ÅRSRAPPORT Macama Scandinavian Development. Constructive Development Bøhler Invest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2013. Macama Scandinavian Development. Constructive Development Bøhler Invest"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2013 Macama Scandinavian Development Constructive Development Bøhler Invest

2 1 INNHOLD SANDAKERVEIEN Hovedbegivenheter 2013 og fremtidsutsikter...4 Selskapsstruktur og forretningsområder...6 Macama AS forretningsidé nøkkeltall Scandinavian Development AS forretningsidé nøkkeltall Constructive Development AS forretningsidé nøkkeltall Bøhler Invest AS forretningsidé nøkkeltall Prosjektene Prosjekt: Ringnes Park Prosjekt: Mitt Gamlebyen Prosjekt: Grenselunden, Ensjøbyen Prosjekt: Treschowsgate Prosjekt: Sandakerveien Prosjekt: Gullaug, Lier Prosjekt: Øvre Langgate Prosjekt: Gyldenløvesgate Prosjekt: Sjøflyhavna Prosjekt: Balletthøyskolen Regnskapene Macama Macama styrets årsberetning Macama regnskap Revisorberetning Scandinavian Development Scandinavian Development styrets årsberetning Scandinavian Development regnskap Revisorberetning Constructive Development Constructive Development styrets årsberetning Constructive Development regnskap Revisorberetning Bøhler Invest Bøhler Invest styrets årsberetning Bøhler Invest regnskap Revisorberetning Grenselunden/Grenseveien 97 2 Sandakerveien 56 3 Treschowsgate 16 ÅRSRAPPORT SANDAKERVEIEN 56 VISUALISERING ÅRSRAPPORT

3 HOVEDBEGIVENHETER 2013 OG FREMTIDSUTSIKTER HOVEDBEGIVENHETER 2013 ble et godt år for gruppen hvor inntjening før skatt MNOK I 2013 ble det flere nye store og betydelige utviklingsprosjekter for Scandinavian Development innenfor vårt primærområde regulering, ideutvikling og prosjektstyring for Constructive Development hvor Macama er gått inn som aktiv eier. NYE PROSJEKTER Ved inngangen til 2014 har Macama følgende større prosjekter under utvikling: Sandakerveien 56 Tomtearealet utgjør kvm og består av nåværende kontorbygg for Orkla Brands. Det er igangsatt reguleringsarbeid pr utgangen av 2013 for ca 200 boliger og det forventes å igangsette dialogmøter med Plan-og bygningsetaten tidlig på nyåret 2014 med forventet byggestart i Scandinavian Development ivaretar regulering- og ideutviklingsarbeidet og Constructive Development prosjektstyring i egen avtale. Treschowsgate 16 Tomtearealet utgjør ca kvm og består av nåværende lagerbygg for Lilleborg. Det er igangsatt reguleringsarbeid pr utgangen av 2013 for ca 260 boliger og det forventes å igangsette dialogmøter med Plan-og bygningsetaten tidlig på nyåret 2014 med forventet byggestart i Scandinavian Development ivaretar regulering- og ideutviklingsarbeidet og Constructive Development prosjektstyring i egen avtale. Orkla House Det er påbegynt reguleringsarbeid for gjennomføring av nytt hovedkontor for Orkla House på Skøyen. Arbeidene følger fremdrift med byggestart i Scandinavian Development ivaretar regulering- og ideutviklingsarbeidet og Constructive Development prosjektstyring i egen avtale. EVRY bygget Scandinavian Development inngikk avtale med Orkla ASA om å utvikle EVRY bygget for midlertidig lokalisering for Orkla konsernet og ferdigstilt 3. kvartal Scandinavian Development har stått for ideutvikling og Constructive Development for prosjektstyring i egen avtale med Orkla Eiendom. LØPENDE PROSJEKTER Ensjøbyen Grenselunden/Grenseveien 97 Pr. utgangen av 2013 er vi positive til å kunne få oppstart av byggearbeidene 2. kvartal 2015 med ca 175 boliger. Scandinavian Development står for regulering og ideutviklingsarbeidet og Constructive Development for prosjektstyring i egen avtale med Grenseveien 97 ANS. Eierskap: Macama 20% Ensjøbyen Fyrstikkalleen 17 Pr. utgangen av 2013 er vi positive til å kunne få oppstart av byggearbeidene 3. kvartal 2015 med ca 45 boliger. Scandinavian Development står for regulering og ideutviklingsarbeidet og Constructive Development for prosjektstyring i egen avtale med Fyrstikkalleen 17 Eiendom AS. Eierskap: Macama 20% Villa Ringnes, Øvre Ringnes Villa Ringnes og Øvre Ringnes har vært en stor suksess i markedet. Ved årsskiftet har vi solgt 45%. Byggestart er vedtatt 1. kvartal Scandinavian Development står for regulering og ideutvikling og Constructive Development står for prosjektstyring i egen avtale. Eierskap: Orkla 80 % og Macama 20% Idun og Ringnes Park Prosjektene Idun og Ringnes Park er ferdigstilt og utsolgt. Gyldenløvesgate 15 Forventer en avklaring slik at byggestart kan skje i Eierskap: Macama 50% Gullaug Utvikling av Gullaug tomten i Lier er et av våre største prosjekter. Lier kommune fikk frigitt kommunedelplanen i 3. kvartal 2013, som også var en merkedag for Gullaug Utvikling. Lier kommune jobber med revidering av kommunedelplanen, og det forventes en avklaring innen 2. kvartal Gullaug prosjektet bør derfor kunne komme inn i en positiv utvikling for betydelig småhusbebyggelse, nærsenter, kontor og annen næringsutbygging på en fantastisk tomt med utsikt mot Drammensfjorden og Drammen by. I tillegg har vi 3 delområder som også er under utvikling og blir en del av Gullaug utviklingen. Eierskap: Macama 20% Mitt Gamlebyen - boliger Pr. 4. kvartal 2013 er ca 85% solgt av Mitt Gamlebyen. Første innflytting forventes i slutten av juni Det jobbes med å få leid ut næringsarealene. Eierskap: Macama 100% Kulturdelen i Borggata 7 Arbeidet med rehabilitering av kulturdelen, som i dag har leiekontrakt med Balletthøyskolen vil bli påbegynt senest våren Eierskap: Macama 100% EIENDOM Sjøflyhavna Kro Bygget er fullt utleid. Eierskap: Macama 50% Øvre Langgate 50 Fullt utleid kontorbygg i Tønsberg. Eierskap: Macama 50% Borggata 7 Areal ca kvm BRA, som er fullt utleid til Balletthøyskolen med kvm og Whitelight 700 kvm. Eierskap: Macama 100%. Mølletoppen 6 leiligheter som er fullt utleid. 13 parkeringsplasser som er fullt utleid. Eierskap: Macama 100%. Mitt Gamlebyen Næringsarealer 210 kvm kvm BRA. Utleie fra og med 2. kvartal Eierskap: Macama 100%. INDUSTRI Green Resources er Øst Afrikas største skogselskap med ca ansatte fordelt mellom Mosambique, Tanzania, Uganda og Sudan. Green Resources har i overkant av hektar plantet skog og ca hektar areal fordelt på plantasjer i Mosambique, Tanzania og Uganda. Green Resources har i 2013 plantet mer enn hektar skog, og den industrielle virksomheten ekspanderte raskt, med en inntektsøkning på mer enn 60%. Green Resources har siden 1990 tallet etablert seg som Afrikas ledende skogselskap, og kan i dag levere ferdig plantet skog til verdens laveste produksjonskostnad. FREMTIDSUTSIKTER Med bakgrunn i selskapets nøkterne og diversifiserte investeringsstrategi og tendensen i markedet er vi positive til Med våre eierandeler i eiendomsprosjekter med svært god beliggenhet og betydelig størrelse er det lagt solid grunnlag for verdiskapning i årene fremover. Vi forventer et stabilt kontormarked inn i 2014, og et utfordrende boligmarked. Boligmarkedet er tydelig styrt av psykologi, og av den grunn er det vanskelig å forutsi prisutviklingen. Vi ser det som lite trolig at boligprisene vil gjøre dramatiske utslag, verken ned eller opp de nærmeste årene da byggeprisene er synkende. Utviklingsprosjektene i Macamas portefølje har hatt en god utvikling i Macama har god soliditet og betydelig finansiell kapasitet for å gi handlefrihet til å utnytte evt. interessante investeringsmuligheter. Selskapet har under bygging, utvikling og regulering prosjekter for ca 14 milliarder kroner. Vi tror dagens utfordrende makroøkonomiske klima gir gode investeringsmuligheter innenfor vår strategi og våre forretningsområder, og vi forventer i løpet av 2014 å styrke selskapets fremtidige inntjening. Det foreligger betydelig merverdi i eiendomsporteføljen ut fra bokført verdi pr Det samme gjelder eierandeler i felleskontrollert virksomhet bokført under finansielle anleggsmidler. ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT

4 SELSKAPSSTRUKTUR OG FORRETNINGSOMRÅDER SELSKAPENE Erik Bøhler AS ble stiftet i 1972 som en liten byggmesterbedrift som tok på seg oppdrag som ombygging, vedlikehold og reparasjoner. Ved inngangen til 1984 hadde selskapet et årlig byggevolum på rundt 100 MNOK. I 1993 var Bøhler-Gruppen en betydelig entreprenør med en omsetning på 600 MNOK og ble høsten notert på Oslo Børs. Etter 4 år på børs ble Bøhler Entreprenør AS i 1997 fusjonert inn i Steen & Strøm ASA, som da var den største utvikler, eier og forvalter av kjøpesentre i Skandinavia. I 1999 etablertes selskapene som nå utgjør kjernen i vår fremtidige satsing innen eiendomsutvikling, eiendomsinvesteringer, kapitalforvaltning, Bøhler Invest (1994), Macama (1999), Scandinavian Development (1999) og Constructive Development (2001). Våre aktiviteter, som alle bærer preg av et aktivt eierskap, er fordelt innen forskjellige forretningsområder med hvert sitt driftsselskap og organisasjon. MACAMA AS Macama er holdingselskapet i Gruppen og eies av Bøhler-familien. Selskapet investerer innen eiendomsutvikling, bolig, kontor, kjøpesenter, industri, aksjer, venture og fond. CONSTRUCTIVE DEVELOPMENT AS Ivaretar prosjektstyring og gjennomføring av prosjekter i Scandinavian Development og Macama sin regi i tillegg til eksterne kunder. BØHLER INVEST AS Privat investeringsselskap eid av Bøhler-familien. EIENDOMSINVESTERINGER Disse består av Ringnes Park Bolig, Ringnes Park Næring, Mølletoppen, Ensjøåsen Invest, Fyrstikkalleen 17, Gyldenløvesgate 15, Sjøflyhavna, Mitt Gamlebyen, Balletthøyskolen, Borggata, Øvre Langgt. 50, Gullaug Utvikling AS, Parkveien 33, Strømstangveien 34, Strømstangveien 44, Furstveien 105 og Lillerutsvei 13 på Hundsund. LANGSIKTIGE INVESTERINGER Orkla ASA og Arendal Fossekompani ASA. VENTURE INVESTERINGER Vår hovedsatsning innen venture er gjennom Convexa-fondene, Accello, Ziqua Partners, Fortuna Mare og B1 Capital Equity Fund. INDUSTRIUTVIKLING Green Resources. 1 SCANDINAVIAN DEVELOPMENT AS Er ansvarlig for regulering, ide- og eiendomsutvikling for alle eiendomsprosjektene vi deltar i, både interne og eksterne. 1 Parkveien 33, Hovedkontor Macama, Scandinavian Development, Constructive Development og Bøhler Invest. ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT

5 MACAMA Macama er et holdingselskap heleid av Bøhler-familien. Virksomheten er konsentrert rundt aktivt og langsiktig eierskap innen eiendomsutvikling, bolig, kontor og kjøpesenter. I tillegg investeres det i industri, aksjer, venture og fond. Macama ble etablert i FORRETNINGSIDE OG INVESTERINGSFILOSOFI Macama investerer i eiendomsutviklingsprosjekter og det legges normalt opp til at Scandinavian Development ivaretar regulering og ideutviklingen og Constructive Development står for prosjektstyringen. Macama tar den økonomiske risikoen i slike prosjekter og mottar en betydelig del av kapitalgevinsten. Scandinavian Development og Constructive Development avlønnes med løpende honorarer og evt. suksess-fee direkte fra det aktuelle prosjektet. Denne kombinasjonen har vært svært vellykket. Vi bygger vår investeringsfilosofi på verdiskapning gjennom aktivt eierskap. Aktivt eierskap innebærer i de fleste tilfeller at Macama forutsetter en betydelig eierandel i prosjektene og arbeider i tett partnerskap med selskapets ledelse og øvrige aksjonærer. Macama tilfører kapital mens utviklings- og gjennomføringskompetansen ligger i Scandinavian Development og Constructive Development som realiserer lønnsom vekst i de selskapene Macama investerer i. Macama har organisert sin virksomhet innen følgende forretningsområder: EIENDOM Macamas hovedvirksomhet ligger innen utvikling av eiendomsprosjekter. De siste årene har boligprosjekter vært det største satsingsområdet. Macamas strategi er fortsatt å utvikle større utviklingsprosjekter innenfor bolig, kontor og næring, med god beliggenhet og i samarbeid med solide finansielle og industrielle aktører. Vi kan konstatere at vi har lykkes med dette, og Macama er i dag en av de mest betydningsfulle aktørene innenfor utvikling og salg av boliger. Selskapet tar enten 100% eierandel i prosjektet, eller det kan være en aktiv eier med min. 20% eierandel. INDUSTRI Vårt største investeringsprosjekt er Green Resources som er blant verdens største private skogselskaper, og vi er en betydelig og aktiv eier. Selskapet er i god vekst og vil de nærmeste årene synliggjøre de betydelige verdiene som ligger i de mer enn hektar plantet skog. VERDIPAPIRER Macamas langsiktige strategi er å ha 1/3 av midlene plassert i aksjer og aksjefond med en differensiert aksjeportefølje, som i hovedsak skal utgjøre ca 10% av selskapets aktiva. Våre største aksjeposter er i Orkla ASA og Arendal Fossekompani ASA. Macama har en ventureportefølje gjennom fondet Convexa AS og eierinteresser i DTZ Real Kapital. ANNET/SAMFUNNSENGASJEMENT Macama finansierer et familiehus i SOS-barnebyen i Arusha, Tanzania. I tillegg har Macama finansiert nytt sosialsenter i Arusha som er ferdigstilt, og som skal huse kontorene til SOS familieprogram i Arusha. I 2013 har Macama stått for rehabilitering av to nye hjem for to familier i Mwanza. ORGANISASJON OG MILJØ Macama hadde ved utgangen av 2013 ingen ansatte. Det er en overordnet målsetting at gjennomføringen av de største prosjektene har egne organisasjoner mens støttefunksjoner outsources. Selskapet er engasjert i enkelte virksomheter som er potensielle kilder til forurensning. Styret legger vekt på at de enkelte styrer i porteføljeselskapene påser at selskapene drives forsvarlig og i tråd med de vedtatte retningslinjer for å forhindre og begrense miljøforurensning. Macama driver selv ikke miljøforurensende virksomhet. STYRE OG LEDELSE Erik Bøhler er administrerende direktør og styreformann i selskapet. Styret består for øvrig av Torill Bøhler, Camilla Bøhler Bjørk, Marius Bøhler og Marte Bøhler. Macama hadde ved årets slutt en egenkapital på ca. MNOK 441. Etter styrets oppfatning ligger det et betydelig potensiale i de prosjektene som selskapet er deltaker i. Forutsetningen for fortsatt drift er til stede og regnskapet er satt opp med dette som betingelse. Trechowsgate 16 i Oslo ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT

6 2 MACAMA RESULTATER Konsernet fortsetter sin satsing på eiendomsutvikling, som er bedriftens kjernevirksomhet. Selskapet har prosjekter under utvikling, regulering og bygging i størrelsesorden ca. NOK 14 milliarder. Macamas egen eiendomsportefølje omfatter ca kvm. Macama har en betydelig portefølje sammen med andre industrielle samarbeidspartnere. Eiendomsporteføljen omfatter boliger, kontor og næring. Macamas gevinst fra salg av boligprosjektene bokføres først ved ferdigstillelse og overlevering av boligenene. Macama hadde i 2013 et godt år med en inntjening før skatt på ca NOK 32.8 mill. Hovedtall Driftsinntekter Driftsresultat Netto finans Årsresultat før skatt % Macama % 17% Industri Bank Eiendomsutvikling og eiendeler 3 12% 19% Sertifikater Aksjer og fond 4 1 Green Resources 2 Green Resources 3 Green Resources 4 Green Resources Ikke markedsbaserte eiendeler vurdert til kost. Industri er i regnskapet inkludert i posten aksjer og fond. Enkelte tall avrundet. MACAMA Beløp pr Prosent av total Beløp pr Bank % Aksjer og fond % Sertifikater % Industri % Eiendomsutvikling og eiendeler % Brutto Total sum % Overføringer Overført fond for vurderingsforskjeller Utbytte Overført egenkapital Sum overføringer ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT

7 SCANDINAVIAN DEVELOPMENT FORRETNINGSIDÉ Scandinavian Development er et ledende foretak innen eiendomsutvikling i Norge, med aktiviteter rettet mot utbyggere og investorer. Selskapet er engasjert innen bolig-, kontor- og handelsvirksomhet, og har prosjekter til en verdi av NOK 14 mrd under utvikling. ORGANISASJON OG MILJØ Scandinavian Development hadde fem ansatte ved utgangen av Det er en overordnet målsetting at gjennomføringen av de største prosjektene har egne organisasjoner, slik at selskapet til enhver tid har en liten og effektiv stab. De fleste støttefunksjonene outsources. Arbeidsmiljøet er godt. Sykefraværet er tilnærmet lik null, og det har ikke vært behov for å iverksette særskilte arbeidsmiljøtiltak. Skader eller ulykker har ikke forekommet. Selskapet er engasjert i enkelte virksomheter som er potensielle kilder til forurensning. Styret legger vekt på at de enkelte styrer i porteføljeselskapene påser at selskapet drives forsvarlig og i tråd med de vedtatte retningslinjer for å forhindre og begrense miljøforurensning. Selskapet driver selv ikke miljøforurensende virksomhet. STYRE OG LEDELSE Erik Bøhler er adm. direktør og styreformann i Scandinavian Development. Selskapet hadde ved årets slutt en egenkapital på 22.6 MNOK. Etter styrets oppfatning ligger det et betydelig potensiale i de prosjektene selskapet er deltaker i. Forutsetningen for fortsatt drift er til stede og regnskapene er satt opp med dette som betingelse. ÅRSRAPPORT Ideutkast nytt Orkla hovedkontor på Skøyen ÅRSRAPPORT

8 SCANDINAVIAN DEVELOPMENT RESULTATER 1 Mitt Gamlebyen Vilaen 2 Mitt Gamlebyen utbyggingsprosjekt, boliger 3 Mitt Gamlebyen utbyggingsprosjekt, boliger 1 Scandinavian Development hadde et resultat i 2013 på ca. NOK 3.6 mill. av en omsetning på NOK 14.9 mill. Selskapet har under bygging, utvikling og regulering prosjekter for ca. NOK 14 milliarder innenfor bolig, kontor og handel. Det er grunnlag for en ytterligere ekspansjon og betydelig verdiskapning i årene fremover gjennom de prosjektene selskapet er prosjektutvikler for. HOVEDTALL Driftsinntekter Driftsresultat Netto finans Årsresultat før skatt Enkelte tall er avrundet 2 AKSJONÆRFORHOLD Aksjefordeling Antall Eierandel % Macama AS % 3 OVERFØRINGER NOK Overført fond for vurderingsforskjeller Avsatt utbytte / konsernbidrag Overført annen egenkapital SUM OVERFØRINGER ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT

9 CONSTRUCTIVE DEVELOPMENT FORRETNINGSIDÉ Constructive Development jobber med prosjektstyring innen bolig, kontor, handel og næringsutbygging av prosjekter for ca. NOK 14 milliarder. ORGANISASJON OG MILJØ Constructive Development hadde to ansatte ved utgangen av Det er en overordnet målsetting at gjennomføringen av de største prosjektene har egne organisasjoner, slik at selskapet til enhver tid har en liten og effektiv stab samt at de fleste støttefunksjonene outsources. Arbeidsmiljøet er godt. Sykefraværet er tilnærmet lik null, og det har ikke vært behov for å iverksette særskilte arbeidsmiljøtiltak. Skader eller ulykker har ikke forekommet. Selskapet er engasjert i enkelte virksomheter som er potensielle kilder til forurensning. Styret legger vekt på at de enkelte styrer i porteføljeselskapene påser at selskapet drives forsvarlig og i tråd med de vedtatte retningslinjer for å forhindre og begrense miljøforurensning. Selskapet driver selv ikke miljøforurensende virksomhet. STYRE OG LEDELSE Hans Olav Bjørk er tiltrådt som adm.direktør. Selskapet hadde ved årets slutt en egenkapital på NOK 3.9 mill. Etter styrets oppfatning ligger det et betydelig potensiale i de prosjektene som selskapene er deltakere i. Forutsetningen for fortsatt drift er til stede og regnskapene er satt opp med dette som betingelse. Øvre Ringnes og VIlla Villa Ringnes, Grünerløkka. ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT

10 CONSTRUCTIVE DEVELOPMENT RESULTATER Constructive Development hadde et resultat i 2013 på ca. NOK 3.8 mill. av en omsetning på ca. NOK 8.8 mill. Selskapet har under bygging, utvikling og regulering prosjekter for ca. NOK 14 milliarder innenfor bolig, kontor og handel. Det er grunnlag for en ytterligere ekspansjon og betydelig verdiskapning i årene fremover gjennom de prosjektene selskapet er prosjektutvikler for. HOVEDTALL Driftsinntekter Driftsresultat Netto finans Årsresultat før skatt Enkelte tall er avrundet AKSJONÆRFORHOLD Aksjefordeling Antall Eierandel % Macama AS % OVERFØRINGER NOK Overført fond for vurderingsforskjeller 0 Avsatt utbytte / konsernbidrag Overført annen egenkapital SUM OVERFØRINGER Ideutkast nytt Orkla hovedkontor på Skøyen ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT

11 BØHLER INVEST RESULTATER PROSJEKTENE FORRETNINGSIDÉ Bøhler Invest er et privat investeringsselskap eid 100% av Bøhler-familien. Bøhler Invest fungerer som et eierselskap for deres aksjer i de øvrige selskapene i Gruppen. Selskapet har en egenkapital på NOK mill. Resultatet før skatt for 2013 ble for Bøhler Invest på ca. NOK 3.5 mill. HOVEDTALL Driftsinntekter 0 Driftsresultat Netto finans Årsresultat før skatt Enkelte tall er avrundet AKSJONÆRFORHOLD Aksjefordeling Antall Eierandel % Erik Bøhler Calinka AS Leopard AS Magenta Invest AS SUM % ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT

12 RINGNES PARK 1 MITT GAMLEBYEN 13 av de siste 23 selveierleilighetene på Villa Ringnes og Øvre Ringnes er solgt, og byggestart er nå vedtatt for Ringnes Park s aller siste byggetrinn. Entreprenør er engasjert og arbeidene vil igangsettes 1. kvartal Leilighetene antas ferdigstilt og innflyttingsklare 2. kvartal Scandinavian Development har idéutviklingsarbeidet og Constructive Development ivaretar prosjektstyringen i egen avtale med Ringnes Park. EIERSKAP: Macama 20 % og Orkla Eiendom 80 %. 1 Øvre Ringnes 2 Øvre Ringnes Prosjektet består av 31 boliger. Forventet innflytting 2./3. kvartal Prosjektet består for øvrig av 650 kvm innenfor servering, kontor. Kulturdel ca kvm. Scandinavian Development ivaretar regulering og ideutviklingsarbeidet og Constructive Development prosjektstyring. EIERSKAP: Macama 100 % 2 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT

13 GRENSELUNDEN, ENSJØBYEN Macama har investert i nytt utviklingsprosjekt Grenselunden, Ensjøbyen. Det er igangsatt regulering for nærmere 215 boliger. Prosjektet vil i hovedsak bestå av boliger, skole, barnehage og næringslokaler vendt ut mot torget. Boligene utgjør ca kvm og næring, skole og barnehage utgjør ca kvm. Reguleringsarbeidene følger fremdrift og forventer en byggestart 2. kvartal 2015 for byggetrinn 1. Boligutviklingen forventes ferdigstilt innen 2-3 år. Prosjektet består også av Grenseveien 97, et større lagerbygg og høyblokk på tilsammen kvm som er fullt utleid. Scandinavian Development vil stå for regulering og ideutvikling frem til prosjektets ferdigstillelse. Constructive Development vil stå for prosjektstyring. Begge selskapene er engasjert i egne avtaler med Fyrstikkalleen Invest AS. EIERSKAP: Macama 20% ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT

14 TRESCHOWSGATE 16 Tomtearealet utgjør kvm og består av lagerbygg for Lilleborg. Det er igangsatt arbeider med regulering av eiendommen for igangsettelse av utbygging til boligformål for ca. 260 leiligheter og næring. Forventet byggestart i løpet av Scandinavian Development vil stå for regulering og ideutvikling frem til prosjektets ferdigstillelse. Constructive Development vil VISUALISERING - stå for prosjektstyring. SANDAKERVEIEN 56 SANDAKERVEIEN 56 VISUALISERING SANDAKERVEIEN 56 Tomtearealet utgjør kvm og består av nåværende kontorbygg for Orkla Brands. Det er igangsatt arbeid med gjennomføring av regulering av eiendommen for ca 200 leiligheter og næring, som omfatter en konvertering av dagens kontorbygg for Orkla Brands hovedkontor til boliger i tillegg til den øvrige tomt på eiendommen. Forventet byggestart i SANDAKERVEIEN 56 Scandinavian Development vil stå for regulering og ideutvikling frem til prosjektets ferdigstillelse. Constructive Development vil stå for SANDAKERVEIEN 56 ÅRSRAPPORT SANDAKERVEIEN 56 VISUALISERING VISUALISERING prosjektstyring. ÅRSRAPPORT

15 GULLAUG, LIER Canica, Scandinavian Development og partnere i ABG Sundal GULLAUG Collier har kjøpt tomten Gullaug i Lier. Eiendommen har et utbyggingspotensiale på ca boliger samt næringsareal. Det forventes oppstart av første byggearbeider i slutten av GULLAUG Scandinavian Development har ansvaret for regulering, prosjektutvikling, salg, markedsføring, utleie og forvaltning i egen avtale med Gullaug Utvikling AS. Constructive Development har ansvaret for prosjektstyring i egen avtale med Gullaug Utvikling AS. EIERSKAP: Macama 20% ÅRSRAPPORT GULLAUG ÅRSRAPPORT

16 ØVRE LANGGATE 50, TØNSBERG MACAMA Sentralt beliggende kontorbygg som består av kvm, som er fullt utleid. EIERSKAP: Macama 50 % GYLDENLØVESGATE 15 Forventen er avklaring slik at en byggestart kan skje i EIERSKAP: Macama 50 % SJØFLYHAVNA Den ærverdige Sjøflyhavna ble åpnet som serveringssted for første gang i 1949, da Spisevognselskapet etablerte seg på Fornebu. Sjøflyhavna er i dag fredet og rehabilitert i sitt opprinnelige uttrykk, og er fullt utleid og drives som restaurant/kro. EIERSKAP: Macama 50% BALLETTHØYSKOLEN Sentralt beliggende bygning på Enerhaugen. Totalt består prosjektet av ca kvm inkludert Kulturdelen. EIERSKAP: Macama 100 % ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT

17 RESULTATREGNSKAP MACAMA AS RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Inntekt på investering i datterselskap Inntekt på investering i tilknyttet selskap Annen renteinntekt Annen finansinntekt Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler Annen rentekostnad Annen finanskostnad Resultat av finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat EKSTRAORDINÆRE INNTEKTER OG KOSTNADER Årsresultat OVERFØRINGER Avsatt til fond for vurderingsforskjeller Avsatt til utbytte Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer ÅRSRAPPORT MACAMA AS SIDEÅRSRAPPORT

18 BALANSE PR. BALANSE MACAMA AS BALANSE PR. BALANSE MACAMA AS EIENDELER ANLEGGSMIDLER IMMATERIELLE EIENDELER Note VARIGE DRIFTSMIDLER Tomter, bygninger o.a. fast eiendom Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr Sum varige driftsmidler FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER Investeringer i datterselskap Investeringer i tilknyttet selskap Investeringer i aksjer og andeler Obligasjoner Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER FORDRINGER Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer INVESTERINGER Markedsbaserte aksjer Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l EGENKAPITAL OG GJELD INNSKUTT EGENKAPITAL Aksjekapital Note 10, Overkurs Sum innskutt egenkapital OPPTJENT EGENKAPITAL Fond for vurderingsforskjeller 6, Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD AVSETNING FOR FORPLIKTELSER Utsatt skatt ANNEN LANGSIKTIG GJELD Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Sum omløpsmidler Sum eiendeler Oslo, Styret i Macama AS Erik Bøhler Styreleder Torill Bøhler Styremedlem Camilla Bøhler Bjørk Styremedlem ÅRSRAPPORT 2013 MACAMA 34 AS SIDE 1 Marte Bøhler Styremedlem Marius Bøhler Styremedlem ÅRSRAPPORT MACAMA AS SIDE 2

19 NOTER Note nr. 1 - Regnskapsprinsipper. NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2013 MACAMA AS Generelt Regnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven og god regnskapsskikk (GRS) for små foretak. Klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Vurderingsregler Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs. Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Investering i datterselskap er vurdert etter egenkapitalmetoden med jurstering for merverdi ved oppkjøp. Investering i tilknyttede selskaper er vurdert etter egenkapitalmetoden. Andre anleggsaksjer og andeler hvor selskapet ikke har betydelig innflytelse balanseføres til anskaffelseskost Andre langsiktige obligasjoner og fordringer balanseføres til anskaffelseskost og nedskrevet med forventet tap Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resulta før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlag Utsatt skatt og utsatt skattefordel presenteres netto i balansen. Note nr. 2 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelse etc. Lønnskostnader Lønninger 0 0 Arbeidsgiveravgift Sum Bundet bankinnskudd for skattetrekk 0 Ytelser til ledende personer Styret Fri bil til styremedlem Det er ingen ansatte i selskapet. Det er ikke utbetalt andre ytelser til styret. Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2013 utgjør kr eks mva fordelt på kr for revisjon og kr for annen bistand. NOTER NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2013 MACAMA AS Årets avskrivninger Note nr. 4 - Pantstillelser Gjeld som er sikret ved pant og lignende Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner Sum Tomtet, bygninger o.a. fast eiendom Obligasjoner og andre fordringer Balanseført verdi av eiendeler pansatt for egen gjeld Note nr. 3 - Varige driftsmidler Boligeiendom Tomt forr. Forretnings- Transport- Eiendom eiendom midler Anskaffelseskost Tilgang i året Avgang i året Anskaffelseskost Akk. Avskrivninger Balanseført verdi Note nr. 5 - Aksjer i datterselskap Anleggsmidler: Selskap Eier/stemmeandel Anskaffelse s kost Balanseført verdi Resultatandel Sagveien Boligbygg KS 10+90% Borggaten 7 ( 4 selskaper) 100 % Scandinavian Development AS (SD) 100 % Constructive Development AS (CD) 100 % Fond for vurderingsforskjeller Avgitt konsernbidrag (eksl.skatt) 0 Mottatt konsernbidrag (ekskl. skatt) 0 Egenkapital i datterselskapene SD og CD Merverdi på aksjer anskaffet i 2008 (goodwill) Bokført verdi etter oppkjøp aksjer i datterselskaper i år Årsresultat datterselskapene SD og CD Avskrivning 5% av (goodwill verdi) i Mottatt konsernbiddrag Bokført verdi av aksjene i datterselskapene SD og CD Av andre kortsiktige fordringer er kr fordringer på datterselskap. Av annen kortsiktig gjeld er kr gjeld til datterselskap. ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT

20 NOTER NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2013 MACAMA AS Fond for vurderinsforskjeller Note nr. 6 - Aksjer i tilknyttede selskaper Anleggsmidler: Eier/stemmeandel Anskaffelse Balanseført Resultat- Selskap s kost verdi andel Ringnes Park DA 20 % Fond for vurderingsforskjeller Note nr. 7 - Aksjer og andeler i andre foretak Anleggsmidler: Selskap Antall aksjer Anskaffelse s kost Balanseført verdi Gyldenløve 15 AS Norden Realkapital AS (DTZ) Rybø AS Idun Industri Eiendom AS Galdeberg Hotell AS Verdun Holding AS Ambolt S.A Cessna Ensjøåsen Invest Kompl. AS Ensjøåsen Invest KS 20 % Sjøflyhavna Eiendom AS Fyrstikkalleen 17 Invest AS Accello AS Gullaug Utvikling AS Note nr. 8 - Markedsbaserte aksjer Markedsverdi aksjer og obligasjoner Kostpris aksjer og obligasjoner Verdiregulering porteføje Note nr. 9 - Skattekostnad Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Skatt på skattepliktig konsernbidrag Betalbar skatt forrige år Brutto endring utsatt skatt Årets totale skattekostnad Herav henført til ekstraordinært resultat 0 0 Skattekostnad ordinært resultat NOTER NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2013 MACAMA AS Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad Konsernbidrag (brutto skattemessig) Inntekt på investering i datterselskap Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Grunnlag betalbar skatt Skatt, 28% Betalbar skatt på årets resultat Beregning av utsatt skatt Endring Midlertidige forskjeller Anleggsmidler Negativ KS+DA andeler Positiv Markedsbaserte aksjer og obligasjoner Positiv Sum netto midlertidige forskjeller Utsatt skatt, 27% herav Note nr Aksjekapital og aksjonærinformasjon Eierstruktur: Aksjonær i Macama AS pr var: Antall aksjer Eierandel % Stemmeandel % Erik Bøhler A-aksjer 1 0,07 57,16 Bøhler Invest AS B-aksjer 149 9,93 4,26 Calinka AS B-aksjer ,00 12,86 Magenta Invest AS B-aksjer ,00 12,86 Leopard Invest AS B-aksjer ,00 12, ,00 100,00 Av andre kortsiktige fordringer er kr lån til aksjonærer. Øvrig langsiktig gjeld er kr lån fra aksjonærer. Av annen kortsiktig gjeld er kr lån fra aksjonærer. Note nr.11 - Egenkapital Aksjekapital Overkursfond Annen egenkapital Egenkapital Avsatt utbytte Overføring årsresultat Egenkapital ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT

Macama, Scandinavian Development, Constructive Development og Bøhler Invest

Macama, Scandinavian Development, Constructive Development og Bøhler Invest Macama, Scandinavian Development, Constructive Development og Bøhler Invest INNHOLD Hovedbegivenheter 2010 og Fremtidsutsikter Gruppen...4 Selskapsstruktur og forretningsområder... 6 Våre selskaper Macama...

Detaljer

APP 011. Macama * Scandinavian Development * Constructive Development * Bøhler Invest ÅRSRAPPORT 2011 1

APP 011. Macama * Scandinavian Development * Constructive Development * Bøhler Invest ÅRSRAPPORT 2011 1 RS APP RT 011 Macama * Scandinavian Development * Constructive Development * Bøhler Invest ÅRSRAPPORT 2011 1 Kun 10 Sentrum luft og sjø Oslo-område oase Midt m INNHOLD Hovedbegivenheter 2011 og fremtidsutsikter...4

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Constructive Development Bøhler Invest. Macama Scandinavian Development GULLAUG GULLAUG SANDAKERVEIEN 56 VISUALISERING

ÅRSRAPPORT 2014. Constructive Development Bøhler Invest. Macama Scandinavian Development GULLAUG GULLAUG SANDAKERVEIEN 56 VISUALISERING SANDAKERVEIEN 56 BYGGHERRE REGULERING/ IDÈUTVIKLING PROSJEKTSTYRING ARKITEKT ARCASA ARKITEKTER SANDAKERVEIEN 56 VISUALISERING SANDAKERVEIEN 56 VISUALISERING 28.01.2014 SANDAKERVEIEN 56 VISUALISERING 28.01.2014

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2010 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 10 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 12 3 999 183 3 578 510 Gaver 4 001 971 5 473 824 Messer, basarer og lotteri 11 139 49 905 Tilskudd 503

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer