Macama, Scandinavian Development, Constructive Development og Bøhler Invest

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Macama, Scandinavian Development, Constructive Development og Bøhler Invest"

Transkript

1 Macama, Scandinavian Development, Constructive Development og Bøhler Invest

2 INNHOLD Hovedbegivenheter 2010 og Fremtidsutsikter Gruppen...4 Selskapsstruktur og forretningsområder... 6 Våre selskaper Macama... 8 Scandinavian Development Constructive Development Bøhler Invest Regnskapene Macama Scandinavian Development Constructive Development Bøhler Invest Våre prosjekter Prosjekt: Idun Prosjekt: Ringnes Park Prosjekt: Underhaugsveien Prosjekt: Borghaven II Prosjekt: Gyldenløvesgate Prosjekt: Bilia-bygget Prosjekt: Hundsund Prosjekt: Øvre Langgate Prosjekt: Sjøflyhavna Idun, Sandaker/Torshov 2 3

3 Hovedbegivenheter 2010 og fremtidsutsikter Gruppen HOVEDBEGIVENHETER Gruppen solgte boliger for nærmere 1,3 milliarder kroner i 2010, det høyeste boligsalget noen gang. Inntektsføringen vil skje ved overlevering av boliger. Ringnes Park Senter ble solgt våren Macamas eierandel i ENEAS ble solgt høsten I desember 2010 ble det godkjent påbygg på Bilia-bygget på nærmere kvm som forventes igangsatt 3. kvartal EIENDOM Ringnes Park Boligutviklingen går i henhold til fremdriftsplanen og Nord området ble ferdigstilt høsten På Ringnes Park Fase 20 er over 60% av leilighetene solgt, og det forventes oppstart av byggearbeidene 3. kvartal 2011 med innflytting 2. kvartal I tillegg blir det et mindre restaurantlokale på gateplan, og det jobbes med utleie av et mindre kontorbygg med forventet byggestart i Idun På Idun prosjektet, med i overkant av 200 boliger, er det vedtatt byggestart på hele prosjektet. Prosjektet har hatt en svært god salgstakt, og det er solgt ca. 80% ved utgangen av Første innflytting forventes 1. kvartal 2012 og hele prosjektet forventes å være ferdigstilt våren Underhaugsveien 15 Vår utleiesatsing i Underhaugsveien 15 som består av 53 leiligheter er alle leid ut til gode betingelser. Bilia-bygget Bilia-bygget er totalt ca kvm, hvorav 600 kvm står ledig for utleie. Øvrige arealer er leid ut til gode betingelser. Milepælen høsten 2010 var at Bilia-bygget fikk godkjent ca kvm påbygg, som forventes igangsatt 3. kvartal Sjøflyhavna Kro Bygget er fullt utleid. Øvre Langgate 50 Næringsbygg i Tønsberg der 95% er utleid. INDUSTRI Green Resources er Øst Afrikas største skogselskap med ca ansatte fordelt mellom Mosambique, Tanzania, Uganda og Sudan. Green Resources har i overkant av hektar plantet skog og hektar plantbart areal fordelt på plantasjer i Mosambique, Tanzania, Uganda og Sudan. Green Resources har i 2010 hatt et aktivt år og plantet ca hektar ny skog. Det er inngått avtale i Mosambique om kjøp av land på ca hektar (Boliger i Mosambique, Lurio prosjektet). I 2011 forventes det å plante mer enn hektar skog. Green Resources har siden 1990 tallet etablert seg som Afrikas ledende skogselskap, og kan i dag levere ferdig plantet skog til verdens laveste produksjonskostnad. Pr 2009 har selskapet sikret seg et landområde på ca hektar for videre ekspansjon, og i 2009 ble det signert en rammeavtale for ca 1.8 millioner dekar i Sør Sudan. I løpet av 2010 vil selskapet disponere ca 2 millioner hektar land. I tillegg drives Øst Afrikas største sagbruk og et større kraftverk av Green Resources. FREMTIDSUTSIKTER 2010 ble et svært godt år for salg av boliger for både Ringnes og Idun prosjektet, hvor man oppnådde et salg av boliger på nærmere 1,3 milliarder kroner. Inntektene fra disse boligsalgene vil resultatføres ved overlevering. Med bakgrunn i selskapets nøkterne og diversifiserte investeringsstrategi og tendensen i markedet er vi positive til Med våre eierandeler i eiendomsprosjekter med svært god beliggenhet og betydelig størrelse, er det lagt et solid grunnlag for verdiskapning i årene fremover. Vi vil i 2011 sette fullt trykk på videre utvikling av Borghaven 2, som består av boliger, nærsenter og kulturlokaler, og vi forventer igangsettelse av prosjektet høsten Samtidig vil også påbygg på Bilia-bygget bli påbegynt. I tillegg vil det være fokus på salg av resterende boliger på Ringnes Park og Idun. Prosjektet Gyldenløvesgate 15 er igjen stoppet og det er reist erstatningssak. I kontormarkedet forventer vi en svak økning fra nivået i I boligmarkedet forventer vi et sterkt marked i Det legges opp til en opptrapping av, og ytterligere investeringer i, eiendomsutviklingsprosjekter innenfor bolig, kontor og kjøpesenter. Vår investering i aksjer og fond har hatt en mindre god utvikling i Det forventes en bedring i Macama har god soliditet og betydelig finansiell kapasitet som vil gi handlefrihet til å utnytte evt. interessante investeringsmuligheter. Selskapet har under bygging, utvikling og regulering prosjekter for ca. 4 milliarder kroner. Vi tror dagens utfordrende makroøkonomiske klima gir gode investeringsmuligheter innenfor vår strategi og våre forretningsområder, og vi forventer i løpet av 2011 å styrke selskapets fremtidige inntjening. Det foreligger betydelig merverdi i eiendomsporteføljen ut fra bokført verdi pr Det samme gjelder for andeler i felleskontrollert virksomhet bokført under finansielle anleggsmidler. 4 5

4 SELSKAPSSTRUKTUR OG FORRETNINGSOMRÅDER Erik Bøhler AS ble stiftet i 1972 som en liten byggmesterbedrift som tok på seg oppdrag som ombygging, vedlikehold og reparasjoner. Ved inngangen til 1984 hadde selskapet et årlig byggevolum på rundt 100 MNOK. I 1993 var Bøhler-Gruppen en betydelig entreprenør med en omsetning på 600 MNOK og ble høsten notert på Oslo Børs. Etter 4 år på børs ble Bøhler Entreprenør AS i 1997 fusjonert inn i Steen & Strøm ASA, som da var den største utvikler, eier og forvalter av kjøpesentre i Skandinavia. I 1999 etablertes selskapene som nå utgjør kjernen i vår fremtidige satsing innen eiendomsutvikling, eiendomsinvesteringer, kapitalforvaltning, Bøhler Invest (1994), Macama (1999), Scandinavian Development (1999) og Constructive Development (2001). Våre aktiviteter, som alle bærer preg av et aktivt eierskap, er fordelt innen forskjellige forretningsområder med hvert sitt driftsselskap og organisasjon. MACAMA AS Macama er holdingselskapet i Gruppen, og eies av Bøhler-familien. Selskapet investerer innen eiendomsutvikling, bolig, kontor, kjøpesenter, industri, aksjer, venture og fond. EIENDOMSINVESTERINGER Disse består av Ringnes Park Bolig, Ringnes Park Næring, Idun, Underhaugsveien 15, Gyldenløvesgate 15, Bilia-bygget, Sjøflyhavna, Borghaven II, Øvre Langgate 50, Beddingen/Aker Brygge, Parkveien 33 og Strømstangveien 34. LANGSIKTIGE INVESTERINGER Orkla ASA, Arendal Fossekompani, sertifikater og fond. VENTURE INVESTERINGER Vår hovedsatsning innen venture er gjennom Convexa-fondene. Boligutleie AS som skal eie og leie ut boliger fra egen portefølje. I tillegg har vi Bolig- og kontoreiendom Invest AS som skal eie utviklingsprosjekter innen bolig- og kontoreiendom, samt å være en aktiv eier av mindre utviklingsprosjekter innenfor kjøpesentre, bolig og kontoreiendom med god beliggenhet. INDUSTRIUTVIKLING Green Resources. SCANDINAVIAN DEVELOPMENT AS Er ansvarlig for regulering, ide- og eiendomsutvikling for alle eiendomsprosjektene vi deltar i, både interne og eksterne. CONSTRUCTIVE DEVELOPMENT AS Ivaretar prosjektstyring og gjennomføring av prosjekter i Scandinavian Development og Macama sin regi i tillegg til eksterne kunder. BØHLER INVEST AS Privat investeringsselskap eid av Bøhler-familien. STRATEGISKE INVESTERINGER Fornebu Utvikling og DTZ Realkapital. Videre har vi etablert 6 Parkveien 33, Hovedkontor Macama, Scandinavian Development, Constructive Development og Bøhler Invest.

5 MacamA Macama er et holdingselskap heleid av Bøhler-familien. Virksomheten er konsentrert rundt aktivt og langsiktig eierskap innen eiendomsutvikling, bolig, kontor og kjøpesenter. I tillegg investeres det i industri, aksjer, venture og fond. Macama ble etablert i Forretningsidé og investeringsfilosofi Macama investerer i eiendomsutviklingsprosjekter, og det legges normalt opp til at Scandinavian Development ivaretar regulering og idéutviklingen og Constructive Development står for prosjektstyringen. Macama tar den økonomiske risikoen i slike prosjekter, og mottar en betydelig del av kapitalgevinsten. Scandinavian Development og Constructive Development avlønnes med løpende honorarer og evt. suksess-fee direkte fra det aktuelle prosjektet. Denne kombinasjonen har vært svært vellykket. Vi bygger vår investeringsfilosofi på verdiskapning gjennom aktivt eierskap. Aktivt eierskap innebærer i de fleste tilfeller at Macama forutsetter en betydelig eierandel i prosjektene og arbeider i tett partnerskap med selskapets ledelse og øvrige aksjonærer. Macama tilfører kapital mens utviklings- og gjennomføringskompetansen ligger i Scandinavian Development og Constructive Development som realiserer lønnsom vekst i de selskapene Macama investerer i. Macama har organisert sin virksomhet innen følgende forretningsområder: EIENDOM Macamas hovedvirksomhet ligger innen utvikling av eiendomsprosjekter. De siste årene har boligprosjekter vært det største satsingsområdet, og Macamas strategi er fortsatt å utvikle større utviklingsprosjekter innenfor bolig, samt kontor og næring. Strategien har vært å utvikle større prosjekter med god beliggenhet i samarbeid med solide finansielle og industrielle aktører. Vi kan konstatere at vi har lykkes med dette, og Macama er i dag en av de mest betydningsfulle aktørene innenfor utvikling og salg av boliger. Selskapet tar enten 100 % eierandel i prosjektet, eller det kan være en aktiv eier med min. 20 % eierandel. INDUSTRI Vårt største investeringsprosjekt er Green Resources som er blant verdens største private skogsselskaper, og vi er en betydelig og aktiv eier. Selskapet er i god vekst og vil de nærmeste årene synliggjøre de betydelige verdiene som ligger i de mer enn hektar plantet skog. VERDIPAPIRER Macamas langsiktige strategi er å ha 1/3 av midlene plassert i aksjer og aksjefond med en differensiert aksjeportefølje, som i hovedsak skal utgjøre ca. 10 % av selskapets aktiva. De største aksjepostene er Orkla ASA, Arendal Fossekompani og Fornebu Utvikling. Videre har Macama en venture-portefølje gjennom venturefondet Convexa, samt eierinteresser i DTZ Realkapital. ANNET/SAMFUNNSENGASJEMENT Macama finansierer et familiehus i SOS-barnebyen i Arusha i Tanzania. I tillegg bidrar Macama til et nytt sosialsenter som skal huse kontorene til SOSfamilieprogrammet i Arusha. For å forebygge at barn blir alene styrker SOS-familieprogrammet utsatte familier i området rundt SOS-barnebyen. Et trygt hjem i et velfungerende samfunn skaper et grunnlag alle familier trenger for å kunne gi barna sine omsorg og beskyttelse. Macama er svært stolte av å kunne bidra til å gi barn i Arusha en trygg oppvekst, slik at barna blir selvstendige voksne, som igjen kan bidra positivt til samfunnet rundt dem, sier Erik Bøhler, styreformann i Macama. Macama bidrar også innen kunst og kultur, bl.a. ved å benytte norske kunstnere til utsmykking av de offentlige rommene på våre største byggeprosjekter. ORGANISASJON OG MILJØ Macama hadde ved utgangen av 2010 ingen ansatte. Det er en overordnet målsetting at gjennomføringen av de største prosjektene har egne organisasjoner, mens støttefunksjoner outsources. Selskapet er engasjert i enkelte virksomheter som er potensielle kilder til forurensning. Styret legger vekt på at de enkelte styrer i porteføljeselskapene påser at selskapene drives forsvarlig og i tråd med de vedtatte retningslinjer for å forhindre og begrense miljøforurensning. Macama driver selv ikke miljøforurensende virksomhet. STYRE OG LEDELSE Erik Bøhler er administrerende direktør og styreformann i selskapet. Styret består for øvrig av Torill Bøhler, Camilla Bøhler Bjørk, Marius Bøhler og Marte Bøhler. Macama hadde ved årets slutt en egenkapital på ca. 383 MNOK. Etter styrets oppfatning ligger det et betydelig potensial i de prosjektene som selskapet er deltaker i. Forutsetningen for fortsatt drift er til stede, og regnskapet er satt opp med dette som betingelse. Nye skoler i Arusha, Tanzania. 8 9

6 MACAMA RESULTATER Konsernet fortsetter sin satsing på eiendomsutvikling, som er bedriftens kjernevirksomhet. Selskapet har prosjekter under utvikling, regulering og bygging i størrelsesorden ca. NOK 4 milliarder. Macamas egen eiendomsportefølje omfatter ca kvm. Videre har vi andel i eiendommer eid sammen med andre som utgjør ca kvm. Eiendomsporteføljen omfatter nå kun boliger og kontor, etter at Ringnes Park Senter ble solgt i Vi har i 2010 også solgt våre aksjer i ENEAS. Gevinsten for Macama på salg av boligprosjektene bokføres først ved ferdigstillelse og overlevering av boligenene. Det forventes gode inntekter, spesielt i forhold til Ringnes Park og Idun prosjektet, hvor utbytter fra selskapene kommer til betaling i 2011, 2012 og Resultatet før skatt for 2010 ble for Macama på ca MNOK. Hovedtall Driftsinntekter Driftsresultat Netto finans Årsresultat før skatt % 13% 25% 14% 7% Macama Industri Bank Eiendomsutvikling og eiendeler Sertifikater Aksjer og fond Ikke markedsbaserte eiendeler vurdert til kost. Industri er i regnskapet inkludert i posten aksjer og fond. Enkelte tall avrundet. MACAMA Beløp pr Prosent av total Beløp pr Bank % Aksjer og fond % Sertifikater % Industri % Eiendomsutvikling og eiendeler % Brutto Total sum % Overføringer Overført fond for vurderingsforskjeller Utbytte Overført egenkapital Sum overføringer

7 SCANDINAVIAN DEVELOPMENT SCANDINAVIAN DEVELOPMENT RESULTATER FORRETNINGSIDÉ Scandinavian Development er et ledende foretak innen eiendomsutvikling i Norge, med aktiviteter rettet mot utbyggere og investorer. Selskapet er engasjert innen bolig-, kontor- og handelsvirksomhet. ORGANISASJON OG MILJØ Scandinavian Development hadde seks ansatte ved utgangen av Det er en overordnet målsetting at gjennomføringen av de største prosjektene har egne organisasjoner, slik at selskapet til enhver tid har en liten og effektiv stab. De fleste støttefunksjonene outsources. Arbeidsmiljøet er godt. Sykefraværet er tilnærmet lik null, og det har ikke vært behov for å iverksette særskilte arbeidsmiljøtiltak. Skader eller ulykker har ikke forekommet. Selskapet er engasjert i enkelte virksomheter som er potensielle kilder til forurensning. Styret legger vekt på at de enkelte styrer i porteføljeselskapene påser at selskapet drives forsvarlig og i tråd med de vedtatte retningslinjer for å forhindre og begrense miljøforurensning. Selskapet driver selv ikke miljøforurensende virksomhet. STYRE OG LEDELSE Erik Bøhler er adm. direktør og styreformann i Scandinavian Development. Selskapet hadde ved årets slutt en egenkapital på 16.7 MNOK. Etter styrets oppfatning ligger det et betydelig potensiale i de prosjektene som selskapene er deltakere i. Forutsetningen for fortsatt drift er til stede og regnskapene er satt opp med dette som betingelse. Resultatet før skatt for 2010 ble for Scandinavian Development på ca. 3.0 MNOK av en omsetning på ca MNOK. Selskapet har under bygging, utvikling og regulering prosjekter for ca. NOK 4 milliarder innenfor bolig, kontor og handel. Det er grunnlag for en ytterligere ekspansjon og betydelig verdiskapning i årene fremover gjennom de prosjektene selskapet er prosjektutvikler for. NØKKELTALL Hovedtall Driftsinntekter Driftsresultat Netto finans Årsresultat før skatt Enkelte tall er avrundet AKSJONÆRFORHOLD Aksjefordeling Antall Eierandel % Macama AS % STYRET FORESLÅR AT SELSKAPETS OVERSKUDD DISPONERES SOM FØLGER: OVERFØRINGER Overført fond for vurderingsforskjeller 0 Avsatt utbytte / konsernbidrag Overført annen egenkapital SUM OVERFØRINGER

