Opplæringstilbudet skoleåret 2010/2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Opplæringstilbudet skoleåret 2010/2011"

Transkript

1 Oslo kommune Utdanningsetaten Videregående opplæring i Oslo Opplæringstilbudet skoleåret 2010/2011 Illustrasjon: Abel S.Reyes. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever i Vg2 formgivningsfag, Elvebakken videregående skole.

2 Viktig informasjon Gjelder alle søkere Opplæringstilbudet er ikke endelig fastsatt i det tilbudsbrosjyren går i trykken. Igangsetting av tilbud forutsetter også et visst elevgrunnlag. Søkere som blir berørt av eventuelle endringer vil få brev om dette fra Utdanningsetatens inntakskontor. De som har søkt på et tilbud som ikke blir igangsatt vil få anledning til å tilføye et annet ønske i stedet. Registrering av søknad skjer på logg inn med MinID. Inntaksresultatet får du ved å logge deg på med MinID ca.12. juli. Påminnelse om at inntaket er klart får du på SMS/E-post Svaret registrerer du på MinID MinID er en personlig, elektronisk ID som gir deg tilgang til offentlige tjenester på nettet. Alle søkere med gyldig fødsels-og personnummer må bruke MinID for å søke videregående opplæring på Søkerne får brev med PIN-koder til MinID sendt til sin folkeregistrerte adresse ved årsskiftet. Hvis du ikke får brevet, bestill PIN-koden på PIN-kodene til MinID er personlige. Rådgivere og skoler får ikke tilgang til søkernes koder oslo.vilbli.no oslo.vilbli.no er din hovedkilde til informasjon om videregående opplæring. På oslo.vilbli.no skal du til enhver tid finne oppdatert informasjon om opplæringstilbud, inntaksregler og annen nyttig informasjon om videregående opplæring i skole og bedrift i hele landet og i det enkelte fylke. På oslo.vilbli.no legger Utdanningsetaten i Oslo ut informasjon om opplæring i skole og bedrift til søkere fra Oslo, blant annet: Opplæringstilbud Søknadsfrister Generelle inntaksregler Spesielle inntaksregler Svarregistrering Lenke til oversikt over godkjente lærebedrifter Kontaktinformasjon for videregående skoler i Oslo Søkere fra Oslo er de som: Er folkeregistrert i Oslo ved søknadsfristens utløp 1. mars eller Er ungdom med opplæringsrett som flytter med eller til foreldre/foresatte som er bosatt i Oslo senest ved skoleårets begynnelse og sender inn nødvendig dokumentasjon på dette: Bostedsbevis fra Oslo Folkeregister for søkeren og foresatte, som viser at søker og foresatte er bosatt på samme adresse. Søkere til opplæring i bedrift er de som: Kommer fra Oslo og Har fag- eller svenneprøve som mål for opplæringen og Har gjennomført eller er i ferd med å gjennomføre Vg2 i et yrkesfaglig utdanningsprogram eller Søker særløpsfag eller Har gjenstående verdiskapning etter Vg3 i skole eller Søker lærekandidatordningen med kompetansebevis som mål for opplæringen Søkere til særskilt inntak for søkere med behov for spesialundervisning i stort omfang er de som: Har ungdomsrett til videregående opplæring i Oslo og Har rett til omfattende spesialundervisning i videregående skole etter Opplæringsloven 5-1 Søkerne må fylle ut søknad på og sende inn utfylt skjema Søknad om særskilt inntak med sakkyndig vurdering fra PPT, individuell opplæringsplan (IOP) for inneværende skoleår og halvårsvurdering for høsten Se nærmere informasjon på oslo.vilbli.no Søkere til spesialundervisning i lite til middels omfang er de som: Har ungdomsrett til videregående opplæring i Oslo og Har rett til spesialundervisning i videregående skole etter Opplæringsloven 5-1 Søkerne må fylle ut søknad på og sende inn utfylt skjema Søknad om spesialundervisning i lite til middels omfang med sakkyndig vurdering fra PPT, individuell opplæringsplan (IOP) for inneværende skoleår og halvårsvurdering for høsten Se nærmere informasjon på oslo.vilbli.no Søkere til individuell behandling for minoritetsspråklige er de som: Har ungdomsrett til videregående opplæring i Oslo og Har vært 1-4 år i Norge og har 10. klasse fra norsk grunnskole eller Ikke har norsk grunnskole, men kan dokumentere tilsvarende 10-årig norsk grunnskole eller Ikke kan dokumentere tilsvarende 10-årig norsk grunnskole, og som møter til tester de innkalles til og fullfører tilbud de får plass på Søkerne må fylle ut søknad på og sende inn utfylt skjema Søknad om inntak - for minoritetsspråklige søkere som ber om individuell behandling med nødvendig dokumentasjon. Se nærmere informasjon på oslo.vilbli.no

3 Viktige datoer i februar Søknadsfrist for særskilt inntak av søkere med stort behov for spesialundervisning Søknadsfrist for søknad om spesialundervisning Søknadsfrist for minoritetsspråklige søkere til individuell behandling Søknadsfrist til lærekandidatordningen NB! Etter dette tidspunktet vil det ikke være mulig å registrere eller endre slike søknader. 1. mars Søknadsfrist for ordinært inntak Søknadsfrist for ordinære søkere til opplæring i bedrift NB! Etter dette tidspunktet vil det ikke være mulig å registrere eller endre søknader. 25. juni Siste frist for ettersending av dokumentasjon (vitnemål/kompetansebevis, dokumentasjon på flytting, fagbrev/svennebrev). Frist for å sende inn adresseforandring. Frist for innsending av dokumentasjon på endret karakter etter klage og etter ny eller utsatt prøve og etter eventuell privatisteksamen. Den enkelte søker må sende inn dette selv. NB! Alle som ikke går på kommunale skoler i Oslo skoleåret 2009/2010 må selv sende inn vitnemål/kompetansebevis! NB! For skolegang som er fullført tidligere, må dokumentasjon sendes inn innen søknadsfristen 1.mars! Før sommerferien Ca. 12. juli Ca. 12. august Registrer forhåndssvar hvis du skal reise bort / ikke har tilgang til Internett i sommer. Forhåndssvar kan registreres fra og med 2. mars og fram til 1. juli på Første inntak er klart. 8 dagers svarfrist. NB! Du skal svare på tilbud om plass/venteliste på Andre inntak er klart. Du svarer på tilbud om plass etter andre inntak ved å møte opp første skoledag 23. august Skolestart. Tidspunkt for skolestart vil du finne sammen med melding om inntak på NB! Hvis du ikke møter opp første skoledag mister du plassen. Bare de som har fått skoleplass skal møte opp på skolen Her finner du informasjon til alle søkere til videregående opplæring i skole og bedrift: oslo.vilbli.no Husk registrering av søknad og svarregistrering på Internett:

4 Vg1 Videregående trinn 1 Berg Elvebakken F21 1) Fagerborg Foss Grefsen Hartvig Nissen Hellerud Holtet Lambertseter Bjerke Manglerud Nordstrand Oslo Handelsgymnasium Oslo Katedralskole Etterstad Persbråten Sandaker Sofienberg Sogn Stovner Bjørnholt Ullern Ulsrud Nordvoll Haukåsen Vg1 (Videregående trinn 1) BABAT1---- Vg1 Bygg-og anleggsteknikk DHDHV1---- Vg1 Design og håndverk ELELE1---- Vg1 Elektrofag HSHSF1---- Vg1 Helse- og sosialfag IDRET1---- Vg1 Idrettsfag MDDDR1--1- Vg1 Musikk, dans og drama musikk MDDDR1--4- Vg1 Musikk, dans og drama dans MDDDR1--6- Vg1 Musikk, dans og drama drama MDDDR1M-5- Vg1 Musikk, dans og drama ballett (landsdekkende) MKMED1---- Vg1 Medier og kommunkasjon NANAB1---- Vg1 Naturbruk RMRMF1---- Vg1 Restaurant og matfag SSSSF1---- Vg1 Service og samferdsel STUSP1---- Vg1 Studiespesialisering STFOR!---- Vg1 Studiespesialisering formgivningsfag STUSP1W--- Vg1 Studiespesialisering privatistklasse TPTIP1---- Vg1 Teknikk og industriell produksjon Særskilt tilrettelagte tilbud 2) STUSP1HTA1 Vg1 Studiespesialisering tilrettelagt opplæring arbeidslivstrening STUSP1HTH1 Vg1 Studiespesialisering tilrettelagt opplæring hverdagslivstrening BABAT1HT-1 Vg1 Bygg og anleggsteknikk, tilrettelagt opplæring i egne grupper DHDHV1HT-1 Vg1 Design og håndverk, tilrettelagt opplæring i egne grupper HSHSF1HT-1 Vg1 Helse- og sosialfag, tilrettelagt opplæring i egne grupper IDRET1HT-1 Vg1 Idrettsfag, tilrettelagt opplæring i egne grupper MKMED1HT-1 Vg1 Medier og kommunikasjon, tilrettelagt opplæring i egne grupper MDMDD1HT-1 Vg1 Musikk, dans og drama, tilrettelagt opplæring i egne grupper 3) NANAB1HT-1 Vg1 Naturbruk, tilrettelagt opplæring i egne grupper RMRMF1HT-1 Vg1 Restaurant- og matfag, tilrettelagt opplæring i egne grupper SSSSA1HT-1 Vg1 Service og samferdsel, tilrettelagt opplæring i egne grupper STUSP1HT-1 Vg1 Studiespesialisering, tilrettelagt opplæring i egne grupper TPTIP1HT-1 Vg1 Teknikk og industriell produksjon, tilrettelagt opplæring i egne grupper STUSP1H-HO Vg1 Studiespes., kompetanse på lavere nivå, hørselshemmede STUSP1--HO Vg1 Studiespesialisering hørselshemmede 4) STREA2--HO Vg2 Realfag- hørselshemmede 5) STREA3--HO Vg3 Realfag- hørselshemmede 6) STSSA2--HO Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi hørselshemmede 5) STSSA3--HO Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi hørselshemmede 6) AOLOV0J--- AOLOV0S-1- STUSP1C--- STUSP2C--- STUSP3C--- STUSP1C-1- Tilbud for minoritetsspråklige søkere Forberedende kurs for minoritetsspråklige Grunnskoleopplæring for voksne Vg1 Studiespesialisering minoritetsspråklige Vg2 Studiespesialisering minoritetsspråklige Vg3 Studiespesialisering minoritetsspråklige Vg3 Ett-årig komprimert studiespesialisering minoritetsspråklige 1) Ny skole i Fyrstikkalléen 21. Vi tar forbehold om navneendring. 2) Se oslo.vilbli.no for nærmere beskrivelse av særskilt tilrettelagte tilbud ved den enkelte skole. 3) Manglerud tilbyr fordypning musikk og Hartvig Nissen tilbyr fordypning drama. 4) Elever som tas inn tilknyttes ulike utdanningsprogram. 5) Alle som søker opplæring på Vg2 nivå med ordinære læreplaner ved knutepunktskolene for hørselshemmede skal søke Vg2 realfag hørselshemmede eller Vg2 språk, samfunnsfag og økonomi hørselshemmede. Elever som tas inn vil deretter tilknyttes ulike utdanningsprogram. 6) Alle som søker opplæring på Vg3 nivå med ordinære læreplaner ved knutepunktskolene for hørselshemmede skal søke Vg3 realfag hørselshemmede eller Vg3 språk, samfunnsfag og økonomi hørselshemmede. Elever som tas inn vil deretter tilknyttes ulike utdanningsprogram. NB! Hvis du ikke møter opp første skoledag, mister du plassen din. Bare de som har fått skoleplass skal møte på skolen.

5 Vg2 Videregående trinn 2 Berg Elvebakken F21 1) Fagerborg Foss Grefsen Hartvig Nissen Hellerud Holtet Lambertseter Bjerke Manglerud Nordstrand Oslo Handelsgymnasium Oslo Katedralskole Etterstad Persbråten Sandaker Sofienberg Sogn Stovner Bjørnholt Ullern Ulsrud Nordvoll Haukåsen Vg2 (Videregående trinn 2) BA Bygg- og anleggsteknikk BABYG2---- Vg2 Byggteknikk BAKEM2---- Vg2 Klima-, energi- og miljøteknikk BAOFT2---- Vg2 Overflateteknikk DH Design og håndverk DHBLD2---- Vg2 Blomsterdekoratør DHDGH2M--- Vg2 Design/gullsmedhåndverk (landsdekkende) DHDTE2---- Vg2 Design og tekstil DHFRI2---- Vg2 Frisør DHIUD2---- Vg2 Interiør og utstillingsdesign EL Elektrofag ELDEL2---- Vg2 Data og elektronikk ELDEL2UT-- Vg2 Data og elektronikk opplæring i utlandet 2) ELELE2---- Vg2 Elenergi ELKVT2---- Vg2 Kulde- og varmepumpeteknikk ELAUT2---- Vg2 Automatisering HS Helse og sosialfag HSAMB2---- Vg2 Ambulansefag HSBUA2---- Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag HSHEA2---- Vg2 Helsearbeiderfag HSHES2---- Vg2 Helseservicefag HSHUD2---- Vg2 Hudpleie ID Idrettsfag IDIDR2---- Vg2 Idrettsfag MD Musikk, dans og drama MDDAN2---- Vg2 Dans MDDAN2M-5- Vg2 Dans ballett (landsdekkende) MDDRA2---- Vg2 Drama MDMUS2---- Vg2 Musikk MK Medier og kommunikasjon MKMED2---- Vg2 Medier og kommunikasjon MKMED2UT-- Vg2 Medier og kommunikasjon opplæring i utlandet 3) NA Naturbruk NAADI2---- Vg2 Anleggsgartner/driftsoperatør idrettsanlegg RM Restaurant- og matfag RMMFG2---- Vg2 Matfag RMKOS2---- Vg2 Kokk- og servitørfag SS Service og samferdsel SSISF2---- Vg2 Ikt- servicefag SSRLV2---- Vg2 Reiseliv SSSSS2---- Vg2 Salg, service og sikkerhet SSTRL2---- Vg2 Transport og logistikk ST Studiespesialisering STFOR2---- Vg2 Formgivingsfag STREA2---- Vg2 Realfag STSSA2---- Vg2 Språk,samfunnsfag og økonomi STREA2UT-- Vg2 Realfag opplæring i utlandet 3 STSSA2UT-- Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi opplæring i utlandet 4) STUSP2W--- Vg2 Studiespes privatistklasser STUSP2Z---- Vg2 Stud. Spes International Baccalaureate 5) TP Teknikk og industriell produksjon TPBLK2---- Vg2 Bilskade, lakk og karosseri TPKJØ2---- Vg2 Kjøretøy TPMAR2---- Vg2 Maritime fag TPPIN2---- Vg2 Industriteknologi ) Ny skole i Fyrstikkalléen 21. Vi tar forbehold om navneendring. 2) Sogn videregående skole tilbyr Vg2 Data og elektronikk i Bournemouth. Se oslo.vilbli.no for nærmere informasjon. 3) F21 tilbyr Vg2 Medier og kommunikasjon i Bournemouth. Se oslo.vilbli.no for mer informasjon. 4) Stovner videregående skole tilbyr Vg2 i London, Ulsrud videregående skole tilbyr Vg2 i Cambridge og Nordstrand videregående skole tilbyr Vg2 i Berlin. Se oslo.vilbli.no for nærmere informasjon. 5) For nærmere informasjon om International Baccalaureate (IB): Se oslo.vilbli.no

6 Vg3 Videregående trinn 3 Berg Elvebakken F21 1) Fagerborg Foss Grefsen Hartvig Nissen Hellerud Holtet Lambertseter Bjerke Manglerud Nordstrand Oslo Handelsgymnasium Oslo Katedralskole Etterstad Persbråten Sandaker Sofienberg Sogn Stovner Bjørnholt Ullern Ulsrud Nordvoll Haukåsen Vg3 (Videregående trinn 3) DH Design og håndverk DHINT3---- Vg3 Interiør DHUTS3---- Vg3 Utstillingsdesign EL Elektrofag ELDAT3---- Vg3 Dataelektronikerfaget ELAUT3---- Vg3 Automatiseringsfaget HS Helse- og sosialfag HSAPO3---- Vg3 Apotekteknikk HSHES3---- Vg3 Helsesekretær HSHUD3---- Vg3 Hudpleier HSTAN3---- Vg3 Tannhelsesekretær ID Idrettsfag IDIDR3---- Vg3 Idrettsfag MD Musikk, dans og drama MDDAN3---- Vg3 Dans (generell dans) MDDAN3M-5- Vg3 Dans (ballett, landsdekkende) MDMUS3---- Vg3 Musikk MDDRA3---- Vg3 Drama MK Medier og kommunikasjon MKMED3---- Vg3 Studieforberedende medier og kommunikasjon MKMDE3---- Vg3 Mediedesign PB Påbygging til generell studiekompetanse PBPBY3--- Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse 2) PBPBY3--RF Vg3 Påbygging til generell studiekomp. med realfaglig fordypning 2) PBPBY4YK-- Vg3 Påbygging til generell studiekomp. etter yrkeskomp, dagtid, 23 t/uke 3) PBPBY4YKKV Vg3 Påbygging til generell studiekomp. etter yrkeskomp, kveldstid, 23 t/uke 3) ST Studiespesialisering STFOR3---- Vg3 Formgivningsfag STREA3---- Vg3 Realfag STSSA3---- Vg3 Språk,samfunnsfag og økonomi STUSP3W--- Vg3 Studiespesialisering, privatistklasse STUSP3Z--- Vg3 International Baccalaureate (IB)4 1 Ny skole i Fyrstikkalléen 21. Vi tar forbehold om navneendring. 2) For nærmere informasjon om Påbygging til generell studiekompetanse. Se oslo.vilbli.no 3) For nærmere informasjon om Påbygging til generell studiekompetanse etter yrkesfag: Se oslo.vilbli.no 4) For nærmere informasjon om International Baccalaureate (IB): Se oslo.vilbli.no Logg inn på med MinID Alle må bruke MinID for å søke videregående opplæring på Søkerne får brev med PIN-koder til MinID sendt til sin folkeregistrerte adresse ved årsskiftet. PIN-kodene til MinID er personlige. Rådgivere og skoler får ikke tilgang til søkernes koder. MinID er en personlig, elektronisk ID som gir deg tilgang til offentlige tjenester på nettet. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) er ansvarlig for MinID. MinIDs brukerstøtte: telefon: e-post: Har du andre spørsmål om MinID, se oslo.vilbli.no

7 Tilbud i Akershus hvor Oslo kan kjøpe plass Dønski Rosenvilde Stabekk Ås Sørumsand Skedsmo Strømmen Kjelle Hvam Jessheim Vg1 (Videregående trinn 1) IDRET1--B- Vg1 Idrettsfag med alpint IDRET1--C- Vg1 Idrettsfag med golf Vg2 (Videregående trinn 2) BATRT2---- Vg2 Treteknikk BAANL2---- Vg2 Anleggsteknikk DHAKT2---- Vg2 Aktivitør DHDTR2---- Vg2 Design og trearbeid HSFOT2---- Vg2 Fotterapi og ortopedi IDIDR2--B- Vg2 Idrett m/alpint IDIDR2--C- Vg2 Idrett m/golf NAHHO2---- Vg2 Heste- og hovslagerfaget NALGA2---- Vg2 Landbruk- og gartnernæring TPAMK2---- Vg2 Arbeidsmaskiner Vg3 (Videregående trinn 3) IDIDR3--B- Vg3 Idrett med alpint IDIDR3--C- Vg3 Idrett med golf HSFOT3---- Vg3 Fotterapeut NALBR3--- Vg3 Landbruk NANAB3---- Vg3 Naturbruk (studieforberedende) Natur videregående skole i Oslo Natur videregående skole i Oslo er en friskolestiftelse (privatskole) som tilbyr opplæring innen utdanningsprogram for naturbruk. Mer informasjon finner du på Du må søke direkte til skolen. Søknadsskjemaet finner du på hjemmesiden. Viktige Datoer 1. februar Søknadsfrist for særskilt inntak av søkere med stort behov for spesialundervisning Søknadsfrist for søknad om spesialundervisning Søknadsfrist for minoritetsspråklige søkere til individuell behandling Søknadsfrist til lærekandidatordningen 1. mars Søknadsfrist for ordinært inntak Søknadsfrist for ordinære søkere til opplæring i bedrift Husk registrering av søknad og svarregistrering på Internett: Her finner du mer informasjon om tilbud og søkning: Her finner du oversikt over friskoler som tilbyr videregående opplæring og har eksamensrett: oslo.vilbli.no oslo.vilbli.no

8 Utdanningsetaten Strømsveien 102 Pb 6127 Etterstad, 0602 Oslo Tlf: Faks: Telefonnummer for henvendelser om inntak til videregående opplæring i skole og formidling til læreplass i Oslo Illustrasjon: Abel S Reyes Trykk: RK Grafisk Design: Creuna Nyttinge adresser Utdanningsetaten, inntakskontoret Inntak til videregående opplæring i skole og formidling til læreplass Strømsveien 102 Postboks 6127 Etterstad, 0602 Oslo Telefon: Faks: Internett: E-post: Utdanningsetaten, Avdeling for fagopplæring Strømsveien 102 Postboks 6127 Etterstad, 0602 Oslo Telefon: 02180/ Faks: Internett: Oslo VO Servicesenter Karoline Kristiansens vei 8 Postboks 6033 Etterstad, 0601 Oslo Telefon: Faks: Internett: E-post: Oslo VO Servicesenter, Privatistkontoret Karoline Kristiansens vei 8 Postboks 6033 Etterstad, 0601 Oslo Telefon: Faks: Internett: Oppmelding: E-post: Illustrasjon fra elever på Elvebakken videregående skole Fatmeh Al-Jumaily Nina Kraft

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no Viktige opplysninger Søknad til private skoler med rett til statstilskudd På vigo.no kan du også søke til enkelte privatskoler i Agder. Det kan for disse skolene påløpe ekstra kostnader for eleven. For

Detaljer

Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2012-2013

Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2012-2013 Vidaregåande opplæring tilbod i 2012-2013 VIKTIGE DATOAR 1. februar Søknadsfrist for inntak med behov for spesialundervisning. Søknadsfrist for lærekontrakt med unntak frå opplæringsordninga og opplæringskontrakt.

Detaljer

Vidaregåande opplæring

Vidaregåande opplæring Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2015-2016 Viktige datoar Pass på at du har PIN-kodar til MinID i god tid før søknadsfristen. 2. febr. : Søknadsfrist om fortrinnsrett eller individuell vurdering.

Detaljer

Vidaregåande opplæring

Vidaregåande opplæring Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2014-2015 2 Viktige datoar Pass på at du har PIN-kodar til MinID i god tid før søknadsfristen. 3. febr. : Søknadsfrist om fortrinnsrett eller individuell vurdering.

Detaljer

Til deg som har søkt videregående skoler i Oslo skoleåret 2015/2016

Til deg som har søkt videregående skoler i Oslo skoleåret 2015/2016 Oslo kommune Utdanningsetaten Til deg som har søkt videregående skoler i Oslo skoleåret 2015/2016 lllustrasjon: Herman Zander. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever på Bjørnholt skole. Du

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Overgangsordninger fra Reform 94 til Kunnskapsløftet

Overgangsordninger fra Reform 94 til Kunnskapsløftet Vår saksbehandler: Direkte tlf: Vår dato: 10.09.2007 Deres dato: Vår referanse: 07/2874 Deres referanse: Til fylkesmenn fylkeskommuner videregående skoler Overgangsordninger fra Reform 94 til Kunnskapsløftet

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

Ledig 2014/2015. Klassar 2015/2016

Ledig 2014/2015. Klassar 2015/2016 Nordmøre Atlanten vgs vg 1 Idrettsfag 1 27 0 1 27 1 27 1 27 Mus/dans/drama dans 0 4 0 0 0 0 0 0 0 Mus/dans/drama musikk 1 23 14 1 27 1 27 1 27 Studiespesialisering 5 135 2 5 135 5 135 5 135 Totalt vg 1

Detaljer

Slik søker du videregående opplæring 2014-2015

Slik søker du videregående opplæring 2014-2015 Slik søker du videregående opplæring 2014-2015 Velkommen som søker til videregående opplæring i Hedmark En del av dere er allerede i videregående opplæring og kjenner godt til rutinene rundt søking til

Detaljer

Møteinnhold. Kort om: Hovedsak: Strukturen i videregående skole etter Kunnskapsløftet 06

Møteinnhold. Kort om: Hovedsak: Strukturen i videregående skole etter Kunnskapsløftet 06 Møteinnhold Kort om: Private skoler og internasjonale muligheter Om karakterberegning Om skolene på Nedre Romerike Om gangen i rådgivningen Om bruk av Internett Om søknad på Internett med bruk av M Hva

Detaljer

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 Til deg som har søkt videregående opplæring i skole Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 I dette heftet finner du informasjon om hvordan inntaket til videregående opplæring er organisert. Heftet inneholder

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

Å redusere bortvalg - bare skolenes ansvar? En undersøkelse av bortvalg ved de videregående skolene i Akershus fylkeskommune skoleåret 2010-2011

Å redusere bortvalg - bare skolenes ansvar? En undersøkelse av bortvalg ved de videregående skolene i Akershus fylkeskommune skoleåret 2010-2011 Å redusere bortvalg - bare skolenes ansvar? En undersøkelse av bortvalg ved de videregående skolene i Akershus fylkeskommune skoleåret 2010-2011 Eifred Markussen Idunn Seland Rapport 6/2012 Å redusere

Detaljer

Fagsamling Utdannings- og yrkesveiledning UOY

Fagsamling Utdannings- og yrkesveiledning UOY Fagsamling Utdannings- og yrkesveiledning UOY Asbjørn Skogum fagopplæringsleder Elisabeth Berg Olsen Rådgiver inntak Åslaug Enger Olsen Rådgiver inntak Heidi Thuve Rådgiver inntak Kari Louise Hovland -

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT. for videregående opplæring i Akershus

TILSTANDSRAPPORT. for videregående opplæring i Akershus TILSTANDSRAPPORT for videregående opplæring i SKOLEÅRET 20132014 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS HURDAL EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM 23 30 NES 20 SØRUM OSLO BÆRUM 6 8 7 9 5 12

Detaljer

Videregående opplæring. Foreldremøte 25.09.13

Videregående opplæring. Foreldremøte 25.09.13 Videregående opplæring Rett til 3 års opplæring i skole i et av tre valgte utdanningsprogram De tre årene må tas ut i løpet av fem år etter avsluttet ungdomsskole når hele opplæringen skjer i skole og

Detaljer

Skolebehovsplan 2007-2016

Skolebehovsplan 2007-2016 Høringsutkast Skolebehovsplan 2007-2016 Høringsfrist 26. juni 2007 Oslo kommune Utdanningsetaten Høringsinstanser Dato: 05.06.2007 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 200703194-4 Alex Seip,

Detaljer

INNTAKSREGLEMENT for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG)

INNTAKSREGLEMENT for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG) Revidert februar 2015 R INNTAKSREGLEMENT for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG) Gjeldende for skoleåret 2015/2016. Med hjemmel i Privatskolelova

Detaljer

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP Generelt styrke ungdomsskoleelevers forutsetninger for rett førstevalg på videregående

Detaljer

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen Lærebedrift Bli en godkjent lærebedrift Hvordan rekruttere lærlinger Hvor lang er læretiden Hva har lærebedriften ansvaret for Hvilke fordeler har en lærebedrift Tilskudd Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Detaljer

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole:

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole: Opplæring i bedrift Søknad og formidling Hva skjer når? Søknad og CV Valg av lærefag Intervju Mine visittkort Logg for søknader Hvor finner du læreplassene Lærling eller lærekandidat Kontakter og adresser

Detaljer

Videregående opplæring organisert for voksne

Videregående opplæring organisert for voksne Videregående opplæring organisert for voksne HVEM HAR RETT TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FOR VOKSNE? Du må fylle 25 år eller mer det året du søker Du må ikke ha fullført videregående opplæring tidligere Du

Detaljer

Årsrapport 2011. Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015. Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal

Årsrapport 2011. Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015. Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Besøksadresse: Ragnvald Blakstadsvei 1 4838 Arendal Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015 Org.nr.: 943 039 046 E-post: postmottak@austagderfk.no

Detaljer

Fagopplæringsordningen. Sigrid Isdal Spesialrådgiver Fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen. Sigrid Isdal Spesialrådgiver Fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen Sigrid Isdal Spesialrådgiver Opplæringsavdelingen : Godkjenner lærebedrifter og opplæringskontor. Bedriftsbesøk/veiledning til lærlinger/lærebedrifter Utbetaler tilskudd til bedriftene

Detaljer

Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2013/14 Innhald

Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2013/14 Innhald Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2013/14 Innhald Samandrag... 2 Innleiing... 3 Programområda innan yrkesfaglege utdanningsprogram... 3 Utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag...

Detaljer

Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder

Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder Velkommen som søker til læreplass Slik søker du læreplass Hvordan behandles søknaden? Er du garantert å få læreplass? Søknad og intervju Forventninger

Detaljer

Om heftet. Oslo, 1. oktober 2006 PEDLEX Norsk Skoleinformasjon

Om heftet. Oslo, 1. oktober 2006 PEDLEX Norsk Skoleinformasjon Om heftet Hva er videregående opplæring og hvordan fungerer denne i Norge i dag? Hvilke valgmuligheter har de unge, hvilke forutsetninger og forkunnskaper kreves for de forskjellige utdanningsprogrammene,

Detaljer

Til alle ungdomsskolene i region Follo

Til alle ungdomsskolene i region Follo Til alle ungdomsskolene i region Follo Her kommer en komplett kurskatalog med all relevant informasjon for både elever, lærere og foresatte i forbindelse med utprøvingen av utdanningsprogram på vgs. i

Detaljer