ÅRSRAPPORT Macama Scandinavian Development. Constructive Development Bøhler Invest

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2013. Macama Scandinavian Development. Constructive Development Bøhler Invest"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2013 Macama Scandinavian Development Constructive Development Bøhler Invest

2 1 INNHOLD SANDAKERVEIEN Hovedbegivenheter 2013 og fremtidsutsikter...4 Selskapsstruktur og forretningsområder...6 Macama AS forretningsidé nøkkeltall Scandinavian Development AS forretningsidé nøkkeltall Constructive Development AS forretningsidé nøkkeltall Bøhler Invest AS forretningsidé nøkkeltall Prosjektene Prosjekt: Ringnes Park Prosjekt: Mitt Gamlebyen Prosjekt: Grenselunden, Ensjøbyen Prosjekt: Treschowsgate Prosjekt: Sandakerveien Prosjekt: Gullaug, Lier Prosjekt: Øvre Langgate Prosjekt: Gyldenløvesgate Prosjekt: Sjøflyhavna Prosjekt: Balletthøyskolen Regnskapene Macama Macama styrets årsberetning Macama regnskap Revisorberetning Scandinavian Development Scandinavian Development styrets årsberetning Scandinavian Development regnskap Revisorberetning Constructive Development Constructive Development styrets årsberetning Constructive Development regnskap Revisorberetning Bøhler Invest Bøhler Invest styrets årsberetning Bøhler Invest regnskap Revisorberetning Grenselunden/Grenseveien 97 2 Sandakerveien 56 3 Treschowsgate 16 ÅRSRAPPORT SANDAKERVEIEN 56 VISUALISERING ÅRSRAPPORT

