TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring i Telemark

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring i Telemark"

Transkript

1 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Videregående opplæring i Telemark Statistikk for inntak, formidling og voksenopplæring i 211/212

2 2

3 INNHOLD: Generelle opplysninger om inntaket 211/212 4 Statistikk, inntaket 211/212 og litt historikk.. 7 Primærsøkere, elever og ledige plasser, Sluttere fra 3. inntak til 1. oktober 9 Inntatt pr. utdanningsprogram og programområde.. 1 Inntatte pr. utdanningsprogram og trinn. 13 Inntatt per region, utdanningsprogram og programområde 16 Inntatt pr. skole og programområde 21, klasser, primærsøkere og elever pr. skole. 3 Litt annerledes regiondeling... Vg3 påbygging til generell studiekompetanse. Inntak på særskilt grunnlag 211/ Formidling av søkere til læreplass... 4 Lands- og landsdekkende linjer og private skoler 42 Voksenopplæring og oppdragsundervisning

4 GENERELLE OPPLYSNINGER OM INNTAKET 211/212 Alle tall i statistikkheftet er tall pr. 1. september 211 (hvis ikke annet er opplyst). Skoletilbudet Skoletilbudet for 211/212 ble vedtatt i desember 21 av Telemark fylkesting. 8. mai ble skoletilbudet justert av Hovedutvalget for kompetanse. Flere klasser ble opprettet under inntaket slik at alle søkere med rett kunne få et tilbud. 117 søkere med voksenrett og uten rett fikk tilbud på ledige plasser etter 3. inntak og i ekstraordinært inntak i september etter ajourholdet 1. september De er fordelt på følgende nivåer: Nivå Voksenrett Uten rett VG VG VG Vg3 Grunnkompetanse Skoleåret 211/ 212 har Telemark fylkeskommune opprettet et tilbud for grunnkompetanse vg3 i skole for de søkere som ikke får opplæringskontrakt som lærekandidater. I midten av september ble Arbeidssenteret igangsatt med tilhørighet til Hjalmar Johansen vgs. 17 søkere fikk tilbud om skoleplass. 13 søkere tok imot tilbudet og disse fordeler seg på følgende lærefag: 2 tømrer, 2 institusjonskokker, 1 industrimekaniker, 8 lette kjøretøy. 1 søker har fått opplæringskontrakt 12 er fremdeles elever pr Søkere Til skoleåret 211/212 var det søkere til fylkeskommunale videregående skoler i Telemark. Det er en økning på ca. 45 fra året før. Antall avgangselever fra grunnskolen har en økning på 64 elever søkere fikk tilbud om skoleplass i Telemark ( inntak). Av disse ble det tatt inn 42 søkere fra fylker. Per var fortsatt elever. 1. inntak 18. mai 18. mai fikk 96 % av rettssøkerne som var kvalifisert for å delta i inntaket, et forhåndsløfte om skoleplass på bakgrunn av karakterene fra halvårsvurderingen. Tilbudet ble bekreftet da standpunkt- og eksamenskarakterene forelå. Ingen av søkerne som fikk tilbud i mai, mistet tilbudet ved inntaket i juli som følge av at de gikk ned i karakter til standpunkt/eksamen eller pga. at avgiverkurset ikke var bestått. I fjor var dette tallet 42. 4

5 Fordeling av elever på Vg1 mellom yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogram: Telemark har gjennom mange år hatt stor søking til yrkesfaglige utdanningsprogram. Gjennom de siste årene har det imidlertid vært en svak dreining mot at flere søker studieforberedende utdanningsprogram. Tabellen under viser hvordan fordelingen har vært de seneste årene. For inneværende skoleår er 58,7 % tatt inn på Vg1 yrkesfag, mens 41,3 % er tatt inn på studieforberedende utdanningsprogram. Til sammen 18 elever på forberedende kurs for min. språklige og studiespesialisering med arbeidstrening og hverdagslivstrening er ikke med i utvalget. Søkere uten tilbud Etter inntaket i juli (etter standpunkt- og eksamenskarakterer) var 81 søkere med rett uten tilbud. Av disse var det 73 søkere med ungdomsrett (mot 34 året før). Etter 3. inntak i august hadde alle fått tilbud. Inntak på 1. ønske 9 % (93 % i fjor) av alle søkerne til videregående skole fikk oppfylt sitt 1. ønske. 86,5 % av søkerne til Vg1 kom inn på sitt 1. ønske se tabellen under. Dette er en nedgang på 1,9 % fra i fjor. 5

6 Omvalg I år begynte elever fra Telemark på Vg1-nivå. Av disse har ungdomsrett, 2 voksenrett og 5 er uten rett. Av elever med ungdomsrett går 2577 på ordinære utdanningsprogram og 142 studiespesialisering med arbeidstrening og hverdagslivstrening (siste gruppen er ikke med i statistikken videre). Av de elevene kommer fra grunnskolen eller tilsvarende, dvs. 81,7 % fra samme Vg1, dvs. 2,8 % fra et annet Vg1 eller Vg2, dvs. 6,9 %. Det betyr at 178 (6,9 %) av årets Vg1 elever foretok et omvalg, dvs. søkte til et annet vg1 enn det de hadde året før. I fjor tok 196 (7,9 %) Vg1 elever et omvalg. Det er en nedgang på 1 %. Elever som tok omvalg, 178 totalt: Elever Kommer fra 155 Annet Vg1 eller tilsvarende 23 Annet Vg2 eller tilsvarende Elever som tar samme Vg1 om igjen 73 totalt: Elever Kommer fra 27 HELSE- OG SOSIALFAG 12 TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON 11 STUDIESPESIALISERING 5 BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK 5 SERVICE OG SAMFERDSEL 4 RESTAURANT- OG MATFAG 3 DESIGN OG HÅNDVERK 3 MUSIKK, DANS OG DRAMA 1 ELEKTROFAG 1 FORMGIVINGSFAG 1 MEDIER OG KOMMUNIKASJON Forklaring til elevgruppen som gjør omvalg på samme vg1: elever som tar vg1 over 2 år, altså deltidselever elever som ønsker å forbedre karakterene elever som er ukvalifisert videre til vg2 og må endre søknad til nytt vg1 Forklaring til elevgruppen som gjør omvalg til annet vg1: Faktisk omvalg ukvalifisert og endrer ønske 6

7 STATISTIKK, INNTAKET 211/212 OG LITT HISTORIKK Tallene som er presentert nedenfor er basert på søkerstatistikk etter siste ajourhold, dvs. etter Primærsøkere er først med i statistikk som primærsøkere og de av søkerne som har fått tilbud om skoleplass innen 1.9 er videre i statistikken som tatt inn. Forklaring til tabellene og klasser = antall planlagte plasser og klasser = antall plasser solgt til fylker = primærsøkere fra Telemark, ordinært og særskilt inntak = primærsøkere fra fylker, ordinært og særskilt inntak Primærsøkere og = alle primærsøkere, både fra Telemark og fylker = søkere fra Telemark som ble tatt inn, pr = søkere fra fylker som ble tatt inn, pr = alle søkere som ble tatt inn, pr Totalt for kolonnen inkluderer både over- og underbooking i den aktuelle regionen. Vgs. = videregående skole Grenland = Bamble, Croftholmen, Porsgrunn, Hjalmar Johansen, Skien og Skogmo vgs. Vestmar = Kragerø vgs. Øst-Telemark/Tinn = Rjukan vgs. Midt-Øst Telemark = Bø, Lunde, Notodden og Søve vgs. Vest-Telemark =Vest-Telemark vgs. 7

8 Primærsøkere, elever og ledige plasser, Fordelt på nivå Primærsøkere Nivå Vg Vg Vg3 (+TAF 4.året*) Forb. kurs for min.språklige *14 elever i 211 Fordelt på region Region GRENLAND VESTMAR , ØST-TELEMARK/TINN , MIDT-ØST TELEMARK VEST-TELEMARK 163 8, , De tre siste årene Primær søkere Region GRENLAND VESTMAR ØST-TELEMARK/TINN MIDT-ØST TELEMARK VEST-TELEMARK

9 Sluttere fra 3. inntak til 1. oktober Skole Søkere som har fått tilbud i 3. inntak Elever 1.9 Søkere som har fått tilbud i 4. inntak Elever 1.1 Sluttet uten bruk av retten (mellom 3. inntak og 1.1) BAMBLE VGS CROFTHOLMEN VGS HJALMAR JOHANSEN VGS PORSGRUNN VGS SKIEN VGS SKOGMO VGS KRAGERØ VGS BØ VGS LUNDE VGS NOTODDEN VGS SØVE VGS VEST-TELEMARK VGS RJUKAN VGS

10 Inntatt pr. utdanningsprogram og programområde 1 Utdanningsprogram Programområde ALT. OPPL. AOLOVJ FORB. KURS FOR MIN.SPRÅK BYGG- OG BAANL2 ANLEGGSTEKNIKK ANLEGGS- BABAT1 BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK TEKNIKK BABYG2 BYGGTEKNIKK DESIGN OG HÅNDVERK ELEKTRO-FAG HELSE- OG SOSIALFAG IDRETTS- FAG MEDIER OG KOMMUNI- KASJON MUSIKK, DANS OG DRAMA NATURBRUK BAKEM2 KLIMA-/ENERGI/MILJØTEKN DHBLD2 BLOMSTERDEKORATØR DHDHV1 DESIGN OG HÅNDVERK DHDHV1N DESIGN/HÅNDVERK, SK 3 ÅR 4 4 DHDTE2 DESIGN OG TEKSTIL DHFRI2 FRISØR DHINT3 INTERIØR DHIUD2 INT. OG UTSTILLINGSDESIGN DHUTS3 UTSTILLINGSDESIGN 2 2 ELAUT2 AUTOMATISERING ELAUT3 AUTOMATISERINGSFAGET ELDAT3 DATAELEKTRONIKERFAGET 1 1 ELDEL2 DATA OG ELEKTRONIKK ELELE1 ELEKTROFAG ELELE2 ELENERGI HSAMB2 AMBULANSEFAG HSAPO3 APOTEKTEKNIKK 2 2 HSBUA2 BARNE- OG UNG.FAG HSBUA2N BARNE- OG UNG.FAG, SK 3 ÅR HSHEA2 HELSEARBEIDERFAG HSHEA2N HELSEARBEIDERFAG, SK 3 ÅR HSHES2 HELSESERVICEFAG HSHSE3 HELSESEKRETÆR HSHSF1 HELSE- OG SOSIALFAG HSHSF1N HELSE- OG SOS.FAG, SK 3ÅR HSHUD2 HUDPLEIE HSHUD3 HUDPLEIER HSTAN3 TANNHELSESEKRETÆR IDIDR2 IDRETTSFAG IDIDR3 IDRETTSFAG IDRET1 IDRETTSFAG MKMED1 MEDIER OG KOMMUNIKASJON MKMED2 MEDIER OG KOMMUNIKASJON MKMED MEDIER/KOMM., STUDIEFORB MDDAN2 DANS 13, MDDAN3 DANS 13, MDDRA2 DRAMA 14, MDDRA3 DRAMA 14, MDMDD1--1 MUS/DANS/DRAMA MUSIKK MDMDD1--4 MUS/DANS/DRAMA DANS 15, MDMDD1--6 MUS/DANS/DRAMA DRAMA 15, MDMUS2 MUSIKK MDMUS3 MUSIKK NAHHO2 HESTE- OG HOVSLAGERFAG NALBR3 LANDBRUK NALGA2 LANDBRUK OG GARTNERNÆR NANAB1 NATURBRUK NANAB3 NATURBRUK, STUDIEFORB NASBR2 SKOGBRUK

