Macama, Scandinavian Development, Constructive Development og Bøhler Invest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Macama, Scandinavian Development, Constructive Development og Bøhler Invest"

Transkript

1 Macama, Scandinavian Development, Constructive Development og Bøhler Invest

2 INNHOLD Hovedbegivenheter 2010 og Fremtidsutsikter Gruppen...4 Selskapsstruktur og forretningsområder... 6 Våre selskaper Macama... 8 Scandinavian Development Constructive Development Bøhler Invest Regnskapene Macama Scandinavian Development Constructive Development Bøhler Invest Våre prosjekter Prosjekt: Idun Prosjekt: Ringnes Park Prosjekt: Underhaugsveien Prosjekt: Borghaven II Prosjekt: Gyldenløvesgate Prosjekt: Bilia-bygget Prosjekt: Hundsund Prosjekt: Øvre Langgate Prosjekt: Sjøflyhavna Idun, Sandaker/Torshov 2 3

3 Hovedbegivenheter 2010 og fremtidsutsikter Gruppen HOVEDBEGIVENHETER Gruppen solgte boliger for nærmere 1,3 milliarder kroner i 2010, det høyeste boligsalget noen gang. Inntektsføringen vil skje ved overlevering av boliger. Ringnes Park Senter ble solgt våren Macamas eierandel i ENEAS ble solgt høsten I desember 2010 ble det godkjent påbygg på Bilia-bygget på nærmere kvm som forventes igangsatt 3. kvartal EIENDOM Ringnes Park Boligutviklingen går i henhold til fremdriftsplanen og Nord området ble ferdigstilt høsten På Ringnes Park Fase 20 er over 60% av leilighetene solgt, og det forventes oppstart av byggearbeidene 3. kvartal 2011 med innflytting 2. kvartal I tillegg blir det et mindre restaurantlokale på gateplan, og det jobbes med utleie av et mindre kontorbygg med forventet byggestart i Idun På Idun prosjektet, med i overkant av 200 boliger, er det vedtatt byggestart på hele prosjektet. Prosjektet har hatt en svært god salgstakt, og det er solgt ca. 80% ved utgangen av Første innflytting forventes 1. kvartal 2012 og hele prosjektet forventes å være ferdigstilt våren Underhaugsveien 15 Vår utleiesatsing i Underhaugsveien 15 som består av 53 leiligheter er alle leid ut til gode betingelser. Bilia-bygget Bilia-bygget er totalt ca kvm, hvorav 600 kvm står ledig for utleie. Øvrige arealer er leid ut til gode betingelser. Milepælen høsten 2010 var at Bilia-bygget fikk godkjent ca kvm påbygg, som forventes igangsatt 3. kvartal Sjøflyhavna Kro Bygget er fullt utleid. Øvre Langgate 50 Næringsbygg i Tønsberg der 95% er utleid. INDUSTRI Green Resources er Øst Afrikas største skogselskap med ca ansatte fordelt mellom Mosambique, Tanzania, Uganda og Sudan. Green Resources har i overkant av hektar plantet skog og hektar plantbart areal fordelt på plantasjer i Mosambique, Tanzania, Uganda og Sudan. Green Resources har i 2010 hatt et aktivt år og plantet ca hektar ny skog. Det er inngått avtale i Mosambique om kjøp av land på ca hektar (Boliger i Mosambique, Lurio prosjektet). I 2011 forventes det å plante mer enn hektar skog. Green Resources har siden 1990 tallet etablert seg som Afrikas ledende skogselskap, og kan i dag levere ferdig plantet skog til verdens laveste produksjonskostnad. Pr 2009 har selskapet sikret seg et landområde på ca hektar for videre ekspansjon, og i 2009 ble det signert en rammeavtale for ca 1.8 millioner dekar i Sør Sudan. I løpet av 2010 vil selskapet disponere ca 2 millioner hektar land. I tillegg drives Øst Afrikas største sagbruk og et større kraftverk av Green Resources. FREMTIDSUTSIKTER 2010 ble et svært godt år for salg av boliger for både Ringnes og Idun prosjektet, hvor man oppnådde et salg av boliger på nærmere 1,3 milliarder kroner. Inntektene fra disse boligsalgene vil resultatføres ved overlevering. Med bakgrunn i selskapets nøkterne og diversifiserte investeringsstrategi og tendensen i markedet er vi positive til Med våre eierandeler i eiendomsprosjekter med svært god beliggenhet og betydelig størrelse, er det lagt et solid grunnlag for verdiskapning i årene fremover. Vi vil i 2011 sette fullt trykk på videre utvikling av Borghaven 2, som består av boliger, nærsenter og kulturlokaler, og vi forventer igangsettelse av prosjektet høsten Samtidig vil også påbygg på Bilia-bygget bli påbegynt. I tillegg vil det være fokus på salg av resterende boliger på Ringnes Park og Idun. Prosjektet Gyldenløvesgate 15 er igjen stoppet og det er reist erstatningssak. I kontormarkedet forventer vi en svak økning fra nivået i I boligmarkedet forventer vi et sterkt marked i Det legges opp til en opptrapping av, og ytterligere investeringer i, eiendomsutviklingsprosjekter innenfor bolig, kontor og kjøpesenter. Vår investering i aksjer og fond har hatt en mindre god utvikling i Det forventes en bedring i Macama har god soliditet og betydelig finansiell kapasitet som vil gi handlefrihet til å utnytte evt. interessante investeringsmuligheter. Selskapet har under bygging, utvikling og regulering prosjekter for ca. 4 milliarder kroner. Vi tror dagens utfordrende makroøkonomiske klima gir gode investeringsmuligheter innenfor vår strategi og våre forretningsområder, og vi forventer i løpet av 2011 å styrke selskapets fremtidige inntjening. Det foreligger betydelig merverdi i eiendomsporteføljen ut fra bokført verdi pr Det samme gjelder for andeler i felleskontrollert virksomhet bokført under finansielle anleggsmidler. 4 5