8 CONSTRUCTIVE DEVELOPMENT CONSTRUCTIVE DEVELOPMENT RESULTATER FORRETNINGSIDÉ Constructive Development opererer innenfor prosjektstyring innen bolig, kontor, handel og næringsutbygging. ORGANISASJON OG MILJØ Constructive Development hadde tre ansatte ved utgangen av Det er en overordnet målsetting at gjennomføringen av de største prosjektene har egne organisasjoner, slik at selskapet til enhver tid har en liten og effektiv stab samt at de fleste støttefunksjonene outsources. Arbeidsmiljøet er godt. Sykefraværet er tilnærmet lik null, og det har ikke vært behov for å iverksette særskilte arbeidsmiljøtiltak. Skader eller ulykker har ikke forekommet. Selskapet er engasjert i enkelte virksomheter som er potensielle kilder til forurensning. Styret legger vekt på at de enkelte styrer i porteføljeselskapene påser at selskapet drives forsvarlig og i tråd med de vedtatte retningslinjer for å forhindre og begrense miljøforurensning. Selskapet driver selv ikke miljøforurensende virksomhet. STYRE OG LEDELSE Geir Thoresen er adm. direktør og Erik Bøhler er styreformann. Selskapet hadde ved årets slutt en egenkapital på 3.4 MNOK. Etter styrets oppfatning ligger det et betydelig potensial i de prosjektene som selskapene er deltakere i. Forutsetningen for fortsatt drift er helt klart til stede og regnskapene er satt opp med dette som betingelse. Resultatet før skatt for 2010 ble for Constructive Development på ca. 5.1 MNOK av en omsetning på ca. 15 MNOK. Det er lagt grunnlag for ytterligere verdiskapning i årene fremover gjennom de prosjektene hvor Constructive Development er ansvarlig for prosjektstyring. NØKKELTALL Hovedtall Driftsinntekter Driftsresultat Netto finans Årsresultat før skatt Enkelte tall er avrundet AKSJONÆRFORHOLD Aksjefordeling Antall Eierandel % Macama AS % STYRET FORESLÅR AT SELSKAPETS OVERSKUDD DISPONERES SOM FØLGER: OVERFØRINGER Overført fond for vurderingsforskjeller 0 Avsatt utbytte / konsernbidrag Overført annen egenkapital SUM OVERFØRINGER

9 BØHLER INVEST RESULTATER FORRETNINGSIDÉ Bøhler Invest er et privat investeringsselskap eid 100% av Bøhler-familien. Bøhler Invest fungerer som et eierselskap for deres aksjer i de øvrige selskapene i Gruppen. Selskapet har en egenkapital på 123 MNOK. Resultatet før skatt for 2010 ble for Bøhler Invest på ca. 2.9 MNOK. NØKKELTALL Hovedtall Driftsinntekter Driftsresultat Netto finans Årsresultat før skatt Enkelte tall er avrundet AKSJONÆRFORHOLD Aksjefordeling Antall Eierandel% Erik Bøhler ,1% Calinka AS ,3% Leopard Invest AS ,3% Magenta Invest AS ,3% Sjøflyhavna, Fornebu

10 VÅRE PROSJEKTER 18 Idun.

11 IDUN Idun prosjektet er kanskje et av våre mest suksessfulle prosjekter. Ved utgangen av 2010 var det solgt ca 80 % av hele prosjektet. IDUN Fabrikker ligger sentralt på Sandaker, på en halvøy ut i Akerselva, like ved Nydalen/Elvebredden., og tomten er på ca kvm. Byggearbeidene for Bygg A, B og C ble igangsatt høsten 2010 og ferdigstilles med første innflytting 1. kvartal Bygg D, E og F er besluttet igangsatt med oppstart senest 2. kvartal 2011 med første innflytting 3. kvartal Hele prosjektet er forventet ferdigstilt våren Scandinavian Development ivaretar prosjektutviklingen og Constructive Development står for prosjektstyringen i egen avtale med Idun. EIERSKAP: Macama 20 % og Orkla Eiendom 80 %. Idun, Sandaker/Torshov 20 21

12 RINGNES PARK Underhaugsveien 15 Prosjektet ligger på Grünerløkka, og hoveddelen er utvikling av ca. 700 boliger i tillegg til ca kvm handels- og kvm kontorlokaler i form av nybygg og rehabilitering. Pr utgangen av 2010 er så å si alle boligene solgt (95%), og i prosjektets siste fase, fase 20, er 60% solgt. Det forventes ferdigstillelse av Bygg 20 i 2. kvartal Pr 2010 var ca 680 boliger allerede innflyttet. Det forventes at Ringnes prosjektet er ferdigstilt senest innen utgangen av Ringnes Park Senter ble solgt høsten 2010 til en eiersyndikering tilrettelagt av Orkla Finans. Det kan konstateres en god utvikling av senteret som er fullt utleid. Scandinavian Development har siden oppstarten hatt driftsansvar for senteret og ivaretar dette på vegne av nye eiere. Ringnes Park har for øvrig leid ut lokaler til Brasserie 45 som åpner 1. kvartal 2011 og Ringnes Tapas som åpner 2. kvartal Gamle Kirkens Hus ligger i en grønn lunge et stenkast fra Bogstadveien. Prosjektets fantastiske beliggenhet og karakter gjorde det til et svært attraktivt bygg å eie, og som vi har valgt å beholde for utleie. Bygget består av 53 leiligheter som er fullt rehabilitert til meget høy standard og som ble ferdigstillt 4. kvartal Bygget er fullt utleid. Eierskap: Macama 50 % og Kistefos 50 %. Scandinavian Development har idéutviklingsarbeidet, og Constructive Development ivaretar prosjektstyringen i egen avtale med Ringnes Park. Eierskap: Macama 20 % og Orkla Eiendom 80 %. Ringnes Park Underhaugsveien Grünerløkka Homansbyen 23

13 Borghaven II BILIA-BYGGET Kulturdelen består av Balletthøyskolen i tillegg til nytt nærsenter, ca. 35 boliger som ble godkjent av Bystyret 23. mars 2010 og forventet igangsettelse av arbeidene er 3. kvartal Scandinavian Development ivaretar regulering og ideutviklingsarbeidet og Constructive Development ivaretar prosjektstyringen. EIERSKAP: Macama 20 % og Kistefos 80 %. Bygget består av kvm over 3 etasjer. I 1. etasje er det kvm bilbutikk og verksted. 2. etasje består av kvm som også disponeres av bilbutikken i 1. etasje. 3. etasje består av kvm, hvor Fornebubanken, Fornebu Utvikling og HR Prosjekt er leietaker. I 3. etasje er ca 850 kvm til leie. Det ble i desember 2010 godkjent påbygg på Bilia-bygget på ca kvm. Arbeidene forventes igangsatt senest 3. kvartal Scandinavian Development står for regulering og utvikling. Constructive Development ivaretar prosjektstyring i egen avtale. EIERSKAP: Macama 33,3 %, Canica 33,3 % og Orkla 33,3 %. Gyldenløvesgate 15 Prosjektet ble stoppet i Bystyret i august 2010 med omregulering til park. Eierne av tomten har protestert mot dette vedtaket og det er tatt ut erstatningssøksmål. Eierskap: Macama 50 % og Kistefos 50 %. ARCASA arkitekter AS Gyldenløvesgate, Borghaven, Bilia-bygget, 24 Oslo Oslo Fornebu 25