11 Utdanningsprogram Programområde PÅBYGGING PBPBY PÅB. TIL GEN. STUDIEKOMP , RESTAU- RMKOS2 KOKK- OG SERVITØRFAG RANT OG RMMFG2 MATFAG MATFAG RMRMF1 RESTAURANT OG MATFAG SERVICE OG SAMFERD- SEL STUDIESPESIALISERING TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUK-SJON SSISF2 IKT-SERVICEFAG SSRLV2 REISELIV SSSSA1 SERVICE OG SAMFERDSEL SSSSS2 SALG / SERVICE / SIKKERHET SSTRL2 TRANSPORT OG LOGISTIKK STFOR1 STUDIESP., FORMGIVINGSFAG STFOR2 FORMGIVINGSFAG 14, STFOR3 FORMGIVINGSFAG 14, STREA2 REALFAG STREA3 REALFAG 253 9, STSSA2 SPRÅK, SAMF. OG ØKONOMI STSSA3 SPRÅK, SAMF. OG ØKONOMI , STUSP1 STUDIESPESIALISERING STUSP1HT-2 ST SPES.U EGEN GR., 2. ÅR STUSP1HT-3 ST SPES.U EGEN GR., 3. ÅR STUSP1HT-5 ST SPES.U EGEN GR., 5. ÅR STUSP1HTA1 ST SPES.U LITEN GR. A, 1. ÅR STUSP1HTA2 ST SPES.U LITEN GR. A, 2. ÅR 35, STUSP1HTA3 ST SPES.U LITEN GR. A, 3. ÅR 22, STUSP1HTA4 ST SPES.U LITEN GR. A, 4. ÅR STUSP1HTA5 ST SPES.U LITEN GR. A, 5. ÅR STUSP1HTH1 ST SPES.U LITEN GR. H, 1. ÅR 4 2, STUSP1HTH2 ST SPES.U LITEN GR. H, 2. ÅR STUSP1HTH3 ST SPES.U LITEN GR. H, 3. ÅR STUSP1HTH4 ST SPES.U LITEN GR. H, 4. ÅR STUSP1HTH5 ST SPES.U LITEN GR. H, 5. ÅR STUSP1Z STUDIESPES. MED FORB. IB STUSP2Z INTERN. BACCALAUREATE TPAMK2 ARBEIDSMASKINER TPBLK2 BILSKADE / LAKK / KAROSSERI TPKJP2 KJEMIPROSESS TPKJP2P KJEMIPROSESS, YSK 4 ÅR 4, TPKJP3P KJEMIPROS.FAGET, YSK 4 ÅR 5, TPKJP4P KJEMIPROS. FAGET, YSK 4 ÅR 5, TPKJT2 KJØRETØY TPKJT2H KJØRETØY, GRKO TPLAB2- LABORATORIEFAG TPPIN2 INDUSTRITEKNOLOGI TPPIN2P INDUSTRITEKN., YSK 4 ÅR 7, TPPIN3P INDUSTRITEKN., YSK 4 ÅR 1, TPPIN4P INDUSTRITEKN., YSK 4 ÅR 9, TPTIP1 TEKNIKK OG IND. PROD TPTIP1--TO TILR.VG1 TEKN. OG IND. PROD TPTIP1H TEKNIKK OG IND. PROD., GRKO TPTIP1P TEKN. OG IND.PROD., YSK 4 ÅR , * 1, 2 og 3 tall i kodene for utdanningsprogram betyr trinn (vg1, vg2 eller vg3) 11

12 12

13 Inntatt pr. utdanningsprogram og trinn Detaljer om programområdene finnes i forrige tabell Inntatt pr. utdanningsprogram og programområde. Totalt for kolonnen inkluderer både over- og underbooking i den aktuelle regionen. Forkurs Utdanningsprogram AO FORBEREDENDE KURS FOR MINORITETSSPRÅKLIGE Vg1 Utdanningsprogram BA BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK DH DESIGN OG HÅNDVERK EL ELEKTROFAG HS HELSE- OG SOSIALFAG ID IDRETTSFAG MD MUSIKK, DANS OG DRAMA MK MEDIER OG KOMMUNIKASJON NA NATURBRUK RM RESTAURANT- OG MATFAG SS SERVICE OG SAMFERDSEL ST STUDIESPESIALISERING , TP TEKNIKK OG INDUSTRIELL PROD , Vg2 Utdanningsprogram BA BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK DH DESIGN OG HÅNDVERK EL ELEKTROFAG HS HELSE- OG SOSIALFAG ID IDRETTSFAG MD MUSIKK, DANS OG DRAMA MK MEDIER OG KOMMUNIKASJON NA NATURBRUK RM RESTAURANT- OG MATFAG SS SERVICE OG SAMFERDSEL ST STUDIESPESIALISERING , TP TEKNIKK OG INDUSTRIELL PROD ,

14 Vg3 Utdanningsprogram DH DESIGN OG HÅNDVERK EL ELEKTROFAG HS HELSE- OG SOSIALFAG ID IDRETTSFAG MD MUSIKK, DANS OG DRAMA MK MEDIER OG KOMMUNIKASJON NA NATURBRUK PB PÅBYGGING , ST STUDIESPESIALISERING , TP TEKNIKK OG INDUSTRIELL PROD TAF 4. året Utdanningsprogram TP TEKNIKK OG INDUSTRIELL PROD

15 Inntatt pr. utdanningsprogram Totalt for kolonnen inkluderer både over- og underbooking i den aktuelle regionen. Utdanningsprogram AO ALTERNATIV OPPLÆRING BA BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK DH DESIGN OG HÅNDVERK EL ELEKTROFAG HS HELSE- OG SOSIALFAG ID IDRETTSFAG MD MUSIKK, DANS OG DRAMA MK MEDIER OG KOMMUNIKASJON NA NATURBRUK PB PÅBYGGING , RM RESTAURANT- OG MATFAG SS SERVICE OG SAMFERDSEL ST STUDIESPESIALISERING TP TEKNIKK OG INDUSTRIELL PROD ,

16 Inntatt per region, utdanningsprogram og programområde klasser og plasser er tilbud som ikke ble gjennomført. Totalt for kolonnen inkluderer både over- og underbooking i den aktuelle regionen. GRENLAND Utdanningsprogram og programområde AOLOVOJ FORB. KURS FOR MIN.SPRÅKLIGE BABAT1 BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK BABYG2 BYGGTEKNIKK BAKEM2 KLIMA-/ENERGI/MILJØTEKNOLOGI DHDHV1 DESIGN OG HÅNDVERK DHINT3 INTERIØR DHIUD2 INTERIØR OG UTSTILLINGSDESIGN DHUTS3 UTSTILLINGSDESIGN 2 2 ELAUT2 AUTOMATISERING ELAUT3 AUTOMATISERINGSFAGET ELDAT3 DATAELEKTRONIKERFAGET 1 1 ELDEL2 DATA OG ELEKTRONIKK ELELE1 ELEKTROFAG ELELE2 ELENERGI HSAMB2 AMBULANSEFAG HSAPO3 APOTEKTEKNIKK 2 2 HSBUA2 BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG HSBUA2N BARNE- OG UNGDOMSARB.FAG, SK 3 ÅR HSHEA2 HELSEARBEIDERFAG HSHEA2N HELSEARBEIDERFAG, SK 3 ÅR HSHES2 HELSESERVICEFAG HSHSE3 HELSESEKRETÆR HSHSF1 HELSE- OG SOSIALFAG HSHSF1N HELSE- OG SOSIALFAG, SK 3ÅR HSHUD2 HUDPLEIE HSHUD3 HUDPLEIER HSTAN3 TANNHELSESEKRETÆR IDIDR2 IDRETTSFAG IDIDR3 IDRETTSFAG IDRET1 IDRETTSFAG MDDAN2 DANS 13, MDDAN3 DANS 13, MDDRA2 DRAMA 14, MDDRA3 DRAMA 14, MDMDD1--1- MUS/DANS/DRAMA MUSIKK MDMDD1--4- MUS/DANS/DRAMA DANS 15, MDMDD1--6- MUS/DANS/DRAMA DRAMA 15, MDMUS2 MUSIKK MDMUS3 MUSIKK MKMED1 MEDIER OG KOMMUNIKASJON MKMED2 MEDIER OG KOMMUNIKASJON MKMED3 MEDIER/KOMM., STUDIEFORB PBPBY3 PÅB. TIL GEN. STUDIEKOMPETANSE 225 7, RMKOS2 KOKK- OG SERVITØRFAG RMMFG2 MATFAG RMRMF1 RESTAURANT- OG MATFAG SSISF2 IKT-SERVICEFAG SSRLV2 REISELIV

17 Utdanningsprogram og programområde SSSSA1 SERVICE OG SAMFERDSEL SSSSS2 SALG, SERVICE OG SIKKERHET SSTRL2 TRANSPORTS OG LOGISTIKK STFOR1 STUDIESP., FORMGIVINGSFAG STFOR2 FORMGIVINGSFAG 14, STFOR3 FORMGIVINGSFAG 14, STREA2 REALFAG STREA3 REALFAG STSSA2 SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI STSSA3 SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI STUSP1 STUDIESPESIALISERING STUSP1HT-2 ST SPES.U EGEN GR., 2. ÅR STUSP1HT-3 ST SPES.U EGEN GR., 3. ÅR STUSP1HT-5 ST SPES.U EGEN GR., 5. ÅR STUSP1HTA1 ST SPES.U LITEN GR. A, 1. ÅR STUSP1HTA2 ST SPES.U LITEN GR. A, 2. ÅR STUSP1HTA3 ST SPES.U LITEN GR. A, 3. ÅR STUSP1HTA4 ST SPES.U LITEN GR. A, 4. ÅR STUSP1HTA5 ST SPES.U LITEN GR. A, 5. ÅR STUSP1HTH1 ST SPES.U LITEN GR. H, 1. ÅR 4 2, STUSP1HTH2 ST SPES.U LITEN GR. H, 2. ÅR STUSP1HTH3 ST SPES.U LITEN GR. H, 3. ÅR STUSP1HTH4 ST SPES.U LITEN GR. H, 4. ÅR STUSP1HTH5 ST SPES.U LITEN GR. H, 5. ÅR STUSP1Z STUDIESPES. MED FORB. IB STUSP2Z INTERNATIONAL BACCALAUREATE TPBLK2 BILSKADE, LAKK OG KAROSSERI TPKJP2 KJEMIPROSESS TPKJP2P KJEMIPROSESS, YSK 4 ÅR 4, TPKJP3P KJEMIPROSESSFAGET, YSK 4 ÅR 5, TPKJP4P KJEMIPROSESSFAGET, YSK 4 ÅR 5, TPKJT2 KJØRETØY TPKJT2H KJØRETØY, GRKO TPLAB2 LABORATORIEFAG TPPIN2 INDUSTRITEKNOLOGI TPPIN2P INDUSTRITEKNOLOGI, YSK 4 ÅR 7, TPPIN3P INDUSTRITEKNOLOGI, YSK 4 ÅR 1, TPPIN4P INDUSTRITEKNOLOGI, YSK 4 ÅR 9, TPTIP1 TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON TPTIP1--TO TILR. VG1 TEKNIKK OG IND. PROD TPTIP1H TEKNIKK OG IND. PROD., GRKO TPTIP1P TEKNIKK OG IND. PROD., YSK 4 ÅR

18 VESTMAR Utdanningsprogram og programområde AOLOVOJ FORB. KURS FOR MIN.SPRÅKLIGE BABAT1 BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK BABYG2 BYGGTEKNIKK HSBUA2 BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG HSHEA2 HELSEARBEIDERFAG HSHSF1 HELSE- OG SOSIALFAG IDIDR2 IDRETTSFAG IDIDR3 IDRETTSFAG IDRET1 IDRETTSFAG PBPBY3 PÅB. TIL GEN. STUDIEKOMPETANSE STREA2 REALFAG STREA3 REALFAG 14, STSSA2 SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI STSSA3 SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI 13, STUSP1 STUDIESPESIALISERING STUSP1HTA1 ST SPES.U LITEN GR. A, 1. ÅR 8 1, STUSP1HTA2 ST SPES.U LITEN GR. A, 2. ÅR STUSP1HTA3 ST SPES.U LITEN GR. A, 3. ÅR STUSP1HTA4 ST SPES.U LITEN GR. A, 4. ÅR STUSP1HTA5 ST SPES.U LITEN GR. A, 5. ÅR TPPIN2 INDUSTRITEKNOLOGI TPTIP1 TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON ,

19 MIDT-ØST TELEMARK Utdanningsprogram og programområde AOLOVOJ FORB. KURS FOR MIN.SPRÅKLIGE BAANL2 ANLEGGSTEKNIKK BABAT1 BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK BABYG2 BYGGTEKNIKK DHBLD2 BLOMSTERDEKORATØR DHDHV1 DESIGN OG HÅNDVERK DHDHV1N DESIGN/HÅNDVERK, SK 3 ÅR 4 4 DHDTE2 DESIGN OG TEKSTIL DHFRI2 FRISØR ELELE1 ELEKTROFAG ELELE2 ELENERGI HSBUA2 BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG HSHEA2 HELSEARBEIDERFAG HSHSF1 HELSE- OG SOSIALFAG IDIDR2 IDRETTSFAG IDIDR3 IDRETTSFAG IDRET1 IDRETTSFAG MKMED1 MEDIER OG KOMMUNIKASJON MKMED2 MEDIER OG KOMMUNIKASJON MKMED3 MEDIER/KOMM., STUDIEFORB NAHHO2 HESTE- OG HOVSLAGERFAG NALBR3 LANDBRUK NALGA2 LANDBRUK OG GARTNERNÆRING NANAB1 NATURBRUK NANAB3 NATURBRUK, STUDIEFORBEREDENDE NASBR2 SKOGBRUK PBPBY3 PÅB. TIL GEN. STUDIEKOMPETANSE 76 2, RMKOS2 KOKK- OG SERVITØRFAG RMRMF1 RESTAURANT OG MATFAG SSISF2 IKT-SERVICEFAG SSSSA1 SERVICE OG SAMFERDSEL SSSSS2 SALG, SERVICE OG SIKKERHET SSTRL2 TRANSPORT OG LOGISTIKK STREA2 REALFAG STREA3 REALFAG STSSA2 SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI STSSA3 SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI STUSP1 STUDIESPESIALISERING STUSP1HTA1 ST SPES.U LITEN GR. A, 1. ÅR STUSP1HTA2 ST SPES.U LITEN GR. A, 2. ÅR 8, STUSP1HTA3 ST SPES.U LITEN GR. A, 3. ÅR STUSP1HTA4 ST SPES.U LITEN GR. A, 4. ÅR STUSP1HTA5 ST SPES.U LITEN GR. A, 5. ÅR TPKJT2 KJØRETØY TPPIN2 INDUSTRITEKNOLOGI TPTIP1 TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON

20 VEST-TELEMARK Utdanningsprogram og programområde HSBUA2 BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG HSHEA2 HELSEARBEIDERFAG HSHSF1 HELSE- OG SOSIALFAG STREA2 REALFAG 9, STREA3 REALFAG 15, STSSA2 SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI 18, STSSA3 SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI 12, STUSP1 STUDIESPESIALISERING STUSP1HTA1 ST SPES.U LITEN GR. A, 1. ÅR 1, STUSP1HTA2 ST SPES.U LITEN GR. A, 2. ÅR STUSP1HTA3 ST SPES.U LITEN GR. A, 3. ÅR TPAMK2 ARBEIDSMASKINER TPKJT2 KJØRETØY TPPIN2 INDUSTRITEKNOLOGI TPTIP1 TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON , ØST-TELEMARK/TINN Utdanningsprogram og programområde BABAT1 BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK BABYG2 BYGGTEKNIKK ELELE1 ELEKTROFAG ELELE2 ELENERGI HSHEA2 HELSEARBEIDERFAG HSHSF1 HELSE- OG SOSIALFAG PBPBY3 PÅB. TIL GEN. STUDIEKOMPETANSE 15, STREA2 REALFAG 19, STREA3 REALFAG 8, STSSA2 SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI 8, STSSA3 SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI 19, STUSP1 STUDIESPESIALISERING STUSP1HTA2 ST SPES.U LITEN GR. A, 2. ÅR STUSP1HTA3 ST SPES.U LITEN GR. A, 3. ÅR 1, TPPIN2 INDUSTRITEKNOLOGI TPTIP1 TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON , * 1, 2 og 3 tall i kodene for utdanningsprogram betyr trinn (vg1, vg2 eller vg3) 2

21 Inntatt pr. skole og programområde klasser og plasser er tilbud som ikke ble gjennomført. Totalt for kolonnen inkluderer både over- og underbooking på den aktuelle skolen. 81 BAMBLE VGS Programområde HSAPO3 APOTEKTEKNIKK 2 2 HSHSE3 HELSESEKRETÆR HSTAN3 TANNHELSESEKRETÆR PBPBY3 PÅB. TIL GEN. STUDIEKOMPETANSE SSISF2 IKT-SERVICEFAG SSSSA1 SERVICE OG SAMFERDSEL SSSSS2 SALG, SERVICE OG SIKKERHET STREA2 REALFAG STREA3 REALFAG STSSA2 SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI STSSA3 SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI STUSP1 STUDIESPESIALISERING CROFTHOLMEN VGS Programområde ELELE1 ELEKTROFAG ELELE2 ELENERGI HSHEA2 HELSEARBEIDERFAG HSHSF1 HELSE- OG SOSIALFAG HSHUD2 HUDPLEIE HSHUD3 HUDPLEIER RMKOS2 KOKK- OG SERVITØRFAG RMRMF1 RESTAURANT- OG MATFAG STUSP1HTA1 ST SPES.U LITEN GR A, 1. ÅR 7 2, STUSP1HTA2 ST SPES.U LITEN GR A, 2. ÅR STUSP1HTA3 ST SPES.U LITEN GR A, 3. ÅR STUSP1HTA4 ST SPES.U LITEN GR A, 4. ÅR STUSP1HTA5 ST SPES.U LITEN GR A, 5. ÅR TPPIN2 INDUSTRITEKNOLOGI TPTIP1 TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON TPTIP1--TO TILR. VG1 TEKNIKK OG IND. PROD ,

22 84 HJALMAR JOHANSEN VGS Programområde AOLOVJ FORB. KURS FOR MIN.SPRÅKLIGE IDIDR2 IDRETTSFAG IDIDR3 IDRETTSFAG IDRET1 IDRETTSFAG MKMED1 MEDIER OG KOMMUNIKASJON MKMED2 MEDIER OG KOMMUNIKASJON MKMED3 MEDIER OG KOMM., STUDIEFORB PBPBY3 PÅB. TIL GEN. STUDIEKOMPETANSE RMKOS2 KOKK- OG SERVITØRFAG RMMFG2 MATFAG RMRMF1 RESTAURANT- OG MATFAG STUSP1HTA1 ST SPES.U LITEN GR A, 1. ÅR STUSP1HTA2 ST SPES.U LITEN GR A, 2. ÅR STUSP1HTA3 ST SPES.U LITEN GR A, 3. ÅR STUSP1HTA4 ST SPES.U LITEN GR A, 4. ÅR STUSP1HTA5 ST SPES.U LITEN GR A, 5. ÅR STUSP1HTH1 ST SPES.U LITEN GR H, 1. ÅR STUSP1HTH2 ST SPES.U LITEN GR H, 2. ÅR STUSP1HTH3 ST SPES.U LITEN GR H, 3. ÅR STUSP1HTH4 ST SPES.U LITEN GR H, 4. ÅR STUSP1HTH5 ST SPES.U LITEN GR H, 5. ÅR 1 1 TPBLK2 BILSKADE, LAKK OG KAROSSERI TPKJT2 KJØRETØY TPKJT2H KJØRETØY, GRKO TPPIN2 INDUSTRITEKNOLOGI TPTIP1 TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON TPTIP1H TEKNIKK OG IND.PROD., GRKO

23 86 PORSGRUNN VGS Programområde DHDHV1 DESIGN OG HÅNDVERK DHINT3 INTERIØR DHIUD2 INTERIØR OG UTSTILLINGSDESIGN DHUTS3 UTSTILLINGSDESIGN 2 2 IDIDR2 IDRETTSFAG IDIDR3 IDRETTSFAG IDRET1 IDRETTSFAG MKMED1 MEDIER OG KOMMUNIKASJON MKMED2 MEDIER OG KOMMUNIKASJON MKMED3 MEDIER OG KOMM., STUDIEFORB PBPBY3 PÅB. TIL GEN. STUDIEKOMPETANSE 45 1, STFOR1 STUDIESP., FORMGIVINGSFAG STFOR2 FORMGIVINGSFAG 14, STFOR3 FORMGIVINGSFAG 14, STREA2 REALFAG STREA3 REALFAG STSSA2 SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI STSSA3 SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI STUSP1 STUDIESPESIALISERING STUSP1HT-2 ST SPES.U EGEN GR, 2. ÅR STUSP1HT-3 ST SPES.U EGEN GR, 3. ÅR STUSP1HT-5 ST SPES.U EGEN GR, 5. ÅR STUSP1HTA1 ST SPES.U LITEN GR A, 1. ÅR 8 1, STUSP1HTA2 ST SPES.U LITEN GR A, 2. ÅR STUSP1HTA3 ST SPES.U LITEN GR A, 3. ÅR STUSP1HTA4 ST SPES.U LITEN GR A, 4. ÅR 1 1 STUSP1Z STUDIESPES. MED FORB. IB STUSP2Z INTERNATIONAL BACCALAUREATE TPKJP2 KJEMIPROSESS TPKJP2P KJEMIPROSESS, YSK 4 ÅR 4, TPKJP3P KJEMIPROSESSFAGET, YSK 4 ÅR 5, TPKPJ4P KJEMIPROSESSFAGET, YSK 4 ÅR 5, TPLAB2 LABORATORIEFAG TPPIN2P INDUSTRITEKNOLOGI, YSK 4 ÅR 7, TPPIN3P INDUSTRITEKNOLOGI, YSK 4 ÅR 1, TPPIN4P INDUSTRITEKNOLOGI, YSK 4 ÅR 9, TPTIP1 TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON TPTIP1P TEKNIKK OG IND. PROD., YSK 4 ÅR

24 87 SKIEN VGS Programområde MDDAN2 DANS 13, MDDAN3 DANS 13, MDDRA2 DRAMA 14, MDDRA3 DRAMA 14, MDMDD1--1 MUSIKK/DANS/DRAMA - MUSIKK MDMDD1--4 MUSIKK/DANS/DRAMA - DANS 15, MDMDD1--6 MUSIKK/DANS/DRAMA - DRAMA 15, MDMUS2 MUSIKK MDMUS3 MUSIKK PBPBY3 PÅB. TIL GEN. STUDIEKOMPETANSE SSISF2 IKT-SERVICEFAG SSRLV2 REISELIV SSSSA1 SERVICE OG SAMFERDSEL SSSSS2 SALG, SERVICE OG SIKKERHET SSTRL2 TRANSPORT OG LOGISTIKK STREA2 REALFAG STREA3 REALFAG STSSA2 SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI STSSA3 SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI STUSP1 STUDIESPESIALISERING

25 88 SKOGMO VGS Programområde BABAT1 BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK BABYG2 BYGGTEKNIKK BAKEM2 KLIMA-/ENERGI/MILJØTEKNOLOGI ELAUT2 AUTOMATISERING ELAUT3 AUTOMATISERINGSFAGET ELDAT3 DATAELEKTRONIKERFAGET 1 1 ELDEL2 DATA OG ELEKTRONIKK ELELE1 ELEKTROFAG ELELE2 ELENERGI HSAMB2 AMBULANSEFAG HSBUA2 BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG HSBUA2N BARNE- OG UNGDOMSARB., SK 3 ÅR HSHEA2 HELSEARBEIDERFAG HSHEA2N HELSEARBEIDERFAG, SK 3ÅR HSHES2 HELSESERVICEFAG HSHSF1 HELSE- OG SOSIALFAG HSHSF1N HELSE- OG SOSIALFAG, SK 3 ÅR STISP1HTH1 ST SPES.U LITEN GR H, 1. ÅR 1 1, STISP1HTH2 ST SPES.U LITEN GR H, 2. ÅR STISP1HTH3 ST SPES.U LITEN GR H, 3. ÅR STISP1HTH4 ST SPES.U LITEN GR H, 4. ÅR STISP1HTH5 ST SPES.U LITEN GR H, 5. ÅR ,

26 81 KRAGERØ VGS Programområde AOLOVJ FORB. KURS FOR MIN. SPRÅKLIGE BABAT1 BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK BABYG2 BYGGTEKNIKK HSBUA2 BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG HSHEA2 HELSEARBEIDERFAG HSHSF1 HELSE- OG SOSIALFAG IDIDR2 IDRETTSFAG IDIDR3 IDRETTSFAG IDRET1 IDRETTSFAG PBPBY3 PÅB. TIL GEN. STUDIEKOMPETANSE STREA2 REALFAG STREA3 REALFAG 14, STSSA2 SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI STSSA3 SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI 13, STUSP1 STUDIESPESIALISERING STUSP1HTA1 ST SPES.U LITEN GR A, 1. ÅR 8 1, STUSP1HTA2 ST SPES.U LITEN GR A, 2. ÅR STUSP1HTA3 ST SPES.U LITEN GR A, 3. ÅR STUSP1HTA4 ST SPES.U LITEN GR A, 4. ÅR STUSP1HTA5 ST SPES.U LITEN GR A, 5. ÅR TPPIN2 INDUSTRITEKNOLOGI TPTIP1 TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON ,

27 82 BØ VGS Programområde AOLOVJ FORB. KURS FOR MIN. SPRÅKLIGE IDIDR2 IDRETTSFAG IDIDR3 IDRETTSFAG IDRET1 IDRETTSFAG MKMED1 MEDIER OG KOMMUNIKASJON MKMED2 MEDIER OG KOMMUNIKASJON MKMED3 MEDIER OG KOMM., STUDIEFORB PBPBY3 PÅB. TIL GEN. STUDIEKOMPETANSE 16, RMKOS2 KOKK- OG SERVITØRFAG RMRMF1 RESTAURANT- OG MATFAG STREA2 REALFAG STREA3 REALFAG STSSA2 SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI STSSA3 SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI STUSP1 STUDIESPESIALISERING STUSP1HTA1 ST SPES.U LITEN GR A, 1. ÅR STUSP1HTA2 ST SPES.U LITEN GR A, 2. ÅR STUSP1HTA3 ST SPES.U LITEN GR A, 3. ÅR STUSP1HTA4 ST SPES.U LITEN GR A, 4. ÅR , LUNDE VGS Programområde BAANL2 ANLEGGSTEKNIKK BABAT1 BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK BABYG2 BYGGTEKNIKK DHBLD2 BLOMSTERDEKORATØR DHDHV1 DESIGN OG HÅNDVERK DHDHV1N DESIGN OG HÅNDVERK, SK 3 ÅR 4 4 DHDTE2 DESIGN OG TEKSTIL DHFRI2 FRISØR ELELE1 ELEKTROFAG ELELE2 ELENERGI HSHEA2 HELSEARBEIDERFAG HSHSF1 HELSE- OG SOSIALFAG TPKJT2 KJØRETØY TPPIN2 INDUSTRITEKNOLOGI TPTIP1 TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON

28 822 NOTODDEN VGS Programområde ELELE1 ELEKTROFAG HSBUA2 BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG HSHEA2 HELSEARBEIDERFAG HSHSF1 HELSE- OG SOSIALFAG PBPBY3 PÅB. TIL GEN. STUDIEKOMPETANSE SSISF2 IKT-SERVICEFAG SSSSA1 SERVICE OG SAMFERDSEL SSSSS2 SALG, SERVICE OG SIKKERHET SSTRL2 TRANSPORT OG LOGISTIKK STREA2 REALFAG STREA3 REALFAG STSSA2 SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI STSSA3 SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI STUSP1 STUDIESPESIALISERING STUSP1HTA1 ST SPES.U LITEN GR A, 1. ÅR STUSP1HTA2 ST SPES.U LITEN GR A, 2. ÅR 1, STUSP1HTA3 ST SPES.U LITEN GR A, 3. ÅR STUSP1HTA4 ST SPES.U LITEN GR A, 4. ÅR STUSP1HTA5 ST SPES.U LITEN GR A, 5. ÅR TPKJT2 KJØRETØY TPPIN2 INDUSTRITEKNOLOGI TPTIP1 TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON , SØVE VGS Programområde NAHHO2 HESTE- OG HOVSLAGERFAG NALBR3 LANDBRUK NALGA2 LANDBRUK OG GARTNERNÆRING NANAB1 NATURBRUK NANAB3 NATURBRUK, STUDIEFORBEREDENDE NASBR2 SKOGBRUK PBPBY3 PÅB. TIL GEN. STUDIEKOMPETANSE

29 84 VEST-TELEMARK VGS Programområde HSBUA2 BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG HSHEA2 HELSEARBEIDERFAG HSHSF1 HELSE- OG SOSIALFAG STREA2 REALFAG 9, STREA3 REALFAG 15, STSSA2 SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI 18, STSSA3 SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI 12, STUSP1 STUDIESPESIALISERING STUSP1HTA1 ST SPES.U LITEN GR A, 1. ÅR 1, STUSP1HTA2 ST SPES.U LITEN GR A, 2. ÅR STUSP1HTA3 ST SPES.U LITEN GR A, 3. ÅR TPAMK2 ARBEIDSMASKINER TPKJT2 KJØRETØY TPPIN2 INDUSTRITEKNOLOGI TPTIP1 TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON , RJUKAN VGS Programområde BABAT1 BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK BABYG2 BYGGTEKNIKK ELELE1 ELEKTROFAG ELELE2 ELENERGI HSHEA2 HELSEARBEIDERFAG HSHSF1 HELSE- OG SOSIALFAG PBPBY3 PÅB. TIL GEN. STUDIEKOMPETANSE 15, STREA2 REALFAG 19, STREA3 REALFAG 8, STSSA2 SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI 8, STSSA3 SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI 19, STUSP1 STUDIESPESIALISERING STUSP1HTA2 ST SPES.U LITEN GR A, 2. ÅR STUSP1HTA3 ST SPES.U LITEN GR A, 3. ÅR 1, TPPIN2 INDUSTRITEKNOLOGI 15, TPTIP1 TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON , * 1, 2 og 3 tall i kodene for utdanningsprogram betyr trinn (vg1, vg2 eller vg3) 29

30 , klasser, primærsøkere og elever, pr. skole Skole -nr. Skole 81 BAMBLE VGS CROFTHOLMEN VGS , HJALMAR JOHANSEN VGS PORSGRUNN VGS SKIEN VGS SKOGMO VGS , KRAGERØ VGS , BØ VGS 476 2, LUNDE VGS NOTODDEN VGS , SØVE VGS VEST-TELEMARK VGS 163 8, RJUKAN VGS , ,

31 LITT ANNERLEDES REGIONDELING Det kan være interessant å se på forholdet mellom antall elever på Vg2 innen yrkesfaglige utdanningsprogram og antall løpende lærekontrakter, fordelt på regioner. Her ser man nærmere på blant annet Kongsberg region, dvs. at fordelingen her er litt annerledes enn den tradisjonelle (se side 7). Løpende lærekontrakter betyr grovt sett at antallet kan deles på to for å gi et bilde av det årlige inntaket av lærlinger. Elevtallene inkluderer alle elever på Vg2 på yrkesfag, både særskilte og ordinære elever. Hvis kolonnen er tom, så finnes det ikke tilbud på Vg2 yrkesfag i den aktuelle regionen, og lærlinger kommer fra skolen i en annen region. Antall kontrakter er basert på bedriftenes adresse. Grenland = Bamble, Croftholmen, Porsgrunn, Hjalmar Johansen, Skien og Skogmo vgs. Vestmar = Kragerø vgs. Vest-Telemark = Vest-Telemark vgs. og avd. Seljord ved Bø vgs. Midt-Telemark = Bø (ekskl. avd. Seljord), Lunde og Søve vgs. Kongsberg region (Midt-Øst/Øst-Telemark/Tinn) = Rjukan og Notodden vgs. Region Elever Kontrakter GRENLAND VESTMAR VEST-TELEMARK 62 1 MIDT-TELEMARK KONGSBERG GRENLAND Utdanningsprogram Elever Vg2 BA BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK DH DESIGN OG HÅNDVERK EL ELEKTROFAG HS HELSE- OG SOSIALFAG MK MEDIER OG KOMMUNIKASJON 53 4 NA NATURBRUK 18 RM RESTAURANT- OG MATFAG SA SALG- OG SERVICEFAG TP TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON VESTMAR Utdanningsprogram Elever Vg2 BA BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK DH DESIGN OG HÅNDVERK 6 EL ELEKTROFAG 12 HS HELSE- OG SOSIALFAG NA NATURBRUK 1 RM RESTAURANT- OG MATFAG 3 SS SERVICE OG SAMFERDSEL 6 TP TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON Løpende kontrakter Poststed til bedrifter Skoler BREVIK LANGESUND PORSGRUNN SILJAN SKIEN STATHELLE BAMBLE VGS CROFTHOLMEN VGS HJALMAR JOHANSEN VGS PORSGRUNN VGS SKIEN VGS SKOGMO VGS Løpende kontrakter Poststed til bedrifter Skoler DRANGEDAL HELLE JOMFRULAND KRAGERØ NESLANDSVATN SANNIDAL KRAGERØ VGS

32 VEST-TELEMARK Utdanningsprogram Elever Vg2 BA BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK 2 DH DESIGN OG HÅNDVERK 4 EL ELEKTROFAG 15 HS HELSE- OG SOSIALFAG 7 25 MK MEDIER OG KOMMUNIKASJON 24 1 NA NATURBRUK 3 RM RESTAURANT- OG MATFAG 6 5 SS SERVICE OG SAMFERDSEL 9 TP TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON Løpende kontrakter Poststed til bedrifter Skoler DALEN EDLAND FLATDAL FYRESDAL HØYDALSMO KVITESEID MORGEDAL NISSEDAL SELJORD TREUNGEN VINJE VRÅDAL VRÅLIOSEN AVD. SELJORD (BØ VGS) VEST-TELEMARK VGS MIDT-TELEMARK Utdanningsprogram Elever Vg2 BA BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK DH DESIGN OG HÅNDVERK EL ELEKTROFAG HS HELSE- OG SOSIALFAG 7 2 NA NATURBRUK 41 2 RM RESTAURANT- OG MATFAG 4 SS SERVICE OG SAMFERDSEL 9 TP TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON Løpende kontrakter Poststed til bedrifter Skoler AKKERHAUGEN BØ GVARV LUNDE NORDAGUTU ULEFOSS BØ VGS (IKKE AVD. SELJORD) LUNDE VGS SØVE VGS KONGSBERG REGION (MIDT-ØST, ØST, TINN) Utdanningsprogram Elever Vg2 BA BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK 9 28 ATRÅ DH DESIGN OG HÅNDVERK 9 EL ELEKTROFAG HS HELSE- OG SOSIALFAG NA NATURBRUK 1 RM RESTAURANT- OG MATFAG 8 SS SERVICE OG SAMFERDSEL TP TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON Løpende kontrakter Poststed til bedrifter Skoler HJARTDAL GRANSHERAD NOTODDEN MILAND RJUKAN SAULAND TINN AUSTBYGD TUDDAL NOTODDEN VGS RJUKAN VGS 32

33 Vg2 elever/ løpende kontrakter, totalt Løpende kontrakter Utdanningsprogram Elever Vg2 BA BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK DH DESIGN OG HÅNDVERK EL ELEKTROFAG HS HELSE- OG SOSIALFAG MK MEDIER OG KOMMUNIKASJON 77 5 NA NATURBRUK RM RESTAURANT- OG MATFAG SS SERVICE OG SAMFERDSEL TP TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON Fordeling av elever på studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram Studieforberedende her er både idrettsfag, studiespesialisering, musikk, dans og drama og forberedende kurs for minoritetsspråklige. Kun Vg1 og Vg2 er med. Studiespesialisering med arbeidstrening og hverdagslivstrening samt forberedende kurs for minoritetsspråklige er ikke med. Region Elever totalt Elever på studieforberedende Elever på yrkesfag % studieforberedende % yrkesfag GRENLAND ,9 57,1 VESTMAR ,7 5,3 ØST-TELEMARK/ TINN ,4 6,6 MIDT- ØST TELEMARK ,2 62,8 VEST-TELEMARK ,9 53, ,1 57,9 33

34 VG3 PÅBYGGING TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE Inntakskravet til Vg3 Påbygging til generelle studiekompetanse er Vg2 innen yrkesfaglig utdanningsprogram eller yrkeskompetanse med eller uten fagbrev/svennebrev. Primær søkere Nivå VG3 PÅBYGGING TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE Det var 422 primærsøkere til Vg3 påbygging, det ble dimensjonert 346 plasser og tatt inn 321 elever. Behovet er større enn det er antall plasser. Av 321 elever på påbygging per 1.9. hadde 298 ungdomsrett (93 %), 23 annet rett (fullføring, voksen, ikke rett, 7 %). I tillegg fikk flere søkere uten rett tilbud om skoleplass på Vg3 Påbygging i det ekstraordinære inntaket i september, men mange takket nei fordi de var allerede i gang med noe annet. De fleste elevene kommer rett fra Vg2. Nedenfor kan man se fordeling på alder blant de 321 som ble tatt inn per 1.9. Alder Antall I % 17 1, , , , , , ,9 Totalt I tabellen på neste side kan man se hvilken bakgrunn elevene som søkte Vg3 påbygging til generell studiekompetanse og ble tatt inn, har. Nesten 34 % av elevene kommer direkte fra Vg2 innen helse- og sosiale fag. 26 elever har fagbrev (8 %). I møte den 6. november 28 vedtok Hovedutvalg for kompetanse i Telemark at elever som skoleåret 28/9 og 29/1 går på Vg2 Helsearbeiderfag vil få rett til å ta påbygging til generell studiekompetanse etter fullført fagbrev. Disse elevene vil da søke påbygging til generell studiekompetanse i henholdsvis 211/12 og 212/13 og de får konkurrere om skoleplassene på lik linje med ungdommer med rett. Det var mulig for 3 personer å benytte seg av denne muligheten for skoleåret 211/ har gjort det (se i tabellen nedenfor). For skoleåret 212/213 rr man at cirka 3 personer kan være aktuelle søkere som er i denne gruppen. 34

35 Programområde I % HSHEA2 HELSEARBEIDERFAG 73 22,7 HSBUA2 BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG 36 11,2 ELELE2 ELENERGI 24 7,5 FAGBREV HELSEARBEIDERFAG 22 6,9 BABYG2 BYGGTEKNIKK 22 6,9 MKMED2 MEDIER OG KOMMUNIKASJON 21 6,5 SSSSS2 SALG, SERVICE OG SIKKERHET 18 5,6 SSISF2 IKT-SERVICEFAG 16 5, RMKOS2 KOKK- OG SERVITØRFAG 11 3,4 HSHES2 HELSESERVICEFAG 11 3,4 TPPIN2 INDUSTRITEKNOLOGI 7 2,2 SSRLV2 REISELIV 6 1,9 DHIUD2 INTERIØR OG UTSTILLINGSDESIGN 6 1,9 NAHHO2 HESTE- OG HOVSLAGERFAG 5 1,6 BAKEM2 KLIMA-/ENERGI/MILJØTEKNOLOGI 5 1,6 HSAMB2 AMBULANSEFAG 4 1,2 ELDEL2 DATA OG ELEKTRONIKK 4 1,2 TPKJT2 KJØRETØY 3,9 DHFRI2 FRISØR 3,9 TPLAB2 LABORATORIEFAG 2,6 TPKJP2 KJEMIPROSESS 2,6 HSHUD2 HUDPLEIE 2,6 ELAUT2- AUTOMATISERING 2,6 DHDTE2 DESIGN OG TEKSTIL 2,6 DHBLD2 BLOMSTERDEKORATØR 2,6 TPMAR2 MARITIME FAG 1,3 TPBLK2 BILSKADE, LAKK OG KAROSSERI 1,3 STFOR1 STUDIESPES, FORMGIVINGSFAG 1,3 SSTRL2 TRANSPORT OG LOGISTIKK 1,3 SSSSA1 SERVICE OG SAMFERDSEL 1,3 RMMFG2 MATFAG 1,3 NALGA2 LANDBRUK OG GARTNERNÆRING 1,3 HSHSF1 HELSE- OG SOSIALFAG 1,3 FAGBREV BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG 1,3 FAGBREV ORTOPEDITEKNIKKFAG 1,3 FAGBREV KOKKFAGET 1,3 ANNET ANNET VG3 1,3 Totalt pr

36 INNTAK PÅ SÆRSKILT GRUNNLAG 211/212 Tilretteleggingsbehov og ordinært inntak Søkere fra grunnskolen med behov for tilrettelegging som skolen kunne tilrettelegge med vanlige differensieringstiltak, kunne benytte skjemaet Melding til videregående skole om tilretteleggingsbehov og lignende. 23 søkere hadde krysset av i søknaden for at de har sendt slikt skjema. Skjemaet sendes direkte til den skolen søkeren har som 1. ønske på søknaden. Søknad på særskilt grunnlag Søknadene ble registrert ved inntakskontoret og deretter sendt til den videregående skolen søkeren hadde som 1. ønske. Skolen behandlet søknaden og gjorde vedtak for søkere som har søkt inntak utenom poengkonkurranse. Særskilt inntak ble kjørt i begynnelsen av mai, samtidig med forhåndsinntaket. Søkere som kun hadde søkt om spesialundervisning og som ikke fylte vilkårene for inntak utenom poengkonkurranse, ble overført til ordinær søknadsbehandling. Søknaden om spesialundervisning ble behandlet av skolen søkeren kom inn på. Elevtall særskilt søkere pr søkere på særskilt grunnlag, dvs. 14 % av totalt søkertall (6993). 291 av søkerne ble overført ordinært inntak 142 er tatt inn til Studiespesialisering med arbeidstrening/hverdagsliv 47 Søkere er tatt inn særskilt prioritert til Vg1 17 Søkere er tatt inn særskilt prioritert til Vg2 1 Søkere er tatt inn særskilt prioritert til Vg3 38 søkere ble tatt inn til forberedende kurs for minoritetsspråklige 6 søkte opplæring i bedrift 36

37 Inntak fordelt på utdanningsprogram Resterende særskilt søkere som ikke er med i dette utvalget er søkere til fylker, har trukket søknaden underveis i søknadsprosessen, er ukvalifisert, har takket nei til plass, ikke svart eller har fått søknaden avvist Bakgrunn for søknad 37

38 Om begrepene som er brukt i tabellen over: Kommunikasjonsvansker: Elever med kommunikasjonsvansker har omfattende behov for bistand på språk, tale og kommunikasjonsområdet. Det kan være ungdom som har behov for alternativ og supplerende kommunikasjon, flerkulturelle/språklige, og ungdom med samspill- og kommunikasjonsvansker. Språktillse er en kompleks kognitiv, psykologisk og sosial prosess som gjerne henger sammen med biologiske og miljømessige faktorer. Elever innen autismespekteret kan ha kommunikasjonsvansker (Aspergere). Spesifikke fagvansker: Spesifikke fagvansker kan defineres som en lærevanske på et avgrenset (spesifikt) område hos ungdom som har normale evner og sanser. Det ligger i definisjonen at på tross av evneforutsetninger innen for normalt variasjonsområde, har disse ungdommene vansker med å til seg aldersforventede kunnskaper på et spesifikt område. Eksempler på slike vansker er lese- og skrivevansker og matematikkvansker. Generelle lærevansker: Ungdom med generelle lærevansker har så svake læreforutsetninger at de høyst sannsynlig ikke klarer å få et forsvarlig utbytte av det ordinære opplæringstilbudet. Begrepet generelle lærevansker er bare meningsfullt dersom vi kan, på en eller annen måte, måle elevenes læreforutsetninger og sammenligne med hva som er vanlig å kunne på ulike alderstrinn. Generelle lærevansker viser seg først og fremst gjennom at elevene har et langsomt innlæringstempo. Elever med generelle lærevansker har ofte tilleggsvansker og dermed sammensatte lærevansker. Sosiale og emosjonelle vansker: Sosiale og emosjonelle vansker kan arte seg på ulike måter; psykiske/emosjonelle vansker, atferdsvansker eller sosiale/samspillsvansker. Vanligvis vil det være en kombinasjon av sider ved ungdommen og sider ved miljøet som skaper sosiale og emosjonelle vansker. Sammensatte lærevansker: Ungdom som i tillegg til å ha generelle lærevansker har tilleggsvansker som sosiale og emosjonelle vansker, oppmerksomhetsvansker (ADHD) og/eller språkvansker. 38

39 Inntatte på særskilt tilrettelagte opplæringstilbud Skoleår Studiespesialisering med arbeidstrening Studiespesialisering med hverdagslivstrening* Forberedende kurs for minoritetsspråklige** Totalt 25/ / / / / / / * Tidligere Opplæring i mindre grupper spesialavdeling og autister er nå slått sammen til studiespesialisering med hverdagslivstrening. **Forberedende kurs for minoritetsspråklige ble opprettet i Kragerø for skoleåret 211/212 med 1. klasse, 1 plasser. Elever på studiespesialisering med arbeids- og hverdagslivstrening med utvidet rett Elever 28 Elever 29 Elever 21 Elever år år Historikk over søking på særskilt grunnlag Skoleår Søkere totalt Særskilte søkere Særskilte søkere i % Inntatte primært valgt Vg1 2/ % / % / % / % / % / % / % / % / % / % / % / %

Søkere til videregående opplæring i Vestfold skoleåret 2015/2016 Sande videregående skole DH 1 DHDHV1---- Design og håndverk 6 DH 1 DHDHV1HTH2 DH Spes.u liten gr H, 2. år 2 EL 1 ELELE1---- Elektrofag 25

Detaljer

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett Inntatte per region: Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser

Detaljer

Søkjarar til alle skular per 04.03.2012 (første ønske)

Søkjarar til alle skular per 04.03.2012 (første ønske) Søkjarar til alle skular per 04.03.0 336 Sygna vidaregåande skule HSBUA---- Barne- og ungdomsarbeiderfag 6 HSHSF---- Helse- og sosialfag IDIDR---- Idrettsfag IDIDR3---- Idrettsfag IDRET---- Idrettsfag

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Statistikk 2012/2013 Elever fra Aust-Lofoten vg. skole Foto: Tor-Wiggo Skille Innholds- fortegnelse 1 Innhold: Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Definisjoner

Detaljer

Tabell 2: Oslosøkere alle rettstyper per 04.03.2015, per nivå, programområde og skole (uten påbygg)

Tabell 2: Oslosøkere alle rettstyper per 04.03.2015, per nivå, programområde og skole (uten påbygg) Annet AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 3027 Hellerud videregående skole 1,0 23 14 Annet AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 3032 Kuben videregående skole 2,0 46 41 Annet AOLOV0J--- Forberedende

Detaljer

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012/2013 - Søkjarar med ungdomsrett

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012/2013 - Søkjarar med ungdomsrett Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag, og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser Tatt inn sum Ledig Egne

Detaljer

Skoletilbud Vg1. = skolen har dette tilbudet. Steinerskolen i Trondheim 1) Trondheim katedralskole. Charlottenlund vgs.

Skoletilbud Vg1. = skolen har dette tilbudet. Steinerskolen i Trondheim 1) Trondheim katedralskole. Charlottenlund vgs. KVT 1) i Trondheim 1) ØYA VGS 1) Skoletilbud Vg1 = skolen har dette tilbudet STUSP1---- Studiespesialisering STFOR1---- Studiespes. Formgivningsfag STUSP1C---- Studiespes. for min. språkelige STUSP1UT---

Detaljer

Totalt klassar 2012/2013. Totalt elevplassar 2012/2013. Ledige elevpl. 2012/2013

Totalt klassar 2012/2013. Totalt elevplassar 2012/2013. Ledige elevpl. 2012/2013 Nordmøre Atlanten vgs Vg 1 IDRET1---- Idrettsfag 1 27 0 1 27 1 27 1 27 MDMDD1--1- Mus/dans/drama - musikk 1 27 7 1 27 1 27 1 27 STUSP1---- Studiespesialisering 4 112 9 3 84 3 84 3 84 STUSP1--I- Studiespes

Detaljer

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal 2011/2012 - ALLE

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal 2011/2012 - ALLE 15001 ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE Kurskode Kursnavn Plasser Klasser Prim. søkere IDIDR2---- Idrettsfag 27 1 18 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1 28 IDRET1---- Idrettsfag 27 1 33 MDMDD1--1- Mus/dans/drama - musikk

Detaljer

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Alle søkjarar

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Alle søkjarar 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1.0 43 2 IDIDR2---- Idrettsfag 27 1.0 29 3 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1.0 25 1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 4 0.0 1 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk

Detaljer

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett Nedanfor finn du ei oversikt over inntatte søkjarar per skole i fylket: Vi gjer merksam på at tilbodet "Generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse " (PBPBYK4----), ikkje er eit tilbod for søkjarar

Detaljer

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/2016 - Ungdomsrett

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/2016 - Ungdomsrett 221 Akademiet vgs Ålesund As 1 MKMED1---- Medier og kommunikasjon 1 0,0 47 2 MKMED2---- Medier og kommunikasjon 1 0,0 30 3 MKMED3---- Studieforbered. medier og kom. 1 0,0 15 3 PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse

Detaljer

Videregående opplæring i Telemark

Videregående opplæring i Telemark Videregående opplæring i Telemark Statistikk for inntak 2012/2013 www.telemark.no 2 INNHOLD: Side Statistikk, inntaket 2012/2013 4 Inntak på særskilt grunnlag 7 Elevtall per.01.09.12 og 01.10.12 9 Inntatt

Detaljer

Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder

Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder Kapittel 4 Nedre poenggrense for inntak til programområder OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2013 Til landslinjer konkurrerer søkere

Detaljer

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Ungdomsrett

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Ungdomsrett 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1 41 2 IDIDR2---- Idrettsfag 27 1 25 3 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1 23 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk 27 1 6 1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans

Detaljer

PRIMÆRSØKERE PR 03.03.2009

PRIMÆRSØKERE PR 03.03.2009 PRIMÆRSØKERE PR 0.0.009 SYGNA VIDAREGÅANDE SKULE HSBUA---- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER HSHSF---- HELSE- OG SOSIALFAG IDIDR---- IDRETTSFAG IDIDR---- IDRETTSFAG IDRET---- IDRETTSFAG PBPBY---- PÅBYGGING TIL

Detaljer

Gjennomført pr 17.10.14. Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder

Gjennomført pr 17.10.14. Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder Gjennomført pr 17.10.14 Kapittel 4 Nedre poenggrense for inntak til programområder OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2014 Til landslinjer

Detaljer

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE)

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE) PRIMÆRSØKJARAR (. ØNSKE) SYGNA VIDAREGÅANDE SKULE DHDTE---- DESIGN OG TEKSTIL HSBUA---- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG HSHSF---- HELSE- OG SOSIALFAG 5 IDIDR---- IDRETTSFAG IDRET---- IDRETTSFAG PBPBY----

Detaljer

Levanger Meråker Mære. Inderøy. Leksvik

Levanger Meråker Mære. Inderøy. Leksvik SKOLETILBUD I NORD-TRØNDELAG 2012/2013 VG 1 Studieforberedende utdanningsprogram 17026 17013 17006 17007 17001 17019 17022 17002 17018 17012 17027 342 343 501 19052 STUSP1---- Studiespesialisering X X

Detaljer

Videregående opplæring i Telemark

Videregående opplæring i Telemark TELEMARK FYLKESKOMMUNE Videregående opplæring i Telemark Statistikk over inntak, formidling og voksenopplæring i 2010/2011 INNHOLD: GENERELLE OPPLYSNINGER OM INNTAKET 2010/2011... 3 STATISTIKK, INNTAKET

Detaljer

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal skoleåret 2010/2011

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal skoleåret 2010/2011 15001 ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE IDIDR2---- IDRETTSFAG 27 1 28 IDIDR3---- IDRETTSFAG 27 1 27 IDRET1---- IDRETTSFAG 27 1 20 MDMDD1--1- MUS/DANS/DRAMA - MUSIKK 27 1 30 MDMUS2---- MUSIKK 27 1 28 MDMUS3----

Detaljer

PRIMÆRSØKERE PR

PRIMÆRSØKERE PR PRIMÆRSØKERE PR 0.03.00 336 SYGNA VIDAREGÅANDE SKULE HSBUA---- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER HSHSF---- HELSE- OG SOSIALFAG IDIDR---- IDRETTSFAG IDIDR3---- IDRETTSFAG IDRET---- IDRETTSFAG 5 STFOR---- STUDIESPES,

Detaljer

OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2015

OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2015 OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2015 Til landslinjer konkurrerer søkere fra hele landet på lik linje om alle elevplassene. Til øvrige

Detaljer

PRIMÆRSØKERE PR

PRIMÆRSØKERE PR PRIMÆRSØKERE PR 02.03.206 Rett U I 800 Brønnøysund videregående skole BABAT---- Bygg- og anleggsteknikk 4 BABYG2---- Byggteknikk 3 5 DHDHV---- Design og håndverk 0 ELELE---- Elektrofag 2 2 HSBUA2---- Barne-

Detaljer

Søkjarar til skular som er med i fellesinntaket per (første ønske) ELAUT3---- Automatiseringsfaget ELELE1---- Elektrofag

Søkjarar til skular som er med i fellesinntaket per (første ønske) ELAUT3---- Automatiseringsfaget ELELE1---- Elektrofag 14001 Årdal vidaregåande ELAUT2---- Automatisering 2 17 ELAUT3---- Automatiseringsfaget 2 11 2 8 5 9 5 5 SSSSA1---- Service og samferdsel 5 4 SSSSS2---- Salg, service og sikkerhet 5 8 0 14 8 0 9 9 STSSA2----

Detaljer

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE)

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE) 001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE ELAUT2---- AUTOMATISERING 1 ELAUT3---- AUTOMATISERINGSFAGET SSSSS2---- SALG, SERVICE OG SIKKERHET 1 3 TPKJP2---- KJEMIPROSESS TPPIN2---- PRODUKSJONS- OG INDUSTRITEKN TPTIP1----

Detaljer

Klasseordning pr 11.01.12 pr nivå og utdprogram.xlsx

Klasseordning pr 11.01.12 pr nivå og utdprogram.xlsx 20132014 Klasseordning pr 11.01.12 pr nivå og utdprogram.xlsx Bygg- og anleggsteknikk BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 16024 Åfjord videregående skole BABAT1H--- Bygg/anlegg,GRKO 16035 Charlottenlund

Detaljer

14001 Årdal vidaregåande skule. 14004 Sogndal vidaregåande skule. Bsg-01-1_inntak_020715

14001 Årdal vidaregåande skule. 14004 Sogndal vidaregåande skule. Bsg-01-1_inntak_020715 Årdal vidaregåande skule ELELE ELAUT---- ELAUT---- PBPBY---- SSSSA SSSSS---- STUSP STSSA---- STREA---- STREA---- STSSA---- TPTIP TPPIN---- TPKJP---- Automatisering Automatiseringsfaget Kjemiprosess 5 5

Detaljer

Søkjarar til alle skular per (første ønske)

Søkjarar til alle skular per (første ønske) Søkjarar til alle skular per 0.0.0 SYGNA VIDAREGÅANDE SKULE HSHSF---- Helse- og sosialfag IDIDR---- Idrettsfag IDIDR---- Idrettsfag IDRET---- Idrettsfag PBPBY---- Påbygg til gen stk STFOR---- Studiespes,

Detaljer

1. ønske (primærsøkarar) til vgs i Møre og Romsdal 2011/2012 - UNGDOMSRETT

1. ønske (primærsøkarar) til vgs i Møre og Romsdal 2011/2012 - UNGDOMSRETT I denne oversikten ser du 1. ønske til søkarar med ungdomsrett. Desse er ikkje med i oversikten: Søkarar til Vg2 og Vg3 YSK (yrkes- og studiekompetanse), fordi dei blir manuelt registrert. YSK tilsvarar

Detaljer

Ungdomsrett Ja Nei Skolenr Skolenavn Niva Kode Programområde Antall Antall

Ungdomsrett Ja Nei Skolenr Skolenavn Niva Kode Programområde Antall Antall Ungdomsrett Ja Nei Skolenr Skolenavn Niva Kode Programområde Antall Antall 18010 BRØNNØYSUND VIDEREGÅENDE SKOLE 1 BABAT1---- Bygg og anleggsteknikk 9 1 1 DHDHV1---- Design og håndverk 15 1 ELELE1---- Elektrofag

Detaljer

Inntatte tot. STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonom

Inntatte tot. STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonom Kirkenes videregående skole BAANL2L--- Anleggsteknikk,LAL 30 2 30 29 56 0 BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 30 2 28 17 3 0 BABAT1HT-1 BA Spes.u egen gr, 1. år 1 1 1 11 0 0 BABYG2---- Byggteknikk 15 1

Detaljer

Inntatte ungdomsrett Venteliste

Inntatte ungdomsrett Venteliste Kirkenes videregående skole ungdomsrett Vg0 Forberedende kurs for min.spr 15 4 4 0 0 11 Vg2 Anleggsteknikk,LAL 33 33 33 34 25 0 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 25 19 0 0 5 Vg2 Byggteknikk 15 15 15 1 0 0

Detaljer

Nedanfor finn du ein oversikt per skole i fylket:

Nedanfor finn du ein oversikt per skole i fylket: Nedanfor finn du ein oversikt per skole i fylket: Vi gjer merksam på at tilbodet "Generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse" (PBPBYK4--), ikkje er eit tilbod for søkjarar med ungdomsrett. Det ligg

Detaljer

SØKERE PR. 02.03.2012 NORD-ØSTERDAL REGION: Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Prim. totalt 24.

SØKERE PR. 02.03.2012 NORD-ØSTERDAL REGION: Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Prim. totalt 24. SØKERE PR... REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Nivå Programområde Innføringsår GS for min.spr ALTERNATIV OPPLÆRING (APO/SAK) Bygg og anleggsteknikk Elektrofag Helse- og sosialfag Mus/dans/drama

Detaljer

TILBUDET SKOLEÅRET 2014-2015

TILBUDET SKOLEÅRET 2014-2015 TILBUDET SKOLEÅRET 2014-2015 Innføringskurs Kurskode Kursnavn Skolenr Skolnavn AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 16069 Thora Storm videregående skole AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 16056

Detaljer

0 Mosjøen videregående skole AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 10 1

0 Mosjøen videregående skole AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 10 1 Nivå Skole Pr.omrkode Programomr. Ant Søkere m/rett Ant Søkere u/rett Totalt antall søkere til videregående skole i Nordland 8677 894 0 Aust-Lofoten videregående skoaolov0j--- Forberedende kurs for min.spr

Detaljer

Videregående opplæring i Telemark

Videregående opplæring i Telemark TELEMARK FYLKESKOMMUNE Videregående opplæring i Telemark Statistikk over inntak, formidling og voksenopplæring i 2009/2010 INNHOLD: GENERELLE OPPLYSNINGER OM INNTAKET 2009/2010... 3 Primærsøkere, elever

Detaljer

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE... 20

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE... 20 Innhald Inntekne søkjarar, fordelt på nivå... 3 Inntekne søkjarar, fordelt på skule... 3 Inntekne søkjarar, fordelt på utdanningsprogram... 4 VG1... 4 VG2... 4 VG3... 5 Inntekne søkjarar, fordelt på ønske

Detaljer

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE LUSTER VIDAREGÅANDE SKULE. Første inntak til skuleåret bqy

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE LUSTER VIDAREGÅANDE SKULE. Første inntak til skuleåret bqy ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE ELELE---- ELAUT---- ELAUT---- HSHSF---- HSHEA---- SSSSA---- SSSSS---- STUSP---- STREA---- STSSA---- STREA---- STSSA---- TPTIP---- TPPIN---- TPKJP---- AUTOMATISERING AUTOMATISERINGSFAGET

Detaljer

Tilbod ved dei fylkeskommunale vidaregåande skolane i Møre og Romsdal

Tilbod ved dei fylkeskommunale vidaregåande skolane i Møre og Romsdal 15001 ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE 1 IDRET1---- IDRETTSFAG 1 MDMDD1--1- MUS/DANS/DRAMA - MUSIKK 1 STUSP1--I- STUDIESPES - ENTR OG BEDR.UTV 2 IDIDR2---- IDRETTSFAG 2 MDMUS2---- MUSIKK 3 IDIDR3---- IDRETTSFAG

Detaljer

Skolnavn Kurskode Kursnavn Rett Ikke rett

Skolnavn Kurskode Kursnavn Rett Ikke rett Brønnøysund vgs BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 10 2 Brønnøysund vgs BABYG2---- Byggteknikk 11 1 Brønnøysund vgs DHDHV1---- Design og håndverk 7 Brønnøysund vgs ELELE1---- Elektrofag 19 1 Brønnøysund

Detaljer

Kirkenes videregående skole Kurskode Kursnavn Søke re tot. Ung dom Vadsø videregå ende skole Kurskode Kursnavn Søke re tot.

Kirkenes videregående skole Kurskode Kursnavn Søke re tot. Ung dom Vadsø videregå ende skole Kurskode Kursnavn Søke re tot. Kirkenes videregående skole BAANL2L--- Anleggsteknikk,LAL 30 2 65 49 BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 30 2 19 14 BABYG2---- Byggteknikk 15 1 11 11 BAKEM2---- Klima-, energi- og miljøtek. 7 0,5 5 4 DHDHV1----

Detaljer

INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ NIVÅ...3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ SKULE...3

INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ NIVÅ...3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ SKULE...3 INNHALDSLISTE INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ NIVÅ...3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ SKULE...3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ UTDANNINGSPROGRAM...4 VG1...4 VG2...4 VG3...5 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ ØNSKE

Detaljer

TILBUDET SKOLEÅRET 2016-2017 LYST UT PÅ VIGO.NO Pr 01.01.16

TILBUDET SKOLEÅRET 2016-2017 LYST UT PÅ VIGO.NO Pr 01.01.16 TILBUDET SKOLEÅRET 2016-2017 LYST UT PÅ VIGO.NO Pr 01.01.16 Innføringskurs 2016-2017 Utdanningsprogram Skolenr Skolnavn Fylke AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 16069 Thora Storm videregående skole

Detaljer

Resultat 1. inntak pr 9. juli 2013

Resultat 1. inntak pr 9. juli 2013 Resultat 1. inntak pr 9. juli Elevtall pr. NORD-GUDBRANDSDAL VGS AVD. HJERLEID BA 1 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 10 BA 2 Vg2 Byggteknikk 8 3 ST 1 Vg1 Studiespesialisering 24 23 24 21 ST 1 Vg1 Studiespesialisering

Detaljer

1.ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2017/2018 -Alle søkjarar Atlanten videregående skole. Primærsøkjarar

1.ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2017/2018 -Alle søkjarar Atlanten videregående skole. Primærsøkjarar 1.ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2017/2018 -Alle søkjarar 15001 Atlanten videregående skole IDRET1---- Idrettsfag ID 27 1 56 Vg1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk MD 23 1 13 MDMDD1--4-

Detaljer

1. inntak til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret Søkjarar med ungdomsrett

1. inntak til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret Søkjarar med ungdomsrett Inntatte per region Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag og inntatte til vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser

Detaljer

Skoletilbudet for Telemark 2013 2014. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Inntaksområde A Inntaksområde B.

Skoletilbudet for Telemark 2013 2014. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Inntaksområde A Inntaksområde B. Inntaksområde A Inntaksområde B Skoletilbudet for Telemark 2013 2014 Videregående trinn 1 (Vg1)* 8001 Bamble 8003 Croftholmen 8004 Hjalmar Johansen 8010 Kragerø 8006 Porsgrunn 8007 Skien 8008 Skogmo 8020

Detaljer

Skolnavn Kurskode Kursnavn Med rett Uten rett Brønnøysund videregående skole BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 11 4 Brønnøysund videregående skole

Skolnavn Kurskode Kursnavn Med rett Uten rett Brønnøysund videregående skole BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 11 4 Brønnøysund videregående skole Skolnavn Kurskode Kursnavn Med rett Uten rett Brønnøysund videregående skole BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 11 4 Brønnøysund videregående skole BABYG2---- Byggteknikk 5 Brønnøysund videregående skole

Detaljer

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal 2012/2013 - Alle søkere

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal 2012/2013 - Alle søkere I årets tal er elevar som har søkt YSK-tilboda (yrkes- og studiekompetanse) med. 15001 Atlanten videregående skole IDIDR2---- Idrettsfag 27 1 29 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1 19 IDRET1---- Idrettsfag 27 1

Detaljer

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2016/ Alle søkjarar. Nivå Kurskode Kursnavn Studkode Plasser Klasser

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2016/ Alle søkjarar. Nivå Kurskode Kursnavn Studkode Plasser Klasser 15001 Atlanten videregående skole Nivå Kurskode Kursnavn Studkode Plasser Klasser Primærsøkjarar IDRET1---- Idrettsfag ID 27 1 42 Vg1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans MD 4 0 2 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk

Detaljer

Skoletilbudet for Telemark 2016 2017. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Telemark Vestfold. 8040 Vest-Telemark.

Skoletilbudet for Telemark 2016 2017. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Telemark Vestfold. 8040 Vest-Telemark. Telemark Vestfold Skoletilbudet for Telemark 2016 2017 Videregående trinn 1 (Vg1)* 8001 Bamble 8004 Hjalmar Johansen 8006 Porsgrunn 8007 Skien 8008 Skogmo 8010 Kragerø 8020 Bø 8022 Notodden 8026 Nome 8040

Detaljer

1.ønske primærsøkere til vgs i Møre og Romsdal 2017/ Ungdomsrett

1.ønske primærsøkere til vgs i Møre og Romsdal 2017/ Ungdomsrett 1.ønske primærsøkere til vgs i Møre og Romsdal 2017/2018 - Ungdomsrett 15001 Atlanten videregående skole IDRET1---- Idrettsfag 27 1,0 56 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 4 0,0 9 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG.

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG. OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG. Dersom du er interessert i ein eller fleire av dei ledige plassane som du finn nedanfor, må du kontakte Inntakskontoret

Detaljer

Søkertall til videregående skoler i Oppland

Søkertall til videregående skoler i Oppland Søkertall til videregående skoler i Oppland 2019-2020 Informasjon om tabellen: Oversikt over antall primærsøkere med ungdomsrett til den enkelte skole og til det enkelte programområdet i Oppland. Tallene

Detaljer

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE... 18 14002 LUSTER VIDAREGÅANDE SKULE... 18

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE... 18 14002 LUSTER VIDAREGÅANDE SKULE... 18 Innhald Inntekne søkjarar, fordelt på nivå... 3 Inntekne søkjarar, fordelt på skule... 3 Inntekne søkjarar, fordelt på utdanningsprogram VG1... 4 VG2... 4 VG3... 4 Inntekne søkjarar, fordelt på ønske og

Detaljer

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett Nedanfor finn du ein oversikt per skole i fylket: Vi gjer merksam på at tilbodet "Generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse" (PBPBYK4--), ikkje er eit tilbod for søkjarar med ungdomsrett. Det ligg

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.5

Detaljer

Oversikt over ledige skuleplassar per 26. juli 2019, per programområde. Lista vert ikkje oppdatert. Ta kontakt med den aktuelle skulen frå 12. august.

Oversikt over ledige skuleplassar per 26. juli 2019, per programområde. Lista vert ikkje oppdatert. Ta kontakt med den aktuelle skulen frå 12. august. Oversikt over ledige skuleplassar per 26. juli 2019, per programområde. Lista vert ikkje oppdatert. Ta kontakt med den aktuelle skulen frå 12. august. Videregående 1 Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk

Detaljer

2011-2012. Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG

2011-2012. Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG 2011-2012 Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG Søkere med tilretteleggingsbehov Elever som har hatt tilrettelegging i grunnskolen på prøver og eksamen skal gi melding om dette. Velg riktig

Detaljer

Resultat førsteinntak 7. juli 2017

Resultat førsteinntak 7. juli 2017 Resultat 7. juli 07 Oversikt over antall inntatte til den enkelte skole og opplæringstilbud i Oppland. Tallene i kolonnen søkere pr. mars er søkertall publisert etter søknadsfristen. mars. Tallene i kolonnen

Detaljer

2. inntaket til vidaregaånde opplæring i Møre og Romsdal skoleåret 2017/2018 Søkjarar med ungdomsrett Atlanten videregående skole Nivå Kurskode

2. inntaket til vidaregaånde opplæring i Møre og Romsdal skoleåret 2017/2018 Søkjarar med ungdomsrett Atlanten videregående skole Nivå Kurskode 15001 Atlanten videregående skole Nivå Kurskode Kursnavn Plasser Klasser Prim. totalt Tatt inn sum Ledig 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1 54 26 1 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk 18 1 12 14 4 1 MDMDD1--4-

Detaljer

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2014/2015 Søkjarar med ungdomsrett

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2014/2015 Søkjarar med ungdomsrett Nedanfor finn du ein oversikt per skole i fylket: Vi gjer merksam på at tilbodet "Generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse" (PBPBYK4--), ikkje er eit tilbod for søkjarar med ungdomsrett. Det ligg

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Statistikk 2013-2014 Elever ved Narvik vg. skole - Solhaugen Foto: Tor-Wiggo Skille Innholds- fortegnelse 1 Innhold: Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Definisjoner

Detaljer

a) Årdal vidaregåande skule

a) Årdal vidaregåande skule a) Årdal vidaregåande skule ELELE1---- Elektrofag 1,0 12 ELAUT2---- Automatisering 1,0 12 ELAUT3---- Automatiseringsfaget 1,0 12 SSSSA1---- Service og samferdsel 1,0 15 SSSSS2---- Sal, service og sikkerheit

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Skoletilbudet 2017 2018 Videregående opplæring Søk via vigo.no Les mer på telemark.vilbli.no Videregående opplæring 2017 2018 Hvordan søker du? Søking skjer via vigo.no som åpnes for søking ca 6. januar.

Detaljer

3 STSSA3--N- Språk/samf/øk,internasj

3 STSSA3--N- Språk/samf/øk,internasj 15001 Atlanten videregående skole Nivå Kurskode Kursnavn Plasser Tatt inn 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 27 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk 18 14 1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 9 9 1 STUSP1---- Studiespesialisering

Detaljer

15001 Atlanten videregående skole. Tal 1. ønske søkarar, ungdomsrett. Nivå Kurskode Kursnavn Plassar Klassar

15001 Atlanten videregående skole. Tal 1. ønske søkarar, ungdomsrett. Nivå Kurskode Kursnavn Plassar Klassar 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1 45 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk 18 0,75 11 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 9 0,25 4 STUSP1---- Studiespesialisering 135 5 113 2 IDIDR2----

Detaljer

Skoletilbudet for Telemark 2015 2016. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Inntaksområde A Inntaksområde B Vestfold

Skoletilbudet for Telemark 2015 2016. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Inntaksområde A Inntaksområde B Vestfold Inntaksområde A Inntaksområde B Vestfold Skoletilbudet for Telemark 2015 2016 Videregående trinn 1 (Vg1)* 8001 Bamble 8004 Hjalmar Johansen 8006 Porsgrunn 8007 Skien 8008 Skogmo 8010 Kragerø 8020 Bø 8022

Detaljer

Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i skule

Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i skule Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i 2017-2018 Dale vidaregåande Eid vidaregåande 1 Helse- og oppvekstfag 1,0 17 26 1 Studiespesialisering 1,0 31 24 1 Teknikk og industriell produksjon 1,0 15 29

Detaljer

Søker kan endre søknad til og med 15. april og noen søknader kommer inn for seint. Derfor kan søkertallene endres noe utover våren.

Søker kan endre søknad til og med 15. april og noen søknader kommer inn for seint. Derfor kan søkertallene endres noe utover våren. til videregående skoler i Oppland 07-08 Detaljert oversikt over antall primærsøkere med ungdomsrett til den enkelte skole og til det enkelte opplæringstilbud i Oppland. Tallene i kolonnen søkere pr. mars

Detaljer

Søkertall til videregående skoler i Oppland

Søkertall til videregående skoler i Oppland Søkertall til videregående skoler i Oppland 2015-2016 Detaljert oversikt over antall primærsøkere med ungdomsrett til den enkelte skole og opplæringstilbud i Oppland. Primærsøkere fra Hedmark og Buskerud

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 19. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 19. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 19. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.

Detaljer

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE... 20

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE... 20 Innhald Inntekne søkjarar, fordelt på nivå... 3 Inntekne søkjarar, fordelt på skule... 3 Inntekne søkjarar, fordelt på utdanningsprogram... 4 VG1... 4 VG2... 4 VG3... 5 Inntekne søkjarar, fordelt på ønske

Detaljer

UTDANNING Inntak til videregående opplæring skoleåret 2013-2014

UTDANNING Inntak til videregående opplæring skoleåret 2013-2014 UTDANNING Inntak til videregående opplæring skoleåret 2013-2014 Statistikk pr. 1. oktober 2013 Buskerud fylkeskommune utdanningsavdelingen januar 2014 Buskerud er inndelt i fem regioner. Videregående skoler,

Detaljer

Søkertall til videregående skoler i Oppland

Søkertall til videregående skoler i Oppland Søkertall til videregående skoler i Oppland 08-09 Informasjon om tabellen: Oversikt over antall primærsøkere med ungdomsrett til den enkelte skole og til det enkelte programområdet i Oppland. Tallene viser

Detaljer

2010-2011. Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG

2010-2011. Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG 2010-2011 Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG Søkere med tilretteleggingsbehov Elever som har hatt tilrettelegging i grunnskolen på prøver og eksamen skal gi melding om dette. Velg riktig

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2012,2013,2014,2015 og 2016 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med ungdomsrett

Detaljer

SØKERE OG INNTATTE PR. 20150805

SØKERE OG INNTATTE PR. 20150805 PR. REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Innføringsår GS for min.spr Restaurant- og matfag MD Spes.u egen gr,. år ID Spes.u liten gr H,. år Mus/dans/drama,musikk Kjøretøy Arbeidsmaskiner

Detaljer

Ledig 2014/2015. Klassar 2015/2016

Ledig 2014/2015. Klassar 2015/2016 Nordmøre Atlanten vgs vg 1 Idrettsfag 1 27 0 1 27 1 27 1 27 Mus/dans/drama dans 0 4 0 0 0 0 0 0 0 Mus/dans/drama musikk 1 23 14 1 27 1 27 1 27 Studiespesialisering 5 135 2 5 135 5 135 5 135 Totalt vg 1

Detaljer

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/ Ungdomsrett

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/ Ungdomsrett 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1,0 43 2 IDIDR2---- Idrettsfag 27 1,0 29 3 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1,0 25 1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 4 0,0 1 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk

Detaljer

1.ønske (primærsøkjarar) til vgo i Møre og Romsdal 2018/ søkjarar med ungdomsrett. STUSP1---- Studiespesialisering

1.ønske (primærsøkjarar) til vgo i Møre og Romsdal 2018/ søkjarar med ungdomsrett. STUSP1---- Studiespesialisering .ønske (primærsøkjarar) til vgo i Møre og Romsdal 208/209 - søkjarar med ungdomsrett 500 Atlanten videregående skole STUSP---- Studiespesialisering 5 5 MDMDD--4- Mus/dans/drama,dans 9 0,25 0 MDMDD--- Mus/dans/drama,musikk

Detaljer

STUSP1---- Studiespesialisering

STUSP1---- Studiespesialisering .ønske (primærsøkjarar) til vgo i Møre og Romsdal 208/209 - Alle søkjarar 500 Atlanten videregående skole STUSP---- Studiespesialisering 5 5 5 MDMDD--- Mus/dans/drama,musikk 8 0,75 5 IDRET---- Idrettsfag

Detaljer

14001 Årdal vidaregåande skule Sogndal vidaregåande skule. Bsg-01-1_inntak_300617_etter gmu.bqy

14001 Årdal vidaregåande skule Sogndal vidaregåande skule. Bsg-01-1_inntak_300617_etter gmu.bqy Årdal vidaregåande skule ELELE ELAUT---- ELAUT---- PBPBYYK-- PBPBY---- SSSSA SSSSS---- STUSP STSSA---- STREA---- TPTIP TPPIN---- TPKJP---- Automatisering Automatiseringsfaget Påb.gsk e yrkeskompetans Kjemiprosess

Detaljer

Prim. totalt U Tatt inn totalt Tatt inn Utan tilbod. Ledig Oppfylling Elektrofag

Prim. totalt U Tatt inn totalt Tatt inn Utan tilbod. Ledig Oppfylling Elektrofag Årdal vidaregåande skule ELELE ELAUT---- ELAUT---- PBPBY---- SSSSA SSSSS---- STUSP STSSA---- STREA---- TPTIP TPPIN---- TPKJP---- Kursnamn_gru Grupper Plassar totalt totalt U Tatt i totalt Tatt i Utan tilbod

Detaljer

Prim. totalt U Tatt inn totalt Tatt inn Utan tilbod. Ledig Oppfylling Elektrofag. 6 6 Kjemiprosess %

Prim. totalt U Tatt inn totalt Tatt inn Utan tilbod. Ledig Oppfylling Elektrofag. 6 6 Kjemiprosess % Årdal vidaregåande skule ELELE ELAUT---- ELAUT---- PBPBYYK-- PBPBY---- SSSSA SSSSS---- STUSP STSSA---- STREA---- STREA---- STSSA---- TPTIP TPPIN---- TPKJP---- Kursnamn_gru Grupper Plassar totalt % Automatisering

Detaljer

14001 Årdal vidaregåande skule Sogndal vidaregåande skule Høyanger vidaregåande skule. Bsg-01-1_inntak_300616

14001 Årdal vidaregåande skule Sogndal vidaregåande skule Høyanger vidaregåande skule. Bsg-01-1_inntak_300616 Årdal vidaregåande skule ELELE ELAUT---- ELAUT---- PBPBY---- SSSSA SSSSS---- STUSP STSSA---- STREA---- STREA---- STSSA---- TPTIP TPPIN---- TPKJP---- Automatisering Automatiseringsfaget Kjemiprosess Sogndal

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2013,2014,2015,2016 og 2017 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med ungdomsrett

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2014,2015,2016,2017 og 2018 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med ungdomsrett

Detaljer

Vedlegg 1: Klasser og elever skoleåret 2016/2017 per

Vedlegg 1: Klasser og elever skoleåret 2016/2017 per Skolenavn nivå Kursnavn Klasser Plasser Arendal vg1 Kunst, design og 0,5 16 15 1 94 % arkitektur Arendal vg4 Påb.gsk e 2,0 60 45 15 75 % yrkeskompetanse Arendal vg3 Påbygg. gen. 1,0 30 30 0 100 % studiekompetanse

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.

Detaljer

Total

Total Færder vgs. 1 BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 58 0 51 0 51 60 0 60-2 11 1 BABAT1P--- Bygg/anlegg,YSK 4år 4 0 6 0 6 4 0 4 0 0 1 DHDHV1---- Design og håndverk 16 0 13 2 15 16 0 16 0 0 1 ELELE1---- Elektrofag

Detaljer

Søkjarar til skular som er med i fellesinntaket per 4. mars 2013.

Søkjarar til skular som er med i fellesinntaket per 4. mars 2013. 14001 Årdal vidaregåande ELAUT2---- Automatisering 1 12 10 9 ELAUT3---- Automatiseringsfaget 1 12 15 15 1 12 14 12 1 15 9 8 SSSSA1 Service og samferdsel 1 15 6 6 SSSSS2---- Salg, service og sikkerhet 0

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2010, 2011,2012, 2013 og 2014 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med

Detaljer

Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2008, 2009, 2010, 2011og 2012 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veiledesøkere i

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 19. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 19. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 19. august Plassane blir fordelte ved at du tar kontakt med den einskilde skule. Oversynet over ledige plassar er rettleiiande.

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2011,2012, 2013,2014 og 2015 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med

Detaljer