4 SELSKAPSSTRUKTUR OG FORRETNINGSOMRÅDER Erik Bøhler AS ble stiftet i 1972 som en liten byggmesterbedrift som tok på seg oppdrag som ombygging, vedlikehold og reparasjoner. Ved inngangen til 1984 hadde selskapet et årlig byggevolum på rundt 100 MNOK. I 1993 var Bøhler-Gruppen en betydelig entreprenør med en omsetning på 600 MNOK og ble høsten notert på Oslo Børs. Etter 4 år på børs ble Bøhler Entreprenør AS i 1997 fusjonert inn i Steen & Strøm ASA, som da var den største utvikler, eier og forvalter av kjøpesentre i Skandinavia. I 1999 etablertes selskapene som nå utgjør kjernen i vår fremtidige satsing innen eiendomsutvikling, eiendomsinvesteringer, kapitalforvaltning, Bøhler Invest (1994), Macama (1999), Scandinavian Development (1999) og Constructive Development (2001). Våre aktiviteter, som alle bærer preg av et aktivt eierskap, er fordelt innen forskjellige forretningsområder med hvert sitt driftsselskap og organisasjon. MACAMA AS Macama er holdingselskapet i Gruppen, og eies av Bøhler-familien. Selskapet investerer innen eiendomsutvikling, bolig, kontor, kjøpesenter, industri, aksjer, venture og fond. EIENDOMSINVESTERINGER Disse består av Ringnes Park Bolig, Ringnes Park Næring, Idun, Underhaugsveien 15, Gyldenløvesgate 15, Bilia-bygget, Sjøflyhavna, Borghaven II, Øvre Langgate 50, Beddingen/Aker Brygge, Parkveien 33 og Strømstangveien 34. LANGSIKTIGE INVESTERINGER Orkla ASA, Arendal Fossekompani, sertifikater og fond. VENTURE INVESTERINGER Vår hovedsatsning innen venture er gjennom Convexa-fondene. Boligutleie AS som skal eie og leie ut boliger fra egen portefølje. I tillegg har vi Bolig- og kontoreiendom Invest AS som skal eie utviklingsprosjekter innen bolig- og kontoreiendom, samt å være en aktiv eier av mindre utviklingsprosjekter innenfor kjøpesentre, bolig og kontoreiendom med god beliggenhet. INDUSTRIUTVIKLING Green Resources. SCANDINAVIAN DEVELOPMENT AS Er ansvarlig for regulering, ide- og eiendomsutvikling for alle eiendomsprosjektene vi deltar i, både interne og eksterne. CONSTRUCTIVE DEVELOPMENT AS Ivaretar prosjektstyring og gjennomføring av prosjekter i Scandinavian Development og Macama sin regi i tillegg til eksterne kunder. BØHLER INVEST AS Privat investeringsselskap eid av Bøhler-familien. STRATEGISKE INVESTERINGER Fornebu Utvikling og DTZ Realkapital. Videre har vi etablert 6 Parkveien 33, Hovedkontor Macama, Scandinavian Development, Constructive Development og Bøhler Invest.

5 MacamA Macama er et holdingselskap heleid av Bøhler-familien. Virksomheten er konsentrert rundt aktivt og langsiktig eierskap innen eiendomsutvikling, bolig, kontor og kjøpesenter. I tillegg investeres det i industri, aksjer, venture og fond. Macama ble etablert i Forretningsidé og investeringsfilosofi Macama investerer i eiendomsutviklingsprosjekter, og det legges normalt opp til at Scandinavian Development ivaretar regulering og idéutviklingen og Constructive Development står for prosjektstyringen. Macama tar den økonomiske risikoen i slike prosjekter, og mottar en betydelig del av kapitalgevinsten. Scandinavian Development og Constructive Development avlønnes med løpende honorarer og evt. suksess-fee direkte fra det aktuelle prosjektet. Denne kombinasjonen har vært svært vellykket. Vi bygger vår investeringsfilosofi på verdiskapning gjennom aktivt eierskap. Aktivt eierskap innebærer i de fleste tilfeller at Macama forutsetter en betydelig eierandel i prosjektene og arbeider i tett partnerskap med selskapets ledelse og øvrige aksjonærer. Macama tilfører kapital mens utviklings- og gjennomføringskompetansen ligger i Scandinavian Development og Constructive Development som realiserer lønnsom vekst i de selskapene Macama investerer i. Macama har organisert sin virksomhet innen følgende forretningsområder: EIENDOM Macamas hovedvirksomhet ligger innen utvikling av eiendomsprosjekter. De siste årene har boligprosjekter vært det største satsingsområdet, og Macamas strategi er fortsatt å utvikle større utviklingsprosjekter innenfor bolig, samt kontor og næring. Strategien har vært å utvikle større prosjekter med god beliggenhet i samarbeid med solide finansielle og industrielle aktører. Vi kan konstatere at vi har lykkes med dette, og Macama er i dag en av de mest betydningsfulle aktørene innenfor utvikling og salg av boliger. Selskapet tar enten 100 % eierandel i prosjektet, eller det kan være en aktiv eier med min. 20 % eierandel. INDUSTRI Vårt største investeringsprosjekt er Green Resources som er blant verdens største private skogsselskaper, og vi er en betydelig og aktiv eier. Selskapet er i god vekst og vil de nærmeste årene synliggjøre de betydelige verdiene som ligger i de mer enn hektar plantet skog. VERDIPAPIRER Macamas langsiktige strategi er å ha 1/3 av midlene plassert i aksjer og aksjefond med en differensiert aksjeportefølje, som i hovedsak skal utgjøre ca. 10 % av selskapets aktiva. De største aksjepostene er Orkla ASA, Arendal Fossekompani og Fornebu Utvikling. Videre har Macama en venture-portefølje gjennom venturefondet Convexa, samt eierinteresser i DTZ Realkapital. ANNET/SAMFUNNSENGASJEMENT Macama finansierer et familiehus i SOS-barnebyen i Arusha i Tanzania. I tillegg bidrar Macama til et nytt sosialsenter som skal huse kontorene til SOSfamilieprogrammet i Arusha. For å forebygge at barn blir alene styrker SOS-familieprogrammet utsatte familier i området rundt SOS-barnebyen. Et trygt hjem i et velfungerende samfunn skaper et grunnlag alle familier trenger for å kunne gi barna sine omsorg og beskyttelse. Macama er svært stolte av å kunne bidra til å gi barn i Arusha en trygg oppvekst, slik at barna blir selvstendige voksne, som igjen kan bidra positivt til samfunnet rundt dem, sier Erik Bøhler, styreformann i Macama. Macama bidrar også innen kunst og kultur, bl.a. ved å benytte norske kunstnere til utsmykking av de offentlige rommene på våre største byggeprosjekter. ORGANISASJON OG MILJØ Macama hadde ved utgangen av 2010 ingen ansatte. Det er en overordnet målsetting at gjennomføringen av de største prosjektene har egne organisasjoner, mens støttefunksjoner outsources. Selskapet er engasjert i enkelte virksomheter som er potensielle kilder til forurensning. Styret legger vekt på at de enkelte styrer i porteføljeselskapene påser at selskapene drives forsvarlig og i tråd med de vedtatte retningslinjer for å forhindre og begrense miljøforurensning. Macama driver selv ikke miljøforurensende virksomhet. STYRE OG LEDELSE Erik Bøhler er administrerende direktør og styreformann i selskapet. Styret består for øvrig av Torill Bøhler, Camilla Bøhler Bjørk, Marius Bøhler og Marte Bøhler. Macama hadde ved årets slutt en egenkapital på ca. 383 MNOK. Etter styrets oppfatning ligger det et betydelig potensial i de prosjektene som selskapet er deltaker i. Forutsetningen for fortsatt drift er til stede, og regnskapet er satt opp med dette som betingelse. Nye skoler i Arusha, Tanzania. 8 9

6 MACAMA RESULTATER Konsernet fortsetter sin satsing på eiendomsutvikling, som er bedriftens kjernevirksomhet. Selskapet har prosjekter under utvikling, regulering og bygging i størrelsesorden ca. NOK 4 milliarder. Macamas egen eiendomsportefølje omfatter ca kvm. Videre har vi andel i eiendommer eid sammen med andre som utgjør ca kvm. Eiendomsporteføljen omfatter nå kun boliger og kontor, etter at Ringnes Park Senter ble solgt i Vi har i 2010 også solgt våre aksjer i ENEAS. Gevinsten for Macama på salg av boligprosjektene bokføres først ved ferdigstillelse og overlevering av boligenene. Det forventes gode inntekter, spesielt i forhold til Ringnes Park og Idun prosjektet, hvor utbytter fra selskapene kommer til betaling i 2011, 2012 og Resultatet før skatt for 2010 ble for Macama på ca MNOK. Hovedtall Driftsinntekter Driftsresultat Netto finans Årsresultat før skatt % 13% 25% 14% 7% Macama Industri Bank Eiendomsutvikling og eiendeler Sertifikater Aksjer og fond Ikke markedsbaserte eiendeler vurdert til kost. Industri er i regnskapet inkludert i posten aksjer og fond. Enkelte tall avrundet. MACAMA Beløp pr Prosent av total Beløp pr Bank % Aksjer og fond % Sertifikater % Industri % Eiendomsutvikling og eiendeler % Brutto Total sum % Overføringer Overført fond for vurderingsforskjeller Utbytte Overført egenkapital Sum overføringer

7 SCANDINAVIAN DEVELOPMENT SCANDINAVIAN DEVELOPMENT RESULTATER FORRETNINGSIDÉ Scandinavian Development er et ledende foretak innen eiendomsutvikling i Norge, med aktiviteter rettet mot utbyggere og investorer. Selskapet er engasjert innen bolig-, kontor- og handelsvirksomhet. ORGANISASJON OG MILJØ Scandinavian Development hadde seks ansatte ved utgangen av Det er en overordnet målsetting at gjennomføringen av de største prosjektene har egne organisasjoner, slik at selskapet til enhver tid har en liten og effektiv stab. De fleste støttefunksjonene outsources. Arbeidsmiljøet er godt. Sykefraværet er tilnærmet lik null, og det har ikke vært behov for å iverksette særskilte arbeidsmiljøtiltak. Skader eller ulykker har ikke forekommet. Selskapet er engasjert i enkelte virksomheter som er potensielle kilder til forurensning. Styret legger vekt på at de enkelte styrer i porteføljeselskapene påser at selskapet drives forsvarlig og i tråd med de vedtatte retningslinjer for å forhindre og begrense miljøforurensning. Selskapet driver selv ikke miljøforurensende virksomhet. STYRE OG LEDELSE Erik Bøhler er adm. direktør og styreformann i Scandinavian Development. Selskapet hadde ved årets slutt en egenkapital på 16.7 MNOK. Etter styrets oppfatning ligger det et betydelig potensiale i de prosjektene som selskapene er deltakere i. Forutsetningen for fortsatt drift er til stede og regnskapene er satt opp med dette som betingelse. Resultatet før skatt for 2010 ble for Scandinavian Development på ca. 3.0 MNOK av en omsetning på ca MNOK. Selskapet har under bygging, utvikling og regulering prosjekter for ca. NOK 4 milliarder innenfor bolig, kontor og handel. Det er grunnlag for en ytterligere ekspansjon og betydelig verdiskapning i årene fremover gjennom de prosjektene selskapet er prosjektutvikler for. NØKKELTALL Hovedtall Driftsinntekter Driftsresultat Netto finans Årsresultat før skatt Enkelte tall er avrundet AKSJONÆRFORHOLD Aksjefordeling Antall Eierandel % Macama AS % STYRET FORESLÅR AT SELSKAPETS OVERSKUDD DISPONERES SOM FØLGER: OVERFØRINGER Overført fond for vurderingsforskjeller 0 Avsatt utbytte / konsernbidrag Overført annen egenkapital SUM OVERFØRINGER

8 CONSTRUCTIVE DEVELOPMENT CONSTRUCTIVE DEVELOPMENT RESULTATER FORRETNINGSIDÉ Constructive Development opererer innenfor prosjektstyring innen bolig, kontor, handel og næringsutbygging. ORGANISASJON OG MILJØ Constructive Development hadde tre ansatte ved utgangen av Det er en overordnet målsetting at gjennomføringen av de største prosjektene har egne organisasjoner, slik at selskapet til enhver tid har en liten og effektiv stab samt at de fleste støttefunksjonene outsources. Arbeidsmiljøet er godt. Sykefraværet er tilnærmet lik null, og det har ikke vært behov for å iverksette særskilte arbeidsmiljøtiltak. Skader eller ulykker har ikke forekommet. Selskapet er engasjert i enkelte virksomheter som er potensielle kilder til forurensning. Styret legger vekt på at de enkelte styrer i porteføljeselskapene påser at selskapet drives forsvarlig og i tråd med de vedtatte retningslinjer for å forhindre og begrense miljøforurensning. Selskapet driver selv ikke miljøforurensende virksomhet. STYRE OG LEDELSE Geir Thoresen er adm. direktør og Erik Bøhler er styreformann. Selskapet hadde ved årets slutt en egenkapital på 3.4 MNOK. Etter styrets oppfatning ligger det et betydelig potensial i de prosjektene som selskapene er deltakere i. Forutsetningen for fortsatt drift er helt klart til stede og regnskapene er satt opp med dette som betingelse. Resultatet før skatt for 2010 ble for Constructive Development på ca. 5.1 MNOK av en omsetning på ca. 15 MNOK. Det er lagt grunnlag for ytterligere verdiskapning i årene fremover gjennom de prosjektene hvor Constructive Development er ansvarlig for prosjektstyring. NØKKELTALL Hovedtall Driftsinntekter Driftsresultat Netto finans Årsresultat før skatt Enkelte tall er avrundet AKSJONÆRFORHOLD Aksjefordeling Antall Eierandel % Macama AS % STYRET FORESLÅR AT SELSKAPETS OVERSKUDD DISPONERES SOM FØLGER: OVERFØRINGER Overført fond for vurderingsforskjeller 0 Avsatt utbytte / konsernbidrag Overført annen egenkapital SUM OVERFØRINGER

9 BØHLER INVEST RESULTATER FORRETNINGSIDÉ Bøhler Invest er et privat investeringsselskap eid 100% av Bøhler-familien. Bøhler Invest fungerer som et eierselskap for deres aksjer i de øvrige selskapene i Gruppen. Selskapet har en egenkapital på 123 MNOK. Resultatet før skatt for 2010 ble for Bøhler Invest på ca. 2.9 MNOK. NØKKELTALL Hovedtall Driftsinntekter Driftsresultat Netto finans Årsresultat før skatt Enkelte tall er avrundet AKSJONÆRFORHOLD Aksjefordeling Antall Eierandel% Erik Bøhler ,1% Calinka AS ,3% Leopard Invest AS ,3% Magenta Invest AS ,3% Sjøflyhavna, Fornebu

10 VÅRE PROSJEKTER 18 Idun.

11 IDUN Idun prosjektet er kanskje et av våre mest suksessfulle prosjekter. Ved utgangen av 2010 var det solgt ca 80 % av hele prosjektet. IDUN Fabrikker ligger sentralt på Sandaker, på en halvøy ut i Akerselva, like ved Nydalen/Elvebredden., og tomten er på ca kvm. Byggearbeidene for Bygg A, B og C ble igangsatt høsten 2010 og ferdigstilles med første innflytting 1. kvartal Bygg D, E og F er besluttet igangsatt med oppstart senest 2. kvartal 2011 med første innflytting 3. kvartal Hele prosjektet er forventet ferdigstilt våren Scandinavian Development ivaretar prosjektutviklingen og Constructive Development står for prosjektstyringen i egen avtale med Idun. EIERSKAP: Macama 20 % og Orkla Eiendom 80 %. Idun, Sandaker/Torshov 20 21

12 RINGNES PARK Underhaugsveien 15 Prosjektet ligger på Grünerløkka, og hoveddelen er utvikling av ca. 700 boliger i tillegg til ca kvm handels- og kvm kontorlokaler i form av nybygg og rehabilitering. Pr utgangen av 2010 er så å si alle boligene solgt (95%), og i prosjektets siste fase, fase 20, er 60% solgt. Det forventes ferdigstillelse av Bygg 20 i 2. kvartal Pr 2010 var ca 680 boliger allerede innflyttet. Det forventes at Ringnes prosjektet er ferdigstilt senest innen utgangen av Ringnes Park Senter ble solgt høsten 2010 til en eiersyndikering tilrettelagt av Orkla Finans. Det kan konstateres en god utvikling av senteret som er fullt utleid. Scandinavian Development har siden oppstarten hatt driftsansvar for senteret og ivaretar dette på vegne av nye eiere. Ringnes Park har for øvrig leid ut lokaler til Brasserie 45 som åpner 1. kvartal 2011 og Ringnes Tapas som åpner 2. kvartal Gamle Kirkens Hus ligger i en grønn lunge et stenkast fra Bogstadveien. Prosjektets fantastiske beliggenhet og karakter gjorde det til et svært attraktivt bygg å eie, og som vi har valgt å beholde for utleie. Bygget består av 53 leiligheter som er fullt rehabilitert til meget høy standard og som ble ferdigstillt 4. kvartal Bygget er fullt utleid. Eierskap: Macama 50 % og Kistefos 50 %. Scandinavian Development har idéutviklingsarbeidet, og Constructive Development ivaretar prosjektstyringen i egen avtale med Ringnes Park. Eierskap: Macama 20 % og Orkla Eiendom 80 %. Ringnes Park Underhaugsveien Grünerløkka Homansbyen 23

13 Borghaven II BILIA-BYGGET Kulturdelen består av Balletthøyskolen i tillegg til nytt nærsenter, ca. 35 boliger som ble godkjent av Bystyret 23. mars 2010 og forventet igangsettelse av arbeidene er 3. kvartal Scandinavian Development ivaretar regulering og ideutviklingsarbeidet og Constructive Development ivaretar prosjektstyringen. EIERSKAP: Macama 20 % og Kistefos 80 %. Bygget består av kvm over 3 etasjer. I 1. etasje er det kvm bilbutikk og verksted. 2. etasje består av kvm som også disponeres av bilbutikken i 1. etasje. 3. etasje består av kvm, hvor Fornebubanken, Fornebu Utvikling og HR Prosjekt er leietaker. I 3. etasje er ca 850 kvm til leie. Det ble i desember 2010 godkjent påbygg på Bilia-bygget på ca kvm. Arbeidene forventes igangsatt senest 3. kvartal Scandinavian Development står for regulering og utvikling. Constructive Development ivaretar prosjektstyring i egen avtale. EIERSKAP: Macama 33,3 %, Canica 33,3 % og Orkla 33,3 %. Gyldenløvesgate 15 Prosjektet ble stoppet i Bystyret i august 2010 med omregulering til park. Eierne av tomten har protestert mot dette vedtaket og det er tatt ut erstatningssøksmål. Eierskap: Macama 50 % og Kistefos 50 %. ARCASA arkitekter AS Gyldenløvesgate, Borghaven, Bilia-bygget, 24 Oslo Oslo Fornebu 25

14 Hundsund Prosjektet består av ca. 490 boliger med variert bebyggelse, deriblant en stor andel småhus. Scandinavian Development og Constructive Development inngikk i 2007 avtale med Fornebu Utvikling om å ivareta regulering og ideutviklingsarbeidet av Hundsund prosjektet, i tillegg til prosjektstyring. Byggestart var i juni 2008, med første innflytting fra og med 4. kvartal Neste byggetrinn, Arcasa Tun 1, er besluttet igangsatt og vi forventer første innflytting mars 2011, Entreprenør er Skanska. Tun 4 og 5 er igangsatt med Momenta Byggpartner som entreprenør med første innflytting i november Kommende byggetrinn vil være Niels Torp Fase 2 og 3, Arcasa Tun 6, samt Tun 2 og 3 i løpet av Siste byggetrinn, Arcasa Tun 7, forventes igangsatt Hundsund prosjektet kan konstatere et fantastisk salg i Både rekkehus, eneboliger og 2-mannsboliger ble raskt solgt ut i tillegg til godt salg på de øvrige feltene som er lagt ut for salg. Videreutvikling av prosjektet går for fullt og man legger ut prosjekter kontinuerlig i 2011 både innenfor småhusbebyggelse og leiligheter. Hundsund prosjektet er et av de best beliggende prosjekter på Fornebu med fantastiske sol- og utsiktsforhold og høy kvalitet i bebyggelsen. Hundsund 26 Snarøya/Fornebu 27

15 ØVRE LANGGATE 50, TØNSBERG Sentralt beliggende kontorbygg som består av kvm, som er 95% utleid. EIERSKAP: Macama 50 % SJØFLYHAVNA Den ærverdige Sjøflyhavna ble åpnet som serveringssted for første gang i 1949, da Spisevognselskapet etablerte seg på Fornebu. Sjøflyhavna er i dag fredet og rehabilitert i sitt opprinnelige uttrykk, og er fullt utleid og drives som restaurant/kro. REGNSKAPENE MACAMA AS EIERSKAP: Macama 33,3%, Canica 33,3% og Orkla 33,3%. 28 Øvre Langgate 50, Tønsberg Sjøflyhavna, Fornebu

16 MACAMA AS RESULTATREGNSKAP Note DRIFTSINNTEKTER Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSIELLE INNTEKTER OG KOSTNADER Inntekt på investering i datterselskap Annen renteinntekt Annen finansinntekt Verdiøkning av markedsbaserte finansielle omløpsmidler Annen rentekostnad Annen finanskostnad Netto resultat av finansielle inntekter og kostnader ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat ORDINÆRT RESULTAT Netto resultat av ekstraordnære poster 0 0 ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER Utbytte Overført annen egenkapital Sum overføringer

17 MACAMA AS BALANSE pr. Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Investeringer i tilknyttet selskap Investeringer i aksjer og andeler Obligasjoner og andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum totale anleggsmidler OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Investeringer Markedsbaserte aksjer Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum totale omløpsmidler SUM EIENDELER MACAMA AS BALANSE pr. Note GJELD OG EGENKAPITAL EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital 10, Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Fond for vurderingsforskjeller 6, Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum total egenkapital GJELD Avsetning for forpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum total gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL Oslo, 15. februar 2011 Erik Bøhler Torill Bøhler Camilla Bøhler Bjørk Oslo, 31. Marius mars 2009 Bøhler Marte Bøhler styreformann 32 33

18 MACAMA AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2010 Note nr. 1 - Regnskapsprinsipper. Generelt Regnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven og god regnskapsskikk (GRS) for små foretak. Klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Vurderingsregler Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs. Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Investering i datterselskap er vurdert etter egenkapitalmetoden med jurstering for merverdi ved oppkjøp. Investering i tilknyttede selskaper er vurdert etter egenkapitalmetoden. Andre anleggsaksjer og andeler hvor selskapet ikke har betydelig innflytelse balanseføres til anskaffelseskost. Andre langsiktige obligasjoner og fordringer balanseføres til anskaffelseskost og nedskrevet med forventet tap. Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget. Utsatt skatt og utsatt skattefordel presenteres netto i balansen. Note nr. 2 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelse etc. Lønnskostnader Lønninger 0 0 Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader 0 0 Andre ytelser 0 0 Sum Bundet bankinnskudd for skattetrekk 0 Ytelser til ledende personer Styret Fri bil til styremedlem Det er ingen ansatte i selskapet. Det er ikke utbetalt andre ytelser til styret. MACAMA AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2010 Årets avskrivninger Note nr. 4 - Pantstillelser Gjeld som er sikret ved pant og lignende Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner Sum Balanseført verdi av eiendeler pansatt for egen gjeld Mottatt konsernbidrag (ekskl. skatt) Egenkapital i datterselskapene Merverdi på aksjer anskaffet i 2008 (goodwill) Bokført verdi etter oppkjøp aksjer i datterselskaper i år Årsresultat datterselskaper Avskrivning 5% av (goodwill verdi) i Mottatt konsernbiddrag Bokført verdi av aksjene i datterselskapene Note nr. 3 - Varige driftsmidler Boligeiendom Tomt forr. Forretnings- Transport- Eiendom eiendom midler Anskaffelseskost Tilgang i året Avgang i året Anskaffelseskost Akk. Avskrivninger Balanseført verdi Note nr. 5 - Aksjer i datterselskap Anleggsmidler: Selskap Eier/stemmeandel Anskaffelses kost Balanseført verdi Resultatandel Scandinavian Development AS 100 % Constructive Development AS 100 % Note nr. 6 - Aksjer i tilknyttede selskaper Anleggsmidler: Eier/stemmeandel Anskaffelses Balanseført Selskap kost verdi Ringnes Park DA 20 % Fond for vurderingsforskjeller Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2010 utgjør kr eks mva fordelt på kr for revisjon og kr for annen bistand

19 MACAMA AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2010 Note nr. 7 - Aksjer og andeler i andre foretak Anleggsmidler: Selskap Antall aksjer Anskaffelses kost Balanseført verdi Beddingen 24 AS Gyldenløve 15 AS Underhaugsveien 15 AS Norden Realkapital AS (DTZ) Rybø AS Borggaten 7 AS Idun Industri Eiendom AS Widerøveien 5 AS Galdeberg Hotell AS Vika Eiendomsmegling AS Note nr. 8 - Markedsbaserte aksjer Markedsverdi aksjer og obligasjoner Kostpris aksjer og obligasjoner Verdiregulering porteføje Note nr. 9 - Skattekostnad Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Skatt på mottatt skattepliktig konsernbidrag Betalbar skatt forrige år Brutto endring utsatt skatt Årets totale skattekostnad Herav henført til ekstraordinært resultat 0 0 Skattekostnad ordinært resultat MACAMA AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2010 Note nr Aksjekapital og aksjonærinformasjon Eierstruktur: Aksjonær i Macama AS pr var: Antall aksjer Eierandel % Stemmeandel % Erik Bøhler A-aksjer 1 0,07 57,16 Bøhler Invest AS B-aksjer 149 9,93 4,26 Calinka AS B-aksjer ,00 12,86 Magenta Invest AS B-aksjer ,00 12,86 Leopard Invest AS B-aksjer ,00 12, ,00 100,00 Lån til nærstående kr Note nr.11 - Egenkapital Aksjekapital Overkursfond Fond for vurderinsforskjeller Annen egenkapital Egenkapital Avsatt utbytte for Overføring årsresultat Egenkapital Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad Mottatt konsernbidrag (brutto skattemessig) Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Grunnlag betalbar skatt Skatt, 28% Betalbar skatt på årets resultat Beregning av utsatt skatt Endring Midlertidige forskjeller Anleggsmidler Negativ KS+DA andeler Positiv Markedsbaserte aksjer og obligasjoner Positiv Sum netto midlertidige forskjeller Utsatt skatt, 28% herav