14 Hundsund Prosjektet består av ca. 490 boliger med variert bebyggelse, deriblant en stor andel småhus. Scandinavian Development og Constructive Development inngikk i 2007 avtale med Fornebu Utvikling om å ivareta regulering og ideutviklingsarbeidet av Hundsund prosjektet, i tillegg til prosjektstyring. Byggestart var i juni 2008, med første innflytting fra og med 4. kvartal Neste byggetrinn, Arcasa Tun 1, er besluttet igangsatt og vi forventer første innflytting mars 2011, Entreprenør er Skanska. Tun 4 og 5 er igangsatt med Momenta Byggpartner som entreprenør med første innflytting i november Kommende byggetrinn vil være Niels Torp Fase 2 og 3, Arcasa Tun 6, samt Tun 2 og 3 i løpet av Siste byggetrinn, Arcasa Tun 7, forventes igangsatt Hundsund prosjektet kan konstatere et fantastisk salg i Både rekkehus, eneboliger og 2-mannsboliger ble raskt solgt ut i tillegg til godt salg på de øvrige feltene som er lagt ut for salg. Videreutvikling av prosjektet går for fullt og man legger ut prosjekter kontinuerlig i 2011 både innenfor småhusbebyggelse og leiligheter. Hundsund prosjektet er et av de best beliggende prosjekter på Fornebu med fantastiske sol- og utsiktsforhold og høy kvalitet i bebyggelsen. Hundsund 26 Snarøya/Fornebu 27

15 ØVRE LANGGATE 50, TØNSBERG Sentralt beliggende kontorbygg som består av kvm, som er 95% utleid. EIERSKAP: Macama 50 % SJØFLYHAVNA Den ærverdige Sjøflyhavna ble åpnet som serveringssted for første gang i 1949, da Spisevognselskapet etablerte seg på Fornebu. Sjøflyhavna er i dag fredet og rehabilitert i sitt opprinnelige uttrykk, og er fullt utleid og drives som restaurant/kro. REGNSKAPENE MACAMA AS EIERSKAP: Macama 33,3%, Canica 33,3% og Orkla 33,3%. 28 Øvre Langgate 50, Tønsberg Sjøflyhavna, Fornebu

16 MACAMA AS RESULTATREGNSKAP Note DRIFTSINNTEKTER Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSIELLE INNTEKTER OG KOSTNADER Inntekt på investering i datterselskap Annen renteinntekt Annen finansinntekt Verdiøkning av markedsbaserte finansielle omløpsmidler Annen rentekostnad Annen finanskostnad Netto resultat av finansielle inntekter og kostnader ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat ORDINÆRT RESULTAT Netto resultat av ekstraordnære poster 0 0 ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER Utbytte Overført annen egenkapital Sum overføringer

17 MACAMA AS BALANSE pr. Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Investeringer i tilknyttet selskap Investeringer i aksjer og andeler Obligasjoner og andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum totale anleggsmidler OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Investeringer Markedsbaserte aksjer Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum totale omløpsmidler SUM EIENDELER MACAMA AS BALANSE pr. Note GJELD OG EGENKAPITAL EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital 10, Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Fond for vurderingsforskjeller 6, Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum total egenkapital GJELD Avsetning for forpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum total gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL Oslo, 15. februar 2011 Erik Bøhler Torill Bøhler Camilla Bøhler Bjørk Oslo, 31. Marius mars 2009 Bøhler Marte Bøhler styreformann 32 33

18 MACAMA AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2010 Note nr. 1 - Regnskapsprinsipper. Generelt Regnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven og god regnskapsskikk (GRS) for små foretak. Klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Vurderingsregler Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs. Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Investering i datterselskap er vurdert etter egenkapitalmetoden med jurstering for merverdi ved oppkjøp. Investering i tilknyttede selskaper er vurdert etter egenkapitalmetoden. Andre anleggsaksjer og andeler hvor selskapet ikke har betydelig innflytelse balanseføres til anskaffelseskost. Andre langsiktige obligasjoner og fordringer balanseføres til anskaffelseskost og nedskrevet med forventet tap. Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget. Utsatt skatt og utsatt skattefordel presenteres netto i balansen. Note nr. 2 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelse etc. Lønnskostnader Lønninger 0 0 Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader 0 0 Andre ytelser 0 0 Sum Bundet bankinnskudd for skattetrekk 0 Ytelser til ledende personer Styret Fri bil til styremedlem Det er ingen ansatte i selskapet. Det er ikke utbetalt andre ytelser til styret. MACAMA AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2010 Årets avskrivninger Note nr. 4 - Pantstillelser Gjeld som er sikret ved pant og lignende Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner Sum Balanseført verdi av eiendeler pansatt for egen gjeld Mottatt konsernbidrag (ekskl. skatt) Egenkapital i datterselskapene Merverdi på aksjer anskaffet i 2008 (goodwill) Bokført verdi etter oppkjøp aksjer i datterselskaper i år Årsresultat datterselskaper Avskrivning 5% av (goodwill verdi) i Mottatt konsernbiddrag Bokført verdi av aksjene i datterselskapene Note nr. 3 - Varige driftsmidler Boligeiendom Tomt forr. Forretnings- Transport- Eiendom eiendom midler Anskaffelseskost Tilgang i året Avgang i året Anskaffelseskost Akk. Avskrivninger Balanseført verdi Note nr. 5 - Aksjer i datterselskap Anleggsmidler: Selskap Eier/stemmeandel Anskaffelses kost Balanseført verdi Resultatandel Scandinavian Development AS 100 % Constructive Development AS 100 % Note nr. 6 - Aksjer i tilknyttede selskaper Anleggsmidler: Eier/stemmeandel Anskaffelses Balanseført Selskap kost verdi Ringnes Park DA 20 % Fond for vurderingsforskjeller Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2010 utgjør kr eks mva fordelt på kr for revisjon og kr for annen bistand

19 MACAMA AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2010 Note nr. 7 - Aksjer og andeler i andre foretak Anleggsmidler: Selskap Antall aksjer Anskaffelses kost Balanseført verdi Beddingen 24 AS Gyldenløve 15 AS Underhaugsveien 15 AS Norden Realkapital AS (DTZ) Rybø AS Borggaten 7 AS Idun Industri Eiendom AS Widerøveien 5 AS Galdeberg Hotell AS Vika Eiendomsmegling AS Note nr. 8 - Markedsbaserte aksjer Markedsverdi aksjer og obligasjoner Kostpris aksjer og obligasjoner Verdiregulering porteføje Note nr. 9 - Skattekostnad Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Skatt på mottatt skattepliktig konsernbidrag Betalbar skatt forrige år Brutto endring utsatt skatt Årets totale skattekostnad Herav henført til ekstraordinært resultat 0 0 Skattekostnad ordinært resultat MACAMA AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2010 Note nr Aksjekapital og aksjonærinformasjon Eierstruktur: Aksjonær i Macama AS pr var: Antall aksjer Eierandel % Stemmeandel % Erik Bøhler A-aksjer 1 0,07 57,16 Bøhler Invest AS B-aksjer 149 9,93 4,26 Calinka AS B-aksjer ,00 12,86 Magenta Invest AS B-aksjer ,00 12,86 Leopard Invest AS B-aksjer ,00 12, ,00 100,00 Lån til nærstående kr Note nr.11 - Egenkapital Aksjekapital Overkursfond Fond for vurderinsforskjeller Annen egenkapital Egenkapital Avsatt utbytte for Overføring årsresultat Egenkapital Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad Mottatt konsernbidrag (brutto skattemessig) Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Grunnlag betalbar skatt Skatt, 28% Betalbar skatt på årets resultat Beregning av utsatt skatt Endring Midlertidige forskjeller Anleggsmidler Negativ KS+DA andeler Positiv Markedsbaserte aksjer og obligasjoner Positiv Sum netto midlertidige forskjeller Utsatt skatt, 28% herav

20 REGNSKAPENE SCANDINAVIAN DEVELOPMENT AS 38 39

21 SCANDINAVIAN DEVELOPMENT AS RESULTATREGNSKAP Note DRIFTSINNTEKTER Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Innkjøp varer og tjenester til prosjekter Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSIELLE INNTEKTER OG KOSTNADER Inntekt på investering i tilknyttet selskap Annen renteinntekt Annen finansinntekt Annen rentekostnad Annen finanskostnad Netto resultat av finansielle inntekter og kostnader ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat ORDINÆRT RESULTAT ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER Overføringer fond for vurderingsforskjeller Avsatt til konsernbidrag Overføringer annen egenkapital Sum overføringer

22 SCANDINAVIAN DEVELOPMENT AS SCANDINAVIAN DEVELOPMENT AS BALANSE pr. Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy og annet utstyr Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i tilknyttet selskap 4, Obligasjoner og andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum totale anleggsmidler OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum totale omløpsmidler SUM EIENDELER BALANSE pr. Note GJELD OG EGENKAPITAL EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital 7/ Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Fond for vurderingsforskjeller 4/ Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum total egenkapital GJELD Avsetning for forpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum total gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL Oslo, 15. februar 2011 For styret i Scandinavian Development AS Erik Bøhler Styreformann/daglig leder 42 43

23 Constructive Development AS SCANDINAVIAN DEVELOPMENT AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2007 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2010 Note nr 1 - Regnskapsprinsipper. Generelt Regnskapet er er utarbeidet i i overensstemmelse med med regnskapsloven og god og god regnskapsskikk regnskapsskikk (GRS) (GRS) for for små små foretak. Klassifisering Morselskap Bøhler av Invest eiendeler AS har forretningskontor og gjeld i Parkveien 33, Oslo. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre Klassifisering eiendeler klassifisert og vurderingsregler som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Vurderingsregler Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er fordelt lineært over antatt Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. økonomisk levetid. Investering i tilknyttede selskaper er vurdert etter egenkapitalmetoden. Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Andre anleggsaksjer og andeler hvor selskapet ikke har betydelig innflytelse balanseføres til anskaffelseskost. Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget. Skatter Utsatt skatt kostnadsføres og utsatt skattefordel når de påløper, presenteres det vil si at netto skattekostnaden i balansen. er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Skattekostnaden Note nr 2 - Lønnskostnader, fordeles på ordinært resultat antall og ansatte, resultat av godtgjørelse ekstraordinære poster etc. i henhold til skattegrunnlaget. Utsatt skatt og utsatt skattefordel presenteres netto i balansen. Lønnskostnader Note Lønninger nr 2 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelse etc. Arbeidsgiveravgift Lønnskostnader Pensjonskostnader Lønninger Andre ytelser Arbeidsgiveravgift Sum Pensjonskostnader Andre Gjennomsnittlig ytelser antall årsverk Sum Ytelser til ledende personer Daglig leder Gjennomsnittlig Lønn antall årsverk Naturalytelser 0 Ytelser til ledende personer Daglig leder Lønn Det er og ikke annen utbetalt godtgjørelse honorar til styret SCANDINAVIAN DEVELOPMENT AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2010 Note nr 3 - Varige driftsmidler Ikke avskrivbart inventar (kunst) Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner Transportmidler Påkostning leide lokaler Anskaffelseskost Tilgang i året Avgang i året Anskaffelseskost Akk. Avskrivninger Balanseført verdi Årets avskrivninger Økonomisk levetid 3-10år 10 år 10 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Note nr 4 - Investering i tilknyttet selskap Anskaffelseskost Balanseførtverdi Resultatandel 2010 Selskap Eier andel Andeler: KS AS Sagveien Boligbygg, Oslo 15% Totalt Note nr. 5 - Gjeld til tilknyttet selskap Gjeld til KS AS Sagveien Boligbygg Det er ikke utbetalt ytelser til styret Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2007 utgjør kr ,- fordelt på kr for revisjon og kr for rådgivning. Obligatorisk tjenestepensjon Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet har en eksisterende pensjonsordning som oppfyller lovens krav. Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2010 utgjør kr fordelt på kr for revisjon og kr for rådgivning

24 SCANDINAVIAN DEVELOPMENT AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2010 Note nr 6 - Skattekostnad Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Skattekostnad vedrørende konsernbidrag Endrings skattekost forrige år Endring i utsatt skattekostnad Årets totale skattekostnad Herav henført til ekstraordinært resultat 0 0 Skattekostnad ordinært resultat Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Konsernbidrag (brutto skattemessig) Grunnlag betalbar skatt Skatt, 28% Godtgjørelse på mottatt utbytte 0 0 Betalbar skatt på årets resultat SCANDINAVIAN DEVELOPMENT AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2010 Note nr 8 - Egenkapital Fond for vurderingsforskjeller Annen egenkapital Aksjekapital Overkursfond Egenkapital Konsernbidrag Årets resultat Egenkapital Note nr 9 - Bundne bankinnskudd Av selskapets bankinnskudd er kr bundet for skattetrekk. Note nr 10 - Transaksjoner med nærstående Selskapet leverer tjenester knyttet til eiendomsutvikling og -forvaltning også til kunder hvor selskapet har eierinteresser. Tjenestene leveres til markedspris. I forhold til tilknyttede selskap er salget ikke eliminert i regnskapet. Selskapet leier lokaler av morselskapet på vanlige forretningsmessige vilkår. Beregning av utsatt skatt Endring Midlertidige forskjeller Anleggsmidler Positiv Sum netto midlertidige forskjeller Utsatt skatt, 28% herav Note nr 7 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon Eierstruktur Aksjonær i Scandinavian Development AS pr var: Aksjene er hver pålydende kr 800,- Antall aksjer Eierandel % Macama AS ,00 Totalt ,

25 48 REGNSKAPENE CONSTRUCTIVE DEVELOPMENT AS

26 CONSTRUCTIVE DEVELOPMENT AS RESULTATREGNSKAP Note DRIFTSINNTEKTER Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Innkjøp varer og tjenester til prosjekter Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSIELLE INNTEKTER OG KOSTNADER Annen renteinntekt Annen rentekostnad Netto resultat av finansielle inntekter og kostnader ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat ORDINÆRT RESULTAT ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER Avsatt konsernbidrag Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer

27 CONSTRUCTIVE DEVELOPMENT AS BALANSE pr. Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Ustatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende Sum varige driftsmidler Sum totale anleggsmidler OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer CONSTRUCTIVE DEVELOPMENT AS Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum totale omløpsmidler BALANSE pr. SUM EIENDELER Note EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital 7, Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum total egenkapital GJELD Avsetning for forpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum total gjeld Constructive Development AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2010 Note nr 1 - Regnskapsprinsipper. Generelt Regnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven og god regnskapsskikk (GRS) for små foretak. Morselskap Macama AS har forretningskontor i Parkveien 33, Oslo. Klassifisering og vurderingsregler Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget. Utsatt skatt og utsatt skattefordel presenteres netto i balansen. Note nr 2 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelse etc. Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser 0 0 Sum Gjennomsnittlig antall årsverk 3 3 Ytelser til ledende personer Daglig leder Lønn og annen godtgjørelse Det er ikke utbetalt honorar til styret. Obligatorisk tjenestepensjon Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet har en eksisterende pensjonsordning som oppfyller lovens krav. Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2010 utgjør kr ,- fordelt på kr for revisjon og kr for bistand og rådgivning. SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, 15. februar 2011 Styret i Constructive Development AS Erik Bøhler Styrets leder 52 53

28 Constructive Development AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2010 Note nr 3 - Varige driftsmidler Transportmidler Kunst Totalt Anskaffelseskost Tilgang i året Avgang i året Anskaffelseskost Akk. Avskrivninger Balanseført verdi Årets avskrivninger Økonomisk levetid 5 Avskrivningsplan lineærrt 20 % ingen avskriving Note nr 4 - Bankinnskudd Av bankinnskudd er kr bundet for skattetrekk. Note nr 5 - Skattekostnad Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat For lite avsatt betalbar skatt forrige år 0 0 Skattekostnad vedrørende konsernbidrag Brutto endring utsatt skattefordel Årets totale skattekostnad Herav henført til ekstraordinært resultat 0 0 Skattekostnad ordinært resultat Constructive Development AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2010 Note nr 6 - Transaksjoner med konsernselskaper Selskapet leier lokaler av morselskapet Macama AS. Leie i 2010 utgjør totalt kr Selskapet betaler oppdrags-fee til Macama AS knyttet opp mot generert inntjening på prosjektene. Det er belastet kr ,- i Det betalt administrasjonsbidrag på kr til søster selskapet Scandinavian Development AS Note nr 7 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon Eierstruktur: Aksjonær i Constructive Development AS pr var: Antall aksjer Eierandel % Stemmeandel % Macama AS ,00 100, ,00 100,00 Aksjene er pålydende kr 1 000,-. Note nr 8 - Egenkapital Fond for vurderingsforskjeller Annen egenkapital Aksjekapital Overkursfond Egenkapital Årets resultat Avsatt konsernbidrag Egenkapital Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Konsernbidrag (brutto skattemessig) Grunnlag betalbar skatt Skatt, 28% Betalbar skatt på årets resultat Beregning av utsatt skatt Endring Midlertidige forskjeller Anleggsmidler Positiv Sum netto midlertidige forskjeller Utsatt skatt, 28% herav

ÅRSRAPPORT 2013. Macama Scandinavian Development. Constructive Development Bøhler Invest

ÅRSRAPPORT 2013. Macama Scandinavian Development. Constructive Development Bøhler Invest ÅRSRAPPORT 2013 Macama Scandinavian Development Constructive Development Bøhler Invest 1 INNHOLD SANDAKERVEIEN 56 2 3 Hovedbegivenheter 2013 og fremtidsutsikter...4 Selskapsstruktur og forretningsområder...6

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. 2009 årsberetning 1 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2012 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Innhold. 2: Dette er Kistefos

Innhold. 2: Dette er Kistefos Årsrapport 2006 Kistefos årsrapport 2006 / Innhold / 1 Innhold 2: Dette er Kistefos 3: Nøkkeltall konsern 4: Hovedbegivenheter 2006 5: Aktivitetsoversikt 6-7: Administrerende direktørs redegjørelse 8-13:

Detaljer

Styrets årsberetning 2011

Styrets årsberetning 2011 Styrets årsberetning 2011 2011 var et merkeår i Forskningsparkens historie. Vårt siste store bygg, Hus 5, ble ferdigfinansiert og igangsatt. Vi etablerte et nytt investeringsfond med vår egen og ekstern

Detaljer

11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 15 Resultatregnskap morselskap. 16 Balanse morselskap

11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 15 Resultatregnskap morselskap. 16 Balanse morselskap Årsrapport 2012 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007 Summary in English: page 54-55

