Videregående opplæring i Telemark

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Videregående opplæring i Telemark"

Transkript

1 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Videregående opplæring i Telemark Statistikk over inntak, formidling og voksenopplæring i 2010/2011

2 INNHOLD: GENERELLE OPPLYSNINGER OM INNTAKET 2010/ STATISTIKK, INNTAKET 2010/2011 OG LITT HISTORIKK... 9 Primærsøkere, elever og ledige plasser, Elever på Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse Fylkesoversikt over plasser, klasser, primærsøkere og inntatte, skoleåret 2010/ Fylkesoversikt over programområder, hele Telemark Fylkesoversikt, region og programområder Fylkesoversikt, trinn Plasser, klasser, primærsøkere og elever, pr. skole Litt annerledes regiondeling, per utdanningsprogram VOKSENOPPLÆRING I TELEMARK OPPDRAGSUNDERVISNING I TELEMARK INNTAK PÅ SÆRSKILT GRUNNLAG FORMIDLING AV SØKERE TIL LÆREPLASS... 43

3 GENERELLE OPPLYSNINGER OM INNTAKET 2010/2011 Alle tall i statistikkheftet er tall pr. 1. september 2010 (hvis ikke annet er opplyst). Skoletilbudet Skoletilbudet for 2010/2011 ble vedtatt i desember 2009 av Telemark fylkesting. 4. mai ble skoletilbudet justert av Hovedutvalget for kompetanse. Flere klasser ble opprettet under inntaket slik at alle søkere med rett kunne få et tilbud. 53 søkere med voksen rett fikk tilbud ved våre skoler, 13 stk på Vg1, 36 på Vg2 og 4 på Vg3. Søkere uten rett fikk tilbud på ledige plasser i inntakene i juli og august. 113 av disse fikk skoleplass pr 1.september, 26 på Vg1, 31 på Vg2 og 56 på Vg3. Søkere Til skoleåret 2010/2011 var det 6400 søkere til fylkeskommunale videregående skoler i Telemark. Dette var 83 flere søkere enn året før. 1. inntak 18. mai 18. mai fikk 98 % av rettssøkerne som var kvalifisert for å delta i inntaket, et forhåndsløfte om skoleplass på bakgrunn av karakterene fra halvårsvurderingen. Tilbudet ble bekreftet da standpunkt- og eksamenskarakterene forelå. 42 av søkerne som fikk tilbud i mai, mistet tilbudet ved inntaket i juli som følge av at de gikk ned i karakter til standpunkt/eksamen eller pga. at avgiverkurset ikke var bestått. Dette var 20 flere enn året før. Grunnen til denne økningen er at flere fikk tilbud om plass i forhåndsinntaket. Inntatte 6243 (6262) ble tatt inn til fylkeskommunale videregående skoler i Telemark. Av disse ble det tatt inn 48 (40) søkere fra andre fylker. Tallene i parentes er fjorårets tall. Fordeling av elever på Vg1 mellom yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogram: Telemark har gjennom mange år hatt stor søking til yrkesfaglige utdanningsprogram. Gjennom de siste årene har det imidlertid vært en svak dreining mot av flere søker studieforberedende utdanningsprogram. Tabellen under viser hvordan fordelingen har vært de seneste årene. 3

4 Fordeling av inntatte til Vg1 mellom yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogram 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % Yrkesfag Studieforberedende ,0 % For inneværende skoleår var det 58,5 % som søke yrkesfag, mens 41,5 % som søkte studieforberedende utdanningsprogram. Søkere uten tilbud Ved inntaket i juli (etter standpunkt- og eksamenskarakterer) var 163 søkere uten tilbud (samme tall i fjor var 102). Av disse var det 34 søkere med ungdomsrett (mot 26 året før). Etter 2. inntak i august hadde alle fått tilbud. Inntak på 1. ønske 90,9 % (91 % i fjor) av alle søkerne til videregående skole fikk oppfylt sitt 1. ønske. 88,4 % av søkerne til Vg1 kom inn på sitt 1. ønske se tabellen under. Dette er en nedgang på 1,6 % fra i fjor og er nå på omtrent samme nivå som i Vg1-elever tatt inn på 1.ønske % tatt inn på 1.ønske 95,00 % 90,00 % 85,00 % 80,00 % 75,00 % % tatt inn på 1.ønske ,90 82,30 82 % 84 % 87,70 88 % 90 % 90 % 88,4 % % % % Inntaksår Omvalg I år begynte 2653 elever fra Telemark på Vg1-nivå. Av disse har 2619 ungdomsrett, 13 voksenrett og 21 er uten rett. Av 2619 elever med ungdomsrett går 2478 på ordinære programområder og 141 stykker på kurs med arbeidstrening og hverdagslivstrening (siste gruppen er ikke med i statistikken 4

5 videre). Av de 2478 elevene kommer fra grunnskolen eller tilsvarende, dvs. 87,3 %. (4 av disse tok fri i flere år) fra samme Vg1, dvs. 4,8 % fra et annet Vg1 eller Vg2, dvs. 7,9 %. Det betyr at 196 (7,9 %) av årets Vg1-elever foretok et omvalg, dvs. søkte til et annet vg1 enn den de hadde før. Elever som tok omvalg, 196 totalt Elever Kommer fra: 160 Annet Vg1 eller tilsvarende (7 av disse er fra OIMG) 36 Annet Vg2 eller tilsvarende Elever som tar samme Vg1 om igjen, 118 totalt Elever Kommer fra: 51 Vg1 Helse og sosial 28 Vg1 Teknikk og ind. produksjon 12 Vg1 Studiespesialisering 8 Vg1 Byggfag 6 Vg1 Service og samferdsel 4 Vg1 Naturbruk 4 Vg1 Design og håndverk 2 Vg1 Medier og kommunikasjon 1 Vg1 Elektrofag 1 Vg1 Restaurant- og matfag 1 Vg1 Idrettsfag Landslinje i Telemark Notodden videregående skole har landslinje innen yrkessjåførfaget. Inntak foregår direkte på skolen og fremkommer dermed ikke i søkerstatistikken. Skolen har i høstsemesteret 24 elever. Telemarkinger på lands- og landsdekkende linjer 27 telemarkinger har vært elever på følgende landslinjer pr : Skolenr Skolnavn Kode* Navn Antall 6023 KONGSBERG VGS DHUIM2L UR- OG INSTRUMENTMAKER, LAL BLAKSTAD VGS BAANL2L ANLEGGSTEKNIKK, LAL BLAKSTAD VGS TPAMM3L ANLEGGSMASKINMEKANIKER, LAL SETESDAL VGS STSSA2L-S- SPRÅK/SAMF/ØK - ALP/LANGR, LAL SETESDAL VGS STSSA3L-S- SPRÅK/SAMF/ØK - ALP/LANGR,LAL SETESDAL VGS STUSP1L-S- STUDIESPES - ALP/LANGR, LAL SOLA VGS ELFLY2L FLYFAG, LAL HEIMDAL VGS IDIDR2L-N IDRETTSFAG - KOMBINERT, LAL OPPDAL VGS IDIDR3L-B IDRETTSFAG - ALPINT, LAL ANDØY VGS ELROM3L ROMTEKNOLOGI, LAL 4 5

6 Total 27 *1, 2 og 3 tall i kodene for utdanningsprogram betyr trinn (vg1, vg2 eller vg3). Telemarkinger på private skoler Pr gikk det 277 elever med bostedsadresse i Telemark på private skoler. 103 av disse elevene går på Toppidrettsgymnaset i Telemark, og 77 på Kvitsund gymnas. Skolenr Skolnavn Kode* Navn Antall 107 OSLO BY STEINERSKOLE STSSA2RS STUDIESPES, HUMANISTFAG 2. ÅR RØYKEN VIDEREGÅENDE STEINERSKOLE MDMDR2RS MUSIKKTEATER, 2. ÅR RØYKEN VIDEREGÅENDE STEINERSKOLE MDMDR3RS MUSIKKTEATER, 3. ÅR RØYKEN VIDEREGÅENDE STEINERSKOLE MKMED1RS MEDIER OG KOMMUNIKASJON, 1. ÅR RØYKEN VIDEREGÅENDE STEINERSKOLE STUSP2RS STUDIESPES, ALLMENN 2. ÅR RØYKEN VIDEREGÅENDE STEINERSKOLE STUSP3RS STUDIESPES, ALLMENN 3. ÅR FYRESDAL VIDAREGÅANDE STEINERSKOLE BABAT2RS BYGG OG ANLEGGSFAG, 2. ÅR FYRESDAL VIDAREGÅANDE STEINERSKOLE NANAB1RS NATURBRUK 1. ÅR FYRESDAL VIDAREGÅANDE STEINERSKOLE NANAB2RS NATURBRUK 2. ÅR PLUS-SKOLEN DHDGH2 DESIGN/GULLSMEDHÅNDVERK NORGES TOPPIDRETTSGYMNAS BÆRUM STREA2T REALFAG - TOPPIDRETT NORGES TOPPIDRETTSGYMNAS BÆRUM STSSA3T SPRÅK/SAMF/ØK - TOPPIDRETT NORGES TOPPIDRETTSGYMNAS BÆRUM STUSP1T STUDIESPES - TOPPIDRETT HELTBERG GYMNAS STREA2UT REALFAG, UTLAND HELTBERG GYMNAS STSSA2 SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØK HELTBERG GYMNAS STSSA2UT SPRÅK/SAMF/ØK, UTLAND TREIDER AS STSSA3 SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØK NORGES TOPPIDRETTSGYMNAS KONGS STSSA2T SPRÅK/SAMF/ØK - TOPPIDRETT NORGES TOPPIDRETTSGYMNAS KONGS STSSA3T SPRÅK/SAMF/ØK - TOPPIDRETT NORGES TOPPIDRETTSGYMNAS LILLEHAMMER STSSA2T SPRÅK/SAMF/ØK - TOPPIDRETT NORGES TOPPIDRETTSGYMNAS LILLEHAMMER STSSA3T SPRÅK/SAMF/ØK - TOPPIDRETT NORGES TOPPIDRETTSGYMNAS GEILO STSSA3T SPRÅK/SAMF/ØK - TOPPIDRETT SKAGERAK INTERNATIONAL SCHOOL STUSP1 STUDIESPESIALISERING SKAGERAK INTERNATIONAL SCHOOL STUSP2Z INTERNATIONAL BACCALAUREATE SKAGERAK INTERNATIONAL SCHOOL STUSP3Z INTERNATIONAL BACCALAUREATE NORSK FOTTERAPEUTSKOLE HSFOT2 FOTTERAPI OG ORTOPEDITEKNIKK NORSK FOTTERAPEUTSKOLE HSFOT3 FOTTERAPI TOPPIDRETTSGYMNASET I TELEMARK STSSA2T SPRÅK/SAMF/ØK - TOPPIDRETT TOPPIDRETTSGYMNASET I TELEMARK STSSA3T SPRÅK/SAMF/ØK - TOPPIDRETT TOPPIDRETTSGYMNASET I TELEMARK STUSP1T STUDIESPES - TOPPIDRETT NOROFF MEDIEGYMNAS KRISTIANSAND MKMED2 MEDIER OG KOMMUNIKASJON TOMB VGS/LANDBRUKSSTUDIER NALBR3 LANDBRUK TOMB VGS/LANDBRUKSSTUDIER NANAB3 NATURBRUK, STUDIEFORB HANDVERKSSKOLEN DHDTR2 DESIGN OG TREARBEID TYRIFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE ELELE2 ELENERGI TYRIFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE STREA2 REALFAG TYRIFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE STREA3 REALFAG TYRIFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE STSSA2 SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØK TYRIFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE STSSA3 SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØK TYRIFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE STUSP1 STUDIESPESIALISERING GJENNESTAD VIDEREGÅENDE SKOLE BABAT1 BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK 1 6

7 313 GJENNESTAD VIDEREGÅENDE SKOLE DHBLD2 BLOMSTERDEKORATØR GJENNESTAD VIDEREGÅENDE SKOLE HSBUA2 BARNE- OG UNGDOMSARB. FAG GJENNESTAD VIDEREGÅENDE SKOLE NAAID2 ANL.GARTNER/IDR.ANL.FAG GJENNESTAD VIDEREGÅENDE SKOLE NAGAN3 GARTNERNÆRING GJENNESTAD VIDEREGÅENDE SKOLE PBPBY3 PÅBYGG TIL GEN STK GJENNESTAD VIDEREGÅENDE SKOLE SSSSA1 SERVICE OG SAMFERDSEL KVITSUND GYMNAS STREA2 REALFAG KVITSUND GYMNAS STSSA2 SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØK KVITSUND GYMNAS STSSA3 SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØK KVITSUND GYMNAS STUSP1 STUDIESPESIALISERING DROTTNINGBORG VIDEREGÅENDE SKOLE PBPBY3 PÅBYGG TIL GEN STK DROTTNINGBORG VIDEREGÅENDE SKOLE STSSA2 SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØK DROTTNINGBORG VIDEREGÅENDE SKOLE STSSA3 SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØK DROTTNINGBORG VIDEREGÅENDE SKOLE STUSP1 STUDIESPESIALISERING KVS - BYGLAND BABAT1 BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK KVS - BYGLAND BABYG2 BYGGTEKNIKK SØRLANDETS MARITIME VIDEREG. FRISKOLE TPMAR2 MARITIME FAG LUNDENESET VIDAREGÅANDE SKOLE STUSP1 STUDIESPESIALISERING TRYGGHEIM VIDAREGÅANDE SKOLE ELELE1 ELEKTROFAG FRAMNES KRISTNE VIDAREGÅANDE SKULE IDIDR3 IDRETTSFAG FRAMNES KRISTNE VIDAREGÅANDE SKULE STSSA3 SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØK KONGSHAUG MUSIKKGYMNAS MDMDD11 MUS/DANS/DRAMA - MUSIKK KONGSHAUG MUSIKKGYMNAS MDMUS2 MUSIKK KROKEIDE VIDEREGÅENDE SKOLE AOLOV1S OPPLÆRING I STØRRE GRUPPER DANIELSEN INTENSIVGYMNAS STREA3 REALFAG SONANS VIDEREGÅENDE SKOLE BERGEN STUSP1 STUDIESPESIALISERING NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE PBPBY3 PÅBYGG TIL GEN STK BERGEN PRIVATE GYMNAS MDMUS2 MUSIKK DEN NORSKE SKOLE GRAN CANARIA STSSA2 SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØK DEN NORSKE SKOLE GRAN CANARIA STSSA3 SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØK ANDEBU KOMPETANSE- OG SKOLESENTER (AKS) STUSP1HTH1 ST HVERDAGSLIVSTRENING, 1. ÅR BRISKEBY SKOLE OG KOMPETANSESENTER AS PBPBY3 PÅBYGG TIL GEN STK BRISKEBY SKOLE OG KOMPETANSESENTER AS SSSSA1 SERVICE OG SAMFERDSEL BRISKEBY SKOLE OG KOMPETANSESENTER AS SSSSS2 SALG, SERVICE OG SIKKERHET 1 TOTALT 277 *1, 2 og 3 tall i kodene for utdanningsprogram betyr trinn (vg1, vg2 eller vg3). 7

8 8

9 STATISTIKK, INNTAKET 2010/2011 OG LITT HISTORIKK Tallene som er presentert nedenfor er basert på søkerstatistikk etter siste ajourhold, dvs. etter Primærsøkere er først med i statistikk som primærsøkere og de av søkere som har fått tilbud om skoleplass innen er videre i statistikken som tatt inn. Forklaring til tabellene Plasser og klasser = antall planlagte plasser og klasser. Solgt = antall solgte plasser til andre fylker. egne = primærsøkere fra Telemark, ordinært og særskilt inntak. andre = primærsøkere fra andre fylker, ordinært og særskilt inntak. Primærsøkere og sum = alle primærsøkere, både fra Telemark og andre fylker. egne = søkere fra Telemark som ble tatt inn, pr andre = søkere fra andre fylker som ble tatt inn, pr sum = alle søkere som ble tatt inn, pr Vgs = videregående skole. Grenland = Bamble, Croftholmen, Porsgrunn, Hjalmar Johansen, Skien og Skogmo vgs. Vestmar = Kragerø vgs. Øst-Telemark/Tinn = Rjukan vgs. Midt-Øst Telemark = Bø, Lunde, Notodden og Søve vgs. Vest-Telemark = Vest-Telemark vgs. Fordelt på nivå Primærsøkere, elever og ledige plasser, Nivå Plasser Primær Tatt Ledig søkere inn Vg Vg Vg3 (+TAF 4.året) Forkurs språk Sum

10 Søkere, elever og skoleplasser, skoleårene Plasser Søkere Fordelt på region Region Plasser Primær søkere Ledig GRENLAND VESTMAR ØST-TELEMARK/TINN MIDT-ØST TELEMARK VEST-TELEMARK Totalt

11 Elever på Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse Plass søkere Vg3 Påbygging til gen. studiekompetanse Inntakskravet til Vg3 Påbygging til generelle studiekompetanse er Vg2 innen yrkesfaglig utdanningsprogram eller yrkeskompetanse med eller uten fag-/svennebrev. 302 elever begynte på utdanningsprogrammet i år. Tabellen nedenfor viser kurs/utdanningsprogram de har fra før. 275 av elevene kommer direkte fra Vg2, og 27 har Vg3/VKII/fagbrev/svennebrev eller tilsvarende. 267 av elevene har ungdomsrett, 1 har fullføringsrett, 2 har voksenrett og 32 er uten rett. Vg2, VKI eller tilsvarende HELSEARBEIDERFAG 61 BYGGTEKNIKK 35 BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG 29 MEDIER OG KOMMUNIKASJON 22 ELENERGI 15 SALG, SERVICE OG SIKKERHET 14 INDUSTRITEKNOLOGI 12 IKT-SERVICEFAG 11 KLIMA-/ENERGI/MILJØTEKN 7 DESIGN OG TEKSTIL 7 DATA OG ELEKTRONIKK 7 KOKK- OG SERVITØRFAG 9 KJØRETØY 7 FRISØR 4 AUTOMATISERING 4 REISELIV 4 BLOMSTERDEKORATØR 3 INTERIØR OG UTSTILLINGSDESIGN 3 TRANSPORT OG LOGISTIKK 3 HELSESERVICEFAG 2 HESTE- OG HOVSLAGERFAG 2 KJEMIPROSESS 2 DIV. GRUNNKURS, VOKSENRETT 2 VK I SALG OG SERVICE 1 VK I BLOMSTERDEKORATØR 1 VK I ELEKTRONIKK 1 VK I KJØRETØY 1 BYGG OG ANLEGGSFAG, 2. ÅR 1 OVERFLATETEKNIKK 1 AMBULANSEFAG 1 SKOGBRUK 1 MATFAG 1 MARITIME FAG 1 Sum 275 Vg3, VKII eller tilsvarende Vg3 Påbygging til gen.stud.kompetanse 9 Barne- og ungd.arbeiderfaget 4 VKII Hjelpepleier 2 Tømrerfaget 2 VKII Hudpleier 1 Kontorfaget 1 Elektrikerfaget 1 Trevare og møbelsnekkerfaget 1 Vg3 Interiør 1 Vg3 Apotekteknikk 1 Vg3 Helsearbeiderfaget 1 Vg3 Medier og komm. stud.forb. 1 Vg3 Formgivinsfag 1 Kokkfaget 1 Sum 27 11

12 Fylkesoversikt over plasser, klasser, primærsøkere og inntatte, skoleåret 2010/2011 Tallene omfatter søkere og inntatte i ordinært og særskilt inntak, per Tallene 1, 2 og 3 i koder for utdanningsprogram betyr Vg1-, Vg2- eller Vg3-nivå. Fylkesoversikt over programområder, hele Telemark totalt Tatt inn Kode Navn Pl Kl Solgt Ledig AOLOV0J FORBR KURS FOR MIN.SPRÅKLIGE BAANL2 ANLEGGSTEKNIKK BABAT1 BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK BABYG2 BYGGTEKNIKK BAKEM2 KLIMA-/ENERGI/MILJØTEKN BAOFT2 OVERFLATETEKNIKK DHBLD2 BLOMSTERDEKORATØR 8 0, DHDHV1 DESIGN OG HÅNDVERK DHDHV1N DESIGN/HÅNDV, SK 3-ÅRIG DHDTE2 DESIGN OG TEKSTIL 7 0, DHFRI2 FRISØR DHINT3 INTERIØR DHIUD2 INTERIØR OG UTSTILLINGSDESIGN ELAUT2 AUTOMATISERING ELAUT3 AUTOMATISERINGSFAGET ELDAT3 DATAELEKTRONIKERFAGET ELDEL2 DATA OG ELEKTRONIKK ELELE1 ELEKTROFAG 150 9, ELELE2 ELENERGI HSAMB2 AMBULANSEFAG HSAPO3 APOTEKTEKNIKK HSBUA2 BARNE- OG UNGDOMSARB.FAG 83 5, HSHEA2 HELSEARBEIDERFAG HSHES2 HELSESERVICEFAG HSHSF1 HELSE- OG SOSIALFAG HSHSF1N HELSE/SOSIAL, SK 3-ÅRIG HSHUD2 HUDPLEIE HSHUD3 HUDPLEIER HSTAN3 TANNHELSESEKRETÆR IDIDR2 IDRETTSFAG IDIDR3 IDRETTSFAG 190 6, IDRET1 IDRETTSFAG MDDAN2 DANS 13 0, MDDAN3 DANS 15 0, Tatt inn sum 12

13 MDDRA2 DRAMA 14 0, MDDRA3 DRAMA 12 0, MDMDD1--1 MUS/DANS/DRAMA - MUSIKK MDMDD1--4 MUS/DANS/DRAMA - DANS 15 0, MDMDD1--6 MUS/DANS/DRAMA - DRAMA 15 0, MDMUS2 MUSIKK MDMUS3 MUSIKK MKMED1 MEDIER OG KOMMUNIKASJON MKMED2 MEDIER OG KOMMUNIKASJON MKMED3 MEDIER/KOMM, STUDIEFORB NAHHO2 HESTE- OG HOVSLAGERFAG NALGA2 LANDBRUK OG GARTNERNÆRING NANAB1 NATURBRUK NANAB3 NATURBRUK, STUDIEFORB NASBR2 SKOGBRUK PBPBY3 PÅBYGG TIL GEN STK RMKOS2 KOKK- OG SERVITØRFAG RMMFG2 MATFAG RMRMF1 RESTAURANT- OG MATFAG RMRMF1H RESTAURANT/MAT, KLNS SSISF2 IKT-SERVICEFAG SSRLV2 REISELIV SSSSA1 SERVICE OG SAMFERDSEL SSSSS2 SALG, SERVICE OG SIKKERHET 53 3, SSTRL2 TRANSPORT OG LOGISTIKK 37 2, STFOR1 STUDIESPES, FORMGIVINGSFAG STFOR2 FORMGIVINGSFAG STFOR3 FORMGIVINGSFAG STREA2 REALFAG 270 9, STREA3 REALFAG 269 9, STSSA2 SPRÅK, SAMF. OG ØKONOMI , STSSA3 SPRÅK, SAMF. OG ØKONOMI STUSP1 STUDIESPESIALISERING STUSP1HT-1 ST TILRETTELAGT, 1. ÅR STUSP1HT-2 ST TILRETTELAGT, 2. ÅR STUSP1HT-4 ST TILRETTELAGT, 4. ÅR STUSP1HTA1 ST ARBEIDSTRENING, 1. ÅR STUSP1HTA2 ST ARBEIDSTRENING, 2. ÅR STUSP1HTA3 ST ARBEIDSTRENING, 3. ÅR STUSP1HTA4 ST ARBEIDSTRENING, 4. ÅR STUSP1HTA5 ST ARBEIDSTRENING, 5. ÅR STUSP1HTH1 ST HVERDAGSLIVSTRENING, 1. ÅR 3 1, STUSP1HTH2 ST HVERDAGSLIVSTRENING, 2. ÅR STUSP1HTH3 ST HVERDAGSLIVSTRENING, 3. ÅR STUSP1HTH4 ST HVERDAGSLIVSTRENING, 4. ÅR STUSP1HTH5 ST HVERDAGSLIVSTRENING, 5. ÅR

14 TPAMK2 ARBEIDSMASKINER 7 0, TPBLK2 BILSKADE, LAKK OG KAROSSERI TPKJP2 KJEMIPROSESS TPKJP2P KJEMIPROSESS, YSK 4-ÅRIG 5 0, TPKJP3P KJEMIPROSESS, YSK 4-ÅRIG 5 0, TPKJT2 KJØRETØY 68 4, TPKJT2H KJØRETØY, KLNS TPLAB2 LABORATORIEFAG TPPIN2 INDUSTRITEKNOLOGI 128 8, TPPIN2P INDUSTRITEKNOLOGI, YSK 4-ÅRIG 9 0, TPPIN3P INDUSTRITEKNOLOGI, YSK 4-ÅRIG 7 0, TPTIP1 TEKNIKK OG IND. PRODUKSJON , TPTIP1H TEKN/IND PROD, KLNS TPTIP1P TEKN/IND PROD, YSK 4-ÅRIG TOTALT ,

15 15

16 Fylkesoversikt, region og programområder GRENLAND totalt sum Kurskode Kursnavn Pl Kl Solgt Ledig AOLOV0J FORBR KURS FOR MIN.SPR BABAT1 BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK BABYG2 BYGGTEKNIKK BAKEM2 KLIMA-/ENERGI/MILJØTEKN BAOFT2 OVERFLATETEKNIKK DHDHV1 DESIGN OG HÅNDVERK DHINT3 INTERIØR DHIUD2 INTERIØR OG UTSTILLINGSDESIGN ELAUT2 AUTOMATISERING ELAUT3 AUTOMATISERINGSFAGET ELDAT3 DATAELEKTRONIKERFAGET ELDEL2 DATA OG ELEKTRONIKK ELELE1 ELEKTROFAG ELELE2 ELENERGI HSAMB2 AMBULANSEFAG HSAPO3 APOTEKTEKNIKK HSBUA2 BARNE- OG UNGDOMSARB.FAG HSHEA2 HELSEARBEIDERFAG HSHES2 HELSESERVICEFAG HSHSF1 HELSE- OG SOSIALFAG HSHSF1N HELSE/SOSIAL, SK 3-ÅRIG HSHUD2 HUDPLEIE HSHUD3 HUDPLEIER HSTAN3 TANNHELSESEKRETÆR IDIDR2 IDRETTSFAG IDIDR3 IDRETTSFAG IDRET1 IDRETTSFAG MDDAN2 DANS 13 0, MDDAN3 DANS 15 0, MDDRA2 DRAMA 14 0, MDDRA3 DRAMA 12 0, MDMDD1--1- MUS/DANS/DRAMA - MUSIKK MDMDD1--4- MUS/DANS/DRAMA - DANS 15 0, MDMDD1--6- MUS/DANS/DRAMA - DRAMA 15 0, MDMUS2 MUSIKK MDMUS3 MUSIKK MKMED1 MEDIER OG KOMMUNIKASJON MKMED2 MEDIER OG KOMMUNIKASJON

17 MKMED3 MEDIER/KOMM, STUDIEFORB PBPBY3 PÅBYGG TIL GEN STK RMKOS2 KOKK- OG SERVITØRFAG RMMFG2 MATFAG RMRMF1 RESTAURANT- OG MATFAG RMRMF1H RESTAURANT/MAT, KLNS SSISF2 IKT-SERVICEFAG SSRLV2 REISELIV SSSSA1 SERVICE OG SAMFERDSEL SSSSS2 SALG, SERVICE OG SIKKERHET SSTRL2 TRANSPORT OG LOGISTIKK STFOR1 STUDIESPES, FORMGIVINGSFAG STFOR2 FORMGIVINGSFAG STFOR3 FORMGIVINGSFAG STREA2 REALFAG STREA3 REALFAG STSSA2 SPRÅK, SAMF. OG ØKONOMI STSSA3 SPRÅK, SAMF. OG ØKONOMI STUSP1 STUDIESPESIALISERING STUSP1HT-1 ST TILRETTELAGT, 1. ÅR STUSP1HT-2 ST TILRETTELAGT, 2. ÅR STUSP1HT-4 ST TILRETTELAGT, 4. ÅR STUSP1HTA1 ST ARBEIDSTRENING, 1. ÅR STUSP1HTA2 ST ARBEIDSTRENING, 2. ÅR STUSP1HTA3 ST ARBEIDSTRENING, 3. ÅR STUSP1HTA4 ST ARBEIDSTRENING, 4. ÅR STUSP1HTA5 ST ARBEIDSTRENING, 5. ÅR ST HVERDAGSLIVSTRENING, STUSP1HTH1 1. ÅR 3 1, STUSP1HTH2 ST HVERDAGSLIVSTRENING, 2. ÅR STUSP1HTH3 ST HVERDAGSLIVSTRENING, 3. ÅR STUSP1HTH4 ST HVERDAGSLIVSTRENING, 4. ÅR STUSP1HTH5 ST HVERDAGSLIVSTRENING, 5. ÅR TPBLK2 BILSKADE, LAKK OG KAROSSERI TPKJP2 KJEMIPROSESS TPKJP2P KJEMIPROSESS, YSK 4-ÅRIG 5 0, TPKJP3P KJEMIPROSESS, YSK 4-ÅRIG 5 0, TPKJT2 KJØRETØY TPKJT2H KJØRETØY, KLNS TPLAB2 LABORATORIEFAG TPPIN2 INDUSTRITEKNOLOGI TPPIN2P INDUSTRITEKNOLOGI, YSK 4- ÅRIG 9 0,

18 TPPIN3P INDUSTRITEKNOLOGI, YSK 4- ÅRIG 7 0, TPTIP1 TEKNIKK OG IND. PRODUKSJON TPTIP1H TEKN/IND PROD, KLNS TPTIP1P TEKN/IND PROD, YSK 4-ÅRIG TOTALT , VESTMAR totalt sum Kurskode Kursnavn Pl Kl Solgt Ledig BABAT1 BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK BABYG2 BYGGTEKNIKK BARNE- OG HSBUA2 UNGDOMSARB.FAG HSHEA2 HELSEARBEIDERFAG HSHSF1 HELSE- OG SOSIALFAG IDIDR2 IDRETTSFAG IDIDR3 IDRETTSFAG IDRET1 IDRETTSFAG PBPBY3 PÅBYGG TIL GEN STK STREA2 REALFAG 14 0, STREA3 REALFAG 13 0, STSSA2 SPRÅK, SAMF. OG ØKONOMI 16 0, STSSA3 SPRÅK, SAMF. OG ØKONOMI 17 0, STUSP1 STUDIESPESIALISERING STUSP1HTA1 ST ARBEIDSTRENING, 1. ÅR 3 1, STUSP1HTA2 ST ARBEIDSTRENING, 2. ÅR STUSP1HTA3 ST ARBEIDSTRENING, 3. ÅR STUSP1HTA4 ST ARBEIDSTRENING, 4. ÅR TPPIN2 INDUSTRITEKNOLOGI TPTIP1 TEKNIKK OG IND. PRODUKSJON TOTALT , MIDT-ØST TELEMARK totalt sum Kurskode Kursnavn Pl Kl Solgt Ledig AOLOV0J FORBR KURS FOR MIN.SPR BAANL2 ANLEGGSTEKNIKK BABAT1 BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK BABYG2 BYGGTEKNIKK DHBLD2 BLOMSTERDEKORATØR 8 0, DHDHV1 DESIGN OG HÅNDVERK DHDHV1N DESIGN/HÅNDV, SK 3-ÅRIG DHDTE2 DESIGN OG TEKSTIL 7 0, DHFRI2 FRISØR

19 ELELE1 ELEKTROFAG ELELE2 ELENERGI HSBUA2 BARNE- OG UNGDOMSARB.FAG HSHEA2 HELSEARBEIDERFAG HSHSF1 HELSE- OG SOSIALFAG IDIDR2 IDRETTSFAG IDIDR3 IDRETTSFAG 45 1, IDRET1 IDRETTSFAG MKMED1 MEDIER OG KOMMUNIKASJON MKMED2 MEDIER OG KOMMUNIKASJON MKMED3 MEDIER/KOMM, STUDIEFORB NAHHO2 HESTE- OG HOVSLAGERFAG NALGA2 LANDBRUK OG GARTNERNÆRING NANAB1 NATURBRUK NANAB3 NATURBRUK, STUDIEFORB NASBR2 SKOGBRUK PBPBY3 PÅBYGG TIL GEN STK 80 2, RMKOS2 KOKK- OG SERVITØRFAG RMRMF1 RESTAURANT- OG MATFAG SSISF2 IKT-SERVICEFAG SSSSA1 SERVICE OG SAMFERDSEL SSSSS2 SALG, SERVICE OG SIKKERHET 8 0, SSTRL2 TRANSPORT OG LOGISTIKK 22 1, STREA2 REALFAG STREA3 REALFAG STSSA2 SPRÅK, SAMF. OG ØKONOMI STSSA3 SPRÅK, SAMF. OG ØKONOMI 83 3, STUSP1 STUDIESPESIALISERING STUSP1HTA1 ST ARBEIDSTRENING, 1. ÅR STUSP1HTA2 ST ARBEIDSTRENING, 2. ÅR 5 0, STUSP1HTA3 ST ARBEIDSTRENING, 3. ÅR STUSP1HTA4 ST ARBEIDSTRENING, 4. ÅR STUSP1HTA5 ST ARBEIDSTRENING, 5. ÅR TPKJT2 KJØRETØY TPPIN2 INDUSTRITEKNOLOGI TPTIP1 TEKNIKK OG IND. PRODUKSJON TOTALT

20 VEST-TELEMARK totalt sum Kurskode Kursnavn Pl Kl Solgt Ledig BARNE- OG HSBUA2 UNGDOMSARB.FAG 8 0, HSHEA2 HELSEARBEIDERFAG 7 0, HSHSF1 HELSE- OG SOSIALFAG STREA2 REALFAG 12 0, STREA3 REALFAG 11 0, STSSA2 SPRÅK, SAMF. OG ØKONOMI 15 0, STSSA3 SPRÅK, SAMF. OG ØKONOMI 16 0, STUSP1 STUDIESPESIALISERING STUSP1HTA1 ST ARBEIDSTRENING, 1. ÅR 3 0, STUSP1HTA2 ST ARBEIDSTRENING, 2. ÅR TPAMK2 ARBEIDSMASKINER 7 0, TPKJT2 KJØRETØY 8 0, TPPIN2 INDUSTRITEKNOLOGI TPTIP1 TEKNIKK OG IND. PRODUKSJON TOTALT 164 8, ØST -TELEMARK/TINN Kurskode Kursnavn Pl Kl Solgt totalt sum BABAT1 BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK BABYG2 BYGGTEKNIKK ELELE1 ELEKTROFAG 10 0, ELELE2 ELENERGI HSHEA2 HELSEARBEIDERFAG 7 0, HSHSF1 HELSE- OG SOSIALFAG PBPBY3 PÅBYGG TIL GEN STK 15 0, STREA2 REALFAG 5 0, STREA3 REALFAG 7 0, STSSA2 SPRÅK, SAMF. OG ØKONOMI 22 0, STSSA3 SPRÅK, SAMF. OG ØKONOMI 20 0, STUSP1 STUDIESPESIALISERING STUSP1HTA2 ST ARBEIDSTRENING, 2. ÅR 1 0, STUSP1HTA5 ST ARBEIDSTRENING, 5. ÅR TPPIN2 INDUSTRITEKNOLOGI 8 0, TPTIP1 TEKNIKK OG IND. PRODUKSJON 11 0, TOTALT Ledig 20

21 Fylkesoversikt, trinn Pl Kl Solgt totalt sum Ledig Forkurs språk VG VG VG TOTALT Plasser, klasser, primærsøkere og elever, pr. skole Skolenr Skolnavn Pl Kl Solgt totalt Tatt inn sum Ledig 8001 BAMBLE VGS CROFTHOLMEN VGS , HJALMAR JOHANSEN VGS PORSGRUNN VGS , SKIEN VGS SKOGMO VGS , KRAGERØ VGS , BØ VGS , LUNDE VGS NOTODDEN VGS , SØVE VGS VEST-TELEMARK VGS 164 8, RJUKAN VGS TOTALT , BAMBLE VIDEREGÅENDE SKOLE totalt Tatt inn sum Kode Navn Pl Kl Solgt Ledig HSAPO3 APOTEKTEKNIKK HSHES2 HELSESERVICEFAG HSHSF1 HELSE- OG SOSIALFAG HSTAN3 TANNHELSESEKRETÆR PBPBY3 PÅBYGG TIL GEN STK SSSSA1 SERVICE OG SAMFERDSEL SSSSS2 SALG, SERVICE OG SIKKERHET STREA2 REALFAG STREA3 REALFAG STSSA2 SPRÅK, SAMF. OG ØKONOMI STSSA3 SPRÅK, SAMF. OG ØKONOMI STUSP1 STUDIESPESIALISERING TOTALT

22 CROFTHOLMEN VIDEREGÅENDE SKOLE totalt Tatt inn sum Kode Navn Pl Kl Solgt Ledig ELELE1 ELEKTROFAG ELELE2 ELENERGI HSHEA2 HELSEARBEIDERFAG HSHSF1 HELSE- OG SOSIALFAG HSHUD2 HUDPlEIE HSHUD3 HUDPlEIER RMKOS2 KOKK- OG SERVITØRFAG RMRMF1 RESTAURANT- OG MATFAG STUSP1HTA1 ST ARBEIDSTRENING, 1. ÅR 11 2, STUSP1HTA2 ST ARBEIDSTRENING, 2. ÅR STUSP1HTA3 ST ARBEIDSTRENING, 3. ÅR STUSP1HTA4 ST ARBEIDSTRENING, 4. ÅR STUSP1HTA5 ST ARBEIDSTRENING, 5. ÅR TPPIN2 INDUSTRITEKNOLOGI TPTIP1 TEKNIKK OG IND. PRODUKSJON TOTALT , HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Kode Navn Pl Kl Solgt totalt Tatt inn sum AOLOV0J FORBR KURS FOR MIN.SPR IDIDR2 IDRETTSFAG IDIDR3 IDRETTSFAG IDRET1 IDRETTSFAG MKMED1 MEDIER OG KOMMUNIKASJON MKMED2 MEDIER OG KOMMUNIKASJON MKMED3 MEDIER/KOMM, STUDIEFORB PBPBY3 PÅBYGG TIL GEN STK RMKOS2 KOKK- OG SERVITØRFAG RMMFG2 MATFAG RMRMF1 RESTAURANT- OG MATFAG RMRMF1H RESTAURANT/MAT, KLNS STUSP1HTA1 ST ARBEIDSTRENING, 1. ÅR STUSP1HTA2 ST ARBEIDSTRENING, 2. ÅR STUSP1HTA3 ST ARBEIDSTRENING, 3. ÅR STUSP1HTA4 ST ARBEIDSTRENING, 4. ÅR STUSP1HTH2 ST HVERDAGSLIVSTRENING, 2. ÅR STUSP1HTH3 ST HVERDAGSLIVSTRENING, 3. ÅR STUSP1HTH4 ST HVERDAGSLIVSTRENING, 4. ÅR STUSP1HTH5 ST HVERDAGSLIVSTRENING, 5. ÅR Ledig 22

23 TPBLK2 BILSKADE, LAKK OG KAROSSERI TPKJT2 KJØRETØY TPKJT2H KJØRETØY, KLNS TPPIN2 INDUSTRITEKNOLOGI TPTIP1 TEKNIKK OG IND. PRODUKSJON TPTIP1H TEKN/IND PROD, KLNS TOTALT PORSGRUNN VIDEREGÅENDE SKOLE Kode Navn Pl Kl Solgt totalt Tatt inn sum DHDHV1 DESIGN OG HÅNDVERK DHINT3 INTERIØR DHIUD2 INTERIØR OG UTSTILLINGSDESIGN IDIDR2 IDRETTSFAG IDIDR3 IDRETTSFAG IDRET1 IDRETTSFAG MKMED1 MEDIER OG KOMMUNIKASJON MKMED2 MEDIER OG KOMMUNIKASJON MKMED3 MEDIER/KOMM, STUDIEFORB PBPBY3 PÅBYGG TIL GEN STK STFOR1 STUDIESPES, FORMGIVINGSFAG STFOR2 FORMGIVINGSFAG STFOR3 FORMGIVINGSFAG STREA2 REALFAG STREA3 REALFAG STSSA2 SPRÅK, SAMF. OG ØKONOMI STSSA3 SPRÅK, SAMF. OG ØKONOMI STUSP1 STUDIESPESIALISERING STUSP1HT-1 ST TILRETTELAGT, 1. ÅR STUSP1HT-2 ST TILRETTELAGT, 2. ÅR STUSP1HT-4 ST TILRETTELAGT, 4. ÅR STUSP1HTA1 ST ARBEIDSTRENING, 1. ÅR 10 1, STUSP1HTA2 ST ARBEIDSTRENING, 2. ÅR STUSP1HTA3 ST ARBEIDSTRENING, 3. ÅR STUSP1HTA4 ST ARBEIDSTRENING, 4. ÅR TPKJP2 KJEMIPROSESS TPKJP2P KJEMIPROSESS, YSK 4-ÅRIG 5 0, TPKJP3P KJEMIPROSESS, YSK 4-ÅRIG 5 0, TPlAB2 LABORATORIEFAG TPPIN2P INDUSTRITEKNOLOGI, YSK 4-ÅRIG 9 0, TPPIN3P INDUSTRITEKNOLOGI, YSK 4-ÅRIG 7 0, TPTIP1 TEKNIKK OG IND. PRODUKSJON TPTIP1P TEKN/IND PROD, YSK 4-ÅRIG TOTALT , Ledig 23

24 24

25 SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE Kode Navn Pl Kl Solgt totalt Tatt inn sum MDDAN2 DANS 13 0, MDDAN3 DANS 15 0, MDDRA2 DRAMA 14 0, MDDRA3 DRAMA 12 0, MDMDD1--1- MUS/DANS/DRAMA - MUSIKK MDMDD1--4- MUS/DANS/DRAMA - DANS 15 0, MDMDD1--6- MUS/DANS/DRAMA - DRAMA 15 0, MDMUS2 MUSIKK MDMUS3 MUSIKK PBPBY3 PÅBYGG TIL GEN STK SSISF2 IKT-SERVICEFAG SSRLV2 REISELIV SSSSA1 SERVICE OG SAMFERDSEL SSSSS2 SALG, SERVICE OG SIKKERHET SSTRL2 TRANSPORT OG LOGISTIKK STREA2 REALFAG STREA3 REALFAG STSSA2 SPRÅK, SAMF. OG ØKONOMI STSSA3 SPRÅK, SAMF. OG ØKONOMI STUSP1 STUDIESPESIALISERING TOTALT Ledig SKOGMO VIDEREGÅENDE SKOLE Kode Navn Pl Kl Solgt totalt Tatt inn sum BABAT1 BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK BABYG2 BYGGTEKNIKK BAKEM2 KLIMA-/ENERGI/MILJØTEKN BAOFT2 OVERFLATETEKNIKK ELAUT2 AUTOMATISERING ELAUT3 AUTOMATISERINGSFAGET ELDAT3 DATAELEKTRONIKERFAGET ELDEL2 DATA OG ELEKTRONIKK ELELE1 ELEKTROFAG ELELE2 ELENERGI HSAMB2 AMBULANSEFAG HSBUA2 BARNE- OG UNGDOMSARB.FAG HSHEA2 HELSEARBEIDERFAG HSHSF1 HELSE- OG SOSIALFAG HSHSF1N HELSE/SOSIAL, SK 3-ÅRIG Ledig 25

26 PBPBY3 PÅBYGG TIL GEN STK STUSP1HTH1 ST HVERDAGSLIVSTRENING, 1. ÅR 3 1, STUSP1HTH2 ST HVERDAGSLIVSTRENING, 2. ÅR STUSP1HTH3 ST HVERDAGSLIVSTRENING, 3. ÅR STUSP1HTH4 ST HVERDAGSLIVSTRENING, 4. ÅR STUSP1HTH5 ST HVERDAGSLIVSTRENING, 5. ÅR TOTALT , KRAGERØ VIDEREGÅENDE SKOLE Kode Navn Pl Kl Solgt totalt Tatt inn sum BABAT1 BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK BABYG2 BYGGTEKNIKK HSBUA2 BARNE- OG UNGDOMSARB.FAG HSHEA2 HELSEARBEIDERFAG HSHSF1 HELSE- OG SOSIALFAG IDIDR2 IDRETTSFAG IDIDR3 IDRETTSFAG IDRET1 IDRETTSFAG PBPBY3 PÅBYGG TIL GEN STK STREA2 REALFAG 14 0, STREA3 REALFAG 13 0, STSSA2 SPRÅK, SAMF. OG ØKONOMI 16 0, STSSA3 SPRÅK, SAMF. OG ØKONOMI 17 0, STUSP1 STUDIESPESIALISERING STUSP1HTA1 ST ARBEIDSTRENING, 1. ÅR 3 1, STUSP1HTA2 ST ARBEIDSTRENING, 2. ÅR STUSP1HTA3 ST ARBEIDSTRENING, 3. ÅR STUSP1HTA4 ST ARBEIDSTRENING, 4. ÅR TPPIN2 INDUSTRITEKNOLOGI TPTIP1 TEKNIKK OG IND. PRODUKSJON TOTALT , Ledig BØ VIDAREGÅANDE SKULE totalt Tatt inn sum Kode Navn Pl Kl Solgt Ledig AOLOV0J FORBR KURS FOR MIN.SPR IDIDR2 IDRETTSFAG IDIDR3 IDRETTSFAG 45 1, IDRET1 IDRETTSFAG MKMED1 MEDIER OG KOMMUNIKASJON MKMED2 MEDIER OG KOMMUNIKASJON MKMED3 MEDIER/KOMM, STUDIEFORB

27 PBPBY3 PÅBYGG TIL GEN STK 16 0, RMKOS2 KOKK- OG SERVITØRFAG RMRMF1 RESTAURANT- OG MATFAG STREA2 REALFAG STREA3 REALFAG STSSA2 SPRÅK, SAMF. OG ØKONOMI STSSA3 SPRÅK, SAMF. OG ØKONOMI 33 1, STUSP1 STUDIESPESIALISERING STUSP1HTA1 ST ARBEIDSTRENING, 1. ÅR STUSP1HTA2 ST ARBEIDSTRENING, 2. ÅR STUSP1HTA3 ST ARBEIDSTRENING, 3. ÅR STUSP1HTA4 ST ARBEIDSTRENING, 4. ÅR STUSP1HTA5 ST ARBEIDSTRENING, 5. ÅR TOTALT , LUNDE VIDAREGÅANDE SKULE totalt Tatt inn sum Kode Navn Pl Kl Solgt Ledig BAANL2 ANLEGGSTEKNIKK BABAT1 BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK BABYG2 BYGGTEKNIKK DHBLD2 BLOMSTERDEKORATØR 8 0, DHDHV1 DESIGN OG HÅNDVERK DHDHV1N DESIGN/HÅNDV, SK 3-ÅRIG DHDTE2 DESIGN OG TEKSTIL 7 0, DHFRI2 FRISØR ELELE1 ELEKTROFAG ELELE2 ELENERGI HSHEA2 HELSEARBEIDERFAG HSHSF1 HELSE- OG SOSIALFAG TPKJT2 KJØRETØY TPPIN2 INDUSTRITEKNOLOGI TPTIP1 TEKNIKK OG IND. PRODUKSJON TOTALT NOTODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE Kode Navn Pl Kl Solgt totalt Tatt inn sum ELELE1 ELEKTROFAG HSBUA2 BARNE- OG UNGDOMSARB.FAG HSHEA2 HELSEARBEIDERFAG HSHSF1 HELSE- OG SOSIALFAG PBPBY3 PÅBYGG TIL GEN STK Ledig 27

28 SSISF2 IKT-SERVICEFAG SSSSA1 SERVICE OG SAMFERDSEL SSSSS2 SALG, SERVICE OG SIKKERHET 8 0, SSTRL2 TRANSPORT OG LOGISTIKK 22 1, STREA2 REALFAG STREA3 REALFAG STSSA2 SPRÅK, SAMF. OG ØKONOMI STSSA3 SPRÅK, SAMF. OG ØKONOMI STUSP1 STUDIESPESIALISERING STUSP1HTA1 ST ARBEIDSTRENING, 1. ÅR STUSP1HTA2 ST ARBEIDSTRENING, 2. ÅR 3 0, STUSP1HTA3 ST ARBEIDSTRENING, 3. ÅR STUSP1HTA4 ST ARBEIDSTRENING, 4. ÅR STUSP1HTA5 ST ARBEIDSTRENING, 5. ÅR TPKJT2 KJØRETØY TPPIN2 INDUSTRITEKNOLOGI TPTIP1 TEKNIKK OG IND. PRODUKSJON TOTALT , SØVE VIDEREGÅENDE SKOLE Kode Navn Pl Kl Solgt totalt Tatt inn sum NAHHO2 HESTE- OG HOVSLAGERFAG NALGA2 LANDBRUK OG GARTNERNÆRING NANAB1 NATURBRUK NANAB3 NATURBRUK, STUDIEFORB NASBR2 SKOGBRUK PBPBY3 PÅBYGG TIL GEN STK TOTALT Ledig VEST-TELEMARK VIDAREGÅANDE SKULE totalt Tatt inn sum Kode Navn Pl Kl Solgt Ledig HSBUA2 BARNE- OG UNGDOMSARB.FAG 8 0, HSHEA2 HELSEARBEIDERFAG 7 0, HSHSF1 HELSE- OG SOSIALFAG STREA2 REALFAG 12 0, STREA3 REALFAG 11 0, STSSA2 SPRÅK, SAMF. OG ØK. 15 0, STSSA3 SPRÅK, SAMF. OG ØK. 16 0, STUSP1 STUDIESPESIALISERING STUSP1HTA1 ST ARBEIDSTRENING, 1. ÅR 3 0, STUSP1HTA2 ST ARBEIDSTRENING, 2. ÅR

29 TPAMK2 ARBEIDSMASKINER 7 0, TPKJT2 KJØRETØY 8 0, TPPIN2 INDUSTRITEKNOLOGI TPTIP1 TEKNIKK OG IND. PROD TOTALT 164 8,

30 RJUKAN VIDEREGÅENDE SKOLE Kode Navn Pl Kl Solgt totalt Tatt inn sum BABAT1 BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK BABYG2 BYGGTEKNIKK ELELE1 ELEKTROFAG 10 0, ELELE2 ELENERGI HSHEA2 HELSEARBEIDERFAG 7 0, HSHSF1 HELSE- OG SOSIALFAG PBPBY3 PÅBYGG TIL GEN STK 15 0, STREA2 REALFAG 5 0, STREA3 REALFAG 7 0, STSSA2 SPRÅK, SAMF. OG ØK. 22 0, STSSA3 SPRÅK, SAMF. OG ØK. 20 0, STUSP1 STUDIESPESIALISERING STUSP1HTA2 ST ARBEIDSTRENING, 2. ÅR 1 0, STUSP1HTA5 ST ARBEIDSTRENING, 5. ÅR TPPIN2 INDUSTRITEKNOLOGI 8 0, TPTIP1 TEKNIKK OG IND. PROD. 11 0, TOTALT Ledig 30

31 31

32 Litt annerledes regiondeling, per utdanningsprogram. Grenland = Bamble, Croftholmen, Porsgrunn, Hjalmar Johansen, Skien og Skogmo vgs. Vestmar = Kragerø vgs. Kongsberg regionen (Midt-Øst/Øst-Telemark/Tinn) = Rjukan og Notodden vgs. Midt-Telemark = Bø (ekskl. avd. Seljord), Lunde og Søve vgs. Vest-Telemark = Vest-Telemark vgs. og avd. Seljord ved Bø vgs. Elevtallene inkluderer alle elever, både særskilte og ordinære elever. Studiespesialisering inkluderer også 141 elever på studiespesialisering med arbeidstrening og hverdagslivstrening. Antall kontrakter er basert på bedriftenes adresse. Region Elever Kontrakter Grenland Vestmar Kongsberg Midt-Telemark Vest-Telemark Totalt GRENLAND Kode Navn Elever Kontrakter Poststed til bedrifter: AO Forkurs for min. spr. 15 Brevik BA Bygg- og anleggsteknikk Langesund DH Design og håndverk Porsgrunn EL Elektrofag Siljan HS Helse- og sosialfag Skien ID Idrettsfag 352 Stathelle MD Musikk, dans og drama 165 MK Medier og kommunikasjon PB PÅBYGGING 175 RM Restaurant- og matfag SS Service og samferdsel ST Studiespesialisering 1502 TP Teknikk og industriell produksjon BY Byggfag 20 FO Formgivningsfag 7 HN Hotell- og næringsm.fag 1 NA Naturbruk 15 TB Tekniske byggfag 7 TOTALT

33 VESTMAR Kode Navn Elever Poststed til bedrifter: BA Bygg- og anleggsteknikk Drangedal HS Helse- og sosialfag Helle ID Idrettsfag 80 Jomfruland PB PÅBYGGING 28 Kragerø ST Studiespesialisering 141 Neslandsvatn TP Teknikk og industriell produksjon Sannidal BY Byggfag 2 Stabbestad DH Design og Håndverk 5 EL Elektrofag 14 RM Restaurant- og matfag 3 SA Salg- og servicefag 1 SS Service og samferdsel 3 TB Tekniske byggfag 2 TOTALT VEST- TELEMARK Kode Navn Elever Kontrakter Poststed til bedrifter: HS Helse- og sosialfag Dalen ST Studiespesialisering 96 Edland TP Teknikk og industriell produksjon Fyresdal MK Medier og kommunikasjon 63 Høydalsmo PB PÅBYGGING 16 Kviteseid RM Restaurant- og matfag 23 5 Morgedal BA Bygg- og anleggsteknikk 17 Nissedal BY Byggfag 2 Rauland DH Design og Håndverk 5 Seljord EL Elektrofag 11 Treungen SS Service og samferdsel 6 Vinje NA Naturbruk 4 Vrådal TOTALT Vråliosen KONGSBERG REGION (MIDT-ØST, ØST, TINN) Kode Navn Elever Kontrakter Poststed til bedrifter: BA Bygg- og anleggsteknikk Atrå EL Elektrofag Gransherad HS Helse- og sosialfag Notodden PB PÅBYGGING 49 Rjukan SS Service og samferdsel Sauland ST Studiespesialisering 336 Tinn Austbygd TP Teknikk og industriell produksjon Tuddal BY Byggfag 2 DH Design og Håndverk 8 FO Formgivningsfag 2 NA Naturbruk 1 33

34 RM Restaurant- og matfag 7 TOTALT MIDT TELEMARK Kode Navn Elever Kontrakter Poststed til bedrifter: AO Forkurs for min. spr. 12 Akkerhaugen BA Bygg- og anleggsteknikk Bø DH Design og håndverk Gvarv EL Elektrofag Lunde HS Helse- og sosialfag Nordagutu ID Idrettsfag 157 Ulefoss NA Naturbruk PB PÅBYGGING 34 ST Studiespesialisering 175 TP Teknikk og industriell produksjon BY Byggfag 1 FO Formgivningsfag 1 RM Restaurant- og matfag 3 SS Service og samferdsel 6 TOTALT TOTALT ELEVER Kode Navn Elever Kontrakter AO Forkurs for min. spr. 27 BA Bygg- og anleggsteknikk DH Design og håndverk EL Elektrofag HS Helse- og sosialfag ID Idrettsfag 589 MD Musikk, dans og drama 165 MK Medier og kommunikasjon NA Naturbruk PB PÅBYGGING 302 RM Restaurant- og matfag SS Service og samferdsel ST Studiespesialisering 2250 TP Teknikk og industriell produksjon BY Byggfag 27 FO Formgivningsfag 10 HN Hotell- og næringsm.fag 1 SA Salg og service 1 TB Tekniske byggfag 9 TOTALT

35 35

36 VOKSENOPPLÆRING I TELEMARK Statistikken vi presenterer her viser antall personer i opplæringstilbud spesielt organisert for voksne, etter opplæringsloven 4A-13. Pr 1. oktober i år hadde vi totalt 471 personer på slike tiltak (12 av disse personene går på 2 skoler samtidig ved å ta programfag på en skole og felles fag på en annen, såkalte dubletter. De fremkommer derfor som elever 2 ganger i tabellen nedenfor). Dette er opplæring som er fullt eller delvis finansiert av fylkeskommunen. Tilbudene er mangfoldige med hensyn til omfang og varighet og geografisk spredning. Akkurat som i tidligere år er det opplæring innen helse- og sosialfag og generell studiekompetanse som har flest elever. Det er en komplisert oppgave å få frem god voksenstatistikk, da det er stor grad av personlig tilrettelegging, fleksibilitet og kontinuerlig inntak. Vi tror likevel at den foreliggende statistikk over voksne i videregående opplæring i Telemark fylkeskommune gir et visst bilde av situasjonen. I løpet av perioden (perioden går over 2 skoleår, 2009/2010 og 2010/2011) har blant annet følgende skjedd innen voksenopplæring i Telemark: 691 personer søkte om realkompetansevurdering eller opplæring siste år; 153 personer fikk dokumentert realkompetanse siste år; 144 har fullført og bestått ønsket sluttkompetanse; 32 har fullført kompetanse på lavere nivå; 431 har bestått teoriopplæring; 967 har startet opplæring siste år eller har vært i opplæringsaktivitet forrige skoleår. Personer på kurs innen voksenopplæring, fordelt på skole og programområde Skolenavn Kode Programområde Antall BAMBLE VGS HSHSE3 HELSESEKRETÆR 13 CROFTHOLMEN VGS HSHEA2 HELSEARBEIDERFAG 51 SKIEN VGS PBPBY3 PÅBYGG TIL GEN STK 91 SKOGMO VGS HSHEA2 HELSEARBEIDERFAG 26 KRAGERØ VGS PBPBY3--6P PÅBYGG TIL GEN STK, 6-PACK 37 LUNDE VGS HSHEA2 HELSEARBEIDERFAG 17 NOTODDEN VGS HSBUA2 BARNE- OG UNGDOMSARB.FAG 21 HSHEA2 HELSEARBEIDERFAG 30 PBPBY3 PÅBYGG TIL GEN STK 67 SSSSS2 SALG, SERVICE OG SIKKERHET 12 Totalt

Videregående opplæring i Telemark

Videregående opplæring i Telemark TELEMARK FYLKESKOMMUNE Videregående opplæring i Telemark Statistikk over inntak, formidling og voksenopplæring i 2009/2010 INNHOLD: GENERELLE OPPLYSNINGER OM INNTAKET 2009/2010... 3 Primærsøkere, elever

Detaljer

Videregående opplæring i Telemark

Videregående opplæring i Telemark Videregående opplæring i Telemark Statistikk for inntak 2012/2013 www.telemark.no 2 INNHOLD: Side Statistikk, inntaket 2012/2013 4 Inntak på særskilt grunnlag 7 Elevtall per.01.09.12 og 01.10.12 9 Inntatt

Detaljer

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett Inntatte per region: Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser

Detaljer

PRIMÆRSØKERE PR 03.03.2009

PRIMÆRSØKERE PR 03.03.2009 PRIMÆRSØKERE PR 0.0.009 SYGNA VIDAREGÅANDE SKULE HSBUA---- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER HSHSF---- HELSE- OG SOSIALFAG IDIDR---- IDRETTSFAG IDIDR---- IDRETTSFAG IDRET---- IDRETTSFAG PBPBY---- PÅBYGGING TIL

Detaljer

UTDANNING Inntak til videregående opplæring skoleåret 2013-2014

UTDANNING Inntak til videregående opplæring skoleåret 2013-2014 UTDANNING Inntak til videregående opplæring skoleåret 2013-2014 Statistikk pr. 1. oktober 2013 Buskerud fylkeskommune utdanningsavdelingen januar 2014 Buskerud er inndelt i fem regioner. Videregående skoler,

Detaljer

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett Nedanfor finn du ei oversikt over inntatte søkjarar per skole i fylket: Vi gjer merksam på at tilbodet "Generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse " (PBPBYK4----), ikkje er eit tilbod for søkjarar

Detaljer

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/2016 - Ungdomsrett

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/2016 - Ungdomsrett 221 Akademiet vgs Ålesund As 1 MKMED1---- Medier og kommunikasjon 1 0,0 47 2 MKMED2---- Medier og kommunikasjon 1 0,0 30 3 MKMED3---- Studieforbered. medier og kom. 1 0,0 15 3 PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse

Detaljer

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE)

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE) PRIMÆRSØKJARAR (. ØNSKE) SYGNA VIDAREGÅANDE SKULE DHDTE---- DESIGN OG TEKSTIL HSBUA---- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG HSHSF---- HELSE- OG SOSIALFAG 5 IDIDR---- IDRETTSFAG IDRET---- IDRETTSFAG PBPBY----

Detaljer

TILBUDET SKOLEÅRET 2014-2015

TILBUDET SKOLEÅRET 2014-2015 TILBUDET SKOLEÅRET 2014-2015 Innføringskurs Kurskode Kursnavn Skolenr Skolnavn AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 16069 Thora Storm videregående skole AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 16056

Detaljer

Opplæringstilbudet skoleåret 2010/2011

Opplæringstilbudet skoleåret 2010/2011 Oslo kommune Utdanningsetaten Videregående opplæring i Oslo Opplæringstilbudet skoleåret 2010/2011 Illustrasjon: Abel S.Reyes. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever i Vg2 formgivningsfag,

Detaljer

Opplæringstilbudet skoleåret 2011/2012

Opplæringstilbudet skoleåret 2011/2012 Oslo kommune Utdanningsetaten Videregående opplæring i Oslo Opplæringstilbudet skoleåret 2011/2012 lllustrasjon: Helen Fjeld Langrid. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever på Bjørnholt skole.

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 01.12.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 01.12.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 01.12.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Møterom Fylkestingssalen Møtedato 01.12.2014 Tid 13:00 Disposisjon yrkesopplæringsnemndsmøte Oslo

Detaljer

2010-2011. Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG

2010-2011. Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG 2010-2011 Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG Søkere med tilretteleggingsbehov Elever som har hatt tilrettelegging i grunnskolen på prøver og eksamen skal gi melding om dette. Velg riktig

Detaljer

Skoletilbudet for Telemark 2015 2016. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Inntaksområde A Inntaksområde B Vestfold

Skoletilbudet for Telemark 2015 2016. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Inntaksområde A Inntaksområde B Vestfold Inntaksområde A Inntaksområde B Vestfold Skoletilbudet for Telemark 2015 2016 Videregående trinn 1 (Vg1)* 8001 Bamble 8004 Hjalmar Johansen 8006 Porsgrunn 8007 Skien 8008 Skogmo 8010 Kragerø 8020 Bø 8022

Detaljer

SØKERE PR. 02.03.2012 NORD-ØSTERDAL REGION: Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Prim. totalt 24.

SØKERE PR. 02.03.2012 NORD-ØSTERDAL REGION: Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Prim. totalt 24. SØKERE PR... REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Nivå Programområde Innføringsår GS for min.spr ALTERNATIV OPPLÆRING (APO/SAK) Bygg og anleggsteknikk Elektrofag Helse- og sosialfag Mus/dans/drama

Detaljer

Østfold fylkeskommune. Videregående opplæring

Østfold fylkeskommune. Videregående opplæring Østfold fylkeskommune Videregående opplæring 2010 2011 Hvordan søke videregående opplæring i Østfold for skoleåret 2010 2011 Du søker ved å logge deg på vigo.no med MinID Detaljert oversikt over fylkeskommunens

Detaljer

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no Viktige opplysninger Søknad til private skoler med rett til statstilskudd På vigo.no kan du også søke til enkelte privatskoler i Agder. Det kan for disse skolene påløpe ekstra kostnader for eleven. For

Detaljer

Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2012-2013

Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2012-2013 Vidaregåande opplæring tilbod i 2012-2013 VIKTIGE DATOAR 1. februar Søknadsfrist for inntak med behov for spesialundervisning. Søknadsfrist for lærekontrakt med unntak frå opplæringsordninga og opplæringskontrakt.

Detaljer

Vår ref.: 201200044-45 Lillehammer, 21. november 2013 Deres ref.:

Vår ref.: 201200044-45 Lillehammer, 21. november 2013 Deres ref.: Videregående opplæring FR-sak Intern Hadeland videregående skole Valdres vidaregåande skule Gausdal videregående skole Gjøvik videregående skole Lena videregående skole Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule

Detaljer

Ledig 2014/2015. Klassar 2015/2016

Ledig 2014/2015. Klassar 2015/2016 Nordmøre Atlanten vgs vg 1 Idrettsfag 1 27 0 1 27 1 27 1 27 Mus/dans/drama dans 0 4 0 0 0 0 0 0 0 Mus/dans/drama musikk 1 23 14 1 27 1 27 1 27 Studiespesialisering 5 135 2 5 135 5 135 5 135 Totalt vg 1

Detaljer

Vidaregåande opplæring

Vidaregåande opplæring Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2015-2016 Viktige datoar Pass på at du har PIN-kodar til MinID i god tid før søknadsfristen. 2. febr. : Søknadsfrist om fortrinnsrett eller individuell vurdering.

Detaljer

Opplæringskatalogen Buskerud 2015-2016. Videregående opplæring. Informasjon til deg som skal søke videregående opplæring

Opplæringskatalogen Buskerud 2015-2016. Videregående opplæring. Informasjon til deg som skal søke videregående opplæring Skaper resultater gjennom samhandling Videregående opplæring Opplæringskatalogen Buskerud 2015-2016 Informasjon til deg som skal søke videregående opplæring 1 Til deg som skal søke videregående opplæring

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2010, 2011,2012, 2013 og 2014 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med

Detaljer

Vidaregåande opplæring

Vidaregåande opplæring Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2014-2015 2 Viktige datoar Pass på at du har PIN-kodar til MinID i god tid før søknadsfristen. 3. febr. : Søknadsfrist om fortrinnsrett eller individuell vurdering.

Detaljer

Østfold FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet. Videregående trinn 2 (Vg2) Kunnskapsløftet

Østfold FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet. Videregående trinn 2 (Vg2) Kunnskapsløftet Østfold FYLKESKOMMUNE Videregående opplæring Det gjøres oppmerksom på at tilbudene kommer i gang under forutsetning av et tilstrekkelig antall søkere. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet 01060 Askim

Detaljer

Prioritering av utdanningsprogram/programområde- og skuleønske

Prioritering av utdanningsprogram/programområde- og skuleønske Prioritering av utdanningsprogram/programområde- og skuleønske Opplæringslova 3.1 gir alle søkjarar med ungdomsrett rett til inntak til eitt av tre valde utdanningsprogram på vg1. Du må difor søkje 3 ulike

Detaljer

SAKSDOKUMENTER. Fylkesutvalget

SAKSDOKUMENTER. Fylkesutvalget SAKSDOKUMENTER Fylkesutvalget Dato: 07.05.2013 kl. 12:00 Sted: Arkivsak: 201300052 Saksliste 136/13 Godkjenning av protokoll fra Fylkesutvalgets møte 30.04.2013 137/13 Fylkesrådmannens orientering 138/13

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011 Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 3 Valg av utdanningsprogram... 3 Vg2 programområder i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene... 5 Utdanningsprogram

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I FINNMARK Opplæringstilbud skoleåret 2015-2016

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I FINNMARK Opplæringstilbud skoleåret 2015-2016 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I FINNMARK Opplæringstilbud skoleåret 2015-2016 Til deg som søker videregående opplæring I denne katalogen finner du den viktigste informasjonen du trenger for å søke til videregående

Detaljer

9/15 15/00201-5 Referatsak Prosjektmidler til bibliotekutvikling 2015 46. 11/15 11/06023-12 Årsrapport 2014 46

9/15 15/00201-5 Referatsak Prosjektmidler til bibliotekutvikling 2015 46. 11/15 11/06023-12 Årsrapport 2014 46 MØTEINNKALLING Hovedutvalg for kultur og utdanning Dato: 05.05.2015 kl. 10:00 Sted: Høgtun kultursenter, Nesan 42, Øyslebø Arkivsak: 15/00005 Kl. 10.00 Orientering om tilbudsstruktur for de videregående

Detaljer