8 3 ST 1 Vg1 Studiespesialisering 24 23 24 21 ST 1 Vg1 Studiespesialisering

Detaljer

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Orientering om søking til skole og læreplass 2017-2018 Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring www.vigo.no Hvordan søke? Det søkes og svares på vigo.no Logg inn med MinID Sjekke at det

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2013,2014,2015,2016 og 2017 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med ungdomsrett

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2011,2012, 2013,2014 og 2015 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med

Detaljer

Nedanfor finn du ein oversikt per skole i fylket:

Nedanfor finn du ein oversikt per skole i fylket: Nedanfor finn du ein oversikt per skole i fylket: Vi gjer merksam på at tilbodet "Generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse" (PBPBYK4--), ikkje er eit tilbod for søkjarar med ungdomsrett. Det ligg

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 19. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 19. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 19. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.

Detaljer

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal 2012/2013 - Alle søkere

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal 2012/2013 - Alle søkere I årets tal er elevar som har søkt YSK-tilboda (yrkes- og studiekompetanse) med. 15001 Atlanten videregående skole IDIDR2---- Idrettsfag 27 1 29 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1 19 IDRET1---- Idrettsfag 27 1

Detaljer

Opplæringstilbudet skoleåret 2011/2012

Opplæringstilbudet skoleåret 2011/2012 Oslo kommune Utdanningsetaten Videregående opplæring i Oslo Opplæringstilbudet skoleåret 2011/2012 lllustrasjon: Helen Fjeld Langrid. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever på Bjørnholt skole.

Detaljer

a) Årdal vidaregåande skule

a) Årdal vidaregåande skule a) Årdal vidaregåande skule ELELE1---- Elektrofag 1,0 12 ELAUT2---- Automatisering 1,0 12 ELAUT3---- Automatiseringsfaget 1,0 12 SSSSA1---- Service og samferdsel 1,0 15 SSSSS2---- Sal, service og sikkerheit

Detaljer

INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ NIVÅ...3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ SKULE...3

INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ NIVÅ...3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ SKULE...3 INNHALDSLISTE INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ NIVÅ...3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ SKULE...3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ UTDANNINGSPROGRAM...4 VG1...4 VG2...4 VG3...5 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ ØNSKE

Detaljer

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE LUSTER VIDAREGÅANDE SKULE. Første inntak til skuleåret bqy

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE LUSTER VIDAREGÅANDE SKULE. Første inntak til skuleåret bqy ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE ELELE---- ELAUT---- ELAUT---- HSHSF---- HSHEA---- SSSSA---- SSSSS---- STUSP---- STREA---- STSSA---- STREA---- STSSA---- TPTIP---- TPPIN---- TPKJP---- AUTOMATISERING AUTOMATISERINGSFAGET

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Skoletilbudet 2017 2018 Videregående opplæring Søk via vigo.no Les mer på telemark.vilbli.no Videregående opplæring 2017 2018 Hvordan søker du? Søking skjer via vigo.no som åpnes for søking ca 6. januar.

Detaljer

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett Nedanfor finn du ein oversikt per skole i fylket: Vi gjer merksam på at tilbodet "Generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse" (PBPBYK4--), ikkje er eit tilbod for søkjarar med ungdomsrett. Det ligg

Detaljer

Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i skule

Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i skule Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i 2017-2018 Dale vidaregåande Eid vidaregåande 1 Helse- og oppvekstfag 1,0 17 26 1 Studiespesialisering 1,0 31 24 1 Teknikk og industriell produksjon 1,0 15 29

Detaljer

Opplæringstilbudet skoleåret 2016/2017

Opplæringstilbudet skoleåret 2016/2017 Oslo kommune Utdanningsetaten Videregående opplæring i Oslo Opplæringstilbudet skoleåret 2016/2017 Illustrasjon: Kristin Hauge. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever på Bjørnholt skole.

Detaljer

1.ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2017/2018 -Alle søkjarar Atlanten videregående skole. Primærsøkjarar

1.ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2017/2018 -Alle søkjarar Atlanten videregående skole. Primærsøkjarar 1.ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2017/2018 -Alle søkjarar 15001 Atlanten videregående skole IDRET1---- Idrettsfag ID 27 1 56 Vg1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk MD 23 1 13 MDMDD1--4-

Detaljer

3 STSSA3--N- Språk/samf/øk,internasj

3 STSSA3--N- Språk/samf/øk,internasj 15001 Atlanten videregående skole Nivå Kurskode Kursnavn Plasser Tatt inn 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 27 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk 18 14 1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 9 9 1 STUSP1---- Studiespesialisering

Detaljer

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Orientering om søking til skole og læreplass 2016-2017 Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Innhold: Ulike nettsteder: www.stfk.no -tjenester-elev. Ser på PC-ordning www.lanekassen.no

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 19. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 19. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 19. august Plassane blir fordelte ved at du tar kontakt med den einskilde skule. Oversynet over ledige plassar er rettleiiande.

Detaljer

OPPLÆRINGSKATALOGEN for Finnmark

OPPLÆRINGSKATALOGEN for Finnmark OPPLÆRINGSKATALOGEN for Finnmark 2011-2012 Videregående opplæring ffk.no finnmark.no I denne katalogen finner du en enkel oversikt over den informasjonen du trenger for å søke om plass i videre gående

Detaljer

Selbu 100% Selbu 100% Tydal - Avgang NT SUM Fosen 100% Bjugn 100% Ørland 50% Agdenes

Selbu 100% Selbu 100% Tydal - Avgang NT SUM Fosen 100% Bjugn 100% Ørland 50% Agdenes Elevgrunnlag vg1 høsten 2017 Selbu 100% Selbu 100% Tydal - Avgang NT SUM 64 10-8 66 Fosen 100% Bjugn 100% Ørland 50% Agdenes 65 63 6 134 Guri Kunna Frøya Hitra 50% Snillfjord 60 61 2 123 Gauldal 100% Midtre-G50%

Detaljer

2. inntaket til vidaregaånde opplæring i Møre og Romsdal skoleåret 2017/2018 Søkjarar med ungdomsrett Atlanten videregående skole Nivå Kurskode

2. inntaket til vidaregaånde opplæring i Møre og Romsdal skoleåret 2017/2018 Søkjarar med ungdomsrett Atlanten videregående skole Nivå Kurskode 15001 Atlanten videregående skole Nivå Kurskode Kursnavn Plasser Klasser Prim. totalt Tatt inn sum Ledig 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1 54 26 1 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk 18 1 12 14 4 1 MDMDD1--4-

Detaljer

1. inntak til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret Søkjarar med ungdomsrett

1. inntak til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret Søkjarar med ungdomsrett Inntatte per region Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag og inntatte til vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.

Detaljer

Primærsøkjarar (1. onske) per 2. mars 2007

Primærsøkjarar (1. onske) per 2. mars 2007 001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE AUTOMATISERING ELAUT2---- KJEMIPROSESS TPKJP2---- SALG, SERVICE OG SIKKERHET SSSSS2---- VK II ALLMENNE FAG 00 VK II AUTOMATIKERFAGET 66 VK II HJELPEPLEIER 16 002 LUSTER VIDAREGÅANDE

Detaljer

Videregående opplæring i Telemark

Videregående opplæring i Telemark TELEMARK FYLKESKOMMUNE Videregående opplæring i Telemark Statistikk over inntak, formidling og voksenopplæring i 2010/2011 INNHOLD: GENERELLE OPPLYSNINGER OM INNTAKET 2010/2011... 3 STATISTIKK, INNTAKET

Detaljer

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2016/ Alle søkjarar. Nivå Kurskode Kursnavn Studkode Plasser Klasser

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2016/ Alle søkjarar. Nivå Kurskode Kursnavn Studkode Plasser Klasser 15001 Atlanten videregående skole Nivå Kurskode Kursnavn Studkode Plasser Klasser Primærsøkjarar IDRET1---- Idrettsfag ID 27 1 42 Vg1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans MD 4 0 2 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk

Detaljer

Videregående opplæring i Telemark

Videregående opplæring i Telemark Videregående opplæring i Telemark Statistikk for inntak 2012/2013 www.telemark.no 2 INNHOLD: Side Statistikk, inntaket 2012/2013 4 Inntak på særskilt grunnlag 7 Elevtall per.01.09.12 og 01.10.12 9 Inntatt

Detaljer

Overgang grunnskole videregående opplæring

Overgang grunnskole videregående opplæring Overgang grunnskole videregående opplæring 2016-17 Søknadsfrister 1. februar 1. mars Se forskrift til Opplæringslova kapittel 6 Plan for overgangen til vgs - Utdanningsvalg 1 t/u - Karrieredager uke 40

Detaljer

14001 Årdal vidaregåande skule Sogndal vidaregåande skule. Bsg-01-1_inntak_300617_etter gmu.bqy

14001 Årdal vidaregåande skule Sogndal vidaregåande skule. Bsg-01-1_inntak_300617_etter gmu.bqy Årdal vidaregåande skule ELELE ELAUT---- ELAUT---- PBPBYYK-- PBPBY---- SSSSA SSSSS---- STUSP STSSA---- STREA---- TPTIP TPPIN---- TPKJP---- Automatisering Automatiseringsfaget Påb.gsk e yrkeskompetans Kjemiprosess

Detaljer

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/ Ungdomsrett

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/ Ungdomsrett 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1,0 43 2 IDIDR2---- Idrettsfag 27 1,0 29 3 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1,0 25 1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 4 0,0 1 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk

Detaljer

Ledig 2014/2015. Klassar 2015/2016

Ledig 2014/2015. Klassar 2015/2016 Nordmøre Atlanten vgs vg 1 Idrettsfag 1 27 0 1 27 1 27 1 27 Mus/dans/drama dans 0 4 0 0 0 0 0 0 0 Mus/dans/drama musikk 1 23 14 1 27 1 27 1 27 Studiespesialisering 5 135 2 5 135 5 135 5 135 Totalt vg 1

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND 2018/2019

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND 2018/2019 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND 2018/2019 k a t n n i g # tilbudo #søk n adsf Søke rist r for fo e med be r h indiv trinnsre ov tt id 1. fe uell beh / brua r 201 andling: 8 # søknadsfrist Fellesinntak:

Detaljer

14001 Årdal vidaregåande skule Sogndal vidaregåande skule Høyanger vidaregåande skule. Bsg-01-1_inntak_300616

14001 Årdal vidaregåande skule Sogndal vidaregåande skule Høyanger vidaregåande skule. Bsg-01-1_inntak_300616 Årdal vidaregåande skule ELELE ELAUT---- ELAUT---- PBPBY---- SSSSA SSSSS---- STUSP STSSA---- STREA---- STREA---- STSSA---- TPTIP TPPIN---- TPKJP---- Automatisering Automatiseringsfaget Kjemiprosess Sogndal

Detaljer

Kirkenes videregående skole. Inntatte totalt. Søkere Prim

Kirkenes videregående skole. Inntatte totalt. Søkere Prim Kirkenes videregående skole Vg2 Anleggsteknikk,LAL 30 0 78 30 30 66 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 2 20 24 24 16 Vg2 Byggteknikk 15 1 11 11 12 10 Vg2 Klima-, energi- og miljøtek. 7 0,5 7 7 7 6 Vg1 Design

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.

Detaljer

Oversikt over ledige plasser etter 2.inntak

Oversikt over ledige plasser etter 2.inntak Oversikt over ledige plasser etter 2.inntak Skole Nivå Program Brønnøysund videregående skole Vg1 Medier og kommunikasjon Byggteknikk Barne- og ungdomsarbeiderfag Helsearbeiderfag Kokk- og servitørfag

Detaljer

Søkjarar til skular som er med i fellesinntaket per 4. mars 2013.

Søkjarar til skular som er med i fellesinntaket per 4. mars 2013. 14001 Årdal vidaregåande ELAUT2---- Automatisering 1 12 10 9 ELAUT3---- Automatiseringsfaget 1 12 15 15 1 12 14 12 1 15 9 8 SSSSA1 Service og samferdsel 1 15 6 6 SSSSS2---- Salg, service og sikkerhet 0

Detaljer

Prim. totalt U Tatt inn totalt Tatt inn Utan tilbod. Ledig Oppfylling Elektrofag

Prim. totalt U Tatt inn totalt Tatt inn Utan tilbod. Ledig Oppfylling Elektrofag Årdal vidaregåande skule ELELE ELAUT---- ELAUT---- PBPBY---- SSSSA SSSSS---- STUSP STSSA---- STREA---- TPTIP TPPIN---- TPKJP---- Kursnamn_gru Grupper Plassar totalt totalt U Tatt i totalt Tatt i Utan tilbod

Detaljer

Kirkenes videregående skole

Kirkenes videregående skole Kirkenes videregående skole Vg2 Anleggsteknikk,LAL 30 141 30 29 99 0 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 22 30 17 0 0 Vg2 Byggteknikk 15 11 15 10 0 0 Vg2 Klima-, energi- og miljøtek. 7 7 7 5 1 0 Vg1 Design

Detaljer

Prim. totalt U Tatt inn totalt Tatt inn Utan tilbod. Ledig Oppfylling Elektrofag. 6 6 Kjemiprosess %

Prim. totalt U Tatt inn totalt Tatt inn Utan tilbod. Ledig Oppfylling Elektrofag. 6 6 Kjemiprosess % Årdal vidaregåande skule ELELE ELAUT---- ELAUT---- PBPBYYK-- PBPBY---- SSSSA SSSSS---- STUSP STSSA---- STREA---- STREA---- STSSA---- TPTIP TPPIN---- TPKJP---- Kursnamn_gru Grupper Plassar totalt % Automatisering

Detaljer

ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert myndighet A 07

ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert myndighet A 07 Videregående opplæring De videregående skolene Opplæringskontor og opplæringsringer Regionråd v/regionkoordinator Vår ref. 200809049 45 / A40 Deres ref. ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert

Detaljer

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2014/2015 Søkjarar med ungdomsrett

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2014/2015 Søkjarar med ungdomsrett Nedanfor finn du ein oversikt per skole i fylket: Vi gjer merksam på at tilbodet "Generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse" (PBPBYK4--), ikkje er eit tilbod for søkjarar med ungdomsrett. Det ligg

Detaljer