ÅRSRAPPORT 2007 Summary in English: page 54-55 ÅRSRAPPORT 2007 Summary in English: page 54-55 Hei igjen! Strømberg Gruppen har også for 2007 levert resultater som er bedre enn budsjettert, samt bedre enn resultatet for 2006. Jeg takker igjen alle i

Detaljer

Styrets årsberetning og regnskap 2009

Styrets årsberetning og regnskap 2009 Styrets årsberetning og regnskap 2009 6 8 4 0 Styrets årsberetning 2009 Forskningsparken AS har i 2009, i tråd med sitt formål, ønsket å bidra til vekst og verdiskaping i norsk næringsliv og samfunn. Forskningsparken

Detaljer

Ringnes Park Senter AS. Årsrapport 2010

Ringnes Park Senter AS. Årsrapport 2010 Ringnes Park Senter AS Årsrapport 2010 Ringnes Park Senter AS Årsberetning 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Ringnes Park Senter AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom sine datterselskaper

Detaljer

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Øvre Holding AS Adresse: Dronningens gate

Detaljer

Administrerende direktør har ordet 4. Om Coop Eiendom 6. Finansielle nøkkeltall 8. Slik jobber vi 9. Etablerte Coop Obs!

Administrerende direktør har ordet 4. Om Coop Eiendom 6. Finansielle nøkkeltall 8. Slik jobber vi 9. Etablerte Coop Obs! Årsmelding 2008 INNHOLD Administrerende direktør har ordet 4 Om Coop Eiendom 6 Finansielle nøkkeltall 8 Slik jobber vi 9 Etablerte Coop Obs! på rekordtid 10 Fra nedslitt og gammeldags til nytt og moderne

Detaljer

ÅRSRAPPORT SALTO EIENDOM

ÅRSRAPPORT SALTO EIENDOM 13 ÅRSRAPPORT SALTO EIENDOM 2 ÅRSRAPPORT 2013 13 ÅRSRAPPORT 2013 3 INNHOLD Visjon 4 Leder 5 Hvem er Arne? 6 Saltoåret 8 Stortorvet 10 Salto senteroversikt i tall 12 Senteroversikt 13 Rortunet 14 Odden

Detaljer

ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS. Organisasjonsnummer 812 750 062

ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS. Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 GENERELT

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 0 2

Å R S R A P P O R T 2 0 0 2 Å R S R A P P O R T 0 0 kontakter 0 virksomheten vår strategisk fokus revisors beretning 0 noter årsregnskap 0 styrets årsberetning vurdering av markedsverdier - eva hovedtall og finansielle forhold 0

Detaljer

Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid

Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid ÅRSBERETNING 2005 Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid 2005 har vært et knallår for Forskningsparken! I mai, etter tre års planlegging, satte vi i gang bygging av byggetrinn III, CIENS forskningssenter

Detaljer

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern Årsrapport 2013 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010 Årsrapport 2010 Nøkkeltall 2010 2010 2009 2008 Driftsinntekter 291 457 310 294 032 229 459 203 199 Driftsresultat (EBIT) 5 115 080 16 014 050 29 345 881 Årsresultat før skatt 7 381 692 16 520 186 31 699

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2008

SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsberetning 2008 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

Sektor Gruppen AS Drammensveien 145 A 0277 Oslo Postboks 164 Skøyen 0212 Oslo Tlf. (+47) 23 28 27 00 www.sektor.no firmapost@sektor.

Sektor Gruppen AS Drammensveien 145 A 0277 Oslo Postboks 164 Skøyen 0212 Oslo Tlf. (+47) 23 28 27 00 www.sektor.no firmapost@sektor. Sektor Gruppen AS Drammensveien 145 A 0277 Oslo Postboks 164 Skøyen 0212 Oslo Tlf. (+47) 23 28 27 00 www.sektor.no firmapost@sektor.no Design: Itera Foto omslag: istockphoto Øvrige fotos: Sektor Gruppen

Detaljer

Vårt merkeløfte til kunder, samarbeidspartnere og oss selv: Gjennom innsikt i eiendom bygger vi verdier for fremtiden

Vårt merkeløfte til kunder, samarbeidspartnere og oss selv: Gjennom innsikt i eiendom bygger vi verdier for fremtiden Årsrapport 27 Vårt merkeløfte til kunder, samarbeidspartnere og oss selv: Gjennom innsikt i eiendom bygger vi verdier for fremtiden utsikt mot fremtiden Magasinet Østre Torg, Scandic Hotel og Jernbaneverket.

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

Fakta om HCA Melbye Konsernet. munikasjon, med virksomhet i Norge, Sverige og Danmark.

Fakta om HCA Melbye Konsernet. munikasjon, med virksomhet i Norge, Sverige og Danmark. Årsrapport 2010 Fakta om et Melbye Konsernet har drevet forretningsvirksomhet i mer enn 100 år. Selskapet ble startet i 1907 av Axel Melbye med agentur innen blikkemballasje som hovedbeskjeftigelse. I

Detaljer

- utsikt mot fremtiden

- utsikt mot fremtiden Årsrapport 2009 - utsikt mot fremtiden ÅRSBERETNING FOR 2009 Virksomhetens art og tilholdssted Utstillingsplassen Eiendom AS er ett av innlandets største eiendomsselskaper. Virksomheten omfatter utvikling

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2009

SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsberetning 2009 Virtksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

Backe Bygg AS Årsrapport 2013

Backe Bygg AS Årsrapport 2013 Backe Bygg AS Årsrapport 2013 Backe Bygg AS 1 2 Forside: Fasade Maersk. 1: Fasade ProServ. 2: Møterom ProServ. Maersk-bygget Byggherre: Base Properrty/Håkull Eiendom Arkitekt: Eder Diesel Arkitekter AS

Detaljer

A.L. vokste gjennom intern vekst, oppkjøp og fusjoner til å bli en av Europas ledende produsenter av generiske legemidler.

A.L. vokste gjennom intern vekst, oppkjøp og fusjoner til å bli en av Europas ledende produsenter av generiske legemidler. Om A.L. Industrier A.L. Industrier ASA er et holdingselskap med forretningskontor på Skøyen i Oslo. Selskapet er et allmennaksjeselskap. A.L. Industriers aksjer er notert på Norges Fondsmeglerforbunds

Detaljer