20 REGNSKAPENE SCANDINAVIAN DEVELOPMENT AS 38 39

21 SCANDINAVIAN DEVELOPMENT AS RESULTATREGNSKAP Note DRIFTSINNTEKTER Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Innkjøp varer og tjenester til prosjekter Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSIELLE INNTEKTER OG KOSTNADER Inntekt på investering i tilknyttet selskap Annen renteinntekt Annen finansinntekt Annen rentekostnad Annen finanskostnad Netto resultat av finansielle inntekter og kostnader ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat ORDINÆRT RESULTAT ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER Overføringer fond for vurderingsforskjeller Avsatt til konsernbidrag Overføringer annen egenkapital Sum overføringer

22 SCANDINAVIAN DEVELOPMENT AS SCANDINAVIAN DEVELOPMENT AS BALANSE pr. Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy og annet utstyr Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i tilknyttet selskap 4, Obligasjoner og andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum totale anleggsmidler OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum totale omløpsmidler SUM EIENDELER BALANSE pr. Note GJELD OG EGENKAPITAL EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital 7/ Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Fond for vurderingsforskjeller 4/ Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum total egenkapital GJELD Avsetning for forpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum total gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL Oslo, 15. februar 2011 For styret i Scandinavian Development AS Erik Bøhler Styreformann/daglig leder 42 43

23 Constructive Development AS SCANDINAVIAN DEVELOPMENT AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2007 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2010 Note nr 1 - Regnskapsprinsipper. Generelt Regnskapet er er utarbeidet i i overensstemmelse med med regnskapsloven og god og god regnskapsskikk regnskapsskikk (GRS) (GRS) for for små små foretak. Klassifisering Morselskap Bøhler av Invest eiendeler AS har forretningskontor og gjeld i Parkveien 33, Oslo. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre Klassifisering eiendeler klassifisert og vurderingsregler som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Vurderingsregler Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er fordelt lineært over antatt Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. økonomisk levetid. Investering i tilknyttede selskaper er vurdert etter egenkapitalmetoden. Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Andre anleggsaksjer og andeler hvor selskapet ikke har betydelig innflytelse balanseføres til anskaffelseskost. Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget. Skatter Utsatt skatt kostnadsføres og utsatt skattefordel når de påløper, presenteres det vil si at netto skattekostnaden i balansen. er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Skattekostnaden Note nr 2 - Lønnskostnader, fordeles på ordinært resultat antall og ansatte, resultat av godtgjørelse ekstraordinære poster etc. i henhold til skattegrunnlaget. Utsatt skatt og utsatt skattefordel presenteres netto i balansen. Lønnskostnader Note Lønninger nr 2 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelse etc. Arbeidsgiveravgift Lønnskostnader Pensjonskostnader Lønninger Andre ytelser Arbeidsgiveravgift Sum Pensjonskostnader Andre Gjennomsnittlig ytelser antall årsverk Sum Ytelser til ledende personer Daglig leder Gjennomsnittlig Lønn antall årsverk Naturalytelser 0 Ytelser til ledende personer Daglig leder Lønn Det er og ikke annen utbetalt godtgjørelse honorar til styret SCANDINAVIAN DEVELOPMENT AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2010 Note nr 3 - Varige driftsmidler Ikke avskrivbart inventar (kunst) Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner Transportmidler Påkostning leide lokaler Anskaffelseskost Tilgang i året Avgang i året Anskaffelseskost Akk. Avskrivninger Balanseført verdi Årets avskrivninger Økonomisk levetid 3-10år 10 år 10 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Note nr 4 - Investering i tilknyttet selskap Anskaffelseskost Balanseførtverdi Resultatandel 2010 Selskap Eier andel Andeler: KS AS Sagveien Boligbygg, Oslo 15% Totalt Note nr. 5 - Gjeld til tilknyttet selskap Gjeld til KS AS Sagveien Boligbygg Det er ikke utbetalt ytelser til styret Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2007 utgjør kr ,- fordelt på kr for revisjon og kr for rådgivning. Obligatorisk tjenestepensjon Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet har en eksisterende pensjonsordning som oppfyller lovens krav. Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2010 utgjør kr fordelt på kr for revisjon og kr for rådgivning

24 SCANDINAVIAN DEVELOPMENT AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2010 Note nr 6 - Skattekostnad Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Skattekostnad vedrørende konsernbidrag Endrings skattekost forrige år Endring i utsatt skattekostnad Årets totale skattekostnad Herav henført til ekstraordinært resultat 0 0 Skattekostnad ordinært resultat Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Konsernbidrag (brutto skattemessig) Grunnlag betalbar skatt Skatt, 28% Godtgjørelse på mottatt utbytte 0 0 Betalbar skatt på årets resultat SCANDINAVIAN DEVELOPMENT AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2010 Note nr 8 - Egenkapital Fond for vurderingsforskjeller Annen egenkapital Aksjekapital Overkursfond Egenkapital Konsernbidrag Årets resultat Egenkapital Note nr 9 - Bundne bankinnskudd Av selskapets bankinnskudd er kr bundet for skattetrekk. Note nr 10 - Transaksjoner med nærstående Selskapet leverer tjenester knyttet til eiendomsutvikling og -forvaltning også til kunder hvor selskapet har eierinteresser. Tjenestene leveres til markedspris. I forhold til tilknyttede selskap er salget ikke eliminert i regnskapet. Selskapet leier lokaler av morselskapet på vanlige forretningsmessige vilkår. Beregning av utsatt skatt Endring Midlertidige forskjeller Anleggsmidler Positiv Sum netto midlertidige forskjeller Utsatt skatt, 28% herav Note nr 7 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon Eierstruktur Aksjonær i Scandinavian Development AS pr var: Aksjene er hver pålydende kr 800,- Antall aksjer Eierandel % Macama AS ,00 Totalt ,