3 HOVEDBEGIVENHETER 2013 OG FREMTIDSUTSIKTER HOVEDBEGIVENHETER 2013 ble et godt år for gruppen hvor inntjening før skatt MNOK I 2013 ble det flere nye store og betydelige utviklingsprosjekter for Scandinavian Development innenfor vårt primærområde regulering, ideutvikling og prosjektstyring for Constructive Development hvor Macama er gått inn som aktiv eier. NYE PROSJEKTER Ved inngangen til 2014 har Macama følgende større prosjekter under utvikling: Sandakerveien 56 Tomtearealet utgjør kvm og består av nåværende kontorbygg for Orkla Brands. Det er igangsatt reguleringsarbeid pr utgangen av 2013 for ca 200 boliger og det forventes å igangsette dialogmøter med Plan-og bygningsetaten tidlig på nyåret 2014 med forventet byggestart i Scandinavian Development ivaretar regulering- og ideutviklingsarbeidet og Constructive Development prosjektstyring i egen avtale. Treschowsgate 16 Tomtearealet utgjør ca kvm og består av nåværende lagerbygg for Lilleborg. Det er igangsatt reguleringsarbeid pr utgangen av 2013 for ca 260 boliger og det forventes å igangsette dialogmøter med Plan-og bygningsetaten tidlig på nyåret 2014 med forventet byggestart i Scandinavian Development ivaretar regulering- og ideutviklingsarbeidet og Constructive Development prosjektstyring i egen avtale. Orkla House Det er påbegynt reguleringsarbeid for gjennomføring av nytt hovedkontor for Orkla House på Skøyen. Arbeidene følger fremdrift med byggestart i Scandinavian Development ivaretar regulering- og ideutviklingsarbeidet og Constructive Development prosjektstyring i egen avtale. EVRY bygget Scandinavian Development inngikk avtale med Orkla ASA om å utvikle EVRY bygget for midlertidig lokalisering for Orkla konsernet og ferdigstilt 3. kvartal Scandinavian Development har stått for ideutvikling og Constructive Development for prosjektstyring i egen avtale med Orkla Eiendom. LØPENDE PROSJEKTER Ensjøbyen Grenselunden/Grenseveien 97 Pr. utgangen av 2013 er vi positive til å kunne få oppstart av byggearbeidene 2. kvartal 2015 med ca 175 boliger. Scandinavian Development står for regulering og ideutviklingsarbeidet og Constructive Development for prosjektstyring i egen avtale med Grenseveien 97 ANS. Eierskap: Macama 20% Ensjøbyen Fyrstikkalleen 17 Pr. utgangen av 2013 er vi positive til å kunne få oppstart av byggearbeidene 3. kvartal 2015 med ca 45 boliger. Scandinavian Development står for regulering og ideutviklingsarbeidet og Constructive Development for prosjektstyring i egen avtale med Fyrstikkalleen 17 Eiendom AS. Eierskap: Macama 20% Villa Ringnes, Øvre Ringnes Villa Ringnes og Øvre Ringnes har vært en stor suksess i markedet. Ved årsskiftet har vi solgt 45%. Byggestart er vedtatt 1. kvartal Scandinavian Development står for regulering og ideutvikling og Constructive Development står for prosjektstyring i egen avtale. Eierskap: Orkla 80 % og Macama 20% Idun og Ringnes Park Prosjektene Idun og Ringnes Park er ferdigstilt og utsolgt. Gyldenløvesgate 15 Forventer en avklaring slik at byggestart kan skje i Eierskap: Macama 50% Gullaug Utvikling av Gullaug tomten i Lier er et av våre største prosjekter. Lier kommune fikk frigitt kommunedelplanen i 3. kvartal 2013, som også var en merkedag for Gullaug Utvikling. Lier kommune jobber med revidering av kommunedelplanen, og det forventes en avklaring innen 2. kvartal Gullaug prosjektet bør derfor kunne komme inn i en positiv utvikling for betydelig småhusbebyggelse, nærsenter, kontor og annen næringsutbygging på en fantastisk tomt med utsikt mot Drammensfjorden og Drammen by. I tillegg har vi 3 delområder som også er under utvikling og blir en del av Gullaug utviklingen. Eierskap: Macama 20% Mitt Gamlebyen - boliger Pr. 4. kvartal 2013 er ca 85% solgt av Mitt Gamlebyen. Første innflytting forventes i slutten av juni Det jobbes med å få leid ut næringsarealene. Eierskap: Macama 100% Kulturdelen i Borggata 7 Arbeidet med rehabilitering av kulturdelen, som i dag har leiekontrakt med Balletthøyskolen vil bli påbegynt senest våren Eierskap: Macama 100% EIENDOM Sjøflyhavna Kro Bygget er fullt utleid. Eierskap: Macama 50% Øvre Langgate 50 Fullt utleid kontorbygg i Tønsberg. Eierskap: Macama 50% Borggata 7 Areal ca kvm BRA, som er fullt utleid til Balletthøyskolen med kvm og Whitelight 700 kvm. Eierskap: Macama 100%. Mølletoppen 6 leiligheter som er fullt utleid. 13 parkeringsplasser som er fullt utleid. Eierskap: Macama 100%. Mitt Gamlebyen Næringsarealer 210 kvm kvm BRA. Utleie fra og med 2. kvartal Eierskap: Macama 100%. INDUSTRI Green Resources er Øst Afrikas største skogselskap med ca ansatte fordelt mellom Mosambique, Tanzania, Uganda og Sudan. Green Resources har i overkant av hektar plantet skog og ca hektar areal fordelt på plantasjer i Mosambique, Tanzania og Uganda. Green Resources har i 2013 plantet mer enn hektar skog, og den industrielle virksomheten ekspanderte raskt, med en inntektsøkning på mer enn 60%. Green Resources har siden 1990 tallet etablert seg som Afrikas ledende skogselskap, og kan i dag levere ferdig plantet skog til verdens laveste produksjonskostnad. FREMTIDSUTSIKTER Med bakgrunn i selskapets nøkterne og diversifiserte investeringsstrategi og tendensen i markedet er vi positive til Med våre eierandeler i eiendomsprosjekter med svært god beliggenhet og betydelig størrelse er det lagt solid grunnlag for verdiskapning i årene fremover. Vi forventer et stabilt kontormarked inn i 2014, og et utfordrende boligmarked. Boligmarkedet er tydelig styrt av psykologi, og av den grunn er det vanskelig å forutsi prisutviklingen. Vi ser det som lite trolig at boligprisene vil gjøre dramatiske utslag, verken ned eller opp de nærmeste årene da byggeprisene er synkende. Utviklingsprosjektene i Macamas portefølje har hatt en god utvikling i Macama har god soliditet og betydelig finansiell kapasitet for å gi handlefrihet til å utnytte evt. interessante investeringsmuligheter. Selskapet har under bygging, utvikling og regulering prosjekter for ca 14 milliarder kroner. Vi tror dagens utfordrende makroøkonomiske klima gir gode investeringsmuligheter innenfor vår strategi og våre forretningsområder, og vi forventer i løpet av 2014 å styrke selskapets fremtidige inntjening. Det foreligger betydelig merverdi i eiendomsporteføljen ut fra bokført verdi pr Det samme gjelder eierandeler i felleskontrollert virksomhet bokført under finansielle anleggsmidler. ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT

4 SELSKAPSSTRUKTUR OG FORRETNINGSOMRÅDER SELSKAPENE Erik Bøhler AS ble stiftet i 1972 som en liten byggmesterbedrift som tok på seg oppdrag som ombygging, vedlikehold og reparasjoner. Ved inngangen til 1984 hadde selskapet et årlig byggevolum på rundt 100 MNOK. I 1993 var Bøhler-Gruppen en betydelig entreprenør med en omsetning på 600 MNOK og ble høsten notert på Oslo Børs. Etter 4 år på børs ble Bøhler Entreprenør AS i 1997 fusjonert inn i Steen & Strøm ASA, som da var den største utvikler, eier og forvalter av kjøpesentre i Skandinavia. I 1999 etablertes selskapene som nå utgjør kjernen i vår fremtidige satsing innen eiendomsutvikling, eiendomsinvesteringer, kapitalforvaltning, Bøhler Invest (1994), Macama (1999), Scandinavian Development (1999) og Constructive Development (2001). Våre aktiviteter, som alle bærer preg av et aktivt eierskap, er fordelt innen forskjellige forretningsområder med hvert sitt driftsselskap og organisasjon. MACAMA AS Macama er holdingselskapet i Gruppen og eies av Bøhler-familien. Selskapet investerer innen eiendomsutvikling, bolig, kontor, kjøpesenter, industri, aksjer, venture og fond. CONSTRUCTIVE DEVELOPMENT AS Ivaretar prosjektstyring og gjennomføring av prosjekter i Scandinavian Development og Macama sin regi i tillegg til eksterne kunder. BØHLER INVEST AS Privat investeringsselskap eid av Bøhler-familien. EIENDOMSINVESTERINGER Disse består av Ringnes Park Bolig, Ringnes Park Næring, Mølletoppen, Ensjøåsen Invest, Fyrstikkalleen 17, Gyldenløvesgate 15, Sjøflyhavna, Mitt Gamlebyen, Balletthøyskolen, Borggata, Øvre Langgt. 50, Gullaug Utvikling AS, Parkveien 33, Strømstangveien 34, Strømstangveien 44, Furstveien 105 og Lillerutsvei 13 på Hundsund. LANGSIKTIGE INVESTERINGER Orkla ASA og Arendal Fossekompani ASA. VENTURE INVESTERINGER Vår hovedsatsning innen venture er gjennom Convexa-fondene, Accello, Ziqua Partners, Fortuna Mare og B1 Capital Equity Fund. INDUSTRIUTVIKLING Green Resources. 1 SCANDINAVIAN DEVELOPMENT AS Er ansvarlig for regulering, ide- og eiendomsutvikling for alle eiendomsprosjektene vi deltar i, både interne og eksterne. 1 Parkveien 33, Hovedkontor Macama, Scandinavian Development, Constructive Development og Bøhler Invest. ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT

5 MACAMA Macama er et holdingselskap heleid av Bøhler-familien. Virksomheten er konsentrert rundt aktivt og langsiktig eierskap innen eiendomsutvikling, bolig, kontor og kjøpesenter. I tillegg investeres det i industri, aksjer, venture og fond. Macama ble etablert i FORRETNINGSIDE OG INVESTERINGSFILOSOFI Macama investerer i eiendomsutviklingsprosjekter og det legges normalt opp til at Scandinavian Development ivaretar regulering og ideutviklingen og Constructive Development står for prosjektstyringen. Macama tar den økonomiske risikoen i slike prosjekter og mottar en betydelig del av kapitalgevinsten. Scandinavian Development og Constructive Development avlønnes med løpende honorarer og evt. suksess-fee direkte fra det aktuelle prosjektet. Denne kombinasjonen har vært svært vellykket. Vi bygger vår investeringsfilosofi på verdiskapning gjennom aktivt eierskap. Aktivt eierskap innebærer i de fleste tilfeller at Macama forutsetter en betydelig eierandel i prosjektene og arbeider i tett partnerskap med selskapets ledelse og øvrige aksjonærer. Macama tilfører kapital mens utviklings- og gjennomføringskompetansen ligger i Scandinavian Development og Constructive Development som realiserer lønnsom vekst i de selskapene Macama investerer i. Macama har organisert sin virksomhet innen følgende forretningsområder: EIENDOM Macamas hovedvirksomhet ligger innen utvikling av eiendomsprosjekter. De siste årene har boligprosjekter vært det største satsingsområdet. Macamas strategi er fortsatt å utvikle større utviklingsprosjekter innenfor bolig, kontor og næring, med god beliggenhet og i samarbeid med solide finansielle og industrielle aktører. Vi kan konstatere at vi har lykkes med dette, og Macama er i dag en av de mest betydningsfulle aktørene innenfor utvikling og salg av boliger. Selskapet tar enten 100% eierandel i prosjektet, eller det kan være en aktiv eier med min. 20% eierandel. INDUSTRI Vårt største investeringsprosjekt er Green Resources som er blant verdens største private skogselskaper, og vi er en betydelig og aktiv eier. Selskapet er i god vekst og vil de nærmeste årene synliggjøre de betydelige verdiene som ligger i de mer enn hektar plantet skog. VERDIPAPIRER Macamas langsiktige strategi er å ha 1/3 av midlene plassert i aksjer og aksjefond med en differensiert aksjeportefølje, som i hovedsak skal utgjøre ca 10% av selskapets aktiva. Våre største aksjeposter er i Orkla ASA og Arendal Fossekompani ASA. Macama har en ventureportefølje gjennom fondet Convexa AS og eierinteresser i DTZ Real Kapital. ANNET/SAMFUNNSENGASJEMENT Macama finansierer et familiehus i SOS-barnebyen i Arusha, Tanzania. I tillegg har Macama finansiert nytt sosialsenter i Arusha som er ferdigstilt, og som skal huse kontorene til SOS familieprogram i Arusha. I 2013 har Macama stått for rehabilitering av to nye hjem for to familier i Mwanza. ORGANISASJON OG MILJØ Macama hadde ved utgangen av 2013 ingen ansatte. Det er en overordnet målsetting at gjennomføringen av de største prosjektene har egne organisasjoner mens støttefunksjoner outsources. Selskapet er engasjert i enkelte virksomheter som er potensielle kilder til forurensning. Styret legger vekt på at de enkelte styrer i porteføljeselskapene påser at selskapene drives forsvarlig og i tråd med de vedtatte retningslinjer for å forhindre og begrense miljøforurensning. Macama driver selv ikke miljøforurensende virksomhet. STYRE OG LEDELSE Erik Bøhler er administrerende direktør og styreformann i selskapet. Styret består for øvrig av Torill Bøhler, Camilla Bøhler Bjørk, Marius Bøhler og Marte Bøhler. Macama hadde ved årets slutt en egenkapital på ca. MNOK 441. Etter styrets oppfatning ligger det et betydelig potensiale i de prosjektene som selskapet er deltaker i. Forutsetningen for fortsatt drift er til stede og regnskapet er satt opp med dette som betingelse. Trechowsgate 16 i Oslo ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT

6 2 MACAMA RESULTATER Konsernet fortsetter sin satsing på eiendomsutvikling, som er bedriftens kjernevirksomhet. Selskapet har prosjekter under utvikling, regulering og bygging i størrelsesorden ca. NOK 14 milliarder. Macamas egen eiendomsportefølje omfatter ca kvm. Macama har en betydelig portefølje sammen med andre industrielle samarbeidspartnere. Eiendomsporteføljen omfatter boliger, kontor og næring. Macamas gevinst fra salg av boligprosjektene bokføres først ved ferdigstillelse og overlevering av boligenene. Macama hadde i 2013 et godt år med en inntjening før skatt på ca NOK 32.8 mill. Hovedtall Driftsinntekter Driftsresultat Netto finans Årsresultat før skatt % Macama % 17% Industri Bank Eiendomsutvikling og eiendeler 3 12% 19% Sertifikater Aksjer og fond 4 1 Green Resources 2 Green Resources 3 Green Resources 4 Green Resources Ikke markedsbaserte eiendeler vurdert til kost. Industri er i regnskapet inkludert i posten aksjer og fond. Enkelte tall avrundet. MACAMA Beløp pr Prosent av total Beløp pr Bank % Aksjer og fond % Sertifikater % Industri % Eiendomsutvikling og eiendeler % Brutto Total sum % Overføringer Overført fond for vurderingsforskjeller Utbytte Overført egenkapital Sum overføringer ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT

7 SCANDINAVIAN DEVELOPMENT FORRETNINGSIDÉ Scandinavian Development er et ledende foretak innen eiendomsutvikling i Norge, med aktiviteter rettet mot utbyggere og investorer. Selskapet er engasjert innen bolig-, kontor- og handelsvirksomhet, og har prosjekter til en verdi av NOK 14 mrd under utvikling. ORGANISASJON OG MILJØ Scandinavian Development hadde fem ansatte ved utgangen av Det er en overordnet målsetting at gjennomføringen av de største prosjektene har egne organisasjoner, slik at selskapet til enhver tid har en liten og effektiv stab. De fleste støttefunksjonene outsources. Arbeidsmiljøet er godt. Sykefraværet er tilnærmet lik null, og det har ikke vært behov for å iverksette særskilte arbeidsmiljøtiltak. Skader eller ulykker har ikke forekommet. Selskapet er engasjert i enkelte virksomheter som er potensielle kilder til forurensning. Styret legger vekt på at de enkelte styrer i porteføljeselskapene påser at selskapet drives forsvarlig og i tråd med de vedtatte retningslinjer for å forhindre og begrense miljøforurensning. Selskapet driver selv ikke miljøforurensende virksomhet. STYRE OG LEDELSE Erik Bøhler er adm. direktør og styreformann i Scandinavian Development. Selskapet hadde ved årets slutt en egenkapital på 22.6 MNOK. Etter styrets oppfatning ligger det et betydelig potensiale i de prosjektene selskapet er deltaker i. Forutsetningen for fortsatt drift er til stede og regnskapene er satt opp med dette som betingelse. ÅRSRAPPORT Ideutkast nytt Orkla hovedkontor på Skøyen ÅRSRAPPORT

8 SCANDINAVIAN DEVELOPMENT RESULTATER 1 Mitt Gamlebyen Vilaen 2 Mitt Gamlebyen utbyggingsprosjekt, boliger 3 Mitt Gamlebyen utbyggingsprosjekt, boliger 1 Scandinavian Development hadde et resultat i 2013 på ca. NOK 3.6 mill. av en omsetning på NOK 14.9 mill. Selskapet har under bygging, utvikling og regulering prosjekter for ca. NOK 14 milliarder innenfor bolig, kontor og handel. Det er grunnlag for en ytterligere ekspansjon og betydelig verdiskapning i årene fremover gjennom de prosjektene selskapet er prosjektutvikler for. HOVEDTALL Driftsinntekter Driftsresultat Netto finans Årsresultat før skatt Enkelte tall er avrundet 2 AKSJONÆRFORHOLD Aksjefordeling Antall Eierandel % Macama AS % 3 OVERFØRINGER NOK Overført fond for vurderingsforskjeller Avsatt utbytte / konsernbidrag Overført annen egenkapital SUM OVERFØRINGER ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT

9 CONSTRUCTIVE DEVELOPMENT FORRETNINGSIDÉ Constructive Development jobber med prosjektstyring innen bolig, kontor, handel og næringsutbygging av prosjekter for ca. NOK 14 milliarder. ORGANISASJON OG MILJØ Constructive Development hadde to ansatte ved utgangen av Det er en overordnet målsetting at gjennomføringen av de største prosjektene har egne organisasjoner, slik at selskapet til enhver tid har en liten og effektiv stab samt at de fleste støttefunksjonene outsources. Arbeidsmiljøet er godt. Sykefraværet er tilnærmet lik null, og det har ikke vært behov for å iverksette særskilte arbeidsmiljøtiltak. Skader eller ulykker har ikke forekommet. Selskapet er engasjert i enkelte virksomheter som er potensielle kilder til forurensning. Styret legger vekt på at de enkelte styrer i porteføljeselskapene påser at selskapet drives forsvarlig og i tråd med de vedtatte retningslinjer for å forhindre og begrense miljøforurensning. Selskapet driver selv ikke miljøforurensende virksomhet. STYRE OG LEDELSE Hans Olav Bjørk er tiltrådt som adm.direktør. Selskapet hadde ved årets slutt en egenkapital på NOK 3.9 mill. Etter styrets oppfatning ligger det et betydelig potensiale i de prosjektene som selskapene er deltakere i. Forutsetningen for fortsatt drift er til stede og regnskapene er satt opp med dette som betingelse. Øvre Ringnes og VIlla Villa Ringnes, Grünerløkka. ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT

10 CONSTRUCTIVE DEVELOPMENT RESULTATER Constructive Development hadde et resultat i 2013 på ca. NOK 3.8 mill. av en omsetning på ca. NOK 8.8 mill. Selskapet har under bygging, utvikling og regulering prosjekter for ca. NOK 14 milliarder innenfor bolig, kontor og handel. Det er grunnlag for en ytterligere ekspansjon og betydelig verdiskapning i årene fremover gjennom de prosjektene selskapet er prosjektutvikler for. HOVEDTALL Driftsinntekter Driftsresultat Netto finans Årsresultat før skatt Enkelte tall er avrundet AKSJONÆRFORHOLD Aksjefordeling Antall Eierandel % Macama AS % OVERFØRINGER NOK Overført fond for vurderingsforskjeller 0 Avsatt utbytte / konsernbidrag Overført annen egenkapital SUM OVERFØRINGER Ideutkast nytt Orkla hovedkontor på Skøyen ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT

11 BØHLER INVEST RESULTATER PROSJEKTENE FORRETNINGSIDÉ Bøhler Invest er et privat investeringsselskap eid 100% av Bøhler-familien. Bøhler Invest fungerer som et eierselskap for deres aksjer i de øvrige selskapene i Gruppen. Selskapet har en egenkapital på NOK mill. Resultatet før skatt for 2013 ble for Bøhler Invest på ca. NOK 3.5 mill. HOVEDTALL Driftsinntekter 0 Driftsresultat Netto finans Årsresultat før skatt Enkelte tall er avrundet AKSJONÆRFORHOLD Aksjefordeling Antall Eierandel % Erik Bøhler Calinka AS Leopard AS Magenta Invest AS SUM % ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT

12 RINGNES PARK 1 MITT GAMLEBYEN 13 av de siste 23 selveierleilighetene på Villa Ringnes og Øvre Ringnes er solgt, og byggestart er nå vedtatt for Ringnes Park s aller siste byggetrinn. Entreprenør er engasjert og arbeidene vil igangsettes 1. kvartal Leilighetene antas ferdigstilt og innflyttingsklare 2. kvartal Scandinavian Development har idéutviklingsarbeidet og Constructive Development ivaretar prosjektstyringen i egen avtale med Ringnes Park. EIERSKAP: Macama 20 % og Orkla Eiendom 80 %. 1 Øvre Ringnes 2 Øvre Ringnes Prosjektet består av 31 boliger. Forventet innflytting 2./3. kvartal Prosjektet består for øvrig av 650 kvm innenfor servering, kontor. Kulturdel ca kvm. Scandinavian Development ivaretar regulering og ideutviklingsarbeidet og Constructive Development prosjektstyring. EIERSKAP: Macama 100 % 2 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT

13 GRENSELUNDEN, ENSJØBYEN Macama har investert i nytt utviklingsprosjekt Grenselunden, Ensjøbyen. Det er igangsatt regulering for nærmere 215 boliger. Prosjektet vil i hovedsak bestå av boliger, skole, barnehage og næringslokaler vendt ut mot torget. Boligene utgjør ca kvm og næring, skole og barnehage utgjør ca kvm. Reguleringsarbeidene følger fremdrift og forventer en byggestart 2. kvartal 2015 for byggetrinn 1. Boligutviklingen forventes ferdigstilt innen 2-3 år. Prosjektet består også av Grenseveien 97, et større lagerbygg og høyblokk på tilsammen kvm som er fullt utleid. Scandinavian Development vil stå for regulering og ideutvikling frem til prosjektets ferdigstillelse. Constructive Development vil stå for prosjektstyring. Begge selskapene er engasjert i egne avtaler med Fyrstikkalleen Invest AS. EIERSKAP: Macama 20% ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT

14 TRESCHOWSGATE 16 Tomtearealet utgjør kvm og består av lagerbygg for Lilleborg. Det er igangsatt arbeider med regulering av eiendommen for igangsettelse av utbygging til boligformål for ca. 260 leiligheter og næring. Forventet byggestart i løpet av Scandinavian Development vil stå for regulering og ideutvikling frem til prosjektets ferdigstillelse. Constructive Development vil VISUALISERING - stå for prosjektstyring. SANDAKERVEIEN 56 SANDAKERVEIEN 56 VISUALISERING SANDAKERVEIEN 56 Tomtearealet utgjør kvm og består av nåværende kontorbygg for Orkla Brands. Det er igangsatt arbeid med gjennomføring av regulering av eiendommen for ca 200 leiligheter og næring, som omfatter en konvertering av dagens kontorbygg for Orkla Brands hovedkontor til boliger i tillegg til den øvrige tomt på eiendommen. Forventet byggestart i SANDAKERVEIEN 56 Scandinavian Development vil stå for regulering og ideutvikling frem til prosjektets ferdigstillelse. Constructive Development vil stå for SANDAKERVEIEN 56 ÅRSRAPPORT SANDAKERVEIEN 56 VISUALISERING VISUALISERING prosjektstyring. ÅRSRAPPORT

15 GULLAUG, LIER Canica, Scandinavian Development og partnere i ABG Sundal GULLAUG Collier har kjøpt tomten Gullaug i Lier. Eiendommen har et utbyggingspotensiale på ca boliger samt næringsareal. Det forventes oppstart av første byggearbeider i slutten av GULLAUG Scandinavian Development har ansvaret for regulering, prosjektutvikling, salg, markedsføring, utleie og forvaltning i egen avtale med Gullaug Utvikling AS. Constructive Development har ansvaret for prosjektstyring i egen avtale med Gullaug Utvikling AS. EIERSKAP: Macama 20% ÅRSRAPPORT GULLAUG ÅRSRAPPORT

16 ØVRE LANGGATE 50, TØNSBERG MACAMA Sentralt beliggende kontorbygg som består av kvm, som er fullt utleid. EIERSKAP: Macama 50 % GYLDENLØVESGATE 15 Forventen er avklaring slik at en byggestart kan skje i EIERSKAP: Macama 50 % SJØFLYHAVNA Den ærverdige Sjøflyhavna ble åpnet som serveringssted for første gang i 1949, da Spisevognselskapet etablerte seg på Fornebu. Sjøflyhavna er i dag fredet og rehabilitert i sitt opprinnelige uttrykk, og er fullt utleid og drives som restaurant/kro. EIERSKAP: Macama 50% BALLETTHØYSKOLEN Sentralt beliggende bygning på Enerhaugen. Totalt består prosjektet av ca kvm inkludert Kulturdelen. EIERSKAP: Macama 100 % ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT

17 RESULTATREGNSKAP MACAMA AS RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Inntekt på investering i datterselskap Inntekt på investering i tilknyttet selskap Annen renteinntekt Annen finansinntekt Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler Annen rentekostnad Annen finanskostnad Resultat av finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat EKSTRAORDINÆRE INNTEKTER OG KOSTNADER Årsresultat OVERFØRINGER Avsatt til fond for vurderingsforskjeller Avsatt til utbytte Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer ÅRSRAPPORT MACAMA AS SIDEÅRSRAPPORT

18 BALANSE PR. BALANSE MACAMA AS BALANSE PR. BALANSE MACAMA AS EIENDELER ANLEGGSMIDLER IMMATERIELLE EIENDELER Note VARIGE DRIFTSMIDLER Tomter, bygninger o.a. fast eiendom Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr Sum varige driftsmidler FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER Investeringer i datterselskap Investeringer i tilknyttet selskap Investeringer i aksjer og andeler Obligasjoner Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER FORDRINGER Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer INVESTERINGER Markedsbaserte aksjer Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l EGENKAPITAL OG GJELD INNSKUTT EGENKAPITAL Aksjekapital Note 10, Overkurs Sum innskutt egenkapital OPPTJENT EGENKAPITAL Fond for vurderingsforskjeller 6, Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD AVSETNING FOR FORPLIKTELSER Utsatt skatt ANNEN LANGSIKTIG GJELD Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Sum omløpsmidler Sum eiendeler Oslo, Styret i Macama AS Erik Bøhler Styreleder Torill Bøhler Styremedlem Camilla Bøhler Bjørk Styremedlem ÅRSRAPPORT 2013 MACAMA 34 AS SIDE 1 Marte Bøhler Styremedlem Marius Bøhler Styremedlem ÅRSRAPPORT MACAMA AS SIDE 2

19 NOTER Note nr. 1 - Regnskapsprinsipper. NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2013 MACAMA AS Generelt Regnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven og god regnskapsskikk (GRS) for små foretak. Klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Vurderingsregler Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs. Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Investering i datterselskap er vurdert etter egenkapitalmetoden med jurstering for merverdi ved oppkjøp. Investering i tilknyttede selskaper er vurdert etter egenkapitalmetoden. Andre anleggsaksjer og andeler hvor selskapet ikke har betydelig innflytelse balanseføres til anskaffelseskost Andre langsiktige obligasjoner og fordringer balanseføres til anskaffelseskost og nedskrevet med forventet tap Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resulta før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlag Utsatt skatt og utsatt skattefordel presenteres netto i balansen. Note nr. 2 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelse etc. Lønnskostnader Lønninger 0 0 Arbeidsgiveravgift Sum Bundet bankinnskudd for skattetrekk 0 Ytelser til ledende personer Styret Fri bil til styremedlem Det er ingen ansatte i selskapet. Det er ikke utbetalt andre ytelser til styret. Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2013 utgjør kr eks mva fordelt på kr for revisjon og kr for annen bistand. NOTER NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2013 MACAMA AS Årets avskrivninger Note nr. 4 - Pantstillelser Gjeld som er sikret ved pant og lignende Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner Sum Tomtet, bygninger o.a. fast eiendom Obligasjoner og andre fordringer Balanseført verdi av eiendeler pansatt for egen gjeld Note nr. 3 - Varige driftsmidler Boligeiendom Tomt forr. Forretnings- Transport- Eiendom eiendom midler Anskaffelseskost Tilgang i året Avgang i året Anskaffelseskost Akk. Avskrivninger Balanseført verdi Note nr. 5 - Aksjer i datterselskap Anleggsmidler: Selskap Eier/stemmeandel Anskaffelse s kost Balanseført verdi Resultatandel Sagveien Boligbygg KS 10+90% Borggaten 7 ( 4 selskaper) 100 % Scandinavian Development AS (SD) 100 % Constructive Development AS (CD) 100 % Fond for vurderingsforskjeller Avgitt konsernbidrag (eksl.skatt) 0 Mottatt konsernbidrag (ekskl. skatt) 0 Egenkapital i datterselskapene SD og CD Merverdi på aksjer anskaffet i 2008 (goodwill) Bokført verdi etter oppkjøp aksjer i datterselskaper i år Årsresultat datterselskapene SD og CD Avskrivning 5% av (goodwill verdi) i Mottatt konsernbiddrag Bokført verdi av aksjene i datterselskapene SD og CD Av andre kortsiktige fordringer er kr fordringer på datterselskap. Av annen kortsiktig gjeld er kr gjeld til datterselskap. ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT

20 NOTER NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2013 MACAMA AS Fond for vurderinsforskjeller Note nr. 6 - Aksjer i tilknyttede selskaper Anleggsmidler: Eier/stemmeandel Anskaffelse Balanseført Resultat- Selskap s kost verdi andel Ringnes Park DA 20 % Fond for vurderingsforskjeller Note nr. 7 - Aksjer og andeler i andre foretak Anleggsmidler: Selskap Antall aksjer Anskaffelse s kost Balanseført verdi Gyldenløve 15 AS Norden Realkapital AS (DTZ) Rybø AS Idun Industri Eiendom AS Galdeberg Hotell AS Verdun Holding AS Ambolt S.A Cessna Ensjøåsen Invest Kompl. AS Ensjøåsen Invest KS 20 % Sjøflyhavna Eiendom AS Fyrstikkalleen 17 Invest AS Accello AS Gullaug Utvikling AS Note nr. 8 - Markedsbaserte aksjer Markedsverdi aksjer og obligasjoner Kostpris aksjer og obligasjoner Verdiregulering porteføje Note nr. 9 - Skattekostnad Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Skatt på skattepliktig konsernbidrag Betalbar skatt forrige år Brutto endring utsatt skatt Årets totale skattekostnad Herav henført til ekstraordinært resultat 0 0 Skattekostnad ordinært resultat NOTER NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2013 MACAMA AS Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad Konsernbidrag (brutto skattemessig) Inntekt på investering i datterselskap Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Grunnlag betalbar skatt Skatt, 28% Betalbar skatt på årets resultat Beregning av utsatt skatt Endring Midlertidige forskjeller Anleggsmidler Negativ KS+DA andeler Positiv Markedsbaserte aksjer og obligasjoner Positiv Sum netto midlertidige forskjeller Utsatt skatt, 27% herav Note nr Aksjekapital og aksjonærinformasjon Eierstruktur: Aksjonær i Macama AS pr var: Antall aksjer Eierandel % Stemmeandel % Erik Bøhler A-aksjer 1 0,07 57,16 Bøhler Invest AS B-aksjer 149 9,93 4,26 Calinka AS B-aksjer ,00 12,86 Magenta Invest AS B-aksjer ,00 12,86 Leopard Invest AS B-aksjer ,00 12, ,00 100,00 Av andre kortsiktige fordringer er kr lån til aksjonærer. Øvrig langsiktig gjeld er kr lån fra aksjonærer. Av annen kortsiktig gjeld er kr lån fra aksjonærer. Note nr.11 - Egenkapital Aksjekapital Overkursfond Annen egenkapital Egenkapital Avsatt utbytte Overføring årsresultat Egenkapital ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

- utsikt mot fremtiden

- utsikt mot fremtiden Årsrapport 2009 - utsikt mot fremtiden ÅRSBERETNING FOR 2009 Virksomhetens art og tilholdssted Utstillingsplassen Eiendom AS er ett av innlandets største eiendomsselskaper. Virksomheten omfatter utvikling

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern Årsrapport 2013 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

- utsikt mot fremtiden

- utsikt mot fremtiden Årsrapport 2010 - utsikt mot fremtiden ÅRSBERETNING FOR 2010 Virksomhetens art og tilholdssted Utstillingsplassen Eiendom AS er ett av innlandets største eiendomsselskaper. Virksomheten omfatter utvikling

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

våle Bygg AS Årsrapport 2013

våle Bygg AS Årsrapport 2013 våle Bygg AS Årsrapport 2013 Jarlsø, sommeren 2013 våle bygg as Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Bolig 90 Nygårdveien Montør i stillas, Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Jarlsø trinn 3 Signalbygget Byggherre:

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 4,0 % 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2014.

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2014. ÅRSREGNSKAP 2014 Årsberetning Årsberetning Konsernresultatet for 2014 viser et overskudd etter skatt på NOK 253 mill., en forbedring på NOK 569 mill. sammenlignet med året før. Forbedringen skyldes betydelig

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493

NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493 NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493 Årsberetning 2012 Virksomhetens art og hvor den drives Selskapets virksomhet er leting etter og utvikling av olje- og gassressurser. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP 1 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 2 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 Oslo, 2. april 2014 I styret for 3 Årsrapport 2013 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 4 Årsrapport 2013 REGNSKAPSPRINSIPPER

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen Eiendom AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom er et familieeid konsern som eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baktikum. Eiendomsmassen

Detaljer

Årsberetning 2005 for Rasmussengruppen AS

Årsberetning 2005 for Rasmussengruppen AS Årsberetning 2005 for Rasmussengruppen AS Rasmussengruppen AS var pr. 31. desember 2005 og er pr. årsberetningens dato morselskap i et konsern. Følgende aksjeselskap var pr. 31.12.2005 datterselskap til

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Årrsrapport 2013 KONTORBYGG AS Forretningsbygget på Skagerak Arena

Årrsrapport 2013 KONTORBYGG AS Forretningsbygget på Skagerak Arena Årsrapport 2013 KONTORBYGG AS Forretn ningsbygget på Skagerak Arena Innholdsfortegnelse Organisasjonsforhold Styrets beretning for 2013 3 4 Daglig leders orientering om virksomheten: 1. Skjematisk oversikt

Detaljer

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling 1 Årsrapport 2011 1 2 Styrets årsberetning Styrets arbeid Arbeidsmiljø og personal Likestilling Fremtidig utvikling Redegjørelse for årsregnskapet Finansiell risiko og risikostyring Disponering Grunneierfond

Detaljer

Årsrapport. Conecto. Skyldner. Kunde

Årsrapport. Conecto. Skyldner. Kunde Årsrapport 2007 Conecto Kunde Skyldner Innhold Administrerende direktør har ordet Vekst i trådt marked Administrerende direktør har ordet... 2 Begivenheter i 2007... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse...

Detaljer

Guard Systems AS Årsrapport 2014

Guard Systems AS Årsrapport 2014 Guard Systems AS Årsrapport 2014 Guard Systems AS ÅRSRAPPORT 2014 Innhold Årsberetning s. 3-5 Resultatregnskap s. 6 Balanse s. 7-8 Noter s. 9-14 Kontantstrømoppstilling s. 15 Revisjonsberetning s. 16-19

Detaljer

Olav Thon Gruppen Årsberetning & regnskap 2013

Olav Thon Gruppen Årsberetning & regnskap 2013 Olav Thon Gruppen Årsberetning & regnskap 2013 02 Årberetning 14 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrømanalyse 17 Regnskapsprinsipper 19 Noter, 1 18 33 Revisjonsberetning Årsberetning 2013 Olav Thon

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Årsberetning 2010 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2010 ble på nytt et meget bra år for banken. Ca. 25 mill. kr av

Detaljer

Årsrapport 2007 VOKKS

Årsrapport 2007 VOKKS Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi,

Detaljer