25 48 REGNSKAPENE CONSTRUCTIVE DEVELOPMENT AS

26 CONSTRUCTIVE DEVELOPMENT AS RESULTATREGNSKAP Note DRIFTSINNTEKTER Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Innkjøp varer og tjenester til prosjekter Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSIELLE INNTEKTER OG KOSTNADER Annen renteinntekt Annen rentekostnad Netto resultat av finansielle inntekter og kostnader ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat ORDINÆRT RESULTAT ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER Avsatt konsernbidrag Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer

27 CONSTRUCTIVE DEVELOPMENT AS BALANSE pr. Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Ustatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende Sum varige driftsmidler Sum totale anleggsmidler OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer CONSTRUCTIVE DEVELOPMENT AS Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum totale omløpsmidler BALANSE pr. SUM EIENDELER Note EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital 7, Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum total egenkapital GJELD Avsetning for forpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum total gjeld Constructive Development AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2010 Note nr 1 - Regnskapsprinsipper. Generelt Regnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven og god regnskapsskikk (GRS) for små foretak. Morselskap Macama AS har forretningskontor i Parkveien 33, Oslo. Klassifisering og vurderingsregler Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget. Utsatt skatt og utsatt skattefordel presenteres netto i balansen. Note nr 2 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelse etc. Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser 0 0 Sum Gjennomsnittlig antall årsverk 3 3 Ytelser til ledende personer Daglig leder Lønn og annen godtgjørelse Det er ikke utbetalt honorar til styret. Obligatorisk tjenestepensjon Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet har en eksisterende pensjonsordning som oppfyller lovens krav. Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2010 utgjør kr ,- fordelt på kr for revisjon og kr for bistand og rådgivning. SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, 15. februar 2011 Styret i Constructive Development AS Erik Bøhler Styrets leder 52 53

28 Constructive Development AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2010 Note nr 3 - Varige driftsmidler Transportmidler Kunst Totalt Anskaffelseskost Tilgang i året Avgang i året Anskaffelseskost Akk. Avskrivninger Balanseført verdi Årets avskrivninger Økonomisk levetid 5 Avskrivningsplan lineærrt 20 % ingen avskriving Note nr 4 - Bankinnskudd Av bankinnskudd er kr bundet for skattetrekk. Note nr 5 - Skattekostnad Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat For lite avsatt betalbar skatt forrige år 0 0 Skattekostnad vedrørende konsernbidrag Brutto endring utsatt skattefordel Årets totale skattekostnad Herav henført til ekstraordinært resultat 0 0 Skattekostnad ordinært resultat Constructive Development AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2010 Note nr 6 - Transaksjoner med konsernselskaper Selskapet leier lokaler av morselskapet Macama AS. Leie i 2010 utgjør totalt kr Selskapet betaler oppdrags-fee til Macama AS knyttet opp mot generert inntjening på prosjektene. Det er belastet kr ,- i Det betalt administrasjonsbidrag på kr til søster selskapet Scandinavian Development AS Note nr 7 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon Eierstruktur: Aksjonær i Constructive Development AS pr var: Antall aksjer Eierandel % Stemmeandel % Macama AS ,00 100, ,00 100,00 Aksjene er pålydende kr 1 000,-. Note nr 8 - Egenkapital Fond for vurderingsforskjeller Annen egenkapital Aksjekapital Overkursfond Egenkapital Årets resultat Avsatt konsernbidrag Egenkapital Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Konsernbidrag (brutto skattemessig) Grunnlag betalbar skatt Skatt, 28% Betalbar skatt på årets resultat Beregning av utsatt skatt Endring Midlertidige forskjeller Anleggsmidler Positiv Sum netto midlertidige forskjeller Utsatt skatt, 28% herav

APP 011. Macama * Scandinavian Development * Constructive Development * Bøhler Invest ÅRSRAPPORT 2011 1

APP 011. Macama * Scandinavian Development * Constructive Development * Bøhler Invest ÅRSRAPPORT 2011 1 RS APP RT 011 Macama * Scandinavian Development * Constructive Development * Bøhler Invest ÅRSRAPPORT 2011 1 Kun 10 Sentrum luft og sjø Oslo-område oase Midt m INNHOLD Hovedbegivenheter 2011 og fremtidsutsikter...4

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Macama Scandinavian Development. Constructive Development Bøhler Invest

ÅRSRAPPORT 2013. Macama Scandinavian Development. Constructive Development Bøhler Invest ÅRSRAPPORT 2013 Macama Scandinavian Development Constructive Development Bøhler Invest 1 INNHOLD SANDAKERVEIEN 56 2 3 Hovedbegivenheter 2013 og fremtidsutsikter...4 Selskapsstruktur og forretningsområder...6

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Constructive Development Bøhler Invest. Macama Scandinavian Development GULLAUG GULLAUG SANDAKERVEIEN 56 VISUALISERING

ÅRSRAPPORT 2014. Constructive Development Bøhler Invest. Macama Scandinavian Development GULLAUG GULLAUG SANDAKERVEIEN 56 VISUALISERING SANDAKERVEIEN 56 BYGGHERRE REGULERING/ IDÈUTVIKLING PROSJEKTSTYRING ARKITEKT ARCASA ARKITEKTER SANDAKERVEIEN 56 VISUALISERING SANDAKERVEIEN 56 VISUALISERING 28.01.2014 SANDAKERVEIEN 56 VISUALISERING 28.01.2014

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2010 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 10 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 12 3 999 183 3 578 510 Gaver 4 001 971 5 473 824 Messer, basarer og lotteri 11 139 49 905 Tilskudd 503

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsregnskap for 2016 UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARK. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARK. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 985 798 877 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer